Metsä Group osavuosikatsaus klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ"

Transkriptio

1 Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU

2 Metsä Group osavuosikatsaus Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI MAALISKUUN TULOS Liikevaihto oli miljoonaa euroa (/: milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 129 miljoo-- naa euroa (105). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 118 miljoonaa euroa (70). Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 117 miljoonaa euroa (80). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 106 miljoonaa euroa (37). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 13,5 prosenttia (12,3). Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 67 mil-- joonaa euroa (-32). TAPAHTUMAT VUODEN ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Selluteollisuuden kannattavuus parani selvästi sel- Kartonkien kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja hinnat t lun korkeampien euromääräisten hintojen ansiosta. olivat vakaat. Metsä Fibre solmi katsauskaudella aiesopimukse et Äänekosken biotuotetehtaan päälaitetoimituksistaa Valmet Oyj:n ja Andritz Oy:n kanssaa ja toteutusja Sweco Ra-- kennetekniikka Oy:n kanssa. suunnittelusta Sweco Industry Oy:n Metsä Boardin 100 miljoonan euron osakeanti to-- rahoite- taan yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattami-- nen. teutettiin maaliskuun aikana. Osakeannilla Standardd & Poor s Ratings Servicess nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B+ tasolle BB. Luokituksen näkymä on vakaa. Puutuoteteollisuuden pylväsliiketoimintaa harjoitta- van Burt Boulton & Haywood Ltd:n myynti toteutui helmikuussa. Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on päät- että osuuspääomalle maksetaan tilikaudelta 4 korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko onn tänyt ehdottaa tänään kokoontuvalle edustajistolle, 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5).( KATSAUSKA AUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi huhtikuussa bio- 32,1 miljoonaa euroa. tuotetehtaalle uusiutuvann energian investointitukea Metsä Group ilmoitti huhtikuussa päättäneensä bio- Petri Helskyy aloitti Metsää Tissuen toimitusjohtajana tuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle Metsä Group ilmoitti myyvänsä 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeistaa Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupan jälkeen Metsä Grou- Metsä Board ilmoitti myyvänsä Metsä Board pin omistuss Finsilvasta on 19,8 prosenttia. Zanders GmbH:n saksalaiselle mutares AG:n ko- konaan omistamalle holding-yhtiölle ja sen kump- kilpailu- paniyhtiölle. Kauppa on ehdollinen Saksan viranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan to- LÄHIAJAN NÄKYMÄT Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden ensimmäisen nel- teutuvan toukokuun 5 loppuun mennessä. jänneksen tasolla. t Metsä Groupinn liiketoiminta kehittyi vakaasti ensim- eriä parani ja oli korkeimmallala tasolla neljään vuoteen. mäisellä neljänneksellä. Liiketulos ilman kertaluonteisia Myönteisen tuloskehityksen taustalla on pitkäjänteinen työmme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Kuluneella neljänneksellä myös valuuttakurssit tukivat tulosta. Investointimme ydinliiketoimintojen vahvistamiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Kerroimme huhtikuussa ra- joka val- kentavamme Äänekoskelle biotuotetehtaan, mistuu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin maaliskuussa toteutettu osakeantii puolestaan mahdollistaa kartonkiliiketoiminnan edelleen kehittämi- sen Husumin tehtaalla Ruotsissa.

3 Sivu 3/26 Suomen ja Euroopan taloustilanne on edelleen haas- yritystenn kasvumahdollisuuksia. Suomen vastikään valituilla teellinen, mikä luo epävarmuutta ja heikentää päättäjillä on avainrooli maamme talouskasvun elvyttä- misessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Toivon uudel- ta hallitukselta rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen politiik- kaa sekä linjakkaita suomalaista elinkeinoelämää ja vientiteollisuuttaa tukevia päätöksiä. Pääjohtaja Kari Jordan

4 Sivu 4/26 TUNNUSLUKUJA Lyhennettyy tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos 1 255,1 15, ,2-69,4 117,8 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88, ,3 36, ,5-68,2 69,7 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31, ,3 170, ,5-276,2 416,9 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Kannattavuus Liiketulos, milj. euroa - -, ilman kertaluonteisia eriä - -, % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto, % - -, ilman kertaluonteisia eriä Oman pääoman tuotto, % - -, ilman kertaluonteisia eriä 117,8 128,6 10,2 12,5 13,5 16,7 18,8 69,7 105,1 8,4 8,0 12,3 6,5 15,4 416,9 418,1 8,4 11,1 11,4 13,0 13,4 Taloudellinen asema Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat, milj. euroa , , , LIIKETOIMINTA-ALUEET Liikevaihto ja liiketulos /, milj. euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Kertaluonteiset erät Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä - " -, %:a liikevaihdosta Puunhankintaa ja metsä- palvelut 411,88 2,55-404,77-0,99 8,77 Puutuote- teollisuus 209,,4 1,,0-195,7-6,8 7,,9 Sellu- teollisuus 330, 4 7, 2-237, 4-21, 4 78, 7 Kartonki- 525,7 8,0 teollisuus -464,5-26,1 43,1 Pehmo- ja ruoanlaitto- 253,7 1,1 paperit -239,8-9,9 5, ,1 10,7 8,77 7,,9 78, 7 43,2 2,11 3,,8 23, 8 8,2 15,8 6,2 Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonkaa tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuis- ta metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaanp n ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehityss sekä innovatii- visuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää t noin henkilöä. Konsernilla onn toimintaa noinn 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin suomalaistaa metsänomistajaa.

5 Sivu 5/26 OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS ON TILINTARKASTAMATON LIIKEVAIHTO JA TULOS Metsä Groupin liikevaihto vuoden ensimmäisellää neljänneksellä oli 1 255,1 miljoonaa euroa (/:: 1 254,3 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 128,6 miljoonaa euroa (105,1) eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (8,4). Liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna paransi eu-erityisesti Yh- ron heikkeneminen päävientivaluuttoja, dysvaltain dollaria, vastaan. Valuuttakurssien positiivis- ta vaikutusta alensivat valuuttasuojaukset. Metsä Groupin liiketulokseen sisältyvät kertaluonteisek et erät olivat nettona -10,8 miljoonaa euroa (-43,0). Suurin osa, eli 10,7 miljoonaa euroa, oli kuluvarauksia ja alaskirjauksiaa liittyen Metsä Tissuen Venäjän- oli 117,8 miljoo- naa euroa (69,7). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 6,1 miljoonaaa euroa (7,4), rahoitustuotot r toimintoihin. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 1,2 miljoonaaa euroa (1,8), rahoituksen kurssierot 3,5 miljoonaa euroa (-2,1) ja rahoituskulut 22,5 miljoonaa euroa (39,6). Vertailukauden rahoituskuluihin sisältyy 7,6 miljoonann euron kertaluonteinen erä liittyen UPM:lle maksettuun vahingonkorvaukseen sekä noin 6 miljoo-- ennenai- kaiseen takaisinmaksuun. Tulos ennen veroja oli 106,1 miljoonaa euroa (37,2) jaa verot sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen nan euron kulu liittyen Metsä Boardin lainojen olivat 17,5 miljoonaa euroa (5,4). Katsauskauden tulos oli 88,6 miljoonaa euroa (31,8). Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuottoo ilman kertaja j oman pää- luonteisia eriä oli 13,5 prosenttia (12,3) oman tuotto 18,8 prosenttia (15,4). Sisältäen kertaluon- teiset erät sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5 prosenttiaa (8,0) ja oman pääoman tuotto 16,7 prosenttia (6,5). TASE JA RAHOITUS Metsä Groupin maksuvalmius on hyvä. Kokonaislikvid di- (31.12.: 37,9 ja 46). Korolliset nettovelat olivat teetti oli maaliskuun lopussa 1 759,5 miljoonaa euroa (31.12.: 1 725,0). Tästä 982,0 miljoonaa euroa (947,9) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja 777,5 miljoonaa euroa (777,1) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernin likviditeettireserviä täydentävät ei-sitovat yritystodistusohjelmat ja luottolimiitit 170,6 miljoonan euron arvostaa (31.12.: 173,3). Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 41 prosenttiaa 886,9 miljoonaa euroa (31.12.: 938,2). Liiketoiminnastaa kertyneet rahavirrat olivat 67,4 miljoo- sitoutui naa euroa (/: -32,2). Käyttöpääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikanaa 127,1 mil- oli joonaa euroa (141,1). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus maaliskuun lopussa 64,6 prosenttia ja nettovelkaantu- misaste 12 prosenttia (31.12.: 63,0 ja 12). Ensimmäisen neljänneksen aikana Metsäliitto Osuus- kunnan osuuspääomat kasvoivat yhteensä 13,2 miljoo- pieneni nalla eurolla (16,4). Varsinainen osuuspääoma 0, 4 miljoonalla eurolla e (kasvoi 0,1), A-lisäosuuspääoma kasvoi 8,0 miljoonalla eurollaa (10,7) ja B-lisäosuus- lop- pääoma 5,5 miljoonalla eurolla (5,6). Maaliskuun puun mennessää vastaanotettujen ilmoitusten mukaan lisäosuuspääomasta erääntyy 1.7. palautettavaksi 32,9 miljoonaa euroa (26,4). Metsä Boardin hallitus päätti helmikuussa noin 100 miljoonan euronn osakeannista pidetyn varsi- nojal- naisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen la. Osakeannin merkintäaika oli Anti merkittiin täysimääräisesti, ja siitä saadut nettovarat olivat noin 98 miljoonaa euroa. Varat käytetään julkistettu- jen rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi. Standard & Poor s Ratings Services nosti Metsä Boar- B+ tasol- le BB. Luokituksen näkymä on vakaa. Luottoluokituksen nousulla ei ole vaikutusta v Metsä Boardin nykyisiin ra- din luottoluokituksen kahdellaa pykälällä tasolta hoituskustannuksiin. HENKILÖST TÖ Metsä Groupin palveluksessaa oli tammi maaliskuussa keskimäärin henkilöä (10 711). Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli (31.12.: ), josta Suomessa työskenteli (5 131) ja ulkomailla (55 279) henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa p oli maaliskuun lopussa henkilöä (31.12.: 2 471). Metsä Tissuen uusi toimitusjohtaja Petri Helsky (48), aloitti tehtävässään ja Metsä Groupin johtoryhmän jäsenenä

6 Sivu 6/266 JÄSENET Metsäliitto Osuuskunnalla oli maaliskuun lopussa jäsentä (31.12.: ). Tammi maaliskuun aikana osuuskuntaan liittyi 902 uutta jäsen- tä, ja siitä erosi jäsentä. INVESTOINNIT Metsä Groupin investoinnitt käyttöomaisuushyödykkei-- euroa siin olivat tammi maaliskuussa 35,5 miljoonaa (23,9). LIIKETOIMINNAN KEHITYS Katsauskauden jälkeen Metsä Fibre ilmoitti rakentavan- 1,3 miljoonaaa tonnia, mikä on noin tonnia sa Äänekoskelle noin 1,2 miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan, joka korvaa nykyisen sellutehtaan. Tehtaan vuotuinen sellukapasiteetti tulee olemaan noin enemmän kuin Äänekosken nykyinen tuotanto. Metsä Board ilmoitti joulukuussa käynnistävänsäk ä uusia toimenpiteitä saattaakseen loppuun rakennemuu- min tehtaalla Ruotsissa. Koneen vuotuinen tuotantoka- pasiteetti tulee olemaan noin tonnia, ja se toksensa kartonkiyhtiöksi ja investoivansa noin 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husu- käynnistyy alkuvuonna Täysi tuotantoteho arvioi- daan saavutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä. Husumin tehtaan paperituotannon suunnitellaan loppu- van pääosin vuoden lopussa ja kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Puunhankinta ja metsäpalvelut Metsä Forestin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 411,8 miljoonaa euroa (1-3/: 434,9) ja liiketulos 8,7 miljoonaa euroa (8,6). Suomessa puu-- myyn- ti jatkoi hyväää kasvua. Energiapuun markkinatilanne oli vaikea koko Itämeren alueella. Metsä Forest osti kaikkia puutavaralajejaa ja energiapuu- ta sekä pysty- että hankintakaupalla. Vaikeiden korjuu- kelien seurauksena talvellaa hakattavien leimikoiden kauppa kävi tasaisesti ja metsänhoitopalveluiden ostoa jouduttiin rajoittamaan muilta kuin sopimusasiak- kailta. Varsinkin katsauskauden lopussa kysyntä painot- tui kesäkorjuukelpoisiin leimikoihin ja mänty- ja koivu-- tukkiin. Leuto talvi haittasi puun korjuuta myös Baltiassa. Tästä huolimatta varsinkin kuitupuun tarjonta oli korkealla tasolla. Ruotsissa ja Venäjällä korjuumäärät olivat hyvät ja puun tarjonta voimakasta. Kuitupuista oli koko katmukaisesti ja sauskauden ajan lievää ylitarjontaa. Puuta korjattiin Suomessa tavoitteiden toimitukset asiakkaiden tuotantolaitoksille sujuivat suunnitellusti. Tammi maalist skuussa Metsä Forest toimitti asiakkailleen puuta yhteensä 8,3 miljoonaa kuutiometriä (8,4). Metsänomistajien kiinnostus vuoden vaihteessa mark- oli kinoille tuotuun metsäsuunnitelman mobiiliversioon hyvä. Valmistelut sähköisen puukaupan ja metsänhoi- Palvelut otetaan käyttöön vuoden toisella neljänneksellä. Puutuoteteollisuus Metsä Woodin liikevaihto l vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli o 209,4 miljoonaa euroa (/: 221,9). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 mil- topalveluiden myynnin m käyttöönotosta jatkuivat. joonaa euroa (8,6). Vertailukelpoiset toimitusmäärät säilyivät lähes edelli- tuotta- sen vuoden vertailujakson tasolla. Operatiivinen vuuskehitys jatkui suotuisana. Sitä tukivat etenkin raa- työkustan- ka-aineiden hintojen kehitys ja pienentyneet nukset. Kuusisahatavaran toimitukset vilkastuivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kun taas män- keski- tysahatavaran toimitukset t laskivat. Sahatavaran määräiset toimitushinnat laskivat hieman viime v vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Tästä johtuen sahauk- hinnoista huolimatta. Keskimääräisen toimitushinnan laskua lievensi euron heikkeneminen päävientivaluut- toihin nähden. Sahatavaran S jalostetuotteiden kysyntä sen kannattavuus heikkeni raaka-aineen laskeneista Isossa-Britanniassa säilyi vireänä markkinoilla jatku- jatkoja- neesta hintakilpailusta huolimatta. Ranskassa lostuksen markkinatilanne jatkui heikkona. Rakentamisen ja j teollisuustuotteiden myynti laski edel- olivat vertailujaksoa pienemmät vaneritoimitusten jatku- lisen vuoden vertailujaksosta. Kerto :n toimitusmäärät essa vakaina. RakennuslevyjR jen markkinatasapaino Euroopassa säilyi suotuisanaa ja toimitusten keskihinta toteutui hieman vertailujaksoaa korkeampana. Helmikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut tuotan- Kerto - non sopeuttamiseksi Punkaharjun ja Lohjan tehtailla päättyivät maaliskuussa. Neuvottelujen loppu- yhden viikon lomautukset huhtikuunn aikana. tuloksena molemmilla tehtailla päätettiin järjestää Metsä Wood aloitti myynti- ja a toimitusketjun hallintaan keskittyvän asiakaspalvelukeskuksen toiminnan Lohjal- yksinker- aistamiseen ja tehostamiseen tähtäävää hanketta. Selluteollisuuss Metsä Fibren liikevaihto tammi maaliskuussa oli 330,4 la maaliskuun lopussa osanaa toimitusketjun miljoonaa euroaa (/: 329,0). Sellun myyntimäärä laski noinn neljä prosenttia ja oli tonnia ( ). Havusellun valuuttamääräi- prosentin ja lehtisellun 2 prosenttia heikommat kuin set markkinahinnat Euroopassa olivat keskimäärin vuoden vastaavan jakson aikana. Havusellun hinta Euroopassa oli tammikuun alussa 932 dollaria

7 Sivu 7/26 tonnilta ja katsauskauden lopussa 880 dollaria. Lehtisellun vastaavat hinnat olivat 743 ja 759 dollaria. Dollarin vahvistumisella euroon nähden lähes 18 pro- verrattu- na oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen. sentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan Myös muuttuvien kustannusten lasku paransi tulosta. Metsä Fibren liiketulos oli 78,7 miljoonaaa euroa (1 3/: 54,9) ). Metsä Fibre päätti Rauman tehtaan uuden hajukaasu-- on kapasi- teetiltaan aiempaa suurempi, joten tehtaan häiriöiden kattilan investoinnista. Uusi hajukaasukattila aikaiset hajukaasupäästöt vähenevät investoinnin ansi- osta. Käyttöönotto ajoittuu syksyyn. Biotuotetehtaan investointipäätöstä edeltävä esisuunnit- tammikuussaa tehtaalle ympäristö- ja vedenottoluvan. Lupa tuli lainvoimaiseksi huhtikuussa. Metsä Fibre solmi helmikuussa aiesopimukset biotuote- tehtaan päälaitetoimituksista Valmet Oyj:n ja Andritz telu saatiin päätökseen suunnitellusti tammikuussa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Oy:n kanssa. Tehtaan toteutussuunnittelusta vastaa Sweco, jonka kanssa Metsä Fibre solmi aiesopimuksen maaliskuussa. Varsinaiset sopimukset allekirjoitetaan investointipäätöksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi biotuotetehtaalle uusiutuvan energian investointitukea 32,1 miljoonaa euroa huhtikuussa. Tukipäätös on ehdollinen EU:n notifikaatiolle. Tuki mahdollistaa edistyksellisen ja riski- 43,2 miljoonaa euroa (36,1). Liiketulokseen kirjatut pitoisen energiateknologian valinnan muun muassa biotuotetehtaan soodakattilan ja meesauunin laiterat- euroa kaisuissa. Kartonkiteollisuus Metsä Boardin liikevaihto oli 525,7 miljoonaa (/: 501,2) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kertaluonteiset erät olivat nettona -0,1 miljoonaa euroa (+7,4). Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuo- ja valkoisenn ensikuitulainerin toimitusmäärien nousu ja Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan vahvistuminen sekää Ruotsin kruunun heikkeneminen euroa vastaan. v teen verrattuna paransivat taivekartongin Metsä Boardin taivekartongin ja ensikuitulainerin yhteenlaskettu toimitusmäärä tammi maaliskuussa oli tonnia ( ), mikä vastaa 10 prosentin kasvua. Paperien toimitusmäärä oli tonnia ( ). Ilman kertaluonteisia eriä Metsä Boardin sijoitetun pää- oman tuotto oli 11,0 prosenttia (9,9) ja osakekohtaine n tulos 9 euroa (6). Metsä Boardin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopus- sa 40,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 34 prosent- tia (31.12.: 39,2 ja 51). Metsä Board toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 98 miljoonan euronn nettovarat. Osakeannin merkintäaika oli Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan osakeannissa merkittiin m yhteensä kappalet- tarjotuista B-sarjan osakkeesta. Osakean- ta B-sarjan osaketta, mikä vastasi 139,8 prosenttia nista saadut varat käytetään yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseksi. Metsä Board päivitti kuluvan vuoden alussa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Päivitetyt tavoitteet ovat sijoitetun pääoman p tuotto vähintään 12 prosenttia vuodesta 2017 alkaen ja nettovelkaisuusaste korkein- taan 70 prosenttia. Metsä Boardin uudistettu johtamis- ja raportointiraken- ovat vuoden ensimmäisestä neljänneksestä alka- ne astui voimaan vuoden alussa. Raportointisegmentit en Paperboard ja Non-core operations. Metsä Boardin osavuosikatsaus on julkaistu Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissuen liikevaihto tammi maaliskuussa oli 253,7 miljoonaaa euroa (/: 252,6). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 15,8 miljoonaa euroa (11,8). Metsä Tissuen kannattavuus on parantuettä yhtiönlaa- juisten, kustannusrakennetta tehostavien muutosten myötä. Dollarin vahvistumisen takia voimakkaasti nous- nut sekä myynnin myönteisenn kehityksen seet selluhinnatt vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Metsä Tissuen tammi maaliskuun liiketulos sisältää Venäjän-toimintoihin liittyviä kertaluonteisiaa kuluvarauk- sia ja alaskirjauksia yhteensää 10,7 miljoonaa euroa. Metsä Tissue lanseerasi ensimmäisen vuosineljännek- ja sen aikana Skandinavian markkinoille pehmeämmän vahvemman laadun Lambi-wc-papereissa. Suomessa tuotiin markkinoille uudistettuu laatu sekä Lambin että Serlan talouspapereihin. SAGA Cook & Chill -tuotteen nimi muutettiin Suomessa SAGA Vuokapaperiksi.

8 Sivu 8/26 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Äänekosken biotuotetehdas Metsä Group ilmoitti huhtikuussa rakentavansa r biotuotetehtaan Äänekosken nykyisen sellutehtaan alueelle. Investointisuunnitelma julkistettiin huhtikuussa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuo- dessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraa- ka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimak- si. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa bio- osuutta Suo- messa noin 2 prosenttiyksiköllä. Tehdass ei käytä lain-- kaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki sen tarvitsema energia tuotetaan puusta. Puuraaka-aine ja tuotannonn sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sata- prosenttisesti. Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 mil-- joonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta. energiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Biotuotetehdas lisää uusiutuvan energian Rakennustyöt alkavat välittömästi ja tehtaan arvioidaan käynnistyvänn vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Noin 1,2 miljardia euroa maksava tehdas on metsäteol- lisuuden historian suurin nvestointi Suomessa. Finsilva Oyj Metsä Group ilmoitti myyvänsä 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeista Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupalla on positiivinen vaiku- 19,8 prosenttia. Metsäliiton ja Finsilvan väliset v pitkäai-- kaiset sopimukset puunmyynnistä ja metsänhoitopalve- luista säilyvät voimassa. tus sekä Metsä Groupin että emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan toisen vuosineljänneksen tulokseen. Kaupan jälkeen Metsä Groupin omistus Finsilvasta onn Gohrsmühlen tehdas Metsä Board on sopinut myyvänsä mutares AG:n koko- naan omistamalle holdingyhtiölle ja sen kumppaniyhtiöl- vät vastuut. Metsä Board Zanders GmbH sisältää Sak- san Bergisch Gladbachissaa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan liiketoiminnot. Gohrsmühlen tehtaalla on noin le 100 prosentin osakeomistuksensa Metsä Board Zanders GmbH:ssa mukaan lukien kaikki yhtiöön liitty- 480 työntekijää ja sen päätuotteita ovat valupäällystetyt paperit ja etikettipaperit. Kaupan toteuttaminen on ehdollinen Saksan kilpailuvi- ranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutu-- van toukokuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuessa Metsä Boardin liikevaihto laskee vuositasolla noin 90 miljoonaa euroa ja liiketulos para- nee noin 20 miljoonaa euroa verrattuna vuoden toteumaan. Metsä Boardin vuoden toisen neljän- kirjattavan noin 15 miljoonan euron positiivinen kerta- neksen liiketulokseen arvioidaan kaupan toteutuessa luonteinen erä. RISKIT JA EPÄVARMUE UUSTEKIJÄT Tässä osavuosikatsauksessaa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotott perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin jaa arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Groupin tulokseen vaikuttavatt erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekurssikehitys. k kustannukset, energian e hintaa sekä euron Ukrainan kriisin seurauksenaa EU:n ja Venäjän sekä USA:n ja Venäjän toisilleen asettamilla pakotteilla ei toistaiseksi ole ollut välittömiää vaikutuksia Metsä Grouvälillisiä pin liiketoimintaan. Pakotteillaa on kuitenkin vaikutuksia Metsä Groupin tuotteiden kysyntään muun muassa valuuttakurssien epäedullisen kehityksen kaut- Metsä Groupillee ovat olleet vain vähäisiä. Mahdollisilla lisäpakotteilla voisi olla negatiivinen vaikutus Metsä ta. Toistaiseksi pakotteiden taloudelliset vaikutukset Groupin toiminnan laajuuteenn ja tulokseen. Metsä Groupin vuoden tilinpäätöksessä on laa- riskejä. jemmin selostettu konsernin toimintaan liittyviä VIREILLÄ OLEVAT O RIITA-ASIAT Metsähallitus jätti maaliskuussa 2011 Helsingin käräjäse s vaatii Met- oikeuteen vahingonkorvauskanteen, jolla säliitto Osuuskuntaa ja kahta a muuta metsäteollisuusyh- perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumark- kinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden tekemään päätökseen, jonkaa mukaan edellä mainitut tiötä korvaamaan väitetyn vahingon yhteisvastuullisesti yritykset olivat syyllistyneet s kilpailunrajoituslain rikko- Suomen mukseen raakapuumarkkinoilla. Lisäksi jotkut kunnat ja seurakunnat sekä joukko yksityishenkilöitä ovat laittaneet vireille v vastaavia kanteita. Kaikkien Met- yhteisvastuullisesti muiden edellä mainittujen yhtiöiden säliitto Osuuskunnan tiedossaa olevien osuuskuntaan kanssa kohdistettujen kannevaatimusten määrä on yhteensä noin 2022 miljoonaa euroa, josta yksin y Metsämiljoonaa liitto Osuuskuntaan on kohdistettu noin 65 euroa. Lisäksi kanteisiin k liittyyy korkoihin, arvonlisäve- Edellä roon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyviä vaateita. mainittujen kanteiden lisäksi tammikuussa on laitettu vireille yksityishenkilöy iden ja yhteisöjen toimesta uusia vahingonkorvauskanteita, joiden vaatimusmäärät eivät vielä ole Metsäliiton M tiedossa. Metsäliitto Osuus- perus- kunta katsoo vahingonkorvausvaateiden olevan teettomia eikä ole o kirjannut niihin liittyen varauksia.

9 Sivu 9/26 Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board ovat toukokuus- välimiesoikeuden antaman tuomion, jonka sa vaatineet Helsingin käräjäoikeutta kumoamaan mukaan Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board joutui- vat maksamaan yhteensä 67 miljoonaa euroa vahin- kesällä gonkorvauksia UPM-Kymmene Oyj:lle. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Metsä Forest ostaa kotimaassa aktiivisesti korjattavia uudistus- ja harvennusleimikoita. Lisäksi hankintapuuta ostetaan omatoimisilta metsänomistajil- ta. Metsäpalveluiden myynnin ennakoidaan kasvavann edelleen voimakkaasti. Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kasvavan toisella vuosineljänneksellää sekä edelliseen neljännek- seen että edellisen vuoden vastaavaan neljännekseenn verrattuna. Rakentamisen näkymä Euroopan päämark- kinoilla jatkuuu haastavana. Ylitarjonnastaa kärsivän sa-- kireänä. Havusellun maailmanlaajuisen kysynnänn odotetaan hatavaramarkkinan kilpailun uskotaan jatkuvan jatkavan maltillista kasvua ja havusellun kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina. Teh-- taiden käyntiasteiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä. Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan toisella neljän- neksellä nousevan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia taivekartongin hintamuutoksia ei ole näköpii- valkoi- rissä tällä hetkellä. Metsä Board on ilmoittanut sen ensikuitulainerin 40 euroaa per tonni hinnankorotuk- arvioi- sesta Euroopassa alkaen. Husumin tehtaan huolto- ja nvestointiseisokilla daan olevan toisella neljänneksellä lievä negatiivinen liiketulosvaikutus. Husumin nvestointiohjelmaan liittyvä isompi seisokki ajoittuu vuoden viimeiselle neljännek- jatkuvan selle. Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan vakaana kaikillaa markkina-alueilla ja kasvavan erityises- eriä ti itäisessä Keski-Euroopassa. Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. OSUUSKOR RKOESITYSS Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on päättänyt ehdottaa tänäänn kokoontuvann edustajiston päätettäväk- osuus- si, että jäsentenn sijoittamalle sääntömääräiselle pääomalle maksetaan tilikaudelta korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäprosenttia osuuspääoma A:lle A ehdotettuu korko on 5,0 (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5). Espoossa 7.5. HALLITUS Lisätiedot: Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh Vuonna Metsä Group julkaisee seuraavat taloudelliset raportit: 6.8. osavuosikatsaus tammi kesäkuulta osavuosikatsaus tammi syyskuulta

10 Sivu 10/26 SEGMENTIT Puunhankinta ja metsäpalvelut Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 411,8 9,6 9,6-0,9 8,7 8,7 2,1 29,6 1, ,9 9,4 9,4-0,7 8,6 8,6 2,0 27,9 0, ,0 29,7 31,2-3,0 26,7 28,2 1,8 24,7 4,8 887 Puutuoteteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 209,4 14,7 14,7-6,8 7,9 7,9 3,8 9,9 2, ,9 15,4 15,5-7,7 7,7 8,6 3,9 10,1 4, ,9 64,5 66,2-30,4 34,1 37,2 4,2 11,3 13, Selluteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 330,4 100,1 100,1-21,4 78,7 78,7 23,8 46,0 2, ,0 75,7 75,7-20,8 54,9 54,9 16,7 31,6 5, ,7 289,9 269,5-62,0 227,9 207,5 16,0 29,8 26,0 842 Kartonkiteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 525,7 69,3 69,7-26,1 43,1 43,2 8,2 11,0 23, ,2 69,2 61,8-25,7 43,5 36,1 7,2 9,9 4, ,4 242,2 236,2-125,6 116,5 136,5 6,8 9,1 44,

11 Sivu 11/26 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 253,7 15,0 25,2-9,9 5,1 15,8 6,2 9,8 2, ,6 21,3 21,3-9,5 11,8 11,8 4,7 7,6 3, ,8 100,5 100,9-38,7 61,8 62,2 6,1 9,3 38, Muu toiminta Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 1,9-0,1-0,1-0,5-0,6-0,6 2, ,3-42,6-0,8-0,5-43,2-1,3 5, ,6-38,6 4,1-2,2-40,7 1,9 18,0 516 Muu toiminta sisältää mm. Metsä Groupin konsernipalvelutoiminnot, Metsäliitto Osuuskunnan holdingtoiminnan, Metsä Group Treasury Oy:n sekä osuuden Metsätapiolan kiinteistöistä. Sisäinen myynti ja eliminoinnit Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa -477,7-21,2-21,2-3,8-25,0-25,0-487,5-10,6-10,6-3,1-13,7-13, ,1 4,9-41,0-14,4-9,5-55,4 Metsä Group Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 1 255,1 187,3 197,9-69,4 117,8 128,6 10,2 13,5 35, ,3 137,8 172,4-68,2 69,7 105,1 8,4 12,3 23, ,3 693,1 667,1-276,2 416,9 418,1 8,4 11,4 143, EBITDA = Liiketulos ennenn poistoja ja arvonalentumisia ROCE = Sijoitetun pääoman tuotto

12 Sivu 12/26 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäinen myynti Liikevaihto yhteensä ,88 209,44 330,44 525,77 253,77 1,99-477, , , 5 215, 9 337, 1 499, 4 257, 6 2, 4-462, , ,2 207,3 303,8 513,8 252,4 2,3-439, , ,5 434,9 251,8 221,9 325,8 329,0 494,0 501,2 250,2 252,6 2,7-438,9 2,3-487, , ,3 Liiketulos Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Eliminoinnit Liiketulos yhteensä - -, %:a liikevaihdosta 8,77 7,99 78,77 43,1 5,1-0,66-25,00 117,88 9,44 8, 1 5, 8 64, 5 6, 7 21, 1-4, 7-17, 4 84, 1 6, 7 4,5 6,3 51,8 34,1 19,2 3,4-16,4 102,9 8,5 5,5 14,4 56,7 32,2 9,7 3,7 38,0 160,2 12,7 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 5,6 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos 6,1 3,55-21,33 106,1-17,55 88,66 1, 9 3, 9-22, 4 67, 6-11, 1 56, 5-0, ,6 79,4-17,4 62,0 7,9 0,9-23,3 145,7-35,8 109,9 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31,8 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta & eliminoinnit Liiketulos yhteensä - -, %:a liikevaihdosta 8,77 7,99 78,77 43,22 15,88-25,77 128,66 10,22 8, 1 8, 0 64, 5 36, 9 21, 1-21, 2 117, 3 9, 4 4,5 6,2 51,8 35,2 19,6-13,0 104,3 8,7 7,0 8,6 14,4 8,6 36,3 54,9 28,3 36,1 9,7 11,8-4,2-15,0 91,5 105,1 7,2 8,4

13 Sivu 13/26 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Sijoitetun pääoman tuotto (%) ROCE Oman pääoman tuotto (%) ROE = = (Tuloss ennen veroja + muut rahoituskulut ja kurssierot) per (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) (Tuloss ennen veroja - tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin)) Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma) per (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat - rahavarat - korolliset saamiset) per (Oma pääoma)

14 Sivu 14/26 TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LAAJAA TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuoto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos Liite Muutoss , ,32 0, , ,3 29,7-5,33 17,7 15,4 36,1-20,88 170,3-833,5-171,5-69,4-860,6-169,7-68,2 27,11-1,99-1, ,6-699,0-276,2-102,5-152,0 49,44-436,7 117,8 69,7 48,22 416,9 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88,6 7,4-1,44 16,4-2,1 5,66 2,7-37,8 14,55-106,1 37,2 68,88 329,9-5,4-12,11-69,7 31,8 56,88 260,3 Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -8,2 1,3-7,0-5,1-3,22-44,7 1,4-0,11 11,9 3,6-3,33-32,7 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos- eristä vaikutteisiksi Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Osuus yhteisyrityksen muista laajan tuloksen Muut erät Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 8-8,9 4,2 14,8 0,9 1,9 12,9-9,3 0,44-19,7-7,0 11,22-43,6-7,7 22,55-43,3 0,99-4,4 0 0,3 3,3-1,44 15,3-20,6 33,55-95,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laaja tulos yhteensä 5,9 94,5-24,3 30,22-128,2 7,5 87,00 132,1 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille 56,6 32,0 88,6 7,3 49,22 156,5 24,5 7,55 103,8 31,8 56,88 260,3 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 61,1 33,4 94,5-7,5 68,66 82,4 15,0 18,33 49,7 7,5 87,00 132,1

15 Sivu 15/26 TILINTARKASTAMATON KONSERNIN TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Biologiset hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat vero- saamiset Rahavarat Myytävänä olevat omaisuuserät Varat yhteensä Liite ,8 240, ,1 12,6 81,3 261,4 18,9 69, ,0 841,8 758,7 0,1 982, ,5 1, , ,0 754, ,8 520,3 257,2 240, , ,2 11,5 11,8 75,9 77,7 298,7 257,1 19,3 19,7 57,4 64, , ,5 774,1 690,4 4,0 0,3 407,6 947, , ,7-10, , ,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuudet Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Rahoitusvelat Muut velat Lyhytaikaiset velat Varaukset Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelatt Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä ,3 510, ,8 228,2 190,7 28, ,1 23, ,6 26,6 533, ,6 23, ,5 0, , , ,3 449,9 467, , ,3 235,8 230,6 158,7 184,8 28,3 33, , ,3 33,8 21, , ,3 21,7 14,0 368,2 528,9 779,5 972,2 8,5 25, , ,5-6, , ,8 Oma pääoma ja velat yhteensä Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta , , ,0

16 Sivu 16/266 TILINTARKASTAMATON LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMANN MUUTOKSISTA Oma pääoma 1.1. Liite Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laajaa tulos yhteensä -4,9-4,9-7,0-7,0 7,3 7,3 24,5 31,8-2,9-14,8-9,4-24,3 4,5-7,5 15,0 7,5 Liiketoimet omistajien kanssa: Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Osuuspääoman muutos Siirto vapaasta pääomastaa sidottuun 16,4 5,7 2,7 2,7-24,9-22,2-0,8 15,7 15,7-5,7 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät joh- taneet muutokseen määräysvallassa -3,0-3,0-17,9-20,9 Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit, jotka eivät johta- Oma pääoma neet muutokseen määräysvallassa ,1 2-0,1 217,8 0,6 0,4 1,3 1,8 582, ,2 449, ,1 Oma pääoma 1.1. Liite Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallatto- Arvonmuutoneet Kerty- mien Osuus- omistaji- pää- Muun- ja muut voitto-en omat toerot rahastot varat Yht. osuudet Yht. 654,7 24,9 224,9 578, ,9 476, ,2 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallatto- Arvonmuutoneet Kerty- mien Osuus- omistaji- pää- Muun- ja muut voitto-en omat toerot rahastot varat Yht. osuudet Yht. 719,1-7,1 206,7 671, ,3 467, ,3 Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laajaa tulos yhteensä 11,9 11,9-2,5-2,5 56,6 56,6 32,0 88,6-4,8 4,6 1,4 5,9 51,7 61,1 33,4 94,5 Liiketoimet omistajien kanssa: Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Osuuspääoman muutos Muu oman pääoman muutos 13,2-0,7 1,7 1,7-48,3-46,6-0,6 12,6 12,6-0,7 56,8 56,1 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät joh- Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit, jotka eivät johta- taneet muutokseen määräysvallassa neet muutokseen määräysvallassa Oma pääoma Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 732,3 4,8-203,5 0,3 0,3 1,6 1,9 724, ,3 510, ,8

17 Sivu 17/26 TILINTARKASTAMATON LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2 Kauden tulos Oikaisut yhteensä Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat Nettorahoituskulut Maksetut verot Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat Liite ,6 105,9-127,1 67,4-17,5-14,5 35,4 31,8 77,1-141,1-32,2-32,2-17,8-82,2 260,3 305,0 198,6 763,9-93,9- -52,7-617,3 Yrityshankinnat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Omaisuuden myynnit ja muut erät Investointienn nettorahavirrat Osuuspääomien muutos Muu oman pääoman muutos Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutoksett Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Rahoituksen nettorahavirrat Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarojen muutos Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat Rahavarat kauden lopussa Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 7-3,4-35,5-23,9-143,0 5,3 30,2 139,2-30,2 6,3-7,2 12,6 15,7 67,8 55,7-20,9-20,9- -15,9-24,9 59,4-24,9-73,3- -87,9-27,6 29,3-114,3 32,7-46,6 495,8 947,9-1,2 454,4-0,2 454,4-2,2 32,7-46,6 495,8 0,2 - -0,2 982,0 407,6 947,9

18 Sivu 18/26 LIITETIEDOT TARKASTAMATTOMAAN OSAVUOSIKATSAUKSEEN LIITE 1 PERUSTIEDOT JA LAATIMIS- muodostaa PERIAATTEET Metsäliitto Osuuskunta tytäryrityksineen konsernin ( Metsä Group tai konserni ), jonka viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta ja metsäpalve-- sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Konsernin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Revontulenpuisto 2, Espoo. Tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu l IAS 34, Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti, ja sitä tulee lukea yhdessä vuoden IFRS-tilinpäätöksen kans- sa. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yh- lut, puutuoteteollisuus, selluteollisuus, kartonkiteollisuus denmukaiset vuoden IFRS-tilinpäätöksen kanssa lukuun ottamatta alla kuvattua: Osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina, ellei muuta ole mainittu. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus hyväksyi julkistetta- 7. vaksi tämän osavuosikatsauksen kokouksessaan 5.. Tilikauden poistoja koneista ja kalustosta on vuotäsmennetty sineljännesten välillä soveltuvin osin vastaamaan omaisuuserän ilmentämän taloudelli-- sen hyödyn käytön jakautumista. Konserni on vuoden alussa ottanut käyttöön seu- raavat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat: IFRIC 21 Julkiset maksut: Tulkinta tarkentaa julkis- ten maksujen kirjanpitokäsittelyä. Julkisesta mak-- kun lain- susta johtuva velka on kirjattava silloin, säädännössä määritelty, maksuvelvollisuuden ai-- kaansaava tapahtumaa tapahtuu. IFRIC 21:n sovel- kuuluvat muiden IFRS-standardien sovelta- tamisalan ulkopuolellee jäävät tuloverot, sakot tai muut rangaistusmaksut sekä sellaiset maksut, jotka misalaan. Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet Defined Benefit Plans Employee Contributions: Muutoksil- la on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspoh- tai jaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelmat sekä , joulukuu 2013: Annual Im- provements -menettelyn kautta standardeihin teh- tävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset ke- rätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan t ker- ran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat neljää ( ) ja seitsemää ( ) standardia.

19 Sivu 19/26 LIITE 2 SEGMENTTITIEDOT Metsä Groupin toimintasegmentit muodostuvat konser- erilaisia tuotteita ja palveluja, ja niitä johdetaan erillisinä yksikköinä. Toimintasegmentit raportoidaan ylimmällee operatiivisellee päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. nin liiketoiminta-alueista. Liiketoiminta-alueet tuottavat Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vas- ja taa resurssien kohdistamisesk sta toimintasegmenteille niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty pääjohtaja. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan samoja tilinpää- välinen tösperiaatteita kuin k konsernissa ja segmenttien hinnoittelu tapahtuu markkinahintoihin. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäisen myynnin eliminointi / Ulkoinen 1 3/ Sisäinen / 103,4 308,4 411,8 195,7 13,7 209,4 195,7 134,6 330,4 506,7 19,0 525,7 253,6 0,1 253,7 1,9 1, ,7-477, , ,1 / Ulkoinen 107,2 206,9 204,0 483,7 252, ,3 / Sisäinen 327,7 15,0 125,0 17,5 0,1 2,2-487,5 / 434,9 221,9 329,0 501,2 252,6 2,3-487, ,3 Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäisen myynnin eliminointi 1 12/ Ulkoinen 391,0 836,4 791, , ,3 0, ,3 / Sisäinen 1 184,0 60,5 504,6 69,1 0,5 9, ,1 / 1 575,0 896, , , ,8 9, , ,3 LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Eliminoinnit Liiketulos yhteensä 8,7 7,9 78,7 43,1 5,1-0,6-25,0 117,8 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 26,7 34,1 227,9 116,5 61,8-40,7-9,5 416,9 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Rahoituskulut, netto Tuloverot Kauden tulos 6,1-17,8-17,5 88,6 7,4-39,9-5,4 31,8 16,4-103,4-69,7 260,3 Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulokseen 5 euroa, oli kuluvarauksia ja alaskirjauksia liittyen Metsä sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä nettona -10,8 Tissuen Venäjän-toimintoihin. miljoonaa euroa (-35,4). Suurin osa, 10, 7 miljoonaa

20 Sivu 20/26 VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN Varat Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Myytävänä olevat omaisuuserät Eliminoinnit Kohdistamattomat varat ,1 428,1 710, ,4 915,7 297,4 1,4-286, , , ,1 459,7 865, ,6 918,0 184, ,1 786, , ,4 392,8 709, ,4 899,5 260,3 10,9-238, , ,0 Segmentin varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisett sekä muut korottomat saamiset (pl. korot ja verot). Velat Puunhankinta ja metsäpalvelut 189,7 Puutuoteteollisuus 122,9 Selluteollisuus 230,8 Kartonkiteollisuus 592,9 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 303,5 Muu toiminta 111,0 Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,9 Eliminoinnit -286,2 Kohdistamattomat velat 2 157, ,1 Segmentin velat sisältävät ostovelat, saadut ennakot ja muut korottomat velat (pl. korot ja verot) ) ,5 132,1 129,9 437,7 280,4 67, , , , ,3 106,7 253,6 537,3 269,4 108,7 6,0-238, ,8 LIITE 3 TULOVEROT Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotet- tavaan tuloon perustuvastaa verosta ja laskennallisestaa verosta. Kauden verot Edellisten kausien verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä 24,1 0,3-6,8 17,5 17,9-0,1-12,3 5,4 62,9 0,7 6,0 69,7 LIITE 4 AINEELLISENN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa Investoinnitt Vähennykset Myytävänä olevat omaisuuserät Poistot ja arvonalentumiset Muuntoero ja muut muutokset Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 831,2 33,1-1,2-65,1 10, , ,7 21,4-2,0-63,7-6, , ,7 130,8-16,5-3,9-257,9-34, ,2

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot