ID Ryhmä Otsikko Vaatimus Lähde Riipp Tyyppi Laatuattribuutti Toimittajan kommentti 84 Ehdokkaiden asiakasrekisteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ID Ryhmä Otsikko Vaatimus Lähde Riipp Tyyppi Laatuattribuutti Toimittajan kommentti 84 Ehdokkaiden asiakasrekisteri"

Transkriptio

1 84 Ehdokkaiden Ehdokkaiden Järjestelmään on voitava määritellä ilmoitusvelvolliset virallisen vaalirekisterin mukaisesti. Ilmoitusvelvollinen on vaaleissa valittu tai varasijalla oleva, paitsi presidentinvaaleissa ehdokkaan asettanut puolue ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies. Lisäksi järjestelmään on voitava määritellä ilmoituksen täyttäjäksi kaikki vaaleissa ehdokkaana olevat ennakkoilmoituksen täyttämistä varten. Laki 273/ Ehdokkaiden 99 Ehdokkaiden 20 Puolueiden 50 Puolueiden 170 Puolueiden 24 Puolueiden Oikeusministeriön vaalijärjestelmän tiedot Eiilmoitusvelvollisten poisto Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Järjestelmään on voitava tuoda ehdokkaan tiedot Oikeusministeriön vaalijärjestelmästä. Niiden ehdokkaiden, jotka eivät ole varsinaisen ilmoituksen osalta ilmoitusvelvollisia, ennakko poistetaan julkisesti nähtäviltä 30 päivän kuluttua vaalituloksen vahvistamisesta. Puoluelain mukaisia ilmoituksia varten tulee olla ilmoitusrekisterin, johon kirjataan seuraavat yhteisöt: puolueet, puolueen piirijärjestöt, paikallisyhteisöt, ns. avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt (naiset) ja puolueen tarkastusvirastolle ilmoittamat lähiyhteisöt. VTV:n asiantuntijoiden on voitava ylläpitää puolueiden n tietoja Laki 273/2009 Laki 273/2009 Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) VTV:n asiantuntijoiden on voitava määritellä puolueen edustajia järjestelmään, jotka voivat edelleen määritellän muille puoluorganisaation henkilöille oikeuksia. palaveri Asiakasrekisteriin määritelty puolue voi lisätä in Puolue- ja vaalirahoituslaissa puolueorganisaatioonsa kuuluvia yhteisöjä. tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) Turvallisuus 164 Puolueiden 165 Puolueiden 21 Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Asiakasrekisterin ylläpito Puolueen on voitava määritellä käyttäjät, jotka voivat tehdä puolueen nimissä n ylläpitämistä ja tehdä tarvittavat puolueorganisaatiolle. palaverit Puolueen on voitava määritellä käyttäjät, jotka voivat tehdä ilmoituksia puolueorganisaatioon kuuluvalle yhteisölle. Asiakasrekisteriin tulee kyetä kuvaamaan puolueorganisaatioon kuuluvien jäsenyksikköjen (yhteisöjen ja rahastojen) tiedot ja luonne. Niistä talletetaan jäsenyksikön nimi ja y-tunnus. Y-tunnus ei kuitenkaan yksilöi puolueorganisaation yksikköä, koska tietyissä tapauksissa y-tunnuksella viitataan vain juridisesti vastaavaan tahoon (esim rahastot). Tällöin y-tunnuksen lisäksi on annettava muu jäsenyksikön yksilöivä tieto. palaverit Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) palaverit Turvallisuus Turvallisuus 167 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa 168 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa Ilmoituksen tekijän on voitava löytää VTV:n määrittelemästä internet-osoitteesta ilmoituslomake, jota hän voi käyttää laatiakseen puolue- tai vaalirahoituslain mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen tekijän on voitava täyttää ilmoituslomake sähköisesti järjestelmän avulla. Tarjouspyyntö 2009 Tarjouspyyntö 2009

2 169 Ilmoitukset Ilmoituslomakkeen täyttäminen wwwpalvelussa Niiden ilmoitustyyppien kohdalla, joiden yhteydessä on mahdollista tehdä ilmoitus manuaalisesti, on ilmoituksen tekijän voitava tulostaa lomake järjestelmästä. Tarjouspyyntö Ilmoitukset Ilmoitusvelvollisen tunnistautuminen Ilmoituksen tekijä tunnistautuu Vetuma-palvelun avulla. Tämä koskee henkilöä ilmoitusvelvollisena. Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD) N Turvallisuus 218 Ilmoitukset Ilmoitusvelvollisen tunnistautuminen 4 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 172 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 92 Ilmoitukset Ilmoituksen tekeminen 156 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 7 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 158 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 159 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 146 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen 62 Ilmoitukset Ilmoituksen lähettäminen Puolueorganisaation edustaja tunnistautuu Vetuma-palvelun tai järjestelmän oman N Turvallisuus tunnistautumispalvelun avulla JJW palaveri Tunnistautumisen jälkeen ilmoituksen tekijä voi tehdä uuden ilmoituksen tai korjata Tarjouspyyntö 2009 vanhaa ilmoitusta. Ilmoituksen tekijä saa käsiteltäväkseen (uuden ilmoituksen tekemistä varten tai palaveri vanhan täydentämiseksi) vain sellaiset, joihin hän on oikeutettu n tietojen mukaan. Ilmoituksen tekijän on voitava täydentää jättäämäänsä ilmoitusta tai hänen on Laki 273/2009 voitava jättää uusi ilmoitus. Tämä pätee kaikkiin muihin ilmoituksiin paitsi puolueen tilinpäätöstietojen ilmoitukseen. Ilmoituksen tekijä saa näytölleen vahvistuksen lomakkeen välittymisestä palaveri tarkastusvirastoon ja tapahtuman yksilöivän tunnuksen. Tieto uuden ilmoituksen saapumisesta välittyy VTV:lle. Tarjouspyyntö 2009 Tietyt voi tehdä myös manuaalisesti lähettämällä tulostettu ja allekirjoitettu lomake VTV:n kirjaamoon. Tällaisia ovat ehdokkaan vaalirahoitusilmoitus ja puolueyhdistyksen tilinpäätöstiedot. On myös mahdollista, että tässä käytetään ulkopuolista digitointipalvelua. Järjestelmään on voitava määritellä digitointipalvelun käyttäjät organisaatiosta riippumatta. Mikäli ilmoitus voidaan ottaa vastaan manuaalisesti, VTV:n on voitava tallentaa ilmoituksen tiedot järjestelmään ja alkuperäinen ilmoitus on voitava liittää skannattuna järjestelmään. Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD), palaveri Tarjouspyyntö 2009, VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD), palaveri Ilmoitukselle on voitava merkitä, onko se tullut postissa vai tallennettu sähköisesti. VTV:n on voitava kirjata ilmoituksen saapumisaika silloin, kun VTV syöttää tiedot. viraston valvonta.doc Mikäli asiakas syöttää itse tiedot sähköisesti, saapumisajankohdaksi merkitään palaveri ajankohta, jolloin ilmoituksen tekijä käyttää toimintoa "lähetä".

3 219 Ilmoitukset Ilmoituksen Järjestelmän on pidettävä ilmoituksesta tietoa siitä, onko ilmoitus saapunut ajoissa palaveri 9.3. lähettäminen vai myöhässä ja onko sitä täydennetty määräajan jälkeen vai ei. Ilmoituksen saapuminen ajoissa tai myöhässä ratkaistaan sen mukaan, milloin kyseiseen ilmoituskertaan tehty ilmoitus on ensimmäisen kerran saapunut. Ilmoituksen täydentäminen määräajan jälkeen ratkaistaan sen mukaan, milloin viimeisin muutos kyseiseen ilmoituskertaan on tehty. 166 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta Käyttäjän on voitava tallentaa ilmoitus keskeneräisenä. Tällainen ei vielä ole viraston valvonta.doc ilmoituksen tekijän ilmoitus, joka voidaan julkaista, vaan pelkästään ilmoituksen palaveri tekijän muokkausta varten oleva luonnos. Koska keskeneräisenä tallennetut ilmoitustiedot eivät ole ilmoituksia, ei niistä pidetä versioita tai historiatietoa tallessa. 63 Käytettävyys 63 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta 9 Ilmoitukset Ilmoituksen tiedonhallinta Järjestelmän on pidettävä tallessa kaikki järjestelmään lähetetyt. Samaan ilmoituskertaan liittyviä ilmoituksia voi siis olla tallessa useita, niistä vain viimeisin julkaistaan. Vain ilmoitusvelvollisen viimeisin kuhunkin ilmoituskertaan (vaalit, kuukausi- tai vuosi-ilmoitus) liittyvä ilmoitus julkaistaan yleisesti saatavaksi. VTV:n on voitava katsella kaikkia ilmoituskertaan tehtyjä ilmoituksia (vanhat versiot on säilytettävä). palaveri Palaveri TS 205 Ilmoitukset Turvallisuus Ilmoituksiin tehtävät muutokset on voitava jäljittää palaveri 4.3. N Testattavuus 64 Ilmoitukset Määräaikojen Järjestelmän tulee informoida käyttäjää, mikäli tämä yrittää tehdä annetun Laki 273/2009 noudattaminen määräajan jälkeen ilmoituksen tai korjata ilmoitusta määräajan jälkeen. palaveri Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus Ilmoituslomakkeen rakenne ja sisältö määritellään VTV:n toimesta. Lomake on määrittelyn mukaisesti vakiomuotoinen. Lomakkeen määritystä ja muotoilua on voitava muuttaa, jos siihen nähdään tarvetta. Tällaista muuttamista tapahtuu melko harvoin ja muutoksen toteuttaminen voi viedä useita päiviä. Tarjouspyyntö 2009 Ylläpidettävyys 13 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus 174 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus 160 Ilmoitukset Ilmoituksen rakenne ja muokattavuus Ilmoituslomakkeessa voi olla vaihteleva määrä informaatiota. VTV määrittelee ilmoitustyyppikohtaisesti lomakkeen, jossa voi olla useita osioita. Yhdessä osiossa voi olla yksi tietokokonaisuus (kuten esimerkiksi ilmoittajan yhteystiedot) tai nollasta useaan samansisältöistä tietoriviä (kuten esimerkiksi luettelo tuen antajista ja tukisummista). Tarjouspyyntö 2009 Ylläpidettävyys Järjestelmän tulee voida käsitellä liitteissä 7.3, 7.4, 7.5 ja 7.6 esitettyjen Ilmoituslomakemallit N Käytettävyys ilmoituslomakkeiden kanssa rakenteeltaan ja tietosisällöltään samankaltaisia palaveri lomakkeita. Lisäksi liitteiden mukaisessa lomakkeissa esitetyn kaltaiset kontrollit on pystyttävä toteuttamaan järjestelmään. VTV:n on pystyttävä muokkaamaan ilmoituslomakkeen tekstiosia tarvittaessa. Tarjouspyyntö 2009 N Ylläpidettävyys 75 Ilmoitukset Ilmoitusten sisältö Vaalirahoitus on voitava jaotella rahoitus- ja tukimuodoittain. Laki 273/ Ilmoitukset Ilmoitusten sisältö Järjestelmän on mahdollistettava seuranta sille, onko tuki annettu rahana vai jollain mulla tapaa, jolloin se on arvioitu. 78 Ilmoitukset Tuen antajan tunnistaminen Laki 273/2009 Tieto siitä, että tuen antaja on tunnistettu, on voitava ilmoittaa ilmoituksella. Laki 273/2009

4 103 Ilmoitukset Tuen antajan Tuen antaja on voitava yksilöidä Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 tunnistaminen 67 Ilmoitukset Tuen antajan Tuen antajasta on kirjattava y-tunnus, kun kyseessä on yritys tai yhteisö. viraston valvonta.doc 68 tunnistaminen Henkilölahjoittajasta kirjataan vain henkilön nimi ja tieto siitä, että henkilö on tunnistettu. 68 Ilmoitukset Tuen antajan Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä ei ole y-tunnusta (esim ulkomainen yhteisö), pitää tunnistaminen se voida yksilöidä muulla tavalla (vapaa tekstitieto). 77 Ilmoitukset Tukien seuranta Samalta tukijalta saadut tuet ilmoitetaan vain yhtenä yhteenlaskettuna tukena. Laki 273/ Ilmoitukset Tukien seuranta Järjestelmän avulla on voitava seurata tuenantajittain, paljonko ilmoitusvelvollinen on saanut tukea vaalikampanjaan. 80 Ilmoitukset Tukien seuranta Mikäli järjestelmä tutkii automaattisesti tuen määrää antajittain, on määrän arvo voitava asettaa vaalin tyypin mukaisesti. 81 Ilmoitukset Välitetty tuki Välitetty tuki pitää eritellä tukijoittain ja tuen määrä tulee tarkastella tukijoittain yhteensä mukaanlukien välitetty tuki samalta tukijalta. Laki 273/2009 Laki 273/2009 Ylläpidettävyys Laki 273/2009 Laki 273/ Ilmoitukset Ilmoitusten julkistaminen Ilmoitukset on julkistettava välittömästi sellaisina kun ne on tallennettu järjestelmään. 203 Ilmoitukset Turvallisuus Ilmoitusvelvollisten henkilötietoja (osoite, hetu,jne.) ei saa julkaista palaveri 4.3. N Turvallisuus 206 Ilmoitukset Turvallisuus Järjestelmässä on voitava määritellä julkaistavat tiedot palaveri 4.3. N 60 Ilmoitukset Ilmoittamisen viraston valvonta.doc 166 ohjaaminen palaveri Järjestelmän on ennaltaehkäistävä muodollisesti virheellisten tietojen tallentaminen sähköisesti. Järjestelmän on ohjattava tietojen syöttämistä ja tarkastettava ne kohdat jotka automaattisesti voidaan tarkistaa. Käyttäjän on voitava tallentaa keskeneräisenä myös puutteellinen ilmoitus. 179 Ilmoitukset on voitava määritellä kullekin ilmoitustyypille automaattisen poiston julkaisusta poimittu käyttötapauksista/jws 191 Ilmoitukset Käytettävyys Käyttäjän on saatava kuittaus onnistuneesta talletuksesta välittömästi näytöllä palaveri Ilmoitukset Käytettävyys Ilmoituksen jättämisen jälkeen käyttäjän (ehdokkaan) on halutessaan saatava tiedoksianto sähköpostiin eli linkki julkaistuun/jätettyyn ilmoitukseen palaveri Ehdokkaan 72 Ehdokkaan 70 Ehdokkaan 260 Ehdokkaan 5 Ehdokkaan Tarkoitus Tarkoitus Soveltamisala Soveltamisala Ilmoittamisen käyttöoikeus Järjestelmän avulla on voitava verrata ehdokkaiden vaalikampanjojen kuluja eri vaaleissa. Laki 273/2009 Järjestelmällä on voitava kuvata, minkä ryhmän edustaja ehdokas on ja mistä hän Laki 273/2009 on saanut rahoitusta. Ilmoitus on voitava tehdä eri tyyppisissä vaaleissa: eduskuntavaaleissa, Laki 273/2009 presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Ilmoitus on voitava tehdä myös Kainuun maakuntavaaleissa. Käsittelysääntöinä Palaveri käytetään oletuksena kunnallisvaalien sääntöjä. Ehdokas voi tehdä vain omia ilmoituksiaan, ei kenenkään muun puolesta. Palaveri Turvallisuus

5 ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen otetaan suunnitelma lainan takaisinm 85 Ehdokkaan Vaaliorahoitusilmoit uksen tiedot Ilmoitukseen merkitään hallituksen esityksen "muutos laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta" mukaiset tiedot, jotka ovat (tiivistettynä): 1) kyseessä olevat vaalit; 2) ehdokkaan nimi ja arvo/ammatti, puolueen nimi/valitsijayhdistys, vaalipiiri tai kunta, jossa ehdokas oli ehdolla; 3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eriteltyinä; 4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä; 5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kunnallisvaaleissa vähintään 800 euroa, ja muissa vaaleissa vähintään euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä tavaroita tai palveluita taikka vastaavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tueksi luetaan vain sen nettomääräinen arvo. Jos erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään edellä mainitun rahamäärän, on tuen saajan ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. Jos ehdokas, Laki 273/ Ehdokkaan Tuki julkishallinnolta, yhdistyksiltä ja säätiöiltä Vaalirahoitusilmoiteuksessa ilmoituksen tekijän tulee merkitä rastilla tms vakuutus, ettei ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö ole osaanut tukea valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eikä valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. 173 Ehdokkaan 95 Ehdokkaan 97 Ehdokkaan 216 Ehdokkaan 217 Ehdokkaan 23 Puolueen Vaalirahoitusilmoitu s Ennakkoilmoitus Jälki-ilmoitus Jälki-ilmoitus Jälki-ilmoitus Puolueen Ilmoitusvelvollisen on voitava tehdä vaalirahoitusilmoitus järjestelmän avulla. Laki 273/2009 Ehdokkaan on voitava ilmoittaa järjestelmän avulla ennakkoilmoitus Laki 273/2009 vaalirahoituksesta vaalikohtaisesti määritellyn aikarajan puitteissa. Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa valitun ja varasijalle tulleen ehdokkaan on kyettävä tekemään jälki-ilmoitus, mikäli hänen vaalirahoitusilmoituksessaan on ilmoitettu, että vaalikampanjaa on rahoitettu lainoilla. Jälki-ilmoitus tehdään kalenterivuosittain vaalikauden ajan, kuitenkin korkeintaan siihen asti kunnes lainat on maksettu pois. Jälki-ilmoitus tulee voida löytää helposti ehdokkaan vaalirahoitusilmoituksen asiayhteydestä. Järjestelmän on pystyttävä lähettämään jälki-ilmoituksen velvollisuudesta tiedoksianto kalenterivuosittain. Yhteisön tulee olla ssä, jotta sitä koskevia tietoja voidaan antaa. Palaveri 9.3. Palaveri 9.3. Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) Turvallisuus 34 Puolueen 161 Puolueen 45 Puolueen Ajantasainen ilmoitus Ajantasainen ilmoitus Ajantasainen ilmoitus Puolueen on voitava tehdä ajantainen ilmoitus Puolueorganisaatioon kuuluva yhteisö voi tehdä ajantasaisen ilmoituksen. Puolue voi tehdä ajantasaisen ilmoituksen puolueorganisaatioonsa kuluvan yhdistyksen puolesta

6 108 Puolueen Ajantasainen Puolueen tai puolueyhdistyksen on voitava ilmoittaa sähköisesti saamiensa tukien Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 ilmoitus ja niiden antajien tiedot 59 Puolueen 47 Puolueen 49 Puolueen 53 Puolueen 51 Puolueen 149 Puolueen 105 Puolueen 106 Puolueen Ajantasaisten ilmoitusten määräaika Ennakkoilmoitus Ennakkoilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tilinpäätöstietojen ilmoitus Tukien erittely Tukien erittely Ajantasaisia ilmoituksia tehdään kalenterikuukausittain. Kalenterikuukauden ilmoitusta ei voi tehdä ennen kuin edellisen kuukauden ilmoitus on tallennettu. Mikäli ilmoitus tehdään määräajan (seuraavan kuukauden 15. päivä) jälkeen, on ilmoituksen yhteydessä julkistettaviin tietoihin merkittävä, että ilmoitus on tehty myöhässä. Puolue, piirijärjestö tai avustuspäätöksessä tarkoitettu muu yhdistys voi tehdä ennakkoilmoituksen tulevan vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta viraston valvonta.doc palaveri Järjestelmän tulee kyetä ottamaan vastaan puolueyhdistysten ennakkoilmoituksia n. 200/vaalit. Yhteisöt toimittavat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tarkastusvirastolle (oikeaksi todistettuina jäljennöksinä): Järjestelmän on kyettävä luomaan yksikäsitteinen diaarinumero dokumentteja varten. VTV:n on voitava liittää järjestelmään tilinpäätöstiedoista skannatut dokumentit: -Tilinpäätös (sis. erittelyt saadusta tuesta ja rahoituksesta sekä vaalikampanjasta) -Tilintarkastuskertomus palaveri Tilinpäätöksen yhteydessä on esitettävä tilitys 9 :ssä tarkoitetun avustuksen käytöstä sekä ajantasaisiin ilmoituksiin sisältyvät tiedot samoin kuin vaalikampanjan kulut ja rahoitus siten kuin 9 b :ssä säädetään. Nämä tiedot on voitava tallentaa järjestelmään. ilmoittamat tuet on voitava erotella antajan tyypin mukaan esim. lähiyhteisö, valtio, kunta, kuntayhtymä, jne. puolueen tai puoleuyhdistyksen ilmoittamat ulkomaiset tuet on voitava erotella antajan tyypin mukaan esim. ulkomainen, yksityishenkilö, aatesuunta, jne Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 N Skaalautuvuus 39 Puolueen 41 Puolueen 42 Puolueen 119 Puolueen Tukien erittely Tukien erittely Tukien erittely Tilinpäätösasiakirjoj en toimittaminen Ilmoituksiin sisältyvät tiedot tuen vastaanottajasta, tuen määrästä ja tuen antajasta. Mikäli tukia on saatu samalta taholta useita, tulee ilmoituksissa näkyä jatkuvasti kokonaissumma saajatahoittain. Ilmoituksen yhteydessä tulee olla mahdollista ilmoittaa, mikäli tuki on saatu testamentilla tai puolueen osalta sen lähiyhteisöltä. Puolueen, puolueen lähiyhteisöksi ilmoitetun yhteistön tai säätiön on voitava toimittaa tilinpäätösasiakirjansa tarvittavine liitteineen sähköisesti Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 Valtion tarkastusviraston on voitava tallentaa Puolueen, puolueen lähiyhteisöksi imoitetun yhteistön tai säätiön lähettämät tilinpäätösasiakirjat skannattuna ja lisätä niihin tarvittavat metatiedot

7 61 Puolueen Tilinpäätöstietojen VTV tallentaa tilinpäätösten tiedot järjestelmään ja julkaisee ne. viraston valvonta.doc ilmoitus palaveri Puolueen Tilinpäätöstietojen Puolueen ja lähiyhteisöiden tukierittely on voitava julkaistaa julkaisu 101 Puolueen Tuki puolueen Puolueen tai puolueyhdistyksen ajantasailmoituksina ilmoittamat tuet on voitava Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 vaalikampanjaan kohdentaa niiden ilmoittamiin vaalikamppanjaan (6kk ennen vaaleija ja 2vko vaalipäivän jälkeen) kuuluviin ennakkoilmoituksiin 74 Pääkäyttö Täsmennykset ja Järjestelmän on mahdollistettava ilmoituksia täsmentävien ohjeiden ylläpito VTV:n Laki 273/2009 Ylläpidettävyys lain tulkinnat asiantuntijoille. 15 Pääkäyttö Ilmoitusten testattavuus Kun laaditaan uusia ilmoituslomakkeita tai muutetaan olemassaolevia, on oltava mahdollisuus testata laadittuja lomakkeita tuotantokäytöstä erillään. Uudet testattavat lomakkeet ovat vain testaajien käytettävissä, niiden tietosisältö ei saa sekoittua tuotantoilmoituksiin eikä tuotannossa olevien ilmoituslomakkeiden toiminta saa häiriytyä testauksesta. Palaveri SV N Ylläpidettävyys 211 Pääkäyttö Hallittavuus Järjestelmässä on voitava määrittää käyttääkö se testi- palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys /koulutus/tuotantotietokantoja 118 Pääkäyttö Valvonta/konfiguroi Valtion tarkastusviraston on voitava konfiguroida ilman ohjelmointitaitoa Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 N Ylläpidettävyys nti järjestelmän tallettaville tiedoille erilaisia raja-arvoja ja tiloja. 210 Pääkäyttö Hallittavuus On voitava helposti lisätä uusia ilmoitustyyppejä palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys 176 Pääkäyttö Vaalien perustamisen yhteydessä on voitava asettaa erilaiset aikarajat ja Työpaja Ylläpidettävyys kontrolliarvot 224 Pääkäyttö Suoritteet Järjestelmään on voitava lisätä uusia suoritetyyppejä ja suoritetyypeille uusia tiloja. palaveri 8.3. N Ylläpidettävyys 94 Suoritteet Valvontatoimenpite et Järjestelmään on voitava merkitä VTV:n suoritteet, jotka se on kohdistanut ilmoitusvelvolliseen. 204 Suoritteet Turvallisuus Viraston tehtävät toimenpiteet ja niihin liityvät virkamiehen kirjattuja tietoja ei saa julkaista 134 Suoritteet Valvontatehtäviin Järjestelmään on voitava tallentaa VTV:n selvityspyyntöihin liittyvät asiakirjat tai liittyvät asiakirjat viite niihin. 137 Suoritteet Puuttuvat Järjestelmään on voitava merkitä tilanne, jossa tiedetään, että ilmoitusvelvollisen olisi pitänyt tehdä ilmoitus, mutta ei ole tehnyt sitä määräaikaan mennessä. Laki 273/2009 palaveri palaveri 4.3. Turvallisuus Hankkeen asettamisasiakirja 135 Suoritteet Ilmoituksen tarkastuksen tila Ilmoitukseen on voitava merkitä, onko se ok vai liittyykö siihen selvitettävää. Oletusarvoisesti tilaksi merkitään "ok". 138 Suoritteet Suoritteet VTV:n asiantuntijan on voitava tallentaa ilmoitukseen tai puuttuvaan ilmoitukseen liittyviä suoritetietoja. Kullekin suoritteelle merkitään suoritteen päivämäärä ja sen VTV:n asiantuntijan käyttäjätiedot, joka on suoritteen merkinnyt Suoritteet Suoritteet VTV:n asiantuntijan on voitava nähdä ilmoitukseen tai puuttuvaan ilmoitukseen liittyvien suoritteiden koko historia aikajärjestyksessä. 150 Suoritteet Haut ja raportit Hakujen avulla on voitava valita käsiteltäviä ilmoitusvelvollisia, joille voidaan merkitä kaikille jokin suorite (VTV:n asiantuntijat). 91 Suoritteet Kehotusten Järjestelmän tietojen avulla on voitava lähettää kehotus niille ehdokkaille, jotka lähettäminen eivät ole täyttäneet lain määräysten mukaista velvoitettaan. AMS.xls Laki 273/2009

8 151 Suoritteet Tiedoksiannot Hakujen avulla on voitava valita käsiteltäviä ilmoitusvelvollisia, joille voidaan AMS.xls lähettää tiedoksiantoja (VTV:n asiantuntijat). 136 Suoritteet Tiedoksiantaminen Järjestelmästä on voitava lähettää ilmoitusvelvollisille tiedoksiantoja Asiointitilin avulla 226 Suoritteet Tiedoksiantaminen Järjestelmän on kyettävä toimimaan myös ilman Asiointitiliä. Tällöin järjestelmän Palaveri on kyettävä lähettämään sähköpostiviestillä linkki, jolla vastaanottaja voi hakea tiedoksiannon tiedot sekä kuitata saaneensa tiedoksiannon. Mikäli käyttäjä ei ole kuitannut tiedoksiantoa määritellyssä ajassa, lähettää järjestelmä tiedoksiannot e- kirjeenä. 152 Suoritteet Tiedoksiannot Tiedoksiantoihin on voitava liittää vakiomuotoisia tekstidokumentteja. AMS.xls Suoritteet Tiedoksiannot Tiedoksianto on voitava lähettää myös näytöltä, jossa VTV:n asiantuntija AMS.xls käsittelee ilmoitusvelvollisen suoritteita. Tällöin on voitava kirjoittaa tiedoksiannon teksti vapaamuotoisesti. 155 Suoritteet Tiedoksiannot Lähetetty tiedoksianto tai viite tiedoksiantoon on säilytettävä järjestelmässä siten, että VTV:n asiantuntija voi löytää tiedoksiannon jälkikäteen. palaveri Suoritteet Suoritteet Kullekin ilmoitukselle tai puuttuvalle ilmoitukselle on pystyttävä merkitsemään suoritetyypeittäin, onko toimenpide käynnissä vai valmis. Suoritetyyppejä ovat "pyydetty täydentämään ilmoitusta", "pyydetty lisäselvityksiä", "ilmoitusvelvollisesta/ilmoituksesta on kanneltu", "ilmoitus ei ole tullut määräaikaan mennessä", "uhkasakko" ja "muu aihe". 140 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "täydentämispyyntö". Tällöin on voitava ilmoittaa "kulujen erittely puuttuu/puutteellinen", "rahoituksen erittely puuttuu/puutteellinen", "muuta epäselvää" ja vapaamuotoinen teksti. 141 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "pyydetty lisäselvityksiä aiheesta" ja vapaamuotoinen teksti. 142 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "ilmoitusvelvollisesta/ilmoituksesta on kanneltu" ja kantelijan nimi. 143 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "ilmoitusvelvollisuudesta muistuttaminen" jollain seuraavista tarkenteista "ilmoitusvelvolliselle lähetetty 1. ilmoitus", "ilmoitusvelvolliselle lähetetty 2. ilmoitus", "asia siirretty uhkasakkolautakunnalle", "asetettu uhkasakko". Viimeksi mainitussa tapauksessa on voitava ilmoittaa myös uhkasakon määrä. 144 Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä "uhkasakko" sekä jokin tarkenteista: kuuleminen uhkasakon asettamisesta, uhkasakon asettaminen tilintarkastuksen toimintayksikössä, asetetun uhkasakon tiedoksianto valitusosoituksineen, asian siirtäminen uhkasakkolautakunnalle, kuuleminen uhkasakon tuomitsemisesta, uhkasakon tuomitsemisen esittely uhkasakkolautakunnalle, uhkasakon tuomitseminen uhkasakkolautakunnassa ja uhkasakkotuomion antaminen tiedoksi valitusosoituksineen. 227 Suoritteet Liittymä ulosottojärjestelmään On voitava lähettää henkilökohtainen tiedoksianto Ulosottojärjestelmään palaveri Suoritteet Suoritteet Suoritteeksi on voitava merkitä muu tieto, joka on vapaamuotoinen teksti. 222 Suoritteet Suoritteet Ilmoituksia on kyettävä hakemaan suoritteen tyypin ja tilan avulla. palaveri 9.3.

9 100 Ylläpito ja tuki Ilmoitusten Ilmoitukset on voitava arkistoida. Järjestelmän on toteutettava SÄHKE2 - Laki 273/2009 N arkistointi vaatimukset. 114 Ylläpito ja tuki Ilmoitusrekisteri ja sen tietojen julkisuus Järjestelmään talletetut tiedot on voitava siirtää arkistoitavaksi arkistolain ja kansallisarkiston määrämien normien mukaisesti Puoluerahoitusesitys_Luonnos_2 10 Ylläpito ja tuki Ilmoituksen tietojen siirtäminen Exceliin Ilmoituksen tiedot on voitava siirtää konekielisessä muodossa Microsoft Exceliin joko Microsoft Excel- tai CSV-muodossa. Tarjouspyyntö 2009 N 11 Tietojen haku Ilmoitusten selaaminen ja hakeminen Kuka tahansa voi selata ilmoituksia. Ilmoituksia pitää voida myös hakea erilaisten hakukriteerien avulla. 147 Tietojen haku Haut ja raportit Järjestelmän tietoihin pitää voida kohdistaa hakuja ja siitä on saatava raportteja. Tarvittavat haut ja raportit on kuvattu erillisessä liitteessä. 157 Tietojen haku Ilmoitusten Järjestelmään määritetyn määräajan päättymisen jälkeen katselijoille näkyy muutosmerkinnät muutetun tiedon osalta muutosmerkintä. 220 Tietojen haku Raportit Mikäli raportti sisältää ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen, tulee raportille linkki, josta käyttäjä pääsee suoraan kyseisen ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen tietoihin 221 Tietojen haku Raportit Käyttäjä voi valita ottavansa raportin taulukkolaskentaraporttina, jolloin järjestelmä muodostaa raportista taulukkolaskentaohjelmalle sopivan tiedoston (Microsoft Excel-muotoisen tai ns csv-tiedoston). 8 Tietojen haku yleisö 33 Tietojen haku yleisö 19 Tietojen haku VTV Ilmoituksen julkaiseminen Ilmoitusten katselu Seurattavuus Ilmoitusvelvollisen tekemä viimeisin ilmoitus julkaistaan www-palvelussa siten, että kuka tahansa voi katsella ilmoitusta, mutta ei muokata sitä. Jokaisella on oikeus saada rekisteristä jäljennöksiä ja tietoja yleisen tietoverkon kautta. VTV:n on pystyttävä helposti seuraamaan järjestelmässä olevien tietojen avulla, ketkä ilmoitusvelvolliset ovat tehneet ilmoituksen ja ketkä eivät. Ilmoituksista on myös kyettävä selvittämään, onko ilmoitus tehty määräaikaan nähden ajoissa vai myöhässä. Tarjouspyyntö 2009 Palaveri 9.3. Palaveri 9.3. Tarjouspyyntö 2009 Laki 273/2009 VTV:n kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (PD) tavat 93 Tietojen haku Raportointi Järjestelmän tietojen avulla on voitava laatia tarkastusraportti eduskunnalle. Laki 273/2009 VTV eduskunnalle 66 Tietojen haku Puolueen Puoluekohtaisesti on voitava saada järjestelmästä tieto kaikkien puolueeseen viraston valvonta.doc VTV kokonaistilanteen seuranta n mukaan kuuluvien yhteisöjen ja järjestöjen yhteenlaskettuja tietoja. 12 Yleinen Graafinen ilme www-palvelun graafinen ilme on voitava määritellä VTV:n antamien linjausten Tarjouspyyntö 2009 N Ylläpidettävyys mukaan. 16 Yleinen www-palvelun kielisyys www-palvelun on toimittava usealla kielellä. Ilmoitukset on voitava tehdä Suomen virallisilla kielillä (suomi ja ruotsi). Järjestelmän ei tarvitse kääntää ilmoitusvelvollisen tallentamaa tietoa. Nykyinen www-palvelu N Ylläpidettävyys

10 223 Yleinen Asioinnin kielisyys Järjestelmässä on voitava asettaa asiakkaan käyttämä kieli (ehdokas, palaveri 9.3. puolueorganisaation jäsenyksikkö, puolueorganisaation edustaja). Tiedoksiannot ja on voitava lähettää vastaanottajan kielellä. 177 Yleinen järjestelmän on voitava yhdistää yhteen ilmoitus, siihen kohdistetut toimenpiteen, Työpaja asiakirjat ja tiedoksianto yhdeksi kokonaisuudeksi 178 Yleinen on voitava hakea yksikäsitteisellä tunnisteella ilmoitus ja siihen liittyvät vaiheet Työpaja sekä tiedoksiannot 132 Yleinen Tiedon muuttumattomuus Julkaistavan tiedon on oltava sellaisena kuin ilmoitusvelvollinen on sen itse ilmoittanut joko sähköisesti tai VTV:n tallentamana. Yksittäisiä tietokenttiä tms ei voi muuttaa jälkikäteen siten, että muutettu tieto vaikuttaisi alkuperäiseltä. palaveri Yleinen www-palvelun kuormituksenkestä vyys Palvelun on toimittava moitteettomasti ennustetulla käyttömäärällä. Käytön määrä vaihtelee huomattavasti vaalien ja mahdollisten mediassa esille tulleiden tilanteiden mukaan. 18 Yleinen Tietoturva Järjestelmän tulee sisältää sellainen tietoturva, että n ja ilmoitusten käsittelyyn sekä valvontaan liittyvät toiminnot ovat vain niiden käyttäjien käytössä, joille on annettu siihen käyttöoikeus. Vastaavasti järjestelmän tiedot tulee suojata siten, että luottamuksellisia tietoja voivat käsitellä vain ne, joille on annettu siihen käyttöoikeus. 163 Yleinen Tietoturva Tietoturvan on oltava sellainen, että järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käsitellään lain ja asetuksen mukaisesti. 98 Yleinen Tietojen säilytysaika Tarjouspyyntö 2009 N Suorituskyky Yleinen ict-vaatimus N Tietoturva Yleinen ict-vaatimus N Tietoturva Järjestelmässä on voitava pitää julkaistuna tietoja laissa määrätty aika: eduskunta- Laki 273/2009 N ja kunnallisvaalit 5 vuotta, europarlamenttivaalit 6 vuotta ja presidentinvaalit 7 vuotta vaalien tuloksen vahvistamisesta. Edellä mainittujen aikamäärien jälkeen oltava arkistoituina. Ilmoituksen jättäjän tekohetken aikaiset nimi ja osoitetiedot on voitava selvittää palaveri 4.3. N ilman asiakastekisterin tietoja Ilmoituksia tehneiden ehdokkaiden ja puolueorganisaatioon kuuluvien yhteisöjen palaveri 4.3. N vanhat nimet on oltava löydettävissä Ilmoitusvelvollisten nimen vaihdot on otettava huomioon järjestelmässä palaveri 4.3. N 200 Yleinen ja käyttövarmuus 210 Yleinen ja käyttövarmuus 202 Yleinen ja käyttövarmuus 148 ICT Kertakirjautuminen Järjestelmän on kyettävä liittymään tulevaisuudessa eduskunnan kertakirjautumistoiminnallisuuteen (VTV:n käyttäjien osalta). 122 ICT Tietoturva Järjestelmän tulee toteuttaa VAHTI-suositusten määrittelemät ohjeet 6/2009, 3/2009, 3/2008 ja 12/ ICT Rajapintojen Järjestelmäkehityksessä pitää käyttää selkeitä ja standardoituja rajapintoja. toteutus 127 ICT Ratkaisussa käytettävä teknologia Ratkaisussa käytettyä teknologialla on olemassa maailmalla vähintään kaksi ja Suomessa vähintään yksi tuotantoon asti viety vähintään PVR-järjestelmän laajuinen totetus. Käytettyä teknologiaa on kyettävä toimittamaan vähintään kolme Suomen markkinoilla toimivaa toimittajaa. Käytetyn teknologian on oltava sellaista, jolle löytyy ylläpitotukea. IT-strategia Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf N Turvallisuus IT-strategia N Turvallisuus Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf Eduskunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf N N Hallittavuus Ylläpidettävyys

11 131 ICT Valvonta ja hallinta Tietojärjestelmät toteutetaan siten, että niihin on mahdollistaa integroida valvonta- Eduskunnan N Hallittavuus ja hallintaohjelmistot (standardoitu virheenkäsittely) tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kartoitus.pdf 180 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen palaveri 4.3. N soveltaminen julkishallinnossa 181 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti palaveri 4.3. N sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa 182 ICT Järjestelmän on toteutettava suositus JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan palaveri 4.3. N metatiedot 183 ICT Järjestelmän käyttöympäristötoimintatapojen on oltava yhteensopiva suosituksen palaveri 4.3. N Hallittavuus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus kanssa. 184 ICT Järjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava suositusta JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet palaveri 4.3. N Ylläpidettävyys 185 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän avulla on kyettävä lähettämään tiedoksiantoja paljon, esim kunnallisvaaleissa infopaketin lähettäminen kaikille ehdokkaille 186 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän on kyettävä ottamaan runsaasti ilmoituksia lyhyen ajan sisällä. Esim kunnallisvaalien ennakkoilmoituksista 80% viimeisen viikon aikana. 187 ICT Skaalautuvuus Järjestelmän on suoriuduttava määrästä kävijää/vrk (valtaosa katselijakäyttäjiä). 188 ICT Skaalautuvuus Vaalipäivänä järjestelmä ei saa mennä tukkoon, vaalipäivänä saattaa järjestelmään kohdistua runsaasti hakuja. 189 ICT Skaalautuvuus Kuntavaaleissa suuret määrät ehdokkaita, järjestelmän on suoriuduttava ilmoitusten tekijöiden määrästä 1000/vrk 190 ICT Suorituskyky Ilmoitus on julkaistava välittömästi sen sähköisen jättämisen jälkeen: korkeintaan 1 minuutti ilmoituksen jättämisestä ilmoituksen on oltava julkaistu palaveri 4.3. N Skaalautuvuus palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky palaveri 4.3. A Suorituskyky palaveri 4.3. N Suorituskyky 193 ICT Hallinta Sovelluksen virhepäivystys on oltava olemassa virka-aikaan palaveri 4.3. N Hallittavuus 258 ICT Hallinta Sovelluksen tietoturvaa on valvottava jatkuvasti (24/7). Mahdollisiin palaveri N Hallittavuus tietoturvaongelmiin kuten tunkeutumisyrityksiin on puututtava viivytyksettä. 194 ICT puoluerahoitus on voitava tehdä mihina aikaan viikosta ja palaveri 4.3. N vuorokaudesta tahansa 196 ICT Järjestelmän on oltava käyttäjien käytettävissä myös käytön huippujen aikana palaveri 4.3. N Suorituskyky 197 ICT Hakutoimintojen on toimittava aina (järjestelmän kuormitusta ei voida hallita esim palaveri 4.3. N Suorituskyky siten, että hakujen ja raporttien ajaminen estetään ilmoitusten teon huippukuorman aikana). 198 ICT Valvontatehtävät virka-aikaan palaveri 4.3. N Hallittavuus 199 ICT Järjestelmätoimittajan on pystyttävä tarjoamaan asiakaspalvelua virhetilanteiden palaveri 4.3. N Hallittavuus selvittämiseen virka-aikana 207 ICT Turvallisuus Ulkopuolliset eivät saa päästää järjestelmän tietoihin ja ympäristöihin palaveri 4.3. N Turvallisuus 208 ICT Turvallisuus On pystyttävä havaita järjestelmään tehtävät tunkeutumisyritykset palaveri 4.3. N Turvallisuus 209 ICT Turvallisuus Luottamuksellisia tietoja saavat nähdä vain käyttäjät joille on määritelty palaveri 4.3. N Turvallisuus käyttöoikeudet tietoihin 212 ICT Testattavuus Järjestemä on tuettavat yleisimmät selaimet ilman erillistä testausta palaveri 4.3. N Testattavuus

12 213 ICT ja Järjestelmään tehtäviä ilmoituksia on voitava jäljittää onko käyttäjä yrittänyt tehdä palaveri 4.3. N käyttövarmuus ilmoitusta 214 ICT käytettävyys Järjestelmän on toimittava ilman selaimeen tai järjestelmään asennettavia palaveri 4.3. N Käytettävyys lisäominaisuuksia 215 ICT Käytettävyys Aistirajoitteisten käyttäjien on voitava käyttää järjestelmän haku- ja palaveri 4.3. N Käytettävyys ilmoitustoimintoja. 225 ICT Suorituskyky raportin vasteajan on oltava keskimäärin 10s palaveri N Suorituskyky 228 ICT Tietoaineistoturvallisuus Palvelun tarjoamien tietojen on oltava ajan tasalla ja oikeita. Tietojen VAHTI (4/2001), s. 15 N Turvallisuus ajantasaisuudesta on ilmoitettava selkeästi, milloin tietojen ajantasaisuus on viimeksi tarkistettu. 229 ICT Tietoaineistoturvallisuus Tietoaineiston käsittelyssä noudatetaan valtionhallinnon tietoaineistojen VAHTI (2/2000), s. N Turvallisuus käsittelyohjetta 230 ICT Tietoaineistoturvallisuus Tietojärjestelmässä tehtävistä asioiden ja asiakirjojen käsittelyyn liittyvistä VAHTI (5/2006), s.19 N Turvallisuus toimenpiteistä on tallennuttava kattavat merkinnät. 231 ICT Tietoaineistoturvallisuus Järjestelmän tulee kirjata sekä kaikki onnistuneet että epäonnistuneet N Turvallisuus kirjautumiset/kirjautumisyritykset lokitietoihin 232 ICT Tietoaineistoturvallisuus Järjestelmän tulee mahdollistaa lokitietojen arkistointi, säilytysajat, käyttöoikeudet sekä lokien katselu VAHTI (3/2009), s. 57 N Turvallisuus 233 ICT Tietoaineistoturvallisuus Käyttöympäristön ylläpitäjällä ja PVR-järjestelmän ylläpitäjällä tulee olla suunnitelma siitä, miten ohjelmistohaavoittuvuuksien tietoja seurataan ja miten haavoittuvuudet korjataan. N Turvallisuus 235 ICT Käyttöturvallisuus Käyttöoikeudet ja niiden sisältö on määriteltävä henkilötasolla. VAHTI (9/2006), s. 12 N Turvallisuus 236 ICT Käyttöturvallisuus Järjestelmän tiedot eivät saa hävitä. Suunniteltuja käytäntöjä (varmistukset ja Palaveri 1.4. N Turvallisuus palautukset) on testattava ja osoitettava ne toimiviksi. 256 ICT Käytettävyys Järjestelmälle on tehtävä käytettävyystestaus Palaveri N Käytettävyys 257 ICT Käytettävyys Järjestelmän on tuettava yleisesti käytössä olevia käyttöjärjestelmä- ja Palaveri N Käytettävyys selainversioita. 237 Julkaisujärjestelm Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta Julkaisujärjestelmään on voitava määritellä käyttäjiä ja näille erilaisia luku- ja ylläpito-oikeuksia. Käyttöoikeudet on voitava määritellä käyttäjäroolien tai -ryhmien avulla. Käyttöoikeus on voitava rajata mm sivuston osien mukaan. Palaveri 1.4. N Turvallisuus 238 Julkaisujärjestelm Käyttöliittymän Julkaisujärjestelmän avulla on voitava toteuttaa useita eri kielisiä käyttöliittymiä. Palaveri 1.4. N Käytettävyys kielivaihtoehdot Käyttäjän on voitava vaihtaa kieli helposti. 239 Julkaisujärjestelm Suorituskyvyn ja Julkaisujärjestelmän suorituskykyä on voitava tarvittaessa lisätä esim Palaveri 1.4. N vikasietoisuuden hallinta palvelinkapasiteettia lisäämällä. Suorituskyvyn lisäys on voitava tehdä myös pelkästään määräajaksi. 240 Julkaisujärjestelm Sisällön Julkaisujärjestelmän avulla on voitava tuottaa julkaistavaa sisältöä, tekstiä, kuvia Palaveri 1.4. N tuottaminen ja videoita. Järjestelmän on joko annettava omat välineet tiedon muokkaamiseksi tai se vo perustua Microsoft Office-tuotteiden käyttöön. Sisällön tuottamisen yhteydessä on voitava antaa tarvittavat metatiedot. Järjestelmään pitää voida tuoda myös tietoa ulkoisesta lähteestä. 241 Julkaisujärjestelm Metatietojen hallinta Julkaisujärjestelmässä on voitava hallita julkaistavaa sisältöä kuvaavaa metatietoa. Erilaisille sivupohjille ja dokumenteille on voitava määritellä niiden yhteyteen kuuluvat pakolliset ja valinnaiset metatiedot. Ylläpitäjän on voitava myös hakea julkaistavia tietoja metatietojen avulla. Palaveri 1.4. N Hallittavuus

13 242 Julkaisujärjestelm Versionhallinta Julkaisujärjestelmässä on oltava versionhallinta, jolla julkaistavista tiedoista ylläpidetään muokkauksen yhteydessä versioita. Versionhallinnan avulla on voitava palauttaa julkaistun tiedon aikaisempi versio. Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys 243 Julkaisujärjestelm Linkkien ja viittauksien hallinta Julkaisujärjestelmän tulee pitää automaattisesti huoli järjestelmän sisäisten linkkien eheydestä. Esimerkiksi julkaisun rakenteen muuttuessa tai sisältöä poistettaessa tulee linkkien päivittyä / poistua tai ne on voitava tarkistaa helposti. Palaveri 1.4. N 244 Julkaisujärjestelm Kieliversioiden hallinta 245 Julkaisujärjestelm Päivitystilanteen hallinta Järjestelmän avulla on voitava toteuttaa samasta sisällöstä useita eri kieliversioita. Palaveri 1.4. N Saman sisällön eri kieliversiot tulee voida toisiinsa siten, että järjestelmä huomaa jos alkuperäinen sisältö muuttuu ja mm tiedottaa kieliversioiden omistajia tarpeesta päivittää sisältöjä. Vaihtoehtoisesti pääkäyttäjällä on oltava käytössään menettely, jolla hän helposti voi todeta eri kieliversioiden päivitystilanteen. Järjestelmän on pidettävä huolta, että samaan sisältöön ei tehdä päällekkäisiä muutoksia eri sisällön ylläpitäjien toimesta siten, että toisen ylläpitäjän muutokset menetetään. Järjestelmä voi tarjota esim check out / check in -toiminnallisuuden tai sitten sen on kyettävä hallitsemaan saman sisällön yht'aikainen muokkaaminen siten, että muutokset ovat eri ylläpitäjien havaittavissa jatkuvasti. Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys 246 Julkaisujärjestelm Haut Järjestelmän avulla on voitava tehdä sisältöön perustuvia (rajautuvia) hakuja. Palaveri Julkaisujärjestelm Rajapintojen mahdollisuus Julkaisujärjestelmässä on oltava mahdollisuus toteuttaa ohjelmallisia rajapintoja, joilla muita VTV:n järjestelmiä (esimerkiksi puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmä) voidaan liittää julkaisujärjestelmään. 248 Julkaisujärjestelm Sivupohjien hallinta Järjestelmän avulla on voitava luoda ja muokata erilaisia sivupohjia. Samaa sisältöä on voitava esittää useilla sivupohjilla (esimerkiksi normaali versio ja tulostukseen tarkoitettu versio). Sivupohjien avulla on voitava myös mukauttaa sisältöä erilaisille pääteliatteille. 249 Julkaisujärjestelm Julkaisujen ajastaminen Uutta/päivitettyä sisältöä on voitava ajastaa sekä niiden julkaisemisen että niiden poistamisen suhteen (julkaisu- ja vanhenemisajankohdat). Järjestelmä voi tarjota ajastuksen ohella myös muita liipaisimia, joiden mukaan julkaisuja säädetään (esim riippuvuus jostain toisesta julkaisusta). Palaveri 1.4. N Hallittavuus Palaveri 1.4. N Ylläpidettävyys Palaveri 1.4. N 250 Julkaisujärjestelm Testattavuus Julkaistava sisältö on voitava testata ilman että aineisto varsinaisesti julkaistaan. Testauksen on sisällettävä esikatselumahdollisuus, jossa nähdään sisällön ulkoasu halutulla sivupohjalla. 251 Julkaisujärjestelm Sivuston palautus Koko sivusto on voitava palauttaa johonkin aikaisempaan toimivaan versioon ilman että se tehdään yksittäisinä sisältöyksiköiden version palautuksina. Palaveri 1.4. N Testattavuus Palaveri 1.4. N 252 Julkaisujärjestelm Kävijöiden toiminnan mittaus 253 Julkaisujärjestelm Teknologian kypsyys Järjestelmän avulla on voitava seurata vähintään kävijöiden käyntien määrää. Lisäksi on toivottavaa, että on mahdollista seurata mm kävijöiden käyttämiä polkuja, toimintaa ja kulutettua aikaa. Ratkaisussa käytettyä teknologialla on olemassa Suomessa vähintään kolme tuotantoon asti vietyä totetusta. Käytetyn teknologian on oltava sellaista, jolle löytyy ylläpitotukea. Palaveri 1.4. N Testattavuus Palaveri 1.4. N

14 254 Julkaisujärjestelm Selainversioiden Julkaisujärjestelmän on toimittava kaikilla yleisillä selaimilla ja niiden eri versioilla Palaveri 1.4. N Käytettävyys tuki (viimeisen kolmen vuoden aikana markkinoille tulleilla versioilla). 255 Julkaisujärjestelm Aistirajoitteisten Aistirajoitteisten käyttäjien on voitava käyttää järjestelmää. Esim punavihersokeilta Palaveri 1.4. N Käytettävyys käyttö ei voida edellyttää punaisen ja vihreän erottamista. 256 Puolueiden Asiakasrekisterin ylläpito Y-tunnus on voitava tarkistaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä Puolue- ja vaalirahoituslaissa tarkoitettu ilmoitusrekisteri (doc) palaverit Allekirjoitus Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA OHJE 1 (7) Dnro 387/40/2013 25.11.2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 25.11.2013 - toistaiseksi. Sovelletaan 25.5.2014 pidettävien europarlamenttivaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen.

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa OHJE 24.11.2014 Dnro 267/40/2014 1 (6) Voimaantulo ja voimassaoloaika: Sovelletaan 19.4.2015 pidettävien eduskuntavaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen. Muutostiedot: Ohje korvaa

Lisätiedot

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 1 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 Toimikunnan ehdotukset pykälämuutoksiksi Puoluelaki 8 Puolue ja sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys ovat oikeutettuja vastaanottamaan

Lisätiedot

GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II)

GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II) 1 Oikeusministeriö GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II) Johdanto: GRECO hyväksyi 35. täysistunnossaan 3.-7.12.2007

Lisätiedot

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto 1 (6) 324/82/2009 18.9.2009 YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaaleissa sovellettavat säännökset vaalirahoituksen

Lisätiedot

11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely

11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely 1 11.4.2014 PROMAS Vaatimusmäärittely Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1. TARKOITUS JA KATTAVUUS... 4 1.2. MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET... 5 1.3. STATUKSET JA TILATIEDOT... 5 1.4. LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet LOHJA KAUPUNKI Sivu 1 (45) LOHJAN KAUPUNKI SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERIAATTEET JA OHJEET Edellinen hyväksyntä: Yhteistyötoimikunta 6.3.2001 15 Kh 19.3.2001 119 Dokumentin tiedot: Asiakas: Suunnitelma: Versio:

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 22.4.2015

Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 22.4.2015 1 (21) Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Asiointi... 4 2.1 Tallennetut lomakkeet... 5 2.2 Päätöksen noutaminen... 6 3. Hallinnointiliittymä... 6 3.1 Organisaation

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 270 276 SISÄLLYS N:o Sivu 270 Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmistosuunnittelun suuntautumisvaihtoehto 2012 OPINNÄYTETYÖN NIMI Pouru, Maarit Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012 1 Ehdokkaan opas Kunnallisvaalit 2012 2 3 Sisällysluettelo Ehdokkaan kampanjan lyhyt muistilista Hanki perustiedot aiemmista vaaleista, omasta kotikunnastasi, kunnallisesta päätöksenteosta ja Keskustan

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely 1(28) v. 0.6 26.1.2009 Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 15.11. 2004, 285 Voimaantulo 1.12.2004 1. Yleistä Kaustisen kunnan arkistotoimessa

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAATALOUSOSASTOLLE Maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanolinja

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot