Lokakuu no 36/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lokakuu no 36/2010 1"

Transkriptio

1 Lokakuu no 36/2010 1

2 Lokakuu Mielenkiintoinen luku tuo numero 5 joka muodostuu tuosta päivästä ja se on myös Hengen ja Tiedon messujen sunnuntaipäivä. Numerologinen tulkinta: Elämänopetus 5; Opettaa ihmistä elämään vapaudessa ja löytämään omat mahdollisuutensa. Sinun tulee oppia rakastamaan vapauttasi ja olemaan itsenäinen. Sinulla on monta rautaa tulessa, koska olet aktiivinen ihminen. Sinun tulee oppia ottamaan kaikki vaihtoehdot huomioon ja valitsemaan niistä parhaat. Voit käyttää mielikuvitustasi ja käydä älyllisiä keskusteluja ihmisten kanssa, koska ajattelusi kehittyy luovaksi, nopeaksi ja kekseliääksi. Sinun tulisi matkustaa ja liikkua paljon tyydyttääksesi halusi nähdä maailmaa ja ymmärtää elämää. Elämäsi aikana ehdit kokea paljon ja kokemustesi runsaus ja valintojen määrä saattaa saada sinut epätoivoisiin tilanteisiin. Tulet elämään rikkaan ja monipuolisen elämän vapaudesta nauttien ja sinulla on elämässäsi monia mahdollisuuksia Elämä opettaa sinut tekemään valintoja ja kartoittamaan mahdollisuuksia. Elämä näyttää sinulle, että muutos on välttämätön. Lokakuun numeroa valtaa valokuva! Todella mielenkiintoinen on Miina Savolaisen kehittämä idea Voimaannu valokuvasta. Innostava asia jota voi käyttää vaikka vain omassa historiassaan ja löytää monenlaista mietittävää. Vai voisiko tästä löytyä elämäntehtävä? Ensimmäisenä lehdessä on kuitenkin NUORET. Löysin tämän tiedon netistä ja kuten aina haluan jakaa teillekin kaiken innoittavan tiedon. Nuorten Akatemia varmasti kiinnostaa vanhempia joilla on vuoden ikäisiä lapsia. Valokuvataidetta käsitellään ja vielä kuukauden taiteilijanakin on valokuvaaja -Pentti Sammallahti. Uskomattoman kauniita kuvia. Käykää hänen näyttelyssään jos vain pääsette. Kristiina Henkel on kirjoittanut kirjan lasten sukupuolineutraalisuudesta. Kiinnostuin kovasti kun kuuntelin häntä Ylen FST kanavalta Aamusta iltaan. Hän on muuten tullut Suomeen opettamaan tasa-arvoa. Ilmoitustaululla on paljon erilaisia kurssi ja - koulutustapahtumia. Sieltä voi löytyä tämän syksyn uusi asia! Lokakuun terveisin Tuulamaria Kangaslampi 2

3 Nuorten Akatemia on valtakunnallinen järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille vuotiaille nuorille. Nuorten maailmassa Nuorten Akatemia on nuorten aktiivisuuden ja omien projektien tukija. Aikuisten maailmassa Nuorten Akatemia kanavoi varoja ja osaamistaan nuorten ja yhteiskunnan tulevaisuuden hyväksi sekä viestii nuorten maailman kuulumisista. Järjestö tukee palveluidensa Homman, Mahiksen ja Noten avulla nuorten omaa tekemistä, tuo harrastamista koulumaailmaan osaksi opetusta sekä tarjoaa nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Käytännössä palvelut koostuvat nuorten omien projektien taloudellisesta tukemisesta, aikuisen tuesta, koulutuksesta, materiaaleista ja ideoista. Nuorten Akatemia painottaa nuorten vapaa-ajan toiminnan merkitystä ja haluaa kannustaa nuoria harrastusten ja oman toiminnan pariin. Nuori oppii tekemällä, osallistumalla ja olemalla aktiivinen. Nuorelle harrastuksissa pääasia on hauskuus, mutta ne toimivat myös nuoren kasvun monipuolisena vahvistajana. Uusien tietojen ja taitojen omaksumisen ja hyvinvoinnin lisäämisen kautta harrastukset tukevat nuoren yksilöllistä kehitystä. Virallisten koulutusjärjestelmien ulkopuolella tapahtuva oppiminen on tärkeä osa elinikäistä oppimista, johon kuuluu kaikki elämän aikana tapahtuva oppiminen, joka tähtää yksilön elämäntaitojen, kansalaistaitojen ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Harrastustoiminta tarjoaa tilaisuuden oppia erilaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä kaikilla elämänalueilla. Parhaimmillaan harrastustoiminta ja kouluopetus muodostavat toinen toistaan tukevan kokonaisuuden. Harrastuksissa ja vapaa-ajalla opitun arvostaminen on tärkeä asia, joka edellyttää opitun tunnistamista ja tunnustamista. Jotta nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminta saisi sille kuuluvan arvon, tulee siinä opittua tunnistaa ja tunnustaa. Harrastuksissa opitut taidot tulee saada näkyviksi ja arvostetuiksi. Opitun tunnistaminen Tunnistamisesta puhuttaessa on ensisijaisen tärkeää, että nuori itse ymmärtää toimintansa ja aktiivisuutensa merkityksen eli sen, mitä on tehnyt ja miten. Tämän edesauttamisessa nuorten parissa toimivalla aikuisella on merkittävä rooli. Tunnistaminen etenee vaiheittain. Ensin pyritään kuvaamaan, mitä on tehty, sen jälkeen arvioidaan miten ja miksi on tehty ja sitä kautta päästään pohtimaan, mitä toiminnan myötä on opittu. Tärkeää on myös miettiä, miten opittua voi jatkossa hyödyntää. Painopisteenä on nuoren oma aktiivinen pohdinta ja mahdollisuus itsearviointiin. Tunnistamisprosessissa olennaista on kyky kommunikointiin ja toiminnan läpikäyntiin. Prosessin tueksi on kehitelty erilaisia välineitä. 3

4 Opitun tunnustaminen Sen lisäksi, että nuori itse oivaltaa toimintansa merkityksen, hänellä on halutessaan oikeus saada myös muiden tunnustusta oppimilleen asioille. Olennaista tunnustamisessa on se, että nuori itse päättää, mille toiminnalleen tunnustusta haluaa. Kun toiminnot on ensin tunnistamisprosessin yhteydessä kirjattu ylös, ne on helppo osoittaa ja tehdä näkyviksi itsen lisäksi myös muille. Nämä ansioluettelot kannattaa esitellä työhaastattelussa tai opiskelupaikkaa hakiessa, sillä monet työnantajat ja oppilaitokset tunnustavat harrastustoiminnassa opittua, esim. pääsykokeiden, opintojen korvaavuuksien ja työhaastatteluiden yhteydessä. SKENE-X SKENE-X on nuorten ryhmille suunnattu sähköinen yhteisöpalvelu, johon kuuluu harrastustoiminnan opintokirja. Nuori voi SKENE-X:ssä keskustella ohjaajansa kanssa harrastuksissaan ja projekteissaan oppimastaan ja pyytää opintokirjaan suoritusmerkinnän. SKENE-X:n tuottavat Nuorten Akatemia, Nuori Suomi, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Partiolaiset ja Svenska Studiecentralen. Kristiina Henkel Tasa-arvokouluttaja Kristiina Henkeliltä on ilmestynyt kirja: Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två (Anna lapsellesi sata mahdollisuutta kahden sijaan). Käsikirja opastaa lasten kasvatuksessa sukupuolista neutraaliutta. Kohtaamme tyttöinä ja poikina kun pitäisi kohdata lapsina. -Meidän ei pitäisi puhua ulkonäöstä vaan persoonallisuudesta. Silloin ei sukupuolisuus ole tärkeää vaan lapsi voi olla lapsi. Aikuiset suhtautuvat täysin eri lailla tyttöihin ja poikiin. -Pienet lapset luokitellaan tytöiksi ja pojiksi monessa arjen tilanteessa leikkipuistossa, satuja lukiessa, vaateostoksilla ja lasta lohdutettaessa. Sukupuoliansan välttäminen antaisi kuitenkin lapselle enemmän toimintamahdollisuuksia ja laajemman pohjan muodostaa oma identiteettinsä, kertoo ruotsalainen kirjailija ja tasa-arvokouluttaja Kristina Henkel. -Käynnistimme Suomessa tänä vuonna pilottihankkeen tasa-arvosta. Ruotsissa on työskennelty tasa-arvon puolesta jo 90-luvulta ja siellä pedagogissa keskitytään yksilöön. Suomessa tämä on vielä uutta. 4

5 VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄ VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien, kuten perheen ja työyhteisön, voimautumisprosessin aikaansaajana. Menetelmä perustuu empowermentkäsitteen sisältöihin ja sen käyttö edellyttää itsemäärittelyn oikeuden sekä tasavertaisuuden lähtökohtien toteutumista. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan se voi toimia myös vallankäytön ja toisen ihmisen kokemuksen mitätöinnin välineenä. Voimautumisen keskeinen idea on se, ettei toista ihmistä voi voimauttaa. Tämä koskee myös kaikkea auttamistyötä. Menetelmän ammatillinen käyttö edellyttääkin valokuvan arkikäyttöön liittyvän vallankäytön tuntemista ja purkamista, sekä henkilökohtaisen voimauttavan valokuvaprosessin läpikäyntiä. Menetelmää ei saa soveltaa toiseen ennen omaa prosessia ja täydennyskoulutusta. Vaikka menetelmän välineenä on valokuvaus, ei kysymys ole varsinaisesti valokuvaamisesta, vaan näkemisen ja katsomisen tavasta. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla opetellaan dialogista, vastavuoroista tapaa kohdata oma läheinen, työtoveri tai asiakas. Menetelmän keinoin opitaan löytämään ja tekemään näkyväksi jokapäiväisessä arkitodellisuudessa piiloon jäävä arvokas, hyvä ja merkityksellinen. Voimauttavaa valokuvaa on sovellettu 2000-luvun ajan etenkin täydennyskoulutusopinnoissa useilla kasvatus-, hoitoja terapeuttisen työn aloilla sekä työyhteisön kehittämisessä. Kokemusta erilaisten ihmisryhmien kanssa toteutettavasta kuntouttavasta, ennaltaehkäisevästä tai pedagogisesta käytöstä alkaa olla jo varsin runsaasti. Menetelmää voidaan käyttää myös osana terapiatyötä, silloin kuin käyttäjällä on siihen ammatillinen valmius. Varhaisin tunnettu projekti, jonka kokemuksista Miina Savolainen on alkujaan saanut kipinän menetelmän kehittämiseen ja valokuvan terapeuttisen käytön tutkimiseen, on 1998 alkanut lastensuojeluprojekti Maailman ihanin tyttö. Projektin lähtökohtana oli huomio siitä, etteivät sosiaalityön perinteestä tutut verbaaliset tavat jäsentää asiakkaan elämänkokemusta, vuorovaikutussuhteita ja käsitystä omasta itsestä, olleet riittäviä. Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Hoidollisten ja pedagogisten alojen ammattilaisille suunnatussa perusteet-tason täydennyskoulutuksessa tutus- 5

6 tutaan voimauttavan valokuvan teoreettiseen ja terapeuttiseen perustaan. Koulutuksen keskiössä on työntekijän sekä työyhteisön voimautuminen vasta sen jälkeen siirrytään asiakkaan, oppilaan tai potilaan kanssa työskentelyyn. Voimauttavan valokuvan perusteet -koulutusta antavat useat yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset sekä kesäyliopistot eri puolilla maata. Voimauttavan valokuvan kaksivuotista erikoistumiskoulutusta, perusteet -tason jo käyneille, järjestää ainoastaan Taideteollisen korkeakoulun Koulutus ja kehittämispalvelut Helsingissä. Voimauttava valokuva on nuori menetelmä, jonka valtakunnallinen koulutusverkosto on vasta laajentumassa, eikä tämän hetken runsaaseen kysyntään siksi vielä pystytä täysin kattavasti vastaamaan. Ensimmäiset erikoistumiskoulutuksen läpikäyneet menetelmäohjaajat valmistuvat huhtikuussa Kaikki Suomessa saatavilla oleva menetelmäkoulutus on ilmoitettu näillä verkkosivuilla. Menetelmä on saanut lukuisia tunnustuspalkintoja, muunmuassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Kulttuuripalkinnon Voimauttava valokuva on rekisteröity tavaramerkki. MIINA SAVOLAINEN Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Savolainen on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen hallituksen jäsen. Savolaisen taiteellinen päätyö on Maailman ihanin tyttö -yhteisövalokuvataideprojekti. Sen yli sadasta neljästäkymmenestä kromogeenisesta värivalokuvasta koostuva näyttelysarja on kiertänyt Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2003 alkaen. Parhaillaan yli kaksivuotisen isyysaiheisen yhteisötaideprojektin taiteelliset tuotokset ovat nähtävillä ISÄ Voimauttavia valokuvia -näyttelyssä. YHTEYSTIEDOT Voimauttava valokuva -koulutustiedustelut Melissa Hanhirova: ma-pe klo 9-16 gsm Maailman ihanin tyttö -näyttelyä sekä ISÄ - voimauttavia valokuvia -näyttelyä koskevat tiedustelut Niko Koponen: ma-pe klo 9-16 gsm Maailman ihanin tyttö -kirjan tilaukset ja tiedustelut Niko Koponen ja Melissa Hanhirova: Tilaajapalvelu ma-pe klo 9-16 gsm

7 Tehosta yrityksesi näkyvyyttä ja kassavirtaa Ajatuksella suunniteltu ja toteutettu markkinointiviestintä kasvattaa yrityksen tulosta oikeina euroina. Markkinointi on myynnin osatekijä sekä tuotteiden että palveluiden tunnettuuden tae. Ja mikä parasta, se näkyy suoraan kassavirrassa. Markkinointimateriaalit on viisasta ja kustannustehokasta tehdä kerralla kuntoon. Alan ammattilaisina me rakennamme teidän näköisenne yhtenäisen ilmeen yritysviestinnällenne, ja vieläpä kukkaroystävällisesti. Avaimet käteen -periaate Palvelukonseptistamme avaimet käteen periaatteella löytyvät logot, käyntikortit, yritysesitteet, www-sivut, graafinen ilme digi-ja printtimaailmaan markkinointituotteisiin, lomakepohjat, tiedotteet, asiakaslehdet, internet-, televisio- ja radiomainonta, kirjoituspalvelut ja tarvittaessa myynnintukitoimet ym. Kilpailutamme asiakkaan puolesta paino- ja digituotteiden toimittajat. Haemme parasta laatua kohtuuhintaan. Kerro meille liiketoimintasi ydin, ja me teemme siitä näkyvän. Ota yhteyttä jo tänään! Tuulamaria Kangaslampi p tai Anna Hurmalainen p Me teemme sinusta näkyvän. Tuulamaria Kangaslampi ja Anna Hurmalainen Lisää meistä osoitteesta ja 7

8 Valokuvataide Félix Nadar, Sarah Bernhardt, noin 1864 On valokuvausta taiteellisena mediana. Kaikki valokuvat ovat visuaalista kulttuuria, mutta valokuvauksessa on sen alussa asti ollut pyrkimys myös taiteellisiin ilmaisuihin. Valokuvataide on eräs kuvataiteen ala. Valokuvakulttuuri vahvistui 1970-luvulta alkaen ja sai sijan muiden taiteenalojen joukossa. Toisaalta valokuvataide on yhtä vanha ilmiö kuin valokuvauskin. Fysiikan ja kemian ilmiöitä yhdistävillä valokuvilla katsottiin olevan esteettisiä ominaisuuksia alusta alkaen, kun valokuvauksen keksintö lahjoitettiin juhlallisesti ihmiskunnalle vuonna 1839 Pariisissa. Suomalainen valokuvataide alkoi, kun Henrik Cajander kuvasi turkulaisnäkymän vuonna Valokuvataide on tasapainoillut taiteen tradition, dokumentin ja massakuvan eri kuvatyyppien ristiriitaisessa maastossa. Myös taidegrafiikka on valokuvauksen tavoin monistettava taidemuoto, mutta valokuvien painamisen massaluonne herätti suurta hämmennystä. Varhaiset valokuvat valloittivat ihmisten sydämet välittömästi, mutta taiteen salonkien portinvartijat pyrkivät mahdollisimman pitkään pitämään valokuvauksen niin sanotun korkeataiteen ulkopuolella. Valokuvaus yleistyy Yleistyvä valokuvaus demokratisoi kuvallisia käytäntöjä. Esimerkiksi muotokuvaus tuli laajojen kansanosien saataville. Kamera romutti akateemisen taiteen esteettisiä rakennelmia. Monet valokuvaajat, etenkin piktorialistit pyrkivät omaksumaan klassisia sommittelusääntöjä ja taidegrafiikan estetiikkaa. Dokumenttivalokuvia kerättiin museoihin korvaamaan vaikeasti liikuteltavia, kansatieteilijöitä ja arkeologeja kiinnostavia kohteita sekä näyttämään millaisilta hankalasti saavutettavissa olevat, kaukaiset paikat näyttivät. Esimerkiksi topografiset näkymät ja arkkitehtuurin kuvaukset olivat suosittuja valokuvauksen alkuvaiheessa. Joitain varhaisia valokuvaajia - esimerkiksi Suomessa I. K. Inhaa - kutsuttiin jo aikanaan taiteilijoiksi, koska he hallitsivat mestarillisesti valo- ja varjovivahduksia. Kirjailija Aino Kallas totesi: "Jos joskus uskallettaisiin korottaa valokuvaus taiteitten pyhään sisaryhteyteen, niin olisi Into Inhallakin siihen osuutensa ja ansionsa." Muiden valokuvaajien tavoin Inha teki tilaustöitä.vmuseot ja muut instituutiot tilasivat tallenteita nopeasti muuttuvasta ympäristöstä. Signe Brander dokumentoi vuosisatojen taitteessa Helsingin kaupunginmuseon tilauksesta Helsinkiä. Työn laatu oli korkea ja Branderin kuvastosta on tullut yhä uudelleen julkaistu klassikko. Silti Brander on saavuttanut taiteilijan statuksen vasta vähitellen, vuosikymmeniä kuolemansa jälkeen. Kansainvälisesti tunnetuin vastaava tapaus on Eugène Atget, joka vaatimattomissa oloissa dokumentoi vuosisadan vaihteen Pariisia luvulla Bere- 8

9 nice Abbott nosti hänen kuvansa klassikon asemaan. Toinen valokuvataiteilija, joka nosti Pariisin valokuvataiteen keskiöön 1900-luvulla oli Robert Doisneau luvulta lähtien valokuvauksesta tuli mukana kuljetettavien kameroiden ja tehdasvalmisteisten valokuvausmateriaalien myötä yhä useampien harrastus. Suomen ensimmäinen valokuvayhdistys Amatörfotoklubben i Helsingfors (AFK) perustettiin vuonna Siinä ja muissa kameraseuroissa käyty keskustelu hallitsi Suomen valokuvataidetta 1960-luvulle asti. Kameraseuroihin liittyvä estetiikka saattoi nostaa mihin tahansa valokuvauksen lajityyppiin kuuluvan kuvan taiteeksi, kunhan se voitti kilpailun. Kameraseurojen toimintaan osallistuivat amatöörit ja ammattilaiset yhtä lailla. Niinkin erilaiset tekijät kuin Ismo Hölttö, Eino Mäkinen, Matti Poutvaara, Matti A. Pitkänen, Pentti Sammallahti ja Vilho Setälä ovat kukin uransa jossain vaiheessa osallistuneet kameraseuratoimintaan. Osa-alueita Modernismi nosti 1900-luvun alussa ihanteiksi vivahteikkaan sävyasteikon, syväterävyyden ja tarkkuuden. Yhdysvaltalainen Alfred Stieglitz kokosi ympärilleen Photo-Secession -ryhmän, joka julkaisi Camera Work-lehteä. Vähitellen taideinstituutioissa kiinnostuttiin valokuvista ja kuuluisista valokuvaajista niiden itsensä vuoksi. Esimerkiksi New Yorkin Modernin taiteen museo alkoi kerätä valokuvataidetta vuonna 1930 ja perusti valokuvausosaston vuonna Suomen valokuvataiteen museo, joka perustettiin vuonna 1969, nimitettiin vuonna 1995 valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Opetusministeriön alainen Valtion valokuvataidetoimikunta perustettiin vuonna Suomen valokuvataiteen asema oli vakiintunut 1970-luvun lopulla. Se oli mukana taiteen keskeisissä instituutioissa: koulutuksessa, taidehallinnossa, apurahajärjestelmässä ja sillä oli museo sekä galleria. Eri taiteenalojen välillä käytiin kuitenkin valtakiistoja. Esimerkiksi vuonna 1981 nuoret valokuvauksen opiskelijat saivat töitä esille Taidehallin Nuorten näyttelyyn, mutta syntyneen kohun myötä valokuvat suljettiin joksikin aikaa ulkopuolelle. Ensimmäistä vakinaista valokuvagalleriaa - Hippolyteä - ylläpitävä Valokuvataiteen seura alkoi järjestää Valokuvataide - Arkitaide -tapahtumia vuonna Ne loivat siteitä valokuvauksen ja muun taidemaailman välille. Vuodesta 1988 seura alkoi toimia Valokuvataiteilijoiden liittona muiden ammattiliittojen tapaan. Se liittyi Suomen taiteilijaseuraan vuonna Valokuvaaja Martti Anttila perusti vuonna 1981 Ouluun Rantagallerian, joka oli ensimmäinen valokuvagalleria Helsingin ulkopuolella. Näyttelytoiminta laajeni 1980-luvulla huomattavasti. Koko 1960-luvun aikana järjestettiin yhteensä parikymmentä valokuvanäyttelyä, 80-luvulla niitä oli vuosittain yli 200. Valokuvakeskusten perustaminen Valokuvakeskuksia alettiin perustaa eri puolille maata 1980-luvulta alkaen. Ne ovat yhdistyksiä, jotka työskentelevät valokuvan, erityisesti valokuvataiteen näkyvyyden puolesta. Ne eroavat kameraseuroista siinä, että kameraseurat pyrkivät kehittämään oman jäsenistönsä toimintaa kun taas valokuvakeskusten kohderyhmänä on niin sanottu suuri yleisö. 9

10 Pentti Sammallahti 1950 Syntyi Helsingissä käsityöläisperheeseen, isoäiti ruotsalaissyntyinen valokuvaaja Hildur Larsson Kävi isänsä kanssa The Family of Man -valokuvanäyttelyssä Taidehallissa, jossa isän mukaan kertoi tietävänsä, mitä haluaa elämässään tehdä. Sammallahden valokuvat vievät katsojan arkikokemuksen tuolle puolen kaihoisan lumoavaan maailmaan. Riippumatta siitä, missä päin maapalloa valokuvaaja kulkee - Suomessa, Ranskassa tai Venäjällä - hänen katseessaan on lempeää huumoria. Kuukauden taiteilija Sammallahden läpimurto, Cathleen Ní Houlihan - irlantilainen kuvasalkku (1979), oli avaus kuvan sävykkyyttä ja sisäistä kokemusta painottavaan valokuvataiteeseen. Kuvasarjan nimi on poimittu irlantilaisesta kansantarustosta, jossa myyttinen hahmo Cathleen Ní Houlihan edustaa irlantilaista nationalismia ja toivetta saada takaisin menetetyt maat englantilaisilta valloittajilta. Kuten kuvasarjan nimessä, nähdään myös sarjan teoksissa viitteitä Irlannin historiasta sekä vihreiden nummien pyhistä paikoista. Sammallahti on kansainvälisesti huomioiduimpia suomalaisia valokuvaajia ja kotimaassa moneen kertaan palkittu tekijä. Vuonna 2004 Henri Cartier-Bresson valitsi Sammallahden sadan valokuvaajasuosikkinsa joukkoon säätiönsä avajaisnäyttelyyn Pariisissa. Sammallahden valokuvat vievät katsojan arkikokemuksen tuolle puolen kaihoisan lumoavaan maailmaan. Riippumatta siitä, missä päin maapalloa valokuvaaja kulkee - Suomessa, Ranskassa tai Venäjällä- hänen katseessaan on lempeää huumoria. Valokuvaamisen, vedostamisen ja valokuvan painamisen taitoa korostavana käsityöläisenä Sammallahti edustaa vaihtoehtoa nykyelämän kiihkeälle rytmille ja nopean muutoksen ihannoinnille. Valokuvaajan universumissa vähäpätöisenä pidetty on merkityksellistä ja oleelliset asiat löytyvät maailmaa tarkkaavaisesti kokien. Sammallahti on ensimmäisiä suomalaisia valokuvaajia, joka on tehnyt elämäntyönsä valokuvataiteilijana. Hän opetti pitkään Taideteollisessa korkeakoulussa, jossa loi työryhmineen valokuvien laadukkaan vedostamisen ja painamisen kulttuurin. component/content/article/

11 I l m o i t u s t a u l u Ilmoitustaululla ilmoitellaan ajankohtaisista asioista. 11

12 AROMATERAPIAN DIPLOMIKOULUTUS TAMPEREELLA klo Koulutus täyttää LKL: n vaatimukset ja oikeuttaa pääsyn terapeuttirekisteriin. Koulutus kestää 13 kk, 1 vkl/kk. Koulutuksen sisältö: KURSSEJA SUKLAAHIERONTA, TIIBETILÄINEN HUNAJAHOITO sekä klo AROMATERAPEUTTINEN KASVOHOITO sekä klo AROMATERAPEUTTISET JALKA- JA VARTALOHOIDOT sekä klo VYÖHYKETERAPEUTTINEN KASVOHIERONTA sekä klo AROMATERAPIAN PERUSTEET 2 VKL sekä klo LISÄTIETOJA: ILMOITTAUTUMISET: puh

13 I l m o i t u s t a u l u Konsan kartanon tapahtumia lokakuussa La klo SELVÄNÄKÖISYYDEN TREENIT Ylar Lindepuu Oman suojelusenkelin kohtaaminen ja työskentely hänen kanssaan Menneen ja tulevan katsominen Esineiden etsiminen Treenin hinta 65, sis. ohjeet itsenäiseen harjoitteluun. Tutustu Tiedustelut ja ilmoittautuminen: tai puh La Su klo WERBECK LAULUKURSSI Markku Lulli Seppälä Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan äänenmuodostusta Valborg Werbeck Svärdströmin kehittämällä menetelmällä. Kun ääntä ei tehdä tai pakoteta, vaan poistetaan esteet sen syntymiselle, saadaan aikaan kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy helpoksi, kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. Sopii vasta alkajille sekä laulamista harrastaneille. Ammattilaulajakin löytänee laulamiselleen uuden suunnan ja uusia virikkeitä. Hinta 50, sis. ruokailut. Tiedustelut ja ilmoittautuminen mennessä p. (02) Su klo NOVELLIN ALKEET Cosmic Johanna Alkeiskurssi sinulle, joka haluat ilmaista itseäsi kirjoittamisen kautta. Perusopetusta novellin rakentamiseen. Kirjoitusharjoituksia ja ääneen lukemista. Ota mukaan oma kirjoitusvihko ja kynä tai kone. Hinta 48, sisältää lounaan. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johanna tai tekstiviesti puh (Ruotsi). Tervetuloa! La klo 18 Diagnosis MAMA ENSI-ILTA Esitystaiteilija Seija-Leena Salon soolotyö. Esityksellinen ilta synnytysmasennuksen äärellä. Intiimejä ja inhimillisiä kosketuksia äitiyden kipeisiin kohtiin teatterin, musiikin ja tarinankerronan keinoin. Esityksen jälkeen teetä ja sympatiaa, mahdollisuus jakaa tunnelmia puhepiirissä. 12/8. Ilta on tarkoitettu aikuisille, paikan varausta suositellaan. Lisätiedot, varaukset tai Muut näytökset: su , pe 5.11., la ja su Kts. lisää tapahtumia: 13

14 I l m o i t u s t a u l u Lucetia Jaana Rusi Ennustuksia Lenormand-korteilla yli 10 vuoden kokemuksella! Syksyllä myös Suomessa: Helsinki: Hengen ja Tiedon Messut, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Isonnevantie 5 - Etelä-Haaga, 3. kerros, luokassa 3L Ajanvaraus paikan päällä Ajanvaraukset puhelimitse tai sähköpostitse Puh Messuilua ========= Olen ensi viikonvaihteessa Hengen ja Tiedon messuilla Suomalaisella Yhteiskoululla, Isonevantie 8. Messujen tämän vuoden teema on Pohjoinen kansanperinne ja henkisyys. Minut löydät 3 krs lk 37. Pidän sunnuntaina tietoiskun lk IP 1 krs; käytännön neuvoja Intiaan matkustavalle. Seuraavana viikonvaihteena messuillaan lisää. Olen lauantaina Kauneus ja Terveys messuilla Helsingin Messukeskuksessa Kookoshuoneen osastolla 6K2. Messujen uutuus on tänä vuonna Hidas Alue. Kookoshuoneen osasto on siellä. Mielenkiintoista nähdä mitä tämä hitaus on kauneuden ja terveyden alalla. Intiaan ======= Lähden Intiaan. Matkan ensimmäisen viikon olemme Mandremissa joogaillen ja nauttien merituulesta. Toisen viikon olemme Morin ja David vieraana heidän luomumaatilallaan West Ghatilla; patikomme vihreässä ja tutustumme lähikylien elämään. Matkalle mahtuu vielä 1-2 nopeaa lähtijää. Matkainfo on la klo Kirjasto 10 neuvottelutila. Tervetuloa! Palaan Suomeen Matkalaisten lähdettyä jään Intiaan tutustumaan muutamaan uuteen paikkaan ensi vuotta varten. Kirjoittelen Facebookiin ryhmän puolelle silloin tällöin kuulumisia matkan varrelta. Kristiinan Matkat Puh Siikajärventie 100, ESPOO 14

15 I l m o i t u s t a u l u Eteläinen asemakatu 2 a Riihimäki Poolbar on viihtyisä pelaajien ja kavereiden kohtaamispaikka. 8 kilpatason poolpöytää Simonis 860 veralla Rileyn snookerpöytä Pokeripöytä pelivälineineen Darts-tikkataulu Järjestämme yksityistilaisuuksia A-oikeudet TERVETULOA KLOVNIKURSSILLE! Pe-su Pe Klo 18-21, La klo 10-19, Su klo Osoite: IlonTila, Väinölänkatu 1B, Tampere, (sisäpiha 2.krs.) Kirjekyyhky viestejä arkipäivän ongelmiin. Leena Haukila Selväkuulemisella Klovnikurssilla on mahdollisuus hupsahtaa hurmaavaan lapsen "pellemaailmaan", unohtaa hetkeksi arkirutiinit ja saada yhteyden sisäiseen iloon ja viattomuuteen, jossa kaikki on mahdollista. Kurssi on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka haluavat rohkeutta esiintymiseen ja yhteyttä sisäiseen luovuuteensa. Kurssilla käydään läpi klovniteatterin perusteita improvisaation ja visualisoinnin keinoin, sallivassa ja iloisessa ilmapiirissä. Ota yhteyttä, kysy lisää RIEMULLISESTI TERVETULOA! EnerQi-kolutukset Tuula Hyvättinen Näyttelijä, klovni, lapsiteatterin- ja sirkustaiteen ohjaaja Ilmoita Versio Olevassa! 15

16 Coaching Valjasta voimasi ja potentiaalisi käyttöön! Yksilölliset kasvun mahdollisuudet tosiksi luotettavan coachin, valmentajan, avulla! Tunnetko Sinä ohjaavasi elämääsi ja kulkeeko se haluamaasi suuntaan? Oletko positiivinen ja energinen ja tiedät, miten saat oman voiman käyttöösi? Miten ihmissuhteet toimivat? Oletko tietoinen sinua ohjaavista opituista tavoista ja alitajuntasi uskomuksista? Oletko valmis tekemään muutoksen elämässäsi? Tiedätkö, miten toteutat muutoksen itseäsi kuunnellen? Oletko yrittäjä tai aiotko perustaa yrityksen? ja tapaasi johtaa organisaatiota, tiimiä tai itseäsi? Millaisia ovat johtajuutesi henkisen kulmakivet ja arvot? Tunnetko itsesi ja tiedätkö kuka olet? Tunnetko elämäntehtäväsi ja miksi olet täällä? Miten toteutat sielunsuunnitelmaasi? Oletko tietoinen aikaisempien elämiesi sidoksista? Tiedätkö kuka tai ketkä ovat oppaitasi? Miten henkimaailma elää kanssasi? Millaisen liiketoimintasuunnitelman laadit? Tiedätkö mihin suuntaan viet yritystäsi ja miten elät suunnitelmat todeksi? Tiedätkö mitä palveluita tarjoat ja miten? Oletko tietoinen, miten johtajuus on muuttumassa ja mitä vaikutuksia sillä on sinulle 16

17 Osaamis -ja ammattiluettelo Auri-julkaisut Heikki Juutilainen Käännöstoimisto; suomi-venäjä-englanti, Ari -julkaisut; julkaisee painovalmiiksi omakustanneet ym., www-sivut. Puh/fax (03) , Artemis Arja Sinervo Aura-Soma väriterapia, Ayurvedinen pää -ja kasvohieronta, Shindo selkähoito, Sisäelin-vatsahieronta, Enkelienergia -ja äänihoito, Jumalatar energiahoito, Intuitiivinen energiahoito, Aarrekartta -kurssit, Energianvälitysmyös kaukohoitona. Puh Casa D Angelique Marjaana Will-Vidlund Valmennusta, matkoja, kristallivuodehoitoja Puh Graafista suunnittelua tuulamaria Tuula-Maria Kangaslampi Esitteet, Logot, Käynti -ja kutsukortit, Lomakkeet, Kirjekuoret, Lehti-ilmoitukset, Yrityksen graafinen ilme, Taitot; lehdet ja kirjat, www-sivut, Ikkunateippaukset, Haastattelut/lehtiartikklit, Tekstaukset, Julisteet, Kortit, Cd-kannet, Postimerkit, Ex-Librikset, Äänikirjat, Videot jne. Puh Tarjanteenkatu 5 A 15, Tampere Haukila Leena Kanavointia. Selväkuuloisuutta -ja näköä, Tarot tulkinnat. Puh Piilokalliontie 3, Perniö Heart Space Chintana Seppä Kuuntelevia sydämen läsnäolon hoitoja jotta syvärentoutuminen omaan itseen voi tapahtua. Core Integration hellävarainen syvähieronta- Vyöhyketerapia, Counseling- ja Energiahoito, Rakkaus ja Kiitollisuus-Light Transmission hoito. Tanssiterapia-päivät ja -kurssit. Puh Hermeetikko lehti Jukka Nieminen Hoitohuone Kehon Terveydeksi Anne Laatikainen Moderni Vyöhyketerapia (MVT), Intialainen Päähieronta, Reiki energiahoito. Koulutukset: Vauvahieronnan ohjaus, Intialaisen Päähieronnan kurssi, Reiki-koulutus, Rentoutus-ohjaaja, Regressio-ohjaaja. Naurujoogaa. Puh Tuusantie 1, Linjaportti, Nummela Hynnäläntie 23 D, Oinasjoki 17

18 Hoitohuone Sippoin; vastaanotto Lauttasaaressa, Helsingissä. Hoitohuone Sippoin tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä yhdistelmää hoitoja ja itsehoitoa. Teen neula-akupunktiota, jäsenkorjausta, meridiaanihierontaa & akupainantaa, sekä annan yksityisopetusta Sippoin terveysliikunnassa, Viisi tiibetiläistä liikettä, Sippoin Kum Nye ja Kehoäly harjoittelussa. Teen myös yritys- ja kotikäyntejä. Tiedustelut ja ajanvaraus: Tapio Sippoin Jarin Hoitotupa, Jari Raussi Koulutettu hieroja. Muokkaavasta hieronnasta kokonaisvaltaisiin hoitoihin, asiakaslähtöisesti. Perushoidot: klassinen-, aroma- ja suolahieronta sekä intialainen päähieronta. Puh Jurvalankatu 4 B 7, Tampere Jännitys pois Jari Rauhala TRE-tekniikka; Vapisemalla vapaaksi kehon syväjännityksistä! Hierontaa sekä ohjattua liikuntaa yksilöllisesti tai ryhmille. Puh Kirjansitomista Mari Vehkaluoto Puh Konsan kartano, Turun luontaishoitola Akupunktio, Aromaterapia, Astrologia, Bioenergia-informaatiokentän oikaisu, Ekokampaaja, Energiahoito, Enkelityöskentelyn ja kanavoinnin kurssit, Hieronta (klassinen), Hieronta (Intuitiivinen), Homeopatia, Intialainen päähieronta, Intuitiivinen kehoterapia, Johdettu sisäinen matka, Koko kehon vyöhyketerapia, Refleksologia, Lymfahoito, Lämpökivihoito, Naprapatia, Numerologia, Reconnective Healing, Reconnection Sessio, Reiki, Resonanssiterapia, Selvänäköinen auralukemus, Selvännäkijän vastaanotto, Suggesto- ja rentoutusterapia, Tarot, Viikinki Riimut, Voicemassage. Virusmäentie 9, TURKU Puh. (02) Lenita Lehtonen Olet sitä mitä ajattelet kun ajattelusi muuttuu, elämäsi muuttuu -kursseja eri puolella Suomea. Vapaa pääsy tilaisuuksiin. Myös yksityisvastaanotot, pienryhmät ja sähköiset palvelut. Puh Lucetia Jaana Rusi Lenormand-tulkintoja ja astrologisia konsultointeja. Tilaa puhelinkonsultointi sähköpostitse. fon mobile Boxhagener Straße 21, Berlin Luonnon Hoivatar Sirpa Tonder-Vainio ja Seppo Vainio Halauksien talo; Reikihoito, Tähtienergiahoito, Aloe Vera ja Kookostuotteet. Pihasuunnitelmat. Uutta; Hyvinvointiluennot. Sirpa Tonder-Vainio puh Seppo Vainio puh Välimaantie 192F, Askainen 18

19 Mettälä Niina Koulutettu hieroja, Aura-Soma väriterapeutti, Reiki-hoitaja, Kraniosakraaliterapia, kodin energiapuhdistukset. Puh Luontaishoitola Suvanto Suvantokatu 7-9, Tampere Akashic.net - Rajatiedon täsmähakukone Akashic.net on täsmähakukone, joka hyödyntää Googlen hakumoottoria. Palvelun avulla rajatiedon alueen asiat löytyvät helpommin suomen kielellä. Pro harmonia (Tmi) Sanna Tuovinen Aarrekartta valmennukset, Rentoutushieronta ja Äänimaljahoidot, Nature`s of Scandinavian jälleenmyynti, Freelancer toimittaja. Puh Paavontie 6, Kemi Ruususali Helena Aho Hierontaa, Aromaterapia, Ruususalin vuokrausta. Nikken tuotteet. Puh Tuomiokirkonkatu 40 C, 2. kerros (ovisummeri: Ruususali) Tampere Sarasté Suvi-Margareta Niittylahti Korkeatasoiset energiahoidot Puh Sydämen Valo Tarja Rantamäki Uuden tietoisuuden opettaja. 7-Arkkienkelin hoito, Ykseys-energiahoito, Henkilökohtainen valmennus/keskustelut, Kodin energiapuhdistus, Kristallihoito, Uuden parisuhteen siunaus/ vihkimysrituaali. Puh Tulkki Juha Kukkaterapia, henkilökohtainen ja luonnonmukainen kukkaterapia -myös eläimille. Puh Paavontie 6, Kemi Tuula Huhtala TAROT VANHAVIISAUS. Tarot tulkintoja keskiviikkoisin n. 2 kertaa kk, Pinninkatu 59 TRE, kts kotisivuiltani Tapahtumakalenterista, tietoni ym. löydät sieltä! Soittele ja varaa aikasi. Puh Tuula Tuomi InnerLight ja Aloevera -edustaja Ph-tasapainota kehosi. Terveys- ja ravintone uvontaa. Super Greens luomuterveysjuoma. UUTTA INNERLIGHTILTA: GSR-COMPASS BIO-SKANNAUS tutkin kehosi ravinnonpuutteet. 95,2% korrelaatiota laboratorio testeihin nähden. Tuote-esittelyt ja kotikutsut. Puh Tähtisade Tuulia Mäntylä 19

20 Selvänäköpalvelu, Violettiliekki, Reikihoito, Valokynähoidot, Neulaton akupunktio, Magneetti -ja maasäteilymittaukset, Enkelivesi. Koulutukset ja kurssit; Aarrekartta, Violet Flame Reiki Master, Shamballa MD Reiki sekä vihkimykset. Myös puhelimitse selvännäköiset tulkinnat. Puh Kirkkojärvenkuja 5, Myrskylä Ultra lehti Rajatietoa etsijöille Puh Salojärventie 36, Kylämä With Heart & Soul Nina Bräysy Erikoissairaanhoitaja, life coach, fengshuikonsultti, tuleva puutarhuri ja puutarhaterapeutti. Fengshui konsultaatiot kotiin ja puutarhaan, space clearing, energiapuhdistukset, henkilökohtainen valmennus, tarottulkinnat, kurssit ja te lat Puh Yesterday Once More Marianne Saranpää Vintage vaatteet - menneiden vuosikymmenten muotia. Puh Kauppapuistikko 16, Vaasa 20

Syyskuu no 35/2010 1

Syyskuu no 35/2010 1 Syyskuu no 35/2010 1 Laki ollos itsellesi. Mieti, mik' on sulle hyvä, tuumi, mik' on sulle paha, ruma sulle, kaunis sulle: ole maailma omasi. Iske itsesi kipunat yltä, alta, kaikkialta, enin taistosta

Lisätiedot

Joulukuu no 38/2010 1

Joulukuu no 38/2010 1 Joulukuu no 38/2010 1 Niin se vuosi taas hujahti ja kohta ollaan uuden vuoden kynnyksellä. Vaikka välillä tuntuu ettei juurikaan mitään tapahtunut vuoden aikana mutta kun alkaa muisteleen niin olihan siellä

Lisätiedot

Marraskuu no 37/2010 1

Marraskuu no 37/2010 1 Marraskuu no 37/2010 1 Marraskuussa kynttilät tuovat valoa Ulkona on jo pimeää, mutta onneksi kynttilät luovat kaunista valoa ympärillemme. Syöpä on sairaus johon joskus joku läheisistämme sairastuu. Ihmeellistä

Lisätiedot

Tammikuu no 39/2011 1

Tammikuu no 39/2011 1 Tammikuu no 39/2011 1 Uutta aikaa luomassa Uusi vuosi on alkanut jota tässä on jo elettykin pari viikkoa. Tästä se taas alkaa uuden kirjan kirjoittaminen Täytyy myöntää että tyhjä paperi/lehti sai odottuttaa

Lisätiedot

Helmikuu no 40/2011 1

Helmikuu no 40/2011 1 Helmikuu no 40/2011 1 Hyvää ystävänpäivää! Helmikuussa tavataan taas Minä Olen messuilla Helsingissä! 12.-13.2.2011 Dipolissa. Sieltä löytyy ystävät ja varmasti mielenkiintoisia ystävänpäivälahjoja kuten

Lisätiedot

Toukokuussa asuu jo kesä.

Toukokuussa asuu jo kesä. Toukokuu no 31/2010 Toukokuussa asuu jo kesä. Ihanaa kesän alkua kaikille! Vaikka sää onkin vielä kovin viileä eikä oikein helli meitä. Eiköhän se kohta muutu, kuunkierron aikana. Marjaana Vill-Widlund

Lisätiedot

Kaikk on niin hellää ja...

Kaikk on niin hellää ja... Kesäkuu no 32/2010 Kaikk on niin hellää ja... Kaikk on niin hiljaa mun ympärilläin, kaikk on niin hellää ja hyvää. Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin ja tuoksuvat rauhaa syvää. Eino Leinon ihanalla

Lisätiedot

Maaliskuu no 29/2010

Maaliskuu no 29/2010 Maaliskuu no 29/2010 Maaliskuun energiat Ihanaa, kohti kevättä mennään! Lunta ja kylmää on ollut ihan riittämiin niin että tässä jo alkaa huokailla kesän perään. Halauksia ja energiaa tässä tarvitaankin,

Lisätiedot

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta Lokakuu no 24/2009 Suuria tarinoita elämästä ja osaamisesta! Marraskuulla luetaan Jaana Rusin ja Seppo Tanhuan elämäntarinoita, sekä kuukauden taiteilija Carl Larssonin elämästä. Jaana kertoo miten Lenormandin

Lisätiedot

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta Lokakuu no 24/2009 Suuria tarinoita elämästä ja osaamisesta! Lokakuu on alkanut myrskyisissä merkeissä -luonnossa, mutta myös hallituksen riveissä vielä myrskyt ja tyrskyt jatkuvat. Hengen ja Tiedon messut

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden töitä on esillä Kristiina Alatalolta sekä Carita Bergiltä.

Kuvataiteilijoiden töitä on esillä Kristiina Alatalolta sekä Carita Bergiltä. Elokuu no 22/2009 Elokuu Versio oleva lähtee liikkeelle taiteilla. Tässä kuussa monilla paikkakunnilla juhlitaan tapahtumien yötä joissa taiteilla on suuri merkitys. Mikäpä muuten estää pieniä paikkakuntia

Lisätiedot

Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa!

Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa! Toukokuu no 20/2009 Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa! Esittelyssä on Konsan kartano Turusta joka onkin varsin mielenkiintoinen

Lisätiedot

Syyskuun tuulia Tampereelta!

Syyskuun tuulia Tampereelta! Syyskuu no 23/2009 Syyskuun tuulia Tampereelta! Syksy on ihanaa aikaa sillä luonto antaa kohta upeita värinäkymiä, mutta tämä on myös uusien alkujen aikaa. Syksyllä alkavat kurssit ja erilaiset koulutukset

Lisätiedot

Helmikuun iloa hyvät ihmiset!

Helmikuun iloa hyvät ihmiset! Helmikuu no 17 2009 Helmikuun iloa hyvät ihmiset! Tammikuussa olikin luova tauko Versio olevassa mutta nyt lehti alkaa taas ilmestyä normaalisti. Uutta lehdessä on ilmoitustaulu johon kerätään ilmoitukset

Lisätiedot

Elämän kehityskaari s. 4. Homeopaattinen työskentely tienä todellisen itsen löytämiseksi s. 6. Teatteriharrastuksessa. on elämän kipinää s.

Elämän kehityskaari s. 4. Homeopaattinen työskentely tienä todellisen itsen löytämiseksi s. 6. Teatteriharrastuksessa. on elämän kipinää s. KONSAN PERINNE- JA KULTTUURIYHDISTYKSEN TIEDOTUSLEHTI NUMERO 32 KEVÄT-KESÄ 2014 www.sateenkaarisanomat.net Elämän kehityskaari s. 4 Homeopaattinen työskentely tienä todellisen itsen löytämiseksi s. 6 Teatteriharrastuksessa

Lisätiedot

Universaalit lait ja kosminen äly s. 3. Elämänmuutoksen. ABC - kuusi askelta kestävään henkilökohtaiseen kasvuun s. 4. Prosessidraama. Falun Gong s.

Universaalit lait ja kosminen äly s. 3. Elämänmuutoksen. ABC - kuusi askelta kestävään henkilökohtaiseen kasvuun s. 4. Prosessidraama. Falun Gong s. KONSAN PERINNE- JA KULTTUURIYHDISTYKSEN TIEDOTUSLEHTI NUMERO 27 SYKSY 2011 www.sateenkaarisanomat.net Elämänmuutoksen ABC - kuusi askelta kestävään henkilökohtaiseen kasvuun s. 4 Falun Gong s. 6 Mayakosmos

Lisätiedot

Sielut sokkosilla s. 8. Ajatusjoogakoulu. Mindfulness kehittää elämän perustaitoja s.14. Vapaus joogalla s.17. Stressistä voi vapautua s.

Sielut sokkosilla s. 8. Ajatusjoogakoulu. Mindfulness kehittää elämän perustaitoja s.14. Vapaus joogalla s.17. Stressistä voi vapautua s. KONSAN PERINNE- JA KULTTUURIYHDISTYKSEN TIEDOTUSLEHTI NUMERO 31 SYKSY 2013 www.sateenkaarisanomat.net Sielut sokkosilla s. 8 Ajatusjoogakoulu s. 9 Mindfulness kehittää elämän perustaitoja s.14 Vapaus joogalla

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa Perheterapeutti 1-2012 Perheterapeutti-lehden isä Jan-Christer Wahlbeck Katsoo sanojen taakse Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8 Professori Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus muutoksessa Kuva: Esa

Lisätiedot

NonSordino. Justimus nousi YouTubesta julkisuuteen. Vrouw Marian viimeinen matka. Mitä sinä tiedät YouTubesta? Vuoden graafikko. Kaikki on sattumaa

NonSordino. Justimus nousi YouTubesta julkisuuteen. Vrouw Marian viimeinen matka. Mitä sinä tiedät YouTubesta? Vuoden graafikko. Kaikki on sattumaa NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1 Meditaatio kohtaa markkinatalouden» s. 26 /2015 Kaikki on sattumaa» s. 22 Ammattilaiset

Lisätiedot

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013 SLaL Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013 Ei tarvitse kuin lähteä ulos s.4 Lapset rakastavat musiikkia ja rytmejä s. 7 Paljon uutta, myös vanhaa ja hyväksi havaittua Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Lisätiedot

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kurssille ilmoittautuminen...4...4 Hyvä tietää...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

Kerhot aloittavat syyskuussa mielenkiintoisten

Kerhot aloittavat syyskuussa mielenkiintoisten ELO- LOKAKUU UUTISET 4/2009 Kerhojen kuulumiset - Avautuvat näyttelyt - Tulevat kurssit PÄÄKIRJOITUS NIISKUNEIDIN HALAUS JA MUUT TÄRKEÄT KUVAT Valokuvaus on jälleen kesän aikana ollut mukanani monella

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta!

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Esa Jukantupa toiminnanjohtaja Tuettu työllistyminen ry Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Se, että tämän lehden nimi on ollut Pihlaja vuodesta 1997, ei ole sattumaa. Jo 1990-luvun alussa julkaisimme

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN

VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖMENETELMÄNÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KEINO MINÄKUVAN TUKEMISEEN Johanna Alijoki Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot