Health in Focus Tähtäimessä terveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Health in Focus Tähtäimessä terveys"

Transkriptio

1 UUTISKIRJE NRO 4 Health in Focus Tähtäimessä terveys Hyvinvointia ja terveyttä kaikille kahdessa Karjalassa Katse tulevaisuuteen Yhteistyöllä hyviä tuloksia Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken tuotti hyviä tuloksia Health in Focus -hankkeessa. Terveysviestintää kehittämällä onnistuttiin luomaan tiivis ja toimiva suhde median ja terveysalan ammattilaisten välille. Hankkeen tiimoilta ilmestyi yli 250 erilaista lehti-, netti-, radio- ja televisiojuttua. Poliklinikka 4:n toteuttamat uudenlaiset terveystarkastukset ja kutsuntajärjestelmä olivat niin ikään menestys. Riskitekijöitä todettiin kohderyhmällä paljon, mutta elintapamuutoksilla ne vähenivät merkittävästi. Lue myös muista hankkeen uutisista Lähialueyhteistyö kuuluu vahvasti Kansanterveyden keskuksen toimintaan. Rajat ylittävää yhteistyötä on tehty yli 20 vuotta, ja se on ollut hyvin pitkäjänteistä ja vilkasta. Health in Focus -hanke ei luonut vain uutta terveyden edistämisen ja terveysseurannan toimintamallia vaan se antoi myös hyvin arvokasta tietoa haasteellisten väestöryhmien kanssa toimimisesta. Health in Focus on vahvistanut terveyden edistämisen jatkuvuutta kahdessa Karjalassa. Tulevasta yhteistyöstä on jo sovittu, ja sen sisältöä tullaan hiomaan ensi vuonna Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehitysministeriön kanssa. Vuodelle 2015 on suunnitteilla muutama asiantuntijaseminaari yhdistettynä opintokäynteihin ja yhteisen hankkeen työstäminen Karelia ENI CBC -ohjelmaan. Raja-alueella terveyden edistämisen yhteistyön osaaminen ei vain rajoitu Karjalan tasavaltaan ja Pohjois- Karjalaan, vaan se leviää koko Venäjälle ja Kasanterveyden keskuksen yhteyksien kautta muualle maailmalle. Tiina Vlasoff, projektipäällikkö Terveyspalvelututkimus rajan molemmin puolin antoi runsaasti hyödyllistä tietoa syrjäseutujen asukkaiden elinoloista ja toiveista. Tuloksista kirjoittaa professori Tiina Laatikainen sivulla 6. Ammattilaisten saama koulutus innosti uudenlaisiin työtapoihin, ja tiedot täydentyivät myös opintomatkoilla. Viimeinen opintomatka suuntautui Joensuuhun ja Kuopioon. Sivu 3. Roolimalliryhmien jäsenet saivat toisiltaan tukea elämäntapa muutoksiin ja mittauksista kannustusta. Molemmat ryhmät jatkavat yhä toimintaa, nyt itsenäisesti. Sivu 2.

2 Roolimalliryhmät jatkavat toimintaansa Vaikka Petroskoin ja Joensuun roolimalliryhmien virallinen toimintakausi loppuikin jo toukokuussa 2014, ryhmät päättivät jatkaa toimintaa vuoden loppuun. Tässä kuvatunnelmia syysretkiltä. Joensuun ryhmä vaelsi Patvinsuolla, petroskoilaiset reippailivat kotikaupungissaan ja sen puistoissa. Omat voimavarat tutuiksi, terveysriskit tietoon Roolimalliryhmistä saatiin hyviä kokemuksia sekä Karjalan tasavallassa että Pohjois- Karjalassa. Ryhmäläisiä oli alussa 18 terveys- ja kuntotason loppumittauksissa oli mukana 12 jäsentä. Erityisen mielenkiintoista oli seurata Petroskoin terveysryhmää, joka oli ensimmäinen laatuaan tasavallassa. -Ryhmät olivat hyvin samankaltaisia, tosin Joensuun ryhmän verenpainetasot ja veren kolesteroliarvot olivat hieman parempia kun taas alkoholin käyttö oli Petroskoin ryhmässä vähäisempää. Terveyskuntotestien osalta vertailu oli hankalampaa ryhmien erilaisen ikäja sukupuolirakenteen takia, sillä kuntoluokat eivät ole verrannollisia keskenään, toteaa kuntotestit tehnyt Kari Hyvärinen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta. Hyvärisen mukaan tehdyt mittaukset auttoivat osallistujia tunnistamaan omia voimavaroja ja terveystekijöitä. Lisäksi ne kannustivat pitämään huolta terveydestä ja kunnosta. Seurantamittausten mukaan molemmissa ryhmissä tulokset olivat positiivisia: paino putosi ja liikunta lisääntyi, mikä näkyi parempana kuntoindeksinä. Joensuun ryhmästä tuli lisäksi täysin savuton, sillä kaksi ryhmän jäsentä lopetti tupakoinnin. Virallinen ryhmätoiminta kesti puoli vuotta, ja yhteisiä kokoontumiskertoja oli sekä Joensuussa että Petroskoissa toistakymmentä. 2

3 Venäläispartnereilla onnistunut opintovierailu Päihde- ja muiden riippuvuusongelmien vähentäminen, raittius- ja kansanterveystyö järjestöjen näkökulmasta sekä työttömien terveysohjelmat ja Savuton kunta -ohjelman toteuttaminen olivat teemoina hankkeen venäläisten partnereiden vierailulla Suomessa. Kolmas ja samalla hankekauden viimeinen opintovierailu järjestettiin Joensuuhun ja Kuopioon Vieraille esiteltiin myös Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilua, Suomimies seikkailee -rekkakiertuetta, Kuopiossa toimivaa Terve Kuopio -kioskia sekä 140 vuotta täyttänyttä sanomalehti Karjalaista Joensuussa. Vieraat olivat erittäin tyytyväisiä ohjelman antiin. Kahdeksan osanottajaa antoi kirjallisessa palautteessa matkalle arvosanan erinomainen ja yksi hyvän. Mukana oli myös Venäjän TV1:n Karjalan toimituksen kuvausryhmä, joka teki kolmen päivän vierailulta neljä ohjelmaa televisioon. Tupakasta eroon vertaistuella Health in Focus kantoi kortensa kekoon myös tupakoinnin lopettamiseen tähtäävässä toiminnassa. Hanke osallistui Filha ry:n Joensuussa järjestämään Tupakasta irti vertaistuella - ohjaajakoulutukseen, johon osallistui kuusi ihmistä. Koulutuksen ansiosta Joensuuhun perustettiin työttömille tarkoitettu tupakasta vieroitusryhmä, jota on vetänyt itsekin työttömänä ollut Liisa Koskenperä (kuvassa vasemmalla). Ryhmässä on viisi jäsentä. -Ryhmä on herättänyt minut ja muuttanut käsitystäni tupakoinnista ja sen lopettamisesta. Aiempi vastustava asenteeni on hävinnyt kokonaan, ja nyt pystyn jo olemaan vähemmällä tupakoinnilla. Enkä enää ajattele, ettenkö pystyisi lopettamaan. Vaikeaa se tosin on, kertoo kokemuksistaan ryhmän joensuulainen jäsen Mari Ahjokari (kuvassa keskellä). Vertaistukiryhmä on mahdollisimman matalan kynnyksen paikka, toimintaan voi osallistua vaikka vain haluaisi vähentää tupakointia. Vertaistukiryhmistä tupakoinnin lopettamisessa on saatu hyviä kokemuksia pilottipaikkakunnalla Salossa. Nyt toiminta on laajentunut Joensuun lisäksi myös Vantaalle. Ryhmät kokoontuvat vertaisohjaajan johdolla kaikkiaan seitsemän kertaa. Toiminnasta on tarkoitus tehdä pysyvä. 3

4 Haasteisiin tartuttiin, tuloksia yhteistyöllä Loppuseminaari Karjalan XIII Lääketiedepäivillä Health in Focus sekä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoima AHIC-hanke järjestivät loppuseminaarissa Karjalan XIII Lääketiedepäivien yhteydessä Polvijärvellä Karelia ENPI CBC -ohjelman hyvinvointihankkeista erillissessioissa esittäytyivät myös Suomen Diabetesliiton diabetes-hanke sekä Itä-Suomen liikuntaopiston liikuntahanke. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen kirjoittaa Health in Focus -hankkeen tuloksista seuraavalla sivulla tässä uutiskirjeessä. Yhteenvedossaan loppuseminaarissa Korpelainen totesi, että hankkeella oli valtavat haasteet, mutta tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken hanke onnistui useimmissa toiminnoissaan, paikoin jopa ylitti sille asetetut tavoitteet. Yhteistyöllä pitkä perinne Karjalan Lääketiedepäivät on jo käsite kahden Karjalan ja myös Suomen ja Venäjän välisessä terveysyhteistyössä. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään nyt jo 13:tta kertaa. Teemana oli terveyttä yhteistyöllä. Lomakeskus Huhmariin Polvijärvelle kokoontui 130 osanottajaa rajan molemmin puolin: päättäjiä ja terveysalan asiantuntijoita myös käytännön työtä tekeviä johtavia lääkäreitä, hoitajia ja muita terveysalan työntekijöitä. Valistusta ja vahvaa tahtoa Päivien yleisluennoissa käsiteltiin Suomen ja Venäjän suurimpia terveysriskejä, esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa sekä etsittiin ratkaisumalleja muun muassa terveyserojen kaventamiseksi. THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska korosti, että tupakka ja alkoholi ovat myös keskeisiä terveyseroja aiheuttavia tekijöitä. Hän tarjosi lääkkeeksi paitsi valistusta myös vahvaa poliittista tahtoa vaikuttaa esimerkiksi päihteiden saantiin. Motivaatiolla terveyden lähteille Lääketiedepäiville osallistuivat myös Karjalan tasavallan varapäämies Valentina Ulich sekä Venäjän ehkäisevän lääketieteen keskuksen johtaja Sergei Boytshov Moskovasta. Terveyttä saavutetaan yhteistoimin ja -voimin, siksi kaikki eri alojen toimijat tulee saada toimimaan yhdessä tulosten saavuttamiseksi. Meidän täytyy tiedostaa, miten ihmiset motivoidaan muuttamaan elämäntapojaan ja terveet elämäntavat saadaan juurrutettua, Valentina Ulich totesi. 4

5 Mitä opittiin jäikö jotain tekemättä? Health in Focus -projektin tavoitteeksi asetettiin yleisesti terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, mutta erityisesti terveyseroja kaventavalla tavalla. Toisena yleisenä tavoitteena oli kauan jatkuneen terveysyhteistyön kehittäminen. Osatavoitteiden saavuttaminen kytkeytyi kiinteästi projektin käytännön aktiviteetteihin ja toimintaa oli molemmin puolin rajaa. Useimmat tavoitteet saavutettiin, jopa ylitettiin. Huonommin toteutuneista toimista saatiin hyvää oppia tulevaan toimintaan. Median aktiivisuus yllätti vaikka huomioidaan, että terveysviestintä oli projektin keskeisimpiä painopisteitä. Projektiin liittyneiden juttujen kokonaismäärä oli 300 keskimäärin kolme juttua joka viikko! Huikea määrä ja reilusti yli tavoitteen. Erityisesti kun huomioidaan, että yhteistyötiedotusvälineillä on noin päivittäistä lukijaa ja kuuntelijaa. Toinen hieno mediayhteistyöhön liittyvä asia oli tiedotusvälineiden edustajilta saatu myönteinen palaute yhteistyöstä sekä terveysuutisointiin että koulutukseen ja tutustumiskäynteihin liittyen. Tulevaa ajatellen kehittämistä on lähinnä uutiskärkien löytämisessä yhdistettynä näyttöön pohjautuvaan terveystietoon. Selkeä onnistuminen oli liikkuvan terveystutkimusyksikön perustaminen Poliklinikalle nro 4 Petroskoissa ja siihen liittyen erityiskohderyhmälle suunnattu terveystarkastustoiminta. Poliklinikan henkilöstön innostunut osallistuminen ja kehittämisorientaatio mahdollistivat osaamisen lisäämisen kautta toiminnan sisällöllisen kehittämisen. Haasteellinen väestöryhmä, keski-ikäiset miehet, työttömät ja osin heidän perheenjäsenensäkin, saatiin terveystarkastuksiin ja tekemään elintapamuutoksia terveytensä kohentamiseksi. Tätä Venäjällä ainutlaatuista kehittämistoimintaa esiteltiin lukuisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa varsin laajasti. Harvaan asutuilla alueilla toteutettu terveyspalvelutarpeeseen ja tyytyväisyyteen liittynyt tutkimus antoi hyödyllistä tietoa. Tulosten tarkempi analysointi antaa arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseen. Kunnianhimoinen tavoite kouluttaa työttömiä terveysryhmien vertaisohjaajiksi ei toteutunut Pohjois-Karjalassa suunnitellussa laajuudessa. Muita toimia toteutettiin kohderyhmän tavoittamiseksi: terveystapahtumat työttömille, osallistuminen muiden järjestämiin työttömien tapahtumiin, työttömien tupakasta vieroitustoiminta. Vaikkei osiossa onnistuttukaan aivan tavoitteen mukaisesti, saatiin hyödyllistä tietoa ja motivaatiota kehittää tähän kohderyhmään suuntautuvaa toimintaa. Aktiivisessa ja myönteistä palautetta saaneessa monimuotoisessa koulutustoiminnassa lisättiin tietoisuutta Terveys kaikissa politiikoissa toimintamallista (Health in All Policies - strategy). Projektin tulosten ja kokemusten, mukaan lukien kustannusvaikuttavat toimintakäytännöt, hyödyntäminen aloitettiin projektin aikana. Keskeisimpiä keinoja olivat tiedotus, koulutus ja neuvottelut keskeisten toimijoiden kanssa. Tärkeänä myönteisenä tuloksena voidaan pitää alueiden välillä selvästi vahvistunutta yhteistyötä. Tämä ilmenee luottamuksen ja arvostuksen lisääntymisenä sekä haluna jatkaa ja kehittää terveysyhteistyötä. Vesa Korpelainen Kirjoittaja on Health in Focus hanketta hallinnoivan Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja. 5

6 Palvelujen saatavuudessa parannettavaa Tähtäimessä Terveys -hankkeessa on pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota niihin väestöryhmiin, joilla todennäköisimmin on eniten haasteita hyvän terveyden säilyttämisessä. Yhtenä osana hanketta toteutettiin kyselytutkimus Pohjois-Karjalassa maaseutumaisten kuntien hajaasutusalueilla asuville ja Karjalan tasavallassa syrjäseutujen kylien yli 20 - vuotiaille asukkaille. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Juuka, Ilomantsi ja Kitee ja Karjalan tasavallasta Pitkärannan piiri, Karhumäen piiri ja Äänisenranta. Kaukana palvelukeskuksista asuvat kokivat kohtuullisesti puutteita palvelujen saatavuudessa. Lisää terveyskeskuslääkärien palveluja olisi Pohjois-Karjalassa kaivannut yli 20 prosenttia vastanneista ja sairaan- tai terveydenhoitajankin palveluja lähes 15 prosenttia. Lisää palveluja kaipasivat kaikenikäiset ja miehet ja naiset lähes yhtä paljon. Lisää hammashoidon palveluja kaipasivat eniten työikäiset, alle 55 - vuotiaat kyselyyn osallistuneet, joista jopa neljännes koki, ettei palveluja ole riittävästi saatavissa heidän tarpeeseensa nähden. Myös Karjalan tasavallassa syrjäseuduilla asuvat kaipasivat erityisesti lisää lääkärin palveluja. Piirien erot olivat kuitenkin merkittäviä. Pitkärannassa lisää palveluja kaipaavien osuus oli hyvin samanlainen kuin Pohjois-Karjalassa, mutta Karhumäellä ja Äänisenrannassa jopa kolmannes vastanneista oli tyytymättömiä palvelujen saatavuuteen. Palvelujen tarjonnan lisäksi palvelujen saatavuuteen vaikuttavat mm. niistä tiedottaminen sekä kulkuyhteydet ja julkinen liikenne. Ymmärrettävästi merkittävä osa syrjäseuduilla asuvista koki huonojen julkisten liikenneyhteyksien aiheuttavan haittaa Kirjoittaja toimi terveyspalvelututkimuksen johtajana. Hän työskentelee terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa sekä tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Kaksi kolmasosaa Pohjois-Karjalassa tutkimukseen osallistuneista raportoi huonon julkisen liikenteen ja pitkien etäisyyksien palveluihin aiheuttavan haittaa. Erityisesti haittaa kokivat yli 55 -vuotiaat vastanneet. Terveyspalveluista tiedottamiseen toivottiin myös parannusta. Yli 20 prosenttia vastanneista Pohjois-Karjalassa ja yli neljäsosa vastanneista Karjalan tasavallassa koki puutteita terveyspalveluista tiedottamisessa. Nykyisin tietoja palveluista on viety paljon nettiin, mutta olisi hyvä muistaa, ettei kaikilla ole mahdollisuutta hakea tietoa Internetistä. Pohjois-Karjalassa kaikista vastanneista noin kahdella kolmasosalla oli kotitaloudessa Internetyhteys, Karjalan tasavallassa vain noin puolella. Pohjois-Karjalassakin erityisesti ikäihmisistä vain pieni osa, noin 15 prosenttia, käytti Internetiä sähköiseen asiointiin ja tiedonhakuun. Tiina Laatikainen 6

7 t HEALTH IN FOCUS TALVI 2014 Marina Kravtsova Elintapaohjaus tuotti tulosta Karjalassa Lähdimme Health in Focus hankkeeseen, koska halusimme ennalta ehkäisevässä työssä tarvittavia lisätietoja. Esimerkiksi miten motivoida potilasta, tai miten parantaa terveydenhuollon saatavuutta? Näistä ja muista ennalta ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä oltiin huolissaan rajan molemmin puolin. Hankimme ns. liikkuvan klinikan laitteiston, jonka avulla arvioidaan ihmisen terveydentilaa, esimerkiksi veren kolesterolitasoa, verensokeria, sydämen kuntoa ja uloshengitysilman häkätasoa. Liikuteltavan laitteiston avulla on ollut mahdollista tehdä terveystarkastuksia paitsi Poliklinikka 4:n yhteydessä olevassa Terveyden keskuksessa myös kaupungin yrityksissä ja esimerkiksi oppilaitoksissa. Palvelu viedään siis suoraan kuluttajille, ja sen saatavuus paranee. Alustavassa tarkastuksessa kunkin potilaan kanssa laadittiin yksilöllinen suunnitelma tunnistettujen riskitekijöiden korjaamiseksi, tehtiin terveysennuste, kerrottiin mahdollisista riskeistä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja kartoitettiin nikotiini- ja alkoholiriippuvuutta. Ennen tarkastusten alkua Terveyden keskuksen henkilökunta sai koulutuksen suomalaisten järjestämässä seminaarissa. Saatuja tietoja hyödynnettiin käytännön työssä, esimerkiksi motivaation lisäämisessä ja terveisiin elintapoihin kannustamisessa. Erityisen tärkeää on ollut positiivinen vuorovaikutus lääkärin ja potilaan välillä: vasta silloin syntyy luottamuksen ilmapiiri, halu ehkäistä sairauksia ja usko onnistumiseen. Kun tarkastusten tuloksia analysoitiin, ne osoittivat seuraavaa: suurella osalla tutkituista on kroonisten tautien riskitekijöitä, kuten korkea kolesteroli (66 %), kohonnut verenpaine (43 %), ylipaino ja lihavuus (63 % ), kohonnut hiilidioksidi uloshengitysilmassa (40 %). Olemme tyytyväisiä kyseisen riskiryhmän seurantatarkastuksen tuloksiin. Potilaat saivat tietoa terveistä elämäntapoista, riskitekijöistä ja niiden korjaamisesta, noudattivat suosituksia, ja tämä auttoi heitä vähentämään sydän- ja verisuonitautien riskiä, vähentämään tai joka poistamaan riskitekijöitä ja muuttamaan elintapoja terveemmiksi. On syytä huomata, että hankkeen aikana hankittua laitteistoa tullaan käyttämään myös tulevaisuudessa ennaltaehkäisevissä tarkastuksissa. Ihmiset voivat maksutta saada tietoa terveistä elintavoista ja tarkistaa oman terveydentilansa. Lisäksi Terveyden keskuksen työntekijät levittävät saamaansa tietoa ja kokemuksia muissa lääketieteellisissä laitoksissa oleville ehkäisyosastoille Karjalan tasavallassa. Joukkoterveystarkastuksissa on mahdollista kiinnittää huomiota terveyskysymyksiin, parantaa lääketieteellistä toimintakulttuuria, tunnistaa riskitekijät ja taudin alustavat oireet, mutta myös priorisoida ennaltaehkäisevää työtä.. Marina Kravtsova toimii osaston varajohtajana Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriössä. 7

8 Kiitämme yhteistyöstä! Kaksi vuotta kestänyt Health in Focus -hanke on tämän uutiskirjeen ilmestyessä loppusuoralla. Edessä ovat enää loppuraportin kirjoittaminen ja tilintarkastus. Kiitämme partnereitamme ja kaikkia mukana olleita yhteistyöstä ja tuesta, jotka mahdollistivat hankkeen onnistumisen. Teimme paljon, opimme enemmän ja saimme runsaasti ideoita ja kokemusta tulevaa varten. han Uutiskirjeen toimittaja Tuula Koponen, Health in Focus-hankkeen viestinnän suunnittelija. Health in Focus toivottaa kaikille rauhallista loppuvuotta ja Onnellista Uutta Vuotta 2015 POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUS Tiina Vlasoff Projektipäällikkö GSM: Siltakatu 10 A Joensuu

Health in Focus Tähtäimessä terveys

Health in Focus Tähtäimessä terveys K E S Ä 2 0 1 4 Health in Focus Tähtäimessä terveys Terveyttä ja hyvinvointia kaikille kahdessa Karjalassa 2013-2014 Rajan molemmin puolin HEALTH IN FOCUS eli vapaasti suomennettuna TÄHTÄIMESSÄ TERVEYS

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

Kävellen kauppaan, pyörällä postiin

Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 2 2012 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 30 31 12 13 Aluekehityksessä liikunnalla oma rooli 16 17 Kuntokatsastus ulkoilureitillä Kipinät SISÄLLYS 2 2012

Lisätiedot

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto PLUSSA- Työttömän työnhakukunto oli RAY:n rahoittama ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toteuttama toimintaprojekti vuosina 2005 2007 Kolin huipulta katse tulevaisuuteen LOPPURAPORTTI Helli

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 169 tutkimuksia Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 169 Turun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi)

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) Margit Ylänen Outi ruokanen Helsingin Sydänpiirin Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) loppuraportti Helsingin Sydänpiiri ry. Hjärtdistriktet i Helsingfors rf 1 Helsingin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ

KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238 Kaisa Koivuniemi, Anna Suutari (toim.) KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238 Kaisa Koivuniemi, Anna

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin 1 2015 Kipinät 18 Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 14 Kansallispuistojen terveyshyödyille hintalappu 28 Ihminen ja tekoäly rintarinnan

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA

TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA TERVEYDENHOITAJAN TYÖMENTELMÄT TYÖIKÄISTEN TUPAKANVIEROITUKSESSA Maarit Aalto (C8077) Kehittämistehtävä/ OT2, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä/ Helsingin toimipaikka Terveydenhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita

KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita 2 2014 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 6 KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita 16 SuomiMiehen kuntotestit suositumpia kuin koskaan 26

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

TARTU TOIMEEN. Ehkäise diabetes

TARTU TOIMEEN. Ehkäise diabetes TARTU TOIMEEN Ehkäise diabetes Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Seija Puro Suomen kielen tarkistus: Riitta Viialainen Opas 10 ISBN 978-952-245-353-2 (painettu)

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot