Suunnitelma autojen yhteiskäytön edistämiseksi Helsingin seudulla LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma autojen yhteiskäytön edistämiseksi Helsingin seudulla LUONNOS 17.9.2010"

Transkriptio

1 Suunnitelma autojen yhteiskäytön edistämiseksi Helsingin seudulla LUONNOS

2 Sisällys 1 YKSI AUTO, MONTA KÄYTTÄJÄÄ AUTO KÄYTTÖÖN ILMAN OMISTAMISEN HUOLIA YHTEISKÄYTÖSTÄ MONIA HYÖTYJÄ MALLIA MAAILMALTA: JULKISET JA YKSITYISET TOIMIJAT YHTEISELLÄ ASIALLA HELSINGIN SEUDULLA JO LÄHES 10 VUOTTA YHTEISKÄYTTÖPALVELUA AUTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMINEN TUKEE USEITA YHDENSUUNTAISIA PYRKIMYKSIÄ HELSINGIN SEUDULLA AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖ OSAKSI KESTÄVÄÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ TAVOITTEEKSI AUTOJEN YHTEISKÄYTTÄJÄÄ HELSINGIN SEUDULLA VUONNA AUTOJEN YHTEISKÄYTÖN VAIKUTUKSET AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖPALVELUN TARJOAJAT TOIMENPITEET YHTEISKÄYTTÖISTEN AUTOJEN PYSÄKÖINTI Kadunvarsipaikkojen vuokrat edullisiksi Selkeät merkinnät yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspaikoille Pysäköinninvalvonnan tehostaminen yhteiskäyttöautojen paikoilla Yhteiskäyttöautojen noutopaikoille oma tunnus Uusien nouto- ja palautuspaikkojen tarvekartoitus TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Noutopisteet kaupunkien sähköisiin palveluihin ja reittioppaaseen Viitoitus yhteiskäyttöisten autojen noutopaikoille joukkoliikenteen asemilla ja pysäkeillä Autojen yhteiskäytöstä tiedotetaan HSL:n asiakaspalvelupisteissä, viestintäkanavissa sekä työnantajayhteistyön puitteissa Autojen yhteiskäytön kampanja PÄÄKAUPUNKISEUDUN JULKISET ORGANISAATIOT AUTOJEN YHTEISKÄYTTÄJINÄ Helsingin kaupunki aktivoi yksikköjään autojen yhteiskäyttöön Espoon ja Vantaan kaupungit ryhtyvät käyttämään autojen yhteiskäyttöpalvelua Muissa Helsingin seudun kunnissa ryhdytään selvittämään autojen yhteiskäytön hyödyntämistä Valtionhallinnon organisaatioita kannustetaan autojen yhteiskäyttöön AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖ KAAVOITUKSESSA JA RAKENTAMISESSA Otetaan autojen yhteiskäytön edellytykset huomioon pysäköintipolitiikassa Ohjataan ja kannustetaan rakennuttajia ottamaan autojen yhteiskäyttö huomioon Tiedotetaan autojen yhteiskäytöstä osana alueiden markkinointia Vaikuttaminen kestävän rakentamisen edistämiseen TOIMEENPANO, SEURANTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

3 1 YKSI AUTO, MONTA KÄYTTÄJÄÄ 1.1 Auto käyttöön ilman omistamisen huolia Autojen yhteiskäyttö on hajautettua ja arkisiin tarpeisiin soveltuvaa joustavaa auton vuokrausta. Rekisteröitynyt asiakas saa auton käyttöönsä useista paikoista ja lyhyeksikin ajaksi mihin aikaan viikosta ja vuorokaudesta tahansa. Auton avaaminen ja sulkeminen tapahtuu älykortilla tai matkapuhelimella. Palvelu sopii niille, jotka eivät tarvitse autoa joka päivä, ja jotka ajavat vuodessa alle kilometriä. Silloin palvelu tulee omaa autoa edullisemmaksi ja vapauttaa huoltohuolista sekä pysäköintipulmista. Autojen yhteiskäyttö säästää sekä tilaa, ilmastoa että rahaa. Palvelun hyödyt on todettu jo monessa eurooppalaisessa kaupungissa, ja autojen yhteiskäyttöä edistetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen rinnalla osana kestävää liikennejärjestelmää. Autojen yhteiskäyttö on kasvanut 1990-luvulta lähtien Euroopassa, ja viime vuosina se on lisääntynyt voimakkaasti myös Pohjois-Amerikassa. Sveitsi on autojen yhteiskäytön uranuurtajamaa: autojen yhteiskäyttäjiä on siellä , ja palvelu kattaa koko maan. Myös Ruotsissa on paljon autojen yhteiskäyttäjiä: palvelua on tarjolla 38 kaupungissa ja käyttäjiä yli Yhteiskäytöstä monia hyötyjä Keskeisin peruste autojen yhteiskäytön edistämiselle on sen autoilua vähentävä vaikutus ja sitä kautta syntyvät ympäristöhyödyt, mutta autojen yhteiskäytöstä on myös monia muita hyötyjä. 3

4 Taulukko 1. Autojen yhteiskäytön hyötyjä. Yksilöt - Mahdollisuus auton käyttöön tarvittaessa myös autottomille. - Käytettävissä erilaisia autoja erilaisiin tarpeisiin. - Kustannussäästöjä oman auton omistamiseen verrattuna, kun ajoa vuodessa kertyy vähän (hyviä autoja pienillä pääomakustannuksilla). - Selkeä kustannusrakenne lisää auton käytön ja omistamisen kustannustietoisuutta. - Ei auton omistamiseen ja ylläpitoon liittyviä huolia. - Terveyshyödyt lisääntyneen kävelyn ja pyöräilyn seurauksena. Kaupungit, yhteiskunta Rakennuttajat ja kiinteistönomistajat Yritykset ja työnantajat - Kestävämmät liikkumistottumukset autojen yhteiskäyttäjälle kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat ensisijaisia kulkutapoja. Pääkaupunkiseudun yhteisautoilijoista noin 80 % käyttää joukkoliikennettä päivittäin tai muutaman kerran viikossa, ja 70 %:lla on kausilipulla varustettu matkakortti. - Tehokkaampi tilankäyttö yksi yhteiskäyttöinen auto korvaa 4 25 yksityisautoa 1, tilaa vapautuu muuhun tarkoitukseen. - Vähemmän tieliikenteen päästöjä vähentyneen autoilun ja keskimääräistä vähäpäästöisemmän ja nopeasti uusiutuvan kaluston myötä. Autojen yhteiskäyttäjät tuottavat noin 300 kg/v vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaavan ikäinen väestö pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Vastaavia tuloksia on saatu myös Sveitsissä. - Vähemmän ruuhkia vähentyneen autoilun seurauksena. - Lähipalveluiden käyttö piristyy yhteisautoilijat tiedostavat automarkettikäynteihin liittyvät liikkumiskustannukset autonomistajia paremmin. - Autoriippuvuus vähentyy, kun autonkäyttö ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet ovat mahdollisia myös autottomille. - Pysäköintipaikkatarve on vähäisempi, mikä mahdollistaa joko suuremman rakentamistehokkuuden tai viihtyisämmän ympäristön luomisen. - Pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannukset ovat pienemmät. Kustannussäästö rakentamattomasta pysäköintipaikasta on /paikka, kun kyse on maanalaisesta pysäköinnistä. - Autojen yhteiskäyttö tuo lisäarvoa kiinteistöjen asukkaille ja yrityksille. - Kustannussäästöjä vähentyneestä pysäköintipaikkojen ja oman autokaluston tarpeesta. - Vähemmän vaivaa autokaluston ylläpidosta. - Enemmän vaihtoehtoja työasiamatkojen tekemiseen. - Autojen yhteiskäyttöä voi tarjota työntekijöille myös työsuhdeetuna. Valinnanmahdollisuus lisää henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista, etenkin jos samalla parannetaan mm. pyöräilyoloja. - Vähemmän ruuhkia vähentyneen autoilun seurauksena. 1 Korvaavuus riippuu monesta tekijästä, jotka vaihtelevat autojen yhteiskäyttöpalvelusta ja kaupungista toiseen: asiakkaiden määrä yhtä yhteiskäyttöautoa kohti, autosta luopuneiden määrä sekä auton hankkimatta jättäneiden määrä. 4

5 70 % 60 % 50 % Kulkutapojen käyttö talvella Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa 40 % Muutaman kerran kuukaudessa 30 % Kerran kuukaudessa 20 % 10 % 0 % Henkilöauto Joukkoliikenne Kävely Pyöräily Harvemmin kuin kerran kuukaudessa En koskaan Ei vastannut Kuva 1. Yhteiskäyttöauton käyttäjien (City Car Clubin asiakkaat) talvella käyttämät kulkutavat. Onko käytössä joukkoliikenteen matkakorttia? 80 % 70 % 69 % 60 % 50 % 40 % 30 % 28 % 20 % 10 % 2 % 0 % kyllä, siinä on käytössä kausilippu kyllä, siinä on käytössä vain arvoa ei Kuva 2. Yhteiskäyttöautojen käyttäjien (City Car Clubin asiakkaat) käyttämät joukkoliikenneliput. 1.3 Mallia maailmalta: julkiset ja yksityiset toimijat yhteisellä asialla Belgiassa autojen yhteiskäyttötoiminta alkoi vuonna Asiakkaita oli vuonna 2009 jo ja palvelu oli levinnyt 16 kaupunkiin. Vuotuinen kasvu on 35 %. Belgian menestystarinan taustalla on laaja yhteistyörintama paikallisten viranomaisten, valtion hallinnon, yhteiskäyttöautoyritys Cambion, kolmen alueellisen joukkoliikenneoperaattorin, 5

6 Belgian rautateiden ja muutaman muun organisaation kanssa. Kolmen alueen joukkoliikenneoperaattorit ovat alueellisten yhteiskäyttöautoyritysten osakkaita ja ne panostavat voimakkaasti palvelun markkinointiin. Ruotsissa Vägverket on ollut aktiivinen autojen yhteiskäytön edistämisessä jo pitkään. Vägverket (nykyään Trafikverket) julkisti autojen yhteiskäytön edistämisstrategian vuonna Lisäksi Vägverket on muotoillut autojen yhteiskäytön virallisen määritelmän ja kriteerit ja tuottanut oppaan autojen yhteiskäyttöpalvelun hankintaan kuntien omaa käyttöä varten. Kuntien asiakkuus onkin ollut keskeinen keino edistää autojen yhteiskäyttöä Ruotsissa. Göteborgin kaupunki on tässä uranuurtaja. Palvelu kilpailutettiin siellä ensimmäisen kerran vuonna Samalla kaupunki poisti työntekijöiltä ilmaisen pysäköintimahdollisuuden sekä ryhtyi rajoittamaan oman auton käyttöä virkamatkoihin. Kaksi vuotta autojen yhteiskäyttöpalvelun käyttöönoton jälkeen palvelua käyttäneiden virastojen autoiluun liittyvät vuosikustannukset olivat laskeneet 30 prosenttia ja ajosuorite 20 prosenttia ( km/v). Kaupungin asiakkuus mahdollisti palvelutarjonnan parantumisen myös yksityisasiakkaille. Isossa-Britanniassa autojen yhteiskäytön kasvu on tällä hetkellä voimakkainta Euroopassa. Autojen yhteiskäyttäjien määrä oli vuoden 2010 alussa kun se vuoden 2008 alussa oli Kasvu kohdistuu erityisesti Lontoon seudulle, missä taustalla on TfL:n (Transport for London) voimakas poliittinen ja taloudellinen tuki. TfL, joka on Lontoossa vastaava organisaatio kuin HSL Helsingin seudulla, julkaisi vuonna 2008 oman autojen yhteiskäyttöstrategiansa. Myös Ison-Britannian liikenneministeriö on teettänyt suunnitelman autojen yhteiskäyttöpalveluverkoston laajentumisesta. Valtio ja TfL panostavat huomattavia summia autojen yhteiskäytön edistämiseen. Bremenin kaupunki on autojen yhteiskäytön pioneereja. Sielläkin kaupunki hyväksyi autojen yhteiskäytön toimintasuunnitelman vuonna Vuonna 2009 yhteiskäyttäjiä oli 5 100, ja tavoitteena on kasvattaa määrä :een vuonna Tähän pyritään muun muassa lisäämällä yhteiskäyttöisten autojen noutopaikkoja, lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä liikkumisen palvelupaketteja sekä integroimalla autojen yhteiskäyttö uusien alueiden suunnitteluun. 1.4 Helsingin seudulla jo lähes 10 vuotta yhteiskäyttöpalvelua Autojen yhteiskäyttö on ollut mahdollista Helsingin seudulla vuodesta 2001 lähtien City Car Clubin tarjoamana palveluna. Kesäkuussa 2010 klubilla oli asiakasta. Autojen yhteiskäyttäjien määrä kasvoi vuoden 2009 aikana 20 %. City Car Clubin autojen nouto- ja palautuspisteitä on pääkaupunkiseudulla yli 100. Helsingin kaupunki on ollut siinä mielessä edistyksellinen, että se on vuokrannut kadunvarsipysäköintipaikkoja yhteiskäyttöautoille jo toiminnan alusta lähtien. Tämä on ollut keskeinen edellytys toiminnan kehittymiselle. Helsingin kaupunki solmi vuonna 2007 puitesopimuksen City Car Clubin kanssa. Tämän johdosta viisi kaupungin virastoa tai yksikköä on liittynyt palvelun yritysasiakkaaksi elokuuhun 2010 mennessä 223 kaupungin työntekijää oli liittynyt City Car Clubin jäseneksi yrityskäyttäjinä elokuussa

7 Vuodesta 2008 lähtien on joukkoliikenteen kanta-asiakkaille tarjottu edullista liittymistä City Car Clubin jäseneksi, ensin HKL:n ja sitten YTV:n kanssa. Vuodesta 2010 yhteistyö on jatkunut HSL:n kanssa: HSL:n asiakkaat, joiden matkakortille on ladattu vähintään 30 päivän yhtäjaksoinen kausi, saavat 100 euron arvoisen lahjakortin, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla City Car Clubin kuukausi- tai käyttömaksuihin ilman aikarajaa. HSL myös jakaa tuottamaansa yhteiskäyttöautoesitettä palvelupisteissä ja infotilaisuuksissa. Autojen yhteiskäytöstä kerrotaan lisäksi HSL:n verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissa. HSL:n tavoite on tarjota pääkaupunkiseudun asukkaille mahdollisuus elää ilman omaa autoa. Joukkoliikenne palvelee suurimmalla osalla matkoista, mutta henkilöauto on joskus välttämätön, ja silloin tarpeet on mahdollista täyttää yhteiskäyttöautoilla. Yhteistyö City Car Clubin ja Helsingin seudun joukkoliikenteen välillä sekä Helsingin kaupungin asiakkuus alkoivat suhteellisen myöhään. Yhteiskäyttäjien määrä on näiden yhteistyömuotojen jälkeen kasvanut voimakkaasti. Myös eurooppalaiset esimerkit osoittavat, että julkisen sektorin tuki on merkittävä haluttaessa kasvattaa autojen yhteiskäyttäjien määrää. Number of customers Jan 2001 Apr 2001 Jul 2001 City Car Club customer growth Oct 2001 Jan 2002 Apr 2002 Jul 2002 Oct 2002 Jan 2003 Apr 2003 Jul 2003 Oct 2003 Jan 2004 Apr 2004 Jul 2004 Oct 2004 Jan 2005 Apr 2005 Jul 2005 Oct 2005 Jan 2006 Apr 2006 Jul 2006 Oct 2006 Jan 2007 Apr 2007 Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009 Jan 2010 Apr 2010 Jul 2010 Kuva 3. Autojen yhteiskäyttäjien määrän kasvu pääkaupunkiseudulla (City Car Clubin asiakkaat) 1.5 Autojen yhteiskäytön edistäminen tukee useita yhdensuuntaisia pyrkimyksiä Helsingin seudulla Tämän suunnitelman tarkoituksena on saada aikaiseksi yhteinen tahtotila ja verkosto autojen yhteiskäytön edistämiseen Helsingin seudulla ja tuoda autojen yhteiskäyttö entistä selkeämmin osaksi seudun liikennejärjestelmää ja sitä koskevaa suunnittelua. Autojen yhteiskäytön edistäminen on yksi keino edistää eri ohjelmissa ja strategioissa esitettyjä tavoitteita. Alla on esitetty joidenkin keskeisten ohjelmien tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin autojen yhteiskäytön edistämisellä on myönteinen vaikutus. 7

8 Helsinki Strategiaohjelma Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa kolme prosenttiyksikkö vuoden 2012 loppuun mennessä Liikennejärjestelmän kehittämisessä panostetaan liikenteen kokonaisenergiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämiseen, tilankäytön tehostamiseen sekä liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden Autojen yhteiskäyttö vähentää auton omistamisen tarvetta. Kun autoa ei omisteta, sitä ei käytetä niin helposti turhaan silloin, kun kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Autojen yhteiskäyttö vähentää autoilua ja siitä aiheutuvaa energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristöhaittoja sekä tehostaa tilankäyttöä ja vähentää ruuhkia. parantamiseen. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma Täydennetään Laadukkaan asumisen Helsinki - Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Rakennetaan uudet asuinalueet vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Täydennysrakentamisen avulla pyritään vahvistamaan vanhojen alueiden väestöpohjaa ja turvaamaan palvelutaso. Täydennysrakentamisessa noudatetaan kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden periaatteita ja se toteutetaan ensisijaisesti joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia luodaan kaavoituksen keinoin mm. tehostamalla vanhojen alueiden rakentamisoikeuksia. Kaupunki selvittää vuoden 2009 alkuun mennessä millaisin mallein asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat toteutetaan siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikat käyttäjille. Uudet asuinalueet, myös pientaloalueet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että joukkoliikenteen hyvä palvelutaso varmistetaan. Uusilla asuinalueilla ja täydennysrakentamisessa selvitetään mahdollisuutta toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia Täydennetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011) tullaan sisällyttämään autojen yhteiskäytön edistämissuunnitelman toteuttaminen yhtenä toimenpiteenä. Espoon ohjelmia? Täydennetään Vantaan ohjelmia? Täydennetään Autojen yhteiskäyttö tuo lisäarvoa uusille alueille ja mahdollistaa kestävän liikkumisen vähentämällä autoriippuvuutta. Autojen yhteiskäytön hyödyntäminen mahdollistaa edullisemman, tehokkaamman, ja viihtyisämmän täydennysrakentamisen, jos autopaikkoja voidaan rakentaa normaalia vähemmän. Autopaikkojen kustannusten uutta kohdentamista voidaan edesauttaa tarjoamalla autojen yhteiskäyttöä autopaikan vaihtoehtona. Autojen yhteiskäyttö parantaa alueen liikkumisen kokonaispalvelutasoa ja edesauttaa joukkoliikenteestä aktiivisempaa käyttöä. 8

9 2 AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖ OSAKSI KESTÄVÄÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ 2.1 Tavoitteeksi autojen yhteiskäyttäjää Helsingin seudulla vuonna 2020 Motiva teetti vuonna 2010 selvityksen autojen yhteiskäytön potentiaalista Helsingin seudulla vuonna 2020 ja 2030 (Voltti 2010). Selvitys oli osa eurooppalaista momo Car- Sharing -hanketta, jota myös HSL ja KSV rahoittivat. Selvityksessä arvioitiin potentiaalisten autojen yhteiskäyttäjien määrää pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa useilla eri menetelmillä ja laadittiin ennuste vuosille 2020 ja Vuonna 2010 elokuussa pääkaupunkiseudulla oli autojen yhteiskäyttäjää. Autojen yhteiskäyttäjien määrän tähän mennessä toteutuneen kasvun (24 % vuodessa) jatkuessa pääkaupunkiseudulla olisi autojen yhteiskäyttäjää vuonna 2020 (1,5 % asukkaista) ja käyttäjää vuonna 2030 (3,2 % asukkaista). Ulkomaisten esimerkkien valossa voidaan todeta, että voimakkaampi kasvu ja suuremmat käyttäjämäärät ovat mahdollisia, mikäli autojen yhteiskäyttöä edistetään merkittävästi mm. panostamalla tiedottamiseen. Jos pääkaupunkiseudulle sovelletaan esimerkiksi Belgian kasvukehitystä (34 % vuodessa), saadaan autojen yhteiskäyttäjien määräksi vuonna 2020 (2,5 % asukkaista) ja vuonna 2030 (4,9 % asukkaista). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Bremenin kaupungissa (asukkaita ) on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 autojen yhteiskäyttäjien määrä on eli 3,7 % asukkaista, kun määrä on nykyään eli 0,9 % asukkaista. Isossa-Britanniassa autojen yhteiskäyttäjien määrän vuosittainen kasvu on ollut % vuosina Lontoossa autojen yhteiskäyttäjiä on jo eli 1,5 % asukkaista. Pienemmässä kaupungissa Brightonissa käyttäjiä on 1,7 % asukkaista (2 300). Käyttäjämääräennusteet 2020 ja 2030 Vuosi 2020 PKS TKU TRE Nykyinen trendi Tavoite Vuosi 2030 PKS TKU TRE Nykyinen trendi Tavoite Tämän perustella asetetaan tavoitteeksi, että Helsingin seudulla on autojen yhteiskäyttäjää vuonna Vuoden 2030 tavoite on autojen yhteiskäyttäjää. 9

10 Yhteiskäyttöautojen asiakasmääräennuste, pääkaupunkiseutu Nykyinen trendi Tavoite Kuva 4. Yhteiskäyttöautojen käyttäjämääräennusteen pitkän aikavälin tarkastelu, pääkaupunkiseutu. 2.2 Autojen yhteiskäytön vaikutukset Potentiaalin arvioinnin yhteydessä arvioitiin autojen yhteiskäytön vaikutuksia ennustetilanteissa verrattuna tilanteeseen, jossa ei olisi lainkaan autojen yhteiskäyttöä. Vuoden 2020 tavoitteen mukaisessa tilanteessa ( yhteisautoilijaa), pääkaupunkiseudulla olisi autoa vähemmän kuin ilman autojen yhteiskäyttöä. Täydentyy. 10

11 3 AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖPALVELUN TARJOAJAT Autojen yhteiskäytön edistäminen perustuu ensisijaisesti seudulla jo toimivan palveluntarjoajan City Car Clubin kanssa tehtävään yhteistyöhön, koska markkinoilla ei tällä hetkellä ole muita varsinaisia autojen yhteiskäyttöpalvelua tarjoavia yrityksiä yhtä laajalla tarjonnalla. Lisäksi vaikutuksia saadaan aikaiseksi nopeammin vakiintuneen toimijan kanssa. Yhteistyö City Car Clubin kanssa ei kuitenkaan sulje pois yhteistyötä muiden palveluntarjoajien kanssa niiden mahdollisesti ilmaantuessa. Lähellä autojen yhteiskäyttöä olevaa palvelua tarjoavat Helsingin seudulla tällä hetkellä ainakin Oliivi Autot Oy, Smart Travel Oy ja o2 media. Lisäksi Hertz on aloittanut autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoamisen Oulun kaupungin työntekijöille Sunfleet brändin nimellä. Sunfleet on Ruotsin suurin yhteiskäyttöautopalvelun tarjoaja. Helsingin seudun viranomaiset sitoutuvat neuvottelemaan myös muiden palveluntarjoajien kanssa vastaavasta yhteistyöstä kuin City Car Clubin kanssa, mikäli ne täyttävät autojen yhteiskäytön määritelmän ja sille asetetut laatuvaatimukset. Autojen yhteiskäytön määritelmä helpottaa autojen yhteiskäytön edistämistä ja päätöksiä eri toimijoiden tukemisen suhteen. Monissa Euroopan maissa on tällainen määrittely tehty (mm. Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Belgia). Autojen yhteiskäytön määritelmä: Autojen yhteiskäyttö tarkoittaa palvelua, jossa joukko ihmisiä käyttää yhtä tai useampaa autoa. Autojen yhteiskäyttäjä tekee sopimuksen jäsenyydestä, varaa auton ennen ajoa ja maksaa siitä jälkikäteen käytetyn ajan ja/tai ajettujen kilometrien perusteella. Hintoihin täytyy sisältyä kaikki autonkäyttöön liittyvät kustannukset (mm. vakuutusmaksut, verot, polttoaine, jne.). Autoja voi varata, ottaa käyttöön ja palauttaa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden (24/7). Autoja voi varata myös hyvin lyhyeksi ajaksi vain muutamaksi tunniksi kerrallaan. Vuokrasopimusta ei tehdä jokaista käyttökertaa varten erikseen. Auton varaamisen, käyttöönoton ja palauttamisen tulee olla nopeaa ja helppoa (esim. varaus Internetissä tai puhelimella, käyttöönotto älykortilla tai matkapuhelimella). Autojen täytyy sijaita lähellä käyttäjien koteja tai työpaikkoja ja liikenteen solmukohdissa. 11

12 Tarkemmat vaatimukset palveluntarjoajille: - Autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan tulee olla oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö, yhdistys, paikallishallinnon organisaatio). - Yhtä autoa kohti tulee olla vähintään 6 käyttäjää. - Autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan tulee tarjota käyttäjilleen mahdollisuus seurata ja pitää kirjaa omista käyttökerroistaan. Jokaisesta käyttökerrasta eritellään käytetty aika ja ajetut kilometrit. Myös jokaista autoa kohden pitää pystyä erittelemään vuosittaiset ajosuoritteet. - Autot pitää olla rekisteröitynä oikeushenkilölle (ei kuitenkaan välttämättä autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajalle). - Autojen siisteydestä ja turvallisuudesta tulee pitää hyvää huolta. - Henkilökunnan tulisi mielellään olla saavutettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden. - Autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan tulee toimittaa pyydettäessä tiedot asiakas- ja automääristään kaupungeittain. - Autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan tulee toteuttaa viranomaisten pyynnöstä asiakaskyselyjä vaikutusten seuraamiseksi. 12

13 4 TOIMENPITEET Helsingin seudun viranomaiset voivat edesauttaa autojen yhteiskäytön kasvua ja siten autoilun vähentymistä monin tavoin. Seuraavassa on kuvattu toimet, joiden toteuttamiseen tai edistämiseen Helsingin seudun viranomaiset sitoutuvat vuosina Kunkin keinon osalta on kuvattu, mitä se edellyttää eri viranomaisilta. HSL vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisen koordinoinnista ja seuraa, miten eri viranomaisten vastuulla olevien toimenpiteiden toteutuminen edistyy. 4.1 Yhteiskäyttöisten autojen pysäköinti Helsingin kaupunki vuokraa yhteiskäyttöautoyritykselle kadunvarsipysäköintipaikkoja. Tämä on ollut keskeinen edellytys toiminnan kehittymiselle. Lisäksi autojen noutopaikkoja on esimerkiksi asemien liityntäpysäköintialueilla. City Car Clubilla onkin hyvin tiheä autojen nouto- ja palautuspisteverkosto: yli 100 paikkaa pääkaupunkiseudulla. Suurin osa sijaitsee Helsingin kaupungin alueella. Yhteiskäyttöautoyritys maksaa itse kunkin paikan perustamisesta eli lisäkilvellä varustetun pysäyttämiskiellon asettamisesta sekä tiemerkinnöistä. Ongelmana erityisesti ydinkeskustassa on luvaton pysäköinti ja puutteellinen valvonta yhteiskäyttöautoille varatuilla paikoilla. Hyvin toimivat nouto- ja palautuspaikat voisivat olla autojen yhteiskäytön tehokkaita markkinointipaikkoja Kadunvarsipaikkojen vuokrat edullisiksi Yhteiskäyttöautoille osoitettavien kadunvarsipaikkojen vuokra määritetään asukaspysäköintiluvan hinnan mukaiseksi. Myös muut pääkaupunkiseudun tai Helsingin seudun kunnat ryhtyvät vuokraamaan kadunvarsipaikkoja autojen yhteiskäyttöä varten, kun tarvetta ilmenee. Vastuu: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, muut Helsingin seudun kunnat Aikataulu: Helsinki 2010, muut kunnat vuodesta 2011 eteenpäin Selkeät merkinnät yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspaikoille Kaikki yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat merkitään selkeästi, esimerkiksi maalaamalla niihin pysäköintikieltomerkintä. Helsingissä kokeillaan parhaillaan keltaista maalausta, mille on saatu liikenne- ja viestintäministeriön kokeilulupa vuoden 2010 loppuun asti. Kokemusten perusteella kehitetään yhteiskäyttöautojen nouto- ja palautuspisteisiin sopiva merkintätapa. 13

14 Vastuu: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki Aikataulu: keväällä Pysäköinninvalvonnan tehostaminen yhteiskäyttöautojen paikoilla Yhteiskäyttöautoille osoitettujen paikkojen pysäköinninvalvontaa tehostetaan City Car Clubin kanssa sovittavina aikoina. Tätä varten laaditaan suunnitelma. Pysäköinninvalvonnan ja City Car Clubin yhteistyönä selvitetään myös yksityisen valvonnan mahdollisuuksia uusitun lainsäädännön puitteissa. Vastuu: Helsingin, Espoon ja Vantaan pysäköinninvalvontaviranomaiset, City Car Club Aikataulu: suunnittelu ja selvittäminen keväällä 2011, valvonta jatkuvaa Yhteiskäyttöautojen noutopaikoille oma tunnus Suunnitellaan uusi yhteiskäyttöautojen noutopaikan tunnus, joka lisää autojen yhteiskäytön näkyvyyttä katukuvassa ja toimii samalla tehokkaana mainospaikkana autojen yhteiskäytölle. Tunnuksen täytyy istua hyvin kaupunkikuvaan sekä vanhoilla että uusilla alueilla. Kyseessä ei ole liikennemerkki vaan informatiivinen tunnus, jossa tulee olla: - yleinen autojen yhteiskäytön logo - palveluntarjoajan oma logo - yleistä tietoa autojen yhteiskäytöstä ja palveluntarjoajan yhteystiedot - kartta yhteiskäyttöisten autojen noutopisteiden verkosta - pistorasia sähköautojen akkujen latausta varten Autojen yhteiskäytölle suunnitellaan yleinen logo, jolla mahdollistetaan tunnuksen käyttäminen myös siinä tapauksessa, että Helsingin seudulle tulee muitakin palveluntarjoajia. Yleisen logon ja noutopisteiden tunnuksen suunnittelu otetaan osaksi Helsingin World Design Capital vuotta. Merkin ja noutopisteiden suunnittelu kilpailutetaan yhtenä kyseiseen vuoteen liittyvänä tapahtumana. Muutamasta yhteiskäyttöautojen noutopaikasta voidaan tehdä liikkumisen solmupiste (vrt. mobil.punkt Bremenissä), jossa yhdistyy joukkoliikenteen solmukohta, yhteiskäyttöauton noutopiste sekä pyöräpysäköinti. Vastuu: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvalvontavirasto, City Car Club, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Helsingin World Design Capital vastuutaho Aikataulu:

15 4.1.5 Uusien nouto- ja palautuspaikkojen tarvekartoitus Kartoitetaan, mille alueille olisi tarvetta sijoittaa uusia yhteiskäyttöisten autojen noutopaikkoja ja kuinka paljon. Keskeisiä kartoituskohteita ovat: - metro- ja juna-asemat - keskeiset bussi- ja raitiovaunupysäkit - tiiviit asuinalueet hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella - keskeiset työpaikka-alueet Vastuu: HSL, City Car Club, VR, Liikennevirasto, Helsingin seudun kuntien kaupunkisuunnitteluviranomaiset Aikataulu: Tiedotus ja markkinointi Markkinointiresurssien puute on aloittavien autojen yhteiskäyttöpalvelujen kompastuskivi. Myöskään City Car Clubilla ei ole ollut mahdollisuutta panostaa todella näkyvään markkinointiin, minkä vuoksi tietoisuus autojen yhteiskäytöstä on levinnyt hitaasti. Markkinointiin osallistuminen on pysäköintipaikkojen vuokraamisen ohella merkittävin tukimuoto, jolla julkinen sektori voi edistää autojen yhteiskäyttöä. Esimerkit Belgiasta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta osoittavat, että julkisen sektorin panostukset markkinointiin ja tiedottamiseen ovat merkittävästi kasvattaneet autojen yhteiskäyttäjien määrää Noutopisteet kaupunkien sähköisiin palveluihin ja reittioppaaseen Yhteiskäyttöautojen noutopaikkojen sijainnit lisätään mahdollisuuksien mukaan kaupunkien sähköisiin karttapalveluihin. Paikkojen sijaintitietojen päivitys on yhteiskäyttöautoyritysten vastuulla. Kaupunkien kotisivujen liikennettä käsitteleville sivuille lisätään tietoa autojen yhteiskäyttöpalvelusta. Lisätään Reittioppaaseen mahdollisuus katsoa yhteiskäyttöautojen noutopisteitä kartalla. Mahdollisuus katsoa erilaisia sijainteja teemakarttana on olemassa jo kävelyn ja pyöräilyn reittioppaassa (mm. kahvilat, liikuntapaikat, tietyöt). Ominaisuus on hyödynnettävissä viimeistään Reittioppaan uudessa välikerroksessa. Vastuu: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto (paikkatiedot), Helsingin kaupungin kotisivujen toimitus, HSL, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki Aikataulu:

16 4.2.2 Viitoitus yhteiskäyttöisten autojen noutopaikoille joukkoliikenteen asemilla ja pysäkeillä Selvitetään mahdollisuutta asentaa yhteiskäyttöisten autojen noutopaikoille opastavat viitat joukkoliikenteen asemille ja pysäkeille. Viitassa/opasteessa voidaan mahdollisesti hyödyntää yleistä autojen yhteiskäytön logoa (ks. toimenpide 4.1.4), silloin kun kyse ei ole katualueella olevasta liikenteenohjauslaitteesta. Vastuu: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Liikennevirasto, VR, Uudenmaan ELYkeskus Aikataulu: Autojen yhteiskäytöstä tiedotetaan HSL:n asiakaspalvelupisteissä, viestintäkanavissa sekä työnantajayhteistyön puitteissa HSL:n autojen yhteiskäyttöesitettä jaetaan HSL:n asiakaspalvelupisteissä, tulevassa Ilmastoinfokeskuksessa, työnantajien infopaketeissa, uusien asukkaiden infopaketeissa ja erilaisissa infotilaisuuksissa (mm. messut, yritystilaisuudet). Autojen yhteiskäytöstä kerrotaan vähintään kerran vuodessa HSL:n Metro-lehden palstalla. Jutun aiheena voi olla esimerkiksi uuden noutopisteen perustaminen tai City Car Clubin asiakkaiden haastattelu. Auton yhteiskäyttöön liittyviä uutisia (esim. uudet autojen noutopisteet) julkaistaan HSL:n verkkosivujen etusivulla, Reittioppaan ilmoituskohdassa sekä HSL:n ilmoitusten yhteydessä raitiovaunujen, metrojen ja bussien sähköisissä näytöissä. HSL kannustaa seudun työnantajia autojen yhteiskäyttöön osana työnantajayhteistyötä. Autojen yhteiskäyttö otetaan huomioon liikkumissuunnitelmia laadittaessa ja nostettaessa esiin esimerkillisiä yrityksiä. Vastuu: HSL, Ilmastoinfokeskus Aikataulu: jatkuvaa toimintaa 2010 alkaen Autojen yhteiskäytön kampanja Toteutetaan näkyvä autojen yhteiskäytön mainoskampanja, kun uusi yhteiskäyttöautojen noutopaikan logo ja tunnus on suunniteltu ja ensimmäiset tunnukset sijoitettu kadun varsille. Kampanjan elementtejä ovat: - lehdistötilaisuus ja nauhan leikkaus uuden yhteiskäyttöautojen noutopaikan tunnuksen lanseerauksen yhteydessä - ulkomainoksia bussien ja raitiovaunujen kyljissä, bussipysäkeillä, metroasemilla ja juna-asemilla - mainoksia bussien, ratikoiden, metron ja lähijunien sisällä 16

17 - mainoksia lehdissä (esim. Metro-lehti, VR:n Matkaan-lehti, paikallislehdet, Helsingin sanomat) - esittelytilaisuuksia eri kaupunginosissa yhteiskäyttöautojen noutopaikan ympärillä/lähellä - tarjotaan 2 kuukauden ilmaista joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautopalvelun kokeilua niille, jotka luopuvat omasta autostaan - kampanjan verkkosivut - sosiaalisen median hyödyntäminen Kampanja kestää vähintään puoli vuotta ja sitä koordinoi HSL. Kampanjan rahoituksesta neuvotellaan HSL:n, kaupunkien, HKL:n, VR:n ja Liikenneviraston kesken. Vastuu: HSL, Ilmastoinfokeskus, VR, Liikennevirasto (juna-asemat), HKL (metroasemat, raitiovaunut), Uudenmaan ELY-keskus Aikataulu: Pääkaupunkiseudun julkiset organisaatiot autojen yhteiskäyttäjinä Autojen yhteiskäyttö on kustannustehokas ratkaisu paitsi yksityiskäyttäjille myös työnantajille. Paikallis- ja valtionhallinto ovat merkittäviä työnantajia Helsingin seudulla. Julkisten organisaatioiden asiakkuus on viime vuosina kasvattanut merkittävästi autojen yhteiskäyttäjien määrää Helsingissä. Kun yhteisökäyttäjiä tulee lisää, autojen yhteiskäyttöyritys voi parantaa tarjontaa ja palveluaan, mikä puolestaan lisää palvelun houkuttelevuutta myös yksityiskäyttäjille. Samalla julkiset organisaatiot säästävät kustannuksia liikkumisen tehostuessa Helsingin kaupunki aktivoi yksikköjään autojen yhteiskäyttöön Mahdollisuus hyödyntää autojen yhteiskäyttöä selvitetään kaikissa kaupungin virastoissa ja yksiköissä (ml. HSL ja HSY). Tämä edellyttää kartoituksen tekemistä kaupungin autokannasta, autojen ajosuoritteista ja käyttötarpeista sekä omilla autoilla tehtyjen ajojen kilometrikorvauksista. Myös autohankintojen keskittämistä hankintakeskukselle selvitetään. Autokannan kartoituksen perusteella tehdään suunnitelma siitä, miten osa kaupungin yksikköjen omista autoista vähitellen korvataan autojen yhteiskäytöllä. Samalla tarjotaan yhteiskäyttöisille autoille noutopaikkoja siellä, missä niitä tarvitaan lisää. Paikat voivat sijaita myös virastojen ja yksikköjen omilla pysäköintipaikoilla. Tehdään kaikkia yksikköjä koskeva hankintaohjeistus, jossa edellytetään autojen yhteiskäyttöpalvelun harkitsemista yhtenä vaihtoehtona autohankintojen rinnalla. Ohjeistetaan koko kaupungin tasolla tekemään virkamatkat ensisijaisesti kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä, yhteiskäyttöisillä autoilla tai kaupungin omilla autoilla tässä järjestyksessä. Oman auton käyttöä virkamatkoihin rajoitetaan voimakkaasti. Tähän liittyen on syytä rajoittaa myös oman auton ilmaista pysäköintiä työpaikalla: määritellään ne yksiköt ja toimipaikat, joissa työntekijöille ei tarjota ilmaista pysäköintimahdollisuutta. 17

18 Hankinta- ja matkustusohjeistuksen täytäntöönpanoa edesautetaan ekotukihenkilöiden järjestämillä koulutus- ja tiedotustilaisuuksilla. Itse ohjeistuksen lisäksi viestitään hyvistä esimerkeistä (esim. ympäristökeskus ja nuorisoasiainkeskus) ja vaikutuksista. Ohjeistusten noudattamista ja matkustamisen kustannuksia seurataan säännöllisesti. Ohjeistuksen laatimiseen ja vaikutusten seurantaan koko kaupungin tasolla nimetään vastuuhenkilö. Vastuu: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus, ekotukihenkilöt Aikataulu: toiminnan systematisointi 2011, jatkuvaa toimintaa Espoon ja Vantaan kaupungit ryhtyvät käyttämään autojen yhteiskäyttöpalvelua Espoon ja Vantaan kaupungit solmivat puitesopimuksen City Car Clubin tai jonkun muun palveluntarjoajan kanssa ja ryhtyvät Helsingin kaupungin tapaan toimenpiteisiin autojen yhteiskäytön lisäämiseksi yksiköissään (ks. toimenpide 4.3.1). Yhteiskäyttöautojen noutopaikkoja lisätään sopiviin paikkoihin Espooseen ja Vantaalle sitä mukaa, kuin sopimuksia solmitaan yksikköjen kanssa. Paikat voivat olla virastojen ja yksikköjen omilla pysäköintipaikoilla tai julkisella alueella. Vastuu: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki Aikataulu: Muissa Helsingin seudun kunnissa ryhdytään selvittämään autojen yhteiskäytön hyödyntämistä Muissa Helsingin seudun kunnissa seurataan pääkaupunkiseudun virastojen ja yksikköjen kokemuksia yhteiskäytöstä ja ryhdytään selvittämään palvelun hyödyntämismahdollisuuksia myös omassa kunnassa. Vastuu: HSL, Helsingin seudun kunnat Aikataulu: Valtionhallinnon organisaatioita kannustetaan autojen yhteiskäyttöön Pääkaupunkiseudulla sijaitsevia valtionhallinnon organisaatioita kannustetaan hyödyntämään autojen yhteiskäyttöä. Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus toimivat esimerkkeinä muille valtionhallinnon organisaatioille. Neuvotellaan yleisen ohjeistuksen kehittämisestä valtionhallinnon organisaatioille Hanselin kanssa. Vastuu: Liikennevirasto, Uudenmaan ELY, Hansel, 18

19 Aikataulu: Autojen yhteiskäyttö kaavoituksessa ja rakentamisessa Auton hankinta ja asuinpaikan valinta ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Autojen yhteiskäyttö voi olla vaihtoehto oman auton omistamiselle nimenomaan niillä alueilla, joilla autoa ei tarvitse päivittäiseen liikkumiseen vaan matkat hoituvat pääasiassa jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Tämä vaihtoehto tulisi ottaa paremmin huomioon kaavoituksessa, pysäköintipolitiikassa ja asuntojen ja toimitilojen markkinoinnissa Otetaan autojen yhteiskäytön edellytykset huomioon pysäköintipolitiikassa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä muotoillaan pysäköintipolitiikan linjaukset, joihin sisällytetään ohjeistus autojen yhteiskäytön huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Tilanteisiin, joissa rakennuttaja tai kiinteistönomistaja tekee yhteistyötä autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan kanssa, kehitetään menettelytapa, jolla voidaan lieventää vaatimuksia pysäköintipaikkojen minimimäärästä. Kaikissa kaavahankkeissa selvitetään autojen yhteiskäyttöpalvelun mahdollisuudet ja edellytykset yhdessä autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan/-jien kanssa. Tarvittaessa osoitetaan kaavassa yhteiskäyttöisten autojen noutopaikkojen määrä ja sijainti. Pysäköintipolitiikan linjauksiin voidaan myös yleisesti määritellä ne alueet ja tilanteet, joissa tulee varata tietty määrä paikkoja yhteiskäyttöisille autoille (paikkoja kerrosalaa kohti). Vastuu: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, HSL, ympäristöministeriö Aikataulu: linjaukset ja menettelytavat 2010, jatkuvaa toimintaa Ohjataan ja kannustetaan rakennuttajia ottamaan autojen yhteiskäyttö huomioon Kaupunki tiedottaa rakennuttajille autojen yhteiskäytöstä ja siihen liittyvistä menettelytavoista ja normeista (ks. toimenpide 4.4.1). Rakennuttajille tuotetaan materiaalia autojen yhteiskäytöstä ja asia otetaan systemaattisesti esille rakennuttajapalavereissa. Palkitaan rakennuttajia, jotka integroivat autojen yhteiskäytön hankkeisiinsa ja tiedottavat asiakkailleen aktiivisesti autojen yhteiskäyttöpalvelun olemassaolosta. Kaupunki nostaa tällaisia rakennuttajia esiin hyvinä esimerkkeinä omissa viestintäkanavissaan. 19

20 Rakennuttajilta voidaan myös tontinluovutusehdoissa edellyttää autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoamista jossain muodossa tai siitä tiedottamista. Tontinluovutusehtojen vaihtoehtona kaupunki voi sopia alueen rakennuttajien ja autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan kanssa tietynlaisen konseptin toteuttamisesta ja rahoittamisesta jollain alueella (vrt. jätteiden imukuljetuksesta sopiminen Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa, ostosten kotiinkuljetusinfrastruktuuri Suurpellossa). Vastuu: Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, muut Helsingin seudun kunnat Aikataulu: alkaen 2010, jatkuvaa toimintaa Tiedotetaan autojen yhteiskäytöstä osana alueiden markkinointia Uusista alueista kertovilla verkkosivuilla (esim. kerrotaan autojen yhteiskäytöstä. Uusia alueita koskevissa materiaaleissa tuodaan esille mahdollisuus autojen yhteiskäyttöön soveltuvilla alueilla. Alueita voidaan erikseen markkinoida paikkoina, joissa ei välttämättä tarvitse omistaa omaa autoa kertoen samalla autottomuuden eduista. Autojen yhteiskäytöstä tiedotetaan erityisesti seuraavien uusien alueiden markkinoinnissa: - Jätkäsaari - Kalasatama - Marja-Vantaa - Otaniemi, Tapiola, Keilalahti -alue (ns. T3-alue) - Suurpelto Vastuu: Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, KSV viestintä, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, muut Helsingin seudun kunnat Aikataulu: alkaen 2010, jatkuvaa toimintaa Vaikuttaminen kestävän rakentamisen edistämiseen Helsingin seudun viranomaiset pyrkivät omalta osaltaan vaikuttamaan kestävän rakentamisen eri foorumeilla (esim. Green Building Council) siihen, että autojen yhteiskäyttö otetaan huomioon rakentamiseen liittyvissä ympäristösertifikaateissa ja muissa vastaavissa luokituksissa ja vaatimuksissa yhtenä rakennusten ympäristövaikutuksiin liittyvänä ominaisuutena. Vastuu: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, HSL, HSY, Uudenmaan ELY-keskus Aikataulu: alkaen 2010, jatkuvaa toimintaa 20

21 5 TOIMEENPANO, SEURANTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suunnitelman toimeenpanoa varten perustetaan työryhmä, jota koordinoi HSL ja johon kutsutaan kaikki toimenpiteistä vastaavat tahot. Autojen yhteiskäyttöpalvelun tarjoajat velvoitetaan raportoimaan asiakasmäärien kehityksestä ja tekemään asiakaskyselyjä autonomistukseen ja liikkumistottumukseen liittyvistä muutoksista ja muista vaikutusarvioinnissa tarvittavista muuttujista. Uusille asiakkaille lähetetään automaattinen kysely. Kaikille asiakkaille tehdään kysely kerran vuodessa vuosien aikana. Myöhemmin kyselyn tiheyttä harvennetaan. Autojen yhteiskäytön määrää seurataan ja vaikutusarviota päivitetään mm. asiakaskyselyjen perusteella vuosittain vuosien aikana. Myöhemmin päivitystiheyttä harvennetaan. 21

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Autojen yhteiskäytön käynnistäminen Turussa keinoja. Johanna Taskinen, Motiva Oy 9.2.2010

Autojen yhteiskäytön käynnistäminen Turussa keinoja. Johanna Taskinen, Motiva Oy 9.2.2010 Autojen yhteiskäytön käynnistäminen Turussa keinoja Johanna Taskinen, Motiva Oy 9.2.2010 Motiva Oy asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa ja kestävässä käytössä Motiva edistää energiansäästöä

Lisätiedot

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 Kuva: eltis.org Liikenteen sosiaaliset innovaatiot Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN

YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN YHTEISKÄYTTÖAUTOT MUOVAAMASSA TULEVAISUUDEN Alternative title s TILANNEKUVA Markkinan arvioidaan kasvavan globaalisti 2012 2,3 miljoonasta 2020 26,2 miljoonaan (Frost&Sullivan 2015) Jakamistalouden (esim.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 Liikkumisen ohjaus Tällä kalvosarjalla kuvataan liikkumisen ohjauksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen sekä erilaisia liikkumisen ohjauksen keinoja. Liikkumisen ohjaus ja

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen vaikutuksia

Liikkumisen ohjauksen vaikutuksia Liikkumisen ohjauksen vaikutuksia ECOMM 2013, Gävle Alkuperäinen esitys Sarah Martens Tarja Jääskeläinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vaikutukset kulkutapajakaumaan Työpaikkojen liikkumissuunnitelmat

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa?

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Jyväskylän Liikenne ja ilmasto seminaari 22.9.2009 Kuinka liikenteen kysyntään / kulkumuotojakaumiin

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Virka-autot yhteiskäyttöön Tampereella ja Porvoossa. LIVE-tilaisuus 19.11.2013

Virka-autot yhteiskäyttöön Tampereella ja Porvoossa. LIVE-tilaisuus 19.11.2013 Virka-autot yhteiskäyttöön Tampereella ja Porvoossa LIVE-tilaisuus 19.11.2013 Yhteiskäyttöautopalvelun kehittämisen vaihtoehtoja Yksiköiden vähäisessä käytössä olevat autot Tampere: Henkilöautojen tilauskeskus

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Organisaation nimi: Toimipaikka: Katuosoite: Työntekijöiden määrä toimipaikassa: Lomakkeen täyttöpäivämäärä: Yhteyshenkilön nimi: Työtehtävä: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

KÄVELYKOKOUKSISTA AUTON VALINTAAN vinkkejä pieniin ja suuriin toimenpiteisiin. Anna Ruskovaara, HSL ja Sara Lukkarinen Motiva Oy

KÄVELYKOKOUKSISTA AUTON VALINTAAN vinkkejä pieniin ja suuriin toimenpiteisiin. Anna Ruskovaara, HSL ja Sara Lukkarinen Motiva Oy KÄVELYKOKOUKSISTA AUTON VALINTAAN vinkkejä pieniin ja suuriin toimenpiteisiin Anna Ruskovaara, HSL ja Sara Lukkarinen Motiva Oy TYÖNANTAJAN KEINOJA Sijainti Infrastruktuuri Liikkumisen palvelut Edut Informaatio,

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN aluerakenne liikenneratkaisut rakennusten ekologia käytön ekologia AUTOTIHEYS (henkilöautoja / 1000 asukasta) 550 220 JÄTKÄSAARI ASUKKAITA >

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 1

LIIKKUMISEN OHJAUS 1 LIIKKUMISEN OHJAUS 1 Liikkumisen ohjaus Mobility Management Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, markkinoinnilla,

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja

Yhteiskäyttöautot haasteita ja ratkaisuja YLEISTÄ monen toimijan vastuulla (LVM, YM, kaupungit ja sen organisaatiot, taloyhtiöt, vakuutusyhtiöt) kaavoituksen rooli on tärkeä poliittinen päätöksenteko voi kaataa hyvät suunnitelmat koordinoiva taho

Lisätiedot

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010 Työpajan keskeiset tulokset Helsingin seudun liikenne Työpajan tavoite Tunnistaa, mitkä pysäköintiin liittyvät asiat ovat strategisesti tärkeitä

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Fiksun liikkumisen edistäminen työpaikoilla. Peloton työpaja 14.-15.12.2010

Fiksun liikkumisen edistäminen työpaikoilla. Peloton työpaja 14.-15.12.2010 Fiksun liikkumisen edistäminen työpaikoilla Peloton työpaja 14.-15.12.2010 Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä Liikenne vie tilaa ja aikaa Kustannuksia Stressiä Epäviihtyisää

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa. Pika-analyysin tulokset ja työpajan yhteenveto 2.12.2011

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa. Pika-analyysin tulokset ja työpajan yhteenveto 2.12.2011 Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Pika-analyysin tulokset ja työpajan yhteenveto 2.12.2011 Autojen yhteiskäyttö á la City Car Club Varaus Omilla tunnuksilla netissä tai puhelimitse. Nouto-

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt -työpaja. Johanna Taskinen, Motiva Oy 6.11.2009

Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt -työpaja. Johanna Taskinen, Motiva Oy 6.11.2009 Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt -työpaja Johanna Taskinen, Motiva Oy 6.11.2009 Motiva Oy asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa ja kestävässä käytössä Motiva edistää energiansäästöä

Lisätiedot

Viisas liikkuminen kiinteistöissä esiselvitys Työpaja 11.12.2012 Sara Lukkarinen

Viisas liikkuminen kiinteistöissä esiselvitys Työpaja 11.12.2012 Sara Lukkarinen Viisas liikkuminen kiinteistöissä esiselvitys Työpaja 11.12.2012 Sara Lukkarinen Esityksen sisältö Esiselvitys - taustat ja sisältö Miksi viisasta liikkumista kiinteistötasolla? Toimenpiteitä viisaan liikkumisen

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Tykelin verkostoitumistilaisuus 4.9.2012, Anna Ruskovaara, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Jotain

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Liikkumistutkimuksen tulokset

Liikkumistutkimuksen tulokset Liikkumistutkimuksen tulokset Lehdistötilaisuus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 2 / 2 Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Kaupunginhallitus 178 11.5.2015 100 Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 16.1.2015 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Taustatyöpaja energia- ja materiaalikatselukset, ulkomaiset työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallit, kotimaiset kokemukset

Taustatyöpaja energia- ja materiaalikatselukset, ulkomaiset työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallit, kotimaiset kokemukset Taustatyöpaja energia- ja materiaalikatselukset, ulkomaiset työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallit, kotimaiset kokemukset Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 4.3.2011 Miksi työpaikoilla

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1257-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0838_6 HEL 2016-005915 14.6.2016 PANAMANRANTA JA SAUKONPAADEN VENESATAMA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Liikkumistapojen vaikutusta ympäristöön

Liikkumistapojen vaikutusta ympäristöön Viestintäpäällikkö Iiris Lappalainen Motiva Eväitä viisaaseen liikkumiseen etsitään Jokainen meistä tekee päivittäin noin kolme matkaa, siis vuodessa teemme yli tuhat päätöstä kulkutavasta. Se, miten liikumme,

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Väliseminaari 18.1.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Kuvaus palvelumalleista Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävä talous.

Viisas liikkuminen. Kestävä talous. Viisas liikkuminen. Kestävä talous. Fiksu liikkuminen = hyvinvointia, kustannussäästöjä ja vähemmän päästöjä Ekokompassi koulutus 22.9.2016 Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija, HSL Helsingin

Lisätiedot

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Mitä ilmastokatu tarkoittaa? Ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot