ID Ryhmä Otsikko Vaatimus Lähde Riipp Tyyppi Laatuattribuutti Toimittajan kommentti 84 Ehdokkaiden asiakasrekisteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ID Ryhmä Otsikko Vaatimus Lähde Riipp Tyyppi Laatuattribuutti Toimittajan kommentti 84 Ehdokkaiden asiakasrekisteri"

Transkriptio

1 84 Ehdokkaiden Ehdokkaiden Järjestelmään on voitava määritellä ilmoitusvelvolliset virallisen vaalirekisterin mukaisesti. Ilmoitusvelvollinen on vaaleissa valittu tai varasijalla oleva, paitsi presidentinvaaleissa ehdokkaan asettanut puolue ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies. Lisäksi järjestelmään on voitava määritellä ilmoituksen täyttäjäksi kaikki vaaleissa ehdokkaana olevat ennakkoilmoituksen täyttämistä varten. Laki 273/ Ehdokkaiden 99 Ehdokkaiden 20 Puolueiden 50 Puolueiden 170 Puolueiden 24 Puolueiden Oikeusministeriön vaalijärjestelmän tiedot Eiilmoitusvelvollisten poisto Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Järjestelmään on voitava tuoda ehdokkaan tiedot Oikeusministeriön vaalijärjestelmästä. Niiden ehdokkaiden, jotka eivät ole varsinaisen ilmoituksen osalta ilmoitusvelvollisia, ennakko poistetaan julkisesti nähtäviltä 30 päivän kuluttua vaalituloksen vahvistamisesta. Puoluelain mukaisia ilmoituksia varten tulee olla ilmoitusrekisterin, johon kirjataan seuraavat yhteisöt: puolueet, puolueen piirijärjestöt, paikallisyhteisöt, ns. avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt (naiset) ja puolueen tarkastusvirastolle ilmoittamat lähiyhteisöt. VTV:n asiantuntijoiden on voitava ylläpitää puolueiden n tietoja Laki 273/2009 Laki 273/2009 Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) VTV:n asiantuntijoiden on voitava määritellä puolueen edustajia järjestelmään, jotka voivat edelleen määritellän muille puoluorganisaation henkilöille oikeuksia. palaveri Asiakasrekisteriin määritelty puolue voi lisätä in Puolue- ja vaalirahoituslaissa puolueorganisaatioonsa kuuluvia yhteisöjä. tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) Turvallisuus 164 Puolueiden 165 Puolueiden 21 Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Puolueen on voitava määritellä käyttäjät, jotka voivat tehdä puolueen nimissä n ylläpitämistä ja tehdä tarvittavat puolueorganisaatiolle. palaverit Puolueen on voitava määritellä käyttäjät, jotka voivat tehdä ilmoituksia puolueorganisaatioon kuuluvalle yhteisölle. Asiakasrekisteriin tulee kyetä kuvaamaan puolueorganisaatioon kuuluvien jäsenyksikköjen (yhteisöjen ja rahastojen) tiedot ja luonne. Niistä talletetaan jäsenyksikön nimi ja y-tunnus. Y-tunnus ei kuitenkaan yksilöi puolueorganisaation yksikköä, koska tietyissä tapauksissa y-tunnuksella viitataan vain juridisesti vastaavaan tahoon (esim rahastot). Tällöin y-tunnuksen lisäksi on annettava muu jäsenyksikön yksilöivä tieto. palaverit Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) palaverit Turvallisuus Turvallisuus 167 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa 168 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa Ilmoituksen tekijän on voitava löytää VTV:n määrittelemästä internet-osoitteesta ilmoituslomake, jota hän voi käyttää laatiakseen puolue- tai vaalirahoituslain mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen tekijän on voitava täyttää ilmoituslomake sähköisesti järjestelmän avulla. Tarjouspyyntö 2009 Tarjouspyyntö 2009

2 169 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa Niiden ilmoitustyyppien kohdalla, joiden yhteydessä on mahdollista tehdä ilmoitus manuaalisesti, on ilmoituksen tekijän voitava tulostaa lomake järjestelmästä. Tarjouspyyntö Ilmoitukset Ilmoitusvelvollisen tunnistautuminen Ilmoituksen tekijä tunnistautuu Vetuma-palvelun avulla. Tämä koskee henkilöä ilmoitusvelvollisena. Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD) N Turvallisuus 218 Ilmoitukset Ilmoitusvelvollisen tunnistautuminen 4 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 172 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 92 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 156 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 7 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 158 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 159 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 146 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 62 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen Puolueorganisaation edustaja tunnistautuu Vetuma-palvelun tai järjestelmän oman N Turvallisuus tunnistautumispalvelun avulla JJW palaveri Tunnistautumisen jälkeen ilmoituksen tekijä voi tehdä uuden ilmoituksen tai korjata Tarjouspyyntö 2009 vanhaa ilmoitusta. Ilmoituksen tekijä saa käsiteltäväkseen (uuden ilmoituksen tekemistä varten tai palaveri vanhan täydentämiseksi) vain sellaiset, joihin hän on oikeutettu n tietojen mukaan. Ilmoituksen tekijän on voitava täydentää jättäämäänsä ilmoitusta tai hänen on Laki 273/2009 voitava jättää uusi ilmoitus. Tämä pätee kaikkiin muihin ilmoituksiin paitsi puolueen tilinpäätöstietojen ilmoitukseen. Ilmoituksen tekijä saa näytölleen vahvistuksen lomakkeen välittymisestä palaveri tarkastusvirastoon ja tapahtuman yksilöivän tunnuksen. Tieto uuden ilmoituksen saapumisesta välittyy VTV:lle. Tarjouspyyntö 2009 Tietyt voi tehdä myös manuaalisesti lähettämällä tulostettu ja allekirjoitettu lomake VTV:n kirjaamoon. Tällaisia ovat ehdokkaan vaalirahoitusilmoitus ja puolueyhdistyksen tilinpäätöstiedot. On myös mahdollista, että tässä käytetään ulkopuolista digitointipalvelua. Järjestelmään on voitava määritellä digitointipalvelun käyttäjät organisaatiosta riippumatta. Mikäli ilmoitus voidaan ottaa vastaan manuaalisesti, VTV:n on voitava tallentaa ilmoituksen tiedot järjestelmään ja alkuperäinen ilmoitus on voitava liittää skannattuna järjestelmään. Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD), palaveri Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD), palaveri Ilmoitukselle on voitava merkitä, onko se tullut postissa vai tallennettu sähköisesti. VTV:n on voitava kirjata ilmoituksen saapumisaika silloin, kun VTV syöttää tiedot. viraston valvonta.doc Mikäli asiakas syöttää itse tiedot sähköisesti, saapumisajankohdaksi merkitään palaveri ajankohta, jolloin ilmoituksen tekijä käyttää toimintoa "lähetä".

3 219 Ilmoitukset Ilmoituksen Järjestelmän on pidettävä ilmoituksesta tietoa siitä, onko ilmoitus saapunut ajoissa palaveri 9.3. lähettäminen vai myöhässä ja onko sitä täydennetty määräajan jälkeen vai ei. Ilmoituksen saapuminen ajoissa tai myöhässä ratkaistaan sen mukaan, milloin kyseiseen ilmoituskertaan tehty ilmoitus on ensimmäisen kerran saapunut. Ilmoituksen täydentäminen määräajan jälkeen ratkaistaan sen mukaan, milloin viimeisin muutos kyseiseen ilmoituskertaan on tehty. 166 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta Käyttäjän on voitava tallentaa ilmoitus keskeneräisenä. Tällainen ei vielä ole viraston valvonta.doc ilmoituksen tekijän ilmoitus, joka voidaan julkaista, vaan pelkästään ilmoituksen palaveri tekijän muokkausta varten oleva luonnos. Koska keskeneräisenä tallennetut ilmoitustiedot eivät ole ilmoituksia, ei niistä pidetä versioita tai historiatietoa tallessa. 63 Käytettävyys 63 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta 9 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta Järjestelmän on pidettävä tallessa kaikki järjestelmään lähetetyt. Samaan ilmoituskertaan liittyviä ilmoituksia voi siis olla tallessa useita, niistä vain viimeisin julkaistaan. Vain ilmoitusvelvollisen viimeisin kuhunkin ilmoituskertaan (vaalit, kuukausi- tai vuosi-ilmoitus) liittyvä ilmoitus julkaistaan yleisesti saatavaksi. VTV:n on voitava katsella kaikkia ilmoituskertaan tehtyjä ilmoituksia (vanhat versiot on säilytettävä). palaveri Palaveri TS 205 Ilmoitukset Turvallisuus Ilmoituksiin tehtävät muutokset on voitava jäljittää palaveri 4.3. N Testattavuus 64 Ilmoitukset Määräaikojen Järjestelmän tulee informoida käyttäjää, mikäli tämä yrittää tehdä annetun Laki 273/2009 noudattaminen määräajan jälkeen ilmoituksen tai korjata ilmoitusta määräajan jälkeen. palaveri Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus Ilmoituslomakkeen rakenne ja sisältö määritellään VTV:n toimesta. Lomake on määrittelyn mukaisesti vakiomuotoinen. Lomakkeen määritystä ja muotoilua on voitava muuttaa, jos siihen nähdään tarvetta. Tällaista muuttamista tapahtuu melko harvoin ja muutoksen toteuttaminen voi viedä useita päiviä. Tarjouspyyntö 2009 Ylläpidettävyys 13 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus 174 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus 160 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus Ilmoituslomakkeessa voi olla vaihteleva määrä informaatiota. VTV määrittelee ilmoitustyyppikohtaisesti lomakkeen, jossa voi olla useita osioita. Yhdessä osiossa voi olla yksi tietokokonaisuus (kuten esimerkiksi ilmoittajan yhteystiedot) tai nollasta useaan samansisältöistä tietoriviä (kuten esimerkiksi luettelo tuen antajista ja tukisummista). Tarjouspyyntö 2009 Ylläpidettävyys Järjestelmän tulee voida käsitellä liitteissä 7.3, 7.4, 7.5 ja 7.6 esitettyjen Ilmoituslomakemallit N Käytettävyys ilmoituslomakkeiden kanssa rakenteeltaan ja tietosisällöltään samankaltaisia palaveri lomakkeita. Lisäksi liitteiden mukaisessa lomakkeissa esitetyn kaltaiset kontrollit on pystyttävä toteuttamaan järjestelmään. VTV:n on pystyttävä muokkaamaan ilmoituslomakkeen tekstiosia tarvittaessa. Tarjouspyyntö 2009 N Ylläpidettävyys 75 Ilmoitukset Ilmoitusten sisältö Vaalirahoitus on voitava jaotella rahoitus- ja tukimuodoittain. Laki 273/ Ilmoitukset Ilmoitusten sisältö Järjestelmän on mahdollistettava seuranta sille, onko tuki annettu rahana vai jollain mulla tapaa, jolloin se on arvioitu. 78 Ilmoitukset Tuen antajan tunnistaminen Laki 273/2009 Tieto siitä, että tuen antaja on tunnistettu, on voitava ilmoittaa ilmoituksella. Laki 273/2009

4 103 Ilmoitukset Tuen antajan Tuen antaja on voitava yksilöidä Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 tunnistaminen 67 Ilmoitukset Tuen antajan Tuen antajasta on kirjattava y-tunnus, kun kyseessä on yritys tai yhteisö. viraston valvonta.doc 68 tunnistaminen Henkilölahjoittajasta kirjataan vain henkilön nimi ja tieto siitä, että henkilö on tunnistettu. 68 Ilmoitukset Tuen antajan Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä ei ole y-tunnusta (esim ulkomainen yhteisö), pitää tunnistaminen se voida yksilöidä muulla tavalla (vapaa tekstitieto). 77 Ilmoitukset Tukien seuranta Samalta tukijalta saadut tuet ilmoitetaan vain yhtenä yhteenlaskettuna tukena. Laki 273/ Ilmoitukset Tukien seuranta Järjestelmän avulla on voitava seurata tuenantajittain, paljonko ilmoitusvelvollinen on saanut tukea vaalikampanjaan. 80 Ilmoitukset Tukien seuranta Mikäli järjestelmä tutkii automaattisesti tuen määrää antajittain, on määrän arvo voitava asettaa vaalin tyypin mukaisesti. 81 Ilmoitukset Välitetty tuki Välitetty tuki pitää eritellä tukijoittain ja tuen määrä tulee tarkastella tukijoittain yhteensä mukaanlukien välitetty tuki samalta tukijalta. Laki 273/2009 Laki 273/2009 Ylläpidettävyys Laki 273/2009 Laki 273/ Ilmoitukset Ilmoitusten julkistaminen Ilmoitukset on julkistettava välittömästi sellaisina kun ne on tallennettu järjestelmään. 203 Ilmoitukset Turvallisuus Ilmoitusvelvollisten henkilötietoja (osoite, hetu,jne.) ei saa julkaista palaveri 4.3. N Turvallisuus 206 Ilmoitukset Turvallisuus Järjestelmässä on voitava määritellä julkaistavat tiedot palaveri 4.3. N 60 Ilmoitukset Ilmoittamisen viraston valvonta.doc 166 ohjaaminen palaveri Järjestelmän on ennaltaehkäistävä muodollisesti virheellisten tietojen tallentaminen sähköisesti. Järjestelmän on ohjattava tietojen syöttämistä ja tarkastettava ne kohdat jotka automaattisesti voidaan tarkistaa. Käyttäjän on voitava tallentaa keskeneräisenä myös puutteellinen ilmoitus. 179 Ilmoitukset on voitava määritellä kullekin ilmoitustyypille automaattisen poiston julkaisusta poimittu käyttötapauksista/jws 191 Ilmoitukset Käytettävyys Käyttäjän on saatava kuittaus onnistuneesta talletuksesta välittömästi näytöllä palaveri Ilmoitukset Käytettävyys Ilmoituksen jättämisen jälkeen käyttäjän (ehdokkaan) on halutessaan saatava tiedoksianto sähköpostiin eli linkki julkaistuun/jätettyyn ilmoitukseen palaveri Ehdokkaan 72 Ehdokkaan 70 Ehdokkaan 260 Ehdokkaan 5 Ehdokkaan Tarkoitus Tarkoitus Soveltamisala Soveltamisala Ilmoittamisen käyttöoikeus Järjestelmän avulla on voitava verrata ehdokkaiden vaalikampanjojen kuluja eri vaaleissa. Laki 273/2009 Järjestelmällä on voitava kuvata, minkä ryhmän edustaja ehdokas on ja mistä hän Laki 273/2009 on saanut rahoitusta. Ilmoitus on voitava tehdä eri tyyppisissä vaaleissa: eduskuntavaaleissa, Laki 273/2009 presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Ilmoitus on voitava tehdä myös Kainuun maakuntavaaleissa. Käsittelysääntöinä Palaveri käytetään oletuksena kunnallisvaalien sääntöjä. Ehdokas voi tehdä vain omia ilmoituksiaan, ei kenenkään muun puolesta. Palaveri Turvallisuus

5 ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen otetaan suunnitelma lainan takaisinm 85 Ehdokkaan Vaaliorahoitusilmoit uksen tiedot Ilmoitukseen merkitään hallituksen esityksen "muutos laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta" mukaiset tiedot, jotka ovat (tiivistettynä): 1) kyseessä olevat vaalit; 2) ehdokkaan nimi ja arvo/ammatti, puolueen nimi/valitsijayhdistys, vaalipiiri tai kunta, jossa ehdokas oli ehdolla; 3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eriteltyinä; 4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä; 5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kunnallisvaaleissa vähintään 800 euroa, ja muissa vaaleissa vähintään euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä tavaroita tai palveluita taikka vastaavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tueksi luetaan vain sen nettomääräinen arvo. Jos erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään edellä mainitun rahamäärän, on tuen saajan ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. Jos ehdokas, Laki 273/ Ehdokkaan Tuki julkishallinnolta, yhdistyksiltä ja säätiöiltä Vaalirahoitusilmoiteuksessa ilmoituksen tekijän tulee merkitä rastilla tms vakuutus, ettei ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö ole osaanut tukea valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eikä valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. 173 Ehdokkaan 95 Ehdokkaan 97 Ehdokkaan 216 Ehdokkaan 217 Ehdokkaan 23 Puolueen Vaalirahoitusilmoitu s Ennakkoilmoitus Jälki-ilmoitus Jälki-ilmoitus Jälki-ilmoitus Puolueen Ilmoitusvelvollisen on voitava tehdä vaalirahoitusilmoitus järjestelmän avulla. Laki 273/2009 Ehdokkaan on voitava ilmoittaa järjestelmän avulla ennakkoilmoitus Laki 273/2009 vaalirahoituksesta vaalikohtaisesti määritellyn aikarajan puitteissa. Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa valitun ja varasijalle tulleen ehdokkaan on kyettävä tekemään jälki-ilmoitus, mikäli hänen vaalirahoitusilmoituksessaan on ilmoitettu, että vaalikampanjaa on rahoitettu lainoilla. Jälki-ilmoitus tehdään kalenterivuosittain vaalikauden ajan, kuitenkin korkeintaan siihen asti kunnes lainat on maksettu pois. Jälki-ilmoitus tulee voida löytää helposti ehdokkaan vaalirahoitusilmoituksen asiayhteydestä. Järjestelmän on pystyttävä lähettämään jälki-ilmoituksen velvollisuudesta tiedoksianto kalenterivuosittain. Yhteisön tulee olla ssä, jotta sitä koskevia tietoja voidaan antaa. Palaveri 9.3. Palaveri 9.3. Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) Turvallisuus 34 Puolueen 161 Puolueen 45 Puolueen Ajantasainen ilmoitus Ajantasainen ilmoitus Ajantasainen ilmoitus Puolueen on voitava tehdä ajantainen ilmoitus Puolueorganisaatioon kuuluva yhteisö voi tehdä ajantasaisen ilmoituksen. Puolue voi tehdä ajantasaisen ilmoituksen puolueorganisaatioonsa kuluvan yhdistyksen puolesta

6 108 Puolueen Ajantasainen Puolueen tai puolueyhdistyksen on voitava ilmoittaa sähköisesti saamiensa tukien Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 ilmoitus ja niiden antajien tiedot 59 Puolueen 47 Puolueen 49 Puolueen 53 Puolueen 51 Puolueen 149 Puolueen 105 Puolueen 106 Puolueen Ajantasaisten ilmoitusten määräaika Ennakkoilmoitus Ennakkoilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tukien erittely Tukien erittely Ajantasaisia ilmoituksia tehdään kalenterikuukausittain. Kalenterikuukauden ilmoitusta ei voi tehdä ennen kuin edellisen kuukauden ilmoitus on tallennettu. Mikäli ilmoitus tehdään määräajan (seuraavan kuukauden 15. päivä) jälkeen, on ilmoituksen yhteydessä julkistettaviin tietoihin merkittävä, että ilmoitus on tehty myöhässä. Puolue, piirijärjestö tai avustuspäätöksessä tarkoitettu muu yhdistys voi tehdä ennakkoilmoituksen tulevan vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta viraston valvonta.doc palaveri Järjestelmän tulee kyetä ottamaan vastaan puolueyhdistysten ennakkoilmoituksia n. 200/vaalit. Yhteisöt toimittavat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tarkastusvirastolle (oikeaksi todistettuina jäljennöksinä): Järjestelmän on kyettävä luomaan yksikäsitteinen diaarinumero dokumentteja varten. VTV:n on voitava liittää järjestelmään tilinpäätöstiedoista skannatut dokumentit: -Tilinpäätös (sis. erittelyt saadusta tuesta ja rahoituksesta sekä vaalikampanjasta) -Tilintarkastuskertomus palaveri Tilinpäätöksen yhteydessä on esitettävä tilitys 9 :ssä tarkoitetun avustuksen käytöstä sekä ajantasaisiin ilmoituksiin sisältyvät tiedot samoin kuin vaalikampanjan kulut ja rahoitus siten kuin 9 b :ssä säädetään. Nämä tiedot on voitava tallentaa järjestelmään. ilmoittamat tuet on voitava erotella antajan tyypin mukaan esim. lähiyhteisö, valtio, kunta, kuntayhtymä, jne. puolueen tai puoleuyhdistyksen ilmoittamat ulkomaiset tuet on voitava erotella antajan tyypin mukaan esim. ulkomainen, yksityishenkilö, aatesuunta, jne Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 N Skaalautuvuus 39 Puolueen 41 Puolueen 42 Puolueen 119 Puolueen Tukien erittely Tukien erittely Tukien erittely Tilinpäätösasiakirjoj en toimittaminen Ilmoituksiin sisältyvät tiedot tuen vastaanottajasta, tuen määrästä ja tuen antajasta. Mikäli tukia on saatu samalta taholta useita, tulee ilmoituksissa näkyä jatkuvasti kokonaissumma saajatahoittain. Ilmoituksen yhteydessä tulee olla mahdollista ilmoittaa, mikäli tuki on saatu testamentilla tai puolueen osalta sen lähiyhteisöltä. Puolueen, puolueen lähiyhteisöksi ilmoitetun yhteistön tai säätiön on voitava toimittaa tilinpäätösasiakirjansa tarvittavine liitteineen sähköisesti Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Valtion tarkastusviraston on voitava tallentaa Puolueen, puolueen lähiyhteisöksi imoitetun yhteistön tai säätiön lähettämät tilinpäätösasiakirjat skannattuna ja lisätä niihin tarvittavat metatiedot

7 61 Puolueen Tilinpäätöstietojen VTV tallentaa tilinpäätösten tiedot järjestelmään ja julkaisee ne. viraston valvonta.doc ilmoitus palaveri Puolueen Tilinpäätöstietojen Puolueen ja lähiyhteisöiden tukierittely on voitava julkaistaa julkaisu 101 Puolueen Tuki puolueen Puolueen tai puolueyhdistyksen ajantasailmoituksina ilmoittamat tuet on voitava Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 vaalikampanjaan kohdentaa niiden ilmoittamiin vaalikamppanjaan (6kk ennen vaaleija ja 2vko vaalipäivän jälkeen) kuuluviin ennakkoilmoituksiin 74 Pääkäyttö Täsmennykset ja Järjestelmän on mahdollistettava ilmoituksia täsmentävien ohjeiden ylläpito VTV:n Laki 273/2009 Ylläpidettävyys lain tulkinnat asiantuntijoille. 15 Pääkäyttö Ilmoitusten testattavuus Kun laaditaan uusia ilmoituslomakkeita tai muutetaan olemassaolevia, on oltava mahdollisuus testata laadittuja lomakkeita tuotantokäytöstä erillään. Uudet testattavat lomakkeet ovat vain testaajien käytettävissä, niiden tietosisältö ei saa sekoittua tuotantoilmoituksiin eikä tuotannossa olevien ilmoituslomakkeiden toiminta saa häiriytyä testauksesta. Palaveri SV N Ylläpidettävyys 211 Pääkäyttö Hallittavuus Järjestelmässä on voitava määrittää käyttääkö se testi- palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys /koulutus/tuotantotietokantoja 118 Pääkäyttö Valvonta/konfiguroi Valtion tarkastusviraston on voitava konfiguroida ilman ohjelmointitaitoa Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 N Ylläpidettävyys nti järjestelmän tallettaville tiedoille erilaisia raja-arvoja ja tiloja. 210 Pääkäyttö Hallittavuus On voitava helposti lisätä uusia ilmoitustyyppejä palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys 176 Pääkäyttö Vaalien perustamisen yhteydessä on voitava asettaa erilaiset aikarajat ja Työpaja Ylläpidettävyys kontrolliarvot 224 Pääkäyttö Suoritteet Järjestelmään on voitava lisätä uusia suoritetyyppejä ja suoritetyypeille uusia tiloja. palaveri 8.3. N Ylläpidettävyys 94 Suoritteet Valvontatoimenpite et Järjestelmään on voitava merkitä VTV:n suoritteet, jotka se on kohdistanut ilmoitusvelvolliseen. 204 Suoritteet Turvallisuus Viraston tehtävät toimenpiteet ja niihin liityvät virkamiehen kirjattuja tietoja ei saa julkaista 134 Suoritteet Valvontatehtäviin Järjestelmään on voitava tallentaa VTV:n selvityspyyntöihin liittyvät asiakirjat tai liittyvät asiakirjat viite niihin. 137 Suoritteet Puuttuvat Järjestelmään on voitava merkitä tilanne, jossa tiedetään, että ilmoitusvelvollisen olisi pitänyt tehdä ilmoitus, mutta ei ole tehnyt sitä määräaikaan mennessä. Laki 273/2009 palaveri palaveri 4.3. Turvallisuus Hankkeen asettamisasiakirja 135 Suoritteet Ilmoituksen tarkastuksen tila Ilmoitukseen on voitava merkitä, onko se ok vai liittyykö siihen selvitettävää. Oletusarvoisesti tilaksi merkitään "ok". 138 Suoritteet Suoritteet VTV:n asiantuntijan on voitava tallentaa ilmoitukseen tai puuttuvaan ilmoitukseen liittyviä suoritetietoja. Kullekin suoritteelle merkitään suoritteen päivämäärä ja sen VTV:n asiantuntijan käyttäjätiedot, joka on suoritteen merkinnyt Suoritteet Suoritteet VTV:n asiantuntijan on voitava nähdä ilmoitukseen tai puuttuvaan ilmoitukseen liittyvien suoritteiden koko historia aikajärjestyksessä. 150 Suoritteet Haut ja raportit Hakujen avulla on voitava valita käsiteltäviä ilmoitusvelvollisia, joille voidaan merkitä kaikille jokin suorite (VTV:n asiantuntijat). 91 Suoritteet Kehotusten Järjestelmän tietojen avulla on voitava lähettää kehotus niille ehdokkaille, jotka lähettäminen eivät ole täyttäneet lain määräysten mukaista velvoitettaan. AMS.xls Laki 273/2009

8 151 Suoritteet Tiedoksiannot Hakujen avulla on voitava valita käsiteltäviä ilmoitusvelvollisia, joille voidaan AMS.xls lähettää tiedoksiantoja (VTV:n asiantuntijat). 136 Suoritteet Tiedoksiantaminen Järjestelmästä on voitava lähettää ilmoitusvelvollisille tiedoksiantoja Asiointitilin avulla 226 Suoritteet Tiedoksiantaminen Järjestelmän on kyettävä toimimaan myös ilman Asiointitiliä. Tällöin järjestelmän Palaveri on kyettävä lähettämään sähköpostiviestillä linkki, jolla vastaanottaja voi hakea tiedoksiannon tiedot sekä kuitata saaneensa tiedoksiannon. Mikäli käyttäjä ei ole kuitannut tiedoksiantoa määritellyssä ajassa, lähettää järjestelmä tiedoksiannot e- kirjeenä. 152 Suoritteet Tiedoksiannot Tiedoksiantoihin on voitava liittää vakiomuotoisia tekstidokumentteja. AMS.xls Suoritteet Tiedoksiannot Tiedoksianto on voitava lähettää myös näytöltä, jossa VTV:n asiantuntija AMS.xls käsittelee ilmoitusvelvollisen suoritteita. Tällöin on voitava kirjoittaa tiedoksiannon teksti vapaamuotoisesti. 155 Suoritteet Tiedoksiannot Lähetetty tiedoksianto tai viite tiedoksiantoon on säilytettävä järjestelmässä siten, että VTV:n asiantuntija voi löytää tiedoksiannon jälkikäteen. palaveri Suoritteet Suoritteet Kullekin ilmoitukselle tai puuttuvalle ilmoitukselle on pystyttävä merkitsemään suoritetyypeittäin, onko toimenpide käynnissä vai valmis. Suoritetyyppejä ovat "pyydetty täydentämään ilmoitusta", "pyydetty lisäselvityksiä", "ilmoitusvelvollisesta/ilmoituksesta on kanneltu", "ilmoitus ei ole tullut määräaikaan mennessä", "uhkasakko" ja "muu aihe". 140 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "täydentämispyyntö". Tällöin on voitava ilmoittaa "kulujen erittely puuttuu/puutteellinen", "rahoituksen erittely puuttuu/puutteellinen", "muuta epäselvää" ja vapaamuotoinen teksti. 141 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "pyydetty lisäselvityksiä aiheesta" ja vapaamuotoinen teksti. 142 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "ilmoitusvelvollisesta/ilmoituksesta on kanneltu" ja kantelijan nimi. 143 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "ilmoitusvelvollisuudesta muistuttaminen" jollain seuraavista tarkenteista "ilmoitusvelvolliselle lähetetty 1. ilmoitus", "ilmoitusvelvolliselle lähetetty 2. ilmoitus", "asia siirretty uhkasakkolautakunnalle", "asetettu uhkasakko". Viimeksi mainitussa tapauksessa on voitava ilmoittaa myös uhkasakon määrä. 144 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "uhkasakko" sekä jokin tarkenteista: kuuleminen uhkasakon asettamisesta, uhkasakon asettaminen tilintarkastuksen toimintayksikössä, asetetun uhkasakon tiedoksianto valitusosoituksineen, asian siirtäminen uhkasakkolautakunnalle, kuuleminen uhkasakon tuomitsemisesta, uhkasakon tuomitsemisen esittely uhkasakkolautakunnalle, uhkasakon tuomitseminen uhkasakkolautakunnassa ja uhkasakkotuomion antaminen tiedoksi valitusosoituksineen. 227 Suoritteet Liittymä ulosottojärjestelmään On voitava lähettää henkilökohtainen tiedoksianto Ulosottojärjestelmään palaveri Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä muu tieto, joka on vapaamuotoinen teksti. 222 Suoritteet Suoritteet Ilmoituksia on kyettävä hakemaan suoritteen tyypin ja tilan avulla. palaveri 9.3.

9 100 Ylläpito ja tuki Ilmoitusten Ilmoitukset on voitava arkistoida. Järjestelmän on toteutettava SÄHKE2 - Laki 273/2009 N arkistointi vaatimukset. 114 Ylläpito ja tuki Ilmoitusrekisteri ja sen tietojen julkisuus Järjestelmään talletetut tiedot on voitava siirtää arkistoitavaksi arkistolain ja kansallisarkiston määrämien normien mukaisesti Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 10 Ylläpito ja tuki Ilmoituksen tietojen siirtäminen Exceliin Ilmoituksen tiedot on voitava siirtää konekielisessä muodossa Microsoft Exceliin joko Microsoft Excel- tai CSV-muodossa. Tarjouspyyntö 2009 N 11 Tietojen haku Ilmoitusten selaaminen ja hakeminen Kuka tahansa voi selata ilmoituksia. Ilmoituksia pitää voida myös hakea erilaisten hakukriteerien avulla. 147 Tietojen haku Haut ja raportit Järjestelmän tietoihin pitää voida kohdistaa hakuja ja siitä on saatava raportteja. Tarvittavat haut ja raportit on kuvattu erillisessä liitteessä. 157 Tietojen haku Ilmoitusten Järjestelmään määritetyn määräajan päättymisen jälkeen katselijoille näkyy muutosmerkinnät muutetun tiedon osalta muutosmerkintä. 220 Tietojen haku Raportit Mikäli raportti sisältää ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen, tulee raportille linkki, josta käyttäjä pääsee suoraan kyseisen ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen tietoihin 221 Tietojen haku Raportit Käyttäjä voi valita ottavansa raportin taulukkolaskentaraporttina, jolloin järjestelmä muodostaa raportista taulukkolaskentaohjelmalle sopivan tiedoston (Microsoft Excel-muotoisen tai ns csv-tiedoston). 8 Tietojen haku yleisö 33 Tietojen haku yleisö 19 Tietojen haku VTV Ilmoituksen julkaiseminen Ilmoitusten katselu Seurattavuus Ilmoitusvelvollisen tekemä viimeisin ilmoitus julkaistaan www-palvelussa siten, että kuka tahansa voi katsella ilmoitusta, mutta ei muokata sitä. Jokaisella on oikeus saada rekisteristä jäljennöksiä ja tietoja yleisen tietoverkon kautta. VTV:n on pystyttävä helposti seuraamaan järjestelmässä olevien tietojen avulla, ketkä ilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen ja ketkä eivät. Ilmoituksista on myös kyettävä selvittämään, onko ilmoitus tehty määräaikaan nähden ajoissa vai myöhässä. Tarjouspyyntö 2009 Palaveri 9.3. Palaveri 9.3. Tarjouspyyntö 2009 Laki 273/2009 VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD) tavat 93 Tietojen haku Raportointi Järjestelmän tietojen avulla on voitava laatia tarkastusraportti eduskunnalle. Laki 273/2009 VTV eduskunnalle 66 Tietojen haku Puolueen Puoluekohtaisesti on voitava saada järjestelmästä tieto kaikkien puolueeseen viraston valvonta.doc VTV kokonaistilanteen seuranta n mukaan kuuluvien yhteisöjen ja järjestöjen yhteenlaskettuja tietoja. 12 Yleinen Graafinen ilme www-palvelun graafinen ilme on voitava määritellä VTV:n antamien linjausten Tarjouspyyntö 2009 N Ylläpidettävyys mukaan. 16 Yleinen www-palvelun kielisyys www-palvelun on toimittava usealla kielellä. Ilmoitukset on voitava tehdä Suomen virallisilla kielillä (suomi ja ruotsi). Järjestelmän ei tarvitse kääntää ilmoitusvelvollisen tallentamaa tietoa. Nykyinen www-palvelu N Ylläpidettävyys

10 223 Yleinen Asioinnin kielisyys Järjestelmässä on voitava asettaa asiakkaan käyttämä kieli (ehdokas, palaveri 9.3. puolueorganisaation jäsenyksikkö, puolueorganisaation edustaja). Tiedoksiannot ja on voitava lähettää vastaanottajan kielellä. 177 Yleinen järjestelmän on voitava yhdistää yhteen ilmoitus, siihen kohdistetut toimenpiteen, Työpaja asiakirjat ja tiedoksianto yhdeksi kokonaisuudeksi 178 Yleinen on voitava hakea yksikäsitteisellä tunnisteella ilmoitus ja siihen liittyvät vaiheet Työpaja sekä tiedoksiannot 132 Yleinen Tiedon muuttumattomuus Julkaistavan tiedon on oltava sellaisena kuin ilmoitusvelvollinen on sen itse ilmoittanut joko sähköisesti tai VTV:n tallentamana. Yksittäisiä tietokenttiä tms ei voi muuttaa jälkikäteen siten, että muutettu tieto vaikuttaisi alkuperäiseltä. palaveri Yleinen www-palvelun kuormituksenkestä vyys Palvelun on toimittava moitteettomasti ennustetulla käyttömäärällä. Käytön määrä vaihtelee huomattavasti vaalien ja mahdollisten mediassa esille tulleiden tilanteiden mukaan. 18 Yleinen Tietoturva Järjestelmän tulee sisältää sellainen tietoturva, että n ja ilmoitusten käsittelyyn sekä valvontaan liittyvät toiminnot ovat vain niiden käyttäjien käytössä, joille on annettu siihen käyttöoikeus. Vastaavasti järjestelmän tiedot tulee suojata siten, että luottamuksellisia tietoja voivat käsitellä vain ne, joille on annettu siihen käyttöoikeus. 163 Yleinen Tietoturva Tietoturvan on oltava sellainen, että järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käsitellään lain ja asetuksen mukaisesti. 98 Yleinen Tietojen säilytysaika Tarjouspyyntö 2009 N Suorituskyky Yleinen ict-vaatimus N Tietoturva Yleinen ict-vaatimus N Tietoturva Järjestelmässä on voitava pitää julkaistuna tietoja laissa määrätty aika: eduskunta- Laki 273/2009 N ja kunnallisvaalit 5 vuotta, europarlamenttivaalit 6 vuotta ja presidentinvaalit 7 vuotta vaalien tuloksen vahvistamisesta. Edellä mainittujen aikamäärien jälkeen oltava arkistoituina. Ilmoituksen jättäjän tekohetken aikaiset nimi ja osoitetiedot on voitava selvittää palaveri 4.3. N ilman asiakastekisterin tietoja Ilmoituksia tehneiden ehdokkaiden ja puolueorganisaatioon kuuluvien yhteisöjen palaveri 4.3. N vanhat nimet on oltava löydettävissä Ilmoitusvelvollisten nimen vaihdot on otettava huomioon järjestelmässä palaveri 4.3. N 200 Yleinen ja käyttövarmuus 210 Yleinen ja käyttövarmuus 202 Yleinen ja käyttövarmuus 148 ICT Kertakirjautuminen Järjestelmän on kyettävä liittymään tulevaisuudessa eduskunnan kertakirjautumistoiminnallisuuteen (VTV:n käyttäjien osalta). 122 ICT Tietoturva Järjestelmän tulee toteuttaa VAHTI-suositusten määrittelemät ohjeet 6/2009, 3/2009, 3/2008 ja 12/ ICT Rajapintojen Järjestelmäkehityksessä pitää käyttää selkeitä ja standardoituja rajapintoja. toteutus 127 ICT Ratkaisussa käytettävä teknologia Ratkaisussa käytettyä teknologialla on olemassa maailmalla vähintään kaksi ja Suomessa vähintään yksi tuotantoon asti viety vähintään PVR-järjestelmän laajuinen totetus. Käytettyä teknologiaa on kyettävä toimittamaan vähintään kolme Suomen markkinoilla toimivaa toimittajaa. Käytetyn teknologian on oltava sellaista, jolle löytyy ylläpitotukea. IT-strategia Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf N Turvallisuus IT-strategia N Turvallisuus Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf N N Hallittavuus Ylläpidettävyys

11 131 ICT Valvonta ja hallinta Tietojärjestelmät toteutetaan siten, että niihin on mahdollistaa integroida valvonta- Eduskunnan N Hallittavuus ja hallintaohjelmistot (standardoitu virheenkäsittely) tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf 180 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen palaveri 4.3. N soveltaminen julkishallinnossa 181 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti palaveri 4.3. N sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa 182 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan palaveri 4.3. N metatiedot 183 ICT Järjestelmän käyttöympäristötoimintatapojen on oltava yhteensopiva suosituksen palaveri 4.3. N Hallittavuus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus kanssa. 184 ICT Järjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava suositusta JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys 185 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän avulla on kyettävä lähettämään tiedoksiantoja paljon, esim kunnallisvaaleissa infopaketin lähettäminen kaikille ehdokkaille 186 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän on kyettävä ottamaan runsaasti ilmoituksia lyhyen ajan sisällä. Esim kunnallisvaalien ennakkoilmoituksista 80% viimeisen viikon aikana. 187 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän on suoriuduttava määrästä kävijää/vrk (valtaosa katselijakäyttäjiä). 188 ICT Skaalautuvuus Vaalipäivänä järjestelmä ei saa mennä tukkoon, vaalipäivänä saattaa järjestelmään kohdistua runsaasti hakuja. 189 ICT Skaalautuvuus Kuntavaaleissa suuret määrät ehdokkaita, järjestelmän on suoriuduttava ilmoitusten tekijöiden määrästä 1000/vrk 190 ICT Suorituskyky Ilmoitus on julkaistava välittömästi sen sähköisen jättämisen jälkeen: korkeintaan 1 minuutti ilmoituksen jättämisestä ilmoituksen on oltava julkaistu palaveri 4.3. N Skaalautuvuus palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. A Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky 193 ICT Hallinta Sovelluksen virhepäivystys on oltava olemassa virka-aikaan palaveri 4.3. N Hallittavuus 258 ICT Hallinta Sovelluksen tietoturvaa on valvottava jatkuvasti (24/7). Mahdollisiin palaveri N Hallittavuus tietoturvaongelmiin kuten tunkeutumisyrityksiin on puututtava viivytyksettä. 194 ICT puoluerahoitus on voitava tehdä mihina aikaan viikosta ja palaveri 4.3. N vuorokaudesta tahansa 196 ICT Järjestelmän on oltava käyttäjien käytettävissä myös käytön huippujen aikana palaveri 4.3. N Suorituskyky 197 ICT Hakutoimintojen on toimittava aina (järjestelmän kuormitusta ei voida hallita esim palaveri 4.3. N Suorituskyky siten, että hakujen ja raporttien ajaminen estetään ilmoitusten teon huippukuorman aikana). 198 ICT Valvontatehtävät virka-aikaan palaveri 4.3. N Hallittavuus 199 ICT Järjestelmätoimittajan on pystyttävä tarjoamaan asiakaspalvelua virhetilanteiden palaveri 4.3. N Hallittavuus selvittämiseen virka-aikana 207 ICT Turvallisuus Ulkopuolliset eivät saa päästää järjestelmän tietoihin ja ympäristöihin palaveri 4.3. N Turvallisuus 208 ICT Turvallisuus On pystyttävä havaita järjestelmään tehtävät tunkeutumisyritykset palaveri 4.3. N Turvallisuus 209 ICT Turvallisuus Luottamuksellisia tietoja saavat nähdä vain käyttäjät joille on määritelty palaveri 4.3. N Turvallisuus käyttöoikeudet tietoihin 212 ICT Testattavuus Järjestemä on tuettavat yleisimmät selaimet ilman erillistä testausta palaveri 4.3. N Testattavuus

12 213 ICT ja Järjestelmään tehtäviä ilmoituksia on voitava jäljittää onko käyttäjä yrittänyt tehdä palaveri 4.3. N käyttövarmuus ilmoitusta 214 ICT käytettävyys Järjestelmän on toimittava ilman selaimeen tai järjestelmään asennettavia palaveri 4.3. N Käytettävyys lisäominaisuuksia 215 ICT Käytettävyys Aistirajoitteisten käyttäjien on voitava käyttää järjestelmän haku- ja palaveri 4.3. N Käytettävyys ilmoitustoimintoja. 225 ICT Suorituskyky raportin vasteajan on oltava keskimäärin 10s palaveri N Suorituskyky 228 ICT Tietoaineistoturvallisuus Palvelun tarjoamien tietojen on oltava ajan tasalla ja oikeita. Tietojen VAHTI (4/2001), s. 15 N Turvallisuus ajantasaisuudesta on ilmoitettava selkeästi, milloin tietojen ajantasaisuus on viimeksi tarkistettu. 229 ICT Tietoaineistoturvallisuus Tietoaineiston käsittelyssä noudatetaan valtionhallinnon tietoaineistojen VAHTI (2/2000), s. N Turvallisuus käsittelyohjetta 230 ICT Tietoaineistoturvallisuus Tietojärjestelmässä tehtävistä asioiden ja asiakirjojen käsittelyyn liittyvistä VAHTI (5/2006), s.19 N Turvallisuus toimenpiteistä on tallennuttava kattavat merkinnät. 231 ICT Tietoaineistoturvallisuus Järjestelmän tulee kirjata sekä kaikki onnistuneet että epäonnistuneet N Turvallisuus kirjautumiset/kirjautumisyritykset lokitietoihin 232 ICT Tietoaineistoturvallisuus Järjestelmän tulee mahdollistaa lokitietojen arkistointi, säilytysajat, käyttöoikeudet sekä lokien katselu VAHTI (3/2009), s. 57 N Turvallisuus 233 ICT Tietoaineistoturvallisuus Käyttöympäristön ylläpitäjällä ja PVR-järjestelmän ylläpitäjällä tulee olla suunnitelma siitä, miten ohjelmistohaavoittuvuuksien tietoja seurataan ja miten haavoittuvuudet korjataan. N Turvallisuus 235 ICT Käyttöturvallisuus Käyttöoikeudet ja niiden sisältö on määriteltävä henkilötasolla. VAHTI (9/2006), s. 12 N Turvallisuus 236 ICT Käyttöturvallisuus Järjestelmän tiedot eivät saa hävitä. Suunniteltuja käytäntöjä (varmistukset ja Palaveri 1.4. N Turvallisuus palautukset) on testattava ja osoitettava ne toimiviksi. 256 ICT Käytettävyys Järjestelmälle on tehtävä käytettävyystestaus Palaveri N Käytettävyys 257 ICT Käytettävyys Järjestelmän on tuettava yleisesti käytössä olevia käyttöjärjestelmä- ja Palaveri N Käytettävyys selainversioita. 237 Julkaisujärjestelm Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta Julkaisujärjestelmään on voitava määritellä käyttäjiä ja näille erilaisia luku- ja ylläpito-oikeuksia. Käyttöoikeudet on voitava määritellä käyttäjäroolien tai -ryhmien avulla. Käyttöoikeus on voitava rajata mm sivuston osien mukaan. Palaveri 1.4. N Turvallisuus 238 Julkaisujärjestelm Käyttöliittymän Julkaisujärjestelmän avulla on voitava toteuttaa useita eri kielisiä käyttöliittymiä. Palaveri 1.4. N Käytettävyys kielivaihtoehdot Käyttäjän on voitava vaihtaa kieli helposti. 239 Julkaisujärjestelm Suorituskyvyn ja Julkaisujärjestelmän suorituskykyä on voitava tarvittaessa lisätä esim Palaveri 1.4. N vikasietoisuuden hallinta palvelinkapasiteettia lisäämällä. Suorituskyvyn lisäys on voitava tehdä myös pelkästään määräajaksi. 240 Julkaisujärjestelm Sisällön Julkaisujärjestelmän avulla on voitava tuottaa julkaistavaa sisältöä, tekstiä, kuvia Palaveri 1.4. N tuottaminen ja videoita. Järjestelmän on joko annettava omat välineet tiedon muokkaamiseksi tai se vo perustua Microsoft Office-tuotteiden käyttöön. Sisällön tuottamisen yhteydessä on voitava antaa tarvittavat metatiedot. Järjestelmään pitää voida tuoda myös tietoa ulkoisesta lähteestä. 241 Julkaisujärjestelm Metatietojen hallinta Julkaisujärjestelmässä on voitava hallita julkaistavaa sisältöä kuvaavaa metatietoa. Erilaisille sivupohjille ja dokumenteille on voitava määritellä niiden yhteyteen kuuluvat pakolliset ja valinnaiset metatiedot. Ylläpitäjän on voitava myös hakea julkaistavia tietoja metatietojen avulla. Palaveri 1.4. N Hallittavuus

13 242 Julkaisujärjestelm Versionhallinta Julkaisujärjestelmässä on oltava versionhallinta, jolla julkaistavista tiedoista ylläpidetään muokkauksen yhteydessä versioita. Versionhallinnan avulla on voitava palauttaa julkaistun tiedon aikaisempi versio. Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys 243 Julkaisujärjestelm Linkkien ja viittauksien hallinta Julkaisujärjestelmän tulee pitää automaattisesti huoli järjestelmän sisäisten linkkien eheydestä. Esimerkiksi julkaisun rakenteen muuttuessa tai sisältöä poistettaessa tulee linkkien päivittyä / poistua tai ne on voitava tarkistaa helposti. Palaveri 1.4. N 244 Julkaisujärjestelm Kieliversioiden hallinta 245 Julkaisujärjestelm Päivitystilanteen hallinta Järjestelmän avulla on voitava toteuttaa samasta sisällöstä useita eri kieliversioita. Palaveri 1.4. N Saman sisällön eri kieliversiot tulee voida toisiinsa siten, että järjestelmä huomaa jos alkuperäinen sisältö muuttuu ja mm tiedottaa kieliversioiden omistajia tarpeesta päivittää sisältöjä. Vaihtoehtoisesti pääkäyttäjällä on oltava käytössään menettely, jolla hän helposti voi todeta eri kieliversioiden päivitystilanteen. Järjestelmän on pidettävä huolta, että samaan sisältöön ei tehdä päällekkäisiä muutoksia eri sisällön ylläpitäjien toimesta siten, että toisen ylläpitäjän muutokset menetetään. Järjestelmä voi tarjota esim check out / check in -toiminnallisuuden tai sitten sen on kyettävä hallitsemaan saman sisällön yht'aikainen muokkaaminen siten, että muutokset ovat eri ylläpitäjien havaittavissa jatkuvasti. Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys 246 Julkaisujärjestelm Haut Järjestelmän avulla on voitava tehdä sisältöön perustuvia (rajautuvia) hakuja. Palaveri Julkaisujärjestelm Rajapintojen mahdollisuus Julkaisujärjestelmässä on oltava mahdollisuus toteuttaa ohjelmallisia rajapintoja, joilla muita VTV:n järjestelmiä (esimerkiksi puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmä) voidaan liittää julkaisujärjestelmään. 248 Julkaisujärjestelm Sivupohjien hallinta Järjestelmän avulla on voitava luoda ja muokata erilaisia sivupohjia. Samaa sisältöä on voitava esittää useilla sivupohjilla (esimerkiksi normaali versio ja tulostukseen tarkoitettu versio). Sivupohjien avulla on voitava myös mukauttaa sisältöä erilaisille pääteliatteille. 249 Julkaisujärjestelm Julkaisujen ajastaminen Uutta/päivitettyä sisältöä on voitava ajastaa sekä niiden julkaisemisen että niiden poistamisen suhteen (julkaisu- ja vanhenemisajankohdat). Järjestelmä voi tarjota ajastuksen ohella myös muita liipaisimia, joiden mukaan julkaisuja säädetään (esim riippuvuus jostain toisesta julkaisusta). Palaveri 1.4. N Hallittavuus Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys Palaveri 1.4. N 250 Julkaisujärjestelm Testattavuus Julkaistava sisältö on voitava testata ilman että aineisto varsinaisesti julkaistaan. Testauksen on sisällettävä esikatselumahdollisuus, jossa nähdään sisällön ulkoasu halutulla sivupohjalla. 251 Julkaisujärjestelm Sivuston palautus Koko sivusto on voitava palauttaa johonkin aikaisempaan toimivaan versioon ilman että se tehdään yksittäisinä sisältöyksiköiden version palautuksina. Palaveri 1.4. N Testattavuus Palaveri 1.4. N 252 Julkaisujärjestelm Kävijöiden toiminnan mittaus 253 Julkaisujärjestelm Teknologian kypsyys Järjestelmän avulla on voitava seurata vähintään kävijöiden käyntien määrää. Lisäksi on toivottavaa, että on mahdollista seurata mm kävijöiden käyttämiä polkuja, toimintaa ja kulutettua aikaa. Ratkaisussa käytettyä teknologialla on olemassa Suomessa vähintään kolme tuotantoon asti vietyä totetusta. Käytetyn teknologian on oltava sellaista, jolle löytyy ylläpitotukea. Palaveri 1.4. N Testattavuus Palaveri 1.4. N

14 254 Julkaisujärjestelm Selainversioiden Julkaisujärjestelmän on toimittava kaikilla yleisillä selaimilla ja niiden eri versioilla Palaveri 1.4. N Käytettävyys tuki (viimeisen kolmen vuoden aikana markkinoille tulleilla versioilla). 255 Julkaisujärjestelm Aistirajoitteisten Aistirajoitteisten käyttäjien on voitava käyttää järjestelmää. Esim punavihersokeilta Palaveri 1.4. N Käytettävyys käyttö ei voida edellyttää punaisen ja vihreän erottamista. 256 Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Y-tunnus on voitava tarkistaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) palaverit Allekirjoitus Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys

Kantelu. Ilmoitusvelvollisuuden. täytäntöönpano

Kantelu. Ilmoitusvelvollisuuden. täytäntöönpano Vaalirahoitusvalvonnan tavoitetilakuvaus Kantelija Kantelu Ehdokas / Ilmoitusvelvollinen Ennakkoilmoitus Vaalirahoitusilmoitus Jälki-ilmoitus Puolueja vaalirahoitusvalvontaryhmä Ilmoitusvelvollisuuden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

EhdJälki P-Asr. EhdRah. P-Ajant P-Enn

EhdJälki P-Asr. EhdRah. P-Ajant P-Enn Raportti VTV Julkinen E-Asr EhdEnn EhdRah EhdJälki P-Asr P-Ajant P-Enn P-Tilinp Hakuehdot Ilmoitusvelvolliset x x x x alue puolue ilmoituskerta Puuttuvat ilmoitukset x x x x x alue puolue ilmoituskerta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 1 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 Toimikunnan ehdotukset pykälämuutoksiksi Puoluelaki 8 Puolue ja sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys ovat oikeutettuja vastaanottamaan

Lisätiedot

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto 1 (6) 324/82/2009 18.9.2009 YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaaleissa sovellettavat säännökset vaalirahoituksen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Puolueen tilinpäätösilmoitus

Puolueen tilinpäätösilmoitus Puoluerahoitusvalvonnan tavoitetilakuvaus Puolue tai puolueen jäsenyksikkö Käyttöoikeuden hallinta Ajantasainen ilmoitus vaalirahoituksen ennakkoilmoitus tilinpäätösilmoitus Puolue- ja Ilmoitusvelvollisuuden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA OHJE 1 (7) Dnro 387/40/2013 25.11.2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 25.11.2013 - toistaiseksi. Sovelletaan 25.5.2014 pidettävien europarlamenttivaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen.

Lisätiedot

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010 Laki puoluelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan puoluelain (10/1969) 8, 9, 9 a ja 10 12, sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 9 a laissa

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2018 presidentinvaalissa

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2018 presidentinvaalissa OHJE 13.10.2017 Dnro 269/40/2016 1 (6) Voimaantulo ja voimassaoloaika: Sovelletaan 28.1.2018 pidettävän presidentinvaalin ja mahdollisen 11.2.2018 pidettävän toisen vaalin vaalirahoituksen ja vaalikampanjan

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa OHJE 24.11.2014 Dnro 267/40/2014 1 (6) Voimaantulo ja voimassaoloaika: Sovelletaan 19.4.2015 pidettävien eduskuntavaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen. Muutostiedot: Ohje korvaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. puoluelain muuttamisesta

Päätös. Laki. puoluelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2017 kuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2017 kuntavaaleissa OHJE 10.10.2016 Dnro 291/40/2016 1 (6) Voimaantulo- ja voimassaoloaika: Sovelletaan 9.4.2017 pidettävien kuntavaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen. Muutostiedot: Ohje korvaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUK- SEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUK- SEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (8) Dnro 357/40/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 7/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 19/2015 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Liite 1 (5) Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Oikeusministeriö on antanut 23.9.2008 (päätös dnro OM 11/41/2008) ohjeita vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä vuoden 2008

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 21/2014

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUK- SEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUK- SEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (8) Dnro 43/40/2012 27.4.2012 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 28.4.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 28.10.2012 pidettävien kunnallisvaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan

Lisätiedot

GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II)

GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II) 1 Oikeusministeriö GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II) Johdanto: GRECO hyväksyi 35. täysistunnossaan 3.-7.12.2007

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: Vuosi: Vuosi: 2009 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa Valtiotalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: Vuosi: Vuosi: 2009 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Valtiotalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen valvonnasta K 12/2010 vp

Valtiotalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen valvonnasta K 12/2010 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä Valtiotalouden tarkastusviraston kertomukset

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 19/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta

Lisätiedot

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: Vuosi: Vuosi: 2009 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Sidonnaisuusrekisteri: käyttäjän ohje

Sidonnaisuusrekisteri: käyttäjän ohje Sidonnaisuusrekisteri: käyttäjän ohje Ohje päivitetty: 20.6.2017 Innofactor Oyj 26.6.2017 Luottamuksellinen Sisältö Kirjautuminen verkkopalveluun Omien tietojen täydentäminen Ilmoituksen tekeminen Omien

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2012 vp

Lisätiedot

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 2010 N:o Laki. N:o 683. puoluelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 2010 N:o Laki. N:o 683. puoluelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Laki puoluelain muuttamisesta... 2369 684 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014 313/2014 Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 11 päivänä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 15/2013 vp K

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Huhtikuu 2017 Valtuusto

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2014

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2014 Ilmoitus ehdokkaan vaaliahoituksesta - Euopalamenttivaalit 2014 Ilmoitus saapunut Saapumispäivä 15.07.2014 Ilmoitusta muokattu Muokkauspäivä 15.07.2014 A. Ilmoittajan tiedot Stubb, Alexande Euooppa- ja

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Sähköisen asiointipalvelun käyttö Vuoden 2017 toiminta-avustushakemuksen täyttäminen

Sähköisen asiointipalvelun käyttö Vuoden 2017 toiminta-avustushakemuksen täyttäminen 1 KÄYTTÖOHJE Sähköisen asiointipalvelun käyttö Vuoden 2017 toiminta-avustushakemuksen täyttäminen. 1. KIRJAUTUMINEN Mene sähköisen asioinnin sivustolle: https://pirkkala.ktasiointi.fi/hta/ Kirjaudu sisään

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015. K 1/2016 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015. K 1/2016 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 1/2016 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapuminen

Lisätiedot