SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMUTUSVESIPUTKISTOT. Turvallisuusohje 2015"

Transkriptio

1 SAMMUTUSVESIPUTKISTOT Turvallisuusohje

2 1 Sammutusvesiputkistot Sisällysluettelo 0 Velvoittavuus ja käyttötarkoitus Velvoittavuus Käyttötarkoitus Palopostit Sisäpalopostit Pikapalopostit DN 0 ja DN Seinäpalopostit DN Vaahtopalopostit Ulkopalopostit Rakennuspalopostit DN 50 ja DN Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Maapalopostit DN 80 ja suurempi... 4 Palopostikalusto Suihkuputket Letkukalusto Paloliittimet Palopostiventtiilit Merkinnät ja käyttöohjeet Putkistot ja putkivarusteet Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Sammutusvesiputkiston rakenne Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien pintakäsittely ja merkinnät Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Palopostien lukumäärä kohteessa Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Painehäviöt putkissa Kertavastukset Hyväksyttävät vesilähteet... 1

3 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe Huuhtelu Painekoe Vastaanottotarkastus Putkiston sijoitus Putkiston kannatus Korroosionesto Palopostivarusteet Vesilähteet Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Ylläpitotarkastus Venttiilit Letkukaluston tarkastus Suihkuputket Lähdeluettelo Viranomaismääräykset ja ohjeet Standardit ja normit Säännöt ja suojeluohjeet Suomen kuntaliiton julkaisut LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA LIITE C PALOPOSTEJA... 0

4 3 Sammutusvesiputkistot Sammutusvesiputkistot turvallisuusohje Velvoittavuus ja käyttötarkoitus 0.1 Velvoittavuus Tämä Finanssialan Keskusliitossa laadittu ohje ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan. 0. Käyttötarkoitus 1 Palopostit Tämä turvallisuusohje antaa ohjeita rakennusten sekä teollisuus- ja varastokohteiden oman sammutusvesiputkiston, siihen liitettävien laitteiden ja vesilähteiden suunnittelua ja asentamista varten. Kunnan yleisen vedenjakelujärjestelmän osana olevat palopostit rakennetaan kunnan sammutusvesisuunnitelman perusteella ja noudattaen Suomen Kuntaliiton antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Yleiseen vesijohtoon kuuluvat palopostit voivat täydentää tämän ohjeen mukaista sammutusvesiputkistoa. Sammutusvesiputkiston tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa tulipalon sammutusta. Jotta paloposteja voidaan käyttää tehokkaasti sammutuksessa, on varmistettava, että vesimäärä ja paine ovat tämän ohjeen mukaisesti riittävät ja että vesilähde on luotettava. Sisäpaloposti on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen alkusammutusta varten ja ulkopaloposti palokunnan sammutusveden ottoa varten. Yleensä rakennuksen sisällä oleva sammutusvesiputkisto varustetaan DN 5 pikapaloposteilla henkilökunnan käyttöä varten. Tarvittaessa samaan putkistoon asennetaan DN 50 sisäpaloposteja. Vesi sopii useimpien kiinteiden aineiden sammuttamiseen. Sitä voi käyttää myös palavien nesteiden sammutukseen, kun leimahduslämpötila on yli +55 o C. Tällöin on huomioitava nesteen ylivuotovaara. Veden käyttöä tulee välttää veden kanssa reagoivien aineiden (kuten rasvan tai bitumin) sammutukseen. 1.1 Sisäpalopostit Sisäpaloposteja ovat pikapalopostit, seinäpalopostit ja vaahtopalopostit. Kylmissä rakennuksissa voidaan käyttää lämpöeristettyyn kaappiin sijoitettua pika- tai seinäpalopostia. Kaappi ja syöttöputki pidetään lämpimänä termostaatilla ohjatulla sähkölämmityslaitteella Pikapalopostit DN 0 ja DN 5 Pikapaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu sulkuventtiilillä, kelalla olevalla, muotonsa säilyttävällä letkulla ja suihkuputkella. Pikapaloposti rakennetaan ja varustetaan standardin SFS-EN mukaan. Pikapalopostin yhteyteen voidaan rakentaa DN 50 liitin palokunnan sammutusveden tarvetta varten Seinäpalopostit DN 50 Seinäpaloposti on alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu letkulla ja suihkuputkella.

5 4 Sammutusvesiputkistot Kohteissa, joissa tiedetään tarvittavan paljon sammutusvettä, varustetaan rakennus seinäpalopostein. Seinäpaloposti varustetaan kohdan 3 mukaisesti Vaahtopalopostit Erityiskohteissa (esim. palavaa nestettä sammutettaessa) voidaan seinä- ja pikapalopostit varustaa vaahtonesteen syöttömahdollisuudella. Vaahtonesteet valitaan sammutettavan aineen mukaan. Käytettävä vaahtoneste ja sammutettava neste määräävät tarvittavan vaahtokaluston. 1. Ulkopalopostit Ulkopaloposteja ovat rakennuspalopostit, palopostiasemat ja maapalopostit. Ulkopalopostit on tarkoitettu ensisijaisesti palokunnan käyttöön. Mikäli ulkopaloposteja käytetään alkusammutukseen, ne varustetaan letkukalustolla ja suihkuputkella kohdan 3 mukaisesti Rakennuspalopostit DN 50 ja DN 80 Rakennuspaloposti on rakennukseen asennettu, jäätymiseltä suojattu paloposti, jota voi käyttää rakennuksen ulkopuolelta. 1.. Palopostiasemat DN 80 ja suuremmat Palopostiasema on maassa tai maan päällä sijaitsevaan sammutusputkistoon liitetty ja useilla liittimillä varustettu, suurelle vesimäärälle mitoitettu paloposti, joka on tarkoitettu palokunnan käyttöön. Palopostiasemien letkuliittimet ovat DN 80 tai suurempia. Palopostiasemassa voi olla liitäntä, johon voidaan liittää erillinen jakotukki. Jakotukissa on useita venttiileillä varustettuja letkuliittimiä. Palopostiasemat, jotka ovat vilkkaasti liikennöidyllä alueella tai varastoalueella, varustetaan tarvittaessa suojakaiteella, joka estää palo-postien eteen pysäköinnin, kuormaukset ja niihin törmäämisen Maapalopostit DN 80 ja suurempi Maapaloposti on maassa sijaitsevaan sammutusvesiputkistoon liitetty ja maahan asennettu paloposti, josta veden saamiseksi tarvitaan pystyputki. Pystyputkella maapaloposti liitetään letkujohtoon. Maapalopostin suojakansi on maanpinnan tasolla. Teollisuus- ja varastoalueilla ei suositella käytettäväksi maapaloposteja, koska ne peittyvät helposti esimerkiksi kuljetusvälineiden tai tavaroiden alle ja ovat vaikeita löytää.

6 5 Sammutusvesiputkistot Palopostikalusto Palopostikalustoa ovat suihkuputket, letkukalusto, palo(letku)liittimet, paloposti(sulku)venttiilit, merkinnät ja käyttöohjeet..1 Suihkuputket Suihkuputkina käytetään säädettäviä sumusuihkuputkia. Suihkuputken suuttimen halkaisija on taulukon 1 mukainen. Palopostityyppi Pikapaloposti DN 0 Pikapaloposti DN 5 Sisäpaloposti DN 50 Ulkopaloposti DN 80 Taulukko 1 Suuttimen halkaisija 7 mm 10 mm 9 tai 1 mm tilanteen mukaan. Letkukalusto Pikapalopostissa DN 0 tai DN 5 on letkun oltava 19, 5 tai 33 mm läpimittaista puolijäykkää kumiletkua kelalle rullattuna (standardi SFS-EN 671-1). Seinäpalopostissa DN 50 on oltava vähintään yksi 0 m pitkä, 5 mm pinnoitettu letku. Letku sijoitetaan laskostettuna letkukehikkoon (-telineeseen). Ulkopalopostien letkut ovat 76 mm sisäpinnoitettuja 0 m pitkiä letkuja, jotka sijoitetaan esim. letkukehikkoihin. Ulkopalopostien letkukalusto voidaan sijoittaa joko paloposteille tai keskitetysti kalustokaappeihin..3 Paloliittimet Seinäpalopostin DN 50 ja ulkopalopostien DN 80 tai tätä suurempien ulkopalopostien palo(letku)liittimien tulee olla palokunnan kaluston kanssa yhteensopivia..4 Palopostiventtiilit Paloposti(sulku)venttiili on palopostin yhteydessä oleva sulkuventtiili. DN 80 ja suurempien palopostien sulkuventtiileinä tulee käyttää hitaasti suljettavia (varustettuna hidastusvaihteella) sulkuventtiileitä paineiskujen välttämiseksi. Yleiseen vesijohtoverkkoon liitetyssä putkistossa saa nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko olla enintään DN 50. Seuraavan kokoisia ja tyyppisiä venttiileitä suositellaan käytettäväksi: Venttiilin koko DN 5 DN 50 DN 80 DN 100 Taulukko Standardi SFS-EN SFS-EN Merkinnät ja käyttöohjeet Paloposteista tulee olla käytettävissä sijoituspiirustukset. Palopostit tulee merkitä selvästi ja merkit tulee sijoittaa näkyvälle paikalle. Palopostien merkinöistä tietoa antavia standardeja ja ohjeita on lueteltu kohdassa 9.

7 6 Sammutusvesiputkistot Suurten kohteiden palopostit on suositeltavaa numeroida käytön ja ylläpidon helpottamiseksi. Pikapalopostin sulkuventtiilin luona on oltava tarra tai kilpi, jossa on venttiilin kuva ja selvästi merkityt venttiilin auki- ja kiinniasennot. Esimerkiksi: PIKAPALOPOSTIN SULKUVENTTIILI avaa ennen käyttöä sulje käytön jälkeen. Jos palopostien käyttö edellyttää putkistossa olevan venttiilin avaamista tai pumpun kaukokäynnistystä painikkeesta, tulee palopostien luo sijoittaa tätä koskevat ohjeet. 3 Putkistot ja putkivarusteet 3.1 Putkien koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkien koko määrätään suurimman sallittavan painehäviön perusteella. Mitoitusmenetelmät on esitetty kohdassa 4.4. Putkien materiaali eri käyttökohteissa valitaan seuraavasti: Materiaali Muovi (PEH) GRE (lasikuituvahvisteinen epoksiputki) Käyttökohde Maassa Maassa ja ilmassa, ei kuitenkaan putkistoissa, jotka ovat yhteisiä sprinklerilaitteistoille ja sammutusvesiputkistoille (käytössä on huomioitava mahdolliset standardin asettamat rajoitukset) Valurauta Maassa ja putkitunneleissa. Kiinnitettävä erityistä huomiota putkien tuentaan ja liitosten tiiviyteen maan liikkumisen ja paineiskujen aiheuttamien rasitusten vuoksi Teräs Teollisuus- ja varastorakennuksissa mikäli vesilähteenä ei ole talousvesiputkisto tai yleinen vesijohtoverkosto. Suojattava käytön mukaisesti ulkopuolisella maalauksella tai muulla pintakäsittelyllä. Sinkitty teräs Rakennuksen sisällä, putkisilloilla ym. Ruostumaton teräs Syövyttävissä oloissa, kun veden ph on 6,5...9,0, Haponkestävä teräs Vaativissa (esim. syövyttävissä, happoa sisältävissä) oloissa. Kupari Kun veden ph on 6,5...9,0. Taulukko 3 Sammutusvesiputkistoa liitettäessä vettä syöttävään putkistoon, materiaalin valinnassa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset ja ohjeet, jotka koskevat mm. asentamista rakenteiden sisälle ja eri ainetta olevien putkien liittämistä toisiinsa. Putkiston paineenkestävyyden on oltava suurimman käyttöpaineen suuruinen, kuitenkin vähintään 1 bar. Mitoituksessa otetaan huomioon putkistossa esiintyvät paineiskut. 3. Putkivarusteiden koko, materiaali ja paineenkestävyys Putkivarusteiden on täytettävä vähintään edellä mainitut putkien koko-, materiaali- ja paineenkestävyysvaatimukset (Standardi SFS-EN 671-1). Samalla on otettava erityisesti huomioon korroosionkestävyys. 3.3 Sammutusvesiputkiston rakenne Jos palopostit liitetään yleiseen vesijohtoon, palopostihaarat varustetaan sulku- ja yksisuuntaventtiileillä. Sulkuventtiileinä käytetään venttiilejä, jotka eivät aiheuta haitallisia

8 7 Sammutusvesiputkistot paineiskuja. Nopeasti suljettavan sulkuventtiilin koko saa olla enintään DN 50. Suurempien venttiilien tulee olla hitaasti suljettavaa mallia. 3.4 Putkistojen asennus Sammutusvesiputkistot ulkona Maan päällä tai maan alla routivassa syvyydessä kulkeva sammutusvesiputkisto pidetään tyhjillään kylmänä vuodenaikana ja paineistetaan tarvittaessa. Sammutusvesiputkisto on asennettava siten, että putkisto on tyhjennettävissä. Kaadon tulee olla vähintään 4. Maan alla kulkeva sammutusvesiputkisto on routarajan alapuolella kulkeva paineellinen putkisto. Tällöin myös palopostiventtiili sijoitetaan jäätymättömään syvyyteen. Venttiilien karat, kääntövarret ja palopostien ulosotot tuodaan 1 m maanpinnan yläpuolelle, jotta ne eivät talvella hautaudu lumen alle. Palopostiventtiili voidaan joko sijoittaa venttiilikaivoon, jolloin nousuputki varustetaan tyhjennysventtiilillä, tai asentaa maahan, jolloin nousuputki tyhjennetään pumpulla, ellei vettä voi valuttaa soraan. Palopostit suojataan lumelta suojalaatikoilla. Jos putket ovat alttiina jäätymiselle, on ne lämpöeristettävä ja varustettava saattolämmityksellä. Putkien saattolämmityksessä käytetään eristeen ja putken rajapinnassa kahta erillistä lämmityskaapelia, joita ohjataan mittauskaapeleilla alarajahälytyksin. Kumpikin lämmityskaapeli antaa erikseen riittävän lämmitystehon. Myös muu yhtä luotettava saattolämmitys hyväksytään Sammutusvesiputkistot sisätiloissa Putkien asentamisessa otetaan huomioon etenkin seuraavat asiat: Turvallinen sijoitus palon aiheuttamien sortumien, lämpörasitusten ja mekaanisten rikkojen varalta (trukit, nosturit yms.). Putki, joka sortuman yhteydessä saattaa vahingoittua, on voitava eristää laajemmasta verkosta turvalliseen paikkaan sijoitetulla, hyvin näkyvästi merkityllä sulkuventtiilillä. Putkien tuenta ja asennussyvyys maassa sekä eristäminen ja tarvittaessa lämmitys, (katso D1). Putkiston tyhjennysten järjestäminen. Putkien kannatus suoritetaan seuraavin periaattein: Kannakkeiden tulee olla voimassa olevien sprinkleristandardien mukaiset Kannakkeiden on kestettävä ja sallittava lämpötilan vaihtelut sekä kestettävä palon aiheuttamat rasitukset. Virtaavan veden paineiskut tai reaktiovoimat suunnan muutoskohdissa eivät saa irrottaa putkia, avata liitoksia tai rikkoa kannatuksia. Tärinä ei saa rikkoa tai avata kannakkeita tai putkia. Kannakkeiden osien on oltava palamatonta materiaalia.

9 8 Sammutusvesiputkistot Teräs- ja kupariputkien kannatuspisteiden välinen suurin etäisyys on esitetty taulukossa 4. Muiden putkien kannatusvälit on esitetty voimassa olevissa sprinkleristandardeissa. Teräsputket Nimellishalkaisija (mm) Suurin sallittu kannatusväli (m),5 3,0 4,0 5,0 6,5 Taulukko 4 Putkien kannatusvälit Kupariputket Nimellishalkaisija (mm) , Suurin sallittu kannatusväli (m) 1,5,5 3,0 3.5 Putkien pintakäsittely ja merkinnät Pintakäsittelyssä (sisä- ja ulkopuolinen) on otettava huomioon korroosionesto. Putkien merkinnästä annetaan ohjeita standardissa SFS Sammutusvesiputkiston suunnittelun perustietoja 4.1 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä Taulukossa 5 annetaan suositeltava vähimmäismäärä paloposteja, joita voidaan käyttää samanaikaisesti palon sammuttamiseen rakennuksen jokaisessa kohdassa. Tilat tulee ensisijaisesti varustaa pikapaloposteilla. Kohteet, joissa palokuorma ja/tai palon leviämisnopeus ovat normaalia suuremmat tai palolaitoksen toimintavalmiusaika kohteeseen on pitkä, varustetaan pikapalopostien lisäksi DN 50 sisäpaloposteilla ja tarvittaessa myös DN 80 ulkopaloposteilla. Sisä- ja ulkopalopostien tehokas käyttö edellyttää henkilöstön kouluttamista.

10 9 Sammutusvesiputkistot 4. Palopostin mitoitusvirtaama ja paine Taulukossa 6 annetaan yhden palopostin mitoitusvirtaama ja virtaamaa vastaava vähimmäispaine. Jokaisen rakennuksessa samanaikaisesti käytettävän palopostin mitoitusvirtaaman ja sitä vastaavan vähimmäispaineen on liitäntäpisteessä oltava vähintään taulukossa 6 annetun suuruinen. Liitäntäpisteen enimmäispaine saa olla enintään 8,0 bar. RAKENNUKSEN KÄYTTÖTAPA SAMANAIKAISESTI KÄYTETTÄVIEN PALOPOSTIEN LUKUMÄÄRÄ Pikapalopostit Majoitustilat ( 1 ) 1 Hoitolaitokset ( 1 ) 1 Työpaikkatilat ( 1 ) 1 Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka 1 (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m Tuotanto- ja varastotilat Palovaarallisuusluokka (liite A) Palokuorma < 600 MJ/m Palokuorma MJ/m Palokuorma >100 MJ/m ) Autosuojat 1 Taulukko 5 Samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä 1) Pikapaloposteina tulisi käyttää DN 5 pikapaloposteja. sisäpalopostit Ulkopalopostit DN 0 1) DN 5 DN 50 DN ) Samanaikaisesti käytettävien sisä- ja ulkopalopostien lukumäärästä ja sammutusvesiputkiston mitoitusperusteista sovitaan yrityksen, paloviranomaisen ja vakuutusyhtiön kanssa, jos palon sammuttamiseen tarvitaan poikkeuksellisen suuria vesimääriä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi korkeat varastot, vaarallisten kemikaalien teolliset käsittely- ja varastokohteet ja mekaanisen metsäteollisuuden kohteet.

11 10 Sammutusvesiputkistot Paloposti Mitoitusvirtaama (Q) l / min Vähimmäispaine (p) bar Pikapaloposti DN 0 50,5 Pikapaloposti DN 5 100,5 Sisäpaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Ulkopaloposti DN ,0 Taulukko 6 Yhden palopostin mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine liitäntä-pisteessä 1 ) 1) Liitäntäpiste on pikapaloposteissa kiinteän palovesiputkiston ja pikapalopostin letkun liitäntäkohta (yleensä heti pikapalopostin sulkuventtiilin jälkeen) sisä- ja ulkopalopostissa kiinteän palovesiputkiston ja letkukaluston liitäntäkohta. 4.3 Palopostien lukumäärä kohteessa Palopostien kokonaislukumäärä kohteessa määräytyy samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärän ja niiden letkujen pituuden sekä suojattavan kohteen kokonaispinta-alan mukaan. Pikapalopostin ja sisäpalopostin selvitysetäisyys sisätiloissa on enintään 30 m. Selvitysetäisyyttä pienentävät rakenteiden ja suurten koneiden tai konelinjojen sijainnit. Ulkopalopostit sijoitetaan siten, ettei postin selvitysetäisyys sammutuskohteeseen ylitä 60 m. Hyvin sijoitettu paloposti on nopeasti havaittavissa helppo ja nopea käyttää suojassa sään vaikutuksilta suojassa tavarankuljetuksilta ja trukkiliikenteeltä kulkureittien vieressä tai pilarilinjoilla sijoitettu keskeisesti tiloihin, jolloin sillä katettava alue on suurimmillaan 4.4 Sammutusvesiputkiston mitoitus Yleistä Sammutusvesiputkisto mitoitetaan painehäviölaskelmilla. Kaikkien samanaikaisesti käytettävien palopostien lukumäärä saadaan taulukosta 5 ja liitäntäpaineet sekä mitoitusvirtaamat taulukosta 6. Putkiston hydraulisesti etäisimmät palopostit muodostuvat määrääviksi. Putkiston mitoituksessa on otettava huomioon hydrauliset korkeuserot. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen muiden palopostien liitäntäpaineet yleensä ylittävät vaaditut arvot mitoitusvirtaamalla, koska ne sijaitsevat lähempänä vesilähdettä. Käytössä olevan palopostin todellinen virtaama voi vaihdella, koska käyttäjä säätää virtaamaa palopostiin liitetyn suihkuputken venttiilillä. Sammutusvesiputkiston mitoituksessa lähtökohtana on kuitenkin taulukossa 6 annetut mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vähimmäispaine. Jos palopostit liitetään talous- tai käyttövesijohtoon, lisätään muu vedenkulutus sammutusvesiputkiston mitoitusvirtaamaan niissä putkistoissa, jotka ovat yhteisiä paloposteille ja muille kulutuslaitteille.

12 11 Sammutusvesiputkistot Erillinen sammutusvesiputkisto on rakennettava, jos käyttö- tai talousvesiputkistosta ei saada vettä paloposteille riittävällä paineella tai virtaamalla. Sammutusvesiputkisto rakennetaan rengasjohtona voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisesti. Putkisto varustetaan sulkuventtiileillä siten, että tarvittaessa voidaan sulkea osa putkistoa esimerkiksi korjaustöiden vuoksi ja samalla pitää suurin osa käyttökunnossa. Myös luotettavuuden kannalta rengasjohto on edullinen. Tämä putkisto varustetaan tarvittaessa voimassa olevien sprinkleristandardien mukaisella paineenkorotuspumpulla tai sammutusvesipumppaamolla Painehäviöt putkissa Virtauksen aiheuttama painehäviö on hydraulisesti laskettava. Laskenta tulisi tehdä Hazen- Williamsin kaavan avulla: p = 6, C 1,85 d 4,87 L Q1,85 missä: p on virtauksen aiheuttama painehäviö, bar Q on virtaama putkessa, l/min d on putken keskimääräinen sisähalkaisija, mm C on putken kuntoa ja laatua vastaava kerroin L on putken ja putken osien ekvivalenttipituus, m Eri putkilaatujen C-kertoimet: Putkilaatu C-kerroin Valurauta 100 Pallografiittivalurauta 110 Teräs 10 Sinkitty teräs 10 Keskipakovalettu sementti 130 Ruostumaton teräs 140 Lasikuitu 140 Muovi 140 Virtausnopeudesta johtuvat painehäviöt voidaan jättää huomioon ottamatta Kertavastukset Virtauksen aiheuttama painehäviö venttiileissä ja putkiston osissa, joissa virtauksen suunnanmuutos on 45º tai suurempi, on laskettava käyttäen ekvivalenttipituutta ja kohdassa 4.4. annettua kaavaa. Ekvivalenttipituus on vaihtoehtoisesti: a. varusteen valmistajan ilmoituksen mukainen; arvon tulee perustua hyväksytyn laboratorion testiin; b. taulukon 7 mukainen edellyttäen ettei valmistajan ilmoittama arvo ole suurempi. Mikäli kulmassa, T- tai ristikappaleessa virtaussuunta ja halkaisija muuttuvat samassa pisteessä, kappaleen ekvivalenttipituus ja painehäviö liitetään halkaisijaltaan pienemmän putken pituuteen.

13 1 Sammutusvesiputkistot Putken osat ja venttiilit 90 kulma (standardi), kierreliitos 90 kulma (r/d = 1,5), hitsattava 45 kulma (standardi), kierreliitos T- tai ristikappale, (standardi), virtaus haarasta, kierreliitos Suoran teräsputken (C=10) ekvivalenttipituus (m) Nimellishalkaisija (mm) ,63 0,77 1,04 1, 1,46 1,89,37 3,04 3,67 4,30 5,67 7,4 0,30 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,10 1,43 1,7,00,64 3,35 0,34 0,40 0,55 0,66 0,76 1,0 1,7 1,61 1,96,30 3,05 3,89 1,5 1,54,13,44,91 3,81 4,75 6,10 7,36 8,61 11,34 14,85 Luistiventtiili, suoravirtaus ,38 0,51 0,63 0,81 0,97 1,13 1,50 1,97 Yksisuuntaventtiili, läppämalli ,4 3,18 3,94 5,07 6,1 7,17 9,40 1,30 Yksisuuntaventtiili, sienimalli ,08 18,91 19,71 5,46 30,67 35,88 47,7 61,85 Sulkuventtiili, läppämalli ,19,86 3,55 4,56 5,47 6,38 8,6 9,90 Istukkaventtiili ,43 1,64 6,80 34,48 41,64 48,79 64,9 84,11 Taulukko 7 Putkenosien ja venttiilien ekvivalenttipituudet Ekvivalenttipituudet voidaan tarvittaessa muuntaa toista C-kerrointa vastaaviksi kertomalla ne seuraavilla kertoimilla: C-kerroin Muunnoskerroin 0,714 0,850 1,000 1,160 1,330 5 Hyväksyttävät vesilähteet Palopostien vesilähteeksi soveltuu yleinen vesijohto tai luotettava talous- ja käyttövesijärjestelmä edellyttäen, että sen virtaama ja sitä vastaava paine ovat riittävät. Tällöin voidaan palopostit liittää suoraan ko. vesijohtoon. Liitäntä yleiseen vesijohtoon edellyttää vesilaitoksen lupaa ja D1-määräysten noudattamista. Yleisen vesilaitoksen vesijohtoon liittyvän vesimittarin vaikutus on otettava huomioon joko mittarin riittävällä mitoituksella tai automaattisella, käsikäyttöisellä tai kauko-ohjatulla ohikytkentäjärjestelmällä, josta on aina sovittava paikallisen vesilaitoksen kanssa. Virtaaman riittäessä, mutta paineen ollessa riittämätön, tulee asentaa sprinkleristandardien mukainen paineenkorotuspumppu. Tarvittaessa sammutusvesiputkiston vesilähteeksi rakennetaan pumppaamo voimassa olevan turvallisuusohjeen Sammutusvesipumppaamot mukaan. Lisävedenotto merestä voidaan myös hyväksyä, mutta tällöin on otettava huomioon suolaveden syövyttävä vaikutus. Jos otetaan vettä paloposteista, käynnistyvät sammutusvesipumput yleensä automaattisesti. Poikkeustapauksessa voidaan pumput käynnistää palopostien luota kaukokäynnistyspainikkeesta.

14 13 Sammutusvesiputkistot 6 Huuhtelu ja painekoe 6.1 Huuhtelu 6. Painekoe Asennettu putkisto tulee huuhdella. Huuhtelussa veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s, tai käyttöolosuhteissa esiintyvä virtaama +0 %. Huuhtelua on, mikäli mahdollista, jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Erillinen sammutusvesiputkisto venttiileineen tulee koeponnistaa vähintään 15 bar paineella tai paineella, joka on 50 % käyttöpainetta suurempi. Koeaika on vähintään tuntia. Putkiston tulee olla tiivis. Paloposteja syöttävälle talousvesiputkistolle riittää koepaineeksi 10 bar. Maanalaiset muoviputket koeponnistetaan noudattaen standardia SFS 3115: Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe. 7 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 7.1 Putkiston sijoitus Sammutusvesiputkisto on asennettu tilaan, jonka lämpötila ei laske alle +5 o C. Mikäli lämpötila saattaa alittaa em. lämpötilan, lämpöeristetään putkisto tältä osin ja varustetaan asianmukaisella saattolämmityksellä (kohta 4.4). Ulkopalopostit on suojattu jäätymistä vastaan. Putkisto on asianmukaisesti sijoitettu ja suojattu mekaanista vaurioitumista (mm. trukkiliikenteen aiheuttamat vauriot) ja palon rasituksia vastaan. 7. Putkiston kannatus Katso kohta Korroosionesto Korroosionesto vastaa käyttöolosuhteiden aiheuttamia rasituksia ja/tai on sovitun työselostuksen mukainen (kohta 3.5). 7.4 Palopostivarusteet Paloposti(sulku)venttiilit toimivat moitteettomasti. Seinäpalopostin DN 50 venttiiliin liitetty paloliitinpuolikas on standardin SFS 3798 mukainen. Ulkopalopostin DN 80 venttiili on asennettu siten, että paloletkussa oleva liitinpuolikas on vaikeuksitta liitettävissä venttiiliin. Paloletkut ovat standardin SFS-EN mukaisia. Pikapaloposteissa on standardin SFS-EN mukaiset hyväksymismerkinnät. Pikapalopostin/kaapin ovi avautuu 180 o. Letku purkautuu esteettä kelalta letkusta vedettäessä. Putkiston ja kelan väliseen liitäntäletkuun ei saa muodostua jyrkkää mutkaa kaappia avattaessa tai suljettaessa. Sulkuventtiilin käyttölaitteen ympärillä on ympyränmuotoinen vapaa tila, jonka säde on 90 mm laskettuna venttiilikaran keskiviivasta. Sulkuventtiilin välittömässä läheisyydessä on kilpi, jossa ilmoitetaan, että sulkuventtiili on avattava pikapalopostia käytettäessä.

15 14 Sammutusvesiputkistot 7.5 Vesilähteet Vesilähteen virtaama ja paine mitataan. Mittaus voidaan suorittaa kiinteällä mittalaitteella (turvallisuusohje Sammutusvesipumppaamot), selvittämällä riittävä määrä suihkuja tai muulla siirrettävällä mittauskalustolla. 8 Sammutusvesiputkiston ja -kaluston ylläpito Sammutusvesiputkisto tulee tarkastaa määräajoin. Putkiston yleiskunto ja korroosiosuojaus, kivenerotin, yksisuuntaventtiili ja sulkuventtiilit tarkastetaan vuosittain soveltuvin osin kohdan 8 mukaisesti. Pumppujen koekäytöstä on annettu ohjeita voimassa olevissa sprinkleristandardeissa sekä sprinklerilaitteiston ylläpitoa koskevassa turvallisuusohjeessa. 8.1 Ylläpitotarkastus 8. Venttiilit Ylläpitotarkastuksen suorittajaksi nimetään vastuuhenkilö. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa. Sammutusvesiputkistoon liitettyjen kaikkien venttiilien toiminta on tarkastettava ja kokeiltava vähintään kerran vuodessa. Normaalisti sammutusvesiputkistossa auki olevat venttiilit saa sulkea vain paloturvallisuudesta vastaavan henkilön työluvalla. Nämä venttiilit avataan välittömästi niiden sulkemisen aiheuttaneen työn tultua tehdyksi. 8.3 Letkukaluston tarkastus Sammutusvesiputkiston letkut on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8.4 Suihkuputket 9 Lähdeluettelo Suihkuputket on tarkastettava määräajoin kuitenkin vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9.1 Viranomaismääräykset ja ohjeet D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 007, Suomen rakentamismääräyskokoelma E, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 005, Suomen rakentamismääräyskokoelma Asetus pelastustoimesta 407/ Standardit ja normit SFS-EN Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku SFS-EN 671- Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa : Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku SFS-EN 1057 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön SFS 3115 Muoviputket, Painejohtojen vesitiiviyskoe SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnuksin SFS 3798 Paloliitin C, Liitinpuolikas LC SFS 3799 Paloliitin C, Tiiviste TC SFS 3800 Paloliitin C, Varmisterengas RC SFS 3801 Paloliitin C. Nippa sisäpuolisella kierteellä NCS SFS 380 Paloliitin C. Nippa ulkopuolisella kierteellä NCU

16 15 Sammutusvesiputkistot SFS 3803 Paloliitin C. Kansi KC SFS-EN Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket SFS-EN Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräkset DIN 1400 Wasserdurchfluss von Strahlrohrmundstücken oder Düsen SFS-EN 1845 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto 9.3 Säännöt ja suojeluohjeet Finanssialan Keskusliitto Sammutusvesipumppaamot, Turvallisuusohje, Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet, Turvallisuusohje 9.4 Suomen kuntaliiton julkaisut Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi Palopostien merkinnät: SFS 5715 Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. SFS-ISO 3864 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit 976/1994 Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä Rakennuksen turvamerkit SPEK opastaa, Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu.

17 16 Sammutusvesiputkistot LIITE A PALOVAARALLISUUSLUOKITUS Palovaarallisuusluokka Palovaaran luonne Esimerkkejä 1 Toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai rajoitettu palovaara, kuten: Toiminnat, joissa aineita jähmeässä tai sulassa olomuodossa käsiteltäessä tai työstettäessä säteilylämpöä, valokaarta tai avointa liekkiä käyttäen esiintyy vähäisessä määrin palovaaraa. Toiminnat, joissa käsitellään kosteita raaka-aineita tai joissa kerrallaan käsiteltävien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden määrä on pieni. Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä käsitellään aineita, joihin kokemusperäisesti prosessiin kuuluvana tai käyttökokemuksiin liittyvänä sisältyy rajoitettu palovaara. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 o C tai sellaisia höyryjä ja pölyjä, jotka ovat vain rajoitetussa määrin palovaarallisia. Toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara tai joissa voi esiintyä räjähdysvaara, kuten: Toiminnat, joissa tuotannon tai varastoinnin yhteydessä syntyy prosessin laadun tai muun syyn johdosta sellaisia höyryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat muodostaa räjähtävän tai helposti syttyvän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään tuotannon tai varastoinnin yhteydessä herkästi syttyviä ja nopeasti lämpöä luovuttavia raaka-aineita, puolivalmisteita tai valmisteita. Toiminnat, joissa teollisesti käsitellään tai varastoidaan eriasteisesti palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 55 o C ja joiden höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Toiminnat, joissa käsitellään varsinaisia räjähdysaineita tai aineita, jotka esim. veden, ilman, kitkalämmön ja tärähdyksen vaikutuksesta voivat syttyä itsestään tai räjähtää. Autokorjaamot,- huoltamot Betoniteollisuus Elintarviketeollisuus Hiilivoimalat Kirjapainot Kiviteollisuus Konepajat Maataloustuotanto- ja varastointi Meijerit Metalliteollisuus Muuntoasemat Nahkateollisuus Palavien nesteiden (leimahduspiste yli 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Panimot Paperi- ja kartonkiteollisuus Pesulat Puristemuoviteollisuus Selluloosateollisuus Sementtiteollisuus Tekstiiliteollisuus Tiiliteollisuus Vesivoimalat Öljyvoimalat Bitumiteollisuus Jalostamot (palavat nesteet) Kattohuopateollisuus Lastulevyteollisuus Lujitemuoviteollisuus Mekaaninen puuteollisuus (kuiva puutavara) Myllyt, rehuvarastot Palavien nesteiden (leimahduspiste enintään 55 o C) teollinen käsittely tai varastointi Pintakäsittelyosastot paperi- ja kartonkiteollisuudessa Räjähdysainetehtaat Sahateollisuus Turvevoimalat ja turpeenkäsittelylaitokset Vaahtomuoviteollisuus Vaneriteollisuus Vanuteollisuus Öljynpuhdistamoiden määrätyt osat

18 17 Sammutusvesiputkistot LIITE B ESIMERKKI SAMMUTUSVESIPUTKISTON MITOITUKSESTA B1 Kohde Vaneritehdas, palovaarallisuusluokka, palokuorma MJ/m B Samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä ja niiden sijoittaminen Taulukosta 5 saadaan samanaikaisesti käytettävien palopostien määrä. Samanaikaisesti käytetään kahta DN 5 pikapalopostia kahta DN 50 sisäpalopostia neljää DN 80 ulkopalopostia Pika- ja sisäpalopostit on sijoitettu rakennukseen siten, että rakennuksen jokaiseen kohtaan voidaan selvittää kaksi pikapalopostin ja kaksi sisäpalopostinsuihkua samanaikaisesti. Rakennuksen ulkopuolelle on sijoitettu neljä ulkopalopostia. Palopostien sijoittelu käy ilmi pohjapiirroksesta. Rakennuksen sisällä samaan syöttöputkeen on aina liitetty pikapaloposti ja sisäpalopostin ulosotto. Tämän vuoksi molempien palopostien mitoituspistettä voidaan pitää yhteisenä. B3 Palopostien mitoitusvirtaamat Palopostien mitoitusvirtaamat saadaan taulukosta 6. jokaisen käytössä olevan pikapalopostin DN 5 mitoitusvirtaama: 100 l/min,5 bar jokaisen käytössä olevan palopostin DN 50 mitoitusvirtaama: 50 l/min 3,0 bar jokaisen käytössä olevan ulkopalopostin DN 80 mitoitusvirtaama: 500 l/min 3,0 bar B4 Sammutusvesiputkiston mitoitus arvioidaan putkikoot piirustukseen merkityn mukaisesti mitoituksen määräävät palopostit ovat kohdassa 1 ja, niiden käyttäminen aiheuttaa suurimman kuorman vesilähteelle pika- ja sisäpalopostin mitoituspiste on tässä tapauksessa yhteinen. Mitoituspisteen virtaama on pikapalopostin ja sisäpalopostin yhteisvirtaama 350 l/min ja minimipaine on 3,0 bar, koska sisäpalopostin vaatima minimipaine on määräävä. Pika- ja sisäpalopostien käyttö Palopostit kohdassa 1 aiheuttavat suuremman kuorman vesilähteelle kuin kohdassa kaksi, koska kohdan 1 paloposteja syöttävän putken ekvivalenttipituuden oletetaan esimerkissä olevan suurempi kuin kohdan paloposteja syöttävän putken (putkistot ovat muilta osin samanlaiset). Pisteessä a saatava painevaatimus on riittävä tällöin myös kohdan paloposteille. Kohdassa 1 sijaitsevien pikapalopostin ja sisäpalopostin aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä a on 350 l/min ja,8 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 34 m d s = 53,0 mm Q = 350 l/min

19 18 Sammutusvesiputkistot p h häv = - 8 mvp = - 0,8 bar Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar Tällöin painevaatimus pisteessä a on p 0,3 bar + 0,6 bar + ( -0,8 ) bar =,8 bar Pisteessä b kohtien 1 ja palopostit aiheuttavat vesilähteelle hydraulisen kuorman, joka on 700 l/min ja = 5,7 bar. laskennassa käytetyt arvot: l ekv = 10 m d s = 80,8 mm Q = 700 l/min = 1 mvp = 1, bar p h häv Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 1,7 bar Tällöin painevaatimus pisteessä b on p =,8 bar + 1,7 bar + 1, bar = 5,7 bar Ulkopalopostien käyttö Suurimman hydraulisen kuorman aiheuttaa putkisto, jossa sijaitsevat ulkopalopostit 3 ja 4. Ulkopalopostien putkisto on mitoitettava siten, että palopostien minimipaineen, mitoitusvirtaaman aiheuttaman painehäviön ja hydraulisen korkeuseron aiheuttaman paineen summa jää pienemmäksi kuin 5,7 bar pisteessä b. Ulkopalopostien aiheuttama hydraulinen kuorma pisteessä b on Q = l/min ja p = 4,5 bar. laskennassa käytetyt arvot: (putki PEH 90): l ekv = 141 m d s = 76,6 mm Q = 500 l/min = 1 mvp = 0,1 bar p h häv Putki PEH 110 l ekv d s Q p h häv = 140 m = 93,8 mm = l/min = 0 mvp Hazen-Williamsin kaavalla saadaan p häv = 0,6 bar + 0,8 bar = 1,4 bar Tällöin painevaatimus pisteessä on p = 3,0 bar + 1,4 bar + 0,1 bar = 4,5 bar. Koska ulkopalopostien asettama vaatimus vesilähteen paineelle pisteessä b jää pienemmäksi kuin rakennuksen sisällä olevien palopostien vaatima paine, ulkopaloposteja syöttävän palovesiputkiston koko on riittävä.

20 19 Sammutusvesiputkistot B5 Vesilähteelle asetettava vaatimus Kaikkien palopostien yhtäaikainen käyttö asettaa vaatimuksen vesilähteelle, joka on Q = 700 l/min ja p = 5,7 bar. Kokonaisvirtaama Q = 700 l/min muodostuu kahden pikapalopostin, kahden sisäpalopostin ja neljän ulkopalopostin yhteisvirtaamasta. Vesilähteen paineen ollessa tällä virtaamalla p = 5,7 bar kaikilla käytössä olevilla paloposteilla täyttyy minimipainevaatimus. Mikäli rakennuksen sisällä paloposteja syöttävän putken koko valittaisiin DN 100, vesilähteelle ei asetettaisi niin suurta vaatimusta kuin käytettäessä DN 80 putkea. Käytettäessä DN 100 putkea, vesilähteelle asetettava vaatimus olisi Q = 700 l/min ja P = 4,5 bar.

21 0 Sammutusvesiputkistot LIITE C PALOPOSTEJA Kuva 1. Pikapaloposti Kuva 3. Vaahtopikapaloposti sumusuuttimella kalvovaahtonesteille Kuva. Seinäpaloposti Kuva 4. Vaahtopaloposti keskivaahtosingolla monitoimi- ja kalvovaahtonesteille Kuva 7. Rakennus- ja seinäpaloposti Kuva 5. Vaahtopikapaloposti sumusuihkuputkella, välisekoittajalla ja vaahtonestesäiliöllä Kuva 6. Rakennuspaloposti Kuva 8. Palopostiasema

22 1 Sammutusvesiputkistot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

NOUSUJOHTO-OHJE. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012

NOUSUJOHTO-OHJE. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012 2012 NOUSUJOHTO-OHJE Päijät-Hämeen pelastuslaitos 7.12.2012 1 1 NOUSUJOHDON TARVE... 1 1.1 Perusteet... 1 1.2 Käytännöt Päijät-Hämeessä... 2 2 NOUSUJOHDON RAKENNE JA TYYPPI... 2 2.1 Kuivanousujohto...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22

Lisätiedot

7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus

7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus 7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus 43 Kiertojohdon mitoitus perustuu verkostossa tapahtuvaan lämmönluovutukseen (putkiston lämpöhäviö ja lämmönluovuttimet). Tämän perusteella määrätään verkoston

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2.

Hanke sijaitsee Pelkosenniemen kirkonkylässä asemakaavan korttelissa 49 / 2, osoitteessa Turjalantie 2. 1 TEKNINEN SELOSTUS Rakennuskohde: Rakennushankkeen nimi on Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus ja urakan laajuuteen kuuluu laajennuksen lisäksi nykyisen päärakennuksen sammutusjärjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Pikapalopostit palontorjuntaan

Pikapalopostit palontorjuntaan Presto-palopostit Pikapalopostit palontorjuntaan Pikapalopostit soveltuvat hyvin julkisiin rakennuksiin, kuten hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin, tehtaisiin, paikkoihin joissa on tulipalon vaara. Erityisesti

Lisätiedot

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 28/2017/PELT 1 (8) OHJE SUURTEN TYÖMAIDEN TYÖMAAPARAKKIEN JA PARAKKIKOKONAISUUKSIEN PALOTURVALLISUUDESTA OHJE 28/2017/PELT 2 (8) Perusteet Tässä ohjeessa määritellään tärkeimmät paloturvallisuusnäkököhdat

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group Oy Finn-Gamec AB Member of K-D Group K-D GROUP K-DEVELOP OY (www.k-develop.fi) on 2008 perustettu omistajayhtiö, joka pitkäjänteisesti rakentaa vahvaa tekniikkaryhmää K-D GROUP TAVOITE K-D Groupin tavoite

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus-

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Pakollinen CEmerkintä

Pakollinen CEmerkintä 1 (6) EU:n Rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvä CE- merkintä tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisitu tuotestandardi valmistuu ja sen siirtymäaika päättyy. Vapaaehtoiset tuotehyväksynnät

Lisätiedot

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia: Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 2 4 TYÖN SUORITUS 4 4.1 Alkutoimet 4 4.2 Kupariputken

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI hiiliterästä hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500

PALLOVENTTIILI hiiliterästä hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500 hitsatut liitospäät / kierrepäät / laipat 34000, 34200, 34300, 34500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 20-02-2015 34000 34500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään neste-

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

... sillä on tekijänsä KÄYTTÖVESI JÄTEVESI HARMAA VESI ERIKOISKAIVOT VESIHUOLTO

... sillä on tekijänsä KÄYTTÖVESI JÄTEVESI HARMAA VESI ERIKOISKAIVOT VESIHUOLTO ... sillä on tekijänsä KÄYTTÖVESI JÄTEVESI HARMAA VESI ERIKOISKAIVOT VESIHUOLTO Käyttövesi Vesimittarikaivot Valmistamme vesimittarikaivoja NS 20- NS 300 kokoisina. Kaivoihin voidaan asentaa myös useampien

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Letkukelat ja letkukärryt. Letkukela 1

Letkukelat ja letkukärryt. Letkukela 1 Pikapalopostit Presto-pikapalopostit palontorjuntaan Pikapalopostit ovat osa kiinteistön alkusammutuskalustoa. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa oleskelee paljon ihmisiä, joissa on paljon

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI haponkestävää terästä hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat 440, 442, 443, 445

PALLOVENTTIILI haponkestävää terästä hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat 440, 442, 443, 445 hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Palloventtiilisarja 440-445 haponkestävästä teräksestä on tarkoitettu sulkukäyttöön kemian- ja prosessiteollisuuteen. Se

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos

ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos ALKUSAMMUTUSKALUSTO Päivitys 19.11.2013 3. uudistettu painos Seuraavassa taulukossa on esitetty SPEK:in Alkusammutuskalusto-oppaan (2011, 3. uudistettu painos) julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset aiheeseen

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7 FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010

AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 AVAINTURVALLISUUSOHJE 2010 Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta. Avainturvallisuus muodostuu avainhallinnasta ja säilytyksestä, valitusta avainturvallisuustasosta sekä avaimen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 29-06-2016 35000 35500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään maakaasulle.

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Hätäsuihkut kiinteistöissä:

Hätäsuihkut kiinteistöissä: Hätäsuihkut kiinteistöissä: Kohteissa, joissa on terveysvaaraa syövyttävien kemikaaliroiskeiden muodossa tai esimerkiksi kuumuus aiheuttaa vaaraa, on oltava hätäsuihku ja silmähuuhtelulaite helposti luokse

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS SUURTEN VESIMÄÄRIEN SIIRTÄMINEN LETKUKALUSTOLLA Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen 16.9.2014 VEDENKULJETUKSEN HISTORIAA KOTKASSA 1979 Palokunnalla 100 metriä 6 letkua ja 450 m 110

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot