SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2011"

Transkriptio

1 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211

2 Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut syksyllä 211 aloittanut ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 211 ympäristöasioista. YMPÄRISTÖRYHMÄN KOKOONPANO: Sanna Turunen (asiantuntija, ympäristö- ja kaavoitusasiat), Juha Venäläinen (liiketoimintajohtaja, energiantuotanto ja kaukolämpö), Arvi Kääriäinen (ympäristösuunnittelija, Savon Voima Verkko Oy), Eero Kuusela (asiantuntija, ympäristö ja päästökauppa), Juha Räsänen (kunnossapitopäällikkö, vesivoima), Hannu Lipsanen (projektipäällikkö, energiantuotanto ja kaukolämpö), Timo Pylvänen (toimitusjohtaja), Kari Vesterinen (mediasuunnittelija) Ympäristöryhmän tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden tiedottamista ja ympäristötietoisuutta. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus pyritään saamaan osaksi konsernin joka päiväistä toimintaa.

3 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 SISÄLTÖ 4 Uusi toimitilaratkaisu 4 Energiatehokkuus osana toimintaamme 5 Sähköverkostotöitä ympäristö huomioiden 5 Energiantuotantoa ekologisesti hiukkaspäästöjä minimoimalla 7 Energiansäästötoimet energiantuotannossa 7 Vesivoimaa ympäristöä suojellen 8 Tuulivoimatuotannon määrä kasvussa 8 Energiantuotannon ja kaukolämmön rekisteröinti-ilmoitukset ja ympäristöluvat 8 Ympäristövahingot

4 UUSI TOIMITILARATKAISU Savon Voima -konsernin toimistohenkilöstö keskitettiin vuoden 211 alussa Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin tiloihin. Konsernin henkilöstöstä 68 prosenttia työskentelee uudessa pääkonttorissa Siilinjärven Rissalan yrityskylässä. Energiantuotannon ja kaukolämpötoiminnan kenttähenkilöstön työtilat sijaitsevat voimalaitosja lämpökeskuskiinteistöissä. Keskittämisratkaisun seurauksena Savon Voiman käytössä olevien toimistoneliöiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 28 toimistotiloja oli kahdeksalla paikkakunnalla yhteensä 29 m 2 /toimihenkilö. Vuoden 211 lopussa toimistohenkilöstön toimitiloja oli enää yhdellä paikkakunnalla ja tilaa oli keskimäärin 15 m 2 /toimihenkilö. Osuuskunta KPY:n rakennuttaman uuden toimistokiinteistön energiatehokkaan lämmitysratkaisun ovat toteuttaneet leppävirtalainen Gebwell Oy ja Savon Voima Oyj. Toimitalon erikoisuutena on suora vapaajäähdytysratkaisu, joka on laatuaan Suomen ensimmäisiä tämän mittakaavan rakennuksessa. Tontille porattiin 6 lämpökaivoa, jotka ovat 2 metrin syvyisiä. Kallioperästä saatavalla lämmöllä ja lämpöpumpuilla voidaan hoitaa kiinteistön jäähdytys- ja lämmitysenergian tarve. Erillistä jäähdytyskonetta ei tarvita ja sähköäkin käytetään vain kiertovesipumpun ja puhaltimien käyttöön. Kiinteistön kellaritiloissa sijaitsevan Enfo Oyj:n tietokonesalin jäähdytyksessä vapautuva lämpö voidaan lämpöpumppujen avulla tehokkaasti hyödyntää kiinteistön lämmityksessä. ENERGIATEHOKKUUS OSANA TOIMINTAAMME Olemme kaikkien liiketoimintojen osalta liittyneet energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sitoudumme vapaaehtoisesti noudattamaan toimenpideohjelmaa, jonka avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössä. Tavoitteenamme on edesauttaa asiakkaitamme säästämään erilaisilla toimilla 9 prosenttia omasta energiankäytöstään vuoteen 216 mennessä. Asiakkaiden energiankäytön tehostamisen osalta merkittävimmät toimet energiansäästöneuvonnassa olivat puhelinpalvelun ja sähköisten kanavien kautta tehtävän neuvontatyön ohella eri puolilla maakuntaa järjestetyt yleisötilaisuudet, lähikirjastoyhteistyö energiankulutusmittareiden lainaamisessa sekä asiakaslehden artikkelit ja neuvot kodin sähkö- ja lämpöenergian säästöä tukevissa asioissa. Asiakaslehtiä ilmestyi 3 kpl ja niissä julkaistiin kodin sähkö- ja lämpöenergiankäyttöä ja -säästöä tukevia artikkeleita 14 kpl. Järjestimme eri puolilla maakuntaa 9 yleisötilaisuutta, joissa pääteemana olivat kodin energiankäyttö, energiansäästölamppujen valinta sekä lämpöpumppujen hankinnan ja oikean käytön opastaminen. Tilaisuuksiin osallistui yli 4 asiakastamme. Lähikirjastoyhteistyössä mukana oli 13 kunnan 19 lähikirjastoa ja kirjastoautoa. Mittareiden asiakaslainaamisia oli kaikkiaan yli 1 kpl. Kirjastotoimen puolella tällainen yhteistyö koettiin hyväksi ja sitä halutaan jatkaa edelleen lisäämällä lainausvalikoimaan infrapuna-pintalämpömittarin lainaus. Oman toiminnan tehostamisessa keskityimme energiansäästön työ- ja raportointivälineiden kehittämiseen, tutkimustyöhön sekä hajautetun tuotannon verkkoon liittämiseen. Vietimme energiansäästöviikkoa viikolla 41. Omalle henkilöstölle esittelimme käytössämme olevat sähköiset energiansäästön työvälineet sekä uuden loppuasiakkaitamme palvelevan sähkön- ja lämmönkäytön raportointiohjelma Priwatin toiminnan ja hyödyt. Olimme käynnistäjänä oman toiminnan energiatehokkuusraportoinnin kehittämiseen liittyvässä ST-poolin hankkeessa. Hankkeessa syntyi selvitys ja ehdotus sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Ehdotuksen jalkauttaminen tietojärjestelmätoimittajille ja sähkönjakeluyhtiöille tapahtuu Energiateollisuus ry:n kautta. Jatkoimme valtakunnallisen sähkölämmityksen tehostamisohjelman Elvarin seurantakohteiden energiamittauksia. Saatujen välitulosten ja kokemusten perusteella valmistui asiakasneuvonnan työvälineeksi sähköinen neuvontatyökalu sekä tukimateriaaliksi maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppuesitteet. Hajautetun tuotannon verkkoon liittäminen ja oman sähköntuotannon aloittaminen herätti asiakaskunnassamme runsaasti mielenkiintoa. Asiakaskyselyitä ja neuvontapyyntöjä tuli tuuli-, aurinko- ja biokaasuvoimalaitosten liittämisestä. Kaksi hanketta siirtyi toteutukseen 3,4 kw:n aurinkopaneelivoimalaitos Suonenjoella ja 3 kw biokaasuvoimalaitos Karttulassa. SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 4

5 SÄHKÖVERKOSTOTÖITÄ YMPÄRISTÖ HUOMIOIDEN Vuonna 211 taajamien kaapelointityöt keskittyivät Iisalmen, Nilsiän, Rautavaaran ja Siilinjärven alueille. Vuodelle 212 suunniteltuja suurempia kohteita on Lapinlahdella, Suonenjoella, Kiuruvedellä, Rautavaaralla, Vieremällä ja Nilsiässä. Yksittäisiä työkohteita on useissa taajamissa. Vuoden 211 pohjavesimuuntamoiden saneerausohjelmasta toteutettiin vain osa Veera ja Asta -myrskyjen sotkettua investointiohjelmaa. Vuonna 212 on tavoitteena saneerata 118 muuntamon ohjelmasta 23 kriittisintä muuntamoa. Kaikkiaan pohjavesialueilla on noin 5 muuntamoa. Alun perin 213 valmistuvaksi arvioitu projekti saataneen valmiiksi vuonna 214. Taajamien kaapelointien ja verkoston saneerauksen yhteydessä pylväsmuuntamoita korvataan puisto-/koppimuuntamoilla. Uusia pylväsmuuntamoita ei enää pohjavesialueille asenneta. Pohjois-Savon ELY-keskus ja lintuharrastajat ovat paikallistaneet yleisimmät joutsenten levähtämispaikat, joiden merkintä on käynnissä. Yhtenäisillä suurilla peltoaukeamilla johtojen merkitsemisestä on tullut vastakkaisia mielipiteitä maisemallisiin näkökohtiin vedoten ja näiltä osin suunnittelu on kesken. HeadPower Oy:n ympäristöohjeistoon on kevään aikana päivittymässä lintusuojausohje. Verkostosta purkaantuneet uusiokäyttökelpoiset pylväät on luovutettu uudelleen käytettäväksi erilaisiin hyväksyttyihin käyttökohteisiin. Vuodelta 211 on muutamia autokuormia heikkokuntoisia pylväitä menossa poltettavaksi ongelmajätteenä. ENERGIANTUOTANTOA EKOLOGISESTI HIUKKASPÄÄS- TÖJÄ MINIMOIMALLA Vuonna 211 rakennettiin Suonenjoelle Käpylän teollisuusalueelle lämpöteholtaan 8 MW:n kiinteän polttoaineen peruskuormalaitos. Lämpökeskuksen käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen 212. Laitoksessa poltetaan kotimaisia polttoaineita, pääasiassa puuta ja turvetta ja investoinnin seurauksena öljyn käyttöä saadaan vähennettyä Suonenjoen kaukolämmöntuotannossa. LÄMMÖN JA YHDISTETYN SÄHKÖNTUOTANNON POLTTOAINEET % 31 % 11 % 34 % 43 % Turve Puu- ja kasviperäiset polttoaineet Raskas ja kevyt polttoöljy sekä kaasu Lämmön ostot KUVA 1 Graafissa on esitetty vuoden 211 polttoaineiden käytön jakautuminen. Kotimaisten polttoaineiden käyttömäärä oli lähes 9 %. Uudelta lämpökeskukselta rakennettiin vuonna 21 kahden kilometrin mittainen yhdysjohto Suonenjoen keskustaan ja näin ollen keskustaan sijoittuva vanha lämpökeskus jää tulevaisuudessa vara- ja huippulämpökeskukseksi. Investointi uuteen lämpökeskukseen ja yhdysjohtoon on noin 7 miljoonaa euroa. Lämpökeskus on suunniteltu siten, että puuperäisten polttoaineiden käyttömäärää voidaan jatkossa kasvattaa kotimaisten polttoaineiden markkinatilanteen salliessa jopa 1 prosenttiin asti. Lisäksi lämpökeskukselle rakennettu savukaasujen lämmön talteenotto- ja pesujärjestelmä parantaa arviolta 9 prosenttiyksikköä kaukolämmön tuotannon hyötysuhdetta. Kiuruveden Sahatiellä sijaitsevan biovoimalaitoksen savukaasujen puhdistin ja savupiippu uusittiin syksyllä 211. Vanhan multisyklonin ja 3 metriä korkean savupiipun tilalle rakennettiin sähkösuodatin, 4 metriä korkea savupiippu ja tuhkankäsittelyjärjestelmä. Savukaasujen puhdistimen valinta sähkösuodattimeksi perustui tunnettuun parhaaseen mahdolliseen tekniikkaan (BAT). Sähkösuodattimien savukaasujen hiukkasten erotuskyky ja toimintavarmuus ovat hyviä ja vastaavat VNa 445/21 -asetuksen tuomiin vaatimuksiin. POLTTOAINEIDEN KÄYTÖN KEHITYS Lämmön ostot Öljy Puu Turve KUVA 2 Graafissa näkyy Savon Voiman energiantuotannon polttoaineiden käytön kehitys. Vuonna 211 polttoaineiden käytön kokonaismäärä kääntyi laskuun, huippuvuoden 21 jälkeen. Öljyn ja turpeen suhteellinen osuus on vähentynyt puupolttoaineiden käytön lisääntyessä. Polttoaineiden kokonaiskäyttömäärä oli hieman yli 9 MWh. Samassa yhteydessä uusittiin myös voimalaitoksen savukaasujen kanavat 7,7 MW:n biokattilan ja savupiipun välillä. Myös polttoaineteholtaan 5, MW:n biolämpökeskuksen kattilan arinan ja multisyklonin tuhka johdetaan siirtoruuvien avulla uusiin tuhkakontteihin. Sähkösuodattimen savukaasuista erottama lentotuhka kuljetetaan SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 5

6 energiantuotantoyksiköltämme suljetuissa konteissa jatkokäsittelyyn, joko hyötykäyttöön tai kaatopaikalle. Savupiippu varustettiin lentoestevaloilla TraFin myöntämän lentoesteluvan ehtojen mukaisesti. Vanha voimalaitoksen savupiippu poistettiin sähkösuodattimen käyttöönoton yhteydessä. Biolämpökeskuksen multisyklonin uusinta tehdään vuoden 212 kesällä, jolloin savukanavat uusitaan ja savukaasut johdetaan omaan hormiin. Savukaasun puhdistimien ja savupiippujen uusiminen on osa myönnetyn ympäristöluvan mukaista toimintaa. Hiukkaspäästöjen vähentyessä Savon Voima on omalta osaltaan parantamassa Kiuruveden ilmanlaatua. POLTTOAINEJAKAUMA MWh JA KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN OSUUS % 82 % % KUVA 3 Öljy Kotimaiset polttoaineet 95 % 94 % 79 % 9 % 67 % 74 % 93 % 93 % KUUKAUSI Lämpökeskusten öljynkäsittelyalueiden uusiminen aloitettiin vuonna 211. VNa 445/21 -asetuksen mukaisesti öljynkäsittelyalueiden tulee olla vesitiiviisti pinnoitettuja (ABT 16/15) ja sadevedet tulee johtaa öljynkäsittelyalueilta standardin SFS-EN mukaisen öljynerottimen kautta. Öljynkäsittelyalueita uusittiin mm. Pieksämäellä (Kukkaroniementien lk, Vanha Jäppiläntien lk), Pielavedellä (Pajatien lk), Suonenjoella (Herralantien lk), Nilsiässä (Puusepäntien lk) ja Rautalammilla (Kellokujan lk). Samalla useille lämpökeskuksille uusittiin kaksoisvaipallisia öljysäiliöitä, jotka ovat usein varastotilavuudeltaan merkittävästi pienempiä kuin aikaisemmat säiliöt. Pohjaveden havaintoputkia asennetaan ympäristölupamääräysten mukaisesti pohjavesialueilla sijaitsevien öljylämpökeskusten yhteyteen. Pohjavesinäytteiden avulla 91 % voidaan tarkkailla lämpökeskuksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia pohjaveden laatuun. Myös öljyvahingon sattuessa saadaan kartoitettua onnettomuuden laajuutta. Ympäristölupaehtojen mukaisesti asennettiin pohjaveden havaintoputki Varpaisjärven Vanhainkodintielle. Uusia putkia asennetaan kesällä 212 myös Suonenjoen Koulukadun öljyvahingosta annetun päätöksen määräysten mukaisesti. CHP:n METSÄHAKKEELLA JA MUILLA PUUPERÄISILLÄ TUOTETTU SÄHKÖNTUOTANTO KUVA 4 Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu korkean hyötysuhteen yhteistuotantovoimalaitosten (CHP = combined heat and power) sähköntuotanto on ollut laskussa. Puuperäisillä energialähteillä tuotetulla sähköllä on vuonna 211 korvattu hiililauhteen sähköntuotannosta syntyviä päästöjä tonnia. Tämä vastaa nykyisellä päästöoikeuden markkinahinnalla 14 4 euron kustannussäästöä. KPA-LAITOSTEN TUHKAMÄÄRÄT TONNEINA , 66,76 384, , Maanrakennukseen Metsälannoitteeksi EkoKem Oy Kaatopaikalle KUVA 5 Tuhkia (arina- ja lentotuhkaa) lämmön- ja sähköntuotannon kiinteän polttoaineen (kpa) laitoksissa syntyi vuonna 211 vajaat 65 tonnia. Tuhka on puun ja turpeen poltosta syntyvää tuhkaa, joka pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan aina. KPA-LAITOSTEN TUHKIEN KÄSITTELYSTÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET 211 (tuhatta euroa) 27,39 15,23 38,55 6,7 Maanrakennukseen Metsälannoitteeksi EkoKem Oy Kaatopaikalle KUVA 6 Kustannuksia tuhkien käsittelystä kertyi vuonna 211 yhteensä noin 141 euroa. Kuvassa on esitetty kustannusten jakautuminen loppusijoituskohteiden perusteella. TUOTANTOLAITOKSIEN PÄÄSTÖT VUONNA 211 PAIKKAKUNTA Hiukkaset (t) NO x (t) SO 2 (t) CO 2 foss (t) Iisalmi 1,5 143,7 44,5 7 23, Kiuruvesi 39,4 18,9 13, , Lapinlahti (sis. Varpaisjärvi) 1,2 17,3 15, ,5 Pielavesi 7,7 19,3 24, ,2 Keitele,1,5 1, 17,3 Siilinjärvi 14,8 33,3 54, ,7 Suonenjoki 1, 21,3 22, ,3 Rautalampi 4,2 9,4 9, ,2 Karttula (Kuopio) 2,2 4,9 4,9 1 26,8 Pieksämäki 1,6 152,5 76, ,3 YHTEENSÄ 88,9 448,2 312, 17 28,6 NO x = (typen oksidit eli NO ja NO 2 ) SO 2 = (rikkidioksidi) CO 2 foss = ( fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvä hiilidioksidi) SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 6

7 KALATALOUS Vuoden 211 aikana kalaistutuksia tehtiin yhteensä noin 52 eurolla, mikä vastaa 3137 kg taimenia ja siian ja kuhan poikasta. Noin 11 kuhan poikasta jäi istuttamatta Atron vesistöön poikasten huonon saatavuuden takia. Puuttuvat istutukset tehdään vuoden 212 kalaistutusten yhteydessä. Istutukset toteutetaan ELY- keskuksen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. RANTAEROOSIOT Juankoski Karjalankoski-altaan rantaeroosioiden korjauksesta on solmittu Liikenneviraston kanssa (Aluehallintoviraston päätös ) sopimus, jossa hankekustannukset jaetaan puoliksi. Korjaustyö tehdään kesällä 212 yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Alustava kustannusarvio on 25 euroa. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMET ENERGIANTUOTANNOSSA VESIVOIMAA YMPÄRISTÖÄ SUOJELLEN Jäähdyttely-projekti toteutettiin kesän 211 aikana. Projektin tavoitteena oli selvittää paikkakunnittain ne kaukolämpöasiakkaat, joiden kaukolämpöveden jäähtymä on normaalista huomattavasti pienempi, puuttua näihin ja parantaa asiakaskohteiden jäähtymää. Asiakkaan jäähtymän parantamisen seurauksena kaukolämmön jakeluverkon lämpöhäviöt ja kaukolämpöveden pumppauskustannukset pienenisivät, sähköntuotannon hyötysuhde paranisi esimerkiksi Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksella sekä lämmöntuotannon hyötysuhde paranisi niillä laitoksilla, joiden yhteydessä on lämmöntalteenotolla varustettu savukaasupesuri. Tällä hetkellä savukaasupesuri on Pielaveden ja Suonenjoen lämpökeskuksilla. PERUSKORJAUKSET Maaningan Viannankoskessa sijaitseva yhtiön pienin vesivoimalaitos otettiin saneerauksen jälkeen tuotannolliseen käyttöön Saneerauksen yhteydessä voimalaitoksen lähes satavuotias turbiinikoneisto korvattiin Mavel-tehtaan lappoturbiineilla. Mavel tuottaa ekologisia, ympäristöystävällisiä turbiineja, jotka ovat toimintaperiaatteeltaan yksinkertaisia ja lähes huoltovapaita. Uudet koneet ovat vesivoideltuja, joten öljyvuotojen vaaraa ei ole. Näiden 2 x,15 MW:n turbiineiden arvioitu vuosituotanto on 1 2 MWh. Työ tehtiin nykyisten lupakäytäntojen mukaan niin, ettei ympäristöön, koskeen ja virtaamiin puututtu. VESIVOIMAN TUOTANTOMÄÄRÄ Projektin aikana tarkastettiin yhteensä sadan kaukolämpöasiakkaan kaukolämpölaitteet, joissa on ollut pieni jäähtymä. Tarkastetuista laitteista noin 7:stä löytyi selkeä vika tai kehityskohde, joka korjaamalla saadaan asiakkaan jäähtymää parannettua. Näistä vioista informoitiin asiakasta ja neuvottiin laitteistojen huollossa. Lisäksi projektin aikana pidettiin asiakastilaisuus pieksämäkeläisille pientaloasiakkaille, joilla oli todettu pieni jäähtymä. Myös kirjeitä pienestä jäähtymästä lähetettiin 15:lle Savon Voiman pientaloasiakkaalle. Atron vesivoimalaitoksen saneeraushankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu Andritz Hydro Oy:n kanssa Saneerauksessa nostetaan voimalaitoksen tehoa ja parannetaan hyötysuhdetta. Hankkeessa voimalaitoksen läpäisy kasvaa 1 m³/s ja hyötysuhde normaalilla ajoalueella noin 7 prosenttia. Ympäristöriskejä on pienennetty valitsemalla turbiiniin vesivoideltu turbiinilaakeri ja vesitäytteinen juoksupyörä. Paremman läpäisyn ansiosta myös ohijuoksutustarve vanhaan uomaan tulee pienenemään. Työt alkavat syyskuussa ja voimalaitos on vastaanotettavissa tuotannolliseen käyttöön KUVA 7 Vesivoiman tuotantomäärä on ollut viime vuosina normaalivesivuoden alapuolella. Vesivoimalla tuotetulla sähköllä korvattiin vuonna 211 hiililauhteen sähköntuotannosta syntyviä päästöjä tonnia. Tämä vastaa nykyisellä päästöoikeuden (8,71 /tco2) markkinahinnalla euron kustannussäästöä. ÅF-Consult Oy aloitti joulukuussa 211 Iisalmen voimalaitoksen energia-analyysin toteuttamisen. Energia-analyysin tavoitteena on tutkia Iisalmen voimalaitoksen energiankäytön ja -tuotannon tehokkuutta ja löytää potentiaalisia kohteita ja toimenpiteitä, joilla energiankäytön ja -tuotannon tehokkuutta voitaisiin parantaa. Energia-analyysi valmistuu kesäkuussa 212. PATOTURVALLISUUS Vuoden 211 patojen määräaikaiset patotarkastukset tehtiin Atrossa, Sälevässä, Kiltualla ja Jyrkässä. Vuonna 212 tarkastetaan jaksotuksen mukaisesti Salahmin,Viannan ja Sorsakosken voimalaitospadot yhteistyössä suunnittelijan ja valvovan viranomaisen kanssa. SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

8 TUULIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ KASVUSSA Savon Voima omistaa 2 prosentin osuuden Innopower Kemin Ajoksen tuulivoimapuistosta, joka rakennettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen viiden voimalaitoksen kaupallinen käyttö alkoi vuoden 28 alkujaksolla. Toisessa vaiheessa rakennettiin niin ikään viisi voimalaitosta ja niiden kaupallinen käyttö alkoi vuoden 29 alussa. Savon Voima omistaa puistosta 2 prosenttia, joka vastaa 6 MW:n (kaksi 3 MW:n voimalaitosta) tuotantokapasiteettia. Tuulivoimatuotannon määrää vuonna 21 rajoittivat käytettävyysongelmat ja keskimääräistä heikommat tuuliolosuhteet. Vuonna 211 tuulivoimatuotannon huipunkäyttöaika (noin 28 h/a) parantui selvästi aiempaan nähden. Syynä tähän ovat olleet käytettävyyden parantuminen ja paremmat tuuliolosuhteet. TUULIVOIMAN TUOTANTOMÄÄRÄ KUVA Tuulivoimalla tuotetulla sähköllä korvattiin vuonna 211 hiililauhteen sähköntuotannosta syntyviä päästöjä tonnia. Tämä vastaa nykyisellä päästöoikeuden (8,71 euroa/ tco 2 ) markkinahinnalla euron kustannussäästöä. ENERGIANTUOTANNON JA KAUKOLÄMMÖN REKISTERÖINTI-ILMOITUKSET JA YMPÄRISTÖLUVAT Vuoden 211 aikana Savon Voima Oyj:n lämpökeskuksista tehtiin viisi VNa 445/21 -asetuksen (ns. PINO-asetus) mukaista rekisteröinti-ilmoitusta. Rekisteröinti-ilmoitus tehdään 5 5 MW:n keskuksista, jotka eivät muutoin ole lupavelvollisia (esim. sijaitse pohjavesialueella). Näitä olivat Pielaveden Lämpökujan biolämpökeskus, Laurinpurontien öljylämpökeskus, Suonenjoen uusi Kimpankadun biolämpökeskus, Herralantien vara- ja huippulämpökeskus sekä Siilinjärven Tiprusniemen biolämpökeskus. Ympäristölupia lämpökeskuksille myönnettiin vuoden 211 aikana kolme. Pohjavesialueilla sijaitseville lämpökeskuksille haettiin ympäristöluvat Siilinjärvellä Harjamäen lämpökeskuksen polttoainemuutoksen vuoksi. Varpaisjärven Kirjastontieltä siirrettiin lämpökeskus Vanhainkodintielle, joka sijoittui pohjavesialueen reuna-alueelle. Pieksämäen Kangaskadulle suunnitellulle vara- ja huippulämpökeskukselle myönnettiin myös ympäristölupa polttoainesäiliöiden tilavuuden perusteella (15 m 3 ). Ympäristölupamääräysten tarkistamishakemus toimitettiin vuoden 211 lopulla Iisalmen voimalaitoksen ja kiinteää polttoainetta käyttävän lämpökeskuksen tuhkien loppusijoittamiselle Partalan lentokentän reuna-alueiden maatäyttöihin. Ympäristölainsäädännön uudistus on käynnissä ja tämän perusteella ympäristölupavelvollisuuden piiristä poistunee muutamia lämpökeskuksia. Rekisteröinti-ilmoituksia tehdään sitä mukaa, kun ympäristölupaehtojen tarkistamishakemus on määrätty tehtäväksi tai viimeistään vuoden 217 loppuun mennessä. Rekisteröinnin tullessa voimaan siirtyvät lämpökeskukset noudattamaan VNa 445/21 -asetuksen mukaisia vaatimuksia. YMPÄRISTÖVAHINGOT SUONENJOEN LÄMPÖKESKUKSEN ÖLJYVUOTO Vuoden 211 vakavimman uhkatilanteen Savon Voiman energiantuotannossa ja kaukolämmössä aiheutti elokuussa Suonenjoen Koulukadun lämpökeskuksella tapahtunut öljyvuoto. Korroosion syövyttämä 5 m 3 :n raskasöljysäiliö rikkoontui ja säiliöstä valui noin 12 m 3 öljyä suoja-altaaseen. Lämpökeskus sijaitsee pohjavesialueella, joten tilanne oli vakava. Suoja-altaassa todettiin pieniä halkeamia, joista öljyä oli päässyt vuotamaan maaperään. Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi lämpökeskusalueelta poistettiin noin 5 kg öljyistä maa-aineista. Öljyvahingosta aiheutui kustannuksia yhteensä noin 4 euroa. Öljyvahingon seurauksena Savon Voiman kaikkiin pystylieriötyyppisiin öljysäiliöihin tehtiin ulkopuolinen tarkastus. Öljysäiliökartoituksesta saatujen tietojen perusteella useita säiliöitä vaihdettiin ja tullaan vaihtamaan. Öljysäiliöiden kuntotietojen kartoittamisen lisäksi, aloitettiin syksyllä 211 energiantuotannon ja kaukolämmön riskikartoitus. Käsiteltävinä aihekokonaisuuksina olivat mm. öljy- kemikaali- ja kaasuvuodot, käyttöhäiriöt sekä sähköonnettomuudet. Eri poikkeamista listattiin mahdolliset syyt ja niistä aiheutuvat seuraukset ja vaikutukset. Näiden perusteella laadittiin lyhyet toimintaohjeet onnettomuuden estämiseksi sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Jokainen ympäristövahinko on liikaa ja Savon Voima tekee ennaltaehkäisevää ja laajamittaista työtä ympäristövahinkojen minimoimiseksi. LEPPÄVIRRAN LÄMPÖKESKUKSEN HIUKKASPÄÄSTÖT Leppävirran Voimatiellä kiinteää polttoainetta käyttävällä lämpökeskuksella on tapahtunut useita poikkeuksellisen suuria tuhkapölähdyksiä, joiden syitä selvitetään. Pölähdykset aiheutuvat yleensä kaukolämpöverkon suuren tehontarpeen yhteydessä. SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 8

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 20 2 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2012 ympäristöasioista.

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2014 ympäristöasioista.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 20 3 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2013 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2013 ympäristöasioista.

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet. Kaukolämpöpäivät / Hämeenlinna

Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet. Kaukolämpöpäivät / Hämeenlinna Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet Kaukolämpöpäivät 24.8.2017/ Hämeenlinna Energian ja informaation innovatiivinen yhdistäjä Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen perinteisiin

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT

KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT T E K I J Ä : Iiro-Mikko Pasanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Miltä näyttää uusiutuvan energian tulevaisuus Päijät-Hämeessä? Case Orimattila Sisältö Orimattilan kaupunki - Energiastrategia Orimattilan Lämpö Oy Yhtiötietoja Kaukolämpö Viljamaan

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus ja KL siirtojohtoprojekti 1. Biolämpökeskus 2 x 15 MW + LTO puuhake (turve) 2. Imatran pääkaukolämpöverkot Vuoksenniska, Sienimäki ja Imatrankoski

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU

SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU RISTO TARJANNE SÄHKÖN TUOTANTOKUSTANNUSVERTAILU TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KAPASITEETTISEMINAARI 14.2.2008 HELSINKI RISTO TARJANNE, LTY 1 KAPASITEETTISEMI- NAARI 14.2.2008 VERTAILTAVAT VOIMALAITOKSET

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle 1 (3) 30.10.2017 Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle Kerrostalon suurin lämpöhukka on poistoilmassa, joka puhalletaan ulos ilman lämmön talteenottoa. Hukkalämmön hyödyntäminen

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy Integroitu bioöljyn tuotanto BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy 1 Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) on keskeinen

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen

ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen ENERGIANKULUTUKSELTAAN HIILIDIOKSIPÄÄSTÖTÖN RAKENNUS LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVA VAIHTOEHTO SEN TOTEUTTAMISEEN Jussi Hirvonen Poimintoja lämpöpumppu-uutisista INEX logistiikkakeskus, Sipoo, maalämmölle (100

Lisätiedot

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Agenda 1. Johdanto 2. Energian kokonaiskulutus ja hankinta 3. Sähkön kulutus ja hankinta 4. Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Haasteista mahdollisuuksia

Haasteista mahdollisuuksia Haasteista mahdollisuuksia Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050 Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 1 Kuntien ilmastokonferenssi 6.5.2010 Tulevaisuudesta päätetään nyt Pääomaintensiivistä ja

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE

ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE Tampereen ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE Enemmän kotimaista uusiutuvaa energiaa Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä Lisää työpaikkoja Pirkanmaalle puun toimitusketjuun 1 Euroopan Unionin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen 1 Toimintaympäristön muutosnäkymiä Sähkön tukkumarkkinoiden integroituminen EU-alueella?

Lisätiedot

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3. Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.2015 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Tarkasteltavat vaihtoehdot, vaikutukset ja

Lisätiedot

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biomassasta VTT Seminaari: Puuhakkeesta sähköä ja lämpöä pienen kokoluokan kaasutustekniikan kehitys ja tulevaisuus 13.06.2013 Itämerenkatu 11-13, Auditorio Leonardo Da

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot