Puolustusministeriön. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto. VAL ry:n. välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusministeriön. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto. VAL ry:n. välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S"

Transkriptio

1 PLM VAL Puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo TES: PL: PLM K D nro 1408/2020/2002

2 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1 Sopimusratkaisu Työehtosopimuksen soveltamisala Työsopimus Työaikamääräykset ja -korvaukset Työntutkimukset Lakisääteiset terveystarkastukset Suojavaatetus ja suojajalkineet Palkaton vapaa työstä Luottamusmiehet Päätoiminen luottamusmies Ammattiyhdistyskoulutus Asiamiehet Erimielisyyksien ratkaiseminen Työrauha Allekirjoitukset Sopimuksen voimassaolo... 9 PALKKAUSSOPIMUS Ohjepalkkojen perustasot Kuntien yleisen kalleusluokituksen soveltaminen Ohjepalkat eri paikkakuntaluokissa Palkkauksen määräytyminen Palvelusvuosilisä Kylmän seudun lisä Palkkaus tilapäisestä työstä Aikatyönlisä Ruokalatyöntekijöiden ammattitutkintolisä Kiinteistöalan työntekijäin erityislisät Muut palkkausta koskevat määräykset Ruokaraha PALKKALIITE 1 Varikkoalan vaativuusryhmät ja työnkuvaukset Varikoiden ym. palkkataulukot PALKKALIITE 2 Kiinteistöalan työt Kiinteistöalan palkkataulukot Kiinteistöalan palkkataulukot LIITE Kylmän seudun lisä PALKKALIITE 3 Talonrakennusalan työt... 36

3 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSHALLINNON JA TYÖEHTOSOPIMUS VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry ==================================================================== TES: Valtiovarainministeriön neuvottelu- ja sopimusohjeiden (VM 74/311/ ) mukaisesti sovittiin seuraavaa: 1 SOPIMUSRATKAISU Valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen välisen valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella ovat myös puolustusministeriön ja puolustushallinnon työntekijöitä koskevat hallinnonalakohtaiset työehtosopimukset tulleet irtisanotuiksi. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti osapuolet uudistavat työehtosopimuksen alkavaksi sopimuskaudeksi jäljempänä työehtosopimuksessa mainituin muutoksin. 1. Sovittiin, että valtiovarainministeriön sekä Akava-JS r.y.:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n välillä tehtyä valtion virka- ja työehtosopimusta liitteineen sovelletaan tämän osapuolten välisen työehtosopimuksen osana. 2. Asteikkotarkistukset Tulosopimuksen mukaan yleiskorotukset ovat seuraavat. Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 17 senttiä tunnilta tai 28,39 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia; sekä palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella jonka suuruus on 16 senttiä tunnilta tai 26,72 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,7 prosenttia.

4 2 Yleiskorotusten lisäksi henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja ohjekuukausipalkkojen perustasoja tarkistetaan valtiovarainministeriön neuvotteluohjeen liitteen 4 mukaisella asteikkotarkistuksella. Perustasoja, ohjepalkkoja ja palkkarajoja korotetaan yleiskorotusta vastaavasti siten kuin palkkaussopimuksesta ilmenee. 3. Liittoerä ja tasa-arvoerä Vuosi 2003 Liittoerä 0,7 % ja tasa-arvoerä 0,28 % palkkaliite 1 ja 0,31 % palkkaliite 2 palkkasummasta käytetään ohjepalkkojen perustasojen tarkistamiseen. Palkkaryhmittelyn ulkopuolella olevien henkilökohtaista kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksen lisäksi liittoerällä ja tasa-arvoerällä eli yhteensä 2,81 %. Vuosi 2004 Vuoden 2004 yleiskorotuksen ajankohdasta lukien palkkoja korotetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,5 prosentin suuruisella sopimusalakohtaisella liittoerällä. Mikäli erän käyttämisestä ei sovita, maksetaan se prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Tämän liittoerän käytöstä valtiovarainministeriö antaa asiasta aikanaan erilliset ohjeet. 2 TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä puolustushallinnon rakennuslaitoksen työpaikoissa työsopimus- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin. 2. Työehtosopimuksen palkkaliitettä 2 sovelletaan kuitenkin vain puolustushallinnon rakennuslaitoksen työntekijöiden palkkauksiin. Puolustusvoimien ne työntekijät, joihin on sovellettu palkkaliitettä 2, siirretään mennessä palkkaliitteen 1 soveltamisalan piiriin. Mikäli työn vaativuutta vastaavaa palkkaryhmää ei ole, muutetaan työntekijän palkkaus palkkaa alentamatta henkilökohtaiseksi palkaksi.

5 3 3. Rakennusalan työ- ja palkkaehdot Puolustushallinnon rakennuslaitoksen talonrakennusalan töissä ja muissa niihin verrattavissa töissä noudatetaan yleisten työehtojen osalta tämän työehtosopimuksen määräyksiä, ellei liitteenä olevassa rakennusalan työehto- ja palkkaliitteessä ole toisin sovittu. Rakennuslaitoksen rakennusalan työntekijöiden palkat määräytyvät edelleen rakennusalan työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen siinä laajuudessa kuin liitteenä olevassa rakennusalan työehto- ja palkkaliitteessä on sovittu. Rakennusliitto voi edustaa rakennusalan henkilöstöä työehtosopimusneuvotteluissa siltä osin kuin niissä käsitellään tämän sopimuskohdan tarkoittamia asioita. 3 TYÖSOPIMUS 1. Työntekijän ottaa työhön se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin työhön ottaminen säännösten mukaan kuuluu. 2. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 3. Irtisanomisen tai työsuhteen purkamisen ja lomauttamisen suorittaa se työnantajan edustaja, jonka tehtäviin työhön ottaminen säännösten mukaan kuuluu. 4 TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET JA -KORVAUKSET 1. Työaikalain 7 :ssä mainittujen töiden lisäksi voidaan kiinteistönhoito- ja lämmityshenkilöstön, ruokalahenkilöstön, viestityshenkilöstön sekä vartiointihenkilöstön työaika järjestää siten kuin työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten 4 :ssä jaksotyön osalta on määrätty. 2. Edellä 1 kohdassa mainitulle henkilöstölle maksetaan lauantaityökorvaus siten kuin työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 22 :ssä on määrätty. 3. Vuorotyössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. 4. Työntekijää voidaan kuitenkin, milloin niin sovitaan, pitää työssä jatkuvasti myös samassa vuorossa, ei kuitenkaan yövuorossa.

6 4 5. Työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten 21 :ssä mainittua vuorotyölisää maksetaan myös epäsäännöllistä vuorotyötä (toinen ja kolmas vuoro) tekevälle työntekijälle. Epäsäännöllisellä vuorotyöllä tarkoitetaan vuorotyötä, jossa työvuorot ovat osittain päällekkäin. Jos työ on järjestetty epäsäännölliseksi vuorotyöksi siten, että toinen työvuoro alkaa kello 10 tai sen jälkeen, vuorotyölisää maksetaan työajalta kello 12 jälkeen vuorotyön päättymiseen saakka. Vuorotyölisä on iltatyölisän suuruinen. 6. Vapaamuotoinen varallaolo Kiinteistöjen ylläpitohenkilöstön varallaolojärjestelyistä ja korvauksista sovitaan erikseen puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä. ( YK:05780 PhRakL:5780 ) 7. Sotilaallinen harjoitus ja meripalvelus Valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisen työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskevista määräyksistä poiketen maksetaan sotilaalliseen harjoitukseen ja meripalvelukseen osallistuvalle työntekijälle korvaukset noudattaen soveltuvin osin, mitä niistä puolustusvoimien siviilivirkamiesten osalta on tarkentavassa virkaehtosopimuksessa sovittu. (YK:04300 PU:4300, 4301, 4302; YK:07042 PU:7042, 7247; YK:04321 PU:4321, 4322, 4323, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332; YK:17244 PU:7243, 7244, 7245, 7246) (YK:04300 PhRakL:4300, 4301, 4302; YK:07042 PhRakL:7042 ) 5 TYÖNTUTKIMUKSET 1. Työpaikoille järjestettävien menetelmä- ja aikatutkimusten on katsottava periaatteessa tarkoittavan, paitsi työtulosten, myöskin työntekijäin ansioiden parantamista. Niiden johdosta ehkä tapahtuvat muutokset töiden järjestelyissä eivät kuitenkaan saa aiheuttaa työntekijäin ylirasittumista eivätkä vaikuttaa haitallisesti heidän ansiotasoonsa. 2. Luottamusmiehelle on varattava mahdollisuus työpaikalla perehtyä menetelmä- tai aikatutkimusten suoritustapaan samoin kuin niiden perusteella toimeenpantuihin uudistuksiin etenkin palkkojen järjestelyssä. Työntekijälle on ilmoitettava häneen välittömästi kohdistuvasta tutkimuksesta. 3. Niillä työpaikoilla, joilla työnantaja käyttää työntutkimuksia, on työnantajan annettava työntekijöiden edustajille riittävä selvitys tutkimustavoista sekä siitä, miten niitä mahdollisesti sovelletaan työntekijöiden palkkaukseen.

7 5 6 LAKISÄÄTEISET TERVEYSTARKASTUKSET Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (950/94) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/93) ja säteilylaissa (592/91) tarkoite-tuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä työterveyshuoltolain (743/78) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja korvauksen myös välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannusten korvaukset maksetaan työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien sopimusmääräysten mukaisesti. 7 SUOJAVAATETUS JA SUOJAJALKINEET Työnantaja hankkii työntekijöille suojavaatetuksen ja suojajalkineet puolustusministeriön kiinteistöosaston ja pääesikunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa sopijaosapuolet neuvottelevat suojavaatetus- ja suojajalkineasioista. 2. Työnantaja hankkii työ-/turvajalkineet ruokaloiden työntekijöille sekä vaatetuskorjaamoiden eräille työntekijöille. 3. Työnantaja varaa vedenpitävät jalkineet kaivuu- ja perkaustöissä sekä näihin verrattavissa märissä töissä työskenteleville työntekijöille ja ruokaloiden märissä osissa työskenteleville työntekijöille sekä märissä olosuhteissa työskenteleville siivoojille.

8 6 4. Työnantaja hankkii suojakäsineet sellaisissa töissä työskenteleville työntekijöille, jotka ovat tekemisissä iholle vaarallisten aineiden kanssa tai jotka työskentelevät sellaisissa paikoissa, joissa käsien palamisvaara on olemassa. 5. Työnantaja pesettää työsopimussuhteisten työntekijöiden suojavaatetuksen ja vain pakottavissa tapauksissa korvaa työntekijälle pesun kustannukset korkeintaan kerran kuukaudessa 6,56 eurolla pesukertaa kohden, ellei toisten ammattialojen palkkausohjeissa ole toisin sovittu. (YK:07314 PU:7314) (YK:07314 PhRakL: 7314) Mahdollinen korvaus maksetaan kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä, jos työntekijä on sen kalenterikuukauden aikana pesettänyt suojavaatetuksensa. Tätä korvausta ei lasketa palkaksi. 8 PALKATON VAPAA TYÖSTÄ Työntekijälle voidaan perusteltujen henkilökohtaisten syiden vuoksi myöntää palkatonta vapaata työstä. 9 LUOTTAMUSMIEHET 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä tai, mikäli järjestöllä on rekisteröityjä alayhdistyksiä tai ammattiosastoja, viimeksi mainituilla on oikeus asettaa työosaston työntekijöistä luottamusmies. Luottamusmiehen toimialue voi vaihtoehtoisesti käsittää myös koko työpaikan tai muun toiminnallisen alueen kuten varuskunnan. 2. Allekirjoittaneella järjestöllä tai sen rekisteröidyllä alayhdistyksellä taikka ammattiosastolla on oikeus nimetä edellä kohdassa 1. mainittu luottamusmies luottamusmiestehtävänsä lisäksi myös pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmiehen toimialue käsittää työpaikan tai varuskunnan toimialueen. 3. Luottamusmies voi edustaa tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lisäksi muuta työsopimussuhteista sekä virkasuhteista henkilöstöä. Luottamusmiesten toimialueet eivät voi olla päällekkäisiä. 4. Edellä tarkoitettujen luottamusmiesten tulee olla perehtyneitä asianomaisissa töissä vallitseviin olosuhteisiin. 5. Luottamusmiehen asettamista varten voidaan työpaikalla suorittaa vaali. Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisen työpaikan tai toimialueen työntekijöille varattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Työnantaja varaa 1

9 7 kohdassa tarkoitetun järjestön taikka sen rekisteröidyn alayhdistyksen tai ammattiosaston nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen. 6. Asetetuista luottamusmiehistä on allekirjoittaneen järjestön tahi sen asianomaisen alayhdistyksen tai ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava paikalliselle työnantajalle. Luottamusmiehelle mahdollisesti asetetusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, missä tapauksessa hän toimii luottamusmiehen sijaisena. 7. Edellä 1 kohdassa mainitun järjestön, alayhdistyksen taikka ammattiosaston kanssa sovitaan siitä, mille mainitussa kohdassa tarkoitetulle toimialueelle luottamusmies valitaan. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa sopimuspuolten ratkaistavaksi. 8. Viraston tai laitoksen taikka luottamusmiehen toimialueen tai työpaikan toiminnan supistuessa tai laajentuessa tahi organisaatiomuutoksen johdosta voidaan luottamusmiesorganisaatiota tarvittaessa muuttaa osapuolten välisin neuvotteluin tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 9. LUOTTAMUSMIESPALKKIO Luottamusmiehelle maksetaan erillistä luottamusmiespalkkiota seuraavasti: Edustettavien lukumäärä Palkkio euro/kk lukien henkilöä 48 euro henkilöä 55,97 euro henkilöä 85,47 euro henkilöä 143,47 euro (YK:02849 PU:2849 ) (YK:02850 PhRakL:2850 ) Pääluottamusmies ja luottamusmies ovat velvollisia selvittämään työnantajalle edustamiensa henkilöiden lukumäärän. Edustettavien lukumäärä todetaan paikallisesti ennen palkkion maksamisen aloittamista ja kunkin kalenterivuoden tammikuun viimeisen päivän henkilömäärän mukaan. Luottamusmiespalkkiota ei voida maksaa samalta kalenterikuukaudelta pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle ja heidän varamiehilleen. Milloin luottamusmiehen varamies hoitaa työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luottamusmiehen estyneenä ollessa hänen tehtäviään vähintään kahden viikon jakson, maksetaan korvaus ko. kuukauden ajalta luottamusmiehen sijasta hänen varamiehelleen. 10. TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIO (YK:04255 PU:4255) (YK:04255 PhRakL: 4255) Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamisesta palkkiota 35 euroa kuukaudessa lukien.

10 8 10 PÄÄTOIMINEN LUOTTAMUSMIES Sopijapuolet toteavat, että Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry on oikeutettu edelleen nimeämään päätoimisen luottamusmiehen, joka asiamiehen oikeuksin on oikeutettu ja velvollinen sopijapuolten välisen työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa matkustamaan koko maassa kohteinaan puolustushallinnon joukko-osastot ja työpaikat. Työnantaja maksaa päätoimisen luottamusmiehen palkan sekä päivärahat ja matkakustannusten korvaukset ennalta hyväksytyn matkasuunnitelman mukaisesti. 11 AMMATTIYHDISTYSKOULUTUS Työnantajan taloudellisesti tukemasta ammattiyhdistyskoulutuksesta osapuolet sopivat erikseen valtiovarainministeriön antamien ohjeiden ja yleisen työehtosopimuksen sopimusmääräysten tarkoittamalla tavalla. 12 ASIAMIEHET 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen järjestön asiamiehellä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työaikana työpaikalla sovittuaan käynnistä asianomaisen työpaikan työnjohdon kanssa. Asianomaisen työntekijäin liiton asiamiesvaltakirja käy tällöin asiamiehen valtuutuksen todisteena. 2. Asiamiehellä on oikeus saada työnantajalta ne asiatiedot, jotka ovat hänelle tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 3. Mikäli ulkopuolisten pääsemiselle jollekin työpaikalle on asetettu rajoituksia, ei asiamiehillä ole oikeutta päästä tällaiselle työpaikalle ilman erillistä lupaa. 13 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 1. Työntekijän tulee häntä itseään koskevassa työsuhteeseen liittyvässä asiassa ensin kääntyä esimiehensä puoleen. 2. Ellei asiaa ole voitu ratkaista työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, erimielisyys on pyrittävä selvittämään paikallisen työnantajan edustajan ja paikallisen luottamusmiehen välisin neuvotteluin ilman viivytystä.

11 9 Näistä neuvotteluista on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee erimielisyyden aiheena oleva asia sekä työnantajapuolen että työntekijäpuolen kanta asiaan perusteluineen. 3. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa työehtosopimuksen allekirjoittaneiden sopimusosapuolten ratkaistavaksi. Työehtosopimusosapuolten väliset neuvottelut erimielisyyttä koskevan asian ratkaisemiseksi on aloitettava ilman viivytystä. 4. Jos sopimusosapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen erimielisyyden kohteena olevasta asiasta, se voidaan saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 5. Jos sopimusosapuolet eivät ole voineet päästä yksimielisyyteen neuvottelun alaisesta työehtosopimusasiasta, josta on sovittu valtion yleisessä työehtosopimuksessa, erimielisyysasia voidaan saattaa keskustason sopimusosapuolten ratkaistavaksi. 14 TYÖRAUHA Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 15 ALLEKIRJOITUKSET Tämän työehtosopimuksen allekirjoituksella tulevat samalla voimaan liitteenä oleva palkkaussopimus sekä palkkaliitteet. 16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus on voimassa helmikuun 15. päivään Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Ellei keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus.

12 10 Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Helsingissä 28. päivänä marraskuuta PUOLUSTUSMINISTERIÖ VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry

13 11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ PALKKAUSSOPIMUS JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry (varikkojen ja joukko-osastojen varikko- ja varastotyöt, vartioimis-, kuljetus- ja ruokalatyöt, vaatetuskorjaamoiden työt sekä kiinteistöalan työt) ==================================================================== TES: PL: Tätä palkkaussopimusta sovelletaan puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä voimassa olevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden palkkoihin OHJEPALKKOJEN PERUSTASOT lukien Palkkaliite 1: (103) ,44 (104) ,24 (105) ,67 (106) ,19 (107) ,97 (108) ,91 (109) ,76 (110) ,48 Palkkaliite 2: (201) ,74 (202) ,88 (203) ,02 (204) ,67 (205) ,37 (206) ,24 (207) ,94 (208) ,83 2 KUNTIEN YLEISEN KALLEUSLUOKITUKSEN SOVELTAMINEN Työpalkkoja määrättäessä noudatetaan kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston päätöstä.

14 12 3 OHJEPALKAT ERI PAIKKAKUNTALUOKISSA Ohjepalkat lasketaan korottamalla ohjepalkkojen perustasoa I kalleusryhmässä yhdeksän prosenttia ja II kalleusryhmässä kuusi prosenttia. 4 PALKKAUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Työntekijän palkkaus määräytyy liitteenä olevien palkkataulukoiden mukaisesti. 2. Vajaatyökykyiselle työntekijälle voidaan, mikäli kysymyksessä olevan ammattialan palkkausmääräyksissä ei toisin ole sanottu, työnjohdon, työntekijän ja työntekijäin luottamusmiehen kesken sopia palkka maksettavaksi tämän työehtosopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden määräyksistä poiketen. Urakkatyössä ja muussa suorituspalkkatyössä palkkion osalta tällaisen työntekijän palkka kuitenkin määräytyy samoin kuin täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkka. 3. Lähettien tuntipalkoista sovitaan kussakin yksityistapauksessa erikseen työnantajan ja työntekijäin luottamusmiehen kesken tästä palkkaussopimuksesta riippumatta. 4. Varikkojen ja joukko-osastojen sekä vaatetuskorjaamoiden töiden työvaativuusryhmittely perustuu työnluokitukseen. Työnluokituksen yhteydessä suoritettu erilaisten töiden vaativuusryhmittely vastaa myös palkkausryhmittelyä. Vaativuusryhmittely sekä palkkataulukot on esitetty palkkaliitteessä Kiinteistöalan töiden ohjeelliset työnkuvaukset sekä palkkataulukot on esitetty palkkaliitteessä 2. 5 PALVELUSVUOSILISÄ 1. Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille suoritetaan palvelusvuosilisää seuraavasti: (YK:02420 PU:2420) (YK:02420 PhRakL:2420) 2. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan - valtion palvelus virka- tai työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on vähintään 20 tuntia viikossa, - samalla työalalla tapahtunut - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen, - kunnan, kuntien keskusjärjestön tai kuntien yhtymän, - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan,

15 13 - toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkamenoistaan ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin ollut vähintään 20 tuntia viikossa. Mikäli viikkotyötuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. Esimerkki: Henkilö on tehnyt kaksi vuotta 50 % virastotyöajasta. Hänelle luetaan hyväksi palvelusvuosilisää varten kyseisestä ajasta yksi vuosi. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana lotta- tai sotapalveluksessa taikka suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti. Lottapalvelukseksi luetaan se aika, jona asianomainen on saanut lottakuukausipalkkaa tai päivärahaa. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus kansanedustajana ja eduskunnan viran tai toimen haltijana. Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jonka työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta palkkaa tai äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muulta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä. Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika.

16 14 3. Palvelusvuosilisää suoritetaan siten, että I II III IV V VI palvelusvuosilisä yhden palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkasta (prosenttikerroin 5), palvelusvuosilisä neljän palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan ja I:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 10,25), palvelusvuosilisä kahdeksan palvelusvuoden jälkeen on 5 prosenttia ohjepalkan, I:n ja II:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76), palvelusvuosilisä yhdentoista palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n ja III:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97), palvelusvuosilisä viidentoista palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n ja IV:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 25,21) ja palvelusvuosilisä kahdeksantoista palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, I:n, II:n, III:n, IV:n ja V:n palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71). 4. Edellä 3 kohdassa edellytetyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella, palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää tällä kuitenkaan ylittämättä, suorittaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia asianomaisen ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä. ( YK:02455 PU:2455 ) ( YK:02455 PhRakL:2455 ) 5. Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista. 6. Palvelusvuosilisää suoritetaan edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan suorittaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. 6 KYLMÄN SEUDUN LISÄ Erityistä kylmän seudun lisää suoritetaan valtion työsuhdeasiain neuvottelukunnan (TYN) ns. hävitetyn alueen lisää selvittäneen jaoston päivätyssä muistiossa ilmenevien periaatteiden mukaisesti ja siten kuin tämän työehtosopimuksen liitteessä 1 tarkemmin määrätään. (YK:02460 PU:2460) (YK:02460 PhRakL:2460)

17 15 7 PALKKAUS TILAPÄISESTÄ TYÖSTÄ Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on alemmin palkattua, ei työntekijän palkkaa alenneta ennen kuin yksi kuukausi on loppuun kulunut. Jos tilapäinen työ on korkeammin palkattua, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän tätä työtä suorittaa. ( YK:04157 PU:4157 ) ( YK:04157 PhRakL:4157 ) 8 AIKATYÖNLISÄ Milloin työtä ei suoriteta suoritus- vaan aikapalkalla, maksetaan palkkaliitteessä 1 mainittua työtä tekevälle työntekijälle aikatyönlisää, jonka suu ruus on 11,1 % laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02100 PU:2100 ) 9 RUOKALATYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITUTKINTOLISÄ Ruokalatyöntekijälle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman ammattitutkinnon edellä mainitussa tehtävässä, suoritetaan ammattitutkintolisää 21,86 euroa. ( YK:02060 PU:2060 ) 10 KIINTEISTÖALAN TYÖNTEKIJÄIN ERITYISLISÄT 1. Kunnossapitolisä Kunnossapitotehtävissä työskenteleville asentajille (ml säätöasentaja) ja vanhemmille asentajille (ml säätöasentaja) maksetaan töiden vaatimasta ammattija vastuusta johtuen 10 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02307 PhRakL:2307 ) 2. Käyttötehtävälisä Käyttötehtävälisää maksetaan 10 % kaikille sähkö- ja LVI-päivystäjille sekä niille koneenhoitajille ja laitosmiehille, jotka pääasiallisesti työskentelevät ko. ammattitehtävissä sellaisissa esikunta- tai korjaamoluolissa, joiden tilavuus on yli m 3 tai niille koneenhoitajille (A-kirja), jotka vastaavat kattilalaitoksen toiminnasta, jonka teholuku on suurempi kuin 25. ( YK:02315 PhRakL:2315 ) Käyttötehtävälisää maksetaan 5 % niille koneenhoitajille ja laitosmiehille, jotka pääasiallisesti työskentelevät ko. ammattitehtävissä sellaisissa esikunta- tai korjaamoluolissa, joiden tilavuus on yli m 3 sekä niille koneenhoitajille ja

18 16 laitosmiehille, jotka työskentelevät kuntotaloissa, joissa on uimahalli sekä aluelämpökeskuksissa, joista lämmitettävä rakennetilavuus on vähintään m 3. Puolustushallinnon rakennuslaitos voi tehdyn esityksen perusteella myöntää käyttötehtävälisää edellä mainituille työntekijöille myös sellaisissa laitoksissa työskentelemisestä, jotka kuutiotilavuudeltaan ovat pienempiä kuin edellä mainitut, mutta joissa työskentely vaativuudeltaan vastaa edellä mainittujen kuutiotilavuuksien mukaisia laitoksia (vast.). Lisäksi puolustushallinnon rakennuslaitos voi esityksestä myöntää käyttötehtävälisää sellaisille edellä mainituille erikoistehtävissä työskenteleville työntekijöille, joiden työ on erityisen vastuullista ja vaativaa, mutta joille ei muilla edellytyksillä voida maksaa ko. käyttötehtävälisää. Lisä lasketaan ohjepalkasta. 3. Ammattitutkintolisä Ammattitutkintolisää suoritetaan 21,86 euroa kuukaudessa siivoojalle, siivoustyönohjaajalle, laitossiivoojalle ja kiinteistöalan tehtävissä työskentelevälle työntekijälle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman ammattitutkinnon. ( YK:02060 PhRakL:2060 ) lisäksi 25,23 euroa kuukaudessa niille siivous- tai kiinteistöalan tehtävissä työskenteleville työntekijöille, jotka ovat suorittaneet siivoojan / laitoshuoltajan tai kiinteistöalaan liittyvän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tarkoittaman erikoisammattitutkinnon. 4. Ammattipätevyyslisä Siivoustehtävissä työskentelevälle työntekijälle, joka on suorittanut vähintään kuuden (6) kuukauden yhtäjaksoisen siivousalan kurssin ja jolla lisäksi neljän ( 4) vuoden pituinen siivousalan työkokemus maksetaan 21,86 euroa kuukaudessa. Tätä korvausta ei kuitenkaan makseta henkilölle, joka on oikeutettu ammattitutkintolisään. ( YK:02050 PhRakL: 2050 ) 5. Siivoojalle maksetaan turve-/hakelämpökeskuksen siivouksesta 5 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. (YK:02430 PhRakL:2430 ) 6. Hortonomikoulutetulle kiinteistötyöntekijälle maksetaan 5 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. ( YK:02203 PhRakL:2203 )

19 17 7. Korkeapainehöyrykattilalämmittäjälle (tuottaa korkeapaineista höyryä) maksetaan 5 %, turve/hakekattilalämmittäjälle sekä kiinteistöhenkilöstölle (esim. laitosmiehelle, talonmieslämmittäjälle), mikäli he pääasiallisesti työskentelevät turvelämpölaitoksella ja käsittelevät turvetta 5 % ja sellaiselle turvekattilalämmittäjälle, jolloin kattilan käyttölämpötila on yli 120 o C 8 % korkeampi palkka, laskettuna ohjepalkasta. 11 MUUT PALKKAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. Sovittiin, että työnantaja korvaa työntekijälle hitsaustyössä turmeltuneet silmälasin linssit. 2. Eräistä likaisuudesta tai muista poikkeavista olosuhteista johtuen poikkeuksellisista töistä voidaan paikallisesti sopien maksaa palkkaus seuraavasti. Lisän suuruutta sovittaessa otetaan huomioon haitan suuruus. 2.1 Enintään 100 %:lla korotettuna Esim. ulkokäymälöiden, saostuskaivojen ja näihin likaisuudeltaan verrattavien laitteiden tyhjentäminen ja puhdistaminen sekä isojen sisältäpäin puhdistettavien arinoiden ja kattiloiden puhdistaminen. Oksennuksen ja ulosteiden siivous. 2.2 Enintään 50 %:lla korotettuna Esim. rakentamisen tai rakennuksen korjaustyön aikainen siivous tai villoitustyö. ( YK:05380 PU:5380 ) ( YK:05379 PhRakL:5379 ) 12 RUOKARAHA Puolustusvoimien varikolla työskentelevälle työntekijälle maksetaan ruokarahaa vähintään kaksi tuntia kestävältä matkalta, jonka takia työntekijä on estynyt ruokailemasta ruokailutauon aikana vakinaisessa ruokailupaikassaan taikka hänellä ei ole tilaisuutta maksua vastaan aterioida puolustusvoimien henkilöstölle tarkoitetussa ruokalassa. Työvuoron jatkuessa yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia maksetaan ruokaraha toistamiseen, mikäli maksuperusteet edelleen ovat olemassa. Mikäli työntekijä saa matkamääräyksen perusteella päivärahaa tai ateriakorvausta, ruokarahaa ei makseta. Ruokaraha on 6,62 euroa päivältä.

20 18 PALKKALIITE 1 Varikkojen ja joukko-osastojen varikko- ja varastotyöt, vartioimis-, kuljetus- ja ruokalatyöt sekä vaatetuskorjaamoiden työt ====================================================================== TES: PL: 01 Tämän palkkaliitteen työt on luokiteltu PLM/VAL työnluokitustoimikunnan toimesta teollisuuden yleisen työnluokitusjärjestelmän mukaisiin vaativuusluokkiin. Töitä kuvaavat työnkuvat ovat ohjeellisia ja niitä tulee tarvittaessa tulkita siten, että sellaisetkin työt, joita ei ole kuvauksissa mainittu osataan sijoittaa oikeaan vaativuusryhmään. Työnimikkeessä oleva numero on ATK-tiedoston tunnistenumero. 3. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/huoltaja, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä Varastotyöntekijä: Joukko-osastot ja vastaavat 301 asevarastossa ampumataulujen kunnostaminen ja korjaamiset sekä taulujen kuljetukset 302 ase- ja pioneerivarastoissa varusteiden ja varaosien laskenta, huolto ja pakkaaminen 303 karttavarastossa materiaalin tilaus, vastaanotto, karttojen kokoaminen, luovutus sekä hylkäys- ja poistoesitysten laatiminen 304 muonavarastossa perunoiden ja vihannesten esikäsittely sekä siirrot ja kuormaukset 305 taistelumuonien ja ateria-astiaston pakkaaminen 306 varus- ja liinavaatevarastossa varusteiden vaihto, lajittelu, laskenta, pakkaaminen, varastojärjestelyt sekä kuormien lastaaminen ja purkaminen Tekstiilihuoltaja, Vaatetuskorjaamot varustekorjaaja/-huoltaja 310 puhtaan pyykin lajittelu, viikkaus ja niputus 361 koneellinen napitus ja parsinta 362 teltan liimapaikkaus

21 19 Varastotyöntekijä: Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Korjaamotyöntekijä: Varikot ja aluevarastot 315 ase- ja kuljetusvälinevarastoissa materiaalin vastaanotto, varusteiden ja varaosien lajittelu, huoltotyöt, pakkaaminen ja lähettäminen 316 instrumenttivarastossa pakkausten purkaminen, materiaalin lajittelu, keräily, puhdistus, rasvaus, niputus ja varastointi 317 lomakevarastossa lomakkeiden ja painotuotteiden vastaanotto, tarkastus, varastointi ja lähettäminen 318 optisessa varastossa materiaalin vastaanotto, käsittely, silmämääräinen tarkastus, ulkopuolinen puhdistus ja pakkaaminen 319 patjojen ja tyynyjen täyttäminen Varikot 331 ei-räjähtävän materiaalin osaelementtien valmistus ja romuttaminen sekä ompelu-, apu- ja valmistelutyöt 332 ei-räjähdysvaarallisten sytyttimien kokoonpanotyöt 333 laukaisulangan kelaus 334 suojeluvälineiden maalaus-, ompelu- ja pesutyöt 335 leikkaaja-ompelijan työt Joukko-osastot ja vastaavat 356 polkupyörän huolto- sekä suksisiteiden kiinnitystyöt Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Kaikki työpaikat 391 tiskaus, siivous, annostelu, kattaminen, tarjoilu, elintarvikkeiden esivalmistelu, ruoan lähetykset ja astioiden vastaanotot 392 ruokalatyöntekijä, joka toimii tilapäisesti emännän tai keittäjän sijaisena ja joka tilapäisesti suorittaa leipomista (ml. taikinan valmistus) sijoitetaan sijaisuusajaksi vaativuusryhmään 4 Kaikki työpaikat 396 portinvartijan työt

22 20 4. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä: Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija Joukko-osastot ja vastaavat 401 keskus- ja liikuntavälinevarastoissa materiaalin keräily, laskenta, huoltaminen, pakkaaminen, materiaalin siirrot ja varastojärjestelyt 402 lentovaruste- ja teknillisissä varastoissa varusteiden vastaanotto ja laskenta, varastojärjestelyt, pakkaaminen, asiakirjojen ja kortistojen käsittely ja osallistuminen laskuvarjojen pakkaamiseen 403 muona- ja juuresvarastoissa elintarvikkeiden ja juuresten vastaanotto, luovutus, laaduntarkastus, varastojärjestelyt ja perunoiden koneellinen kuorinta 404 varus- ja liinavaatevarastoissa varusteiden, likaisen ja puhtaan pyykin vastaanotto ja lajittelu, pyykinvaihto, pakkaaminen, laskentatyöt, asiakirjojen ja varastokorttien käsittely sekä työn jakaminen apulaisille Vaatetuskorjaamot 410 huoltoon tulevan materiaalin yksikköpakkausten vastaanottolaskenta 412 pestyn ja/tai huolletun vaatetuksen laskenta ja pakkaaminen 413 korjattavien vaatteiden lajittelu, pestyn vaatteen hylkäys, töiden jako ja kirjaaminen 461 erikoisvarusteiden (reput, laukut, huopavuoret yms.) korjaustyöt 462 teltan koneellisesti suoritettavat korjaustyöt sekä tarkastus ja pakkaaminen 463 alus-, liina- ja suojavaatetuksen leikkaus ja ompelutyöt 464 jalkineiden korjaus (pohjien ja korkojen asennus, syrjien leikkaus ja tikkaus) 472 pestyn vaatteen prässäys ja tunneliviimeistely yms.

23 Varastotyöntekijä: 21 Varikot ja aluevarastot 415 lääkintämateriaalin varastossa materiaalin laskenta, huolto, varastointi, keräily, pakkaaminen ja ompelutyö 416 sulutusväline-, kuljetusalan-, suojeluväline-, lentokonevaraosa- ja lentokonerunkovarastoissa materiaalin vastaanotto, lajittelu, pakkaaminen sekä varastojärjestelytyöt Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Varikot 431 ei-räjähdysvaarallisten ampumatarvikkeiden valmistus-, korjaus- ja huoltotyöt 432 räjäyttimien kokoonpanotyöt 433 sytytintilan valmistus 434 ladattujen sulutusvälineiden jälkikäsittely, viimeistely ja pakkaaminen 435 kiväärikaliperisten hylsyjen lajittelu 436 suojanaamarin vulkanointi 437 sulutusvälineiden sytyttimien valmistus ja huolto 438 viestialan materiaalin purku-, puhdistus-, huolto- ja korjaustyöt sekä suojakoteloiden (vast.) ompelutyöt ja puristinkonetyöt Kaikki työpaikat 481 ei räjähtävän materiaalin trukkikuljetus Kaikki työpaikat ryhmässä mainittujen tehtävien lisäksi leipominen (ml. taikinan valmistus) tai toimiminen keittäjän ja emännän sijaisena tilapäisesti, työjärjestyksen mukaan. Kaikki työpaikat 496 valvomo-vartioimistyö 5. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija varastomies, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä Joukko-osastot ja vastaavat 501 teknisessä varastossa lentokoneiden varaosien varasto- ja varastointityöt

24 vaativuusryhmässä 4 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoituspaketin kokoaminen ja purkaminen tai kuormaamis- ja purkamistehtävät trukkia käyttäen, trukin huoltoja puhdistustyöt tai koulutettu valmius toimia varastonhoitajan sijaisena sekä niiden tilapäinen hoitaminen Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, korjausompelija ja varastomies Vaatetuskorjaamot 510 vaatetuskorjaamoon lähetetyn pyykin vastaanotto, tarkastus, lajittelu, lähtevän pyykin keräily, luovutus ja lähetysluettelon laatiminen 511 materiaalin kuormaaminen ja purkaminen trukkia käyttäen, trukin huolto- ja puhdistustyöt sekä puhtaan pyykin kuljetus varastoon 512 hylkäysvaraston hoito ja hylätyn materiaalin paloittelu 563 uusien varusteiden valmistus sekä suurennustai muutostyöt 564 vaativat erikoisvarustuksen korjaustyöt 565 teltan korjaus (kaikkiin työvaiheisiin osallistuminen) 566 jalkineiden korjauksen vaihetyöt (hylkäys, revintä, laasaus ja paikkaus) 567 päällysvaatetuksen leikkaus- ja ompelutyöt sekä luokan määrittely 568 jalkineiden pesukoneen hoitajan työt 571 kemiallisen pesun työt Varastotyöntekijä Varikot ja aluevarastot 515 aseiden varaosien ja varusteiden vastaanotto-, varastointi- ja lastaustyöt, aseiden varustamistyöt, aseiden huolto ja siirto sekä trukkien ja nosturien käyttö varastossa 516 räjähdystarvikevarastossa kuormaukset, varastojärjestelyt ja materiaalin siirrot 517 uuden vaatetusmateriaalin vastaanotto, lukumäärän ja laadun tarkastus, leimaus ja niputtaminen

25 lääkintämateriaalin varastossa 4. ryhmässä mainittujen tehtävien lisäksi ompelutöiden suunnittelu ja käytettävän kankaan valinta, ompelijan töiden valvonta ja toimiminen varastonhoitajan sijaisena 519 ps-varastoissa varastotehtävät ja vuosihuollot Kaikki työpaikat 525 kirjapainotyöt, monistaminen, painaminen, sitominen, offsetpainolevyn valmistaminen ja materiaalin pakkaaminen Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Varikot 531 muovailtavan räjähdysaineen valmistus ja pakkaaminen 532 ampumatarvikkeiden purkaminen elementeiksi, huolto, kokoaminen, tarkastus ja pakkaaminen 533 ladattujen ampumatarvikkeiden jälkikäsittely, viimeistely ja pakkaaminen 534 räjähdysainevalimon esi- ja jälkikäsittelytyöt 535 ruutipanosten valmistus- ja kartussointityöt 536 räjähdystarvikkeiden ja niiden elementtien raepuhdistus, lakkaus- ja maalaustyöt 537 räjähdysaineen tai savumassan puristus, seulonta, pussitus ja pakkaaminen 538 heksotolin seulonta ja kuivaus 539 hylsyhuoltolatyöt 540 sytyttimien valmistus ja vanhojen sytyttimien tarkastus ja pakkaus 541 savulataamotyöt 542 ruutien haihtumamittausten ja stabiliteettikokeiden suoritus sekä niihin liittyvien asiakirjojen laatiminen 543 ammus- ja kartussilaatikoiden korjaaminen ja uusien laatikoiden valmistaminen ohjeiden mukaan 544 kiväärikaliperisten hylsyjen lajittelun esikäsittely-, pakkaus- ja siirtotyöt 545 ruisku- ja käsinmaalaustyöt ja tekstimallineiden valmistus

26 lääkintämateriaalin huolto-, korjaus- ja valmistustyöt sekä työkoneiden ja käsityökalujen kunnossapito- ja huoltotehtävät, lisäksi hiekkapuhallustyöt sekä ompeleminen suutarinkoneella 547 nahkaosaston satulasepän työt Korjaamotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Varikot 558 koneiden ja työvälineiden huolto- ja kunnossapitotyöt sekä kuljetusvälineiden huoltotyöt asentajan apuna Kaikki työpaikat 581 traktorin ja trukin kuljetus, talviauraukset traktorilla sekä koneelliset siirrot korjaamoilla Kaikki työpaikat 596 aluevartiointityöt 6. RYHMÄ Varastotyöntekijä, tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja, varastomies lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä, ruokalatyöntekijä ja vartioimistyöntekijä. Varastotyöntekijä: Tekstiilihuoltaja, varustekorjaaja/ -huoltaja ja varastomies Joukko-osastot ja vastaavat 601 muonavarastossa tuoretavaroiden ja elintarvikkeiden annostus ja jakaminen, lihan paloittelu, juuresten pesu ja konekuorinta sekä varastonhoitotyöt 602 vaativuusryhmässä 5 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoitusvaatevaraston hoitotehtävät sekä toimiminen varastonhoitajan sijaisena 603 polttoaineen pumppaus- ja astioimistyöt 604 korjaus- ja huoltovälinevaraston hoitotyö sekä osallistuminen jakelu-, huolto-, opastus- ja valvontatehtäviin Vaatetuskorjaamot 610 vaativuusryhmässä 5 mainittujen tehtävien lisäksi kertausharjoitusvaraston tehtävät sekä toimiminen varastonhoitajan sijaisena 611 automaattisen pyykinkuljetusradan hoitajan työ

27 jalkinekorjaamon vaativat korjaustyöt vaativuusryhmässä 5 mainittuihin kaikkiin työtehtäviin osallistuminen 662 pohjanneulontatyöt 671 vesipesun työt Varastotyöntekijä: Varikot ja aluevarastot 615 asevarastossa materiaalin varastointi, siirrot, lastaukset, purkamiset, lähetykset ja vastaanotot, jakotoiminta eri osastoille, työnjohdolliset tehtävät ja trukkien käyttö 616 räjähdystarvikevarastossa erilaiset varastotyöt sekä lähetysten keräily ja tekeminen 617 keskusvarastossa materiaalin vastaanotto, varastotyöt, pakkaaminen, asiakirjojen ja kortistojen ylläpito 618 lähettämössä ja pakkaamossa materiaalin vastaanotto, käsittely, lajittelu ja kotimaisten kansainvälisten lähetysten hoitaminen, lastaus ja kuljetusten sekä kuormausten valvonta 619 vaatetusmateriaalin tarkastus ja kokeidenottotyöt 620 ulkomaisen ampumamateriaalin eräseurantatyöt 621 ampumatarvikemateriaalin eräseuranta ja huoltotyö Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Varikot 631 räjähdystarvikeröntgenkuvaajan työt 632 erilaisten suojeluhuoltoalan koneiden, laitteiden ja työkalujen huolto, korjaus- ja valmistustyöt valvonnan alaisena 633 penkki- ja konepuusepän työt sekä erilaiset puu-, asennus- ja korjaustyöt piirustusten tai ohjeiden mukaan 634 muiden kuin räjähdystarviketöiden yhteydessä esiintyvät työt, joihin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä 636 laukausten purkaminen purkulaitteistolla 637 uusien kenttä- ja rannikkotykistön irtopanosten valmistus

28 S 58 patrunointityö 639 kranaattityöt, johon sisältyvät sytyttimellisten kranaattien purkaminen, räjähdysaineen poraus, sytytintilan valmistus, räjäyttimen kiinnitys, raelinkous, maalaus, painoluokkapunnitus, merkitseminen, pakkaaminen ja pakkauksen merkitseminen 640 ruudin ilmastointityö 641 Hylsyhuoltolan työt vähintään puolet työvaiheista Korjaamotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Ruokalatyöntekijä: Vartioimistyöntekijä: Joukko-osastot ja vastaavat 656 penkki- ja konepuusepän työt sekä erilaiset puu-, asennus- ja korjaustyöt piirustusten tai ohjeiden mukaan Kaikki työpaikat 681 erilaisten henkilö- ja tavarakuljetusten hoitaminen sekä maastoajoneuvojen ja työkoneiden kuljetustehtävät 682 huoltolassa suoritettavien huoltojen valvonta 683 ajoneuvojen kuljetus- ja huoltotyöt sekä työnjohdolliset tehtävät Joukko-osastot ja vastaavat ja 4. ryhmässä luokiteltujen tehtävien lisäksi muonavarastossa tuoretavaroiden, elintarvikkeiden ja kenttäkaluston varastointi- ja hoitovastuu, materiaalin vastaanotto- ja jakotoiminta sekä varastointijärjestelyt 692 esivalmistelutyöt, pääruokalajien valmistaminen, ruuan jako ja tarjoilu maastoastioihin, ruuanvalmistuksen ohjaus, työalueiden puhtausvastuu ja emännän sijaisuus Kaikki työpaikat 696 aluevartiointityöt, johon kuuluu vartiokoirien hoito ja koulutus 7. RYHMÄ Varastotyöntekijä, lataamo- ja huoltolatyöntekijä, korjaamotyöntekijä, pesulatyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja asentaja. Varastotyöntekijä: Joukko-osastot tai vastaavat 701 viestivarastossa materiaalin ja kaluston kunnossapitotyöt sekä akkuhuoltamon hoito

29 27 Varikot ja aluevarastot 715 räjähdystarvikevarastossa erikois- ja työohjeiden mukaan suoritettu varastotyö 716 vastaanotto- ja lähetysjaoksessa materiaalin vastaanottaminen ja lähettäminen, toimiminen autonkuljettajana, kuljetusten järjestelijänä sekä vastaanottotarkastajan apulaisena 717 ps-kaluston vuosihuolto (materiaalin vastaanotto, -siirrot ja -luovutus) 718 keskus-lentokonemoottori- ja varaosavarastoissa varastotyöt, pakkaaminen, lastaaminen ja trukin käyttö sekä asiakirjojen, kortistojen täyttö ja ylläpito, toimiminen varastonhoitajan sijaisena Lataamo- ja huoltolatyöntekijä: Korjaamotyöntekijä: Varikot 731 valimotyöt käsi- ja kenttävalimoissa 732 räjähdysaineen valaminen sulutusvälineisiin 733 vastaavan räjähdystarvikeröntgenkuvaajan työt 734 merkkisavulataamon työt 735 räjäytinpuristimen käyttö ja hoito 736 vaativat penkki- ja konepuusepän työt piirustusten mukaan 737 räjähdysaineiden ja räjähdystarvikkeiden laadunvalvonta-, koe- ja koestustyöt 738 räjähdysaineen annostelu ja heksotolin sekoitus 739 puuosaston teräasettaja 740 kranaattien / räjähteiden tyhjennys- tai purkutyö logiikka-ohjatulla työlaitteistolla 741 hylsyhuoltolan kaikki työvaiheet sisältäen myös kunnossapidon ja töiden käynnistyksen 742 lataamon koestamon ja pintahuoltamon kaikki työtehtävät sekä porausrobotin ohjelmointitehtävät 743 lataamon pintahuoltamon automaattimaalauslinjan kaikki työ- ja kunnossapitotehtävät 744 räjähdystarvikkeiden pakkopurkaamo-, räjähdysainetyhjentämö-, romuttamo- ja hävittämmötyöt 745 Kranaatin/kuoren ultraäänitarkastus Kaikki työpaikat 768 vaativat korjaus-, asennus- ja huoltotyöt (laitosmies)

30 vaativat penkki- ja konepuusepän työt piirustusten mukaan Tekstiilihuoltaja: Kuljetustyöntekijä: Vaatetuskorjaamot 771 automaattisen pesulinjan työt Varikot 786 räjähdystarvike-, räjähdysaine- ja palavien nesteiden kuljetukset kuorma-autolla ja trukilla sekä tilapäinen toimiminen esimiestehtävissä 8. RYHMÄ Lataamo- ja huoltolatyöntekijä, varastotyöntekijä, kuljetustyöntekijä ja asentaja. Lataamo- ja huoltolatyöntekijä sekä varastotyöntekijä: Kuljetustyöntekijä: Varikot 831 valimoprosessin hoito automaattivalimossa 832 tehtävä, joka edellyttää osallistumista kaikkiin vaativiin räjähdystarviketöihin, työvaiheiden kehittelyyn ja käynnistämiseen 833 räjähdystarviketyöt ja räjähdystarvikkeiden varastointityöt, joihin kuuluu työnjohdollisia tehtäviä 881 erikoismateriaalin kuljetukset maanteitse reittija kaukoliikenteessä ajoneuvoyhdistelmillä ja erikoisajoneuvoilla 882 räjähdystarvikkeiden, räjähdysaineiden ja palavien nesteiden kuljetukset ajoneuvoyhdistelmillä ja erikoisajoneuvoilla, tiestön auraukset aura-autolla ja tiehöylällä sekä linja-auton kuljetus henkilöliikenteessä 883 ajoneuvonosturin kuljettajan työt 9. RYHMÄ Vanhempi asentaja Kaikki työpaikat teleasentajan työt - autonasentajan työt - hitsaajan työt - asentaja-koneistajan työt

31 29 - laitosmies-koneasentajan työt - instrumenttiasentajan työt 10. RYHMÄ Vanhempi asentaja Kaikki työpaikat hitsaajan työt, erikoismetallit - asentaja-koneistajan työt, kun työntekijä on pätevöitynyt aseiden korjaukseen tai räjähdysvaarallisten tilojen koneenrakennus- sekä huolto- kunnossapitotöihin - laitosmiehen työt, sähkötyöoikeuksin asesähköasentajan työt - asesähköasentajan työt - aseasentajan työt - autosähköasentajan työt - elektroniikka-asentajan työt - instrumenttiasentajan (automaatioasentajan työt sekä siihen liittyvät huoltoja kalibrointityöt) työt - LVIS-asentajan työt - mallipuusepän tai vastaavan työt, jos tehtäviin sisältyy myös suunnittelua Harjoittelijalle maksetaan 90 prosenttia asianomaisen tehtävänimikkeen mukaisesta palkasta enintään vuoden ajan. Palkkaliitteestä 2 palkkaliitteeseen 1 siirretylle vaatetuskorjaamon asentajalle/laitosmiehelle aiemmin maksettu 5 %:n käyttötehtävälisä maksetaan saman suuruisena henkilökohtaisena prosentuaalisena lisänä. H u o m a u t u k s i a : 1. Mikäli työnkuvausten osalta työnantaja- ja työntekijäosapuolet yhteisesti toteavat, että esitetyt työnkuvaukset vaativat suurempia tarkistuksia, tulee näistä ilmoittaa välittömästi työnluokitustoimikunnalle puolustusministeriöön.

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat:

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat: 281801 Pöytäkirja verohallituksen ja verohallinnon PL 01 palveluksessa olevia siivoojia edustavan Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Puolustusministeriön. Sähköalojen ammattiliitto välinen

Puolustusministeriön. Sähköalojen ammattiliitto välinen PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön Ja Sähköalojen ammattiliitto välinen ry:n TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 TES 270103 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RV TVÖEHTOSOPIMUSPÖVTÄKIRJA 1.10.2014-31.1.2017

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Teknisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Teknisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM TEKNISET Puolustusministeriön ja Teknisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 1.2.2003-15.2.2005 TES: 270110 PL: 01-06 PLM K D nro 1405/2020/2002 S I S

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007 TES:322203, PL:01-02 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM IAU Puolustusministeriön ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 1.3.2004-15.2.2005 TES: 270104 PL: 01 PLM K D nro 85/2020/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA ILMAILUALAN

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TES: 340101 TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallituksen ja verovirastojen palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston (työnantaja) palveluksessa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS TES: 299702 PL: 01-05 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS sopimuskaudeksi 1.2.2003 15.2.2005 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Luottamusmiessopimus PT-SAK Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen 1 KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 1.2.2017 31.1.2018 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291203 PL: 07 TURUN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1 Sovittiin, että Turun yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä 22.11.2002

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan työministeriön, Työvoimaopiston ja työvoimatoimistojen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. 340151 01 101-111 (työvoimatoimistot) 02 102-114 (Työministeriö ja Työvoimaopisto) Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta työministeriössä, Työvoimaopistossa ja työvoimatoimistoissa

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291206 HELSINGIN YLIOPISTON JA YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO YHL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Päätettiin solmia seuraava Helsingin yliopistoa koskeva työehtosopimus: 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

/ PhRakL:n työntekijät

/ PhRakL:n työntekijät PLM VAL ry / PhRakL:n työntekijät Puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S ja P A L K K A U S J Ä R J E S T E L M Ä S O P I M U S

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan j ärjestämisestä rikosseuraamusalueilla ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksi kössä. Sopimus on tehty 10 päivänä huhtikuuta 2012 Rikosseuraamuslaitoksen,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin 14 päivänä maaliskuuta 2003 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot