TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 -"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut ssa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 62 Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 65 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvät vastaavat ja niiden muutokset 66 Poistosuunnitelmat 67 Luettelo vastuista 68 Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta 69 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu 70 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 71 Hautainhoitorahaston tase 72 Henkilöstökulujen erittely 73 Varausten muutos 74 Satunnaiset tuotot ja kulut 74 Oman pääoman muutokset 75 Luettelo vakuutuksista 76 Allekirjoitukset 77 Luettelo kirjanpitokirjoista ja käytetyt tositelajit 78 Tilintarkastusmerkintä

3 TOIMINTAKERTOMUS 1. YLEISKATSAUS SEURAKUNTATYÖ Puumalan seurakunta on kertomusvuonna ollut Jumalan sanalla ja sakramenteilla läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa, edistänyt kasvua ihmisenä ja antanut toivoa huomiseen perustehtävänsä mukaisesti. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Seurakunta on voinut toimia melko rauhallisissa tunnelmissa, kun aiottua seurakuntarakenteen muutosta ei toteutettukaan liittymällä Savonlinnaan. Vuosi on siis toimittu itsenäisenä seurakuntana, vaikka sitä suunniteltiin viimeiseksi Puumalan seurakunnan itsenäiseksi vuodeksi. Seurakunta on halunnut rakentua rukouksen yhteisönä, jossa tuetaan vapaa-ehtoisia. Vapaaehtoisille järjestettiin syksyn alussa erityinen starttipäivä, jossa työntekijät palvelivat vapaaehtoisia. Pastori Virpi Nyman valotti ja rohkaisi seurakuntalaisia vapaaehtoisuuteen. Työntekijät tarjoilivat vapaaehtoisille lounaan. Päivän lopuksi osallistuttiin Hanna Ekolan konserttiin. Kynnys seurakuntaan on pidetty riittävän matalana muun muassa järjestämällä eri tyyppisiä konsertteja. Kirkon omat herätysliikkeet ja hengelliset yhteisöt ovat yhdessä seurakunnan kanssa antaneet tärkeän lisän Raamattuja lähetysopetukseen seurakunnan tiloissa ja pihaseuroissa. mahdollisuuksia paransi kesäkuussa valmistunut Särkirannan kokoontumistila, jota ovat alkaneet vuokrata myös alueen muut yhteistyöverkostot ja seurakuntalaiset erilaisiin juhliin ja kokouksiin. Seurakunnan väkiluku pieneni edellisten vuosien tapaan. Läsnä olevaa väestöä vuoden 2013 alussa oli 2081 henkilöä. Poissaolevana on seurakunnan kirjoissa lisäksi 57 henkilöä. Seurakunnasta muutti 67 jäsentä ja seurakuntaan muutti 71 henkilöä. Muuttovoitto ei kuitenkaan lisännyt väkilukua, koska 55 seurakuntalaista kuoli kertomusvuonna ja vain yhdeksän syntynyttä puumalalaista kastettiin. Kirkkoon liittyi kaksi henkilöä ja erosi 10. Seurakuntaan liittyneille, muuttaneille, kastettujen vanhemmille, kuolleiden omaisille ja seurakunnan jäsenyydestä eronneille lähetettiin kirkkoherran kirjoittama kirje. Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu Puumala-lehdessä ja internet-sivuilla. Lisäksi joistakin tapahtumista on tehty erillismainoksia ilmoitustauluille. Seurakunnan toiminnallisen elämän keskus on ollut messu. Sen toteuttaminen pyhäisin on vaatinut vähintään kolme työntekijää. Erityismessut on pidetty yleensä päiväjumalapalvelusten ajankohtana sunnuntaisin kymmeneltä. Jumalanpalveluksia on järjestetty myös Lamminniemen kappelissa, Koivurannassa, kirkonkylän kesäteatterilla, Hurissalossa ja Rokansalossa. Pappien lisäksi kaikki työntekijät ja kuorot ovat osallistuneet hartauksien ja messujen toteutuksiin. Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty kokoontumisia ja koulutusta. He ovat avustaneet suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla

4 Pääjumalanpalveluksia järjestettiin kertomusvuonna 67 kertaa, näistä sanajumalanpalveluksia oli 12. Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistui yhteensä henkeä. Näistä varsinaisiin jumalanpalveluksiin osallistuneita oli 6095 henkeä. Kävijämäärä on seurakunnan kokoon nähden hiippakunnan huipputasoa ja valtakunnallisesti korkea. Varsinkin kesällä jumalanpalveluksiin osallistuu myös vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraille järjestettiin kutsujumalanpalvelus kirkkokahveineen, jossa esiintyi seurakunnan musiikkielämää rikastuttava kesäkuoro. Jumalanpalvelukset radioitiin avopalvelukeskukseen, missä on sunnuntaisin lisäksi sellaisia kuulijoita, joita ei tilastoida ja jotka eivät itse pääse kulkemaan kotikirkkoon. Heille järjestettiin lisäksi säännöllisesti omia hartaushetkiä ja ehtoollistilaisuuksia Koivurannassa, hoivaosastoilla ja Mäntykodissa. Koivurannassa järjestettiin myös kaksi jumalanpalvelusta. Päivätoiminnassa tavoitetaan hartaus- ja ehtoollistilaisuuksissa avopalvelussa käyviä vanhuksia koko kunnan alueelta, myös sivukyliltä. Seurakunnan perhekerho kokosi 27 kertaa torstaisin perheenäitejä ja isovanhempia pienten lasten kanssa seurakuntakodin alttarin ääreen omaan kirkkohetkeensä ja kerhoon. Äideille järjestettiin myös virkistysiltoja. vuonna diakoni hoiti myös lähetyssihteerin tehtäviä. Lähetyssihteerilastenohjaajan toimen lakkauttaminen ei tuntunut kertomusvuonna osallistujamäärissä. Muut työntekijät lisäsivät jonkin verran osallistumistaan lähetyksen tilaisuuksiin. Puumalalaiset keräsivät 4,08 seurakuntalaista kohti Yhteisvastuulle. Tämä oli Mikkelin hiippakunnan paras ja Suomen 10. paras keräystulos. Diakoniapiirihenkilöt kävivät tervehtimässä syntymäpäiviä viettäviä kodeissa. Keväällä ja syksyllä päivänsankarit kutsuttiin puolivuosittain puolison tai muun ystävän kanssa pappilaan yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin lisäksi oma kirkkopyhä ja juhla pappilassa. Puumalan sotaveteraanit ja heidän tukijansa viettivät omaa kirkkopyhäänsä keväällä sekä kesäpäivää lounaan ja yhdessäolon merkeissä Särkirannassa elokuussa. Veteraaniyhdistys ja Lions Club Puumala ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita järjestämällä mm. vanhusten kuljetuksia kirkkoon. Kesällä järjestettiin pappilan pihapiirissä Sylvin päivän tapahtuma, jossa näyttelijä Eeva-Liisa Haimelin tulkitsi tätinsä Sylvi Kekkosen tekstejä. Lisäksi siellä pidettiin lähetyksen myyjäiset ja huutokauppa sekä pihaseurat. Joulun alla toteutettiin ensi kertaa lyhtyvaellus kirkolta pappilaan, jossa oli koko perheen joulukuvaelma. Seurakunnan papit kastoivat viime vuonna 14 lasta, vihkivät 10 (puumalalaisia 4) paria, 53 vainajaa hautaan siunattiin. Uuden kodin siunaamista pyysi kuusi perhettä. Papit kävivät etukäteen sovittuja toimitus- ja sielunhoitokeskusteluja 135 kertaa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 29 ja niihin osallistui yhteensä 2560 kuulijaa. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin Saimaan kauneimmat sävelet konserttimusiikin sarja. Ilmaisia puolen tunnin päivämusiikkihetkiä järjestettiin kolmatta kertaa sydänkesällä. Kasvatustehtäväänsä seurakunta toteutti mm. kinkereillä, rippikouluissa ja lasten-, - 4 -

5 varhaisnuorten- ja nuortenryhmä toiminnassa. Rippikoulun kävi seurakunnassamme vain 16 nuorta. Mukana rippikoulussa oli myös tavallista isompi joukko koulutettuja isosia. Rippikoulu järjestettiin ensi kertaa Nilsiän Aholansaaressa, koska oma leirikeskuksemme myytiin toimintavuotena. Rippikoulusta aiheutuneet kulut pienenivät kertomusvuonna. Seurakuntamme oli mukana järjestämässä Järvi-Suomen Partiolaisten alueellista Suunta 12 leiriä. Papit osallistuivat Suunta 12 leirin ja partiorippikoulun toteutukseen Pistohiekalla ja seurakunnan tiloissa. Konfirmaatio järjestettiin Puumalan kirkossa. Yhteistyössä partiolaisten kanssa organisoitiin myös Jaakko Löytyn gospelkonsertti kirkkoon. Koululaiset tavoitetaan koululaiskirkoissa, koulu- ja päiväkotivierailuilla sekä päivänavauksissa, joita työntekijät järjestävät. Kasteopetusta on annettu myös päiväkerhoissa, poika- ja tyttökerhoissa sekä nuortenilloissa. Nämä käynnit ja kerhojen hartaudet korvaavat ennen niin vilkkaan pyhäkoulutyön Puumalassa. Varhaisnuorten miniseuris on myös kokoontunut nuorisopastorin johdolla. Nuorteniltoja ja vastaavia tilaisuuksia oli 31 kertaa. Niissä oli yhteensä 647 osallistujaa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat pienessä seurakunnassa merkittävä ryhmä. Vapaaehtoistyö on tärkeää sitoutunutta lähimmäispalvelua vapaaehtoiselle itselleen, mutta se myös lisää toimintamahdollisuuksia seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminnassa on ollut viime vuonna mukana 64 vapaaehtoista, jotka ovat toimineet eri-ikäisten parissa. Lähetyspiirejä toimi seitsemän eri puolilla seurakuntaa. Piireissä oli kirjoilla 55 jäsentä. Työntekijät vierailivat ainakin kerran kaudessa kussakin piirissä. Lähetyspiirit ovat tärkeitä kyläläisten kokoontumisia kansainvälisen vastuun merkeissä. Niiden taloudellinen tuotto on valtakunnallisestikin verrattuna korkea. Seurakunnassa on järjestetty Raamattutapahtumia sekä lähetyspiiri yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Yhteisiä kirkkopyhiä tai muita tilaisuuksia on järjestetty myös Suomen Raamattuopiston, Gideonien, Herättäjäyhdistyksen ja Parikanniemen Orpokotisäätiön kanssa. Kaksipäiväisten naistenpäivien teemana oli korujen symboliikka ja merkitys. Ne koostuivat seminaarista, messusta lounaineen sekä vantaalaisen käsikelloyhtye Sonuksen konsertista. Järjestelijöinä olivat kaikki puumalalaiset naisjärjestöt. Ne kokosivat myös näyttelyn toiminnastaan yläkoulun aulaan. Lisäksi esillä oli Kalevala-koruja ja puumalalaisen Kulta-Sepon valmistamia koruja. Vierailijoina oli mm. valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Tatjana Bykova-Soittu Pietarista. Tapahtuman tiedotukseen panostettiin tavallista enemmän, mutta alueen päivälehdet eivät tarttuneet pyydykseen. Kävijämäärään oltiin hiukan pettyneitä. Keväällä järjestettiin seurakuntaretki Tallinnaan, jolle lähti 38 matkalaista. Matkalla tutustuttiin puumalalaissyntyisen nimikkolähettimme Titta Hämäläisen toimintaan. Retket, konsertit, Ystäväpirtin kahviotoiminta ja talkoopäivät, kuten hautausmaatalkoot ovat tärkeitä matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua ja tutustua seurakunnan toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta toisiin. Tarkemmat tunnusluvut ja esittelyt toiminnastamme voi lukea tästä toimintakertomuksesta

6 TALOUS Seurakunnan monipuolinen toiminta rahoitettiin verotuloilla ja puun myynnillä. Investointien rahoitusta varten laitettiin rantatontteja myyntiin ja kauppoja saatiin tehtyä toimintavuoden aikana suunnitellusti. Myös pitkään myynnissä ollut Kietävälän leirikeskus saatiin myytyä 2011 vuoden puolella. Varsinainen kaupanteko siirtyi kumminkin vuoden kevääseen. Uuden sauna/kokousrakennuksen rakentaminen sujui suunnitellusti ja Särkirannaksi nimetty leirikeskuksemme uudisrakennus valmistui Avajaisjuhlat ja käyttöön siunaaminen pidettiin toteutui pääosin suunnitellusti. Maksuvalmius heikkeni vuoden aikana ja jouduttiin turvautumaan käyttötilin luottoon ja lyhytaikaiseen kassalainaan. tuotot yhteensä olivat ,88 euroa yli budjetoidun. Pääosa ylityksestä johtui puukaupoista. Puukaupalla rahoitettiin toimintaa, kun puun hinta oli vielä kohtuullisen hyvä ja se meni kaupaksi. Väkiluvun väheneminen vaikutti kirkollisveron tuottoon, joka jäi ,72 euroa alle budjetoidun ja yhteisöverot alittivat myös talousarvion ,19 eurolla. Verotulot yhteensä jäivät ,91 alle arvion. Tuloveroprosentti on pidetty samana 1,75 prosentissa jo useita vuosia. Veroprosentti on rovastikunnan seurakuntien kanssa samalla tasolla. HENKILÖSTÖ Kirkollisveroa kertyi ,28 euroa, mikä on -1,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa kertyi ,81 euroa, -34,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat ,09 euroa, missä on vähennystä 7,4 %, verrattuna edelliseen vuoteen. Rantatontteja myytiin Hakosaaren tonteista 4 rantatonttia, Heinäsen saaresta lisämaaksi kaksi määräalaa sekä Kietävälän leirikeskuksen kauppa saatiin päätökseen. Kaupoista saatiin myyntivoittoa ,42 euroa. Kirkon keskusrahastolta saatiin verotulojen täydennysavustusta 992 euroa. kulut olivat yhteensä ,15 euroa, vähennystä 3,4 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät 1,5 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, henkilöstökulut olivat ,11,04 euroa. Verotuskustannukset olivat 9.976,50 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin ,88 euroa. Korkotuottoja saatiin 1.663,92 euroa ja korkokuluja oli 4.749,61 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,38 euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ,42 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostui ,44 euroa. Särkirannan rakentamiseen kohdennettu euron varaus purettiin ja kirjattiin poistoeroksi. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui ,44 euroa. Diakoni Riitta Sjöblom oli palkattomalla virkavapaalla , jonka jälkeen hän piti vuosiloman. Hänet valittiin Taipalsaaren seurakuntaan diakoniksi. Sijaisena toimi lähetyssihteeri-lastenohjaaja Hanne Keijonen, joka on koulutukseltaan diakoni. Hanne Keijonen valittiin diakonin virkaan 1.6. alkaen ja hänen tehtäviinsä sisällytettiin lähetyssihteerin tehtävät. Seurakuntamestarin sijainen Markku Lötjönen jäi eläkkeelle Tammi-maaliskuun ajan sijaisena toimi Jukka Kinnunen vakuutusyhtiön palkkaamana työkokeilijana ja tämän jälkeen osa-aikaisena määräaikaisena seurakuntamestarin sijaisena

7 VAKUUTUKSET Nuorisopastori Antti Tullinen siirtyi Rautjärven kunnan palvelukseen syyskuussa. Seurakuntapastori Raija Henttonen aloitti työt määräaikaisena teologina ja seurakuntapastorina , jolloin hänet vihittiin papiksi. Raija jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisena aloitti teologian pastori Tiina-Mari Mällinen, jonka kapituli nimitti vs. seurakuntapastoriksi väliseksi ajaksi. Kunnan kustantamana iltapäivätoiminnan ohjaajana toimi Eija Keijonen. Vastaava lastenohjaaja Sanna Kontra jää äitiyslomalle , hänen sijaisekseen kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Hämäläisen väliseksi ajaksi. Hautausmaan työntekijöinä toimivat touko-lokakuun ajan Kaija Ikonen, Raija Lappalainen, Kimmo Kiljunen ja Jukka Kinnunen sekä Valtteri Summanen (kesä-elok). Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty Vakuutusmeklarit Colemont Finland Oy:n hoitoon ja vakuutusyhtiönä on Sampo/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutukset kilpailutettiin syksyllä 2009, vakuutusyhtiönä jatkaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusmaksut olivat yhteensä ,76 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen nähden 11,7 %. 2. HALLINTO HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja Auvinen Marketta lehtori, eläkeläinen Varapuheenjohtaja Luukkonen Asta maaseutuyrittäjä Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Karjalainen Esa maaseutuyrittäjä Keijonen Aino luokanopettaja Kiljunen Ismo maa- ja metsätalousyrittäjä Korhonen Minna sairaanhoitaja Leinonen Marjatta yrittäjä Majuri Kaisaliisa yrittäjä Majuri Lauri kapteeni evp Markkanen Marja Liisa perushoitaja/eläkeläinen Parkkinen Nina hyvintointiyrittäjä-taiteilija Valkiainen Atte toimitusjohtaja Valkiainen Pirjo yrittäjä Virta Jorma opinto-ohjaaja, eläkkeellä Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkovaltuusto piti 5 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 10 :ää

8 Valtuuston tärkeimmät päätökset Kirkkoneuvosto Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit Määräalan myyminen Jussi ja Sanna-Kaisa Malkamäelle Tilinpäätös vuodelta 2011 Maanvuokrasopimus Tuulisaimaa Oy:n kanssa Vuoden 2013 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2013 Puheenjohtaja Castrén Helena kirkkoherra Varapuheenjohtaja Kiljunen Ismo maa- ja metsätalousyrittäjä Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Kantola Pentti fil.kand. Majuri Kaisaliisa yrittäjä Markkanen Marjaliisa perushoitaja/eläkeläinen Reponen Aarno maanviljelijä Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkoneuvosto piti 10 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 70 :ää. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet Aloitteita ei ollut. 3. HENKILÖSTÖ Seurakunnan palveluksessa olivat : Päätoimiset: Ainali Marja kanttori Castrén Helena kirkkoherra Henttonen Raija nuorisopastori (äitiyslomalla ) Huttunen Pekka seurakuntamestari Keijonen Hanne diakoni-lähetyssihteeri Keijonen Eija määräaikainen iltapäivätoiminnan ohjaaja Kontio Jaana toimistosihteeri Kontra Sanna vastaava lastenohjaaja Mällinen Tiina-Mari vs. nuorisopastori ( ) Pasanen Unto talouspäällikkö Suutarinen Aila siivooja-vahtimestari Sivutoimiset: Korhonen Veikko Liikanen Heini Kinnunen Jukka Lamminniemen kappelin suntio siivooja-vahtimestarin vapaapäivien sijainen seurakuntamestarin vapaapäivien sijainen - 8 -

9 Sukupuolijakauma: naisia 9 miehiä 4 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 46,0 vuotta. 4. VÄKILUKU Seurakunnan väkiluku laski - kuten edellisinäkin vuosina - luonnollisen poistuman, muuttotappion ja kirkosta eroamisten takia. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV LV:öön tulleet Syntyneet ja kastetut 9 Seurakuntaan muuttaneet 71 Kirkkoon liittyneet 2 Siirrot PV:stä LV:öön Yhteensä 82 LV:stä poistuneet Kuolleet 55 Seurakunnasta muuttaneet 67 Kirkosta eronneet 10 Siirrot LV:stä PV:öön Yhteensä 132 LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos -50 Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku Poissa oleva väestö Läsnä oleva väestö ja poissa oleva väestö yhteensä eli srk:n jäsenmäärä 2138 Kunnan väkiluku Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta ,6-9 -

10 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI YLEISHALLINTO Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet: 111 HALLINTOELIMET 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 117 KIRKONKIRJOJEN PITO 118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Yleishallinnon talousarvio ja toteutuminen: YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Tot Tot % TOIMINTATUOTOT 7.697, ,58 76,7 TOIMINTAKULUT , ,49 102,1 TOIMINTAKATE , ,91 103,5-10 -

11 111 HALLINTOELIMET KIRKOLLISET VAALIT Tehtävä Kokoonpano Painopisteet Tehtävä Kokoonpano Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit. Kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Vuonna ei toimiteta vaaleja. Kaikkia seurakuntalaisia tavoittava toiminta ja jatkuva tiedottaminen seurakunnan asioista edistää tulevien vaalien äänestysaktiivisuutta ja ehdokkaiden saamista niihin. Ei vaaleja. KIRKKOVALTUUSTO KIRKKONEUVOSTO Tehtävä Kokoonpano Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaisesti. 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2011 valittua jäsentä. Valmentaa uusia luottamushenkilöitä tehtäväänsä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista. Seurata ja tehdä päätöksiä mahdollisen kuntaliitoksen tuottamissa asioissa seurakunnalle. Järjestetään luottamushenkilökoulutusta ja laaditaan henkilöstön kanssa yhdessä uusi strategia seurakunnalle konsultin johdolla. Varaudutaan seurakuntarakenteen muutokseen ja siitä seuraaviin neuvotteluihin ja päätöksiin. Neljä kokousta 1. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali. 2. Mahdollisten kiinteistökauppojen hyväksyminen tammi-maaliskuussa. 3. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa. 4. Veroprosentin vahvistaminen elo - syyskuussa. 5. n vahvistaminen joulukuussa. Uuden strategian valmistelu siirrettiin seuraavaan toimintavuoteen. 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, 2. muut kirkkolain 10 luvun 1 :ssä ja 3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista. Seurata kuntaliitoskeskustelua ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai voimaantulleen kirkkolain muutoksen paikallisen sovelluksen mukaan neuvoston varapuheenjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö asiasta riippuen. Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa kertomusvuonna. TILINTARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Kokoonpano Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja. Tehdä suunnitellut tarkastukset. 1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan. 2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. Lopputarkastus pidettiin maaliskuussa ja välitarkastus elokuussa. Tilintarkastaja kiinnitti huomiota henkilöstökulujen kasvuun suhteessa verotuloihin. Muutoin seurakunnan asiat ovat hyvässä järjestyksessä

12 Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate ,9 Toteutuma HALLINTOELIMET euroa % TOIMINTAKULUT , ,37 74,3 VUOSIKATE , ,37 74,3 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältö Resurssit Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää % talouspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 15 % toimistosihteerin työajasta. 2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä. 3. Status-taloushallinto-ohjelmisto. 4. Katrina-varauskirjaohjelmisto. 5. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan. 2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista. 3. Esimiehet käyvät kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 4. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työolosuhteista. 1. Taloustoimisto avoinna ma, ke ja pe Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla 3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti 4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan 5. ATK-järjestelmä pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla 6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla 7. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit ja käytetään yhteisellä palvelimella olevia ohjelmistoja. 8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana 9. HeTa-projektin seuranta Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,1 Kate , TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT , ,00 66,7 TOIMINTAKULUT , ,29 111,2 VUOSIKATE , ,29 113,6-12 -

13 117 KIRKONKIRJOJEN PITO Sisältö 1. Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja niistä tarvittavien todistusten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin. 2. Seurakuntien yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri otetaan käyttöön vuoden puolella. Kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä ja kirkosta eronneista Kirjuriin ohjeiden mukaisesti. Ennen Kirjuri ohjelman käyttöönottoa kirjaukset viedään väestötietojärjestelmään ohjeiden mukaisesti. -ajatus Resurssit 2011 Palvella asiakkaita laadukkaasti ja asiantuntevasti paikallisesti, lähellä seurakuntalaista % toimistosihteerin työajasta 2. Kirjuri ohjelma 3. Status ohjelma Valmistautuminen mahdollisesta kuntaliitoksesta aiheutuviin muutoksiin seurakuntarakenteessa 1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla 2. Hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten teko Seurakunnat siirtyivät porrastetusti uuteen jäsentietojärjestelmään Kirjuriin vuoden aikana. Puumalan seurakunnassa Kirjuri otettiin käyttöön 6.11., vanha järjestelmä Statuksen Papinkirja oli rinnakkaiskäytössä asti. Kirkonkirjoista tehtiin muistiot digitointia varten Monikko Oy:n ohjeiden mukaisesti, ja Monikko Oy suoritti kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin syksyn aikana. Digitoitu aineisto ei ole vielä Puumalan seurakunnassa käytössä Kirjurissa, aineiston siirto viimeistään vuonna Virkatodistuksia on tehty siirtymävaiheen jälkeen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti uudelle word-pohjalle, tiedot haetaan vielä sekä vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdiltä sekä Kirjurista. Kirjurista saa tällä hetkellä suoraan ns. elää virkatodistukset. Kirjaukset kastetuista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista, konfirmoiduista kirjattiin alkuvuodesta Statuksen Papinkirjaan ja lähtien Kirjuriin sekä Papinkirjaan. Vtj:n aineistojen haku siirtyi Kirjurin puolelle käyttöönoton yhteydessä. Toimistosihteeri on osallistunut Kirjuri-päiville Tampereella ja Kirjuri-koulutuksiin, jotka on järjestetty nettikoulutuksina. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos Tuotot Kulut ,9 Kate , KIRKONKIRJOJEN PITO euroa % TOIMINTAKULUT , ,69 103,0 VUOSIKATE , ,69 103,0-13 -

14 118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Sisältö -ajatus Resurssit Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä seurakuntalaista % toimistosihteerin, 10 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä 3. Katrina -varauskirjaohjelma 4. Status-ohjelmisto 1. Valmistautuminen mahdollisesta kuntaliitoksesta aiheutuviin muutoksiin seurakuntarakenteessa, jotka vaikuttavat viraston hoitoon. 2. Asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja mahdollisimman laadukkaasti 3. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen 1. Virasto avoinna ma, ke ja pe Katrina varauskirjan ylläpito 3. Avioliiton esteiden tutkinta 4. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilausten vastaanotto, kirjoitus ja laskutus 5. Sukututkimukset 6. Pienriistalupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto 4. Adressien, kirjojen ja korttien myynti Virastossa on palveltu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaiset asioivat mielellään paikan päällä ja puhelimitse. Virkatodistustilauksia tulee myös sähköpostitse. Hautajaisjärjestelyistä sopimaan tulleiden surevien omaisten kohtaamiseen ja palveluun paikallisesti on haluttu kiinnittää erityisesti huomiota. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot ,2 Kulut ,9 Kate , KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT , ,4 TOIMINTAKULUT , ,88 106,4 VUOSIKATE , ,30 109,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 278,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 278,1 TILIKAUDEN TULOS , ,30 114,0-14 -

15 SEURAKUNTATYÖ Pääluokkaan sisältyvät kustannuspaikat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 204 AIKUISTYÖ 207 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 210 TIEDOTUSTOIMINTA 220 MUSIIKKITOIMINTA 231 LAPSI- JA PERHETYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULUTYÖ 236 NUORISOTYÖ 238 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ 241 DIAKONIATYÖ 250 SIELUNHOITO 270 LÄHETYSTYÖ 271 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ Seurakuntatyön toiminta-ajatus: Puumalan seurakunta on Jumalan sanalla ja sakramenteilla läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa, edistää kasvua ihmisenä ja antaa toivoa huomiseen Seurakuntatyön talousarvio ja toteutuminen: SEURAKUNTATYÖ Tilinp. Ed.budj Budj. Tot Tot % TOIMINTATUOTOT , ,64 106,2 TOIMINTAKULUT , ,76 90,1 TOIMINTAKATE , , ,88 88,1-15 -

16 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sisältö Resurssit 1. Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. 2. Muut jumalanpalvelukset % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 27 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoiset: kuorot ja muut musiikkiryhmät, ehtoollisavustajat, tekstien lukijat ym. 3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot 1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. 2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää. 3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa. 4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa ja kirkkokahveilla. 5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa. 1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus. Lamminniemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa. 2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä sovitaan. 3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retriittiin tammikuussa. Pääjumalanpalveluksia pidettiin 67, joista 55 toteutettiin messuina ja 12 sanajumalanpalveluksina. Päiväjumalanpalveluksiin osallistui 4995 seurakuntalaista. Ehtoollisvieraita yhteensä Muihin jumalanpalveluksiin osallistui lisäksi Yhteensä jumalanpalveluksiin osallistui 6095 henkeä. Kirkollisiin toimituksiin osallistui Jumalanpalvelusavustajat vakiinnuttivat paikkaansa ja seurakuntalaiset tottuivat heihin. Jumalanpalveluksia toteutettiin myös Koivurannassa, Jalkapuu-teatterin tiloissa, Rokansalon ja Hurissalon laavuilla. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,1 Kate , JUMALANPALVELUSELÄMÄ euroa % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT , ,68 104,0 VUOSIKATE , ,68 102,3 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Sisältö Resurssit Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 22 % kanttorin työajasta

17 2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla. 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. 2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. 3. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen. 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. 2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kanssa. Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin. 3. Omaiset kutsutaan hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja alkavaan sururyhmään. Seurakunnan papit toimittivat 53 hautaan siunaamista. Pappi ja kanttori osallistuivat aina muistotilaisuuteen mikäli omaiset sitä toivoivat. Toimituskeskusteluja käytiin ennen ja monesti myös siunauksen jälkeenkin. Suurin osa siunauksista Puumalassa on nk. arkkuhautauksia. Omaisille jaettiin surukirja ja lähettiin kutsu saapua pyhäinpäivän iltakirkkoon ja sen jälkeiseen kahvitilaisuuteen, jossa kerrottiin surutyöstä ja seurakunnassa alkavasta surupiiristä. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,2 Kate , HAUTAAN SIUNAAMINEN euroa % TOIMINTAKULUT , ,95 105,0 VUOSIKATE , ,95 105,0 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Sisältö Resurssit Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen % kirkkoherran, 3 % nuorisopastorin ja 5 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli. 1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. 2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. 3. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä myös vapaa-ajan asukkaita. 1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla asianosaisten kanssa. 2. Vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja. Puumalan papeilla kasteita oli 14 ja vihkimisiä 10. Kodin siunaamisia pyydettiin kuusi kertaa. Ennen toimituksia käytiin toimituskeskustelu. Kastetuille annettiin kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat sekä kirjalahja ja kutsu perhekerhoon. Vihkipareille jaettiin Raamattu ja kirjalahjana piispojen puheenvuoro perheestä ja parisuhteesta

18 Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET euroa % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,58-916,42 89,5 VUOSIKATE ,58-706,42 91,9 204 AIKUISTYÖ Sisältö Resurssit Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym % kirkkoherran työajasta. 2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Leirimaja ja seurakuntalaisten kodit. Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Naisten - ja miestenpäivien järjestäminen. Aikuistyötä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin lähetyspiireissä. 2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri. 3. Kuusi seurakunnan pappien järjestämää Raamattuiltaa myös epäileville Tuomaille. 4. Seurakuntaretki Viroon. 5. Hiljaisuuden retriitti Törmälässä tammikuussa. 6. Yhteistyö paikallisten harrastuskerhojen kanssa teemalla Pyhä elämä, pyhä kuolema. 7. Naisten- ja miestenpäivät. Seurakuntamme omaan hiljaisuuden retriittiin Rautalammin Törmälässä tammikuussa osallistui 13 henkeä. Raamattuillat toteutettiin yhteistyössä herätysliikkeiden kanssa. Seurakuntaretkelle osallistui 38 henkeä. Naistenpäivät toteutettiin kaksipäiväisinä yhteistyössä puumalalaisten naisjärjestöjen kanssa. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot ,5 Kulut ,0 Kate , AIKUISTYÖ euroa % TOIMINTATUOTOT , ,6 TOIMINTAKULUT , ,80 134,2 VUOSIKATE , ,80 176,2-18 -

19 207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Sisältö Resurssit Kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet % kirkkoherran ja 14 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset. 3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Leirimaja ja seurakuntalaisten kodit. 1. Kristityn identiteetin vahvistuminen. 2. Vaalia kristillistä perustaa Puumalassa kinkerit kylissä ja vanhainkodilla. 2. Järjestetään kolmet vanhusten syntymäpäiväjuhlat pappilassa. 3. Eri järjestöjen, kuten Savon Kansanlähetyksen, Kansan raamattuseuran ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettävät raamattu- ja evankelioimispäivät ym. tilaisuudet. Herännäisseurat ja yhteistyö Gideonien kanssa. 4. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat. 5. Järjestetään joulukuussa tapahtumia: viimeinen vuosi itsenäisenä seurakuntana. Kinkerit toteutettiin suunnitelman mukaisesti teemalla pyhien yhteys ja ehtoollinen. Syntymäpäiväjuhlat järjestettiin sovitusti. Kirkkokahveilla esiteltiin eri järjestöjen toimintaa. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,7 Kate , MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET euroa % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,33-247,67 99,0 VUOSIKATE ,62 181,62 100,8 210 TIEDOTUSTOIMINTA Sisältö Resurssit Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, lehdistölle ja sidosryhmille. Talouspäällikkö ja kirkkoherra 5 %, toimistosihteeri 10 % työajasta. Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamisessa. 1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä. 2. Tehostetaan internet-sivujen käyttöä eri työaloilla. 3. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia. 4. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksestä tiedotetaan tarpeen mukaan. 5. Joulun edellä julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa toukokuussa. 6. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille ja omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote. 7. Laaditaan laadukkaat esitteet naistenpäivistä, kesän konserteista ja itsenäisen seurakunnan juhlatilaisuuksista ennen kuntaliitosta

20 Tiedotuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota verkkosivujen päivittämiseen. Naistenpäivistä ja Saimaan kauneimmista sävelistä teetettiin erilliset mainokset mainostoimistossa. Puumala-lehden erillisiä ilmoituksia karsittiin. Toimistosihteeri osallistui kevään aikana Helsingin yliopiston järjestämälle Viestintä I koulutukseen. Koulutukseen sisältyi mm. kehittämistehtävä, jonka tuloksena seurakuntaan tehtiin oma viestintäsuunnitelma. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate , TIEDOTUSTOIMINTA euroa % TOIMINTAKULUT , ,90 107,9 VUOSIKATE , ,90 107,9 220 MUSIIKKITOIMINTA Sisältö Jumalan sanan julistaminen laulun ja soiton välityksellä. -ajatus Edistää, herättää ja ylläpitää kirkkomusiikkitoimintaa ja -harrastusta seurakunnassa. Resurssit 1. Kanttorin työajasta 27 %. 2. Urut ja piano kirkossa, seurakuntakodissa ja Lamminniemen kappelissa; sähkösoitin kirkossa; kannettava sähkösoitin. 3. Kirkkokuoro, lapsikuoro, Laulusiskot-lauluryhmä ja Mariakuoro; puhallinyhtye ja mahdolliset muut kokoonpanot; yksinlaulajat ja soittajat.; yksinlaulajat 1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Kaikella musiikkityöllä on yhteys jumalanpalvelukseen. 2. Kaikkien seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää läsnäolijoiden uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. 3. Vahvistetaan musiikin avulla tiekirkon roolia hengellisyyden tukijana. 1. Kuorot osallistuvat jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kirkon musiikkijuhlat kesällä Jyväskylässä, johon kirkkokuoro pyrkii osallistumaan. 2. Virsi- ja messusävelmien opetus kinkereillä, rippikoulussa sekä muissa sopivissa tilaisuuksissa. 3. Virsi- ja lauluhetkien sekä muiden musiikkitilaisuuksien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan kirkossa, seurakuntakodissa, Ystäväpirtissä, Papinpellon vanhustentalojen kerhotilassa, Palvelukeskuksessa sekä eri puolilla pitäjää erikseen sovittavina ajankohtina. "Kauneimmat joululaulut" tilaisuuksien järjestäminen kirkossa, Lamminniemessä ja Kietävälän -Viljakansaaren suunnalla. 4. Yhteistyötä paikkakunnan muiden musiikkitoimijoiden kanssa. Järjestetään konsertteja ympäri vuoden, kesällä keskiviikkoiset päivämusiikit ja Saimaan Kauneimmat Sävelet -konserttisarja. ja toiminta Kirkkokuoro jatkoi säännöllistä toimintaansa. Kuorossa oli kevät- ja syykaudella 16 laulajaa. Kuoro harjoitteli kummankin toimintakauden aikana 11 kertaa ja avusti oman seurakunnan jumalanpalveluksissa kevät- ja syyskaudella neljä kertaa sekä

21 heinäkuun konfirmaatiomessussa. Kuoro lauloi myös nuorisopastori Raija Henttosen tulojuhlassa lokakuussa. Seurakunnasta tehtiin Helatorstaina retki Lohikosken kirkkoon Sulkavalle. Rukoushetkessä lauloivat Sulkavan ja Puumalan kirkkokuorolaiset. Kuoro teki tammikuun alussa virkistysmatkan Mikkelin tuomikirkon konserttiin, jossa esiintyi kouvolalainen Sonus-kuoro. Kirkkokuoro ei osallistunut Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylään. Mariakuorossa oli kevätkaudella 11 ja syyskaudella 10 laulajaa. Kuoro harjoitteli keväällä ja kesällä yhteensä kuusi kertaa sekä syyskaudella kolme kertaa. Kuoro lauloi vuoden aikana neljässä messussa, Särkirannan kokoontumistilan siunaus- ja käyttöönottotilaisuudessa sekä kirkon Musiikkihetkessä kesäkuussa. Laulusiskot-ryhmässä lauloi neljä työikäistä naista. Ryhmä harjoitteli kevät- ja syyskaudella neljä kertaa sekä avusti Kynttilänpäivän Mukulamessussa ja Adventtisunnuntain messussa. Koulujen kuoroja, Kuuttikuoron kahta ryhmää ja Oppilaskuoroa, johti alkuvuodesta musiikinopettaja Tommi Ripatti, joka muutti paikkakunnalta helmikuussa. Koulun rehtori pyysi helmikuussa kanttori Marja Ainalia kuorojen johtajaksi. Isompien kuuttikuorolaisten ryhmän ja Oppilaskuoron toiminta loppui maaliskuussa laulajien vähyyden vuoksi. Kuuttikuoro harjoitteli kevään aikana 12 kertaa. Se esiintyi kirkossa pidetyssä Kynttilänpäivän Mukulamessussa helmikuussa Tommi Ripatin johtamana sekä Kevätmusiikki-illassa koulun auditoriossa, Äitienpäivän juhlassa ja koulujen päätösjumalanpalveluksessa. Kansalaisopiston mieskuoro lauloi Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa, jota ennen kanttori piti kuorolle kaksi harjoitusta. Jumalanpalvelusten musiikkiavustajia: -Loppiainen 6.1.: Helena Castrén, Hanne Keijonen ja Inkeri Soikkanen -Mukulamessu 5.2.: Kuuttikuoro, Laulusiskot ja seurakunnan kerholaisia -3. Paastonajan sunnuntai 11.3.: Kirkonkylän lähetyspiiriläisiä -Marian ilmestyspäivä 25.3.: Sonus-käsikelloyhtye -Kiirastorstain messu 5.4.: Esa Törmä, klarinetti -Pääsiäispäivä 8.4.: Lauluryhmä: Liisa Jukarainen, Anne Kietäväinen, Martta Martikainen ja Inkeri Soikkanen -4. Sunnuntai pääsiäisestä 6.5.: Pertti Kallio, laulu ja kirkkokuoro -Helluntaipäivä 27.5.: Juvan soittokunta ja Puumalan puhaltajat sekä Kirkkokuoro -Konfirmaatiomessu 8.7.: Anniina Reinholdtsen, laulu ja kirkkokuoro -7. Sunnuntai helluntaista 15.7.: Kesäkuoro -Kansanlaulukirkko Kesäteatteri Jalkatilassa 5.8.: Jussi Asikainen, harmonikka; Tarja Laihanen, viulu; Heikki Mikkonen, laulu ja kitara -Mikkelinpäivä 30.9.: Päivä- ja iltapäiväkerholaisia -20. Sunnuntai helluntaista 14.10: Anniina Reinholdtsen. laulu ja Mariakuoro -Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Raija Henttosen tulosaarna : Kirkkokuoro -Pyhäinpäivä 4.11., Lamminniemen kappeli: Seija Häyrynen, Pertti Lehikoinen, Elli Sonkkanen ja Heljä Vesalainen, kantele ja Marja-Liisa Sohkanen, laulu -Pyhäinpäivän iltakirkko: Mariakuoro ja Esa Törmä, klarinetti -23. Sunnuntai helluntaista 4.11.: Kehitysvammaisten lauluryhmä -Itsenäisyyspäivä 6.12.: Kansalaisopiston mieskuoro -4. Adventtisunnuntai , palvelukeskus: Kirkkokuoro -Jouluaaton hartaus Lamminniemen kappeli ja kirkko: Anniina Reinholdtsen, laulu -Joulupäivä : Kirkkokuoro

22 Puumalassa pidettiin 11 kinkerit, joissa Marja Ainali oli mukana kahdeksalla ja Matti Pulli kolmella kerralla. Kinkereiden aiheena oli Pyhä Henki ja yhteys. Kinkereillä laulettiin kuutta aiheeseen liittyvää virttä. Kanttori tutustui seurakuntalaisiin kirkkoherran kanssa kahdessa lähetyspiirissä vuoden alussa: Annikki Luukkosella Rokansalossa ja pappilassa Hän kävi laulattamassa virsiä ja lauluja kirkonkylän lähetyspiirissä seurakuntakodissa ja 7.3., Terttu ja Aatto Sopasella 5.3. sekä Asta Luukkosella Viljakansaarella Kanttori osallistui rippikouluopetukseen Sulkavan seurakunnan leirikeskuksessa , yksittäiseen opetuspäivään maaliskuun lopussa sekä leirille Nilsiän Aholansaareen Kanttori vieraili kehitysvammaisten kerhossa ja Kanttori kävi pitämässä päivänavauksen Sinisellä koululla 2.2., jossa harjoiteltiin Mukulamessun lauluja Kynttilänpäivää varten. Päivänavauksen esilaulajina olivat Kuuttikuoron laulajat. Maaliskuinen päivänavaus (8.3.) toteutui kirkkoherran kanssa. Perhekerho kokoontui seurakuntakodissa 3.5., jossa aiheena oli ehtoollinen. Kerhossa olivat diakoni, kirkkoherra ja kanttori. Kanttori vieraili Ystäväpirtissä työstä vapaana olevien aamupalalla , tiistain kahvilatoiminnassa sekä Syöpäyhdistyksen omais- ja vertaisryhmässä Konsertit ja musiikkitilaisuudet: -Ystävänpäivän YV-konsertti 14.2.; puumalalaisia pianisteja Läsnä 28 -Konsertti; Sonus-käsikelloyhtye Palmusunnuntain konsertti 1.4.; Suvi Suokas ja Helena Berg, laulu; Pekka Ainali, piano 32 -Matinea 22.4.; Mikkelin laulusiskot 65 -Kevätmusiikki-ilta koulun auditoriossa (Kuuttikuoro mukana) 60 -Laulun ja runon ilta 6.5.; Pertti Kallio ja Anneli Montonen -Helluntaipäivän konsertti 27.5.; Juvan soittokunta ja Puumalan puhaltajat 62 -Musiikkihetki 20.6.; Mariakuoro 40 -Konsertti 24.6.; Eino Grön 225 -Musiikkihetki 27.6.; Pekka Haahti, laulu ja sello 40 -Musiikkihetki 4.7.; Anniina Reinholdtsen, laulu & Marja Ainali, piano ja urut 73 -Konsertti Lamminniemen kappelissa 6.7.; Caj Chydenius, Tiia Louste, Taru Nyman ja Ahti Paunu -Musiikkihetki 11.7.; Helena Yli-Jaskari, laulu ja Marja Ainali, piano 116 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 12.7.; Vjatsheslav Novikov, piano 135 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 13.7.; Anatoli Melnikov, viulu ja Susanna Aittonen, piano 155 -Konsertti Lamminniemen kappelissa 14.7.; Taru ja Ulla Sippola, laulu; Marja Ainali, piano 85 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 15.7.; Jaakko Kortekangas, laulu; Kalevi Kiviniemi, urut ja Kirsi Kiviharju, harppu 150 -Musiikkihetki 18.7.; Puumalan yhtye: Janne Martikainen ja kumppanit 115 -Konsertti 22.7.; Ainalin sisarukset 115 -Musiikkihetki 25.7.; Helena Strand, laulu ja Ilkka Vesioja, piano 56 -Konsertti 27.7.; Jaakko Löytty ja TRE-yhtye 154 -Konsertti Lamminniemen kappelissa; Kesäkuoro, Marit ja Mikot-kuoro 125 -Musiikkihetki 1.8.; Maria Kuusiniemi, laulu ja Marja Ainali, piano

23 -Musiikkihetki 8.8.; Taru ja Ulla Sippola, laulu; Atte ja Leena Sippola, viulu 64 -Konsertti 2.9.; Hanna Ekola, laulu ja Virpi Lahti, piano 97 -Musiikkia ja runoja 12.10; Heikki Mikkonen, laulu ja kitara; Eeva Ikonen 38 -Jouluinen iltahetki Matti Eskon ja Raimo Hastin seurassa Kauneimmat joululaulut Loma-Aution pitotuvalla Viljakansaarella 35 -Christmas Jazz-konsertti ; Mariah Hortans, laulu ja Matias Sandberg, kitara 41 -Kauneimmat joululaulut kirkossa Kauneimmat joululaulut Lamminniemen kappelissa Kanttori osallistui seuraaviin koulutuksiin: Hiippakunnalliset kanttoripäivät Mikkelissä , Etelä- ja Pohjois-Savon kanttoreiden neuvottelupäivät Kuopiossa ja Kirkkomuskarikoulutus Järvenpään seurakuntaopistolla Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot 750 Kulut ,5 Kate , MUSIIKKITOIMINTA euroa % TOIMINTATUOTOT 5.921, ,40-100,0 TOIMINTAKULUT , ,71 94,1 VUOSIKATE , ,11 78,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS , ,11 78,5 231 LAPSI- JA PERHETYÖ Sisältö Puumalan seurakunta on lapsi- ja perhetyössä vahvasti läsnä puumalalaisten lasten, nuorten ja vanhempien elämässä. Lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa antaen koko perheelle hengellisiä eväitä sekä ohjaa ja tukee perheitä eri elämäntilanteissa. Lapsi- ja perhetyöhön sisältyvät päiväkerhot, perhekerho, juhlat, tapahtumat, retket, leirit ja muu pikkulapsityö. Resurssit % vastaavan lastenohjaajan ja 30 % lähetyssihteeri-lastenohjaajan työajasta. 2. Toimitilana seurakuntakodin lapsityön kerhotilat

24 Painopiste Tarjota perheille kasteopetusta ja mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen. 2. Vahvistaa perheiden kristillistä uskoa ja elämäntapaa saamalla perheitä mukaan jumalanpalveluselämään. 3. Luoda perheille lämminhenkinen kohtaamispaikka ja tukea yhteisöllisyyttä. 4. Tukea perheitä arjessa. 5. Tukea uskontokasvatusta. 6. Saada vapaaehtoisia mukaan lapsityöhön. 7. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 1. Kerhotoiminta: päiväkerhot, perhekerho. 2. Hartaushetket: päiväkodilla. 3. Perhejumalanpalveluksia 5 (yksi flanelloilla toteuttaen). 4. Tilaisuudet, tapahtumat ja retket: 3 v. ja 5 v. syntymäpäivät mukulamessun merkeissä, valokuvaus, ulkoilutapahtuma, pääsiäiskuvaelma, kevätkirkko ja kerhojen päätöstapahtuma, isänpäiväjuhla, joulujuhla, äitien ja isien virkistysilta, pyhäinpäivän kirkkohetki, bingo/virsikaraokeilta. 5. Leiritoiminta: perhepäivät kesäkuussa. 6. Muu lapsi- ja perhetyö: 1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja 3- vuotiaille Raamatut 7. Yhteistyö: Yhteistyö päiväkodin, neuvolan, eri järjestöjen (mm. Leijonat) ja Kansanlähetyksen kanssa eri toimintojen, tapahtumien ja leirien tiimoilta. Perhekahvilatoimintaa yhteistyössä MLL:n kanssa. 8. Kokoukset ja koulutukset: Ensiapukurssi 1, rovastikunnallinen suunnittelupäivä ja kokoukset, Mikkelin hiippakunnan lapsityönohjaajien neuvottelupäiväpäivä, Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät, Kirkkomuskari-koulutus yhdessä kanttorin kanssa. pohjautuu kirkon strategiaan 2015 Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö ja tätä tukevaan kirkon yhteiseen painopisteeseen Pyhä vuosina Työn tavoitteena on miettiä perheiden kanssa mikä on pyhää ja luoda heille tilaisuuksia pyhän Jumalan kohtaamiseen ja pyhän kokemiseen. Korostamme lapsen oikeutta pyhään. Toisena teemana on pyhä aika. Tavoitteena on saada perheitä miettimään omaa elämänrytmiään ja sitä mikä on heille pyhää aikaa Jumalan kanssa. Pyritään samaan perheitä osalliseksi perhejumalanpalveluksiin ja kirkkovuoden juhliin. Kolmas teema on pyhä maa. Pyrimme rohkaisemaan perheitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Herättelemme heitä miettimään omaa elämäntapaa ja pohtimaan sitä miten luomakunnan hyvinvointia voitaisiin edistää. Vuoden painopisteenä lapsi- ja perhetyössä on pyhä elämä ja kuolema. Pohdimme lasten ja vanhempien kanssa elämän arvokkuutta, elämän eri vaiheita ja elämän päättymistä

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto 16.2.2015 11 Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat RäkkyIn ev.iut. seurakuntat SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 Sisällysluettelo JUHLAVUODEN SATOA 3 I Väestömuutokset 5 II Seurakunnallinen toiminta 6 Yleinen seurakuntatyö 6 Lapsi- ja perhetyö 14 NuoRisoTYÖ 20 AIKUISTYÖ 25 DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖ

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot