TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 -"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut ssa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 62 Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase 65 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvät vastaavat ja niiden muutokset 66 Poistosuunnitelmat 67 Luettelo vastuista 68 Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta 69 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu 70 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 71 Hautainhoitorahaston tase 72 Henkilöstökulujen erittely 73 Varausten muutos 74 Satunnaiset tuotot ja kulut 74 Oman pääoman muutokset 75 Luettelo vakuutuksista 76 Allekirjoitukset 77 Luettelo kirjanpitokirjoista ja käytetyt tositelajit 78 Tilintarkastusmerkintä

3 TOIMINTAKERTOMUS 1. YLEISKATSAUS SEURAKUNTATYÖ Puumalan seurakunta on kertomusvuonna ollut Jumalan sanalla ja sakramenteilla läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa, edistänyt kasvua ihmisenä ja antanut toivoa huomiseen perustehtävänsä mukaisesti. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Seurakunta on voinut toimia melko rauhallisissa tunnelmissa, kun aiottua seurakuntarakenteen muutosta ei toteutettukaan liittymällä Savonlinnaan. Vuosi on siis toimittu itsenäisenä seurakuntana, vaikka sitä suunniteltiin viimeiseksi Puumalan seurakunnan itsenäiseksi vuodeksi. Seurakunta on halunnut rakentua rukouksen yhteisönä, jossa tuetaan vapaa-ehtoisia. Vapaaehtoisille järjestettiin syksyn alussa erityinen starttipäivä, jossa työntekijät palvelivat vapaaehtoisia. Pastori Virpi Nyman valotti ja rohkaisi seurakuntalaisia vapaaehtoisuuteen. Työntekijät tarjoilivat vapaaehtoisille lounaan. Päivän lopuksi osallistuttiin Hanna Ekolan konserttiin. Kynnys seurakuntaan on pidetty riittävän matalana muun muassa järjestämällä eri tyyppisiä konsertteja. Kirkon omat herätysliikkeet ja hengelliset yhteisöt ovat yhdessä seurakunnan kanssa antaneet tärkeän lisän Raamattuja lähetysopetukseen seurakunnan tiloissa ja pihaseuroissa. mahdollisuuksia paransi kesäkuussa valmistunut Särkirannan kokoontumistila, jota ovat alkaneet vuokrata myös alueen muut yhteistyöverkostot ja seurakuntalaiset erilaisiin juhliin ja kokouksiin. Seurakunnan väkiluku pieneni edellisten vuosien tapaan. Läsnä olevaa väestöä vuoden 2013 alussa oli 2081 henkilöä. Poissaolevana on seurakunnan kirjoissa lisäksi 57 henkilöä. Seurakunnasta muutti 67 jäsentä ja seurakuntaan muutti 71 henkilöä. Muuttovoitto ei kuitenkaan lisännyt väkilukua, koska 55 seurakuntalaista kuoli kertomusvuonna ja vain yhdeksän syntynyttä puumalalaista kastettiin. Kirkkoon liittyi kaksi henkilöä ja erosi 10. Seurakuntaan liittyneille, muuttaneille, kastettujen vanhemmille, kuolleiden omaisille ja seurakunnan jäsenyydestä eronneille lähetettiin kirkkoherran kirjoittama kirje. Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu Puumala-lehdessä ja internet-sivuilla. Lisäksi joistakin tapahtumista on tehty erillismainoksia ilmoitustauluille. Seurakunnan toiminnallisen elämän keskus on ollut messu. Sen toteuttaminen pyhäisin on vaatinut vähintään kolme työntekijää. Erityismessut on pidetty yleensä päiväjumalapalvelusten ajankohtana sunnuntaisin kymmeneltä. Jumalanpalveluksia on järjestetty myös Lamminniemen kappelissa, Koivurannassa, kirkonkylän kesäteatterilla, Hurissalossa ja Rokansalossa. Pappien lisäksi kaikki työntekijät ja kuorot ovat osallistuneet hartauksien ja messujen toteutuksiin. Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty kokoontumisia ja koulutusta. He ovat avustaneet suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla

4 Pääjumalanpalveluksia järjestettiin kertomusvuonna 67 kertaa, näistä sanajumalanpalveluksia oli 12. Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistui yhteensä henkeä. Näistä varsinaisiin jumalanpalveluksiin osallistuneita oli 6095 henkeä. Kävijämäärä on seurakunnan kokoon nähden hiippakunnan huipputasoa ja valtakunnallisesti korkea. Varsinkin kesällä jumalanpalveluksiin osallistuu myös vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraille järjestettiin kutsujumalanpalvelus kirkkokahveineen, jossa esiintyi seurakunnan musiikkielämää rikastuttava kesäkuoro. Jumalanpalvelukset radioitiin avopalvelukeskukseen, missä on sunnuntaisin lisäksi sellaisia kuulijoita, joita ei tilastoida ja jotka eivät itse pääse kulkemaan kotikirkkoon. Heille järjestettiin lisäksi säännöllisesti omia hartaushetkiä ja ehtoollistilaisuuksia Koivurannassa, hoivaosastoilla ja Mäntykodissa. Koivurannassa järjestettiin myös kaksi jumalanpalvelusta. Päivätoiminnassa tavoitetaan hartaus- ja ehtoollistilaisuuksissa avopalvelussa käyviä vanhuksia koko kunnan alueelta, myös sivukyliltä. Seurakunnan perhekerho kokosi 27 kertaa torstaisin perheenäitejä ja isovanhempia pienten lasten kanssa seurakuntakodin alttarin ääreen omaan kirkkohetkeensä ja kerhoon. Äideille järjestettiin myös virkistysiltoja. vuonna diakoni hoiti myös lähetyssihteerin tehtäviä. Lähetyssihteerilastenohjaajan toimen lakkauttaminen ei tuntunut kertomusvuonna osallistujamäärissä. Muut työntekijät lisäsivät jonkin verran osallistumistaan lähetyksen tilaisuuksiin. Puumalalaiset keräsivät 4,08 seurakuntalaista kohti Yhteisvastuulle. Tämä oli Mikkelin hiippakunnan paras ja Suomen 10. paras keräystulos. Diakoniapiirihenkilöt kävivät tervehtimässä syntymäpäiviä viettäviä kodeissa. Keväällä ja syksyllä päivänsankarit kutsuttiin puolivuosittain puolison tai muun ystävän kanssa pappilaan yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin lisäksi oma kirkkopyhä ja juhla pappilassa. Puumalan sotaveteraanit ja heidän tukijansa viettivät omaa kirkkopyhäänsä keväällä sekä kesäpäivää lounaan ja yhdessäolon merkeissä Särkirannassa elokuussa. Veteraaniyhdistys ja Lions Club Puumala ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita järjestämällä mm. vanhusten kuljetuksia kirkkoon. Kesällä järjestettiin pappilan pihapiirissä Sylvin päivän tapahtuma, jossa näyttelijä Eeva-Liisa Haimelin tulkitsi tätinsä Sylvi Kekkosen tekstejä. Lisäksi siellä pidettiin lähetyksen myyjäiset ja huutokauppa sekä pihaseurat. Joulun alla toteutettiin ensi kertaa lyhtyvaellus kirkolta pappilaan, jossa oli koko perheen joulukuvaelma. Seurakunnan papit kastoivat viime vuonna 14 lasta, vihkivät 10 (puumalalaisia 4) paria, 53 vainajaa hautaan siunattiin. Uuden kodin siunaamista pyysi kuusi perhettä. Papit kävivät etukäteen sovittuja toimitus- ja sielunhoitokeskusteluja 135 kertaa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 29 ja niihin osallistui yhteensä 2560 kuulijaa. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin Saimaan kauneimmat sävelet konserttimusiikin sarja. Ilmaisia puolen tunnin päivämusiikkihetkiä järjestettiin kolmatta kertaa sydänkesällä. Kasvatustehtäväänsä seurakunta toteutti mm. kinkereillä, rippikouluissa ja lasten-, - 4 -

5 varhaisnuorten- ja nuortenryhmä toiminnassa. Rippikoulun kävi seurakunnassamme vain 16 nuorta. Mukana rippikoulussa oli myös tavallista isompi joukko koulutettuja isosia. Rippikoulu järjestettiin ensi kertaa Nilsiän Aholansaaressa, koska oma leirikeskuksemme myytiin toimintavuotena. Rippikoulusta aiheutuneet kulut pienenivät kertomusvuonna. Seurakuntamme oli mukana järjestämässä Järvi-Suomen Partiolaisten alueellista Suunta 12 leiriä. Papit osallistuivat Suunta 12 leirin ja partiorippikoulun toteutukseen Pistohiekalla ja seurakunnan tiloissa. Konfirmaatio järjestettiin Puumalan kirkossa. Yhteistyössä partiolaisten kanssa organisoitiin myös Jaakko Löytyn gospelkonsertti kirkkoon. Koululaiset tavoitetaan koululaiskirkoissa, koulu- ja päiväkotivierailuilla sekä päivänavauksissa, joita työntekijät järjestävät. Kasteopetusta on annettu myös päiväkerhoissa, poika- ja tyttökerhoissa sekä nuortenilloissa. Nämä käynnit ja kerhojen hartaudet korvaavat ennen niin vilkkaan pyhäkoulutyön Puumalassa. Varhaisnuorten miniseuris on myös kokoontunut nuorisopastorin johdolla. Nuorteniltoja ja vastaavia tilaisuuksia oli 31 kertaa. Niissä oli yhteensä 647 osallistujaa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat pienessä seurakunnassa merkittävä ryhmä. Vapaaehtoistyö on tärkeää sitoutunutta lähimmäispalvelua vapaaehtoiselle itselleen, mutta se myös lisää toimintamahdollisuuksia seurakuntalaisille. Seurakunnan toiminnassa on ollut viime vuonna mukana 64 vapaaehtoista, jotka ovat toimineet eri-ikäisten parissa. Lähetyspiirejä toimi seitsemän eri puolilla seurakuntaa. Piireissä oli kirjoilla 55 jäsentä. Työntekijät vierailivat ainakin kerran kaudessa kussakin piirissä. Lähetyspiirit ovat tärkeitä kyläläisten kokoontumisia kansainvälisen vastuun merkeissä. Niiden taloudellinen tuotto on valtakunnallisestikin verrattuna korkea. Seurakunnassa on järjestetty Raamattutapahtumia sekä lähetyspiiri yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Yhteisiä kirkkopyhiä tai muita tilaisuuksia on järjestetty myös Suomen Raamattuopiston, Gideonien, Herättäjäyhdistyksen ja Parikanniemen Orpokotisäätiön kanssa. Kaksipäiväisten naistenpäivien teemana oli korujen symboliikka ja merkitys. Ne koostuivat seminaarista, messusta lounaineen sekä vantaalaisen käsikelloyhtye Sonuksen konsertista. Järjestelijöinä olivat kaikki puumalalaiset naisjärjestöt. Ne kokosivat myös näyttelyn toiminnastaan yläkoulun aulaan. Lisäksi esillä oli Kalevala-koruja ja puumalalaisen Kulta-Sepon valmistamia koruja. Vierailijoina oli mm. valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Tatjana Bykova-Soittu Pietarista. Tapahtuman tiedotukseen panostettiin tavallista enemmän, mutta alueen päivälehdet eivät tarttuneet pyydykseen. Kävijämäärään oltiin hiukan pettyneitä. Keväällä järjestettiin seurakuntaretki Tallinnaan, jolle lähti 38 matkalaista. Matkalla tutustuttiin puumalalaissyntyisen nimikkolähettimme Titta Hämäläisen toimintaan. Retket, konsertit, Ystäväpirtin kahviotoiminta ja talkoopäivät, kuten hautausmaatalkoot ovat tärkeitä matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua ja tutustua seurakunnan toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta toisiin. Tarkemmat tunnusluvut ja esittelyt toiminnastamme voi lukea tästä toimintakertomuksesta

6 TALOUS Seurakunnan monipuolinen toiminta rahoitettiin verotuloilla ja puun myynnillä. Investointien rahoitusta varten laitettiin rantatontteja myyntiin ja kauppoja saatiin tehtyä toimintavuoden aikana suunnitellusti. Myös pitkään myynnissä ollut Kietävälän leirikeskus saatiin myytyä 2011 vuoden puolella. Varsinainen kaupanteko siirtyi kumminkin vuoden kevääseen. Uuden sauna/kokousrakennuksen rakentaminen sujui suunnitellusti ja Särkirannaksi nimetty leirikeskuksemme uudisrakennus valmistui Avajaisjuhlat ja käyttöön siunaaminen pidettiin toteutui pääosin suunnitellusti. Maksuvalmius heikkeni vuoden aikana ja jouduttiin turvautumaan käyttötilin luottoon ja lyhytaikaiseen kassalainaan. tuotot yhteensä olivat ,88 euroa yli budjetoidun. Pääosa ylityksestä johtui puukaupoista. Puukaupalla rahoitettiin toimintaa, kun puun hinta oli vielä kohtuullisen hyvä ja se meni kaupaksi. Väkiluvun väheneminen vaikutti kirkollisveron tuottoon, joka jäi ,72 euroa alle budjetoidun ja yhteisöverot alittivat myös talousarvion ,19 eurolla. Verotulot yhteensä jäivät ,91 alle arvion. Tuloveroprosentti on pidetty samana 1,75 prosentissa jo useita vuosia. Veroprosentti on rovastikunnan seurakuntien kanssa samalla tasolla. HENKILÖSTÖ Kirkollisveroa kertyi ,28 euroa, mikä on -1,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa kertyi ,81 euroa, -34,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat ,09 euroa, missä on vähennystä 7,4 %, verrattuna edelliseen vuoteen. Rantatontteja myytiin Hakosaaren tonteista 4 rantatonttia, Heinäsen saaresta lisämaaksi kaksi määräalaa sekä Kietävälän leirikeskuksen kauppa saatiin päätökseen. Kaupoista saatiin myyntivoittoa ,42 euroa. Kirkon keskusrahastolta saatiin verotulojen täydennysavustusta 992 euroa. kulut olivat yhteensä ,15 euroa, vähennystä 3,4 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät 1,5 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, henkilöstökulut olivat ,11,04 euroa. Verotuskustannukset olivat 9.976,50 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin ,88 euroa. Korkotuottoja saatiin 1.663,92 euroa ja korkokuluja oli 4.749,61 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,38 euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ,42 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostui ,44 euroa. Särkirannan rakentamiseen kohdennettu euron varaus purettiin ja kirjattiin poistoeroksi. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui ,44 euroa. Diakoni Riitta Sjöblom oli palkattomalla virkavapaalla , jonka jälkeen hän piti vuosiloman. Hänet valittiin Taipalsaaren seurakuntaan diakoniksi. Sijaisena toimi lähetyssihteeri-lastenohjaaja Hanne Keijonen, joka on koulutukseltaan diakoni. Hanne Keijonen valittiin diakonin virkaan 1.6. alkaen ja hänen tehtäviinsä sisällytettiin lähetyssihteerin tehtävät. Seurakuntamestarin sijainen Markku Lötjönen jäi eläkkeelle Tammi-maaliskuun ajan sijaisena toimi Jukka Kinnunen vakuutusyhtiön palkkaamana työkokeilijana ja tämän jälkeen osa-aikaisena määräaikaisena seurakuntamestarin sijaisena

7 VAKUUTUKSET Nuorisopastori Antti Tullinen siirtyi Rautjärven kunnan palvelukseen syyskuussa. Seurakuntapastori Raija Henttonen aloitti työt määräaikaisena teologina ja seurakuntapastorina , jolloin hänet vihittiin papiksi. Raija jäi äitiyslomalle ja hänen sijaisena aloitti teologian pastori Tiina-Mari Mällinen, jonka kapituli nimitti vs. seurakuntapastoriksi väliseksi ajaksi. Kunnan kustantamana iltapäivätoiminnan ohjaajana toimi Eija Keijonen. Vastaava lastenohjaaja Sanna Kontra jää äitiyslomalle , hänen sijaisekseen kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Hämäläisen väliseksi ajaksi. Hautausmaan työntekijöinä toimivat touko-lokakuun ajan Kaija Ikonen, Raija Lappalainen, Kimmo Kiljunen ja Jukka Kinnunen sekä Valtteri Summanen (kesä-elok). Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty Vakuutusmeklarit Colemont Finland Oy:n hoitoon ja vakuutusyhtiönä on Sampo/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutukset kilpailutettiin syksyllä 2009, vakuutusyhtiönä jatkaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusmaksut olivat yhteensä ,76 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen nähden 11,7 %. 2. HALLINTO HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja Auvinen Marketta lehtori, eläkeläinen Varapuheenjohtaja Luukkonen Asta maaseutuyrittäjä Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Karjalainen Esa maaseutuyrittäjä Keijonen Aino luokanopettaja Kiljunen Ismo maa- ja metsätalousyrittäjä Korhonen Minna sairaanhoitaja Leinonen Marjatta yrittäjä Majuri Kaisaliisa yrittäjä Majuri Lauri kapteeni evp Markkanen Marja Liisa perushoitaja/eläkeläinen Parkkinen Nina hyvintointiyrittäjä-taiteilija Valkiainen Atte toimitusjohtaja Valkiainen Pirjo yrittäjä Virta Jorma opinto-ohjaaja, eläkkeellä Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkovaltuusto piti 5 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 10 :ää

8 Valtuuston tärkeimmät päätökset Kirkkoneuvosto Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit Määräalan myyminen Jussi ja Sanna-Kaisa Malkamäelle Tilinpäätös vuodelta 2011 Maanvuokrasopimus Tuulisaimaa Oy:n kanssa Vuoden 2013 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2013 Puheenjohtaja Castrén Helena kirkkoherra Varapuheenjohtaja Kiljunen Ismo maa- ja metsätalousyrittäjä Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Kantola Pentti fil.kand. Majuri Kaisaliisa yrittäjä Markkanen Marjaliisa perushoitaja/eläkeläinen Reponen Aarno maanviljelijä Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkoneuvosto piti 10 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 70 :ää. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet Aloitteita ei ollut. 3. HENKILÖSTÖ Seurakunnan palveluksessa olivat : Päätoimiset: Ainali Marja kanttori Castrén Helena kirkkoherra Henttonen Raija nuorisopastori (äitiyslomalla ) Huttunen Pekka seurakuntamestari Keijonen Hanne diakoni-lähetyssihteeri Keijonen Eija määräaikainen iltapäivätoiminnan ohjaaja Kontio Jaana toimistosihteeri Kontra Sanna vastaava lastenohjaaja Mällinen Tiina-Mari vs. nuorisopastori ( ) Pasanen Unto talouspäällikkö Suutarinen Aila siivooja-vahtimestari Sivutoimiset: Korhonen Veikko Liikanen Heini Kinnunen Jukka Lamminniemen kappelin suntio siivooja-vahtimestarin vapaapäivien sijainen seurakuntamestarin vapaapäivien sijainen - 8 -

9 Sukupuolijakauma: naisia 9 miehiä 4 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 46,0 vuotta. 4. VÄKILUKU Seurakunnan väkiluku laski - kuten edellisinäkin vuosina - luonnollisen poistuman, muuttotappion ja kirkosta eroamisten takia. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV LV:öön tulleet Syntyneet ja kastetut 9 Seurakuntaan muuttaneet 71 Kirkkoon liittyneet 2 Siirrot PV:stä LV:öön Yhteensä 82 LV:stä poistuneet Kuolleet 55 Seurakunnasta muuttaneet 67 Kirkosta eronneet 10 Siirrot LV:stä PV:öön Yhteensä 132 LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos -50 Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku Poissa oleva väestö Läsnä oleva väestö ja poissa oleva väestö yhteensä eli srk:n jäsenmäärä 2138 Kunnan väkiluku Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta ,6-9 -

10 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI YLEISHALLINTO Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet: 111 HALLINTOELIMET 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 117 KIRKONKIRJOJEN PITO 118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Yleishallinnon talousarvio ja toteutuminen: YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Tot Tot % TOIMINTATUOTOT 7.697, ,58 76,7 TOIMINTAKULUT , ,49 102,1 TOIMINTAKATE , ,91 103,5-10 -

11 111 HALLINTOELIMET KIRKOLLISET VAALIT Tehtävä Kokoonpano Painopisteet Tehtävä Kokoonpano Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit. Kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Vuonna ei toimiteta vaaleja. Kaikkia seurakuntalaisia tavoittava toiminta ja jatkuva tiedottaminen seurakunnan asioista edistää tulevien vaalien äänestysaktiivisuutta ja ehdokkaiden saamista niihin. Ei vaaleja. KIRKKOVALTUUSTO KIRKKONEUVOSTO Tehtävä Kokoonpano Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaisesti. 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2011 valittua jäsentä. Valmentaa uusia luottamushenkilöitä tehtäväänsä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista. Seurata ja tehdä päätöksiä mahdollisen kuntaliitoksen tuottamissa asioissa seurakunnalle. Järjestetään luottamushenkilökoulutusta ja laaditaan henkilöstön kanssa yhdessä uusi strategia seurakunnalle konsultin johdolla. Varaudutaan seurakuntarakenteen muutokseen ja siitä seuraaviin neuvotteluihin ja päätöksiin. Neljä kokousta 1. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali. 2. Mahdollisten kiinteistökauppojen hyväksyminen tammi-maaliskuussa. 3. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa. 4. Veroprosentin vahvistaminen elo - syyskuussa. 5. n vahvistaminen joulukuussa. Uuden strategian valmistelu siirrettiin seuraavaan toimintavuoteen. 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, 2. muut kirkkolain 10 luvun 1 :ssä ja 3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista. Seurata kuntaliitoskeskustelua ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai voimaantulleen kirkkolain muutoksen paikallisen sovelluksen mukaan neuvoston varapuheenjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö asiasta riippuen. Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa kertomusvuonna. TILINTARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Kokoonpano Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja. Tehdä suunnitellut tarkastukset. 1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan. 2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. Lopputarkastus pidettiin maaliskuussa ja välitarkastus elokuussa. Tilintarkastaja kiinnitti huomiota henkilöstökulujen kasvuun suhteessa verotuloihin. Muutoin seurakunnan asiat ovat hyvässä järjestyksessä

12 Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate ,9 Toteutuma HALLINTOELIMET euroa % TOIMINTAKULUT , ,37 74,3 VUOSIKATE , ,37 74,3 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältö Resurssit Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää % talouspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 15 % toimistosihteerin työajasta. 2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä. 3. Status-taloushallinto-ohjelmisto. 4. Katrina-varauskirjaohjelmisto. 5. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan. 2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista. 3. Esimiehet käyvät kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 4. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työolosuhteista. 1. Taloustoimisto avoinna ma, ke ja pe Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla 3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti 4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan 5. ATK-järjestelmä pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla 6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla 7. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit ja käytetään yhteisellä palvelimella olevia ohjelmistoja. 8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana 9. HeTa-projektin seuranta Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,1 Kate , TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT , ,00 66,7 TOIMINTAKULUT , ,29 111,2 VUOSIKATE , ,29 113,6-12 -

13 117 KIRKONKIRJOJEN PITO Sisältö 1. Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja niistä tarvittavien todistusten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin. 2. Seurakuntien yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri otetaan käyttöön vuoden puolella. Kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä ja kirkosta eronneista Kirjuriin ohjeiden mukaisesti. Ennen Kirjuri ohjelman käyttöönottoa kirjaukset viedään väestötietojärjestelmään ohjeiden mukaisesti. -ajatus Resurssit 2011 Palvella asiakkaita laadukkaasti ja asiantuntevasti paikallisesti, lähellä seurakuntalaista % toimistosihteerin työajasta 2. Kirjuri ohjelma 3. Status ohjelma Valmistautuminen mahdollisesta kuntaliitoksesta aiheutuviin muutoksiin seurakuntarakenteessa 1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla 2. Hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten teko Seurakunnat siirtyivät porrastetusti uuteen jäsentietojärjestelmään Kirjuriin vuoden aikana. Puumalan seurakunnassa Kirjuri otettiin käyttöön 6.11., vanha järjestelmä Statuksen Papinkirja oli rinnakkaiskäytössä asti. Kirkonkirjoista tehtiin muistiot digitointia varten Monikko Oy:n ohjeiden mukaisesti, ja Monikko Oy suoritti kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin syksyn aikana. Digitoitu aineisto ei ole vielä Puumalan seurakunnassa käytössä Kirjurissa, aineiston siirto viimeistään vuonna Virkatodistuksia on tehty siirtymävaiheen jälkeen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti uudelle word-pohjalle, tiedot haetaan vielä sekä vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdiltä sekä Kirjurista. Kirjurista saa tällä hetkellä suoraan ns. elää virkatodistukset. Kirjaukset kastetuista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista, konfirmoiduista kirjattiin alkuvuodesta Statuksen Papinkirjaan ja lähtien Kirjuriin sekä Papinkirjaan. Vtj:n aineistojen haku siirtyi Kirjurin puolelle käyttöönoton yhteydessä. Toimistosihteeri on osallistunut Kirjuri-päiville Tampereella ja Kirjuri-koulutuksiin, jotka on järjestetty nettikoulutuksina. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos Tuotot Kulut ,9 Kate , KIRKONKIRJOJEN PITO euroa % TOIMINTAKULUT , ,69 103,0 VUOSIKATE , ,69 103,0-13 -

14 118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Sisältö -ajatus Resurssit Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä seurakuntalaista % toimistosihteerin, 10 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä 3. Katrina -varauskirjaohjelma 4. Status-ohjelmisto 1. Valmistautuminen mahdollisesta kuntaliitoksesta aiheutuviin muutoksiin seurakuntarakenteessa, jotka vaikuttavat viraston hoitoon. 2. Asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja mahdollisimman laadukkaasti 3. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen 1. Virasto avoinna ma, ke ja pe Katrina varauskirjan ylläpito 3. Avioliiton esteiden tutkinta 4. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilausten vastaanotto, kirjoitus ja laskutus 5. Sukututkimukset 6. Pienriistalupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto 4. Adressien, kirjojen ja korttien myynti Virastossa on palveltu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaiset asioivat mielellään paikan päällä ja puhelimitse. Virkatodistustilauksia tulee myös sähköpostitse. Hautajaisjärjestelyistä sopimaan tulleiden surevien omaisten kohtaamiseen ja palveluun paikallisesti on haluttu kiinnittää erityisesti huomiota. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot ,2 Kulut ,9 Kate , KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT , ,4 TOIMINTAKULUT , ,88 106,4 VUOSIKATE , ,30 109,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 278,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 278,1 TILIKAUDEN TULOS , ,30 114,0-14 -

15 SEURAKUNTATYÖ Pääluokkaan sisältyvät kustannuspaikat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 204 AIKUISTYÖ 207 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 210 TIEDOTUSTOIMINTA 220 MUSIIKKITOIMINTA 231 LAPSI- JA PERHETYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULUTYÖ 236 NUORISOTYÖ 238 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ 241 DIAKONIATYÖ 250 SIELUNHOITO 270 LÄHETYSTYÖ 271 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ Seurakuntatyön toiminta-ajatus: Puumalan seurakunta on Jumalan sanalla ja sakramenteilla läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa, edistää kasvua ihmisenä ja antaa toivoa huomiseen Seurakuntatyön talousarvio ja toteutuminen: SEURAKUNTATYÖ Tilinp. Ed.budj Budj. Tot Tot % TOIMINTATUOTOT , ,64 106,2 TOIMINTAKULUT , ,76 90,1 TOIMINTAKATE , , ,88 88,1-15 -

16 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sisältö Resurssit 1. Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. 2. Muut jumalanpalvelukset % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 27 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoiset: kuorot ja muut musiikkiryhmät, ehtoollisavustajat, tekstien lukijat ym. 3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot 1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. 2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää. 3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa. 4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa ja kirkkokahveilla. 5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa. 1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus. Lamminniemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa. 2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä sovitaan. 3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retriittiin tammikuussa. Pääjumalanpalveluksia pidettiin 67, joista 55 toteutettiin messuina ja 12 sanajumalanpalveluksina. Päiväjumalanpalveluksiin osallistui 4995 seurakuntalaista. Ehtoollisvieraita yhteensä Muihin jumalanpalveluksiin osallistui lisäksi Yhteensä jumalanpalveluksiin osallistui 6095 henkeä. Kirkollisiin toimituksiin osallistui Jumalanpalvelusavustajat vakiinnuttivat paikkaansa ja seurakuntalaiset tottuivat heihin. Jumalanpalveluksia toteutettiin myös Koivurannassa, Jalkapuu-teatterin tiloissa, Rokansalon ja Hurissalon laavuilla. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,1 Kate , JUMALANPALVELUSELÄMÄ euroa % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT , ,68 104,0 VUOSIKATE , ,68 102,3 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Sisältö Resurssit Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 22 % kanttorin työajasta

17 2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla. 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. 2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. 3. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen. 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. 2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kanssa. Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin. 3. Omaiset kutsutaan hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja alkavaan sururyhmään. Seurakunnan papit toimittivat 53 hautaan siunaamista. Pappi ja kanttori osallistuivat aina muistotilaisuuteen mikäli omaiset sitä toivoivat. Toimituskeskusteluja käytiin ennen ja monesti myös siunauksen jälkeenkin. Suurin osa siunauksista Puumalassa on nk. arkkuhautauksia. Omaisille jaettiin surukirja ja lähettiin kutsu saapua pyhäinpäivän iltakirkkoon ja sen jälkeiseen kahvitilaisuuteen, jossa kerrottiin surutyöstä ja seurakunnassa alkavasta surupiiristä. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,2 Kate , HAUTAAN SIUNAAMINEN euroa % TOIMINTAKULUT , ,95 105,0 VUOSIKATE , ,95 105,0 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Sisältö Resurssit Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen % kirkkoherran, 3 % nuorisopastorin ja 5 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli. 1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. 2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. 3. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä myös vapaa-ajan asukkaita. 1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla asianosaisten kanssa. 2. Vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja. Puumalan papeilla kasteita oli 14 ja vihkimisiä 10. Kodin siunaamisia pyydettiin kuusi kertaa. Ennen toimituksia käytiin toimituskeskustelu. Kastetuille annettiin kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat sekä kirjalahja ja kutsu perhekerhoon. Vihkipareille jaettiin Raamattu ja kirjalahjana piispojen puheenvuoro perheestä ja parisuhteesta

18 Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET euroa % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,58-916,42 89,5 VUOSIKATE ,58-706,42 91,9 204 AIKUISTYÖ Sisältö Resurssit Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym % kirkkoherran työajasta. 2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Leirimaja ja seurakuntalaisten kodit. Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Naisten - ja miestenpäivien järjestäminen. Aikuistyötä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin lähetyspiireissä. 2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri. 3. Kuusi seurakunnan pappien järjestämää Raamattuiltaa myös epäileville Tuomaille. 4. Seurakuntaretki Viroon. 5. Hiljaisuuden retriitti Törmälässä tammikuussa. 6. Yhteistyö paikallisten harrastuskerhojen kanssa teemalla Pyhä elämä, pyhä kuolema. 7. Naisten- ja miestenpäivät. Seurakuntamme omaan hiljaisuuden retriittiin Rautalammin Törmälässä tammikuussa osallistui 13 henkeä. Raamattuillat toteutettiin yhteistyössä herätysliikkeiden kanssa. Seurakuntaretkelle osallistui 38 henkeä. Naistenpäivät toteutettiin kaksipäiväisinä yhteistyössä puumalalaisten naisjärjestöjen kanssa. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot ,5 Kulut ,0 Kate , AIKUISTYÖ euroa % TOIMINTATUOTOT , ,6 TOIMINTAKULUT , ,80 134,2 VUOSIKATE , ,80 176,2-18 -

19 207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Sisältö Resurssit Kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet % kirkkoherran ja 14 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset. 3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Leirimaja ja seurakuntalaisten kodit. 1. Kristityn identiteetin vahvistuminen. 2. Vaalia kristillistä perustaa Puumalassa kinkerit kylissä ja vanhainkodilla. 2. Järjestetään kolmet vanhusten syntymäpäiväjuhlat pappilassa. 3. Eri järjestöjen, kuten Savon Kansanlähetyksen, Kansan raamattuseuran ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettävät raamattu- ja evankelioimispäivät ym. tilaisuudet. Herännäisseurat ja yhteistyö Gideonien kanssa. 4. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat. 5. Järjestetään joulukuussa tapahtumia: viimeinen vuosi itsenäisenä seurakuntana. Kinkerit toteutettiin suunnitelman mukaisesti teemalla pyhien yhteys ja ehtoollinen. Syntymäpäiväjuhlat järjestettiin sovitusti. Kirkkokahveilla esiteltiin eri järjestöjen toimintaa. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,7 Kate , MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET euroa % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,33-247,67 99,0 VUOSIKATE ,62 181,62 100,8 210 TIEDOTUSTOIMINTA Sisältö Resurssit Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, lehdistölle ja sidosryhmille. Talouspäällikkö ja kirkkoherra 5 %, toimistosihteeri 10 % työajasta. Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamisessa. 1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä. 2. Tehostetaan internet-sivujen käyttöä eri työaloilla. 3. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia. 4. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksestä tiedotetaan tarpeen mukaan. 5. Joulun edellä julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa toukokuussa. 6. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille ja omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote. 7. Laaditaan laadukkaat esitteet naistenpäivistä, kesän konserteista ja itsenäisen seurakunnan juhlatilaisuuksista ennen kuntaliitosta

20 Tiedotuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota verkkosivujen päivittämiseen. Naistenpäivistä ja Saimaan kauneimmista sävelistä teetettiin erilliset mainokset mainostoimistossa. Puumala-lehden erillisiä ilmoituksia karsittiin. Toimistosihteeri osallistui kevään aikana Helsingin yliopiston järjestämälle Viestintä I koulutukseen. Koulutukseen sisältyi mm. kehittämistehtävä, jonka tuloksena seurakuntaan tehtiin oma viestintäsuunnitelma. Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot Kulut ,9 Kate , TIEDOTUSTOIMINTA euroa % TOIMINTAKULUT , ,90 107,9 VUOSIKATE , ,90 107,9 220 MUSIIKKITOIMINTA Sisältö Jumalan sanan julistaminen laulun ja soiton välityksellä. -ajatus Edistää, herättää ja ylläpitää kirkkomusiikkitoimintaa ja -harrastusta seurakunnassa. Resurssit 1. Kanttorin työajasta 27 %. 2. Urut ja piano kirkossa, seurakuntakodissa ja Lamminniemen kappelissa; sähkösoitin kirkossa; kannettava sähkösoitin. 3. Kirkkokuoro, lapsikuoro, Laulusiskot-lauluryhmä ja Mariakuoro; puhallinyhtye ja mahdolliset muut kokoonpanot; yksinlaulajat ja soittajat.; yksinlaulajat 1. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Kaikella musiikkityöllä on yhteys jumalanpalvelukseen. 2. Kaikkien seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää läsnäolijoiden uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. 3. Vahvistetaan musiikin avulla tiekirkon roolia hengellisyyden tukijana. 1. Kuorot osallistuvat jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kirkon musiikkijuhlat kesällä Jyväskylässä, johon kirkkokuoro pyrkii osallistumaan. 2. Virsi- ja messusävelmien opetus kinkereillä, rippikoulussa sekä muissa sopivissa tilaisuuksissa. 3. Virsi- ja lauluhetkien sekä muiden musiikkitilaisuuksien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan kirkossa, seurakuntakodissa, Ystäväpirtissä, Papinpellon vanhustentalojen kerhotilassa, Palvelukeskuksessa sekä eri puolilla pitäjää erikseen sovittavina ajankohtina. "Kauneimmat joululaulut" tilaisuuksien järjestäminen kirkossa, Lamminniemessä ja Kietävälän -Viljakansaaren suunnalla. 4. Yhteistyötä paikkakunnan muiden musiikkitoimijoiden kanssa. Järjestetään konsertteja ympäri vuoden, kesällä keskiviikkoiset päivämusiikit ja Saimaan Kauneimmat Sävelet -konserttisarja. ja toiminta Kirkkokuoro jatkoi säännöllistä toimintaansa. Kuorossa oli kevät- ja syykaudella 16 laulajaa. Kuoro harjoitteli kummankin toimintakauden aikana 11 kertaa ja avusti oman seurakunnan jumalanpalveluksissa kevät- ja syyskaudella neljä kertaa sekä

21 heinäkuun konfirmaatiomessussa. Kuoro lauloi myös nuorisopastori Raija Henttosen tulojuhlassa lokakuussa. Seurakunnasta tehtiin Helatorstaina retki Lohikosken kirkkoon Sulkavalle. Rukoushetkessä lauloivat Sulkavan ja Puumalan kirkkokuorolaiset. Kuoro teki tammikuun alussa virkistysmatkan Mikkelin tuomikirkon konserttiin, jossa esiintyi kouvolalainen Sonus-kuoro. Kirkkokuoro ei osallistunut Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylään. Mariakuorossa oli kevätkaudella 11 ja syyskaudella 10 laulajaa. Kuoro harjoitteli keväällä ja kesällä yhteensä kuusi kertaa sekä syyskaudella kolme kertaa. Kuoro lauloi vuoden aikana neljässä messussa, Särkirannan kokoontumistilan siunaus- ja käyttöönottotilaisuudessa sekä kirkon Musiikkihetkessä kesäkuussa. Laulusiskot-ryhmässä lauloi neljä työikäistä naista. Ryhmä harjoitteli kevät- ja syyskaudella neljä kertaa sekä avusti Kynttilänpäivän Mukulamessussa ja Adventtisunnuntain messussa. Koulujen kuoroja, Kuuttikuoron kahta ryhmää ja Oppilaskuoroa, johti alkuvuodesta musiikinopettaja Tommi Ripatti, joka muutti paikkakunnalta helmikuussa. Koulun rehtori pyysi helmikuussa kanttori Marja Ainalia kuorojen johtajaksi. Isompien kuuttikuorolaisten ryhmän ja Oppilaskuoron toiminta loppui maaliskuussa laulajien vähyyden vuoksi. Kuuttikuoro harjoitteli kevään aikana 12 kertaa. Se esiintyi kirkossa pidetyssä Kynttilänpäivän Mukulamessussa helmikuussa Tommi Ripatin johtamana sekä Kevätmusiikki-illassa koulun auditoriossa, Äitienpäivän juhlassa ja koulujen päätösjumalanpalveluksessa. Kansalaisopiston mieskuoro lauloi Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa, jota ennen kanttori piti kuorolle kaksi harjoitusta. Jumalanpalvelusten musiikkiavustajia: -Loppiainen 6.1.: Helena Castrén, Hanne Keijonen ja Inkeri Soikkanen -Mukulamessu 5.2.: Kuuttikuoro, Laulusiskot ja seurakunnan kerholaisia -3. Paastonajan sunnuntai 11.3.: Kirkonkylän lähetyspiiriläisiä -Marian ilmestyspäivä 25.3.: Sonus-käsikelloyhtye -Kiirastorstain messu 5.4.: Esa Törmä, klarinetti -Pääsiäispäivä 8.4.: Lauluryhmä: Liisa Jukarainen, Anne Kietäväinen, Martta Martikainen ja Inkeri Soikkanen -4. Sunnuntai pääsiäisestä 6.5.: Pertti Kallio, laulu ja kirkkokuoro -Helluntaipäivä 27.5.: Juvan soittokunta ja Puumalan puhaltajat sekä Kirkkokuoro -Konfirmaatiomessu 8.7.: Anniina Reinholdtsen, laulu ja kirkkokuoro -7. Sunnuntai helluntaista 15.7.: Kesäkuoro -Kansanlaulukirkko Kesäteatteri Jalkatilassa 5.8.: Jussi Asikainen, harmonikka; Tarja Laihanen, viulu; Heikki Mikkonen, laulu ja kitara -Mikkelinpäivä 30.9.: Päivä- ja iltapäiväkerholaisia -20. Sunnuntai helluntaista 14.10: Anniina Reinholdtsen. laulu ja Mariakuoro -Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Raija Henttosen tulosaarna : Kirkkokuoro -Pyhäinpäivä 4.11., Lamminniemen kappeli: Seija Häyrynen, Pertti Lehikoinen, Elli Sonkkanen ja Heljä Vesalainen, kantele ja Marja-Liisa Sohkanen, laulu -Pyhäinpäivän iltakirkko: Mariakuoro ja Esa Törmä, klarinetti -23. Sunnuntai helluntaista 4.11.: Kehitysvammaisten lauluryhmä -Itsenäisyyspäivä 6.12.: Kansalaisopiston mieskuoro -4. Adventtisunnuntai , palvelukeskus: Kirkkokuoro -Jouluaaton hartaus Lamminniemen kappeli ja kirkko: Anniina Reinholdtsen, laulu -Joulupäivä : Kirkkokuoro

22 Puumalassa pidettiin 11 kinkerit, joissa Marja Ainali oli mukana kahdeksalla ja Matti Pulli kolmella kerralla. Kinkereiden aiheena oli Pyhä Henki ja yhteys. Kinkereillä laulettiin kuutta aiheeseen liittyvää virttä. Kanttori tutustui seurakuntalaisiin kirkkoherran kanssa kahdessa lähetyspiirissä vuoden alussa: Annikki Luukkosella Rokansalossa ja pappilassa Hän kävi laulattamassa virsiä ja lauluja kirkonkylän lähetyspiirissä seurakuntakodissa ja 7.3., Terttu ja Aatto Sopasella 5.3. sekä Asta Luukkosella Viljakansaarella Kanttori osallistui rippikouluopetukseen Sulkavan seurakunnan leirikeskuksessa , yksittäiseen opetuspäivään maaliskuun lopussa sekä leirille Nilsiän Aholansaareen Kanttori vieraili kehitysvammaisten kerhossa ja Kanttori kävi pitämässä päivänavauksen Sinisellä koululla 2.2., jossa harjoiteltiin Mukulamessun lauluja Kynttilänpäivää varten. Päivänavauksen esilaulajina olivat Kuuttikuoron laulajat. Maaliskuinen päivänavaus (8.3.) toteutui kirkkoherran kanssa. Perhekerho kokoontui seurakuntakodissa 3.5., jossa aiheena oli ehtoollinen. Kerhossa olivat diakoni, kirkkoherra ja kanttori. Kanttori vieraili Ystäväpirtissä työstä vapaana olevien aamupalalla , tiistain kahvilatoiminnassa sekä Syöpäyhdistyksen omais- ja vertaisryhmässä Konsertit ja musiikkitilaisuudet: -Ystävänpäivän YV-konsertti 14.2.; puumalalaisia pianisteja Läsnä 28 -Konsertti; Sonus-käsikelloyhtye Palmusunnuntain konsertti 1.4.; Suvi Suokas ja Helena Berg, laulu; Pekka Ainali, piano 32 -Matinea 22.4.; Mikkelin laulusiskot 65 -Kevätmusiikki-ilta koulun auditoriossa (Kuuttikuoro mukana) 60 -Laulun ja runon ilta 6.5.; Pertti Kallio ja Anneli Montonen -Helluntaipäivän konsertti 27.5.; Juvan soittokunta ja Puumalan puhaltajat 62 -Musiikkihetki 20.6.; Mariakuoro 40 -Konsertti 24.6.; Eino Grön 225 -Musiikkihetki 27.6.; Pekka Haahti, laulu ja sello 40 -Musiikkihetki 4.7.; Anniina Reinholdtsen, laulu & Marja Ainali, piano ja urut 73 -Konsertti Lamminniemen kappelissa 6.7.; Caj Chydenius, Tiia Louste, Taru Nyman ja Ahti Paunu -Musiikkihetki 11.7.; Helena Yli-Jaskari, laulu ja Marja Ainali, piano 116 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 12.7.; Vjatsheslav Novikov, piano 135 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 13.7.; Anatoli Melnikov, viulu ja Susanna Aittonen, piano 155 -Konsertti Lamminniemen kappelissa 14.7.; Taru ja Ulla Sippola, laulu; Marja Ainali, piano 85 -Saimaan kauneimmat sävelet-konsertti 15.7.; Jaakko Kortekangas, laulu; Kalevi Kiviniemi, urut ja Kirsi Kiviharju, harppu 150 -Musiikkihetki 18.7.; Puumalan yhtye: Janne Martikainen ja kumppanit 115 -Konsertti 22.7.; Ainalin sisarukset 115 -Musiikkihetki 25.7.; Helena Strand, laulu ja Ilkka Vesioja, piano 56 -Konsertti 27.7.; Jaakko Löytty ja TRE-yhtye 154 -Konsertti Lamminniemen kappelissa; Kesäkuoro, Marit ja Mikot-kuoro 125 -Musiikkihetki 1.8.; Maria Kuusiniemi, laulu ja Marja Ainali, piano

23 -Musiikkihetki 8.8.; Taru ja Ulla Sippola, laulu; Atte ja Leena Sippola, viulu 64 -Konsertti 2.9.; Hanna Ekola, laulu ja Virpi Lahti, piano 97 -Musiikkia ja runoja 12.10; Heikki Mikkonen, laulu ja kitara; Eeva Ikonen 38 -Jouluinen iltahetki Matti Eskon ja Raimo Hastin seurassa Kauneimmat joululaulut Loma-Aution pitotuvalla Viljakansaarella 35 -Christmas Jazz-konsertti ; Mariah Hortans, laulu ja Matias Sandberg, kitara 41 -Kauneimmat joululaulut kirkossa Kauneimmat joululaulut Lamminniemen kappelissa Kanttori osallistui seuraaviin koulutuksiin: Hiippakunnalliset kanttoripäivät Mikkelissä , Etelä- ja Pohjois-Savon kanttoreiden neuvottelupäivät Kuopiossa ja Kirkkomuskarikoulutus Järvenpään seurakuntaopistolla Tilinp Ta 2011 Ta Muutos % Tuotot 750 Kulut ,5 Kate , MUSIIKKITOIMINTA euroa % TOIMINTATUOTOT 5.921, ,40-100,0 TOIMINTAKULUT , ,71 94,1 VUOSIKATE , ,11 78,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS , ,11 78,5 231 LAPSI- JA PERHETYÖ Sisältö Puumalan seurakunta on lapsi- ja perhetyössä vahvasti läsnä puumalalaisten lasten, nuorten ja vanhempien elämässä. Lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa antaen koko perheelle hengellisiä eväitä sekä ohjaa ja tukee perheitä eri elämäntilanteissa. Lapsi- ja perhetyöhön sisältyvät päiväkerhot, perhekerho, juhlat, tapahtumat, retket, leirit ja muu pikkulapsityö. Resurssit % vastaavan lastenohjaajan ja 30 % lähetyssihteeri-lastenohjaajan työajasta. 2. Toimitilana seurakuntakodin lapsityön kerhotilat

24 Painopiste Tarjota perheille kasteopetusta ja mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen. 2. Vahvistaa perheiden kristillistä uskoa ja elämäntapaa saamalla perheitä mukaan jumalanpalveluselämään. 3. Luoda perheille lämminhenkinen kohtaamispaikka ja tukea yhteisöllisyyttä. 4. Tukea perheitä arjessa. 5. Tukea uskontokasvatusta. 6. Saada vapaaehtoisia mukaan lapsityöhön. 7. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 1. Kerhotoiminta: päiväkerhot, perhekerho. 2. Hartaushetket: päiväkodilla. 3. Perhejumalanpalveluksia 5 (yksi flanelloilla toteuttaen). 4. Tilaisuudet, tapahtumat ja retket: 3 v. ja 5 v. syntymäpäivät mukulamessun merkeissä, valokuvaus, ulkoilutapahtuma, pääsiäiskuvaelma, kevätkirkko ja kerhojen päätöstapahtuma, isänpäiväjuhla, joulujuhla, äitien ja isien virkistysilta, pyhäinpäivän kirkkohetki, bingo/virsikaraokeilta. 5. Leiritoiminta: perhepäivät kesäkuussa. 6. Muu lapsi- ja perhetyö: 1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja 3- vuotiaille Raamatut 7. Yhteistyö: Yhteistyö päiväkodin, neuvolan, eri järjestöjen (mm. Leijonat) ja Kansanlähetyksen kanssa eri toimintojen, tapahtumien ja leirien tiimoilta. Perhekahvilatoimintaa yhteistyössä MLL:n kanssa. 8. Kokoukset ja koulutukset: Ensiapukurssi 1, rovastikunnallinen suunnittelupäivä ja kokoukset, Mikkelin hiippakunnan lapsityönohjaajien neuvottelupäiväpäivä, Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät, Kirkkomuskari-koulutus yhdessä kanttorin kanssa. pohjautuu kirkon strategiaan 2015 Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö ja tätä tukevaan kirkon yhteiseen painopisteeseen Pyhä vuosina Työn tavoitteena on miettiä perheiden kanssa mikä on pyhää ja luoda heille tilaisuuksia pyhän Jumalan kohtaamiseen ja pyhän kokemiseen. Korostamme lapsen oikeutta pyhään. Toisena teemana on pyhä aika. Tavoitteena on saada perheitä miettimään omaa elämänrytmiään ja sitä mikä on heille pyhää aikaa Jumalan kanssa. Pyritään samaan perheitä osalliseksi perhejumalanpalveluksiin ja kirkkovuoden juhliin. Kolmas teema on pyhä maa. Pyrimme rohkaisemaan perheitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Herättelemme heitä miettimään omaa elämäntapaa ja pohtimaan sitä miten luomakunnan hyvinvointia voitaisiin edistää. Vuoden painopisteenä lapsi- ja perhetyössä on pyhä elämä ja kuolema. Pohdimme lasten ja vanhempien kanssa elämän arvokkuutta, elämän eri vaiheita ja elämän päättymistä

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.30 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kirkkoneuvosto 26.01.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kirkkoneuvosto 26.01.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 20.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Kiljunen Ismo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 Kirkkoneuvosto 12.10.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 Kirkkoneuvosto 12.10.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.05 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO ja TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2014-2015 Kirkkoneuvosto 31.10.2012 52 Kirkkovaltuusto 28.11.2012 9 1 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 YLEISHALLINTO 8 SEURAKUNTATYÖ

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA. Kirkkoneuvosto 28.10.2015 73 Kirkkovaltuusto 11.11.2015 20

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA. Kirkkoneuvosto 28.10.2015 73 Kirkkovaltuusto 11.11.2015 20 PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO ja TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2017-2018 Kirkkoneuvosto 28.10.2015 73 Kirkkovaltuusto 11.11.2015 20 1 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 7 YLEISHALLINTO 9 SEURAKUNTATYÖ

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA. Kirkkovaltuusto 12.11.2014 7 Kirkkoneuvosto 29.10.2014 40

PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA. Kirkkovaltuusto 12.11.2014 7 Kirkkoneuvosto 29.10.2014 40 PUUMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO ja TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA vuosille - 2017 Kirkkovaltuusto 12.11.2014 7 Kirkkoneuvosto 29.10.2014 40 1 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 7 YLEISHALLINTO 9 SEURAKUNTATYÖ

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kirkkoneuvosto 28.08.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kirkkoneuvosto 28.08.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Karjalainen Esa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kirkkoneuvosto 23.02.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kirkkoneuvosto 23.02.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 19.45 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Kiljunen Ismo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 Kirkkovaltuusto 29.06.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 Kirkkovaltuusto 29.06.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19:45 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Kirkkovaltuusto 17.10.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Kirkkovaltuusto 17.10.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 18.00-19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kirkkoneuvosto 16.03.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kirkkoneuvosto 16.03.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen Ismo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kirkkoneuvosto 16.04.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kirkkoneuvosto 16.04.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.45 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henttonen Raija, vs. kirkkoherra Hämäläinen Sari

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2013 Kirkkovaltuusto 1 (10) KOKOUSAIKA Maanantaina 16.12.2013 klo 18.30-20.20 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaavi JOULUNAIKA 2015

Kaavi JOULUNAIKA 2015 Kaavi JOULUNAIKA 2015 Kaavin alueseurakunnan toimintaesite Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku soi: Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Virsi 30: 3. Bernhard

Lisätiedot

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa.

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. TOIMINTA Lapset Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. Perhekerho tiistaisin, alkaen 14.1., viikolla 3. klo 9.30 seurakuntatalossa. RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Kirkkoneuvosto 25.01.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Kirkkoneuvosto 25.01.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.05 Paikka: Seurakuntakoti, sali Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kirkkoneuvosto 05.01.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kirkkoneuvosto 05.01.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai klo 18.00 20.30 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kirkkoneuvosto 27.08.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kirkkoneuvosto 27.08.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 31.5. klo 10 su 7.6. klo 10 su 14.6. klo 10 la 20.6. klo 10 su 21.6. klo 18 su 19.7. klo 10 su

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Kirkkoneuvosto 12.12.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Kirkkoneuvosto 12.12.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00-19.30 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto...

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2014

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2014 NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2014 Kirkkovaltuusto 1 (9) KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 18.30-20.00 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: ma 23.2.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 Kirkkoneuvosto 02.11.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 Kirkkoneuvosto 02.11.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.28 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016

TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016 TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016 Usko on valo, joka johdattaa meitä ja loistaa meille pimeydessä. (Martti Luther) Kevätkauden jumalanpalvelukset ja tapahtumat Tuusniemellä Tuusniemen alueseurakunta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kirkkoneuvosto 09.12.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kirkkoneuvosto 09.12.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.25 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Kohtaamisia? Toivon, että tänä syksynä voit kohdata Lopen seurakunnassa sekä ihania ja upeita ihmisiä, että itsensä Pyhän Jumalan.

Kohtaamisia? Toivon, että tänä syksynä voit kohdata Lopen seurakunnassa sekä ihania ja upeita ihmisiä, että itsensä Pyhän Jumalan. Syksy ja joulunaika 2013 Kohtaamisia? Seurakunnan toiminta on sitä, että ihmiset kohtaavat toisia ihmisiä. Näin tapahtuu seurakunnan tilaisuuksissa vauvasta vanhuksiin: perhekerhoissa, päiväkerhoissa,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot