SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015"

Transkriptio

1 SAMMUTUSVESIPUTKISTOT Turvallisuusohje

2 1 Sammutusvesiputkistot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus Velvoittavuus Käyttötarkoitus Palopostit Sisäpalopostit Pikapalopostit DN 0 ja DN Seinäpalopostit DN Vaahtopalopostit Ulkopalopostit Rakennuspalopostit DN 50 ja DN Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Maapalopostit DN 80 ja suurempi... 4 Palopostikalusto Suihkuputket Letkukalusto Paloliittimet Palopostiventtiilit Merkinnät ja käyttöohjeet Putkistot ja putkivarusteet Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Sammutusvesiputkiston rakenne Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien pintakäsittely ja merkinnät Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Palopostien lukumäärä kohteessa Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Painehäviöt putkissa Kertavastukset Hyväksyttävät vesilähteet... 1

3 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe Huuhtelu Painekoe Vastaanottotarkastus Putkiston sijoitus Putkiston kannatus Korroosionesto Palopostivarusteet Vesilähteet Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Ylläpitotarkastus Venttiilit Letkukaluston tarkastus Suihkuputket Lähdeluettelo Viranomaismääräykset ja ohjeet Standardit ja normit Säännöt ja suojeluohjeet Suomen kuntaliiton julkaisut LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA LIITE C PALOPOSTEJA... 0

4 3 Sammutusvesiputkistot Sammutusvesiputkistot turvallisuusohje Velvoittavuus ja käyttötarkoitus 0.1 Velvoittavuus Tämä Finanssialan Keskusliitossa laadittu ohje ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan. 0. Käyttötarkoitus 1 Palopostit Tämä turvallisuusohje antaa ohjeita rakennusten sekä teollisuus- ja varastokohteiden oman sammutusvesiputkiston, siihen liitettävien laitteiden ja vesilähteiden suunnittelua ja asentamista varten. Kunnan yleisen vedenjakelujärjestelmän osana olevat palopostit rakennetaan kunnan sammutusvesisuunnitelman perusteella ja noudattaen Suomen Kuntaliiton antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Yleiseen vesijohtoon kuuluvat palopostit voivat täydentää tämän ohjeen mukaista sammutusvesiputkistoa. Sammutusvesiputkiston tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa tulipalon sammutusta. Jotta paloposteja voidaan käyttää tehokkaasti sammutuksessa, on varmistettava, että vesimäärä ja paine ovat tämän ohjeen mukaisesti riittävät ja että vesilähde on luotettava. Sisäpaloposti on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen alkusammutusta varten ja ulkopaloposti palokunnan sammutusveden ottoa varten. Yleensä rakennuksen sisällä oleva sammutusvesiputkisto varustetaan DN 5 pikapaloposteilla henkilökunnan käyttöä varten. Tarvittaessa samaan putkistoon asennetaan DN 50 sisäpaloposteja. Vesi sopii useimpien kiinteiden aineiden sammuttamiseen. Sitä voi käyttää myös palavien nesteiden sammutukseen, kun leimahduslämpötila on yli +55 o C. Tällöin on huomioitava nesteen ylivuotovaara. Veden käyttöä tulee välttää veden kanssa reagoivien aineiden (kuten rasvan tai bitumin) sammutukseen. 1.1 Sisäpalopostit Sisäpaloposteja ovat pikapalopostit, seinäpalopostit ja vaahtopalopostit. Kylmissä rakennuksissa voidaan käyttää lämpöeristettyyn kaappiin sijoitettua pika- tai seinäpalopostia. Kaappi ja syöttöputki pidetään lämpimänä termostaatilla ohjatulla sähkölämmityslaitteella Pikapalopostit DN 0 ja DN 5 Pikapaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu sulkuventtiilillä, kelalla olevalla, muotonsa säilyttävällä letkulla ja suihkuputkella. Pikapaloposti rakennetaan ja varustetaan standardin SFS-EN mukaan. Pikapalopostin yhteyteen voidaan rakentaa DN 50 liitin palokunnan sammutusveden tarvetta varten Seinäpalopostit DN 50 Seinäpaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu letkulla ja suihkuputkella.

5 4 Sammutusvesiputkistot Kohteissa, joissa tiedetään tarvittavan paljon sammutusvettä, varustetaan rakennus seinäpalopostein. Seinäpaloposti varustetaan kohdan 3 mukaisesti Vaahtopalopostit Erityiskohteissa (esim. palavaa nestettä sammutettaessa) voidaan seinä- ja pikapalopostit varustaa vaahtonesteen syöttömahdollisuudella. Vaahtonesteet valitaan sammutettavan aineen mukaan. Käytettävä vaahtoneste ja sammutettava neste määräävät tarvittavan vaahtokaluston. 1. Ulkopalopostit Ulkopaloposteja ovat rakennuspalopostit, palopostiasemat ja maapalopostit. Ulkopalopostit on tarkoitettu ensisijaisesti palokunnan käyttöön. Mikäli ulkopaloposteja käytetään alkusammutukseen, ne varustetaan letkukalustolla ja suihkuputkella kohdan 3 mukaisesti Rakennuspalopostit DN 50 ja DN 80 Rakennuspaloposti on rakennukseen asennettu, jäätymiseltä suojattu paloposti, jota voi käyttää rakennuksen ulkopuolelta. 1.. Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Palopostiasema on maassa tai maan päällä sijaitsevaan sammutusputkistoon liitetty ja useilla liittimillä varustettu, suurelle vesimäärälle mitoitettu paloposti, joka on tarkoitettu palokunnan käyttöön. Palopostiasemien letkuliittimet ovat DN 80 tai suurempia. Palopostiasemassa voi olla liitäntä, johon voidaan liittää erillinen jakotukki. Jakotukissa on useita venttiileillä varustettuja letkuliittimiä. Palopostiasemat, jotka ovat vilkkaasti liikennöidyllä alueella tai varastoalueella, varustetaan tarvittaessa suojakaiteella, joka estää palo-postien eteen pysäköinnin, kuormaukset ja niihin törmäämisen Maapalopostit DN 80 ja suurempi Maapaloposti on maassa sijaitsevaan sammutusvesiputkistoon liitetty ja maahan asennettu paloposti, josta veden saamiseksi tarvitaan pystyputki. Pystyputkella maapaloposti liitetään letkujohtoon. Maapalopostin suojakansi on maanpinnan tasolla. Teollisuus- ja varastoalueilla ei suositella käytettäväksi maapaloposteja, koska ne peittyvät helposti esimerkiksi kuljetusvälineiden tai tavaroiden alle ja ovat vaikeita löytää.

6 5 Sammutusvesiputkistot Palopostikalusto Palopostikalustoa ovat suihkuputket, letkukalusto, palo(letku)liittimet, paloposti(sulku)venttiilit, merkinnät ja käyttöohjeet..1 Suihkuputket Suihkuputkina käytetään säädettäviä sumusuihkuputkia. Suihkuputken suuttimen halkaisija on taulukon 1 mukainen. Palopostityyppi Pikapaloposti DN 0 Pikapaloposti DN 5 Sisäpaloposti DN 50 Ulkopaloposti DN 80 Taulukko 1 Suuttimen halkaisija 7 mm 10 mm 9 tai 1 mm tilanteen mukaan. Letkukalusto Pikapalopostissa DN 0 tai DN 5 on letkun oltava 19, 5 tai 33 mm läpimittaista puolijäykkää kumiletkua kelalle rullattuna (standardi SFS-EN 671-1). Seinäpalopostissa DN 50 on oltava vähintään yksi 0 m pitkä, 5 mm pinnoitettu letku. Letku sijoitetaan laskostettuna letkukehikkoon (-telineeseen). Ulkopalopostien letkut ovat 76 mm sisäpinnoitettuja 0 m pitkiä letkuja, jotka sijoitetaan esim. letkukehikkoihin. Ulkopalopostien letkukalusto voidaan sijoittaa joko paloposteille tai keskitetysti kalustokaappeihin..3 Paloliittimet Seinäpalopostin DN 50 ja ulkopalopostien DN 80 tai tätä suurempien ulkopalopostien palo(letku)liittimien tulee olla palokunnan kaluston kanssa yhteensopivia..4 Palopostiventtiilit Paloposti(sulku)venttiili on palopostin yhteydessä oleva sulkuventtiili. DN 80 ja suurempien palopostien sulkuventtiileinä tulee käyttää hitaasti suljettavia (varustettuna hidastusvaihteella) sulkuventtiileitä paineiskujen välttämiseksi. Yleiseen vesijohtoverkkoon liitetyssä putkistossa saa nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko olla enintään DN 50. Seuraavan kokoisia ja tyyppisiä venttiileitä suositellaan käytettäväksi: Venttiilin koko DN 5 DN 50 DN 80 DN 100 Taulukko Standardi SFS-EN SFS-EN Merkinnät ja käyttöohjeet Paloposteista tulee olla käytettävissä sijoituspiirustukset. Palopostit tulee merkitä selvästi ja merkit tulee sijoittaa näkyvälle paikalle. Palopostien merkinöistä tietoa antavia standardeja ja ohjeita on lueteltu kohdassa 9.

7 6 Sammutusvesiputkistot Suurten kohteiden palopostit on suositeltavaa numeroida käytön ja ylläpidon helpottamiseksi. Pikapalopostin sulkuventtiilin luona on oltava tarra tai kilpi, jossa on venttiilin kuva ja selvästi merkityt venttiilin auki- ja kiinniasennot. Esimerkiksi: PIKAPALOPOSTIN SULKUVENTTIILI avaa ennen käyttöä sulje käytön jälkeen. Jos palopostien käyttö edellyttää putkistossa olevan venttiilin avaamista tai pumpun kaukokäynnistystä painikkeesta, tulee palopostien luo sijoittaa tätä koskevat ohjeet. 3 Putkistot ja putkivarusteet 3.1 Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkien koko määrätään suurimman sallittavan painehäviön perusteella. Mitoitusmenetelmät on esitetty kohdassa 4.4. Putkien materiaali eri käyttökohteissa valitaan seuraavasti: Materiaali Muovi (PEH) GRE (lasikuituvahvisteinen epoksiputki) Käyttökohde Maassa Maassa ja ilmassa, ei kuitenkaan putkistoissa, jotka ovat yhteisiä sprinklerilaitteistoille ja sammutusvesiputkistoille (käytössä on huomioitava mahdolliset standardin asettamat rajoitukset) Valurauta Maassa ja putkitunneleissa. Kiinnitettävä erityistä huomiota putkien tuentaan ja liitosten tiiviyteen maan liikkumisen ja paineiskujen aiheuttamien rasitusten vuoksi Teräs Teollisuus- ja varastorakennuksissa mikäli vesilähteenä ei ole talousvesiputkisto tai yleinen vesijohtoverkosto. Suojattava käytön mukaisesti ulkopuolisella maalauksella tai muulla pintakäsittelyllä. Sinkitty teräs Rakennuksen sisällä, putkisilloilla ym. Ruostumaton teräs Syövyttävissä oloissa, kun veden ph on 6,5...9,0, Haponkestävä teräs Vaativissa (esim. syövyttävissä, happoa sisältävissä) oloissa. Kupari Kun veden ph on 6,5...9,0. Taulukko 3 Sammutusvesiputkistoa liitettäessä vettä syöttävään putkistoon, materiaalin valinnassa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset ja ohjeet, jotka koskevat mm. asentamista rakenteiden sisälle ja eri ainetta olevien putkien liittämistä toisiinsa. Putkiston paineenkestävyyden on oltava suurimman käyttöpaineen suuruinen, kuitenkin vähintään 1 bar. Mitoituksessa otetaan huomioon putkistossa esiintyvät paineiskut. 3. Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden on täytettävä vähintään edellä mainitut putkien koko-, materiaali- ja paineenkestävyysvaatimukset (Standardi SFS-EN 671-1). Samalla on otettava erityisesti huomioon korroosionkestävyys. 3.3 Sammutusvesiputkiston rakenne Jos palopostit liitetään yleiseen vesijohtoon, palopostihaarat varustetaan sulku- ja yksisuuntaventtiileillä. Sulkuventtiileinä käytetään venttiilejä, jotka eivät aiheuta haitallisia

8 7 Sammutusvesiputkistot paineiskuja. Nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko saa olla enintään DN 50. Suurempien venttiilien tulee olla hitaasti suljettavaa mallia. 3.4 Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Maan päällä tai maan alla routivassa syvyydessä kulkeva sammutusvesiputkisto pidetään tyhjillään kylmänä vuodenaikana ja paineistetaan tarvittaessa. Sammutusvesiputkisto on asennettava siten, että putkisto on tyhjennettävissä. Kaadon tulee olla vähintään 4. Maan alla kulkeva sammutusvesiputkisto on routarajan alapuolella kulkeva paineellinen putkisto. Tällöin myös palopostiventtiili sijoitetaan jäätymättömään syvyyteen. Venttiilien karat, kääntövarret ja palopostien ulosotot tuodaan 1 m maanpinnan yläpuolelle, jotta ne eivät talvella hautaudu lumen alle. Palopostiventtiili voidaan joko sijoittaa venttiilikaivoon, jolloin nousuputki varustetaan tyhjennysventtiilillä, tai asentaa maahan, jolloin nousuputki tyhjennetään pumpulla, ellei vettä voi valuttaa soraan. Palopostit suojataan lumelta suojalaatikoilla. Jos putket ovat alttiina jäätymiselle, on ne lämpöeristettävä ja varustettava saattolämmityksellä. Putkien saattolämmityksessä käytetään eristeen ja putken rajapinnassa kahta erillistä lämmityskaapelia, joita ohjataan mittauskaapeleilla alarajahälytyksin. Kumpikin lämmityskaapeli antaa erikseen riittävän lämmitystehon. Myös muu yhtä luotettava saattolämmitys hyväksytään Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien asentamisessa otetaan huomioon etenkin seuraavat asiat: Turvallinen sijoitus palon aiheuttamien sortumien, lämpörasitusten ja mekaanisten rikkojen varalta (trukit, nosturit yms.). Putki, joka sortuman yhteydessä saattaa vahingoittua, on voitava eristää laajemmasta verkosta turvalliseen paikkaan sijoitetulla, hyvin näkyvästi merkityllä sulkuventtiilillä. Putkien tuenta ja asennussyvyys maassa sekä eristäminen ja tarvittaessa lämmitys, (katso D1). Putkiston tyhjennysten järjestäminen. Putkien kannatus suoritetaan seuraavin periaattein: Kannakkeiden tulee olla voimassa olevien sprinkleristandardien mukaiset Kannakkeiden on kestettävä ja sallittava lämpötilan vaihtelut sekä kestettävä palon aiheuttamat rasitukset. Virtaavan veden paineiskut tai reaktiovoimat suunnan muutoskohdissa eivät saa irrottaa putkia, avata liitoksia tai rikkoa kannatuksia. Tärinä ei saa rikkoa tai avata kannakkeita tai putkia. Kannakkeiden osien on oltava palamatonta materiaalia.

9 8 Sammutusvesiputkistot Teräs- ja kupariputkien kannatuspisteiden välinen suurin etäisyys on esitetty taulukossa 4. Muiden putkien kannatusvälit on esitetty voimassa olevissa sprinkleristandardeissa. Teräsputket Nimellishalkaisija (mm) Suurin sallittu kannatusväli (m),5 3,0 4,0 5,0 6,5 Taulukko 4 Putkien kannatusvälit Kupariputket Nimellishalkaisija (mm) , Suurin sallittu kannatusväli (m) 1,5,5 3,0 3.5 Putkien pintakäsittely ja merkinnät Pintakäsittelyssä (sisä- ja ulkopuolinen) on otettava huomioon korroosionesto. Putkien merkinnästä annetaan ohjeita standardissa SFS Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja 4.1 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Taulukossa 5 annetaan suositeltava vähimmäismäärä paloposteja, joita voidaan käyttää samanaikaisesti palon sammuttamiseen rakennuksen jokaisessa kohdassa. Tilat tulee ensisijaisesti varustaa pikapaloposteilla. Kohteet, joissa palokuorma ja/tai palon leviämisnopeus ovat normaalia suuremmat tai palolaitoksen toimintavalmiusaika kohteeseen on pitkä, varustetaan pikapalopostien lisäksi DN 50 sisäpaloposteilla ja tarvittaessa myös DN 80 ulkopaloposteilla. Sisä- ja ulkopalopostien tehokas käyttö edellyttää henkilöstön kouluttamista.

10 9 Sammutusvesiputkistot 4. Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Taulukossa 6 annetaan yhden palopostin mitoitusvirtaama ja virtaamaa vastaava vähimmäispaine. Jokaisen rakennuksessa samanaikaisesti käytettävän palopostin mitoitusvirtaaman ja sitä vastaavan vähimmäispaineen on liitäntäpisteessä oltava vähintään taulukossa 6 annetun suuruinen. Liitäntäpisteen enimmäispaine saa olla enintään 8,0 bar. RAKENNUKSEN KÄYTTÖTAPA SAMANAIKAISESTI KÄYTETTÄVIEN PALOPOSTIEN LUKUMÄÄRÄ Pikapalopostit Majoitustilat ( 1 ) 1 Hoitolaitokset ( 1 ) 1 Työpaikkatilat ( 1 ) 1 Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka 1 (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m ) Autosuojat 1 Taulukko 5 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä 1) Pikapaloposteina tulisi käyttää DN 5 pikapaloposteja. sisäpalopostit Ulkopalopostit DN 0 1) DN 5 DN 50 DN ) Samanaikaisesti käytettävien sisä- ja ulkopalopostien lukumäärästä ja sammutusvesiputkiston mitoitusperusteista sovitaan yrityksen, paloviranomaisen ja vakuutusyhtiön kanssa, jos palon sammuttamiseen tarvitaan poikkeuksellisen suuria vesimääriä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi korkeat varastot, vaarallisten kemikaalien teolliset käsittely- ja varastokohteet ja mekaanisen metsäteollisuuden kohteet.

11 10 Sammutusvesiputkistot Paloposti Mitoitusvirtaama (Q) l / min Vähimmäispaine (p) bar Pikapaloposti DN 0 50,5 Pikapaloposti DN 5 100,5 Sisäpaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Taulukko 6 Yhden palopostin mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine liitäntä-pisteessä 1 ) 1) Liitäntäpiste on pikapaloposteissa kiinteän palovesiputkiston ja pikapalopostin letkun liitäntäkohta (yleensä heti pikapalopostin sulkuventtiilin jälkeen) sisä- ja ulkopalopostissa kiinteän palovesiputkiston ja letkukaluston liitäntäkohta. 4.3 Palopostien lukumäärä kohteessa Palopostien kokonaislukumäärä kohteessa määräytyy samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärän ja niiden letkujen pituuden sekä suojattavan kohteen kokonaispinta-alan mukaan. Pikapalopostin ja sisäpalopostin selvitysetäisyys sisätiloissa on enintään 30 m. Selvitysetäisyyttä pienentävät rakenteiden ja suurten koneiden tai konelinjojen sijainnit. Ulkopalopostit sijoitetaan siten, ettei postin selvitysetäisyys sammutuskohteeseen ylitä 60 m. Hyvin sijoitettu paloposti on nopeasti havaittavissa helppo ja nopea käyttää suojassa sään vaikutuksilta suojassa tavarankuljetuksilta ja trukkiliikenteeltä kulkureittien vieressä tai pilarilinjoilla sijoitettu keskeisesti tiloihin, jolloin sillä katettava alue on suurimmillaan 4.4 Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Sammutusvesiputkisto mitoitetaan painehäviölaskelmilla. Kaikkien samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä saadaan taulukosta 5 ja liitäntäpaineet sekä mitoitusvirtaamat taulukosta 6. Putkiston hydraulisesti etäisimmät palopostit muodostuvat määrääviksi. Putkiston mitoituksessa on otettava huomioon hydrauliset korkeuserot. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen muiden palopostien liitäntäpaineet yleensä ylittävät vaaditut arvot mitoitusvirtaamalla, koska ne sijaitsevat lähempänä vesilähdettä. Käytössä olevan palopostin todellinen virtaama voi vaihdella, koska käyttäjä säätää virtaamaa palopostiin liitetyn suihkuputken venttiilillä. Sammutusvesiputkiston mitoituksessa lähtökohtana on kuitenkin taulukossa 6 annetut mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine. Jos palopostit liitetään talous- tai käyttövesijohtoon, lisätään muu vedenkulutus sammutusvesiputkiston mitoitusvirtaamaan niissä putkistoissa, jotka ovat yhteisiä paloposteille ja muille kulutuslaitteille.

12 11 Sammutusvesiputkistot Erillinen sammutusvesiputkisto on rakennettava, jos käyttö- tai talousvesiputkistosta ei saada vettä paloposteille riittävällä paineella tai virtaamalla. Sammutusvesiputkisto rakennetaan rengasjohtona voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisesti. Putkisto varustetaan sulkuventtiileillä siten, että tarvittaessa voidaan sulkea osa putkistoa esimerkiksi korjaustöiden vuoksi ja samalla pitää suurin osa käyttökunnossa. Myös luotettavuuden kannalta rengasjohto on edullinen. Tämä putkisto varustetaan tarvittaessa voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisella paineenkorotuspumpulla tai sammutusvesipumppaamolla Painehäviöt putkissa Virtauksen aiheuttama painehäviö on hydraulisesti laskettava. Laskenta tulisi tehdä Hazen- Williamsin kaavan avulla: p = 6, C 1,85 d 4,87 L Q1,85 missä: p on virtauksen aiheuttama painehäviö, bar Q on virtaama putkessa, l/min d on putken keskimääräinen sisähalkaisija, mm C on putken kuntoa ja laatua vastaava kerroin L on putken ja putken osien ekvivalenttipituus, m Eri putkilaatujen C-kertoimet: Putkilaatu C-kerroin Valurauta 100 Pallografiittivalurauta 110 Teräs 10 Sinkitty teräs 10 Keskipakovalettu sementti 130 Ruostumaton teräs 140 Lasikuitu 140 Muovi 140 Virtausnopeudesta johtuvat painehäviöt voidaan jättää huomioon ottamatta Kertavastukset Virtauksen aiheuttama painehäviö venttiileissä ja putkiston osissa, joissa virtauksen suunnanmuutos on 45º tai suurempi, on laskettava käyttäen ekvivalenttipituutta ja kohdassa 4.4. annettua kaavaa. Ekvivalenttipituus on vaihtoehtoisesti: a. varusteen valmistajan ilmoituksen mukainen; arvon tulee perustua hyväksytyn laboratorion testiin; b. taulukon 7 mukainen edellyttäen ettei valmistajan ilmoittama arvo ole suurempi. Mikäli kulmassa, T- tai ristikappaleessa virtaussuunta ja halkaisija muuttuvat samassa pisteessä, kappaleen ekvivalenttipituus ja painehäviö liitetään halkaisijaltaan pienemmän putken pituuteen.

13 1 Sammutusvesiputkistot Putken osat ja venttiilit 90 kulma (standardi), kierreliitos 90 kulma (r/d = 1,5), hitsattava 45 kulma (standardi), kierreliitos T- tai ristikappale, (standardi), virtaus haarasta, kierreliitos Suoran teräsputken (C=10) ekvivalenttipituus (m) Nimellishalkaisija (mm) ,63 0,77 1,04 1, 1,46 1,89,37 3,04 3,67 4,30 5,67 7,4 0,30 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,10 1,43 1,7,00,64 3,35 0,34 0,40 0,55 0,66 0,76 1,0 1,7 1,61 1,96,30 3,05 3,89 1,5 1,54,13,44,91 3,81 4,75 6,10 7,36 8,61 11,34 14,85 Luistiventtiili, suoravirtaus ,38 0,51 0,63 0,81 0,97 1,13 1,50 1,97 Yksisuuntaventtiili, läppämalli ,4 3,18 3,94 5,07 6,1 7,17 9,40 1,30 Yksisuuntaventtiili, sienimalli ,08 18,91 19,71 5,46 30,67 35,88 47,7 61,85 Sulkuventtiili, läppämalli ,19,86 3,55 4,56 5,47 6,38 8,6 9,90 Istukkaventtiili ,43 1,64 6,80 34,48 41,64 48,79 64,9 84,11 Taulukko 7 Putkenosien ja venttiilien ekvivalenttipituudet Ekvivalenttipituudet voidaan tarvittaessa muuntaa toista C-kerrointa vastaaviksi kertomalla ne seuraavilla kertoimilla: C-kerroin Muunnoskerroin 0,714 0,850 1,000 1,160 1,330 5 Hyväksyttävät vesilähteet Palopostien vesilähteeksi soveltuu yleinen vesijohto tai luotettava talous- ja käyttövesijärjestelmä edellyttäen, että sen virtaama ja sitä vastaava paine ovat riittävät. Tällöin voidaan palopostit liittää suoraan ko. vesijohtoon. Liitäntä yleiseen vesijohtoon edellyttää vesilaitoksen lupaa ja D1-määräysten noudattamista. Yleisen vesilaitoksen vesijohtoon liittyvän vesimittarin vaikutus on otettava huomioon joko mittarin riittävällä mitoituksella tai automaattisella, käsikäyttöisellä tai kauko-ohjatulla ohikytkentäjärjestelmällä, josta on aina sovittava paikallisen vesilaitoksen kanssa. Virtaaman riittäessä, mutta paineen ollessa riittämätön, tulee asentaa sprinkleristandardien mukainen paineenkorotuspumppu. Tarvittaessa sammutusvesiputkiston vesilähteeksi rakennetaan pumppaamo voimassa olevan turvallisuusohjeen Sammutusvesipumppaamot mukaan. Lisävedenotto merestä voidaan myös hyväksyä, mutta tällöin on otettava huomioon suolaveden syövyttävä vaikutus. Jos otetaan vettä paloposteista, käynnistyvät sammutusvesipumput yleensä automaattisesti. Poikkeustapauksessa voidaan pumput käynnistää palopostien luota kaukokäynnistyspainikkeesta.

14 13 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe 6.1 Huuhtelu 6. Painekoe Asennettu putkisto tulee huuhdella. Huuhtelussa veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s, tai käyttöolosuhteissa esiintyvä virtaama +0 %. Huuhtelua on, mikäli mahdollista, jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Erillinen sammutusvesiputkisto venttiileineen tulee koeponnistaa vähintään 15 bar paineella tai paineella, joka on 50 % käyttöpainetta suurempi. Koeaika on vähintään tuntia. Putkiston tulee olla tiivis. Paloposteja syöttävälle talousvesiputkistolle riittää koepaineeksi 10 bar. Maanalaiset muoviputket koeponnistetaan noudattaen standardia SFS 3115: Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe. 7 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 7.1 Putkiston sijoitus Sammutusvesiputkisto on asennettu tilaan, jonka lämpötila ei laske alle +5 o C. Mikäli lämpötila saattaa alittaa em. lämpötilan, lämpöeristetään putkisto tältä osin ja varustetaan asianmukaisella saattolämmityksellä (kohta 4.4). Ulkopalopostit on suojattu jäätymistä vastaan. Putkisto on asianmukaisesti sijoitettu ja suojattu mekaanista vaurioitumista (mm. trukkiliikenteen aiheuttamat vauriot) ja palon rasituksia vastaan. 7. Putkiston kannatus Katso kohta Korroosionesto Korroosionesto vastaa käyttöolosuhteiden aiheuttamia rasituksia ja/tai on sovitun työselostuksen mukainen (kohta 3.5). 7.4 Palopostivarusteet Paloposti(sulku)venttiilit toimivat moitteettomasti. Seinäpalopostin DN 50 venttiiliin liitetty paloliitinpuolikas on standardin SFS 3798 mukainen. Ulkopalopostin DN 80 venttiili on asennettu siten, että paloletkussa oleva liitinpuolikas on vaikeuksitta liitettävissä venttiiliin. Paloletkut ovat standardin SFS-EN mukaisia. Pikapaloposteissa on standardin SFS-EN mukaiset hyväksymismerkinnät. Pikapalopostin/kaapin ovi avautuu 180 o. Letku purkautuu esteettä kelalta letkusta vedettäessä. Putkiston ja kelan väliseen liitäntäletkuun ei saa muodostua jyrkkää mutkaa kaappia avattaessa tai suljettaessa. Sulkuventtiilin käyttölaitteen ympärillä on ympyränmuotoinen vapaa tila, jonka säde on 90 mm laskettuna venttiilikaran keskiviivasta. Sulkuventtiilin välittömässä läheisyydessä on kilpi, jossa ilmoitetaan, että sulkuventtiili on avattava pikapalopostia käytettäessä.

15 14 Sammutusvesiputkistot 7.5 Vesilähteet Vesilähteen virtaama ja paine mitataan. Mittaus voidaan suorittaa kiinteällä mittalaitteella (turvallisuusohje Sammutusvesipumppaamot), selvittämällä riittävä määrä suihkuja tai muulla siirrettävällä mittauskalustolla. 8 Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Sammutusvesiputkisto tulee tarkastaa määräajoin. Putkiston yleiskunto ja korroosiosuojaus, kivenerotin, yksisuuntaventtiili ja sulkuventtiilit tarkastetaan vuosittain soveltuvin osin kohdan 8 mukaisesti. Pumppujen koekäytöstä on annettu ohjeita voimassa olevissa sprinkleristandardeissa sekä sprinklerilaitteiston ylläpitoa koskevassa turvallisuusohjeessa. 8.1 Ylläpitotarkastus 8. Venttiilit Ylläpitotarkastuksen suorittajaksi nimetään vastuuhenkilö. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen kaikkien venttiilien toiminta on tarkastettava ja kokeiltava vähintään kerran vuodessa. Normaalisti sammutusvesiputkistossa auki olevat venttiilit saa sulkea vain paloturvallisuudesta vastaavan henkilön työluvalla. Nämä venttiilit avataan välittömästi niiden sulkemisen aiheuttaneen työn tultua tehdyksi. 8.3 Letkukaluston tarkastus Sammutusvesiputkiston letkut on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8.4 Suihkuputket 9 Lähdeluettelo Suihkuputket on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9.1 Viranomaismääräykset ja ohjeet D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 007, Suomen rakentamismääräyskokoelma E, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 005, Suomen rakentamismääräyskokoelma Asetus pelastustoimesta 407/ Standardit ja normit SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku SFS-EN 671- Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa : Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku SFS-EN 1057 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön SFS 3115 Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnuksin SFS 3798 Paloliitin C, Liitinpuolikas LC SFS 3799 Paloliitin C, Tiiviste TC SFS 3800 Paloliitin C, Varmisterengas RC SFS 3801 Paloliitin C. Nippa sisäpuolisella kierteellä NCS SFS 380 Paloliitin C. Nippa ulkopuolisella kierteellä NCU

16 15 Sammutusvesiputkistot SFS 3803 Paloliitin C. Kansi KC SFS-EN Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket SFS-EN Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräkset DIN 1400 Wasserdurchfluss von Strahlrohrmundstücken oder Düsen SFS-EN 1845 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto 9.3 Säännöt ja suojeluohjeet Finanssialan Keskusliitto Sammutusvesipumppaamot, Turvallisuusohje, Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet, Turvallisuusohje 9.4 Suomen kuntaliiton julkaisut Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi Palopostien merkinnät: SFS 5715 Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. SFS-ISO 3864 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit 976/1994 Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä Rakennuksen turvamerkit SPEK opastaa, Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu.

17 16 Sammutusvesiputkistot LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS Palovaarallisuusluokka Palovaaran luonne Esimerkkejä 1 Toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai rajoitettu palovaara, kuten: Toiminnat, joissa aineita jähmeässä tai sulassa olomuodossa käsiteltäessä tai työstettäessä säteilylämpöä, valokaarta tai avointa liekkiä käyttäen esiintyy vähäisessä määrin palovaaraa. Toiminnat, joissa käsitellään kosteita raaka-aineita tai joissa kerrallaan käsiteltävien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden määrä on pieni. Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä käsitellään aineita, joihin kokemusperäisesti prosessiin kuuluvana tai käyttökokemuksiin liittyvänä sisältyy rajoitettu palovaara. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 o C tai sellaisia höyryjä ja pölyjä, jotka ovat vain rajoitetussa määrin palovaarallisia. Toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara tai joissa voi esiintyä räjähdysvaara, kuten: Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä syntyy prosessin laadun tai muun syyn johdosta sellaisia höyryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat muodostaa räjähtävän tai helposti syttyvän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään tuotannon tai varastoinnin yhteydessä herkästi syttyviä ja nopeasti lämpöä luovuttavia raaka-aineita, puolivalmisteita tai valmisteita. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan eriasteisesti palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 55 o C ja joiden höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään varsinaisia räjähdysaineita tai aineita, jotka esim. veden, ilman, kitkalämmön ja tärähdyksen vaikutuksesta voivat syttyä itsestään tai räjähtää. Autokorjaamot,- huoltamot Betoniteollisuus Elintarviketeollisuus Hiilivoimalat Kirjapainot Kiviteollisuus Konepajat Maataloustuotanto- ja varastointi Meijerit Metalliteollisuus Muuntoasemat Nahkateollisuus Palavien nesteiden (leimahduspiste yli 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Panimot Paperi- ja kartonkiteollisuus Pesulat Puristemuoviteollisuus Selluloosateollisuus Sementtiteollisuus Tekstiiliteollisuus Tiiliteollisuus Vesivoimalat Öljyvoimalat Bitumiteollisuus Jalostamot (palavat nesteet) Kattohuopateollisuus Lastulevyteollisuus Lujitemuoviteollisuus Mekaaninen puuteollisuus (kuiva puutavara) Myllyt, rehuvarastot Palavien nesteiden (leimahduspiste enintään 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Pintakäsittelyosastot paperi- ja kartonkiteollisuudessa Räjähdysainetehtaat Sahateollisuus Turvevoimalat ja turpeenkäsittelylaitokset Vaahtomuoviteollisuus Vaneriteollisuus Vanuteollisuus Öljynpuhdistamoiden määrätyt osat

18 17 Sammutusvesiputkistot LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA B1 Kohde Vaneritehdas, palovaarallisuusluokka, palokuorma MJ/m B Samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä ja niiden sijoittaminen Taulukosta 5 saadaan samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä. Samanaikaisesti käytetään kahta DN 5 pikapalopostia kahta DN 50 sisäpalopostia neljää DN 80 ulkopalopostia Pika- ja sisäpalopostit on sijoitettu rakennukseen siten, että rakennuksen jokaiseen kohtaan voidaan selvittää kaksi pikapalopostin ja kaksi sisäpalopostinsuihkua samanaikaisesti. Rakennuksen ulkopuolelle on sijoitettu neljä ulkopalopostia. Palopostien sijoittelu käy ilmi pohjapiirroksesta. Rakennuksen sisällä samaan syöttöputkeen on aina liitetty pikapaloposti ja sisäpalopostin ulosotto. Tämän vuoksi molempien palopostien mitoituspistettä voidaan pitää yhteisenä. B3 Palopostien mitoitusvirtaamat Palopostien mitoitusvirtaamat saadaan taulukosta 6. jokaisen käytössä olevan pikapalopostin DN 5 mitoitusvirtaama: 100 l/min,5 bar jokaisen käytössä olevan palopostin DN 50 mitoitusvirtaama: 50 l/min 3,0 bar jokaisen käytössä olevan ulkopalopostin DN 80 mitoitusvirtaama: 500 l/min 3,0 bar B4 Sammutusvesiputkiston mitoitus arvioidaan putkikoot piirustukseen merkityn mukaisesti mitoituksen määräävät palopostit ovat kohdassa 1 ja, niiden käyttäminen aiheuttaa suurimman kuorman vesilähteelle pika- ja sisäpalopostin mitoituspiste on tässä tapauksessa yhteinen. Mitoituspisteen virtaama on pikapalopostin ja sisäpalopostin yhteisvirtaama 350 l/min ja minimipaine on 3,0 bar, koska sisäpalopostin vaatima minimipaine on määräävä. Pika- ja sisäpalopostien käyttö Palopostit kohdassa 1 aiheuttavat suuremman kuorman vesilähteelle kuin kohdassa kaksi, koska kohdan 1 paloposteja syöttävän putken ekvivalenttipituuden oletetaan esimerkissä olevan suurempi kuin kohdan paloposteja syöttävän putken (putkistot ovat muilta osin samanlaiset). Pisteessä a saatava painevaatimus on riittävä tällöin myös kohdan paloposteille. Kohdassa 1 sijaitsevien pikapalopostin ja sisäpalopostin aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä a on 350 l/min ja,8 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 34 m d s = 53,0 mm Q = 350 l/min

19 18 Sammutusvesiputkistot p h häv = - 8 mvp = - 0,8 bar Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar Tällöin painevaatimus pisteessä a on p 0,3 bar + 0,6 bar + ( -0,8 ) bar =,8 bar Pisteessä b kohtien 1 ja palopostit aiheuttavat vesilähteelle hydraulisen kuorman, joka on 700 l/min ja = 5,7 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 10 m d s = 80,8 mm Q = 700 l/min = 1 mvp = 1, bar p h häv Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 1,7 bar Tällöin painevaatimus pisteessä b on p =,8 bar + 1,7 bar + 1, bar = 5,7 bar Ulkopalopostien käyttö Suurimman hydraulisen kuorman aiheuttaa putkisto, jossa sijaitsevat ulkopalopostit 3 ja 4. Ulkopalopostien putkisto on mitoitettava siten, että palopostien minimipaineen, mitoitusvirtaaman aiheuttaman painehäviön ja hydraulisen korkeuseron aiheuttaman paineen summa jää pienemmäksi kuin 5,7 bar pisteessä b. Ulkopalopostien aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä b on Q = l/min ja p = 4,5 bar. laskennassa käytetyt arvot: (putki PEH 90): l ekv = 141 m d s = 76,6 mm Q = 500 l/min = 1 mvp = 0,1 bar p h häv Putki PEH 110 l ekv d s Q p h häv = 140 m = 93,8 mm = l/min = 0 mvp Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar + 0,8 bar = 1,4 bar Tällöin painevaatimus pisteessä on p = 3,0 bar + 1,4 bar + 0,1 bar = 4,5 bar. Koska ulkopalopostien asettama vaatimus vesilähteen paineelle pisteessä b jää pienemmäksi kuin rakennuksen sisällä olevien palopostien vaatima paine, ulkopaloposteja syöttävän palovesiputkiston koko on riittävä.

20 19 Sammutusvesiputkistot B5 Vesilähteelle asetettava vaatimus Kaikkien palopostien yhtäaikainen käyttö asettaa vaatimuksen vesilähteelle, joka on Q = 700 l/min ja p = 5,7 bar. Kokonaisvirtaama Q = 700 l/min muodostuu kahden pikapalopostin, kahden sisäpalopostin ja neljän ulkopalopostin yhteisvirtaamasta. Vesilähteen paineen ollessa tällä virtaamalla p = 5,7 bar kaikilla käytössä olevilla paloposteilla täyttyy minimipainevaatimus. Mikäli rakennuksen sisällä paloposteja syöttävän putken koko valittaisiin DN 100, vesilähteelle ei asetettaisi niin suurta vaatimusta kuin käytettäessä DN 80 putkea. Käytettäessä DN 100 putkea, vesilähteelle asetettava vaatimus olisi Q = 700 l/min ja P = 4,5 bar.

21 0 Sammutusvesiputkistot LIITE C PALOPOSTEJA Kuva 1. Pikapaloposti Kuva 3. Vaahtopikapaloposti sumusuuttimella kalvovaahtonesteille Kuva. Seinäpaloposti Kuva 4. Vaahtopaloposti keskivaahtosingolla monitoimi- ja kalvovaahtonesteille Kuva 7. Rakennus- ja seinäpaloposti Kuva 5. Vaahtopikapaloposti sumusuihkuputkella, välisekoittajalla ja vaahtonestesäiliöllä Kuva 6. Rakennuspaloposti Kuva 8. Palopostiasema

22 1 Sammutusvesiputkistot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Hätäsuihkut kiinteistöissä:

Hätäsuihkut kiinteistöissä: Hätäsuihkut kiinteistöissä: Kohteissa, joissa on terveysvaaraa syövyttävien kemikaaliroiskeiden muodossa tai esimerkiksi kuumuus aiheuttaa vaaraa, on oltava hätäsuihku ja silmähuuhtelulaite helposti luokse

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 29-06-2016 35000 35500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään maakaasulle.

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos Seuraavassa taulukossa on esitetty SPEK:in Alkusammutuskalusto-oppaan (2011, 3. uudistettu painos) julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset aiheeseen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Sulkupaine (ΔP) 16 bar 63 / 40 / 25 / 16 bar Pallotiiviste Stelliitti (KC) PTFE (TC) Tiiviysluokka ISO 5208, EN RATE D RATE A

Sulkupaine (ΔP) 16 bar 63 / 40 / 25 / 16 bar Pallotiiviste Stelliitti (KC) PTFE (TC) Tiiviysluokka ISO 5208, EN RATE D RATE A V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS 5 V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. 5KC venttiilin

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET TARVIKETIETO toukokuu2012 1 (8) RT 38233 613.3 Talo 2000 725.4 Talo 90 X53 SfB Hätäsuihkut Krusman Hätäsuihkut Hätäsuihkuja tarvitaan työympäristöissä, joissa käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Myös

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C)

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C) 950x Via Circonvallazione, 0 308 Valduggia (VC), Italy Puh: +39 063 4789 Faksi: +39 063 47895 Vaihtuva-aukkoinen kaksoissäätöventtili valvoindustria ing.rizzio s.p.a. KUVAUS Vaihtuva-aukkoinen pronssinen

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

+260 C -40 C PN : +200 C -40 C. ** Liitäntä laippojen väliin EN Type B: PN100/63/40/25/16, ANSI CLASS 600/400/300/150

+260 C -40 C PN : +200 C -40 C. ** Liitäntä laippojen väliin EN Type B: PN100/63/40/25/16, ANSI CLASS 600/400/300/150 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-07-01 HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. 55KC venttiilin itsepuhdistuvan metallitiivisteen

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla STAD-R Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-R STAD-R STAD-R peruskorjattavien kohteiden linjasäätöventtiili, joka mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Trimeta PLUS KUVAUS: VAHVUUKSIA Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Puhdistaa tehokkaasti Soveltuu erinomaisesti olutkiven poistoon Hyvä huuhtoutuvuus Soveltuu ruostumattomalle

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%).

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%). sennus ja huolto Säätölaiteet STZ-16, STZ-16 3-tieistukkaventtiili, valurautaa VXF31 Käytetään sekoitus- tai jakoventtiilinä lämpöilmanvaihto- ja ilmankäsittelylaitteissa. Vain suljetuissa nestepiireissä.

Lisätiedot

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla

Lisätiedot

ISO NAVAL VALVES

ISO NAVAL VALVES NAVAL Teräspalloventtiilit C E R T ISO 14001 ENVIRONMENT NAVAL VALVES I F I CAT E NAVAL -TERÄSPALLOVENTTIILI Naval-palloventtiili on Energiateollisuus ry:n suositusten mukainen sulkuventtiili. Se soveltuu

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 26 vers

Tulosyksikköohje 26 vers Vahvistuspvm 29.10.2015 Sivu 1(14) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat nousujohdoista annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot