SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 2014 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

2 2014 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2014 ympäristöasioista. YMPÄRISTÖRYHMÄN KOKOONPANO: Sanna Turunen (asiantuntija, ympäristö- ja kaavoitusasiat), Mimma Jäntti (ympäristösuunnittelija), Maija Henell (liiketoimintajohtaja, energiantuotanto ja kaukolämpö), Arvi Kääriäinen (ympäristösuunnittelija, Savon Voima Verkko Oy), Jussi Antikainen (suunnittelupäällikkö, Savon Voima Verkko Oy), Eero Kuusela (asiantuntija, ympäristö ja päästökauppa), Juha Räsänen (kunnossapitopäällikkö, vesivoima), Hannu Lipsanen (projektipäällikkö, energiantuotanto ja kaukolämpö), Timo Pylvänen (toimitusjohtaja), Kari Vesterinen (mediasuunnittelija) Ympäristöryhmän tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden tiedottamista ja ympäristötietoisuutta. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus ovat osa konsernin jokapäiväistä toimintaa. SAVON VOIMA OYJ, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), Toivala vaihde , faksi MAKSUTON PALVELUNUMERO (ma pe klo 8 18) 24 H VIKAPALVELUNUMEROT Sähkö: , Kaukolämpö: SÄHKÖPOSTILOGIIKKA SOSIAALINEN MEDIA ESIPUHE SAVON VOIMA OYJ:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA ENERGIATEHOKKUUS OSANA TOIMINTAA SÄHKÖVERKKO KAUKOLÄMPÖ SÄHKÖNTUOTANTO REKISTERÖINTI-ILMOITUKSET JA YMPÄRISTÖLUVAT YMPÄRISTÖVAHINGOT KEHITYS- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ

3 ESIPUHE Pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa tuloksia ENERGIAN TUOTTAMISEEN ja jakeluun liittyy monenlaisia ympäristövaikutuksia, joiden hallinta on merkittävä osa Savon Voiman jokapäiväistä toimintaa. Oman toiminnan kehittämisen lisäksi otamme vastuuta asiakkaiden energiatehokkuudesta neuvomalla heitä monin tavoin energiankäyttöön ja pientuotantoon liittyvissä asioissa. Vuonna 2014 kehitimme ympäristöhavaintojen raportointia, tuotantolaitosten jätehuoltoa sekä varautumista öljyvahinkojen torjuntaan. Vuosituhannen alussa käynnistetty pitkäjänteinen bioenergiaohjelma on tuottanut hyviä tuloksia. Öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa ja siihen liittyvässä sähkön yhteistuotannossa oli vuonna 2014 vain seitsemän prosenttia, pienennystä 22 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen Kaukolämmön ja vastapainesähkön päästöt tuotettua energiayksikköä kohden ovat selvästi vähentyneet. Vuonna 2014 kaikki mittauksen piirissä olevat päästöt (hiukkas-, typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöt) vähenivät edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 aikana rakennettiin uudet savukaasupesureilla varustetut biolämpökeskukset Nilsiään ja Juankoskelle. Lisäksi teimme päätökset vastaavanlaisen biolämpökeskuksen rakentamisesta Pielavedelle sekä Iisalmen voimalaitoksen täydentämisestä hyötysuhdetta parantavalla savukaasupesurilla. Kiltuan vesivoimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi syksyllä. Investoinnin seurauksena voimalaitoksen hyötysuhde paranee ja öljyvahinkojen riski vähenee olennaisesti, kun öljytäytteinen juoksupyörä vaihtuu vesivoideltuun rakenteeseen. Jatkoimme sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävää mittavaa korvausinvestointiohjelmaa. Investointien seurauksena myös sähköverkon maisemahaitat vähenevät. Ilmajohtoja korvattiin maakaapeleilla noin 600 kilometriä ja ilmajohtoja siirrettiin metsistä maanteiden varsiin noin 400 kilometriä. Tykkylumi aiheutti vuoden 2014 vaihtuessa erittäin suuria ongelmia sähkönjakeluun, minkä seurauksena käynnistimme valmistelevat toimenpiteet keskijännitejohtojen vierimetsien hoidon tehostamiseksi. Savon Voima osti Joroisten kunnalta vuoden lopussa Joroisten Energialaitoksen liiketoiminnan. Kauppaan sisältyy asiakkuuksien sekä sähkö- ja kaukolämpöverkostojen lisäksi muun muassa kaksi pientä vesivoimalaitosta ja yksi biolämpökeskus. Integroimme Joroisten toiminnot Savon Voiman ympäristöjärjestelmään vuoden 2015 kuluessa. Helmikuussa 2015 TIMO PYLVÄNEN, toimitusjohtaja SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

4 SAVON VOIMA OYJ:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Savon Voima -konsernin toiminnan keskeinen päämäärä on tarjota energiapalveluja, jotka edistävät toiminta-alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia. Toiminnassa huomioidaan tuotannon, jakelun ja energian loppukäytön ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva energiahuolto sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien aiempaakin ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Savon Voima -konsernin liiketoimintajärjestelmä sitouttaa ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toimintaa ohjaavia keskeisiä toimintaperiaatteita ja ympäristöpäämääriä ovat: Toiminnan jatkuva parantaminen, nolla ympäristövahinkoa ja nolla tapaturmaa. Toiminnassa noudatetaan ympäristönsuojelua koskevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä. Energiatehokkuutta kehitetään sekä omassa että asiakkaiden toiminnassa. Kannustetaan ja opastetaan asiakkaita energiansäästöön. Toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia arvioidaan, pyritään poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa. Toiminnassa käytetään mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia ratkaisuja taloudellisten resurssien puitteissa. Vesivoimalaitoshankkeissa huomioidaan ympäristö ja tehdään yhteistyötä vaikutusalueen asukkaiden kanssa. Kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämisellä korvataan energiantuotannon tuontipolttoaineita. Verkostojen rakentamisessa ja ylläpidossa huomioidaan luontoa säästävät ratkaisut, materiaalien kierrätettävyys sekä maisemalliset arvot. Maankäytön suunnitteluun osallistutaan aktiivisesti kaavoituksen kautta. Viranomaisten kanssa toimitaan avoimessa yhteistyössä ja tiedotetaan ympäristötoimenpiteistä. Ympäristötoimenpideohjelma Savon Voima Oyj:ssa on otettu käyttöön vuosille laadittu ympäristötoimenpideohjelma. Ohjelma sisältää aikataulutetut toimenpiteet ympäristöpolitiikassa vahvistettujen päämäärien saavuttamiseksi sekä merkittävimpien ympäristönäkökohtien hallinnan tehostamiseksi. Ohjelman laatimisesta, päivittämisestä ja toteutumisen seurannasta vastaa konsernin ympäristöryhmä. Vuodelle 2014 asetetut toimenpiteet liittyivät muun muassa ympäristöhavaintojen raportoinnin ja jätehuollon kehittämiseen sekä öljyvahinkojen torjunnan tehostamiseen kaikilla lämpökeskuksilla. Vuodelle 2015 aikataulutetut toimenpiteet painottuvat erityisesti tuotantolaitosten energiamittausten ja energiatehokkuuden, sähköasemien ympäristöriskien hallinnan sekä kemikaaliturvallisuuden ja -seurannan kehittämiseen. ENERGIATEHOKKUUS OSANA TOIMINTAA Savon Voima -konserni on kaikkien liiketoimintojen osalta liittynyt energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sitoudumme vapaaehtoisesti noudattamaan toimenpideohjelmaa, jonka avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössäkin. Tavoitteenamme on edesauttaa asiakkaitamme säästämään erilaisilla toimilla 9 prosenttia omasta energiankäytöstään vuoteen 2016 mennessä. Asiakkaiden energiankäytön tehostamisen osalta toiminnan pääpaino oli asiakkaan henkilökohtaisessa energiansäästöneuvonnassa ja sähköisten palvelukanavien kehittämisessä sekä käytettävyyden parantamisessa. Seuraavassa esimerkkejä vuonna 2014 tehdyistä toimista: Uudistimme asiakkaan sähköisen asiointikavavan, jonka nimesimme PriWatiksi. Kanavalta löytyy asiakkaan sopimukset, laskutustiedot, tilatut työt ja palvelut sekä energiankäytön raportointitiedot. Energiankäytön raportointipalveluun oli vuoden 2014 loppuun mennessä rekisteröitynyt käyttäjää. Käyntikertoja energiankäytön raportointipalvelussa oli vuoden 2014 osalta kpl, joista aktiivikäyttäjien osuus oli noin 75 prosenttia. Jatkoimme toteutusta PriWatti-palvelun laajentamiseksi kaukolämpöasiakkaiden energiankäytön raportointiin. Kaukolämpöasiakkaiden käyttöön palvelu tulee vuoden 2015 aikana. Palvelun avulla kaukolämpöasiakkaat voivat muun muassa seurata ja vertailla omaa kaukolämmön käyttöään vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuntitasolla. Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui sähkönkulutus- SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

5 mittareiden ja rakennusten lämpövuotojen mittaamiseen käytettävien pintalämpömittareiden lainaamisella. Mukana oli 13 kunnan 21 lähikirjastoa ja kirjastoautoa. Mittareiden asiakaslainaamisia oli kaikkiaan 480 kpl. Omakotiliiton Pohjois-Savon Piirin jäsenyhdistyksille sekä Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistykselle toimitimme energiankulutus- ja pintalämpömittarit yhdistysten jäsenten käyttöön. Iisalmen Omakotiyhdistys lainaa mittalaitteita jäsenistön lisäksi yhdistykseen kuulumattomille Savon Voiman asiakkaille. Osallistuimme kolmeen jäsenyhdistyksen tilaisuuteen. Energiansäästöasiat olivat esillä muun muassa maakaapeloinnin, kotimaisten polttoaineiden ja palveluiden asiakastilaisuuksissa Suonenjoella, Muuruvedellä ja Leppävirralla. Kävijöitä näissä tapahtumissa oli yhteensä noin henkilöä. Asiakaslehti toimi yhtenä merkittävänä kanavana energiansäästön ajankohtaisasioissa. Vuodenaikoihin sopivia kodin energiansäästöä tukevia artikkeleita julkaistiin yhteensä 15 kpl. Jatkoimme kehitystyötä uusien tuotteiden ja palveluiden osalta, joilla pyrimme kannustamaan kaukolämpöasiakkaita tehokkaampaan lämmönkäyttöön. Tässä kehitystyössä hyödynnämme erityisesti kaukolämpöasiakkaiden lämmönkulutuksen tuntimittauksesta etäluennalla saatavia käyttötietoja. Savon Voima voitti Energiateollisuus ry:n keväällä 2014 järjestämän kaukolämpöalan asiakasteko-kilpailun. Kilpailussa etsittiin tekoa tai palvelua, joka on ollut yksittäiselle kaukolämpöasiakkaalle tai isommalle joukolle asiakkaita arvokas. Savon Voima osallistui kilpailuun Kaukolämpölaitteiden kuntojumppa asiakaskiinteistössä -teolla. Tällä tarkoitettiin asiakkaiden kiinteistössä sijaitsevien kaukolämpölaitteiden kuntotarkastusprojektia. Projektissa tarkastettiin vuosien aikana kaikkien kaukolämpöasiakkaiden (noin kpl) kiinteistöissä sijaitsevat Savon Voiman omistamat ja kunnossapitovastuulla olevat kaukolämpölaitteet. Omien laitteiden tarkastamisen lisäksi tehtiin myös silmämääräinen tarkastus asiakkaan omistamien kaukolämpölaitteiden kunnosta. Asiakaslaitteiden kuntotarkastusten perusteella lähetettiin noin asiakkaalle raportit tarkastuksessa havaituista vioista tai puutteista, joista olisi voinut aiheutua häiriöitä kaukolämpölaitteiden toimintaan. Erityisesti asiakaslaitteiden kuntotarkastus ja raporttien lähettäminen oli se osa projektia, jota kilpailuraati arvosti. Oman toiminnan tehostamisessa pääpaino muodostui hajautetun sähköntuotannon verkkoon liittämisestä, osaamisen syventämisestä sekä sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarista saatujen mittaustulosten loppuanalysoinnista. Sähkön mikrotuotannon sähköverkkoon kytkentä ja sähkönmyynnin kiinnostus lisääntyi merkittävästi. Kiinnostuksen kohteena oli pääasiassa pienen aurinkosähköjärjestelmän hankinta, jolla voi korvata osan ostosähköstä ja myydä mahdollisen ylijäämäenergian markkinoille. Vuonna 2014 jakeluverkkoomme kytkettiin 10 uutta aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 53,15 kw. Sähkölämmityksen tehostamisohjelman Elvarin seurantakohteiden energiamittaukset jatkuivat vielä vuoden Saatujen tulosten ja tehtyjen analysointien perusteella valmistui neljä uutta case-korttia asiakaspalvelukäyttöön. Energiantuotanto- ja kaukolämpöyksikön oma toiminta tehostui rakentamalla kaukolämmön tuotantolaitoksia, joissa on parempi hyötysude ja uusimalla vanhoja laitteistoja energiatehokkaammiksi. Suurimpina energiatehokkuutta parantavina investointeina vuonna 2014 olivat Nilsiän sekä Juankosken uusien biolämpökeskusten yhteyteen rakennetut savukaasupesurit varustettuina lämmöntalteenottolaitteistolla. Näillä savukaasupesureilla saavutamme vuositasolla noin MWh:n säästön polttoaineen käytössä, joka vastaa noin 400 omakotitalon lämmitykseen tarvittavaa polttoainemäärää. Vesivoiman tuotannossa suurin yksittäinen energiatehokkuutta parantanut investointi oli Vehkalahden pumppaamon uusinta. Pumppujen uusinnan kautta omakäyttösähkön osuus pienenee pumppaamolla noin 120 MWh. SÄHKÖVERKKO Pohjavesimuuntamot Vuonna 2006 kartoitetuista 118 riskimuuntamosta 80 on kunnostettu. Nykyisin sähköverkosto saneerataan isoina kokonaisuuksina uusille johtoreiteille, jolloin myös muuntamoiden paikat muuttuvat. Tästä syystä yksittäisten muuntamoiden saneeraus vanhalle paikalle ei välttämättä ole järkevää. Lähivuosina tehtävissä taajamien kaapelointiprojekteissa kriittisten pohjavesimuuntamoiden osalta tilanne paranee huomattavasti. Lisäksi pohjavesialueille ei asenneta uusia pylväsmuuntamoita, joten myös muilta pohjavesialueilta olevat pylväsmuuntamot korvautuvat koppi- tai puistomuuntamoilla. Taajamien kaapelointi ja lintupallot Vuoden 2014 isoimmat työt keskittyivät Lapinlahdelle ja Varpaisjärvelle. Lisäksi yksittäisiä kohteita tehtiin useissa taajamissa. Otimme keskijänniteverkon maakaapelia käyttöön noin 170 km, minkä seurauksena maakaapelointiaste nousi keskijänniteverkossa 5,9 prosenttiin. Pylväsmuuntamoita purkautui verkosta 350 kpl. Muuntamoita otimme käyttöön yhteensä 363 kpl, joista puistoja maaseutumuuntamoita oli 144 kpl. Pienjänniteverkon maakaapeliverkkoa otimme käyttöön noin 510 km, jolloin pienjänniteverkon maakaapelointiaste nousi 27 prosenttiin. Sähköjohtoja merkittiin lintupalloilla asiakkailta tulleiden ilmoitusten perusteella. Energiateknologian hyödyntäminen Olemme parantaneet vianhoitovalmiuksia etämittareiden tietoja hyödyntävän PIHA-sovellutuksen avulla. Saamme tällä hetkellä noin energiamittarista tietoja muun muassa pienjännitevioista. Järjestelmällä voimme ennal- SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

6 taehkäistä sähkökatkoksista aiheutuvia ympäristövahinkoja ja vähentää vianetsintään käytettävää työtä. Keskijännitejohtojen siirto teiden varsille Tavoitteenamme on saada sähkönjakelun varmuus sähkömarkkinalain vaatimalle tasolle, joten haja-asutusalueilla olevia 20 kv keskijännitejohtoja siirretään teiden varsille. Johtojen tienvarteen sijoittamisen hyötynä lyhyempien sähkökatkoksien lisäksi on kapeampi johtoaukea, joka sijaitsee samassa aukossa tien kanssa. Tällöin maastossa kulkeminen vähenee. Haittapuolena on kuitenkin puutavaran varastoinnin hankaloituminen. Näiden asioiden yhteensovittamisessa on vielä tehtävää. Johtoalueiden reunametsien hoito Savon Voima Verkko Oy ja Metsänhoitoyhdistys Keski- Suomi toteuttivat hankkeen, jonka tarkoituksena oli poistaa johtoalueen läheisyydestä sähkönjakelua vaarantavat puut. Järjestelmällisellä toiminnalla ehkäistään vikojen yhteydessä puiden kaatamista metsään siten, että puustoa ei käytännössä voi käyttää hyödyksi. Kun hanketta on analysoitu ja verrattu muissa yhtiöissä tehtyihin vastaaviin projekteihin, päätetään jatkotoimista Savon Voima Verkko Oy:n alueella. Vuoden 2013 lopulla valmistunut Leppävirran uusi biolämpökeskus on nostanut puun käyttöosuutta. KAUKOLÄMPÖ Bioenergiaohjelma Tavoittelemme kaukolämmön tuotannossa entistä suurempaa lähienergian käyttöä, minkä vuoksi investointeja biolämpökeskuksiin jatketaan. Vuonna 2014 polttoaineista yli 93 prosenttia oli kotimaisia ja osuus on suurempi kuin koskaan aiemmin. Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2016 kotimaisten polttoaineiden käyttöosuus olisi 95 prosenttia. Biolämpökeskuksien lisääntyessä raskaan polttoöljyn käytöstä syntyvät ympäristöhaitat pienenevät ja tähtäimessämme onkin toteuttaa vähintään yksi kohde vuosittain. INVESTOINNIT Juankosken biolämpökeskus Allekirjoitimme Juankosken Opintielle rakennettavan 4,0 MW biolämpökeskuksen sekä 1,0 MW savukaasujen pesu- ja lauhdutinlaitoksen hankintasopimuksen helmikuussa Biolämpökeskuksen hankintaan kuuluvat myös 6,0 MW kevytöljykäyttöinen varakattila ja 99 m 3 öljysäiliö. Lämpökeskuksen savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitteet parantavat kaukolämmöntuotannon hyötysuhdetta merkittävästi, jopa noin 20 prosenttiyksikköä. Biolämpökeskuksen käyttöönotto oli joulukuussa Keiteleen huippu- ja varalämpökeskus Keiteleen Ketotielle rakennettiin 5,0 MW kevytöljykäyttöinen lämpökeskus, 99 m 3 öljysäiliö ja 40 metrin savupiippu. Lämpökeskuksen käyttöönotto tapahtui lokakuussa Iisalmen voimalaitoksen muutostyöt Marraskuussa 2014 allekirjoitimme hankintasopimuksen Iisalmen voimalaitokselle 8 MW:n tehoisen savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitteiston, 60 metrin savupiipun, kemikaalivaraston ja lauhteenkäsittelytilan, 400 m 3 raskasöljysäiliön sekä 400 m 3 ja 2 x 99 m 3 kevytöljysäiliöiden rakentamisesta. Pesurista saatavalla lämmöllä korvaamme vuodessa noin MWh raskasta polttoöljyä, MWh turvetta ja MWh puuta. Polttoaineiden säästön johdosta Iisalmen kaukolämmöntuotannon vuosihyötysuhde paranee noin 9 prosenttia, ollen investoinnin jälkeen noin 92 prosenttia. Nilsiän biolämpökeskus Otimme marraskussa Nilsiässä Laitisenmäentiellä käyttöön uuden biolämpökeskuksen, joka korvaa Nilsiän keskustan alueella olevan käyttöikänsä päähän tulleen biolämpökeskuksen. Uuden lämpökeskuksen biokattilan teho on 5,0 MW. Hankimme biokattilan yhteyteen savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitteiston, jonka teho on 1,2 MW. Investointi toteutettiin tekniikalla, jolla puuperäisten polttoaineiden käyttömäärää voidaan jatkossa kasvattaa jopa 100 prosenttiin asti. Lisäksi uuden biolämpökeskuksen savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitteet parantavat kaukolämmön tuotannon hyötysuhdetta merkittävästi, jopa noin 20 prosenttiyksikköä. Investoinnin ympäristövaikutukset päästöjen osalta ovat merkittävät verrattuna aiempaan. Päästöjen vähenemät vuodessa ovat hiilidioksidin osalta noin t, rikkidioksidin noin 15 t, typenoksidien 10 t ja hiukkasten noin 7 t. Biolämpökeskuksen yhteyteen rakennettiin myös kevytöljykäyttöinen varakattila teholtaan 6,0 MW ja 80 m 3 öljysäiliö. LÄMMÖN- JA YHDISTETYN SÄHKÖNTUOTANNON POLTTOAINEET 7 % 45 % 9 % 39 % Turve Puuperäiset polttoaineet Raskas ja kevyt polttoöljy sekä kaasu Lämmön ostot Graafissa on esitetty vuoden 2014 polttoaineiden käytön jakautuminen. Kotimaisten polttoaineiden käyttömäärä oli 93 %. POLTTOAINEIDEN KÄYTÖN KEHITYS (tuhatta MWh) Raskas ja kevyt polttoöljy sekä kaasu Puuperäiset polttoaineet Turve Lämmön ostot SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

7 LÄMMÖN- JA SÄHKÖNTUOTANNOSTA SYNTYNEEN TUHKAN MÄÄRÄ (t) Maanrakennukseen Metsälannoitteeksi Kaatopaikka (loppusijoitus) Lämmön- ja sähköntuotannosta syntyi arina- ja lentotuhkaa vuonna 2014 yhteensä noin tonnia. Vuoden 2014 lopulla teimme useampaa kaukolämpöpaikkakuntaa koskevan sopimuksen tuhkien toimittamisesta hyötykäyttöön metsälannoitteen raaka-aineeksi. Metsälannoitteeksi toimitetun tuhkan määrä nousi hieman vuodesta 2013, mutta sopimuksen vaikutus tuhkien kaatopaikkakäytön pienenemiseen nähdään vasta vuoden 2015 aikana. Tavoitteemme on, että vuoden 2015 aikana kaikkien kaukolämpöpaikkakuntien kiinteiden polttoaineiden tuhkat saadaan hyötykäyttöön, jolloin ainoastaan raskaan polttoöljyn poltosta syntynyt tuhka toimitetaan kaatopaikalle. SÄHKÖNTUOTANTO Vesivoima Tuotimme yhdeksässä vesivoimalaitoksessamme sähköä 88 GWh, mikä on noin 12 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Vesivoiman tuotanto oli hieman normaalivuotta suurempi. Syksyllä aloitimme turbiini- ja automaatiosaneerauksen Kiltuan vesivoimalaitoksella, joka jatkui vuoden 2015 puolelle. Saneeraushankkeessa vanha juoksupyörä uusittiin moderniin vesinapaan ja rasvavoideltu turbiinilaakeri modernisoitiin vesivoideltuun malliin. Tämän ansiosta mahdollisten öljyvahinkojen vesistöriskit pienenevät oleellisesti. Velvoiteistutukset Vuoden 2014 velvoiteistutukset toteutuivat suunnitellusti. Järvitaimenia istutettiin kpl (8 843 kpl), kuhia kpl ja siikoja kpl. Istutusten rahallinen arvo oli noin Tuulivoima ja pientuotanto Tuotamme sähköä tuulivoimalla Kemin Ajoksen Innopower Oy:n tuulipuistossa, josta Savon Voimalla on 6 MW teho-osuus. Tuulivoiman tuotanto pysytteli edellisen vuoden tasolla ollen 15 GWh. Helmikuussa 2014 teimme päätöksen lähteä mukaan EPV Energia Oy:n vuoden 2015 aikana valmistuvaan Vähänkyrön tuulipuistoon, mikä kasvattaa tulevaisuudessa Savon Voiman tuulisähkön määrää reilun kolmanneksen. Savon Voiman pientuottajilta hankkiman sähkön määrä kasvoi 33 prosenttia edellisvuodesta ollen noin 2 GWh. SÄHKÖNTUOTANTO (GWh) Oma vesivoima Oma lämpövoima 585 Tuotanto-osuuksista oli ydinvoimaa 65 GWh (Olkiluoto 1 ja 2) ja tuulivoimaa 15 GWh (Kemin Ajos). 494 Tuotanto-osuudet Päästökauppa Päästökauppa on järjestelmä, jonka avulla pyritään EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen saavuttamiseen. Savon Voima Oyj:ssa päästökaupan piiriin kuuluvat Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitokset sekä kyseisten paikkakuntien kaukolämpöverkkoihin kuuluvat pienemmät vara- ja huippulämpökeskukset. Meneillään olevaa päästökauppakautta varten haetut päästöluvat myönnettiin Savon Voiman vara- ja huippulämpökeskuksille vuonna 2013 ja voimalaitosten päästöluvat vuonna Voimalaitosten päästölupia lisäksi täydennettiin vuonna 2014 polttoainevirtojen epävarmuustarkastelulla, jonka avulla osoitettiin päästöjen laskennan tarkkuus ja luotettavuus. Vuodelle 2014 Savon Voima Oyj sai maksuttomia päästöoikeuksia tco 2, ja toteutuneet päästöt olivat tco 2. Alijäämän kattamiseksi tarvittavien maksullisten päästöoikeuksien kustannus oli noin Päästöoikeustarvetta pyritään vähentämään lisäämällä puuperäisten polttoaineiden käyttöä sekä pyrkimällä laitosten entistä parempaan hyötysuhteeseen. LÄMMÖN- JA SÄHKÖNTUOTANNON PÄÄSTÖJEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS (tuhatta kg) Hiukkaset (kg) NO x (kg) SO 2 (kg) CO 2 foss (t) Taulukossa näkyy kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannosta syntyneiden ilmaan johdettavien päästöjen määrä. Rikkidioksidi (SO 2 ), typenoksidipäästöt (NO x ) sekä fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvän hiilidioksidin määrä on laskussa. Tärkein muutosta selittävä tekijä on vähemmän päästöjä tuottavien polttoaineiden käytön osuuden kasvattaminen. Erityisesti vara- ja huippukäyttöön suunnitelluilla lämpökeskuksilla raskasta polttoöljyä on korvattu käytännössä rikittömällä kevyellä polttoöljyllä. Suotuisaa päästökehitystä selittää myös tuotannon painopisteen keskittyminen aiempaa vahvemmin laitoksille, joilla on tehokkaat savukaasujen puhdistinlaitteet. SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

8 TUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖT VUONNA 2014 PAIKKAKUNTA Hiukkaset (t) NO x (t) SO 2 (t) CO 2 foss (t) Iisalmi 1,75 170,34 159, ,53 Kiuruvesi 4,83 21,13 0,42 599,40 Lapinlahti (sis. Varpaisjärvi) 3,09 5,79 3, ,50 Pielavesi 0,97 5,08 6, ,04 Keitele 0,004 0,08 0, ,24 Siilinjärvi 1,21 12,45 4, ,47 Nilsiä (Kuopio) 12,28 21,03 18, ,48 Karttula (Kuopio) 0,54 4,45 4, ,56 Juankoski 2,63 19,94 31, ,35 Pieksämäki 2,31 114,62 57, ,61 Leppävirta 2,62 23,30 17, ,69 Suonenjoki 0,21 22,98 5, ,63 Rautalampi 5,39 8,11 3, ,93 Maaninka 5,75 103,51 0,38 27,85 YHTEENSÄ 43,58 532,79 312, ,37 NO x = (typen oksidit eli NO ja NO 2 ) SO 2 = (rikkidioksidi) CO 2 foss = ( fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvä hiilidioksidi) Sähkön tuotantotuki ja alkuperätakuu Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitoksilla vuonna 2014 metsähakkeella tuotetusta sähköstä Savon Voima tulee saamaan syöttötariffitukea yhteensä noin Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitosten ohella myös Savon Voima Oyj:n vesivoimalaitokset kuuluvat uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähköntuotannon alkuperätakuujärjestelmän piiriin. Alkuperätakuujärjestelmä (Guarantee of Origin, GoO) perustuu EU:n Uusiutuvat Energialähteet -direktiiviin, joka on saatettu kansallisesti voimaan lailla sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Uusiutuvana myydyn sähkön alkuperän tulee olla varmennettua, ja alkuperätakuu toimii todistuksena uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperästä. Vuonna 2014 Savon Voiman yhdeksän vesivoimalaitoksen, Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitosten sekä tuotantoosuusvoimalaitosten uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannolla tuotettiin alkuperätakuita yhteensä vajaat 106 GWh. REKISTERÖINTI-ILMOITUKSET JA YMPÄRISTÖLUVAT Vuonna 2014 Savon Voima Oyj sai ympäristöluvan Pieksämäen voimalaitoksen kiinteän polttoaineen varastointikentälle, jonka lisäksi pohjavesialueella sijaitsevalle Lapinlahden Ratapihantien lämpökeskukselle myönnettiin uusi ympäristölupa. Parhaillaan vireillä ovat Suonenjoen Koulukadun lämpökeskuksen sekä Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitosten ympäristölupien muutoshakemukset. Ympäristönsuojelulain mukaisia pienten energiantuotantoyksiköiden rekisteröinti-ilmoituksia tehtiin muun muassa Juankosken Opintien, Keiteleen Ketotien, Leppävirran Leivolantien, Iisalmen Teollisuuskujan sekä Siilinjärven Sulkavantie 8:n lämpökeskuksista. YMPÄRISTÖVAHINGOT Vuonna 2014 Savon Voima Oyj:n tuotantolaitoksilla vältyttiin merkittäviltä ympäristövahingoilta. Sähköverkostossa ukkonen aiheutti kesä heinäkuussa neljä sellaista muuntamovauriota, joissa öljyä pääsi ympäristöön. Ulkopuolisen toimijan valvomiin kunnostustöihin päästiin 2 4 vuorokauden kuluessa vauriosta, ja kohteista poistettiin yhteensä 64 tonnia pilaantunutta maa-ainesta. Kohteet eivät sijainneet pohjavesialueella. Leppävirran biolämpökeskuksella sattui syyskuussa lipeän syöttöhäiriö, joka ei kuitenkaan johtanut ympäristöhaittoihin. Käyttöhäiriön johdosta savukaasupesurin lauhdeveteen joutunut ylimääräinen lipeä laimentui haitattomalle tasolle ennen lähiympäristöön päätymistä. Tapauksen johdosta Savon Voima Oyj:n laitoksilla olevien savukaasupesurien automaatiota ja valvontaa on tehostettu entisestään. KEHITYS- JA OPPILAITOS- YHTEISTYÖ Savon Voima -konsernissa tehdään säännöllisesti oppilaitosyhteistyötä, joka avaa uusia näkökulmia ympäristöasioiden hoitoon ja samalla lisää opiskelijoiden tietoisuutta toimialaa kohtaan. Vuonna 2014 valmistui yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijoiden kanssa laadittu jätehuoltosuunnitelma energiantuotantolaitoksille. Suunnitelmassa kuvataan tuotantolaitosten jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö sekä jätteiden käsittelyn, kuljetuksen ja kirjanpidon käytännön periaatteet. Jätehuoltosuunnitelma toimii jätehuollon järjestelmällisen kehittämisen työkaluna. Käytännössä vuonna 2014 tehostetimme jätehuoltoa tuotantolaitoksilla muun muassa uudistamalla lajitteluohjeet sekä kouluttamalla työntekijöitä lajitteluun ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat Nilsiän sähköaseman ympäristöselvityksen. Savon Voima Verkko Oy sai projektin jälkeen tarkistuslistan, jota käytetään apuvälineenä muidenkin sähköasemien ympäristönäkökohtien selvittämisessä. SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 20 3 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2013 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2013 ympäristöasioista.

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 20 2 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI SISÄLTÖ Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut konsernin ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 2012 ympäristöasioista.

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2011

SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 2011 SAVON VOIMA OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 Savon Voima Oyj:n yhteisen ympäristöraportin on koonnut syksyllä 211 aloittanut ympäristöryhmä. Raportti koostuu vuoden 211 ympäristöasioista. YMPÄRISTÖRYHMÄN KOKOONPANO:

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet. Kaukolämpöpäivät / Hämeenlinna

Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet. Kaukolämpöpäivät / Hämeenlinna Pienten polttolaitosten sääntelymuutosten haasteet Kaukolämpöpäivät 24.8.2017/ Hämeenlinna Energian ja informaation innovatiivinen yhdistäjä Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen perinteisiin

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen

Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta. Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen Ajankohtaista energiatoimialalta ja Savon Voimasta Kuopion Autoteknillisen Yhdistyksen vierailu 13.3.2012 Timo Pylvänen 1 Toimintaympäristön muutosnäkymiä Sähkön tukkumarkkinoiden integroituminen EU-alueella?

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö Aurinkosähkö 25.10.2016 Yritystietoa Savon Voimasta Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN TIETOA MEISTÄ Savon Voima Oyj on paikallinen energiakonserni, joka on 100 prosenttisesti alueen kuntien omistama. Savon Voima Verkko Oy:llä on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT

KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KAUKOLÄMMÖN VERKKO- KOHTAISET TUOTEKORTIT T E K I J Ä : Iiro-Mikko Pasanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

Aurinkosähköä marjatiloille

Aurinkosähköä marjatiloille Aurinkosähköä marjatiloille Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme siis alueen asukkaiden

Lisätiedot

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti Asko Ojaniemi 1 28.10.2014 AO Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 28.10.2014

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 3. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat merkittävästi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus ja KL siirtojohtoprojekti 1. Biolämpökeskus 2 x 15 MW + LTO puuhake (turve) 2. Imatran pääkaukolämpöverkot Vuoksenniska, Sienimäki ja Imatrankoski

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY

Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY Tulevaisuuden kestävä energiajärjestelmä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry TTY 2.11.2017 Kestävä energiajärjestelmä Saatavuus (toimitusvarmuus, turvallisuus, luotettavuus, saavutettavuus,...) Ympäristö

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

PERUSTUVAT KONSEPTIT SÄHKÖKAUPAN

PERUSTUVAT KONSEPTIT SÄHKÖKAUPAN UUDET PUUN KAASUTUKSEEN PERUSTUVAT KONSEPTIT JA SÄHKÖKAUPAN TOTEUTTAMISMALLIT UUDET PUUNKAASUTUSKONSEPTIT ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOINA ERITYISPIIRTEET Suomessa kehitetyt uudet puun kaasutus- konseptit

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot