Metsäsektorin työvoimatarve Savotta Markus Strandström ja Heikki Pajuoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020. Markus Strandström ja Heikki Pajuoja"

Transkriptio

1 Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020 Markus Strandström ja Heikki Pajuoja 7/2013

2 Tausta ja tavoite Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa metsä-, puu- ja paperialan työvoimatarpeesta vuoteen 2020 asti Metsäsektorin työvoimatarpeen kokonaistarkastelu on perusteltua ja tärkeää sitä kohdanneen voimakkaan muutoskehityksen takia Ajantasainen tieto metsäsektorin tulevasta työvoimatarpeesta tukee eri organisaatioiden toiminnan suunnittelua ja on edellytys koulutuksen suuntaamiselle ja oikealle mitoitukselle Edellinen metsätyövoiman tarvetarkastelu ulottuu vuoteen Tulokset tukevat Metsämiesten Säätiön rahoittamaa Metsäalan koulutuksen esiselvitys -hanketta koulutuksen määrällisen kehittämisen osalta Metsämiesten Säätiö on osallistunut myös tämän hankkeen rahoitukseen Tuloskalvosarja perustuu Metsätehon raporttiin 224 Strandström, M. & Pajuoja, H Metsäsektorin työvoimatarve, Savotta Strandström, M Metsätyövoiman tarve. Metsätehon katsaus 31 / 2007 ja 13/ /

3 Metsäala

4 Tarkastelun kattavuus ja laskentaperiaatteet Kattaa metsänhoidon, metsähakkeen tuotannon, puunkorjuun ja puutavaran autokuljetuksen sekä toimihenkilötyön työvoimatarpeen Työntekijöiden osalta laskenta perustuu työlajeittaisiin työsuoritteisiin sekä olosuhde- ja tuottavuustietoihin ja arvioihin niiden kehityksestä Toimihenkilöiden osalta tarve perustuu arvioihin toimihenkilömäärien kehityksestä, eikä sillä ole laskennallista kytkentää työsuoritteiden tasoon Tietolähteet: Metsätehon ja Metsäntutkimuslaitoksen tilastot sekä tutkimustulokset Tilastokeskuksen tilastot organisaatioiden ja ammattijärjestöjen tilastot ja asiantuntija-arviot yleiset kehitysennusteet 7/

5 Perusoletukset I Markkinahakkuut jatkuvat keskimääräisellä tasolla (laskelmat I) 52 milj. m 3 nousevat 10 milj. m 3 (laskelma II) 62 milj. m 3 Metsähakkeen tuotanto nousee tasolle 12 milj. m 3 vuoteen 2020 mennessä Metsänhoitotöiden suoritteet säilyvät vuosien tasolla Tuottavuuskehitys +2 %/vuosi kaikissa henkilöstöryhmissä (laskelma III) 7/

6 Perusoletukset II Hakkuutapajakauma vuoden 2012 mukainen ensiharvennus 11 % muu harvennus 32 % uudistushakkuu 57 % Kaukokuljetuksen kuljetusmuotojen suhteet vuoden 2012 mukaiset autokuljetus 75 % rautatiekuljetus 22 % uitto ja aluskuljetus 3 % Metsänhoito koneellistuu vuoteen 2020 mennessä seuraavasti istutus 3 % 35 % taimikonhoito 1 % 20 % 7/

7 Työvoiman vuosipoistumaoletukset Metsurit 5,7% Metsäkoneen kuljettajat 5,0% Puutavara-auton kuljettajat 7,0% Metsätoimihenkilöt 3,6% Ylemmät toimihenkilöt 2,0% Poistuma = eläköityminen, työkyvyttömyys 7/

8 Metsäalan työvoimatarve Kokonaistarve, henkilöä Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi Markkinahakkuut 51,5 milj. m 3 52 milj. m 3 62 milj. m 3 52 milj. m 3 62 milj. m 3 Metsähakkeen tuotanto 8,3 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 Tuottavuuskehitys Työntekijöiden tarve Toteuma Laskelma I Laskelma II Laskelma I Laskelma II Metsurit Metsäkoneen kuljettajat Puutavara-auton kuljettajat Yhteensä Uusien tarve yhteensä Toimihenkilöiden tarve Toteuma Laskelma I Laskelma II Laskelma I Laskelma II Metsätoimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä Uusien tarve yhteensä Tarve yhteensä Uusien tarve yhteensä /

9 Tuottavuuskehityksen vaikutus työvoimatarpeeseen Kokonaistarve, henkilöä Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi Markkinahakkuut 51,5 milj. m 3 52 milj. m 3 62 milj. m 3 52 milj. m 3 62 milj. m 3 Metsähakkeen tuotanto 8,3 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 Tuottavuuskehitys 2 %/v 2 %/v Työntekijöiden tarve Toteuma Laskelma I Laskelma III Laskelma I Laskelma III Metsurit Metsäkoneen kuljettajat Puutavara-auton kuljettajat Yhteensä Uusien tarve yhteensä Toimihenkilöiden tarve Toteuma Laskelma I Laskelma III Laskelma I Laskelma III Metsätoimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä Uusien tarve yhteensä Tarve yhteensä Uusien tarve yhteensä /

10 Uusien työntekijöiden tarve metsäalalla Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi Markkinahakkuut 51,5 milj. m 3 52 milj. m 3 62 milj. m 3 Metsähakkeen tuotanto 8,3 milj. m 3 12 milj. m 3 12 milj. m 3 Tuottavuuskehitys Työntekijöiden tarve Valmistunut Laskelma I Laskelma II Metsurit Metsäkoneen kuljettajat Puutavara-auton kuljettajat Uusien tarve yhteensä Toimihenkilöiden tarve Valmistunut Laskelma I Laskelma III Metsätoimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Uusien tarve yhteensä Valmistuneet vuonna 2011 Metsätilastollisen vuosikirjan mukaan. Metsurit Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvityksen (Lautanen & Tanttu 2012) ja Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 (julkaisematon) mukaan. Metsätoimihenkilöiden määrästä (2011) noin viidennes on jo alalla työskenteleviä lisä- ja täydennyskoulutettuja. Uusien työtekijöiden tarve koulutustarve. Koulutusmäärien mitoituksessa otettava huomioon koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille. Koulutuksen sisäänottotarve on näin ollen suurempi kuin uusien työntekijöiden tarve. Valmistunut yhteensä 810 Uusien tarve yhteensä /

11 Johtopäätökset Osaavan työvoiman puute on yksi merkittävä este puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten kannattavalle kasvulle Kuljettajakoulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska metsätalouden työvoiman absoluuttinen tarve ei näytä vähenevän Metsäalan kuljettajakoulutusjärjestelmä on evaluoitu ja koulutusjärjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä 1 Metsätalousinsinöörejä ja metsänhoitajia valmistuu metsäalan tämänhetkiseen työmarkkinatarpeeseen nähden riittävästi Metsätalousinsinöörien kohdalla tarve ylittänee tarjonnan lähivuosina koulutusta tarjoavia oppilaitoksia lakkautettu ja aloituspaikkoja vähennetty Koulutuksen mitoituksessa on tärkeää huomioida kaikilla koulutusasteilla koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille, jotta todellinen työvoiman tarjonta vastaa rekrytointitarvetta 1 Pajuoja, H Metsäalan kuljettajakoulutusjärjestelmän toimivuus. Metsätehon Raportti /

12 Puutuoteala

13 Tarkastelun kattavuus ja periaatteet Kattaa puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen (pl. huonekaluteollisuus) työvoimatarpeen henkilöstöryhmittäin Työvoimatarve vuonna 2020 perustuu asiantuntija-arvioon Keskimääräinen vuotuinen uuden työvoiman tarve on laskettu työvoimatarpeen kehityksen ja vuosipoistumaolettaman perusteella Tulokset esitetään rinnan VATT:n 1 perusuran työvoimatarpeen kanssa Tietolähteet: Metsäntutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen tilastot organisaatioiden ja ammattijärjestöjen tilastot ja asiantuntija-arviot yleiset kehitysennusteet 1 Lähde: Honkatukia ym., Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina VATT Tutkimukset 154 7/

14 Työvoima, henkilöä Tutkinnon suorittaneet Puutuotealan työllisten määrä ja alan tutkinnon suorittaneet vuosina Tutkinnot Työvoima Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen vuosikirja /

15 Perusoletukset Laskelma I, työvoimatarve vähenee 5,7 % vuosina muutos yhtä suuri seuraavalla 8 vuoden jaksolla kuin vuosina Laskelma II, työvoiman määrä pysy nykytasolla Henkilöstöryhmien osuudet säilyvät nykyisellään 2 työntekijät 80 % toimihenkilöt 10 % ylemmät toimihenkilöt 10 % Työvoiman vuosipoistumaoletukset ovat seuraavat 3 työntekijät 2,4 % toimihenkilöt 2,4 % ylemmät toimihenkilöt 2,3 % 1 Lähde: Tilastokeskus, kansatalouden tilinpito 2 Lähde: Tilastokeskus, Metsäteollisuus ry 3 Lähde: Metsäteollisuus ry 7/

16 Puutuotealan työvoimatarve 2012 ja 2020 sekä uusien työntekijöiden tarve Työvoimatarve VATT * Laskelma I ** Laskelma II *** Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi Työvoimatarve VATT Laskelma I Laskelma II Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä * Lähde: Honkatukia ym., Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina VATT Tutkimukset 154 ** Lähde: Tilastokeskus, kansatalouden tilinpito *** Oletus: työvoiman määrä säilyy nykytasolla 7/

17 Johtopäätökset Puutuotealan erityispiirteistä johtuen isoja ja pieniä yrityksiä, tuotteiden kirjo lankuista huippudesigniin työvoima- ja koulutustarpeiden tarkastelu on haastavaa Puutuotealalle koulutetaan toisen asteen koulutuksessa lukumääräisesti riittävästi työntekijöitä (lähes 800 valmistunutta vuonna 2011), mutta nämä eivät kohdennu toimialan sisällä tarpeen mukaan Haasteena on riittävä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kouluttaminen alalle Osaavan työvoiman saatavuudesta huolehtiminen on tärkeää koko toimialan kehityksen kannalta. Tämä edellyttää koulutuksen kehittämistä ja koulutuspaikkojen lisäämistä Puutuotealan kehittymisen kannalta on tärkeää saada puuosaamisen koulutus liitettyä laajasti rakentamisen koulutukseen 7/

18 Massa- ja paperiala

19 Tarkastelun kattavuus ja periaatteet Kattaa massa- ja paperituotteiden valmistuksen työvoimatarpeen henkilöstöryhmittäin Työvoimatarve vuonna 2020 perustuu asiantuntija-arvioon Keskimääräinen vuotuinen uuden työvoiman tarve on laskettu työvoimatarpeen kehityksen ja vuosipoistumaolettaman perusteella Tulokset esitetään rinnan VATT:n 1 perusuran työvoimatarpeen kanssa Tietolähteet: Metsäntutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen tilastot organisaatioiden ja ammattijärjestöjen tilastot ja asiantuntija-arviot yleiset kehitysennusteet 1 Lähde: Honkatukia ym., Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina VATT Tutkimukset 154 7/

20 Massa- ja paperialan työllisten määrä ja alan tutkinnon suorittaneet vuosina Työvoima, henkilöä Tutkinnon suorittaneet Tutkinnot Työvoima Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen vuosikirja /

21 Perusoletukset Laskelma I, työvoimatarve vähenee 9,9 % vuosina muutos yhtä suuri seuraavalla 8 vuoden jaksolla kuin vuosina Laskelma II, työvoiman määrä pysy nykytasolla Henkilöstöryhmien osuudet säilyvät nykyisellään 2 työntekijät 74 % toimihenkilöt 13 % ylemmät toimihenkilöt 13 % Työvoiman vuosipoistumaoletukset ovat seuraavat 3 työntekijät 2,8 % toimihenkilöt 2,9 % ylemmät toimihenkilöt 2,0 % 1 Lähde: Tilastokeskus, kansatalouden tilinpito 2 Lähde: Tilastokeskus, Metsäteollisuus ry 3 Lähde: Metsäteollisuus ry 7/

22 Massa- ja paperialan työvoimatarve 2012 ja 2020 sekä uusien työntekijöiden tarve Työvoimatarve VATT * Laskelma I ** Laskelma II *** Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi Työvoimatarve VATT Laskelma I Laskelma II Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Yhteensä * Lähde: Honkatukia ym., Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina VATT Tutkimukset 154 ** Lähde: Tilastokeskus, kansatalouden tilinpito *** Oletus: työvoiman määrä säilyy nykytasolla 7/

23 Johtopäätökset Massa- ja paperialan nopea muutos vaikeuttaa työvoimatarpeen arviointia Laaja-alainen prosessiteollisuuden perustutkinto antaa koulutettaville monipuoliset valmiudet ja mahdollisuuden sijoittua eri aloille ja tehtäviin haaste: miten varmistutaan siitä tuleeko tietylle alalle riittävästi työntekijöitä? Uusien työntekijöiden tarjonta ja osaaminen eivät vastaa kaikilta osin teollisuuden tarpeita toimijoiden oman oppisopimuskoulutuksen kautta valmistuu lähivuosina noin 100 henkilöä Diplomi-insinöörejä ja ylemmän teknisen alan tutkinnon suorittavia tarvittaisiin enemmän, sillä he työllistyvät laajasti koko klusteriin 7/