- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui"

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 % Comptelin vuoden 2000 liikevaihdon kasvu ja tulos ovat yhtiön historian parhaat ja edustavat toimialan huippua. Liikevaihdon kasvu oli selvästi markkinoiden kasvua voimakkaampaa ja Comptel vahvisti edelleen asemaansa globaalina markkinajohtajana mediaattorimarkkinoilla. - Viimeisen neljänneksen liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus olivat ennakoitua parempia - Comptelin kohdalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus parani oleellisesti, mikä myötävaikutti positiivisesti liiketoiminnan kehitykseen ja loi hyvän perustan tulevaisuuden kasvulle edelleen vahvasti kasvavilla mediaattorimarkkinoilla. - Strategiansa mukaisesti Comptel solmi uusia tärkeitä partnersopimuksia Amdocsin ja TelesensKSCL:n kanssa - Uusia MDS for Internet toimituksia käynnistettiin GPRSoperaattoreille - Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) Q4/00 Q4/ Liikevaihto, Mmk 102,1 71,5 358,8 232,2 Liikevaihto, kasvu % 42,8 % 31,6 % 54,5 % 53,2 % Liikevoitto, Mmk 32,5 28,3 131,9 79,6 Liikevoitto, kasvu % 14,8 % 69,9 % 65,7 % 170,6% Liikevoitto, % liikevaihdosta 31,8 % 39,6 % 36,8 % 34,3% Voitto ennen satunnaisia 33,5 30,2 137,4 84,1 eriä,mmk Voitto ennen satunnaisia 32,8 % 42,2 % 38,3 % 36,2 % eriä, % liikevaihdosta Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Viennin osuus liikevaihdosta 69,6 % 49,3 % 67,1 % 61,5 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, mk 0,22 0,22 0,90 0,60 Oma pääoma/osake, mk 2,07 1,22 *) Vertailu Comptel Oyj Tässä katsauksessa tarkastellaan konsernin tietoja vuoden 2000 osalta ja vertailutietoina Comptel Oyj:n lukuja aiemmilta tilikausilta, jollei erikseen toisin mainita. VUODEN 2000 NELJÄS VUOSINELJÄNNES (LOKA-JOULUKUU)

2 Comptel-konsernin liikevaihto katsauskaudella loka-joulukuussa 2000 kasvoi ennakoitua voimakkaammin ja oli 102,1 Mmk (71,5 Mmk). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 42,8 % (31,6 %). Liikevaihdon kasvu oli ennakoitua nopeampaa kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä osittain selittyy ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden parantumisella toisen vuosipuoliskon aikana. Vienti kasvoi 50,6 % ja oli 71,1 Mmk (47,2 Mmk). Viennin osuus liikevaihdosta oli 69,6 %. Partnereiden kautta tapahtunut vienti oli 79,0 % kokonaisviennistä. Liikevoitto kasvoi 14,8 % ja oli 32,5 Mmk (28,3 Mmk) ja se vastasi 31,8 % (39,6 %) liikevaihdosta. Henkilöstökuluihin on kirjattu pakollisena varauksena 0,8 Mmk suuruinen henkilöstön optio-ohjelman neljännelle vuosineljännekselle jaksotettu sosiaaliturvamaksu. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa onnistuttiin ja lisäys viimeisellä neljänneksellä oli 50 (5). Rahoituserät olivat yhteensä + 1,0 Mmk (-1,9 Mmk), joka koostui pääosin korkotuotoista. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 10,9 % ja oli 33,5 Mmk (30,2 Mmk). Tulos vastasi liikevaihdosta 32,8 % (42,2 %). Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat neljännellä vuosineljänneksellä 7,8 Mmk (4,0 Mmk). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 141,0 Mmk. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tilauskanta 79,5 Mmk ei ole vertailukelpoinen erilaisen sopimuskäytännön takia. Yrityksen johdon näkemyksen mukaan vertailukelpoinen tilauskannan kasvu edellisen vuoden lopusta oli 47%. Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 0,22 (0,22) mk/osake. Neljännesvuosivaihtelut ovat tyypillisiä Comptelin projektiluonteisen liiketoiminnan ja lisenssien tuloutuskäytännön takia. Partneritoiminta Partnereiden suhteellinen osuus kokonaisviennistä oli 79,0 % (68,6 %) neljännellä vuosineljänneksellä. Comptel solmi lokakuussa strategisen yhteistyösopimuksen Amdocsin kanssa, jonka mukaan Comptel toimii jatkossa yhteistyössä Amdocsin Solect -divisioonan kanssa Comptel MDS -mediaattoriratkaisun integroimiseksi Solectin IAF Horizoniin. Marraskuussa Comptel ja TelesensKSCL allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä yritykset voivat tarjota verkkopalveluiden tarjoajille kattavan kokonaisratkaisun, jossa Comptelin mediaattoriohjelmistot integroidaan TelesensKSCL Jupiter Solutions -tuoteperheeseen.

3 MDS-liiketoiminta alueittain Comptelin mediaattorijärjestelmiä on toimitettu 50 maahan yli 170:lle asiakkaalle. Pääosa uusista hankkeista ei ole julkistettavissa asiakkaiden kilpailutilanteen takia. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Aasian alueella. Uusien myyntitoimistojen avaaminen viime vuoden aikana Sydneyyn ja Hong Kongiin sekä tämän vuoden alusta toimintansa aloittanut Pekingin toimisto ovat osoittautumassa oikea-aikaisiksi investoinneiksi. Henkilöstön määrä Malesian tytäryhtiössä oli joulukuun lopussa 47. Yhdysvaltain tytäryhtiö käynnisti toimintansa ja aloitti paikallisen henkilöstön rekrytoinnin viimeisellä vuosineljänneksellä. Joulukuussa yhtiö ilmoitti perustavansa myyntitoimiston Saksaan. Kotimaisten asiakkaiden järjestelmäkehitys Keskeisimmät uudet hankkeet olivat kotimaisten operaattoreiden Euro-toteutusprojektit, joiden tuotantoonotot toteutettiin vuoden 2001 alussa. Tutkimus ja tuotekehitys T&K-kulut muodostuivat suorista T&K-hankkeista, ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista, joissa oli mukana yhteensä noin 25% yrityksen koko henkilömäärästä. Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset, joihin ei sisälly asiakasprojektien yhteydessä tuotteiden kehittämiseksi tehtävää tuotekehitystä, olivat viimeisen neljänneksen aikana 10,9 (6,2) Mmk. Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. Suorien T&K -kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta kasvatettiin panostamalla Comptel Chinchillan ja MDS for Internet -tuotteiden jatkokehitykseen. Nämä tuotteet muodostavat yhdessä IP -mediaattorialustan, jonka avulla voidaan kerätä sekä siirtoverkon käyttötietoa että transaktiotietoa palveluiden käytöstä. Comptel PASSAGe Comptel perusti syyskuussa tytäryhtiön, Comptel PASSAGe Oy:n. Yhtiö kokoaa mobiilioperaattoreille ja internetpalvelujen tuottajille maailmanlaajuisesti liiketoimintaratkaisuja, joissa yhdistetään Comptelin omia tuotteita ja kolmansien osapuolten sovelluksia. Tavoitteena on hankkia myös omistusosuuksia yhteistyökumppaneista. Comptel PASSAGen liikevaihdon odotetaan ylittävän 100 miljoonaa markkaa vuonna Myyntiin ja markkinointiin yhtiö panostaa yhteensä 50 miljoonaa markkaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen viimeistään

4 vuonna Pitkän aikavälin käyttökatteen odotetaan olevan 20 prosentin tasolla. Comptel PASSAGe:n liiketoiminta käynnistyi ennakoitua nopeammin. Comptel PASSAGen henkilöstön määrä tammikuun lopussa 2001 oli 8 henkilöä. Henkilöstö Comptelin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 512 (339), jossa oli kasvua viimeisellä neljänneksellä 50 (5) henkilöä. COMPTELIN OSAKE Yhtiön 10 suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, olivat : Elisa Communications Oyj 58,1% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma Sampo 0,9% Sijoitusrahasto Merita Optima 0,6% OP-Delta Sijoitusrahasto 0,5% Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra 0,4% Kuntien Eläkevakuutus 0,4% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen0,4% Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0,4% Leonia Osake Sijoitusrahasto 0,3% LEL Työeläkekassa 0,3% Hallintarekisteri 18,7% Yhtiökokouksen päätöksellä Comptel Oyj:n osakkeiden lukumäärää lisättiin osakepääomaa muuttamatta siten, että kukin yhtiön osake jaettiin viiteen (5) osakkeeseen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo muuttui 0,1 eurosta 0,02 euroon. Täsmäytyspäivä oli Hallitus sai pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä enintään Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa näitä optio-oikeuksia oli jaettu kpl, joilla voidaan merkitä Comptel Oyj:n osaketta. Hallitus sai pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä enintään Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu kpl, joilla voidaan merkitä Comptel Oyj:n osaketta. Optioohjelma sisältää kolmea erilaista optio-oikeutta, joista optiooikeuden A merkintähinnaksi määräytyi 19,63 euroa osakkeen vaihdolla painotetun huhtikuun 2000 keskikurssin mukaisesti. Optio-oikeuksien B ja C merkintähinnat määräytyvät huhtikuussa vuosina 2001 ja Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli osaketta.

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2000 MUUTOKSET YHTIÖRAKENTEESSA Tilinpäätöksen tiedot esitetään ensimmäistä kertaa konsernitasolla vuoden 2000 osalta, koska Comptel Oyj on hankkinut vuonna 2000 enemmistöosuuden Probatus Oy:stä (53,1%), Arcus Software Oy:stä on tullut Comptelin osakkuusyhtiö (23,4%),Kuala Lumpurin edustusto on muutettu Comptelin täysin omistamaksi tytäryhtiöksi (Comptel Communications Sdn Bhd), Comptelin täysin omistaman Yhdysvaltain tytäryhtiön (Comptel Communications Inc.) toiminta on käynnistynyt ja Comptelin täysin omistamat Comptel Communications Oy ja Comptel Passage Oy on perustettu. Vertailutietoina käytetään emoyhtiön Comptel Oyj:n lukuja aiemmilta tilikausilta, jollei erikseen toisin mainita. LIIKETOIMINNAN VOIMAKAS KASVU JATKUI Comptelin vuoden 2000 liikevaihdon kasvu ja tulos ovat yhtiön historian parhaat ja edustavat toimialan huippua. Comptelin liikevaihto kasvoi 54,5 %ja oli 358,8 (232,2) miljoonaa markkaa. Vienti kasvoi 68,5 %ja oli 240,8 (142,9) miljoonaa markkaa. Viennin osuus liikevaihdosta oli 67,1% (61,5 %). Partnereiden kautta tapahtunut MDS-tuotteiden vienti kasvoi edelleen 77,9 %:iin (62,0%) kokonaisviennistä, mikä edustaa yhtiön pitkän tähtäimen tavoitetilaa. Viennin osuus Eurooppaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan oli 55,6 % (61,9 %), Aasian ja Tyynenmeren alueelle 30,5% (23,6 %) ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan 13,9 % (14,5%). Käyttökate kasvoi 62,8 % (155 %) 147,9 (90,8) miljoonaan markkaan ja oli 41,2% % (39,1 %)liikevaihdosta. Yhtiön johto odottaa Comptelin pitkälle paketoiduilla ohjelmistotuotteilla käyttökatteen pysyvän yli 30% tasolla pitkälläkin aikavälillä. Liikevoitto kasvoi 65,7% (170,6 %) 131,9 (79,6) miljoonaan markkaan ja oli 36,8 % (34,3 %)liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 1,8 Mmk Radiolinjan osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa. Henkilöstökuluihin on kirjattu lisää pakollisena varauksena 6,7 Mmk suuruinen henkilöstön optio-ohjelman sosiaaliturvamaksu täysimääräisenä Comptelin tilinpäätöspäivän kurssilla. Liikevaihtoa nopeamman tuloskehityksen kasvun mahdollistivat MDS-tuoteperheen ja viennin kasvanut osuus liikevaihdosta sekä operaattoreiden tilaajamäärän kasvuun pohjautuvien lisenssitulojen kasvu. Rahoituserät olivat yhteensä + 5,4 Mmk (+4,5 Mmk), joka koostui pääosin korkotuotoista. Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli - 1,8 Mmk ( - ) Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 63,3 % ja oli 137,4 Mmk (84,1 Mmk). Tulos vastasi 38,3 % (36,2 %) liikevaihdosta. Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 141,0 Mmk. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tilauskanta 79,5 Mmk ei ole vertailukelpoinen erilaisen sopimuskäytännön takia. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vertailukelpoinen tilauskannan kasvu edellisvuoden lopusta oli 47%. Tilikauden osakekohtainen tulos kasvoi 50,0 % ja oli 0,90 (0,60) mk/osake.

6 HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 512, jossa oli kasvua 51,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta eli 173 henkilöä. Comptelin kohdalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus parani oleellisesti tilikauden toisella vuosipuoliskolla, jonka aikana yhtiö pystyi palkkaamaan selvästi keskimääräistä enemmän uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. Henkilöstölisäykset kohdistettiin pääosin myynti- ja asiakaspalveluihin sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiö laajentui edelleen uusiin tiloihin sekä solmi vuokrasopimuksen Lapinrinne 3 kiinteistöstä, josta tulee Comptelin uusi pääkonttori. Probatus Oy on avannut toimipisteet Tampereen lisäksi Forssaan ja Turkuun. Comptelin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 426 henkilöä (314). Comptel Oyj:n hallitus päätti ja , että kaikki päätöksentekohetkellä vakituisessa työsuhteessa olevat Comptel Oyj:n työntekijät kuuluvat optio-ohjelmien piiriin. RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 315,8 miljoonaa markkaa, josta rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 193,9 miljoonaa markkaa. Yhtiöllä ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa ja omavaraisuusaste oli 78,2 %. INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 37,7 miljoonaa markkaa. Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa Probatus Oy:n 53,1 %:n osakkeiden hankinnasta, Arcus Softwaren osakkeiden merkinnästä, vuokrakiinteistöjen perusparannuksista sekä laite- ja kalustoinvestoinneista. Käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella Probatuksen osakkeiden hankintaa lukuunottamatta. SUUNNATTU OSAKEANTI Comptelin hallitus päätti toukokuussa 2000 osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeavasta suunnatusta osakeannista Probatus Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin yhteensä uutta Comptelin osaketta 25 euron kappalehinnalla, joka vastaa 0,05 % kaikista osakkeista ja äänistä. Merkintäoikeudesta poikkeaminen johtui siitä, että osakeantijärjestelyllä rahoitettiin Comptel Oyj:n toteuttama 51,0% osuuden hankkiminen Probatus Oy:n osakkeista ja äänistä. Probatus Oy:n kauppahinta perustui yhtiön viimeisen tilikauden tuloksen tuottovaatimuksella pääomitettuun laskennalliseen arvoon ja yhtiön liiketoimintaa koskevien suunnitelmien mukaiseen tuloskehitykseen. Comptelin osakkeen merkintähinta perustui kaupankäyntikurssiin Suunnattu osakeanti korotti Comptelin osakepääomaa 1.076,10 eurolla.

7 EURON KÄYTTÖÖNOTTO Comptel tulee raportoimaan vuoden 2001 alusta lukien taloudellisesta kehityksestään euromääräisesti. Kirjanpidossa siirryttiin euroon alkaen. KANSAINVÄLISEN KASVUN VAHVISTAMINEN Strategiansa mukaisesti Comptel laajensi omaa kansainvälistä myyntiverkostoaan tilikauden aikana merkittävästi. Yhtiön Malesian myyntitoimisto Kuala Lumpurissa muutettiin tytäryhtiöksi, jolle Malesian hallitus myönsi toukokuussa Multimedia Super Corridor -statuksen (MSC). Lisäksi Comptel perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin, joka avasi toimistonsa Arlingtonissa, Washington D.C:n välittömässä läheisyydessä. Uudet myyntitoimistot Sydneyssä ja Hong Kongissa aloittivat toimintansa syyskuussa. Kiinan myyntitoimisto Pekingissä aloitti toimintansa vuoden 2001 alusta ja Saksan myyntitoimisto käynnistää toimintansa vuoden 2001 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. PARTNERITOIMINTA Comptelin kasvustrategia perustuu maailmanlaajuisten markkinointi- ja jakelukanavien kehittämiseen. Comptel jatkoi strategiansa mukaisesti yhteistyösopimusten solmimista alan johtavien kansainvälisten järjestelmäintegraattoreiden ja laitevalmistajien kanssa. Vuonna 2000 yhteistyökumppaneiden osuus MDS-ohjelmistojen nettoviennistä oli 77,9 (62,0) prosenttia. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus ja tuotekehitystoiminta keskittyi mediaattoriratkaisujen kehittämiseen seuraavan sukupolven verkkoja ja palveluita varten. Tuotekehityksen päähankkeita ovat tilikauden aikana olleet MDS for Internet -tuotteen jatkokehitys, Comptel Chinchilla- tuotteen kehitys, uusien mobiilipalveluiden tutkimus, GPRS Charging Gateway -tuotteen jatkokehitys, Comptel MDSperustuotteiden uusi ohjelmistosukupolvi ja MDS Credit Guard - jatkokehitys (saldomuistutus/saldorajoitussovellus). T&K-kulut muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista, joissa oli mukana yrityksen koko henkilömäärästä yhteensä noin 25%. Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 32,9 (16,2) Mmk koko vuoden aikana. Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. COMPTEL CHINCHILLA,UUDEN SUKUPOLVEN MEDIAATTORI Comptel Chinchilla mahdollistaa kolmannen osapuolen sisällöntuottajien hallinnan, sisällön välityksen ja turvallisen maksamisen mobiili-internetissä. Se huolehtii myös

8 maksutapahtumien välityksestä ja käyttäjien profiilin hallinnasta. Comptelin näkemyksen mukaan operaattoreiden laskutustarpeet painottuvat tulevaisuudessa sisällöstä ja palvelujen käytöstä veloittamiseen. Comptel Chinchilla yhdessä MDS for Internet tuotelinjan kanssa muodostaa IP-mediaattorialustan, jonka avulla voidaan kerätä sekä siirtoverkon käyttötietoa että transaktiotietoa palveluiden käytöstä. COMPTEL PASSAGe Comptel perusti syyskuussa erillisen tytäryhtiön, Comptel PASSAGe Oy:n, joka kokoaa mobiilioperaattoreille ja internetpalvelujen tuottajille maailmanlaajuisesti liiketoimintaratkaisuja, joissa yhdistetään Comptelin omia tuotteita ja kolmansien osapuolien sovelluksia. KOTIMAISTEN ASIAKKAIDEN JÄRJESTELMÄKEHITYS Järjestelmäkehitys-liiketoiminnassa kasvu jatkui edellisvuosien tapaan. Operaattorien liiketoimintayksiköiden kanssa työskentely on auttanut koko organisaatiota ymmärtämään operaattorin liiketoiminnan muutoksia. TOIMIALAN KEHITYS GPRS-markkinat käynnistyivät Vaikka päätelaitteiden markkinoilletulo viivästyi, operaattoreiden verkkoinvestoinnit käynnistyivät ja ensimmäiset GPRS-verkot avattiin rajoitetulle käyttäjäkunnalle vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Samaan aikaan kasvu jatkui odotetusti myös perinteisillä mediaattorimarkkinoilla. Vuonna 1998 käynnistetyt tuotekehitysinvestoinnit GPRS teknologiaan ovat edesauttaneet Comptelin asemaa edelläkävijänä uusien mobiilipalveluiden mediaattoriratkaisuissa (MDS for Internet ja Comptel Chinchilla) ja osoittaneet Comptelin painopistealueen valinnan oikeaksi. Comptel julkisti ensimmäiset GPRS-asiakastoimitukset jo vuonna 1999 ja vuoden 2000 loppuun mennessä Comptel oli sopinut yli 10:stä MDS for Internet -toimituksesta GPRS-verkkoihin. Samoin GPRS Charging Gateway -toimitukset käynnistyivät vuonna Comptelin tekemät panostukset GPRS-liiketoimintaan voidaan hyödyntää suoraan 3G-mediaattoriliiketoiminnassa, joka on yhtiön liiketoiminnan kannalta suora evoluutio 2,5G-teknologiasta. Mediaattorin rooli jatkossa entistä merkittävämpi Mediaattorin rooli operaattorin liiketoiminnassa tulee entistä merkittävämmäksi. Tämä perustuu kasvaneeseen tapahtumien määrään, tarpeeseen laskuttaa palveluita sekä jakaa tuloja ja informaatiota arvoketjun eri osa-alueille reaaliaikaisesti. Uudet tarpeet luovat uusia markkinoita MDS:n ja Comptel Chinchillan lisäksi myös mediaattoria täydentäville tuotteille, kuten

9 Comptelin Transaction Storage (MDS/AMD-DB)- ja MDS Credit Guard - sovellukset ovat osoittaneet. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan markkinoiden dynamiikka ja nopeus tuo lisää haasteita operaattoreiden asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmille. Tämä korostaa mediaattorin ja joustavan hinnoittelun osuutta arvoketjussa. Samalla tämä on tuonut uusia haastajia laskutusjärjestelmäpuolelle, mikä on näkynyt myös Comptelin partneriverkoston laajentumisena. Toimialan rakennejärjestelyt jatkuivat Toimialan rakennejärjestelyt ovat edelleen jatkuneet voimakkaana. Tästä esimerkkeinä ovat Comptelin kilpailijoista tehdyt yritysostot kuluvalla tilikaudella. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Comptelin asema riippumattomana mediaattorijärjestelmiin keskittyvänä toimittajana on vahvistunut näiden vertikaalisten rakennejärjestelyiden jälkeen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Operaattoreiden panostukset verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat voimakkaina, minkä vuoksi mediaattorimarkkinoiden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Comptelin kasvun painopistealue mobiilimarkkina vahvistuu edelleen. Comptelin operaattoriasiakkaiden tilaajamäärät mobiiliverkoissa kasvavat edelleen. Mediaattorin merkitys kasvaa edelleen ja sen asema tulee korostumaan asiakkaittemme kilpailukyvyn parantamisessa ja ylläpitämisessä. Nykyisten tuotteiden ympärille Comptel kehittää uusia ratkaisuja ja myy kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteita. Operaattorit jatkavat investointeja GPRS-verkkoihin, -mediaattoreihin ja -palveluihin vuonna Comptelin saavuttama markkinajohtajuus GPRS-markkinoilla vuonna 2000 luo yhtiölle hyvät edellytykset menestyä näillä markkinoilla jatkossakin. Comptelin markkina-asema GPRS-teknologiassa luo vahvan perustan myös 3G mediaattorimarkkinoilla. 3G mediaattoritoimitusten vaikutus kuluvan vuoden liikevaihtoon on vähäinen. GPRS-päätelaitteiden markkinoille tulon ajankohdalla on vaikutusta vain yhtiön volyymipohjaisten GPRS -lisenssilaajennusten ajoittumiseen. Vuoden 2001 osalta yhtiön johto arvioi Comptelin liikevaihdon kasvun jatkuvan edelleen hyvänä ja markkinoiden kasvua nopeampana. Vuonna 2001 yhtiö jatkaa panostuksia uusille kasvualueille, jotka ovat Comptel Chinchilla, oman kansainvälisen myyntiverkoston edelleen laajentaminen ja Comptel PASSAGe. Yhtiön johto odottaa, että kannattavuus on hyvää tasoa ja ylittää selkeästi toimialan keskiarvon.

10 TILINTARKASTAJAT Tilintarkastajana toimi KHT-Yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy. HALLITUS Comptel Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet Matti Mattheiszen puheenjohtajana, Erik Anderson varapuheenjohtajana sekä Ann-Maj Majuri-Ahonen, Gunnulf Mårtenson ja Vesa Silaskivi. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen mukaan ,98 markkaa ja konsernin emoyhtiön jako kelpoinen oma pääoma ,98 markkaa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävänä olevista voittovaroista maksetaan osakkeille, yhteensä kpl, osinkoa 0,06 euroa (noin 0,36 markkaa) osakkeelta, yhteensä ,20 markkaa. Helsingissä 2.päivänä helmikuuta 2001 Matti Mattheiszen Erik Anderson Ann-Maj Majuri-Ahonen Gunnulf Mårtenson Vesa Silaskivi Heikki Tetri Toimitusjohtaja KONSERNI *) TULOSLASKELMA 1000 mk *) vertailu Comptel Oyj Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto

11 Rahoitustuotot ja - kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät - - Voitto ennen Veroja 1) Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistöosuuden muutos 997 Tilikauden voitto ) Emoyhtiössä Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja KONSERNI TASE *) 1000 mk *) vertailu Comptel Oyj VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 030

12 Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma FIM *) *) vertailu Comptel Oyj Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät Alkaneelta tilikaudelta maksettavat Myöhemmin maksettavat Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo Kohde-etuuden arvo TUNNUSLUVUT *) *) vertailu Comptel Oyj Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Tmk Liikevaihto, kasvu % 54,5 53,2 Liikevoitto, Tmk Liikevoitto, kasvu % 65,7 170,6 Liikevoitto, % 36,8 34,3 liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä,

13 varauksia ja veroja, Tmk Voitto ennen 38,3 36,2 satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tmk Voitto ennen 38,3 36,2 tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto, 54,8 77,3 % Sijoitetun pääoman 77,9 102,4 tuotto, % Omavaraisuusaste, % 78,2 78,0 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, Tmk Bruttoinvestoinnit 10,5 7,3 pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, Tmk Tutkimus- ja 9,2 7,0 tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta Tilauskanta, Tmk 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Tmk Nettovelkaantumisast e, % -87,1-93,7 1) Tilikauden sisäisen tilauskannan vaihtelu on voimakasta *) Osakekohtaiset tunnusluvut *) vertailu Comptel Oyj Tulos/osake, mk 0,90 0,60 Tulos/osake, mk, 0,89 0,60 laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, mk 2,07 1,22 Osinko/osake, mk 0,36 0,12 1) Osinko/tulos, % 1) 39,5 19,8

14 Efektiivinen 0,39 0,14 osinkotuotto, % P/E-luku 101,0 138,4 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksel linen osakkeiden määrä ) Hallituksen ehdotus osingonjaosta tehty eurossa (0,06 euroa), pyöristetty 0,36 mk Vuonna 2001 Comptel Oyj julkistaa osavuosikatsaukset seuraavasti: - tammi-maaliskuulta maanantaina tammi-kesäkuulta maanantaina tammi-syyskuulta maanantaina COMPTEL OYJ Heikki Tetri, toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Heikki Tetri, toimitusjohtaja, puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Vuosikertomus 2000 1

Vuosikertomus 2000 1 Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 1 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2001 klo 13.00 Euro Congress Centerissä osoitteessa Annankatu

Lisätiedot

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Yhteenveto Liikevaihto 82,0 Mmk, +64,7% Liikevoitto 29,3 Mmk, +115,9% Voitto ennen veroja 31,3 Mmk, +110,2%

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 Konserni asetti vuonna 2000 liikevaihdolle 20 prosentin kasvutavoitteen. Kasvuvauhti säilyi tavoitteen mukaisena ensimmäisen vuosipuoliskon

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA VUOSIKERTOMUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO Vuoden 2002 keskeisiä tapahtumia...3 Comptel lyhyesti...4 Comptelin kehittyminen telemarkkinoiden evoluutiossa...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Tuotteet ja ratkaisut...10

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj

Elisa Communications Oyj Elisa Communications Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001 Elisa Communications konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 664 miljoonaa euroa (593) ja huhti-kesäkuulta 331 (299) miljoonaa euroa. Kasvu

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja sijoittajille

Sisältö. Tietoja sijoittajille VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Tietoja sijoittajille 2 F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 2008 4 Hallituksen toimintakertomus 2008 5 Vuosikooste 2008 9 Taloudellinen informaatio 10 F-Secure -konserni

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 % 1 (17) Pörssitiedote 4.8. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Liikevaihto kasvoi 10,6 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 Toisen

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. TEEMAT Muutosstrategia Taloushallinnon prosessit Sisäiset järjestelmät Corporate Governance

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. TEEMAT Muutosstrategia Taloushallinnon prosessit Sisäiset järjestelmät Corporate Governance TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TEEMAT Muutosstrategia Taloushallinnon prosessit Sisäiset järjestelmät Corporate Governance VUOSI 2001 Vuosi lyhyesti Liiketoiminta Tuotekehitys esolutions HALLITUS JA TILINTARKASTUS

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Vuosikertomus Comptel / Hallituksen toimintakertomus / / Hallinnointi / Tietoja osakkeenomistajille ii Sisällys 1 Comptelin vuosi............ 1 Avainluvut........................... 1 Comptel lyhyesti........................

Lisätiedot