Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tili- ja vertailukauden aikana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tili- ja vertailukauden aikana."

Transkriptio

1 1(13) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA Tammi-joulukuun liikevaihto oli 128,4 milj. euroa (119,7), jossa oli kasvua 7,3 prosenttia. Kasvu oli erityisen vahvaa Ruotsin, Norjan ja Puolan markkinoilla. Tulos ennen veroja oli 7,6 milj. euroa (3,7), johon sisältyy omaisuuden myynneistä saadut myyntivoitot yhteensä 2,5 milj. euroa (1,1). Omavaraisuusaste oli 46,7 prosenttia (42,4) ja nettovelkaantumisaste 16,0 prosenttia (53,0). Laadintaperiaatteet Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja periaatteita kun tilinpäätöksessä Markkinatilanne Toimistokalustekysyntä kääntyi kasvuun vuonna 2006 ja tämä kehitys on jatkunut kuluvan vuoden aikana. Alkuvuodesta 2007 tapahtui toimialalla Pohjoismaissa useita omistusjärjestelyjä, joiden taustalla olivat pääomasijoittajat. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Martelan kilpailutilanteeseen ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tili- ja vertailukauden aikana. Segmenttiraportointi Martelalla on yksi ensisijainen segmentti, joka on toimistojen ja julkisten tilojen kalustaminen. Liikevaihto ja tulos ovat konsernitilinpäätöksen mukaiset. Konsernin toissijaiseksi segmentiksi on määritelty asiakkaat näiden maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Liikevaihto Tammi-joulukuun liikevaihto nousi 128,4 milj. euroon (119,7), jossa oli kasvua 7,3 prosenttia. Neljännen neljänneksen liikevaihto nousi 37,0 milj. euroon (36,8), mikä kasvoi 0,4 prosenttia. Laskutus päämarkkina-alueittain, tammi-joulukuu Osuus % Osuus % Muutos % Suomi 85,8 66,7 % 83,0 69,3 % 3,4 % Skandinavia 26,4 20,5 % 22,3 18,6 % 18,3 % Muut alueet 1) 16,5 12,8 % 14,5 12,1 % 13,7 % Yhteensä 128,7 100,0 % 119,8 100,0 % 7,4 % 1) Yli puolet Muut alueet -laskutuksesta tulee Puolan markkinoilta. Kasvu Puolassa oli 34 prosenttia.

2 2(13) Laskutus päämarkkina-alueilla vuosineljänneksittäin 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 Suomi 19,0 18,4 19,5 26,1 19,6 20,7 20,7 24,8 Skandinavia 5,1 4,6 6,2 6,4 6,5 5,9 6,8 7,2 Muut alueet 2,8 4,3 3,0 4,3 3,9 3,7 3,8 5,1 Yhteensä 26,9 27,3 28,8 36,8 30,0 30,3 31,3 37,1 Konsernin tulos Konsernin tulos kehittyi myös viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti ja liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (2,8). Tammi-joulukuun tulos ennen veroja nousi 7,6 milj. euroon (3,7). Tulokseen sisältyy kertaluonteisia kiinteistömyynneistä saatuja tuottoja 2,5 milj. euroa (1,1). Myyntivoitoista 1,0 milj. euroa toteutui ensimmäisen neljänneksen aikana Bodaforsin tehtaan omistusjärjestelyistä. Kiinteistöomistus ulkoistettiin ja tehtaan pinta-alasta vuokrattiin takaisin noin 50 % pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Toisen neljänneksen aikana myytiin Oulun toimipisteen kiinteistö, josta syntyi myyntivoittoa 0,9 milj. euroa. Toiminta jatkuu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tammi-joulukuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,8 milj. euroa (3,4) ja 4,5 prosenttia liikevaihdosta (2,8). Tulos vuosineljänneksittäin 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 Liikevaihto 26,9 27,2 28,8 36,8 29,9 30,4 31,2 37,0 Muut tuotot 0,2 0,6 0,1 0,5 1,7 1,3 0,0 0,0 Liikevoitto -0,1 0,9 0,8 2,8 1,7 2,6 1,4 2,6 Liikevoitto % -0,2 % 3,2 % 2,9 % 7,7 % 5,6 % 8,5 % 4,7 % 7,0 % Tulos ennen veroja -0,3 0,6 0,7 2,7 1,5 2,4 1,3 2,4

3 3(13) Keskeisten tunnuslukujen kehitys Liikevaihto 128,4 119,7 102,2 100,7 Liikevaihdon muutos % 7,3 17,1 1,5-1,4 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 3,4 1,1-2,6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % 4,5 2,8 1,1-2,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 19,6 11,0 4,3-2,2 Oman pääoman tuotto % 19,8 11,4-0,5-8,1 Omavaraisuusaste % 46,7 42,4 40,8 39,3 Nettovelkaantumisaste % 16,0 53,0 62,8 56,4 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, teur 193,7 191,3 167,6 152,2 Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-joulukuulta olivat 3,2 milj. euroa (1,8). Investoinneista 0,7 milj. euroa aiheutui Bodaforsin tehtaan omistusjärjestelystä, jolloin takaisinvuokratun osan pitkäaikainen vuokravelvoite on IFRS sääntöjen mukaisesti aktivoitu konsernitaseeseen. Muilta osin investoinnit koskivat tuotannon korvausinvestointeja ja tietotekniikkaa. Henkilöstö Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 663 henkilöä (626), jossa oli kasvua 5,9 prosenttia. Vuoden 2007 lopussa konsernissa työskenteli 655 henkilöä (632). Henkilöstö keskimäärin alueittain 1-12/ /06 Muutos % Suomi ,4 % Skandinavia ,3 % Puola ,0 % Konserni yhteensä ,9 %

4 4(13) Henkilöstö vuosineljänneksittäin 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 Henkilöstö keskim Henkilöstö kauden lop Liikevaihto/hlö t eur 44,0 43,0 45,3 58,3 47,5 46,0 47,0 56,0 Kesäkuukausien tilapäistyövoima Suomen yksiköissä nostaa toisen ja kolmannen neljännesten lukuja. Tuotekehitys Tuotekehityksestä ja malliston hallinnasta vastaa kaksi konsernitason organisaatiota: tuotetulosyksikkö Office vastuullaan työpistekalusteet sekä tuotetulosyksikkö Surroundings vastuullaan kohtaamistilojen ja muiden julkisten tilojen kalusteet. Vuoden 2007 aikana tuotekehitystehtävissä työskenteli yhteensä 22 henkilöä (21). Tuotekehityskulujen osuus liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia (2,1). Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana lanseerattiin uusi Pintatyöpistekalustemallisto Tukholman kalustemessuilla. Sarja perustuu yhteen, yhtenäiseen kansimallistoon ja asiakastarvetta vastaaviin jalustavaihtoehtoihin. Tukholmassa esiteltiin myös akustiikkaa parantavia seinäke- ja säilytinratkaisuja. Tuotetulosyksikkö Surroundings esitteli uusia kohtaamistilojen kalusteita huhtikuussa Milanon kalustemessuilla Italiassa. Esillä olivat mm. Stefan Lindforsin suunnittelema Menu-tuoli sekä Samuli Naamangan suunnittelema Sidestuoli. Ympäristö Martelan ympäristöjohtamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaan kannalta kestäviä ja työympäristön turvallisuuden sekä laadun takaavia tuotteita, joiden valmistamisessa ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. Martela Oyj hyödyntää ympäristöjohtamisessaan ISO 14001:2004 -standardia. Ympäristöhallintajärjestelmien tavoitteena on tuotteiden elinkaaren aikaisen ympäristökuormituksen vähentäminen sekä uusiokäytön ja kierrätyksen lisääminen. Erityistä huomiota kiinnitetään käytöstä poistettujen huonekalujen kierrätykseen ja mahdolliseen uusiokäyttöön tarjoamalla asiakkaalle kierrätyspalvelua. Martela Oyj:n ympäristöjärjestelmän sertifiointi on voimassa vuoden 2008 loppuun asti ja sisältää myös Kidex Oy:n toiminnan. Myös P.O. Korhonen Oy:lla on oma sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjohtamisesta kerrotaan vuosikertomuksessa.

5 5(13) Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli 9,9 milj. euroa (0,9). Investointien rahavirta muodostui 0,7 milj. euroa positiiviseksi seurauksena kiinteistömyynneistä. Lainoja myönnettiin 1,2 milj. euroa Alexander Management Oy:lle kolmivuotisen osakepohjaisen kannustejärjestelmän osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Korolliset velat vähenivät 2,7 milj. euroa vuoden alusta ja olivat kauden lopussa 14,4 milj. euroa (17,1). Likvidit varat olivat kauden lopussa 9,7 milj. euroa (3,9). Omavaraisuusaste nousi 46,7 prosenttiin (42,4) ja nettovelkaantumisaste parani vastaavasti 16,0 prosenttiin (53,0). Rahavirrat vuosineljänneksittäin 1/06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 Liiketoiminnan rahavirta 2,6 0,0-2,1 0,4 2,6 2,3-1,9 6,9 Investointien rahavirta -0,1 0,2 0,1 0,9 0,8 0,9-0,4-0,5 Rahoituksen rahavirta -1,0-1,0 1,2-2,2-2,5-1,2 0,6-1,8 Rahavarojen muutos 1,5-0,7-1,0-0,9 1,0 2,0-1,8 4,6 Rahavarat kauden alussa 5,0 6,5 5,7 4,8 3,9 4,9 6,9 5,1 Rahavarat kauden lopussa 6,5 5,7 4,8 3,9 4,9 6,9 5,1 9,7 Osake Tammi-joulukuun aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä kappaletta ( ), mikä vastaa 32,7 prosenttia (30,3) A-osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 10,0 milj. euroa (7,3). Vaihdon kasvuun vaikuttaa osaltaan Alexander Management Oy:n ensimmäisen neljänneksen aikana kolmivuotiseen osakepalkkiojärjestelmään hankkimat osakkeet. Hankittujen osakkeiden määrä oli kappaletta ja käytetty rahamäärä 1,2 milj. euroa. Vuoden alussa osakkeen arvo oli 6,50 euroa ja kauden lopussa 8,35 euroa. Vuoden aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmällään 10,35 euroa ja alimmillaan 6,39 euroa. Joulukuun lopussa oma pääoma/osake oli 7,2 euroa (6,1). Omat osakkeet Tammi-joulukuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita omistettiin yhteensä kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä.

6 6(13) Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Seuraavan kauden hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Heikki Martela, Pekka Martela, Jori Keckman ja Jaakko Palsanen. Henkilöstön edustajaksi valittiin Matti Lindström sekä hänen varajäsenekseen Raimo Santala. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Reino Tikkanen sekä varalle KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee yhtiön A-sarjan osakkeita ja enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta eli A-sarjan osaketta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmän osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös julkisessa kaupankäynnissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Osakepalkkiojärjestelmä Martelan hallitus päätti 14. helmikuuta 2007 avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannusteohjelmasta vuosille Järjestelmässä ansaittavien A- osakkeiden määrä riippuu tavoitteiden saavuttamisesta. Enimmäispalkkio koko järjestelmästä on yhteensä enintään Martela Oyj:n A-osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvitaan verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen, arviolta noin maksettavien osakkeiden arvo. Yhtiö on ulkoistanut kannustejärjestelmän hallinnoinnin Alexander Management Oy:lle, joka ensimmäisen neljänneksen aikana on hankkinut kaikki tarvittavat osakkeet OMX:n Pohjoismaisesta Pörssistä Helsingissä Martelan myöntämällä 1,2 milj. euron lainalla. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Alkuvuonna 2008 on myyty liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta mikä parantaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta noin 0,6 milj. euroa. Martela on vuoden 2008 alussa tehnyt päätöksen oman yhtiön perustamisesta Venäjälle. Suunnitelman mukaan yhtiön vastuulla tulee olemaan maahantuonti, markkinointi ja Martela-brändin edistäminen Venäjällä. Myynti avainasiakkaille ohjautuu suoraan perustettavan yhtiön kautta sekä muille asiakkaille Martelajälleenmyyjäverkoston kautta. Martelan myynti Venäjällä on tähän saakka tapahtunut Suomesta paikallisten jälleenmyyjien kautta.

7 7(13) Lähiajan riskit Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleisen talouskasvun jatkumiseen ja sen myötä toimistokalusteiden kokonaiskysynnän kehittymiseen. Myös ostettavien materiaalien ja komponenttien hintakehitys vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voitonjakoehdotus Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle valtuuksien antamista hallitukselle koskien omien osakkeiden hankintaa ja luovuttamista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,06 euroa tilikauden 2007 lopussa. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä, perjantaina , on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantaina Yhtiökokouskutsusta tehdään erillinen pörssi-ilmoitus. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa yhtiön hallitukseen valittavaksi seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela sekä Jaakko Palsanen. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastaja Reino Tikkanen ja varalla KHTyhteisö KPMG seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Näkymät vuodelle 2008 Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan paranevan edelleen vuodesta Näkymiä tukee hyvä tilauskanta alkuvuodelle 2008 sekä toimistorakentamisen kasvun jatkuminen.

8 8(13) KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Muut liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen veroja % liikevaihdosta Verot Tilikauden voitto/tappio % liikevaihdosta Laimentamaton tulos/osake, Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, KONSERNITASE (1000 EUR) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Eläkesaaminen Saamiset Sijoituskiinteistöt Yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat Rahavarat Yhteensä Varat yhteensä

9 9(13) OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Omat osakkeet Osakeperusteinen palkitseminen Yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Laskennalliset verovelat Yhteensä Lyhytaikaiset velat Korollinen Koroton Yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR) Osake- Ylikurssi- Muut Muunto-Kert.voit- Omat Yhteensä pääoma rahasto rahastot erot tovarat ja osakkeet osakeper.palk Muuntoerot Kauden tulos Kaudella kirjatut kulut ja tuotot yhteensä Maksetut osingot Muuntoerot Kauden tulos Muu muutos Kaudella kirjatut kulut ja tuotot yhteensä Maksetut osingot

10 10(13) RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot Saadut korot Muut rahoituskulut ja tuotot Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) (+ lisäys, - vähennys) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarat tilikauden lopussa

11 11(13) TUNNUSLUVUT Liikevaihto meur Liikevaihdon muutos % Vienti ja ulkomaan toiminnot meur Suhteessa liikevaihtoon % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen meur Suhteessa liikevaihtoon % Tutkimus- ja kehitysmenot meur Suhteessa liikevaihtoon % Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos % Henkilöstö kauden lopussa Liikevaihto / henkilö teur Oman pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Korolliset nettovelat meur Nettovelkaantumisaste % Osakekohtaiset tiedot Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl Laimentamaton tulos/osake, eur Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur Hinta / voittosuhde P/E luku Oma pääoma/osake, eur Osinko / osake, eur 0.50* 0.25 Osinko / tulos % Efektiivinen osinkotuotto % Tilikauden viimeinen pörssikurssi, eur * hallituksen ehdotus Suurimmat osakkeenomistajat Kpl(A+K-sarja) % äänimäärästä Marfort Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen OP Suomi arvo Odin Finland Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap Palsanen Leena FIM Fenno sijoitusrahasto Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Suomen Argentor Oy Martela Heikki Evli Alexander Management Oy Martela Matti Lindholm Tuija Nordea pankki Suomi Oyj Palsanen Jaakko Martela Pekka Muut osakkeenomistajat Yhteensä

12 12(13) Martela Oyj:n osakkeiden rekisteröity lukumäärä oli Osakkeet jakautuvat A- ja K-osakkeisiin. A-osakkeella on 1 ääni ja K-osakkeella on 20 ääntä yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 8,4 % osakkeista ja 17,2 % äänivallasta. Segmentit 2007 (1000 eur) Maantieteelliset Suomi Skandinavia Muut Elim. Kohdenta- Yhteensä segmentit alueet maton Liikevaihto Segmentin varat Investoinnit (1000 eur) Maantieteelliset Suomi Skandinavia Muut Elim. Kohdenta- Yhteensä segmentit alueet maton Liikevaihto Segmentin varat Investoinnit VASTUUSITOUMUKSET Annetut pantit ja kiinnitykset Takaukset Muut vastuut ja vastuusitoumukset Vuokravastuut KURSSIKEHITYS Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur Jakson ylin, eur Jakson alin, eur Keskikurssi, eur

13 13(13) Suomen- ja englanninkieliset vuosikertomukset julkaistaan viikolla 12. Vuoden 2008 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta julkaistaan Helsingissä Martela Oyj Hallitus Heikki Martela Toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh Jakelu OMX:n Pohjoismainen pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Keskeiset tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 meur 2009 2008 2009 2008. Liikevaihto 24,2 41,1 95,3 141,2 Liikevaihdon muutos % -41,0 11,0-32,5 9,9

Keskeiset tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 meur 2009 2008 2009 2008. Liikevaihto 24,2 41,1 95,3 141,2 Liikevaihdon muutos % -41,0 11,0-32,5 9,9 1(12) MARTELA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 kello 08.30 MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2009 Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua edelliseen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

1 (15) MARTELA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2014 kello 8.30 MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2013

1 (15) MARTELA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2014 kello 8.30 MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2013 1 (15) MARTELA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2014 kello 8.30 MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2013 Konsernin liikevaihto pieneni, liiketulos edellisvuotta heikompi Keskeiset tunnusluvut:

Lisätiedot

Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan.

Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan. 1 (13) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2012 Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja liiketulos edellisvuoden tasolla Keskeiset tunnusluvut:

Lisätiedot

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 meur 2012 2011 2012 2011 2011

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 meur 2012 2011 2012 2011 2011 1 (13) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2012 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2012 Konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos hieman edellisvuotta heikompi Keskeiset tunnusluvut:

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketulos edellisvuoden tasolla

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketulos edellisvuoden tasolla 1 (14) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2014 Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketulos edellisvuoden tasolla

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Elecster Oyj, Pörssitiedote 12.5.2010

Elecster Oyj, Pörssitiedote 12.5.2010 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2010 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Alkuvuosi odotusten mukainen YHTEENVETO - Liikevaihto 8,3 MEUR (1-3/2009: 8,6 MEUR) - Liikevoitto 0,4 MEUR (0,6

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8).

- Liiketulos oli 22,5 (Q1-Q4/2012 24,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (7,8). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2014 KLO 9.00 PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 - Liikevaihto oli 312,8 (Q1-Q4/2012 314,8) miljoonaa euroa. - Q4 liikevaihto oli 101,5 (Q4/2012 97,1) miljoonaa euroa. -

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010

MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 16.2.2012 klo 12.30 Affecto Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 10-12/11 10-12/10 2011 2010 Liikevaihto 36,6

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2013 klo 12.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk Liikevaihto 34,4

Lisätiedot

*)Osakekohtaista tulosta rasittivat rahoituseriin kirjatut Valko-Venäjän tytäryhtiöön liittyvät realisoitumattomat valuuttakurssierot

*)Osakekohtaista tulosta rasittivat rahoituseriin kirjatut Valko-Venäjän tytäryhtiöön liittyvät realisoitumattomat valuuttakurssierot OLVI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2015 klo 9.00 OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 (3 KK) OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT Olvi-konsernin kokonaissuoriutuminen ensimmäisellä kvartaalilla oli hyvää.

Lisätiedot

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2011

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2011 Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2011 Kasvu jatkui Smart way to smart products ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.8.2011 klo 14:00 ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI Katsauskausi huhti-kesäkuu 2011 Konsernin

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2012 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,3 milj. euroa

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

ETTEPLAN Q1: POSITIIVINEN LIIKEVOITTO HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA

ETTEPLAN Q1: POSITIIVINEN LIIKEVOITTO HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2009 klo 9.30 ETTEPLAN Q1: POSITIIVINEN LIIKEVOITTO HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Konsernin liikevaihto oli 33,7 (1-3/2008: 40,7)

Lisätiedot