SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU"

Transkriptio

1 Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU 1. KYPSYYSNÄYTE JA TOINEN KOTIMAINEN KIELI Kypsyysnäytteen kielen ja toisen kotimaisen kielen määrittelee opiskelijan koulusivistyskieli. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on eri kuin koulutusohjelman kieli, ARENEn kielityötyhmän laatimien suositusten ( ) mukaisesti ehdotamme seuraavaa menettelyä: Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi mutta opiskelee suomenkielisessä koulutusohjelmassa: Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Toinen kotimainen kieli on suomi. Suomen kielen taidon osoittamiseksi ja toteamiseksi ARENEn työryhmä suosittaa näyttökoetta, jonka sisällön ammattikorkeakoulu voi määritellä itse. Ehdotamme seuraavia tapoja: 1) Suomen kielellä kirjoitettu opinnäytetyö ja sen suomenkielinen suullinen esittely riittävät suomen kielen taidon osoitukseksi. Viestinnän opettajan tulee olla läsnä opinnäytetyön suullisessa esittelytilaisuudessa. Viestinnän opettaja myös joko kirjaa Winhaan tai toimittaa opintotoimistoon suomen suullisen ja kirjallisen taidon arvosanat todistuslauseketta varten, tai 2) Opiskelija voi suorittaa suomen näyttökokeen/suomen opintojakson JOO-opintoina Yrkeshögskolan Noviassa vastaavassa yksikössä (tekniikka /sote-ala). Liiketalouden/matkailun/tietojenkäsittelyn opiskelija voi suorittaa suomen näyttökokeen, johon kuuluu sekä kirjallinen että suullinen osuus, liiketalouden/matkailun/tietojenkäsittelyn finskan opettajalle.

2 Mikäli opiskelijalla on ylioppilastutkinnossaan vähintään arvosana magna cum laude approbatur ruotsin kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa (joka osoittaa ko. kielen erinomaista taitoa), kypsyysnäytteen kieli voi olla myös suomi. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi mutta opiskelee ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa: Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi. Toinen kotimainen kieli on ruotsi. Ruotsin kielen taidon osoittamiseksi ja toteamiseksi: 1) Ruotsin kielellä kirjoitettu opinnäytetyö ja sen ruotsinkielinen suullinen esittely riittävät ruotsin kielen taidon osoitukseksi. Viestinnän (ruotsi)/ruotsin opettajan tulee olla läsnä opinnäytetyön suullisessa esittelytilaisuudessa. Viestinnän/ruotsin opettaja myös joko kirjaa Winhaan tai toimittaa opintotoimistoon ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon arvosanat todistuslauseketta varten, tai 2) Opiskelija suorittaa ruotsin näyttökokeen, johon kuuluu sekä kirjallinen että suullinen osuus, liiketalouden/matkailun/tietojen käsittelyn ruotsin opettajalle. Mikäli opiskelijalla on ylioppilastutkinnossaan vähintään arvosana magna cum laude approbatur suomen kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa (joka osoittaa ko. kielen erinomaista taitoa), kypsyysnäytteen kieli voi olla myös ruotsi. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi/ruotsi, mutta opiskelee englanninkielisessä koulutusohjelmassa: Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään. Toisen kotimaisen kielen taidon toteamiseksi opiskelija joko suorittaa toisen kotimaisen kielen opintojakson tai näyttökokeen, tarvittaessa JOO-opintoina Yrkeshögskolan Noviassa (ks yllä). Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi/ruotsi, mutta opiskelee suomen/ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa:

3 Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen koulutusohjelman kielellä, ja todistuslausekkeeseen tulee maininta muulla kielellä saadusta koulusivistyksestä. Yleistä on että näiden opiskelijoiden kohdalla toisesta kotimaisesta kielestä saadaan vapautus puuttuvien/ riittämättömien pohjatietojen perusteella, jolloin säädettyä toisen kotimaisen kielen taidon vaatimusta ei voida soveltaa. Vapautus kirjataan Winhaan toimialajohtajan päätöksen mukaisesti. Opiskelijahallinto, Vapautus. Opinnon laajuudeksi tulee 0 op. Oletuksena on, että opiskelija suorittaa vastaavan laajuuden jotain muita kieliopintoja. Esimerkkejä kielilausekkeista jos koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi (kielilauseke viedään Winhaan: Opiskelija, Valmistuminen välilehti, Todistuksen lisätiedot kenttä): Opiskelija on saanut koulusivistyksensä muualla kuin Suomessa. Saanut vapautuksen ruotsista, suomenkielinen koulutusohjelma ja kypsyysnäyte. Opiskelija on suorittanut tutkinnon sekä opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä. Hän on suorittanut aiemman koulusivistyksensä ulkomailla muulla kielellä kuin suomen tai ruotsin kielellä. Täten opiskelija on vapautettu asetuksen 352/2003, 8, 1. mukaisesta ruotsin kielen taidon vaatimuksesta. Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisissa vieraissa kielissä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 ). The student has completed the degree and the maturity test included in the thesis in Finnish. The student's school education was completed abroad in a language other than Finnish or Swedish. The student has thus been exempted from the requirements on Swedish stipulated by Decree 352/2003, 8, 1. The student has gained such oral and written skills in the obligatory languages required by the degree programme that are necessary for practising the profession and for further professional development (Decree 352/2003, 8 ).

4 Opiskelija on saanut koulusivistyksensä muualla kuin Suomessa. Ruotsinkielinen koulutusohjelma. Den studerande har uppnått i utbildningsprogrammets obligatoriska främmande språk sådana muntliga färdigheter, som behövs för att kunna verka och utveckla sig vidare i yrkeslivet (352/2003, 8 ). Den studerande har fått sin skolbildning på ett annat språk än finska eller svenska, avlagt yrkeshögskoleexamen på svenska språket, avlagt mognadsprovet som ingår i examensarbetet på svenska samt visat prov på nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska, som enligt lagen (424/2003, 6 ) krävs av offentligt anställda som verkar vid tvåspråkiga myndigheter. The student has gained such oral and written skills in the obligatory languages required by the degree programme that are necessary for practising the profession and for further professional development (Decree 352/2003, 8 ). The student has received her school education in other language than Finnish or Swedish, completed the Polytechnic degree programme in the Swedish language, completed the maturity test included in the thesis in the Swedish language and acquired the oral and written language skills in Finnish required of state officials functioning in a position requiring a higher education in a bilingual office according to the Act (424/2003, 6 ) with a grade of satisfactory. Opiskelija on suorittanut suomalaisen lukiotutkinnon, mutta käynyt kouluaan aikaisemmin ulkomailla, ruotsin pohjatiedot ovat heikot. Toimialajohtaja on vapauttanut opiskelijan ruotsin opinnoista, ja tilalla hän on suorittanut vastaavat op-määrän muuta kieltä. Koulutusohjelman kieli on suomi. Opiskelija on suorittanut tutkinnon sekä opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä. Hän on suorittanut aiemman koulusivistyksensä osittain suomen ja osittain muulla kielellä. Opiskelija on vapautettu asetuksen 352/2003, 8, 1. mukaisesta ruotsin kielen taidon vaatimuksesta puuttuvan ruotsin kielen taidon vuoksi. Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisissa vieraissa kielissä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 ).

5 The student has completed the degree and the maturity test included in the thesis in Finnish. The student's school education was completed abroad in a language other than Finnish or Swedish. The student has been exempted from the requirements on Swedish stipulated by Decree 352/2003, 8, 1 due to the lack of skills in Swedish. The student has gained such oral and written skills in the obligatory languages required by the degree programme that are necessary for practising the profession and for further professional development (Decree 352/2003, 8 ). 2. KIELTEN HYVÄKSILUKU Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavan ammattialan kieliopinnot toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, opinnot luetaan hyväksi sellaisenaan. Mikäli opiskelija on suorittanut saman laajuiset ja samantasoiset eri ammattialan kieliopinnot toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, hän täydentää edellä mainittuja opintoja alakohtaisesti, jotta säädösten vaatima ammattialakohtainen kielitaito saavutetaan. Kaupallisen alan kieliopintoja ei siis lueta hyväksi tekniikan alalla (tai päinvastoin) sellaisinaan, vaan alakohtainen kielitaito tulee täydentää. Kielten hyväksilukuanomuksissa ruotsin/finskan kielen osalta tulisi tarkkaan katsoa, onko edellisessä oppilaitoksessa annettu ruotsista /finskasta myös suullisen kielitaidon arvosana. Mikäli suullisen kielitaidon arvosanaa ei ole, opiskelijan tulee antaa suullisen kielitaidon näyttö. Opiskelija ohjataan tällöin ruotsin/finskan opettajalle, joka sopii opiskelijan kanssa tarvittavien näyttöjen antamisesta. Opettaja voi joko lisätä opiskelijan jollkein olemassa olevalle toteutukselle Winhassa ja antaa kirjallisen ja suullisen kielitaidon arvioinnin suoraan Winhaan tai toimittaa arvosanat opintotoimistoon. Kielten hyväksilukuanomukset lähetettäväksi myös vastaavan kielen opettajalle kommentoitavaksi, varsinkin jos kieliopinnot eivät ole saman laajuiset tai samalta ammattialalta. Tällöin opettaja ja opiskelija voivat sopia opintojen täydentämisestä. Toisen kotimaisen kielen kielitaidon merkitseminen Winhaan, kun suoritukset on hyväksi luettu ja opiskelijalla on arvioinnit kirjallisesta ja suullisesta osaamisesta. Varsinainen kielen opintojakso, joka kerryttää opintopisteet kirjataan muualla suoritettuna (M). Opintotoimiston tulee saada opintosuoritusote lähtökorkeakoulusta (tarvittaessa opintotoimisto voi sen tilatakin), jossa on kirjattuna

6 virkamieskielen suullinen ja kirjallinen osaaminen. Nämä arvosanat talletetaan Winhaan. Todistusmerkinnät tulevat kuten Vamkissa arvioinnin saaneillekin. Vastaavasti jos Vamkista eroavalla opiskelijalla on arvioitu virkamieskielen suullinen ja kirjallinen osaaminen. Hänen arvosanansa voidaan tulostaa opintosuoritusotteelle. (Hopsin sisältö, kaksoisklikataan esim. opintoa Kirjallinen virkamiesruotsi. Ikkuna Hops:n opinto avautuu, valinnat kohtiin Opinto tulostetaan, Laajuus tulostetaan, Tallennus.) Toisen kotimaisen kielen kielitaidon merkitseminen kun opiskelijan toisen kotimaisen kielen suoritukset on hyväksi luettu ja opiskelijalla ei ole kirjallisen ja suullisen kielitaidon arvosanoja toisesta kotimaisesta virkamieskielestä lähtökoulusta: Varsinainen kielen opintojakso, joka kerryttää opintopisteet kirjataan muualla suoritettuna (M). Ruotsin/finskan opettaja joko lisää opiskelijan jollekin olemassa olevalle toteutukselle Winhassa ja antaa kirjallisen ja suullisen kielitaidon arvioinnin suoraan Winhaan tai toimittaa arvosanat opintotoimistoon, jolloi opintoshiteeri tallettaa arvosanat opiskelijan tietoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan kielitaitolauseke: Opiskelija on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003, 8 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: <kotim2kieli> suullinen taito <kotim2arv_su> ja kirjallinen taito <kotim2arv_ki>.

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot