Meitsi ja uusi kymppi -kilpailun ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meitsi ja uusi kymppi -kilpailun ehdot"

Transkriptio

1 Meitsi ja uusi kymppi -kilpailun ehdot KOHTA 1 ORGANISOINTI Euroopan keskuspankki (jäljempänä EKP ) järjestää Meitsi ja uusi kymppi -nimisen kilpailun (jäljempänä kilpailu ). Kilpailuaika alkaa klo ja päättyy klo Kilpailuun voi osallistua vain verkkosivulla (jäljempänä kilpailusivu ). Kilpailun toteuttajana toimii Havas Media France (jäljempänä Havas Media France tai kilpailun toteuttaja ), jonka osoite on 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, France. Se on julkinen osakeyhtiö, jonka osakepääoma on euroa, ja sen tunnus Nanterren kaupparekisterissä on KOHTA 2 EHTOJEN HYVÄKSYMINEN Kilpailuun osallistumalla osallistuja (jäljempänä osallistuja ) hyväksyy kilpailun ehdot. Osallistuja, joka rikkoo jotakin näiden kilpailuehtojen kohtaa, suljetaan kilpailun ulkopuolelle. KOHTA 3 OSALLISTUMISEDELLYTYKSET Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin euroalueen maassa 1 ja jolla on - internetyhteys - julkinen Twitter- ja/tai Instagram-käyttäjätili - sähköpostiosoite. EKP:n ja kilpailun toteuttajan työntekijät, jotka ovat suoraan mukana kilpailun järjestämisessä ja hallinnoinnissa, sekä heidän lähiomaisensa (avio- ja avopuolisot, sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa sekä sisarukset) eivät saa osallistua kilpailuun. Osallistujat antavat luvan henkilöllisyytensä ja posti- ja/tai sähköpostiosoitteensa varmistamiseen. Jos osallistuja antaa vääriä henkilö-, osoite- tai sähköpostiosoitetietoja tai muita virheellisiä tietoja, hänen osallistumisensa ja mahdollinen voittonsa mitätöidään. 1 Euroalueen maat ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro.

2 KOHTA 4 KILPAILUN PERIAATTEET Kilpailu etenee seuraavasti: - Osallistuja ottaa selfien, jossa hän esiintyy yksin uuden 10 euron setelin kanssa (jäljempänä kilpailutyö ja/tai selfie ). - Osallistuja lataa selfien Twitter- tai Instagram-tililleen hashtagilla #mynew10. Selfien on sisällyttävä tviittiin tai viestiin suoraan, ei linkkinä. - Osallistuja avaa kilpailusivun. - Hän täyttää ilmoittautumislomakkeen (käyttäjätunnus, Twitterin ja/tai Instagramin salasana ja sähköpostiosoite) ja hyväksyy tässä esitetyt kilpailuehdot ja sekä henkilötietojensa käsittelyn. - Kilpailun toteuttaja tarkastaa, että selfie on kilpailuehtojen mukainen, ennen sen julkistamista kilpailusivulla. - Osallistujalle lähetetään sähköposti, jossa vahvistetaan hänen selfiensä hyväksyminen kilpailuun. - Kilpailun päätyttyä kohdassa 5 mainittu oikeusasiantuntija valitsee arpomalla 100 voittajaa. Osallistuminen katsotaan tapahtuneeksi, kun osallistuja on täyttänyt ilmoittautumislomakkeen sekä hyväksynyt tässä esitetyt kilpailuehdot ja henkilötietojensa käsittelyn, ja kun kilpailun toteuttaja on hyväksynyt kilpailutyön. Kukin osallistuja voi osallistua kilpailuun vain kerran. Huomioon otetaan vain kilpailutyöt, joissa näkyy uusi 10 euron seteli ja jotka on varustettu #mynew10 -tunnisteella. Kuvattu henkilö saa olla kilpailutyössä joko välittömästi tunnistettavissa tai vaikeasti tunnistettavissa. Selfiessä saa esiintyä vain se henkilö, joka osallistuu kilpailuun ja vahvistaa ilmoittautumislomakkeen edellä esitettyjen edellytysten mukaisesti sekä vakuuttaa, että selfie esittää häntä itseään. Selfieitä, joissa esiintyy osallistujan lisäksi muita henkilöitä, ei julkaista verkkosivuilla, ja osallistujaa pyydetään toimittamaan uusi, kilpailuehtojen mukainen selfie. Selfie ei saa missään olosuhteissa esittää uutta 10 euron seteliä tilanteessa, joka saattaa vaarantaa EKP:n maineen ja kunnian tai joka voidaan tulkita loukkaavaksi, kunniaa loukkaavaksi, rasistiseksi, moraalin ja yleisen säädyllisyyden vastaiseksi, pornografiseksi tai syrjiväksi taikka rotuun, uskontoon, sukupuoleen, ulkonäköön tai muuhun seikkaan liittyvään rikokseen tai vihaan yllyttäväksi. Kilpailun toteuttajan sopimattomaksi katsomaa selfietä ei julkisteta, ja osallistuja hylätään kilpailusta. 2

3 Kaikki kilpailun toteuttajan edellä esitettyjen edellytysten mukaisina hyväksymät selfiet julkistetaan kilpailusivulla kollaasin muodossa. Kilpailun toteuttajalla on oikeus muuttaa selfieiden kokoa teknisistä syistä, jotta selfiet sopivat kollaasiin. Selfietä napsautettaessa se tulee kuitenkin näkyviin alkuperäisessä koossaan. EKP:llä ja kilpailun toteuttajalla ei missään olosuhteissa ole asiaan liittyviä korvausvelvollisuuksia. Jos Twitter- tai Instagram-lähetys on puutteellinen, osallistuminen katsotaan mitättömäksi. Ennen edellä mainittuja päivämääriä tai niiden jälkeen toimitettuja kilpailutöitä ei oteta huomioon. Muulla kuin edellä kuvatulla tavalla tehtyä osallistumisilmoitusta ei oteta huomioon. Kilpailun toteuttajan on tarvittaessa saatettava asiaan liittyvät viestiliikennetiedot kolmansien osapuolten tai viranomaisten saataville lain vaatimalla tavalla. Hyväksymällä nämä ehdot osallistujat antavat suostumuksensa siihen, että vain kilpailun toteuttajan tietojärjestelmään ja tiedostoihin sisältyvien tietojen katsotaan olevan todistusvoimaisia Twitter- ja Instagram-alustojen liittymäelementteihin, osallistumiseen ja voittajien valintaan liittyvissä yhteyksissä. KOHTA 5 VOITTAJIEN VALINTA Voittajat valitaan arpomalla. Arvonnan toteuttaa oikeusasiantuntija (Maître) Eric Crussard, jonka toimipaikan osoite on 16 rue du Pont Neuf, Paris, France. Arpomalla valitut sata (100) osallistujaa voidaan nimetä voittajiksi, ja he voivat voittaa jonkin jäljempänä kohdassa 6 mainituista palkinnoista. Arpomalla valitut osallistujat todetaan voittajiksi, kun on varmistettu, että he täyttävät osallistumisedellytykset. Arpomalla valituille osallistujille lähetetään sähköpostitse voittoilmoitus, ja heidän on ilmoitettava postiosoitteensa kilpailun toteuttajalle voittoilmoituksessa olevan linkin kautta. Heidän on myös lähetettävä sähköisesti kopio henkilötodistuksestaan tai passistaan kymmenen (10) työpäivän kuluessa voittoilmoituksen lähetyspäivästä. EKP ja kilpailun toteuttaja varmistavat, että osallistuja täyttää palkinnon saamisen edellytykset. Varmistuksen jälkeen ne osallistujat, jotka täyttävät kaikki näissä ehdoissa esitetyt edellytykset, nimetään lopullisesti voittajiksi (jäljempänä voittajat ). Osallistujat, jotka eivät täytä näissä ehdoissa esitettyjä edellytyksiä, hylätään kilpailusta. EKP:llä ja kilpailun toteuttajalla ei ole vastuuta, jos voittajaa ei tavoiteta sähköpostilla. Jos voittaja ei vastaa sähköpostitse lähetettyyn voittoilmoitukseen edellä mainitun ajan kuluessa, voitto mitätöidään. 3

4 Ottamalla palkinnon vastaan voittaja antaa EKP:lle ja kilpailun toteuttajalle luvan käyttää kilpailuun osallistumisen aikana antamiaan henkilötietoja palkinnon lähettämiseen. Henkilötietojen käytöstä ei synny voittajalle mitään oikeuksia, eikä se ole peruste millekään muulle vastikkeelle kuin palkinnolle. KOHTA 6 PALKINNON KUVAUS Voittajat, jotka on arvottu edellä kohdassa 5 esitetyllä tavalla, voittavat seuraavat palkinnot: - viisi (5) ipad miniä, kunkin arvo 599,00 - yhdeksänkymmentäviisi (95) uutta 10 euron seteliä akryylikehyksessä, kunkin arvo 20,00. Palkintoja on sata (100) kappaletta, ja kukin voittaja voi voittaa vain yhden palkinnon. Palkinnot jaetaan arvonnan mukaisessa järjestyksessä: ensimmäiset viisi (5) voittajaa voittavat ipad minin ja seuraavat yhdeksänkymmentäviisi (95) voittajaa (kuudentena arvotusta voittajasta sadantena arvottuun voittajaan) voittavat uuden 10 euron setelin akryylikehyksessä. EKP:llä on oikeus korvata palkinnot muilla samanarvoisilla palkinnoilla ilman, että osallistujilla on oikeutta esittää vaateita. Palkinnot otetaan vastaan näissä ehdoissa kuvatun mukaisina. Niitä ei voi vaihtaa eikä palauttaa, eikä niiden perusteella voi saada rahallista korvausta Jos voittaja ei halua ottaa tai pysty ottamaan palkintoa vastaan, hänellä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen. Tällöin palkintoa ei jaeta, ja se jää EKP:n omistukseen. KOHTA 7 PALKINNON TOIMITTAMINEN Palkinto lähetetään voittajalle siihen postiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut tämän kilpailun toteuttajalle, noin kahden (2) kuukauden kuluessa osoitteen ilmoittamispäivästä. Jos palkinto jää toimittamatta voittajalle ja palautuu EKP:lle voittajan antaman puutteellisen tai virheellisen osoitteen vuoksi, voittaja ei voi vaatia palkintoa jälkikäteen. Tällöin palkinto jää EKP:n omistukseen, eikä EKP:llä ole asiaan liittyviä vastuita. Samaten jos voittaja jättää palkinnon noutamatta postista, hän ei voi vaatia sitä jälkikäteen, ja palkinto jää EKP:n omistukseen. EKP ei yleisesti ole vastuussa palkinnon lähettämisen ja toimittamisen aikana tapahtuneesta vahingosta, varkaudesta tai 4

5 katoamisesta. EKP ei myöskään ole vastuussa mahdollisista palkinnon käytön aikaisista ongelmista tai onnettomuuksista. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät tarjoa mitään palkintojen käyttöön liittyvää palvelua tai takuuta. KOHTA 8 KILPAILUEHTOJEN SAATAVUUS Osallistujat voivat maksutta tutustua näihin ehtoihin, joihin pääsee kilpailusivun linkistä Kilpailuehdot. Kilpailuehtojen säilyttäjänä toimii kohdassa 5 mainittu oikeusasiantuntija (Maître) Eric Crussard. EKP:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja kilpailun aikana kilpailusivun ja sen toiminnan mahdollisten muutosten yhteydessä. KOHTA 9 VASTUU Osallistujat vierailevat kilpailusivulla ja osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kukin osallistuja huolehtii tietokonelaitteilleen tallennettujen tietojen ja/tai ohjelmistojen suojaamisesta hyökkäyksiä vastaan. Kilpailuun osallistuminen merkitsee internetin ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista ja hyväksymistä; tämä koskee erityisesti internetin teknistä toimivuutta, tietojen tarkastamisen, kyselyn ja lähettämisen vasteaikoja, katkosten riskiä, internetyhteyteen liittyviä riskejä, tiettyjen tietojen suojaamattomuutta väärinkäytöksiltä sekä internetissä liikkuvien virusten tartuntavaaraa. Osallistujat sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja erityisesti olemaan lataamatta internetiin, kommunikoimatta tai siirtämättä tietoja, sisältöjä tai kuvia, erityisesti kilpailutöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa hylkäämisen kohdassa 4 tarkoitetulla perusteella. EKP:llä ja kilpailun toteuttajalla on oikeus i) ryhtyä kaikkiin toimiin selfien levittämisestä internetissä johtuvien ongelmien estämiseksi ja ii) nostaa kanne osallistujaa vastaan vahingonkorvauksen saamiseksi mainitun selfien levittämisestä aiheutuneesta vahingosta. Osallistujat sitoutuvat kunnioittamaan kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti kohdassa 10 täsmennettyjä immateriaalioikeuksia sekä oikeutta yksityisyyden suojaan. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa osallistujien tietokoneeseen liittyvistä väärinkäyttö- tai ongelmatapauksista eivätkä internetyhteyden tai internetin toimintahäiriöistä (katkokset, tuhoutumiset, tiedonsiirron hitaus jne.), jotka johtavat kilpailun hoidon, turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden, eheyden tai hallinnoinnin häiriöihin. 5

6 EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa osallistujille, heidän tietokonelaitteilleen tai niille tallennetuille tiedoille mahdollisesti aiheutuvista aineellisista tai aineettomista vahingoista tai näistä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä seurauksista, yksityiseen toimintaan, ammatilliseen toimintaan ja liiketoimintaan liittyvät seuraukset mukaan luettuina. Kilpailun toteuttaja pyrkii kaikin keinoin mahdollistamaan osallistujien jatkuvan pääsyn kilpailusivulle olematta kuitenkaan velvoitettu tähän. Kilpailun toteuttaja voi milloin tahansa, erityisesti teknisistä syistä taikka päivitys- tai ylläpitosyistä, katkaista yhteyden kilpailusivulle ja/tai kilpailuun. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa näistä katkoksista tai niiden seurauksista. Jos on aihetta epäillä petosta missä muodossa tahansa, esim. sähköisin keinoin kilpailuun osallistumisen tai voittajan/voittajien valitsemisen yhteydessä, EKP voi perua kilpailun kokonaan tai osittain. Tässä tapauksessa EKP:llä on oikeus olla jakamatta palkintoa petokseen syyllistyneelle tai syyllistyneille ja/tai ryhtyä oikeustoimiin petoksista vastuussa olevia vastaan. EKP ei kuitenkaan ole osallistujille vastuussa mahdollisista petoksista. KOHTA 10 IMMATERIAALIOIKEDET Osallistuminen kilpailuun merkitsee, että EKP ja kaikki Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansalliset keskuspankit (jäljempänä kansalliset keskuspankit ) voivat kymmenen (10) vuoden ajan vastikkeetta käyttää osallistujan kilpailutyötä sekä verkossa julkaistua sisältöä (eli osallistujan toimittamaa sisältöä) kaikissa tiedotusvälineissä euroa koskevien tiedotuskampanjoiden yhteydessä, ja kukin osallistuja tietää ja hyväksyy tämän. Näin ollen kukin osallistuja antaa EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille vastikkeettoman ja yksinomaisen maailmanlaajuisen lisenssin kilpailutyön ja edellä mainitun sisällön käyttöön kymmeneksi (10) vuodeksi alkaen siitä, kun osallistuja toimitti kilpailutyön ensimmäisen kerran. Lisenssi antaa EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille erityisesti oikeuden - toisintaa sisältö tallentamistarkoituksissa isäntäsovelluksen teknisille alustoille, - toisintaa kilpailutyön aiheena oleva sisältö kaikissa tiedotusvälineissä, - esittää sisältö tai sen osa yleisölle lehdistötiedotteissa, sanomalehtiartikkeleissa, mainosmateriaalissa ja esitteissä; tämä oikeus pätee riippumatta siitä, onko sisältö tai sen osat liitetty muihin elementteihin. Lisäksi osallistuja antaa EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille oikeuden toimitetussa selfiessä olevan oman kuvansa käyttöön edellä mainituilla ehdoilla. Tätä tarkoitusta varten osallistuja antaa oikeuden oman kuvansa käyttöön hyväksymällä kilpailusivulla 6

7 olevan oman kuvan käyttöä koskevan lisenssin. EKP:llä ja kilpailun toteuttajalla on oikeus vaihtaa kuvassa oleva seteli seteliin, jolla on muu nimellisarvo. Osallistuja sitoutuu kunnioittamaan täysimääräisesti EKP:n ja kansallisten keskuspankkien oikeuksia osallistujan kilpailutyöhön, ja osallistuja on vastuussa kaikista mainitun kilpailutyön käytöstä johtuvista, EKP:lle ja/tai kansallisille keskuspankeille osoitetuista vaateista. KOHTA 11 YLIVOIMAINEN ESTE EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa kilpailun perumisesta ylivoimaisen esteen tai petoksen johdosta. EKP:llä on oikeus keskeyttää kilpailu milloin tahansa ilman vastuuta osallistujien aineellisista ja aineettomista vahingoista. KOHTA 12 HENKILÖTIEDOT Kilpailun toteuttaja kerää kohdissa 4 ja 5 tarkoitetut tiedot suoraan osallistujilta; tämä tiedonkeruu on kilpailuun osallistumisen edellytys. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kohdissa 4 ja 5 tarkoitettuihin tarkoituksiin. EKP ja kilpailun toteuttaja estävät parhaan kykynsä mukaan pääsyn kerättyihin tietoihin ja niiden julkistamisen sekä käyttävät fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia prosesseja näiden tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi. Osallistujilla on oikeus tutustua EKP:n ja kilpailun toteuttajan käsittelemiin tietoihin yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään enintään viisi (5) vuotta kilpailun päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. Osallistujilla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot sekä poistaa tietonsa ottamalla yhteyttä kilpailun toteuttajaan. Kaikissa muissa kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä EKP:hen. Osallistujat voivat tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle. EKP:n yhteystiedot: Olivier Radelet Outreach & Protocol Division (Julkisuuskuva ja kampanjat) 7

8 Directorate-General Communications and Language Services (Viestinnän ja kielipalveluiden pääosasto) European Central Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Puhelin: Kilpailun toteuttajan yhteystiedot: Tietojenkäsittelijät Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex France Puhelin: Faksi: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix Nanterre France Puhelin:

9 KOHTA 13 SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan lakia. EKP ratkaisee kysymykset, joista ei ole määrätty näissä ehdoissa, ja nämä EKP:n päätökset ovat lopullisia. Tähän kilpailuun liittyvissä riitatapauksissa pyritään sovintoratkaisuun. Jos sovintoon ei päästä, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten ratkaistavaksi. Kaikki vaateet on toimitettava kahden kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. 9

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on Tetris Uusi 20 euron seteli -kilpailun ehdot KOHTA 1 ORGANISOINTI Euroopan keskuspankki (jäljempänä EKP ) järjestää Tetris Uusi 20 euron seteli -nimisen kilpailun (jäljempänä kilpailu ). Kilpailuaika alkaa

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi)

Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi) Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi) Tämä kilpailu on mitätön, mikäli se on lainsäädännön nojalla kielletty tai se kuuluu lakisääteisen verotuksen

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot

Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot 13.8.2015 Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot Näitä sopimusehtoja noudatetaan Työterveyslaitoksen tietoverkon välityksellä asiakkailleen tarjoamiin ja tuottamiin sähköisiin palveluihin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä.

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Hallintakäyttöliittymä: Hallintapaneeli,

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta.

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta. KIMSUFI-VIRTUAALIPALVELIMIEN (VKS) ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 31.5.2012 MÄÄRITELMÄT Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään sivulta https://www.ovhhosting.fi/managerv5/

Lisätiedot