Metsä Group osavuosikatsaus klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ"

Transkriptio

1 Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU

2 Metsä Group osavuosikatsaus Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI MAALISKUUN TULOS Liikevaihto oli miljoonaa euroa (/: milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 129 miljoo-- naa euroa (105). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 118 miljoonaa euroa (70). Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 117 miljoonaa euroa (80). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 106 miljoonaa euroa (37). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 13,5 prosenttia (12,3). Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 67 mil-- joonaa euroa (-32). TAPAHTUMAT VUODEN ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Selluteollisuuden kannattavuus parani selvästi sel- Kartonkien kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja hinnat t lun korkeampien euromääräisten hintojen ansiosta. olivat vakaat. Metsä Fibre solmi katsauskaudella aiesopimukse et Äänekosken biotuotetehtaan päälaitetoimituksistaa Valmet Oyj:n ja Andritz Oy:n kanssaa ja toteutusja Sweco Ra-- kennetekniikka Oy:n kanssa. suunnittelusta Sweco Industry Oy:n Metsä Boardin 100 miljoonan euron osakeanti to-- rahoite- taan yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattami-- nen. teutettiin maaliskuun aikana. Osakeannilla Standardd & Poor s Ratings Servicess nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B+ tasolle BB. Luokituksen näkymä on vakaa. Puutuoteteollisuuden pylväsliiketoimintaa harjoitta- van Burt Boulton & Haywood Ltd:n myynti toteutui helmikuussa. Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on päät- että osuuspääomalle maksetaan tilikaudelta 4 korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko onn tänyt ehdottaa tänään kokoontuvalle edustajistolle, 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5).( KATSAUSKA AUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi huhtikuussa bio- 32,1 miljoonaa euroa. tuotetehtaalle uusiutuvann energian investointitukea Metsä Group ilmoitti huhtikuussa päättäneensä bio- Petri Helskyy aloitti Metsää Tissuen toimitusjohtajana tuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle Metsä Group ilmoitti myyvänsä 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeistaa Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupan jälkeen Metsä Grou- Metsä Board ilmoitti myyvänsä Metsä Board pin omistuss Finsilvasta on 19,8 prosenttia. Zanders GmbH:n saksalaiselle mutares AG:n ko- konaan omistamalle holding-yhtiölle ja sen kump- kilpailu- paniyhtiölle. Kauppa on ehdollinen Saksan viranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan to- LÄHIAJAN NÄKYMÄT Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden ensimmäisen nel- teutuvan toukokuun 5 loppuun mennessä. jänneksen tasolla. t Metsä Groupinn liiketoiminta kehittyi vakaasti ensim- eriä parani ja oli korkeimmallala tasolla neljään vuoteen. mäisellä neljänneksellä. Liiketulos ilman kertaluonteisia Myönteisen tuloskehityksen taustalla on pitkäjänteinen työmme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Kuluneella neljänneksellä myös valuuttakurssit tukivat tulosta. Investointimme ydinliiketoimintojen vahvistamiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Kerroimme huhtikuussa ra- joka val- kentavamme Äänekoskelle biotuotetehtaan, mistuu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin maaliskuussa toteutettu osakeantii puolestaan mahdollistaa kartonkiliiketoiminnan edelleen kehittämi- sen Husumin tehtaalla Ruotsissa.

3 Sivu 3/26 Suomen ja Euroopan taloustilanne on edelleen haas- yritystenn kasvumahdollisuuksia. Suomen vastikään valituilla teellinen, mikä luo epävarmuutta ja heikentää päättäjillä on avainrooli maamme talouskasvun elvyttä- misessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Toivon uudel- ta hallitukselta rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen politiik- kaa sekä linjakkaita suomalaista elinkeinoelämää ja vientiteollisuuttaa tukevia päätöksiä. Pääjohtaja Kari Jordan

4 Sivu 4/26 TUNNUSLUKUJA Lyhennettyy tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos 1 255,1 15, ,2-69,4 117,8 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88, ,3 36, ,5-68,2 69,7 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31, ,3 170, ,5-276,2 416,9 16,4 2,7-106,1 329,9-69,7 260,3 Kannattavuus Liiketulos, milj. euroa - -, ilman kertaluonteisia eriä - -, % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto, % - -, ilman kertaluonteisia eriä Oman pääoman tuotto, % - -, ilman kertaluonteisia eriä 117,8 128,6 10,2 12,5 13,5 16,7 18,8 69,7 105,1 8,4 8,0 12,3 6,5 15,4 416,9 418,1 8,4 11,1 11,4 13,0 13,4 Taloudellinen asema Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat, milj. euroa , , , LIIKETOIMINTA-ALUEET Liikevaihto ja liiketulos /, milj. euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Kertaluonteiset erät Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä - " -, %:a liikevaihdosta Puunhankintaa ja metsä- palvelut 411,88 2,55-404,77-0,99 8,77 Puutuote- teollisuus 209,,4 1,,0-195,7-6,8 7,,9 Sellu- teollisuus 330, 4 7, 2-237, 4-21, 4 78, 7 Kartonki- 525,7 8,0 teollisuus -464,5-26,1 43,1 Pehmo- ja ruoanlaitto- 253,7 1,1 paperit -239,8-9,9 5, ,1 10,7 8,77 7,,9 78, 7 43,2 2,11 3,,8 23, 8 8,2 15,8 6,2 Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonkaa tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuis- ta metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaanp n ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehityss sekä innovatii- visuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää t noin henkilöä. Konsernilla onn toimintaa noinn 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin suomalaistaa metsänomistajaa.

5 Sivu 5/26 OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS ON TILINTARKASTAMATON LIIKEVAIHTO JA TULOS Metsä Groupin liikevaihto vuoden ensimmäisellää neljänneksellä oli 1 255,1 miljoonaa euroa (/:: 1 254,3 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 128,6 miljoonaa euroa (105,1) eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (8,4). Liiketulosta edelliseen vuoteen verrattuna paransi eu-erityisesti Yh- ron heikkeneminen päävientivaluuttoja, dysvaltain dollaria, vastaan. Valuuttakurssien positiivis- ta vaikutusta alensivat valuuttasuojaukset. Metsä Groupin liiketulokseen sisältyvät kertaluonteisek et erät olivat nettona -10,8 miljoonaa euroa (-43,0). Suurin osa, eli 10,7 miljoonaa euroa, oli kuluvarauksia ja alaskirjauksiaa liittyen Metsä Tissuen Venäjän- oli 117,8 miljoo- naa euroa (69,7). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 6,1 miljoonaaa euroa (7,4), rahoitustuotot r toimintoihin. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 1,2 miljoonaaa euroa (1,8), rahoituksen kurssierot 3,5 miljoonaa euroa (-2,1) ja rahoituskulut 22,5 miljoonaa euroa (39,6). Vertailukauden rahoituskuluihin sisältyy 7,6 miljoonann euron kertaluonteinen erä liittyen UPM:lle maksettuun vahingonkorvaukseen sekä noin 6 miljoo-- ennenai- kaiseen takaisinmaksuun. Tulos ennen veroja oli 106,1 miljoonaa euroa (37,2) jaa verot sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen nan euron kulu liittyen Metsä Boardin lainojen olivat 17,5 miljoonaa euroa (5,4). Katsauskauden tulos oli 88,6 miljoonaa euroa (31,8). Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuottoo ilman kertaja j oman pää- luonteisia eriä oli 13,5 prosenttia (12,3) oman tuotto 18,8 prosenttia (15,4). Sisältäen kertaluon- teiset erät sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5 prosenttiaa (8,0) ja oman pääoman tuotto 16,7 prosenttia (6,5). TASE JA RAHOITUS Metsä Groupin maksuvalmius on hyvä. Kokonaislikvid di- (31.12.: 37,9 ja 46). Korolliset nettovelat olivat teetti oli maaliskuun lopussa 1 759,5 miljoonaa euroa (31.12.: 1 725,0). Tästä 982,0 miljoonaa euroa (947,9) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja 777,5 miljoonaa euroa (777,1) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernin likviditeettireserviä täydentävät ei-sitovat yritystodistusohjelmat ja luottolimiitit 170,6 miljoonan euron arvostaa (31.12.: 173,3). Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 41 prosenttiaa 886,9 miljoonaa euroa (31.12.: 938,2). Liiketoiminnastaa kertyneet rahavirrat olivat 67,4 miljoo- sitoutui naa euroa (/: -32,2). Käyttöpääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikanaa 127,1 mil- oli joonaa euroa (141,1). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus maaliskuun lopussa 64,6 prosenttia ja nettovelkaantu- misaste 12 prosenttia (31.12.: 63,0 ja 12). Ensimmäisen neljänneksen aikana Metsäliitto Osuus- kunnan osuuspääomat kasvoivat yhteensä 13,2 miljoo- pieneni nalla eurolla (16,4). Varsinainen osuuspääoma 0, 4 miljoonalla eurolla e (kasvoi 0,1), A-lisäosuuspääoma kasvoi 8,0 miljoonalla eurollaa (10,7) ja B-lisäosuus- lop- pääoma 5,5 miljoonalla eurolla (5,6). Maaliskuun puun mennessää vastaanotettujen ilmoitusten mukaan lisäosuuspääomasta erääntyy 1.7. palautettavaksi 32,9 miljoonaa euroa (26,4). Metsä Boardin hallitus päätti helmikuussa noin 100 miljoonan euronn osakeannista pidetyn varsi- nojal- naisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen la. Osakeannin merkintäaika oli Anti merkittiin täysimääräisesti, ja siitä saadut nettovarat olivat noin 98 miljoonaa euroa. Varat käytetään julkistettu- jen rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi. Standard & Poor s Ratings Services nosti Metsä Boar- B+ tasol- le BB. Luokituksen näkymä on vakaa. Luottoluokituksen nousulla ei ole vaikutusta v Metsä Boardin nykyisiin ra- din luottoluokituksen kahdellaa pykälällä tasolta hoituskustannuksiin. HENKILÖST TÖ Metsä Groupin palveluksessaa oli tammi maaliskuussa keskimäärin henkilöä (10 711). Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli (31.12.: ), josta Suomessa työskenteli (5 131) ja ulkomailla (55 279) henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa p oli maaliskuun lopussa henkilöä (31.12.: 2 471). Metsä Tissuen uusi toimitusjohtaja Petri Helsky (48), aloitti tehtävässään ja Metsä Groupin johtoryhmän jäsenenä

6 Sivu 6/266 JÄSENET Metsäliitto Osuuskunnalla oli maaliskuun lopussa jäsentä (31.12.: ). Tammi maaliskuun aikana osuuskuntaan liittyi 902 uutta jäsen- tä, ja siitä erosi jäsentä. INVESTOINNIT Metsä Groupin investoinnitt käyttöomaisuushyödykkei-- euroa siin olivat tammi maaliskuussa 35,5 miljoonaa (23,9). LIIKETOIMINNAN KEHITYS Katsauskauden jälkeen Metsä Fibre ilmoitti rakentavan- 1,3 miljoonaaa tonnia, mikä on noin tonnia sa Äänekoskelle noin 1,2 miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan, joka korvaa nykyisen sellutehtaan. Tehtaan vuotuinen sellukapasiteetti tulee olemaan noin enemmän kuin Äänekosken nykyinen tuotanto. Metsä Board ilmoitti joulukuussa käynnistävänsäk ä uusia toimenpiteitä saattaakseen loppuun rakennemuu- min tehtaalla Ruotsissa. Koneen vuotuinen tuotantoka- pasiteetti tulee olemaan noin tonnia, ja se toksensa kartonkiyhtiöksi ja investoivansa noin 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husu- käynnistyy alkuvuonna Täysi tuotantoteho arvioi- daan saavutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä. Husumin tehtaan paperituotannon suunnitellaan loppu- van pääosin vuoden lopussa ja kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Puunhankinta ja metsäpalvelut Metsä Forestin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 411,8 miljoonaa euroa (1-3/: 434,9) ja liiketulos 8,7 miljoonaa euroa (8,6). Suomessa puu-- myyn- ti jatkoi hyväää kasvua. Energiapuun markkinatilanne oli vaikea koko Itämeren alueella. Metsä Forest osti kaikkia puutavaralajejaa ja energiapuu- ta sekä pysty- että hankintakaupalla. Vaikeiden korjuu- kelien seurauksena talvellaa hakattavien leimikoiden kauppa kävi tasaisesti ja metsänhoitopalveluiden ostoa jouduttiin rajoittamaan muilta kuin sopimusasiak- kailta. Varsinkin katsauskauden lopussa kysyntä painot- tui kesäkorjuukelpoisiin leimikoihin ja mänty- ja koivu-- tukkiin. Leuto talvi haittasi puun korjuuta myös Baltiassa. Tästä huolimatta varsinkin kuitupuun tarjonta oli korkealla tasolla. Ruotsissa ja Venäjällä korjuumäärät olivat hyvät ja puun tarjonta voimakasta. Kuitupuista oli koko katmukaisesti ja sauskauden ajan lievää ylitarjontaa. Puuta korjattiin Suomessa tavoitteiden toimitukset asiakkaiden tuotantolaitoksille sujuivat suunnitellusti. Tammi maalist skuussa Metsä Forest toimitti asiakkailleen puuta yhteensä 8,3 miljoonaa kuutiometriä (8,4). Metsänomistajien kiinnostus vuoden vaihteessa mark- oli kinoille tuotuun metsäsuunnitelman mobiiliversioon hyvä. Valmistelut sähköisen puukaupan ja metsänhoi- Palvelut otetaan käyttöön vuoden toisella neljänneksellä. Puutuoteteollisuus Metsä Woodin liikevaihto l vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli o 209,4 miljoonaa euroa (/: 221,9). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 mil- topalveluiden myynnin m käyttöönotosta jatkuivat. joonaa euroa (8,6). Vertailukelpoiset toimitusmäärät säilyivät lähes edelli- tuotta- sen vuoden vertailujakson tasolla. Operatiivinen vuuskehitys jatkui suotuisana. Sitä tukivat etenkin raa- työkustan- ka-aineiden hintojen kehitys ja pienentyneet nukset. Kuusisahatavaran toimitukset vilkastuivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kun taas män- keski- tysahatavaran toimitukset t laskivat. Sahatavaran määräiset toimitushinnat laskivat hieman viime v vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Tästä johtuen sahauk- hinnoista huolimatta. Keskimääräisen toimitushinnan laskua lievensi euron heikkeneminen päävientivaluut- toihin nähden. Sahatavaran S jalostetuotteiden kysyntä sen kannattavuus heikkeni raaka-aineen laskeneista Isossa-Britanniassa säilyi vireänä markkinoilla jatku- jatkoja- neesta hintakilpailusta huolimatta. Ranskassa lostuksen markkinatilanne jatkui heikkona. Rakentamisen ja j teollisuustuotteiden myynti laski edel- olivat vertailujaksoa pienemmät vaneritoimitusten jatku- lisen vuoden vertailujaksosta. Kerto :n toimitusmäärät essa vakaina. RakennuslevyjR jen markkinatasapaino Euroopassa säilyi suotuisanaa ja toimitusten keskihinta toteutui hieman vertailujaksoaa korkeampana. Helmikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut tuotan- Kerto - non sopeuttamiseksi Punkaharjun ja Lohjan tehtailla päättyivät maaliskuussa. Neuvottelujen loppu- yhden viikon lomautukset huhtikuunn aikana. tuloksena molemmilla tehtailla päätettiin järjestää Metsä Wood aloitti myynti- ja a toimitusketjun hallintaan keskittyvän asiakaspalvelukeskuksen toiminnan Lohjal- yksinker- aistamiseen ja tehostamiseen tähtäävää hanketta. Selluteollisuuss Metsä Fibren liikevaihto tammi maaliskuussa oli 330,4 la maaliskuun lopussa osanaa toimitusketjun miljoonaa euroaa (/: 329,0). Sellun myyntimäärä laski noinn neljä prosenttia ja oli tonnia ( ). Havusellun valuuttamääräi- prosentin ja lehtisellun 2 prosenttia heikommat kuin set markkinahinnat Euroopassa olivat keskimäärin vuoden vastaavan jakson aikana. Havusellun hinta Euroopassa oli tammikuun alussa 932 dollaria

7 Sivu 7/26 tonnilta ja katsauskauden lopussa 880 dollaria. Lehtisellun vastaavat hinnat olivat 743 ja 759 dollaria. Dollarin vahvistumisella euroon nähden lähes 18 pro- verrattu- na oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen. sentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan Myös muuttuvien kustannusten lasku paransi tulosta. Metsä Fibren liiketulos oli 78,7 miljoonaaa euroa (1 3/: 54,9) ). Metsä Fibre päätti Rauman tehtaan uuden hajukaasu-- on kapasi- teetiltaan aiempaa suurempi, joten tehtaan häiriöiden kattilan investoinnista. Uusi hajukaasukattila aikaiset hajukaasupäästöt vähenevät investoinnin ansi- osta. Käyttöönotto ajoittuu syksyyn. Biotuotetehtaan investointipäätöstä edeltävä esisuunnit- tammikuussaa tehtaalle ympäristö- ja vedenottoluvan. Lupa tuli lainvoimaiseksi huhtikuussa. Metsä Fibre solmi helmikuussa aiesopimukset biotuote- tehtaan päälaitetoimituksista Valmet Oyj:n ja Andritz telu saatiin päätökseen suunnitellusti tammikuussa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Oy:n kanssa. Tehtaan toteutussuunnittelusta vastaa Sweco, jonka kanssa Metsä Fibre solmi aiesopimuksen maaliskuussa. Varsinaiset sopimukset allekirjoitetaan investointipäätöksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi biotuotetehtaalle uusiutuvan energian investointitukea 32,1 miljoonaa euroa huhtikuussa. Tukipäätös on ehdollinen EU:n notifikaatiolle. Tuki mahdollistaa edistyksellisen ja riski- 43,2 miljoonaa euroa (36,1). Liiketulokseen kirjatut pitoisen energiateknologian valinnan muun muassa biotuotetehtaan soodakattilan ja meesauunin laiterat- euroa kaisuissa. Kartonkiteollisuus Metsä Boardin liikevaihto oli 525,7 miljoonaa (/: 501,2) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kertaluonteiset erät olivat nettona -0,1 miljoonaa euroa (+7,4). Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuo- ja valkoisenn ensikuitulainerin toimitusmäärien nousu ja Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan vahvistuminen sekää Ruotsin kruunun heikkeneminen euroa vastaan. v teen verrattuna paransivat taivekartongin Metsä Boardin taivekartongin ja ensikuitulainerin yhteenlaskettu toimitusmäärä tammi maaliskuussa oli tonnia ( ), mikä vastaa 10 prosentin kasvua. Paperien toimitusmäärä oli tonnia ( ). Ilman kertaluonteisia eriä Metsä Boardin sijoitetun pää- oman tuotto oli 11,0 prosenttia (9,9) ja osakekohtaine n tulos 9 euroa (6). Metsä Boardin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopus- sa 40,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 34 prosent- tia (31.12.: 39,2 ja 51). Metsä Board toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 98 miljoonan euronn nettovarat. Osakeannin merkintäaika oli Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan osakeannissa merkittiin m yhteensä kappalet- tarjotuista B-sarjan osakkeesta. Osakean- ta B-sarjan osaketta, mikä vastasi 139,8 prosenttia nista saadut varat käytetään yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseksi. Metsä Board päivitti kuluvan vuoden alussa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Päivitetyt tavoitteet ovat sijoitetun pääoman p tuotto vähintään 12 prosenttia vuodesta 2017 alkaen ja nettovelkaisuusaste korkein- taan 70 prosenttia. Metsä Boardin uudistettu johtamis- ja raportointiraken- ovat vuoden ensimmäisestä neljänneksestä alka- ne astui voimaan vuoden alussa. Raportointisegmentit en Paperboard ja Non-core operations. Metsä Boardin osavuosikatsaus on julkaistu Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissuen liikevaihto tammi maaliskuussa oli 253,7 miljoonaaa euroa (/: 252,6). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 15,8 miljoonaa euroa (11,8). Metsä Tissuen kannattavuus on parantuettä yhtiönlaa- juisten, kustannusrakennetta tehostavien muutosten myötä. Dollarin vahvistumisen takia voimakkaasti nous- nut sekä myynnin myönteisenn kehityksen seet selluhinnatt vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Metsä Tissuen tammi maaliskuun liiketulos sisältää Venäjän-toimintoihin liittyviä kertaluonteisiaa kuluvarauk- sia ja alaskirjauksia yhteensää 10,7 miljoonaa euroa. Metsä Tissue lanseerasi ensimmäisen vuosineljännek- ja sen aikana Skandinavian markkinoille pehmeämmän vahvemman laadun Lambi-wc-papereissa. Suomessa tuotiin markkinoille uudistettuu laatu sekä Lambin että Serlan talouspapereihin. SAGA Cook & Chill -tuotteen nimi muutettiin Suomessa SAGA Vuokapaperiksi.

8 Sivu 8/26 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Äänekosken biotuotetehdas Metsä Group ilmoitti huhtikuussa rakentavansa r biotuotetehtaan Äänekosken nykyisen sellutehtaan alueelle. Investointisuunnitelma julkistettiin huhtikuussa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuo- dessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraa- ka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimak- si. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa bio- osuutta Suo- messa noin 2 prosenttiyksiköllä. Tehdass ei käytä lain-- kaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki sen tarvitsema energia tuotetaan puusta. Puuraaka-aine ja tuotannonn sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sata- prosenttisesti. Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 mil-- joonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta. energiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Biotuotetehdas lisää uusiutuvan energian Rakennustyöt alkavat välittömästi ja tehtaan arvioidaan käynnistyvänn vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Noin 1,2 miljardia euroa maksava tehdas on metsäteol- lisuuden historian suurin nvestointi Suomessa. Finsilva Oyj Metsä Group ilmoitti myyvänsä 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeista Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupalla on positiivinen vaiku- 19,8 prosenttia. Metsäliiton ja Finsilvan väliset v pitkäai-- kaiset sopimukset puunmyynnistä ja metsänhoitopalve- luista säilyvät voimassa. tus sekä Metsä Groupin että emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan toisen vuosineljänneksen tulokseen. Kaupan jälkeen Metsä Groupin omistus Finsilvasta onn Gohrsmühlen tehdas Metsä Board on sopinut myyvänsä mutares AG:n koko- naan omistamalle holdingyhtiölle ja sen kumppaniyhtiöl- vät vastuut. Metsä Board Zanders GmbH sisältää Sak- san Bergisch Gladbachissaa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan liiketoiminnot. Gohrsmühlen tehtaalla on noin le 100 prosentin osakeomistuksensa Metsä Board Zanders GmbH:ssa mukaan lukien kaikki yhtiöön liitty- 480 työntekijää ja sen päätuotteita ovat valupäällystetyt paperit ja etikettipaperit. Kaupan toteuttaminen on ehdollinen Saksan kilpailuvi- ranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutu-- van toukokuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuessa Metsä Boardin liikevaihto laskee vuositasolla noin 90 miljoonaa euroa ja liiketulos para- nee noin 20 miljoonaa euroa verrattuna vuoden toteumaan. Metsä Boardin vuoden toisen neljän- kirjattavan noin 15 miljoonan euron positiivinen kerta- neksen liiketulokseen arvioidaan kaupan toteutuessa luonteinen erä. RISKIT JA EPÄVARMUE UUSTEKIJÄT Tässä osavuosikatsauksessaa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotott perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin jaa arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsä Groupin tulokseen vaikuttavatt erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekurssikehitys. k kustannukset, energian e hintaa sekä euron Ukrainan kriisin seurauksenaa EU:n ja Venäjän sekä USA:n ja Venäjän toisilleen asettamilla pakotteilla ei toistaiseksi ole ollut välittömiää vaikutuksia Metsä Grouvälillisiä pin liiketoimintaan. Pakotteillaa on kuitenkin vaikutuksia Metsä Groupin tuotteiden kysyntään muun muassa valuuttakurssien epäedullisen kehityksen kaut- Metsä Groupillee ovat olleet vain vähäisiä. Mahdollisilla lisäpakotteilla voisi olla negatiivinen vaikutus Metsä ta. Toistaiseksi pakotteiden taloudelliset vaikutukset Groupin toiminnan laajuuteenn ja tulokseen. Metsä Groupin vuoden tilinpäätöksessä on laa- riskejä. jemmin selostettu konsernin toimintaan liittyviä VIREILLÄ OLEVAT O RIITA-ASIAT Metsähallitus jätti maaliskuussa 2011 Helsingin käräjäse s vaatii Met- oikeuteen vahingonkorvauskanteen, jolla säliitto Osuuskuntaa ja kahta a muuta metsäteollisuusyh- perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumark- kinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden tekemään päätökseen, jonkaa mukaan edellä mainitut tiötä korvaamaan väitetyn vahingon yhteisvastuullisesti yritykset olivat syyllistyneet s kilpailunrajoituslain rikko- Suomen mukseen raakapuumarkkinoilla. Lisäksi jotkut kunnat ja seurakunnat sekä joukko yksityishenkilöitä ovat laittaneet vireille v vastaavia kanteita. Kaikkien Met- yhteisvastuullisesti muiden edellä mainittujen yhtiöiden säliitto Osuuskunnan tiedossaa olevien osuuskuntaan kanssa kohdistettujen kannevaatimusten määrä on yhteensä noin 2022 miljoonaa euroa, josta yksin y Metsämiljoonaa liitto Osuuskuntaan on kohdistettu noin 65 euroa. Lisäksi kanteisiin k liittyyy korkoihin, arvonlisäve- Edellä roon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyviä vaateita. mainittujen kanteiden lisäksi tammikuussa on laitettu vireille yksityishenkilöy iden ja yhteisöjen toimesta uusia vahingonkorvauskanteita, joiden vaatimusmäärät eivät vielä ole Metsäliiton M tiedossa. Metsäliitto Osuus- perus- kunta katsoo vahingonkorvausvaateiden olevan teettomia eikä ole o kirjannut niihin liittyen varauksia.

9 Sivu 9/26 Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board ovat toukokuus- välimiesoikeuden antaman tuomion, jonka sa vaatineet Helsingin käräjäoikeutta kumoamaan mukaan Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board joutui- vat maksamaan yhteensä 67 miljoonaa euroa vahin- kesällä gonkorvauksia UPM-Kymmene Oyj:lle. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Metsä Forest ostaa kotimaassa aktiivisesti korjattavia uudistus- ja harvennusleimikoita. Lisäksi hankintapuuta ostetaan omatoimisilta metsänomistajil- ta. Metsäpalveluiden myynnin ennakoidaan kasvavann edelleen voimakkaasti. Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kasvavan toisella vuosineljänneksellää sekä edelliseen neljännek- seen että edellisen vuoden vastaavaan neljännekseenn verrattuna. Rakentamisen näkymä Euroopan päämark- kinoilla jatkuuu haastavana. Ylitarjonnastaa kärsivän sa-- kireänä. Havusellun maailmanlaajuisen kysynnänn odotetaan hatavaramarkkinan kilpailun uskotaan jatkuvan jatkavan maltillista kasvua ja havusellun kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina. Teh-- taiden käyntiasteiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä. Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan toisella neljän- neksellä nousevan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia taivekartongin hintamuutoksia ei ole näköpii- valkoi- rissä tällä hetkellä. Metsä Board on ilmoittanut sen ensikuitulainerin 40 euroaa per tonni hinnankorotuk- arvioi- sesta Euroopassa alkaen. Husumin tehtaan huolto- ja nvestointiseisokilla daan olevan toisella neljänneksellä lievä negatiivinen liiketulosvaikutus. Husumin nvestointiohjelmaan liittyvä isompi seisokki ajoittuu vuoden viimeiselle neljännek- jatkuvan selle. Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan vakaana kaikillaa markkina-alueilla ja kasvavan erityises- eriä ti itäisessä Keski-Euroopassa. Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. OSUUSKOR RKOESITYSS Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on päättänyt ehdottaa tänäänn kokoontuvann edustajiston päätettäväk- osuus- si, että jäsentenn sijoittamalle sääntömääräiselle pääomalle maksetaan tilikaudelta korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäprosenttia osuuspääoma A:lle A ehdotettuu korko on 5,0 (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5). Espoossa 7.5. HALLITUS Lisätiedot: Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh Vuonna Metsä Group julkaisee seuraavat taloudelliset raportit: 6.8. osavuosikatsaus tammi kesäkuulta osavuosikatsaus tammi syyskuulta

10 Sivu 10/26 SEGMENTIT Puunhankinta ja metsäpalvelut Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 411,8 9,6 9,6-0,9 8,7 8,7 2,1 29,6 1, ,9 9,4 9,4-0,7 8,6 8,6 2,0 27,9 0, ,0 29,7 31,2-3,0 26,7 28,2 1,8 24,7 4,8 887 Puutuoteteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 209,4 14,7 14,7-6,8 7,9 7,9 3,8 9,9 2, ,9 15,4 15,5-7,7 7,7 8,6 3,9 10,1 4, ,9 64,5 66,2-30,4 34,1 37,2 4,2 11,3 13, Selluteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 330,4 100,1 100,1-21,4 78,7 78,7 23,8 46,0 2, ,0 75,7 75,7-20,8 54,9 54,9 16,7 31,6 5, ,7 289,9 269,5-62,0 227,9 207,5 16,0 29,8 26,0 842 Kartonkiteollisuus Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 525,7 69,3 69,7-26,1 43,1 43,2 8,2 11,0 23, ,2 69,2 61,8-25,7 43,5 36,1 7,2 9,9 4, ,4 242,2 236,2-125,6 116,5 136,5 6,8 9,1 44,

11 Sivu 11/26 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 253,7 15,0 25,2-9,9 5,1 15,8 6,2 9,8 2, ,6 21,3 21,3-9,5 11,8 11,8 4,7 7,6 3, ,8 100,5 100,9-38,7 61,8 62,2 6,1 9,3 38, Muu toiminta Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 1,9-0,1-0,1-0,5-0,6-0,6 2, ,3-42,6-0,8-0,5-43,2-1,3 5, ,6-38,6 4,1-2,2-40,7 1,9 18,0 516 Muu toiminta sisältää mm. Metsä Groupin konsernipalvelutoiminnot, Metsäliitto Osuuskunnan holdingtoiminnan, Metsä Group Treasury Oy:n sekä osuuden Metsätapiolan kiinteistöistä. Sisäinen myynti ja eliminoinnit Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa -477,7-21,2-21,2-3,8-25,0-25,0-487,5-10,6-10,6-3,1-13,7-13, ,1 4,9-41,0-14,4-9,5-55,4 Metsä Group Liikevaihto, milj. euroa EBITDA, milj. euroa - "- ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa - " - ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa - "-, %:a liikevaihdosta ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa 1 255,1 187,3 197,9-69,4 117,8 128,6 10,2 13,5 35, ,3 137,8 172,4-68,2 69,7 105,1 8,4 12,3 23, ,3 693,1 667,1-276,2 416,9 418,1 8,4 11,4 143, EBITDA = Liiketulos ennenn poistoja ja arvonalentumisia ROCE = Sijoitetun pääoman tuotto

12 Sivu 12/26 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäinen myynti Liikevaihto yhteensä ,88 209,44 330,44 525,77 253,77 1,99-477, , , 5 215, 9 337, 1 499, 4 257, 6 2, 4-462, , ,2 207,3 303,8 513,8 252,4 2,3-439, , ,5 434,9 251,8 221,9 325,8 329,0 494,0 501,2 250,2 252,6 2,7-438,9 2,3-487, , ,3 Liiketulos Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Eliminoinnit Liiketulos yhteensä - -, %:a liikevaihdosta 8,77 7,99 78,77 43,1 5,1-0,66-25,00 117,88 9,44 8, 1 5, 8 64, 5 6, 7 21, 1-4, 7-17, 4 84, 1 6, 7 4,5 6,3 51,8 34,1 19,2 3,4-16,4 102,9 8,5 5,5 14,4 56,7 32,2 9,7 3,7 38,0 160,2 12,7 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 5,6 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos 6,1 3,55-21,33 106,1-17,55 88,66 1, 9 3, 9-22, 4 67, 6-11, 1 56, 5-0, ,6 79,4-17,4 62,0 7,9 0,9-23,3 145,7-35,8 109,9 7,4-2,1-37,8 37,2-5,4 31,8 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta & eliminoinnit Liiketulos yhteensä - -, %:a liikevaihdosta 8,77 7,99 78,77 43,22 15,88-25,77 128,66 10,22 8, 1 8, 0 64, 5 36, 9 21, 1-21, 2 117, 3 9, 4 4,5 6,2 51,8 35,2 19,6-13,0 104,3 8,7 7,0 8,6 14,4 8,6 36,3 54,9 28,3 36,1 9,7 11,8-4,2-15,0 91,5 105,1 7,2 8,4

13 Sivu 13/26 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Sijoitetun pääoman tuotto (%) ROCE Oman pääoman tuotto (%) ROE = = (Tuloss ennen veroja + muut rahoituskulut ja kurssierot) per (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) (Tuloss ennen veroja - tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin)) Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma) per (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat - rahavarat - korolliset saamiset) per (Oma pääoma)

14 Sivu 14/26 TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LAAJAA TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuoto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Kurssierot Muut rahoitustuotot ja -kulut Kauden tulos ennen veroja Tuloverot Kauden tulos Liite Muutoss , ,32 0, , ,3 29,7-5,33 17,7 15,4 36,1-20,88 170,3-833,5-171,5-69,4-860,6-169,7-68,2 27,11-1,99-1, ,6-699,0-276,2-102,5-152,0 49,44-436,7 117,8 69,7 48,22 416,9 6,1 3,5-21,3 106,1-17,5 88,6 7,4-1,44 16,4-2,1 5,66 2,7-37,8 14,55-106,1 37,2 68,88 329,9-5,4-12,11-69,7 31,8 56,88 260,3 Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -8,2 1,3-7,0-5,1-3,22-44,7 1,4-0,11 11,9 3,6-3,33-32,7 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos- eristä vaikutteisiksi Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Osuus yhteisyrityksen muista laajan tuloksen Muut erät Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 8-8,9 4,2 14,8 0,9 1,9 12,9-9,3 0,44-19,7-7,0 11,22-43,6-7,7 22,55-43,3 0,99-4,4 0 0,3 3,3-1,44 15,3-20,6 33,55-95,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laaja tulos yhteensä 5,9 94,5-24,3 30,22-128,2 7,5 87,00 132,1 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille 56,6 32,0 88,6 7,3 49,22 156,5 24,5 7,55 103,8 31,8 56,88 260,3 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 61,1 33,4 94,5-7,5 68,66 82,4 15,0 18,33 49,7 7,5 87,00 132,1

15 Sivu 15/26 TILINTARKASTAMATON KONSERNIN TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Biologiset hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat vero- saamiset Rahavarat Myytävänä olevat omaisuuserät Varat yhteensä Liite ,8 240, ,1 12,6 81,3 261,4 18,9 69, ,0 841,8 758,7 0,1 982, ,5 1, , ,0 754, ,8 520,3 257,2 240, , ,2 11,5 11,8 75,9 77,7 298,7 257,1 19,3 19,7 57,4 64, , ,5 774,1 690,4 4,0 0,3 407,6 947, , ,7-10, , ,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuudet Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Rahoitusvelat Muut velat Lyhytaikaiset velat Varaukset Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelatt Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä ,3 510, ,8 228,2 190,7 28, ,1 23, ,6 26,6 533, ,6 23, ,5 0, , , ,3 449,9 467, , ,3 235,8 230,6 158,7 184,8 28,3 33, , ,3 33,8 21, , ,3 21,7 14,0 368,2 528,9 779,5 972,2 8,5 25, , ,5-6, , ,8 Oma pääoma ja velat yhteensä Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta , , ,0

16 Sivu 16/266 TILINTARKASTAMATON LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMANN MUUTOKSISTA Oma pääoma 1.1. Liite Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laajaa tulos yhteensä -4,9-4,9-7,0-7,0 7,3 7,3 24,5 31,8-2,9-14,8-9,4-24,3 4,5-7,5 15,0 7,5 Liiketoimet omistajien kanssa: Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Osuuspääoman muutos Siirto vapaasta pääomastaa sidottuun 16,4 5,7 2,7 2,7-24,9-22,2-0,8 15,7 15,7-5,7 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät joh- taneet muutokseen määräysvallassa -3,0-3,0-17,9-20,9 Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit, jotka eivät johta- Oma pääoma neet muutokseen määräysvallassa ,1 2-0,1 217,8 0,6 0,4 1,3 1,8 582, ,2 449, ,1 Oma pääoma 1.1. Liite Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallatto- Arvonmuutoneet Kerty- mien Osuus- omistaji- pää- Muun- ja muut voitto-en omat toerot rahastot varat Yht. osuudet Yht. 654,7 24,9 224,9 578, ,9 476, ,2 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallatto- Arvonmuutoneet Kerty- mien Osuus- omistaji- pää- Muun- ja muut voitto-en omat toerot rahastot varat Yht. osuudet Yht. 719,1-7,1 206,7 671, ,3 467, ,3 Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Kauden laajaa tulos yhteensä 11,9 11,9-2,5-2,5 56,6 56,6 32,0 88,6-4,8 4,6 1,4 5,9 51,7 61,1 33,4 94,5 Liiketoimet omistajien kanssa: Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Osuuspääoman muutos Muu oman pääoman muutos 13,2-0,7 1,7 1,7-48,3-46,6-0,6 12,6 12,6-0,7 56,8 56,1 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät joh- Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit, jotka eivät johta- taneet muutokseen määräysvallassa neet muutokseen määräysvallassa Oma pääoma Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 732,3 4,8-203,5 0,3 0,3 1,6 1,9 724, ,3 510, ,8

17 Sivu 17/26 TILINTARKASTAMATON LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2 Kauden tulos Oikaisut yhteensä Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat Nettorahoituskulut Maksetut verot Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat Liite ,6 105,9-127,1 67,4-17,5-14,5 35,4 31,8 77,1-141,1-32,2-32,2-17,8-82,2 260,3 305,0 198,6 763,9-93,9- -52,7-617,3 Yrityshankinnat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Omaisuuden myynnit ja muut erät Investointienn nettorahavirrat Osuuspääomien muutos Muu oman pääoman muutos Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutoksett Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos Maksetut osuuspääoman korot ja osingot Rahoituksen nettorahavirrat Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarojen muutos Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat Rahavarat kauden lopussa Liitetiedot ovat osa osavuosikatsausta. 7-3,4-35,5-23,9-143,0 5,3 30,2 139,2-30,2 6,3-7,2 12,6 15,7 67,8 55,7-20,9-20,9- -15,9-24,9 59,4-24,9-73,3- -87,9-27,6 29,3-114,3 32,7-46,6 495,8 947,9-1,2 454,4-0,2 454,4-2,2 32,7-46,6 495,8 0,2 - -0,2 982,0 407,6 947,9

18 Sivu 18/26 LIITETIEDOT TARKASTAMATTOMAAN OSAVUOSIKATSAUKSEEN LIITE 1 PERUSTIEDOT JA LAATIMIS- muodostaa PERIAATTEET Metsäliitto Osuuskunta tytäryrityksineen konsernin ( Metsä Group tai konserni ), jonka viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta ja metsäpalve-- sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Konsernin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Revontulenpuisto 2, Espoo. Tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu l IAS 34, Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti, ja sitä tulee lukea yhdessä vuoden IFRS-tilinpäätöksen kans- sa. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yh- lut, puutuoteteollisuus, selluteollisuus, kartonkiteollisuus denmukaiset vuoden IFRS-tilinpäätöksen kanssa lukuun ottamatta alla kuvattua: Osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina, ellei muuta ole mainittu. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus hyväksyi julkistetta- 7. vaksi tämän osavuosikatsauksen kokouksessaan 5.. Tilikauden poistoja koneista ja kalustosta on vuotäsmennetty sineljännesten välillä soveltuvin osin vastaamaan omaisuuserän ilmentämän taloudelli-- sen hyödyn käytön jakautumista. Konserni on vuoden alussa ottanut käyttöön seu- raavat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat: IFRIC 21 Julkiset maksut: Tulkinta tarkentaa julkis- ten maksujen kirjanpitokäsittelyä. Julkisesta mak-- kun lain- susta johtuva velka on kirjattava silloin, säädännössä määritelty, maksuvelvollisuuden ai-- kaansaava tapahtumaa tapahtuu. IFRIC 21:n sovel- kuuluvat muiden IFRS-standardien sovelta- tamisalan ulkopuolellee jäävät tuloverot, sakot tai muut rangaistusmaksut sekä sellaiset maksut, jotka misalaan. Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet Defined Benefit Plans Employee Contributions: Muutoksil- la on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspoh- tai jaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelmat sekä , joulukuu 2013: Annual Im- provements -menettelyn kautta standardeihin teh- tävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset ke- rätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan t ker- ran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat neljää ( ) ja seitsemää ( ) standardia.

19 Sivu 19/26 LIITE 2 SEGMENTTITIEDOT Metsä Groupin toimintasegmentit muodostuvat konser- erilaisia tuotteita ja palveluja, ja niitä johdetaan erillisinä yksikköinä. Toimintasegmentit raportoidaan ylimmällee operatiivisellee päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. nin liiketoiminta-alueista. Liiketoiminta-alueet tuottavat Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vas- ja taa resurssien kohdistamisesk sta toimintasegmenteille niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty pääjohtaja. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan samoja tilinpää- välinen tösperiaatteita kuin k konsernissa ja segmenttien hinnoittelu tapahtuu markkinahintoihin. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäisen myynnin eliminointi / Ulkoinen 1 3/ Sisäinen / 103,4 308,4 411,8 195,7 13,7 209,4 195,7 134,6 330,4 506,7 19,0 525,7 253,6 0,1 253,7 1,9 1, ,7-477, , ,1 / Ulkoinen 107,2 206,9 204,0 483,7 252, ,3 / Sisäinen 327,7 15,0 125,0 17,5 0,1 2,2-487,5 / 434,9 221,9 329,0 501,2 252,6 2,3-487, ,3 Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Sisäisen myynnin eliminointi 1 12/ Ulkoinen 391,0 836,4 791, , ,3 0, ,3 / Sisäinen 1 184,0 60,5 504,6 69,1 0,5 9, ,1 / 1 575,0 896, , , ,8 9, , ,3 LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Eliminoinnit Liiketulos yhteensä 8,7 7,9 78,7 43,1 5,1-0,6-25,0 117,8 8,6 7,7 54,9 43,5 11,8-43,2-13,7 69,7 26,7 34,1 227,9 116,5 61,8-40,7-9,5 416,9 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Rahoituskulut, netto Tuloverot Kauden tulos 6,1-17,8-17,5 88,6 7,4-39,9-5,4 31,8 16,4-103,4-69,7 260,3 Metsä Groupin tammi maaliskuun liiketulokseen 5 euroa, oli kuluvarauksia ja alaskirjauksia liittyen Metsä sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä nettona -10,8 Tissuen Venäjän-toimintoihin. miljoonaa euroa (-35,4). Suurin osa, 10, 7 miljoonaa

20 Sivu 20/26 VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN Varat Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuoteteollisuus Selluteollisuus Kartonkiteollisuus Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Muu toiminta Myytävänä olevat omaisuuserät Eliminoinnit Kohdistamattomat varat ,1 428,1 710, ,4 915,7 297,4 1,4-286, , , ,1 459,7 865, ,6 918,0 184, ,1 786, , ,4 392,8 709, ,4 899,5 260,3 10,9-238, , ,0 Segmentin varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisett sekä muut korottomat saamiset (pl. korot ja verot). Velat Puunhankinta ja metsäpalvelut 189,7 Puutuoteteollisuus 122,9 Selluteollisuus 230,8 Kartonkiteollisuus 592,9 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 303,5 Muu toiminta 111,0 Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,9 Eliminoinnit -286,2 Kohdistamattomat velat 2 157, ,1 Segmentin velat sisältävät ostovelat, saadut ennakot ja muut korottomat velat (pl. korot ja verot) ) ,5 132,1 129,9 437,7 280,4 67, , , , ,3 106,7 253,6 537,3 269,4 108,7 6,0-238, ,8 LIITE 3 TULOVEROT Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotet- tavaan tuloon perustuvastaa verosta ja laskennallisestaa verosta. Kauden verot Edellisten kausien verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä 24,1 0,3-6,8 17,5 17,9-0,1-12,3 5,4 62,9 0,7 6,0 69,7 LIITE 4 AINEELLISENN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo kauden alussa Investoinnitt Vähennykset Myytävänä olevat omaisuuserät Poistot ja arvonalentumiset Muuntoero ja muut muutokset Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 831,2 33,1-1,2-65,1 10, , ,7 21,4-2,0-63,7-6, , ,7 130,8-16,5-3,9-257,9-34, ,2

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2015 3.2.2016 klo 12.00 Sivu 1/26 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2015 3.2.2016 klo 12.00 Sivu 1/26 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/26 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN VUODEN 2015 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 537 MILJOONAA EUROA VUODEN 2015 TULOS Liikevaihto oli 5 016 miljoonaa euroa (1 12/2014:

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Kari Jordan Pääjohtaja 4.8.2016 Metsä Group Q2 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 2 339 milj. euroa (1 6/2015: 2 585 milj. euroa) Liiketulos* 229 milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Kari Jordan Pääjohtaja 2.11.2016 Metsä Group Q3 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 3 483 milj. euroa (1 9/2015: 3 811 milj. euroa) Vertailukelpoinen liiketulos

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 311 miljoonaa euroa

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 311 miljoonaa euroa Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Pörssitiedote 1 (27) Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 311 miljoonaa euroa Tammi syyskuun 2011 tulos Liikevaihto oli 4 123

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus klo 12 Sivu 1/25 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014

Metsä Group osavuosikatsaus klo 12 Sivu 1/25 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014 Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Sivu 1/25 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014 :00 Sivu 2/25 METSÄ GROUPIN TAMMI SYYSKUUN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 301 MILJOONAA EUROA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla 1 (11) Osavuosikatsaus 11.8.2011 Editan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011: Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla Edita-konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa. Liikevaihto laski neljä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot