Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on"

Transkriptio

1 Tetris Uusi 20 euron seteli -kilpailun ehdot KOHTA 1 ORGANISOINTI Euroopan keskuspankki (jäljempänä EKP ) järjestää Tetris Uusi 20 euron seteli -nimisen kilpailun (jäljempänä kilpailu ). Kilpailuaika alkaa klo ja päättyy klo Kilpailuun voi osallistua ainoastaan verkkosivulla (jäljempänä kilpailusivu ). Kilpailun toteuttajana toimii Havas Media France (jäljempänä Havas Media France tai kilpailun toteuttaja ), jonka osoite on 2 bis rue Godefroy, Puteaux, France. Se on julkinen osakeyhtiö, jonka osakepääoma on euroa, ja sen tunnus Nanterren kaupparekisterissä on KOHTA 2 EHTOJEN HYVÄKSYMINEN Kilpailuun osallistumalla osallistuja (jäljempänä osallistuja ) hyväksyy kilpailun ehdot. Osallistuja, joka rikkoo jotakin näiden kilpailuehtojen kohtaa, suljetaan kilpailun ulkopuolelle. KOHTA 3 OSALLISTUMISEDELLYTYKSET Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on - internetyhteys - sähköpostiosoite. EKP:n ja kilpailun toteuttajan työntekijät, jotka ovat suoraan mukana kilpailun järjestämisessä ja hallinnoinnissa, sekä heidän lähiomaisensa (avio- ja avopuolisot, sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa sekä sisarukset) eivät saa osallistua kilpailuun. Osallistujat antavat luvan henkilöllisyytensä ja posti- ja/tai sähköpostiosoitteensa varmistamiseen. Jos osallistuja antaa vääriä henkilö-, osoite- tai sähköpostiosoitetietoja 1 Euroopan unionin maat ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

2 tai muita virheellisiä tietoja, hänen osallistumisensa ja mahdollinen voittonsa mitätöidään. KOHTA 4 KILPAILUN PERIAATTEET Kilpailuun osallistumista varten osallistujan on toimittava seuraavasti: - Osallistuja avaa kilpailusivun. - Osallistuja paljastaa kaikki neljä uuden 20 euron setelin turvatekijää pelaamalla Tetris -peliä (jäljempänä peli ). - Osallistuja täyttää rekisteröitymislomakkeen ja tallentaa pelituloksensa. Rekisteröitymislomakkeeseen täytetään osallistujan koko nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja asuinmaa. Lisäksi lomakkeella hyväksytään nämä ehdot sekä henkilötietojen käsitteleminen. Kilpailussa huomioidaan vain osallistujan paras tulos. Kilpailun päätyttyä palkintoina jaetaan sata uutta 10 euron seteliä akryylikehyksessä kohdan 5 mukaisesti. Hyväksymällä nämä ehdot osallistujat antavat suostumuksensa siihen, että vain kilpailun toteuttajan tietojärjestelmään ja tiedostoihin sisältyvien tietojen katsotaan olevan todistusvoimaisia osallistumiseen ja voittajien valintaan liittyvissä yhteyksissä. KOHTA 5 VOITTAJIEN VALINTA Kilpailun päätyttyä palkitaan sata (100) suurimman yhteenlasketun pistemäärän saavuttanutta osallistujaa. Jos yli sadalla (100) osallistujalla on sama kilpailun suurin yhteenlaskettu pistemäärä, palkinnon saajat arvotaan heidän keskuudestaan. Arvonnan toteuttaa oikeusasiantuntija (Maître) Eric Crussard, jonka toimipaikan osoite on 16 rue du Pont Neuf, Paris, France. Palkinto määritellään jäljempänä kohdassa 6. Palkittaville osallistujille lähetetään sähköpostitse voittoilmoitus, ja heidän on ilmoitettava postiosoitteensa kilpailun toteuttajalle voittoilmoituksessa olevan linkin kautta. Heidän on myös lähetettävä sähköisesti kopio henkilötodistuksestaan tai passistaan kymmenen (10) työpäivän kuluessa voittoilmoituksen lähetyspäivästä. EKP ja kilpailun toteuttaja varmistavat, että osallistuja täyttää palkinnon saamisen edellytykset. Varmistuksen jälkeen ne osallistujat, jotka täyttävät kaikki näissä ehdoissa esitetyt edellytykset, nimetään lopullisesti voittajiksi (jäljempänä voittajat ). Osallistujat, jotka eivät täytä näissä ehdoissa esitettyjä edellytyksiä, hylätään kilpailusta. 2

3 EKP:llä ja kilpailun toteuttajalla ei ole vastuuta, jos voittajaa ei tavoiteta sähköpostilla. Jos voittaja ei vastaa sähköpostitse lähetettyyn voittoilmoitukseen edellä mainitun ajan kuluessa, voitto mitätöidään. Ottamalla palkinnon vastaan voittaja antaa EKP:lle ja kilpailun toteuttajalle luvan käyttää kilpailuun osallistumisen aikana antamiaan henkilötietoja palkinnon lähettämiseen. Henkilötietojen käytöstä ei synny voittajalle mitään oikeuksia, eikä se ole peruste millekään muulle vastikkeelle kuin palkinnolle. KOHTA 6 PALKINNON KUVAUS Kohdan 5 mukaisesti sata (100) voittajaa palkitaan. Kilpailun palkintona on uusi 10 euron seteli akryylikehyksessä. Kunkin palkinnon arvo on 20 euroa, ja kukin voittaja voi voittaa vain yhden palkinnon. EKP:llä on oikeus korvata palkinto muulla samanarvoisella palkinnolla ilman, että osallistujilla on oikeutta esittää vaateita. Palkinnot otetaan vastaan näissä ehdoissa kuvatun mukaisina. Niitä ei voi vaihtaa eikä palauttaa, eikä niiden perusteella voi saada rahallista korvausta. Jos voittaja ei halua ottaa tai pysty ottamaan palkintoa vastaan, hänellä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen. Tällöin palkintoa ei jaeta, ja se jää EKP:n omistukseen. KOHTA 7 PALKINNON TOIMITTAMINEN Palkinto lähetetään voittajalle siihen postiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut tämän kilpailun toteuttajalle, noin kahden (2) kuukauden kuluessa osoitteen ilmoittamispäivästä. Jos palkinto jää toimittamatta voittajalle ja palautuu EKP:lle voittajan antaman puutteellisen tai virheellisen osoitteen vuoksi, voittaja ei voi vaatia palkintoa jälkikäteen. Tällöin palkinto jää EKP:n omistukseen, eikä EKP:llä ole asiaan liittyviä vastuita. Samaten jos voittaja jättää palkinnon noutamatta postista, hän ei voi vaatia sitä jälkikäteen, ja palkinto jää EKP:n omistukseen. EKP ei yleisesti ole vastuussa palkinnon lähettämisen ja toimittamisen aikana tapahtuneesta vahingosta, varkaudesta tai katoamisesta. EKP ei myöskään ole vastuussa mahdollisista palkinnon käytön aikaisista ongelmista tai onnettomuuksista. KOHTA 8 KILPAILUEHTOJEN SAATAVUUS Osallistujat voivat maksutta tutustua näihin ehtoihin, joihin pääsee kilpailusivun linkistä Kilpailuehdot. 3

4 Kilpailuehtojen säilyttäjänä toimii kohdassa 5 mainittu oikeusasiantuntija (Maître) Eric Crussard. EKP:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja kilpailun aikana kilpailusivun ja sen toiminnan mahdollisten muutosten yhteydessä. KOHTA 9 VASTUU Osallistujat vierailevat kilpailusivulla ja osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kukin osallistuja huolehtii tietokonelaitteilleen tallennettujen tietojen ja/tai ohjelmistojen suojaamisesta hyökkäyksiä vastaan. Kilpailuun osallistuminen merkitsee internetin ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista ja hyväksymistä; tämä koskee erityisesti internetin teknistä toimivuutta, tietojen tarkastamisen, kyselyn ja lähettämisen vasteaikoja, katkosten riskiä, internetyhteyteen liittyviä riskejä, tiettyjen tietojen suojaamattomuutta väärinkäytöksiltä sekä internetissä liikkuvien virusten tartuntavaaraa. Osallistujat sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa osallistujien tietokoneeseen liittyvistä väärinkäyttö- tai ongelmatapauksista eivätkä internetyhteyden tai internetin toimintahäiriöistä (katkokset, tuhoutumiset, tiedonsiirron hitaus jne.), jotka johtavat kilpailun hoidon, turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden, eheyden tai hallinnoinnin häiriöihin. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa osallistujille, heidän tietokonelaitteilleen tai niille tallennetuille tiedoille mahdollisesti aiheutuvista aineellisista tai aineettomista vahingoista tai näistä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä seurauksista, yksityiseen toimintaan, ammatilliseen toimintaan ja liiketoimintaan liittyvät seuraukset mukaan luettuina. Kilpailun toteuttaja pyrkii kaikin keinoin mahdollistamaan osallistujien jatkuvan pääsyn kilpailusivulle olematta kuitenkaan velvoitettu tähän. Kilpailun toteuttaja voi milloin tahansa, erityisesti teknisistä syistä taikka päivitys- tai ylläpitosyistä, katkaista yhteyden kilpailusivulle ja/tai kilpailuun. EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa näistä katkoksista tai niiden seurauksista. Jos on aihetta epäillä petosta missä muodossa tahansa, esim. sähköisin keinoin kilpailuun osallistumisen tai voittajan/voittajien valitsemisen yhteydessä, EKP voi perua kilpailun kokonaan tai osittain. Tässä tapauksessa EKP:llä on oikeus olla jakamatta palkintoa petoksesta epäillylle ja/tai ryhtyä oikeustoimiin petoksista vastuussa olevia vastaan. EKP ei kuitenkaan ole osallistujille vastuussa mahdollisista petoksista. 4

5 KOHTA 10 YLIVOIMAINEN ESTE EKP ja kilpailun toteuttaja eivät ole vastuussa kilpailun perumisesta ylivoimaisen esteen tai petoksen johdosta. EKP:llä on oikeus keskeyttää kilpailu milloin tahansa ilman vastuuta osallistujien aineellisista ja aineettomista vahingoista. KOHTA 11 HENKILÖTIEDOT Kilpailun toteuttaja kerää kohdissa 4 ja 5 tarkoitetut tiedot suoraan osallistujilta; tämä tiedonkeruu on kilpailuun osallistumisen edellytys. Henkilötietoja käytetään kohdissa 4 ja 5 tarkoitettuihin tarkoituksiin. Lisäksi osallistujien käyttäjänimi ja asuinmaa voivat näkyä pelin Sijoitus-luettelossa ja ne voidaan julkaista voittajaluettelossa EKP:n verkkosivuilla ( ja EKP ja kilpailun toteuttaja estävät parhaan kykynsä mukaan pääsyn kerättyihin tietoihin ja niiden julkistamisen sekä käyttävät fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia prosesseja näiden tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi. Osallistujilla on oikeus tutustua EKP:n ja kilpailun toteuttajan käsittelemiin tietoihin yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Näitä tietoja säilytetään enintään kuusi kuukautta kilpailun päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. Osallistujilla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot sekä poistaa tietonsa ottamalla yhteyttä kilpailun toteuttajaan. Kaikissa muissa kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä EKP:hen. Osallistujat voivat tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle. EKP:n yhteystiedot: Olivier Radelet Outreach Division DG Communications European Central Bank Sonnemannstrasse Frankfurt am Main Germany 5

6 Puhelin: Kilpailun toteuttajan yhteystiedot: Tietojenkäsittelijät Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex France Puhelin: Faksi: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE France Puhelin: KOHTA 12 SOVELLETTAVA LAKI Tähän kilpailuun sovelletaan Saksan lakia. EKP ratkaisee kysymykset, joista ei ole määrätty näissä ehdoissa, ja nämä EKP:n päätökset ovat lopullisia. Tähän kilpailuun liittyvissä riitatapauksissa pyritään sovintoratkaisuun. Jos sovintoon ei päästä, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten ratkaistavaksi. Kaikki vaateet on toimitettava kahden kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. 6

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS

COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS VAATIVIN MAHDOLLINEN KILPAILU. EHDOTON HAASTE JA MERKITTÄVÄ ALKUSYSÄYS URALLE. - Rustam Mirasov GLOBAL WINNER 2013 CREATIVE CATEGORY, VENÄJÄ - COLOR ZOOM CHALLENGE

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Kysymyksiä ja Vastauksia Kysymyksiä ja Vastauksia Mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Tuomioistuimen sihteeristö on valmistellut nämä kysymykset ja vastaukset. Tämä

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot