SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015"

Transkriptio

1 SAMMUTUSVESIPUTKISTOT Turvallisuusohje

2 1 Sammutusvesiputkistot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus Velvoittavuus Käyttötarkoitus Palopostit Sisäpalopostit Pikapalopostit DN 0 ja DN Seinäpalopostit DN Vaahtopalopostit Ulkopalopostit Rakennuspalopostit DN 50 ja DN Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Maapalopostit DN 80 ja suurempi... 4 Palopostikalusto Suihkuputket Letkukalusto Paloliittimet Palopostiventtiilit Merkinnät ja käyttöohjeet Putkistot ja putkivarusteet Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Sammutusvesiputkiston rakenne Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien pintakäsittely ja merkinnät Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Palopostien lukumäärä kohteessa Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Painehäviöt putkissa Kertavastukset Hyväksyttävät vesilähteet... 1

3 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe Huuhtelu Painekoe Vastaanottotarkastus Putkiston sijoitus Putkiston kannatus Korroosionesto Palopostivarusteet Vesilähteet Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Ylläpitotarkastus Venttiilit Letkukaluston tarkastus Suihkuputket Lähdeluettelo Viranomaismääräykset ja ohjeet Standardit ja normit Säännöt ja suojeluohjeet Suomen kuntaliiton julkaisut LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA LIITE C PALOPOSTEJA... 0

4 3 Sammutusvesiputkistot Sammutusvesiputkistot turvallisuusohje Velvoittavuus ja käyttötarkoitus 0.1 Velvoittavuus Tämä Finanssialan Keskusliitossa laadittu ohje ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan. 0. Käyttötarkoitus 1 Palopostit Tämä turvallisuusohje antaa ohjeita rakennusten sekä teollisuus- ja varastokohteiden oman sammutusvesiputkiston, siihen liitettävien laitteiden ja vesilähteiden suunnittelua ja asentamista varten. Kunnan yleisen vedenjakelujärjestelmän osana olevat palopostit rakennetaan kunnan sammutusvesisuunnitelman perusteella ja noudattaen Suomen Kuntaliiton antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Yleiseen vesijohtoon kuuluvat palopostit voivat täydentää tämän ohjeen mukaista sammutusvesiputkistoa. Sammutusvesiputkiston tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa tulipalon sammutusta. Jotta paloposteja voidaan käyttää tehokkaasti sammutuksessa, on varmistettava, että vesimäärä ja paine ovat tämän ohjeen mukaisesti riittävät ja että vesilähde on luotettava. Sisäpaloposti on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen alkusammutusta varten ja ulkopaloposti palokunnan sammutusveden ottoa varten. Yleensä rakennuksen sisällä oleva sammutusvesiputkisto varustetaan DN 5 pikapaloposteilla henkilökunnan käyttöä varten. Tarvittaessa samaan putkistoon asennetaan DN 50 sisäpaloposteja. Vesi sopii useimpien kiinteiden aineiden sammuttamiseen. Sitä voi käyttää myös palavien nesteiden sammutukseen, kun leimahduslämpötila on yli +55 o C. Tällöin on huomioitava nesteen ylivuotovaara. Veden käyttöä tulee välttää veden kanssa reagoivien aineiden (kuten rasvan tai bitumin) sammutukseen. 1.1 Sisäpalopostit Sisäpaloposteja ovat pikapalopostit, seinäpalopostit ja vaahtopalopostit. Kylmissä rakennuksissa voidaan käyttää lämpöeristettyyn kaappiin sijoitettua pika- tai seinäpalopostia. Kaappi ja syöttöputki pidetään lämpimänä termostaatilla ohjatulla sähkölämmityslaitteella Pikapalopostit DN 0 ja DN 5 Pikapaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu sulkuventtiilillä, kelalla olevalla, muotonsa säilyttävällä letkulla ja suihkuputkella. Pikapaloposti rakennetaan ja varustetaan standardin SFS-EN mukaan. Pikapalopostin yhteyteen voidaan rakentaa DN 50 liitin palokunnan sammutusveden tarvetta varten Seinäpalopostit DN 50 Seinäpaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu letkulla ja suihkuputkella.

5 4 Sammutusvesiputkistot Kohteissa, joissa tiedetään tarvittavan paljon sammutusvettä, varustetaan rakennus seinäpalopostein. Seinäpaloposti varustetaan kohdan 3 mukaisesti Vaahtopalopostit Erityiskohteissa (esim. palavaa nestettä sammutettaessa) voidaan seinä- ja pikapalopostit varustaa vaahtonesteen syöttömahdollisuudella. Vaahtonesteet valitaan sammutettavan aineen mukaan. Käytettävä vaahtoneste ja sammutettava neste määräävät tarvittavan vaahtokaluston. 1. Ulkopalopostit Ulkopaloposteja ovat rakennuspalopostit, palopostiasemat ja maapalopostit. Ulkopalopostit on tarkoitettu ensisijaisesti palokunnan käyttöön. Mikäli ulkopaloposteja käytetään alkusammutukseen, ne varustetaan letkukalustolla ja suihkuputkella kohdan 3 mukaisesti Rakennuspalopostit DN 50 ja DN 80 Rakennuspaloposti on rakennukseen asennettu, jäätymiseltä suojattu paloposti, jota voi käyttää rakennuksen ulkopuolelta. 1.. Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Palopostiasema on maassa tai maan päällä sijaitsevaan sammutusputkistoon liitetty ja useilla liittimillä varustettu, suurelle vesimäärälle mitoitettu paloposti, joka on tarkoitettu palokunnan käyttöön. Palopostiasemien letkuliittimet ovat DN 80 tai suurempia. Palopostiasemassa voi olla liitäntä, johon voidaan liittää erillinen jakotukki. Jakotukissa on useita venttiileillä varustettuja letkuliittimiä. Palopostiasemat, jotka ovat vilkkaasti liikennöidyllä alueella tai varastoalueella, varustetaan tarvittaessa suojakaiteella, joka estää palo-postien eteen pysäköinnin, kuormaukset ja niihin törmäämisen Maapalopostit DN 80 ja suurempi Maapaloposti on maassa sijaitsevaan sammutusvesiputkistoon liitetty ja maahan asennettu paloposti, josta veden saamiseksi tarvitaan pystyputki. Pystyputkella maapaloposti liitetään letkujohtoon. Maapalopostin suojakansi on maanpinnan tasolla. Teollisuus- ja varastoalueilla ei suositella käytettäväksi maapaloposteja, koska ne peittyvät helposti esimerkiksi kuljetusvälineiden tai tavaroiden alle ja ovat vaikeita löytää.

6 5 Sammutusvesiputkistot Palopostikalusto Palopostikalustoa ovat suihkuputket, letkukalusto, palo(letku)liittimet, paloposti(sulku)venttiilit, merkinnät ja käyttöohjeet..1 Suihkuputket Suihkuputkina käytetään säädettäviä sumusuihkuputkia. Suihkuputken suuttimen halkaisija on taulukon 1 mukainen. Palopostityyppi Pikapaloposti DN 0 Pikapaloposti DN 5 Sisäpaloposti DN 50 Ulkopaloposti DN 80 Taulukko 1 Suuttimen halkaisija 7 mm 10 mm 9 tai 1 mm tilanteen mukaan. Letkukalusto Pikapalopostissa DN 0 tai DN 5 on letkun oltava 19, 5 tai 33 mm läpimittaista puolijäykkää kumiletkua kelalle rullattuna (standardi SFS-EN 671-1). Seinäpalopostissa DN 50 on oltava vähintään yksi 0 m pitkä, 5 mm pinnoitettu letku. Letku sijoitetaan laskostettuna letkukehikkoon (-telineeseen). Ulkopalopostien letkut ovat 76 mm sisäpinnoitettuja 0 m pitkiä letkuja, jotka sijoitetaan esim. letkukehikkoihin. Ulkopalopostien letkukalusto voidaan sijoittaa joko paloposteille tai keskitetysti kalustokaappeihin..3 Paloliittimet Seinäpalopostin DN 50 ja ulkopalopostien DN 80 tai tätä suurempien ulkopalopostien palo(letku)liittimien tulee olla palokunnan kaluston kanssa yhteensopivia..4 Palopostiventtiilit Paloposti(sulku)venttiili on palopostin yhteydessä oleva sulkuventtiili. DN 80 ja suurempien palopostien sulkuventtiileinä tulee käyttää hitaasti suljettavia (varustettuna hidastusvaihteella) sulkuventtiileitä paineiskujen välttämiseksi. Yleiseen vesijohtoverkkoon liitetyssä putkistossa saa nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko olla enintään DN 50. Seuraavan kokoisia ja tyyppisiä venttiileitä suositellaan käytettäväksi: Venttiilin koko DN 5 DN 50 DN 80 DN 100 Taulukko Standardi SFS-EN SFS-EN Merkinnät ja käyttöohjeet Paloposteista tulee olla käytettävissä sijoituspiirustukset. Palopostit tulee merkitä selvästi ja merkit tulee sijoittaa näkyvälle paikalle. Palopostien merkinöistä tietoa antavia standardeja ja ohjeita on lueteltu kohdassa 9.

7 6 Sammutusvesiputkistot Suurten kohteiden palopostit on suositeltavaa numeroida käytön ja ylläpidon helpottamiseksi. Pikapalopostin sulkuventtiilin luona on oltava tarra tai kilpi, jossa on venttiilin kuva ja selvästi merkityt venttiilin auki- ja kiinniasennot. Esimerkiksi: PIKAPALOPOSTIN SULKUVENTTIILI avaa ennen käyttöä sulje käytön jälkeen. Jos palopostien käyttö edellyttää putkistossa olevan venttiilin avaamista tai pumpun kaukokäynnistystä painikkeesta, tulee palopostien luo sijoittaa tätä koskevat ohjeet. 3 Putkistot ja putkivarusteet 3.1 Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkien koko määrätään suurimman sallittavan painehäviön perusteella. Mitoitusmenetelmät on esitetty kohdassa 4.4. Putkien materiaali eri käyttökohteissa valitaan seuraavasti: Materiaali Muovi (PEH) GRE (lasikuituvahvisteinen epoksiputki) Käyttökohde Maassa Maassa ja ilmassa, ei kuitenkaan putkistoissa, jotka ovat yhteisiä sprinklerilaitteistoille ja sammutusvesiputkistoille (käytössä on huomioitava mahdolliset standardin asettamat rajoitukset) Valurauta Maassa ja putkitunneleissa. Kiinnitettävä erityistä huomiota putkien tuentaan ja liitosten tiiviyteen maan liikkumisen ja paineiskujen aiheuttamien rasitusten vuoksi Teräs Teollisuus- ja varastorakennuksissa mikäli vesilähteenä ei ole talousvesiputkisto tai yleinen vesijohtoverkosto. Suojattava käytön mukaisesti ulkopuolisella maalauksella tai muulla pintakäsittelyllä. Sinkitty teräs Rakennuksen sisällä, putkisilloilla ym. Ruostumaton teräs Syövyttävissä oloissa, kun veden ph on 6,5...9,0, Haponkestävä teräs Vaativissa (esim. syövyttävissä, happoa sisältävissä) oloissa. Kupari Kun veden ph on 6,5...9,0. Taulukko 3 Sammutusvesiputkistoa liitettäessä vettä syöttävään putkistoon, materiaalin valinnassa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset ja ohjeet, jotka koskevat mm. asentamista rakenteiden sisälle ja eri ainetta olevien putkien liittämistä toisiinsa. Putkiston paineenkestävyyden on oltava suurimman käyttöpaineen suuruinen, kuitenkin vähintään 1 bar. Mitoituksessa otetaan huomioon putkistossa esiintyvät paineiskut. 3. Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden on täytettävä vähintään edellä mainitut putkien koko-, materiaali- ja paineenkestävyysvaatimukset (Standardi SFS-EN 671-1). Samalla on otettava erityisesti huomioon korroosionkestävyys. 3.3 Sammutusvesiputkiston rakenne Jos palopostit liitetään yleiseen vesijohtoon, palopostihaarat varustetaan sulku- ja yksisuuntaventtiileillä. Sulkuventtiileinä käytetään venttiilejä, jotka eivät aiheuta haitallisia

8 7 Sammutusvesiputkistot paineiskuja. Nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko saa olla enintään DN 50. Suurempien venttiilien tulee olla hitaasti suljettavaa mallia. 3.4 Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Maan päällä tai maan alla routivassa syvyydessä kulkeva sammutusvesiputkisto pidetään tyhjillään kylmänä vuodenaikana ja paineistetaan tarvittaessa. Sammutusvesiputkisto on asennettava siten, että putkisto on tyhjennettävissä. Kaadon tulee olla vähintään 4. Maan alla kulkeva sammutusvesiputkisto on routarajan alapuolella kulkeva paineellinen putkisto. Tällöin myös palopostiventtiili sijoitetaan jäätymättömään syvyyteen. Venttiilien karat, kääntövarret ja palopostien ulosotot tuodaan 1 m maanpinnan yläpuolelle, jotta ne eivät talvella hautaudu lumen alle. Palopostiventtiili voidaan joko sijoittaa venttiilikaivoon, jolloin nousuputki varustetaan tyhjennysventtiilillä, tai asentaa maahan, jolloin nousuputki tyhjennetään pumpulla, ellei vettä voi valuttaa soraan. Palopostit suojataan lumelta suojalaatikoilla. Jos putket ovat alttiina jäätymiselle, on ne lämpöeristettävä ja varustettava saattolämmityksellä. Putkien saattolämmityksessä käytetään eristeen ja putken rajapinnassa kahta erillistä lämmityskaapelia, joita ohjataan mittauskaapeleilla alarajahälytyksin. Kumpikin lämmityskaapeli antaa erikseen riittävän lämmitystehon. Myös muu yhtä luotettava saattolämmitys hyväksytään Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien asentamisessa otetaan huomioon etenkin seuraavat asiat: Turvallinen sijoitus palon aiheuttamien sortumien, lämpörasitusten ja mekaanisten rikkojen varalta (trukit, nosturit yms.). Putki, joka sortuman yhteydessä saattaa vahingoittua, on voitava eristää laajemmasta verkosta turvalliseen paikkaan sijoitetulla, hyvin näkyvästi merkityllä sulkuventtiilillä. Putkien tuenta ja asennussyvyys maassa sekä eristäminen ja tarvittaessa lämmitys, (katso D1). Putkiston tyhjennysten järjestäminen. Putkien kannatus suoritetaan seuraavin periaattein: Kannakkeiden tulee olla voimassa olevien sprinkleristandardien mukaiset Kannakkeiden on kestettävä ja sallittava lämpötilan vaihtelut sekä kestettävä palon aiheuttamat rasitukset. Virtaavan veden paineiskut tai reaktiovoimat suunnan muutoskohdissa eivät saa irrottaa putkia, avata liitoksia tai rikkoa kannatuksia. Tärinä ei saa rikkoa tai avata kannakkeita tai putkia. Kannakkeiden osien on oltava palamatonta materiaalia.

9 8 Sammutusvesiputkistot Teräs- ja kupariputkien kannatuspisteiden välinen suurin etäisyys on esitetty taulukossa 4. Muiden putkien kannatusvälit on esitetty voimassa olevissa sprinkleristandardeissa. Teräsputket Nimellishalkaisija (mm) Suurin sallittu kannatusväli (m),5 3,0 4,0 5,0 6,5 Taulukko 4 Putkien kannatusvälit Kupariputket Nimellishalkaisija (mm) , Suurin sallittu kannatusväli (m) 1,5,5 3,0 3.5 Putkien pintakäsittely ja merkinnät Pintakäsittelyssä (sisä- ja ulkopuolinen) on otettava huomioon korroosionesto. Putkien merkinnästä annetaan ohjeita standardissa SFS Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja 4.1 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Taulukossa 5 annetaan suositeltava vähimmäismäärä paloposteja, joita voidaan käyttää samanaikaisesti palon sammuttamiseen rakennuksen jokaisessa kohdassa. Tilat tulee ensisijaisesti varustaa pikapaloposteilla. Kohteet, joissa palokuorma ja/tai palon leviämisnopeus ovat normaalia suuremmat tai palolaitoksen toimintavalmiusaika kohteeseen on pitkä, varustetaan pikapalopostien lisäksi DN 50 sisäpaloposteilla ja tarvittaessa myös DN 80 ulkopaloposteilla. Sisä- ja ulkopalopostien tehokas käyttö edellyttää henkilöstön kouluttamista.

10 9 Sammutusvesiputkistot 4. Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Taulukossa 6 annetaan yhden palopostin mitoitusvirtaama ja virtaamaa vastaava vähimmäispaine. Jokaisen rakennuksessa samanaikaisesti käytettävän palopostin mitoitusvirtaaman ja sitä vastaavan vähimmäispaineen on liitäntäpisteessä oltava vähintään taulukossa 6 annetun suuruinen. Liitäntäpisteen enimmäispaine saa olla enintään 8,0 bar. RAKENNUKSEN KÄYTTÖTAPA SAMANAIKAISESTI KÄYTETTÄVIEN PALOPOSTIEN LUKUMÄÄRÄ Pikapalopostit Majoitustilat ( 1 ) 1 Hoitolaitokset ( 1 ) 1 Työpaikkatilat ( 1 ) 1 Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka 1 (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m ) Autosuojat 1 Taulukko 5 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä 1) Pikapaloposteina tulisi käyttää DN 5 pikapaloposteja. sisäpalopostit Ulkopalopostit DN 0 1) DN 5 DN 50 DN ) Samanaikaisesti käytettävien sisä- ja ulkopalopostien lukumäärästä ja sammutusvesiputkiston mitoitusperusteista sovitaan yrityksen, paloviranomaisen ja vakuutusyhtiön kanssa, jos palon sammuttamiseen tarvitaan poikkeuksellisen suuria vesimääriä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi korkeat varastot, vaarallisten kemikaalien teolliset käsittely- ja varastokohteet ja mekaanisen metsäteollisuuden kohteet.

11 10 Sammutusvesiputkistot Paloposti Mitoitusvirtaama (Q) l / min Vähimmäispaine (p) bar Pikapaloposti DN 0 50,5 Pikapaloposti DN 5 100,5 Sisäpaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Taulukko 6 Yhden palopostin mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine liitäntä-pisteessä 1 ) 1) Liitäntäpiste on pikapaloposteissa kiinteän palovesiputkiston ja pikapalopostin letkun liitäntäkohta (yleensä heti pikapalopostin sulkuventtiilin jälkeen) sisä- ja ulkopalopostissa kiinteän palovesiputkiston ja letkukaluston liitäntäkohta. 4.3 Palopostien lukumäärä kohteessa Palopostien kokonaislukumäärä kohteessa määräytyy samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärän ja niiden letkujen pituuden sekä suojattavan kohteen kokonaispinta-alan mukaan. Pikapalopostin ja sisäpalopostin selvitysetäisyys sisätiloissa on enintään 30 m. Selvitysetäisyyttä pienentävät rakenteiden ja suurten koneiden tai konelinjojen sijainnit. Ulkopalopostit sijoitetaan siten, ettei postin selvitysetäisyys sammutuskohteeseen ylitä 60 m. Hyvin sijoitettu paloposti on nopeasti havaittavissa helppo ja nopea käyttää suojassa sään vaikutuksilta suojassa tavarankuljetuksilta ja trukkiliikenteeltä kulkureittien vieressä tai pilarilinjoilla sijoitettu keskeisesti tiloihin, jolloin sillä katettava alue on suurimmillaan 4.4 Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Sammutusvesiputkisto mitoitetaan painehäviölaskelmilla. Kaikkien samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä saadaan taulukosta 5 ja liitäntäpaineet sekä mitoitusvirtaamat taulukosta 6. Putkiston hydraulisesti etäisimmät palopostit muodostuvat määrääviksi. Putkiston mitoituksessa on otettava huomioon hydrauliset korkeuserot. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen muiden palopostien liitäntäpaineet yleensä ylittävät vaaditut arvot mitoitusvirtaamalla, koska ne sijaitsevat lähempänä vesilähdettä. Käytössä olevan palopostin todellinen virtaama voi vaihdella, koska käyttäjä säätää virtaamaa palopostiin liitetyn suihkuputken venttiilillä. Sammutusvesiputkiston mitoituksessa lähtökohtana on kuitenkin taulukossa 6 annetut mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine. Jos palopostit liitetään talous- tai käyttövesijohtoon, lisätään muu vedenkulutus sammutusvesiputkiston mitoitusvirtaamaan niissä putkistoissa, jotka ovat yhteisiä paloposteille ja muille kulutuslaitteille.

12 11 Sammutusvesiputkistot Erillinen sammutusvesiputkisto on rakennettava, jos käyttö- tai talousvesiputkistosta ei saada vettä paloposteille riittävällä paineella tai virtaamalla. Sammutusvesiputkisto rakennetaan rengasjohtona voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisesti. Putkisto varustetaan sulkuventtiileillä siten, että tarvittaessa voidaan sulkea osa putkistoa esimerkiksi korjaustöiden vuoksi ja samalla pitää suurin osa käyttökunnossa. Myös luotettavuuden kannalta rengasjohto on edullinen. Tämä putkisto varustetaan tarvittaessa voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisella paineenkorotuspumpulla tai sammutusvesipumppaamolla Painehäviöt putkissa Virtauksen aiheuttama painehäviö on hydraulisesti laskettava. Laskenta tulisi tehdä Hazen- Williamsin kaavan avulla: p = 6, C 1,85 d 4,87 L Q1,85 missä: p on virtauksen aiheuttama painehäviö, bar Q on virtaama putkessa, l/min d on putken keskimääräinen sisähalkaisija, mm C on putken kuntoa ja laatua vastaava kerroin L on putken ja putken osien ekvivalenttipituus, m Eri putkilaatujen C-kertoimet: Putkilaatu C-kerroin Valurauta 100 Pallografiittivalurauta 110 Teräs 10 Sinkitty teräs 10 Keskipakovalettu sementti 130 Ruostumaton teräs 140 Lasikuitu 140 Muovi 140 Virtausnopeudesta johtuvat painehäviöt voidaan jättää huomioon ottamatta Kertavastukset Virtauksen aiheuttama painehäviö venttiileissä ja putkiston osissa, joissa virtauksen suunnanmuutos on 45º tai suurempi, on laskettava käyttäen ekvivalenttipituutta ja kohdassa 4.4. annettua kaavaa. Ekvivalenttipituus on vaihtoehtoisesti: a. varusteen valmistajan ilmoituksen mukainen; arvon tulee perustua hyväksytyn laboratorion testiin; b. taulukon 7 mukainen edellyttäen ettei valmistajan ilmoittama arvo ole suurempi. Mikäli kulmassa, T- tai ristikappaleessa virtaussuunta ja halkaisija muuttuvat samassa pisteessä, kappaleen ekvivalenttipituus ja painehäviö liitetään halkaisijaltaan pienemmän putken pituuteen.

13 1 Sammutusvesiputkistot Putken osat ja venttiilit 90 kulma (standardi), kierreliitos 90 kulma (r/d = 1,5), hitsattava 45 kulma (standardi), kierreliitos T- tai ristikappale, (standardi), virtaus haarasta, kierreliitos Suoran teräsputken (C=10) ekvivalenttipituus (m) Nimellishalkaisija (mm) ,63 0,77 1,04 1, 1,46 1,89,37 3,04 3,67 4,30 5,67 7,4 0,30 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,10 1,43 1,7,00,64 3,35 0,34 0,40 0,55 0,66 0,76 1,0 1,7 1,61 1,96,30 3,05 3,89 1,5 1,54,13,44,91 3,81 4,75 6,10 7,36 8,61 11,34 14,85 Luistiventtiili, suoravirtaus ,38 0,51 0,63 0,81 0,97 1,13 1,50 1,97 Yksisuuntaventtiili, läppämalli ,4 3,18 3,94 5,07 6,1 7,17 9,40 1,30 Yksisuuntaventtiili, sienimalli ,08 18,91 19,71 5,46 30,67 35,88 47,7 61,85 Sulkuventtiili, läppämalli ,19,86 3,55 4,56 5,47 6,38 8,6 9,90 Istukkaventtiili ,43 1,64 6,80 34,48 41,64 48,79 64,9 84,11 Taulukko 7 Putkenosien ja venttiilien ekvivalenttipituudet Ekvivalenttipituudet voidaan tarvittaessa muuntaa toista C-kerrointa vastaaviksi kertomalla ne seuraavilla kertoimilla: C-kerroin Muunnoskerroin 0,714 0,850 1,000 1,160 1,330 5 Hyväksyttävät vesilähteet Palopostien vesilähteeksi soveltuu yleinen vesijohto tai luotettava talous- ja käyttövesijärjestelmä edellyttäen, että sen virtaama ja sitä vastaava paine ovat riittävät. Tällöin voidaan palopostit liittää suoraan ko. vesijohtoon. Liitäntä yleiseen vesijohtoon edellyttää vesilaitoksen lupaa ja D1-määräysten noudattamista. Yleisen vesilaitoksen vesijohtoon liittyvän vesimittarin vaikutus on otettava huomioon joko mittarin riittävällä mitoituksella tai automaattisella, käsikäyttöisellä tai kauko-ohjatulla ohikytkentäjärjestelmällä, josta on aina sovittava paikallisen vesilaitoksen kanssa. Virtaaman riittäessä, mutta paineen ollessa riittämätön, tulee asentaa sprinkleristandardien mukainen paineenkorotuspumppu. Tarvittaessa sammutusvesiputkiston vesilähteeksi rakennetaan pumppaamo voimassa olevan turvallisuusohjeen Sammutusvesipumppaamot mukaan. Lisävedenotto merestä voidaan myös hyväksyä, mutta tällöin on otettava huomioon suolaveden syövyttävä vaikutus. Jos otetaan vettä paloposteista, käynnistyvät sammutusvesipumput yleensä automaattisesti. Poikkeustapauksessa voidaan pumput käynnistää palopostien luota kaukokäynnistyspainikkeesta.

14 13 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe 6.1 Huuhtelu 6. Painekoe Asennettu putkisto tulee huuhdella. Huuhtelussa veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s, tai käyttöolosuhteissa esiintyvä virtaama +0 %. Huuhtelua on, mikäli mahdollista, jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Erillinen sammutusvesiputkisto venttiileineen tulee koeponnistaa vähintään 15 bar paineella tai paineella, joka on 50 % käyttöpainetta suurempi. Koeaika on vähintään tuntia. Putkiston tulee olla tiivis. Paloposteja syöttävälle talousvesiputkistolle riittää koepaineeksi 10 bar. Maanalaiset muoviputket koeponnistetaan noudattaen standardia SFS 3115: Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe. 7 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 7.1 Putkiston sijoitus Sammutusvesiputkisto on asennettu tilaan, jonka lämpötila ei laske alle +5 o C. Mikäli lämpötila saattaa alittaa em. lämpötilan, lämpöeristetään putkisto tältä osin ja varustetaan asianmukaisella saattolämmityksellä (kohta 4.4). Ulkopalopostit on suojattu jäätymistä vastaan. Putkisto on asianmukaisesti sijoitettu ja suojattu mekaanista vaurioitumista (mm. trukkiliikenteen aiheuttamat vauriot) ja palon rasituksia vastaan. 7. Putkiston kannatus Katso kohta Korroosionesto Korroosionesto vastaa käyttöolosuhteiden aiheuttamia rasituksia ja/tai on sovitun työselostuksen mukainen (kohta 3.5). 7.4 Palopostivarusteet Paloposti(sulku)venttiilit toimivat moitteettomasti. Seinäpalopostin DN 50 venttiiliin liitetty paloliitinpuolikas on standardin SFS 3798 mukainen. Ulkopalopostin DN 80 venttiili on asennettu siten, että paloletkussa oleva liitinpuolikas on vaikeuksitta liitettävissä venttiiliin. Paloletkut ovat standardin SFS-EN mukaisia. Pikapaloposteissa on standardin SFS-EN mukaiset hyväksymismerkinnät. Pikapalopostin/kaapin ovi avautuu 180 o. Letku purkautuu esteettä kelalta letkusta vedettäessä. Putkiston ja kelan väliseen liitäntäletkuun ei saa muodostua jyrkkää mutkaa kaappia avattaessa tai suljettaessa. Sulkuventtiilin käyttölaitteen ympärillä on ympyränmuotoinen vapaa tila, jonka säde on 90 mm laskettuna venttiilikaran keskiviivasta. Sulkuventtiilin välittömässä läheisyydessä on kilpi, jossa ilmoitetaan, että sulkuventtiili on avattava pikapalopostia käytettäessä.

15 14 Sammutusvesiputkistot 7.5 Vesilähteet Vesilähteen virtaama ja paine mitataan. Mittaus voidaan suorittaa kiinteällä mittalaitteella (turvallisuusohje Sammutusvesipumppaamot), selvittämällä riittävä määrä suihkuja tai muulla siirrettävällä mittauskalustolla. 8 Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Sammutusvesiputkisto tulee tarkastaa määräajoin. Putkiston yleiskunto ja korroosiosuojaus, kivenerotin, yksisuuntaventtiili ja sulkuventtiilit tarkastetaan vuosittain soveltuvin osin kohdan 8 mukaisesti. Pumppujen koekäytöstä on annettu ohjeita voimassa olevissa sprinkleristandardeissa sekä sprinklerilaitteiston ylläpitoa koskevassa turvallisuusohjeessa. 8.1 Ylläpitotarkastus 8. Venttiilit Ylläpitotarkastuksen suorittajaksi nimetään vastuuhenkilö. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen kaikkien venttiilien toiminta on tarkastettava ja kokeiltava vähintään kerran vuodessa. Normaalisti sammutusvesiputkistossa auki olevat venttiilit saa sulkea vain paloturvallisuudesta vastaavan henkilön työluvalla. Nämä venttiilit avataan välittömästi niiden sulkemisen aiheuttaneen työn tultua tehdyksi. 8.3 Letkukaluston tarkastus Sammutusvesiputkiston letkut on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8.4 Suihkuputket 9 Lähdeluettelo Suihkuputket on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9.1 Viranomaismääräykset ja ohjeet D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 007, Suomen rakentamismääräyskokoelma E, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 005, Suomen rakentamismääräyskokoelma Asetus pelastustoimesta 407/ Standardit ja normit SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku SFS-EN 671- Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa : Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku SFS-EN 1057 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön SFS 3115 Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnuksin SFS 3798 Paloliitin C, Liitinpuolikas LC SFS 3799 Paloliitin C, Tiiviste TC SFS 3800 Paloliitin C, Varmisterengas RC SFS 3801 Paloliitin C. Nippa sisäpuolisella kierteellä NCS SFS 380 Paloliitin C. Nippa ulkopuolisella kierteellä NCU

16 15 Sammutusvesiputkistot SFS 3803 Paloliitin C. Kansi KC SFS-EN Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket SFS-EN Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräkset DIN 1400 Wasserdurchfluss von Strahlrohrmundstücken oder Düsen SFS-EN 1845 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto 9.3 Säännöt ja suojeluohjeet Finanssialan Keskusliitto Sammutusvesipumppaamot, Turvallisuusohje, Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet, Turvallisuusohje 9.4 Suomen kuntaliiton julkaisut Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi Palopostien merkinnät: SFS 5715 Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. SFS-ISO 3864 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit 976/1994 Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä Rakennuksen turvamerkit SPEK opastaa, Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu.

17 16 Sammutusvesiputkistot LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS Palovaarallisuusluokka Palovaaran luonne Esimerkkejä 1 Toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai rajoitettu palovaara, kuten: Toiminnat, joissa aineita jähmeässä tai sulassa olomuodossa käsiteltäessä tai työstettäessä säteilylämpöä, valokaarta tai avointa liekkiä käyttäen esiintyy vähäisessä määrin palovaaraa. Toiminnat, joissa käsitellään kosteita raaka-aineita tai joissa kerrallaan käsiteltävien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden määrä on pieni. Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä käsitellään aineita, joihin kokemusperäisesti prosessiin kuuluvana tai käyttökokemuksiin liittyvänä sisältyy rajoitettu palovaara. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 o C tai sellaisia höyryjä ja pölyjä, jotka ovat vain rajoitetussa määrin palovaarallisia. Toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara tai joissa voi esiintyä räjähdysvaara, kuten: Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä syntyy prosessin laadun tai muun syyn johdosta sellaisia höyryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat muodostaa räjähtävän tai helposti syttyvän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään tuotannon tai varastoinnin yhteydessä herkästi syttyviä ja nopeasti lämpöä luovuttavia raaka-aineita, puolivalmisteita tai valmisteita. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan eriasteisesti palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 55 o C ja joiden höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään varsinaisia räjähdysaineita tai aineita, jotka esim. veden, ilman, kitkalämmön ja tärähdyksen vaikutuksesta voivat syttyä itsestään tai räjähtää. Autokorjaamot,- huoltamot Betoniteollisuus Elintarviketeollisuus Hiilivoimalat Kirjapainot Kiviteollisuus Konepajat Maataloustuotanto- ja varastointi Meijerit Metalliteollisuus Muuntoasemat Nahkateollisuus Palavien nesteiden (leimahduspiste yli 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Panimot Paperi- ja kartonkiteollisuus Pesulat Puristemuoviteollisuus Selluloosateollisuus Sementtiteollisuus Tekstiiliteollisuus Tiiliteollisuus Vesivoimalat Öljyvoimalat Bitumiteollisuus Jalostamot (palavat nesteet) Kattohuopateollisuus Lastulevyteollisuus Lujitemuoviteollisuus Mekaaninen puuteollisuus (kuiva puutavara) Myllyt, rehuvarastot Palavien nesteiden (leimahduspiste enintään 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Pintakäsittelyosastot paperi- ja kartonkiteollisuudessa Räjähdysainetehtaat Sahateollisuus Turvevoimalat ja turpeenkäsittelylaitokset Vaahtomuoviteollisuus Vaneriteollisuus Vanuteollisuus Öljynpuhdistamoiden määrätyt osat

18 17 Sammutusvesiputkistot LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA B1 Kohde Vaneritehdas, palovaarallisuusluokka, palokuorma MJ/m B Samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä ja niiden sijoittaminen Taulukosta 5 saadaan samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä. Samanaikaisesti käytetään kahta DN 5 pikapalopostia kahta DN 50 sisäpalopostia neljää DN 80 ulkopalopostia Pika- ja sisäpalopostit on sijoitettu rakennukseen siten, että rakennuksen jokaiseen kohtaan voidaan selvittää kaksi pikapalopostin ja kaksi sisäpalopostinsuihkua samanaikaisesti. Rakennuksen ulkopuolelle on sijoitettu neljä ulkopalopostia. Palopostien sijoittelu käy ilmi pohjapiirroksesta. Rakennuksen sisällä samaan syöttöputkeen on aina liitetty pikapaloposti ja sisäpalopostin ulosotto. Tämän vuoksi molempien palopostien mitoituspistettä voidaan pitää yhteisenä. B3 Palopostien mitoitusvirtaamat Palopostien mitoitusvirtaamat saadaan taulukosta 6. jokaisen käytössä olevan pikapalopostin DN 5 mitoitusvirtaama: 100 l/min,5 bar jokaisen käytössä olevan palopostin DN 50 mitoitusvirtaama: 50 l/min 3,0 bar jokaisen käytössä olevan ulkopalopostin DN 80 mitoitusvirtaama: 500 l/min 3,0 bar B4 Sammutusvesiputkiston mitoitus arvioidaan putkikoot piirustukseen merkityn mukaisesti mitoituksen määräävät palopostit ovat kohdassa 1 ja, niiden käyttäminen aiheuttaa suurimman kuorman vesilähteelle pika- ja sisäpalopostin mitoituspiste on tässä tapauksessa yhteinen. Mitoituspisteen virtaama on pikapalopostin ja sisäpalopostin yhteisvirtaama 350 l/min ja minimipaine on 3,0 bar, koska sisäpalopostin vaatima minimipaine on määräävä. Pika- ja sisäpalopostien käyttö Palopostit kohdassa 1 aiheuttavat suuremman kuorman vesilähteelle kuin kohdassa kaksi, koska kohdan 1 paloposteja syöttävän putken ekvivalenttipituuden oletetaan esimerkissä olevan suurempi kuin kohdan paloposteja syöttävän putken (putkistot ovat muilta osin samanlaiset). Pisteessä a saatava painevaatimus on riittävä tällöin myös kohdan paloposteille. Kohdassa 1 sijaitsevien pikapalopostin ja sisäpalopostin aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä a on 350 l/min ja,8 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 34 m d s = 53,0 mm Q = 350 l/min

19 18 Sammutusvesiputkistot p h häv = - 8 mvp = - 0,8 bar Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar Tällöin painevaatimus pisteessä a on p 0,3 bar + 0,6 bar + ( -0,8 ) bar =,8 bar Pisteessä b kohtien 1 ja palopostit aiheuttavat vesilähteelle hydraulisen kuorman, joka on 700 l/min ja = 5,7 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 10 m d s = 80,8 mm Q = 700 l/min = 1 mvp = 1, bar p h häv Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 1,7 bar Tällöin painevaatimus pisteessä b on p =,8 bar + 1,7 bar + 1, bar = 5,7 bar Ulkopalopostien käyttö Suurimman hydraulisen kuorman aiheuttaa putkisto, jossa sijaitsevat ulkopalopostit 3 ja 4. Ulkopalopostien putkisto on mitoitettava siten, että palopostien minimipaineen, mitoitusvirtaaman aiheuttaman painehäviön ja hydraulisen korkeuseron aiheuttaman paineen summa jää pienemmäksi kuin 5,7 bar pisteessä b. Ulkopalopostien aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä b on Q = l/min ja p = 4,5 bar. laskennassa käytetyt arvot: (putki PEH 90): l ekv = 141 m d s = 76,6 mm Q = 500 l/min = 1 mvp = 0,1 bar p h häv Putki PEH 110 l ekv d s Q p h häv = 140 m = 93,8 mm = l/min = 0 mvp Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar + 0,8 bar = 1,4 bar Tällöin painevaatimus pisteessä on p = 3,0 bar + 1,4 bar + 0,1 bar = 4,5 bar. Koska ulkopalopostien asettama vaatimus vesilähteen paineelle pisteessä b jää pienemmäksi kuin rakennuksen sisällä olevien palopostien vaatima paine, ulkopaloposteja syöttävän palovesiputkiston koko on riittävä.

20 19 Sammutusvesiputkistot B5 Vesilähteelle asetettava vaatimus Kaikkien palopostien yhtäaikainen käyttö asettaa vaatimuksen vesilähteelle, joka on Q = 700 l/min ja p = 5,7 bar. Kokonaisvirtaama Q = 700 l/min muodostuu kahden pikapalopostin, kahden sisäpalopostin ja neljän ulkopalopostin yhteisvirtaamasta. Vesilähteen paineen ollessa tällä virtaamalla p = 5,7 bar kaikilla käytössä olevilla paloposteilla täyttyy minimipainevaatimus. Mikäli rakennuksen sisällä paloposteja syöttävän putken koko valittaisiin DN 100, vesilähteelle ei asetettaisi niin suurta vaatimusta kuin käytettäessä DN 80 putkea. Käytettäessä DN 100 putkea, vesilähteelle asetettava vaatimus olisi Q = 700 l/min ja P = 4,5 bar.

21 0 Sammutusvesiputkistot LIITE C PALOPOSTEJA Kuva 1. Pikapaloposti Kuva 3. Vaahtopikapaloposti sumusuuttimella kalvovaahtonesteille Kuva. Seinäpaloposti Kuva 4. Vaahtopaloposti keskivaahtosingolla monitoimi- ja kalvovaahtonesteille Kuva 7. Rakennus- ja seinäpaloposti Kuva 5. Vaahtopikapaloposti sumusuihkuputkella, välisekoittajalla ja vaahtonestesäiliöllä Kuva 6. Rakennuspaloposti Kuva 8. Palopostiasema

22 1 Sammutusvesiputkistot

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001: 2007-06 (fi) (EFSAC:in hyväksyntä) Copyright: CEA 26 Boulevard Haussmann - 75009 Paris www.cea.assur.org

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus Sisältö... 1 1. Johdanto... 1 2. Määräykset ja ohjeet... 1 3. Määritelmiä... 2 4. käyttöön liittyvät paloriskit... 3 5. Rakenteellinen paloturvallisuus... 4 5.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena... 5

Lisätiedot

Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus

Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus 2012 Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.7.2012 1 Sisältö 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Lainsäädäntöä... 3 3 ALKUSAMMUTUSKALUSTON VALINTA... 5 3.1 Yleisimpien sammuttimien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Pentti Harju Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Sisältö 1. Vesi 1.1. Suomessa paljon pintaa, mutta vähän vettä 10 1.2. Vesi Euroopassa ja kauempanakin 10 1.3. Veden kiertokulku 11 1.4. Vesi ja ihminen

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille

Lisätiedot

FI/Asennusopas/IM-1449-1. FI Asennusopas. Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. 2015 Absolent AB. www.absolent.com

FI/Asennusopas/IM-1449-1. FI Asennusopas. Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. 2015 Absolent AB. www.absolent.com FI/Asennusopas/IM-1449-1 FI Asennusopas 1 FI/Asennusopas/IM-1449-1 2 FI/Asennusopas/IM-1449-1 1 Johdanto Absolent-suodattimia asennetaan nykyään ympäri maailman. Putkiston rakennetta ja suodattimiemme

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus

Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2007 Sisällys MÄÄRITTELYT 1 SOVELTAMISALA 2 YLEISET

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot