KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2013 1 (52 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 12:10-17:08 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 326 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaavoituskatsaus Sauvo-talon vuokraus alkaen/ Lapin ammattikorkeakoulu Vuokran 2014 tarkistaminen / Sauvosaarenkatu Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen 332 Paikallinen sopimus Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista 333 Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Kemin kaupungissa Ohje merkkipäivien huomioimiseksi Kemin kaupungissa Lausunto Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina Kaupunginkassan muutokset Hoivaparkki kotona hoidettaville Suomen terveystalo/terveyspalvelut/työterveyshuollon toimintasuunnitelma Helsingin käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa Kirjaston vakanssimuutokset Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Sotisaaren kylätoimikunnan (Satu Nummela-Heikura) kuntalaisaloite katuvalojen asentamiseksi noin 700 metrin matkalle Sotisaarentien ja Saarenotantien yhtymäkohtaan 344 SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloite patsaista kaupunkikuvassa 345 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 346 Valtuutettu Esko Särkelän aloite urheiluhallin rakentamisesta Valtuutettu Anneli Rantalan ja neljän muun valtuutetun aloite

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) liittymän tekemisestä Rautiolankadulta rantaan 348 Valtuutettu Anneli Rantalan ja neljän muun valtuutetun aloite Paattion vanhan asuntoalueen viemäreiden kunnostuksesta ja teiden päällystyksestä 349 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 107 käyttötarkoituksen vahvistamisesta ikäihmisten asumisen ja palveluiden korttelina 350 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kuntalaisaloite.fi -verkkopalveluun liittymisestä 351 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita Kemin perheneuvolan ostopalvelusopimusten irtisanominen

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 12:10-17:08 puheenjohtaja Jestilä Teija 12:10-17:08 1. varapj. Pasoja Jouko 12:10-17:08 2. varapj. Sonntag Ritva 12:10-17:08 3. varapj. Hyötylä Pirita 12:10-17:08 jäsen Ikäläinen Jukka 12:10-17:08 jäsen Juntunen Jouko 12:10-16:45 jäsen Kettunen Matti 12:10-17:08 jäsen Kumpulainen Tytti 12:10-17:08 jäsen Leskio Marko 12:10-17:08 jäsen Tauriainen Harri 12:10-14:05 jäsen Nissinen Tero 12:10-17:08 KJ Vilén Jukka 12:10-17:08 kansliajohtaja, siht. Rask Matti 12:10-13:40 15:35-17:08 KLM , 342, Päkkilä Matti 12:10-17:08 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 12:10-17:08 valtuuston 1. vpj. Kourula Tuire 12:10-14:55 valtuuston 2. vpj. Kurtti Mikko 12:10-17:08 valtuuston 3. vpj. Onkalo Tapani 12:10-12:38 tekninen johtaja 329, 342 Vallin Riitta 12:10-12:25 kaavoituspäällikkö 328 Sääksniemi Teemu 12:15-13:55 henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Jukka Ikäläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Pirita Hyötylä Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 326 Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus 327 Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Tauriainen ja Pirita Hyötylä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Pirita Hyötylä.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaavoituskatsaus / /2013 Kaupunginhallitus 328 Valmistelu: kaavoituspäällikkö R. Vallin : Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen suunnitelma vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitus on laatinut esityksen vuoden 2014 kaavoituskohteista sekä 2015 ja sen jälkeen käsittelyyn tulevista laajoista kaavahankkeista. LIITE nro 1 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2014 ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä valtuustolle tiedoksi. Kaavoituspäällikkö Riitta Vallin esitteli asiaa.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Sauvo-talon vuokraus alkaen/ Lapin ammattikorkeakoulu Kaupunginhallitus 329 Kemin kaupunki on vuokrannut Sauvo-taloa Lappia koulutuskuntayhtymältä asti, jonka jälkeen se siirtyy osana ammattikorkeakoulufuusion kiinteistöapporttia Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Lapin amk ei tule käyttämään Sauvo-taloa amk-toiminnoissa, jonka vuoksi Amk:n kanssa on neuvoteltu vuokrauksen jatkamisesta alkaen. Sauvo-talossa toimii on jo tällä hetkellä useita kaupungin toimintoja (mm. maahanmuuttajakoulutus, kaupunginorkesteri, liikuntaryhmiä, nuorisotyö sekä liikunta- ja nuorisotoimisto) ja muutamia toimintoja on vielä valmistelun/selvityksen alla (perhekeskus, lastenkulttuurikeskus, sarjakuvakeskus ja jalokivigalleria). Tämän johdosta kaupungin on perusteltua vuokrata kiinteistöä jatkossakin. Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa on saavutettu neuvottelutulos kiinteistön vuokraamisen jatkamisesta. Kiinteistön kuukausivuokra (alv 0%) olisi 8500 eur/kk ja alkaen eur/kk lisättynä mm. vesi- ja energiakustannuksilla. Kaupunki vastaa tilan siivouksesta omalla henkilöstöllään. Kiinteistön koko ja kaupungin hyvä käyttö kiinteistössä huomioiden vuokratasoa (noin 2 euroa/neliö lisättynä vesi- ja energiakuluilla) voidaan pitää maltillisena. Lisäksi osa vuokrasta kyetään rahoittamaan muista kiinteistöistä poistuvilla kustannuksilla. Vuokrasopimus on LIITTEET nro 2-3 Ehdotus TJ Onkalo: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sauvo-talon vuokrauksen Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä alkaen oheisen vuokrasopimuksen mukaisena. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi esittelijänä tämän pykälän osalta.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Vuokran 2014 tarkistaminen / Sauvosaarenkatu / /2013 Kaupunginhallitus 330 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask ja tilapalvelupäällikkö Markku Ko ti ranta Kemin kaupungin ja Kemin Vanhainkotisäätiön kesken on al le kir joitet tu sopimus palvelutoiminnan siirtymisestä kaupungille, hen ki lös tö siir to so pimus, kiinteistökaupan esisopimus ja vuokrasopimus Vanhainkotisäätiön van husten ta los ta. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra käsittää ylläpitovuokran ja pää oma vuokran. Pääomavuokran tarkistusperusteena on vuokranantajan kiinteistöön ja muuhun toimintaansa ottamien lainojen kustannukset. Tarkistus suoritetaan tar vittaes sa vuosittain ja tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun alusta. Uudesta vuok ras ta on neuvoteltu Kemin Vanhainkotisäätiön hallituksen puheenjohtajan Ar vi Uusitalon kanssa. Pääomavuokran laskennallinen määrä vuodelle 2014 on Vuoden 2013 pääomavuokra on Lainoja Il ma ri sel le ja Danske Bankille on Van hain ko ti sää tiöl lä yhteensä vuo den 2013 lopussa. Ensi vuoden ly hen nyk set ja korot ovat: LIITE nro 4 Suurimman lainan ensimmäinen lyhennys on ja toinen , määril tään ja Sen vuoksi esitetään pääomavuokran maksamista kah des sa :n erässä, tammikuun 2. ja heinäkuun 2. päivinä. Vuoden 2014 vuokrat ovat budjetoitua alhaisemmat. Vuoden 2013 ylläpitovuokra on Ensi vuodelle vuokra on ja se sisältää - kiinteistöveron kiinteistövakuutuksen hallintokustannukset Ylläpitovuokran kuukausimaksu maksettaisiin joka kuukauden 2. päivä. Mi kä li ylläpitovuokra osoittautuu edellä olevaa alhaisemmaksi, huomioidaan se vuo den 2015 vuokrassa. Vanhainkotisäätiön pääosin omistaman Kiinteistö Oy Meripuistokatu 25:n pur kutoi men pi teet (yhtiön) ovat vielä kesken sekä yhtiön tontin myyntiin liittyvät sel vityk set, joita ennen Vanhainkotisäätiöllä on haasteita suorittaa kaupungille henkilöstön siirtymisestä aiheutunutta lomapalkkavelkaa.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sauvosaarenkatu 20:n vuokrat vuodelle 2014 esi te tyn mukaisina. Teija Jestilä ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen 561/ /2013 Kaupunginhallitus 331 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion, jossa varattiin kemiläisten työttömien työllisyyden hoitoon yhteensä euroa kohdennettavaksi edelleen yhdistysten kuntalisiin kemiläisen työttömien työllistämiseen. Kaupunginhallitus on päättänyt työllistämiseen käytettävistä euromääristä ja yhdistysten palkkatuen ja kuntalisän myöntämisenperiaatteista. Yhdistyksille kohdennettavan palkkatuen kriteereistä on myös jätetty yksi valtuustoaloite. Kuntalisää on kohdennettu yhdistyksille maksamalla ensimmäiseltä 12 kuukaudelta 170 /kk ja sen jälkeisiltä kuukausilta 240 /kk yhdistyksen työllistäessä kemiläisen työttömän omaan toimintaansa vähintään 14 kuukauden ajaksi. Edellytyksenä on ollut TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Kuntalisän kehittäminen on keskeistä Kemin työllisyyden hoitoon liittyvän palkkatukityöllistämisen vaikuttavuuden parantamiseksi niin, että tukityöllistäminen lisää aidosti työllistetyn edellytyksiä edetä avoimille työmarkkinoille ohjauksen ja osaamisen kehittämisen keinoin. Kemiläinen työllistämismalli hankkeessa on tutkittu ja vertailtu kuntien erilaisia palkkatukia ja niiden kohdentamisen vaikutuksia työllisyyden hoidossa. Kuntalisän avulla luodaan työmarkkinoille lisää työpaikkoja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistämiseksi. Kuntalisän määrällisen ja laadullisen kehittämisen pitkäntähtäimen tavoitteena on pienentää kaupungin työmarkkinatuen maksuosuutta Kelalle. Henkilöstöpalvelut esittää, että kuntalisän maksuperusteita ja euromääriä muutetaan ja kuntalisän kohdentaminen mahdollistetaan myös yrityksiin lukien. Kemissä maksettavan kuntalisän nimeä esitetään muutettavaksi Kemi-lisäksi. Aiempaa palkkatukea korkeammalle uudelle Kemi-lisän mukaiselle euromäärille esitetään käyttöönotettavaksi jäljempänä todettuja lisäehtoja, jotka työnantajan tulee täyttää Kemi-lisän myöntämisen edellytyksenä. Kemi-lisän tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien, vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään pitkähkön, työelämävalmiuksia kehittävän työsuhteen avulla. Kemi-lisää voidaan harkinnanvaraisesti myöntää hakemuksesta rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai yritykselle kemiläisen työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, mikäli Lapin TE-toimisto on myöntänyt tätä varten työnantajalle palkkatukea.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Yrityksille suunnattavan Kemi-lisän arvioidaan madaltavan pk-yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi, lisäävän oppisopimuspaikkoja yrityssektorilla ja näin avaavan kuntakokeilun kohderyhmään kuuluville kemiläisille työllistymisväyliä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi nähdään, että yrityksille myönnettävällä Kemi-lisällä olisi positiivinen vaikutus Kemin imagoon yritysystävällisenä kaupunkina. Kemi-lisä lisää työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia työllistää ja sen myöntämisehdoilla parannetaan palkkatukijakson sisällöllistä laatua ja vaikuttavuutta. Kemi-lisä osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin. Sitä voidaan maksaa työllistämisajalta osittain etukäteen, jolloin työnantaja voi palkata työntekijän heikentämättä omaa maksuvalmiuttaan. Kemi-lisä yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneille sekä vajaakuntoisille kemiläisille * Työnantajan saadessa 1. vuotena valtion korkeaa työllistämistukea, Kemi-lisää maksetaan 200 euroa kuukaudessa. Valtion palkkatuen pienentyessä 2. työllistämisvuotena peruspäivärahan suuruiseksi, maksetaan Kemi-lisää 500 euroa kuukaudessa. * Alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen 500 euroa kuukaudessa 1. vuoden ja 2. työllistämisvuoden ajan. * Oppisopimuksella tehtävän tutkinnon suorittamiseen ja työskentelyn lomassa 200 euroa kuukaudessa kun valtio myöntää korkeaa palkkatukea ja 500 euroa kuukaudessa kun valtio myöntää peruspäivärahan suuruista palkkatukea Kemi-lisän maksamisen ehdot Työnantaja voi olla yritys tai kolmannen sektorin työnantaja, kuten rekisteröity yleishyödyllinen järjestö, yhdistys tai säätiö. Se työllistää kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on saanut vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella. Kemi-lisää maksetaan harkintaan perustuen työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi kaupungin ja työvoimaviranomaisen arvion perusteella. Työllistettävälle henkilölle laaditaan palkkatukijakson ajalle työllistymissuunnitelma yhdessä hänen ja työnantajan kanssa. Työnantajalle annetaan ilman erillistä korvausta kaupungin järjestämän työhönvalmentajan palvelut, joilla tuetaan jäljessä esitettyjen ehtojen täyttymistä ja edesautetaan työllistettävän henkilön työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita. * Kemi-lisää myönnetään vain työnantajille, joilla on tarjota työnjohdollista osaamista palkkatuettuun työhön tulevan henkilön tueksi tai työjohdollinen osaaminen on järjestetty muutoin esim. järjestöjen yhteistyön tai - toiminnan avulla. * Työnantaja sitoutuu työntekijän ohjaukseen ja tukemiseen koko

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus työllistämisjakson ajan ja käyttää ohjauksen välineenä palkkatuetun työn ohjausja seurantalomaketta. Allekirjoitettu ohjaus- ja seurantalomake tulee toimittaa kuuden kuukauden määräajoin Kemin kaupungin työllistämisyksikköön. Työllistämisyksikön työhönvalmentajalla on oikeus tarvittaessa osallistua ohjauskeskusteluihin. Viimeinen ohjaus- ja seurantalomake tulee palauttaa viimeisen Kemi-lisätilityshakemuksen liitteenä. * Työnantaja nimeää henkilön, joka osallistuu työpaikkavalmentajakoulutukseen. Työnantaja sitoutuu siihen, että työntekijä voi osallistua Kemiläinen työllistämismalli-hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja saa koulutuspäiviltä palkan maksimissaan 2-5 päivää/vuosi. * Työnantaja mahdollistaa työntekijälle 2-3 päivän tutustumisjakson toisen työnantajan tehtäviin työsuhteen loppupuolella osana työntekijän jatkopolkua avoimille työmarkkinoille. * Työnantaja tukee ja edistää työntekijän työnhakua avoimille työmarkkinoille palkkatukityösuhteen ajan. * Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijälle aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen palkkatukityösuhteen aikana (oppisopimus, ilta- ja monimuotokoulutus tms.). * Työnantaja hakee palkkatuen TE-toimiston kautta. Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. * Kemi-lisää voidaan myöntää työnantajille pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajaksi. * Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä kuitenkin vähintään euroa. * Työntekijän työaika tulee sopia niin, että se on tarkoituksenmukainen työntekijän työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi. Pääsääntöisesti työaika on vähintään 85 prosenttia alalla noudatettavasta täydestä työajasta. * Kemi-lisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. * Kemin kaupunki voi nimetä edustajansa Kemi-lisää saavan yhdistyksen hallitukseen läsnäolo- ja puheoikeudella. * Kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa toiminnan talouden oikeellisuus Kemi-lisän osalta. LIITE nro 5 (kuntalisän kustannukset kaupungille)

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että kuntalisän maksuperusteita ja muutetaan henkilöstöpalveluiden esityksen mukaisesti lukien ja kuntalisän nimi muutetaan Kemi-lisäksi. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus tarkensi: Työnantaja nimeää henkilön, joka osallistuu työpaikkavalmentajakoulutukseen. Työnantaja sitoutuu siihen, että työntekijä voi osallistua Kemiläinen työllistämismalli-hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja saa koulutuspäiviltä palkan maksimissaan 2-5 päivää/vuosi. Ohjetta tarkastetaan ja sen vaikutuksia arvioidaan marraskuussa Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen em muutoksin.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Paikallinen sopimus Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista 560/ /2013 Kaupunginhallitus 332 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kunnallisen pääsopimuksen 13 :n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallisa sopimismahdollisuutta. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tai jos virka- tai työehtosopimuksessa on edellytetty paikallista sopimista tai se on virka- tai työehtosopimuksessa tehty mahdolliseksi, asiasta neuvotellaan ja sovitaan kirjallisesti kunnan tai kuntayhtymän asianomaisen viranomaisen ja niiden pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten kanssa, joiden jäseniä asia koskee. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksyy kunnan tai kuntayhtymän puolesta yleensä sen hallitus ellei sopimuksen teko-oikeutta ole delegoitu muulle kunnan viranomaiselle ja henkilöstön puolesta pääsopijajärjestö tia sen rekisteröity alayhdistys, jonka jäseniä asia koskee. Voimassaolevan ( ) kaupunginhallituksen johtosäännön 2 luvun 5 :n 18 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää paikallisista virka- ja työehtosopimuksista. Henkilöstöpäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja ovat neuvotelleet liitteenä olevasta Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osastokierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana pääsopijajärjestö JUKO:n varapääluottamusmies Timo Rautalinin kanssa, joka on saanut valtuudet neuvotella Jukon nimissä. Neuvotteluissa on saavutettu eo. paikallisesta sopimuksesta yksimielisyys. LIITE nro 6 (neuvottelupöytäkirja) LIITE nro 7 (paikallinen sopimus) Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä paikallisen sopimuksen Kemin kaupungin palveluksessa olevien terveyskeskuslääkäreiden osaston kierron järjestämisestä eräiden arkipyhien aikana ja niistä maksettavista korvauksista. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat Kemin kaupungissa 557/ /2013 Kaupunginhallitus 333 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Henkilöstöpalvelut ja ammattijärjestöt ovat käyneet paikallisneuvottelut koskien harkinnanvaraisten virka - ja työvapaiden myöntämisperiaatteista. Neuvottelupöytäkirja on liitteenä. LIITE nro 8 Tämä ohjekirje korvaa aikaisemmat ohjeet harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisistä ja astuu voimaan LIITE nro 9 Virka- ja työvapaasta päättävä viranomainen on määritelty voimassaolevassa Kemin kaupungin hallintosäännössä tai ao. johtosäännössä. Virka- ja työvapaasta päättävällä viranomaisella tarkoitetaan päättävää viranhaltijaa tai toimielintä. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty Kemin kaupungin hallintosäännön 37 :ssä. Perhevapaiden myöntämisestä, sairaus- ja työtapaturmalomien ja vuorotteluvapaan myöntämisestä laaditaan omat ohjeet. Opetushenkilöstöä koskien laaditaan oma erillinen ohjeistus. Henkilöstöpalvelut esittää kaupunginhallitukselle harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ohjeet ja periaatteet Kemin kaupungissa hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ohjeet ja periaatteet oheismateriaalin mukaisesti. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus päätti muuttaa kohtia palkalliset virka- ja työvapaat s.1 ja sururekatiosta johtuva poissaolo s. 7 siten, että vapaata myönnetään myös avopuolisolle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa kohdasta Kunnallisten luottamushenkilöelinten kokouksiin yms. osalllistuminen kolmannen kappaleen, joka alkaa: Jos kysymyksessä on... Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen em muutoksilla.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Ohje merkkipäivien huomioimiseksi Kemin kaupungissa 559/ /2013 Kaupunginhallitus 334 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi Kaupunginhallitus on hyväksynyt voimassa olevan Kemin kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden ja yhdistysten muistamista koskevan merkkipäiväsäännön. Merkkipäiväsääntö on osittain vanhentunut ja sitä on uusimisen yhteydessä myös päivitettävä. Henkilöstöpalvelut ja kaupungin kanslia on laatinut uuden merkkipäiväsäännön, jossa on huomioitu verotukselliset näkökulmat siten, ettei merkkipäivien etuisuuksista muodostu henkilökohtaista veronalaista tuloa. Merkkipäiviä varten laaditaan erillinen lahjaluettelo, josta lahjan antaja valitsee lahjansaajalle annettavan lahjan merkkipäiväsäännön perusteella. Ammattijärjestöjen edustajilla ei ollut pidetyssä kokouksessa huomautettavaa merkkipäiväsääntöön. Henkilöstön palkitseminen koostuu merkkipäiväsäännön lisäksi myös palkallisista virkavapaista, jotka on erikseen ohjeistettu harkinnanvaraisia työ- ja virkavapaita käsittelevässä ohjeessa LIITE nro 10 Kemin kaupungin merkkipäiväsääntö Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ohjeen ja päätöksestä ilmenevät periaatteet noudatettaviksi Kemin kaupungin merkkipäiväsääntönä lukien. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Lausunto Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta 514/ /2013 Kaupunginhallitus 335 Valmistelu: Kaavoituspäällikkö R. Vallin : Lapin liitto on pyytänyt kaupungin lausuntoa Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Kaivos sijoittuu pääosin Ranuan kunnan alueelle, vähäisiä aluevarauksia on myös Tervolan ja Rovaniemen kunnissa. Gold Fields Arctic Platinum ky suunnittelee Suhangon kaivoksen avaamista ja rakentamisen tavoiteajankohtaa vuosille Kaivoshankkeen suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti malmeissa esiintyvien palladiumin, platinan, kuparin ja nikkelin sekä kullan hyödyntämisen. Samanaikaisesti on meneillään YVA menettely. Lapin kaivoshankkeiden vaikutukset Kemiin ja Perämeren rannikolle eivät ole suoria, vaan välillisiä. Merkittävimmät Perämereen kohdistuvat vaikutukset kaivoksista aiheutuvat lähinnä ylitevesistä, mutta myös muista kaivosalueilta tulevista purkuvesistä. Suhangon kaivoksesta samoin kuin muistakin kaivoksista nämä vedet ja niiden mukana kulkeutuvat kiintoaineet ja raskasmetallit saattavat kulkeutua Simojoen ja Kemijoen vesistöalueelta lopulta Perämereen. Kaupungilla ei ole varsinaiseen kaavaluonnokseen huomautettavaa, mutta kaupunki haluaa tässäkin yhteydessä korostaa, että selostuksessa esitetyt veteen kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida myös hydrologisilta olosuhteiltaan epänormaalina vuonna. Kaivostoiminnan vaikutukset Kemijoen vesistöalueen jokien, lampien ja järvien vedenlaatuun, vesimäärään, piileviin, pohjaeläimiin ja kalastoon on arvioitu ainoastaan normaalina vuonna vesien keskivirtaamatilanteissa. Tästä asiasta ympäristöjaosto huomauttaa YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa. LIITE nro 11 Kaupunginhallitus päättää antaa Lapin liitolle oheisen lausunnon.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina / /2013 Kaupunginhallitus 336 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask ja kehittämiskoordinaattori Jani Koske la Kaupunginhallitus on vahvistanut hankintavaltuudet ja -rajat vuosil le Kansalliset kynnysarvot ovat tavaroiden ja palvelujen osalta euroa ja sosi aa li- ja terveyspalvelujen sekä eräiden koulutuspalvelujen osalta euroa. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on euroa. EU-kynnysarvot tavaroiden ja palveluiden osalta ovat euroa ja ra kennus ura koi den osalta euroa. Hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosille esitetään seu raa vas ti: Keskusvirasto Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Kansliajohtaja Kaupunginlakimies Tietohallintojohtaja Elinkeinopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palvelualueet Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Musiikkiopiston rehtori Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintaraja/hankinta " " " " " " " " " " " " * * " * " * Enimmäishankintarajat niiden hankintojen osalta, jotka sisältyvät kau pun gin valtuus ton hyväksymään investointiohjelmaan tai teknisen lautakunnan hy väk symään työohjelmaan. Urakkatarjousten perusteella saatujen töiden toteutukseen kuuluvissa han kinnois sa enimmäishankintarajat ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymän in ves toin ti oh jel man ( ) tai teknisen lautakunnan hyväksymän työ oh jelman hankinnoissa. Mikäli hankinnan arvo ylittää edellä mainitut enimmäishankintarajat, kes kus vi ras-

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus ton hankinnasta on päätettävä kaupunginhallituksessa ja palvelualueiden osalta lau ta kun nas sa. Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden ja kus tan nus paikko jen esimiehet euroa " Hankintarajoja ei sovelleta lainanottoa ja -antoa koskevaan päätöksentekoon. Kaupunginhallitus päättää: 1. Hyväksyä edellä esitetyt hankintahenkilöiden aiemman päätöksen mukaiset enim mäis han kin ta ra jat vuosille ja ilmoittaa ne lautakuntien ja Länsi-Poh jan musiikkitoimen yh teis lau ta kun nan tietoon ja noudatettavaksi. 2. Pyytää lautakuntia määräämään tulosalueiden päälliköiden sekä tu los yk si köiden ja kustannuspaikkojen esimiesten enimmäishankintarajat em. ohjeen ra joissa. 3. Pyytää lautakuntia ilmoittamaan toimialansa hankintahenkilöt ja heille mää rätyt hankintavaltuudet ja -rajat laki- ja sopimusosastolle, kehittämis- ja ra hoi tusosas tol le sekä sisäiselle tarkastajalle. Hankintahenkilöiden vaihtumisesta on myös välittömästi ilmoitettava.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginkassan muutokset / /2013 Kaupunginhallitus 337 Valmistelu: Kehittämisjohtaja A. Mikkola Kehittämis- ja rahoitusosasto on laatinut vuoden 2013 talousarvion perusteella maksuvalmiussuunnitelman vuodelle Toteutuneesta rahoitustilanteesta tullaan raportoimaan kaupunginhallitusta. LIITTEET nro Marraskuun lopussa kuntatodistuksia oli 12,2 milj.euroa ja lainakanta oli 64,9 milj.euroa. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginkassan muutokset tiedokseen.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Hoivaparkki kotona hoidettaville 390/ /2013 Kaupunginhallitus 338 Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta : Terveystoimi on sisäisellä vuokrasopimuksella ottanut valtaosan Penttilä -rakennuksen tiloista Sauvosaaren neuvolan käyttöön. Rakennuksen kaakkoispäädyssä oleva huone (82 m2) on vailla käyttöä ja vuokranmaksajaa. Tilaan kohdistuva laskennallinen sisäinen vuokra v on /kk, josta pääomavuokran osuus on 680 /kk. Vaikka tilan tehollinen käyttöaika anomuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen olisi lyhyt (8 tuntia/kk), ei tilapalvelu käyttöönoton jälkeen voisi löytää tilalle muuta käyttäjää. Ehdotettu käyttötarkoitus edellyttää tilan kalustamista pysyvästi sairaalasängyillä. Ehdotettu käyttötarkoitus sivuaa vahvasti sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Sosiaali- ja terveystoimelta on syytä pyytää lausunto siitä tuleeko anomukseen suostua ja mille yksikölle sisäinen vuokra tulee kohdistaa sekä voiko sosiaali- ja terveystoimi osoittaa käyttötarkoitukseen jonkun muun tilan tai parantaa ehdotetun tilan käyttöastetta harjoittamalla tilassa muutakin toimintaa. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen : Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry on pyytänyt käyttöönsä Huvikummun salia maksutta Hoivaparkin toimintaa varten. Hoivaparkki kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa klo välisenä aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluilla ei ole muuta tarvetta Huvikummun salille, eikä tilaa ole mahdollista vuokrata omaishoitajien Hoivaparkin tärkeää, mutta vähäistä tarvetta varten. Sosiaali- ja terveyspalvelut voi tarjota Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle maksutta tilat Hoivaparkki -toimintaa varten Keskustan palvelutalolta, os. Sauvosaarenkatu 25. Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valmistelun vastaukset Länsi-Pohjan Omaishoitajat- ja Läheiset ry:n esitykseen. Kaupunginhallitus kannustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa Huvikummun kiinteistön tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Työsuojelutoimikunta Kaupunginhallitus Suomen terveystalo/terveyspalvelut/työterveyshuollon toimintasuunnitelma / /2013 TSTMK Hyvän työterveyshuoltokäytännön edellytys on toiminnan suunnitelmallisuus. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon toimintaa koskeva kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet ottaen huomioon, mitä työterveyshuoltolain 1, 4 ja 12 :ssä säädetään. Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa ja 1 :n 2 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 50 prosenttia. (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 9, Sairausvakuutuslaki 1224/2004,13 luku ja 15 luku 5 ) Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan kuitenkin 60 prosenttia, jos työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Työterveyshuoltolain 10 a ja 12 ( /20) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 5 a ja työterveyshuoltolain ( /20) 12 muutokset on huomioitu Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. LIITE nro (2) 14 Ehdotus työsuojelupäällikkö: Työsuojelutoimikunta hyväksyy Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös TSTMK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 339 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen Suomen Terveystalon työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Helsingin käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa 67/ /2011 Kaupunginhallitus 340 Valmistelu: Kaupunginlakimies Matti Rask Kemin kaupunki on lukuisten muiden kuntien ja valtion kanssa vaatinut ns. asfalttikartelliasiassa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta. Kemin kaupunki vaa ti Lemminkäinen Oyj:ltä kartelliylihintaa ,37, viivästyskorkoa pääomal le, tuottokorkoa eri vuosina maksetulle kartelliylihinnalle ja oikeu den käyn ti ku lu jen korvaamista. Asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa ja se perustui kor keimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen, jossa todettiin, että Suo men asfalttimarkkinoilla on vallinnut valtakunnan laa juinen kartelli, johon Lemminkäinen on osallistunut koko ajan. Helsingin käräjäoikeuden tuomion Kemiä koskeneet sivut , mis sä perustelut Kemin osalta ovat: LIITE nro 15 Kemin kaupungin ja usean muun kunnan asianajosta käräjäoikeudessa huolehti Asian ajo toi mis to Krogerus Oy. AA Niina Mickelsson on kommentoinut tuomiota ja todennut mm.: - ongelmaksi muodostui se, että Kemin urakoiden hintataso juontuu vuoteen tilanne on kummallinen, Kemi ei ole tuomion mukaan maksanut ylihintaa ku ten muut kunnat - jotta ylihinta olisi pystytty tai pystyttäisiin hovioikeudessa näyttämään, pitäisi löy tää tukea sille, että ylihintaa on ollut joillakin alueilla jo ennen kar tel li perio dia, miltä ajalta hinnoista ei ole taloustieteellistä tutkimusta - Kemin tuomiossa valittaminen keskittyisi näytön uudelleen arviointiin, ongel mal li sin on kirjallinen todistelu, joka ei muuksi muutu - valituksen tueksi pitäisi saada aineistosta tukea, että vuoden 1990 hinta Ke mis sä on ollut jo ylihintainen kartellihinta. Vaikka Helsingin käräjäoikeuden tuomio on erikoinen kun Kemin katsottiin olevan lähes ainoa kunta, jonka kanne hylättiin, on näytön saaminen vuoden 1990 hinnasta, että jo tuolloin laskutettiin kartelliylihintaa todella vaikeaa ja kustannuksiltaan kallista. Asian muut tu mi nen hovioikeudessa Kemin kaupungille edulliseksi on mahdollista, mut ta mahdollisuudet vaikuttavat kaiken edellä olevan perusteella vähäisiltä. Kä rä jä oi keu den tuomioon on syytä tyytyä. Kaupunginhallitus päättää olla valittamatta Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kirjaston vakanssimuutokset 558/ /2013 Kaupunginhallitus 341 Valmistelu: Hilkka Heikkinen, kirjastotoimenjohtaja Kemin kaupunginkirjastossa on tehty organisaatiouudistus nimetyn organisaatiotyöryhmän avulla. Työryhmässä on ollut 2 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastonhoitajaa, 2 osastonjohtajaa sekä kirjastotoimenjohtaja ja toimistonhoitaja. Kaikki työryhmän kokousaineistot ja muistiot ovat olleet koko henkilökunnan luettavissa ja kommentoitavissa työryhmän työskentelyn ajan. Kirjaston toimintatapojen ja organisaation muutos perustuu työnantajan työnjohto-oikeuteen. Organisaatiotyöryhmän laatima esitys uudeksi organisaatioksi ja henkilöstön työnkuviksi on käsitelty koko henkilöstön ja luottamusmiesten kanssa YT-menettelyssä sekä YT-menettely perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2009) ja sen 4. pykälään. Organisaatiomuutoksen edellyttämät seuraavat vakanssimuutokset esitetään kaupunginhallituksen päätettäviksi Kirjasto esittää kolmen (3) osastonjohtajan tointa ( , ja ) muutettavaksi kirjastonhoitajan toimiksi ja yksi osastonjohtajan virka ( ) kirjastonhoitajan viraksi alkaen. Osastonjohtajan toimet, jotka muutetaan kirjastonhoitajan toimiksi, muuttuvat samalla hinnoittelukohdasta 02KIR021 hinnoittelukohdaksi 02KIR030. Muutoksilla ei ole vaikutusta tämän hetken palkkaukseen. Henkilöstöpalvelut puoltaa esitystä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kirjaston ko. toimien ja viran vakanssimuutokset esitetyllä tavalla alkaen.

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kaupunginhallitus 342 Kuntalain 23 pykälän 1 momentin nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet laista poikkeavas sa järjestyksessä tai menneet kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin olleet lain tai asetuksen vastaisia, ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ja voidaan panna täytäntöön kuntalain 98 pykälän nojalla ennen kuin ne ovat saa vuttaneet lainvoiman. Myönnetyistä lisämäärärahoista on lähetetty tieto ao. palvelu- ja tulosalueille ja rahatoimistolle sekä lautakuntiin vaihtuneista uusista jäsenistä ja varajäsenistä on ilmoitettu ao. lautakunnalle ja asianomaiselle henkilölle. Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä. 303/ / TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOTEEN 2017 Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan palvelualueiden tietoon. 519/ / KIINTEISTÖJEN LUOVUTUS LAPPIALTA KEMIN JA TORNION KAUPUNGEILLE SEKÄ EDELLEEN LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan laki- ja sopimusosaston, teknisen palvelukeskuksen, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian sekä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n tietoon. 519/ / KIINTEISTÖN MERIPUISTOKATU 21 LUOVUTTAMINEN KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIALLE Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan laki- ja sopimusosaston, teknisen palvelukeskuksen sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tietoon. 525/ / KEMIN KAUPUNGIN JA MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUS -SÄÄTIÖN VÄLISEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan Meri-Lapin työhönvalmennus-säätiön, sosiaali- ja terveystoimen sekä henkilöstöosaston tietoon. 526/ /2013

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus JOHTOSÄÄNTÖMUUTOKSET/KIVALO-OPISTO Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston hyväksymät johtosäännöt stilisoidaan, julkaistaan kaupungin Internet -sivuilla ja päätös saatetaan toimielinten, Kivalo-opiston sekä Simon, Tervolan ja Keminmaan kuntien tietoon. 478/ /2012, 230/ / KIVALO-OPISTON YHTEISLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA Ehdotus TJ Onkalo: Valtuuston päätös saatetaan jaostoon valittujen sekä Kivalo-opiston tietoon. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Tekninen johtaja Tapani Onkalo toimi esittelijänä tämän pykälän osalta.

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sotisaaren kylätoimikunnan (Satu Nummela-Heikura) kuntalaisaloite katuvalojen asentamiseksi noin 700 metrin matkalle Sotisaarentien ja Saarenotantien yhtymäkohtaan 556/ /2012 Kaupunginhallitus Päätös KH : Sotisaaren kylätoimikunnan aloite : "Saarenotantien päässä on Kemin srk:n leirikeskus, jonne kulkua on ympäri vuoden. Saarenotantien-Sotisaarentie on myös suosittu kuntoilutie. Valaistus parantaisi kulkuturvallisuutta sekä todennäköisesti poistaisi ilkivallan, jota valaisemattomalla osuudella on ilmennyt." Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall : Saarenotantie ja Sotisaarentie ovat hallinnollisesti yksityisteitä. Yksityistielain mukaan tiekunta vastaa kustannuksellaan tienpidosta. Ko. tiellä on perustettu tiekunta, mutta kaupunki on aikanaan ottanut tien kunnossapidon piiriin ja kustannuksia tiekunnalle ei ole muodostunut. Kaupunki on perusparantanut perinteisesti yhden yksityistien vuodessa, jos hankkeelle on saatu valtionavustusta. Saarenotantie ja Sotisaarentie on perusparannettu kaupungin toimesta luvulla. Tiekunta voi hakea yksityistiehankkeisiin valtiolta avustusta, mutta käytäntö on ollut, että valtionapua ei ole saanut valaistukseen ja asfaltointiin. Ko. tielle on aikanaan kaupungin toimesta rakennettu valaistus sille osalle missä on asutusta. Noin 700 metriä tiestä on valaisematta. Aloitteessa esitetylle hankkeelle ei ole varattu kaupungin investointiosaan sille tarkoitettua määrärahaa. Kaupunginhallitus merkitsee yhdyskuntatekniikan lausunnon tietoon saa tetuksi vastauksena Sotisaaren kylätoimikunnan kuntalaisloitteeseen. Ritva Sonntag esitti Matti Päkkilän, Jouko Pasojan, Marja-Leena Laitisen kannattamana, että valaisemattomien teiden osuudesta kaupunkialueella tehdään selvitys, jonka jälkeen aloitteessa esitettyä asiaa arvioidaan uudelleen. Kaupunginhallitus hyväksyi Sonntagin tekemän esityksen yksimielisesti.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 343 Valmistelu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall Yhdyskuntatekniikka on laatinut yksityistieselvityksen ja selvittänyt kaupungin hoitamien liikenneväylien valaistusasteen. Yksityistieselvityksen pohjalta kaupunki päättää erikseen (myöhemmin) yksityistiepolitiikastaan ja yksityisteiden hoidosta sekä perusparantamisesta. Kaavakatujen valaistusaste Kemissä on 100 %. Kaupungin kunnossapidon piirissä on noin 25 km yksityisteitä ja näistä valaisemattomien teiden osuus on 48 %. LIITE nro 16 Valaistuksen rakentaminen lopuille yksityisteille maksaisi noin euroa. Asuttuja kiinteistöjä kaupungin hoitamien yksityisteiden varsilla on noin 150 ja niistä valaisemattomien osuus on noin 30. Yksityistielaki lähtee siitä, että jos tieosakkaat vaativat tielle korkeampaa tienpidon tasoa kuin tien tarkoitus edellyttää on ko. tieosakkaiden maksettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Kuntien avustus yksityisteiden tienpitoon on harkinnanvaraista ja suorassa yhteydessä kunnan taloudellisiin mahdollisuuksiin ja sen yksityistiepolitiikkaan. Myöhemmin päätettävässä yksityistieselvityksessä yhdyskuntatekniikka tulee esittämään, että valaistuksien rakentamiset harkitaan tehtäväksi pysyvien asutuksien kohdille perusparannusten yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi yhdyskuntatekniikan vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa, että vuosien taloussuunnitelmassa ei ole määrärahavarauksia yksityisteiden valaistukseen.

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginhallitus SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloite patsaista kaupunkikuvassa 486/ /2013 Kaupunginhallitus 344 SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n kirje (asiakirjoissa): Kemin keskustan puistokaduilla on kahden pitkäaikaisen Lapin kansanedustajan patsaat. Eino Tainion patsas on Meripuistokadulla ja Uuno Hannulan patsas Keskuspuistokadulla. Jostain syystä kaupunki kohtelee patsaita kovin eri tavalla. Niin kuin otetuista valokuvista näkyy, Ajosen kuolemanleirin (1 634 kuollutta neuvostoliittolaista sotavankia) johtajana tunnetun Uuno Hannulan patsas on kauttaaltaan kukkien ympäröimä. Lapin työväen ja vähävaraisten puolustajana tunnetun Eino Tainion patsas puolestaan on pelkän nurmikon keskellä. Esitämme, että tulevaisuudessa myös Eino Tainion patsaan ympäristö kaunistetaan arvostetun kansanedustajan arvolle sopivan näköiseksi. Valmistelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall Vastine SKP:n piirijärjestön aloitteeseen Taideteokset ovat tasavertaisia ja ne saavat tasavertaisen kohtelun. Lähtökohtana on, että taiteilijan näkemystä kunnioitetaan. Hannulan patsaaseen kuuluu selvä kukka-aihe. Tainion patsaan jalustassa on yhden kukan paikka. Molempiin taideteoksiin on taiteilijan näkemyksen mukaisesti kukat asetettu. Tainion patsaan kukat ovat lähes joka kesä ilkivallan johdosta hävinneet. Yhdyskuntatekniikan puistosuunnittelija katsoo, että voidaanko patsaan ympäristöön tehdä parannustoimenpiteitä. Kaupunginhallitus päättää merkitä yhdyskuntatekniikan vastauksen tiedoksi SKP:n Kemin kaupunkijärjestö ry:n aloitteeseen.

32 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tytti Kumpulainen esitti seuraavan aloit teen: Yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteereiden muuttaminen Esitämme aloitteena, että Kemin kaupunki parantaisi yhdistysten työllistämismah dol li suuksia muut tamalla kuntalisän myöntämisen kriteereistä seuraavat asiat: pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen lisäksi kuntalisää voitaisiin myöntää yhdis tyk sel le, jo ka palkkaa alle 25-vuotiaan nuoren tai alle 30-vuotiaan vastaval mis tu neen. Yhdistyksen sitoutuminen palkkaukseen puoleksi vuodeksi on ongel mallista, koska osalla yh distyksistä ei ole toimintaa kesäkaudella. Lisäksi hankaluuksia tuottaa usein vuo den vaihteeseen loppuva rahoitus (esim. os topalvelusopimuk sen tai projektira hoituksen vuoksi), jolloin sopimuksia ei voida tehdä kestäväksi seuraavan kalen terivuoden puolelle. Päätös KV : Näiden muutosten myötä useampi yhdistys voisi palkata työntekijöitä ja olla näin omalta osal taan edistämässä nuorisotakuun toteutumista ja kemiläisen työttömyyden puolit tamista. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Päätös KH : Pyydetään asiasta kehittämis- ja rahoitusosaston lausunto. Kaupunginhallitus 345 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi KH pykälän 331 (Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Kemi-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen) käsittelyn vastauksena valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja

33 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta.

34 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuuriosaston johtoryhmä Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Valtuutettu Esko Särkelän aloite urheiluhallin rakentamisesta 128/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Esko Särkelä teki seuraavan aloitteen: Urheiluhalli Päätös KV : Rakennetaan urheiluhalli Kemiin, joka tarjoaisi mahdollisuudet moni puoliseen liikunnan har joitteluun. Mallia voisi ottaa monipuolisesta tarjonnasta Rovaniemen Santa Sport urheiluopistolta. Kemin on saatava asukasluku kasvamaan ja katsot tava tulevaisuutta eteenpäin. Erilaisten harrastusmahdollisuuksien puuttuminen paikkakunnalta vaikuttaa omalta osal taan asukasluvun vähenemiseen. Puutteel lisista harrastusmahdollisuuksista joh tuen monet perheet Kemistä ja lähialueelta kannattavat nykyään toispaikkakun tia, johtuen puutteellisesta tarjonnasta ja näin Kemiläiset urheiluseurat menettä vät hyviä kasvatteja. Tällä Urheiluhallilla harras tustoiminta Kemissä saataisiin monipuoliseksi ja nuorille sekä lapsiperheille saa daan järjestettyä ympäri vuoden monipuolista liikuntaa. Esille tulleet lahjakkaat urheilijat saadaan urheiluseurojen valvontaan ja ohjattuun harjoitteluun. Liikun nalla saadaan nostettua kokonaisval taista hyvinvointia sekä ehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten syrjääntymistä. Kuntalaiset tulevat paikkakunnalle asumaan: työn,harrastusten ja opiskelun johdosta. Kemi on hyvin turvallinen paikka lasten asua ja kasvaa. Kai killa perheillä ei ole kuiten kaan mahdollisuutta käyttää lapsiaan kaukana harrastuksissa. Tämä on iso hanke, jolla tulee olemaan kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia jolla on kuiten kin suuri merkitys hyvinvoinnin ja kaupungin tulevaisuuden kannalta. Minusta tämä asia ei ole puoluepoliittinen aloite vaan yhteispoliittinen aloite ja toivon että kaikki muutkin puolueet lämpenevät ajatukselle. Vaikka ajat ovat taloudellisesti tiukat, aina kannattaa satsata nuoriin ja tehdä liikunta houkuttelevaksi kaiken ikäisille. Mielestäni otollisin paikka lähipalveluidenkin kannalta olisi Karjalahden teollisuusalue. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

35 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ (52 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuuriosaston johtoryhmä Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pyydetään aloitteesta sivistyspalvelukeskuksen ja kulttuurilautakunnan lausunto. Päätös KH : Kulttuuriosaston johtoryhmä Ehdotus Vs.kulttuuriosaston päällikkö Heikkinen Johtoryhmä keskustelee asiasta ja antaa siihen vastauksen. Päätös KULTJORY Esitetään kulttuurilautakunnalle, että kaupunginhallitukselle annetaan seuraava lausunto: Liikuntapalveluissa valmistellaan liikuntapaikkasuunnitelmaa, jossa kaikki kaupungin liikuntapaikat otetaan huomioon. Tässä yhteydessä käsitellään myös mahdollisen urheiluhallin tarve ja suunnittelu. Kulttuurilautakunta Esitys Vs. kulttuuriosaston päällikkö Heikkinen Lautakunta keskustelee asiasta ja antaa vastauksen kaupunginhallitukselle. Päätös Kulttuurilautakunta Liikuntapalveluissa valmistellaan liikuntapaikkasuunnitelmaa, jossa kaikki kaupungin liikuntapaikat otetaan huomioon. Kulttuurilautakunta on käsitellyt suunnitelmaa kokouksessa ja päätti jatkaa suunnitelman käsittelyä seuraavissa kokouksissa. Tässä yhteydessä käsitellään myös mahdollisen urheiluhallin tarve ja suunnittelu. Lisäksi Kemin kaupunki on saanut Ely-keskukselta rahoituksen Nuorten työllistyminen kolmannen sektorin tuottamille hyvinvointipalveluiden välityömarkkinoille esiselvitykseen, jota työstää Lapin yliopisto. Osana esiselvitystä on liikuntajärjestöjen valmiudet tuottaa liikuntaan ja

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina Kaupunginhallitus 336 17.12.2013 Kulttuurilautakunta 11 29.01.2014 Kulttuurilautakunta 12 02.02.2016 Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina 2014-2017 552/02.06.00/2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina

Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina Kaupunginhallitus 336 17.12.2013 Kulttuurilautakunta 11 29.01.2014 Kulttuurilautakunta 12 02.02.2016 Kulttuurilautakunta 23 21.02.2017 Kemin kaupungin hankintahenkilöiden enimmäishankintarajat vuosina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä. Kaupunginhallitus 273 19.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kaupunginhallitus 19.06.2017 273 Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska valtuuston 12.6.2017

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vammaisneuvosto 23.03.2017 AIKA 23.03.2017 klo 09:15-11:10 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaus 3 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (13 ) Vanhusneuvosto 03.02.2017 AIKA 03.02.2017 klo 10:00-11:20 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI. Merkittävä varallisuus. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

KEMIN KAUPUNKI. Merkittävä varallisuus. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä tai virkatehtävä Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoiminta a harjoittavissa yhteisöissä kaupungin nimeämänä edustajana (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Adolfsen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Sari Kaupunginhallituksen varajäsen Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa

Sari Kaupunginhallituksen varajäsen Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa Ei ilmoitettavaa SIDONNAISUUSILMOITUKSET 21.12.2017 KEMIN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä tai virkatehtävä Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä kaupungin

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot