Health in Focus Tähtäimessä terveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Health in Focus Tähtäimessä terveys"

Transkriptio

1 UUTISKIRJE NRO 4 Health in Focus Tähtäimessä terveys Hyvinvointia ja terveyttä kaikille kahdessa Karjalassa Katse tulevaisuuteen Yhteistyöllä hyviä tuloksia Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken tuotti hyviä tuloksia Health in Focus -hankkeessa. Terveysviestintää kehittämällä onnistuttiin luomaan tiivis ja toimiva suhde median ja terveysalan ammattilaisten välille. Hankkeen tiimoilta ilmestyi yli 250 erilaista lehti-, netti-, radio- ja televisiojuttua. Poliklinikka 4:n toteuttamat uudenlaiset terveystarkastukset ja kutsuntajärjestelmä olivat niin ikään menestys. Riskitekijöitä todettiin kohderyhmällä paljon, mutta elintapamuutoksilla ne vähenivät merkittävästi. Lue myös muista hankkeen uutisista Lähialueyhteistyö kuuluu vahvasti Kansanterveyden keskuksen toimintaan. Rajat ylittävää yhteistyötä on tehty yli 20 vuotta, ja se on ollut hyvin pitkäjänteistä ja vilkasta. Health in Focus -hanke ei luonut vain uutta terveyden edistämisen ja terveysseurannan toimintamallia vaan se antoi myös hyvin arvokasta tietoa haasteellisten väestöryhmien kanssa toimimisesta. Health in Focus on vahvistanut terveyden edistämisen jatkuvuutta kahdessa Karjalassa. Tulevasta yhteistyöstä on jo sovittu, ja sen sisältöä tullaan hiomaan ensi vuonna Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehitysministeriön kanssa. Vuodelle 2015 on suunnitteilla muutama asiantuntijaseminaari yhdistettynä opintokäynteihin ja yhteisen hankkeen työstäminen Karelia ENI CBC -ohjelmaan. Raja-alueella terveyden edistämisen yhteistyön osaaminen ei vain rajoitu Karjalan tasavaltaan ja Pohjois- Karjalaan, vaan se leviää koko Venäjälle ja Kasanterveyden keskuksen yhteyksien kautta muualle maailmalle. Tiina Vlasoff, projektipäällikkö Terveyspalvelututkimus rajan molemmin puolin antoi runsaasti hyödyllistä tietoa syrjäseutujen asukkaiden elinoloista ja toiveista. Tuloksista kirjoittaa professori Tiina Laatikainen sivulla 6. Ammattilaisten saama koulutus innosti uudenlaisiin työtapoihin, ja tiedot täydentyivät myös opintomatkoilla. Viimeinen opintomatka suuntautui Joensuuhun ja Kuopioon. Sivu 3. Roolimalliryhmien jäsenet saivat toisiltaan tukea elämäntapa muutoksiin ja mittauksista kannustusta. Molemmat ryhmät jatkavat yhä toimintaa, nyt itsenäisesti. Sivu 2.

2 Roolimalliryhmät jatkavat toimintaansa Vaikka Petroskoin ja Joensuun roolimalliryhmien virallinen toimintakausi loppuikin jo toukokuussa 2014, ryhmät päättivät jatkaa toimintaa vuoden loppuun. Tässä kuvatunnelmia syysretkiltä. Joensuun ryhmä vaelsi Patvinsuolla, petroskoilaiset reippailivat kotikaupungissaan ja sen puistoissa. Omat voimavarat tutuiksi, terveysriskit tietoon Roolimalliryhmistä saatiin hyviä kokemuksia sekä Karjalan tasavallassa että Pohjois- Karjalassa. Ryhmäläisiä oli alussa 18 terveys- ja kuntotason loppumittauksissa oli mukana 12 jäsentä. Erityisen mielenkiintoista oli seurata Petroskoin terveysryhmää, joka oli ensimmäinen laatuaan tasavallassa. -Ryhmät olivat hyvin samankaltaisia, tosin Joensuun ryhmän verenpainetasot ja veren kolesteroliarvot olivat hieman parempia kun taas alkoholin käyttö oli Petroskoin ryhmässä vähäisempää. Terveyskuntotestien osalta vertailu oli hankalampaa ryhmien erilaisen ikäja sukupuolirakenteen takia, sillä kuntoluokat eivät ole verrannollisia keskenään, toteaa kuntotestit tehnyt Kari Hyvärinen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta. Hyvärisen mukaan tehdyt mittaukset auttoivat osallistujia tunnistamaan omia voimavaroja ja terveystekijöitä. Lisäksi ne kannustivat pitämään huolta terveydestä ja kunnosta. Seurantamittausten mukaan molemmissa ryhmissä tulokset olivat positiivisia: paino putosi ja liikunta lisääntyi, mikä näkyi parempana kuntoindeksinä. Joensuun ryhmästä tuli lisäksi täysin savuton, sillä kaksi ryhmän jäsentä lopetti tupakoinnin. Virallinen ryhmätoiminta kesti puoli vuotta, ja yhteisiä kokoontumiskertoja oli sekä Joensuussa että Petroskoissa toistakymmentä. 2

3 Venäläispartnereilla onnistunut opintovierailu Päihde- ja muiden riippuvuusongelmien vähentäminen, raittius- ja kansanterveystyö järjestöjen näkökulmasta sekä työttömien terveysohjelmat ja Savuton kunta -ohjelman toteuttaminen olivat teemoina hankkeen venäläisten partnereiden vierailulla Suomessa. Kolmas ja samalla hankekauden viimeinen opintovierailu järjestettiin Joensuuhun ja Kuopioon Vieraille esiteltiin myös Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilua, Suomimies seikkailee -rekkakiertuetta, Kuopiossa toimivaa Terve Kuopio -kioskia sekä 140 vuotta täyttänyttä sanomalehti Karjalaista Joensuussa. Vieraat olivat erittäin tyytyväisiä ohjelman antiin. Kahdeksan osanottajaa antoi kirjallisessa palautteessa matkalle arvosanan erinomainen ja yksi hyvän. Mukana oli myös Venäjän TV1:n Karjalan toimituksen kuvausryhmä, joka teki kolmen päivän vierailulta neljä ohjelmaa televisioon. Tupakasta eroon vertaistuella Health in Focus kantoi kortensa kekoon myös tupakoinnin lopettamiseen tähtäävässä toiminnassa. Hanke osallistui Filha ry:n Joensuussa järjestämään Tupakasta irti vertaistuella - ohjaajakoulutukseen, johon osallistui kuusi ihmistä. Koulutuksen ansiosta Joensuuhun perustettiin työttömille tarkoitettu tupakasta vieroitusryhmä, jota on vetänyt itsekin työttömänä ollut Liisa Koskenperä (kuvassa vasemmalla). Ryhmässä on viisi jäsentä. -Ryhmä on herättänyt minut ja muuttanut käsitystäni tupakoinnista ja sen lopettamisesta. Aiempi vastustava asenteeni on hävinnyt kokonaan, ja nyt pystyn jo olemaan vähemmällä tupakoinnilla. Enkä enää ajattele, ettenkö pystyisi lopettamaan. Vaikeaa se tosin on, kertoo kokemuksistaan ryhmän joensuulainen jäsen Mari Ahjokari (kuvassa keskellä). Vertaistukiryhmä on mahdollisimman matalan kynnyksen paikka, toimintaan voi osallistua vaikka vain haluaisi vähentää tupakointia. Vertaistukiryhmistä tupakoinnin lopettamisessa on saatu hyviä kokemuksia pilottipaikkakunnalla Salossa. Nyt toiminta on laajentunut Joensuun lisäksi myös Vantaalle. Ryhmät kokoontuvat vertaisohjaajan johdolla kaikkiaan seitsemän kertaa. Toiminnasta on tarkoitus tehdä pysyvä. 3

4 Haasteisiin tartuttiin, tuloksia yhteistyöllä Loppuseminaari Karjalan XIII Lääketiedepäivillä Health in Focus sekä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoima AHIC-hanke järjestivät loppuseminaarissa Karjalan XIII Lääketiedepäivien yhteydessä Polvijärvellä Karelia ENPI CBC -ohjelman hyvinvointihankkeista erillissessioissa esittäytyivät myös Suomen Diabetesliiton diabetes-hanke sekä Itä-Suomen liikuntaopiston liikuntahanke. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen kirjoittaa Health in Focus -hankkeen tuloksista seuraavalla sivulla tässä uutiskirjeessä. Yhteenvedossaan loppuseminaarissa Korpelainen totesi, että hankkeella oli valtavat haasteet, mutta tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken hanke onnistui useimmissa toiminnoissaan, paikoin jopa ylitti sille asetetut tavoitteet. Yhteistyöllä pitkä perinne Karjalan Lääketiedepäivät on jo käsite kahden Karjalan ja myös Suomen ja Venäjän välisessä terveysyhteistyössä. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään nyt jo 13:tta kertaa. Teemana oli terveyttä yhteistyöllä. Lomakeskus Huhmariin Polvijärvelle kokoontui 130 osanottajaa rajan molemmin puolin: päättäjiä ja terveysalan asiantuntijoita myös käytännön työtä tekeviä johtavia lääkäreitä, hoitajia ja muita terveysalan työntekijöitä. Valistusta ja vahvaa tahtoa Päivien yleisluennoissa käsiteltiin Suomen ja Venäjän suurimpia terveysriskejä, esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa sekä etsittiin ratkaisumalleja muun muassa terveyserojen kaventamiseksi. THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska korosti, että tupakka ja alkoholi ovat myös keskeisiä terveyseroja aiheuttavia tekijöitä. Hän tarjosi lääkkeeksi paitsi valistusta myös vahvaa poliittista tahtoa vaikuttaa esimerkiksi päihteiden saantiin. Motivaatiolla terveyden lähteille Lääketiedepäiville osallistuivat myös Karjalan tasavallan varapäämies Valentina Ulich sekä Venäjän ehkäisevän lääketieteen keskuksen johtaja Sergei Boytshov Moskovasta. Terveyttä saavutetaan yhteistoimin ja -voimin, siksi kaikki eri alojen toimijat tulee saada toimimaan yhdessä tulosten saavuttamiseksi. Meidän täytyy tiedostaa, miten ihmiset motivoidaan muuttamaan elämäntapojaan ja terveet elämäntavat saadaan juurrutettua, Valentina Ulich totesi. 4

5 Mitä opittiin jäikö jotain tekemättä? Health in Focus -projektin tavoitteeksi asetettiin yleisesti terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, mutta erityisesti terveyseroja kaventavalla tavalla. Toisena yleisenä tavoitteena oli kauan jatkuneen terveysyhteistyön kehittäminen. Osatavoitteiden saavuttaminen kytkeytyi kiinteästi projektin käytännön aktiviteetteihin ja toimintaa oli molemmin puolin rajaa. Useimmat tavoitteet saavutettiin, jopa ylitettiin. Huonommin toteutuneista toimista saatiin hyvää oppia tulevaan toimintaan. Median aktiivisuus yllätti vaikka huomioidaan, että terveysviestintä oli projektin keskeisimpiä painopisteitä. Projektiin liittyneiden juttujen kokonaismäärä oli 300 keskimäärin kolme juttua joka viikko! Huikea määrä ja reilusti yli tavoitteen. Erityisesti kun huomioidaan, että yhteistyötiedotusvälineillä on noin päivittäistä lukijaa ja kuuntelijaa. Toinen hieno mediayhteistyöhön liittyvä asia oli tiedotusvälineiden edustajilta saatu myönteinen palaute yhteistyöstä sekä terveysuutisointiin että koulutukseen ja tutustumiskäynteihin liittyen. Tulevaa ajatellen kehittämistä on lähinnä uutiskärkien löytämisessä yhdistettynä näyttöön pohjautuvaan terveystietoon. Selkeä onnistuminen oli liikkuvan terveystutkimusyksikön perustaminen Poliklinikalle nro 4 Petroskoissa ja siihen liittyen erityiskohderyhmälle suunnattu terveystarkastustoiminta. Poliklinikan henkilöstön innostunut osallistuminen ja kehittämisorientaatio mahdollistivat osaamisen lisäämisen kautta toiminnan sisällöllisen kehittämisen. Haasteellinen väestöryhmä, keski-ikäiset miehet, työttömät ja osin heidän perheenjäsenensäkin, saatiin terveystarkastuksiin ja tekemään elintapamuutoksia terveytensä kohentamiseksi. Tätä Venäjällä ainutlaatuista kehittämistoimintaa esiteltiin lukuisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa varsin laajasti. Harvaan asutuilla alueilla toteutettu terveyspalvelutarpeeseen ja tyytyväisyyteen liittynyt tutkimus antoi hyödyllistä tietoa. Tulosten tarkempi analysointi antaa arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseen. Kunnianhimoinen tavoite kouluttaa työttömiä terveysryhmien vertaisohjaajiksi ei toteutunut Pohjois-Karjalassa suunnitellussa laajuudessa. Muita toimia toteutettiin kohderyhmän tavoittamiseksi: terveystapahtumat työttömille, osallistuminen muiden järjestämiin työttömien tapahtumiin, työttömien tupakasta vieroitustoiminta. Vaikkei osiossa onnistuttukaan aivan tavoitteen mukaisesti, saatiin hyödyllistä tietoa ja motivaatiota kehittää tähän kohderyhmään suuntautuvaa toimintaa. Aktiivisessa ja myönteistä palautetta saaneessa monimuotoisessa koulutustoiminnassa lisättiin tietoisuutta Terveys kaikissa politiikoissa toimintamallista (Health in All Policies - strategy). Projektin tulosten ja kokemusten, mukaan lukien kustannusvaikuttavat toimintakäytännöt, hyödyntäminen aloitettiin projektin aikana. Keskeisimpiä keinoja olivat tiedotus, koulutus ja neuvottelut keskeisten toimijoiden kanssa. Tärkeänä myönteisenä tuloksena voidaan pitää alueiden välillä selvästi vahvistunutta yhteistyötä. Tämä ilmenee luottamuksen ja arvostuksen lisääntymisenä sekä haluna jatkaa ja kehittää terveysyhteistyötä. Vesa Korpelainen Kirjoittaja on Health in Focus hanketta hallinnoivan Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja. 5

6 Palvelujen saatavuudessa parannettavaa Tähtäimessä Terveys -hankkeessa on pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota niihin väestöryhmiin, joilla todennäköisimmin on eniten haasteita hyvän terveyden säilyttämisessä. Yhtenä osana hanketta toteutettiin kyselytutkimus Pohjois-Karjalassa maaseutumaisten kuntien hajaasutusalueilla asuville ja Karjalan tasavallassa syrjäseutujen kylien yli 20 - vuotiaille asukkaille. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Juuka, Ilomantsi ja Kitee ja Karjalan tasavallasta Pitkärannan piiri, Karhumäen piiri ja Äänisenranta. Kaukana palvelukeskuksista asuvat kokivat kohtuullisesti puutteita palvelujen saatavuudessa. Lisää terveyskeskuslääkärien palveluja olisi Pohjois-Karjalassa kaivannut yli 20 prosenttia vastanneista ja sairaan- tai terveydenhoitajankin palveluja lähes 15 prosenttia. Lisää palveluja kaipasivat kaikenikäiset ja miehet ja naiset lähes yhtä paljon. Lisää hammashoidon palveluja kaipasivat eniten työikäiset, alle 55 - vuotiaat kyselyyn osallistuneet, joista jopa neljännes koki, ettei palveluja ole riittävästi saatavissa heidän tarpeeseensa nähden. Myös Karjalan tasavallassa syrjäseuduilla asuvat kaipasivat erityisesti lisää lääkärin palveluja. Piirien erot olivat kuitenkin merkittäviä. Pitkärannassa lisää palveluja kaipaavien osuus oli hyvin samanlainen kuin Pohjois-Karjalassa, mutta Karhumäellä ja Äänisenrannassa jopa kolmannes vastanneista oli tyytymättömiä palvelujen saatavuuteen. Palvelujen tarjonnan lisäksi palvelujen saatavuuteen vaikuttavat mm. niistä tiedottaminen sekä kulkuyhteydet ja julkinen liikenne. Ymmärrettävästi merkittävä osa syrjäseuduilla asuvista koki huonojen julkisten liikenneyhteyksien aiheuttavan haittaa Kirjoittaja toimi terveyspalvelututkimuksen johtajana. Hän työskentelee terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa sekä tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Kaksi kolmasosaa Pohjois-Karjalassa tutkimukseen osallistuneista raportoi huonon julkisen liikenteen ja pitkien etäisyyksien palveluihin aiheuttavan haittaa. Erityisesti haittaa kokivat yli 55 -vuotiaat vastanneet. Terveyspalveluista tiedottamiseen toivottiin myös parannusta. Yli 20 prosenttia vastanneista Pohjois-Karjalassa ja yli neljäsosa vastanneista Karjalan tasavallassa koki puutteita terveyspalveluista tiedottamisessa. Nykyisin tietoja palveluista on viety paljon nettiin, mutta olisi hyvä muistaa, ettei kaikilla ole mahdollisuutta hakea tietoa Internetistä. Pohjois-Karjalassa kaikista vastanneista noin kahdella kolmasosalla oli kotitaloudessa Internetyhteys, Karjalan tasavallassa vain noin puolella. Pohjois-Karjalassakin erityisesti ikäihmisistä vain pieni osa, noin 15 prosenttia, käytti Internetiä sähköiseen asiointiin ja tiedonhakuun. Tiina Laatikainen 6

7 t HEALTH IN FOCUS TALVI 2014 Marina Kravtsova Elintapaohjaus tuotti tulosta Karjalassa Lähdimme Health in Focus hankkeeseen, koska halusimme ennalta ehkäisevässä työssä tarvittavia lisätietoja. Esimerkiksi miten motivoida potilasta, tai miten parantaa terveydenhuollon saatavuutta? Näistä ja muista ennalta ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä oltiin huolissaan rajan molemmin puolin. Hankimme ns. liikkuvan klinikan laitteiston, jonka avulla arvioidaan ihmisen terveydentilaa, esimerkiksi veren kolesterolitasoa, verensokeria, sydämen kuntoa ja uloshengitysilman häkätasoa. Liikuteltavan laitteiston avulla on ollut mahdollista tehdä terveystarkastuksia paitsi Poliklinikka 4:n yhteydessä olevassa Terveyden keskuksessa myös kaupungin yrityksissä ja esimerkiksi oppilaitoksissa. Palvelu viedään siis suoraan kuluttajille, ja sen saatavuus paranee. Alustavassa tarkastuksessa kunkin potilaan kanssa laadittiin yksilöllinen suunnitelma tunnistettujen riskitekijöiden korjaamiseksi, tehtiin terveysennuste, kerrottiin mahdollisista riskeistä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja kartoitettiin nikotiini- ja alkoholiriippuvuutta. Ennen tarkastusten alkua Terveyden keskuksen henkilökunta sai koulutuksen suomalaisten järjestämässä seminaarissa. Saatuja tietoja hyödynnettiin käytännön työssä, esimerkiksi motivaation lisäämisessä ja terveisiin elintapoihin kannustamisessa. Erityisen tärkeää on ollut positiivinen vuorovaikutus lääkärin ja potilaan välillä: vasta silloin syntyy luottamuksen ilmapiiri, halu ehkäistä sairauksia ja usko onnistumiseen. Kun tarkastusten tuloksia analysoitiin, ne osoittivat seuraavaa: suurella osalla tutkituista on kroonisten tautien riskitekijöitä, kuten korkea kolesteroli (66 %), kohonnut verenpaine (43 %), ylipaino ja lihavuus (63 % ), kohonnut hiilidioksidi uloshengitysilmassa (40 %). Olemme tyytyväisiä kyseisen riskiryhmän seurantatarkastuksen tuloksiin. Potilaat saivat tietoa terveistä elämäntapoista, riskitekijöistä ja niiden korjaamisesta, noudattivat suosituksia, ja tämä auttoi heitä vähentämään sydän- ja verisuonitautien riskiä, vähentämään tai joka poistamaan riskitekijöitä ja muuttamaan elintapoja terveemmiksi. On syytä huomata, että hankkeen aikana hankittua laitteistoa tullaan käyttämään myös tulevaisuudessa ennaltaehkäisevissä tarkastuksissa. Ihmiset voivat maksutta saada tietoa terveistä elintavoista ja tarkistaa oman terveydentilansa. Lisäksi Terveyden keskuksen työntekijät levittävät saamaansa tietoa ja kokemuksia muissa lääketieteellisissä laitoksissa oleville ehkäisyosastoille Karjalan tasavallassa. Joukkoterveystarkastuksissa on mahdollista kiinnittää huomiota terveyskysymyksiin, parantaa lääketieteellistä toimintakulttuuria, tunnistaa riskitekijät ja taudin alustavat oireet, mutta myös priorisoida ennaltaehkäisevää työtä.. Marina Kravtsova toimii osaston varajohtajana Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriössä. 7

8 Kiitämme yhteistyöstä! Kaksi vuotta kestänyt Health in Focus -hanke on tämän uutiskirjeen ilmestyessä loppusuoralla. Edessä ovat enää loppuraportin kirjoittaminen ja tilintarkastus. Kiitämme partnereitamme ja kaikkia mukana olleita yhteistyöstä ja tuesta, jotka mahdollistivat hankkeen onnistumisen. Teimme paljon, opimme enemmän ja saimme runsaasti ideoita ja kokemusta tulevaa varten. han Uutiskirjeen toimittaja Tuula Koponen, Health in Focus-hankkeen viestinnän suunnittelija. Health in Focus toivottaa kaikille rauhallista loppuvuotta ja Onnellista Uutta Vuotta 2015 POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUS Tiina Vlasoff Projektipäällikkö GSM: Siltakatu 10 A Joensuu

Health in Focus Tähtäimessä terveys

Health in Focus Tähtäimessä terveys U U T I S K I R J E S Y K S Y 2 0 1 3 Health in Focus Tähtäimessä terveys KAHDESSA KARJALASSA UUTISKIRJE NRO 1/2013 Syksyntuoksuiset ja värikylläiset terveiset Health in Focus -hankkeesta! Käsissäsi on

Lisätiedot

Health in Focus Tähtäimessä terveys

Health in Focus Tähtäimessä terveys K E S Ä 2 0 1 4 Health in Focus Tähtäimessä terveys Terveyttä ja hyvinvointia kaikille kahdessa Karjalassa 2013-2014 Rajan molemmin puolin HEALTH IN FOCUS eli vapaasti suomennettuna TÄHTÄIMESSÄ TERVEYS

Lisätiedot

Health in Focus Tähtäimessä terveys

Health in Focus Tähtäimessä terveys T A L V I 2 0 1 3-2 0 1 4 Health in Focus Tähtäimessä terveys Terveyttä ja hyvinvointia kaikille kahdessa Karjalassa 2013-2014 KAHDESSA KARJALASSA HEALTH IN FOCUS eli vapaasti suomennettuna TÄHTÄIMESSÄ

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa TERVEYSEROMATTI ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa Paikallisesti kiinni alkoholin ja tupakan saatavuuteen Alkoholin ja tupakan haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista?

Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista? Eeva Jokinen, Professori Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori Jäidenlähtöseminaari, 12.5.2015 Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista? 19.5.2015 THL / Kaikkonen /2014 2 Väestöryhmittäiset

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin merkitys. Taustaa 26.8.2014. Urheilugaala 2011 Suomen taustavaikuttaja

Hyvinvoinnin merkitys. Taustaa 26.8.2014. Urheilugaala 2011 Suomen taustavaikuttaja Hyvinvoinnin merkitys Taustaa Matti Heikkilä Liikunnan erityisasiantuntija LO 69-71 (Vierumäki) KVT 80 82 (Jyväskylän yliopisto ja Vierumäki) Tmi Sykettä Elämään ja StressinMurtajat Yritysten hyvinvointivalmennus

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

April 21, 2015. FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland www.fimm.fi

April 21, 2015. FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland www.fimm.fi April 21, 2015 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland Tutkimus Soveltaminen Miten ihmiset suhtautuvat geenitietoonsa KardioKompassi tutkimuksesta opittua Mari Kaunisto, FIMM 16.4.2015 Sitran teettämä

Lisätiedot

Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet)

Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet) ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet) Ydinviestit Joka viides nuori aikuinen koki terveytensä huonoksi tai keskitasoiseksi. Miehillä koettu terveys oli huonompi Läntisellä

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 TERVA Päijät-Hämeen terveysvalmennus Erja Oksman projektipäällikkö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 Yhteistyöhankeen osapuolet Toteutus ja rahoitus: SITRA, TEKES,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

Liikkeellä voimaa vuosiin

Liikkeellä voimaa vuosiin Liikkeellä voimaa vuosiin Anu Niemi Yleislääketieteen erik.lääk. Kuntoutuksen erityispätevyys Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Heinävesi Ilomantsi Rääkkylä Juuka Lieksa Valtimo Nurmes yli

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Luonto liikuttamaan -hanke

Luonto liikuttamaan -hanke Luonto liikuttamaan -hanke Luontoliikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Itä-Suomessa Liikettä ja hyvinvointia Luonnosta, Oulu 19.3.2014 Kati Vähäsarja, projektipäällikkö, Metsähallitus Terveyttä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Terveyden edistämistä molemmin puolin rajaa

Terveyden edistämistä molemmin puolin rajaa Terveyden edistämistä molemmin puolin rajaa Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus www.kansanterveys.info Pohjois-Karjala mallina Suomessa N Pitkäranta mallina Karjalan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosten julkistamistilaisuus 21.11.2012 Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Seppo Koskinen Miksi tarvittiin Terveys 2011 -tutkimus? Yhteiskuntapolitiikan keskeisiin

Lisätiedot

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 22.11.2012 Pielisen Karjala 12 kpl JUUKA Ellin kulma Juuan terveyskeskus LIEKSA Honkalampi-säätiö,

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan

Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 25.11.2012 1 Kolesterolitason muutokset 1982-2012 Miehet 6,4 6,2

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto Puolustusvoimat Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa

Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa Erikoistutkija Riikka Shemeikka ja tutkija Hanna Rinne Kuntoutuspäivät 9.-1.3.215 Messukeskus,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Toimintakykyä työelämään. Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Toimintakykyä työelämään Välityömarkkinoiden työpaja 3 29.5.2015 Niina Valkama Kunnossa kaiken ikää -ohjelma www.kkiohjelma.fi PÄÄMÄÄRÄ Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen ja terveysliikunnan

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

TERVEYS JA SOSIAALITYÖ 7.11.2014 Kirsti Huvinen

TERVEYS JA SOSIAALITYÖ 7.11.2014 Kirsti Huvinen TERVEYS JA SOSIAALITYÖ 7.11.2014 Kirsti Huvinen KOKONAISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA PIRSTALEINEN JÄRJESTELMÄ AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAT TERVEYSPALVELUISSA Toimintaympäristö, johon puheenvuoromme sijoittuu

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Lähteenä: 65-vuotiaiden aikuisneuvolan tutkimustiedot & Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla 16.6.2011 geriatrian ylilääkäri

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjala väestö

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin

Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin Bykachev Kirsi, projektipäällikkö Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (AHIC), 2013 2014 Kartoituksista uusiin terveysoppimateriaaleihin

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Ohjelma 13.00-13.10 Koulutustilaisuuden avaus ylilääkäri Petri Virolainen 13.10-13.25 Varsinaissuomalaisten terveys ja lihavuus projektipäällikkö TH -hanke, Minna

Lisätiedot

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa Koulullamme järjestettiin tapahtuma, jonka olivat järjestäneet WinNovan keskustan alueen terveydenhoitajat ja kuraattorit, mutta paikalla oli myös paljon terveyteen

Lisätiedot