Lokakuu no 36/2010 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lokakuu no 36/2010 1"

Transkriptio

1 Lokakuu no 36/2010 1

2 Lokakuu Mielenkiintoinen luku tuo numero 5 joka muodostuu tuosta päivästä ja se on myös Hengen ja Tiedon messujen sunnuntaipäivä. Numerologinen tulkinta: Elämänopetus 5; Opettaa ihmistä elämään vapaudessa ja löytämään omat mahdollisuutensa. Sinun tulee oppia rakastamaan vapauttasi ja olemaan itsenäinen. Sinulla on monta rautaa tulessa, koska olet aktiivinen ihminen. Sinun tulee oppia ottamaan kaikki vaihtoehdot huomioon ja valitsemaan niistä parhaat. Voit käyttää mielikuvitustasi ja käydä älyllisiä keskusteluja ihmisten kanssa, koska ajattelusi kehittyy luovaksi, nopeaksi ja kekseliääksi. Sinun tulisi matkustaa ja liikkua paljon tyydyttääksesi halusi nähdä maailmaa ja ymmärtää elämää. Elämäsi aikana ehdit kokea paljon ja kokemustesi runsaus ja valintojen määrä saattaa saada sinut epätoivoisiin tilanteisiin. Tulet elämään rikkaan ja monipuolisen elämän vapaudesta nauttien ja sinulla on elämässäsi monia mahdollisuuksia Elämä opettaa sinut tekemään valintoja ja kartoittamaan mahdollisuuksia. Elämä näyttää sinulle, että muutos on välttämätön. Lokakuun numeroa valtaa valokuva! Todella mielenkiintoinen on Miina Savolaisen kehittämä idea Voimaannu valokuvasta. Innostava asia jota voi käyttää vaikka vain omassa historiassaan ja löytää monenlaista mietittävää. Vai voisiko tästä löytyä elämäntehtävä? Ensimmäisenä lehdessä on kuitenkin NUORET. Löysin tämän tiedon netistä ja kuten aina haluan jakaa teillekin kaiken innoittavan tiedon. Nuorten Akatemia varmasti kiinnostaa vanhempia joilla on vuoden ikäisiä lapsia. Valokuvataidetta käsitellään ja vielä kuukauden taiteilijanakin on valokuvaaja -Pentti Sammallahti. Uskomattoman kauniita kuvia. Käykää hänen näyttelyssään jos vain pääsette. Kristiina Henkel on kirjoittanut kirjan lasten sukupuolineutraalisuudesta. Kiinnostuin kovasti kun kuuntelin häntä Ylen FST kanavalta Aamusta iltaan. Hän on muuten tullut Suomeen opettamaan tasa-arvoa. Ilmoitustaululla on paljon erilaisia kurssi ja - koulutustapahtumia. Sieltä voi löytyä tämän syksyn uusi asia! Lokakuun terveisin Tuulamaria Kangaslampi 2

3 Nuorten Akatemia on valtakunnallinen järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille vuotiaille nuorille. Nuorten maailmassa Nuorten Akatemia on nuorten aktiivisuuden ja omien projektien tukija. Aikuisten maailmassa Nuorten Akatemia kanavoi varoja ja osaamistaan nuorten ja yhteiskunnan tulevaisuuden hyväksi sekä viestii nuorten maailman kuulumisista. Järjestö tukee palveluidensa Homman, Mahiksen ja Noten avulla nuorten omaa tekemistä, tuo harrastamista koulumaailmaan osaksi opetusta sekä tarjoaa nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Käytännössä palvelut koostuvat nuorten omien projektien taloudellisesta tukemisesta, aikuisen tuesta, koulutuksesta, materiaaleista ja ideoista. Nuorten Akatemia painottaa nuorten vapaa-ajan toiminnan merkitystä ja haluaa kannustaa nuoria harrastusten ja oman toiminnan pariin. Nuori oppii tekemällä, osallistumalla ja olemalla aktiivinen. Nuorelle harrastuksissa pääasia on hauskuus, mutta ne toimivat myös nuoren kasvun monipuolisena vahvistajana. Uusien tietojen ja taitojen omaksumisen ja hyvinvoinnin lisäämisen kautta harrastukset tukevat nuoren yksilöllistä kehitystä. Virallisten koulutusjärjestelmien ulkopuolella tapahtuva oppiminen on tärkeä osa elinikäistä oppimista, johon kuuluu kaikki elämän aikana tapahtuva oppiminen, joka tähtää yksilön elämäntaitojen, kansalaistaitojen ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Harrastustoiminta tarjoaa tilaisuuden oppia erilaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä kaikilla elämänalueilla. Parhaimmillaan harrastustoiminta ja kouluopetus muodostavat toinen toistaan tukevan kokonaisuuden. Harrastuksissa ja vapaa-ajalla opitun arvostaminen on tärkeä asia, joka edellyttää opitun tunnistamista ja tunnustamista. Jotta nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminta saisi sille kuuluvan arvon, tulee siinä opittua tunnistaa ja tunnustaa. Harrastuksissa opitut taidot tulee saada näkyviksi ja arvostetuiksi. Opitun tunnistaminen Tunnistamisesta puhuttaessa on ensisijaisen tärkeää, että nuori itse ymmärtää toimintansa ja aktiivisuutensa merkityksen eli sen, mitä on tehnyt ja miten. Tämän edesauttamisessa nuorten parissa toimivalla aikuisella on merkittävä rooli. Tunnistaminen etenee vaiheittain. Ensin pyritään kuvaamaan, mitä on tehty, sen jälkeen arvioidaan miten ja miksi on tehty ja sitä kautta päästään pohtimaan, mitä toiminnan myötä on opittu. Tärkeää on myös miettiä, miten opittua voi jatkossa hyödyntää. Painopisteenä on nuoren oma aktiivinen pohdinta ja mahdollisuus itsearviointiin. Tunnistamisprosessissa olennaista on kyky kommunikointiin ja toiminnan läpikäyntiin. Prosessin tueksi on kehitelty erilaisia välineitä. 3

4 Opitun tunnustaminen Sen lisäksi, että nuori itse oivaltaa toimintansa merkityksen, hänellä on halutessaan oikeus saada myös muiden tunnustusta oppimilleen asioille. Olennaista tunnustamisessa on se, että nuori itse päättää, mille toiminnalleen tunnustusta haluaa. Kun toiminnot on ensin tunnistamisprosessin yhteydessä kirjattu ylös, ne on helppo osoittaa ja tehdä näkyviksi itsen lisäksi myös muille. Nämä ansioluettelot kannattaa esitellä työhaastattelussa tai opiskelupaikkaa hakiessa, sillä monet työnantajat ja oppilaitokset tunnustavat harrastustoiminnassa opittua, esim. pääsykokeiden, opintojen korvaavuuksien ja työhaastatteluiden yhteydessä. SKENE-X SKENE-X on nuorten ryhmille suunnattu sähköinen yhteisöpalvelu, johon kuuluu harrastustoiminnan opintokirja. Nuori voi SKENE-X:ssä keskustella ohjaajansa kanssa harrastuksissaan ja projekteissaan oppimastaan ja pyytää opintokirjaan suoritusmerkinnän. SKENE-X:n tuottavat Nuorten Akatemia, Nuori Suomi, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Partiolaiset ja Svenska Studiecentralen. Kristiina Henkel Tasa-arvokouluttaja Kristiina Henkeliltä on ilmestynyt kirja: Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två (Anna lapsellesi sata mahdollisuutta kahden sijaan). Käsikirja opastaa lasten kasvatuksessa sukupuolista neutraaliutta. Kohtaamme tyttöinä ja poikina kun pitäisi kohdata lapsina. -Meidän ei pitäisi puhua ulkonäöstä vaan persoonallisuudesta. Silloin ei sukupuolisuus ole tärkeää vaan lapsi voi olla lapsi. Aikuiset suhtautuvat täysin eri lailla tyttöihin ja poikiin. -Pienet lapset luokitellaan tytöiksi ja pojiksi monessa arjen tilanteessa leikkipuistossa, satuja lukiessa, vaateostoksilla ja lasta lohdutettaessa. Sukupuoliansan välttäminen antaisi kuitenkin lapselle enemmän toimintamahdollisuuksia ja laajemman pohjan muodostaa oma identiteettinsä, kertoo ruotsalainen kirjailija ja tasa-arvokouluttaja Kristina Henkel. -Käynnistimme Suomessa tänä vuonna pilottihankkeen tasa-arvosta. Ruotsissa on työskennelty tasa-arvon puolesta jo 90-luvulta ja siellä pedagogissa keskitytään yksilöön. Suomessa tämä on vielä uutta. 4

5 VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄ VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien, kuten perheen ja työyhteisön, voimautumisprosessin aikaansaajana. Menetelmä perustuu empowermentkäsitteen sisältöihin ja sen käyttö edellyttää itsemäärittelyn oikeuden sekä tasavertaisuuden lähtökohtien toteutumista. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan se voi toimia myös vallankäytön ja toisen ihmisen kokemuksen mitätöinnin välineenä. Voimautumisen keskeinen idea on se, ettei toista ihmistä voi voimauttaa. Tämä koskee myös kaikkea auttamistyötä. Menetelmän ammatillinen käyttö edellyttääkin valokuvan arkikäyttöön liittyvän vallankäytön tuntemista ja purkamista, sekä henkilökohtaisen voimauttavan valokuvaprosessin läpikäyntiä. Menetelmää ei saa soveltaa toiseen ennen omaa prosessia ja täydennyskoulutusta. Vaikka menetelmän välineenä on valokuvaus, ei kysymys ole varsinaisesti valokuvaamisesta, vaan näkemisen ja katsomisen tavasta. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla opetellaan dialogista, vastavuoroista tapaa kohdata oma läheinen, työtoveri tai asiakas. Menetelmän keinoin opitaan löytämään ja tekemään näkyväksi jokapäiväisessä arkitodellisuudessa piiloon jäävä arvokas, hyvä ja merkityksellinen. Voimauttavaa valokuvaa on sovellettu 2000-luvun ajan etenkin täydennyskoulutusopinnoissa useilla kasvatus-, hoitoja terapeuttisen työn aloilla sekä työyhteisön kehittämisessä. Kokemusta erilaisten ihmisryhmien kanssa toteutettavasta kuntouttavasta, ennaltaehkäisevästä tai pedagogisesta käytöstä alkaa olla jo varsin runsaasti. Menetelmää voidaan käyttää myös osana terapiatyötä, silloin kuin käyttäjällä on siihen ammatillinen valmius. Varhaisin tunnettu projekti, jonka kokemuksista Miina Savolainen on alkujaan saanut kipinän menetelmän kehittämiseen ja valokuvan terapeuttisen käytön tutkimiseen, on 1998 alkanut lastensuojeluprojekti Maailman ihanin tyttö. Projektin lähtökohtana oli huomio siitä, etteivät sosiaalityön perinteestä tutut verbaaliset tavat jäsentää asiakkaan elämänkokemusta, vuorovaikutussuhteita ja käsitystä omasta itsestä, olleet riittäviä. Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Hoidollisten ja pedagogisten alojen ammattilaisille suunnatussa perusteet-tason täydennyskoulutuksessa tutus- 5

6 tutaan voimauttavan valokuvan teoreettiseen ja terapeuttiseen perustaan. Koulutuksen keskiössä on työntekijän sekä työyhteisön voimautuminen vasta sen jälkeen siirrytään asiakkaan, oppilaan tai potilaan kanssa työskentelyyn. Voimauttavan valokuvan perusteet -koulutusta antavat useat yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset sekä kesäyliopistot eri puolilla maata. Voimauttavan valokuvan kaksivuotista erikoistumiskoulutusta, perusteet -tason jo käyneille, järjestää ainoastaan Taideteollisen korkeakoulun Koulutus ja kehittämispalvelut Helsingissä. Voimauttava valokuva on nuori menetelmä, jonka valtakunnallinen koulutusverkosto on vasta laajentumassa, eikä tämän hetken runsaaseen kysyntään siksi vielä pystytä täysin kattavasti vastaamaan. Ensimmäiset erikoistumiskoulutuksen läpikäyneet menetelmäohjaajat valmistuvat huhtikuussa Kaikki Suomessa saatavilla oleva menetelmäkoulutus on ilmoitettu näillä verkkosivuilla. Menetelmä on saanut lukuisia tunnustuspalkintoja, muunmuassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Kulttuuripalkinnon Voimauttava valokuva on rekisteröity tavaramerkki. MIINA SAVOLAINEN Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Savolainen on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen hallituksen jäsen. Savolaisen taiteellinen päätyö on Maailman ihanin tyttö -yhteisövalokuvataideprojekti. Sen yli sadasta neljästäkymmenestä kromogeenisesta värivalokuvasta koostuva näyttelysarja on kiertänyt Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2003 alkaen. Parhaillaan yli kaksivuotisen isyysaiheisen yhteisötaideprojektin taiteelliset tuotokset ovat nähtävillä ISÄ Voimauttavia valokuvia -näyttelyssä. YHTEYSTIEDOT Voimauttava valokuva -koulutustiedustelut Melissa Hanhirova: ma-pe klo 9-16 gsm Maailman ihanin tyttö -näyttelyä sekä ISÄ - voimauttavia valokuvia -näyttelyä koskevat tiedustelut Niko Koponen: ma-pe klo 9-16 gsm Maailman ihanin tyttö -kirjan tilaukset ja tiedustelut Niko Koponen ja Melissa Hanhirova: Tilaajapalvelu ma-pe klo 9-16 gsm

7 Tehosta yrityksesi näkyvyyttä ja kassavirtaa Ajatuksella suunniteltu ja toteutettu markkinointiviestintä kasvattaa yrityksen tulosta oikeina euroina. Markkinointi on myynnin osatekijä sekä tuotteiden että palveluiden tunnettuuden tae. Ja mikä parasta, se näkyy suoraan kassavirrassa. Markkinointimateriaalit on viisasta ja kustannustehokasta tehdä kerralla kuntoon. Alan ammattilaisina me rakennamme teidän näköisenne yhtenäisen ilmeen yritysviestinnällenne, ja vieläpä kukkaroystävällisesti. Avaimet käteen -periaate Palvelukonseptistamme avaimet käteen periaatteella löytyvät logot, käyntikortit, yritysesitteet, www-sivut, graafinen ilme digi-ja printtimaailmaan markkinointituotteisiin, lomakepohjat, tiedotteet, asiakaslehdet, internet-, televisio- ja radiomainonta, kirjoituspalvelut ja tarvittaessa myynnintukitoimet ym. Kilpailutamme asiakkaan puolesta paino- ja digituotteiden toimittajat. Haemme parasta laatua kohtuuhintaan. Kerro meille liiketoimintasi ydin, ja me teemme siitä näkyvän. Ota yhteyttä jo tänään! Tuulamaria Kangaslampi p tai Anna Hurmalainen p Me teemme sinusta näkyvän. Tuulamaria Kangaslampi ja Anna Hurmalainen Lisää meistä osoitteesta ja 7

8 Valokuvataide Félix Nadar, Sarah Bernhardt, noin 1864 On valokuvausta taiteellisena mediana. Kaikki valokuvat ovat visuaalista kulttuuria, mutta valokuvauksessa on sen alussa asti ollut pyrkimys myös taiteellisiin ilmaisuihin. Valokuvataide on eräs kuvataiteen ala. Valokuvakulttuuri vahvistui 1970-luvulta alkaen ja sai sijan muiden taiteenalojen joukossa. Toisaalta valokuvataide on yhtä vanha ilmiö kuin valokuvauskin. Fysiikan ja kemian ilmiöitä yhdistävillä valokuvilla katsottiin olevan esteettisiä ominaisuuksia alusta alkaen, kun valokuvauksen keksintö lahjoitettiin juhlallisesti ihmiskunnalle vuonna 1839 Pariisissa. Suomalainen valokuvataide alkoi, kun Henrik Cajander kuvasi turkulaisnäkymän vuonna Valokuvataide on tasapainoillut taiteen tradition, dokumentin ja massakuvan eri kuvatyyppien ristiriitaisessa maastossa. Myös taidegrafiikka on valokuvauksen tavoin monistettava taidemuoto, mutta valokuvien painamisen massaluonne herätti suurta hämmennystä. Varhaiset valokuvat valloittivat ihmisten sydämet välittömästi, mutta taiteen salonkien portinvartijat pyrkivät mahdollisimman pitkään pitämään valokuvauksen niin sanotun korkeataiteen ulkopuolella. Valokuvaus yleistyy Yleistyvä valokuvaus demokratisoi kuvallisia käytäntöjä. Esimerkiksi muotokuvaus tuli laajojen kansanosien saataville. Kamera romutti akateemisen taiteen esteettisiä rakennelmia. Monet valokuvaajat, etenkin piktorialistit pyrkivät omaksumaan klassisia sommittelusääntöjä ja taidegrafiikan estetiikkaa. Dokumenttivalokuvia kerättiin museoihin korvaamaan vaikeasti liikuteltavia, kansatieteilijöitä ja arkeologeja kiinnostavia kohteita sekä näyttämään millaisilta hankalasti saavutettavissa olevat, kaukaiset paikat näyttivät. Esimerkiksi topografiset näkymät ja arkkitehtuurin kuvaukset olivat suosittuja valokuvauksen alkuvaiheessa. Joitain varhaisia valokuvaajia - esimerkiksi Suomessa I. K. Inhaa - kutsuttiin jo aikanaan taiteilijoiksi, koska he hallitsivat mestarillisesti valo- ja varjovivahduksia. Kirjailija Aino Kallas totesi: "Jos joskus uskallettaisiin korottaa valokuvaus taiteitten pyhään sisaryhteyteen, niin olisi Into Inhallakin siihen osuutensa ja ansionsa." Muiden valokuvaajien tavoin Inha teki tilaustöitä.vmuseot ja muut instituutiot tilasivat tallenteita nopeasti muuttuvasta ympäristöstä. Signe Brander dokumentoi vuosisatojen taitteessa Helsingin kaupunginmuseon tilauksesta Helsinkiä. Työn laatu oli korkea ja Branderin kuvastosta on tullut yhä uudelleen julkaistu klassikko. Silti Brander on saavuttanut taiteilijan statuksen vasta vähitellen, vuosikymmeniä kuolemansa jälkeen. Kansainvälisesti tunnetuin vastaava tapaus on Eugène Atget, joka vaatimattomissa oloissa dokumentoi vuosisadan vaihteen Pariisia luvulla Bere- 8

9 nice Abbott nosti hänen kuvansa klassikon asemaan. Toinen valokuvataiteilija, joka nosti Pariisin valokuvataiteen keskiöön 1900-luvulla oli Robert Doisneau luvulta lähtien valokuvauksesta tuli mukana kuljetettavien kameroiden ja tehdasvalmisteisten valokuvausmateriaalien myötä yhä useampien harrastus. Suomen ensimmäinen valokuvayhdistys Amatörfotoklubben i Helsingfors (AFK) perustettiin vuonna Siinä ja muissa kameraseuroissa käyty keskustelu hallitsi Suomen valokuvataidetta 1960-luvulle asti. Kameraseuroihin liittyvä estetiikka saattoi nostaa mihin tahansa valokuvauksen lajityyppiin kuuluvan kuvan taiteeksi, kunhan se voitti kilpailun. Kameraseurojen toimintaan osallistuivat amatöörit ja ammattilaiset yhtä lailla. Niinkin erilaiset tekijät kuin Ismo Hölttö, Eino Mäkinen, Matti Poutvaara, Matti A. Pitkänen, Pentti Sammallahti ja Vilho Setälä ovat kukin uransa jossain vaiheessa osallistuneet kameraseuratoimintaan. Osa-alueita Modernismi nosti 1900-luvun alussa ihanteiksi vivahteikkaan sävyasteikon, syväterävyyden ja tarkkuuden. Yhdysvaltalainen Alfred Stieglitz kokosi ympärilleen Photo-Secession -ryhmän, joka julkaisi Camera Work-lehteä. Vähitellen taideinstituutioissa kiinnostuttiin valokuvista ja kuuluisista valokuvaajista niiden itsensä vuoksi. Esimerkiksi New Yorkin Modernin taiteen museo alkoi kerätä valokuvataidetta vuonna 1930 ja perusti valokuvausosaston vuonna Suomen valokuvataiteen museo, joka perustettiin vuonna 1969, nimitettiin vuonna 1995 valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Opetusministeriön alainen Valtion valokuvataidetoimikunta perustettiin vuonna Suomen valokuvataiteen asema oli vakiintunut 1970-luvun lopulla. Se oli mukana taiteen keskeisissä instituutioissa: koulutuksessa, taidehallinnossa, apurahajärjestelmässä ja sillä oli museo sekä galleria. Eri taiteenalojen välillä käytiin kuitenkin valtakiistoja. Esimerkiksi vuonna 1981 nuoret valokuvauksen opiskelijat saivat töitä esille Taidehallin Nuorten näyttelyyn, mutta syntyneen kohun myötä valokuvat suljettiin joksikin aikaa ulkopuolelle. Ensimmäistä vakinaista valokuvagalleriaa - Hippolyteä - ylläpitävä Valokuvataiteen seura alkoi järjestää Valokuvataide - Arkitaide -tapahtumia vuonna Ne loivat siteitä valokuvauksen ja muun taidemaailman välille. Vuodesta 1988 seura alkoi toimia Valokuvataiteilijoiden liittona muiden ammattiliittojen tapaan. Se liittyi Suomen taiteilijaseuraan vuonna Valokuvaaja Martti Anttila perusti vuonna 1981 Ouluun Rantagallerian, joka oli ensimmäinen valokuvagalleria Helsingin ulkopuolella. Näyttelytoiminta laajeni 1980-luvulla huomattavasti. Koko 1960-luvun aikana järjestettiin yhteensä parikymmentä valokuvanäyttelyä, 80-luvulla niitä oli vuosittain yli 200. Valokuvakeskusten perustaminen Valokuvakeskuksia alettiin perustaa eri puolille maata 1980-luvulta alkaen. Ne ovat yhdistyksiä, jotka työskentelevät valokuvan, erityisesti valokuvataiteen näkyvyyden puolesta. Ne eroavat kameraseuroista siinä, että kameraseurat pyrkivät kehittämään oman jäsenistönsä toimintaa kun taas valokuvakeskusten kohderyhmänä on niin sanottu suuri yleisö. 9

10 Pentti Sammallahti 1950 Syntyi Helsingissä käsityöläisperheeseen, isoäiti ruotsalaissyntyinen valokuvaaja Hildur Larsson Kävi isänsä kanssa The Family of Man -valokuvanäyttelyssä Taidehallissa, jossa isän mukaan kertoi tietävänsä, mitä haluaa elämässään tehdä. Sammallahden valokuvat vievät katsojan arkikokemuksen tuolle puolen kaihoisan lumoavaan maailmaan. Riippumatta siitä, missä päin maapalloa valokuvaaja kulkee - Suomessa, Ranskassa tai Venäjällä - hänen katseessaan on lempeää huumoria. Kuukauden taiteilija Sammallahden läpimurto, Cathleen Ní Houlihan - irlantilainen kuvasalkku (1979), oli avaus kuvan sävykkyyttä ja sisäistä kokemusta painottavaan valokuvataiteeseen. Kuvasarjan nimi on poimittu irlantilaisesta kansantarustosta, jossa myyttinen hahmo Cathleen Ní Houlihan edustaa irlantilaista nationalismia ja toivetta saada takaisin menetetyt maat englantilaisilta valloittajilta. Kuten kuvasarjan nimessä, nähdään myös sarjan teoksissa viitteitä Irlannin historiasta sekä vihreiden nummien pyhistä paikoista. Sammallahti on kansainvälisesti huomioiduimpia suomalaisia valokuvaajia ja kotimaassa moneen kertaan palkittu tekijä. Vuonna 2004 Henri Cartier-Bresson valitsi Sammallahden sadan valokuvaajasuosikkinsa joukkoon säätiönsä avajaisnäyttelyyn Pariisissa. Sammallahden valokuvat vievät katsojan arkikokemuksen tuolle puolen kaihoisan lumoavaan maailmaan. Riippumatta siitä, missä päin maapalloa valokuvaaja kulkee - Suomessa, Ranskassa tai Venäjällä- hänen katseessaan on lempeää huumoria. Valokuvaamisen, vedostamisen ja valokuvan painamisen taitoa korostavana käsityöläisenä Sammallahti edustaa vaihtoehtoa nykyelämän kiihkeälle rytmille ja nopean muutoksen ihannoinnille. Valokuvaajan universumissa vähäpätöisenä pidetty on merkityksellistä ja oleelliset asiat löytyvät maailmaa tarkkaavaisesti kokien. Sammallahti on ensimmäisiä suomalaisia valokuvaajia, joka on tehnyt elämäntyönsä valokuvataiteilijana. Hän opetti pitkään Taideteollisessa korkeakoulussa, jossa loi työryhmineen valokuvien laadukkaan vedostamisen ja painamisen kulttuurin. component/content/article/

11 I l m o i t u s t a u l u Ilmoitustaululla ilmoitellaan ajankohtaisista asioista. 11

12 AROMATERAPIAN DIPLOMIKOULUTUS TAMPEREELLA klo Koulutus täyttää LKL: n vaatimukset ja oikeuttaa pääsyn terapeuttirekisteriin. Koulutus kestää 13 kk, 1 vkl/kk. Koulutuksen sisältö: KURSSEJA SUKLAAHIERONTA, TIIBETILÄINEN HUNAJAHOITO sekä klo AROMATERAPEUTTINEN KASVOHOITO sekä klo AROMATERAPEUTTISET JALKA- JA VARTALOHOIDOT sekä klo VYÖHYKETERAPEUTTINEN KASVOHIERONTA sekä klo AROMATERAPIAN PERUSTEET 2 VKL sekä klo LISÄTIETOJA: ILMOITTAUTUMISET: puh

13 I l m o i t u s t a u l u Konsan kartanon tapahtumia lokakuussa La klo SELVÄNÄKÖISYYDEN TREENIT Ylar Lindepuu Oman suojelusenkelin kohtaaminen ja työskentely hänen kanssaan Menneen ja tulevan katsominen Esineiden etsiminen Treenin hinta 65, sis. ohjeet itsenäiseen harjoitteluun. Tutustu Tiedustelut ja ilmoittautuminen: tai puh La Su klo WERBECK LAULUKURSSI Markku Lulli Seppälä Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan äänenmuodostusta Valborg Werbeck Svärdströmin kehittämällä menetelmällä. Kun ääntä ei tehdä tai pakoteta, vaan poistetaan esteet sen syntymiselle, saadaan aikaan kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy helpoksi, kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. Sopii vasta alkajille sekä laulamista harrastaneille. Ammattilaulajakin löytänee laulamiselleen uuden suunnan ja uusia virikkeitä. Hinta 50, sis. ruokailut. Tiedustelut ja ilmoittautuminen mennessä p. (02) Su klo NOVELLIN ALKEET Cosmic Johanna Alkeiskurssi sinulle, joka haluat ilmaista itseäsi kirjoittamisen kautta. Perusopetusta novellin rakentamiseen. Kirjoitusharjoituksia ja ääneen lukemista. Ota mukaan oma kirjoitusvihko ja kynä tai kone. Hinta 48, sisältää lounaan. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johanna tai tekstiviesti puh (Ruotsi). Tervetuloa! La klo 18 Diagnosis MAMA ENSI-ILTA Esitystaiteilija Seija-Leena Salon soolotyö. Esityksellinen ilta synnytysmasennuksen äärellä. Intiimejä ja inhimillisiä kosketuksia äitiyden kipeisiin kohtiin teatterin, musiikin ja tarinankerronan keinoin. Esityksen jälkeen teetä ja sympatiaa, mahdollisuus jakaa tunnelmia puhepiirissä. 12/8. Ilta on tarkoitettu aikuisille, paikan varausta suositellaan. Lisätiedot, varaukset tai Muut näytökset: su , pe 5.11., la ja su Kts. lisää tapahtumia: 13

14 I l m o i t u s t a u l u Lucetia Jaana Rusi Ennustuksia Lenormand-korteilla yli 10 vuoden kokemuksella! Syksyllä myös Suomessa: Helsinki: Hengen ja Tiedon Messut, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Isonnevantie 5 - Etelä-Haaga, 3. kerros, luokassa 3L Ajanvaraus paikan päällä Ajanvaraukset puhelimitse tai sähköpostitse Puh Messuilua ========= Olen ensi viikonvaihteessa Hengen ja Tiedon messuilla Suomalaisella Yhteiskoululla, Isonevantie 8. Messujen tämän vuoden teema on Pohjoinen kansanperinne ja henkisyys. Minut löydät 3 krs lk 37. Pidän sunnuntaina tietoiskun lk IP 1 krs; käytännön neuvoja Intiaan matkustavalle. Seuraavana viikonvaihteena messuillaan lisää. Olen lauantaina Kauneus ja Terveys messuilla Helsingin Messukeskuksessa Kookoshuoneen osastolla 6K2. Messujen uutuus on tänä vuonna Hidas Alue. Kookoshuoneen osasto on siellä. Mielenkiintoista nähdä mitä tämä hitaus on kauneuden ja terveyden alalla. Intiaan ======= Lähden Intiaan. Matkan ensimmäisen viikon olemme Mandremissa joogaillen ja nauttien merituulesta. Toisen viikon olemme Morin ja David vieraana heidän luomumaatilallaan West Ghatilla; patikomme vihreässä ja tutustumme lähikylien elämään. Matkalle mahtuu vielä 1-2 nopeaa lähtijää. Matkainfo on la klo Kirjasto 10 neuvottelutila. Tervetuloa! Palaan Suomeen Matkalaisten lähdettyä jään Intiaan tutustumaan muutamaan uuteen paikkaan ensi vuotta varten. Kirjoittelen Facebookiin ryhmän puolelle silloin tällöin kuulumisia matkan varrelta. Kristiinan Matkat Puh Siikajärventie 100, ESPOO 14

15 I l m o i t u s t a u l u Eteläinen asemakatu 2 a Riihimäki Poolbar on viihtyisä pelaajien ja kavereiden kohtaamispaikka. 8 kilpatason poolpöytää Simonis 860 veralla Rileyn snookerpöytä Pokeripöytä pelivälineineen Darts-tikkataulu Järjestämme yksityistilaisuuksia A-oikeudet TERVETULOA KLOVNIKURSSILLE! Pe-su Pe Klo 18-21, La klo 10-19, Su klo Osoite: IlonTila, Väinölänkatu 1B, Tampere, (sisäpiha 2.krs.) Kirjekyyhky viestejä arkipäivän ongelmiin. Leena Haukila Selväkuulemisella Klovnikurssilla on mahdollisuus hupsahtaa hurmaavaan lapsen "pellemaailmaan", unohtaa hetkeksi arkirutiinit ja saada yhteyden sisäiseen iloon ja viattomuuteen, jossa kaikki on mahdollista. Kurssi on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka haluavat rohkeutta esiintymiseen ja yhteyttä sisäiseen luovuuteensa. Kurssilla käydään läpi klovniteatterin perusteita improvisaation ja visualisoinnin keinoin, sallivassa ja iloisessa ilmapiirissä. Ota yhteyttä, kysy lisää RIEMULLISESTI TERVETULOA! EnerQi-kolutukset Tuula Hyvättinen Näyttelijä, klovni, lapsiteatterin- ja sirkustaiteen ohjaaja Ilmoita Versio Olevassa! 15

16 Coaching Valjasta voimasi ja potentiaalisi käyttöön! Yksilölliset kasvun mahdollisuudet tosiksi luotettavan coachin, valmentajan, avulla! Tunnetko Sinä ohjaavasi elämääsi ja kulkeeko se haluamaasi suuntaan? Oletko positiivinen ja energinen ja tiedät, miten saat oman voiman käyttöösi? Miten ihmissuhteet toimivat? Oletko tietoinen sinua ohjaavista opituista tavoista ja alitajuntasi uskomuksista? Oletko valmis tekemään muutoksen elämässäsi? Tiedätkö, miten toteutat muutoksen itseäsi kuunnellen? Oletko yrittäjä tai aiotko perustaa yrityksen? ja tapaasi johtaa organisaatiota, tiimiä tai itseäsi? Millaisia ovat johtajuutesi henkisen kulmakivet ja arvot? Tunnetko itsesi ja tiedätkö kuka olet? Tunnetko elämäntehtäväsi ja miksi olet täällä? Miten toteutat sielunsuunnitelmaasi? Oletko tietoinen aikaisempien elämiesi sidoksista? Tiedätkö kuka tai ketkä ovat oppaitasi? Miten henkimaailma elää kanssasi? Millaisen liiketoimintasuunnitelman laadit? Tiedätkö mihin suuntaan viet yritystäsi ja miten elät suunnitelmat todeksi? Tiedätkö mitä palveluita tarjoat ja miten? Oletko tietoinen, miten johtajuus on muuttumassa ja mitä vaikutuksia sillä on sinulle 16

17 Osaamis -ja ammattiluettelo Auri-julkaisut Heikki Juutilainen Käännöstoimisto; suomi-venäjä-englanti, Ari -julkaisut; julkaisee painovalmiiksi omakustanneet ym., www-sivut. Puh/fax (03) , Artemis Arja Sinervo Aura-Soma väriterapia, Ayurvedinen pää -ja kasvohieronta, Shindo selkähoito, Sisäelin-vatsahieronta, Enkelienergia -ja äänihoito, Jumalatar energiahoito, Intuitiivinen energiahoito, Aarrekartta -kurssit, Energianvälitysmyös kaukohoitona. Puh Casa D Angelique Marjaana Will-Vidlund Valmennusta, matkoja, kristallivuodehoitoja Puh Graafista suunnittelua tuulamaria Tuula-Maria Kangaslampi Esitteet, Logot, Käynti -ja kutsukortit, Lomakkeet, Kirjekuoret, Lehti-ilmoitukset, Yrityksen graafinen ilme, Taitot; lehdet ja kirjat, www-sivut, Ikkunateippaukset, Haastattelut/lehtiartikklit, Tekstaukset, Julisteet, Kortit, Cd-kannet, Postimerkit, Ex-Librikset, Äänikirjat, Videot jne. Puh Tarjanteenkatu 5 A 15, Tampere Haukila Leena Kanavointia. Selväkuuloisuutta -ja näköä, Tarot tulkinnat. Puh Piilokalliontie 3, Perniö Heart Space Chintana Seppä Kuuntelevia sydämen läsnäolon hoitoja jotta syvärentoutuminen omaan itseen voi tapahtua. Core Integration hellävarainen syvähieronta- Vyöhyketerapia, Counseling- ja Energiahoito, Rakkaus ja Kiitollisuus-Light Transmission hoito. Tanssiterapia-päivät ja -kurssit. Puh Hermeetikko lehti Jukka Nieminen Hoitohuone Kehon Terveydeksi Anne Laatikainen Moderni Vyöhyketerapia (MVT), Intialainen Päähieronta, Reiki energiahoito. Koulutukset: Vauvahieronnan ohjaus, Intialaisen Päähieronnan kurssi, Reiki-koulutus, Rentoutus-ohjaaja, Regressio-ohjaaja. Naurujoogaa. Puh Tuusantie 1, Linjaportti, Nummela Hynnäläntie 23 D, Oinasjoki 17

18 Hoitohuone Sippoin; vastaanotto Lauttasaaressa, Helsingissä. Hoitohuone Sippoin tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä yhdistelmää hoitoja ja itsehoitoa. Teen neula-akupunktiota, jäsenkorjausta, meridiaanihierontaa & akupainantaa, sekä annan yksityisopetusta Sippoin terveysliikunnassa, Viisi tiibetiläistä liikettä, Sippoin Kum Nye ja Kehoäly harjoittelussa. Teen myös yritys- ja kotikäyntejä. Tiedustelut ja ajanvaraus: Tapio Sippoin Jarin Hoitotupa, Jari Raussi Koulutettu hieroja. Muokkaavasta hieronnasta kokonaisvaltaisiin hoitoihin, asiakaslähtöisesti. Perushoidot: klassinen-, aroma- ja suolahieronta sekä intialainen päähieronta. Puh Jurvalankatu 4 B 7, Tampere Jännitys pois Jari Rauhala TRE-tekniikka; Vapisemalla vapaaksi kehon syväjännityksistä! Hierontaa sekä ohjattua liikuntaa yksilöllisesti tai ryhmille. Puh Kirjansitomista Mari Vehkaluoto Puh Konsan kartano, Turun luontaishoitola Akupunktio, Aromaterapia, Astrologia, Bioenergia-informaatiokentän oikaisu, Ekokampaaja, Energiahoito, Enkelityöskentelyn ja kanavoinnin kurssit, Hieronta (klassinen), Hieronta (Intuitiivinen), Homeopatia, Intialainen päähieronta, Intuitiivinen kehoterapia, Johdettu sisäinen matka, Koko kehon vyöhyketerapia, Refleksologia, Lymfahoito, Lämpökivihoito, Naprapatia, Numerologia, Reconnective Healing, Reconnection Sessio, Reiki, Resonanssiterapia, Selvänäköinen auralukemus, Selvännäkijän vastaanotto, Suggesto- ja rentoutusterapia, Tarot, Viikinki Riimut, Voicemassage. Virusmäentie 9, TURKU Puh. (02) Lenita Lehtonen Olet sitä mitä ajattelet kun ajattelusi muuttuu, elämäsi muuttuu -kursseja eri puolella Suomea. Vapaa pääsy tilaisuuksiin. Myös yksityisvastaanotot, pienryhmät ja sähköiset palvelut. Puh Lucetia Jaana Rusi Lenormand-tulkintoja ja astrologisia konsultointeja. Tilaa puhelinkonsultointi sähköpostitse. fon mobile Boxhagener Straße 21, Berlin Luonnon Hoivatar Sirpa Tonder-Vainio ja Seppo Vainio Halauksien talo; Reikihoito, Tähtienergiahoito, Aloe Vera ja Kookostuotteet. Pihasuunnitelmat. Uutta; Hyvinvointiluennot. Sirpa Tonder-Vainio puh Seppo Vainio puh Välimaantie 192F, Askainen 18

19 Mettälä Niina Koulutettu hieroja, Aura-Soma väriterapeutti, Reiki-hoitaja, Kraniosakraaliterapia, kodin energiapuhdistukset. Puh Luontaishoitola Suvanto Suvantokatu 7-9, Tampere Akashic.net - Rajatiedon täsmähakukone Akashic.net on täsmähakukone, joka hyödyntää Googlen hakumoottoria. Palvelun avulla rajatiedon alueen asiat löytyvät helpommin suomen kielellä. Pro harmonia (Tmi) Sanna Tuovinen Aarrekartta valmennukset, Rentoutushieronta ja Äänimaljahoidot, Nature`s of Scandinavian jälleenmyynti, Freelancer toimittaja. Puh Paavontie 6, Kemi Ruususali Helena Aho Hierontaa, Aromaterapia, Ruususalin vuokrausta. Nikken tuotteet. Puh Tuomiokirkonkatu 40 C, 2. kerros (ovisummeri: Ruususali) Tampere Sarasté Suvi-Margareta Niittylahti Korkeatasoiset energiahoidot Puh Sydämen Valo Tarja Rantamäki Uuden tietoisuuden opettaja. 7-Arkkienkelin hoito, Ykseys-energiahoito, Henkilökohtainen valmennus/keskustelut, Kodin energiapuhdistus, Kristallihoito, Uuden parisuhteen siunaus/ vihkimysrituaali. Puh Tulkki Juha Kukkaterapia, henkilökohtainen ja luonnonmukainen kukkaterapia -myös eläimille. Puh Paavontie 6, Kemi Tuula Huhtala TAROT VANHAVIISAUS. Tarot tulkintoja keskiviikkoisin n. 2 kertaa kk, Pinninkatu 59 TRE, kts kotisivuiltani Tapahtumakalenterista, tietoni ym. löydät sieltä! Soittele ja varaa aikasi. Puh Tuula Tuomi InnerLight ja Aloevera -edustaja Ph-tasapainota kehosi. Terveys- ja ravintone uvontaa. Super Greens luomuterveysjuoma. UUTTA INNERLIGHTILTA: GSR-COMPASS BIO-SKANNAUS tutkin kehosi ravinnonpuutteet. 95,2% korrelaatiota laboratorio testeihin nähden. Tuote-esittelyt ja kotikutsut. Puh Tähtisade Tuulia Mäntylä 19

20 Selvänäköpalvelu, Violettiliekki, Reikihoito, Valokynähoidot, Neulaton akupunktio, Magneetti -ja maasäteilymittaukset, Enkelivesi. Koulutukset ja kurssit; Aarrekartta, Violet Flame Reiki Master, Shamballa MD Reiki sekä vihkimykset. Myös puhelimitse selvännäköiset tulkinnat. Puh Kirkkojärvenkuja 5, Myrskylä Ultra lehti Rajatietoa etsijöille Puh Salojärventie 36, Kylämä With Heart & Soul Nina Bräysy Erikoissairaanhoitaja, life coach, fengshuikonsultti, tuleva puutarhuri ja puutarhaterapeutti. Fengshui konsultaatiot kotiin ja puutarhaan, space clearing, energiapuhdistukset, henkilökohtainen valmennus, tarottulkinnat, kurssit ja te lat Puh Yesterday Once More Marianne Saranpää Vintage vaatteet - menneiden vuosikymmenten muotia. Puh Kauppapuistikko 16, Vaasa 20

Syyskuu no 35/2010 1

Syyskuu no 35/2010 1 Syyskuu no 35/2010 1 Laki ollos itsellesi. Mieti, mik' on sulle hyvä, tuumi, mik' on sulle paha, ruma sulle, kaunis sulle: ole maailma omasi. Iske itsesi kipunat yltä, alta, kaikkialta, enin taistosta

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot

Joulukuu no 38/2010 1

Joulukuu no 38/2010 1 Joulukuu no 38/2010 1 Niin se vuosi taas hujahti ja kohta ollaan uuden vuoden kynnyksellä. Vaikka välillä tuntuu ettei juurikaan mitään tapahtunut vuoden aikana mutta kun alkaa muisteleen niin olihan siellä

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden töitä on esillä Kristiina Alatalolta sekä Carita Bergiltä.

Kuvataiteilijoiden töitä on esillä Kristiina Alatalolta sekä Carita Bergiltä. Elokuu no 22/2009 Elokuu Versio oleva lähtee liikkeelle taiteilla. Tässä kuussa monilla paikkakunnilla juhlitaan tapahtumien yötä joissa taiteilla on suuri merkitys. Mikäpä muuten estää pieniä paikkakuntia

Lisätiedot

Lahjavinkki; Anna lahjakortti lahjaksi osaamisluettelon ammattilaisilta!

Lahjavinkki; Anna lahjakortti lahjaksi osaamisluettelon ammattilaisilta! Joulukuu no 16 2008 Lahjavinkki; Anna lahjakortti lahjaksi osaamisluettelon ammattilaisilta! Jouluun on vain tovi aikaa sekä vuoden 2008 päättymiseen. Tuntuu kuin aika nykyisin menisi siivillä. Taannoin

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Unien ja hoitojen kautta talvikauteen!

Unien ja hoitojen kautta talvikauteen! Unien ja hoitojen kautta talvikauteen! Tällä kertaa esittelyssä on yrittäjä Arja Sinervo Hoitola Artemiksesta. Arjan taidot ihmisen parantamisen ja auttamisen yhteydessä ovat tuoneet myös luovan puolen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Syyskuun tuulia Tampereelta!

Syyskuun tuulia Tampereelta! Syyskuu no 23/2009 Syyskuun tuulia Tampereelta! Syksy on ihanaa aikaa sillä luonto antaa kohta upeita värinäkymiä, mutta tämä on myös uusien alkujen aikaa. Syksyllä alkavat kurssit ja erilaiset koulutukset

Lisätiedot

Tapani teki pitkän elämäntyön. Tapanilla oli ainutlaatuinen kyky olla läsnä. sanallisena tai sanattomana. Uskomattoman

Tapani teki pitkän elämäntyön. Tapanilla oli ainutlaatuinen kyky olla läsnä. sanallisena tai sanattomana. Uskomattoman Tammikuu no 27/2010 kertoi ihmisistä joka oli tavattoman kiinnostavaa. Tapani teki pitkän elämäntyön rajatiedon parissa ja siksi häntä voi hyvällä syyllä sanoa Rajatiedon Ylipäälliköksi puhumattakaan Ufoyhdistyksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Marraskuu no 15 2008. Kirsi-Teresia Kivelä. Kristiina Alatalo. Vesa Lempiäinen

Marraskuu no 15 2008. Kirsi-Teresia Kivelä. Kristiina Alatalo. Vesa Lempiäinen Marraskuu no 15 2008 Kirsi-Teresia Kivelä Kristiina Alatalo Vesa Lempiäinen Enkelienergiaa marraskuulle! Enkelit puhuttavat varmaan meitä kaikkia, uskomme niihin tai emme niin mielipide ainakin löytyy.

Lisätiedot

Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa!

Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa! Toukokuu no 20/2009 Toukokuun terveisiä! Kesä on juuri kohta käsillä ja luonto alkaa olla vihreyttä tulvillaan. Kevät on upeaa aikaa! Esittelyssä on Konsan kartano Turusta joka onkin varsin mielenkiintoinen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Voi, tätä kauneutta ympärillä!

Voi, tätä kauneutta ympärillä! Kesäkuu no 21/2009 Voi, tätä kauneutta ympärillä! Luonto on niin ihmeellisen kaunis ja runsas kukkineen, mutta kauneutta on tässäkin lehdessä, sillä esillä on upeaa taidetta ja musiikkia. Arjuna ja Chintana

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Marraskuu no 37/2010 1

Marraskuu no 37/2010 1 Marraskuu no 37/2010 1 Marraskuussa kynttilät tuovat valoa Ulkona on jo pimeää, mutta onneksi kynttilät luovat kaunista valoa ympärillemme. Syöpä on sairaus johon joskus joku läheisistämme sairastuu. Ihmeellistä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta

Lokakuu no 24/2009 Versio Olevasta Versio Olevasta Lokakuu no 24/2009 Suuria tarinoita elämästä ja osaamisesta! Lokakuu on alkanut myrskyisissä merkeissä -luonnossa, mutta myös hallituksen riveissä vielä myrskyt ja tyrskyt jatkuvat. Hengen ja Tiedon messut

Lisätiedot

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Ulla Sirviö-Hyttinen, Suomen Lions liitto ry./ Lions Quest-ohjelmat Sanna Jattu, Nuorten keskus ry Anna-Maija Lahtinen, Suomen lasten ja nuorten säätiö Elämäntaidot

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Rentouttavaa pääsiäistä!

Rentouttavaa pääsiäistä! Huhtikuu no 19/2009 Rentouttavaa pääsiäistä! Saamme kohta nauttia pääsiäisen juhlapäivistä. Monille se on muutama lomapäivä kun taas toisille tärkeä uskontoon liittyvä perinne. Täytyy myöntää ettei minulla

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Hyvinvoiva Sinä - Kehon ja Mielen vireyttä ja lepoa pe 1.3.- su 3.3.2013 Tervetuloa nauttimaan hyvinvoinnista! Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Mitä voit saada?

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Walter Blomquist HOMONOMIA

Walter Blomquist HOMONOMIA Syyskuu 2007 no:3 Walter Blomquist HOMONOMIA STEINERKOULUN syystapahtuma VIOLETTILIEKKI kurssi Esittelyssä: ANNELI MERIKOSKI Syksyn terveiset Tampereelta! Kesä on ohi ja kaikilla varmasti hienoja kesämuistoja

Lisätiedot

Kesän muistot. Osaamisluettelon osaajia kannattaa hyödyntää

Kesän muistot. Osaamisluettelon osaajia kannattaa hyödyntää Lokakuu no 14 2008 Kesän muistot Kesästä ei luonnossa ole enää paljoakaan jäljellä, mutta kesäkuvia on kiva katsella mikäli niitä on albumeihin ehtinyt koota mukavien muistojen kera. Tämän lehden numerossa

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Elokuu no 34/2010. ym. ym.!!!!

Elokuu no 34/2010. ym. ym.!!!! Elokuu no 34/2010 ym. ym.!!!! Laki ollos itsellesi. Mieti, mik' on sulle hyvä, tuumi, mik' on sulle paha, ruma sulle, kaunis sulle: ole maailma omasi. Iske itsesi kipunat yltä, alta, kaikkialta, enin taistosta

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa

F R I E N D S - sinut itsensä kanssa F R I E N D S - sinut itsensä kanssa Marianne Takala kehittämissuunnittelija, psykoterapeutti Iloa kouluun - koulutuspäiv ivä Seinäjoella 1.4.2011 Tavoitteena ja haasteena hyvä elämä Suomalainen koulu

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Helmikuun iloa hyvät ihmiset!

Helmikuun iloa hyvät ihmiset! Helmikuu no 17 2009 Helmikuun iloa hyvät ihmiset! Tammikuussa olikin luova tauko Versio olevassa mutta nyt lehti alkaa taas ilmestyä normaalisti. Uutta lehdessä on ilmoitustaulu johon kerätään ilmoitukset

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Ruusuista huhtikuuta!

Ruusuista huhtikuuta! Huhtikuu no 30/2010 Ruusuista huhtikuuta! Nyt jaellaan ruusuja selviytyjille! Sinka Viisala ja Mirjami Kilponen kertovat oman selviytymistarinansa josta heille iso kimppu ruusuja rohkeudestaan ja sinnikkyydestään

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

PAJATIEDOTE KEVÄT 2011

PAJATIEDOTE KEVÄT 2011 KOULU, ESIKOULU JA ERITYISOPPILAAT PAJATIEDOTE KEVÄT 2011 Kevään teemana on piirtäminen, jota tutkitaan monelta kantilta pääasiassa sarjakuvan ja pilapiirroksen maailmoissa. Marraskuussa 2011 suomalainen

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot