Syyslukukausi 2013: 26 op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syyslukukausi 2013: 26 op"

Transkriptio

1 1 Kansanlähetysopisto TEOLOGIALINJAN OPINTOSUUNNITELMA SYKSY 2013 Teologialinjan tavoitteena on johdattaa opiskelija omaksumaan kokonaiskuva kristillisen uskon perusteista, sen merkityksestä moniarvoisessa ja maallistuneessa yhteiskunnassa sekä opastaa todistamaan uskosta Jeesukseen Kristukseen nykyajassa mielekkäällä tavalla. Opiskelu varustaa, haastaa ja rohkaisee raamatullisen teologian opiskeluun, soveltamiseen ja esilläpitämiseen kristittynä ja hengellisen työn vastuunkantajana. Eri opintokokonaisuuksista rakentuu yhteensä yhden lukuvuoden kestävä, 56 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Teologialinjalla voi kuitenkin opiskella myös vain lukukauden. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti n. 27 tuntia opiskelua tai sivua kirjallisuutta, tekstin vaikeusasteesta ja kielestä riippuen, tai 5000 sanan esseetä. Opiskelu toteutuu pääasiassa suomeksi. Toisinaan luentoja on englanniksi (ilman tulkkausta tai sen kanssa). Osa kirjallisuudesta on englanniksi. Syksyn opintojen laajuus on 27 op. Teologialinjalla on mahdollista opiskella yleistä teologiaa Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) avoimessa yliopistossa yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti ja saada opintopisteitä. Yliopisto-opinnot katsotaan silloin osaksi linjalla opiskelua. Ohjeet yleisen teologian opiskelusta (kustannuksista, kirjallisuudesta, tuutoroinnista yms.) ovat opintosuunnitelman lopussa. Opintokokonaisuuksien toteutustavat Luennot Esseet Käytännön työssä tapahtuva oppiminen (toimintaviikko, muut vastuutehtävät) Pienryhmätyöskentely o Raamattupiirien vetäjien palaveriin osallistuminen ja piirin vetäminen o Raamattupiiriin ja kasvuryhmään osallistuminen o Toimintaviikon tiimityöskentely ja valmistautuminen tiiminä toimintaviikkoon o Oppitunteihin liittyvä ryhmätyöskentely Aamuhartauksien pito ja niihin osallistuminen Ohjattu henkilökohtainen hiljentyminen Opintomatkat Itseopiskelu Verkko-opiskelu Yhteiselämä Kansanlähetysopistolla

2 2 Syyslukukausi 2013: 26 op 1. Eksegetiikka 8 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoja, niiden keskeistä sisältöä ja historiallista taustaa oppii näkemään Vanhan testamentin yhteyden Uuteen testamenttiin saa välineitä itsenäiseen Raamatun tutkimiseen ja tulkintaan sekä motivoituu lukemaan Raamattua säännöllisesti tuntee Raamatun keskeisiä opetuksia tuntee tieteellisen raamattututkimuksen lähtökohtia, metodeja, tuloksia ja osaa arvioida niitä tieteen omin keinoin sekä Raamatun itseymmärryksen valossa oppii arvostamaan hyvää tieteellistä raamattututkimusta oppii vetämään raamattupiiriä soveltaa Raamatusta oppimaansa omaan elämäänsä Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä tehtävistä, esseistä, raamattupiirikoulutuksesta ja raamattupiireihin osallistumisesta Raamattuteologia Raamatun punainen lanka - Mikä on Raamatun juoni? - Miten voisin ymmärtää Raamattua kokonaisuutena? - Mitä voin oppia pelastushistoriasta? 1. Korinttilaiskirje - Korintin seurakunnassa oli samanlaisia ongelmia kuin monissa tämän ajan seurakunnissa - Korintin seurakunta oli aktiivinen seurakunta. Seurakuntalaiset olivat saaneet runsaasti armolahjoja, mutta samalla niiden käytössä oli monia epäraittiitta piirteitä, joihin Paavali joutui puuttumaan. - Paavali antaa moniin kysymyksiin selkeitä ja käytännöllisiä neuvoja. Millaisia ohjeita Paavali antaa sinun elämääsi ja seurakuntasi elämään? Pieniä profeettoja - Habakuk - Joona - Nahum - Joel - Sefanja Leif Nummela Marko Turunen Jarkko Haapanen Iikka Kyllönen 18 h (1h = 45 min.)

3 3 Roomalaiskirje - Roomalaiskirjeen sanoma omalle ajalleen ja meille - Tärkeiden opillisten kysymysten käsittelyä, esim. vanhurskauttaminen ja laki ja evankeliumi - 1. Johdanto - 2. Huono uutinen - 3. Hyvä uutinen - 4. Kristuksessa pyhä - 5. Evankeliumi täytyy kuulla - 6. Israel pelastushistorian näyttämöllä - 7. Evankelinen kehotus Timo Keskitalo 28 h 1. Mooseksen kirjan luvut Daniel Nummela 1.2. Raamattututkimus ja hermeneutiikka Raamatun arvovalta - Kaanonin muodostuminen - Raamatun itseymmärrys - Raamatun arvovalta dogmatiikassa ja kirkossa Raamatun tulkinta - Raamatun tulkinnan periaatteita - Chicagon julkilausuma ja Raamatun erehtymättömyys - Miten ihminen pelastuu? Reformoidut ja luterilaiset tulkinnat Raamatun ulkopuoliset tekstit - Tutustumista Raamatun ulkopuolisiin teksteihin ja niiden teologian pohtimista - Tekstien merkitys Raamatulle ja erityisesti Uudelle testamentille - Kuolleen meren kirjakääröt - Vanhan testamentin apokryfit - Gnostilaiset kirjoitukset Vanhan testamentin tulkinta Uudessa testamentissa - Tulkitsivatko Uuden testamentin kirjoittajat Vanhaa testamenttia väärin vai onko heidän tulkintansa mielekästä? Mistä lähtökohdista käsin ja mitä periaatteita noudattaen ensimmäiset kristityt lukivat Vanhaa testamenttia? Marko Turunen Matti Väisänen Niilo Räsänen Daniel Nummela Leif Nummela Risto Soramies Jouni Anttila Jarkko Haapanen Marko Turunen Niilo Räsänen Leif Nummela

4 4 - VT:n tulkinta evankeliumeissa - VT:n tulkinta Apostolien teoissa - VT:n tulkinta UT:n kirjeissä Essee Raamatun arvovallasta ja tulkinnasta - Opiskelija lukee aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja kirjoittaa kirjasta/kirjoista esseen (ks. tarkemmat ohjeet alla). Etäopiskeluviikon kirja ja tehtävät - Viikon aikana opiskelija lukee Leif Nummelan kirjasta Alkaen Mooseksesta ja suorittaa verkossa tehtäviä kirjasta. 50 h 30 h 1.3. Raamattupiirit Raamattupiirikoulutus - Millaisia raamattupiirimetodeja on olemassa? - Vinkkejä piirin vetämiseen - Piirissä usein esiin tulevia ongelmia - Miten raamattupiirikysymyksiä tehdään? Raamattupiirit - Raamattupiirit kokoontuvat joka toinen maanantai Raamattupiirivetäjien palaveri - Raamattupiirin vetäjien ohjausta ja tukemista - Raamattupiirikysymysten tekoa Jarkko Haapanen Pienryhmät Jarkko Haapanen 4 h 6 x 2 h = 12 h 2 h

5 5 2. Apologetiikka 7 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee aatteellisten ja filosofisten virtausten historian ja merkityksen tuntee keskeiset maailmankatsomukset ja uskonnot tuntee apologetiikan raamatulliset perusteet, tarpeellisuuden, historiaa ja metodeja osaa arvioida maailmankatsomusten ja uskontojen perusteluja osaa perustella kristillisen uskon ainutlaatuisuutta moniarvoisessa yhteiskunnassa oppii tarkastelemaan kristinuskoa kyseenalaistavia väitteitä ja vastaamaan niihin osaa tunnistaa populaarikulttuurin maailmankatsomukselliset ja eettiset kannanotot sekä hyödyntää oppimaansa dialogissa tuntee tieteissä käytävää keskustelua maailmankaikkeuden ja elämän synnystä sekä kehittymisestä ja osaa suhteuttaa keskustelun kristilliseen uskoon tutustuu nykyajan eettisiin kysymyksiin ja osaa arvioida eri eettisiä ratkaisuja oppii muotoilemaan uskonsa pohjalta kysymyksiä, analysoimaan niitä ja etsimään vastauksia Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä tehtävistä, kirjatenteistä, esseistä, verkkoopiskelusta, ryhmätöistä ja keskusteluista. Johdatus apologetiikkaan - Apologetiikan perusteet ja lähtökohdat - Apologetiikan metodit - Apologetiikan peruskysymyksiä: 1. Mitä voimme tietää? 2. Jumalan olemassaolo 3. Pahuuden ongelma Aatteiden historia - Länsimaiden historian keskeiset aatteet ja filosofiat - Kristinusko aatehistorian paineissa - Opetus englanniksi Ajankohtainen Jeesus - Opetusta Jeesuksen persoonasta ja tehtävästä sekä häneen kohdistuvan uskon puolustusta. - Aiheita: (i) Ainutlaatuinen Jeesus, (ii) Uuden testamentin Jeesus, (iii) Evankeliumien Jeesus, (iv) Jeesus ihmeiden tekijä, (v) Jeesus vertausten kertoja, (vi) Jeesus Messias, (vii) Jeesus eetikko, (viii) Ristiinnaulittu Jeesus, (ix) Ylösnoussut Jeesus, (x) Takaisin palaava Jeesus Ajankohtainen etiikka - Periodilla perehdytään tärkeisiin ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin ja Ilkka Rytilahti Pasi Turunen Jarkko Haapanen Jonathan Heeb Raimo Mäkelä Sonja Falk Pasi Turunen 15 h

6 6 pohditaan myös periaatteellisella tasolla, miten kristityn tulisi elää yhteiskuntansa kansalaisena, toisaalta kuuliaisena esivallalle ja toisaalta kuuliaisena Jumalalle. - Kristittynä yhteiskunnassa - Raamatun opetus homoseksuaalisuudesta - Raamatun merkitys ajankohtaiselle eettiselle keskustelulle - Luterilainen oppi kahdesta regimentistä - Abortti ja eutanasia - Homoseksuaalisuus ja avioliitto Mies ja nainen Jumalan kuvana - Miten sukupuoli liittyy Jumalan kuvana olemiseen? - Asettaako Raamattu naisen ja miehen eriarvoiseen asemaan? - Millainen on kristillinen asenne elää naisena/miehenä? Kaksi apologetiikan esseetä - Opiskelija lukee aiheeseen liittyviä kirjoja ja kirjoittaa niistä esseet (ks. tarkemmin alla). - Ensimmäinen essee käsittelee apologetiikan johdantokysymyksiä. - Toinen essee käsittelee luonnollista teologiaa ja etiikkaa. Soili Haverinen 3 h 2 x 50 h

7 7 3. Systemaattinen teologia 1 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee luterilaisen dogmatiikan pääkohdat ja tutustuu Luterilaisten Tunnustuskirjojen keskeisiin opetuksiin oppii arvioimaan erilaisia teologisia virtauksia tuntee lähetystyön raamatullisen perustan sekä lähetysteologian nykyiset päälinjat ja ajankohtaisen keskustelun pääkohdat tutustuu käytännön lähetystyöhön ja rohkaistuu löytämään oman paikkansa lähetystyössä lähtijänä tai lähettäjänä tutustuu kirkon historiaan eri aikakausina erityisesti luterilaisuuden ja lähetystyön näkökulmista sekä herätysliikkeiden ja Kansanlähetyksen historiaan Opiskelu koostuu luennoista, niihin liittyvistä ryhmätöistä, kyselytunneista, verkko-opiskelusta, tenteistä, esseistä ja seurakuntatyön tehtävistä Dogmatiikka Isä, Poika ja Pyhä Henki - Miksi uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan? - Millainen on Jumala? - Millainen on kristillinen ihmiskäsitys? - Mitä synti on? - Mitä tiedämme Jeesuksesta? - Mitä on usko Jeesukseen? - Miten ihminen pelastuu? - Mitä on vanhurskauttaminen? - Pyhä Henki, toinen Puolustaja - Miksi Pyhä Henki tuli? - Miten Pyhä Henki puolustaa? - Pyhän Hengen kaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen Armonvälineet - Miten Jumala toimii armonvälineissä? - Miksi vietämme ehtoollista? - Mitä saamme kasteessa? - Mikä on kasteen ja uskon suhde? - Onko lapsikaste raamatullinen? Laura Järvinen Jarkko Haapanen Niilo Räsänen 13 h 5 h 3.2. Missiologia Lähetyksen päivä - Perusasioiden käsittely lähetystyöstä: Miksi lähetystyötä tehdään, kenelle lähetys kuuluu? - Lähetystyön tämänhetkiset painopistealueet Eri opettajia 5 h

8 8 Mikä on Kansanlähetys? - Kansanlähetyksen yleisesittely - Kansanlähetyksen näky ja korostukset, sijoittuminen kirkon herätysliikekentässä Mitä on luterilaisuus? - Luterilaisuuden erityispiirteet - Miten luterilaisuus eroaa muista kirkkokunnista? Mika Tuovinen Henri Haataja 2 h 3 h

9 9 4. Käytännöllinen teologia 4 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija tuntee sielunhoidon perusteet pystyy vierellä kulkijana tukemaan elämän eri tilanteissa olevia ihmisiä löytää oman paikkansa hengellisessä työssä ja omia lahjojaan sekä rohkaistuu käyttämään niitä tuntee evankelioimistyön perusteet ja eri toimintamuotoja harjoittelee evankelioimistyötä käytännössä tutustuu Kansanlähetyksen toimintaan kotipaikkakunnalla Oppii muotoilemaan uskonsa pohjalta kysymyksiä, analysoimaan niitä ja etsimään vastauksia Näkee yhteyden opin ja käytännön välillä sekä oppii soveltamaan Raamattua ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelu koostuu luennoista, tiimityöskentelyn harjoittelusta, toimintaviikoista, puheen ja raamattuopetusten pitämisen harjoittelusta, tutustumisesta Kansanlähetyspiiriin sekä ryhmä - ja yksilökeskusteluista. 4.1 Evankeliointi Evankeliointi - Mitä evankeliointi tarkoittaa? - Millaisia evankelioimistapoja on olemassa? - Miten pidän kouluvierailun? Evankelioiva draama - Evankelioivan draaman suunnittelu ja toteutus Toimintaviikolle valmistautuminen - Tiimin johtaminen ja tiimissä toimiminen - Vuorovaikutus ja yhteistyötaitojen kehittyminen - Vastuunottaminen - Rukous Marjut Haapasaari Antti Sevanto Tiimit 5 h 8 h 19 h Toimintaviikon info Jarkko Haapanen 2 h Toimintaviikko - Omien lahjojen kokeilu ja löytäminen - Tiimi ja yhteistyötaitojen kehittyminen - Vastuunottaminen - Valmiuksia käytännön evankeliointiin - Halua viedä evankeliumia eteenpäin - Jumalan mahdollisuuksien näkeminen Tiimit 5 päivää = 40 h Toimintaviikon palaute Jarkko Haapanen 4 h

10 10 Vastuunkantaminen - Miten kristitty voi kantaa vastuuta? - Antaminen ja kymmenykset Tiimit Marjut Haapasaari 5 h 4.2. Kristityn elämä Sielunhoito - Opiskelija tutustuu sielunhoidon periaatteisiin ja oppii toimimaan yleisimmissä sielunhoidollisissa tilanteissa. Kyselypäivät - Mahdollisuus kysyä tunneilla tai muuten heränneitä Raamattuun ja kristinuskoon liittyviä kysymyksiä Keskustelufoorumi - Mahdollisuus kysyä linjan omilla tunneilla tai muuten heränneitä kysymyksiä. - Opetellaan kysymysten muotoilua ja analysointia, vastausten muodostamista ja eri vaihtoehtojen arvioimista. - Foorumeissa työstetään viestimissä julkaistuja kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Seppo Palonen Niilo Räsänen Isto Pihkala 5 h 7 h 12 h

11 11 5. Henkilökohtainen kasvuprosessi 7 op Lukuvuoden tavoitteet Opiskelija ymmärtää säännöllisen hartauselämän ja ehtoollisella käynnin merkityksen ymmärtää säännöllisen Raamatun lukemisen tärkeyden ja peilaa Raamatun sanomaa elämäntilanteeseensa saa työkaluja itsensä kehittämiseen saa tukea kasvulleen kasvuryhmässä Opiskelu koostuu aamuhartauksista, hiljentymisistä, ehtoollisista, kasvuryhmään osallistumisesta ja henkilökohtaisista keskusteluista. Ohjattu itseopiskelu - Kirjallisuuden lukeminen - Esseiden kirjoittaminen, tenttien tekeminen - Tehtävien purku yhdessä - Linjavastaavan mentorointi/tuutorointi Aamuhartaudet, pitäminen ja osallistuminen Henkilökohtainen hiljentyminen Kasvuryhmään osallistuminen (+ henk.koht. keskustelu ja illanvietto) Aamuehtoolliset 12 h 25 h 40 h 17 h 11 h Muu toiminta: Liikunta Opiskelijat 30 h Infoa opiskelusta Henkilökunta 8 h Palvelutehtävien jako + oppilaskunnan hallituksen valinta Maila Salin Jarkko Haapanen 4 h Viikon aloitus Henkilökunta 5 h Retki Pappilanniemen leirikeskukseen Sääksmäelle - Tutustuminen - Ryhmäytyminen - Hiljentyminen Henkilökunta Opiskelijat 13 h Talkoopäivä Henkilökunta 3 h Palaute syksystä Linjavastaavat 5 h Joulujuhla Henkilökunta 2 h

12 Opiskelijat 12

13 Ohjatun itseopiskelun tehtäviä ja kirjallisuutta Lukukauden aikana opiskelija lukee n sivua kirjallisuutta, josta hän kirjoittaa neljä esseetä (1000 sanaa/essee). Esseet palautetaan Moodleen (http://moodle.kansanlahetysopisto.fi). Esseessä vastataan kysymyksiin, jotka laitetaan Moodleen viimeistään kaksi viikkoa ennen palautusta. Linjavastaava arvioi esseet (asteikolla 1-5) ja antaa niistä kirjallista palautetta Moodlen kautta. Lukujärjestykseen laitettu Ohjattu itseopiskelu on erikseen kirjaesseiden tekemiseen varattua aikaa. Kun lukujärjestyksessä lukee ohjattu itseopiskelu, linja kokoontuu päivän aluksi Kappelin seminaariluokkaan tarkistamaan päivän ohjelman ja tarvittaessa sopimaan tuutoroinnista yms. Tähti kirjan jälkeen kertoo sen vaikeustasosta: * = yksinkertainen, ** = keskitaso, *** = vaativa. Kirjaessee 1: Eksegetiikka (yht. n s.) Aihepiiri: Raamatun arvovalta ja tulkinta a. Artikkeli: - Chicagon julkilausuma Raamatun virheettömyydestä (11 s.). Saatavilla netistä osoitteessa: Julkilausuma on myös Mäkilän & Turusen liitteenä. ** b. Tarvittava sivumäärä valitsemalla yhden tai useamman seuraavista kirjoista: - Gordon D. Fee & Douglas Stuart: Kirjojen kirja - Avaimia Raamatun tulkintaan (318 s.) ** - Petri Mäkilä & Pasi Turunen (toim.): Jumalan Sana inspiroitu ja erehtymätön (220 s.) ** - Craig Blomberg: The Historical Reliability of the Gospels (2. uud. p.) (356 s.) *** - John Wenham: Christ and the Bible (206 s.) * - Vern Sheridan Poythress: Inerrancy and Worldview: Answering Modern Challenges to the Bible (272 s.) ** - Vern Sheridan Poythress: Inerrancy and the Gospels: A God-Centered Approach to the Challenges of Harmonization (238 s.) ** - David Thompson: A Clear and Present Word: The Clarity of Scripture (196 s.) ** Essee palautetaan Moodleen pe klo 16 mennessä. Kirjaessee 2: Apologetiikka (yht. n s.) Aihepiiri: Johdatus kristillisen uskon puolustukseen. Tarvittava sivumäärä valitsemalla yhden tai useamman seuraavista kirjoista: - Stefan Gustavsson: Mihin uskomme perustuu? (272 s.) ** - C.S. Lewis: Tätä on kristinusko (213 s.) ** - W.L. Craig: Reasonable Faith (416 s.) *** - W.L. Craig: Valveilla. Uskon perusteltu puolustaminen (292 s.) / On Guard (286 s.) ** - Tim Keller: Mihin Jumalaa tarvitaan? (336 s.) / The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism (293 s.) ** - John Warwick Montgomery: Tractatus Logico-Theologicus (240 s.) *** Essee palautetaan Moodleen pe klo 16 mennessä. Kirjaessee 3: Apologetiikka Aihepiiri: Luonnollinen teologia ja etiikka. Valitse yksi kirja: - J. Budziszewski: Tätä emme voi olla tietämättä (303 s.) ** - J. Budziszewski: On the Meaning of Sex (162 s.) ** 13

14 - S. Girgis, R.T. Anderson, R.P. George: What is Marriage? Man and Woman: A Defense (133 s.) ** - Richard Eyer: Pyhä Jumala pyhä elämä (175 s.) * (Eyerin kirja on netissä: JA - Ari Puonti: Suhteesta siunaukseen Homoseksuaalisuus, terapeuttinen sielunhoito ja Raamattu (229 s.) * TAI - Uuden lääketieteen uhrit (137 s.) * TAI - Eutanasia vastaus kärsimyksen ongelmaan? (129 s.) * Essee palautetaan Moodleen to klo 16 mennessä. Etäopiskeluviikko: Alkaen Mooseksesta Etäopiskeluviikon aikana opiskelija lukee Leif Nummelan Alkaen Mooseksesta (282 s.) ja suorittaa kirjasta Moodlessa annettuja tehtäviä. Etäopiskeluviikolle tehtäviä on kolme. Viikonlopputapahtumat: Teologialinjan opiskelijat voivat osallistua maksutta seuraaviin viikonlopputapahtumiin: ISRAEL-PÄIVÄT, ajankohtaisia uutisia juutalaistyöstä MESTARIN MIEHET, miestenpäivät Päiville osallistujat kirjoittavat tapahtumasta 400 sanan raportin. Raportti tulee toimittaa Moodleen viikon kuluessa tapahtumasta. Raportoinnin laiminlyöneeltä veloitetaan jälkikäteen tapahtuman osallistumismaksu. 14

15 15 Yleisen teologian opiskelu Kansanlähetysopiston teologialinjalla Yleistä Teologialinjan opiskelijoilla on mahdollista opiskella yleisen teologian opintokokonaisuuksia Kansanlähetysopistolla. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja opiskelu on yliopiston opetussuunnitelman mukaista. Opiskelu on luonteeltaan monimuotoopiskelua. Linjavastaava tuutoroi opiskelua, ja opinnot suoritetaan Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintokokonaisuudet Yleisestä teologiasta on tarjolla seuraavat opintokokonaisuudet ja suositeltu suoritusaika: - Johdatus Uuden testamentin tutkimiseen (5 op), syyslukukausi - Johdatus systemaattiseen teologiaan (5 op), syyslukukausi - Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan (5 op), kevätlukukausi - Johdatus opin historiaan (3 op), syyslukukausi - Johdatus käytännölliseen teologiaan (2 op), kevätlukukausi - Sielunhoito ja pastoraalipsykologia (3 op), kevätlukukausi - Uskontotieteen oppihistoria (2 op), kevätlukukausi Peruskurssien jakaminen syys- ja kevätlukukaudelle mahdollistaa opiskelijalle hyödyntämään yliopisto-opiskelussaan teologialinjan lukujärjestyksessä olevan opetuksen, joka tukee kyseisen peruskurssin suorittamista (esim. käsittelemällä kurssiin liittyviä aiheita). Henkilökohtainen opintosuunnitelma Mikäli teologialinjan opiskelija lukee yleistä teologiaa, tekee hän linjavastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (pohja opiston moodle-ympäristössä), josta käy ilmi, missä määrin hän osallistuu teologialinjan omaan opetukseen tai suorittaa sen tehtäviä ja missä määrin hän käyttää aikaansa yleisen teologian opiskeluun. Pääsääntöisesti yleistä teologiaa lukevan opiskelijan kirjallisuus teologialinjalla vaihtuu avoimen yliopiston määräämään kirjallisuuteen suoritettavien opintokokonaisuuksien osalta. Tuutorointi Tuutorointi, lukupiirit yms. sovitaan linjavastaavan kanssa lukukauden alussa. Tuutorointi voi tapahtua ryhmässä tai yksitellen. Lukujärjestykseen merkityt itseopiskelun ajankohdat ovat ensisijaisia tuutoroinnin ajankohtia. Linjavastaavaa tavatessaan opiskelija voi käydä keskustelua lukemastaan kirjallisuudesta ja saada palautetta kirjallisiin tehtäviin ennen niiden palauttamista yliopistolle. Palautetta saadaksesi sinun on hyvä toimittaa aineisto linjavastaavan lokeroon tai sähköpostiin vähintään kaksi vuorokautta ennen tapaamista. Ilmoittautuminen opiskelemaan yleistä teologiaa Teologialinjan opiskelijat tallennetaan Itä-Suomen yliopiston opintotietojärjestelmään oppilaitoksen toimittamien ilmoittautumislomakkeiden perusteella. Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan Avoimeen yliopistoon oppiaineen koulutussihteerille. Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava opintokokonaisuus tai yksittäiset opintojaksot, joille opiskelija ilmoittautuu. Opiskelijan ilmoittautuminen on sitova ja sen perusteella Avoin yliopisto laskuttaa yhteistyöoppilaitokselta opiskelijoiden opintomaksut.

16 Opiskelija täyttää ilmoittautumiskaavakkeen linjavastaavan kanssa. Alkuvaiheessa on hyvä päättää, suorittaako yleisen teologian perusopinnot vai yksittäisiä opintokokonaisuuksia. Itä-Suomen yliopisto rekisteröi ilmoittautuneen avoimen yliopiston opiskelijaksi ja toimittaa tunnukset verkko-oppimisympäristöön. Sieltä opiskelija saa oppimistehtävät, voi tarkastella opintosuorituksiaan, ilmoittautua kuulusteluihin yms. (Vaihtoehtoisesti teologialinjan opiskelija voi opiskella yleistä teologiaa etäopiskeluna. Yliopiston näkökulmasta hän opiskelee itsenäisesti mutta Kansanlähetysopiston kannalta yleisen teologian opiskelu on osa opiskelua teologialinjalla. Ero edelliseen on, että opiskelija maksaa opiskelusta koituvat kulut suoraan yliopistolle.) Yleisen teologian opintojen kustannukset Opiskelija maksaa Kansanlähetysopistolle avoimen yliopiston hinnaston mukaiset maksut opinnoista, jotka hän on ilmoittanut suorittavansa. Kansanlähetysopisto puolestaan tilittää opintomaksut yliopistolle. Teologialinjalla yleistä teologiaa opiskeleva maksaa siten (a) lukukausimaksun Kansanlähetysopistolle ja (b) maksut opinnoistaan yliopistolle. Kansanlähetysopiston lukukausimaksu ei kata yleisen teologian opintomaksuja. Lukukausimaksu kattaa yleisen teologian opiskelusta tuutoroinnin, opinto-ohjauksen ja opiston kirjastopalvelut. Lähiopiskeluviikko opistolla maksaa 85. Hinta sisältää opetuksen, ruokailut ja majoituksen kahden hengen huoneissa maanantaista perjantaihin. Lukukausimaksu maksetaan kuukausittain. Avoimen yliopiston lukuvuoden hinnasto: Opintojen laajuus momu lähi perusopinnot 220 euroa 70 euroa aineopinnot 320 euroa 85 euroa yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste 10 euroa/opintopiste Tehtävät ja kuulustelut Oppimistehtävät yms. katsotaan ensisijaiseksi opiskelumuodoksi. Tehtävät palautetaan avoimeen yliopistoon missä ne tarkastetaan, hyväksytään ja opintopisteet rekisteröidään. Jos kirjallisuuden kuulustelu on ainut vaihtoehto, opiskelija ilmoittautuu kuulusteluun yliopiston verkkolomakkeella sekä toimittaa kopion lomakkeesta linjavastaavalle viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. Kuulustelu suoritetaan Kansanlähetysopistolla (seminaariluokassa). Kuulustelussa tarvitset henkilöllisyystodistuksen sekä kirjoitusvälineet. Kuulusteluista annetaan tarkemmat ohjeet. Kreikan peruskurssi Kieliopinnot eivät kuulut yleisen teologian perusopintoihin. Kansanlähetysopistolla ei ole järjestämisoikeutta Raamatun kielten kursseille avoimessa yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa avoimen yliopiston kautta Raamatun kreikan peruskurssia. Raamatun kreikan verkkokurssi toteutetaan opiskelemalla omatoimisesti moodle-ympäristössä. Kurssin lopuksi suoritetaan tentti. Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden. Raamatun kreikan peruskurssi (10 op) maksaa 100. Tämän maksun opiskelija maksaa itsenäisesti suoraan avoimelle yliopistolle. Voit opiskella Raamatun kreikan peruskurssia Kansanlähetysopistolla opintopiirissä ja tuutoroituna. Kokoontumiset sopimuksen mukaan. 16

17 17 Kirjallisuus Merkittävä osa kurssikirjallisuudesta on opiston kirjastossa. Kansanlähetysopisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan hankkimaan kursseilla vaihtuvaa kirjallisuutta opiston kirjastoon. Lähiseudun kirjastopalvelut ovat myös käytettävissä (Ryttylä, Oitti, Riihimäki). Sieltä voit tehdä mm. kaukolainauksia. Hyödyllisiä linkkejä Lisätietoa avoimesta yliopistosta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla: ja Sieltä löydät oppaat, ilmoittautumislomakkeet ja kurssien yksityiskohtaiset tiedot (kirjallisuus, opettaja yms.), kuten myös opiskelua ja opetusta tukevasta tietojärjestelmästä: https://wiola.uef.fi/weboodi/. Oppimisympäristö on osoitteessa https://moodle.aducate.fi.

Raamattulinjan opintosuunnitelma syksy 2014

Raamattulinjan opintosuunnitelma syksy 2014 Raamattulinjan opintosuunnitelma syksy 2014 2 Kansanlähetysopisto RAAMATTULINJAN OPINTOSUUNNITELMA SYKSY 2014 Raamattulinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija Raamatun sanomaan ja auttaa kasvamaan kristittynä.

Lisätiedot

Kevätlukukausi 2014: 30 op

Kevätlukukausi 2014: 30 op 1 Kansanlähetysopisto TEOLOGIALINJAN OPINTOSUUNNITELMA KEVÄT 2014 Teologialinjan tavoitteena on johdattaa opiskelija omaksumaan kokonaiskuva kristillisen uskon perusteista, sen merkityksestä moniarvoisessa

Lisätiedot

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014

Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Raamattulinjan opintosuunnitelma kevät 2014 Kansanlähetysopisto RAAMATTULINJAN OPINTOSUUNNITELMA KEVÄT 2014 Raamattulinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija Raamatun sanomaan ja auttaa kasvamaan kristittynä.

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Teologisen seminaarin etäpaketti

Teologisen seminaarin etäpaketti Teologisen seminaarin etäpaketti 2016-2020 Lukuvuosi 2016-2017 MENOSSA Uusi versio 2019-2020 VT-M202 Dekalogi MS-M402 Kulttuurien välinen kommunikointi 2 KT-E601 Näkökulmia evankeliointiin KT-M602 Näkökulmia

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) Liisa Lampela

AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) Liisa Lampela AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) 103091 16.10. ti 16-17 PR aud XIV 30.10. - 20.11. ti 10-12 PR aud XIV 27.11. ti 10-12 PR aud XII 4.12. ti 9-12 PR aud XIV Liisa Lampela

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO

SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO SUOMEN TEOLOGINEN OPISTO OPINTOJÄRJESTELMÄ Teologisessa seminaarissa opintoja voi suorittaa täysiaikaisena opiskelijana monivuotisilla työntekijälinjoilla. Teologisen seminaarin opetus ja tutkintojärjestelmä

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Ekumeniikka ja uskontodialogi. Syyslukukausi 2017

Ekumeniikka ja uskontodialogi. Syyslukukausi 2017 Ekumeniikka ja uskontodialogi Syyslukukausi 2017 Opintojakson suoritus luennot (22t) + kirja (Risto Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan) (yht. 3 op) oppimispäiväkirja tai tentti tentissä 2 kysymystä (3 vaihtoehtoa)

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA 2017-2018 Info 21.8.2017 Avoin yliopisto Jutta Karhu 1. Yleistä opiskelusta 2. Psykologian perusopinnot 3. Psykologian aineopinnot 4. Monimuoto- ja verkkoopiskelu 5. Suorituskäytänteet

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Suomen teologinen opisto Teologinen seminaari

Suomen teologinen opisto Teologinen seminaari Suomen teologinen opisto Teologinen seminaari Opetussuunnitelma Koulutustavoitteet Teologinen ajattelu, Raamatun tuntemus Tuntee Raamatun sisällön ja kykenee käsittelemään sen moninaisuutta ja yhtenäisyyttä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Dosentti Atso Raasmaja Farmakologian & toksikologian osasto Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto atso.raasmaja@helsinki.fi

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija,

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutti (AMK) tutkintoa Lahden ammattikorkeakouluun ja Onnea opiskelupaikan johdosta! Kevään uudet opiskelijat (fysioterapia ja sosiaaliala)

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot