TYÖLLISTÄMISEN KUMPPANUUSFOORUMI Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTÄMISEN KUMPPANUUSFOORUMI Helsinki 23.11.2009"

Transkriptio

1 TYÖLLISTÄMISEN KUMPPANUUSFOORUMI Helsinki Tavoitteena sosiaalinen voitto Eurooppalainen sosiaalitalous ja Ruotsin uudet ratkaisut Toimitusjohtaja Helka Linna, Jupiter-säätiö, Vaasa 1

2 Tavoitteena sosiaalinen voitto Talouden sektoreiden toiminnan ensisijaiset tavoitteet Yksityinen talous omistajilleen -voittoa/työllisyyttä Julkinen talous hyvinvointipalveluiden järjestäminen Kolmas sektori - kolmas talous? - usein korjaa em. talouksien heikkouksia/epäonnistumisia Oikeudellisesti, taloudellisesti (ml verotus) perin sekalainen yhteisöryhmä: kolmas sektori, yhteisötalous (social economyn virallinen käännös), sosiaalitalous, osuus- ja yhteisötalous (Toian raportin käännös social economylle), voittoa tavoittelematon talous, solidaarinen talous... 2

3 Euroopan sosiaalitalouden historia lyhyesti Lähteinä: The social economy in the European Union Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative, CIRIE, Report Rafael Chaves & José Luis Monzón, "Yhteisötalous Suomessa - sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta", Niina Immosen väitöskirja

4 Sosiaalitalous Alkujaan lähtökohta yleishyödyllisissä yhdistyksissä ja osuuskunnissa, jotka edelleen sosiaalitalouden suurimmat toimijaryhmät Hyväntekeväisyys (Britannian Friendly Societies jo 1700-luvun lopulla) Co-operative Congresses Britanniassa aloitti osuustoimintaliikkeen (Rochdalen kankurit) Monissa maissa samantapaisia liikkeitä, toimintoja Termi sosiaalitalous (social economy) talouskirjallisuudessa ensimmäisen kerran 1830 Ranskassa (Charles Dunoyer talouden moraali näkökulmana) 4

5 Uuden ajan sosiaalitalous Markkinatalouden huonojen seurausten (massatyöttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen, maaseudun hyvinvointi, kaupunkien ongelmat, kestävä kasvu, etc) korjaajaksi, koska markkinatalouden mekanismit tai makrotalouden politiikat eivät ole riittäneet monissa maissa. Työpaikkojen luoja ja sosiaalisen epätasapainon korjaajan rooli luvulla Ranskassa uuden ajan sosiaalitalouden määrittely, Social Economy Charter: Sosiaalitalous muodostuu organisaatioista, jotka eivät kuulu julkiseen sektoriin, toimivat demokraattisesti, omistajuuteen ja voitonjakoon erityinen huomio, voiton käyttö omistajien ja yhteiskunnan palvelujen parantamiseksi 5

6 Sosiaalitalouden määrittely Euroopan tasolla (Charter of Principles of the Social Economy, Euroopan pysyvä osuuskuntien, keskinäisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden konferenssi / European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations CEP-CMAF): - Yksilön ja sosiaalisten tavoitteiden ensisijaisuus suhteessa pääomaan - - Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys - Jäsenten demokraattinen kontrollointimahdollisuus - Jäsenten, käyttäjien ja yleisen edun yhdistelmä - Solidaarisuuden ja vastuullisuuden puolustaminen ja soveltaminen - Itsenäinen johto ja julkisesta hallinnosta riippumattomuus - Pääosa ylijäämästä käytetään kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin pääosin jäsenten ja yhteiskunnan kannalta... 6

7 Määrittely... jatkuu - sosiaaliset päämäärät/tavoitteet - harjoittaa liiketoimintaa, yhdistää taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin - demokraattisesti hallittuja - voitto on väline, ei tavoite sinänsä - itsenäisiä organisaatioita - eettiset arvot ja jäsenen etu korostuvat 7

8 Sosiaalitaloudelliset yhteisöt Osuuskunnat, yhdistykset, keskinäiset yhtiöt, säätiöt - määrä kasvanut voimakkaasti - paikallisen oma-aloitteellisuuden korostuminen - Ranska tunnusti ensimmäisenä poliittisesti ja laillisesti sosiaalitalouden Euroopan komission Business in the Economie Sociale sector: Europe s frontier-free market julkaisu EU:n komissio rahoitti ensimmäistä Eurooppalaista sosiaalitalouden konferenssia Pariisissa ja perusti Sosiaalitalouden yksikön DG XXIII:een. Komissio rahoitti em. konferensseja myös 1990, 1992, 1993, 1995 useita 8

9 Sosiaalitaloudelliset yhteisöt tunnustettiin sosiaalitalouden yhteisöjen rooli paikalliskehittämisessä, työpaikkojen luomisessa pilottiohjelmalla Third System and Employment lähtien Euroopan parlamentissa on toiminut sosiaalitalouden yhteistyöryhmä European Parliament Social Economy Intergroup => Intergroup 2006 Komissiolle: arvostaa sosiaalitaloutta ja valmistella asiakirja tästä eurooppalaisen sosiaalimallin kulmakivestä + lukuisia Sosiaali- ja talouskomitean julkaisuja aiheesta 9

10 Millaiset yhteisöt luetaan sosiaalitalouteen? Osuuskunnat Keskinäiset yhtiöt Yhdistykset silloin kun on selvä liiketoiminnallinen ulottuvuus Säätiöt silloin kun on selvä sosiaalinen ulottuvuus, apurahojen jakaminen ei ole sosiaalitaloutta Sosiaaliset yritykset silloin kun päätarkoitus on sosiaalinen (kuntoutus, työhönvalmennus, työllistäminen) 10

11 Sosiaalitalouden volyymi - 10 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä, eli 2 miljoonaa yritystä - 6 prosenttia kokonaistyöllisyydestä Italian sosiaaliset osuuskunnat, Iso-Britannian yleishyödylliset osakeyhtiöt, Ranskan yhdistykset - uusia muotoja ja lainsäädöntöä tulee koko ajan... Suomessa...? 11

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma osuus- ja yhteisötaloudesta ns. Toian raportti - vahva tuki sosiaalitaloudelle - 47 kohtaa, jotka kuvaavat sosiaalitalouden positiivisia vaikutuksia, sen lisäarvoja, kehottavat komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään erilaisiin oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimiin sosiaalitalouden määrittelemiseksi ja kehittämiseksi EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 12

13 Poimintoja Toian raportista * osuus- ja yhteisötalous voi menestyä ja hyödyntää kaikki mahdollisuutensa vain, jos sillä on tarkoituksenmukaiset poliittiset, lainsäädännölliset ja toiminnalliset olosuhteet ja edellytykset ja jos otetaan asianmukaisesti huomioon osuus- ja yhteisötalouden yritysten kirjavuus ja niiden erityisominaisuudet * osuus- ja yhteisötalouden yrityksiin ei pitäisi soveltaa samoja kilpailusääntöjä kuin muihin yrityksiin ja että ne tarvitsevat turvallisen lainsäädäntökehyksen, jonka perustana on niiden erityisarvojen tunnustaminen, jotta ne voivat toimia tasavertaisesti muiden vastaavien yritysten kanssa 13

14 Poimintoja... * EU:n ja jäsenvaltioiden olisi tunnustettava osuus- ja yhteisötalous ja sen toimijat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt omassa lainsäädännössään ja politiikassaan; ehdottaa,...räätälöity EU-rahoitus ja kannustimet, joilla paremmin tuetaan markkinaehtoisia ja eimarkkinaehtoisia osuus- ja yhteisötalouden organisaatioita, jotka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyötyä * kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan lainsäädäntö- kehyksen, jossa osuus- ja yhteisötalouden eri osatekijät tunnustetaan 14

15 Poimintoja...jatkuu * osuus- ja yhteisötalous auttaa korjaamaan työmarkkinoiden kolme merkittävää epätasapainoa: työttömyys, työpaikkojen epävarmuus sekä työttömyyden aiheuttama syrjäytyminen yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta; * ja laatimaan lainsäädäntökehyksen, jonka tarkoituksena on edistää paikallisviranomaisten ja osuus- ja yhteisötalouden yritysten aktiivista kumppanuutta; 15

16 Poimintoja... * jäsenvaltioiden tuki osuus- ja yhteisötalouden yrityksille olisi tulkittava aitona investointina sellaisten yhteisvastuullisuusverkostojen luomiseen, joiden avulla voidaan vahvistaa paikallisyhteisöjen ja -viranomaisten roolia sosiaalipolitiikan kehittämisessä * useimpia sosiaalisia ongelmia olisi lähestyttävä paikallisten ratkaisujen kautta, jotta voitaisiin käsitellä käytännön tilanteita ja ongelmia; katsoo, että tehokkuuden saavuttamiseksi tällaiset toimet edellyttävät koordinaatiota koskevia tiukkoja sääntöjä, mikä merkitsee tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja osuus- ja yhteisötalouden yritysten välillä 16

17 Poimintoja... jatkuu * kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen, joka sallii alueellisten kumppanuuksien perustamisen ja ylläpitämisen osuus- ja yhteisötalouden ja paikallisviranomaisten välillä, sekä määrittämään kriteerejä osuus- ja yhteisötalouden tunnustamiseksi ja vahvistamiseksi, kestävän paikallisen kehityksen voimistamiseksi ja yleisen edun parantamiseksi 17

18 REVES European Network of Cities & Regions for the Social Economy * Kaikin tavoin edistää sosiaalitalouden toimijoiden sekä kaupunkien ja alueiden välistä yhteistyötä, kehittää kumppanuutta sekä verkottaa eurooppalaisia toimijoita toimimaan sosiaalisesti kestävän paikallisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen puolesta sekä syrjäytymistä vastaan. * Yhdistys toimii järjestämällä seminaareja, osallistumalla tutkimustoimintaan sekä Eu:n rahoittamien kehittämisprojektien avulla. REVES tekee yhteistyötä komission työllisyys- ja yritysosastojen kanssa ja raportoi sosiaalitalouden kehittämisestä komissiolle ja on ollut tiiviissä yhteydessä Eu-parlamentin sosiaalitalouden Intergroupin kanssa 18

19 REVES Suomesta jäseninä Kokkola/Villa Elba Pietarsaari/Concordia (After Eight) Vaasa/Jupiter-säätiö TERVETULOA JÄSENEKSI KIITOS 19

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset

Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin. Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu 2000-luvun haasteisiin Ison-Britannian malli ja sen kokemukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 22/2010 jonathan bland Yhteiskunnallinen yritys ratkaisu

Lisätiedot

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI Tämän manifestin on julkaissut

Lisätiedot

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari

Yhteisötalous. hyvinvoinnin tukena. opintoaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Juhani Laurinkari Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena opintoaineisto Juhani Laurinkari Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Hämeentie 36 00530 Helsinki www.ksl.fi Opintoaineisto 2010 Helsinki

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) C 325/46 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) Komissio päätti 6. huhtikuuta 2006 Euroopan

Lisätiedot

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA

SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSISTA KIIHTELYSVAARASSA Uusi innovatiivinen palvelutuotannon toimintamalli 1.6.2014 31.3.2015 LOPPURAPORTTI Joensuun kaupunki/tuottajan neuvottelukunta

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Manu Rantanen Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.) Ilo toimia yhdessä. Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.

Manu Rantanen Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.) Ilo toimia yhdessä. Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Manu Rantanen Kari Kangaspunta & Sari Laanterä (toim.) Ilo toimia yhdessä Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Raportteja 20 Ilo toimia yhdessä Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 4/2011 yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia valmistellut työryhmä - ytyri Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2011 KOM(2011) 568 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE tiedonanto EU:n politiikasta

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalista yritystoimintaa koskevat kehittämissuositukset Julkistettu Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön päätösseminaarissa 17.12.2004 Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Työosuuskuntien kansainvälinen julkilausuma

Työosuuskuntien kansainvälinen julkilausuma Työosuuskuntien kansainvälinen julkilausuma Eri valtioissa kansalaiset etsivät vaihtoehtoisia tapoja järjestää työtä. Eri puolilla maailmaa on myös pyrkimys aikaansaada nykyistä paremmat, oikeudenmukaisemmat

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 2 JUHA NYMAN Sosiaalinen yritys hoiva-alalla ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-397-4 Kuva: Paul Williams LISÄTIETOJA Juha Nyman puh. 050 341 6284 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu... Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat

Lisätiedot

Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset

Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat Euroopan sosiaalirahaston projekteissa Sanna Lehtinen VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: U 10/2012 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista on sosiaali- ja terveyspoliittinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä ISSN 1458-5375 ISBN 978-952-5441-27-7 Yritysvastuun kantaminen sosiaalisin perustein työllistämällä tuottaa huomattavaa hyötyä yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksittäisille ihmisille. Laki sosiaalisista

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle

Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Euroopan Unionin Social Business Initiative Mahdollisuuksia Suomelle Keskustelun muistiinpanot ja johtopäätökset Social Business International Oy SITRA Itämerentori 2, Helsinki Maanantai 15.10.2012, 14.30-17.00

Lisätiedot

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot