Suomea Finska Finnish

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomea Finska Finnish"

Transkriptio

1 Studies in Finnish language and culture 2004 Summer courses in Finnish language and culture arranged by CIMO Foreign universities offering instruction in Finnish language and culture Material for teaching Finnish as a foreign language Centre for International Mobility

2 Finnish Studies at Universities abroad (UKAN) Centre for International Mobility CIMO P.O. Box 343 (Hakaniemenkatu 2) FIN Helsinki, Finland Tel Fax (Discover Finland) Telephone service for international clients: (Mon Thu and ) Photograph by Ida Pimenoff ISSN ISBN Wellprint Oy 12/2003, 3500 Visual concept: Private Eye Oy

3 2004 Summer courses in Finnish language and culture arranged by CIMO Foreign universities offering instruction in Finnish language and culture Material for teaching Finnish as a foreign language

4 University Studies in Finnish Language and Culture Around the World Instruction in Finnish language and culture is offered by a number of universities and other institutions of higher education around the world. In 2004 courses will be offered at about 100 universities, in 29 different countries in Europe, North America and Asia. There are nearly 200 university teachers in Finnish Studies at foreign universities and about 4000 students have included Finnish in their study programme. University studies in Finnish language and culture outside Finland have been supported by the Finnish government since the 1960 s through the Council for Finnish Studies at Universities abroad, UKAN. The Council advises foreign universities in matters relating to the appointment of lecturers and visiting professors of Finnish language and culture. Each year UKAN sends from three to five visiting professors and about thirty lecturers from Finland under bilateral agreements. The costs are shared between the Finnish party and the receiving university. UKAN arranges also short teaching visits by Finnish university lecturers to universities abroad. The lecturers teach intensive courses that complement the host universities own teaching programmes. The courses are also designed to be compatible with students individual study programmes and relevant course requirements. UKAN keeps regular contact with universities which offer teaching in Finnish Studies. It donates books and other teaching material to the university libraries and subscribes to Finnish newspapers and periodicals for them. UKAN invites university teachers of Finnish to an annual lecturers meeting in Finland. In addition to meetings in Finland, UKAN also arranges regional meetings abroad, usually in cooperation with the local university and the local Finnish embassy. One of the most important activities arranged by UKAN are the annual summer courses in Finland for foreign students and researchers of Finnish language and culture. Eight courses are arranged each year: three for Nordic students and five for other international students. These courses host some 230 students from all over the world, so that over the years more than 6500 students have already had this opportunity to learn Finnish in Finland. As of 1998, UKAN has been a part of the Centre for International Mobility, CIMO. Through this arrangement UKAN has been able to benefit from CIMO s experience and expertise in the area of international exchange, and thus provide even better services to students and researchers in Finnish studies abroad. For further information, see CIMO s brochure Finnish studies around the world How CIMO supports the study of Finnish language and culture.

5 Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta Delegationen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet Council for Finnish Studies at Universities abroad Chairman Jyrki Kalliokoski Professor, University of Helsinki Department of Finnish Members Tapio Hokkanen Visiting ass. professor, Indiana University Department of Central Eurasian Studies Ulla-Maija Kulonen Professor, University of Helsinki Department of Finno-Ugrian Studies Arto Lehmuskallio Lecturer, University of Tampere Department of Translation Studies Maisa Martin Professor, University of Jyväskylä Department of Languages Henrik Meinander Professor, University of Helsinki Department of History Pirkko Nuolijärvi Director, Research Institute for the Languages of Finland Lea Rojola Professor, University of Turku School of Art, Literature and Music Kirsti Siitonen Docent, University of Turku Department of Finnish and General Linguistics Helena Sulkala Professor, University of Oulu Department of Finnish, Saami and Logopedics Jan-Ola Östman Professor, University of Helsinki Department of Scandinavian Languages and Literature Secretariat Anna-Maija Raanamo Secretary General, Assistant Director Inkeri Hintikka Programme Coordinator Leena Kärnä Programme Assistant Krista Kaipainen Project Assistant 3

6 Sisältö CIMOn järjestämät Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ulkomaalaisille Suomen kielen kursseja ulkomaisille opiskelijoille lukuvuoden aikana 18 Suomen kielen ja kulttuurin opetusta antavat ulkomaiset yliopistot ja korkeakoulut 23 Aineistoa suomen kielen ulkomaalaisopetukseen 42 Innehåll Kurser i finska språket och Finlands kultur anordnade av CIMO sommaren Språkkurser i finska för utländska studeranden under läsåret Utländska universitet och högskolor med undervisning i finska språket och Finlands kultur 23 Material för undervisning av finska som främmande språk 42 Contents Courses in Finnish Language and Culture Arranged by CIMO, Summer Finnish Language Courses for Foreign Students during the Academic Year Foreign Universities and Other Institutions of Higher Education Offering Instruction in Finnish Language and Culture 23 Material for Teaching Finnish as a Foreign Language 42 4

7 CIMOn järjestämät Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ulkomaalaisille 2004 CIMO toteuttaa kesällä 2004 kaikkiaan kahdeksan Suomen kielen ja kulttuurin kurssia ulkomaalaisille. Näistä kolme on tarkoitettu vain pohjoismaisille osanottajille. Kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jotka opiskelevat suomea vieraana kielenä ulkomaisissa yliopistoissa. Kursseille ei hyväksytä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Hakulomakkeet Hakulomakkeita voi Pohjoismaissa tilata kunkin maan yhteyshenkilöltä, tarkemmat tiedot sivulla 9. Muissa maissa lomakkeita saa suomen kielen ulkomaanlehtoreilta sekä Suomen edustustoista. Niitä voi myös tilata osoitteesta UKAN/CIMO, PL 343, (Hakaniemenkatu 2), FIN Helsinki, tai sähköpostiosoitteesta Pohjoismaiset hakijat lähettävät hakemuksensa oman maansa yhteyshenkilölle, muitten maitten hakijat suoraan UKANille. Matka-apurahat CIMO myöntää Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille joitakin matka-apurahoja. Apurahaa anotaan täyttämällä vastaava kohta hakulomakkeesta. Hakuaika Hakuaika päättyy Pohjoismaissa ja muissa maissa Hyväksytyt saavat ilmoituksen mennessä. Lisätietoja Lisätietoja kursseista saa CIMOn Discover Finland -palvelusta osoitteessa Studying Finnish Summer Courses tai Etsitkö tietoa CIMOn ohjelmista? Suomen kielen ja kulttuurin opinnot. Pohjoismaiset kurssit Kurssit järjestetään sillä edellytyksellä, että niille myönnetään Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus. Suomen kielen ja kulttuurin pohjoismainen kurssi I, Vaasa Osanottajat: Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu pohjoismaisille korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille. Kurssille otetaan myös pohjoismaisia virkamiehiä, jotka tarvitsevat suomen kieltä työssään. Lisätiedot sivulla 10. Suomen kielen ja kulttuurin pohjoismainen kurssi II, Vaasa Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu pohjoismaisille korkeakouluopiskelijoille. Lisätiedot sivulla 10. Suomenruotsalaisen kielen ja kirjallisuuden pohjoismainen kurssi III, Kuggom Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu suomenruotsista, Suomen kulttuurista ja ruotsin kielen yleisvaltakunnallisesta asemasta kiinnostuneille, ensisijaisesti pohjoismaisille kielten korkeakouluopiskelijoille. Lisätiedot sivulla 11. Kansainväliset kurssit Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi I, Savonlinna Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 36. Vastaava kurssi pohjoismaalaisille järjestetään Vaasassa. Lisätietoja s

8 Tasovaatimus: Edellytetään yhden lukukauden (vähintään 4 oppituntia viikossa) tai yhden lukuvuoden (vähintään 2 oppituntia viikossa) suomen kielen opiskelua tai vastaavia suomen kielen alkeistietoja. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on taito selvitä perustason suomen kielellä tavallisimmista puhetilanteista sekä sanaston ja kielitiedon lisääminen. Ohjelma: Opetusta annetaan n. 70 tuntia, johon sisältyy keskustelua, tekstinlukua ja kielioppia. Kurssiin sisältyy myös luentoja Suomen kulttuurin eri aloilta. Opetuskieli: Suomi; tarvittaessa muut kielet. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 6,5 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö aamupäivällä 31.7.) Paikka: Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Savonlinna. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi II, Kuopio Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 36. Vastaava kurssi pohjoismaalaisille järjestetään Vaasassa. Lisätietoja s.10. Tasovaatimus: Edellytetään vähintään yhden lukuvuoden intensiivistä opiskelua (vähintään 4 oppituntia viikossa) tai muuten hankittuja perustietoja suomen kielestä. Opiskelijan tulee ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomea. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on käytännön kielitaidon, erityisesti puhekielen ymmärtämisen kohentaminen. Ohjelma: Opetusta annetaan n. 80 tuntia, johon sisältyy keskustelua, tekstinlukua, kirjoitusharjoituksia sekä kielioppia. Kurssiin sisältyy myös luentoja Suomen kulttuurin eri aloilta. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen illalla ja lähtö 5.8. aamupäivällä.) Paikka: Kuopio. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IIIA, Oulu Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista. Osanottajamäärä 36, joista 6 pohjoismaalaisia. Tasovaatimus: Opiskelijoiden tulee ymmärtää ja puhua suomea niin hyvin, että he pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan vähintäänkin auttavasti suomenkielistä luentoa. Heidän odotetaan tuntevan jo sen verran suomen kielen perussanastoa ja -rakenteita, että heidän puhettaan ja kirjoitustaan voidaan ymmärtää jokseenkin vaivattomasti. Yleensä tämä edellyttää ainakin kahden vuoden intensiivisiä opintoja. Kolme tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lähinnä jo omaksutun tiedon aktivointi käytännön kielitaidoksi sekä Suomen kirjallisuuden tuntemuksen syventäminen. Ohjelma: Kielen opetusta annetaan n. 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta n. 20 tuntia. Kurssilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä arkikielen sanastoa ja fraseologiaa. Kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetuksessa käsitellään pienryhmissä suomalaisen kirjallisen kulttuurin ilmentymiä. Kurssiin sisältyy myös suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä projektitöitä, luentoja ja opintokäyntejä. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus 6

9 on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö 5.8.) Paikka: Oulun yliopisto, Oulu. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IIIB, Jyväskylä Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista lukuun ottamatta Pohjoismaita. Osanottajamäärä 26 tai 36. Pohjoismaiset opiskelijat voivat hakea vastaavan tasoiselle kansainväliselle kurssille IIIA Oulussa. Lisätietoja s 6. Tasovaatimus: Opiskelijoiden tulee ymmärtää ja puhua suomea niin hyvin, että he pystyvät osallistumaan aktiivisesti suomenkieliseen pienryhmäopetukseen sekä seuraamaan vähintäänkin auttavasti suomenkielistä luentoa. Heidän odotetaan tuntevan jo sen verran suomen kielen perussanastoa ja -rakenteita, että heidän puhettaan ja kirjoitustaan voidaan ymmärtää jokseenkin vaivattomasti. Yleensä tämä edellyttää ainakin kahden vuoden intensiivisiä opintoja. Kaksi tasoryhmää. Tavoite: Kurssin tavoitteena on lähinnä jo omaksutun tiedon aktivointi käytännön kielitaidoksi sekä Suomen kirjallisuuden tuntemuksen syventäminen. Ohjelma: Kielen opetusta annetaan n. 60 tuntia ja kirjallisuuden opetusta n. 20 tuntia. Kurssilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä arkikielen sanastoa ja fraseologiaa. Kirjallisuuden ja tekstianalyysin opetuksessa käsitellään pienryhmissä suomalaisen kirjallisen kulttuurin ilmentymiä. Kurssiin sisältyy myös suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä projektitöitä, luentoja ja opintokäyntejä. Opetuskieli: Suomi. Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla. Arviointi: Kurssiin sisältyy loppukoe tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssilaisille annetaan todistus, jossa suoritus on arvioitu. Kurssin laajuus on 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen illalla ja lähtö aamupäivällä 11.8.) Paikka: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi IV, Jyväskylä Osanottajat: Kurssi on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille kaikista maista. Osanottajamäärä 26 tai 36, joista 4-6 pohjoismaalaisia. Tasovaatimus: Kurssille osallistuvan tulee selviytyä suomenkielisestä yliopistotasoisesta opetuksesta: pystyä tekemään kuullusta muistiinpanoja, referoimaan sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä suhteellisen vaivattomasti lukemaan suomenkielisiä, myös akateemisia tekstejä. Tavoitteet: harjoitella käyttämään suomea oman alansa tieteellisen lukemisen ja kirjoittamisen kielenä laajentaa näkemystään Suomen kirjallisuudesta tulla tietoiseksi omasta kielitaitoprofiilistaan sekä kielitaitonsa vahvuuksista ja kehittämiskohteista parantaa kielitaitonsa automaattisuutta, sujuvuutta, tarkkuutta ja idiomaattisuutta kehittää kielenoppimisstrategioitaan tehokkaammiksi asettaa tavoitteita ja löytää keinoja, joilla voi jatkossa itse kehittää kielitaitoaan. Ohjelma: Opetusta on n. 80 tuntia, ja se koostuu kieli- ja viestintäopetuksesta (60 t) sekä kirjallisuuden opetuksesta (20 t). Kurssilla järjestetään lisäksi eri kulttuurialojen luentoja ja opintokäyntejä. Kurssilla analysoidaan kielellisesti ja diskurssipiireiltään erilaisia tekstejä ja sovelletaan analyysitietoa omassa kirjoittamisessa. Lisäksi kirjoitetaan yksi laajempi, esseetyyppinen, akateemisia tekstitaitoja vaativa teksti, joka liittyy opiskelijan oman erikoisalan tuoreeseen tutkimukseen. Rakenteet ja sanasto ovat kiinteä osa kieliopintoja, ja niistä järjestetään syventäviä työpajoja. Kurssilla perehdytään myös suomen kielen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. 7

10 Suullisten viestintätaitojen harjoittelussa käytetään videointeja, kielistudiota, erilaisia tilannereagointiharjoituksia sekä autenttisia tiedonhakutehtäviä, esimerkiksi asiantuntijahaastatteluja. Kirjallisuusopinnoissa keskitytään nykykirjallisuuteen ja sen erityispiirteisiin osana suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Työmuotoina käytetään sekä luento-opetusta että pienryhmätyöskentelyä. Kurssilaisille lähetetään ennakkoon luettavaksi tekstejä, joita kurssilla käsitellään. Opetuskieli: Opetus ja muu ohjelma yksinomaan suomeksi. Oppimateriaali: Oppimateriaali on monimediaista, ja opiskelijat saavat sen käyttöönsä kurssilla. Kirjallisuuden opetukseen liittyvää materiaalia lähetetään etukäteen myös postitse. Arviointi: Kurssilla toteutetaan opettaja-, vertais- ja itsearviointia. Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssiin. Kurssin laajuus vastaa yliopisto-opintojen 9 ECTS-pistettä (European Credit Transfer System). Aika: (Saapuminen ja lähtö aamupäivällä 11.8.) Paikka: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Maksut: Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat ilmaisia. 8

11 Kurser i finska språket och Finlands kultur anordnade av CIMO sommaren 2004 CIMO anordnar sommaren 2004 åtta kurser i finska språket och Finlands kultur, av vilka tre är avsedda endast för nordiska deltagare. Kurserna är i första hand avsedda för uni-versitetsstuderande eller forskare som i sina studier eller i sitt arbete har behov av kunskaper i finska. Kursdeltagarna bör vara bosatta utanför Finland. Ansökningsblanketter I de nordiska länderna fås ansökningsblanketter av universitetslektorer i finska, finsk-ugriska språk och nordiska språk samt av följande kontaktpersoner: Danmark Paula Andersson, Aarhus Universitet, Institut for Lingvistik, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Århus C, tel , telefax , e-post: Färöarna Jógvan i Lon Jacobsen, Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya, 100 Tórshavn, Føroya, tel , telefax , e-post: Grönland Karen Langgård, Grönlands universitet, Box 1061, 3900 Nuuk, tel , telefax , e-post: Island Taija Nieminen, Háskoli Islands, Norræna Húsið, Suðurgata, 101 Reykjavik, tel , telefax , e-post: Norge Marjatta Norman, Universitetet i Tromsø, Det humanistiske fakultet, Breivika, 9037 Tromsø, tel , telefax , Sverige Sari Pesonen, Stockholms universitet, Finska institutionen, Stockholm, tel , telefax , e-post: Ansökningarna till kurserna i finska sänds till ovannämnda kontaktpersoner. Ansökningarna till kursen i Kuggom sänds till kursledaren: Helena Palmén, Rådmans Köpbacka, FIN Lovisa. I andra länder fås ansökningsblanketter av lektorer i finska och finsk-ugriska språk, på finska ambassader och konsulat samt av UKAN. Ansökningarna sänds till UKAN/CIMO, PB 343, FIN Helsingfors. Ansökningstiden I de nordiska länderna utgår ansökningstiden I andra länder utgår ansökningstiden Om antagning till kurs meddelas senast Resestipendier CIMO beviljar icke-nordiska deltagare ett begränsat antal resestipendier. Studenter ansöker om stipendium genom att fylla i motsvarande punkt på ansökningsblanketten. Information Information om kurserna är tillgänglig på Internet på följande adresser: eller Söker du information om CIMO s program? Studier i finska språket och Finlands kultur. 9

12 Nordiska kurser Kurserna arrangeras under förutsättning att kursanslag beviljas av Nordiska ministerrådet. Kursernas språkfärdighetsnivåer enligt skalan för allmänna språkexamina Till de nordiska kurserna I och II kan man söka enligt följande nivågruppering: Grundnivå: Kurs I 0. Inga förhandskunskaper 1. Språkfärdigheten är tillräcklig i några mycket enkla muntliga och skriftliga kommunikationssituationer. Förstår delar av ett meddelande eller samtal om bekanta saker, åtminstone vilket tema det är fråga om. Känner i någon mån till språkets grundläggande strukturer och basordförråd. Kurs II 2. Språkfärdigheten är tillräcklig i elementära muntliga och skriftliga rutinmässiga situationer. Förstår åtminstone med hjälp av ordbok enkla meddelanden. I nya situationer uppstår likväl ofta förståelsesvårigheter och missförstånd. 3. Språkfärdigheten är tillräcklig i de vanligaste muntliga och skriftliga situationerna av praktisk art, men nya situationer inger svårigheter. Förstår utan svårigheter långsamt och tydligt tal och begriper i allmänhet lätt text, exempelvis huvudsakerna i en kort tidningsnotis. Närmare uppgifter finns på Internet Nordisk kurs I i finska språket och Finlands kultur, Vasa Deltagare: Kursen är avsedd för nordiska universitetsstuderande och forskare. Nordiska tjänstemän som i sitt arbete behöver finska kan också delta i kursen. Deltagarantal 24. Nivåkrav: Förutsätter inga kunskaper i finska språket. Också de studerande vars studier motsvarar färdighetsnivån 1 på skalan för allmänna språkexamina kan delta i kursen. Två nivågrupper. Målsättningar: Syftet med kursen är att ge en allmän introduktion i finska språkets struktur och grunderna i talad och skriven finska. På kursen övar man upp den praktiska språkfärdigheten. Program: Kursen omfattar ca 70 timmar språkundervisning. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner. Undervisningsspråk: Svenska och finska. Föreläsningarna hölls på svenska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 6.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst på kvällen och avfärd på kvällen eller på förmiddagen 31.7.) Kursort: Vasa universitet, Vasa. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Nordisk kurs II i finska språket och Finlands kultur, Vasa Deltagare: Kursen är avsedd för nordiska universitetsstuderande. Deltagarantal 26. Nivåkrav: Förutsätter grundkunskaper i finska språket som motsvarar nivåerna 2 eller 3 på språkfärdighetsskalan för allmänna språkexamina. Närmare upplysningar, se ovan. Två nivågrupper. Målsättningar: Syftet med kursen är att aktivera och utöka deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska. Program: Kursen omfattar ca 65 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner. Undervisningsspråk: Finska; svenska efter behov. Föreläsningarna hölls på svenska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov eller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. 10

13 Kursen är värd 6.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst på kvällen och avfärd på kvällen eller på förmiddagen 31.7.) Kursort: Vasa universitet, Vasa. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s.9. Kurs om finlandssvenskarnas språk och litteratur (III), Kuggom Deltagare: Kursen är främst avsedd för nordiska universitetsstuderande som vill stifta bekantskap med finlandssvensk litteratur och kultur och språkförhållandena i Finland. Deltagarantal 25. Nivåkrav: Förutsätter kunskaper i svenska. Program: Kursen omfattar ca 50 timmar undervisning: föreläsningar om Finlands historia och kultur, finlandssvensk litteratur, särdrag i finlandssvenskan, dialekter och tvåspråkighet, samt en introduktionskurs i finska. Undervisningsspråk: Svenska. Undervisningsmaterial: Kurslitteratur sänds i förväg per post och ytterligare kursmaterial utdelas under kursen. Värdering: Kursen innehåller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 5.5 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Gemensam avfärd från Helsingfors till Kuggom och från Kuggom till Helsingfors på förmiddagen 28.7.) Arrangör: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Kursort: Östra Nylands folkhögskola, Kuggom, Pernå. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. För maten betalar kursdeltagarna ca 200 euro till folkhögskolan. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Internationella kurser Internationell kurs I i finska språket och Finlands kultur, Savonlinna Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 36. Motsvarande kurs för nordiska studerande arrangeras i Vasa. Närmare upplysningar, se s. 10. Internationell kurs II i finska språket och Finlands kultur, Kuopio Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 36. Motsvarande kurs för nordiska studerande arrangeras i Vasa. Närmare upplysningar, se s. 10. Internationell kurs IIIA i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder. Deltagarantal 36 varav 6 nordiska studerande. Nivåkrav: Studerandena skall förstå finska så bra att de aktivt kan delta i smågruppsundervisning på finska och åtminstone hjälpligt kunna följa med föreläsningar på finska. De förutsätts känna till basordförrådet och grundstrukturerna i finskan så bra att de utan större problem kan göra sig förstådda i tal och skrift. I allmänhet förutsätter detta åtminstone två års intensiva studier. Målsättningar: Kursens syfte är att aktivera tidigare inhämtade språkkunskaper hos deltagarna så att de kan använda dem i praktiken, samt att fördjupa kännedomen om den finska litteraturen. Program: Kursen omfattar ca 60 timmar språkundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Kursdeltagarna får övning i att tala och förstå talat språk och lär sig termer och fraser för vardagliga situationer. I undervisningen i litteratur och textanalys behandlas företeelser inom den finska litterära kulturen i smågrupper. I kursen ingår också projektarbeten, före- 11

14 läsningar och exkursioner som hänför sig till finska språket och finsk kultur. Undervisningsspråk: Enbart finska. Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen. Värdering: Kursen innehåller ett slutprov eller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. Kursen är värd 9 ECTS-poäng (European Credit Transfer System). Tid: (Ankomst och avfärd på förmiddagen 5.8.) Kursort: Uleåborgs universitet, Uleåborg. Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s. 9. Internationell kurs IIIB i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder med undantag av de nordiska länderna. Deltagarantal 26 eller 36. Nordiska studerande kan söka till den motsvarande internationella kursen IIIA i Uleåborg. Närmare upplysningar, se s. 11. Internationell kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande från alla länder. Deltagarantal 26 eller 36 varav 4-6 nordiska studerande. Nivåkrav: Kursdeltagaren ska klara av finskspråkig undervisning på universitetsnivå, d.v.s. kunna göra föreläsningsanteckningar, referera dem muntligen och skriftligen samt relativt bekymmersfritt kunna läsa olika slags texter även akademiska på finska. Målsättningar: att öva sig att använda finska också för vetenskapligt läsande och skrivande inom det egna området att utvidga sin uppfattning om Finlands litteratur att bli medveten om den egna språkfärdighetsprofilen samt om språkfärdighetens starka respektive utvecklingsbara sidor att förbättra språkfärdighetens automatik, smidighet, precision och idiomatiskhet att utveckla effektivare språkinlärningsstrategier att uppställa mål och finna metoder för att på egen hand utveckla språkfärdigheterna i fortsättningen. Program: Undervisningen omfattar cirka 80 timmar och består av undervisning i språk och kommunikation (60 timmar) samt litteratur (20 timmar). Dessutom ordnas exkursioner och föreläsningar från den finska kulturens olika områden. På kursen analyseras språkliga och diskursiva drag i olika slags texter, och analysresultaten tillämpas på det egna skrivandet. I kursen ingår också att skriva en längre och mer omfattande essäistisk text som kräver akademiska skrivfärdigheter och som anknyter till färsk forskning inom studentens specialområde. Strukturer och vokabulär utgör en fast del av språkstudierna, och det ordnas också workshops där man fördjupar sig i dessa. Under övningarna i muntliga kommunikationsfärdigheter används videoupptagningar, språkstudio, övningar i situationsreaktioner samt autentiska informationsinsamlingsuppgifter, t.ex. expertintervjuer. Inom litteraturstudierna koncentrerar man sig på den samtida litteraturen och dess särskilda drag i anknytning till Finlands litteraturhistoria. Som arbetssätt i litteraturstudierna används både föreläsningar och studier i små grupper. Kurslitteratur sänds i förväg per post och kursdeltagarna förväntas läsa texter som sedan diskuteras under kursen. Undervisningsspråk: Enbart finska. Undervisningsmaterial: Studiematerialet är multimedialt, och det delges studenterna under kursen. Värdering: På kursen tillämpas lärar-, jämförande och självutvärdering. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursens omfattning motsvarar 9 ECTS-poäng (European Credit Transfer System) inom universitetsstudierna. Tid: (Ankomst och avfärd på förmiddagen 11.8.) Kursort: Jyväskylä universitetet, Jyväskylä. 12

15 Avgifter: Undervisningen, undervisningsmaterialet och inkvarteringen är avgiftsfria. Ansökningarna: Närmare upplysningar, se s

16 Courses in Finnish Language and Culture arranged by CIMO, Summer 2004 CIMO will arrange eight courses in Finnish language and culture in summer Three of them are exclusively for students from the Nordic countries. The courses are primarily intended for university students of Finnish language or linguistics. Applicants must be permanently resident outside Finland. Application forms In the Nordic countries: see instructions on page 9. In other countries: application forms can be obtained from university teachers of Finnish or Finno-Ugric languages, Finnish Embassies and Consulates, or from UKAN (address: UKAN/ CIMO, P.O. Box 343, FIN Helsinki, e- mail: Closing date for applications In the Nordic countries: February 13, In all other countries: February 27, Applicants will be notified in writing about the selection decision by April 30, Scholarships Some scholarships will be granted by CIMO, primarily for full-time students who would not otherwise be able to participate. Applicants should apply for these grants on the course application form. Further information More information on courses can be obtained from university teachers of Finnish or Finno- Ugric languages or on the Internet at Discover Finland web site Studying Finnish Summer Courses. Nordic Courses The courses will be organized provided that the appropriation will be granted by the Nordic Council of Ministers. Nordic Course I in Finnish Language and Culture, Vaasa Participants: The course is intended for Nordic university students and civil servants requiring Finnish in their work. For further details see page 10. Nordic Course II in Finnish Language and Culture, Vaasa Participants: The course is intended for Nordic university students. For further details see page 10. Nordic Course III in Finland s Swedish Culture, Kuggom Participants: The course is intended mainly for Nordic university students. For further details see page 11. International Courses Course I in Finnish Language and Culture, Savonlinna Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 36. For information on the corresponding course for Nordic students, see page 10; Course II in Vaasa. Proficiency: Participants are expected to have studied Finnish language for a term (a minimum 14

17 of four hours a week) or a year (a minimum of two hours a week) or to have comparable basic knowledge of Finnish. Three levels are available according to participants abilities. Objective: The course will enable students to cope in Finnish with everyday situations as well as broaden their vocabulary and knowledge of the language. Programme: Approximately 70 hours of instruction consisting of conversation, reading comprehension and grammar. In addition to the language instruction there will be lectures on Finnish culture. Language of instruction: Finnish; other languages if needed. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 6.5 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: July, (Arrival 12 July and and departure in the morning of 31 July.) Place: University of Joensuu, Savonlinna Institute for Regional Development and Research, Savonlinna. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course II in Finnish Language and Culture, Kuopio Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 36. For information on the corresponding course for Nordic students, see page 10, Course II in Vaasa. Proficiency: Participants are expected to have completed a year of intensive Finnish studies (a minimum of four hours per week) or to have otherwise acquired basic knowledge of Finnish. They are also expected to understand simple spoken Finnish. Three levels are available according to participants abilities. Objective: The course aims to enhance students practical language skills with the emphasis on improving their ability to understand spoken Finnish. Programme: Approximately 80 hours of instruction consisting of conversation, reading comprehension, written exercises and grammar. In addition to the language instruction there will be lectures on Finnish culture. Language of instruction: Finnish. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 13 July - 4 August, (Arrival in the evening of 12 July and departure in the morning of 5 August.) Place: Kuopio. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IIIA in Finnish Language and Culture, Oulu Participants: The course is intended for university students from all countries. The number of participants is 36 (of which 6 Nordic students). Proficiency: Participants should understand and speak Finnish well enough to follow lectures and to work actively in a group. They are expected to master basic vocabulary and structures well enough to make themselves understood in speech and writing. Generally this requires two years of intensive studies. Objective: The aim of the course is to activate the participants knowledge, oral use and comprehension of Finnish and their proficiency in everyday vocabulary and phraseology and to increase their knowledge of Finnish literature. Programme: Approximately 60 hours of language instruction and approximately 20 hours of instruction in literature. The course will concentrate especially on oral use and comprehension of Finnish, everyday vocabulary and phraseology. Instruction of literature and textual analysis will deal with representations of Finnish 15

18 literary culture and is given in small groups. The course will also include project work, lectures and study visits related to Finnish language and culture. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 13 July - 4 August, (Arrival 12 July and departure 5 August.) Place: University of Oulu, Oulu. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IIIB in Finnish Language and Culture, Jyväskylä Participants: The course is intended for university students from all countries with the exception of the Nordic countries. The number of participants is 26 or 36. Nordic students can apply for the corresponding international course IIIA in Oulu. For further information, see page 15. Proficiency: Participants should understand and speak Finnish well enough to follow lectures and to work actively in a group. They are expected to master basic vocabulary and structures well enough to make themselves understood in speech and writing. Generally this requires two years of intensive studies. Objective: The aim of the course is to activate the participants knowledge, oral use and comprehension of Finnish and their proficiency in everyday vocabulary and phraseology and to increase their knowledge of Finnish literature. Programme: Approximately 60 hours of language instruction and approximately 20 hours of instruction in literature. The course will concentrate especially on oral use and comprehension of Finnish, everyday vocabulary and phraseology. Instruction of literature and textual analysis will deal with representations of Finnish literary culture and is given in small groups. The course will also include project work, lectures and study visits related to Finnish language and culture. Language of instruction: Finnish. Teaching material: Will be distributed during the course. Assessment: The course involves a final examination or a written report. Participants will receive a certificate assessing their performance. The course is worth 9 ECTS credits (European Credit Transfer System). Date: 20 July - 10 August, (Arrival in the evening of 19 July and departure in the morning of 11 July). Place: University of Jyväskylä, Jyväskylä. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. Course IV in Finnish Language and Culture, Jyväskylä Participants: The course is intended for university students from all countries. The number of participants is 26 or 36 (of which 4-6 Nordic students). Proficiency: Students are expected to be able to follow instruction in Finnish at university level: their command of Finnish should be sufficient to enable them to take notes during lectures, give verbal and written summaries of what has been said and read a range of Finnish-language texts including academic sources. Objectives: To enable students to practise using Finnish when reading and writing about their own field of study broaden their perspective of Finnish literature build awareness of their language skills e.g. strengths and weaknesses improve spontaneity, fluency, accuracy and idiomatic usage identify more efficient language-learning strategies set targets and find ways of developing their language skills in the future. Programme: There are 80 hours of instruction in total. The course covers two areas of study: language and communication (60 hours) and literature (20 hours). The course will also include lectures and study visits related to Finnish language and culture. 16

19 Students are expected to analyse the linguistic and discursive aspects of various texts and then apply their findings to their own writings. In addition, they are required to prepare a more detailed academic analysis in essay format of the latest research in their chosen field. Syntax and vocabulary are an integral part of students language studies and the course includes workshops that deal with both of these areas of language learning in greater depth. The course also covers Finnish-language research into topical issues. Oral communication skills are practised with the aid of video equipment, language laboratories, roleplaying, and informationgathering exercises e.g. interviewing experts. The literature studies section of the course focuses on modern literature and its features in the context of the history of Finnish literature. This part of the course takes the form of lectures and group work. The texts to be studied are sent to students in advance. Language of instruction: All parts of the course are taught exclusively in Finnish. Teaching material: Teaching material is multimedia-based and is distributed during the course. Material for the literature studies section is also posted to students in advance. Assessment: The performance of students on the course is assesed by their teachers, their fellow students and the students themselves. In order to receive a certificate, students must have participated actively in the course. The course is worth 9 ECTS (European Credit Transfer System). Date: 20 July - 10 August, (Arrival 19 July and departure in the morning of 11 August.) Place: University of Jyväskylä, Jyväskylä. Fees: Instruction, teaching material and accommodation are free of charge. 17

20 Finnish Language Courses for Foreign Students During the Academic Year Suomen kielen kursseja ulkomaisille opiskelijoille lukuvuoden aikana Språkkurser i finska för utländska studeranden under läsåret Most of the universities in Finland offer basic courses in Finnish for international students. Listed below are only those universities which also offer degree studies in Finnish language. University of Helsinki Department of Finnish The courses offered by the Department of Finnish are intended for international students who have not received their pre-university education in Finland. The courses are open exclusively to students enrolled at the University of Helsinki (exchange students/scholarship holders, undergraduate and graduate students and students who have been granted the right to pursue non-graduate studies). Courses will be offered during the academic year. Most courses last one term. All courses are free of charge. Elementary Finnish Courses for Exchange Students (basic course and continuation course, 2 local credits / 4 ECTS credits each) are designed for visiting students (e.g. Erasmus, ISEP, Nordplus, Socrates, Tempus). The aim of these courses is to enable students to use Finnish in simple everyday situations. The language of instruction is mainly English. Finnish 1-4 courses (5 local credits / 10 ECTS credits each) are intended for the international students of the University of Helsinki whose degree requirements include compulsory Finnish studies. Space permitting, visiting students can be accepted. There are four different levels of difficulty - no previous knowledge of Finnish is required for the first course (Finnish 1). The aim of these courses is to give the students the ability to discuss, read and write within their main subject of study, after completing the whole block. The language of instruction is mainly Finnish. The Finnish Language and Culture Degree Programme is offered entirely in Finnish. Courses are open for those who have completed Finnish 4 (see above) with minimum grade of good or have completed similar studies elsewhere. Visiting students may choose freely courses of this programme, assuming they have an adequate knowledge in Finnish. The Finnish Language and Culture Degree Programme consists of Basic, Intermediate and Advanced Module courses (20 local credits / 40 ECTS credits each). The aim of the Basic Module studies is to improve the students skills in the Finnish language. This module also contains grammar courses as well as courses in Finnish history, culture and literature. In the Intermediate Module students can enhance their Finnish skills and choose more advanced theoretical studies in Finnish language and culture. In order to complete the Advanced Module students may incorporate into their Finnish Language and Culture programme other courses from the Department of Finnish, as well as courses from other departments (e.g. folklore, history, sociology etc.) to further develop their ability to express themselves in Finnish and to acquire more specific knowledge of Finnish language, society and culture. Further information on Finnish studies: Finnish for International Students Office, P.O. Box 3, FIN University of Helsinki, Finland, tel , fax

21 , web site Further information on admission: International Student Adviser of the University of Helsinki, postal address as mentioned above, tel , fax or International Affairs Officer of the Faculty of Arts, postal address as mentioned above, tel , fax University of Helsinki Language Centre / Open-enrollment courses The Language Services Unit of the University of Helsinki offers Finnish courses for foreigners who are not enrolled as students at the University of Helsinki throughout the year. New courses begin in September and January, and usually last for a whole term. Shorter intensive courses are also available in the summer (June, July, August). There is a tuition fee for all the courses. Further information: Language Services, University of Helsinki Language Centre, P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 5), FIN University of Helsinki, Finland, tel , fax , web site kksc/language.services. University of Joensuu Language Centre The Language Centre plans and arranges the teaching of required official and foreign languages at the university. The special emphasis of the teaching is on Language for Specific Purposes, e.g. professional language skills needed in studies and working life. In addition to courses in professional language, the language centre also organizes language courses at elementary, intermediate and advanced level for those who want to improve and develop their language skills further. For international students the Language Centre offers classes in Finnish as a Second/Foreign Language. The courses are primarily aimed at the students and scholars of the University of Joensuu. Further Information: University of Joensuu, Language Centre, P. O. Box 111, FIN Joensuu, Finland; Director of the Language Centre, Dr. Raija Elsinen, tel , Administrative Manager, Anna-Maria Saukkonen, tel , joensuu.fi; Language Centre Office, tel , web site kielikeskus. University of Jyväskylä Language Centre & Department of Languages, Finnish The Language Centre arranges basic Finnish courses (Finnish 1-5, 2-3 local credits / 4-6 ECTS credits each) both before and during the academic year. Most courses last one term; intensive one-month beginners courses are usually given in August. The courses are free of charge for degree students, exchange students and other members of the university community. Outside applicants may be accepted for a fee of 85 euros per one local credit course (2 ECTS credits), 170 euros per 2 local credit course(4 ECTS credits) and 255 euros per 3 local credit course (6 ECTS credits). Survival Finnish is intended for students who want to study some basics but do not plan to continue their Finnish studies further. Finnish 1-5, then, form the basis for further independent acquisition of Finnish. A student who has successfully completed Finnish 4 has sufficient structural knowledge and communicative skills for studying in Finnish, but further work on vocabulary and stylistic variation is still necessary. Thus Finnish 5 focuses on special, idiomatic features of Finnish vocabulary and oral and written skills needed especially in academic contexts. 19

22 Special courses focus on individual language skills (speaking and listening, writing, reading and grammar) and they are designed for students at intermediate or advanced level. They are offered each year, depending on demand and resources. Courses on special topics can also be arranged if a sufficient number of students are interested. Further information: Language Centre, P.O.Box 35, FIN University of Jyväskylä, Finland, tel , fax , web site The Department of Languages, Finnish offers a degree program in Finnish for speakers of other languages. Applicants must have advanced level Finnish language skills (Finnish 4 of the Language Centre or similar studies elsewhere). There is no fee but the applicants must be registered students or exchange students at the University of Jyväskylä. Further information: P.O.Box 35, FIN University of Jyväskylä, Finland, tel or , fax , web site www. jyu.fi/fennicum. University of Oulu Department of Finnish, Saami and Logopedics The Department of Finnish, Saami and Logopedics offers instruction in Finnish as a second language (integrated with basic instruction) for exchange students and scholarship students with previous studies in Finnish. The language of instruction is Finnish. Different criteria of evaluation are applied to the study performance of those studying Finnish as a second language and the performance of native students. There is a possibility for both native and nonnative Finnish students to take a minor subject course of 15 local credits (22,5 ECTS credits) in Finnish as a second and foreign language. Further information: Sirkka Vänttilä or Helena Sulkala, University of Oulu, Department of Finnish, Saami and Logopedics, P.O. Box 1000, FIN Oulun yliopisto, Finland, tel , or web site suosalo. University of Oulu Language Centre The Language Centre offers Finnish courses for foreign students, researchers and members of the university staff from abroad. The courses focus on the main language skills. Thus, for learners without any previous knowledge in Finnish there are Survival Finnish courses (1 local credit / 1,5 ECTS credits) and Beginners courses in Finnish (2 local credits / 3 ECTS credits). For more advanced learners there are Intermediate Finnish course I (lower level, 2 local credits / 3 ECTS credits), Intermediate Finnish course II (higher level, 2 local credits / 3 ECTS credits) and Finnish for advanced students (1-2 local credits / 1,5-3 ECTS credits). The courses are free of charge for foreign students registered at the University of Oulu. Students from outside the university are charged a participation fee. The Language Centre has audio studios and computer facilities that the students can use independently and free of charge to train their language skills. Further information: University of Oulu, Language Centre, P.O. Box 7200, FIN Oulun yliopisto, Finland, tel (office), fax , Finnish for foreigners teaching: Anne Koskela, tel , web site 20

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Study course code ects contents term other campus Community work methods

Study course code ects contents term other campus Community work methods Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 20.9.2016 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies' Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot Opiskelijat, joiden äidinkieli on ruotsi, voivat suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Sivuaineopinnot koostuvat oppiaineen perusopinnoista

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare 1 NPK RUOTSIN KÄÄNTÄMINEN HuK-TUTKINTO 180 op HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Opintojen alkuvaihe NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING HuK-EXAMEN 180 sp INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare NPK001 (2 sp) Nimi Namn Opiskelijanumero

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille. Bologna-seminaari 14.5.2012

ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille. Bologna-seminaari 14.5.2012 ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille Bologna-seminaari 14.5.2012 ECTS- ja DS-tunnus työpaja hakijoille Kansalliset ECTS-neuvonantajat, Tommi Haapaniemi, Itä-Suomen yliopisto Annika Stadius, Arcada Asiantuntija

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS - missä mennään? OHA-Forum-päivät 28.8.2013 Paula Ranne, UNIFI ry Valtakunnallinen kandipalaute: ideasta toteutukseen

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 OPPIAINEINFO torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 SISÄLTÖ uusi opinto-opas, opetussuunnitelma ja sen tuomat muutokset opintoihin ensi vuoden opetusohjelma kieliharjoittelu & työharjoittelu kansainvälinen

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Hankinnat 110322Johanna Virkanen Puh.

Lisätiedot