Tiedot & luvut. Stora Enso 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedot & luvut. Stora Enso 2012"

Transkriptio

1 Tiedot & luvut Stora Enso Avainluvut 3 Stora Enso lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet 6 Kartta 8 Hallitus ja johtoryhmä 10 Ote konsernin tilinpäätöksestä 14 Tilintarkastuskertomus 15 Tietoja osakkeenomistajille

2 Avainluvut Avainluvut Liikevaihto , ,9 Operatiivinen liikevoitto* 618,3 866,7 Liiketulos (IFRS) 689,0 759,3 Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä** 318,5 639,1 Tulos ennen veroja 481,7 420,9 Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä** 263,9 498,2 Investoinnit 556,3 453,3 Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 7,1 10,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,3 5,6 Velkaantumisaste 0,48 0,47 Paperin ja kartongin toimitukset, tonnia Aaltopahvin toimitukset, milj. m Puutuotteiden toimitukset, m Henkilöstö keskimäärin Stora Enso lyhyesti Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson vuosittainen tuotantokapasiteetti on 5,2 miljoonaa tonnia kemiallista sellua, 12,1 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,3 miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,0 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita, josta 3,0 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Henkilöstö maittain 2012 Paperi- ja kartonkikapasiteetti maittain 2013 Suomi 23 % Suomi 38 % Ruotsi 21 % Ruotsi 28 % Saksa 8 % Saksa 13 % Puola 7 % Kiina 4 % Venäjä 4 % Brasilia 2 % Muut Euroopan maat 17 % Muut maat 15 % Kiina 15 % Muut maat 5 % Liikevaihto ja operatiivinen liikevoittoprosentti Kemiallisen sellun kapasiteetti maittain 2013* Osaketiedot Suomi 58 % Ruotsi 24 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä**, EUR 0,33 0,63 Tulos/osake, EUR 0,61 0,43 Brasilia 11 % Uruguay 5 % Puola 2 % Kassatulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä**, EUR 1,07 1,33 Kassatulos/osake, EUR 1,28 1,16 Osinko/osake***, EUR 0,30 0,30 Oma pääoma/osake, EUR 7,33 7,45 Osinkosuhde ilman kertaluonteisia eriä**, % Markkina-arvo , milj. EUR Liikevaihto ,8 milj. euroa Operatiivinen liikevoittoprosentti 5.7 % Liikevaihto ,9 milj. euroa Operatiivinen liikevoittoprosentti 7.9 % * Sisältää Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyrityksistä Osakekohtainen tulos ja varojenjako Hiilidioksidipäästöt* * Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen. Ilman kertaluonteisia eriä EUR 1,5 Milj. tonnia 8 kg/tonni 500 ** Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalennukset tai arvonalentumisten peruutukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta. 1, *** Hallituksen ehdotus osingonjaosta 0, , ,3 0, Tulos/osake Osinko/osake Hallituksen ehdotus osingoksi Kassatulos/osake 3 Miljoonaa tonnia kg/tonni * Sisältää suorat ja epäsuorat (ostettu sähkö ja lämpö) fossiiliset hiilidioksidipäästöt sellu-, paperi- ja kartonkituotantolaitoksista. Vertailuvuoden muutoksien ja laskentavirheiden vuoksi osa aiempien vuosien luvuista on laskettu uudelleen Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

3 Liiketoiminta-alueet Stora Enso tarjoaa vastuullisella tavalla uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia paperiratkaisuja painoviestinnän ja toimistojen tarpeisiin. Liiketoiminta-alue palvelee asiakkaitaan muun muassa kustantajia, jälleenmyyjiä, painotaloja, tukkureita, paperinjalostajia ja toimistotarvikkeiden toimittajia optimaalisesti näiden tarpeisiin sovitetuilla tuotteilla. Tuotevalikoima käsittää sanomalehtipaperit, kirjapaperit, superkalanteroidut aikakauslehtipaperit, päällystetyt paperit ja toimistopaperit. Käyttökohteita ovat esimerkiksi sanomalehdet ja niiden liitteet, kirjat, aikakauslehdet, esitteet, vihkot, taidekirjat sekä toimistotarvikkeet. Liiketoiminta-alueen missiona on inspiroida maailmaa kestävän kehityksen mukaisesti valmistetuilla paperituotteilla. Mission perustana on usko paperin voimaan viestinnän, oppimisen ja luovan ilmaisun välineenä. kehittää jatkuvasti tuote- ja palveluvalikoimaansa innovatiivisilla ratkaisuilla. Yksi esimerkki on keveät paperit, joilla saavutetaan entistä parempi materiaalitehokkuus ja pienemmät ympäristövaikutukset painolaadusta tinkimättä. in tehtaat sijaitsevat pääosin Euroopassa, mutta sillä on myös yksi tehdas Brasiliassa ja kaksi Kiinassa. Sen kuudestatoista tehtaasta kolme valmistaa paperia pelkästään kierrätyskuidusta. Stora Enso tarjoaa puupohjaisia innovaatioita ja ratkaisuja elämisen ja asumisen päivittäisiin tarpeisiin. Tuotevalikoima kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet runkorakenteista sisustukseen ja ympäristörakentamiseen. Jatkojalostettuihin tuotteisiin kuuluu muun muassa massiivipuuelementtejä ja asuntomoduuleja, puukomponentteja ja pellettejä. Tuotevalikoiman täydentävät monipuoliset sahatavarat. palvelee sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita, kuten rakennusyrityksiä, tukkureita ja jälleenmyyjiä. Maailmanlaajuisesti toimivalla liiketoiminta-alueella on yli 20 tuotantoyksikköä Euroopassa, ja sen päämarkkinat ovat Eurooppa, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue. Tuotteet valmistetaan uusiutuvasta ja korkealaatuisesta eurooppalaisesta männystä tai kuusesta, jonka alkuperä on jäljitettävissä. Koska hiili sitoutuu puutuotteisiin, ne tarjoavat aidosti kestävän tavan torjua ilmastonmuutosta. Stora Enso in tarjonta käsittää laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin ja pehmopapereiden valmistukseen. Uusiutuvasta raaka-aineesta kestävän kehityksen mukaisilla menetelmillä valmistettu sellu on erinomainen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin loppukäyttökohteisiin. Vuonna 2013 Uruguayssa käynnistyvän uuden Montes del Platan sellutehtaan myötä tuotevalikoima laajenee entisestään. Valikoimaan kuuluvat monien paperilaatujen, pakkauskartonkien ja pehmopapereiden valmistukseen käytettävä valkaistu havu- ja lehtipuusellu (koivu ja eukalyptus), hygieniasovelluksiin käytettävä revintäsellu ja tekstiiliteollisuudelle toimitettava liukosellu. in missio on etsiä uusia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää arvokasta puuraaka-ainetta ja samalla hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti olemassa olevaa sellu- ja sivutuoteliiketoimintaa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Enocellin ja Sunilan sellutehtaat Suomessa, Skutskärin sellutehdas Ruotsissa, yhteisyritys Veracelin sellutehdas Brasiliassa ja Montes del Platan rakenteilla oleva sellutehdas Uruguayssa puuviljelmineen. Lisäksi vastaa Rio Grande do Sulin puuviljelmistä Brasiliassa, koeviljelmistä Laosissa sekä sellun osaamiskeskuksesta ja biojalostamon toiminnasta Euroopassa. Stora Enso tarjoaa uusiutuvia, kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttajaja teollisuuspakkauksiin. in toiminta kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistukseen sekä kierrätykseen. Kuluttajakartonki-yksikön tuotevalikoima kattaa kaikki keskeiset kartonkilajit ja loppukäyttökohteet, kuten nestepakkauskartongit, tupakkakartongit, graafiset kartongit ja muut pakkauskartongit, joita käytetään kosmetiikan, ylellisyystuotteiden, suklaan, makeisten, lääkkeiden ja elintarvikkeiden pakkaamiseen. Pakkausratkaisut-yksikkö valmistaa aaltopahvipakkauksia kuluttajapakkaus- ja kuljetuskäyttöön sekä aaltopahvia, hylsyjä, hylsykartonkia, paperisäkkejä ja säkki- ja voimapaperia. laajentaa toimintaansa kasvumarkkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa ja Pakistanissa vastatakseen näiden markkinoiden kasvavaan kysyntään. Suunnitelmiin kuuluu integroidun kartonki- ja sellutehtaan rakentaminen Guangxin provinssiin Etelä-Kiinaan. in eurooppalaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa sekä Itä- ja Keski-Euroopassa. Ulkoinen myynti ja operatiivinen liikevoitto* segmenteittäin Ulkoisen myynnin maantieteellinen jakauma sekä markkinaosuus Liikevaihto ,8 milj. euroa 43 % 5 % 15 % 29 % Muut 8 %** Operatiivinen liikevoitto 618,3 milj. euroa 35 % 13 % 5 % 44 % Muut 3 %** * Katso operatiivisen liikevoiton selitys sivulta 2. ** Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon. Eurooppa Latinalainen Amerikka Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Aasia ja Tyynenmeren alue Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Markkinaosuus, % Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Yleistä markkinaosuutta ei voida ilmoittaa liiketoiminnan luonteen vuoksi. Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Pohjois- Afrikka Lähi-itä Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Markkinaosuus: Eurooppa 4 %, maailmanlaajuisesti 2 %. Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Yleistä markkinaosuutta ei voida ilmoittaa tuoteportfolion luonteen vuoksi. 4 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

4 Eurooppa Stora Enso on yksi Euroopan johtavista sellun, paperin ja kartongin tuottajista. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta, tuotantokapasiteetista ja henkilöstöstä onkin Euroopassa. Itä- ja Keski-Eurooppa ovat tärkeitä aaltopahvin ja puutuotteiden tuotantoalueita. Stora Enso on kuitenkin kohdannut rakenteellisia haasteita Euroopassa vallitsevan paperin ylikapasiteetin takia. Tämän vuoksi yhtiö investoi valikoivasti niihin tehtaisiin, joiden pitkän aikavälin kannattavuus varmistaa kilpailukykyisen kustannusrakenteen ja uusiutuvien materiaalien käytön. Ruotsi työntekijää Hylte Kvarnsveden Nymölla Skutskär Ala Gruvön Bäckefors Fors Forshaga Jönköping Mohed Skene Skoghall Vikingstad Suomi työntekijää Anjala Oulu Varkaus Veitsiluoto Enocell Sunila Honkalahti Kitee Pälkäne Uimaharju Varkaus Heinola Imatra Inkeroinen Kristiinankaupunki Lahti Loviisa Pori Ruovesi Viro 687 työntekijää Imavere Näpi Tallinna Latvia 274 työntekijää Launkalne Riika Liettua 250 työntekijää Alytus Kaunas Tšekin tasavalta 743 työntekijää Planá Zdírec Puola työntekijää Murow Łódz Mosina Ostrołęka Tychy Unkari 130 työntekijää Komárom Venäjä työntekijää Impilahti Nebolchi Arzamas Balabanovo Lukhovitsy Henkilöstö ja tuotantoyksiköt Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä rethinker. Yhtiöllä on henkilöstöä ja tuotantoyksiköitä yli 35 maassa. Stora Enso keskittyy neljään avainalueeseen: kasvumarkkinoihin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, kuitupohjaisiin pakkauksiin, puuviljelmiltä peräisin olevaan selluun sekä kilpailukykyisiin paperilaatuihin. USA 180 työntekijää Wisconsin Rapids Brasilia Latinalaisesta Amerikasta on muodostunut Stora Ensolle strateginen kulmakivi kustannustehokkaan puuviljelmäperäisen sellun ansiosta. Stora Enso omistaa Brasiliassa (tasaosuuksin yhdessä brasilialaisen Fibrian kanssa) Veracel Celulosen, joka tuottaa vuosittain 1,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua. Sellutehdasta ympäröi hehtaaria Veracelin omistuksessa olevaa maata, josta hehtaaria on istutettu eukalyptuspuilla. Lisäksi Stora Enso omistaa yhdessä chileläisen Araucon kanssa aikakauslehtipaperia tuottavan Arapotin tehtaan. Stora Enso omistaa myös Rio Grande do Sulin osavaltiossa hehtaaria maata, josta noin puoleen on istutettu eukalyptusta. 383 työntekijää Arapoti Ranska 472 työntekijää Corbehem Saint Seurin sur l Isle Espanja 300 työntekijää Barcelona Tolosa Belgia 601 työntekijää Langerbrugge Alankomaat 108 työntekijää Amsterdam Edam Itävalta työntekijää Bad St. Leonhard Brand Sollenau Ybbs Saksa työntekijää Kabel Maxau Sachsen Uetersen Pfarrkirchen Krefeld Iso-Britannia 155 työntekijää Bolton Uruguay Stora Enson ja Araucon yhteisyritys Montes del Plata aloitti vuonna 2011 uuden, vuosikapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin sellutehtaan rakentamisen Punta Pereiraan. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Työntekijät Uruguayssa työskentelevät yhteisyrityksen palveluksessa. Tehtaan raaka-aineena käyttämä eukalyptus saadaan pääasiassa Montes del Platan omilta noin hehtaarin maaalueilta. Aasia Aasian nopeasti kasvavat paperi- ja kartonkimarkkinat lisäävät Stora Enson tuotteiden kysyntää. Maaliskuussa 2012 yhtiö ilmoitti suunnitelmastaan rakentaa puuviljelmiä hyödyntävä integroitu kartonki- ja sellutehdas Beihain kaupunkiin Guangxissa, eteläisessä Kiinassa. Tehdasalue tulee aluksi sisältämään vuosikapasiteetiltaan tonnin huippuluokan kartonkikoneen, tonnin vuosikapasiteetin sellutehtaan sekä energialaitoksen ja muut tukitoiminnot. Kartonki- ja sellutehtaan puunhankinta integroidaan itse hoidettavaan hehtaarin eukalyptusviljelmään. Konsernin muut toiminnot Kiinassa sisältävät tonnin vuosikapasiteetin päällystettyä hienopaperia tuottavan tehtaan Suzhoussa, tonnin vuosikapasiteetin päällystämätöntä aikakauslehtipaperia tuottavan tehtaan Dawangissa, kaksi hylsytehdasta ja enemmistöosuuden Inpac Internationalissa, pakkausyhtiössä, jolla on tuotantoa Kiinassa ja Intiassa sekä palvelutoimintoja Koreassa. Yhtiöllä on myös koepuuviljelmiä Laosissa. Syyskuussa 2012 Stora Enso allekirjoitti sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta pakistanilaisen Packages Ltd.:n kanssa. Yhteisyrityksen nimi on Bulleh Shah (Private) Limited. Stora Enson omistusosuus yrityksestä on aluksi 35 prosenttia. Yhteisyritykseen kuuluvat Kasurin tehtaan toiminnot ja Karachin tuotantoyksikkö, jotka ovat tällä hetkellä Packages Ltd.:n omistuksessa. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiina työntekijää Dawang Suzhou Dongguan Foshan Guangxi Hangzhou Qian an Laos Koepuuviljelmä Intia 474 työntekijää Chennai Pakistan* Kasur Karachi Rio Grande do Sul Veracel Montes del Plata * Yhteisyritys Bulleh Shah (Private) Limited tulee työllistämään noin 950 henkilöä. 6 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

5 Hallitus Johtoryhmä Karl-Henrik Sundström Juan Carlos Bueno Gunnar Brock Juha Rantanen Matti Vuoria Hans Stråberg Jouko Karvinen Lars Häggström Hannu Kasurinen First Lastneme Per Lyrvall Juha Vanhainen Mats Nordlander Marcus Wallenberg Hock Goh Mikael Mäkinen Birgitta Kantola Lauri Peltola Gunnar Brock Stora Enson hallituksen puheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien. Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Kauppat. maist. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Juha Rantanen Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien. Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2008 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Kauppat. maist. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Hock Goh Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Laajempi konetekniikan kandidaatin tutkinto. Singaporen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Birgitta Kantola Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Oik. kand., Kauppat. kunniatri. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Mikael Mäkinen Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2010 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Dipl.ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Hans Stråberg Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2009 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Dipl.ins. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Matti Vuoria Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Oik. kand., hum. kand. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Marcus Wallenberg Stora Enson hallituksen jäsen joulukuusta 1998 lähtien. Riippumaton yhtiöstä*. S Ulkoasiainhallinnon (Foreign Service) kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson A-osaketta ja R-osaketta. * Marcus Wallenberg (Foundation Asset Managementin investointikomitean jäsen) ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut Marcus Wallenbergin olevan riippumaton yhtiöstä, vaikka hän on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 14 vuotta. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 15. suosituksen mukaisesti. Suositus löytyy kokonaisuudessaan internetosoitteesta Suosituksen mukaan merkittäväksi osakkeenomistajaksi katsotaan osakkeen-omistaja, jolla on hallussa enemmän kuin 10 % kaikista yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus ostaa 10 % jo liikkeeseenlasketuista osakkeista. Jouko Karvinen Stora Enson toimitusjohtaja. S Dipl. ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta sekä ( ) optiota/synteettistä optiota. Karl-Henrik Sundström Stora Enson talousjohtaja. S Kauppat. kand. Ruotsin kansalainen. Ei omista Stora Enson osakkeita eikä optioita. Juan Carlos Bueno Johtaja,, Latinalaisen Amerikan toiminnot. S Dipl. ins. (tuotantotalous). Kolumbian kansalainen. Ei omista Stora Enson osakkeita eikä optioita. Lars Häggström Henkilöstöjohtaja. S Henkilöstön kehittämisen ja työmarkkinasuhteiden (HR Development and Labour Relations) kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Hannu Kasurinen Johtaja,. S Kauppat. maist. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta sekä ( ) optiota/ synteettistä optiota. Per Lyrvall Lakiasiainjohtaja. S Oik. kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta ja ( ) optiota/synteettistä optiota. Mats Nordlander Johtaja,, Aasian ja Tyynenmeren toiminnot, Ruotsin maajohtaja. S Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta sekä ( ) optiota/synteettistä optiota. Lauri Peltola Identiteettijohtaja. S Toimittajatutkinto (CCJ). Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta. Juha Vanhainen Johtaja,, Suomen maajohtaja. S Dipl.ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta sekä ( ) optiota synteettistä optiota. Hannu Alalauri, johtaja, Hienopaperi sekä Bernd Rettig, Johtaja, T&K, Teknologia, Energia, Logistiikka ja Investoinnit, olivat johtoryhmän jäseniä tehtyyn organisaatiomuutokseen saakka. Markus Rauramo, Talousjohtaja, erosi tehtävästään Optiot/synteettiset optiot on laskettu liikkeeseen vuosittain Aukeaman kuvat: Jenni-Justiina Niemi 8 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

6 Ote konsernin tilinpäätöksestä Konsernin tuloslaskelma päättyvä tilikausi Liikevaihto , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot 218,8 208,9 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -6,9 31,7 Biologisten hyödykkeiden nettomuutos -5,0-5,1 Materiaalit ja palvelut , ,5 Toimituskulut ja komissiot , ,9 Henkilöstökulut , ,9 Liiketoiminnan muut kulut -578,3-575,2 Osuus osakkuus- ja omistusyhteisyritysten tuloksesta 107,7 118,0 Poistot ja arvonalentumiset -531,6-572,6 Liiketulos 689,0 759,3 Rahoitustuotot 128,2 42,9 Rahoituskulut -335,5-381,3 Tulos ennen veroja 481,7 420,9 Tuloverot 8,7-78,7 Konsernin laaja tuloslaskelma päättyvä tilikausi Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot -167,3-55,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat -177,6-240,5 Valuutta- ja hyödykesuojaukset 33,6-128,4 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä -4,2-19,4 Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -29,4-76,2 Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset -3,2 - Nettosijoituksen suojaukset -16,8 6,0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 29,6 40,8 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -335,3-473,5 Laaja tulos yhteensä 155,1-131,3 Laajan tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille 148,4-133,8 Määräysvallattomille omistajille 6,7 2,5 155,1-131,3 Jakaantuminen omistajille Emoyhtiön omistajille 480,5 339,7 Määräysvallattomille omistajille 9,9 2,5 Osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,61 0,43 Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. 10 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

7 Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma päättyvä tilikausi Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo O 225,9 224,3 Muut aineettomat hyödykkeet O 44,6 57,8 Maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto O 5 048, , , ,6 Biologiset hyödykkeet O 221,7 212,6 Päästöoikeudet O 29,6 43,0 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 965, ,1 Myytävissä olevat: korolliset I 95,9 82,0 Myytävissä olevat: korottomat O 450,6 640,2 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 134,2 125,3 Laskennalliset verosaamiset T 143,1 121,9 Muut pitkäaikaiset varat O 23,1 26, , ,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus O 1 457, ,7 Verosaamiset T 18,5 6,2 Lyhytaikaiset korottomat saamiset O 1 688, ,6 Korolliset saamiset I 297,0 281,5 Rahavarat I 1 849, , , ,8 Varat yhteensä , ,1 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuva oma pääoma Osakepääoma 1 342, ,2 Ylikurssirahasto 76,6 76,6 Omat osakkeet -10,2-10,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot 343,4 498,1 Kertyneet muuntoerot -10,1 32,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 633,1 633,1 Kertyneet voittovarat 2 929, ,2 Tilikauden tulos 480,5 339, , ,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 91,5 87,1 Oma pääoma yhteensä 5 876, ,8 Pitkäaikaiset velat Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 461,6 333,1 Muut varaukset O 142,0 147,7 Laskennalliset verovelat T 343,8 401,0 Korollinen pitkäaikainen velka I 4 341, ,4 Muut pitkäaikaiset korottomat velat O 11,7 31, , ,1 Lyhytaikaiset velat Korollisten velkojen lyhennyserät I 181,0 250,0 Korolliset velat I 607,0 779,5 Käytössä olevat luottolimiitit I 4,5 4,5 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 685, ,7 Verovelat T 39,1 73, , ,2 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,1 Liiketoiminnan rahavirta Tulos laajasta tuloslaskelmasta 33,7-127,3 Oikaisuerät: Verot -8,7 78,7 Poistot ja arvonalentumiset 531,6 572,6 Biologisten hyödykkeiden muutos 5,0 5,1 Optioiden ja optioiden suojausinstrumenttien käyvän arvon muutos -26,1 9,8 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -107,7-118,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja sijoitusten myyntivoitot/-tappiot 4,8-1,6 Rahoituserät 207,3 338,4 Eläkkeisiin liittyvä oikaisu -18,3 - Osakkuus- ja yhteisyritysten osinkotuotot 102,0 24,1 Saadut korot 16,8 23,6 Maksetut korot -168,4-129,3 Tuotot korollisista arvopapereista 0,1 0,2 Muut rahoituserät, netto -78,7-19,3 Maksetut tuloverot -103,6-129,1 Nettokäyttöpääoman muutos ilman ostettuja tai myytyjä liiketoimintoja 55,4-173,3 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 935,6 696,8 Investointien rahavirta Ostetut konserniyritysten osakkeet sekä liiketoimintakaupat, vähennettynä hankituilla rahavaroilla -11,3-25,0 Osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien hankinnat -114,5-128,6 Myytävissä olevien sijoitusten hankinnat -0,3-0,6 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -541,0-392,4 Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -19,7-17,2 Osakkuus- ja yhteisyritysten myynnistä saadut tulot sekä pääoman palautukset 2,2 - Myytävissä olevien sijoitusten myynnistä saadut tulot 0,5 1,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut tulot 5,7 21,7 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos -5,3-4,0 Investointeihin käytetyt nettorahavarat -683,7-545,1 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 471,5 61,7 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -570,7-83,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos -179,3 131,2 Maksetut osingot -236,6-197,2 Investoinnit määräysvallattomien omistajien osuuksiin, vähennettynä osingolla -2,5-3,6 Rahoitustoiminnasta kertyneet / rahoitustoimintaan käytetyt nettorahavarat 482,4-91,2 Rahavarojen nettomuutos 734,3 60,5 Muuntoerot -23,2-29,3 Rahavarat tilikauden alussa 1 134, ,1 Rahavarat tilikauden lopussa, netto 1 845, ,3 Rahavarat tilikauden lopussa 1 849, ,8 Käytössä olevat luottolimiitit vuoden lopussa -4,5-4, , ,3 O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T- kirjaimilla merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan. Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. 12 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

8 Tilintarkastuskertomus Tietoja osakkeenomistajille Stora Enso Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Stora Enso Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä, 5. helmikuuta 2013 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Mikael Paul KHT Oheinen tilintarkastuskertomus on kopio vuoden 2012 tilinpäätöksessä julkaistusta tilintarkastuskertomuksesta. Varsinainen yhtiökokous Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla merkittynä väliaikaisesti Stora Enson osakasluetteloon täsmäytyspäivänä Ohjeet yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta annetaan kokouskutsussa, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokous ja osingonmaksu vuonna huhtikuuta Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 23. huhtikuuta Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta Osingon irtoamispäivä 26. huhtikuuta Osingonmaksun täsmäytyspäivä 15. toukokuuta Osingonmaksu Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Euroclear Sweden AB hoitaa osingonmaksun Euroclear Swedeniin rekisteröidyille osakkeille ja suorittaa maksun Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) hoitaa osingonmaksun DBTCA:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja suorittaa maksun Yhdysvaltain dollareina. Julkaisuajat helmikuuta Tilinpäätöstiedote vuodelta helmikuuta Vuosikertomus huhtikuuta Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 19. heinäkuuta Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 22. lokakuuta Osavuosikatsaus tammi syyskuulta Taloudellisen informaation jakelu Stora Enson vuosikertomus muodostuu neljästä erillisestä julkaisusta: Rethink Stora Enso 2012, taloudellinen katsaus, konsernihallinnointiraportti ja yritysvastuuraportti. Rethink Stora Enso 2012 julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja postitetaan niille Euroclear Finlandissa ja Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet. Rethink Stora Enso julkaisun voi ladata PDFtiedostona yhtiön internetsivuilta. Taloudellinen katsaus julkaistaan englanniksi, ja sen voi ladata PDF-tiedostona yhtiön internetsivuilta. Yhtiön internetsivuilta löytyy myös virallinen suomenkielinen tilinpäätös, englanninkielinen käännös emoyhtiön tilinpäätöksestä ja lista merkittävimmistä tytäryhtiöistä. Konsernihallinnointiraportti julkaistaan englanniksi ja sen voi ladata PDF-tiedostona yhtiön internetsivuilta. Yhtiön internetsivuilla on saatavissa myös raportin suomenkielinen käännös. Yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi, ja sen voi ladata PDF-tiedostona yhtiön internetsivuilta. Painetut osavuosikatsaukset julkaistaan englannin, suomen ja ruotsin kielellä. Ne postitetaan Euroclear Finlandissa ja Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet. Osavuosikatsaukset julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi yhtiön internetsivuilla, josta ne voi ladata PDF-tiedostoina. Taloudellisen informaation postituslistat Suomalaiset ja ruotsalaiset osakkeenomistajat: Osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti Suomen ja Ruotsin väestötietorekistereistä. Pyynnöt listalle lisäämisestä tai sieltä poistamisesta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen postiosoitteeseen Stora Enso Oyj, Global Communications, PL 309, Helsinki tai puhelimitse Rekisteröidyt ADR-todistusten haltijat voivat ottaa yhteyttä DBTCA:han. Hallintarekisteröidyt ADR-todistusten haltijat voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä. Muut sidosryhmät: katso yhteystiedot suomalaisten ja ruotsalaisten osakkeenomistajien kohdalta. Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) Osinkojen jälleensijoitus- ja uusien osakkeiden suoraosto-ohjelmaa hallinnoi Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Ohjelman ansiosta nykyisten ADR-todistusten haltijoiden ja ensi kertaa Stora Enson osakkeisiin sijoittavan on vaivatonta lisätä omistustaan Stora Ensossa. Ohjelmaan osallistuva voi joko sijoittaa hänelle maksetut varat tai mahdollisesti muita varoja ADR-muotoisiin osakkeisiin. Ohjelma koskee ainoastaan Yhdysvaltain kansalaisia. Lisätietoja Stora Enson ADR-ohjelmasta osoitteessa Yhteystiedot Stora Enson ADR-todistusten haltijoita varten Deutsche Bank Shareholder Services c/o American Stock Transfer & Trust Company Peck Slip Station, P.O. Box 2050 New York, NY , USA Maksuton puhelinnumero (ainoastaan USA:ssa): Yhteystiedot Ulla Paajanen-Sainio Sijoittajasuhdejohtaja Stora Enso Oyj PL 309, Helsinki p , 14 Stora Enso Tiedot & luvut 2012 Stora Enso Tiedot & luvut

9 Global Responsibility Report Financial Report Stora Enso 2012 Stora Enso 2012 Stora Enso Global Responsibility Report 2012 Lue lisää Stora Enson yritysvastuutyön tuloksista tästä englanninkielisestä julkaisusta, joka noudattaa kansainvälistä GRI-ohjeistoa. Stora Enso Financial Report 2012 Englanninkielinen Financial Report julkaisu tarjoaa syvällistä tietoa Stora Enson tuloksesta, konsernihallinnointiohjeesta ja pääomamarkkinatilanteesta. Se sisältää toimintakertomuksen ja konsernin tilinpäätöksen liitetietoineen. Stora Enso Oyj PL Helsinki Katuosoite: Kanavaranta 1 Puh Stora Enso AB Box SE Stockholm, Sverige Katuosoite: World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Puh storaenso.com facebook.com/storaenso twitter.com/storaenso

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot