Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2005"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v (Normalisointi on tehty vuosien mukaan, ei mukaan)

2

3 3 S i s ä l l y s Sivu 1 KULUTUSTILASTON TAVOITTEET JA KÄYTTÖOHJEET 5 Tavoitteet 5 Käyttöohjeet 5 Tilaston suhde kuntien omiin kulutustietoihin 5 2 KULUTUSTILASTON KATTAVUUS JA SISÄLTÖ 6 Kulutustilaston luotettavuus 7 3 KULUTUSTIETOJEN KÄSITTELY KUNTALIITOSSA 7 Sääolosuhteiden huomioon otto 7 Lämmitystarvelukualueet 8 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEN MERKITYS 10 5 YLEISTIETOJA KULUTUKSISTA 10 Julkiset rakennukset / asuinrakennukset Suurimmat kaupungit 6 SÄHKÖN OMINAISKULUTUKSET 12 7 VEDEN OMINAISKULUTUKSET 12 8 YHTEENVETO 13 TAULUKOT JA KAAVIOT 1 Kulutustilastoinnin kattavuus 2 Kulutustilaston rakennustyypit 3 Polttoaineet 4 Kulutus rakennustyypeittäin 5 Ominaiskulutusten kehitys - Kaupungit 6 Ominaiskulutusten kehitys Julkiset rakennukset (kaikki kuntatyypit) 7 Ominaiskulutusten kehitys Asuinrakennukset 8 Ominaiskulutusten kehitys 12 suurinta kuntaa Julkiset rakennukset 9 Yleistietoja kulutuksista Julkiset rakennukset 10 Yleistietoja kulutuksista - Asuinrakennukset 11 Lämmön ominaiskulutusten muutokset Julkiset rakennukset 12 Lämmön ominaiskulutusten muutokset Asuinrakennukset 13 Peruskoulu- ja lukiorakennusten lämmön ominaiskulutukset suuruusjärjestyksessä 14 Päiväkotien lämmön ominaiskulutukset suuruusjärjestyksessä 15 Uimahallien lämmön ominaiskulutukset suuruusjärjestyksessä 16 Toimisto- ja hallintorakennusten lämmön ominaiskulutuksen muutokset 17 Sähkön ominaiskulutusten muutokset Julkiset rakennukset 18 Sähkön ominaiskulutusten muutokset Asuinrakennukset 19 Sähkön ominaiskulutusten muutokset kuntaryhmittäin 20 Lämmön ominaiskulutusten muutokset kuntaryhmittäin 21 Lämmön + sähkön ominaiskulutusten muutokset - kuntaryhmittäin 22 Veden ominaiskulutusten muutokset Julkiset rakennukset 23 Veden ominaiskulutusten muutokset Asuinrakennukset 24 Energiansäästösopimuksen tehneiden kuntien selostuksia ominaiskulutukseen vaikuttavista tekijöistä

4 4

5 5 TIETOJA KUNTIEN OMIEN RAKENNUSTEN LÄMMÖN, SÄHKÖN JA VEDEN KULUTUKSESTA VUONNA KULUTUSTILASTON TAVOITTEET JA KÄYTTÖOHJEET Tavoitteet Kulutustilastoa on kaupunkien osalta pidetty vuodesta Kulutustilaston tavoitteena on kannustaa kuntia kulutusseurantaan ja yhtenäistää kulutusseurantaa. Kuntaliitto laatii tätä tilastoa vuosittain. Tilasto on tarkoitettu käytettäväksi ennen kaikkea kuntakohtaisesti vertailtaessa kulutuksen muutoksia vuodesta toiseen. Toisaalta kulutuksia voidaan verrata rakennustyypeittäin ja kunnittain. Joissakin kunnissa näytetään selvästi enemmän kiinnitettävän huomiota energian säästämiseen kuin toisissa. Kulutustilaston tavoitteena on saada aikaan tällainen vertailumahdollisuus. Käyttöohjeet Vaikka tähän julkaisuun onkin koottu tietoja monien kuntien lämmön, sähkön ja veden kulutuksista on tärkeintä, että kulutuksia seurataan kuntakohtaisesti ja kuukausittain. Mikäli kunnassa saadaan viiden vuoden kuluessa lämmönkulutus (normalisoituna) oleellisesti (5 15 %) laskemaan, on se tärkeintä. Tilaston suhde kuntien omiin kulutustietoihin Koska rakennuskannat ja olosuhteet ovat eri kunnissa erilaisia, ei vertailu muihin kuntiin ole useinkaan paikallaan. Vertailua voidaan käyttää vain suurten (10 20 %) erojen arviointiin. Vertailtaessa lämmön ominaiskulutuksia on tehtävä sääkorjaukset. On myös otettava huomioon, millä polttoaineella rakennukset on lämmitetty ja mitkä ovat olleet lämmityksen oletetut hyötysuhteet vai onko rakennuksissa käytetty kaukolämpöä. Kuntaliittoon kaikki lämmön, sähkön ja veden kulutusta koskevat tiedot toimitetaan sääkorjaamattomina eli ei normalisoituina. Kuntaliitto tekee normalisoinnin yhtenäisesti, jolloin erot normalisointitavoissa jäävät pois. Lämmitystarvelukujen laskenta muuttui alkaen. Nyt käytetään normaalivuotta vuosia Tässä raportissa on kuitenkin käytetty vielä normaalivuotta Kuntaliitto on normalisoinut lämmön kulutukset Jyväskylään eli normaalivuoden lämmitystarvelukuun Normalisointi on tehty siten, että asuinrakennuksissa muun kuin lämmityksen osuudeksi kokonaislämmitysenergian kulutuksesta lasketaan 30 % ja muissa rakennuksissa 20 %.

6 6 Paikkakunnalla on melkoinen merkitys verrattaessa lämmön ominaiskulutuksia keskenään. Oulun normaalivuoden lämmön ominaiskulutus on 21 % enemmän kuin Helsingin. Keskeistä on, että Kuntaliitto on otaksunut polttoaineiden osalta tietyt teholliset lämpöarvot ja hyötysuhteet ja saanut näin energiamäärän, joka on normalisoitu. Johtuen mm. näistä hyötysuhteissa ja tehollisissa lämpöarvoissa tehdyistä oletuksista saattaa normalisoitujen lukujen välillä olla eroja Kuntaliiton ja kuntien välillä. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 ei lämpöarvoja ja hyötysuhteita ole muutettu. Tehollisia lämpöarvoja ja hyötysuhteita on käytetty muutettaessa polttoaineiden määriä megawattitunneiksi. Viiden prosentin säästöä arvioitaessa on tässä käytetty seuraavia vuoden 2005 hintoja. CO 2 -kertoin ilmoittaa eri tuotantotapojen keskimääräiset päästöt. Nro Polttoaineen nimi Tehollinen Hyötysuhde Hinta CO 2 - lämpöarvo % ( ) kerroin g/kwh 1 Kaukolämpö (MWh) ,5 350,0 2 Sähkölämpö (MWh) ,0 3 Kevytpö (m 3 ) ,0 4 Raskaspö (tn) 11, ,0 5 Maakaasu (m 3 ) 0, ,19 235,0 6 Halot (i-m 3 ) 1, ,0 7 Hake (i-m 3 ) 0, ,0 8 Palaturve (i-m 3 ) 1, ,0 9 Jyrsinturve (i-m 3 ) ,0 10 Turvepriketti (tn) 3, ,0 11 Kivihiili (tn) 7, ,0 12 Antrasiitti (tn) 9, Muu (MWh) ,5 Muunto Mwh:ksi = määrä * Teh.lämpöarvo * hyötysuhde % Muunto hinnaksi = määrä * hinta Muunto CO 2 = määrä * Teh.lämpöarvo * hyötysuhde* CO 2 -kerroin/ KULUTUSTILASTON KATTAVUUS JA SISÄLTÖ 92 (107 suluissa 2004 tiedot) kuntaa ja 16 (22) kuntayhtymää antoi tiedot vuodelta Näiden kuntien asukasluku oli 59 % (62 %) koko Suomen asukasluvussa. Tilaston kattavuus on vähitellen laskenut vuodesta 1994, jolloin kattavuus oli asukasluvulla mitattuna 71 %. Vuoden 2005 osalta kulutustilasto puuttui yli asukkaan kunnista 6 kunnasta: Hämeenlinnasta, Porvoosta, Lappeenrannasta, Kokkolasta, Imatralta ja Keravalta. Yli asukkaan kuntia on 33 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on yli 2,7 miljoonaa asukasta.

7 Kulutustilaston luotettavuus 7 Yli asukkaan kunnissa kattavuus on asukasluvulla mitattuna säilynyt varsin korkeana, 90 % ( 91 %). Alle asukkaan kunnissa kattavuus on laskenut vuodesta 1994 lähes puolet. Alle asukkaan kunnissa kulutustilaston tekee vain 17 %. Katso taulukkoliitteen ensimmäiset sivut. Rakennuskuutioissa mitaten määrä pysyi ennallaan eli 80 miljoonana kuutiometrinä. Kulutustilastossa olevasta rakennuskannasta on asuinrakennusten osuus edelleen 23 % ( 23 %) ja opetusrakennusten osuus 31 %. On huomattava, että kulutustilastossa on mukana vain pienehkö osa kuntien suoraa tai välillisesti yhtiömuotoisesti omistamasta asuinrakennuskannasta. Yli asukkaan kuntien osuus kulutustilaston kuutiometrimäärästä on 74,2 % ( 71 %). Vastaavasti asukkaan kuntien osuus on 13,3 % (13 % ) ja alle asukkaan kuntien osuus 5,5 % (7,5 %). Kuntayhtymien osuus koko tilastoidusta kannasta on 7,0 % (10 %.) Helsingin kaupungin rakennuskannan osuus on julkisten rakennusten vastauskannasta 21 %. Ongelmana on, että rakennuskanta, johon kulutustilasto kohdistuu, vaihtelee vuosittain. Kulutustilastoon tulee samassakin kunnassa lisää rakennuksia ja toisaalta jää pois rakennuksia joko purkamisen tähden, peruskorjauksen tähden tai muusta syystä. Toisaalta kulutustilastoon tulee uusia kuntia ja joitakin kuntia voi jäädä pois. Kulutustilasto on luotettavin suurten kuntien osalta, erityisesti Helsingin osalta. 3 KULUTUSTIETOJEN KÄSITTELY KUNTALIITOSSA Kulutustiedot on Kuntaliittoon toimitettu lähes samanmuotoisena jo vuodesta 1982 lähtien (silloiseen Kaupunkiliittoon kaupunkien osalta). Ensimmäisen kerran kulutustilasto voitiin toimittaa sähköpostin kautta vuodelta Vuodelta 2005 kulutustilaston toimittivat sähköpostin kautta Excel-taulukkona lähes kaikki kunnat tai kuntayhtymät. Muutamien kuntien Kuntaliittoon lähettämiä kulutustilastoja on täytynyt jättää pois, koska niiden tiedot olivat selvästi virheellisiä. Kuntaliitto on pyrkinyt jossain määrin tarkistamaan kulutustilastoja. Epäselvyyksiä ja puutteita tilastoinnissa silti vielä esiintyy.

8 8 Sääolosuhteiden huomioon otto Lämmön kulutustietoja pyritään saamaan vertailukelpoisiksi eri vuosina ja eri paikkakunnilla käyttäen normeerauksessa niin sanottua lämmitystarvelukua eli entistä astepäivälukua. Lämmitystarvelukujen laskenta muuttui alkaen. Nyt käytetään normaalivuotta vuosia Tässä raportissa on kuitenkin käytetty vielä normaalivuotta , koska koko aineiston muunto uuteen normaalivuoteen ei ollut vielä mahdollista. Tässä tilastossa normalisointikertoimet on laskettu alueellisten (16 aluetta) tietojen perusteella ja normalisointi on tehty Jyväskylään, jonka normaalivuoden lämmitystarveluku on astepäivätuntia. Normalisointi on edelleenkin tehty asuinrakennusten osalta 70 %:sti ja julkisten rakennusten osalta 80 %:sti. Kuntaliittoon kulutustilastot toimitetaan normalisoimatta niitä miltään osin ja toisaalta ilmoittamalla niiden rakennusten osalta, jotka suoraan käyttävät joitakin polttoaineita myös kyseiset polttoaineet. Polttoaineiden muuttamisessa megawattitunneiksi käytetään edellä kerrottuja hyötysuhteita ja tehollisia lämpöarvoja. Nämä hyötysuhteet saattavat melkoisestikin poiketa kunnista käytetyistä hyötysuhteista. Kuntaliitossa on kuitenkin yhtenevästi käytetty lähes saman suuruisia hyötysuhteita jo monta vuotta. Normalisointikerroin lasketaan esimerkiksi julkisten rakennusten osalta siis seuraavasti: alueen astepäiväluku * 0,8 + 0,2 Tällä kertoimella kerrotaan kunkin vuoden normalisoimaton kulutus. On huomattava, että normalisointi tehdään siis kahteen suuntaan: normaalivuodelle ja Jyväskylään. Lämmitystarvelukualueet Kuntaliitto on nyt seitsemännen kerran käyttänyt uutta lämmitystarvelukujakoa. Tarkistukset on viety tilastoihin myös taannehtivasti eli myös aiemmille vuosille. Lämmitystarvelukujaottelua on jaettu kuntiin runsaasti. Siinä selostetaan, mille alueelle kukin kunta kuuluu ja mitkä ovat kunnat normaalisointikertoimet vertailupaikkakuntaan ja toisaalta, mikä on korjauskerroin Jyväskylään. Uutta ohjetta ja selostusta lämmitystarvelukualueista saa esimerkiksi Motivasta, puhelin (09)

9 9 Lämmitystarvelukujen laskenta muuttui vuoden 2006 alusta alkaen kahdella tavalla. Normitukseen käytettävä normaalivuosi pohjautuu jatkossa vuosien lämmitystarvelukuihin. Vertailupaikkakuntiin liittyvää kuntaryhmittelyä on tarkistettu ja sen myötä kuntakohtaiset korjauskertoimet ovat myös muuttuneet. Ilmatieteen laitos on kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta laskenut uudet kolmenkymmenen vuoden keskimääräiset lämmitystarveluvut sekä tuottanut tarkistetun kuntakohtaisen ryhmittelyn korjauskertoimineen. Kuntaryhmittelyä tarkistettu Ilmatieteen laitos laskee lämmitysenergiankulutuksen normitukseen tarvittavat lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla edelleen kuudelletoista vertailupaikkakunnalle. Kullekin kunnalle on määritelty vertailupaikkakunta, joka ilmastollisesti edustaa mahdollisimman hyvin ko. kuntaa. Alueellisessa luokittelussa on huomioitu mm. vertailupaikkakunnan ja tarkasteltavan kunnan maantieteellinen välimatka, rannikon ja järvien vaikutus, maaston korkeus ja vallitsevat ilmavirtausten suunnat. Kuntaryhmittelyssä on muutoksia erityisesti Keski-Suomen ja Oulun läänissä. Jatkossa vertailukautena vuodet Nykyisin energiankulutuksen normituksessa on käytetty vertailukautta Vuoden 2006 alusta tilastoinnin aikasarjakatkoksen haittojen minimoimiseksi suositellaan, että kulutustiedot lasketaan uuden vertailukauden tiedoilla takautuvasti vuodesta 2000 lähtien. Kauppa- ja teollisuusministeriön, Motivan ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi lämmitystarvelukupalvelun ja esitteen uusimiseen ovat osallistuneet myös Energiakolmio Oy, Energiateollisuus ry, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Talokeskus Oy. Vertailupaikkakunnat, niihin liitetty kuntakohtainen ryhmittely korjauskertoimineen ja lisätiedot lämmitystarveluvun käytöstä löytyvät Motivan www-palvelusta osoitteesta: Kulutustilaston käsittelyssä tullaan myös jatkossa entistä selvemmin jakamaan käsittely toisaalta julkisiin rakennuksiin ja toisaalta asuntoihin. Tämä jo siitäkin syystä, että nämä ryhmät eroavat selkeästi toisistaan ja vertailu on enemmän mahdollista näiden ryhmien sisällä.

10 10 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEN MERKITYS 5 YLEISTIETOJA KULUTUKSISTA Energiankäytön tehostaminen on tärkeätä sekä taloudellisessa mielessä että ympäristön kannalta. 5 %:n säästö lämmityksessä merkitsee koko kuntien rakennuskannassa lähes miljoonaa euroa vuodessa. Sähkön osalta vastaava säästö on suuruusluokaltansa ehkä miljoonaa euroa. Hiilidioksidipäästöjen kannalta 5 %:n tehostaminen energiankäytössä merkitsee noin hiilidioksiditonnia. Sähkön säästössä päädyttäneen saman suuruusluokan hiilidioksidipäästöihin. Tässä raportissa on käsitelty vain kuntien rakennuskannan energiankulutusta, joka on ehkä noin puolet koko kuntien oman toiminnan energiankulutuksesta. Kuntien toiminnan energiankulutus on suuruusluokaltaan alle kymmenesosa koko Suomen energiankulutuksesta. Kulutustilaston piirissä olevasta energiasta 3,32 milj. MWh (2004 3,46) tuotettiin kaukolämmöllä 92 %, kevyellä polttoöljyllä 5 % ja sähkölämmöllä 1,2 %. Maakaasun osuus tuotetusta lämmöstä oli noin prosentin. Usein kulutusseuranta koskee vain kaukolämmitettyä rakennuskantaa. Taulukkoliitteessä on yleistietoja julkisten rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksista ja asuinrakennusten ominaiskulutustietoja. Tilastokannasta on julkisia rakennuksia 65,1 milj m 3 (65,9) ja asuinrakennuksia 14,8 milj. m 3 (14,8). Julkisten rakennusten normalisoitu lämmön ominaiskulutus oli vuonna 2005 laskenut 1,5 % vuodesta 2004 ollen 46,9 kwh/m 3. Asuinrakennusten lämmön ominaiskulutus oli 30 % korkeampi eli 62,4 kwh/m 3. Julkisten rakennusten normalisoimaton ominaiskulutus oli v (40,0) (41,0) kwh/m3 eli normalisointi on nostanut ominaiskulutusta keskimäärin 17 % (16 %). Sähkön ominaiskulutus oli julkisissa rakennuksissa 18,4 (18,7) kwh/m 3 ja asuinrakennuksissa ( kiinteistösähkö) 12,4 (12,8) kwh/m 3. Veden ominaiskulutus oli julkisissa rakennuksissa 133 (142) litraa/m 3 ja asuinrakennuksissa 409 (332) litraa/m 3. Veden ominaiskulutus vähentyi toimistorakennuksissa yli 10 % ja opetusrakennuksissa 3,4 %. Julkisia rakennuksia oli lämmön kulutustilastossa yhteensä 6393 (6632) kpl ja asuinrakennuksia runsas 2953 (2961) kpl. Perinteisesti kulutustilastossa on seurattu erityisesti ns. kaupungitryhmän lämmön ominaiskulutusta. Ominaiskulutus (julkiset ja asuinra-

11 Julkiset rakennukset/asuinrakennukset 11 kennukset) on nyt hyvin samalla tasolla kuin vuonna 1994 ja 1999 eli normalisoituna 49 kwh/m3. Sähkön ominaiskulutus on sen sijaan tässä ryhmässä noussut edelleen tasaisesti ollen nyt 43 % korkeampi kuin vuonna Taulukkoliitteessä on esitetty kulutukset rakennustyypeittäin koskien koko kulutustilastossa olevaa rakennuskantaa (sekä julkiset rakennukset että asuinrakennukset). On huomattava, että ko. taulukossa on molemmilta vuosilta koko aineisto, vaikka täsmälleen samat kunnat eivät ole vastanneetkaan molempina vuosina. Julkisten rakennusten ja asuinrakennusten normalisoitu lämmön ominaiskulutus laski hieman vuosista 2002, 2003 ja 2004 vuoteen Hoitoalan rakennuksissa lämmön normalisoitu ominaiskulutus laski jostain syystä 5,1 % ja opetusrakennuksissa nousi 2,7 %. Sähkön ominaiskulutus nousi opetusrakennuksissa 5,7 %. Veden ominaiskulutus laski edelleen. Suurimmat kaupungit Taulukkoliitteessä on kaaviot 12 suurimman kaupungin lämmön ominaiskulutuksen muutoksista julkisissa rakennuksissa. Asuinrakennusten osalta tiedot ovat selvästi epäluotettavampia ja niissä on enemmän vaihtelua vuosittain kuin julkisissa rakennuksissa. Julkisten rakennusten osalta Helsingin kulutustilastossa oleva rakennuskanta on ylivoimaisesti suurin, 14,2 miljoonaa m 3. Julkisten rakennusten normaalivuodelle ja Jyväskylään normalisoitu lämmön ominaiskulutus näyttäisi Helsingissä nousseen hieman vuodesta 2004 vuoteen 2005 ollen 44,8 kwh/m3. Espoosta julkisten rakennusten lämmön ominaiskulutus näyttäisi laskeneen yli 10 % 2000-luvun alkuvuosista. Tampereella ja Vantaalla lämmön ominaiskulutus nousi hieman. Vantaalla, Turussa ja Lahdessa ovat suurista kaupungeista korkeimmat ominaiskulutukset ( kwh/m3) Yli asukkaan kuntien osalta merkittäviä muutoksia julkisten rakennusten lämmön ominaiskulutuksessa tapahtui Nurmijärvellä (+19,5 %), Tuusulassa (+11,3 %) ja Joensuussa (-14,4 %). Syitä muutoksille lienee monia. Tärkeimpiä lienevät kuitenkin ilmastointilaitteiden käyntiaikojen pidentäminen ja peruskorjausten valmistuminen. Kuopiossa on edelleen kuntien pienin julkisten rakennusten lämmön ominaiskulutus, 32,8 kwh/m 3. Ero seuraavaan suureen kaupunkiin ( Rovaniemeen) on huomattava 17 %!

12 6 SÄHKÖN OMINAISKULUTUKSET 12 Julkisten rakennusten lämmön ominaiskulutusten muutokset näkyvät taulukkoliitteessä. Kyseisessä vertailussa kunkin kunnan osalta on huomattava, että vertailussa ovat mukana vain sekä vuonna 2004 että vuonna 2005 tietoja toimittaneet. Tästä syystä tämän taulukon antama ominaiskulutuksen muutos poikkeaa rakennustyypeittäin lasketusta ominaiskulutuksen muutoksesta. Rakennustyypittäisessä vertailussa on mukana koko aineistot vuosilta 2004 ja Taulukkoliitteessä on kuvattu sähkön ominaiskulutusten (kwh/m 3 ) muutoksia. Sähkön ominaiskulutus on julkisissa rakennuksissa nyt samalla tasolla kuin vuonna 2001 eli 18,4 kwh/m3. Oleellista siis on, että sähkön ominaiskulutuksen nousu näyttäisi pysähtyneen. Syynä hyppäykseen vuodesta 2000 vuoteen 2001 voi olla HUSin mukaan tulo tilastoon. HUSin sähkön ominaiskulutus on lähes 30 kwh/m3. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna suuren ryhmien ominaiskulutukset eivät juuri muuttuneet, poikkeuksena opetusrakennukset, joissa nousu oli 5,7 %. Yli asukkaan ryhmässä on sähkön ominaiskulutus ollut viime vuosina selvästi korkeampi kuin pienemmissä kunnissa. Ehkä tässä näkyy rakennusten käyttöaste. Helsingissä julkisten rakennusten sähkön ominaiskulutus pysyi entisellään ( 21,0 kwh/m3). Espoossa julkisten rakennusten sähkön ominaiskulutus laski 10 % ja Tuusulassa nousi 26 %. 7 VEDEN OMINAISKULUTUKSET Vuosien 2004 ja 2005 koko aineistojen välillä veden ominaiskulutus ( litraa/ m3) laski vain 0,5 %. Muutokset olivat kuitenkin eri rakennusryhmissä huomattavia. Kokoontumisrakennusten osalta veden ominaiskulutus nousi lähes 13 %. Liitetaulukossa on rakennustyypeittäin tuotu esille veden ominaiskulutuksen (litraa/m3) muutoksia.

13 13 8 YHTEENVETO Kulutustilaston kattavuus on vakiintunut yli asukkaan kunnissa. Yli asukkaan kuntien osalta kattavuus on 90 %. Näyttää siltä, että myös lämmön ja sähkön kulutustilastoinnin laatu on heikentynyt. Usein todetaan, ettei kunnalla enää ole aikaa kulutustilastointiin henkilöstön vähentymisen tähden. Ilman kulutustilastointiohjelmaa tietojen saanti on hyvin työlästä ja epäluotettavaa. Julkisten rakennusten lämmön Jyväskylään normalisoitu ominaiskulutus näyttäisi nyt olevan laskusuunnassa vuodesta 2000 lähtien. Lasku vuodesta 2004 vuoteen 2005 oli 1,4 %. Toisaalta lasku voi myös johtua siitä, että HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tilastosta poissa. HUS edustaa 2,6 milj. m3 eli 4 % koko tilastosta. Lämmön ominaiskulutukseen vaikuttaa suuresti normalisointi normaalivuodelle ja Jyväskylään. Normalisointi julkisissa rakennuksissa oli vuonna 2005 keskimäärin + 17 %. Kosteusolosuhteiden ja tuulisuuden vaihteluista ei ole mitään tietoa. Näistä syistä pienistä ominaiskulutuksen muutoksista ei juuri voi vetää johtopäätöksiä. Merkittävää on, että julkisissa rakennuksissa sähkön ominaiskulutus ei noussut vuodesta Toisaalta vuodesta 1994 ko. ominaiskulutus on noussut 30 %. Julkisten rakennusten lämmön ja sähkön yhteenlaskettu ominaiskulutus on vuodesta 2001 laskenut vuoteen 2005 lähes 2 %. Ominaiskulutusten tasaantumiseen ja siihen, että laskua ei juuri ole tapahtunut, voi olla monia syitä: - julkisten rakennusten, erityisesti koulujen käytön tehokkuus on selvästi kasvanut siten, että niitä käytetään entistä enemmän iltaisin. Muutos on kuitenkin jo tapahtunut alkaen 2000 luvin alusta. - Kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyn tähden ilmastointia on kauttaaltaan lisätty. Se lisää sekä lämmön että sähkön ominaiskulutusta. - Yhtenä syynä voi olla toimitilapalveluiden uudelleen organisointi eli käyttäjien asettaminen vuokralaisen asemaan. Sisäisessä vuokrassa ei aina ole riittävästi palkittu käyttäjiä ja käyttäjien aktiivisuutta energiansäästössä. Raportin lopussa on taukkoliitteen jälkeen kuntien selvityksiä tekijöistä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa ominaiskulutusten muutoksiin. Kosteus- ja homevaurioiden ehkäisemiseksi on varsin yleisesti lisätty ilmastoinnin käyntiaikoja ja siten ilmastointikoneiden sähkönkulutusta. On

14 14 myös varsin tyypillistä, että peruskorjausten yhteydessä sähkön ominaiskulutus selvästi nousee varustelutason kasvaessa. Kasvukeskuksissa sähkön ominaiskulutuksen nousu johtunee myös paljossa entistä tehokkaammasta tilojen käytöstä. Esimerkiksi koulurakennukset ovat varsin yleisesti iltakäytössä.

15 Kulutustilastoinnin kattavuus Luvut kertovat kulutustilastoinnin kattavuuden asukasluvuilla mitattuna. Vuosi Vastanneita kuntia/ky Kunnat > asukasta Kunnat asukasta Kunnat < asukasta Sivu 1/1 Yhteensä kpl 89,3 % 73,6 % 36,6 % 71,2 % kpl 87,4 % 72,0 % 36,9 % 70,0 % kpl 95,5 % 62,7 % 32,1 % 70,3 % kpl 98,2 % 58,4 % 15,3 % 65,6 % kpl 98,2 % 47,3 % 16,4 % 63,7 % kpl 97,1 % 57,2 % 25,3 % 68,5 % kpl 96,9 % 54,0 % 25,7 % 67,8 % kpl 96,0 % 51,5 % 18,0 % 65,3 % kpl 93,5 % 47,1 % 21,2 % 63,9 % kpl 83,4 % 45,2 % 19,3 % 57,3 % kpl 90,7 % 46,2 % 21,0 % 61,6 % kpl 90,5 % 41,2 % 16,9 % 59,2 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % Kattavuus yhteensä % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 71,2 % 70,0 % 70,3 % 68,5 % 65,6 % 67,8 % 63,7 % 65,3 % 63,9 % 57,3 % 61,6 % 59,2 % Vuosi R001

16 Kulutustilaston rakennustyypit Vuodelta 2005 Sivu 1/3 Kunnat > asukasta 9. MUUT (6.16%) 8. VÄESTÖNSUOJAT (2.15%) 7. LIIKENTEEN RAKENNUKSET (4.01%) 6. VARASTORAKENNUKSET (lämmi (0.26%) 1. ASUINRAKENNUKSET (23.46%) 5. OPETUSRAKENNUKSET (31.56%) 2. HOITOALAN RAKENNUKSET (13.05%) 3. TOIMISTO- JA HALLINTORAKE (4.59%) 4. KOKOONTUMISRAKENNUKSET (14.76%) Rakennuskanta 59,3 miljoonaa m³ Kunnat asukasta 9. MUUT (11.36%) 8. VÄESTÖNSUOJAT (1.08%) 7. LIIKENTEEN RAKENNUKSET (0.57%) 6. VARASTORAKENNUKSET (lämmi (1.41%) 1. ASUINRAKENNUKSET (4.31%) 2. HOITOALAN RAKENNUKSET (15.06%) 3. TOIMISTO- JA HALLINTORAKE (7.23%) 5. OPETUSRAKENNUKSET (39.90%) 4. KOKOONTUMISRAKENNUKSET (19.08%) Rakennuskanta 10,6 miljoonaa m³ R009

17 Kulutustilaston rakennustyypit Vuodelta 2005 Sivu 2/3 Kunnat < asukasta 9. MUUT (6.19%) 8. VÄESTÖNSUOJAT (0.41%) 7. LIIKENTEEN RAKENNUKSET (0.20%) 6. VARASTORAKENNUKSET (lämmi (0.55%) 1. ASUINRAKENNUKSET (8.54%) 2. HOITOALAN RAKENNUKSET (20.52%) 5. OPETUSRAKENNUKSET (46.15%) 3. TOIMISTO- JA HALLINTORAKE (8.30%) 4. KOKOONTUMISRAKENNUKSET (9.15%) Rakennuskanta 4,4 miljoonaa m³ Kuntayhtymät VARASTORAKENNUKSET ASUINRAKENNUKSET (1.49%) (lämmi (0.01%) 2. HOITOALAN RAKENNUKSET (39.57%) 5. OPETUSRAKENNUKSET (58.87%) 3. TOIMISTO- JA HALLINTORAKE (0.07%) Rakennuskanta 5,6 miljoonaa m³ R009

18 Kulutustilaston rakennustyypit Vuodelta 2005 Sivu 3/3 Yhteensä 9. MUUT (6.16%) 8. VÄESTÖNSUOJAT (2.15%) 7. LIIKENTEEN RAKENNUKSET (4.01%) 6. VARASTORAKENNUKSET (lämmi (0.26%) 1. ASUINRAKENNUKSET (23.46%) 5. OPETUSRAKENNUKSET (31.56%) 2. HOITOALAN RAKENNUKSET (13.05%) 3. TOIMISTO- JA HALLINTORAKE (4.59%) 4. KOKOONTUMISRAKENNUKSET (14.76%) Rakennuskanta 79,9 miljoonaa m³ R009

19 Polttoaineet kuntaa Sivu 1/4 Kunnat > asukasta Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Maakaasu (m³) Espoo ,0 Helsinki , ,1 Hyvinkää ,5 15,4 332,5 382,0 Joensuu ,9 Jyväskylä ,7 2173,2 817,9 Jyväskylän mlk ,0 194,1 132,7 Järvenpää ,0 Kajaani ,4 218,9 Kotka ,8 208,9 139,0 640,3 331,8 Kouvola ,8 405,6 Kuopio ,6 442,6 355,5 Lahti ,7 57,8 Lohja ,1 1043,0 395,1 Mikkeli ,0 993,0 Nurmijärvi ,8 Oulu ,7 1465,6 566,4 Pori ,0 Rauma ,8 394,8 702,3 Rovaniemi ,3 Seinäjoki ,4 247,0 121,9 Tampere ,8 624,1 385,7 Turku ,2 1766,8 Tuusula ,0 2141,0 549,2 Vaasa ,9 570,2 138,5 Vantaa ,7 Yhteensä Kunnat asukasta Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Kiinteistökohtainen lämmitys Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Maakaasu (m³) Anjalankoski ,0 607, ,0 Forssa ,2 Heinola ,8 602,5 205,9 Hollola ,3 271,1 Iisalmi ,5 150,8 Joutseno ,0 25, ,5 Kaarina ,0 635,0 189,8 Kempele ,2 Keuruu ,2 163,7 108,8 R005 Kiinteistökohtainen lämmitys Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh)

20 Polttoaineet kuntaa Sivu 2/4 Kunnat asukasta Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Maakaasu (m³) Kitee ,8 198,7 150,2 Kiuruvesi ,1 148,3 Kurikka ,0 292,1 131,1 Kuusamo ,0 Laukaa ,0 473,0 Lempäälä ,1 498,9 141,6 110,3 Leppävirta ,0 115,1 280,6 Lieksa ,3 317,4 12,6 33,0 Nivala ,3 650,6 45,2 Orimattila ,0 184, ,0 Pieksämäki ,0 235,0 5,6 Pudasjärvi ,0 554,0 Riihimäki ,8 1540,1 66,1 Saarijärvi ,9 76,9 394,1 Salo ,5 380,2 801,5 Savonlinna ,1 485,0 179,9 Siilinjärvi ,2 322,4 Uusikaupunki ,1 490,5 169,7 Valkeala , ,0 Varkaus ,1 144,9 Ylöjärvi ,1 328,4 600,9 Äänekoski ,9 159,7 260,6 Yhteensä Kunnat < asukasta Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Kiinteistökohtainen lämmitys Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Maakaasu (m³) Eura ,0 62,0 148,8 802,0 Haapavesi ,4 592,7 159,9 Hankasalmi ,6 261,0 Harjavalta ,6 41,2 181,4 110,6 Hausjärvi ,2 242,7 Isokyrö ,0 378,0 Jokioinen ,3 1426,7 185,9 Jämsänkoski ,1 784,1 91,3 Kaavi 204 4,3 301,0 490,8 Kangasniemi ,2 104,6 Karstula ,2 69,2 Kauhava 233 R005 Kiinteistökohtainen lämmitys Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh)

21 Polttoaineet kuntaa Sivu 3/4 Kunnat < asukasta Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Maakaasu (m³) Kiinteistökohtainen lämmitys Kauniainen ,3 Keminmaa ,0 106,0 236,7 Kerimäki ,6 1959,8 237,3 169,2 106,5 2777,0 Kittilä ,0 68,0 Kristiinankaupunki ,2 Kruunupyy ,3 42,2 201,6 56,9 Laihia ,1 84,6 Loimaa 430 Luopioinen ,5 Oulunsalo ,9 76,7 Pyhäselkä ,0 66,5 114,2 Pälkäne ,7 1138,9 119,3 Ranua ,0 551,8 849,8 Rautalampi ,0 209,8 309,1 Somero ,5 95,0 118,0 Suolahti ,0 29,0 Säkylä ,3 37,0 124,1 Taivalkoski ,9 81,7 Tohmajärvi ,8 386,8 320,4 Uurainen ,0 21,7 63,0 Uusikaarlepyy ,4 373,2 39,0 4,0 Viitasaari ,0 Ylitornio ,6 175,2 343,4 93,0 Äetsä ,2 95,3 261,5 Yhteensä Kuntayhtymät Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Eskoon sosiaalipalvelujen ky ,0 Itä-Savon ammattikoulutuksen ky ,0 9,6 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ,3 30,0 Kangasalan seudun terveyskesk ,0 156,5 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 18967,2 Länsi-Lapin koulutuskuntayhtym ,0 364,0 Länsi-Uudenmaan ammattikoulu ,6 Pirkanmaan ammatillisen koulutu ,5 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ,1 734,5 564,2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntay ,0 R005 Maakaasu (m³) Kiinteistökohtainen lämmitys Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh)

22 Polttoaineet kuntaa Sivu 4/4 Kuntayhtymät Nimi Kuntanro Kaukolämpö (MWh) Sähkölämpö (MWh) Kevyt pö (m³) Raskas pö (tn) Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiir ,0 524,2 Pohjois-Pirkanmaan koulutuskun ,7 120,0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ,0 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 35132,0 Raahen seudun terveydenhuollo ,7 Seinäjoen ammattioppilaitoksen ,0 Maakaasu (m³) Kiinteistökohtainen lämmitys Yhteensä Raportti Yhteensä Halot Hake Palaturve Jyrsinturve Turvepriketti Kivihiili (tn) Antrasiitti (tn) Muu (MWh) R005

23 Kulutus rakennustyypeittäin Listassa 108 kuntaa vuodelta 2005 Sivu 1/1 Rakennustyyppi Lämmön Kpl Kaukolämm. osuus% 5% Säästö 1000 Lämpö 1000m³ Lämmön om.kul. Lämmön om.kul. muutos% Norm. lämmön om.kul. Norm. lämmön om.kul. muutos% Sähkön 1000m³ Sähkön om.kul. Sähkön om.kul. muutos% Veden 1000m³ Veden om.kul. l/m³ Veden om.kul. muutos% 1. ASUINRAKENNUKSET ,8 % ,9-3,7 % 62,4 0,0 % ,4-3,1 % ,0 23,0 % 11. Kerrostalot (väh. 3 huone ,7 % ,7-3,1 % 62,4 0,2 % ,3-4,2 % ,7 25,9 % 12. Pientalot (rivitalot ja oma ,3 % ,3-7,9 % 62,3-3,4 % ,9 12,3 % ,7 11,3 % 13. Asuntolarakennukset ,5 % ,3-7,2 % 62,3 1,7 % ,2 11,9 % ,9 19,9 % 2. HOITOALAN RAKENNUKS ,1 % ,9-6,4 % 66,9-5,1 % ,5-6,6 % ,8-3,3 % 21. Terveydenhoitorakennuk ,4 % ,2-9,0 % 67,5-9,0 % ,2-6,7 % ,9-7,1 % 22. Huoltolaitosrakennukset ,2 % ,9-3,1 % 64,2 0,7 % ,6-1,9 % ,5 1,4 % 23. Lasten päiväkodit ,6 % ,2-0,9 % 68,1 2,5 % ,2-3,4 % ,8-2,9 % 24. Muut 84 94,1 % ,7 1,8 % 61,3 13,2 % ,2-28,5 % ,5 15,1 % 3. TOIMISTO- JA HALLINTOR ,9 % ,7-5,6 % 43,1-1,2 % ,0 0,9 % ,9-10,6 % 4. KOKOONTUMISRAKENNU ,5 % ,1-3,4 % 37,1 1,4 % ,0-1,6 % ,3 12,8 % 41. Teatteri- ja konserttiraken 44 99,5 % ,9-2,9 % 33,1 1,3 % ,2-5,6 % ,9 5,9 % 42. Kirjasto-, museo- ja näytt ,5 % ,8 2,4 % 37,8 6,5 % ,5-8,7 % ,5 5,9 % 43. Seura-, kerho- yms. rake ,4 % ,8 9,3 % 44,1 13,1 % ,9 12,9 % ,1 27,3 % 44. Jäähallit ,0 % ,7-7,9 % 19,7-3,7 % ,1 15,8 % ,5-2,8 % 45. Uimahallit 67 99,8 % ,8 3,9 % 92,3 10,3 % ,3-6,0 % ,9 16,8 % 46. Muut ,9 % ,9-15,5 % 24,6-10,0 % ,5 0,3 % ,8 25,0 % 5. OPETUSRAKENNUKSET ,6 % ,4-0,8 % 45,7 2,7 % ,7 5,7 % ,9-3,4 % 51. Peruskoulu-, lukio- yms ,1 % ,1-0,4 % 46,6 2,9 % ,4 2,6 % ,9-7,3 % 52. Ammatilliset oppilaitokse ,1 % ,1-2,1 % 43,0 2,1 % ,3 3,8 % ,3 13,3 % 53. Muut ,8 % ,3-1,3 % 43,8 4,3 % ,3 128,8 % ,9-3,9 % 6. VARASTORAKENNUKSET 58 94,0 % ,7 4,6 % 52,4 10,2 % ,8 1,0 % ,8-12,6 % 7. LIIKENTEEN RAKENNUKS ,6 % ,1 4,4 % 29,8 8,1 % ,6 6,0 % ,8 11,7 % 8. VÄESTÖNSUOJAT 95 97,2 % ,8-6,1 % 22,5-2,9 % ,6-3,0 % ,3-11,8 % 9. MUUT ,3 % ,5-7,9 % 42,4-1,2 % ,8 8,7 % ,7-15,5 % 100. YHTEENSÄ ,2 % ,1-4,6 % 49,7-1,2 % ,2-1,8 % ,5-0,5 % R018

24 Ominaiskulutuksien kehitys Lämmönkulutus, sähkönkulutus ja Lämpö+sähkö Sivu 1/ Lämmön ominaiskulutus 51,6 51,2 Ominaiskulutus ,0 49,3 50,3 49,5 50,3 50,3 50,4 49, ,9 48, Sähkön ominaiskulutus 17,1 17,0 17,4 17,6 17,2 Ominaiskulutus ,4 15,4 15,4 14,8 14,2 13,9 12, Ominaiskulutus Lämmön ja sähkön ominaiskulutus 68,3 67,0 65,7 64,9 63,6 63,6 67,3 67,7 67,9 67, ,3 62, R101

25 Ominaiskulutuksien kehitys - Julkiset rakennukset Lämmönkulutus, sähkönkulutus ja Lämpö+sähkö Sivu 1/ Lämmön ominaiskulutus 48,3 48,3 Ominaiskulutus ,2 46,2 47,0 46,5 47,6 47,6 47,6 46, ,4 45,3 Ominaiskulutus Ominaiskulutus Sähkön ominaiskulutus 18,6 18,7 18,3 18,4 18,4 16,4 16,5 16,3 15,3 14,8 14,8 14, Lämmön ja sähkön ominaiskulutus 66,6 66,2 66,3 66,0 65,3 64,8 63,3 62,9 61,5 61,1 60,7 60, R101B

26 Ominaiskulutuksien kehitys - Asuinrakennukset Lämmönkulutus, sähkönkulutus ja Lämpö+sähkö Sivu 1/1 Ominaiskulutus Lämmön ominaiskulutus 65,8 65,2 64,5 64,4 63,9 63,6 63,2 63,1 62,4 62,4 62,4 62, Ominaiskulutus ,8 Sähkön ominaiskulutus 11,3 11,2 11,6 11,0 10,6 11,7 11,1 12,3 12,8 12,4 4 3,3 Ominaiskulutus Lämmön ja sähkön ominaiskulutus 76,8 76,4 75,8 75,6 75,3 74,1 73,6 73,2 74,7 75,3 74,9 66, R101A

27 Ominaiskulutuksien kehitys 12 suurinta kuntaa Normeerattu lämmön ominaiskulutus - Julkiset rakennukset Ominaiskulutus ,9 61,0 61,4 57,9 58,5 58,7 57,3 55,3 55,6 56,0 56,6 57,7 53,7 53,2 52,9 52,7 50,7 51,4 49,4 48,3 47,5 47,2 47,2 43,8 44,0 44,9 45,5 45,6 43,0 43,6 44,0 42,9 44,7 43,8 43,5 44,2 44,8 41,0 41,0 40,2 39,4 39,9 39,3 38,4 36,6 35, Helsinki Espoo Tampere Vantaa Ominaiskulutus ,0 53,9 52,1 52,4 50,5 42,7 43,4 39,0 33,8 33,2 32,8 56,9 55,7 52,3 52,2 51,1 52,0 51,5 49,7 49,3 49,5 47,5 48,0 40,7 40,7 38,2 33,9 33,7 33,7 34,1 34,5 54,2 52,2 52,7 53,3 44,3 44,6 33,5 33,6 53,6 50,9 49,2 32,1 54,7 50,0 47,1 32, Turku Oulu Lahti Kuopio Ominaiskulutus ,7 52,3 49,2 47,5 47,5 47,8 44,8 43,9 59,2 58,7 57,8 53,2 52,2 50,8 49,7 46,7 46,1 46,7 44,9 37,5 37,5 36,3 36,6 36,3 35,3 33,1 33,7 32,7 31,8 57,6 58,2 52,3 48,9 48,3 48,5 49,0 47,0 43,6 43,5 42,3 43,3 40,1 40,7 39,6 38,7 38, Jyväskylä Pori Lappeenranta Vaasa R103B

28 Yleistietoja kulutuksista Julkiset rakennukset 108 kuntaa Sivu 1/4 Kunnat > asukasta 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Helsinki ,0 168, ,1 0,7 % 44,7 % 98,5 % 33,9 44,8 21,0 Espoo ,2 28, ,6-2,1 % 100,0 % 35,7 47,2 19,0 128,6 Tampere ,8 47, ,2 2,9 % 97,0 % 34,6 41,0 16,8 126,9 Vantaa ,7 33, ,9 5,0 % 100,0 % 46,1 57,7 18,7 217,2 Turku ,3 51, ,7-0,3 % 84,4 % 98,8 % 43,6 54,7 17,3 140,9 Oulu ,4 27, ,1 7,8 % 91,9 % 43,7 47,1 Lahti ,0 21, ,2 0,3 % 99,2 % 42,2 50,0 16,8 Kuopio ,3 21, ,2 3,2 % 80,8 % 94,2 % 29,3 32,8 13,4 103,0 Jyväskylä ,6 18, ,5-0,8 % 50,5 % 94,0 % 36,5 40,7 18,7 122,5 Pori ,2 22, ,4 12,2 % 77,3 % 100,0 % 39,9 49,0 13,9 157,1 Vaasa ,3 16, ,0-0,1 % 96,5 % 33,6 39,6 15,5 93,5 Kotka ,7 16, ,0 17,0 % 97,7 % 35,0 43,9 14,5 119,9 Joensuu ,3 16, ,7 24,2 % 100,0 % 38,1 41,9 13,1 95,7 Hyvinkää ,8 9, ,9 1,2 % 88,1 % 36,5 43,3 14,7 112,5 Rauma ,6 10, ,8 70,2 % 79,0 % 31,0 39,0 14,3 98,5 Kajaani ,7 12, ,4 0,0 % 94,4 % 37,7 39,4 14,8 105,9 Rovaniemi ,5 7, ,2-51,7 % 89,4 % 100,0 % 40,9 38,5 133,8 Järvenpää ,0 16,4 0 0,0 100,0 % Lohja ,3 8, ,0 1,8 % 84,2 % 83,0 % 38,8 48,6 19,3 161,7 Mikkeli ,5 11, ,2-0,8 % 43,0 % 97,0 % 48,6 56,3 19,4 109,9 Kouvola ,9 8, ,7 78,0 % 98,5 % 36,9 43,8 16,7 113,9 Nurmijärvi ,6 7, ,1 1,1 % 79,7 % 100,0 % 49,9 59,1 18,9 126,9 Jyväskylän mlk ,0 4, ,6 10,8 % 88,9 % 37,3 41,6 16,5 109,8 Tuusula ,7 5, ,9 3,2 % 60,7 % 57,8 72,4 22,4 213,3 Seinäjoki ,5 8, ,1 10,5 % 94,7 % 33,0 38,9 15,3 87,7 Kunnat > asukasta yhteensä: ,4 % 54,4 % 96,7 % 37,0 45,4 18,0 130,1 Kunnat asukasta Kunnan nimi 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Savonlinna ,0 4, ,9 0,0 % 60,5 % 87,3 % 37,3 41,8 13,9 139,1 Riihimäki ,7 6, ,7-2,9 % 41,8 % 88,4 % 47,7 56,5 15,8 172,8 Salo ,3 15, ,6 141,5 % 85,7 % 32,5 40,7 Veden l/m³ Veden l/m³ l/as/vrk l/as/vrk R014B

29 Yleistietoja kulutuksista Julkiset rakennukset 108 kuntaa Sivu 2/4 Kunnat asukasta Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Varkaus ,7 4, ,5 6,0 % 90,7 % 39,0 43,6 19,1 156,2 Iisalmi ,5 6, ,9 4,6 % 93,1 % 42,0 46,1 16,2 111,0 Heinola ,5 5, ,6 3,1 % 84,5 % 43,7 51,9 18,9 144,0 Hollola ,1 3, ,3 95,9 % 77,5 % 31,6 37,5 19,6 137,2 Ylöjärvi ,2 4, ,0 12,4 % 94,5 % 61,0 % 39,8 47,1 18,7 141,1 Siilinjärvi ,1 3, ,8 2,1 % 64,4 % 68,6 % 38,1 42,6 19,1 112,1 Kaarina ,9 4, ,7 14,4 % 87,9 % 82,3 % 42,8 53,8 17,2 184,9 Forssa ,1 5, ,8 3,6 % 88,6 % 100,0 % 27,6 32,7 19,4 120,2 Kuusamo ,2 5, ,6-0,2 % 65,4 % 100,0 % 38,4 36,2 17,3 114,5 Anjalankoski ,1 10, ,7 0,6 % 21,5 % 115,4 136,8 Uusikaupunki ,0 3, ,6 0,0 % 41,1 % 86,2 % 33,2 41,8 15,5 127,4 Laukaa ,5 3, ,0-6,4 % 52,6 % 55,9 % 39,8 44,4 13,8 112,5 Lieksa ,9 4, ,7-11,2 % 79,3 % 51,5 53,8 20,4 126,9 Lempäälä ,1 3, ,8 4,1 % 51,8 % 83,9 % 39,2 46,5 17,6 Orimattila ,5 2, ,9-1,4 % 68,5 % 72,5 % 31,1 36,8 15,3 82,9 Äänekoski ,1 3, ,3 1,2 % 56,4 % 76,4 % 36,8 41,0 15,6 138,5 Pieksämäki ,7 2, ,0 0,0 % 80,0 % 95,8 % 29,9 33,5 13,1 87,8 Keuruu ,9 3, ,2 87,9 % 46,1 51,4 17,7 95,2 Kempele ,0 3, ,6 74,9 % 100,0 % 43,7 47,2 Valkeala ,1 2, ,9 8,1 % 42,0 49,8 17,1 128,1 Leppävirta ,3 3, ,6 71,4 % 76,6 % 39,0 43,7 29,2 168,8 Joutseno ,2 2, ,2 88,1 % 56,4 % 44,8 51,9 16,7 146,1 Nivala ,1 2, ,5-3,7 % 89,8 % 84,0 % 32,7 35,3 16,2 115,9 Kurikka ,1 3, ,8 0,0 % 84,3 % 35,5 42,1 15,2 129,8 Kitee ,3 4, ,4 54,7 % 89,1 % 80,3 88,2 16,4 144,7 Saarijärvi ,7 3, ,0-2,1 % 87,1 % 51,9 57,8 19,7 180,0 Kiuruvesi ,7 3, ,3 8,2 % 96,2 % 88,1 % 44,5 48,0 19,1 142,6 Pudasjärvi ,4 4, ,3 0,0 % 80,2 % 59,6 % 42,0 43,9 12,4 161,5 Kunnat asukasta yhteensä: Kunnat < asukasta Kunnan nimi Veden l/m³ ,5 % 67,3 % 77,8 % 41,5 47,6 17,5 133,9 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Somero ,1 2, ,5 0,0 % 64,0 % 82,1 % 41,2 48,9 17,2 172,5 Veden l/m³ l/as/vrk l/as/vrk R014B

30 Yleistietoja kulutuksista Julkiset rakennukset 108 kuntaa Sivu 3/4 Kunnat < asukasta Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Eura ,4 2, ,5 0,0 % 78,6 % 76,9 % 54,8 67,3 15,9 205,7 Keminmaa ,3 2, ,6 73,6 % 73,1 % 52,4 54,8 20,2 82,2 Kauniainen ,4 4, ,4 8,8 % 100,0 % 61,0 76,5 25,3 187,6 Kauhava ,0 0,0 0 0,0 60,0 Kristiinankaupunki ,0 0, ,6-7,2 % 48,0 56,5 6,3 72,0 Haapavesi ,7 2, ,2 1,6 % 69,8 % 35,6 38,4 16,3 135,7 Hausjärvi ,9 1, ,9-5,3 % 52,9 % 42,4 50,3 15,5 104,1 Harjavalta ,1 2, ,9 2,6 % 92,0 % 58,2 % 38,5 47,4 10,6 104,2 Viitasaari ,0 1, ,6-0,5 % 39,7 % 100,0 % 39,1 43,8 16,4 160,3 Jämsänkoski ,3 2, ,5 41,7 % 63,2 % 81,0 % 40,6 45,3 17,9 166,6 Oulunsalo ,3 2, ,4 0,4 % 87,9 % 41,1 44,3 14,8 101,8 Uusikaarlepyy ,1 1, ,3 0,0 % 28,9 34,0 13,5 143,3 Laihia ,9 1, ,8 0,0 % 86,1 % 44,3 52,2 18,3 153,0 Pyhäselkä ,7 1, ,4-0,0 % 85,1 % 77,0 % 33,3 36,6 18,5 90,2 Loimaa ,0 0,0 0 0,0 116,8 Kruunupyy ,8 1, ,7 0,0 % 78,6 % 66,1 % 41,8 49,2 11,7 121,2 Kangasniemi ,6 1, ,5-1,5 % 90,4 % 97,9 % 43,1 48,0 20,7 121,1 Kerimäki ,6 1, ,6 76,6 % 19,9 % 54,6 59,9 Kittilä ,6 1, ,7 87,4 % 35,2 33,1 11,7 110,5 Hankasalmi ,8 0,7 5 52,3-26,4 % 29,0 % 46,0 51,5 16,3 146,8 Suolahti ,1 1,4 6 92,5-8,9 % 34,3 % 93,7 % 44,9 50,2 11,3 127,3 Ylitornio ,6 2, ,5 1,0 % 92,3 % 60,0 % 44,9 42,3 14,4 143,1 Jokioinen ,6 1, ,3 56,6 % 50,1 % 56,5 67,0 13,7 132,2 Tohmajärvi ,1 2, ,3 12,9 % 53,3 % 40,9 44,9 16,5 117,7 Ranua ,8 1, ,0 62,5 % 45,1 42,5 Taivalkoski ,7 1, ,4-1,4 % 86,4 % 44,4 46,4 146,4 Karstula ,4 1, ,0 53,4 % 90,4 % 53,9 60,4 134,3 Säkylä ,7 1, ,6-3,0 % 64,4 % 72,7 % 34,1 42,0 10,2 81,2 Isokyrö ,6 1, ,1 1,3 % 88,1 % 27,6 % 41,9 49,3 16,4 118,8 Äetsä ,6 1, ,3-7,5 % 85,6 % 42,9 % 38,9 46,1 9,1 110,1 Pälkäne ,0 1, ,8 0,0 % 63,6 % 45,0 % 51,8 61,3 15,9 125,7 Rautalampi ,0 1, ,4-9,6 % 62,2 % 19,4 % 47,0 52,6 17,0 184,2 Kaavi ,7 1, ,7 72,9 % 0,1 % 64,9 71,3 13,8 198,1 Uurainen ,4 0, ,3 96,1 % 83,7 % 72,6 % 44,4 49,5 18,0 157,9 Luopioinen ,7 0, ,3 0,0 % 66,0 % 38,1 45,2 24,6 173,4 Kunnat < asukasta yhteensä: ,8 % 66,4 % 69,2 % 44,3 50,0 16,0 132,8 Kuntayhtymät R014B 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset Veden l/m³ l/as/vrk

31 Yleistietoja kulutuksista Julkiset rakennukset 108 kuntaa Sivu 4/4 Kuntayhtymät Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 36,5 6, ,0 0,0 % 100,0 % 78,4 93,0 38,3 118,6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 102,7 18, ,3 0,4 % 77,4 % 67,8 80,4 34,3 303,0 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 31,3 5, ,6 71,5 % 43,4 47,7 29,1 240,0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 47,8 8, ,0 100,0 % 48,6 54,5 36,1 227,2 Kangasalan seudun terveyskesku 3,2 0,5 8 44,0 11,1 % 100,1 % 89,6 % 34,3 40,7 28,0 250,2 Raahen seudun terveydenhuollon 11,6 2, ,1 0,0 % 84,2 % 100,0 % 80,9 87,3 Eskoon sosiaalipalvelujen ky. 10,9 2, ,7 0,0 % 100,0 % 100,0 % 72,9 85,9 18,0 263,8 Itä-Savon ammattikoulutuksen ky 16,2 2, ,5 24,6 % 99,0 % 38,3 42,9 15,7 89,3 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 31,2 5, ,9 91,0 % 98,3 % 32,1 35,8 17,0 83,5 Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä 18,9 3, ,0 81,2 % 67,8 % 40,8 42,7 19,4 111,7 Länsi-Uudenmaan ammattikoulut 12,5 2, ,8 0,2 % 100,0 % 34,0 42,6 16,2 78,6 Pirkanmaan ammatillisen koulutu 13,4 2, ,4-0,0 % 97,5 % 100,0 % 39,0 46,2 20,0 87,3 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayh 51,3 9, ,1-7,0 % 77,0 % 100,0 % 38,6 42,4 15,0 91,2 Pohjois-Pirkanmaan koulutuskun 6,1 1,0 4 62,4 62,9 % 46,7 55,3 16,0 85,1 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 67,6 12, ,3 0,0 % 100,0 % 47,0 55,8 17,7 76,3 Seinäjoen ammattioppilaitoksen k 33,5 6, ,3 100,0 % 35,9 42,3 34,5 92,9 Kuntayhtymät yhteensä: ,0 % 84,6 % 91,6 % 47,6 54,8 25,0 150,9 Raportti yhteensä: ,7 % 57,9 % 91,5 % 39,1 46,9 18,4 133,4 Veden l/m³ l/as/vrk R014B

32 Yleistietoja kulutuksista Asuinrakennukset 108 kuntaa Sivu 1/4 Kunnat > asukasta 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Helsinki ,0 203, ,0 0,3 % 36,8 % 99,2 % 49,7 63,7 13,9 Espoo ,5 0,1 1 6,0 100,0 % 45,3 57,9 Tampere ,0 0,0 Vantaa ,4 0,4 8 22,6 0,0 % 100,0 % 55,9 68,3 10,9 330,7 Turku ,2 2, ,3 9,2 % 3,3 % 100,0 % 60,3 73,8 2,9 364,0 Oulu ,7 0,5 4 25,4 0,8 % 100,0 % 55,8 59,7 Lahti ,0 0,0 Kuopio ,0 0,0 Jyväskylä ,0 20, ,8 3,7 % 39,2 % 89,2 % 52,8 58,1 6,6 468,8 Pori ,6 0,3 3 32,4 61,2 % 1,6 % 100,0 % 25,8 31,0 8,6 364,2 Vaasa ,3 0,2 6 12,5-3,2 % 78,4 % 48,2 55,7 5,5 332,2 Kotka ,9 10, ,3 7621,8 % 79,1 % 51,0 62,3 5,0 402,9 Joensuu ,6 0,3 11 9,4-0,0 % 100,0 % 88,8 96,5 5,0 440,7 Hyvinkää ,2 0,0 3 3,4 0,0 % 27,3 31,8 2,8 560,9 Rauma ,4 2, ,9 10,6 % 93,9 % 43,2 52,9 4,2 417,7 Kajaani ,0 0,0 Rovaniemi ,0 0,0 Järvenpää ,4 2,3 100,0 % Lohja ,2 0, ,8 2,6 % 3,0 % 66,8 % 55,3 67,5 4,2 371,3 Mikkeli ,8 0,2 2 8,5 0,0 % 0,5 % 100,0 % 50,8 57,8 8,0 302,4 Kouvola ,2 0,6 9 41,3 5,0 % 96,7 % 38,7 45,0 11,0 252,8 Nurmijärvi ,1 0,2 2 9,6 0,0 % 1,7 % 100,0 % 60,0 69,8 9,7 411,8 Jyväskylän mlk ,0 0,0 Tuusula ,4 0,1 3 2,7 0,0 % 58,8 % 62,3 76,1 3,1 381,5 Seinäjoki ,0 0,0 Kunnat > asukasta yhteensä: ,1 % 28,8 % 97,4 % 50,0 63,0 12,6 429,9 Kunnat asukasta Kunnan nimi 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Savonlinna ,8 0,1 3 4,4 0,0 % 0,7 % 16,2 % 78,6 86,8 4,3 301,5 Riihimäki ,0 0,2 3 10,2 0,0 % 1,1 % 100,0 % 52,2 60,7 4,8 367,6 Salo ,8 1, ,2 131,2 % 76,9 % 44,7 54,5 Veden l/m³ Veden l/m³ l/as/vrk l/as/vrk R014A

33 Yleistietoja kulutuksista Asuinrakennukset 108 kuntaa Sivu 2/4 Kunnat asukasta Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Varkaus ,1 0,2 3 12,5 0,7 % 100,0 % 46,8 51,7 6,5 247,2 Iisalmi ,0 0,0 Heinola ,0 0,0 Hollola ,5 0, ,2 6,2 % 87,7 % 34,7 40,4 15,9 284,1 Ylöjärvi ,5 0,1 3 5,0 8,5 % 1,3 % 87,6 % 50,9 59,1 3,4 27,2 Siilinjärvi ,0 0,0 Kaarina ,9 0,1 6 6,5 3,9 % 1,9 % 63,9 % 58,0 71,0 14,4 261,3 Forssa ,3 0,6 7 41,1-0,2 % 6,4 % 100,0 % 41,7 48,5 2,2 294,9 Kuusamo ,2 0, ,0 0,0 % 4,7 % 100,0 % 53,9 51,2 12,3 185,2 Anjalankoski ,0 0,0 Uusikaupunki ,2 0, ,7 0,0 % 2,9 % 14,7 % 51,1 62,5 9,4 260,6 Laukaa ,5 0,1 3 5,2-41,0 % 1,1 % 100,0 % 53,0 58,3 14,6 306,2 Lieksa ,3 0,0 4 6,8-40,6 % 67,8 % 20,4 21,2 8,9 49,6 Lempäälä ,7 0,3 6 20,1 276,1 % 4,4 % 65,3 % 41,2 47,9 3,3 Orimattila ,0 0,0 Äänekoski ,0 0,1 4 8,1-55,7 % 1,9 % 53,1 58,5 4,4 179,9 Pieksämäki ,0 0,0 Keuruu ,1 0,0 1 1,3 100,0 % 59,7 65,7 4,4 417,9 Kempele ,5 0,1 1 3,9 1,4 % 100,0 % 70,5 75,4 Valkeala ,5 0,1 3 7,3-0,6 % 65,8 76,6 2,9 609,9 Leppävirta ,3 0,0 5 9,9 2,5 % 68,3 75,4 7,5 163,9 Joutseno ,0 0,0 1 0,6 0,3 % 7,9 9,0 70,7 74,4 Nivala ,0 0,0 Kurikka ,1 0,0 2 1,2-0,2 % 100,0 % 50,0 58,1 8,3 891,7 Kitee ,8 0,1 3 7,3 2,3 % 100,0 % 69,2 75,2 8,8 259,0 Saarijärvi ,9 1, ,1 0,1 % 34,4 % 35,1 38,6 4,5 344,4 Kiuruvesi ,6 0,1 9 9,3 0,0 % 3,8 % 70,5 % 32,1 34,4 20,0 163,4 Pudasjärvi ,8 0,1 5 7,6 0,0 % 2,1 % 68,6 % 52,8 54,8 9,6 473,7 Kunnat asukasta yhteensä: Kunnat < asukasta Veden l/m³ ,5 % 2,7 % 71,1 % 44,6 50,8 7,1 292,4 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset l/as/vrk Kunnan nimi 1000 CO tn Somero ,0 0,0 Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Veden l/m³ l/as/vrk R014A

34 Yleistietoja kulutuksista Asuinrakennukset 108 kuntaa Sivu 3/4 Kunnat < asukasta Kunnan nimi 1000 CO tn Asukasluku Rakennuksia Kpl 1000m³ Tilavuuden muutos % Osuus koko rak. kannasta% Kaukolämm. osuus% Lämmön Norm. lämmön Sähkön Eura ,0 0,1 5 8,7 0,0 % 3,5 % 19,8 % 56,8 68,2 2,6 252,9 Keminmaa ,2 0,2 7 12,4 6,1 % 80,4 % 46,5 48,3 17,3 491,4 Kauniainen ,9 0,2 2 5,2 0,0 % 100,0 % 89,7 109,5 2,3 528,8 Kauhava ,0 0,0 353,7 Kristiinankaupunki ,3 0,0 4 4,6 0,0 % 42,1 48,7 12,7 117,4 Haapavesi ,0 0,0 Hausjärvi ,0 0,0 1 Harjavalta ,4 0,1 2 2,7 0,0 % 1,6 % 64,5 77,5 6,3 432,2 Viitasaari ,4 0,3 4 14,4-16,7 % 5,4 % 100,0 % 52,1 57,6 7,5 362,1 Jämsänkoski ,1 1, ,1 17,2 % 24,3 % 88,0 % 55,0 60,5 6,2 408,5 Oulunsalo ,0 0,0 Uusikaarlepyy ,0 0,0 Laihia ,0 0,0 Pyhäselkä ,2 0,0 1 2,3 0,0 % 1,4 % 100,0 % 53,2 57,8 87,9 331,3 Loimaa ,0 0,0 Kruunupyy ,0 0,0 Kangasniemi ,0 0,0 Kerimäki ,8 0, ,6 19,5 % 4,1 % 76,1 82,6 Kittilä ,1 0,2 8 10,3 100,0 % 53,9 51,1 3,8 215,5 Hankasalmi ,2 0,0 1 0,9 0,0 % 0,5 % 68,9 76,1 682,8 Suolahti ,0 0,0 Ylitornio ,8 0, ,5-10,8 % 7,7 % 69,6 % 58,7 55,7 8,8 315,1 Jokioinen ,2 0, ,7 34,1 % 74,6 % 47,8 55,5 4,5 492,7 Tohmajärvi ,1 0,2 5 10,1 37,6 % 36,2 % 47,6 51,7 7,9 298,0 Ranua ,6 0, ,7 37,8 % 1,7 % 30,2 28,6 Taivalkoski ,6 0,1 3 4,5-0,4 % 100,0 % 73,4 76,2 225,1 Karstula ,5 0,3 7 12,8 7,0 % 84,5 % 59,1 65,3 272,7 Säkylä ,5 0, ,3 0,0 % 7,8 % 82,1 % 55,9 67,2 5,1 562,4 Isokyrö ,0 0,0 Äetsä ,6 0, ,6-19,5 % 14,3 % 28,5 % 48,6 56,5 5,8 353,9 Pälkäne ,0 0,1 5 5,1 0,0 % 4,8 % 55,0 63,9 12,5 221,6 Rautalampi ,8 0,1 13 8,7 0,0 % 7,4 % 21,0 % 37,7 41,6 1,9 319,9 Kaavi ,0 0,1 4 4,4 4,8 % 88,9 96,5 7,7 386,4 Uurainen ,0 0,0 Luopioinen ,5 0,2 6 9,6 0,0 % 15,7 % 65,4 76,1 8,0 426,8 Kunnat < asukasta yhteensä: ,9 % 11,4 % 57,7 % 50,6 55,2 6,8 387,5 Kuntayhtymät R014A 5% säästön merkitys Ominaiskulutukset Veden l/m³ l/as/vrk

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 Jorma Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 WWW.KUNNAT.NET 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

Kuntien omien rakennusten

Kuntien omien rakennusten Suomen Kuntaliitto J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2009 (Normalisointi on tehty vuosien 196l - 1990 mukaan) Ominaiskulutuksien kehitys - Julklset rakennukset Låmmönkulutus,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 3 S i s ä l l y s Sivu 1 KULUTUSTILASTON TAVOITTEET JA KÄYTTÖOHJEET 5 Tavoitteet 5 Käyttöohjeet

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yhteenvedot. Hiilidioksidipäästöt. Yhteenvetojen CO 2. -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yhteenvedot. Hiilidioksidipäästöt. Yhteenvetojen CO 2. -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 Yhteenvedot Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjeet CO 2 -päästökertoimet Yhteenvetojen CO 2 -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 -päästökertoimet 12/2012 Ilkka Hippinen Ulla Suomi Motiva Oy

Lisätiedot

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2 Yksittäinen kohde Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjeet CO 2 -päästökertoimet Yksittäisen kohteen CO 2 -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 -päästökertoimet 12/2012 Ilkka Hippinen Ulla Suomi

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 1 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 Juha Tiuraniemi Suomen toimitila- ja rakennuttaja liitto RAKLI

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Sisältää mm. Liikenne painaa kotitalouden ekologisessa selkärepussa Aluekehityksen suuntia Tieliikenteen kuntaennuste 2006-2040 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut, toimintaympäristötieto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 24, 29-212 ENNAKKOTIETO VUODELTA 213 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kemiönsaari CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen maksajina? tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kaarina CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ Koehanke Jari Hiltunen Juha Vanhanen Eero Vartiainen SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VERTAILURYHMÄT...3 2.1 UUSIUTUVA SÄHKÖ... 3 2.2 UUSIUTUVA LÄMPÖ...

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriön julkaisuja 2008:14 Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 1 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Aija Tasa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tapio Jalo

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011. Pertti Koski

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011. Pertti Koski Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia Pertti Koski Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

HEINOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

HEINOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 HEINOLAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Heinola CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot