Perusturvalautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta nro 4/2015 3.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 26 PTLTK 27 PTLTK 28 PTLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 investoinneiksi ja investointisuunnitelmaksi vuosille n kotihoidon Menumat-kokeilun yhteenveto ja ehdotus toimintamuodon jatkamiseksi PTLTK 30 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 PTLTK 31 Työttömien aktivointi n kunnassa PTLTK 32 Perusturvalautakunnan kokoukset syksyllä 2015 PTLTK 33 Perusturvalautakunnan taloudellinen toteuma 04/2015 PTLTK 34 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Siikala-Lautjärvi Kristiina, puheenjohtaja Dahlström Kaj, jäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Pettersson-Perklén Nina, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Wetterstrand Cathrinne, hoitopalvelupäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Kristiina Siikala-Lautjärvi puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus

3 Sivu 3 PTLTK 26 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4 Sivu 4 PTLTK 27 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo /2015 Sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heermanin päätösluettelo /2015 Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrandin päätösluettelo /2015

5 Sivu 5 PTLTK 28 PERUSTURVALAUTAKUNNAN EHDOTUS VUODEN 2016 INVESTOINNEIKSI JA INVESTOINTISUUNNITELMAKSI VUOSILLE Oheismateriaalia Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritteli lautakunnille talousarviokehykset. Investointeina pidetään yli euron hankintoja, jotka tuottavat kunnalle tuloa tai ovat palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden ajan. Irtaimen käyttöomaisuuteen liittyvien investointien hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta yli euroa. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää hintarajan, niin sitä pidetään myös investointina. Tällaisia voi olla esimerkiksi kerralla hankittava hyödykeryhmä (mm. atk-laitteet) tai ensikertainen kalustaminen. Investointikohde ei kuitenkaan voi olla yhdistelmä useasta eri hyödykkeestä, jotka koskevat useita toimipisteitä. Perusturvaosaston investoinnit vuodelle 2016 käsittävät: - Kotihoidon mobiililaitteiden hankinta. Mobiililaitteiden käyttö kotihoidossa tehostaa todellisen työajan käyttöä. Laitteiden avulla hyödynnetään kotihoidon prosesseja, helpotetaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja tehostetaan tiedonkulkua. Tähän oli vuoden 2015 investoinneissa varattu euroa, mutta koska tämä summa ei riitä peittämään kokonaiskustannuksia ehdotetaan, että hankinta tehdään vuonna Investointikustannukset nousevat euroon, joka käsittää euroa laitehankintoja ja euroa käynnistämiskustannuksia (mm. tekninen käynnistäminen, koulutus, potilastieto-ohjelma). - Hammashoitoyksikön hankinta (hammaslääkärin tuoli) Autokatoksen rakentaminen kotihoidon autoille, Kotihoidossa on tällä hetkellä käytössään neljä leasingautoa. Autokatoksen puutteen vuoksi lumenpoisto autoista talvisin on aikaa vievää. - ssa on nykyään 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa mutta pitkällä tähtäimellä tätä määrää tulee lisätä. Aikaisemmassa investointisuunnitelmassa on varattuna tehostetun palveluasumisen kehittämistä ja suunnittelua varten vuonna Suunnittelun tarvetta ei ole vuonna 2016, joten se siirretään vuoteen Oheismateriaali: - oheismateriaalina kunnanhallituksen hyväksymät ohjeet talousarvion laadintaa varten vuodelle 2015

6 Sivu 6 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää 1. Ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2016 talousarvion investointiosaan varataan: kotihoidon mobiililaitteiden hankintaan hammashoitoyksikön (hammaslääkärin tuoli) hankinta autokatoksen rakentamista varten kotihoidon autoille 2. Ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden investointisuunnitelmaan varataan: tehostetun palveluasumisen suunnittelua varten vuonna 2017.

7 Sivu 7 PERUSTLTK:199 /2014 PTLTK 29 Liite 1 Oheismateriaali SIUNTION KOTIHOIDON MENUMAT-KOKEILUN YHTEENVETO JA EHDOTUS TOIMINTAMUODON JATKAMISEKSI n kunnan kotihoidossa on ollut MENUMAT pilotti ajalla kesä talvi Pilotoinnista on tehty asiakastyytyväisyys kysely pilotointiin osallistuneille asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä kotihoidon henkilökunnalle huhtikuussa Ikääntyneen ihmisen hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Hyvä ravitsemustila sekä ennaltaehkäisee sairauksia että nopeuttaa niistä toipumista. Kotona asumisen mahdollisuudet ovat paremmat, mikäli yksilön ravitsemustila on hyvä. Keskeisimmät ongelmat ikä-ihmisten ravitsemuksessa ovat liian vähäinen energian saanti ja laihtuminen. Ravitsemusongelmien riski on suurin yli 80-vuotiailla. Asiakaskyselyn perusteella Menumatin käyttö koettiin pääosin erittäin helpoksi tai helpoksi. Ruokien makua ja annoskokoa pidettiin myös pääosin erittäin hyvänä. Asiakkaan valinnanvapaus ateriavaihtoehdoissa ja oman aterian ajankohdasta pidettiin erittäin tärkeänä ominaisuutena Menumat palvelussa. Vain yksi asiakas koki Menumat palvelun vaikeaksi ja ongelmalliseksi. Henkilökunnan palautteissa nousi esiin etenkin pilottijakson alun laitteiden kanssa ilmenneet toimintaongelmat. Ongelmat ovat kuitenkin alun takkuilun jälkeen helpottaneet, kun laite ja palvelumuoto ovat tulleet tutummaksi. Menumat palvelu on hyvä palvelumuoto yhtenä kotihoidon tukipalveluna ja esimerkiksi valintavaihtoehtona ateriapalveluissa. Tulevaisuudessa kotihoidon asiakasmäärät tulevat kasvamaan, joka lisää myös tarvetta erilaisille kotihoidon tukipalveluille. Tarjoamalla helppokäyttöistä Menumat palvelua yhtenä kotihoidon tukipalveluvaihtoehtona tuetaan asiakkaiden kotona selviämistä ja omatoimisuutta. Menumat palvelun avulla on myös mahdollista tukea asiakkaiden valintamahdollisuuksia ja itsenäistä ruokailurytmiä. Erilaisten tukipalveluiden avulla on mahdollista vapauttaa kotihoidon henkilökunnan aikaa varsinaiseen hoitotyöhön sekä asiakkaiden jäljellä olevien voimavaroja tukevaan kuntoutustyöhön. Myös ruokapalveluiden resurssit ovat rajalliset lämpimien kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksen suhteen. MENUMATin ehdotus n kunnalle: (Tarjous liitteenä) - Menumat kotiateriapalvelu tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kunnan kotiateriatarjontaan

8 Sivu 8 - Palveluohjaus esittelee uusille asiakkailleen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä myös Menumat kotiateria vaihtoehdon - Menumat osallistuu haluttaessa mukaan kunnan tapahtumiin ja esittelee ja markkinoi palveluaan n alueen ikäihmisille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa - Mikäli asiakas ei ole oikeutettu kotihoidon palveluihin, Menumat voi haluttaessa hoitaa tällaiset asiakkaat yksityisasiakkaina Nykyisen kunnan tarjoaman ateriapalvelun hinta on 10,80 /ateria mikä sisältää pääruoan, jälkiruoan ja kuljetuksen. Menumatin tarjouksen ateriapalvelun keskimääräinen hinta on 9,83 /ateria, joka sisältää pääruoan, jälkiruoan ja palvelumaksun. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 1 tarjous, Menumat Oy:n ateria-automaattipalvelu - oheismateriaalina Asiakaskyselyn tulokset Valmistelija: hoivapalveluesimies Katja Palkoranta, puh , s- posti: Ehdotus: Lautakunta päättää ottaa käyttöön Menumat kotiateriapalvelun tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kunnan kotiateriatarjontaan. Asiakasmaksu ateriapalvelusta on 8,90 /ateria, joka sisältää pääruoan, jälkiruoan ja palvelumaksun. Asiakasmaksu on sama kuin nykyinen kotiin kuljetettu ateria. n kunta laskuttaa asiakasta. Tämä ei poissulje nykyistä kotiateriapalvelua mutta antaa asiakkaille valintamahdollisuuksia.

9 Sivu 9 PERUSTLTK:268 /2015 PTLTK 30 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 Liite 2 Vuonna 2013 sosiaaliasiamiestoiminnan piirissä olivat Hyvinkään ja Lohjan kaupungit, n kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Vihti ja Karkkila) ja Mustijoen perusturva (Mäntsälä ja Pornainen). Sosiaalitaidossa työskentelee kokoaikainen sosiaaliasiamies, jonka toimipaikka on Järvenpäässä. Asiakastapaamisia varten kunnat järjestävät tiloja sosiaaliasiamiehen käyttöön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Selvitys kuvaa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa sosiaaliasiamiehelle kuntalaisilta tulleiden yhteydenottojen pohjalta. Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä yleensä silloin, kun asiakas tarvitsee yleistä neuvontaa tai ohjausta sosiaalipalveluissa tai asiointi sosiaalitoimessa ei ole sujunut asiakkaan odotusten mukaisesti. Selvityksestä välittyvä kuva on sen vuoksi negatiivisempi kuin jos asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista tarkasteltaisiin kaikkien sosiaalitoimessa asioineiden antaman palautteen pohjalta. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton toimija. Asiamies ei tee päätöksiä, vaan hän neuvoo ja opastaa asiakkaita sekä avustaa tarvittaessa päätökseen liittyvässä muutoksenhaussa. Sosiaaliasiamiehen toiminta ei ulotu kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinotoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvojan palveluihin. Näitä asioissa koskevissa yhteydenotoissa sosiaaliasiamies ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen puoleen. Sosiaaliasiamies tekee vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallitukselle niistä asioista, joita vuoden aikana on tullut esiin asiakkaiden yhteydenotoissa. Selvityksessä tuodaan tämän aineiston perusteella esille nousseita kehittämisehdotuksia, joilla sosiaalihuollon rakenteita ja toimintatapoja voitaisiin kehittää. Asiakkaiden yhteydenotot sosiaaliasiamieheen ovat vuoteen 2012 saakka kasvaneet vuosittain melko tasaisesti. Vuonna 2013 yhteydenottojen määrä on ensimmäistä kertaa laskenut edellisvuoteen verrattuna (10 %). Vuoden 2014 asiakasmäärä ei ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden koska tilastointikäytäntö on muuttunut vuoden aikana henkilövaihdoksen yhteydessä. Suuren muutos huhtikuusta 2014 alkaen on, että yksittäinen asia tilastoidaan yhtenä asiana niin kauan kun asiakasyhteys jatkuu. Aikaisemmin jokainen asiakasyhteys tilastoitiin erillisenä yhteytenä. Uusi tilastointimenetelmä noudattaa kansallista mallia. Muutos on otettava huomioon vuoden 2014 tilastoa tarkasteltaessa.

10 Sivu 10 Toimeentulotukea koskevien yhteydenottojen osuus oli 43 %, lastensuojelun liittyvien yhteydenottojen osuus 16 %, ikääntyneiden palveluun liittyvien yhteydenottojen osuus 7 % ja vammaispalvelun osalta osuus oli 15 %. On kuitenkin huomioitava, että ikääntyneiden palveluja koskeva neuvontaja ohjaustarve sekä tyytymättömyyden ilmaisu kanavoituu myös potilasasiamiehille. sta otettiin vuoden 2014 aikana yhteyttä sosiaaliasiamieheen 5 kertaa (14 krt v. 2013). Näistä uusia asiakkaita oli 3, 1 oli vanha ja 1 käännytettiin toiselle viranomaiselle. Yhteydenotoista puolet (2) koski toimeentulotukea ja puolet (2) lastensuojelua. Vähäisen yhteydenottomäärän takia ei voi vetää mittavampia johtopäätöksiä. Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto käsitteli viime vuonna neljä oikaisuvaatimusta. Kukaan ei valittanut jonotus- tai käsittelyajoista eikä asiattomasta kohtelusta. Vuoden 2014 aikana ei tehty yhtään huomautusta Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista liittyen. Hallinto-oikeuteen tehtiin yksi valitus ja toinen tehtiin aluehallintovirastolle. Eduskunnan oikeusasiamiehelle ei tehty yhtään valitusta. Sosiaaliasiamiehen arvion mukaan näyttää siltä, että kunnat yleisesti ottaen ovat kehittäneet ja parantaneet asiakaspalvelua ja asiakkaiden kohtelua. Sosiaaliasiamies kehottaa kuntia kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. Tiedottamisvelvollisuus, ns. velvollisuus antaa asianmukaista palvelua sekä tiedottaa ja neuvoa asiakkaita palvelutarjonnasta. 2. Lakisääteisiä toimeentulotuen käsittelyaikoja on noudatettava. 3. Päätöksiä on perusteltava perusteellisesti ja ymmärrettävästi asiakkaalle. 4. Kirjalliset päätökset on tehtävä kohtuullisen ajan puitteissa ilman että asiakkaan tarvitsee pyytää niitä. 5. Annetaan asiakkaille mahdollisuus osallistua asiakasprosessiin, myös koskien omaisia. 6. Annetaan perusteltuja vastauksia muistutuksiin Sosiaalihoitolakiin perustuen kohtuullisessa ajassa. Kunta ottaa nämä seikat huomioon palvelua kehittäessään. Liitteet: - liitteenä 2 on Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heerman, puh , s-posti:

11 Sivu 11 Ehdotus: Lautakunta päättää merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

12 Sivu 12 PERUSTLTK:284 /2015 PTLTK 31 TYÖTTÖMIEN AKTIVOINTI SIUNTION KUNNASSA Tausta: n perusturvaosaston strateginen tavoite vuodelle 2015 on vähentää työttömyyttä sekä aktivoida pitkäaikaistyöttömiä ja parantaa palveluja heille. n työttömyysaste on noussut vuodesta 2014, ja tämänhetkinen työttömyysaste on 6,7 % (maaliskuu 2015). Vuoden 2015 alusta astui voimaan uusi laki, joka määrittelee kuntien kustannusvastuun pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Kunnan tulee korvata 50 % työmarkkinatuen kustannuksista 300 työttömyyspäivän jälkeen työttömyyspäivien jälkeen kustannusvastuu nousee 70 prosenttiin. n kunnan osalta tämä tarkoittaa että kustannukset tulevat nousemaan. Maaliskuussa 2015 työmarkkinatuen budjetista oli käytetty 44 %. Tämä tarkoittaa että ilman uusia toimenpiteitä työmarkkinatuen kokonaiskustannukset vuodelle 2015 tulevat olemaan n Prosenteissa tämä tarkoittaa 178 % budjetoiduista kustannuksista. Toimenpiteet: Marraskuussa 2014 perustettiin eri osastojen edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää n tämänhetkinen työttömyystilanne sekä pohtia millaisilla toimilla kunta voi toimia työttömyyden vähentämiseksi. Työryhmässä pohdittiin erilaisia pitkäaikaistyöttömien aktivointikeinoja, ja keskeisimmiksi keinoiksi nähtiin kuntouttava työtoiminta sekä työkokeilupaikkojen tarjoaminen sekä kunnan osastoilla että yhteistyön tiivistämisen myötä yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Joko työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien osalta kunta ei joudu maksamaan kustannusvastuuosuuttaan työmarkkinatuesta. Lisäksi kunta saa valtiolta päiväkohtaisen korvauksen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista. Yhteistyön tiivistämisestä saatiin hyviä kokemuksia kunnan nuorisotoimen organisoimassa Nuorisotyöttömyys nollaksi-tempauksessa, jossa kohderyhmänä olivat nuorisotakuun piirissä olevat nuoret. Kokemuksia tullaan hyödyntämään nuorisotyöttömyyteen liittyvissä toimenpiteissä sekä soveltuvin osin myös laajemmalle kohderyhmälle. n kunnassa on tähän mennessä tarjottu kuntouttavaa työtoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille nuorten työpaja Virrassa. Paja on toiminut vuoden 2014 alusta sivistysosastolla nuorisotoimen tulosyksikössä. Suunniteltaessa kuntouttavaa työtoimintaa myös aikuisikäiselle kohderyhmälle, työryhmässä nähtiin järkevänä tiiviin yhteistyön tekeminen perusturva- ja sivistysosastojen välillä.

13 Sivu 13 Kuntouttavaa työtoimintaa lähdetään toteuttamaan syksystä 2015 alkaen osastojen välisenä yhteistyönä. Toimintaa toteutetaan työpajatoimintana sekä nuorille että aikuisille. Pajatoiminnassa työskentelee kaksi työpajaohjaajaa nuorisotoimen työntekijöinä, sekä sosiaalitoimiston palkkaama työttömyysohjaaja ajalla Toimintaa ja yhteistyömallia kehitetään ja arvioidaan loppuvuoden 2016 aikana. Tavoite on, että toiminta ja sen organisointi saadaan kehitystyön myötä vakiintumaan siten, että vuoden 2016 budjettiin varataan määrärahoja toimintaa varten. Valmistelijat: sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heerman, puh , s-posti: vapaa-aikapäällikkö Tapio Lepikkö, puh , s-posti: Ehdotus: päättää merkitä asian tiedoksi

14 Sivu 14 PTLTK 32 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2015 Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään kerran kuukaudessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouspäiviksi syksyllä 2015 ehdotetaan seuraavia päiviä: keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg puh s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella: keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello keskiviikko kello 18.00

15 Sivu 15 PTLTK 33 Oheismateriaali PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA 04/2015 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteuma neljän ensimmäisen kuukauden osalta on 35,0 %. Tuotot ovat 28,4 % ja menot 34,5 %. Tämän ennusteen mukaan perusturvalautakunnan tulos ylittyy vuositasolla n Erikoissairaanhoitoa on tosin vaikea arvioida, koska kuntia veloitetaan todellisesta käytöstä jälkikäteen, kun hoitojakso on päättynyt ja kalliin hoidon kustannukset on huomioitu. Terveyspalveluiden toimintakate ensimmäisten neljän kuukauden osalta on yhteensä 36,2 %. Tähän sisältyy myös erikoissairaanhoito, joka on 38,0 % ensimmäisten neljän kuukauden osalta. Tähän arvioon ei sisälly kaksi kertaa vuodessa tehtäviä kalliin hoidon vähennyksiä. Terveyspalveluiden toimintakate muun toiminnan osalta on 31,4 %, mikä tarkoittaa n euron säästöä vuositasolla. Tuotot ovat 37 % ja menot 31,9 %. Vanhuspalvelun toimintakate neljän ensimmäisen kuukauden osalta on 32,6 %. Vaikka tuotot eivät yllä talousarvion tasolle, ennustetaan vanhuspalvelun pysyvän annettujen kehysten puitteissa. Tulojen menetys johtuu lähinnä siitä, että ulkopuoliset kunnat ovat käyttäneet vuodeosaston palveluja vähemmän ja näin ollen myyntituotot ovat vähentyneet. Ostopalvelujen käytön arvioidaan vähentyvän n vuositasolla. Sosiaalipalveluiden osalta toimintakate oli ensimmäisten neljän kuukauden osalta 33,5 %. Toimeentulotuen kustannukset ovat tällä hetkellä arvioita pienemmät ja ovat 22 % talousarviosta. Päihdehuollon kuntoutuskustannukset ylittävät budjetin ja ensimmäisen neljänneksen toimintakate on jäljessä budjetoidusta 53,2 %. Vammaispalvelun kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n , mikä johtuu asumispalveluiden lisääntyneestä käytöstä. Lasten ja perheiden huollon toimintakate ylittää budjetin n Syynä on lakisääteisten lastensuojelupalvelujen lisääntynyt käyttö avohuollossa. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on iso haaste. Ellei työllistämistavoitetta saavuteta, arvioidaan että talousarvio ylittyy n Palkkaamalla koordinoija saataneen kustannuksia alenemaan n euroa vuoden 2015 osalta. Oheismateriaali: - oheismateriaalina on talouden toteuma 4/2015 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää

16 Sivu 16 - merkitä asian tiedokseen.

17 Sivu 17 PTLTK 34 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 Sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Mäntsälän, Pornaisten, Vihdin ja Siuntion kunnissa sekä Hyvinkään, Lohjan ja Karkkilan kaupungeissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004 SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 24 TAMPEREELLA 24.3.25 SOSIAALIASIAMIEHET EINEMÄKI PEKKA LEPIKKÖ LAURA SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...3 1.1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4. SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 2.4.2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 08 Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys

Sosiaaliasiamiehen selvitys Sosiaaliasiamiehen selvitys Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2006

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2006 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2006 - Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Hattulan, Hauhon, - Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnissa - sekä Hämeenlinnan kaupungissa Pikassos

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2011 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot