AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) *) Q3/00 Q3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) *) Q3/00 Q3/99 1-9 1-9 1999"

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO 8.00 COMPTELIN OSAVUOSIKATSAUS Yhteenveto Liikevaihto 256,7 Mmk, +59,8% Liikevoitto 99,4 Mmk, +93,6% Voitto ennen veroja 103,9 Mmk, +92,7% - Comptelin liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti ja kannattavuus oli erinomainen. - Mobiililiiketoiminta on edelleen kasvanut voimakkaasti. Operaattoreiden GPRS-investoinnit ovat käynnistyneet, millä on positiivinen vaikutus Comptelin liiketoimintaan - Yhdysvaltain tytäryhtiön sekä Hong Kongin ja Australian myyntitoimistojen toiminnot ovat käynnistyneet syyskuussa. Uuden myyntitoimiston perustamistoimet Pekingiin on aloitettu. - Yhteistyötä partneriverkoston kanssa on tiivistetty. Yhteistyösopimus Amdocs-Solectin kanssa julkistettiin Partnereiden perustamien Comptel-tuotteiden osaamiskeskusten määrä on kasvanut neljään. Partnereiden osuus kokonaisviennistä tammi-syyskuussa oli 77,5%. - Syyskuussa julkistetun myyntiyhtiön toimitusjohtajaksi on kutsuttu Arvo Mustonen. Myyntiyhtiö keskittyy kolmansien osapuolten mobiili-internet-tuotteiden markkinointikanavaksi. - Comptel Chinchilla, seuraavan sukupolven ratkaisu mobiilipalveluiden veloitukseen, julkistettiin Comptel MDSkäyttäjäkokouksessa Roomassa syyskuussa. AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) *) Q3/00 Q3/ /00 /99 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Mmk 84,3 50,6 256,7 160,7 232,2 Liikevaihto, kasvu % 66,6% 53,3% 59,8% 65,3% 53,2 % Liikevoitto, Mmk 30,8 15,8 99,4 51,4 79,6 Liikevoitto, kasvu % 94,7% 44,5% 93,6% 196,5% 170,6% Liikevoitto, % liikevaihdosta 36,4% 31,3% 38,7% 32,0% 34,3% Voitto ennen satunnaiseriä, 32,5 15,6 103,9 53,9 84,1 varauksia ja veroja, Mmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 38,5 % 30,9 % 40,4% 33,6 % 36,2 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, mk 0,21 0,11 0,68 0,38 0,60 Oma pääoma/osake, mk 1,85 0,69 1,85 0,69 1,22 *) Vertailu Comptel Oyj

2 MUUTOKSET YHTIÖRAKENTEESSA Osavuosikatsauksen tiedot esitetään konsernitasolla vuoden 2000 osalta, koska Comptel on hankkinut tänä vuonna enemmistöosuuden Probatus Oy:stä (51,0%), Arcus Software Oy:stä on tullut Comptelin osakkuusyhtiö (23,4%), Kuala Lumpurin edustusto on muutettu Comptelin täysin omistamaksi tytäryhtiöksi (Comptel Communications Sdn Bhd) ja Yhdysvaltain tytäryhtiön (Comptel Inc.) toiminta on käynnistynyt. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä ei ole ollut katsauskaudella oleellista vaikutusta Comptel -konsernin tulokseen. Tässä katsauksessa tarkastellaan konsernin tietoja ja vertailutietoina Comptel Oyj:n lukuja aiemmilta tilikausilta, jollei erikseen toisin mainita. VUODEN 2000 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN(HEINÄ-SYYSKUU)TULOS Comptelin liikevaihto katsauskaudella heinä-syyskuussa 2000 oli 84,3 Mmk (50,6 Mmk), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 66,6 %. Vienti kasvoi 73,9 % ja oli 56,0 Mmk (32,2 Mmk). Viennin osuus liikevaihdosta oli 66,4 %. Partnereiden kautta tapahtunut vienti oli 84,1 % kokonaisviennistä. Liikevoitto kasvoi 94,7 % ja oli 30,8 Mmk (15,8 Mmk) ja se vastasi 36,5 % (31,3 %) liikevaihdosta. Liikevaihtoa nopeamman tuloskehityksen kasvun mahdollistivat MDS-tuoteperheen ja viennin kasvanut osuus liikevaihdosta sekä operaattoreiden tilaajamäärän kasvuun pohjautuvien lisenssitulojen kasvu. Henkilöstökuluihin on kirjattu pakollisena varauksena 1,1 Mmk suuruinen henkilöstön optio-ohjelman kolmannelle vuosineljännekselle jaksotettu sosiaaliturvamaksu. Rahoituserät olivat yhteensä + 1,7 Mmk (-0,2 Mmk), joka koostui pääosin korkotuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 108,3 % ja oli 32,5 Mmk (15,6 Mmk). Tulos vastasi liikevaihdosta 38,6 % (30,9 %). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 155,0 Mmk. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tilauskanta (99,5 Mmk) ei ole vertailukelpoinen erilaisen kirjaus- ja sopimuskäytännön takia. Yrityksen johdon näkemyksen mukaan vertailukelpoinen tilauskannan kasvu viime vuoden syyskuusta oli 41%. Osakekohtainen tulos kasvoi 90,9% ja oli 0,21 (0,11)mk/osake. VUODEN 2000 YHDEKSÄN KUUKAUDEN (TAMMI-SYYSKUU) TULOS Comptelin liikevaihto tammi-syyskuussa 2000 oli 256,7 Mmk (160,7 Mmk), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 59,8 %. Vienti kasvoi 77,2 % ja oli 169,6 Mmk (95,7 Mmk). Viennin osuus liikevaihdosta oli ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 66,0%. Viennin osuus Eurooppaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan oli 59%, Aasian ja Tyynenmeren alueelle 25% ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan 16%. Liikevoitto kasvoi 93,6 % ja oli 99,4 Mmk (51,4 Mmk) ja se vastasi 38,7 % (32,0 %) liikevaihdosta Liikevoitto sisältää 1,8 Mmk Radiolinjan osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa. Henkilöstökuluihin on kirjattu pakollisena varauksena 5,9 Mmk suuruinen henkilöstön optio-ohjelman tammi-syyskuulle jaksotettu sosiaaliturvamaksu.

3 Rahoituserät olivat yhteensä + 4,5 Mmk (+2,6 Mmk), joka koostui pääosin korkotuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 92,8 % ja oli 103,9 Mmk (53,9 Mmk). Tulos vastasi 40,4 % (33,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos kasvoi 78,9 % ja oli 0,68 (0,38) mk/osake. KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMAT COMPTEL JA TOIMIALAN KEHITYS Puhepalvelut ovat edelleen vallitsevassa roolissa niin mobiilikuin kiinteissä puhelinverkoissa. Data ja SMS- palveluiden merkitys kuitenkin kasvaa edelleen ja niiden osuus useilla mobiilioperaattoreilla on kasvanut yli 10%:iin liikevaihdosta. WAP:iin liittyvät tekniset alkuvaikeudet ja rajoittunut käyttöliittymä (päätelaitteet, palvelut) sekä nykyisten mobiiliverkkojen rajoitukset (kapasiteetti, kytkentäviive, laskutusmallit) ovat hidastaneet WAP-palvelukokonaisuuksien tarjontaa ja käyttöönottoa. Pakettikytkentäinen GPRS-verkko tarjoaa merkittävästi paremmat mahdollisuudet WAP- ja Internet -palveluiden käyttöön mobiilipäätelaitteissa. Tämä luo mahdollisuuden tarjota aivan uudenlaisia mobiilipalveluja suuremmalle käyttäjäkunnalle ja luoda uudenlaisen mobiilitalouden ensimmäiset palvelut. Ensimmäiset GPRS-verkot avataan rajoitetulle käyttäjäkunnalle kuluvan syksyn aikana tekniikan kokeilemiseksi. Laskutusratkaisut liittyen mm. verkkovierailuun (roaming) ja revenue sharing -toimintatapaan, ja tietoturvaratkaisut ovat kuitenkin vielä monilta osin kehitysvaiheessa. Palveluiden ja sisällön osuus arvoketjussa on jatkossa merkittävä ja perinteinen käyttöaikaan ja liikennemäärään perustuvan veloituksen merkitys vähenee. Comptel Chinchilla yhdessä Comptel MDS -tuotteiden kanssa tarjoaa mediaattoriratkaisun uusien interaktiivisten mobiilipalveluiden hallintaan ja veloitukseen. Tulevaisuudessa joustavat asiakkuuden hallinta-, hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmät yhdessä älykkään mediaattorin kanssa luovat perusedellytykset uusien mobiilipalveluiden laajamittaiselle käytölle. Tämä on tuonut uusia haastajia laskutusjärjestelmäpuolelle, mikä näkyy myös Comptelin partneriverkoston laajentumisena. 3G-lisenssien jako on käynnistynyt ja ensimmäiset operaattorit ovat tehneet hankintapäätöksiä verkkoelementeistä.3g-verkkoihin sisältyy edelleen suuria teknisiä ja kaupallisia epävarmuustekijöitä. Monia 3G-verkon palveluita on kuitenkin mahdollista luoda ja käyttää jo 2,5G verkoissa (GPRS). 4G-verkot (W-LAN) tuovat oman lisänsä siirtokapasiteetin tarjontaan ja 3G/4G -verkkojen positiointi on vielä monilta osin auki. PARTNERITOIMINTA

4 Partnereiden suhteellinen osuus kokonaisviennistä oli 84,1 % (61,5 %) kolmannella vuosineljänneksellä. Vastaava luku ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 77,5 % (58,8 %). Valittujen partnereiden kanssa yhteistyötä on syvennetty ja perustettu osaamiskeskuksia Eurooppaan (Tsekinmaa/Logica, Saksa/Debis ja Hollanti/Compaq) ja Yhdysvaltoihin (San Francisco/Logica). Katsauskauden jälkeen on julkistettu yhteistyösopimus Amdocsin kanssa. MDS-LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Comptelin järjestelmiä on toimitettu 47 maahan yli 160:lle asiakkaalle. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma tammisyyskuussa oli seuraava: Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 59%, Aasia ja Tyynenmeren alue 25% ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 16%. Pääosa uusista hankkeista ei ole julkistettavissa asiakkaiden kilpailutilanteen takia. Yhtenä strategisena painopistealueena on maantieteellinen laajentuminen, joka toteutetaan laajentamalla omaa myyntiverkostoa ja syventämällä partnerisuhteita. Eurooppa GPRS toimitusten painopiste on ollut Euroopassa, minkä odotetaan nostavan Euroopan suhteellista osuutta kokonaisliikevaihdostamme ensi vuonna. Aasia ja Australia Comptel perustaa myyntitoimiston Kiinan markkinoille, sijaintipaikkana Peking. Tavoitteena on toiminnan käynnistyminen vuoden 2001 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hong Kongin ja Sydneyn myyntitoimistot ovat aloittaneet toimintansa syyskuussa. Panostukset Malesian tytäryhtiön liiketoiminnan kasvattamiseen jatkuivat. Henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 30. Suurin osa uusista henkilöistä palkataan perustettuun tuotekehitysyksikköön. Amerikka Tytäryhtiön perustaminen Yhdysvaltain markkinoille eteni suunnitelmien mukaisesti. Comptelin Yhdysvaltain tytäryhtiö Comptel Inc on avannut toimistonsa Arlingtonissa, joka sijaitsee Washington D.C:n välittömässä läheisyydessä. Järjestelmäkehitys Comptelin vastuulla on Elisa Communicationsin järjestelmäkehitys, jonka keskeisimmät uudet hankkeet ovat olleet Eurototeutusprojektit. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus ja tuotekehitystoiminta keskittyi mediaattoriohjelmistoihin. T&K-kulut muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja

5 asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista, joissa yhteensä oli mukana yrityksen koko henkilömäärästä noin 25%. Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä 8,3 Mmk ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 22,0 Mmk. Tuotekehityksen painopistealueina ovat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana olleet MDS for Internet -tuotteen jatkokehitys, Comptel Chinchilla- tuotteen kehitys, uusien mobiilipalveluiden tutkimus, GPRS Charging Gateway -tuotteen jatkokehitys, Comptel MDS-perustuotteiden uusi ohjelmistosukupolvi ja MDS Credit Guard - jatkokehitys (saldomuistutus/saldorajoitussovellus). Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. COMPTEL CHINCHILLA, SEURAAVAN SUKUPOLVEN RATKAISU MOBIILIPALVELUIDEN VELOITUKSEEN Comptel Chinchilla on suunniteltu operaattoreille, jotka välittävät sisältöpalveluita mobiiliverkossa. Comptel MDS -käyttäjien tapaamisessa syyskuussa Roomassa julkistettu uusi tuote mahdollistaa kolmannen osapuolen sisällöntuottajien hallinnan, sisällön välityksen ja turvallisen maksamisen mobiiliinternetissä. Se huolehtii myös maksutapahtumien välityksestä ja käyttäjien profiilin hallinnasta. Perinteinen mediaattori on suunnattu verkon käyttötietojen jälkikäsittelyyn, kun taas Comptel Chinchilla osallistuu itse tapahtumaan ja sen hallintaan palveluiden käytön yhteydessä. Tällöin käyttäjät voidaan välittömästi tunnistaa ja valtuuttaa käyttämään palvelua. Lisäksi heidän luottokelpoisuutensa voidaan välittömästi tarkistaa ja kerätä käyttömaksut tapahtumahetkellä. Nämä ominaisuudet ovat olennaisia vaatimuksia tulevaisuuden mobiilimaailmassa. MYYNTIYHTIÖ MOBIILI-INTERNET-OHJELMISTOJEN MARKKINOINTIIN Comptel perustaa erillisen myyntiyhtiön, joka keskittyy kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteiden markkinointiin kohderyhmänä mobiilioperaattorit ja mobiilipalveluiden tarjoajat globaalisti. Myyntiyhtiön tuotevalikoima perustuu innovatiivisiin mobiili-internet -ratkaisuihin. Yhtiö voi tehdä pääomasijoituksia niihin toimittajiin, joiden ohjelmistotuotteita yhtiö ryhtyy myymään. Myyntiyhtiö aloittaa toimintansa tänä vuonna. Liikevaihdon odotetaan ylittävän 100 miljoonaa markkaa vuonna Myyntiin ja markkinointiin yhtiö panostaa 50 miljoonaa markkaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen viimeistään vuonna Pitkän aikavälin käyttökatteen odotetaan olevan 20 prosentin tasolla. Myyntiyhtiön toimitusjohtajaksi on kutsuttu insinööri Arvo Mustonen. Mustonen siirtyi tehtävään Sonera Oyj:n kehitysjohtajan paikalta. Aiemmin hän on toiminut Tecnomen Oy:n toimitusjohtajana ja Oy Kyro Ab:n varatoimitusjohtajana. Myyntiyhtiön muun avainhenkilöstön rekrytointi on käynnissä. Comptel Oyj ja Yomi Media Oy ovat solmineet aiesopimuksen markkinointi- ja jakeluyhteistyön laajentamisesta. Sopimuksen

6 mukaan Comptelin uusi perustettava myyntiyhtiö ottaa Yomi Median Smartal-tuotteet tuotevalikoimaansa. RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 294,4 Mmk, josta rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 203,7 Mmk. Yhtiöllä ei ollut korollista velkaa katsauskauden lopussa ja omavaraisuusaste oli 79,1 %. INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat kolmannella vuosineljänneksellä 9,2 Mmk (5,4 Mmk) ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 29,9 Mmk (13,0 Mmk). Investoinnit muodostuivat tammi-syyskuussa pääasiassa Probatuksen osakkeiden hankinnasta, Arcus Softwaren osakkeiden merkinnästä, vuokrakiinteistöjen perusparannuksista sekä laite- ja kalustoinvestoinneista. Käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella Probatuksen osakkeiden hankintaa lukuunottamatta. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 462, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 128 henkilöä eli 38 %. COMPTELIN OSAKE Yhtiön 10 suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, : Elisa Communications Oyj 58,1% Varma-Sampo 0,8% OP-Delta Sijoitusrahasto 0,4% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,4% Sijoitusrahasto Merita Optima 0,4% Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 0,4% Sijoitusrahasto Leonia Osake 0,4% Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 0,4% Kuntien Eläkevakuutus 0,3% PT:n eläkesäätiö 0,3% Hallintarekisteri 18,9% Yhtiökokouksen päätöksellä Comptel Oyj:n osakkeiden lukumäärää lisättiin osakepääomaa muuttamatta siten, että kukin yhtiön osake jaettiin viiteen (5) osakkeeseen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo muuttui 0,1 eurosta 0,02 euroon. Täsmäytyspäivä oli Hallitus sai pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle optiota, joilla voidaan merkitä enintään Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu kpl, joilla voidaan merkitä Comptel Oyj:n osaketta.

7 Hallitus sai pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä enintään Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu kpl, joilla voidaan merkitä Comptel Oyj:n osaketta. Optioohjelma sisältää kolmea erilaista optio-oikeutta, joista optiooikeuden A merkintähinnaksi määräytyi 19,63 euroa osakkeen vaihdolla painotetun huhtikuun 2000 keskikurssin mukaisesti. Optio-oikeuksien B ja C merkintähinnat määräytyvät huhtikuussa vuosina 2001 ja Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli osaketta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Comptel on solminut strategisen yhteistyösopimuksen Amdocsin kanssa, joka on maailman johtava tietoliikenne- ja internetpalveluihin tarkoitettujen asiakashallinta- ja laskutusratkaisujen tuottaja. Comptel toimii jatkossa yhteistyössä Amdocsin Solect -divisioonan kanssa Comptel MDS -mediaattoriratkaisun integroimiseksi Solectin IAF Horizon - ohjelmistotuotteeseen. Telenor Mobil AS ja Comptel Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Comptel toimittaa MDS mediaattoriohjelmiston tilaajatietojen ja palveluiden hallintaan Telenor Mobil in GSM verkkoon. YHTIÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön näkemyksen mukaan mediaattorimarkkinoiden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Mediaattorin rooli laajenee edelleen mobiili- ja IP-verkoissa. Samalla sen asema tulee korostumaan asiakkaitten kilpailukyvyn parantamisessa ja ylläpitämisessä. Nykyisten tuotteiden ympärille Comptel kehittää uusia ratkaisuja ja myy kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteita. Mobiiliverkkojen tilaajamäärien nähdään edelleen jatkavan kasvuaan. GPRS -päätelaitteiden volyymitoimitusten käynnistysajankohta vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kasvuun ensi vuonna.3gmobiiliverkkojen aikatauluihin, teknisiin ominaisuuksiin, palveluihin ja korkeisiin lisenssihintoihin liittyvät tekijät saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kehitykseen lähivuosina. Vaikka ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on parantunut viimeisten neljännesten aikana Suomessa, yhtiön orgaanista kasvua voi hidastaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus tulevaisuudessa. Yhtiön johto tarkentaa aiemmin nostettua arviota koko vuoden liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön johto uskoo, että vuoden 2000 liikevaihto kasvaa noin 50%. Johdon arvion mukaan kannattavuus säilyy erittäin hyvällä tasolla ja sen arvioidaan olevan noin 40% käyttökatteella mitattuna, mikä on toimialan huippua.

8 Vuoden 2001 osalta yhtiön johto uskoo Comptelin liikevaihdon kasvun jatkuvan markkinoiden kasvua nopeampana. Yhtiön johto uskoo Euroopan suhteellisen osuuden liikevaihdosta kasvavan GPRStoimitusten myötä. Vuonna 2001 Comptel panostaa merkittävästi liiketoiminnan laajentamiseen (mm. erilliseen myyntiyhtiöön, Comptel Chinchillaan ja omaan myyntiverkostoon) taatakseen markkinoita voimakkaamman kasvun myös pitkällä aikajänteellä. Yhtiön johto odottaa, että kannattavuus on kuitenkin hyvää tasoa ja ylittää selvästi toimialan keskimääräisen kannattavuustason. Vuoden 2000 tilinpäätöksen julkistaminen Comptel Oyj julkistaa vuoden 2000 tilinpäätöksen 16. helmikuuta KONSERNITULOSLASKELMA TMK *) *)vertailu Comptel Oyj *) *)vertailu Comptel Oyj Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja Veroja Poistoeron muutos Tuloverot Vähemmistöosuuden -732

9 muutos Tilikauden voitto KONSERNITASE (TMK) *) *) *)vertailu Comptel Oyj *)vertailu Comptel Oyj VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo*) Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus*) Tilinpäätössiirtojen kertymä*) Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma *) *) *vertailu *)vertailu

10 Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksamatta oleva määrä(tmk) Alkaneelta tilikaudelta maksettavat(tmk) Comptel Oyj Comptel Oyj Myöhemmin maksettavat(tmk) Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo(tmk) Kohde-etuuden arvo(tmk) TUNNUSLUVUT 9/2000 9/1999*) 1999 *) *vertailu Comptel Oyj *vertailu Comptel Oyj Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Tmk Liikevaihto, kasvu % 59,8 65,3 53,2 Liikevoitto, Tmk Liikevoitto, kasvu % 93,6 196,5 170,6 Liikevoitto, % liikevaihdosta 38,7 32,0 34,3 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Tmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tmk Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta ,5 33,6 36, ,5 33,6 36,2 Omavaraisuusaste, % 79,1 64,5 78,0 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, Tmk Bruttoinvestoinnit pysyviin 11,6 8,1 7,3 vastaaviin, % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, Tmk

11 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 8,6 6,2 7,0 % liikevaihdosta Tilauskanta, Tmk 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Tmk Nettovelkaantumisaste, % -102,3-113,3-93,7 1) Tilikauden sisäisen tilauskannan vaihtelu voimakas. Suurin osa vuosittaisista ylläpitosopimuksista sovitaan alkuvuodesta. Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, mk 0,68 0,38 0,60 Tulos/osake, mk, 0,68 0,38 0,60 laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, mk 1,85 0,69 1,22 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä COMPTEL OYJ Heikki Tetri, toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Heikki Tetri, toimitusjohtaja, puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS

VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.21 COMPTELIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.21 Yhteenveto Liikevaihto 18,9 milj. euroa, +37,2% - josta MDS-liiketoiminnan liikevaihto 15,1 milj. euroa, +65,9% Liikevoitto 7,6

Lisätiedot

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Yhteenveto Liikevaihto 82,0 Mmk, +64,7% Liikevoitto 29,3 Mmk, +115,9% Voitto ennen veroja 31,3 Mmk, +110,2%

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000 1

Vuosikertomus 2000 1 Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 1 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2001 klo 13.00 Euro Congress Centerissä osoitteessa Annankatu

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin.

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin. COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2003 Vuosi 2003 oli monella tapaa muutoksen vuosi Comptelille. Markkinoiden puolitoista vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi. Yritys kykeni tässä edelleen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 Konserni asetti vuonna 2000 liikevaihdolle 20 prosentin kasvutavoitteen. Kasvuvauhti säilyi tavoitteen mukaisena ensimmäisen vuosipuoliskon

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA VUOSIKERTOMUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO Vuoden 2002 keskeisiä tapahtumia...3 Comptel lyhyesti...4 Comptelin kehittyminen telemarkkinoiden evoluutiossa...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Tuotteet ja ratkaisut...10

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku)

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku) LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2004 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004 YHTEENVETO - Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5.0 miljoonaa euroa, -16% verrattuna edellisvuoden vastaavaan

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto nousi 71,8 miljoonaan euroon (69,0) ollen kaikkien aikojen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Pörssitiedote 16.10.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tuloskehitys jatkui positiivisena. Fulfillment liiketoiminta vahvassa kasvussa. Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa (12,6), tulos oli

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO.

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO. STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO Tammikuu-joulukuu - Tilivuoden liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, -3% verrattuna edellisvuoteen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. - Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6,3 milj. euroa, jossa oli muutosta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon

Lisätiedot

BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005

BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 YHTEENVETO - Liikevaihto 8 527 tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa Q1/2004) - Liikevoitto 534 tuhatta euroa (1 252 tuhatta

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot