Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta"

Transkriptio

1 Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta Voiko opiskelija syrjäytyä entä sitten? Eija Stengård, johtava psykologi

2 Hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat (Lönnqvist ym.): kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunneilmaisuun kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun valvontaan vaikeuksien kohdatessa työ niiden voittamiseksi, ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten sietäminen ja valmius elämän muutoksiin todellisuudentaju, jotta osaamme erottaa oman ajatusmaailmamme ja ulkoisen todellisuuden vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressin keskellä sosiaalinen itsenäisyys, hyvin kehittynyt identiteetti ja yksilöllinen luovuus Eija Stengård, johtava psykologi WHO CC / Eija Stengård,

3 Syrjäytyminen Moniulotteinen yhteiskunnallinen ilmiö, jota on yhdellä kertaa mahdollista tarkastella vain joltain rajatulta näkökannalta. Suomessa syrjäytymisen käsitteellä tarkoitetaan yleensä (yksilöiden tai ryhmien) vakavaa psykososiaalista huono osaisuutta. Syrjäytyminen ymmärretään yleensä myös yhteiskunnallisesta normaalisuudesta sivuun joutumisena Eija Stengård, johtava psykologi WHO CC / Eija Stengård,

4 Syrjäytyminen yksilötasolla vaiheittainen prosessi, johon liittyy paitsi koettua myös objektiivisesti havaittavissa olevaa huono osaisuutta, ja riskien kasautumista, jonka seurauksena yksilö jää syrjään useilta elämänalueilta. (Järvinen & Jahnukainen 2001.) Eija Stengård, johtava psykologi WHO CC / Eija Stengård,

5 Yleisimmin mainitut huono osaisuuden ulottuvuudet (Blomgren 2005): Työmarkkinoilta syrjäytyminen Sosiaalinen syrjäytyminen: sosiaaliset suhteet ja perhe elämästä syrjäytyminen Taloudellinen syrjäytyminen: tulot, asuinolot Heikko terveydentila: psyykkinen ja fyysinen pahoinvointi Eija Stengård, johtava psykologi WHO CC / Eija Stengård,

6 Polarisoituminen ja ongelmien kasaantuminen Näyttää siltä, että suurimmalla osalla nuorista menee hyvin, osalla vastaavasti entistä huonommin. Erityisesti koulutusuraan liittyvät terveys ja hyvinvointierot ovat merkittävät ns. koulupudokkaat riskiryhmänä syrjäytymiskehityksen kannalta (Lähde: Rintanen Terveys ja koulutuksellinen syrjäytyminen nuoren miehen elämänkulussa) Tiedetään, että miehillä ongelmien kasautuminen on yleisempää ja ongelmat tahtovat kasautua aikaisemmassa vaiheessa kuin naisilla. Lisäksi ongelmien ketjuuntuminen ja jatkuvuus elämänvaiheesta toiseen on naisia suurempaa. Miehillä aggressiivinen käyttäytyminen tai alkoholiongelmat ovat useimmiten ongelmavyyhdin käynnistäjänä Minna Savolainen

7 Mielenterveyden edistämisen vaikuttavuus Eija Stengård, johtava psykologi

8 Mielenterveyden edistäminen (mental health promotion) Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa väestön ja / tai yksilöiden mielenterveyttä Mielenterveyden edistäminen on yläkäsite, joka sisältää mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mielenterveysongelmien ehkäisyn mielenterveyspotilaiden elämänlaadun parantamisen itsemurhien ehkäisyn Eija Stengård, johtava psykologi

9 Mielenterveyden edistäminen toteutuu kolmella tasolla: 1. Yksilötaso pärjäävyyden lisääminen vahvistamalla itsetuntoa ja elämänhallintaa 2. Yhteisötaso sosiaalisen tuen ja osallisuuden lisääminen sekä lähiympäristöjen viihtyisyys ja turvallisuus 3. Rakenteet taloudellinen toimeentulo, liikenne sekä poliittiset rakenteet syrjinnän ja epätasa arvon vähentämiseksi Mielenterveyttä tulee edistää kaikilla tasoilla ja siksi se kuuluu kaikille Eija Stengård, johtava psykologi

10 Tehokkaita toimia on tarjolla On olemassa kasvavaa näyttöä mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän mielenterveystyön tehokkuudesta ja kannattavuudesta Eija Stengård, johtava psykologi

11 Ehkäisevään mielenterveystyöhön sijoitetun pääoman tuotto eri sektoreilla kymmenen vuoden seurannassa monet ehkäisevän mielenterveystyön toimet maksavat itsensä takaisin alle vuodessa, ja suurin osa alle viidessä vuodessa. monessa tapauksessa sijoitettu pääoma palautuu monenkertaisena. Lähde: Euroopan komissio 2011 A = Sijoitettu pääoma palautuu alle vuodessa B = Sijoitettu pääoma palautuu 1 5 vuodessa C = Sijoitettu pääoma palautuu 5 10 vuodessa D = Sijoitettu pääoma palautuu yli 10 vuoden jälkeen +++ Tuotto on enemmän kuin viisi kertaa sijoitettu pääoma ++ Tuotto on jopa viisi kertaa sijoitettu pääoma + Tuotto on yhtä suuri tai pienempi kuin sijoitettu pääoma, mutta toimenpide tuottaa terveyshyötyä Eija Stengård, johtava psykologi

12 Lähde: Euroopan komissio, Eija Stengård, johtava psykologi

13 Tietolähteitä (EBP Database) (NREPP Database) source.net/ Laajasalo, T. & Pirkola, S. (2012). Ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 47/ URN_ISBN_ pdf?sequence= Eija Stengård, johtava psykologi

14 Kokemuksia Aikalisän tukiohjelmasta Eija Stengård, johtava psykologi

15 Aikalisä tukipalvelussa nuorelle tarjotaan oma nimetty ohjaaja, tukea elämäntilanteen selvittelyssä, apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen ja tietoa ja ohjausta palveluihin Eija Stengård, johtava psykologi

16 Käytännössä tukitoiminnan tavoitteena on selvittää yhdessä asianomaisen kanssa elämäntilanne, tukitarpeet, voimavarat ja toimintamahdollisuudet, aktivoida omaehtoista toimintaa ja palveluiden ja muiden tukimuotojen käyttöä sekä seurata elämäntilannetta ja selviytymistä Eija Stengård, johtava psykologi

17 Aikalisän syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan tavoitteet Psyykkisen hyvinvoinnin, voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistuminen Nuoruuteen liittyvien kehitystehtävien onnistunut ratkaisu (opiskelu, ammatinvalinta, itsenäistyminen, kotoa pois muuttaminen, seurustelu ja perheen perustaminen) Yhteiskunnallinen osallisuus, täysivaltainen kansalaisuus Eija Stengård, johtava psykologi

18 Aikalisän kaksi kohderyhmää Ei suuria ongelmia elämäntilanteessa ennalta ehkäisy ja varhainen tuki ohjaus ja neuvonta voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistaminen tavanomaisten nuoruuteen liittyvien tavoitteiden käsittely Jo ongelmia ja niiden mahdollista kasautumista korjaava työote ajankohtaisiin ongelmiin tarttuminen ongelmien vaikeutumisen ja kasautumisen ehkäisy voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistaminen tarvittavien palvelujen piiriin motivoiminen ja saattaminen Eija Stengård, johtava psykologi

19 Aikalisän tukipalvelu muodostuu vuorovaikutus ja yhteistyötilanteista kontakteista läheisten kanssa palveluihin ohjaamisesta ja yhteistyöstä palvelujen kanssa Eija Stengård, johtava psykologi

20 Mitä aihepiirejä selvitykset ja tukitoimet kattavat terveydellinen toiminnallinen psykologinen taloudellinen sosiaalinen Terveysnäkökulma somaattinen/fyysinen terveydentila Psykologinen näkökulma ajatukset (mm. oma elämäntilanne, toiveet, suunnitelmat), tulkinnat (mm. omista asioista, vaikeuksien syistä, mielikuvat omasta itsestä) tunteet ja mielialat (mm. omaan itseen ja oman elämän asioihin liittyvät ) Sosiaalinen näkökulma mm. suhteet oman perheeseen, ystäviin ja kavereihin sekä mahdolliseen kumppaniin. Tärkeät luottamussuhteet. ns. kuuluminen johonkin koulutus, opiskelu Taloudellinen näkökulma työ, toimeentulo Toiminnallinen näkökulma harrastukset, elämän käytännölliset järjestelyt, suunnitelmat 20

21 Missä asioissa nuoret miehet tarvitsevat tukea? Vuosina 2008 ja 2010 toteutettujen valtakunnallisten tukipalvelun arviointien mukaan tukipalveluun ohjatut miehet tarvitsivat tukea: Eniten koulutukseen, työhön ja toimeentuloon liittyvissä asioissa sekä terveyteen liittyvissä asioissa: somaattinen terveys, fyysinen kunto ja joka kolmannella mielenterveysongelmat. Lisäksi päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa, ihmissuhdeongelmissa ja velkojen hoitamisessa. Suurimmalla osalla ajankohtaisia ongelmia oli enemmän kuin yksi (ongelmien kasautuminen)

22 Mihin tukipalvelusta ohjataan? Tukipalvelun arviointien mukaan asiakas ohjattiin Aikalisä tukipalvelusta: Yleisimmin työvoimapalveluihin (TE toimistot, työvoiman palvelukeskukset). Noin neljäsosa sosiaalipalveluihin. Mielenterveyspalveluihin ohjattiin noin viidennes asiakkaista. Muita käytettyjä palveluja olivat esim. liikunta, ravitsemusja velkaneuvoja, oppilaitosten kuraattorit ja sosiaalineuvojat sekä kriisikeskus. Noin joka viidettä asiakasta ei ohjattu jatkopalveluihin (ei tarvetta, asiakas katosi kesken tukisuhteen)

23 Käytännön toteutuksessa tärkeäksi ja toimivaksi osoittautunutta ohjaajan nopea yhteydenotto, aktiivisuus ja sinnikkyys kontaktin haussa ja ylläpitämisessä, kontaktinotto ja yhteydenpito joustavasti myös tekstiviestein ja sähköpostitse, tapaamiset myös epävirallisemmissa paikoissa kuten esim. asiakkaan kotona, kahvilassa, kävelyllä jne Eija Stengård, johtava psykologi

24 Palveluohjauksellinen työote Ohjaaja tietää ja tuntee olemassa olevat palvelut arvioi asiakkaan tilanteen ja palvelujen tarpeen tunnistaa oman roolinsa asiakkaan verkostojen ja palvelujen kokonaisuudessa luo kontakteja tarvittaviin palveluihin noudattaa saattaen vaihtamisen periaatetta eli järjestää tarvittaessa yhteistyöpalavereja ja siirtoneuvotteluja varmistaa, että asiakkaan prosessi käynnistyy seuraavassa palvelussa Eija Stengård, johtava psykologi

25 VoimaKoulu Voimaa, koulutusta, arjen hallintaa elämää! Tampereen kaupungin mielenterveys ja päihdepalvelut & Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

26 VoimaKoulu VoimaKoulu pilotti (4,5 kk,16 opiskelijaa kerrallaan) on tarkoitettu Mielenterveysja päihdepalveluiden hoidossa oleville nuorille aikuisille. Aloitus Rahoitus tulee terveyden edistämisen sekä nuorten palveluiden kukkarosta. VoimaKoulun tarkoituksena on tarjota edukaatiota, psykoedukaatiota sekä ryhmähoidolliset elementit yhdistävää elämänhallintaa ja ammatillisia valmiuksia vahvistavia palveluita. Palvelut muotoillaan opiskelijan tarpeiden ja toiveiden perusteella yhteistyössä.voimakoulusta on mahdollisuus edetä ammatillisiin opintoihin. VoimaKoulu yhdistää valmennuksen, ryhmähoidon, arjenhallinta taitojen sekä ammatillisten vahvuuksien kehittämisen yhteistyössä opiskelijan ja hänen verkostonsa kanssa. VoimaKoulun vastuuhenkilöt kouluttaja Petri Karoskoski, TAKK, koordinaattori Katri Pihlaja, MTPP,

27 Kenelle VoimaKoulu on tarkoitettu? Alle 29v Mielenterveys ja päihdepalveluiden potilaille Joilla on vaikeuksia oman elämän hallinnassa Joilta puuttuu arjessa tarvittavia perustaitoja Mahdollisesti vaikeuksia päihteiden käytön takia Mielenterveydellisiä ongelmia Rytmit sekaisin Vaikeuksia raha asioitten hoidossa Koulut ja kurssit jääneet kesken Nuorelle aikuiselle, joka haluaa päästä elämässä eteenpäin, joka on valmis vastaanottamaan tukea päämäärien saavuttamiseksi Nuori ei voi olla työtön työnhakija koulutuksessa ollessaan, suositellaan ammatillista kuntoutusrahaa, neuvottelut vielä kesken

28 Mitä VoimaKoulussa tapahtuu? Tarjolla on monipuolinen valikoima ryhmiä, opintojaksoja ja erilaisia työpajoja, joiden avulla opitaan ymmärtämään omaa elämää ja ratkomaan ongelmia kehitetään osaamista ja taitoja opiskelijan haluamaan suuntaan ja hänen tahtiin vertaistukea, ihmissuhteita ja mielekästä tekemistä opitaan ymmärtämään mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä asioita Osassa opintojaksoista opetuksesta vastaa ammattikouluttajan ja kokemuskouluttajan muodostama työpari Hyödynnetään olemassa olevat palvelut mm. kolmas sektori Osassa jaksoista mahdollisuus opiskella osana tutkintotavoitteista opiskelijaryhmää VoimaKoulussa on psykiatrian ammattilaisen vahva tuki

29 Opintojaksojen pääteemat Elämää sairauden kanssa, miten hallitsen elämääni? Sairaus ei ole elämisen ja haaveiden este. Elämä remonttiin työkaluja uuteen alkuun Kehitä taitojasi ja osaamistasi Syventävät ammatilliset opintojaksot Lisäksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, voimaläheisiä ei unohdeta. Paljon supportiivisia menetelmiä käytössä mm. joka viikkoinen toimintasuunnitelma (kattaa myös illat ja viikonloput), motivoivat tekstiviestit päivittäin, somen käyttö (suljettu fb ryhmä) yms.

30 Tavoite Pilotoida VoimaKoulu syksyllä 2014 TAKK:n ja Mielenterveys ja päihdepalveluiden yhteistuotantona Tuottaa uusi palvelutuote, joka palvelee syrjäytymisuhan alla olevia ja syrjäytyneitä mielenterveyshäiriöistä kärsiviä nuoria aikuisia Vakiinnuttaa palvelu osana kuntouttavaa edukatiivista toimintaa Tampereella Katkaista nuorten eläköityminen ja potilasura Säästää

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Varkauden Nuorten Talo

Varkauden Nuorten Talo Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Sonja Makkonen Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Makkonen,

Lisätiedot

Työpajatoimintaa kehittämässä

Työpajatoimintaa kehittämässä Katja Komonen (toim.) Työpajatoimintaa kehittämässä Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kokemukset Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia - Research Reports 8 Katja Komonen (toim.) TYÖPAJATOIMINTAA

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET

OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET Kaisa Jaakkola - Elina Tihinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA Arja Lintinen 2 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot