LOGYN TAPAHTUMAT Syksy 2013 Koulutuksia, seminaareja ja valmennusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.logy.fi LOGYN TAPAHTUMAT Syksy 2013 Koulutuksia, seminaareja ja valmennusta"

Transkriptio

1 LOGYN TAPAHTUMAT Syksy 2013 Koulutuksia, seminaareja ja valmennusta

2 LOGYn tilaisuuksista saat tuoreimman tiedon, parhaat ideat ja arvokkaimmat kontaktit. Tervetuloa mukaan! Markku Henttinen toimitusjohtaja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry MITÄ LOGY ON? Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on Suomen suurin hankinta- ja logistiikkaosaajien yhteisö, joka yhdistää alan ammattilaisia ja tuottaa koulutus- ja tietopalveluja. Tarjoamme jäsenillemme verkoston sekä palveluja osaamisen, kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittämiseksi. Jäsenten muodostama yhteisö on yhdistyksen voimavara ja asioita tehdään yhdessä oppien. Yhdistykseen kuuluu noin 3300 hankintojen, oston, toimitusketjujen hallinnan, varasto- ja materiaalinkäsittelyn, kuljetusten sekä alan tutkimuksen, koulutuksen ja konsultoinnin parissa työskentelevää henkilöjäsentä sekä 230 yhteisöjäsentä. Jäsenenä voit osallistua valtakunnallisiin tapahtumiin, alueellisiin piiritapahtumiin sekä yhdistyksen nuorisoja senioritoimintaan. Yhteisöjäsenillemme tarjoamme lisäksi neljän eri foorumin palvelut ja tapahtumatarjonnan. LOGYn henkilö- sekä yhteisöjäsenet saavat alennusta koulutustapahtumista. Liity mukaan osoitteessa

3 OSTON & HANKINTATOIMEN KOULUTUS Hankintatoimen kehityspanoksilla on valtava potentiaali yrityksen tulokseen, joten hankintatoimen osaamiseen panostamalla voit selkeästi edistää yrityksesi kilpailukykyä. Hankintatoimen koulutusohjelma STRATEGINEN TASO Certified Purchaser LOGY (valitse 3 kurssia) TAKTINEN TASO Ostodiplomi OPERATIIVINEN TASO Ostolisenssi Projektityö Hankintojen johtaminen ja kehittäminen (2pv) Kansainvälinen kauppa- ja sopimusoikeus (2pv) Toimittajien arviointi (2pv) Tuloksellinen neuvottelutaito (2pv) Välityö Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen (2pv) Oston lakiasiat (2pv) Strategisen ostajan parhaat käytännöt (2pv) Hankintatoimen taloudellinen ohjaaminen (1pv) Oston peruskurssi (2+2+2pv) OSTON PERUSKURSSI (2+2+2pv=6pv) , & , & Kurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten se antaa hyvän pohjan hankinnan eri tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa. Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Kuullaan myös käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista. Kuusipäiväinen kurssi koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: / mennessä MATERIAALINOHJAUKSEN LASKENTAKURSSI (1pv) Koulutuksessa perehdytään siihen mistä muodostuu kustannustehokas osto- ja hankintatoimi, käydään läpi mitä hankinnan resurssien organisoinnissa tulisi ottaa huomioon, mitä kokonaiskustannusajattelu muuttaa ja mitä analysointimenetelmiä ja työkaluja kannattaa hyödyntää. Lisäksi käydään läpi tapausesimerkkejä ja tehdään miniryhmätöitä. Hinta: 695 euroa, LOGYn jäsenille 625 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä TOIMITTAJIEN ARVIOINTI (2pv) Koulutus antaa kokonaiskuvan toimittajien ja alihankkijoiden arviointiin liittyvistä seikoista. Taloudellisessa toiminta-arvioinnissa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, taloudellisiin tunnuslukuihin ja kokonaiskustannusajatteluun. Koulutuksessa perehdytään myös suorituskyvyn arviointi- ja auditointimenettelyihin käytännössä ja niistä saatuihin kokemuksiin mm. ZEF-nettiarviointikonetta hyödyntäen. Ryhmätöiden avulla pyritään löytämään vinkkejä käytännön toimintamalleiksi. Opetusta täydennetään case-harjoituksella. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä

4 LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: OSTON LAKIASIAT (2pv) Koulutuksessa perehdytään ostajalle keskeisiin seikkoihin sopimus- ja kauppaoikeudessa. Käsiteltäviä aiheita ovat esim. sopimuksen synty, sisältö ja tulkinta. Lisäksi perehdytään mm. tavaran luovutukseen, vaaranvastuuseen sekä ostajan ja myyjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Käytännönläheisellä kurssilla ratkotaan ryhmätöinä useita konkreettisia oikeustapauksia ja opitaan tulkitsemaan lakitekstejä. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä HANKINNAT JA TULOKSENTEKO - Talouden tehoisku hankinnan ammattilaisille (2pv) Myynnillä eletään - mutta hankinnoilla tehdään tulosta! Hankinnan parissa työskentelevän tulee tuntea kustannuslaskennan ja talouden perusasiat ja ymmärtää niiden vaikutusmekanismit. Taitoja tarvitaan niin oman yrityksen näkökulmasta kuin alihankkijoiden ja toimittajien arvioinnissa ja kehittämisessä. Kurssilla paneudumme juuri niihin asioihin, mitä jokaisen hankinnan ammattilaisen tulee taloudellisista asioista tietää sekä millä työkaluilla ja miten hankintatoimen taloudellisuutta ohjataan. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä HANKINTATOIMEN TALOUDELLINEN OHJAAMINEN (1pv) Koulutuksessa perehdytään siihen mistä muodostuu kustannustehokas osto- ja hankintatoimi, käydään läpi mitä hankinnan resurssien organisoinnissa tulisi ottaa huomioon, mitä kokonaiskustannusajattelu muuttaa ja mitä analysointimenetelmiä ja työkaluja kannattaa hyödyntää. Lisäksi käydään läpi tapausesimerkkejä ja tehdään miniryhmätöitä. Hinta: 695 euroa, LOGYn jäsenille 625 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä OSTON SOPIMUKSET TEE KERRALLA OIKEIN! (1pv) Koulutuksessa perehdymme niin tavaroiden kuin palvelujenkin hankintoja koskevan hyvän ostosopimuksen sisältöön, rakenteeseen ja keskeisiin haasteisiin. Kuulet mitä erilaisia tekijöitä on huomioitava toimittajien valinnassa ja auditoinnissa, ostosopimuksen laatimisessa ja neuvottelemisessa sekä sen hallinnoinnissa allekirjoitusten jälkeen. Opit huomioimaan parhaat sopimuskäytännöt tavaroiden ja palvelujen ostamisessa ja huolehdit siitä, että toimittajaa toimittaa sen mitä lupaa. Hinta: 795 euroa, LOGYn jäsenille 715 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä TULOKSELLINEN NEUVOTTELUTAITO (2pv) Koulutuksessamme kehität taitojasi neuvotteluprosessin tehokkaaseen läpiviemiseen. Opit, miten sinun kannattaa valmistautua neuvotteluun sekä valita tilanteeseen sopivat strategiat ja taktiikat. Opit valitsemaan ja hallitsemaan tietoisia vaikuttamisentaitoja. Saat myös neuvoja tavoitteiden saavuttamiseen ja neuvottelustrategian luomiseen. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä STRATEGISEN OSTAJAN PARHAAT KÄYTÄNNÖT (2pv) Strategisessa hankintatoimessa on kiinnitettävä huomiota mm. kustannusrakenteisiin, tuotevalikoimaan ja toimittajayhteistyöhön. Kurssilla perehdytään strategisen hankinnan keskeisiin kysymyksiin, kuten sopimuksissa huomioitaviin tekijöihin, strategisiin tuotteisiin, kustannusten hallintaan ja toimittajaverkoston kehittämiseen. Koulutus sisältää runsaasti harjoitustöitä. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä Kuva: Hannu Nieminen

5 LOGISTIIKAN & TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KOULUTUS Monipuolisella logistiikan ja koko toimitusketjun hallinnan osaamisella luot yritykselle kilpailuetua toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta parantamalla. Logistiikan koulutusohjelma STRATEGINEN TASO Certified Strategic Logistician TAKTINEN TASO Logistiikkadiplomi (valitse 4 kurssia) OPERATIIVINEN TASO Logistiikkalisenssi Projektityö Toimitusketjun strateginen johtaminen (2pv) Välityö Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen (2pv) Logistiikan lainsäädäntö (2pv) Kuljetuspalvelujen ostaminen (1pv) Tuontikaupan perusteet (2pv) Logistiikan mittarit (1pv) Varastotoiminnan ohjaus (2pv) Varaston suunnittelu (2pv) Logistiikan kehittäminen (2pv) Toimitusketjun hallinnan perusteet (2pv) VARASTON SUUNNITTELU (2pv) Koulutus antaa eväät varaston suunnitteluprosessin järjestelmälliseen toteuttamiseen. Kurssilla perehdytään varaston toimintaprosesseihin, suunnittelun vaiheistamiseen, layout-suunnitteluun, säilytys- ja käsittelyteknologioiden valintaan sekä henkilöstötarpeisiin. Keskeinen osa koulutusta on varastopeli jossa kurssilaiset pääsevät itse miettimään parhaita ratkaisuja eri tilanteisiin. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: 3.9. mennessä TOIMITUSKETJUN HALLINNAN PERUSTEET (2pv) Kurssilla perehdytään kattavasti toimitusketjun hallinnan keskeisiin osa-alueisiin, joten se antaa hyvän pohjan logistiikan eri tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssilla perehdytään toimitusketjun logistisen prosessin toiminnan sujuvuuden tehostamisen, kustannusten alentamisen ja asiakaspalvelun parantamisen ymmärtämiseen. Tarkastellaan tilaus-toimitusketjua ja keskustellaan yleisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Harjoituksina tehdään mm. ABC (Pareto) tupla-analyysi. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä TOIMITUSKETJUN STRATEGINEN JOHTAMINEN (2pv) Koulutus antaa monipuolisen tietopaketin logistiikan, Supply Chain Managementin ja hankintatoimen ammattilaisille toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kurssilla perehdytään mm. jakeluketjun läpinäkyvyyteen ja ketteryyteen, kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen ketjun eri vaiheissa ja ulkoistettujen toimintojen hallinnointiin. Kuullaan myös esimerkiksi kustannusten kurissa pitämisestä asiakaspalvelua alentamatta sekä tilaus-toimitusviiveiden ja ketjun riskien hallinnasta. Päivien aikana kuullaan esimerkkejä ja eri toimialojen parhaita käytäntöjä sekä pohditaan minicaseja. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä 6

6 LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: LOGISTIIKAN LAINSÄÄDÄNTÖ (2pv) Kurssi antaa kaikille logistiikan tehtävissä toimiville tarpeellisen tietopaketin lain säädöksistä ja niiden tulkinnasta. Koulutuksessa opit mm. määrittelemään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimuksissa huomioitavat seikat. Päivät sisältävät käytännön esimerkkejä, sopimusmalleja ja ryhmätöitä, joita osallistuja voi heti hyödyntää todellisissa työelämän tilanteissa. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä VIHREÄ LOGISTIIKKA (1pv) Kokonaisvaltainen kestävän kehityksen mukainen toimitusketjun hallinta muodostuu ympäristötehokkuuden, yhteiskuntavastuun ja taloudellisen tehokkuuden yhdistelmänä. Vihreä logistiikka tarkastelee toimitusketjua ympäristön, kierrätyksen ja energiakulutuksen näkökannalta. Ekologisen toimitusketjun mittareita on paljon, erityisesti energiatehokkuuden mittausmenetelmiä ja siten logistiikan energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä. Panostaminen ympäristöarvoihin on mahdollista myös logistisissa ratkaisuissa, suurten tekojen sijaan kyse on ennen kaikkea arvoratkaisuista. Hinta: 695 euroa, LOGYn jäsenille 625 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä KULJETUSPALVELUJEN OSTAMINEN (1pv) Päivän aikana perehdytään käytännönläheisesti kuljetusten ostoprosessiin. Koulutuksessa kuulet mihin tekijöihin kuljetuspalveluja hankittaessa on kiinnitettävä huomiota ja millaisia ovat tämän palvelutyypin ostamisen erityispiirteet. Saat ohjeita kuljetuspalvelutarpeen yksilöimiseen ja potentiaalisten palveluntarjoajien valintaan, kilpailuttamiseen, tarjouspyynnön ja tarjouksen sisällön analysointiin ja vertailuun sekä siihen millaiset tekijät vaikuttavat hintoihin. Koulutus koostuu luennoista sekä harjoitustyöstä. Hinta: 695 euroa, LOGYn jäsenille 625 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä LOGISTIIKAN MITTARIT (1pv) Mittaamalla strategian kannalta oikeat asiat yritys saa tietoja, joita se voi hyödyntää sekä sisäisten että ulkoisten logististen toimintojen parantamiseksi. Miten valita mittarit, jotka auttavat valvomaan toimenpiteitä, seuraamaan tuloksia ja joita voi verrata? Kurssilla parannetaan osallistujien valmiuksia arvioida mittareiden antamaa informaatiota sekä tarvittaessa rakentaa logistiikan suorituskykyä kuvaava mittaristo. Hinta: 695 euroa, LOGYn jäsenille 625 euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä TUONTIKAUPAN PERUSTEET (2pv) Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi tuontikaupan koko kaari, mm. mitä tekijöitä tilauksen ja kauppasopimuksen laadinnassa on huomioitava. Koulutuksessa perehdytään myös kuljetusmuodon valintaan, asiakirjoihin ja kustannuksiin. Käsitellään myös EU:n ulkopuolisen tuonnin erityispiirteitä, kuten tullausta ja tulli- ja vapaavarastoja. Monipuolisissa harjoitustöissä selvennetään tuontiprosessin osa-alueita tarkemmin. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä VARASTOTOIMINNAN OHJAUS (2pv) Kurssilla perehdytään varaston toimintaprosessien työnkulun ja ohjauksen kehittämiseen sekä toiminnan hinnoitteluun ja seurantaan. Lisäksi käsitellään mm. varastohallintajärjestelmien kehittämistä sekä toimintolaskennan avulla varastotoiminnan kustannusrakenteita ja hintoja kokonaiskustannusajattelun mukaisesti. Keskeinen osa koulutusta on käytännönläheinen ryhmätyö. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN (2pv) Koulutuksessa opitaan, miten monimutkaista toimitusketjukokonaisuutta voidaan hallita ja kehittää. Kurssilla käydään kattavasti läpi toimitusketjujen toiminnan ajankohtaisia muutostrendejä sekä erilaisia ketjujen toimintavaihtoehtoja ja yhteistoimintamalleja. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten toimintamallit ja kehittämistoimenpiteet vaikuttavat yksittäisen yrityksen ja koko toimitusketjun toimintaan ja miten niistä voidaan valita omaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvat ratkaisut. Kurssi muodostuu luennoista, niitä tukevista yritysesimerkeistä ja täydentävistä ryhmätyöosuuksista. Aineistosta rakentuu toimitusketjun kehittämiskartta, jota voi hyödyntää kurssin jälkeen. Hinta: euroa, LOGYn jäsenille euroa, + alv. Ilmoittautuminen: mennessä

7 SEMINAARIT LOGY järjestää alan ajankohtaisiin aiheisiin perehtyviä seminaareja. Näissä laadukkaissa tapahtumissa kuulet sekä kotimaisia että kansainvälisiä kokeneita ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tapahtumamme luovat erinomaiset puitteet verkostoitumiselle kollegoiden sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. LOGYn seminaarit JOHTAVA LOGISTIIKAN JA OSTON KOHTAAMISPAIKKA SYKSYN SEMINAARIT MUUT SEMINAARIT Logistiikkaseminaari Kuljetuspäivä Hankintapäivä Terveydenhuollon logistiikkapäivä Varasto- ja materiaalinkäsittelypäivä Supply Chain Management Forum MUUT TAPAHTUMAT LOGYN JÄSENTAPAHTUMAT LOGYn 12 alueellista piiriä järjestävät jäsenistölle yritys- ja oppilaitosvierailuja, seminaareja ja verkostoitumistapahtumia omalla alueellaan. Yhteisöjäsenet voivat osallistua neljän eri ammatillisen foorumin tapahtumiin, kuten klubi-iltoihin ja round table -tilaisuuksiin. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestämme kaikille jäsenille avoimen foorumi-iltapäivän. YRITYSKOULUTUS Kun useiden henkilöiden osaamista halutaan syventää tai laajentaa, kannattaa harkita yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa täsmäkoulutusta. Suunnittelemme valmennuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa yrityksen liiketoiminnan lähtökohdista. Koulutustarjontamme toimii hyvänä pohjana sopivan hankintatoimen tai logistiikan koulutuspaketin rakentamisessa - voimme ideoida niiden avulla juuri yrityksenne tarpeita vastaavan kokonaisuuden. ESIMIESVALMENNUS Tarjoamme osto- ja logistiikkaorganisaatioissa toimiville esimiehille suunnattua valmennusta. Koulutuksissa keskitytään mm. suorituksen johtamiseen sekä esimiestaitojen kehittämiseen haastavissa muutostilanteissa. COACHING Tarjoamme hankinnan ja toimitusketjun hallinnan ammattilaisille mahdollisuuden coachingiin eli henkilökohtaiseen valmennukseen. Suomen Coaching-yhdistyksen tutkimuksen mukaan yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä valmentajan kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla että yritystasolla. Jokainen työntekijä ansaitsee oman sparraajan! Varaamme oikeuden muutoksiin.

8 M - Itella Oyj AMMATTILAISILTA AMMATTILAISILLE! Oston ja logistiikan koulutukset Ajankohtaisseminaarit Yrityskoulutukset Jäsentapahtumat SUOMEN OSTO- JA LOGISTIIKKA- YHDISTYS LOGY RY Nuijamiestentie 3 A Helsinki Säh köposti: KURSSI-ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittaudu koulutuksiimme viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua: kotisivullamme: säh köpostilla: puhelimitse:

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ

PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ PROSESSIJOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN TYÖVÄLINEENÄ Case: Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalous Taloudenhallinta Opinnäytetyö Syksy 2011 Marianna

Lisätiedot

Kevät 2013 Koulutuskalenteri

Kevät 2013 Koulutuskalenteri Kevät 2013 Koulutuskalenteri Voimassa 1.1. - 31.5.2013 Osuvaa osaamista ja vetovoimaista verkottumista Keski-Suomen kauppakamari luo monimuotoisella toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2010 Laatija: Soili Siiriäinen Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet

Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Julkisten hankintojen erityispiirteet ja kehityskohteet Special Features and Development Targets of Public Procurement

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 53/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:52 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:52 ISBN 978-952-13-5369-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5370-3

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2008-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot

TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 2/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:2 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:2 ISBN 978-952-13-6037-4 (pdf)

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot