Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake."

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake. Neljännen vuosineljänneksen avainluvut Liikevaihto 26,8 miljoonaa euroa (Q4 : 22,2), kasvua +20,8 % Liiketulos 3,9 miljoonaa euroa (3,7), kasvua +6,4 % Liiketulos 14,7 % liikevaihdosta (16,7 %) Tulos/osake 0,04 euroa (0,02) Tilauskanta 55,2 miljoonaa euroa (40,8), kasvua +35,5 % Koko vuoden avainluvut Liikevaihto 85,7 miljoonaa euroa (: 82,7), kasvua +3,7 % Liiketulos 8,3 miljoonaa euroa (7,3), kasvua +13,7 % Liiketulos 9,7 % liikevaihdosta (8,8 %) Tulos/osake 0,05 euroa (0,02) Henkilöstön määrä vuoden lopussa 660 (690) Hallitus esittää vuodelta jaettavaksi osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuotta suurempi ja liikevoiton ilman kertaeriä 8-12 prosenttia. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi noin 21 prosenttia ja tilauskanta kasvoi huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Toisen vuosipuoliskon aikana voitimme sekä useita asiakkuuksia että useita monivuotisia kauppoja olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Neljännen vuosineljänneksen aikana voitimme kaksi uutta asiakasta Etelä-Amerikasta. Vuoteen verrattuna kaksinkertaistimme uusien asiakkaiden määrän neljästä kahdeksaan. Uusien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi lähes 26 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, mutta koko vuoden kasvu jäi ennustetusta. Nykyisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi lähes 5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Maantieteellisesti Aasian ja Tyynenmeren alue kasvoi tasaisesti koko vuoden ja Euroopassa kasvu oli vahvaa toisella vuosipuoliskolla. Lähi-idän kasvu toteutui suunnitelmien mukaan. Kuten jo aikaisemmin vuoden aikana on kommentoitu, maantieteellisesti suurimmat haasteet olivat Etelä-Amerikassa. Tilikauden tulos parani myös huomattavasti johtuen aikaisemmin tehdyistä muutoksista yhtiön verorakenteessa Aasiassa sekä verottajan uusimmasta verotuspäätöksestä. Odotamme näiden päätösten alentavan yhtiön tulevien vuosien efektiivistä verokantaa.

2 Päätimme vuoden vahvalla taseella ja nettokassavirtamme oli edelleen positiivinen. Vuoden aikana saimme 26 merkittävää, yli 0,5 miljoonan euron arvoista tilausta. Vuonna vastaavia tilauksia oli 17. Liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto nousi loka - joulukuussa edellisvuodesta 20,8 prosenttia ja oli 26,8 miljoonaa euroa (22,2). Koko vuoden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,7 prosenttia ja oli 85,7 miljoonaa euroa (82,7). Kasvua syntyi sekä uusissa että vakiintuneissa tuotealueissa. Uudet liiketoiminnat kasvoivat 25,7 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketulos nousi loka - joulukuussa 3,9 miljoonaan euroon (3,7) ja oli 14,7 prosenttia (16,7) liikevaihdosta. Koko vuoden liiketulos oli 8,3 miljoonaa euroa (7,3), mikä vastaa 9,7 prosenttia (8,8) liikevaihdosta. Liiketulos parani myynnin kasvun ansiosta. Konsernin tulos ennen veroja oli 7,4 miljoonaa euroa (5,6) eli 8,7 prosenttia (6,7) liikevaihdosta. Konsernin nettotulos oli 5,5 miljoonaa euroa (2,6). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,02). Viimeisellä vuosineljänneksellä verokuluja oikaistiin 0,5 miljoonaa vuoden lopulliseen verotuspäätöksen mukaisesti. Korjaus liittyy lähdeveroihin. Veropäätökseen perustuen vuoden lähdeveroja oikaistiin vastaavasti. Tilikauden verokulu oli 2,0 miljoonaa euroa (3,0), johon sisältyy 1,0 miljoonaa euroa (1,3) lähdeveroja. Konsernin vuoden efektiivinen veroaste oli 26,6 prosenttia (53,3). Vuoden efektiivisen veroasteen alenemiseen vaikutti osittain kertaerä. Konsernin raportoitu tilauskanta nousi edellisvuodesta ja oli tilikauden päättyessä 55,2 miljoonaa euroa (40,8). Kokonaistilauskanta, johon sisältyy monivuotiset sopimukset ja yli 12 kuukauden ulottuvat tilaukset, on yli 70 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos % Muutos % Eurooppa 11,8 7,9 50,6 35,4 33,1 6,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 5,7 5,0 15,0 24,8 20,9 18,2 Lähi-itä ja Afrikka 6,4 5,6 14,9 16,8 16,3 3,1 Amerikka 2,8 3,7-25,1 8,8 12,3-28,7 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Liiketulos markkinaalueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 7,7 3,7 106,7 19,5 15,6 25,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,4 2,5-2,5 14,5 10,1 44,5 Lähi-itä ja Afrikka 3,3 3,0 11,3 7,3 6,7 9,3 Amerikka 1,4 2,4-38,2 4,0 7,0-41,8 Konsernin jakamattomat kulut -10,9-7,9-37,7-37,0-32,1-15,5 Yhteensä 3,9 3,7 6,4 8,3 7,3 13,7 Liiketulos, % liikevaihdosta Eurooppa 64,9 47,3-55,3 47,3 - Aasia ja Tyynenmeren alue 42,6 50,2-58,7 48,0 - Lähi-itä ja Afrikka 51,7 53,3-43,2 40,8 - Amerikka 50,1 64,8-45,5 56,9 - Yhteensä 14,7 16,7-9,7 8,8 -

3 Liikevaihto ja suhteellinen kannattavuus kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, Amerikkaa lukuun ottamatta. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, Euroopan alueen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tilikauden aikana Comptel sai 26 merkittävää tilausta (17), joista 12 oli Comptel Control & Charge -tuotealueelta, kuusi Comptel Provisioning and Activation tuotealueelta, viisi Comptel Fulfillment tuotealueelta ja kolme Managed Services -palvelutilauksia. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään euroa. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos % Muutos % Projektiliiketoiminta 18,8 13,3 41,2 52,1 47,1 10,7 Ylläpitoliiketoiminta 8,0 8,9-10,0 33,6 35,6-5,5 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Projektiliiketoiminta kasvoi merkittävästi viime vuoteen verrattuna, erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä Managed Service liiketoiminta on sisällytetty projektiliiketoimintaan. Tämä muutos alentaa ylläpitoliiketoimintaa ja kasvattaa projektiliiketoimintaa vuonna. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos % Muutos % Uudet liiketoiminnot 5,3 4,2 25,7 19,2 19,2-0,1 Nykyiset liiketoiminnot 21,5 17,9 19,7 66,5 63,4 4,8 Yhteensä 26,8 22,2 20,8 85,7 82,7 3,7 Sekä uudet että nykyiset liiketoiminnat kasvoivat merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uusien liiketoimintojen koko vuoden liikevaihto jäi kuitenkin edellisen vuoden tasolle johtuen vuoden heikosta alusta. Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos % Taseen loppusumma 77,6 67,9 14,3 Likvidit varat 9,4 6,5 42,9 Myyntisaamiset, brutto 28,9 23,7 24,9 Luottotappiovaraus -1,2-1,0 15,3 Myyntisaamiset, netto 27,7 22,7 25,4 Siirtosaamiset 10,9 9,4 16,0 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 4,4 1,9 131,4 Korolliset velat 7,6 8,8-13,4 Omavaraisuusaste, prosenttia 52,4 50,5 3,8 Taseen loppusumma oli 77,6 miljoonaa euroa (67,9), josta likvidit varat olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (6,5). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli viimeisellä neljänneksellä 3,5 miljoonaa euroa (5,1) ja koko tilikaudella 10,0 miljoonaa euroa (8,8). Myyntisaamiset olivat tilikauden lopussa 28,9 miljoonaa euroa (23,7). Siirtosaamiset olivat 10,9 miljoonaa euroa (9,4). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 4,4 miljoonaa euroa (1,9).

4 Yhtiöllä on käytettävissään 16,0 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta on käytössä 7,0 miljoonaa euroa. Tästä 3,0 miljoonaa euroa on tasalyhenteistä lainaa ja 4,0 miljoonaa euroa on nostettu 13,0 miljoonan valmiusluottolimiittiosuudesta. Molemmat lainajärjestelyt erääntyvät tammikuussa Omavaraisuusaste oli 52,4 prosenttia (50,5) ja nettovelkaantumisaste oli -5,4 prosenttia (7,7). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos % Muutos % Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit 5,1 4,9 5,6 16,8 17,8-5,6 IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut kehittämismenot -1,3-1,5-8,1-4,7-5,5-14,3 Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,2 1,2 1,8 4,9 4,2 17,7 Tuotekehityskulut, netto 5,0 4,6 9,1 17,0 16,5 3,2 Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta 19,2 21,9-19,6 21,5 - Tuotekehityskustannukset olivat tilikaudella 19,6 prosenttia (21,5) liikevaihdosta. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa operaattoreiden palvelutoimitusprosessin automatisointiin ja voimakkaasti kasvavan dataliikenteen reaaliaikaiseen hallintaan ja analysointiin. Yhtiö tavoittelee globaalia markkinajohtajuutta alueilla, joilla ratkotaan operaattoreiden ja palveluntarjoajien keskeisiä liiketoiminta-haasteita. Samalla yhtiö kehittää yhtenäistä ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ratkaisulähtöisen tuotekehityksen. Vuonna yhtiö kehitti erityisesti Comptel Fulfillment- ja Comptel Policy & Charging Control -tuotealueisiin ja edistykselliseen analytiikkaan liittyvien tuoteperheidensä tarjontaa. Vuoden aikana tuotiin markkinoille kymmenen merkittävää ohjelmistojulkistusta mainituilta tuotealueilta. Investoinnit Miljoonaa euroa Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Muutos % Muutos % 0,4 0,1 400,8 0,7 0,6 34,3 Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin likvideillä varoilla ja tulorahoituksella. Henkilöstö Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa ,3.. Muutos % Henkilöstöä keskimäärin ,7 Henkilöstömäärä laski hieman verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.

5 Henkilöstökulut olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 47,4 prosenttia liikevaihdosta (45,5). Koko tilikauden henkilöstökulut olivat 48,2 prosenttia liikevaihdosta (49,2). Vuoden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 30,2 prosenttia (29,6), Malesiassa 28,8 prosenttia (28,1), Bulgariassa 10,9 prosenttia (10,9), Intiassa 7,1 prosenttia (7,6), Yhdistyneissä Arabiemiraateissa 3,2 prosenttia (7,5) ja muissa toimintamaissa 19,8 prosenttia (17,8). Comptelin osake Tilikauden päätöskurssi oli 0,99 euroa (0,48). Comptelin markkina-arvo oli vuoden lopussa 105,8 miljoonaa euroa (51,5). Comptelin osakkeen vaihto Muutos % Muutos % Vaihto, miljoonaa kappaletta 7,1 6,2 14,8 27,8 18,4 51,3 Vaihto, miljoonaa euroa 5,0 3,2 57,0 16,5 8,7 91,1 Ylin hinta, euroa 1,00 0,59 69,4 1,00 0,59 69,4 Alin hinta, euroa 0,55 0,46 19,6 0,48 0,37 29,7 Comptelin osakkeista 5,1 prosenttia (6,4) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä tilikauden päättyessä. Comptel Oyj luovutti katsauskaudella yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioiden maksua ja yhtiön osaketta toimitusjohtajalle vuoden 2011 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta, mikä vastaa 0,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli euroa. Katsauskauden aikana jaettiin Comptelin optio-oikeutta optio-ohjelman perusteella. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilta Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuuksista ja muista päätöksistä on julkaistu erillinen pörssitiedote Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen suuruisista osakeanneista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä enintään oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Optio-ohjelma Comptel Oyj:n hallitus päätti 5.2. varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla uudesta avainhenkilöiden optio-ohjelmasta, jonka perusteella optiooikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Uusi optio-ohjelma korvasi vuoden 2012 optio-ohjelman.

6 Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella A, merkitään tunnuksella B ja merkitään tunnuksella C. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on 0,54 euroa osakkeelta, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella B Comptel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja optio-oikeuksilla C Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla A , optio-oikeuksilla B ja optio-oikeuksilla C Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeella. Optio-ohjelman ehdot löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta Optio-ohjelmaa koskeva erillinen pörssitiedote on julkaistu Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Raportointikauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava tappiotai luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Iso-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja. Vuoden Suomen verotuspäätöksen johdosta tämä riskin vaikutus konsernin efektiiviseen verokantaan on alempi kuin aiemmin.

7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Organisaatiomuutos ja strategiapäivitys Yhtiö uudisti organisaationsa vuoden 2015 alusta. Uusi organisaatio heijastaa yhtiön keskittymistä kahteen pääliiketoiminta-alueeseen. Comptelin organisaatio koostuu jatkossa Comptel Intelligent Data- ja Comptel Service Orchestration- liiketoimintayksiköistä. Comptel Intelligent Data -liiketoiminta sisältää jatkossa Comptel Convergent Mediation-, Comptel Policy and Charging Control- ja analytiikka-tuotealueet. Service Orchestration -liiketoiminta sisältää jatkossa Comptel Provisioning and Activation-, Comptel Fulfillment- ja Comptel Inventory -tuotealueet. Lisäksi yhtiöllä on edelleen yhteinen myynti- ja palveluorganisaatio sekä tukitoiminnot. Tämän lisäksi perustettiin uusi yksikkö, joka keskittyy uusien ideoiden ja alkuvaiheen tuotteiden kehitykseen. Yhtiö tulee julkaisemaan strategiapäivitystiedotteen Toimintaympäristö ja markkinanäkymät Teleoperaattoreiden toimintaympäristö on uuden tekniikan ja uusien palveluntarjoajien vuoksi voimakkaassa murroksessa ja odotamme saman tilanteen jatkuvan myös vuonna Samalla kun perusinvestoinnit suuntautuvat suurikapasiteettisiin 4G- ja kuituverkkoihin on operaattoreilla tarve kehittää myös uusia palveluja ja parantaa asiakaskokemuksen laatua, jotta he saisivat näistä investoinneista täyden hyödyn kireässä kilpailutilanteessa. Kireä kilpailu sekä toimialan sisällä että sisällöntuottajien kanssa vaatii lisäksi jatkuvaa toiminnan tehostamista ja kustannustietoisuutta. Ohjelmistojen merkitys ja kattavuus televerkkojen hallinnassa ja liiketoiminnan mahdollistajana lisääntyy edelleen. Odotamme että verkkojen rakentaminen ja uudet palvelut pitävät ohjelmistomarkkinat hienoisessa kasvussa ja lisäävät tarvetta toimittaa entistä laajempia ohjelmistokokonaisuuksia. Tässä tilanteessa olemassa olevien asiakkaiden laaja-alainen palvelu uusien projektien rinnalla luo pohjan vakaalle kasvulle. Verkkotekniikan kiihtyvä siirtyminen pilvipohjaisiksi ohjelmistoratkaisuiksi luo lisäksi uusia mahdollisuuksia Comptel palveluautomaation ja tapahtumankäsittelyn ratkaisuiden soveltamiseksi entistä laajemmin. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö muuttaa raportointikäytäntöään ja luopuu uusien ja nykyisten liiketoimintojen raportoinnista. Yhtiö raportoi jatkossa liikevaihdon uuden organisaation mukaisesti. Raportoitavat alueet ovat vuonna 2015 Intelligent Data, Service Orchestration. Tämä muutos tulee voimaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen raportointiin. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuotta suurempi ja liikevoiton ilman kertaeriä 8-12 prosenttia. Tyypillisesti Comptel liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.

8 Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli euroa ( ). Hallitus esittää vuodelta jaettavaksi osinkoa 0,02 EUR osakkeelta. TAULUKKO-OSA Tiedotteessa esitetyt koko tilikautta koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu Katsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samojen laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot Rahavirran suojaukset Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Muut laajan tuloksen erät yhteensä Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille

9 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,02 0,04 0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,02 0,04 0,02 Konsernin tase (1 000 euroa) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset - - Pitkäaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Varaukset Lyhytaikaiset rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

10 Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Tuloverot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot ja rahoituskulut Saadut korot Maksetut tuloverot ja saadut palautukset Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoimintojen luovutus Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 39 5 Pitkäaikaisten saamisten muutos Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Muiden velkojen lyhennys Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Ostetut omat osakkeet Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Muut muutokset Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Osakepääoma Muut rahastot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat euroa Muuntoerot Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Ostetut omat osakkeet Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Muut muutokset Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma

12 Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1. voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin liikevaihto yhteensä Liikevoitto/-tappio segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin jakamattomat kulut Konsernin liikevoitto/-tappio yhteensä Rahoituserät Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Konsernin voitto/tappio ennen veroja Hankitut liiketoiminnot Tilikauden aikana ei hankittu uusia liiketoimintoja. 4. Liikearvon arvonalentumistappio Tilikaudella ei liikearvoista kirjattu arvonalentumistappiota. 5. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on tuhatta euroa (2 962 tuhatta euroa positiivinen ). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.

13 Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tilikauden aikana 969 tuhatta euroa (1 300 tuhatta euroa). 6. Aineelliset hyödykkeet euroa Aineellisten hyödykkeiden lisäykset Aineellisten hyödykkeiden vähennykset Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: euroa Osakkuusyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot 1 4 Korkotuotot euroa Osakkuusyhtiö Pitkäaikaiset saamiset Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet: euroa Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Takaukset ja muut vakuudet euroa Takaukset 7 33

14 8. Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: euroa Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua Yhteensä Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia tai Ehdolliset velat euroa Pankkitakausvastuut Kiinnitetyt panttivelkakirjat euroa Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo euroa Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat Johdannaissaamiset (taso 2) Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset Rahavarat Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat Johdannaisvelat (taso 2) Ostovelat ja muut velat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat Muut lyhytaikaiset velat

15 11. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, euroa Liikevaihto, muutos % 3,7 0,3 Liikevoitto/-tappio, euroa Liikevoitto/-tappio, muutos % 13,7 154,1 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 9,7 8,8 Tulos ennen veroja, euroa Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 8,7 6,7 Oman pääoman tuotto, % 17,5 9,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,5 16,1 Omavaraisuusaste, % 52,4 50,5 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, euroa 1) Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 0,9 0,7 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 19,6 21,5 Tilauskanta, euroa Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana Korolliset nettovelat, euroa Nettovelkaantumisaste, % -5,4 7,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa 0,05 0,02 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,05 0,02 Oma pääoma/osake, euroa 0,31 0,27 Osinko/osake, euroa 2) 0,02 0,01 Osinko/tulos, % 39,5 41,2 Efektiivinen osinkotuotto, % 2,0 2,1 Hinta/voittosuhde 19,4 19,8 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa josta omassa hallussa Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin ) Luku ei sisällä investointeja tuotekehitykseen. 2) Hallituksen ehdotus

16 11. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) x100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Liikevaihto x100 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Liikevaihto x100 Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 Oma pääoma Tulos/osake (EPS) Oma pääoma/osake = = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake (EPS)

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Veikkauksen 75 juhlavuosi käynnistyi yhtiön liiketoiminnan kannalta myönteisissä merkeissä talouden taantumasta ja vaisusta

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot