Syyslukukausi 2013: 26 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syyslukukausi 2013: 26 op"

Transkriptio

1 1 Kansanlähetysopisto TEOLOGIALINJAN OPINTOSUUNNITELMA SYKSY 2013 Teologialinjan tavoitteena on johdattaa opiskelija omaksumaan kokonaiskuva kristillisen uskon perusteista, sen merkityksestä moniarvoisessa ja maallistuneessa yhteiskunnassa sekä opastaa todistamaan uskosta Jeesukseen Kristukseen nykyajassa mielekkäällä tavalla. Opiskelu varustaa, haastaa ja rohkaisee raamatullisen teologian opiskeluun, soveltamiseen ja esilläpitämiseen kristittynä ja hengellisen työn vastuunkantajana. Eri opintokokonaisuuksista rakentuu yhteensä yhden lukuvuoden kestävä, 56 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Teologialinjalla voi kuitenkin opiskella myös vain lukukauden. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti n. 27 tuntia opiskelua tai sivua kirjallisuutta, tekstin vaikeusasteesta ja kielestä riippuen, tai 5000 sanan esseetä. Opiskelu toteutuu pääasiassa suomeksi. Toisinaan luentoja on englanniksi (ilman tulkkausta tai sen kanssa). Osa kirjallisuudesta on englanniksi. Syksyn opintojen laajuus on 27 op. Teologialinjalla on mahdollista opiskella yleistä teologiaa Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) avoimessa yliopistossa yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti ja saada opintopisteitä. Yliopisto-opinnot katsotaan silloin osaksi linjalla opiskelua. Ohjeet yleisen teologian opiskelusta (kustannuksista, kirjallisuudesta, tuutoroinnista yms.) ovat opintosuunnitelman lopussa. Opintokokonaisuuksien toteutustavat Luennot Esseet Käytännön työssä tapahtuva oppiminen (toimintaviikko, muut vastuutehtävät) Pienryhmätyöskentely o Raamattupiirien vetäjien palaveriin osallistuminen ja piirin vetäminen o Raamattupiiriin ja kasvuryhmään osallistuminen o Toimintaviikon tiimityöskentely ja valmistautuminen tiiminä toimintaviikkoon o Oppitunteihin liittyvä ryhmätyöskentely Aamuhartauksien pito ja niihin osallistuminen Ohjattu henkilökohtainen hiljentyminen Opintomatkat Itseopiskelu Verkko-opiskelu Yhteiselämä Kansanlähetysopistolla

2 2 Syyslukukausi 2013: 26 op 1. Eksegetiikka 8 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoja, niiden keskeistä sisältöä ja historiallista taustaa oppii näkemään Vanhan testamentin yhteyden Uuteen testamenttiin saa välineitä itsenäiseen Raamatun tutkimiseen ja tulkintaan sekä motivoituu lukemaan Raamattua säännöllisesti tuntee Raamatun keskeisiä opetuksia tuntee tieteellisen raamattututkimuksen lähtökohtia, metodeja, tuloksia ja osaa arvioida niitä tieteen omin keinoin sekä Raamatun itseymmärryksen valossa oppii arvostamaan hyvää tieteellistä raamattututkimusta oppii vetämään raamattupiiriä soveltaa Raamatusta oppimaansa omaan elämäänsä Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä tehtävistä, esseistä, raamattupiirikoulutuksesta ja raamattupiireihin osallistumisesta Raamattuteologia Raamatun punainen lanka - Mikä on Raamatun juoni? - Miten voisin ymmärtää Raamattua kokonaisuutena? - Mitä voin oppia pelastushistoriasta? 1. Korinttilaiskirje - Korintin seurakunnassa oli samanlaisia ongelmia kuin monissa tämän ajan seurakunnissa - Korintin seurakunta oli aktiivinen seurakunta. Seurakuntalaiset olivat saaneet runsaasti armolahjoja, mutta samalla niiden käytössä oli monia epäraittiitta piirteitä, joihin Paavali joutui puuttumaan. - Paavali antaa moniin kysymyksiin selkeitä ja käytännöllisiä neuvoja. Millaisia ohjeita Paavali antaa sinun elämääsi ja seurakuntasi elämään? Pieniä profeettoja - Habakuk - Joona - Nahum - Joel - Sefanja Leif Nummela Marko Turunen Jarkko Haapanen Iikka Kyllönen 18 h (1h = 45 min.)

3 3 Roomalaiskirje - Roomalaiskirjeen sanoma omalle ajalleen ja meille - Tärkeiden opillisten kysymysten käsittelyä, esim. vanhurskauttaminen ja laki ja evankeliumi - 1. Johdanto - 2. Huono uutinen - 3. Hyvä uutinen - 4. Kristuksessa pyhä - 5. Evankeliumi täytyy kuulla - 6. Israel pelastushistorian näyttämöllä - 7. Evankelinen kehotus Timo Keskitalo 28 h 1. Mooseksen kirjan luvut Daniel Nummela 1.2. Raamattututkimus ja hermeneutiikka Raamatun arvovalta - Kaanonin muodostuminen - Raamatun itseymmärrys - Raamatun arvovalta dogmatiikassa ja kirkossa Raamatun tulkinta - Raamatun tulkinnan periaatteita - Chicagon julkilausuma ja Raamatun erehtymättömyys - Miten ihminen pelastuu? Reformoidut ja luterilaiset tulkinnat Raamatun ulkopuoliset tekstit - Tutustumista Raamatun ulkopuolisiin teksteihin ja niiden teologian pohtimista - Tekstien merkitys Raamatulle ja erityisesti Uudelle testamentille - Kuolleen meren kirjakääröt - Vanhan testamentin apokryfit - Gnostilaiset kirjoitukset Vanhan testamentin tulkinta Uudessa testamentissa - Tulkitsivatko Uuden testamentin kirjoittajat Vanhaa testamenttia väärin vai onko heidän tulkintansa mielekästä? Mistä lähtökohdista käsin ja mitä periaatteita noudattaen ensimmäiset kristityt lukivat Vanhaa testamenttia? Marko Turunen Matti Väisänen Niilo Räsänen Daniel Nummela Leif Nummela Risto Soramies Jouni Anttila Jarkko Haapanen Marko Turunen Niilo Räsänen Leif Nummela

4 4 - VT:n tulkinta evankeliumeissa - VT:n tulkinta Apostolien teoissa - VT:n tulkinta UT:n kirjeissä Essee Raamatun arvovallasta ja tulkinnasta - Opiskelija lukee aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja kirjoittaa kirjasta/kirjoista esseen (ks. tarkemmat ohjeet alla). Etäopiskeluviikon kirja ja tehtävät - Viikon aikana opiskelija lukee Leif Nummelan kirjasta Alkaen Mooseksesta ja suorittaa verkossa tehtäviä kirjasta. 50 h 30 h 1.3. Raamattupiirit Raamattupiirikoulutus - Millaisia raamattupiirimetodeja on olemassa? - Vinkkejä piirin vetämiseen - Piirissä usein esiin tulevia ongelmia - Miten raamattupiirikysymyksiä tehdään? Raamattupiirit - Raamattupiirit kokoontuvat joka toinen maanantai Raamattupiirivetäjien palaveri - Raamattupiirin vetäjien ohjausta ja tukemista - Raamattupiirikysymysten tekoa Jarkko Haapanen Pienryhmät Jarkko Haapanen 4 h 6 x 2 h = 12 h 2 h

5 5 2. Apologetiikka 7 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee aatteellisten ja filosofisten virtausten historian ja merkityksen tuntee keskeiset maailmankatsomukset ja uskonnot tuntee apologetiikan raamatulliset perusteet, tarpeellisuuden, historiaa ja metodeja osaa arvioida maailmankatsomusten ja uskontojen perusteluja osaa perustella kristillisen uskon ainutlaatuisuutta moniarvoisessa yhteiskunnassa oppii tarkastelemaan kristinuskoa kyseenalaistavia väitteitä ja vastaamaan niihin osaa tunnistaa populaarikulttuurin maailmankatsomukselliset ja eettiset kannanotot sekä hyödyntää oppimaansa dialogissa tuntee tieteissä käytävää keskustelua maailmankaikkeuden ja elämän synnystä sekä kehittymisestä ja osaa suhteuttaa keskustelun kristilliseen uskoon tutustuu nykyajan eettisiin kysymyksiin ja osaa arvioida eri eettisiä ratkaisuja oppii muotoilemaan uskonsa pohjalta kysymyksiä, analysoimaan niitä ja etsimään vastauksia Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä tehtävistä, kirjatenteistä, esseistä, verkkoopiskelusta, ryhmätöistä ja keskusteluista. Johdatus apologetiikkaan - Apologetiikan perusteet ja lähtökohdat - Apologetiikan metodit - Apologetiikan peruskysymyksiä: 1. Mitä voimme tietää? 2. Jumalan olemassaolo 3. Pahuuden ongelma Aatteiden historia - Länsimaiden historian keskeiset aatteet ja filosofiat - Kristinusko aatehistorian paineissa - Opetus englanniksi Ajankohtainen Jeesus - Opetusta Jeesuksen persoonasta ja tehtävästä sekä häneen kohdistuvan uskon puolustusta. - Aiheita: (i) Ainutlaatuinen Jeesus, (ii) Uuden testamentin Jeesus, (iii) Evankeliumien Jeesus, (iv) Jeesus ihmeiden tekijä, (v) Jeesus vertausten kertoja, (vi) Jeesus Messias, (vii) Jeesus eetikko, (viii) Ristiinnaulittu Jeesus, (ix) Ylösnoussut Jeesus, (x) Takaisin palaava Jeesus Ajankohtainen etiikka - Periodilla perehdytään tärkeisiin ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin ja Ilkka Rytilahti Pasi Turunen Jarkko Haapanen Jonathan Heeb Raimo Mäkelä Sonja Falk Pasi Turunen 15 h

6 6 pohditaan myös periaatteellisella tasolla, miten kristityn tulisi elää yhteiskuntansa kansalaisena, toisaalta kuuliaisena esivallalle ja toisaalta kuuliaisena Jumalalle. - Kristittynä yhteiskunnassa - Raamatun opetus homoseksuaalisuudesta - Raamatun merkitys ajankohtaiselle eettiselle keskustelulle - Luterilainen oppi kahdesta regimentistä - Abortti ja eutanasia - Homoseksuaalisuus ja avioliitto Mies ja nainen Jumalan kuvana - Miten sukupuoli liittyy Jumalan kuvana olemiseen? - Asettaako Raamattu naisen ja miehen eriarvoiseen asemaan? - Millainen on kristillinen asenne elää naisena/miehenä? Kaksi apologetiikan esseetä - Opiskelija lukee aiheeseen liittyviä kirjoja ja kirjoittaa niistä esseet (ks. tarkemmin alla). - Ensimmäinen essee käsittelee apologetiikan johdantokysymyksiä. - Toinen essee käsittelee luonnollista teologiaa ja etiikkaa. Soili Haverinen 3 h 2 x 50 h

7 7 3. Systemaattinen teologia 1 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee luterilaisen dogmatiikan pääkohdat ja tutustuu Luterilaisten Tunnustuskirjojen keskeisiin opetuksiin oppii arvioimaan erilaisia teologisia virtauksia tuntee lähetystyön raamatullisen perustan sekä lähetysteologian nykyiset päälinjat ja ajankohtaisen keskustelun pääkohdat tutustuu käytännön lähetystyöhön ja rohkaistuu löytämään oman paikkansa lähetystyössä lähtijänä tai lähettäjänä tutustuu kirkon historiaan eri aikakausina erityisesti luterilaisuuden ja lähetystyön näkökulmista sekä herätysliikkeiden ja Kansanlähetyksen historiaan Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä ryhmätöistä, kyselytunneista, verkko-opiskelusta, tenteistä, esseistä ja seurakuntatyön tehtävistä Dogmatiikka Isä, Poika ja Pyhä Henki - Miksi uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan? - Millainen on Jumala? - Millainen on kristillinen ihmiskäsitys? - Mitä synti on? - Mitä tiedämme Jeesuksesta? - Mitä on usko Jeesukseen? - Miten ihminen pelastuu? - Mitä on vanhurskauttaminen? - Pyhä Henki, toinen Puolustaja - Miksi Pyhä Henki tuli? - Miten Pyhä Henki puolustaa? - Pyhän Hengen kaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen Armonvälineet - Miten Jumala toimii armonvälineissä? - Miksi vietämme ehtoollista? - Mitä saamme kasteessa? - Mikä on kasteen ja uskon suhde? - Onko lapsikaste raamatullinen? Laura Järvinen Jarkko Haapanen Niilo Räsänen 13 h 5 h 3.2. Missiologia Lähetyksen päivä - Perusasioiden käsittely lähetystyöstä: Miksi lähetystyötä tehdään, kenelle lähetys kuuluu? - Lähetystyön tämänhetkiset painopistealueet Eri opettajia 5 h

8 8 Mikä on Kansanlähetys? - Kansanlähetyksen yleisesittely - Kansanlähetyksen näky ja korostukset, sijoittuminen kirkon herätysliikekentässä Mitä on luterilaisuus? - Luterilaisuuden erityispiirteet - Miten luterilaisuus eroaa muista kirkkokunnista? Mika Tuovinen Henri Haataja 2 h 3 h

9 9 4. Käytännöllinen teologia 4 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee sielunhoidon perusteet pystyy vierellä kulkijana tukemaan elämän eri tilanteissa olevia ihmisiä löytää oman paikkansa hengellisessä työssä ja omia lahjojaan sekä rohkaistuu käyttämään niitä tuntee evankelioimistyön perusteet ja eri toimintamuotoja harjoittelee evankelioimistyötä käytännössä tutustuu Kansanlähetyksen toimintaan kotipaikkakunnalla Oppii muotoilemaan uskonsa pohjalta kysymyksiä, analysoimaan niitä ja etsimään vastauksia Näkee yhteyden opin ja käytännön välillä sekä oppii soveltamaan Raamattua ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelu koostuu luennoista, tiimityöskentelyn harjoittelusta, toimintaviikoista, puheen ja raamattuopetusten pitämisen harjoittelusta, tutustumisesta Kansanlähetyspiiriin sekä ryhmä - ja yksilökeskusteluista. 4.1 Evankeliointi Evankeliointi - Mitä evankeliointi tarkoittaa? - Millaisia evankelioimistapoja on olemassa? - Miten pidän kouluvierailun? Evankelioiva draama - Evankelioivan draaman suunnittelu ja toteutus Toimintaviikolle valmistautuminen - Tiimin johtaminen ja tiimissä toimiminen - Vuorovaikutus ja yhteistyötaitojen kehittyminen - Vastuunottaminen - Rukous Marjut Haapasaari Antti Sevanto Tiimit 5 h 8 h 19 h Toimintaviikon info Jarkko Haapanen 2 h Toimintaviikko - Omien lahjojen kokeilu ja löytäminen - Tiimi ja yhteistyötaitojen kehittyminen - Vastuunottaminen - Valmiuksia käytännön evankeliointiin - Halua viedä evankeliumia eteenpäin - Jumalan mahdollisuuksien näkeminen Tiimit 5 päivää = 40 h Toimintaviikon palaute Jarkko Haapanen 4 h

10 10 Vastuunkantaminen - Miten kristitty voi kantaa vastuuta? - Antaminen ja kymmenykset Tiimit Marjut Haapasaari 5 h 4.2. Kristityn elämä Sielunhoito - Opiskelija tutustuu sielunhoidon periaatteisiin ja oppii toimimaan yleisimmissä sielunhoidollisissa tilanteissa. Kyselypäivät - Mahdollisuus kysyä tunneilla tai muuten heränneitä Raamattuun ja kristinuskoon liittyviä kysymyksiä Keskustelufoorumi - Mahdollisuus kysyä linjan omilla tunneilla tai muuten heränneitä kysymyksiä. - Opetellaan kysymysten muotoilua ja analysointia, vastausten muodostamista ja eri vaihtoehtojen arvioimista. - Foorumeissa työstetään viestimissä julkaistuja kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Seppo Palonen Niilo Räsänen Isto Pihkala 5 h 7 h 12 h

11 11 5. Henkilökohtainen kasvuprosessi 7 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija ymmärtää säännöllisen hartauselämän ja ehtoollisella käynnin merkityksen ymmärtää säännöllisen Raamatun lukemisen tärkeyden ja peilaa Raamatun sanomaa elämäntilanteeseensa saa työkaluja itsensä kehittämiseen saa tukea kasvulleen kasvuryhmässä Opiskelu koostuu aamuhartauksista, hiljentymisistä, ehtoollisista, kasvuryhmään osallistumisesta ja henkilökohtaisista keskusteluista. Ohjattu itseopiskelu - Kirjallisuuden lukeminen - Esseiden kirjoittaminen, tenttien tekeminen - Tehtävien purku yhdessä - Linjavastaavan mentorointi/tuutorointi Aamuhartaudet, pitäminen ja osallistuminen Henkilökohtainen hiljentyminen Kasvuryhmään osallistuminen (+ henk.koht. keskustelu ja illanvietto) Aamuehtoolliset 12 h 25 h 40 h 17 h 11 h Muu toiminta: Liikunta Opiskelijat 30 h Infoa opiskelusta Henkilökunta 8 h Palvelutehtävien jako + oppilaskunnan hallituksen valinta Maila Salin Jarkko Haapanen 4 h Viikon aloitus Henkilökunta 5 h Retki Pappilanniemen leirikeskukseen Sääksmäelle - Tutustuminen - Ryhmäytyminen - Hiljentyminen Henkilökunta Opiskelijat 13 h Talkoopäivä Henkilökunta 3 h Palaute syksystä Linjavastaavat 5 h Joulujuhla Henkilökunta 2 h

12 Opiskelijat 12

13 Ohjatun itseopiskelun tehtäviä ja kirjallisuutta Lukukauden aikana opiskelija lukee n sivua kirjallisuutta, josta hän kirjoittaa neljä esseetä (1000 sanaa/essee). Esseet palautetaan Moodleen (http://moodle.kansanlahetysopisto.fi). Esseessä vastataan kysymyksiin, jotka laitetaan Moodleen viimeistään kaksi viikkoa ennen palautusta. Linjavastaava arvioi esseet (asteikolla 1-5) ja antaa niistä kirjallista palautetta Moodlen kautta. Lukujärjestykseen laitettu Ohjattu itseopiskelu on erikseen kirjaesseiden tekemiseen varattua aikaa. Kun lukujärjestyksessä lukee ohjattu itseopiskelu, linja kokoontuu päivän aluksi Kappelin seminaariluokkaan tarkistamaan päivän ohjelman ja tarvittaessa sopimaan tuutoroinnista yms. Tähti kirjan jälkeen kertoo sen vaikeustasosta: * = yksinkertainen, ** = keskitaso, *** = vaativa. Kirjaessee 1: Eksegetiikka (yht. n s.) Aihepiiri: Raamatun arvovalta ja tulkinta a. Artikkeli: - Chicagon julkilausuma Raamatun virheettömyydestä (11 s.). Saatavilla netistä osoitteessa: Julkilausuma on myös Mäkilän & Turusen liitteenä. ** b. Tarvittava sivumäärä valitsemalla yhden tai useamman seuraavista kirjoista: - Gordon D. Fee & Douglas Stuart: Kirjojen kirja - Avaimia Raamatun tulkintaan (318 s.) ** - Petri Mäkilä & Pasi Turunen (toim.): Jumalan Sana inspiroitu ja erehtymätön (220 s.) ** - Craig Blomberg: The Historical Reliability of the Gospels (2. uud. p.) (356 s.) *** - John Wenham: Christ and the Bible (206 s.) * - Vern Sheridan Poythress: Inerrancy and Worldview: Answering Modern Challenges to the Bible (272 s.) ** - Vern Sheridan Poythress: Inerrancy and the Gospels: A God-Centered Approach to the Challenges of Harmonization (238 s.) ** - David Thompson: A Clear and Present Word: The Clarity of Scripture (196 s.) ** Essee palautetaan Moodleen pe klo 16 mennessä. Kirjaessee 2: Apologetiikka (yht. n s.) Aihepiiri: Johdatus kristillisen uskon puolustukseen. Tarvittava sivumäärä valitsemalla yhden tai useamman seuraavista kirjoista: - Stefan Gustavsson: Mihin uskomme perustuu? (272 s.) ** - C.S. Lewis: Tätä on kristinusko (213 s.) ** - W.L. Craig: Reasonable Faith (416 s.) *** - W.L. Craig: Valveilla. Uskon perusteltu puolustaminen (292 s.) / On Guard (286 s.) ** - Tim Keller: Mihin Jumalaa tarvitaan? (336 s.) / The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism (293 s.) ** - John Warwick Montgomery: Tractatus Logico-Theologicus (240 s.) *** Essee palautetaan Moodleen pe klo 16 mennessä. Kirjaessee 3: Apologetiikka Aihepiiri: Luonnollinen teologia ja etiikka. Valitse yksi kirja: - J. Budziszewski: Tätä emme voi olla tietämättä (303 s.) ** - J. Budziszewski: On the Meaning of Sex (162 s.) ** 13

14 - S. Girgis, R.T. Anderson, R.P. George: What is Marriage? Man and Woman: A Defense (133 s.) ** - Richard Eyer: Pyhä Jumala pyhä elämä (175 s.) * (Eyerin kirja on netissä: JA - Ari Puonti: Suhteesta siunaukseen Homoseksuaalisuus, terapeuttinen sielunhoito ja Raamattu (229 s.) * TAI - Uuden lääketieteen uhrit (137 s.) * TAI - Eutanasia vastaus kärsimyksen ongelmaan? (129 s.) * Essee palautetaan Moodleen to klo 16 mennessä. Etäopiskeluviikko: Alkaen Mooseksesta Etäopiskeluviikon aikana opiskelija lukee Leif Nummelan Alkaen Mooseksesta (282 s.) ja suorittaa kirjasta Moodlessa annettuja tehtäviä. Etäopiskeluviikolle tehtäviä on kolme. Viikonlopputapahtumat: Teologialinjan opiskelijat voivat osallistua maksutta seuraaviin viikonlopputapahtumiin: ISRAEL-PÄIVÄT, ajankohtaisia uutisia juutalaistyöstä MESTARIN MIEHET, miestenpäivät Päiville osallistujat kirjoittavat tapahtumasta 400 sanan raportin. Raportti tulee toimittaa Moodleen viikon kuluessa tapahtumasta. Raportoinnin laiminlyöneeltä veloitetaan jälkikäteen tapahtuman osallistumismaksu. 14

15 15 Yleisen teologian opiskelu Kansanlähetysopiston teologialinjalla Yleistä Teologialinjan opiskelijoilla on mahdollista opiskella yleisen teologian opintokokonaisuuksia Kansanlähetysopistolla. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja opiskelu on yliopiston opetussuunnitelman mukaista. Opiskelu on luonteeltaan monimuotoopiskelua. Linjavastaava tuutoroi opiskelua, ja opinnot suoritetaan Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintokokonaisuudet Yleisestä teologiasta on tarjolla seuraavat opintokokonaisuudet ja suositeltu suoritusaika: - Johdatus Uuden testamentin tutkimiseen (5 op), syyslukukausi - Johdatus systemaattiseen teologiaan (5 op), syyslukukausi - Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan (5 op), kevätlukukausi - Johdatus opin historiaan (3 op), syyslukukausi - Johdatus käytännölliseen teologiaan (2 op), kevätlukukausi - Sielunhoito ja pastoraalipsykologia (3 op), kevätlukukausi - Uskontotieteen oppihistoria (2 op), kevätlukukausi Peruskurssien jakaminen syys- ja kevätlukukaudelle mahdollistaa opiskelijalle hyödyntämään yliopisto-opiskelussaan teologialinjan lukujärjestyksessä olevan opetuksen, joka tukee kyseisen peruskurssin suorittamista (esim. käsittelemällä kurssiin liittyviä aiheita). Henkilökohtainen opintosuunnitelma Mikäli teologialinjan opiskelija lukee yleistä teologiaa, tekee hän linjavastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (pohja opiston moodle-ympäristössä), josta käy ilmi, missä määrin hän osallistuu teologialinjan omaan opetukseen tai suorittaa sen tehtäviä ja missä määrin hän käyttää aikaansa yleisen teologian opiskeluun. Pääsääntöisesti yleistä teologiaa lukevan opiskelijan kirjallisuus teologialinjalla vaihtuu avoimen yliopiston määräämään kirjallisuuteen suoritettavien opintokokonaisuuksien osalta. Tuutorointi Tuutorointi, lukupiirit yms. sovitaan linjavastaavan kanssa lukukauden alussa. Tuutorointi voi tapahtua ryhmässä tai yksitellen. Lukujärjestykseen merkityt itseopiskelun ajankohdat ovat ensisijaisia tuutoroinnin ajankohtia. Linjavastaavaa tavatessaan opiskelija voi käydä keskustelua lukemastaan kirjallisuudesta ja saada palautetta kirjallisiin tehtäviin ennen niiden palauttamista yliopistolle. Palautetta saadaksesi sinun on hyvä toimittaa aineisto linjavastaavan lokeroon tai sähköpostiin vähintään kaksi vuorokautta ennen tapaamista. Ilmoittautuminen opiskelemaan yleistä teologiaa Teologialinjan opiskelijat tallennetaan Itä-Suomen yliopiston opintotietojärjestelmään oppilaitoksen toimittamien ilmoittautumislomakkeiden perusteella. Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan Avoimeen yliopistoon oppiaineen koulutussihteerille. Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava opintokokonaisuus tai yksittäiset opintojaksot, joille opiskelija ilmoittautuu. Opiskelijan ilmoittautuminen on sitova ja sen perusteella Avoin yliopisto laskuttaa yhteistyöoppilaitokselta opiskelijoiden opintomaksut.

16 Opiskelija täyttää ilmoittautumiskaavakkeen linjavastaavan kanssa. Alkuvaiheessa on hyvä päättää, suorittaako yleisen teologian perusopinnot vai yksittäisiä opintokokonaisuuksia. Itä-Suomen yliopisto rekisteröi ilmoittautuneen avoimen yliopiston opiskelijaksi ja toimittaa tunnukset verkko-oppimisympäristöön. Sieltä opiskelija saa oppimistehtävät, voi tarkastella opintosuorituksiaan, ilmoittautua kuulusteluihin yms. (Vaihtoehtoisesti teologialinjan opiskelija voi opiskella yleistä teologiaa etäopiskeluna. Yliopiston näkökulmasta hän opiskelee itsenäisesti mutta Kansanlähetysopiston kannalta yleisen teologian opiskelu on osa opiskelua teologialinjalla. Ero edelliseen on, että opiskelija maksaa opiskelusta koituvat kulut suoraan yliopistolle.) Yleisen teologian opintojen kustannukset Opiskelija maksaa Kansanlähetysopistolle avoimen yliopiston hinnaston mukaiset maksut opinnoista, jotka hän on ilmoittanut suorittavansa. Kansanlähetysopisto puolestaan tilittää opintomaksut yliopistolle. Teologialinjalla yleistä teologiaa opiskeleva maksaa siten (a) lukukausimaksun Kansanlähetysopistolle ja (b) maksut opinnoistaan yliopistolle. Kansanlähetysopiston lukukausimaksu ei kata yleisen teologian opintomaksuja. Lukukausimaksu kattaa yleisen teologian opiskelusta tuutoroinnin, opinto-ohjauksen ja opiston kirjastopalvelut. Lähiopiskeluviikko opistolla maksaa 85. Hinta sisältää opetuksen, ruokailut ja majoituksen kahden hengen huoneissa maanantaista perjantaihin. Lukukausimaksu maksetaan kuukausittain. Avoimen yliopiston lukuvuoden hinnasto: Opintojen laajuus momu lähi perusopinnot 220 euroa 70 euroa aineopinnot 320 euroa 85 euroa yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste 10 euroa/opintopiste Tehtävät ja kuulustelut Oppimistehtävät yms. katsotaan ensisijaiseksi opiskelumuodoksi. Tehtävät palautetaan avoimeen yliopistoon missä ne tarkastetaan, hyväksytään ja opintopisteet rekisteröidään. Jos kirjallisuuden kuulustelu on ainut vaihtoehto, opiskelija ilmoittautuu kuulusteluun yliopiston verkkolomakkeella sekä toimittaa kopion lomakkeesta linjavastaavalle viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. Kuulustelu suoritetaan Kansanlähetysopistolla (seminaariluokassa). Kuulustelussa tarvitset henkilöllisyystodistuksen sekä kirjoitusvälineet. Kuulusteluista annetaan tarkemmat ohjeet. Kreikan peruskurssi Kieliopinnot eivät kuulut yleisen teologian perusopintoihin. Kansanlähetysopistolla ei ole järjestämisoikeutta Raamatun kielten kursseille avoimessa yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa avoimen yliopiston kautta Raamatun kreikan peruskurssia. Raamatun kreikan verkkokurssi toteutetaan opiskelemalla omatoimisesti moodle-ympäristössä. Kurssin lopuksi suoritetaan tentti. Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden. Raamatun kreikan peruskurssi (10 op) maksaa 100. Tämän maksun opiskelija maksaa itsenäisesti suoraan avoimelle yliopistolle. Voit opiskella Raamatun kreikan peruskurssia Kansanlähetysopistolla opintopiirissä ja tuutoroituna. Kokoontumiset sopimuksen mukaan. 16

17 17 Kirjallisuus Merkittävä osa kurssikirjallisuudesta on opiston kirjastossa. Kansanlähetysopisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan hankkimaan kursseilla vaihtuvaa kirjallisuutta opiston kirjastoon. Lähiseudun kirjastopalvelut ovat myös käytettävissä (Ryttylä, Oitti, Riihimäki). Sieltä voit tehdä mm. kaukolainauksia. Hyödyllisiä linkkejä Lisätietoa avoimesta yliopistosta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla: ja Sieltä löydät oppaat, ilmoittautumislomakkeet ja kurssien yksityiskohtaiset tiedot (kirjallisuus, opettaja yms.), kuten myös opiskelua ja opetusta tukevasta tietojärjestelmästä: https://wiola.uef.fi/weboodi/. Oppimisympäristö on osoitteessa https://moodle.aducate.fi.

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Kansanlähetysopisto RAAMATTULINJAN OPINTOSUUNNITELMA KEVÄT 2014 Raamattulinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija Raamatun sanomaan ja auttaa kasvamaan kristittynä.

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille 2010 2012 profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUDET USKONNOSSA

AIHEKOKONAISUUDET USKONNOSSA 5.11. Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Kulmakivi. Suomen teologisen instituutin tiedotuslehti 1/2005

Kulmakivi. Suomen teologisen instituutin tiedotuslehti 1/2005 Kulmakivi Suomen teologisen instituutin tiedotuslehti 1/2005 Hel Teologian opiskelu on monella tavalla mielenkiintoista. Se voi olla niin kiehtovaa, että opiskeluun pitkäksi aikaa uppoutunut alkaa jopa

Lisätiedot

Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet

Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet Kasvatus- ja opetustyön perusteet -työryhmä: Leevi Launonen (pj.), Matti Kangasoja (siht.), Pasi Parkkila, Katriina Huttunen, Päivi Isoaho ja Tanja Laulainen.

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N R I OPPILN OPISKELUOPS Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia oppilaan opiskeluopas Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien ikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

uskon ja ajattelun avuksi

uskon ja ajattelun avuksi uskon ja ajattelun avuksi 1/2009 Suomalainen saarna kriisissä? Øivind Andersen: Julistuksen päämäärät ja vaikutuskeinot Simo Kiviranta: Luterilainen herätysjulistus Minulla ei ole tavallisesta jumalanpalveluksesta

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot