PROSESSIKUVAUKSET TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROSESSIKUVAUKSET TOIMENPIDEOHJELMA"

Transkriptio

1 PROSESSIKUVAUKSET TOIMENPIDEOHJELMA Prosessikuvaus Kehittämisajatus ja -toimenpide ERITYISHUOLTO-OHJELMAN PIIRISSÄ OLEVAN LAPSEN KULJETUKSET Tehdään päätös/kirjallinen dokumentti varhaiskasvatuksen kuljetuksesta Merkitään kuntoutussuunnitelmaan/hojks:iin kuljetuksen järjestäminen Huomioidaan paremmin kuljetustarpeet kilpailutuksessa HAMMASHOITO OIKOMISHOITO Hukkakäyntien minimointi Resurssien lisäyksellä siirretään suuhygienistille joitain työvaiheista(oikojan työaika muuhun työhön) Vähennetään perumattomien aikoja ottamalla tekstiviestimuistutus käyttöön Efficaan Tehostetaan asiakkaiden suuhygieniaan oikomishoidon aikana Vanhempien sitoutuminen hoidon toteuttamiseen (allekirjoitettava lomake?) HAMMASHOITO SÄRKYPOTILAS Ajanvarauspuheluiden priorisointi särky/kiireettömät/aikojen varmistukset ja peruuttamiset Varattujen aikojen tehokas hyödyntämnen Nettivarausmahdollisuus (Effica-yhteys) Tekstiviestimuistutus Lisähenkilö vähintään ruuhka-aikoihin Esitietolomakkeiden käyttö sähköisesti IKÄÄNTYNEIDEN ELÄMÄNTAPARYHMÄT Seurantatestauksesta palaute terveystarkastuksen tehneelle sairaanhoitajalle (Effica liitetiedosto) Webropolin käyttö testauksissa ->seuranta kirjautuu Liikuntavälineitä ja kuntosalilaitteita lisää Tilavammat tilat, myös keittiö Kohdennettua ryhmätoimintaa (ohjataan erityisesti yksinäisiä, moniongelmaisia ja joilla kynnys korkea osallistua) Palveluliikenteen hyödyntäminen Resursointi ja organisointi jatkossa? IKÄÄNTYNEIDEN LIIKUNTAPALVELUT Esteettömien kuntosalilaitteiteden hankinta

2 KOTIKUNTALASKUTUS OPETUS Varhaiskasvatuksessa tehtyjen pidennettyjen opetusvelvollisuuksien tiedon kirjaus Miten muilta kunnilta tieto kempeleläisistä oppilaista heidän kouluissaan? Koulusihteerit ilmoittavat muuttavat oppilaat koulutoimistoon (kotikuntakorvausten ennakointi) Primuksen huolellinen täyttö koulusta poismuuttaneista Sijoitettujen lasten tiedon ilmoittaminen koulutoimistoon kotikuntalaskutusta varten Yhteistyöpalveri sijaisperheiden ja perhekotien kanssa KOTIKUNTALASKUTUS TERVEYSPALVELUT Opiskeluterveydenhuolto? Päivystyskäyntien kirjaaminen Asiakastietojen oikeellisuus/kotikunnan tarkistaminen jokaisen käynnin yhteydessä Valintaa käyttävän osoitetietojen oikeellisuus tarkistetaan mahd. muuton yhteydessä Palvelusihteerin työpanoksen lisääminen Laboratorio- ja röntgentutkimusten laskutus v 2014 alusta? KOTIKUNTALASKUTUS VARHAISKASVATUS Sijoituslapsen kotikuntalaskutuksen selvitys Ympäristökuntien yhteinen tuotehinta KASVATUSKUMPPANUUS Säännölliset ja vuosittaiset keskustelut vanhempien kanssa Neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö vanhempaintapaamisissa KEHITYSVAMMAHUOLTO Kriteerien tarkistaminen Tahkokankaan maksusitoumukset- kutsuu suoraan asiakkaita Pitkien tutkimusjaksot lyhentäminen Tahkokankaalla Yhteistyön kehttäminen terveyskeskuksen ja Tahkokankaan välillä Kehitysvammahuollon ja terveyskeskuksen yhteistyön kehittäminen (lähetekäytäntö) Oma toiminta kehitysvammaisten omaishoitajien vapaiden järjestämisessä Oman palveluasumistuotannon selvittäminen Ympärivuorokautinen autetun asuimisen yksikkö Sopimusten tarkistaminen, Kempeleen kunnan sopimuspohja? Tarvittava tuki kotona asumiselle / tukiasumiselle -> kehitysvammasiten kotipalvelu (nykyisin 1 krt / vko omana toimintana -> paine kalliiden palveluiden ostoon) Kehitysvammaisten asumisen ohjaajan tehtävä Kehitysvammahuollon palveluohjaajalle paremmat tilastointivälineet Kaikille kunnan kuljetuksille oma organisaattori

3 Tukihenkilötoiminnan järjestäminen kunnan oman henkilöstön toimintana (koulunkäyntiohjaajat) Erityishuollon johtoryhmälle säännölliset kokoukset Linjataan kuntouttava päivähoito (toiminta-ajat, tuntimäärät, toimintakaudet ja kuljetusten välttämättömyys) Tarkistetaan kuntouttavan päivähoidon tarve vuosittain. KOTISAIRAALA Kotisairaalan ja kotisairaanhoidon rajapinnan määrittely selkeästi (Terveydenhuoltolaki 25 ) Mikäli kotihoitoon tulee kysymyksiä kotisairaalasta, ne käännetään kotisairaalaan hoitajalle Missä vaiheessa kotisairaalan asiakkuus muuttuu kotisairaanhoidoksi Yhteisten asiakkaiden kohdalla sovitaan yhdessä rajapinnat ja pelisäännöt Vaippatilausten organisointi Palvelukotien labrojen ottaminen ja ilmaisvälineet? Rajapintapalaveri > Potilaskohtaiset yhteistyöratkaisut Säännölliset KOSA-palaverit kerran kuussa Mukana: kotisairaalan hoitajat (koollekutsuja), kotisairaanhoitajat, lääkäri, osastonhoitaja + muut tarpeen mukaan Ei päällekkäisiä käyntejä Maksukäytännön selkeyttäminen Maksu sama kotisairaalassa ja kotisairaanhoidossa KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työpanoksen lisääminen Kuntouttavien työpaikkojen lisääminen, esim. kierrätyskeskus, pajatoiminnan laajentaminen Kuntouttava työtoiminta osaksi työllistämisen kokonaisuutta LASTENSUOJELU Panostaminen riskiperheiden tukeen, varhaislapsuuteen, ennaltaehkäisevään työhön peruspalveluissa Yhteistyö varhaiskasvatukseen / uuden mallin muodostaminen "Neuvola/päiväkotikuraattori" Perhetyöntekijä neuvolaan Sosiaalityöntekijöiden keskittyminen osaamista vastaavaan työhön / työparit (sos.työntekijä-sosionomi) Dokumentointi, kirjaukset, sanelun purku- organisointi Kotisivulla linkki lastensuojeluilmoituksen tekemiseen Vastuuryhmätyöskentelyn organisointi Salattu sähköpostiyhteys, johon viranomaiset voisvat tehdä lastensuojeluilmoitukset Intensiiviperhetyö tarvittaessa siinä vaiheessa kun perhe tulee lastensuojelun piiriin

4 Tietoisuuden lisääminen lastensuojeluilmoituksen merkityksestä Perhetyö ja kotipalvelu myös illat ja viikonloput Oma kriisihoitoyksikkö Sijaisperheiden haku, koulutus, organisointi, vastuuhenkilö (myös varallaolokorvaus) Tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja koordinointi Vartiointi-/vahtimestaripalveluiden kokonaisuus Tehdään päätös avohuollon sijoituksen päättymisestä Huostaanottoasiakirjojen arkistoinnissa kirjaamon käyttö Valmistelupalaveri ennen mahdollista hallinto-oikeuden istuntoa Lakimiehen palvelut tarvittaessa Jälkipuinnin järjestäminen Työnohjauksen järjestäminen työntekijöille Kunnan nettisivustolla yhteystiedot sijaisperheelle hakeutuvillle Perhetyön nimikkeet ja tehtäväkuvat selkeäksi Joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus eri ammattiryhmien kesken Perhetyön suunnitelma-lomakkeen käyttöönotto Yhteistyölomakkeen laatiminen (lupa perheeltä, kenen kanssa yhteistyötä) Kotisivujen muuttaminen kuntalais- ja palvelulähtöiseksi Perhetyön kokonaisuus selkeäksi Vertaistukiryhmät Koulutukset Vanhempainillat Ensimmäinen tapaaminen perheen kanssa ja esittäytyminen esim. päiväkodissa ja koulussa Kehitetään selkeä perhetyön menetelmä ja tapa toimia Lastensuojelun perhetyöntekijät fyysisesti sosiaalitoimistossa Tilaratkaisut sosiaalitoimisto/mielenterveysneuvola Säännölliset arviointi- ja kehittämispäivät Lastensuojelun perhetyölle selkeä suunnitelma, aikataulu ja määräaika. Perhetyön uudelleen organisointi vastaamaan perheiden tarpeita (perhetyötä saatavissa myös ilta- ja viikonloppuaikoina) Yhteisen ajan löytyminen verkoston kanssa määräajan puitteissa. Hoitosuhteen alkaminen (MT-neuvola) Neuvolan perhetyön hyödyntäminen Määritellään lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset

5 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN Palveluohjaajan tehtävän resurssin lisääminen Työpajatoiminnan laajentaminen Työllistämisen yksikön perustaminen OPIAATTIKORVAUSHOITO Pistosjälkien tarkastus arviointivaiheessa Korvaushoito-ohjeiden muokkaaminen Yhteinen koulutus OMAISHOIDON TUKI Kotipalveluohjaaja tekee päätöksestä merkinnän KHTIIV-lehdelle. Päätös kielteinen/myönteinen TK-sairaalassa omaishoidon vapaa /sairaanhoidon rajanveto Kotiin annettava hoito -> omaishoitaja saa vapaan Tilapäisen perhehoidon hakeminen Sijaisperheiden hakeminen, kouluttaminen Omaishoidon tuen kriteerien kehittäminen, toimitamallien kehittäminen ->omaishoitoon panostaminen PÄIHDEHOITO Toisen asteen opiskelijoilla ohjaus kotikunnan palveluihin Yhteistyöpalaverien kehittäminen asiakkaan "splittauksen" vähentämiseksi Yhteisten sääntöjen sopiminen, asiakas mukana Vastuuhenkilön/palveluiden kapellimestarin/yhdyshenkilön nimeäminen Sosiaalityö selvittää/järjestää palveluasumisen pitkäaikaisen päihdeongelman vuoksi Eri hoidon tasojen selkeyttäminen, arviointikriteerien yhdenmukaistaminen Vastaanotolle enemmän informaatiota mielenterveysneuvolan ryhmätoiminnasta SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO Uuden organisoinnin toteuttaminen Oikea hoidon porrastus Viestintäteknologian hyödyntäminen Asiakasturvallisuutta parantavan teknologian kehittäminen SAS-RYHMÄN TOIMINTA Kriteerit tehostettuun palveluasumiseen Kehitysvammaisten ja vammaisten lasten ja nuorten asiantuntemus SAS-työryhmään tai asioiden käsittely muihin olemassa oleviin ryhmiin Osastolla tehdään arvio oikealla mittarilla ( laitoshoidon RAI / kotihoidon RAI / screeneri)

6 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Vanhuspalveluohjaaja lähettää hoito- ja palvelusuunnitelman osastonlääkärille TERVEYSKESKUS RÖNTGEN Potilaalle labralähetteestä tuloste, jossa kontrolliohje ja suunniteltu näytteenottoaika Tieto tulostamisesta labralehdelle Asiakkaan ohjaus: ei väliaikasoittoja soluhoitajalle ja vastausten kysely iltapäivällä Omahoitoalustan käyttöönotto Käytäntöjen yhdenmukaistaminen Määräaikaiskokeisiin ohjaaminen ennen vastaanottoa/vastaanoton jälkeen Kontrollikokeiden tiheys, voiko harventaa? TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTO Lääkäri huolehtii, että lähete on NeaRis:ssa Asiakkaan ohjaus: ei väliaikasoittoja soluhoitajalle Omahoitoalustan käyttöönotto Käytäntöjen yhdenmukaistaminen Määräaikaiskokeisiin ohjaaminen ennen vastaanottoa/vastaanoton jälkeen Kontrollikokeiden tiheys, voiko harventaa? TILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAAMINEN Keittiötilat Henkilökunnan taksoista laaditaan yhteinen hinnasto viranhaltijakäyttöön ( keittiöhenkilökunta, laitoshuoltajat, vahtimestarit, av- ja tietotekninen asiantuntija, opettaja, museotyöntekijä) Asiakkaille lähtisi yhteinen lasku esim. keittiöhenkilökunnan, vahtimestarin ja av-asiantuntijan palvelusta Museo Kurssisihteerin tehtäväkuvaan lisätään kulttuurituotannon sihteeripalvelut? Pirilän lava Avaimet Pirilän lavan palvelut (esim. penkit) kierrätyskeskus /ostopalvelut Pirilän lava kulttuurituotannon hallinnoimaksi alueeksi (sopiminen ympäristöpalveluiden kanssa) Lavan käytöstä ohjeistus ja tiedotus Lavan varaukset kulttuurituotantopäällikölle Jotta voidaan käyttää lavan varausta sähköisesti, esimiehellä oltava oikeus käyttää kalenteria muutenkin kuin aikatauluavustajan kautta Sopimus Merjalle Päiväkodit

7 TOIMEENTULOTUKI Päiväkotien salien iltakäyttö liikuntasihteerin koordinoimaksi Tilahakemukseen huomioidaan päiväkodin johtajan ja liikuntasihteerin rooli Sähköiset lukitusjärjestelmä Asiakkaan oikea ohjautuminen / "turhien" asiakkuuksien vähentäminen Asiakkaan omahoito kotona ennen yhteydenottoa terveyskeskukseen Omahoitoalusta ja sen käytön ohjeistus/opastus Pienten lasten vanhempien infotilaisuudet Päiväkotien ja koulujen henkilöstön infotilaisuudet TUKITYÖLLISTÄMINEN Oman vahtimestarin palkkaaminen-> etuuskäsittelijöiden työn painottuminen nykyistä enemmän varsinaiseen tehtävään, ajanvaraukset, virka-aikainen päivystys Päätös asian kiireellisyydestä, kriteerit Työllistämisen organisointi Koulutuksen ja työllistämisen keskus Pirilä Kierrätyskeskuksen perustaminen TYÖTTÖMÄN TYÖKYVYN ARVOINTI Työttömien työterveystarkastuksten kohdennettu toteuttaminen VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUT ASUMISPALVELUT Vammaispalvelutiimin esityksestä päätökset: palveluasuminen, isommat asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen avustaja Vammaispalveutiimissä tarvittaessa tarvittaessa myös palvelutuotantojohtaja Asunnonmuutostöiden arvionnissa ja toteutuksessa kunnan tilapalveluiden mahdollisuus olla mukana Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon toiminnallinen yhteistyö (lainsäädännön yhdenmukaistaminen) Yöpartiotoiminta Oman asumispalveluyksikön perustaminen Puitesopimukset yksityisten asumispalveluyksiköiden kanssa Asumispalveluyksiköiden kilpailuttaminen Aina hintaneuvottelut yksityisten palveluntuottajien kanssa Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tarkistaa tuntilistat, työsopimukset Päätösten ja palvelusuunnitelmien päivitykset Tuntilistojen ja laskujen tarkistaminen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijälle pistokokeina Yksi tuntihinta avustajien palvelusta

8 VAMMAISPALVELUT KULJETUSPALVELUT VAMMAISPALVELUT HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA Sähköinen kuljetuslupa korvaamaan kuljetuspalvelukirjan Kuljetuspalvelukortti kirjan sijasta Nykyisen kuljetuskirjan voimassaolon jatkaminen 3 kk:sta 6 kk:een Kuljetusten kilpailuttaminen Kuljetuspalveluoikeuden tarkistaminen taksien velvollisuus Asumispalveluyksiköissä asuvien kohdalla huolellinen harkinta henkilökohtaisen avustajan myöntämisessä Yhteisten toimintamallien luominen kunnan kotihoidon kanssa Sijaistamisissa yksityisten palvelutuottajien tilalle kunnan kotihoito Työnantajaohjeiden tarkentaminen Kunnan palkkatoimisto vaihtoehto yksityiselle palveluntuottajalle (Henkilöstötaito Oy) Henkilökohtaiseen avun järjestäminen kunnan oman henkilöstön kautta (koulunkäyntiohjaajat?) Mielenterveysasiakkaiden paleluiden ja palveluohjauksen organisointi VARHAISKASVATUS PALVELUSETELI Perheellä voi olla yhtaikaa päivähoitohakemus kunnalliseen päivähoitoon ja palvelusetelihakemus yksityiseen päiväkotiin --> kunnallinen päivähoitoyksikkö tarkistaa sijoituksen Efficasta (onko sijoitusta yksityiseen päiväkotiin, miten tieto löytyy?) VARHAISKASVATUS-PERUSOPETUS NIVELVAIHEET Yhtenäiset tiedonsiirtokäytänteet eri yksiköissä ja yksiköiden välillä YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Erityisen tuen koordinaatio Erityisen tuen yksikön toiminta Tarvittavan tuen tuominen lapsen omaan kehitysyhteisöön- ei poisohjaamista 11-VUOTISEN OPPIVELVOLLISUUDEN OPPILAIDEN LOMA-AIKOJEN HOITO Alle 10 v. päivähoitopäätöksen tekeminen Kunnan oma lasten tilapäishoitoyksikkö Kunnan järjestämänä kesätoimintaa, esim leirit

9 Vastuuhenkilö Aikataulu

10

11

12

13

14

15

16

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot