Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa"

Transkriptio

1 Verkkokauppa.com Oyj Neljännesvuositiedote Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Loka-joulukuu 2013 lyhyesti Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi noin 8,6 miljoonaa euroa eli noin +12,9 % verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan Yhtiön liikevoitto kasvoi 1,3 miljoonaa euroa eli noin +65 % verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan Tammikuu joulukuu 2013 lyhyesti Liikevaihto (1-12/2012: ) tuhatta euroa kasvua 6,0 % Käyttökate (EBITDA) oli (916) tuhatta euroa Käyttökate (EBITDA) oli 3,2 % liikevaihdosta (0,4 %) Kauden voitto oli (-634) tuhatta euroa Taseen loppusumma (47 362) tuhatta euroa Yhtiö on saanut valitusluvan hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen Verkkokauppa.com Oyj:n ja Teosto ry:n välisessä riita-asiassa. Asia on käsitelty tarkemmin tilinpäätöksessä Yhtiö teki maksuttoman osakeannin osakkailleen Osakeannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai 500 kappaletta lisää uusia osakkeita. Keskeiset tunnusluvut 1-12/ /2012 Liikevaihto, Käyttökate (EBITDA), Liikevoitto, Kauden tulos, Omavaraisuusaste, % 14,6 % 8,3 % Omavaraisuusaste, % (ml pääomalainat) 22,5 % 17,9 % Oman pääoman tuotto, % 71,7 % -17,0 % EBITDA, % liikevaihdosta 3,2 % 0,4 % Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,8 % 0,4 % Osakekohtainen tulos, eur 0,80-0,12 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakeanti oikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

2 LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS Tammi-joulukuussa 2013 yhtiön liikevaihto kasvoi 6,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä tuhatta euroa ollen vuonna 2013 yhteensä (1-12/2012: ) tuhatta euroa. Kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä on säilynyt markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. Vuonna 2013 Kotekin mukaan markkina kasvoi 3,2 %. Yhtiön henkilöstökulut pysyivät miltei viime vuoden tasolla. Henkilöstökulut katsauskaudella olivat (15 917) tuhatta euroa ja henkilöstömäärä oli 446 (396) kauden lopussa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat hiukan oikeudenkäyntikuluvarauksen ja erilaisten uusien liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittämisen takia. Liiketoiminnan muut kulut tammi-joulukuussa 2013 olivat (12 687) tuhatta euroa. Yhtiön käyttökate (EBITDA) tammi-joulukuussa 2013 oli (916) tuhatta euroa ja tilikauden voitto (-634) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,80 (-0,12) euroa. Vertailukauden osakekohtainen tulos on osakeanti ja osakesplit oikaistu. Vertailukaudella Verkkokauppa.comin tulosta rasittavat yhtiön muutosta uusiin tiloihin Jätkäsaaressa aiheutuneet kulut. Muuttokustannukset rasittivat erityisesti vuoden 2012 alkupuoliskoa. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Ajanjaksolla liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä (11 232) tuhatta euroa. Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan kassavirtaa paransi etenkin positiivisesti kehittynyt myynti ja onnistunut käyttöpääoman hallinta. Yhtiön investoinnit olivat pääosin erilaisia korvausinvestointeja. Nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa 2013 olivat noin 334 (1 469) tuhatta euroa. Yhtiön rahoituskulut sisältävät 753 (0) tuhatta euroa valmistautumiskuluja mahdolliseen listautumiseen. Yhtiö teki henkilöstölle suunnatun annin ajalla, jonka perusteella merkittiin 88 uutta osaketta. Yhtiö teki suunnatun annin , jonka perusteella merkittiin 54 osaketta. Osakemerkinnöistä maksetut hinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö toteutti maksuttoman suunnatun osakeannin osakkeenomistajilleen, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai 500 uutta osaketta lisää. 2

3 HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 446 (396). Tässä oli kasvua verrattuna 50 henkilöä eli noin 13 %. Yhtiössä aloitti uusi yritysasiakkuuksista vastaava johtaja syyskuussa. Hallituksessa ovat toimineet varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Christoffer Häggblom, Peter Lindell, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Christoffer Häggblomin. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Samuli Seppälä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Kai Seikku. Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, kuten yleiseen taloussuhdanteeseen, kodintekniikan alan kysyntään ja toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiön riita-asiaa Teosto ry:n kanssa on käsitelty tarkemmin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Makrotalouden epävarmuus kuitenkin heikentää yhtiön toimintamarkkinoiden ennustettavuutta ja saattaa heikentää yhtiön toimintamarkkinoiden kasvua lyhyellä aikavälillä. Yhtiön johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan toimintamarkkinoillaan. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. 3

4 TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT Suomen vähittäiskaupassa eletään muutoksen aikoja kuluttajien ostojen edelleen siirtyessä verkkoon. Suomen tunnetuin ja vierailluin verkossa toimiva suomalainen vähittäiskauppa Verkkokauppa.com Oyj kasvatti sekä liikevaihtoa että tulosta merkittävästi vuonna Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 kasvoi kuusi prosenttia ollen 238 miljoonaa euroa. Yhtiön kuluttajille suunnatun kaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2013 aikana selvästi liikevaihdon kasvua enemmän. Kasvua tasoitti tukkukauppiaille suunnatun myynnin väheneminen. Yhtiön liikevoitto tilikaudelta 2013 oli 6,64 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2012 oli 0,03 miljoonaa euroa. Yhtiö teki historiansa parhaan tuloksen alhaisen kulurakenteen, myynnin kasvun ja toiminnan vakiintumisen myötä. Yhtiö onnistui pitämään myyntikatteensa 15,7 prosentissa ja kiinteät kulut alalle erittäin kilpailukykyisellä tasolla 12,6 prosentissa liikevaihdosta. Yhtiön verkkosivuilla oli lähes 35 miljoonaa käyntiä vuonna 2013, missä oli kasvua noin 15 prosenttia verrattuna vuoteen Yhtiö kasvatti sekä liikevaihtoa että liikevoittoa erityisesti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö keskittyi vuonna 2013 suurten muutosten sijasta nykyisten toimintamallien ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön historian suurin hanke, Jätkäsaaren myymälän avaaminen ja päävaraston muutto sekä logistiikkauudistukset, saatiin päätökseen jo vuoden 2012 puoliväliin mennessä. Vuonna 2013 yhtiön kaikki vuosineljännekset olivat voitollisia, joskin viimeinen vuosineljännes toi yhtiölle kaupan kausivaihteluista johtuen suurimman tuloksen. Verkkokauppa.com keskittyy vuonna 2014 kasvattamaan myyntiä kannattavasti sekä jatkaa yhtiön eri prosessien ja liiketoimintamallien kehittämistä. Yhtiö jatkaa omien tuotemerkkien alla myytävien tuotteiden kehittämistä muun muassa Tekesin tukemassa innovaatioakvaario-projektissa ja tutkii myös jatkuvasti mahdollisuuksia tuoda uusia päätuotealueita ja valmistajia valikoimaansa asiakaslupauksensa Todennäköisesti aina halvempi - mukaisesti. Lisäksi yhtiö arvioi uusia suurempia kehityshankkeita, mukaan lukien uudet asiakasrahoituspalvelut tai liittyminen ostoyhteisöön. Yhtiö sai myös tilikauden 2013 jälkeen valitusluvan Korkeimpaan oikeuteen riidassa Teosto ry:n kanssa. Yhtiö jatkaa valmistautumista listautumiseen. Yhtiön johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan toimintamarkkinoillaan ja keskipitkän aikavälin toimintamarkkinoiden kasvunäkymien olevan positiivisia. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden kehittymiseen. 4

5 OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Korkein oikeus myönsi Verkkokauppa.comille hovioikeuden päätökseen valitusluvan Teoston ry:n kanssa olleesta tekijänoikeutta koskevassa hyvitys -asiassa. Yhtiön lainoihin liittyvät kovenanttiehdot ovat neuvoteltu uusiksi tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen koskien kansainväliseen kanta-asiakasjärjestelmään liittymistä tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiö on sopinut rahoituslaitosten kanssa kahdesta yhteismäärältään 7,25 miljoonan euron tililimiitistä tilikauden päättymisen jälkeen. Järjestelyllä yhtiö pidensi tililimiittien voimassa oloaikaa. TALOUDELLINEN INFORMAATIO Neljännesvuositiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Neljännesvuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja. Mobiili-, kytkylaiteliittymä- ja provisiotuottojen katsotaan olevan yhtiön varsinaista liiketoimintaa, joten niiden esitystapaa on muutettu ja provisiotuotot esitetään osana liikevaihtoa. Lisäksi liikevaihtoon kirjattavien markkinointitukien kirjausperiaatetta on tarkennettu tilikauden aikana. Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu edellä mainittuja tarkennuksia vastaaviksi. Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. 5

6 Tuloslaskelma / /2012 LIIKEVAIHTO Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoituskulut netto VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot KAUDEN VOITTO Tuloslaskelma /2013 LIIKEVAIHTO Muut tuotot 32 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset -224 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoituskulut netto -470 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot -95 Tuloverot -714 KAUDEN VOITTO

7 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Myyntisaamiset Muut saamiset Osakemerkintäsaamiset 0 31 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma yhteensä Osakepääoma Muut rahastot yhteensä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Poistoero Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat yhteensä Pääomalainat 15 0 Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 Rahoituslaskelma Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistot ja arvonalentumiset Pakollisten varausten muutos Muut oikaisuerät Maksetut verot Liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) Investointien rahavirta Rahoitus Maksullinen osakeanti Lyhytaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-) Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-) Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa Helsingissä 6. maaliskuuta 2014 Lisätietoja: Samuli Seppälä, toimitusjohtaja sähköposti Jussi Tallgren, talousjohtaja sähköposti 8

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 7.8.2015 klo 8.00 1.4. 30.6.2015 lyhyesti Liikevaihto 80,0

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI YLLÄPITÄEN HYVÄÄ KANNATTAVUUTTA, LISTAUTUMISPROSESSI ETENEE

SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI YLLÄPITÄEN HYVÄÄ KANNATTAVUUTTA, LISTAUTUMISPROSESSI ETENEE Siili Solutions Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2012 (tilintarkastamaton) SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI YLLÄPITÄEN HYVÄÄ KANNATTAVUUTTA, LISTAUTUMISPROSESSI ETENEE TAMMIKUU - KESÄKUU 2012 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu) SIILI SOLUTIONS OYJ SAAVUTTI TAVOITTEENSA TILIKAUDELLA 2012 Tammi Joulukuu 2012: - Liikevaihto

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 % Tammikuu - Kesäkuu 2014: Liikevaihto

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Tammikuu - Kesäkuu 2013: Liikevaihto 9 414

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015: KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote 12.08.2015 klo 11.00

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015

Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (Tilintarkastamaton) Talenom Oyj; Yhtiötiedote 19.8.2015 Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton) Kasvu jatkui suunnitellusti uusia asiakkaita

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015-31.3.2015 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 13.00 Rautatielogistiikan volyymit ja hintataso pysyivät vuoden 2014 viimeisen neljänneksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot