KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2013 1 (52 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 12:10-17:08 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 326 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaavoituskatsaus Sauvo-talon vuokraus alkaen/ Lapin ammattikorkeakoulu Vuokran 2014 tarkistaminen / Sauvosaarenkatu Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen 332 Paikallinen sopimus Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista 333 Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Kemin kaupungissa Ohje merkkipäivien huomioimiseksi Kemin kaupungissa Lausunto Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina Kaupunginkassan muutokset Hoivaparkki kotona hoidettaville Suomen terveystalo/terveyspalvelut/työterveyshuollon toimintasuunnitelma Helsingin käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa Kirjaston vakanssimuutokset Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Sotisaaren kylätoimikunnan (Satu Nummela-Heikura) kuntalaisaloite katuvalojen asentamiseksi noin 700 metrin matkalle Sotisaarentien ja Saarenotantien yhtymäkohtaan 344 SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloite patsaista kaupunkikuvassa 345 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 346 Valtuutettu Esko Särkelän aloite urheiluhallin rakentamisesta Valtuutettu Anneli Rantalan ja neljän muun valtuutetun aloite

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) liittymän tekemisestä Rautiolankadulta rantaan 348 Valtuutettu Anneli Rantalan ja neljän muun valtuutetun aloite Paattion vanhan asuntoalueen viemäreiden kunnostuksesta ja teiden päällystyksestä 349 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 350 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kuntalaisaloite.fi -verkkopalveluun liittymisestä 351 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita Kemin perheneuvolan ostopalvelusopimusten irtisanominen

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 12:10-17:08 puheenjohtaja Jestilä Teija 12:10-17:08 1. varapj. Pasoja Jouko 12:10-17:08 2. varapj. Sonntag Ritva 12:10-17:08 3. varapj. Hyötylä Pirita 12:10-17:08 jäsen Ikäläinen Jukka 12:10-17:08 jäsen Juntunen Jouko 12:10-16:45 jäsen Kettunen Matti 12:10-17:08 jäsen Kumpulainen Tytti 12:10-17:08 jäsen Leskio Marko 12:10-17:08 jäsen Tauriainen Harri 12:10-14:05 jäsen Nissinen Tero 12:10-17:08 KJ Vilén Jukka 12:10-17:08 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 12:10-13:40 15:35-17:08 KLM , 342, Päkkilä Matti 12:10-17:08 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 12:10-17:08 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 12:10-14:55 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 12:10-17:08 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 12:10-12:38 tekninen johtaja 329, 342 Vallin Riitta 12:10-12:25 kaavoituspäällikkö 328 Sääksniemi Teemu 12:15-13:55 henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Jukka Ikäläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Pirita Hyötylä Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 326 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 327 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Tauriainen ja Pirita Hyötylä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Pirita Hyötylä.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2013 Kaupunginhallitus 328 Valmistelu: kaavoituspäällikkö R. Vallin : Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen suunnitelma vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitus on laatinut esityksen vuoden 2014 kaavoituskohteista sekä 2015 ja sen jälkeen käsittelyyn tulevista laajoista kaavahankkeista. LIITE nro 1 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2014 ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä valtuustolle tiedoksi. Kaavoituspäällikkö Riitta Vallin esitteli asiaa.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Sauvo-talon vuokraus alkaen/ Lapin ammattikorkeakoulu Kaupunginhallitus 329 Kemin kaupunki on vuokrannut Sauvo-taloa Lappia koulutuskuntayhtymältä asti, jonka jälkeen se siirtyy osana ammattikorkeakoulufuusion kiinteistöapporttia Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Lapin amk ei tule käyttämään Sauvo-taloa amk-toiminnoissa, jonka vuoksi Amk:n kanssa on neuvoteltu vuokrauksen jatkamisesta alkaen. Sauvo-talossa toimii on jo tällä hetkellä useita kaupungin toimintoja (mm. maahanmuuttajakoulutus, kaupunginorkesteri, liikuntaryhmiä, nuorisotyö sekä liikunta- ja nuorisotoimisto) ja muutamia toimintoja on vielä valmistelun/selvityksen alla (perhekeskus, lastenkulttuurikeskus, sarjakuvakeskus ja jalokivigalleria). Tämän johdosta kaupungin on perusteltua vuokrata kiinteistöä jatkossakin. Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa on saavutettu neuvottelutulos kiinteistön vuokraamisen jatkamisesta. Kiinteistön kuukausivuokra (alv 0%) olisi 8500 eur/kk ja alkaen eur/kk lisättynä mm. vesi- ja energiakustannuksilla. Kaupunki vastaa tilan siivouksesta omalla henkilöstöllään. Kiinteistön koko ja kaupungin hyvä käyttö kiinteistössä huomioiden vuokratasoa (noin 2 euroa/neliö lisättynä vesi- ja energiakuluilla) voidaan pitää maltillisena. Lisäksi osa vuokrasta kyetään rahoittamaan muista kiinteistöistä poistuvilla kustannuksilla. Vuokrasopimus on LIITTEET nro 2-3 Ehdotus TJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sauvo-talon vuokrauksen Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä alkaen oheisen vuokrasopimuksen mukaisena. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi esittelijänä tämän pykälän osalta.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Vuokran 2014 tarkistaminen / Sauvosaarenkatu / /2013 Kaupunginhallitus 330 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask ja tilapalvelupäällikkö Markku Ko ti ranta Kemin kaupungin ja Kemin Vanhainkotisäätiön kesken on al le kir joitet tu sopimus palvelutoiminnan siirtymisestä kaupungille, hen ki lös tö siir to so pimus, kiinteistökaupan esisopimus ja vuokrasopimus Vanhainkotisäätiön van husten ta los ta. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra käsittää ylläpitovuokran ja pää oma vuokran. Pääomavuokran tarkistusperusteena on vuokranantajan kiinteistöön ja muuhun toimintaansa ottamien lainojen kustannukset. Tarkistus suoritetaan tar vittaes sa vuosittain ja tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun alusta. Uudesta vuok ras ta on neuvoteltu Kemin Vanhainkotisäätiön hallituksen puheenjohtajan Ar vi Uusitalon kanssa. Pääomavuokran laskennallinen määrä vuodelle 2014 on Vuoden 2013 pääomavuokra on Lainoja Il ma ri sel le ja Danske Bankille on Van hain ko ti sää tiöl lä yhteensä vuo den 2013 lopussa. Ensi vuoden ly hen nyk set ja korot ovat: LIITE nro 4 Suurimman lainan ensimmäinen lyhennys on ja toinen , määril tään ja Sen vuoksi esitetään pääomavuokran maksamista kah des sa :n erässä, tammikuun 2. ja heinäkuun 2. päivinä. Vuoden 2014 vuokrat ovat budjetoitua alhaisemmat. Vuoden 2013 ylläpitovuokra on Ensi vuodelle vuokra on ja se sisältää - kiinteistöveron kiinteistövakuutuksen hallintokustannukset Ylläpitovuokran kuukausimaksu maksettaisiin joka kuukauden 2. päivä. Mi kä li ylläpitovuokra osoittautuu edellä olevaa alhaisemmaksi, huomioidaan se vuo den 2015 vuokrassa. Vanhainkotisäätiön pääosin omistaman Kiinteistö Oy Meripuistokatu 25:n pur kutoi men pi teet (yhtiön) ovat vielä kesken sekä yhtiön tontin myyntiin liittyvät sel vityk set, joita ennen Vanhainkotisäätiöllä on haasteita suorittaa kaupungille henkilöstön siirtymisestä aiheutunutta lomapalkkavelkaa.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sauvosaarenkatu 20:n vuokrat vuodelle 2014 esi te tyn mukaisina. Teija Jestilä ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen 561/ /2013 Kaupunginhallitus 331 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion, jossa varattiin kemiläisten työttömien työllisyyden hoitoon yhteensä euroa kohdennettavaksi edelleen yhdistysten kuntalisiin kemiläisen työttömien työllistämiseen. Kaupunginhallitus on päättänyt työllistämiseen käytettävistä euromääristä ja yhdistysten palkkatuen ja kuntalisän myöntämisenperiaatteista. Yhdistyksille kohdennettavan palkkatuen kriteereistä on myös jätetty yksi valtuustoaloite. Kuntalisää on kohdennettu yhdistyksille maksamalla ensimmäiseltä 12 kuukaudelta 170 /kk ja sen jälkeisiltä kuukausilta 240 /kk yhdistyksen työllistäessä kemiläisen työttömän omaan toimintaansa vähintään 14 kuukauden ajaksi. Edellytyksenä on ollut TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Kuntalisän kehittäminen on keskeistä Kemin työllisyyden hoitoon liittyvän palkkatukityöllistämisen vaikuttavuuden parantamiseksi niin, että tukityöllistäminen lisää aidosti työllistetyn edellytyksiä edetä avoimille työmarkkinoille ohjauksen ja osaamisen kehittämisen keinoin. Kemiläinen työllistämismalli hankkeessa on tutkittu ja vertailtu kuntien erilaisia palkkatukia ja niiden kohdentamisen vaikutuksia työllisyyden hoidossa. Kuntalisän avulla luodaan työmarkkinoille lisää työpaikkoja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistämiseksi. Kuntalisän määrällisen ja laadullisen kehittämisen pitkäntähtäimen tavoitteena on pienentää kaupungin työmarkkinatuen maksuosuutta Kelalle. Henkilöstöpalvelut esittää, että kuntalisän maksuperusteita ja euromääriä muutetaan ja kuntalisän kohdentaminen mahdollistetaan myös yrityksiin lukien. Kemissä maksettavan kuntalisän nimeä esitetään muutettavaksi Kemi-lisäksi. Aiempaa palkkatukea korkeammalle uudelle Kemi-lisän mukaiselle euromäärille esitetään käyttöönotettavaksi jäljempänä todettuja lisäehtoja, jotka työnantajan tulee täyttää Kemi-lisän myöntämisen edellytyksenä. Kemi-lisän tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien, vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään pitkähkön, työelämävalmiuksia kehittävän työsuhteen avulla. Kemi-lisää voidaan harkinnanvaraisesti myöntää hakemuksesta rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai yritykselle kemiläisen työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, mikäli Lapin TE-toimisto on myöntänyt tätä varten työnantajalle palkkatukea.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Yrityksille suunnattavan Kemi-lisän arvioidaan madaltavan pk-yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi, lisäävän oppisopimuspaikkoja yrityssektorilla ja näin avaavan kuntakokeilun kohderyhmään kuuluville kemiläisille työllistymisväyliä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi nähdään, että yrityksille myönnettävällä Kemi-lisällä olisi positiivinen vaikutus Kemin imagoon yritysystävällisenä kaupunkina. Kemi-lisä lisää työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia työllistää ja sen myöntämisehdoilla parannetaan palkkatukijakson sisällöllistä laatua ja vaikuttavuutta. Kemi-lisä osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin. Sitä voidaan maksaa työllistämisajalta osittain etukäteen, jolloin työnantaja voi palkata työntekijän heikentämättä omaa maksuvalmiuttaan. Kemi-lisä yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneille sekä vajaakuntoisille kemiläisille * Työnantajan saadessa 1. vuotena valtion korkeaa työllistämistukea, Kemi-lisää maksetaan 200 euroa kuukaudessa. Valtion palkkatuen pienentyessä 2. työllistämisvuotena peruspäivärahan suuruiseksi, maksetaan Kemi-lisää 500 euroa kuukaudessa. * Alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen 500 euroa kuukaudessa 1. vuoden ja 2. työllistämisvuoden ajan. * Oppisopimuksella tehtävän tutkinnon suorittamiseen ja työskentelyn lomassa 200 euroa kuukaudessa kun valtio myöntää korkeaa palkkatukea ja 500 euroa kuukaudessa kun valtio myöntää peruspäivärahan suuruista palkkatukea Kemi-lisän maksamisen ehdot Työnantaja voi olla yritys tai kolmannen sektorin työnantaja, kuten rekisteröity yleishyödyllinen järjestö, yhdistys tai säätiö. Se työllistää kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on saanut vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella. Kemi-lisää maksetaan harkintaan perustuen työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi kaupungin ja työvoimaviranomaisen arvion perusteella. Työllistettävälle henkilölle laaditaan palkkatukijakson ajalle työllistymissuunnitelma yhdessä hänen ja työnantajan kanssa. Työnantajalle annetaan ilman erillistä korvausta kaupungin järjestämän työhönvalmentajan palvelut, joilla tuetaan jäljessä esitettyjen ehtojen täyttymistä ja edesautetaan työllistettävän henkilön työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita. * Kemi-lisää myönnetään vain työnantajille, joilla on tarjota työnjohdollista osaamista palkkatuettuun työhön tulevan henkilön tueksi tai työjohdollinen osaaminen on järjestetty muutoin esim. järjestöjen yhteistyön tai - toiminnan avulla. * Työnantaja sitoutuu työntekijän ohjaukseen ja tukemiseen koko

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus työllistämisjakson ajan ja käyttää ohjauksen välineenä palkkatuetun työn ohjausja seurantalomaketta. Allekirjoitettu ohjaus- ja seurantalomake tulee toimittaa kuuden kuukauden määräajoin Kemin kaupungin työllistämisyksikköön. Työllistämisyksikön työhönvalmentajalla on oikeus tarvittaessa osallistua ohjauskeskusteluihin. Viimeinen ohjaus- ja seurantalomake tulee palauttaa viimeisen Kemi-lisätilityshakemuksen liitteenä. * Työnantaja nimeää henkilön, joka osallistuu työpaikkavalmentajakoulutukseen. Työnantaja sitoutuu siihen, että työntekijä voi osallistua Kemiläinen työllistämismalli-hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja saa koulutuspäiviltä palkan maksimissaan 2-5 päivää/vuosi. * Työnantaja mahdollistaa työntekijälle 2-3 päivän tutustumisjakson toisen työnantajan tehtäviin työsuhteen loppupuolella osana työntekijän jatkopolkua avoimille työmarkkinoille. * Työnantaja tukee ja edistää työntekijän työnhakua avoimille työmarkkinoille palkkatukityösuhteen ajan. * Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijälle aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen palkkatukityösuhteen aikana (oppisopimus, ilta- ja monimuotokoulutus tms.). * Työnantaja hakee palkkatuen TE-toimiston kautta. Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. * Kemi-lisää voidaan myöntää työnantajille pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajaksi. * Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä kuitenkin vähintään euroa. * Työntekijän työaika tulee sopia niin, että se on tarkoituksenmukainen työntekijän työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi. Pääsääntöisesti työaika on vähintään 85 prosenttia alalla noudatettavasta täydestä työajasta. * Kemi-lisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. * Kemin kaupunki voi nimetä edustajansa Kemi-lisää saavan yhdistyksen hallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella. * Kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa toiminnan talouden oikeellisuus Kemi-lisän osalta. LIITE nro 5 (kuntalisän kustannukset kaupungille)

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kuntalisän maksuperusteita ja muutetaan henkilöstöpalveluiden esityksen mukaisesti lukien ja kuntalisän nimi muutetaan Kemi-lisäksi. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus tarkensi: Työnantaja nimeää henkilön, joka osallistuu työpaikkavalmentajakoulutukseen. Työnantaja sitoutuu siihen, että työntekijä voi osallistua Kemiläinen työllistämismalli-hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja saa koulutuspäiviltä palkan maksimissaan 2-5 päivää/vuosi. Ohjetta tarkastetaan ja sen vaikutuksia arvioidaan marraskuussa Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen em muutoksin.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Paikallinen sopimus Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista 560/ /2013 Kaupunginhallitus 332 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kunnallisen pääsopimuksen 13 :n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallisa sopimismahdollisuutta. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tai jos virka- tai työehtosopimuksessa on edellytetty paikallista sopimista tai se on virka- tai työehtosopimuksessa tehty mahdolliseksi, asiasta neuvotellaan ja sovitaan kirjallisesti kunnan tai kuntayhtymän asianomaisen viranomaisen ja niiden pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten kanssa, joiden jäseniä asia koskee. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksyy kunnan tai kuntayhtymän puolesta yleensä sen hallitus ellei sopimuksen teko-oikeutta ole delegoitu muulle kunnan viranomaiselle ja henkilöstön puolesta pääsopijajärjestö tia sen rekisteröity alayhdistys, jonka jäseniä asia koskee. Voimassaolevan ( ) kaupunginhallituksen johtosäännön 2 luvun 5 :n 18 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää paikallisista virka- ja työehtosopimuksista. Henkilöstöpäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja ovat neuvotelleet liitteenä olevasta Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osastokierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana pääsopijajärjestö JUKO:n varapääluottamusmies Timo Rautalinin kanssa, joka on saanut valtuudet neuvotella Jukon nimissä. Neuvotteluissa on saavutettu eo. paikallisesta sopimuksesta yksimielisyys. LIITE nro 6 (neuvottelupöytäkirja) LIITE nro 7 (paikallinen sopimus) Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä paikallisen sopimuksen Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Kemin kaupungissa 557/ /2013 Kaupunginhallitus 333 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Henkilöstöpalvelut ja ammattijärjestöt ovat käyneet paikallisneuvottelut koskien harkinnanvaraisten virka - ja työvapaiden myöntämisperiaatteista. Neuvottelupöytäkirja on liitteenä. LIITE nro 8 Tämä ohjekirje korvaa aikaisemmat ohjeet harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisistä ja astuu voimaan LIITE nro 9 Virka- ja työvapaasta päättävä viranomainen on määritelty voimassaolevassa Kemin kaupungin hallintosäännössä tai ao. johtosäännössä. Virka- ja työvapaasta päättävällä viranomaisella tarkoitetaan päättävää viranhaltijaa tai toimielintä. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty Kemin kaupungin hallintosäännön 37 :ssä. Perhevapaiden myöntämisestä, sairaus- ja työtapaturmalomien ja vuorotteluvapaan myöntämisestä laaditaan omat ohjeet. Opetushenkilöstöä koskien laaditaan oma erillinen ohjeistus. Henkilöstöpalvelut esittää kaupunginhallitukselle harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ohjeet ja periaatteet Kemin kaupungissa hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ohjeet ja periaatteet oheismateriaalin mukaisesti. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti muuttaa kohtia palkalliset virka- ja työvapaat s.1 ja sururekatiosta johtuva poissaolo s. 7 siten, että vapaata myönnetään myös avopuolisolle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa kohdasta Kunnallisten luottamushenkilöelinten kokouksiin yms. osalllistuminen kolmannen kappaleen, joka alkaa: Jos kysymyksessä on... Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen em muutoksilla.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Ohje merkkipäivien huomioimiseksi Kemin kaupungissa 559/ /2013 Kaupunginhallitus 334 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kaupunginhallitus on hyväksynyt voimassa olevan Kemin kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden ja yhdistysten muistamista koskevan merkkipäiväsäännön. Merkkipäiväsääntö on osittain vanhentunut ja sitä on uusimisen yhteydessä myös päivitettävä. Henkilöstöpalvelut ja kaupungin kanslia on laatinut uuden merkkipäiväsäännön, jossa on huomioitu verotukselliset näkökulmat siten, ettei merkkipäivien etuisuuksista muodostu henkilökohtaista veronalaista tuloa. Merkkipäiviä varten laaditaan erillinen lahjaluettelo, josta lahjan antaja valitsee lahjansaajalle annettavan lahjan merkkipäiväsäännön perusteella. Ammattijärjestöjen edustajilla ei ollut pidetyssä kokouksessa huomautettavaa merkkipäiväsääntöön. Henkilöstön palkitseminen koostuu merkkipäiväsäännön lisäksi myös palkallisista virkavapaista, jotka on erikseen ohjeistettu harkinnanvaraisia työ- ja virkavapaita käsittelevässä ohjeessa LIITE nro 10 Kemin kaupungin merkkipäiväsääntö Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ohjeen ja päätöksestä ilmenevät periaatteet noudatettaviksi Kemin kaupungin merkkipäiväsääntönä lukien. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Lausunto Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta 514/ /2013 Kaupunginhallitus 335 Valmistelu: Kaavoituspäällikkö R. Vallin : Lapin liitto on pyytänyt kaupungin lausuntoa Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Kaivos sijoittuu pääosin Ranuan kunnan alueelle, vähäisiä aluevarauksia on myös Tervolan ja Rovaniemen kunnissa. Gold Fields Arctic Platinum ky suunnittelee Suhangon kaivoksen avaamista ja rakentamisen tavoiteajankohtaa vuosille Kaivoshankkeen suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti malmeissa esiintyvien palladiumin, platinan, kuparin ja nikkelin sekä kullan hyödyntämisen. Samanaikaisesti on meneillään YVA menettely. Lapin kaivoshankkeiden vaikutukset Kemiin ja Perämeren rannikolle eivät ole suoria, vaan välillisiä. Merkittävimmät Perämereen kohdistuvat vaikutukset kaivoksista aiheutuvat lähinnä ylitevesistä, mutta myös muista kaivosalueilta tulevista purkuvesistä. Suhangon kaivoksesta samoin kuin muistakin kaivoksista nämä vedet ja niiden mukana kulkeutuvat kiintoaineet ja raskasmetallit saattavat kulkeutua Simojoen ja Kemijoen vesistöalueelta lopulta Perämereen. Kaupungilla ei ole varsinaiseen kaavaluonnokseen huomautettavaa, mutta kaupunki haluaa tässäkin yhteydessä korostaa, että selostuksessa esitetyt veteen kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida myös hydrologisilta olosuhteiltaan epänormaalina vuonna. Kaivostoiminnan vaikutukset Kemijoen vesistöalueen jokien, lampien ja järvien vedenlaatuun, vesimäärään, piileviin, pohjaeläimiin ja kalastoon on arvioitu ainoastaan normaalina vuonna vesien keskivirtaamatilanteissa. Tästä asiasta ympäristöjaosto huomauttaa YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa. LIITE nro 11 Kaupunginhallitus päättää antaa Lapin liitolle oheisen lausunnon.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina / /2013 Kaupunginhallitus 336 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask ja kehittämiskoordinaattori Jani Koske la Kaupunginhallitus on vahvistanut hankintavaltuudet ja -rajat vuosil le Kansalliset kynnysarvot ovat tavaroiden ja palvelujen osalta euroa ja sosi aa li- ja terveyspalvelujen sekä eräiden koulutuspalvelujen osalta euroa. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on euroa. EU-kynnysarvot tavaroiden ja palveluiden osalta ovat euroa ja ra kennus ura koi den osalta euroa. Hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosille esitetään seu raa vas ti: Keskusvirasto Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Kansliajohtaja Kaupunginlakimies Tietohallintojohtaja Elinkeinopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palvelualueet Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Musiikkiopiston rehtori Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintaraja/hankinta " " " " " " " " " " " " * * " * " * Enimmäishankintarajat niiden hankintojen osalta, jotka sisältyvät kau pun gin valtuus ton hyväksymään investointiohjelmaan tai teknisen lautakunnan hy väk symään työohjelmaan. Urakkatarjousten perusteella saatujen töiden toteutukseen kuuluvissa han kinnois sa enimmäishankintarajat ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymän in ves toin ti oh jel man ( ) tai teknisen lautakunnan hyväksymän työ oh jelman hankinnoissa. Mikäli hankinnan arvo ylittää edellä mainitut enimmäishankintarajat, kes kus vi ras-

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus ton hankinnasta on päätettävä kaupunginhallituksessa ja palvelualueiden osalta lau ta kun nas sa. Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden ja kus tan nus paikko jen esimiehet euroa " Hankintarajoja ei sovelleta lainanottoa ja -antoa koskevaan päätöksentekoon. Kaupunginhallitus päättää: 1. Hyväksyä edellä esitetyt hankintahenkilöiden aiemman päätöksen mukaiset enim mäis han kin ta ra jat vuosille ja ilmoittaa ne lautakuntien ja Länsi-Poh jan musiikkitoimen yh teis lau ta kun nan tietoon ja noudatettavaksi. 2. Pyytää lautakuntia määräämään tulosalueiden päälliköiden sekä tu los yk si köiden ja kustannuspaikkojen esimiesten enimmäishankintarajat em. ohjeen ra joissa. 3. Pyytää lautakuntia ilmoittamaan toimialansa hankintahenkilöt ja heille mää rätyt hankintavaltuudet ja -rajat laki- ja sopimusosastolle, kehittämis- ja ra hoi tusosas tol le sekä sisäiselle tarkastajalle. Hankintahenkilöiden vaihtumisesta on myös välittömästi ilmoitettava.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginkassan muutokset / /2013 Kaupunginhallitus 337 Valmistelu: Kehittämisjohtaja A. Mikkola Kehittämis- ja rahoitusosasto on laatinut vuoden 2013 talousarvion perusteella maksuvalmiussuunnitelman vuodelle Toteutuneesta rahoitustilanteesta tullaan raportoimaan kaupunginhallitusta. LIITTEET nro Marraskuun lopussa kuntatodistuksia oli 12,2 milj.euroa ja lainakanta oli 64,9 milj.euroa. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginkassan muutokset tiedokseen.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Hoivaparkki kotona hoidettaville 390/ /2013 Kaupunginhallitus 338 Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta : Terveystoimi on sisäisellä vuokrasopimuksella ottanut valtaosan Penttilä -rakennuksen tiloista Sauvosaaren neuvolan käyttöön. Rakennuksen kaakkoispäädyssä oleva huone (82 m2) on vailla käyttöä ja vuokranmaksajaa. Tilaan kohdistuva laskennallinen sisäinen vuokra v on /kk, josta pääomavuokran osuus on 680 /kk. Vaikka tilan tehollinen käyttöaika anomuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen olisi lyhyt (8 tuntia/kk), ei tilapalvelu käyttöönoton jälkeen voisi löytää tilalle muuta käyttäjää. Ehdotettu käyttötarkoitus edellyttää tilan kalustamista pysyvästi sairaalasängyillä. Ehdotettu käyttötarkoitus sivuaa vahvasti sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Sosiaali- ja terveystoimelta on syytä pyytää lausunto siitä tuleeko anomukseen suostua ja mille yksikölle sisäinen vuokra tulee kohdistaa sekä voiko sosiaali- ja terveystoimi osoittaa käyttötarkoitukseen jonkun muun tilan tai parantaa ehdotetun tilan käyttöastetta harjoittamalla tilassa muutakin toimintaa. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen : Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry on pyytänyt käyttöönsä Huvikummun salia maksutta Hoivaparkin toimintaa varten. Hoivaparkki kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa klo välisenä aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluilla ei ole muuta tarvetta Huvikummun salille, eikä tilaa ole mahdollista vuokrata omaishoitajien Hoivaparkin tärkeää, mutta vähäistä tarvetta varten. Sosiaali- ja terveyspalvelut voi tarjota Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle maksutta tilat Hoivaparkki -toimintaa varten Keskustan palvelutalolta, os. Sauvosaarenkatu 25. Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valmistelun vastaukset Länsi-Pohjan Omaishoitajat- ja Läheiset ry:n esitykseen. Kaupunginhallitus kannustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa Huvikummun kiinteistön tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Työsuojelutoimikunta Kaupunginhallitus Suomen terveystalo/terveyspalvelut/työterveyshuollon toimintasuunnitelma / /2013 TSTMK Hyvän työterveyshuoltokäytännön edellytys on toiminnan suunnitelmallisuus. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon toimintaa koskeva kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet ottaen huomioon, mitä työterveyshuoltolain 1, 4 ja 12 :ssä säädetään. Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa ja 1 :n 2 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 50 prosenttia. (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 9, Sairausvakuutuslaki 1224/2004,13 luku ja 15 luku 5 ) Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan kuitenkin 60 prosenttia, jos työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Työterveyshuoltolain 10 a ja 12 ( /20) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 5 a ja työterveyshuoltolain ( /20) 12 muutokset on huomioitu Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. LIITE nro (2) 14 Ehdotus työsuojelupäällikkö: Työsuojelutoimikunta hyväksyy Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös TSTMK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 339 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Helsingin käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa 67/ /2011 Kaupunginhallitus 340 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Kemin kaupunki on lukuisten muiden kuntien ja valtion kanssa vaatinut ns. asfalttikartelliasiassa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta. Kemin kaupunki vaa ti Lemminkäinen Oyj:ltä kartelliylihintaa ,37, viivästyskorkoa pääomal le, tuottokorkoa eri vuosina maksetulle kartelliylihinnalle ja oikeu den käyn ti ku lu jen korvaamista. Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa ja se perustui kor keimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen, jossa todettiin, että Suo men asfalttimarkkinoilla on vallinnut valtakunnan laa juinen kartelli, johon Lemminkäinen on osallistunut koko ajan. Helsingin käräjäoikeuden tuomion Kemiä koskeneet sivut , mis sä perustelut Kemin osalta ovat: LIITE nro 15 Kemin kaupungin ja usean muun kunnan asianajosta käräjäoikeudessa huolehti Asian ajo toi mis to Krogerus Oy. AA Niina Mickelsson on kommentoinut tuomiota ja todennut mm.: - ongelmaksi muodostui se, että Kemin urakoiden hintataso juontuu vuoteen tilanne on kummallinen, Kemi ei ole tuomion mukaan maksanut ylihintaa ku ten muut kunnat - jotta ylihinta olisi pystytty tai pystyttäisiin hovioikeudessa näyttämään, pitäisi löy tää tukea sille, että ylihintaa on ollut joillakin alueilla jo ennen kar tel li perio dia, miltä ajalta hinnoista ei ole taloustieteellistä tutkimusta - Kemin tuomiossa valittaminen keskittyisi näytön uudelleen arviointiin, ongel mal li sin on kirjallinen todistelu, joka ei muuksi muutu - valituksen tueksi pitäisi saada aineistosta tukea, että vuoden 1990 hinta Ke mis sä on ollut jo ylihintainen kartellihinta. Vaikka Helsingin käräjäoikeuden tuomio on erikoinen kun Kemin katsottiin olevan lähes ainoa kunta, jonka kanne hylättiin, on näytön saaminen vuoden 1990 hinnasta, että jo tuolloin laskutettiin kartelliylihintaa todella vaikeaa ja kustannuksiltaan kallista. Asian muut tu mi nen hovioikeudessa Kemin kaupungille edulliseksi on mahdollista, mut ta mahdollisuudet vaikuttavat kaiken edellä olevan perusteella vähäisiltä. Kä rä jä oi keu den tuomioon on syytä tyytyä. Kaupunginhallitus päättää olla valittamatta Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kirjaston vakanssimuutokset 558/ /2013 Kaupunginhallitus 341 Valmistelu: Hilkka Heikkinen, kirjastotoimenjohtaja Kemin kaupunginkirjastossa on tehty organisaatiouudistus nimetyn organisaatiotyöryhmän avulla. Työryhmässä on ollut 2 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastonhoitajaa, 2 osastonjohtajaa sekä kirjastotoimenjohtaja ja toimistonhoitaja. Kaikki työryhmän kokousaineistot ja muistiot ovat olleet koko henkilökunnan luettavissa ja kommentoitavissa työryhmän työskentelyn ajan. Kirjaston toimintatapojen ja organisaation muutos perustuu työnantajan työnjohto-oikeuteen. Organisaatiotyöryhmän laatima esitys uudeksi organisaatioksi ja henkilöstön työnkuviksi on käsitelty koko henkilöstön ja luottamusmiesten kanssa YT-menettelyssä sekä YT-menettely perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2009) ja sen 4. pykälään. Organisaatiomuutoksen edellyttämät seuraavat vakanssimuutokset esitetään kaupunginhallituksen päätettäviksi Kirjasto esittää kolmen (3) osastonjohtajan tointa ( , ja ) muutettavaksi kirjastonhoitajan toimiksi ja yksi osastonjohtajan virka ( ) kirjastonhoitajan viraksi alkaen. Osastonjohtajan toimet, jotka muutetaan kirjastonhoitajan toimiksi, muuttuvat samalla hinnoittelukohdasta 02KIR021 hinnoittelukohdaksi 02KIR030. Muutoksilla ei ole vaikutusta tämän hetken palkkaukseen. Henkilöstöpalvelut puoltaa esitystä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kirjaston ko. toimien ja viran vakanssimuutokset esitetyllä tavalla alkaen.

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kaupunginhallitus 342 Kuntalain 23 pykälän 1 momentin nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet laista poikkeavas sa järjestyksessä tai menneet kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin olleet lain tai asetuksen vastaisia, ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ja voidaan panna täytäntöön kuntalain 98 pykälän nojalla ennen kuin ne ovat saa vuttaneet lainvoiman. Myönnetyistä lisämäärärahoista on lähetetty tieto ao. palvelu- ja tulosalueille ja rahatoimistolle sekä lautakuntiin vaihtuneista uusista jäsenistä ja varajäsenistä on ilmoitettu ao. lautakunnalle ja asianomaiselle henkilölle. Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä. 303/ / TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOTEEN 2017 Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan palvelualueiden tietoon. 519/ / KIINTEISTÖJEN LUOVUTUS LAPPIALTA KEMIN JA TORNION KAUPUNGEILLE SEKÄ EDELLEEN LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan laki- ja sopimusosaston, teknisen palvelukeskuksen, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n tietoon. 519/ / KIINTEISTÖN MERIPUISTOKATU 21 LUOVUTTAMINEN KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan laki- ja sopimusosaston, teknisen palvelukeskuksen sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tietoon. 525/ / KEMIN KAUPUNGIN JA MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUS -SÄÄTIÖN VÄLISEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan Meri-Lapin työhönvalmennus-säätiön, sosiaali- ja terveystoimen sekä henkilöstöosaston tietoon. 526/ /2013

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSET/KIVALO-OPISTO Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston hyväksymät johtosäännöt stilisoidaan, julkaistaan kaupungin Internet -sivuilla ja päätös saatetaan toimielinten, Kivalo-opiston sekä Simon, Tervolan ja Keminmaan kuntien tietoon. 478/ /2012, 230/ / KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan jaostoon valittujen sekä Kivalo-opiston tietoon. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi esittelijänä tämän pykälän osalta.

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sotisaaren kylätoimikunnan (Satu Nummela-Heikura) kuntalaisaloite katuvalojen asentamiseksi noin 700 metrin matkalle Sotisaarentien ja Saarenotantien yhtymäkohtaan 556/ /2012 Kaupunginhallitus Päätös KH : Sotisaaren kylätoimikunnan aloite : "Saarenotantien päässä on Kemin srk:n leirikeskus, jonne kulkua on ympäri vuoden. Saarenotantien-Sotisaarentie on myös suosittu kuntoilutie. Valaistus parantaisi kulkuturvallisuutta sekä todennäköisesti poistaisi ilkivallan, jota valaisemattomalla osuudella on ilmennyt." Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall : Saarenotantie ja Sotisaarentie ovat hallinnollisesti yksityisteitä. Yksityistielain mukaan tiekunta vastaa kustannuksellaan tienpidosta. Ko. tiellä on perustettu tiekunta, mutta kaupunki on aikanaan ottanut tien kunnossapidon piiriin ja kustannuksia tiekunnalle ei ole muodostunut. Kaupunki on perusparantanut perinteisesti yhden yksityistien vuodessa, jos hankkeelle on saatu valtionavustusta. Saarenotantie ja Sotisaarentie on perusparannettu kaupungin toimesta luvulla. Tiekunta voi hakea yksityistiehankkeisiin valtiolta avustusta, mutta käytäntö on ollut, että valtionapua ei ole saanut valaistukseen ja asfaltointiin. Ko. tielle on aikanaan kaupungin toimesta rakennettu valaistus sille osalle missä on asutusta. Noin 700 metriä tiestä on valaisematta. Aloitteessa esitetylle hankkeelle ei ole varattu kaupungin investointiosaan sille tarkoitettua määrärahaa. Kaupunginhallitus merkitsee yhdyskuntatekniikan lausunnon tietoon saa tetuksi vastauksena Sotisaaren kylätoimikunnan kuntalaisloitteeseen. Ritva Sonntag esitti Matti Päkkilän, Jouko Pasojan, Marja-Leena Laitisen kannattamana, että valaisemattomien teiden osuudesta kaupunkialueella tehdään selvitys, jonka jälkeen aloitteessa esitettyä asiaa arvioidaan uudelleen. Kaupunginhallitus hyväksyi Sonntagin tekemän esityksen yksimielisesti.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 343 Valmistelu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall Yhdyskuntatekniikka on laatinut yksityistieselvityksen ja selvittänyt kaupungin hoitamien liikenneväylien valaistusasteen. Yksityistieselvityksen pohjalta kaupunki päättää erikseen (myöhemmin) yksityistiepolitiikastaan ja yksityisteiden hoidosta sekä perusparantamisesta. Kaavakatujen valaistusaste Kemissä on 100 %. Kaupungin kunnossapidon piirissä on noin 25 km yksityisteitä ja näistä valaisemattomien teiden osuus on 48 %. LIITE nro 16 Valaistuksen rakentaminen lopuille yksityisteille maksaisi noin euroa. Asuttuja kiinteistöjä kaupungin hoitamien yksityisteiden varsilla on noin 150 ja niistä valaisemattomien osuus on noin 30. Yksityistielaki lähtee siitä, että jos tieosakkaat vaativat tielle korkeampaa tienpidon tasoa kuin tien tarkoitus edellyttää on ko. tieosakkaiden maksettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Kuntien avustus yksityisteiden tienpitoon on harkinnanvaraista ja suorassa yhteydessä kunnan taloudellisiin mahdollisuuksiin ja sen yksityistiepolitiikkaan. Myöhemmin päätettävässä yksityistieselvityksessä yhdyskuntatekniikka tulee esittämään, että valaistuksien rakentamiset harkitaan tehtäväksi pysyvien asutuksien kohdille perusparannusten yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi yhdyskuntatekniikan vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa, että vuosien taloussuunnitelmassa ei ole määrärahavarauksia yksityisteiden valaistukseen.

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloite patsaista kaupunkikuvassa 486/ /2013 Kaupunginhallitus 344 SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n kirje (asiakirjoissa): Kemin keskustan puistokaduilla on kahden pitkäaikaisen Lapin kansanedustajan patsaat. Eino Tainion patsas on Meripuistokadulla ja Uuno Hannulan patsas Keskuspuistokadulla. Jostain syystä kaupunki kohtelee patsaita kovin eri tavalla. Niin kuin otetuista valokuvista näkyy, Ajosen kuolemanleirin (1 634 kuollutta neuvostoliittolaista sotavankia) johtajana tunnetun Uuno Hannulan patsas on kauttaaltaan kukkien ympäröimä. Lapin työväen ja vähävaraisten puolustajana tunnetun Eino Tainion patsas puolestaan on pelkän nurmikon keskellä. Esitämme, että tulevaisuudessa myös Eino Tainion patsaan ympäristö kaunistetaan arvostetun kansanedustajan arvolle sopivan näköiseksi. Valmistelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall Vastine SKP:n piirijärjestön aloitteeseen Taideteokset ovat tasavertaisia ja ne saavat tasavertaisen kohtelun. Lähtökohtana on, että taiteilijan näkemystä kunnioitetaan. Hannulan patsaaseen kuuluu selvä kukka-aihe. Tainion patsaan jalustassa on yhden kukan paikka. Molempiin taideteoksiin on taiteilijan näkemyksen mukaisesti kukat asetettu. Tainion patsaan kukat ovat lähes joka kesä ilkivallan johdosta hävinneet. Yhdyskuntatekniikan puistosuunnittelija katsoo, että voidaanko patsaan ympäristöön tehdä parannustoimenpiteitä. Kaupunginhallitus päättää merkitä yhdyskuntatekniikan vastauksen tiedoksi SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloitteeseen.

32 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tytti Kumpulainen esitti seuraavan aloit teen: Yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteereiden muuttaminen Esitämme aloitteena, että Kemin kaupunki parantaisi yhdistysten työllistämismah dol li suuksia muut tamalla kuntalisän myöntämisen kriteereistä seuraavat asiat: pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen lisäksi kuntalisää voitaisiin myöntää yhdis tyk sel le, jo ka palkkaa alle 25-vuotiaan nuoren tai alle 30-vuotiaan vastaval mis tu neen. Yhdistyksen sitoutuminen palkkaukseen puoleksi vuodeksi on ongel mallista, koska osalla yh distyksistä ei ole toimintaa kesäkaudella. Lisäksi hankaluuksia tuottaa usein vuo den vaihteeseen loppuva rahoitus (esim. os topalvelusopimuk sen tai projektira hoituksen vuoksi), jolloin sopimuksia ei voida tehdä kestäväksi seuraavan kalen terivuoden puolelle. Päätös KV : Näiden muutosten myötä useampi yhdistys voisi palkata työntekijöitä ja olla näin omalta osal taan edistämässä nuorisotakuun toteutumista ja kemiläisen työttömyyden puolit tamista. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Päätös KH : Pyydetään asiasta kehittämis- ja rahoitusosaston lausunto. Kaupunginhallitus 345 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi KH pykälän 331 (Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen) käsittelyn vastauksena valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja

33 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta.

34 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuuriosaston johtoryhmä Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Valtuutettu Esko Särkelän aloite urheiluhallin rakentamisesta 128/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Esko Särkelä teki seuraavan aloitteen: Urheiluhalli Päätös KV : Rakennetaan urheiluhalli Kemiin, joka tarjoaisi mahdollisuudet moni puoliseen liikunnan har joitteluun. Mallia voisi ottaa monipuolisesta tarjonnasta Rovaniemen Santa Sport urheiluopistolta. Kemin on saatava asukasluku kasvamaan ja katsot tava tulevaisuutta eteenpäin. Erilaisten harrastusmahdollisuuksien puuttuminen paikkakunnalta vaikuttaa omalta osal taan asukasluvun vähenemiseen. Puutteel lisista harrastusmahdollisuuksista joh tuen monet perheet Kemistä ja lähialueelta kannattavat nykyään toispaikkakun tia, johtuen puutteellisesta tarjonnasta ja näin Kemiläiset urheiluseurat menettä vät hyviä kasvatteja. Tällä Urheiluhallilla harras tustoiminta Kemissä saataisiin monipuoliseksi ja nuorille sekä lapsiperheille saa daan järjestettyä ympäri vuoden monipuolista liikuntaa. Esille tulleet lahjakkaat urheilijat saadaan urheiluseurojen valvontaan ja ohjattuun harjoitteluun. Liikun nalla saadaan nostettua kokonaisval taista hyvinvointia sekä ehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten syrjääntymistä. Kuntalaiset tulevat paikkakunnalle asumaan: työn,harrastusten ja opiskelun johdosta. Kemi on hyvin turvallinen paikka lasten asua ja kasvaa. Kai killa perheillä ei ole kuiten kaan mahdollisuutta käyttää lapsiaan kaukana harrastuksissa. Tämä on iso hanke, jolla tulee olemaan kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia jolla on kuiten kin suuri merkitys hyvinvoinnin ja kaupungin tulevaisuuden kannalta. Minusta tämä asia ei ole puoluepoliittinen aloite vaan yhteispoliittinen aloite ja toivon että kaikki muutkin puolueet lämpenevät ajatukselle. Vaikka ajat ovat taloudellisesti tiukat, aina kannattaa satsata nuoriin ja tehdä liikunta houkuttelevaksi kaiken ikäisille. Mielestäni otollisin paikka lähipalveluidenkin kannalta olisi Karjalahden teollisuusalue. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

35 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuuriosaston johtoryhmä Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pyydetään aloitteesta sivistyspalvelukeskuksen ja kulttuurilautakunnan lausunto. Päätös KH : Kulttuuriosaston johtoryhmä Ehdotus Vs.kulttuuriosaston päällikkö Heikkinen Johtoryhmä keskustelee asiasta ja antaa siihen vastauksen. Päätös KULTJORY Esitetään kulttuurilautakunnalle, että kaupunginhallitukselle annetaan seuraava lausunto: Liikuntapalveluissa valmistellaan liikuntapaikkasuunnitelmaa, jossa kaikki kaupungin liikuntapaikat otetaan huomioon. Tässä yhteydessä käsitellään myös mahdollisen urheiluhallin tarve ja suunnittelu. Kulttuurilautakunta Esitys Vs. kulttuuriosaston päällikkö Heikkinen Lautakunta keskustelee asiasta ja antaa vastauksen kaupunginhallitukselle. Päätös Kulttuurilautakunta Liikuntapalveluissa valmistellaan liikuntapaikkasuunnitelmaa, jossa kaikki kaupungin liikuntapaikat otetaan huomioon. Kulttuurilautakunta on käsitellyt suunnitelmaa kokouksessa ja päätti jatkaa suunnitelman käsittelyä seuraavissa kokouksissa. Tässä yhteydessä käsitellään myös mahdollisen urheiluhallin tarve ja suunnittelu. Lisäksi Kemin kaupunki on saanut Ely-keskukselta rahoituksen Nuorten työllistyminen kolmannen sektorin tuottamille hyvinvointipalveluiden välityömarkkinoille esiselvitykseen, jota työstää Lapin yliopisto. Osana esiselvitystä on liikuntajärjestöjen valmiudet tuottaa liikuntaan ja

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) Kaupunginhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) Kaupunginhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 16:15-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 314 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 klo 14:00-18:56 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 ) Kaupunginhallitus 17.08.2015 AIKA 17.08.2015 klo 14:00-17:20 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 274 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 ) Kaupunginhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot