VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS"

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE COMPTELIN OSAVUOSIKATSAUS Yhteenveto Liikevaihto 18,9 milj. euroa, +37,2% - josta MDS-liiketoiminnan liikevaihto 15,1 milj. euroa, +65,9% Liikevoitto 7,6 milj. euroa, +54,4% Voitto ennen veroja 8, milj. euroa, +52,5% Comptelin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu ja kannattavuus edustavat toimialan huippua. Tuotepohjaisen liiketoiminnan (MDS) kasvu oli selvästi markkinoiden kasvua voimakkaampaa ja Comptel vahvisti edelleen asemaansa globaalina markkinajohtajana mediaattorimarkkinoilla. - Yhtiön kannalta keskeisimmän ja suurimman liiketoiminta-alueen (MDS) osuus koko liikevaihdosta nousi 79,9%:iin - Comptelin ensimmäinen 3G-asiakastoimitus käynnistyi - Katsauskauden loppuun mennessä Comptel oli sopinut yli 15:stä MDS for Internet - toimituksesta GPRS -verkkoihin. - Comptel julkisti helmikuussa Comptel Chinchilla tuotteen pilotointiprojektin Radiolinjan kanssa. - Yhteistyösopimus Portal Softwaren kanssa solmittiin - Pekingin myyntitoimiston toiminnot käynnistettiin TUNNUSLUVUT 1-3/21 1-3/2 2 Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, kasvu % Liikevoitto, milj. euroa Liikevoitto, kasvu % Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, milj. euroa Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Viennin osuus liikevaihdosta Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa 18,9 37,2% 7,6 54,4% 4,2% 8, 42,4% ,5%,5,34 13,8 64,7% 4,9 115,9% 35,7% 5,3 38,2% ,2%,4,24 6,4 54,5% 22,2 65,7% 36,8% 23,1 38,3% ,1%,15,35 VUODEN 21 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS Comptelin liikevaihto katsauskaudella oli 18,9 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 37,2 %. MDS liiketoiminnan liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua edelliseen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 65,9 %. Tämä on seurausta yhtiön strategian mukaisesti toteutetusta panostusten keskittämisestä tuotepohjaiseen MDS liiketoimintaan, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta nousi 79,9 %:iin (65,9 %). Järjestelmäpalvelujen ja niiden yhteydessä toimitettavien laitteiden liikevaihdon osuuden pienentymiseen 2,1%:iin (34,1%) on strategiavalinnan lisäksi vaikuttanut myös systeemityöpohjaisessa tuntilaskutuksessa tapahtunut markkinakehitys.

2 Milj. euroa 1-3/21 1-3/2 kasvu% 2 MDS yhteensä MDS-lisenssit MDS-palvelut ja ylläpito 15,1 1,8 4,3 9,1 5,6 3,5 65,9 % 92,7 % 22,8 % 45, 25,8 19,3 Järjestelmäpalvelut 3,1 3,3-6,2 % 13, Laitteet,7 1,4-53,5 % 2,4 Yhteensä 18,9 13, % 6,4 Vienti kasvoi 76,5 % ja oli 13,7 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 72,5 %. Partnereiden kautta tapahtui 57,2 % kokonaisviennistä. Liikevoitto kasvoi 54,4 % ja oli 7,6 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa) ja se vastasi 4,2 % (35,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstön optio-ohjelman sosiaaliturvamaksut on kirjattu taseeseen pakollisina varauksina täysimääräisesti (,5 miljoonaa euroa) katsauskauden päätöskurssilla 7,41 euroa osakkeelta. Yhtiön osakekurssin laskettua vuoden 2 päätöskurssista yhtiön on suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti täytynyt tulouttaa aiemmin tehtyjä varauksia,8 miljoonaa euroa, joka pienentää henkilöstökuluja. Rahoituserät olivat yhteensä +,4 miljoonaa euroa (+,3 miljoonaa euroa), joka koostui pääosin korkotuotoista. Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli,1 miljoonaa euroa ( - ). Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 52,5 % ja oli 8, miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Tulos vastasi liikevaihdosta 42,4 % (38,2 %). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 3, miljoonaa euroa jakautuen MDS:n 27,7 miljoonaan euroon (22,2 miljoonaa euroa) ja Järjestelmäpalvelujen 2,3 miljoonaan euroon (8,2 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tilauskanta (3,4 miljoonaa euroa) ei ole vertailukelpoinen Järjestelmäpalvelujen erilaisen sopimuskäytännön takia (vuosisopimuskäytännöstä on siirrytty puolivuotistarkasteluun). MDS tilauskannan kasvu viime vuoden maaliskuuhun verrattuna oli 25%. Osakekohtainen tulos kasvoi 47,9% ja oli,522 (,353) euroa/osake. Comptelin keskittyminen voimakkaimmin kasvavaan markkinasegmenttiin, mobiilimarkkinaan, yhtiön vahva taserakenne ja kassavirta yhdistettynä globaaliin markkinajohtajuuteen ovat edesauttaneet Comptelia kasvattamaan markkinaosuuttaan myös ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tätä kehitystä on myös tukenut asiakkaiden vaatimukset nopeammista toimitussykleistä, joihin Comptel on pystynyt vastaamaan pitkälle tuotteistettujen ohjelmistojen ja palvelujen avulla. Yrityksen tarkka kustannusseuranta on osaltaan auttanut yhtiötä ylläpitämään hyvää kannattavuustasoa. Liikevaihdon ja tilauskannan neljännesvuosivaihtelut kuuluvat jatkossakin Comptelin liiketoiminnan ominaispiirteisiin. Nopeutuneet toimitussyklit, sekä yhtiön toimintaprosessien kehittäminen ovat kuitenkin tehostaneet yhtiön kykyä ennakoida liikevaihdon kehitystä aiempaa paremmin. ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMAT COMPTEL JA TOIMIALAN KEHITYS 3G-MEDIAATTORITOIMITUKSET KÄYNNISTYIVÄT Pakettikytkentäisiin mobiiliverkkoihin tarkoitettujen mediaattoriohjelmistojen markkina jatkoi voimakasta kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uutena toimialan kasvuun vaikuttavana tekijänä on 3G mediaattorimarkkinoiden käynnistyminen tarkastelujakson lopussa.

3 Comptel julkisti ensimmäiset GPRS-asiakastoimituksensa jo vuonna 1999 ja katsauskauden loppuun mennessä Comptel oli sopinut yli 15:stä MDS for Internet -toimituksesta GPRSverkkoihin. Comptelin ensimmäinen 3G-asiakastoimitus käynnistyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pakettikytkentäisten GPRS- ja 3G mediaattoriratkaisujen toimitussykli on osoittautunut nopeammaksi kuin perinteisissä verkoissa. Operaattoreiden kiinnostus tuotteistettuja mediaattoriohjelmistoja kohtaan on viime kuukausien aikana lisääntynyt niiden kustannusseurannan tehostumisen myötä. Samanaikaisesti on ollut nähtävissä merkkejä siitä, että mobiilioperaattoreiden yhteenliittymät ovat aloittamassa tietojärjestelmiensä yhdenmukaistamisen uushankintatilanteissa. Tämä tyypillisesti johtaa siihen, että ryhmittymien omien tietohallintoyksiköiden rooli on muuttumassa järjestelmäkehityksestä sisäiseksi konsultoinniksi järjestelmien hankinnan ja integroinnin osalta. MDS-LIIKETOIMINTA MDS -liiketoiminnan liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), jossa on kasvua 65,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. MDS -liiketoiminnan maantieteellinen jakauma liikevaihdolla mitattuna oli seuraava: Suomi 9%, muu Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 5%, Aasia ja Tyynenmeren alue 23% ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18%. Comptelin järjestelmiä on toimitettu 52 maahan yli 18:lle asiakkaalle. Pääosa uusista hankkeista ei ole julkistettavissa asiakkaiden kilpailutilanteen takia. EMEA Comptelin ensimmäinen 3G mediaattoritoimitus käynnistyi Keski-Euroopassa maaliskuussa. GPRS toimitusten painopiste on ollut Euroopassa. Suurin yksittäinen tilaus EMEA:n alueella oli Omantelin tilaus maaliskuussa, joka käsitti kiinteän ja GSM-verkon mediaattoriratkaisut. Comptel tulee avaamaan vuoden toisella vuosineljänneksellä myyntitoimiston Saksaan. Aasia Panostukset Malesian tytäryhtiön liiketoiminnan kasvattamiseen jatkuivat. Henkilöstön määrä oli maaliskuun lopussa 62. Comptelin perustama myyntitoimisto Pekingissä aloitti toimintansa vuoden alusta. Amerikka Yhdysvaltain tytäryhtiön liiketoiminnat ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti ja paikallisen henkilökunnan rekrytoinnit ovat jatkuneet. Etelä-Amerikan mediaattorimarkkinat näyttävät lupaavilta. Merkittävin osa Amerikan toimintojen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta muodostui Pohjois-Amerikan markkinoilta. Partneritoiminta Yhtiön tärkeänä strategisena painopistealueena on maantieteellinen laajentuminen, joka toteutetaan syventämällä partnerisuhteita ja laajentamalla omaa myyntiverkostoa edelleen. Valittujen partnereiden kanssa yhteistyötä on syvennetty. 3GSM World messujen yhteydessä julkistettiin yhteistyösopimus Portal Softwaren kanssa. Partnereiden suhteellinen osuus kokonaisviennistä oli 57,2 % (7,1 %). JÄRJESTELMÄPALVELUT Comptelin Järjestelmäpalvelut-yksikkö tuottaa suomalaisille teleoperaattoreille asiakaskohtaisia konsultointi- ja systeemityöpalveluja erityisesti myynnin, laskutuksen, televerkon suunnittelun ja dokumentoinnin alalla sekä Data Warehousing- ja Business Intelligence -alueille.

4 Tarkastelukaudella Järjestelmäpalvelujen kysynnän heikkeneminen seurasi toimialan yleistä kehitystä Vuosi2 ja Euro -projektien päättymisen myötä. Liikevaihto laski 6,2% päätyen 3,1 miljoonaan euroon (3,3 miljoonaa euroa). Koko vuoden osalta yhtiö uskoo Järjestelmäpalvelutliiketoiminnan liikevaihdon olevan vuoden 2 tasoa. Järjestelmätoimitusten yhteydessä toimitettavien laitteiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli,7 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tuotekehityksen painopistealueina ovat ensimmäisen kolmen kuukauden aikana olleet MDS for Internet -tuotteen jatkokehitys GPRS- ja 3G-verkkoihin sekä IP-verkon uusiin palveluihin, Comptel Chinchilla -tuotteen edelleenkehitys, uusien mobiilipalveluiden ja WLAN-verkkojen tutkimus sekä MDS Credit Guard jatkokehitys (saldorajoitin/saldomuistutin). T&K-kulut muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista, joissa yhteensä oli mukana yrityksen koko henkilömäärästä yli 25%. Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa.) Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. COMPTEL CHINCHILLA Comptel Chinchilla muodostaa yhdessä Comptel MDS -tuotteen kanssa Comptelin IPmediaattoriratkaisun niin kiinteisiin kuin langattomiin IP-verkkoihin. Comptel Chinchilla on suunniteltu operaattoreille, jotka välittävät sisältöpalveluita verkossa. Tuote mahdollistaa kolmannen osapuolen sisällöntuottajien hallinnan, sisällön välityksen ja turvallisen maksamisen mobiili-internetissä. Se huolehtii myös maksutapahtumien välityksestä ja käyttäjien profiilin hallinnasta. Comptel julkisti helmikuussa Comptel Chinchilla -tuotteen pilotointiprojektin Radiolinjan kanssa. PASSAGe Comptel perusti syyskuussa 2 erillisen tytäryhtiön, Comptel PASSAGe Oy:n, joka kokoaa mobiilioperaattoreille ja internetpalvelujen tuottajille maailmanlaajuisesti liiketoimintaratkaisuja, joissa yhdistetään Comptelin omia tuotteita ja kolmansien osapuolien sovelluksia. Comptel PASSAGe julkisti tuotekonseptinsa 3GSM World messuilla helmikuussa. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Comptel PASSAGe ja suomalainen mobiilimarkkinoinnin ohjelmistoja kehittävä Mobicus Oy ovat solmineet globaalin markkinointi- ja myyntiyhteistyösopimuksen. Yhteistyön avulla Comptel PASSAGe laajentaa palveluoperaattoreille ja mobiili-internetpalveluiden tuottajille tarjottavaa tuotevalikoimaansa mobiilimarkkinoinnin mahdollistavalla ohjelmistotuotteella. Comptel PASSAGen henkilöstön määrä maaliskuun lopussa 21 oli 9 henkilöä. Comptel PASSAGen liiketappio ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli,2 miljoonaa euroa. RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 58,9 miljoonaa euroa, josta rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 37, miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut korollista velkaa katsauskauden lopussa ja omavaraisuusaste oli 67, %.

5 INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa (,9 miljoonaa euroa). Investoinnit muodostuivat pääasiassa laite- ja kalustoinvestoinneista sekä vuokrakiinteistöjen perusparannuksista. Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 575, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 211 henkilöä eli 58 %. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus säilyi hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Koko vuoden henkilömäärän kasvuennuste säilyy noin 35%:ssa. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Comptel Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2 osinkona jaetaan ,3 euroa eli,6 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osinko maksetaan alkaen. Comptel Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Erik Anderson, Ann-Maj Majuri-Ahonen, Matti Mattheiszen, Gunnulf Mårtenson ja Vesa-Pekka Silaskivi. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHTtilintarkastusyhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 ja 1. Muutoksen jälkeen 1 ja 1 kuuluvat seuraavasti: "1 Yhtiön toiminimi on Comptel Oyj, englanniksi Comptel Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki." "1 Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta." Yhtiökokous päätti, että Comptel-konsernin henkilöstölle sekä Comptel Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustusjärjestelmää. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt omistavat,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 3,51 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Optio-oikeuksien määrä on 4.. kappaletta. Optiooikeuksista 1.. merkitään kirjaimella A, 1.. kirjaimella B, 1.. kirjaimella C ja 1.. kirjaimella D. Optio-oikeuksilla voi merkitä Comptel Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 4.. kappaletta. Optio-oikeuksien A ja D osalta osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla välisenä aikana Helsingin Pörssissä painotettu keskikurssi lisättynä 15%:lla. Optio-oikeuksien B ja C osalta osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla 1.5.-

6 välisenä aikana Helsingin Pörssissä painotettu keskikurssi lisättynä 15%:lla. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti (optio-oikeus A), (optio-oikeus B), (optio-oikeus C) ja (optio-oikeus D) ja päättyy kaikilla optiooikeuksilla Comptel Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 4.. uudella osakkeella eli enintään 8. eurolla. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 428. eurolla. Samalla yhtiökokous päätti, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan valtuuksia käyttäen poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen luovuttamisesta. Tarkemmat tiedot yhtiökokouksen päätöksistä käyvät ilmi yhtiön antamasta pörssitiedotteesta. COMPTELIN OSAKE Yhtiön 1 suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, : Elisa Communications Oyj 58,1% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 1,% Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,6% Kuntien Eläkevakuutus,5% OP-Delta Sijoitusrahasto,4% Valtion Eläkerahasto,4% Sijoitusrahasto Merita Optima,4% Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia,4% LEL Työeläkekassa,3% Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra,3% Hallintarekisteri 18,4% Hallitus sai pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle 4. optiota, joilla voidaan merkitä enintään 2.. Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa kaikki optiot oli jaettu.

7 Hallitus sai pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle 1.. optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä enintään 1.. Comptel Oyj:n osaketta. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu 15. kpl, joilla voidaan merkitä 15. Comptel Oyj:n osaketta. Optio-ohjelma sisältää kolmea erilaista optio-oikeutta, joista optiooikeuden A merkintähinnaksi määräytyi 19,63 euroa osakkeen vaihdolla painotetun huhtikuun 2 keskikurssin mukaisesti. Optio-oikeuksien B ja C merkintähinnat määräytyvät huhtikuussa vuosina 21 ja 22. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli osaketta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Comptel PASSAGe ja suomalainen mobiilimarkkinoinnin ohjelmistoja kehittävä Mobicus Oy ovat solmineet globaalin markkinointi- ja myyntiyhteistyösopimuksen. Yhteistyön avulla Comptel PASSAGe laajentaa palveluoperaattoreille ja mobiili-internetpalveluiden tuottajille tarjottavaa tuotevalikoimaansa mobiilimarkkinoinnin mahdollistavalla ohjelmistotuotteella. Comptel PASSAGe:n strategian mukaisesti Comptel hankki 1 prosenttia Mobicus Oy:stä. Nyt ostetun 1 prosentin osuuden lisäksi Comptelilla on mahdollisuus kasvattaa omistustaan vuoden sisällä 2 prosenttiin. Kauppa maksetaan tulorahoituksella. Kauppasumma käytetään kokonaisuudessaan Mobicus Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen. Comptelin hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Matti Mattheiszenin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Erik Anderson. YHTIÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Mediaattorimarkkinoiden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät, etenkin Comptelin kasvun painopistealueella, mobiilimarkkinoilla, jossa operaattoreiden panostukset verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat voimakkaina. Comptelin operaattoriasiakkaiden tilaajamäärät mobiiliverkoissa kasvavat edelleen. Operaattorit jatkavat investointeja GPRS-verkkoihin, -mediaattoreihin ja -palveluihin vuonna 21. Comptelin saavuttama markkinajohtajuus GPRS-markkinoilla luo yhtiölle hyvät edellytykset menestyä näillä markkinoilla jatkossakin. Samalla vahva markkina-asema GPRS-teknologiassa luo hyvän perustan juuri avautuneilla 3G-mediaattorimarkkinoilla. Ensimmäiset 3Gmediaattoritoimitukset ovat käynnistyneet, mutta niiden vaikutus yhtiön kuluvan vuoden liikevaihtoon on vielä vähäinen. Vuoden 21 osalta yhtiön johto arvioi MDS liiketoiminnan kasvun jatkuvan edelleen hyvänä ja liikevaihdon neljännesvaihtelut tulevat olemaan vähäisemmät kuin viime vuonna. MDS liiketoiminnan kasvu liikevaihdolla mitattuna arvioidaan ylittävän 5% tason, mikä on selvästi markkinoiden kasvua (3-35%) nopeampaa. Kotimaassa Järjestelmäpalvelujen liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2 tasolla. Vuonna 21 yhtiö jatkaa panostuksia uusille kasvualueille, jotka ovat Comptel Chinchilla, oman kansainvälisen myyntiverkoston edelleen laajentaminen ja Comptel PASSAGe. Yhtiön johto odottaa, että kannattavuus on hyvää tasoa vuonna 21 ja ylittää käyttökatteella mitattuna pitkän aikavälin tavoitteen (yli 3%). SEURAAVAT OSAVUOSIKATSAUKSET Comptel Oyj:n seuraavat osavuosikatsaukset ilmestyvät: Toinen neljännes Kolmas neljännes

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3/21 1-3/2 1-12/2 1 Euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto

9 KONSERNITASE Euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Euroa Leasingvastuut Alkaneelta tilikaudelta maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo

10 TUNNUSLUVUT 1-3/21 1-3/2 2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Teuro Liikevaihto, kasvu % Liikevoitto, Teuro Liikevoitto, kasvu % Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Teuro Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Voitto ennen veroja, Teuro 1) Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 1) , ,4 4, , , , ,9 35, , , , ,7 36, , ,3 Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % 67, 76,6 54,8 77,9 78,2 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, Teuro Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, Teuro Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta Tilauskanta, Teuro 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Teuro Nettovelkaantumisaste, % , , ,7 89 6, , , , , ,1 1) Tilikauden sisäisen tilauskannan vaihtelu voimakas Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro Tulos/osake, euro, laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, euro Osinko/osake, euro Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku,5,5,34,4,3,24,15,15,35,6 39,5,39 11, Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä

11 Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla 5,94573 mk/euro. COMPTEL OYJ Heikki Tetri, toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Heikki Tetri, toimitusjohtaja, puh. (9) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Yhteenveto Liikevaihto 82,0 Mmk, +64,7% Liikevoitto 29,3 Mmk, +115,9% Voitto ennen veroja 31,3 Mmk, +110,2%

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000 1

Vuosikertomus 2000 1 Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 1 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2001 klo 13.00 Euro Congress Centerissä osoitteessa Annankatu

Lisätiedot

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin.

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin. COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2003 Vuosi 2003 oli monella tapaa muutoksen vuosi Comptelille. Markkinoiden puolitoista vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi. Yritys kykeni tässä edelleen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA

COMPTEL OYJ:N TULOSRAPORTIT VUONNA VUOSIKERTOMUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO Vuoden 2002 keskeisiä tapahtumia...3 Comptel lyhyesti...4 Comptelin kehittyminen telemarkkinoiden evoluutiossa...6 Toimitusjohtajan katsaus...8 Tuotteet ja ratkaisut...10

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa (12,6), tulos oli

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku)

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku) LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2004 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004 YHTEENVETO - Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5.0 miljoonaa euroa, -16% verrattuna edellisvuoden vastaavaan

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30 LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-MAALISKUUSSA 13 PROSENTTIA PANOSTUKSISTA JOHTUEN TULOS ENNAKOIDUSTI VIIME VUOTTA ALHAISEMPI Elisa Communications konsernin

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 8.30 Versio final 3 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto nousi 71,8 miljoonaan euroon (69,0) ollen kaikkien aikojen

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO.

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO. STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO Tammikuu-joulukuu - Tilivuoden liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, -3% verrattuna edellisvuoteen.

Lisätiedot

Elisa Communications Oyj

Elisa Communications Oyj Elisa Communications Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001 Elisa Communications konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 664 miljoonaa euroa (593) ja huhti-kesäkuulta 331 (299) miljoonaa euroa. Kasvu

Lisätiedot

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 1 ELISA COMMUNICATIONS OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 Konserni asetti vuonna 2000 liikevaihdolle 20 prosentin kasvutavoitteen. Kasvuvauhti säilyi tavoitteen mukaisena ensimmäisen vuosipuoliskon

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva.

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2015 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. YHTEENVETO Loka joulukuu : Liikevaihto kasvoi erittäin merkittävästi (+64,7

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4. KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3. YHTEENVETO Tammi-maaliskuu : Liikevaihto samalla tasolla kuin vuosi sitten, tulos

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 20.10. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. - Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6,3 milj. euroa, jossa oli muutosta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot