Suomea Finska Finnish

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomea Finska Finnish"

Transkriptio

1 Studies in Finnish language and culture 2004 Summer courses in Finnish language and culture arranged by CIMO Foreign universities offering instruction in Finnish language and culture Material for teaching Finnish as a foreign language Centre for International Mobility

2 Finnish Studies at Universities abroad (UKAN) Centre for International Mobility CIMO P.O. Box 343 (Hakaniemenkatu 2) FIN Helsinki, Finland Tel Fax (Discover Finland) Telephone service for international clients: (Mon Thu and ) Photograph by Ida Pimenoff ISSN ISBN Wellprint Oy 12/2003, 3500 Visual concept: Private Eye Oy

3 2004 Summer courses in Finnish language and culture arranged by CIMO Foreign universities offering instruction in Finnish language and culture Material for teaching Finnish as a foreign language

4 University Studies in Finnish Language and Culture Around the World Instruction in Finnish language and culture is offered by a number of universities and other institutions of higher education around the world. In 2004 courses will be offered at about 100 universities, in 29 different countries in Europe, North America and Asia. There are nearly 200 university teachers in Finnish Studies at foreign universities and about 4000 students have included Finnish in their study programme. University studies in Finnish language and culture outside Finland have been supported by the Finnish government since the 1960 s through the Council for Finnish Studies at Universities abroad, UKAN. The Council advises foreign universities in matters relating to the appointment of lecturers and visiting professors of Finnish language and culture. Each year UKAN sends from three to five visiting professors and about thirty lecturers from Finland under bilateral agreements. The costs are shared between the Finnish party and the receiving university. UKAN arranges also short teaching visits by Finnish university lecturers to universities abroad. The lecturers teach intensive courses that complement the host universities own teaching programmes. The courses are also designed to be compatible with students individual study programmes and relevant course requirements. UKAN keeps regular contact with universities which offer teaching in Finnish Studies. It donates books and other teaching material to the university libraries and subscribes to Finnish newspapers and periodicals for them. UKAN invites university teachers of Finnish to an annual lecturers meeting in Finland. In addition to meetings in Finland, UKAN also arranges regional meetings abroad, usually in cooperation with the local university and the local Finnish embassy. One of the most important activities arranged by UKAN are the annual summer courses in Finland for foreign students and researchers of Finnish language and culture. Eight courses are arranged each year: three for Nordic students and five for other international students. These courses host some 230 students from all over the world, so that over the years more than 6500 students have already had this opportunity to learn Finnish in Finland. As of 1998, UKAN has been a part of the Centre for International Mobility, CIMO. Through this arrangement UKAN has been able to benefit from CIMO s experience and expertise in the area of international exchange, and thus provide even better services to students and researchers in Finnish studies abroad. For further information, see CIMO s brochure Finnish studies around the world How CIMO supports the study of Finnish language and culture.

5 Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet Council for Finnish Studies at Universities abroad Chairman Jyrki Kalliokoski Professor, University of Helsinki Department of Finnish Members Tapio Hokkanen Visiting ass. professor, Indiana University Department of Central Eurasian Studies Ulla-Maija Kulonen Professor, University of Helsinki Department of Finno-Ugrian Studies Arto Lehmuskallio Lecturer, University of Tampere Department of Translation Studies Maisa Martin Professor, University of Jyväskylä Department of Languages Henrik Meinander Professor, University of Helsinki Department of History Pirkko Nuolijärvi Director, Research Institute for the Languages of Finland Lea Rojola Professor, University of Turku School of Art, Literature and Music Kirsti Siitonen Docent, University of Turku Department of Finnish and General Linguistics Helena Sulkala Professor, University of Oulu Department of Finnish, Saami and Logopedics Jan-Ola Östman Professor, University of Helsinki Department of Scandinavian Languages and Literature Secretariat Anna-Maija Raanamo Secretary General, Assistant Director Inkeri Hintikka Programme Coordinator Leena Kärnä Programme Assistant Krista Kaipainen Project Assistant 3

6 Sisältö CIMOn järjestämät Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ulkomaalaisille Suomen kielen kursseja ulkomaisille opiskelijoille lukuvuoden aikana 18 Suomen kielen ja kulttuurin opetusta antavat ulkomaiset yliopistot ja korkeakoulut 23 Aineistoa suomen kielen ulkomaalaisopetukseen 42 Innehåll Kurser i finska språket och Finlands kultur anordnade av CIMO sommaren Språkkurser i finska för utländska studeranden under läsåret Utländska universitet och högskolor med undervisning i finska språket och Finlands kultur 23 Material för undervisning av finska som främmande språk 42 Contents Courses in Finnish Language and Culture Arranged by CIMO, Summer Finnish Language Courses for Foreign Students during the Academic Year Foreign Universities and Other Institutions of Higher Education Offering Instruction in Finnish Language and Culture 23 Material for Teaching Finnish as a Foreign Language 42 4

7 CIMOn järjestämät Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ulkomaalaisille 2004 CIMO toteuttaa kesällä 2004 kaikkiaan kahdeksan Suomen kielen ja kulttuurin kurssia ulkomaalaisille. Näistä kolme on tarkoitettu vain pohjoismaisille osanottajille. Kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jotka opiskelevat suomea vieraana kielenä ulkomaisissa yliopistoissa. Kursseille ei hyväksytä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Hakulomakkeet Hakulomakkeita voi Pohjoismaissa tilata kunkin maan yhteyshenkilöltä, tarkemmat tiedot sivulla 9. Muissa maissa lomakkeita saa suomen kielen ulkomaanlehtoreilta sekä Suomen edustustoista. Niitä voi myös tilata osoitteesta UKAN/CIMO, PL 343, (Hakaniemenkatu 2), FIN Helsinki, tai sähköpostiosoitteesta Pohjoismaiset hakijat lähettävät hakemuksensa oman maansa yhteyshenkilölle, muitten maitten hakijat suoraan UKANille. Matka-apurahat CIMO myöntää Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille joitakin matka-apurahoja. Apurahaa anotaan täyttämällä vastaava kohta hakulomakkeesta. Hakuaika Hakuaika päättyy Pohjoismaissa ja muissa maissa Hyväksytyt saavat ilmoituksen mennessä. Lisätietoja Lisätietoja kursseista saa CIMOn Discover Finland -palvelusta osoitteessa Studying Finnish Summer Courses tai Etsitkö tietoa CIMOn ohjelmista? Suomen kielen ja kulttuurin opinnot. Pohjoismaiset kurssit Kurssit järjestetään sillä edellytyksellä, että niille myönnetään Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus. Suomen kielen ja kulttuurin pohjoismainen kurssi I, Vaasa Osanottajat: Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu pohjoismaisille korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille. Kurssille otetaan myös pohjoismaisia virkamiehiä, jotka tarvitsevat suomen kieltä työssään. Lisätiedot sivulla 10. Suomen kielen ja kulttuurin pohjoismainen kurssi II, Vaasa Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu pohjoismaisille korkeakouluopiskelijoille. Lisätiedot sivulla 10. Suomenruotsalaisen kielen ja kirjallisuuden pohjoismainen kurssi III, Kuggom Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu suomenruotsista, Suomen kulttuurista ja ruotsin kielen yleisvaltakunnallisesta asemasta kiinnostuneille, ensisijaisesti pohjoismaisille kielten korkeakouluopiskelijoille. Lisätiedot sivulla 11. Kansainväliset kurssit Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi I, Savonlinna Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 36. Vastaava kurssi pohjoismaalaisille järjestetään Vaasassa. Lisätietoja s

8 Tasovaatimus: Edellytetään yhden lukukauden (vähintään 4 oppituntia viikossa) tai yhden lukuvuoden (vähintään 2 oppituntia viikossa) suomen kielen opiskelua tai vastaavia suomen kielen alkeistietoja. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on taito selvitä perustason suomen kielellä tavallisimmista puhetilanteista sekä sanaston ja kielitiedon lisääminen. Ohjelma: Opetusta annetaan n. 70 tuntia, johon sisältyy keskustelua, tekstinlukua ja kielioppia. Kurssiin sisältyy myös luentoja Suomen kulttuurin eri aloilta. Opetuskieli: Suomi; tarvittaessa muut kielet. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 6,5 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö aamupäivällä 31.7.) Paikka: Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Savonlinna. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi II, Kuopio Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 36. Vastaava kurssi pohjoismaalaisille järjestetään Vaasassa. Lisätietoja s.10. Tasovaatimus: Edellytetään vähintään yhden lukuvuoden intensiivistä opiskelua (vähintään 4 oppituntia viikossa) tai muuten hankittuja perustietoja suomen kielestä. Opiskelijan tulee ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomea. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on käytännön kielitaidon, erityisesti puhekielen ymmärtämisen kohentaminen. Ohjelma: Opetusta annetaan n. 80 tuntia, johon sisältyy keskustelua, tekstinlukua, kirjoitusharjoituksia sekä kielioppia. Kurssiin sisältyy myös luentoja Suomen kulttuurin eri aloilta. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen illalla ja lähtö 5.8. aamupäivällä.) Paikka: Kuopio. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IIIA, Oulu Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista. Osanottajamäärä 36, joista 6 pohjoismaalaisia. Tasovaatimus: Opiskelijoiden tulee ymmärtää ja puhua suomea niin hyvin, että he pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan vähintäänkin auttavasti suomenkielistä luentoa. Heidän odotetaan tuntevan jo sen verran suomen kielen perussanastoa ja -rakenteita, että heidän puhettaan ja kirjoitustaan voidaan ymmärtää jokseenkin vaivattomasti. Yleensä tämä edellyttää ainakin kahden vuoden intensiivisiä opintoja. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lähinnä jo omaksutun tiedon aktivointi käytännön kielitaidoksi sekä Suomen kirjallisuuden tuntemuksen syventäminen. Ohjelma: Kielen opetusta annetaan n. 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta n. 20 tuntia. Kurssilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä arkikielen sanastoa ja fraseologiaa. Kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetuksessa käsitellään pienryhmissä suomalaisen kirjallisen kulttuurin ilmentymiä. Kurssiin sisältyy myös suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä projektitöitä, luentoja ja opintokäyntejä. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus 6

9 on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö 5.8.) Paikka: Oulun yliopisto, Oulu. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IIIB, Jyväskylä Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 26 tai 36. Pohjoismaiset opiskelijat voivat hakea vastaavan tasoiselle kansainväliselle kurssille IIIA Oulussa. Lisätietoja s 6. Tasovaatimus: Opiskelijoiden tulee ymmärtää ja puhua suomea niin hyvin, että he pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan vähintäänkin auttavasti suomenkielistä luentoa. Heidän odotetaan tuntevan jo sen verran suomen kielen perussanastoa ja -rakenteita, että heidän puhettaan ja kirjoitustaan voidaan ymmärtää jokseenkin vaivattomasti. Yleensä tämä edellyttää ainakin kahden vuoden intensiivisiä opintoja. Kaksi tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lähinnä jo omaksutun tiedon aktivointi käytännön kielitaidoksi sekä Suomen kirjallisuuden tuntemuksen syventäminen. Ohjelma: Kielen opetusta annetaan n. 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta n. 20 tuntia. Kurssilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä arkikielen sanastoa ja fraseologiaa. Kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetuksessa käsitellään pienryhmissä suomalaisen kirjallisen kulttuurin ilmentymiä. Kurssiin sisältyy myös suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä projektitöitä, luentoja ja opintokäyntejä. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen illalla ja lähtö aamupäivällä 11.8.) Paikka: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IV, Jyväskylä Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista. Osanottajamäärä 26 tai 36, joista 4-6 pohjoismaalaisia. Tasovaatimus: Kurssille osallistuvan tulee selviytyä suomenkielisestä yliopistotasoisesta opetuksesta: pystyä tekemään kuullusta muistiinpanoja, referoimaan sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä suhteellisen vaivattomasti lukemaan suomenkielisiä, myös akateemisia tekstejä. Tavoitteet: harjoitella käyttämään suomea oman alansa tieteellisen lukemisen ja kirjoittamisen kielenä laajentaa näkemystään Suomen kirjallisuudesta tulla tietoiseksi omasta kielitaitoprofiilistaan sekä kielitaitonsa vahvuuksista ja kehittämiskohteista parantaa kielitaitonsa automaattisuutta, sujuvuutta, tarkkuutta ja idiomaattisuutta kehittää kielenoppimisstrategioitaan tehokkaammiksi asettaa tavoitteita ja löytää keinoja, joilla voi jatkossa itse kehittää kielitaitoaan. Ohjelma: Opetusta on n. 80 tuntia, ja se koostuu kieli- ja viestintäopetuksesta (60 t) sekä kirjallisuuden opetuksesta (20 t). Kurssilla järjestetään lisäksi eri kulttuurialojen luentoja ja opintokäyntejä. Kurssilla analysoidaan kielellisesti ja diskurssipiireiltään erilaisia tekstejä ja sovelletaan analyysitietoa omassa kirjoittamisessa. Lisäksi kirjoitetaan yksi laajempi, esseetyyppinen, akateemisia tekstitaitoja vaativa teksti, joka liittyy opiskelijan oman erikoisalan tuoreeseen tutkimukseen. Rakenteet ja sanasto ovat kiinteä osa kieliopintoja, ja niistä järjestetään syventäviä työpajoja. Kurssilla perehdytään myös suomen kielen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. 7

10 Suullisten viestintätaitojen harjoittelussa käytetään videointeja, kielistudiota, erilaisia tilannereagointiharjoituksia sekä autenttisia tiedonhakutehtäviä, esimerkiksi asiantuntijahaastatteluja. Kirjallisuusopinnoissa keskitytään nykykirjallisuuteen ja sen erityispiirteisiin osana suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Työmuotoina käytetään sekä luento-opetusta että pienryhmätyöskentelyä. Kurssilaisille lähetetään ennakkoon luettavaksi tekstejä, joita kurssilla käsitellään. Opetuskieli: Opetus ja muu ohjelma yksinomaan suomeksi. Oppimateriaali: Oppimateriaali on monimediaista, ja opiskelijat saavat sen käyttöönsä kurssilla. Kirjallisuuden opetukseen liittyvää materiaalia lähetetään etukäteen myös postitse. Arviointi: Kurssilla toteutetaan opettaja-, vertais- ja itsearviointia. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssin laajuus vastaa yliopisto-opintojen 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö aamupäivällä 11.8.) Paikka: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. 8

11 Kurser i finska språket och Finlands kultur anordnade av CIMO sommaren 2004 CIMO anordnar sommaren 2004 åtta kurser i finska språket och Finlands kultur, av vilka tre är avsedda endast för nordiska deltagare. Kurserna är i första hand avsedda för uni-versitetsstuderande eller forskare som i sina studier eller i sitt arbete har behov av kunskaper i finska. Kursdeltagarna bör vara bosatta utanför Finland. Ansökningsblanketter I de nordiska länderna fås ansökningsblanketter av universitetslektorer i finska, finsk-ugriska språk och nordiska språk samt av följande kontaktpersoner: Danmark Paula Andersson, Aarhus Universitet, Institut for Lingvistik, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Århus C, tel , telefax , e-post: Färöarna Jógvan i Lon Jacobsen, Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya, 100 Tórshavn, Føroya, tel , telefax , e-post: Grönland Karen Langgård, Grönlands universitet, Box 1061, 3900 Nuuk, tel , telefax , e-post: Island Taija Nieminen, Háskoli Islands, Norræna Húsið, Suðurgata, 101 Reykjavik, tel , telefax , e-post: Norge Marjatta Norman, Universitetet i Tromsø, Det humanistiske fakultet, Breivika, 9037 Tromsø, tel , telefax , Sverige Sari Pesonen, Stockholms universitet, Finska institutionen, Stockholm, tel , telefax , e-post: Ansökningarna till kurserna i finska sänds till ovannämnda kontaktpersoner. Ansökningarna till kursen i Kuggom sänds till kursledaren: Helena Palmén, Rådmans Köpbacka, FIN Lovisa. I andra länder fås ansökningsblanketter av lektorer i finska och finsk-ugriska språk, på finska ambassader och konsulat samt av UKAN. Ansökningarna sänds till UKAN/CIMO, PB 343, FIN Helsingfors. Ansökningstiden I de nordiska länderna utgår ansökningstiden I andra länder utgår ansökningstiden Om antagning till kurs meddelas senast Resestipendier CIMO beviljar icke-nordiska deltagare ett begränsat antal resestipendier. Studenter ansöker om stipendium genom att fylla i motsvarande punkt på ansökningsblanketten. Information Information om kurserna är tillgänglig på Internet på följande adresser: eller Söker du information om CIMO s program? Studier i finska språket och Finlands kultur. 9

12 Nordiska kurser Kurserna arrangeras under förutsättning att kursanslag beviljas av Nordiska ministerrådet. Kursernas språkfärdighetsnivåer enligt skalan för allmänna språkexamina Till de nordiska kurserna I och II kan man söka enligt följande nivågruppering: Grundnivå: Kurs I 0. Inga förhandskunskaper 1. Språkfärdigheten är tillräcklig i några mycket enkla muntliga och skriftliga kommunikationssituationer. Förstår delar av ett meddelande eller samtal om bekanta saker, åtminstone vilket tema det är fråga om. Känner i någon mån till språkets grundläggande strukturer och basordförråd. Kurs II 2. Språkfärdigheten är tillräcklig i elementära muntliga och skriftliga rutinmässiga situationer. Förstår åtminstone med hjälp av ordbok enkla meddelanden. I nya situationer uppstår likväl ofta förståelsesvårigheter och missförstånd. 3. Språkfärdigheten är tillräcklig i de vanligaste muntliga och skriftliga situationerna av praktisk art, men nya situationer inger svårigheter. Förstår utan svårigheter långsamt och tydligt tal och begriper i allmänhet lätt text, exempelvis huvudsakerna i en kort tidningsnotis. Närmare uppgifter finns på Internet Nordisk kurs I i finska språket och Finlands kultur, Vasa Deltagare: Kursen är avsedd för nordiska universitetsstuderande och forskare. Nordiska tjänstemän som i sitt arbete behöver finska kan också delta i kursen. Deltagarantal 24. Nivåkrav: Förutsätter inga kunskaper i finska språket. Också de studerande vars studier motsvarar färdighetsnivån 1 på skalan för allmänna språkexamina kan delta i kursen. Två nivågrupper. Målsättningar: Syftet med kursen är att ge en allmän introduktion i finska språkets struktur och grunderna i talad och skriven finska. På kursen övar man upp den praktiska språkfärdigheten. Program: Kursen omfattar ca 70 timmar språkundervisning. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner. Undervisningsspråk: Svenska och finska. Föreläsningarna hölls på svenska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 6.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst på kvällen och avfärd på kvällen eller på förmiddagen 31.7.) Kursort: Vasa universitet, Vasa. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Nordisk kurs II i finska språket och Finlands kultur, Vasa Deltagare: Kursen är avsedd för nordiska universitetsstuderande. Deltagarantal 26. Nivåkrav: Förutsätter grundkunskaper i finska språket som motsvarar nivåerna 2 eller 3 på språkfärdighetsskalan för allmänna språkexamina. Närmare upplysningar, se ovan. Två nivågrupper. Målsättningar: Syftet med kursen är att aktivera och utöka deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska. Program: Kursen omfattar ca 65 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner. Undervisningsspråk: Finska; svenska efter behov. Föreläsningarna hölls på svenska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov eller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. 10

13 Kursen är värd 6.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst på kvällen och avfärd på kvällen eller på förmiddagen 31.7.) Kursort: Vasa universitet, Vasa. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s.9. Kurs om finlandssvenskarnas språk och litteratur (III), Kuggom Deltagare: Kursen är främst avsedd för nordiska universitetsstuderande som vill stifta bekantskap med finlandssvensk litteratur och kultur och språkförhållandena i Finland. Deltagarantal 25. Nivåkrav: Förutsätter kunskaper i svenska. Program: Kursen omfattar ca 50 timmar undervisning: föreläsningar om Finlands historia och kultur, finlandssvensk litteratur, särdrag i finlandssvenskan, dialekter och tvåspråkighet, samt en introduktionskurs i finska. Undervisningsspråk: Svenska. Undervisningsmaterial: Kurslitteratur sänds i förväg per post och ytterligare kursmaterial utdelas under kursen. Värdering: Kursen innehåller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 5.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Gemensam avfärd från Helsingfors till Kuggom och från Kuggom till Helsingfors på förmiddagen 28.7.) Arrangör: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Kursort: Östra Nylands folkhögskola, Kuggom, Pernå. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. För maten betalar kursdeltagarna ca 200 euro till folkhögskolan. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Internationella kurser Internationell kurs I i finska språket och Finlands kultur, Savonlinna Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 36. Motsvarande kurs för nordiska studerande arrangeras i Vasa. Närmare upplysningar, se s. 10. Internationell kurs II i finska språket och Finlands kultur, Kuopio Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 36. Motsvarande kurs för nordiska studerande arrangeras i Vasa. Närmare upplysningar, se s. 10. Internationell kurs IIIA i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder. Deltagarantal 36 varav 6 nordiska studerande. Nivåkrav: Studerandena skall förstå finska så bra att de aktivt kan delta i smågruppsundervisning på finska och åtminstone hjälpligt kunna följa med föreläsningar på finska. De förutsätts känna till basordförrådet och grundstrukturerna i finskan så bra att de utan större problem kan göra sig förstådda i tal och skrift. I allmänhet förutsätter detta åtminstone två års intensiva studier. Målsättningar: Kursens syfte är att aktivera tidigare inhämtade språkkunskaper hos deltagarna så att de kan använda dem i praktiken, samt att fördjupa kännedomen om den finska litteraturen. Program: Kursen omfattar ca 60 timmar språkundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Kursdeltagarna får övning i att tala och förstå talat språk och lär sig termer och fraser för vardagliga situationer. I undervisningen i litteratur och textanalys behandlas företeelser inom den finska litterära kulturen i smågrupper. I kursen ingår också projektarbeten, före- 11

14 läsningar och exkursioner som hänför sig till finska språket och finsk kultur. Undervisningsspråk: Enbart finska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov eller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 9 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst och avfärd på förmiddagen 5.8.) Kursort: Uleåborgs universitet, Uleåborg. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Internationell kurs IIIB i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 26 eller 36. Nordiska studerande kan söka till den motsvarande internationella kursen IIIA i Uleåborg. Närmare upplysningar, se s. 11. Internationell kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder. Deltagarantal 26 eller 36 varav 4-6 nordiska studerande. Nivåkrav: Kursdeltagaren ska klara av finskspråkig undervisning på universitetsnivå, d.v.s. kunna göra föreläsningsanteckningar, referera dem muntligen och skriftligen samt relativt bekymmersfritt kunna läsa olika slags texter även akademiska på finska. Målsättningar: att öva sig att använda finska också för vetenskapligt läsande och skrivande inom det egna området att utvidga sin uppfattning om Finlands litteratur att bli medveten om den egna språkfärdighetsprofilen samt om språkfärdighetens starka respektive utvecklingsbara sidor att förbättra språkfärdighetens automatik, smidighet, precision och idiomatiskhet att utveckla effektivare språkinlärningsstrategier att uppställa mål och finna metoder för att på egen hand utveckla språkfärdigheterna i fortsättningen. Program: Undervisningen omfattar cirka 80 timmar och består av undervisning i språk och kommunikation (60 timmar) samt litteratur (20 timmar). Dessutom ordnas exkursioner och föreläsningar från den finska kulturens olika områden. På kursen analyseras språkliga och diskursiva drag i olika slags texter, och analysresultaten tillämpas på det egna skrivandet. I kursen ingår också att skriva en längre och mer omfattande essäistisk text som kräver akademiska skrivfärdigheter och som anknyter till färsk forskning inom studentens specialområde. Strukturer och vokabulär utgör en fast del av språkstudierna, och det ordnas också workshops där man fördjupar sig i dessa. Under övningarna i muntliga kommunikationsfärdigheter används videoupptagningar, språkstudio, övningar i situationsreaktioner samt autentiska informationsinsamlingsuppgifter, t.ex. expertintervjuer. Inom litteraturstudierna koncentrerar man sig på den samtida litteraturen och dess särskilda drag i anknytning till Finlands litteraturhistoria. Som arbetssätt i litteraturstudierna används både föreläsningar och studier i små grupper. Kurslitteratur sänds i förväg per post och kursdeltagarna förväntas läsa texter som sedan diskuteras under kursen. Undervisningsspråk: Enbart finska. Undervisningsmaterial: Studiematerialet är multimedialt, och det delges studenterna under kursen. Värdering: På kursen tillämpas lärar-, jämförande och självutvärdering. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursens omfattning motsvarar 9 ECTS-poäng (European Credit Transfer System) inom universitetsstudierna. Tid: (Ankomst och avfärd på förmiddagen 11.8.) Kursort: Jyväskylä universitetet, Jyväskylä. 12

15 Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s

16 Courses in Finnish Language and Culture arranged by CIMO, Summer 2004 CIMO will arrange eight courses in Finnish language and culture in summer Three of them are exclusively for students from the Nordic countries. The courses are primarily intended for university students of Finnish language or linguistics. Applicants must be permanently resident outside Finland. Application forms In the Nordic countries: see instructions on page 9. In other countries: application forms can be obtained from university teachers of Finnish or Finno-Ugric languages, Finnish Embassies and Consulates, or from UKAN (address: UKAN/ CIMO, P.O. Box 343, FIN Helsinki, e- mail: Closing date for applications In the Nordic countries: February 13, In all other countries: February 27, Applicants will be notified in writing about the selection decision by April 30, Scholarships Some scholarships will be granted by CIMO, primarily for full-time students who would not otherwise be able to participate. Applicants should apply for these grants on the course application form. Further information More information on courses can be obtained from university teachers of Finnish or Finno- Ugric languages or on the Internet at Discover Finland web site Studying Finnish Summer Courses. Nordic Courses The courses will be organized provided that the appropriation will be granted by the Nordic Council of Ministers. Nordic Course I in Finnish Language and Culture, Vaasa Participants: The course is intended for Nordic university students and civil servants requiring Finnish in their work. For further details see page 10. Nordic Course II in Finnish Language and Culture, Vaasa Participants: The course is intended for Nordic university students. For further details see page 10. Nordic Course III in Finland s Swedish Culture, Kuggom Participants: The course is intended mainly for Nordic university students. For further details see page 11. International Courses Course I in Finnish Language and Culture, Savonlinna Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 36. For information on the corresponding course for Nordic students, see page 10; Course II in Vaasa. Proficiency: Participants are expected to have studied Finnish language for a term (a minimum 14

17 of four hours a week) or a year (a minimum of two hours a week) or to have comparable basic knowledge of Finnish. Three levels are available according to participants abilities. Objective: The course will enable students to cope in Finnish with everyday situations as well as broaden their vocabulary and knowledge of the language. Programme: Approximately 70 hours of instruction consisting of conversation, reading comprehension and grammar. In addition to the language instruction there will be lectures on Finnish culture. Language of instruction: Finnish; other languages if needed. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 6.5 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: July, (Arrival 12 July and and departure in the morning of 31 July.) Place: University of Joensuu, Savonlinna Institute for Regional Development and Research, Savonlinna. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course II in Finnish Language and Culture, Kuopio Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 36. For information on the corresponding course for Nordic students, see page 10, Course II in Vaasa. Proficiency: Participants are expected to have completed a year of intensive Finnish studies (a minimum of four hours per week) or to have otherwise acquired basic knowledge of Finnish. They are also expected to understand simple spoken Finnish. Three levels are available according to participants abilities. Objective: The course aims to enhance students practical language skills with the emphasis on improving their ability to understand spoken Finnish. Programme: Approximately 80 hours of instruction consisting of conversation, reading comprehension, written exercises and grammar. In addition to the language instruction there will be lectures on Finnish culture. Language of instruction: Finnish. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 13 July - 4 August, (Arrival in the evening of 12 July and departure in the morning of 5 August.) Place: Kuopio. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IIIA in Finnish Language and Culture, Oulu Participants: The course is intended for university students from all countries. The number of participants is 36 (of which 6 Nordic students). Proficiency: Participants should understand and speak Finnish well enough to follow lectures and to work actively in a group. They are expected to master basic vocabulary and structures well enough to make themselves understood in speech and writing. Generally this requires two years of intensive studies. Objective: The aim of the course is to activate the participants knowledge, oral use and comprehension of Finnish and their proficiency in everyday vocabulary and phraseology and to increase their knowledge of Finnish literature. Programme: Approximately 60 hours of language instruction and approximately 20 hours of instruction in literature. The course will concentrate especially on oral use and comprehension of Finnish, everyday vocabulary and phraseology. Instruction of literature and textual analysis will deal with representations of Finnish 15

18 literary culture and is given in small groups. The course will also include project work, lectures and study visits related to Finnish language and culture. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 13 July - 4 August, (Arrival 12 July and departure 5 August.) Place: University of Oulu, Oulu. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IIIB in Finnish Language and Culture, Jyväskylä Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 26 or 36. Nordic students can apply for the corresponding international course IIIA in Oulu. For further information, see page 15. Proficiency: Participants should understand and speak Finnish well enough to follow lectures and to work actively in a group. They are expected to master basic vocabulary and structures well enough to make themselves understood in speech and writing. Generally this requires two years of intensive studies. Objective: The aim of the course is to activate the participants knowledge, oral use and comprehension of Finnish and their proficiency in everyday vocabulary and phraseology and to increase their knowledge of Finnish literature. Programme: Approximately 60 hours of language instruction and approximately 20 hours of instruction in literature. The course will concentrate especially on oral use and comprehension of Finnish, everyday vocabulary and phraseology. Instruction of literature and textual analysis will deal with representations of Finnish literary culture and is given in small groups. The course will also include project work, lectures and study visits related to Finnish language and culture. Language of instruction: Finnish. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 20 July - 10 August, (Arrival in the evening of 19 July and departure in the morning of 11 July). Place: University of Jyväskylä, Jyväskylä. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IV in Finnish Language and Culture, Jyväskylä Participants: The course is intended for university students from all countries. The number of participants is 26 or 36 (of which 4-6 Nordic students). Proficiency: Students are expected to be able to follow instruction in Finnish at university level: their command of Finnish should be sufficient to enable them to take notes during lectures, give verbal and written summaries of what has been said and read a range of Finnish-language texts including academic sources. Objectives: To enable students to practise using Finnish when reading and writing about their own field of study broaden their perspective of Finnish literature build awareness of their language skills e.g. strengths and weaknesses improve spontaneity, fluency, accuracy and idiomatic usage identify more efficient language-learning strategies set targets and find ways of developing their language skills in the future. Programme: There are 80 hours of instruction in total. The course covers two areas of study: language and communication (60 hours) and literature (20 hours). The course will also include lectures and study visits related to Finnish language and culture. 16

19 Students are expected to analyse the linguistic and discursive aspects of various texts and then apply their findings to their own writings. In addition, they are required to prepare a more detailed academic analysis in essay format of the latest research in their chosen field. Syntax and vocabulary are an integral part of students language studies and the course includes workshops that deal with both of these areas of language learning in greater depth. The course also covers Finnish-language research into topical issues. Oral communication skills are practised with the aid of video equipment, language laboratories, roleplaying, and informationgathering exercises e.g. interviewing experts. The literature studies section of the course focuses on modern literature and its features in the context of the history of Finnish literature. This part of the course takes the form of lectures and group work. The texts to be studied are sent to students in advance. Language of instruction: All parts of the course are taught exclusively in Finnish. Teaching material: Teaching material is multimedia-based and is distributed during the course. Material for the literature studies section is also posted to students in advance. Assessment: The performance of students on the course is assesed by their teachers, their fellow students and the students themselves. In order to receive a certificate, students must have participated actively in the course. The course is worth 9 ECTS (European Credit Transfer System). Date: 20 July - 10 August, (Arrival 19 July and departure in the morning of 11 August.) Place: University of Jyväskylä, Jyväskylä. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. 17

20 Finnish Language Courses for Foreign Students During the Academic Year Suomen kielen kursseja ulkomaisille opiskelijoille lukuvuoden aikana Språkkurser i finska för utländska studeranden under läsåret Most of the universities in Finland offer basic courses in Finnish for international students. Listed below are only those universities which also offer degree studies in Finnish language. University of Helsinki Department of Finnish The courses offered by the Department of Finnish are intended for international students who have not received their pre-university education in Finland. The courses are open exclusively to students enrolled at the University of Helsinki (exchange students/scholarship holders, undergraduate and graduate students and students who have been granted the right to pursue non-graduate studies). Courses will be offered during the academic year. Most courses last one term. All courses are free of charge. Elementary Finnish Courses for Exchange Students (basic course and continuation course, 2 local credits / 4 ECTS credits each) are designed for visiting students (e.g. Erasmus, ISEP, Nordplus, Socrates, Tempus). The aim of these courses is to enable students to use Finnish in simple everyday situations. The language of instruction is mainly English. Finnish 1-4 courses (5 local credits / 10 ECTS credits each) are intended for the international students of the University of Helsinki whose degree requirements include compulsory Finnish studies. Space permitting, visiting students can be accepted. There are four different levels of difficulty - no previous knowledge of Finnish is required for the first course (Finnish 1). The aim of these courses is to give the students the ability to discuss, read and write within their main subject of study, after completing the whole block. The language of instruction is mainly Finnish. The Finnish Language and Culture Degree Programme is offered entirely in Finnish. Courses are open for those who have completed Finnish 4 (see above) with minimum grade of good or have completed similar studies elsewhere. Visiting students may choose freely courses of this programme, assuming they have an adequate knowledge in Finnish. The Finnish Language and Culture Degree Programme consists of Basic, Intermediate and Advanced Module courses (20 local credits / 40 ECTS credits each). The aim of the Basic Module studies is to improve the students skills in the Finnish language. This module also contains grammar courses as well as courses in Finnish history, culture and literature. In the Intermediate Module students can enhance their Finnish skills and choose more advanced theoretical studies in Finnish language and culture. In order to complete the Advanced Module students may incorporate into their Finnish Language and Culture programme other courses from the Department of Finnish, as well as courses from other departments (e.g. folklore, history, sociology etc.) to further develop their ability to express themselves in Finnish and to acquire more specific knowledge of Finnish language, society and culture. Further information on Finnish studies: Finnish for International Students Office, P.O. Box 3, FIN University of Helsinki, Finland, tel , fax

21 , web site Further information on admission: International Student Adviser of the University of Helsinki, postal address as mentioned above, tel , fax or International Affairs Officer of the Faculty of Arts, postal address as mentioned above, tel , fax University of Helsinki Language Centre / Open-enrollment courses The Language Services Unit of the University of Helsinki offers Finnish courses for foreigners who are not enrolled as students at the University of Helsinki throughout the year. New courses begin in September and January, and usually last for a whole term. Shorter intensive courses are also available in the summer (June, July, August). There is a tuition fee for all the courses. Further information: Language Services, University of Helsinki Language Centre, P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 5), FIN University of Helsinki, Finland, tel , fax , web site kksc/language.services. University of Joensuu Language Centre The Language Centre plans and arranges the teaching of required official and foreign languages at the university. The special emphasis of the teaching is on Language for Specific Purposes, e.g. professional language skills needed in studies and working life. In addition to courses in professional language, the language centre also organizes language courses at elementary, intermediate and advanced level for those who want to improve and develop their language skills further. For international students the Language Centre offers classes in Finnish as a Second/Foreign Language. The courses are primarily aimed at the students and scholars of the University of Joensuu. Further Information: University of Joensuu, Language Centre, P. O. Box 111, FIN Joensuu, Finland; Director of the Language Centre, Dr. Raija Elsinen, tel , Administrative Manager, Anna-Maria Saukkonen, tel , joensuu.fi; Language Centre Office, tel , web site kielikeskus. University of Jyväskylä Language Centre & Department of Languages, Finnish The Language Centre arranges basic Finnish courses (Finnish 1-5, 2-3 local credits / 4-6 ECTS credits each) both before and during the academic year. Most courses last one term; intensive one-month beginners courses are usually given in August. The courses are free of charge for degree students, exchange students and other members of the university community. Outside applicants may be accepted for a fee of 85 euros per one local credit course (2 ECTS credits), 170 euros per 2 local credit course(4 ECTS credits) and 255 euros per 3 local credit course (6 ECTS credits). Survival Finnish is intended for students who want to study some basics but do not plan to continue their Finnish studies further. Finnish 1-5, then, form the basis for further independent acquisition of Finnish. A student who has successfully completed Finnish 4 has sufficient structural knowledge and communicative skills for studying in Finnish, but further work on vocabulary and stylistic variation is still necessary. Thus Finnish 5 focuses on special, idiomatic features of Finnish vocabulary and oral and written skills needed especially in academic contexts. 19

22 Special courses focus on individual language skills (speaking and listening, writing, reading and grammar) and they are designed for students at intermediate or advanced level. They are offered each year, depending on demand and resources. Courses on special topics can also be arranged if a sufficient number of students are interested. Further information: Language Centre, P.O.Box 35, FIN University of Jyväskylä, Finland, tel , fax , web site The Department of Languages, Finnish offers a degree program in Finnish for speakers of other languages. Applicants must have advanced level Finnish language skills (Finnish 4 of the Language Centre or similar studies elsewhere). There is no fee but the applicants must be registered students or exchange students at the University of Jyväskylä. Further information: P.O.Box 35, FIN University of Jyväskylä, Finland, tel or , fax , web site www. jyu.fi/fennicum. University of Oulu Department of Finnish, Saami and Logopedics The Department of Finnish, Saami and Logopedics offers instruction in Finnish as a second language (integrated with basic instruction) for exchange students and scholarship students with previous studies in Finnish. The language of instruction is Finnish. Different criteria of evaluation are applied to the study performance of those studying Finnish as a second language and the performance of native students. There is a possibility for both native and nonnative Finnish students to take a minor subject course of 15 local credits (22,5 ECTS credits) in Finnish as a second and foreign language. Further information: Sirkka Vänttilä or Helena Sulkala, University of Oulu, Department of Finnish, Saami and Logopedics, P.O. Box 1000, FIN Oulun yliopisto, Finland, tel , or web site suosalo. University of Oulu Language Centre The Language Centre offers Finnish courses for foreign students, researchers and members of the university staff from abroad. The courses focus on the main language skills. Thus, for learners without any previous knowledge in Finnish there are Survival Finnish courses (1 local credit / 1,5 ECTS credits) and Beginners courses in Finnish (2 local credits / 3 ECTS credits). For more advanced learners there are Intermediate Finnish course I (lower level, 2 local credits / 3 ECTS credits), Intermediate Finnish course II (higher level, 2 local credits / 3 ECTS credits) and Finnish for advanced students (1-2 local credits / 1,5-3 ECTS credits). The courses are free of charge for foreign students registered at the University of Oulu. Students from outside the university are charged a participation fee. The Language Centre has audio studios and computer facilities that the students can use independently and free of charge to train their language skills. Further information: University of Oulu, Language Centre, P.O. Box 7200, FIN Oulun yliopisto, Finland, tel (office), fax , Finnish for foreigners teaching: Anne Koskela, tel , web site 20

Welcome! Bienvenue! Bienvenidos! Hoşgeldiniz! Soo dhawoow! www.espoo.fi/tyovaenopisto www.ilmonet.fi

Welcome! Bienvenue! Bienvenidos! Hoşgeldiniz! Soo dhawoow! www.espoo.fi/tyovaenopisto www.ilmonet.fi ESPOON TYÖVÄENOPISTO Espoo Adult Education Centre Welcome! Bienvenue! Bienvenidos! Hoşgeldiniz! добро пожаловать! Soo dhawoow! suomi, ruotsi ja muut kielet YKI-koulutus kotoutumiskoulutus luku- ja kirjoitustaito

Lisätiedot

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS.

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS. Vantaa 2006 ACKNOWLEDGEMENTS This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out Content and Language Integrated Learning. It was produced in the Team Teaching CLIL-AXIS -project

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 1 (41) Kevät/Spring 2005 Charles Kamm Gives Voice to Finnish Music pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: New Grant in Civil Engineering... (page 4) Amerikkalaisten

Lisätiedot

STUDY GUIDE 2007 2008. Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies. Degree Programme in International Business

STUDY GUIDE 2007 2008. Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies. Degree Programme in International Business 1 STUDY GUIDE 2007 2008 Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies Degree Programme in International Business 2 DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS Lahti University of Applied

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS 818 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 14 Nro 2 (40) Syksy/Fall 2004 Hoops and Human Nutrition pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: 360 000 dollaria opintoihin ja tutkimukseen USA:ssa... (sivu 4)

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä MaahanMuuttajataustaiset oppijat oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Tuula Pirinen Tuula Pirinen (toim.) (toim.) Julkaisut

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN A- JA B-OPPIMÄÄRÄN OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

VENÄJÄN KIELEN A- JA B-OPPIMÄÄRÄN OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS NATIONELLA CENTRET FÖR UTBILDNINGSUTVÄRDERING VENÄJÄN KIELEN A- JA B-OPPIMÄÄRÄN OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 Raili Hildén Juhani Rautopuro

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E-learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Translating with the Web. Professional translators' information-seeking behaviour in translation with online resources

Translating with the Web. Professional translators' information-seeking behaviour in translation with online resources Translating with the Web Professional translators' information-seeking behaviour in translation with online resources Sanna Volanen MA Thesis University of Turku School of Languages and Translation Studies

Lisätiedot

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Project report no. 9-2010 Gun Roos and Minna Mikkola Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Findings from the ipopy project SIFO 2010 Project report no. 9

Lisätiedot