ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄ-SYYSKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄ-SYYSKUU 2010"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN

2 ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN Päivämäärä Laatija Tarkastaja Anna Kaartokallio Riikka Tammivuori Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

3 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Seuranta ja raportointi Reaaliaikainen sään seuranta Tulosten käsittely 2 3. HEINÄ-, ELO- ja SYYSKUUN 2010 TULOKSET Hajuhavainnot Muut havainnot Sääasema Tulosten tarkastelu 4 LIITTEET Liite 1 Ympäristöpaneelin hajuhavainnot heinä-syyskuussa 2010 Liite 2 Hajuhavainnot ja säätiedot Liite 3 Hajuhavaintopisteet ja hajuindeksit kartalla

4 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN 1 1. JOHDANTO Porvoossa sijaitsevan Domargårdin jäteaseman toiminnasta aiheutuvien haju- ja muiden ympäristövaikutusten seurantaa varten perustettiin lokakuussa 2008 lähiympäristön asukkaista koottu ympäristöpaneeli. Panelistit seuraavat lähiympäristössään jäteaseman toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia, kuten hajua, melua, roskaantumista, pölyä ja haittaeläinten esiintymistä. Ympäristöpaneelista vastaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Konsulttina ympäristöpaneelin käytännön järjestelyiden ja raportoinnin osalta toimii Ramboll Finland Oy. Paneelitutkimuksen tulokset raportoidaan joka kolmas kuukausi. Tuloksista kootaan vuoden lopussa yhteenvetoraportti. Raportit toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Raportit ovat kaikkien nähtävillä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimipisteessä (Ankkurikatu 8, Porvoo), Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa (Piispankatu 38, Porvoo) sekä Internetissä osoitteessa Paneelin tuloksia käytetään vaikutusten hallintatoimenpiteiden ohjaamiseen. Tässä raportissa esitetään heinä-, elo- ja syyskuun 2010 tulokset. 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Seuranta ja raportointi Ympäristöpaneelitutkimukseen voivat osallistua kaikki Domargårdin jäteaseman lähialueen asukkaat. Kaikille asukaspaneelissa mukana oleville toimitetaan kuukausittain seurantamateriaali. Panelistit seuraavat päivittäin hajujen esiintymistä asuinympäristönsä ulkoilmassa tarkoitusta varten laaditun seurantalomakkeen avulla. Seurantalomakkeeseen merkitään hajutapahtuman kesto, hajun laatu, hajun voimakkuus, häiritsevyysaste sekä muut mahdolliset havainnot. Hajun voimakkuutta ja häiritsevyyttä kuvataan kolmiportaisella asteikolla (voimakkuus: 1 = heikko, 2 = selvä, 3 = voimakas ja häiritsevyys: 0 = ei häiritse, 1 = häiritsee vähän, 2 = häiritsee, 3 = häiritsee paljon). Hajun laatua tarkkailijat kuvailevat sanallisesti. Hajuhaitan lisäksi panelistit raportoivat myös muista jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista kuten melusta, roskaantumisesta, pölystä ja haittaeläinten esiintymisestä. 2.2 Reaaliaikainen sään seuranta Hajun leviämiseen vaikuttavat mm. sääolosuhteet. Jäteaseman automaattinen sääasema mittaa ja tallentaa määrätyin aikavälein tiedot ulkoilman lämpötilasta, sademäärästä sekä tuulen suunnasta ja nopeudesta. Säätietoja hyödynnetään paneelitulosten tarkastelussa.

5 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN Tulosten käsittely Asukaspanelisteilta saaduista vastauksista selvitetään kuukausittain hajupäivien lukumäärä ja merkittävimmät yksittäiset hajutapahtumat sekä tarkastellaan sääolosuhteiden kuten tuulen suunnan vaikutusta tehtyihin havaintoihin. Hajupäivät ovat päiviä, jolloin yksikin panelisti havaitsee jäteaseman toiminnasta aiheutuvaa hajua. Hajuindeksi Hajuhaitan alueellista jakautumisen ja hajuhaitassa tapahtuvien muutosten havainnollistamiseksi panelisteilta saadut tiedot hajupäivien määrästä ja hajun häiritsevyydestä kootaan kuukausittain hajuhaittaa kuvaavaksi indeksiksi. Indeksi lasketaan erikseen kullekin havainnoitsijalle kaavalla: Hajuindeksi n n1 + n n =, n 0 + n + n n 3 jossa n 0 n 3 ovat päivien lukumäärä hajun häiritsevyyden mukaan. Hajun häiritsevyys perustuu panelistien omaan arvioon ja sitä kuvataan kolmiportaisen asteikon avulla: 0= ei häiritse, 1 = häiritsee vähän, 2 = häiritsee, 3 = häiritsee paljon. Indeksin arvo on nolla kun havainnoitsija ei ole havainnut ollenkaan hajua ja yksi kun havainnoitsija on havainnut joka päivä erittäin häiritsevää hajua. Hajuhaittaindeksin arvot voidaan jakaa viiteen luokkaan: Hajuindeksiluokka Indeksinluokkien rajaa vastaavat tilanteet 1) 0 indeksi <0,05 0 = Ei hajuhaittaa 2) 0,05 indeksi < 0,19 0,05 = Havaittu kahtena päivänä häiritsevää (seurantalomakkeessa 2 = häiritsee) hajua TAI viitenä päivänä ei niin häiritsevää hajua (seurantalomakkeessa 1= häiritsee vähän). 3) 0,19 indeksi < 0,5 0,19 = Havaittu 10 päivänä häiritsevää hajua (2) TAI 7 päivänä erittäin häiritsevää hajua (3). Käytännössä 0,19 tarkoittaa tilannetta jossa, merkintöjä häiritsevästä ja vähemmän häiritsevästä (1-3) hajusta noin 10 päivänä. 4) 0,5 indeksi < 0,8 0,5 = Havaittu esimerkiksi 20 päivänä pääasiassa häiritsevää (2) hajua tai erittäin häiritsevää (3) hajua. 5) 0,8 indeksi 1 0,8 = Havaittu joka päivä hajua, kahtena kolmesta haju on ollut häiritsevää ja loppuina erittäin häiritsevää. Käytännössä indeksi kuvaa tilannetta, jossa hajuhaitta on ollut jo päivittäistä. 1 = Havaittu joka päivä erittäin häiritsevää (3) hajua. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat indeksin arvot (0-0,05) kuvaavat siis tilannetta, jossa hajuhavainnot ovat olleet vähäisiä tai havainnoitsija ei ole havainnut hajua ollenkaan. Toisessa ja kolmannessa luokassa panelistin kokemaa hajuhaittaa voidaan pitää jo merkittävänä. Neljäs ja viides luokka kuvaavat tilanteita joissa, häiritsevää hajua on havaittu yli puolena tarkasteltavan kuukauden päivistä. Yhteenveto hajuindeksituloksista esitetään karttapohjalla. Kartalla esitetään myös yhteenveto ajanjakson tuulensuunta- ja nopeustiedoista ns. tuuliruusun avulla.

6 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN 3 Tuuliruusu Tuuliruusu kuvaa tuulen suuntaa ja nopeutta. Sektoreiden värilliset osat kertovat eri tuulenvoimakkuuksien osuudet kustakin ilmansuunnasta puhaltaneesta tuulesta. Sektorin pituus kertoo tuulen suunnan osuudesta kyseisellä ajanjaksolla. Tulosten tarkastelu Panelistien raportoimien hajuhavaintojen ja muiden jäteaseman toiminnasta aiheutuvien vaikutusten syyt Ramboll analysoi yhteistyössä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Tulosten analysoinnissa käytetään apuna mm. jäteaseman käyttöpäiväkirjamerkintöjä. 3. HEINÄ-, ELO- JA SYYSKUUN 2010 TULOKSET Heinä-, elo- ja syyskuussa seurantalomakkeita lähetettiin Domargårdin jäteaseman ympäristön asukkaille 10 kappaletta. Heinäkuun seurantalomakkeita palautui 3 kappaletta, elokuun lomakkeita palautui 2 kappaletta ja syyskuun lomakkeita palautui 2 kappaletta. Vastausprosentti oli heinäkuussa 30 %, elokuussa 20 % ja syyskuussa 20 %. 3.1 Hajuhavainnot Heinäkuussa seurantalomakkeisiin oli kirjattu yhteensä 9 hajuhavaintoa. Heinäkuussa hajuhavainnot tehtiin ja välisellä ajalla. Hajuindeksiluokituksen mukaan kaksi panelistia koki heinäkuussa merkittävää hajuhaittaa (Panelisti 1: hajuindeksi 0,16, hajuhavaintoja viitenä päivänä; Panelisti 2: hajuindeksi 0,08, hajuhavaintoja neljänä päivänä). Yksi panelisti ilmoitti, ettei kokenut heinäkuussa lainkaan hajuhaittaa (hajuindeksi 0). Hajun laatua panelistit kuvailivat kaatopaikan, ulosteen ja lannan hajuksi. Yksi panelisti raportoi hajusta seuraavaa:" klo 9 tulvi avoimesta tuuletusikkunasta järkyttävän voimakas kaatopaikan/ulosteen haju suoraan sisälle! Ulkona haisi todella voimakkaasti!" Elokuussa kirjattiin seurantalomakkeisiin yhteensä 3 hajuhavaintoa. Elokuussa hajuhavainnot tehtiin 5.8., ja Hajuindeksiluokituksen mukaan yksi panelisti koki elokuussa merkittävää hajuhaittaa (hajuindeksi 0,1, hajuhavaintoja 3 päivänä). Yksi panelisti ilmoitti, ettei kokenut elokuussa lainkaan hajuhaittaa (hajuindeksi 0). Hajun laatua hajuhaitasta raportoineet panelistit kuvailivat kaatopaikan hajuksi. Syyskuussa seurantalomakkeisiin ei kirjattu yhtään hajuhavaintoa. Kaksi panelistia ilmoitti, ettei kokenut syyskuussa lainkaan hajuhaittaa (hajuindeksi 0). Heinä-, elo- ja syyskuun ympäristöpaneelilomakkeille merkityt hajuhavainnot on esitetty liitteissä 1.1, 1.2 ja 1.3. Hajun laatu-, voimakkuus- ja häiritsevyys on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2. Hajuhavaintojen perusteella lasketut hajuindeksit ja havaintopaikat on esitetty karttapohjalla liitteissä 3.1, 3.2 ja Muut havainnot Heinäkuussa raportoitiin hajun lisäksi seuraavaa: "Päivittäin kolinaa ja pauketta -> kuorma-auton ajaessa maata jätevuoren huipulle." "Heinäkuun alkupuolella rotta pyöri pihalla ja meinasi tulla sisälle." "Lokkien kirkumista silloin tällöin -> esim klo 9."

7 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN 4 Elokuussa raportoitiin hajun lisäksi seuraavaa: "Työkoneiden melua ja kolinaa miltei päivittäin, esim , klo 7.55." "Lokkiparvia satunnaisesti, esim , klo 13.25, iso lokkiparvi lehahti pihamme ylle , klo " "Lokkien kirkumista kuuluu satunnaisesti." "Ritamäentiellä näkyi rojua/roskia pitkin tien vierustaa (iso naru/johtosumppu, muovikääreitä yms.). Jäteaseman portin vieressä sekä läheisessä tienposkessa (Ritamäentie) törrötti lastenvaunujen rungot." "Työkoneita jätevuoren huipulla -> näkyy Luontotielle (jäteaseman aukioloaikoina)." Syyskuussa raportoitiin hajun lisäksi seuraavaa: " havaittu hienoa puupurua & pölyä peltikatolla, terassin valokatteella ja terassin laatalla." Eräs panelisti toivoi, että Itä-Uudenmaan Jätehuolto voisi siivota vähän aktiivisemmin ojia ja muuta ympäristöä jäteaseman aidan ulkopuolella. 3.3 Sääasema Heinä- ja elokuussa Domargårdin jäteaseman automaattisen sääaseman keräämiä tietoja hajuhavaintohetkillä on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2. Syyskuussa ei tehty lainkaan hajuhavaintoja, joten havaintohetkien säätietoja ei siitä syystä esitetä. Lämpötila vaihteli heinäkuun havaintohetkillä 21,0 28,8 C. Heinäkuun havaintohetkinä ei satanut lainkaan. Kaikkina heinäkuun havaintohetkenä tuulen suunta oli myötäinen tai sivuttainen havaintopaikkaan nähden. Elokuun havaintohetkillä lämpötila vaihteli 13,3 21,2 C. Elokuun havaintohetkinä ei satanut lainkaan. Kaikkina elokuun havaintohetkinä tuulen suunta oli sivuttainen tai myötäinen havaintopaikkaan nähden. Syyskuussa ei Domargårdin jäteaseman lähiympäristössä tehty lainkaan hajuhavaintoja. Heinäkuussa Porvoossa vallitsivat etelän ja lännen väliset tuulet. Heinäkuun tuuliruusu (tuulen suunnat ja nopeudet heinäkuussa) on esitetty liitteessä 3.1. Elokuussa Porvoossa vallitsivat etelän ja lännen väliset tuulet sekä pohjoisen ja idän väliset tuulet. Elokuun tuuliruusu (tuulen suunnat ja nopeudet elokuussa) on esitetty liitteessä 3.2. Syyskuussa Porvoossa vallitsivat kaakon ja lounaan väliset tuulet sekä pohjoistuulet. Syyskuun tuuliruusu (tuulen suunnat ja nopeudet syyskuussa) on esitetty liitteessä Tulosten tarkastelu Saatujen vastausten perusteella Domargårdin jäteaseman ympäristössä oli heinäkuussa yhteensä 8 hajupäivää, elokuussa yhteensä 3 hajupäivää ja syyskuussa yhteensä 0 hajupäivää. Hajupäivät ovat päiviä, jolloin yksi tai useampi panelisti kirjaa hajuhavainnon. Taulukko 1. Hajuhavainnot ja hajun mahdolliset aiheuttajat heinä-elokuussa Hajupäivä Hajun mahdollinen aiheuttaja Huomautukset pe ti to Käyttöpäiväkirjassa ei merkintää hajun mahdollisesta aiheuttajasta Valmiin kompostimullan ajoa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle Valmiin kompostimullan ajoa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle

8 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN 5 Hajupäivä Hajun mahdollinen aiheuttaja Huomautukset ti to pe Käyttöpäiväkirjassa ei merkintää hajun mahdollisesta aiheuttajasta Käyttöpäiväkirjassa ei merkintää hajun mahdollisesta aiheuttajasta Käyttöpäiväkirjassa ei merkintää hajun mahdollisesta aiheuttajasta ma Lieteaumojen kääntöä aamulla Kaasulaitos ollut alhaisen metaanipitoisuuden vuoksi pois päältä kahdeksan tuntia. to to ke ma Valmiin kompostimullan ajoa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle Käyttöpäiväkirjassa ei merkintää hajun mahdollisesta aiheuttajasta Valmiin kompostimullan ajoa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle Valmiin kompostimullan ajoa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle Eteläisen tasausaltaan tyhjennys jatkuu. Tyhjennys aloitettu Eteläiseen tasausaltaaseen ryhdytty laskemaan vettä puhdistamisen jälkeen Heinäkuun hajuhavainnot on kirjattu alueella, joka sijaitsee jäteasemasta etelään ja lounaaseen. Havaintopisteiden etäisyys jäteasemaan vaihtelee välillä 0,4 1,1 kilometriä. Heinäkuussa kaksi panelistia raportoi hajusta. Yksi panelisti ilmoitti, ettei kokenut lainkaan hajuhaittaa heinäkuussa. Hajuindeksi saa suurimman arvon havaintopaikassa, joka sijaitsee noin 0,4 kilometrin etäisyydellä jäteasemasta etelään. Elokuussa hajuhavainnot kirjattiin alueella, joka sijaitsee jäteasemasta etelään noin 500 metrin etäisyydellä. Elokuussa yksi panelisti raportoi hajusta ja yksi panelisti ilmoitti, ettei kokenut lainkaan hajuhaittaa. Syyskuussa ei Domargårdin jäteaseman lähiympäristössä kirjattu lainkaan hajuhavaintoja. Kaksi panelistia ilmoitti, etteivät kokeneet lainkaan hajuhaittaa. Heinä-syyskuussa kompostointikentältä ajettiin valmista kompostimultaa hyötykäyttöön sekä jälkikypsytysalueelle 20 päivänä. Hyötykäyttöön tai jälkikypsytysalueelle ajettavasta valmiista kompostimullasta voi kuormauksen yhteydessä levitä ympäristöön valmiin kompostimullan hajua. Heinä-elokuussa tehdyt hajuhavainnot eivät kuitenkaan kellonaikojen suhteen osu samaan ajankohtaan kompostimullan ajojen kanssa.

9 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN 6 Heinäkuussa lieteaumoja käännettiin kerran 26.7., jolloin on tehty myös yksi hajuhavainto. Hajuhavainto on tehty välittömästi aumojen käännön jälkeen. Lieteaumat käännetään ajankohtana, jolloin tuuli on pois asutuksesta päin eli pohjoisen/idän välistä tuulta. Lieteaumojen käännön aikana tuuli on ollut pohjoisen/idän välistä mutta välittömästi käännön jälkeen tuuli on kääntynyt idän/etelän väliseksi tuuleksi, jolloin hajua on voinut levitä ympäristöön. Hajujen lisäksi heinä-syyskuussa raportointiin myös muista havainnoista, kuten mm. lokeista, rotasta, työkoneiden äänistä ja Ritamäentien roskaantumisesta. Lintujen torjumiseksi Itä- Uudenmaan Jätehuolto on tehnyt useita toimenpiteitä. Merkittävimpänä toimenpiteenä Itä- Uudenmaan Jätehuolto toimittaa suurimman osan kotitalouksista peräisin olevasta syntypaikkalajitellusta sekajätteestä Kotkan Energialle energiahyötykäyttöön. Näin sekajätteessä mahdollisesti oleva biojäte ei päädy Domargårdin jäteaseman loppusijoitusalueelle eikä lintujen ravinnoksi. Loppusijoitusalueelle päätyvä jäte tiivistetään ja peitetään päivittäin, jolla pyritään vähentämään lintujen pääsyä käsiksi syömiskelpoiseen jätteeseen. Lisäksi jäteasemalla vastaanotettu biojäte kuormataan kannellisille lavoille. Lintujen vähentämiseksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto on myös mukana Uudenmaan riistanhoitopiirin organisoimassa harmaalokkien vähennyshankkeessa. Jäteasemalla mahdollisesti esiintyviä rottia ja hiiriä torjutaan Tuholaistorjunta Taisto Eronen Oy:n toimesta. Jäteaseman ympäristöön on sijoitettu 23 syöttiasemalaatikkoa, jotka pidetään vuoden ympäri jatkuvassa valmiudessa torjumaan mahdollisia rottia ja hiiriä. Domargårdin jäteasemalla otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita luvulla käytössä olleen vanhimman loppusijoitusalueen sulkemisrakenteisiin. Puhtaat ylijäämämaat otetaan vastaan kompostointikentän reunoille, josta ne siirretään alueen luiskiin kaivinkoneen tai muun työkoneen avulla. Vastaanotettujen maakuormien tyhjentämisestä sekä maan siirtämisestä luiskiin voi aiheutua näin ollen ympäristöön panelistin mainitsemaa kolinaa. Elo-syyskuussa panelistit olivat havainneet jäteasema-alueen ulkopuolella roskaantumista. Jäteaseman ympäristöä siivotaan päivittäin, jolloin mm. jäteaseman porttien luona olevat roskat poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi kerran vuodessa jäteasemalla ja sen lähiympäristössä tehdään laajempi siivous, jolloin ympäristöön päätyneet roskat poistetaan. Domargårdin jäteasemalle ei ole kesän aikana tehty toimenpiteitä tai rakennusurakoita, joiden yhteydessä olisi räjäytetty. Myöskään käyttöpäiväkirjan mukaan alueella ei ole tehty normaalista poikkeavia toimia. Mahdollinen räjäytys, josta raportoitiin heinäkuussa, on tehty jossain muualla kuin jäteasemalla. Ympäristöpaneelin myötä kerätään tarkempaa tietoa siitä, mistä toiminnoista mahdolliset lähialueilla havaittavat hajuhaitat johtuvat. Ympäristöpaneelin myötä on aloitettu lisätoimet hajuhaittojen minimoimiseksi. Lisätietoja tutkimuksen etenemisestä antaa paneelitutkimuksesta vastaavana konsulttina toimivasta Ramboll Finland Oy:stä projektipäällikkö Riikka Tammivuori puh ja suunnitteluinsinööri Anna Kaartokallio puh ,

10 Hajuhavainnot heinäkuussa 2010 Seurantalomakkeiden palauttaneiden määrä Hajuhavaintojen määrä Havainnointiajankohta

11 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Domargårdin jäteaseman ympäristöpaneeli Hajuhavainnot elokuussa Seurantalomakkeiden palauttaneiden määrä Hajuhavaintojen määrä Havainnointiajankohta Yksi kahdesta vastaajasta ilmoitti, ettei kokenut hajuhaittaa.

12 Hajuhavainnot syyskuussa 2010 Seurantalomakkeiden palauttaneiden määrä Hajuhavaintojen määrä Havainnointiajankohta Molemmat vastaajat ilmoittivat, etteivät kokeneet hajuhaittaa.

13 LIITE 2.1 Domargårdin jäteaseman ympäristöpaneeli HAJUHAVAINNOT JA SÄÄOLOSUHTEET Heinäkuu 2010 Hajupäivä Hajutapahtuman Hajun Hajun Hajun laatu Tuulen suunta ja nopeus Lämpötila Sadekertymä Hajun kesto, klo voimakkuus häiritsevyys (tuulen suunta jäteaseman ja havainto- C mm/h havaitsemispaikka * ** paikan välillä) ka. ka. jätekeskukseen nähden pe ti to kaatopaikka kaatopaikka kaatopaikka pohjoisen ja lounaan välistä tuulta 1-3 m/s (myötätuuli) 21 0,0 etelään kaakon ja koillisen välistä tuulta <1-3 m/s (myötätuuli) 26,5 0,0 luoteeseen koillisen ja lännen välistä tuulta <1 m/s (myötätuuli) 24,7 0,0 etelään ti to pe ma to uloste kaatopaikka 2 3 kaatopaikka lanta kaatopaikka lanta etelän ja idän välistä tuulta 1-6 m/s (myötätuuli) 28,8 0,0 luoteeseen pohjoisen ja idän välistä tuulta 1-2 m/s (myötätuuli) 28,4 0,0 etelään koillisen ja lounaan välistä tuulta 1-5 m/s (myötätuuli) 22,7 0,0 etelään pohjoisen ja etelän välistä tuulta <1-3 m/s (myötätuuli) 27,6 0,0 lounaaseen pohjoisen ja etelän välistä tuulta <1-3 m/s (myötätuuli ja sivuttainen tuuli) 28,3 0,0 etelään etelän ja koillisen välistä tuulta 2-5 m/s (myötätuuli) 27,3 0,0 lounaaseen *Hajun voimakkuus: 1 = heikko, 2 = selvä, 3 = voimakas **Hajun häiritsevyys: 0 = ei häiritse, 1 = häiritsee vähän, 2 = häiritsee, 3 = häiritsee paljon LIITE 2.1

14 LIITE 2.2 Domargårdin jäteaseman ympäristöpaneeli HAJUHAVAINNOT JA SÄÄOLOSUHTEET Elokuu 2010 Hajupäivä Hajutapahtuman Hajun Hajun Hajun laatu Tuulen suunta ja nopeus Lämpötila Sadekertymä Hajun kesto, klo voimakkuus häiritsevyys (tuulen suunta jäteaseman ja havainto- C mm/h havaitsemispaikka * ** paikan välillä) ka. ka. jätekeskukseen nähden to koillisen ja lounaan välistä tuulta <1 m/s kaatopaikka (myötätuuli) 21,2 0,0 etelään ke koillisen ja kaakon välistä tuulta 1-5 m/s kaatopaikka (sivuttainen tuuli) 21,2 0,0 etelään ma pohjoisen ja idän välistä tuulta <1-2 m/s kaatopaikka (myötätuuli ja sivuttainen tuuli) 13,3 0,0 etelään *Hajun voimakkuus: 1 = heikko, 2 = selvä, 3 = voimakas **Hajun häiritsevyys: 0 = ei häiritse, 1 = häiritsee vähän, 2 = häiritsee, 3 = häiritsee paljon LIITE 2.2

15 Domargårdin jäteasema Ympäristöpaneeli Hajuhavainnot Domargårds avfallsstation Miljöpanel Luktobservationer LIITE LIITE 3.13 BILAGA 3.13 Heinäkuu 2010 Juli km 2 km 1,5 km 1 km 500 m m Tuulen voimakkuus Vindens hastighet tyyntä vindstilla Hajuindeksi / Luktindex ei hajuhaittaa / ingen luktolägenhet 0,01 0,05 0,06 0,20 0,21 0,50 0,51 0,80 0,81 1,00 ei vastausta / inget svar

16 Domargårdin jäteasema Ympäristöpaneeli Hajuhavainnot Domargårds avfallsstation Miljöpanel Luktobservationer LIITE LIITE 3.23 BILAGA BILAGA 3.23 Elokuu 2010 Augusti km 2 km 1,5 km 1 km 500 m m Tuulen voimakkuus Vindens hastighet tyyntä vindstilla Hajuindeksi / Luktindex ei hajuhaittaa / ingen luktolägenhet 0,01 0,05 0,06 0,20 0,21 0,50 0,51 0,80 0,81 1,00 ei vastausta / inget svar

17

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Harri Pietarila Birgitta Alaviippola Risto Varjoranta PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KUJALAN JÄTEKESKUKSEN YVA HAJUPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT Helsinki 30.11.2011

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO

Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO Jätteenkäsittely vaatii osaajia. VUOSIKERTOMUS JA YMPÄRISTÖSELONTEKO 6 5 8 mustankorkean alue 7 1. Jätteiden vastaanotto 2. Lajittelupiha 8 3. Ongelmajätteiden vastaanotto 4. Toimistorakennus 5. Pilaantuneiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 15.03.2011 Pykälä 33 33

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 ASIA Jätteenkäsittelytoimintaa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 ASIA Hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Uimavesiprofiili Päivämäärä 28.2.2011 Viite 82130872 HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA Päivämäärä

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY 20403 RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS i Rajakiiri Oy RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS 20403 21.11.2012

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Forssan kaupunki Tekijä(t): Antti Heinilä, Matti Napari ja Jorma Lindström Pvm: 21.10.2011

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko 30.11.2012 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 5 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013

PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 1 ILMANLAADUN VUOSIRAPORTTI PIEKSÄMÄKI VUOSI 2013 2 TIIVISTELMÄ Pieksämäellä ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä on selvästi merkittävin liikenne. Ilmoitusvelvollisista laitoksista merkittävin on Savon

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Pekka Sinkkonen TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusuohjelma Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2014 Tekijä(t) Pekka Sinkkonen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 28.1.2015 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 Diaarinumero 248/11.01.00/2014 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot