Nuorten osallisuus ja syrjäytyminen. Kuka syrjääntyy ja miksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten osallisuus ja syrjäytyminen. Kuka syrjääntyy ja miksi?"

Transkriptio

1 Nuorten osallisuus ja syrjäytyminen Kuka syrjääntyy ja miksi?

2 Päivän sisältöjä: Yhteiskunta-analyysi: Mikä on tunnusomaista nykypäivän yhteiskunnalle? Yhteiskunnan erityispiirteitä 2000-luvun Suomessa Kasvatuksen kriisi- onko sitä? Nuorten osallisuus ja syrjäytyminen Käsitteinä Ilmiöinä Tilastoina Osallisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja lievittäminen

3 Saatteeksi: Syrjäytyneiden ydinryhmä hukkuneet nuorta, on löydettävä pikaisesti. Työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneisiin, syrjäytyneisiin nuoriin verrattuna hukkuneiden asema on vakavampi. Työttömät nuoret voidaan ohjata toimiviksi todettujen työllistämistoimenpiteiden piiriin- heitä voidaan auttaa. Hukassa olevien auttaminen on paljon vaikeampaa. -Pekka Myrskylä, 2012 EVA-analyysi 19/2012-

4 1. Yhteiskunta-analyysi:Yhteiskuntamme erityispiirteitä 2000-luvulla SUOMI ON: Korkean ammattitaidon tieto- ja koulutusyhteiskunta, suoritusyhteiskunta, sähköisen vuorovaikutuksen yhteiskunta Globalisaation ja kansainvälisyyden yhteiskunta Moniarvoisuuden ja yksilöityneen elämäntavan yhteiskunta Nopean muutoksen, riskien, epävakauden yhteiskunta Moninaisten hyödykkeiden yhteiskunta-> nautintokeskeisyys- ja elämyshakuisuus Polarisoituva yhteiskunta, hyvinvoinnin eriarvoistumisen ja syrjäytymisen yhteiskunta?

5 Kasvatuksen kriisi-onko sitä? Perheinstituution muuttuminen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen väheneminen. -> Välittämisen kulttuurin ja kasvatuksellisen vastuuntunnon muutos-> Lähiyhteisöjen antaman tuen korvautuminen enenevästi yhteiskunnan antamilla palveluilla Kasvatustehtävän muuttuminen sekä koti että oppilaitosmaailmassa ONKO NÄIN?

6 Mediasta poimittua: "Lapsilähtöinen kaverinäkökulma kasvatuksessa on varmaankin kaikista kivaa, mutta valitettavasti johtaa lopulta yhteiskunnan veltostumiseen sekä henkiseen ja taloudelliseen köyhtymiseen." (HS, ) Englannissa asuneen on vaikea ymmärtää miksi lapset saavat Suomessa riehua ja valvoa myöhään yöhön kuin lattiakanalassa kenenkään kieltämättä. Vaikutelmaksi jää että monet vanhemmat pelkäävät lapsiaan tai eivät jaksa komentaa, kun on helpompi olla komentamatta." (HS, ) Osallisuus ja vaikuttaminen on oppimisen polku. Polulla on kasvatettava sekä yksilöitä että kehitettävä niitä yhteisiä rakenteita ja yhteisöjä, joissa yksilöt toimivat. Osallisuus on lapsia ja nuoria kunnioittava asenne, joka voi muuttua käytännöksi monin erilaisin tavoin (Oulun kaupungin verkkosivut, )

7 Suomi :10+1 On se nyt perkkele jos aikuinen mies ei saa rauhassa syrjäytyä omaan asuntoonsa! Menkää helevettiin siitä oven takaa märisemästä ja turha soitella perään! Oon lintsannut tänä vuonna monta kertaa koulusta. Osaan esittää hyvin sairasta, ja äiti antaa mun jäädä kotiin aina kun vaan sanon, että mulla on paha olla. Oon tipahtanut kärryiltä koulussa ja tuntuu entistä enemmän siltä, että en halua mennä kouluun. Mitä mä voin tehdä? (Nuorten Netti, )

8 2. Nuorten osallisuus ja syrjäytyminen SYRJÄYTYMISEN MÄÄRRITELMÄ: Syrjäytyneeksi määritellään nuori, jolla on vain perusasteen koulutus ja joka ei ole työssä, opiskelemassa tai hoitovapaalla. (5% ikäluokan nuorista) Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan syrjäytymisriskiin vaikuttaa perhetausta, ulkomaalaisuus ja vanhempien koulutustaso, huostassa oleminen ja asunnottomuus Eivät vuodesta toiseen samoja henkilöitä 5 v kuluessa 60% työelämään

9 Oma määritelmä versus tilasto Nuoret ilman työtä, koulutusta, kurssitusta

10 Valtiontalouden tarkastusvirasto: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (2007) SYRJÄYTYMISEN VAIHEET OVAT: Vaikeudet koulussa, kotona tai sosiaalisessa toimintaympäristössä Koulun keskeyttäminen tai alisuorittaminen Työmarkkinavaihe, jossa ajautuminen huonoon työmarkkina-asemaan Täydellinen syrjäytyminen (työn vieroksunta, kriminalisoituminen, sosiaaliavustusten varassa toimeentulo, alkoholisoituminen, eristäytyminen tai muu vastaava marginalisoituminen) ja Laitostuminen tai eristyminen muusta yhteiskunnasta

11 Tutkittua tietoa, Vinnerlung 2010 SISUKAS- projekti, Pesäpuu ry Neljällä viidestä rikostaustaisesta nuoresta oppimisvaikeuksia Lastensuojelun asiakkailla ja sijoitetuilla lapsilla iso riski: - menestyä huonosti koulussa ja saada olennaisesti heikompi koulutustaso - sairastua päihderiippuvuuksiin ja psyykkisiin sairauksiin - ajautua itsemurhaan - teiniraskauksiin - päätyä työttömäksi Ammatillisen koulutuksen suorittaminen suojaa em asioilta

12 Lasten ja nuorten syrjäytyminen tilastoina Viimeisten 15 vuoden aikana: Köyhien lapsiperheiden määrä on yli kaksinkertaistunut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten määrä on lähes kaksinkertaistunut Erikoissairaanhoidon käynnit lastenpsykiatriassa ovat lähes kolminkertaistuneet Erikoissairaanhoidon käynnit nuorisopsykiatriassa ovat yli kolminkertaistuneet Peruskoulussa erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on lähes kolminkertaistunut >>> Palvelujärjestelmällä on suuria vaikeuksia vastata tarpeisiin

13 Mitä tilastot siis kertovat? * Lasten ja nuorten avuntarve on lisääntynyt * Diagnosointi on kehittynyt-> ongelmat ja tuen tarve tunnistetaan aiemmin ja paremmin * Syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota >>> Tilastot osoittavat, että yhteiskunta pyrkii lisäämään resursseja lasten ja nuorten auttamiseen

14 NUORI JA OSALLISUUS? * Mistä nuori tai nuoriso on osallinen ollessaan osallinen? * Miten tämä osallisuus saa alkunsa? Voiko sitä tuottaa? Onko se kaikkien saavutettavissa? Haluavatko kaikki sitä?

15 Osallisuutta on monenlaista: Poliittinen: kansalaisvaikuttaminen, edunvalvonta, kansalaistaidot Sosiaalinen: ihmissuhteet, yhteisöllinen osallisuus, harrastukset, yhteiskunnallinen identiteetti Taloudellinen: työ, toimeentulo, sosiaalipoliittinen osallisuus, taloudellinen turvallisuus Kulttuurinen: sivistysosallisuus, tiede, taide, arvot, teknologia, osallisuus kulttuuriperinnöstä

16 Osallisuuden edistämisen muotoja Poliittinen tähtää osallisuuden edistämiseen ulkoisesti vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin, instituutioihin ja lainsäädäntöön - > huomio nuorten osallisuutta edistäviin organisatorisiin, toiminnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin yhteiskunnassa Pedagoginen tähtää osallisuuden edistämiseen sisältä päin vaikuttamalla ihmisiin -> huomio osallisuutta edistäviin nuorten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja nuorisokulttuurisiin seikkoihin

17 Osallisuuden edistämisen muotoja oppilaitoksessa, nivelvaiheyhteistyö (Matti Hursti) Lähtötilanne (tyypillinen koulun kehittämisessä): Yhtäältä: - aihe on tuttu - esitietoa ja näkemyksiä asiasta on runsaasti - hyviä käytänteitä tunnetaan - niitä ei kuitenkaan välttämättä käytetä, käyttöä usein harkittu - hyviä käytänteitä jaetaan

18 Toisaalta: - käytänteissä esiintyy kirjavuutta: - kuntien ja koulujen välillä on usein merkittäviä eroja - laatukriteerit vaihtelevat tai niiden määrittely on kesken - laatukortin tavoite: nivelvaiheisiin on kehitetty toimiva käytäntö - koulujen lähtökohdat vaihtelevat - yhden oppilasalueen yhtenäiskoulu vs. useiden oppilasalueiden iso yläkoulu - alakoulun ja yläkoulun henkilöstö - tarkoituksenmukainen työnjako, yhteinen työ, vastuut, roolit, päätöksenteko - oppilaiden (+vanhempien) asema, osallisuus, oikeus tulla kuulluksi

19 NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään ( esimerkki nivelvaiheen toimintamallista) Hankkeen tavoitteena oli nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen, perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tehostaminen sekä opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen. Lisäksi hankkeen kautta pyrittiin lisäämään oppilaitosten henkilöstön tietotaitoa ja kehittämään heidän välistä verkostotyötä. Hankkeen kautta järjestettiin myös koulutus- ja verkostotapaamisia (NITOMO-toiminta = perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemuksen lisääminen). Hankkeen tuloksena syntyivät nivelvaiheen toimintamalli, toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston yhteistyölle, orientaatiojakson malli, Niitti-koulutukset, valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmalli sekä valmistuneiden opiskelijoiden seurantamalli.

20 Linkkejä nivelvaiheyhteistyömalleihin

21 Lopuksi: Lasten ja nuorison kasvatus on ihmisen tärkein yhteiskunnallinen tehtävä Syrjäytyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret eivät ole viallisia -> syrjäytyminen on seurausta yhteiskunnallisista olosuhteista Lasten ja nuorten osallisuutta voidaan edistää sekä poliittisin että pedagogisin keinoin Yhteiskunta on velvollinen tekemään kaikkensa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi ml#media=91869

NUORTEN SYRJÄYTYMINEN KÄSITE, POLITIIKAT JA AJANKUVA

NUORTEN SYRJÄYTYMINEN KÄSITE, POLITIIKAT JA AJANKUVA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN KÄSITE, POLITIIKAT JA AJANKUVA Timo Harrikari YTT, dosentti, akatemiatutkija Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalilääketieteen päivät Helsinki, 28.11.2012 SISÄLTÖ!

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA

ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy VaSkooli-projektin loppuraportti Suvi Kivelä ja Sakari Ahola KOULUTUSOSIOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, RUSE RESEARCH UNIT FOR

Lisätiedot

Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen

Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen Nuorisotilojen nonformaali kasvatus ja koulupudokkuuden ehkäiseminen Mannerheimin Lastensuojeluliitto REINFORCEMENT OF NON-FORMAL EDUCATION AND THE SOCIAL PARTICIPATION OF YOUTH IN YOUTH CENTRES -projekti

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla

Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla Kyselytutkimus Hyriasta perustutkintoon valmistuneille opiskelijoille

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Toimittaja Matti

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointi Lasten ja nuorten hyvinvointi Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan suunnitelma 2010 2013 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisryhmä Sisältö Esipuhe 1 1 Johdanto

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET

OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET OULUN KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN VASTUUALUEELLE KUULUVIEN KUNTIEN PROJEKTIEN KARTOITUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET Kaisa Jaakkola - Elina Tihinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

OSALLISUUS LIIKUTTAA. Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä

OSALLISUUS LIIKUTTAA. Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä OSALLISUUS LIIKUTTAA Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä Tarja Siira 0255525 Pro gradu tutkielma Syksy 2012 Kuntoutustiede Lapin yliopisto 1 Työn nimi:osallisuus liikuttaa -nuoret

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Tiina Ristiluoma Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Opinnäytetyö Kevät 2012 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot