Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008"

Transkriptio

1 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Lokakuu 2008

2 2 Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka selvittää sähköteholtaan noin megawatin suuruisen ydinvoimalaitoksen rakentamista Suomeen. Tavoitteena on laitoksen sähkön tuotannon aloittaminen vuoteen 2020 mennessä. Fennovoiman emoyhtiö on 66 prosentin omistusosuudella Voimaosakeyhtiö SF, jonka omistavat Suomessa toimivat 48 paikallista energiayhtiötä sekä 15 teollisuuden ja kaupan yritystä. Fennovoiman vähemmistöosakas on E.ON Nordic AB 34 prosentin omistuksella. Fennovoiman ydinvoimalalla energiaa koko Suomelle Fennovoiman on määrä tuottaa sähköä omistajiensa tarpeisiin omakustannushintaan. Kukin omistaja saa käyttöönsä omistusosuuttaan vastaavan määrän voimalaitoksen tuotantokapasiteettia. Fennovoiman ei ole yhtiönä tarkoitus tuottaa voittoa. Voitto jaetaan osakkaille edullisempana sähköenergiana. Suomen paikallisista sähkön vähittäismyyjistä lähes 2/3 on mukana osakkaana Fennovoimassa. Kuntien omistuksessa on valtaosa näistä yh- 48 paikallista energiayhtiötä 55 % Voimaosakeyhtiö SF 66 % 15 teollisuuden ja kaupan yritystä 45 % Fennovoima E.ON Nordic 34 % AGA Alajärven Sähkö Atria Boliden Harjavalta Boliden Kokkola Componenta E.ON Nordic Esse Elektro-Kraft Etelä-Savon Energia Finnfoam Haminan Energia Herrfors Hiirikosken Energia Imatran Seudun Sähkö Itä-Lapin Energia Jylhän Sähköosuus- -kunta Jyväskylän Energia Kemin Energia Keravan Energia Kesko Koillis-Satakunnan Sähkö Kokemäen Sähkö Kotkan Energia Kruunupyyn Sähkölaitos KSS Energia Kuopion Energi Kuoreveden Sähkö Köyliön-Säkylän Sähkö Lahti Energia Lankosken Sähkö Lehtimäen Sähkö Leppäkosken Sähkö Mondo Minerals Myllyn Paras Mäntsälän Sähkö Nurmijärven Sähkömyynti Omya Oulun Seudun Sähkö Outokummun Energia Outokumpu Ovako Bar Paneliankosken Voima Parikkalan Valo Pietarsaaren Energialaitos Porvoon Energia Rantakairan Sähkö Rauman Energia Rautaruukki Rovakairan Tuotanto Sallila Energia Seinäjoen Energia Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Tammisaaren Energia Turku Energia Uudenkaarlepyyn Voimalaitos VSV Energiapalvelut Valio Valkeakosken Energia Vantaan Energia Vatajankosken Sähkö Vetelin Sähkölaitos Vimpelin Voima Ålands Elandelslag Ääneseudun Energia

3 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus tiöistä. Fennovoimassa mukana olevilla pai - kallisilla vähittäismyyjillä on yhteensä noin pienasiakasta Suomessa kotitalouksia ja paikallisia yhteisöjä. Hankkeessa mukana olevat teollisuuden ja kaupan yritykset edustavat monipuolisesti suomalaista elinkeinoelämää. Mukana on muun muassa metalli-, kemian- ja rakennusaineteollisuudessa sekä vähittäiskaupassa ja palvelualalla toimivia yrityksiä. Nämä sähköä toiminnassaan tarvitsevat Fennovoiman osakkaat työllistävät Suomessa suoraan yli ihmistä. Yrityksillä on lisäksi huomattava välillinen työllistävä vaikutus. Hankkeen eri vaiheissa Fennovoiman käytettävissä on teknisen kumppanin E.ON:n merkittävä ydinvoimaosaaminen. E.ON:illa on monipuolinen kokemus ydinvoimalaitosten rakentamisesta, käytöstä ja käytöstä poistosta. Uutta energiaa ja kilpailua sähkömarkkinoille Suomalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja toiminnan laajentaminen Suomessa edellyttävät energiantuotannon lisäämistä. Fennovoiman osakkaat tarvitsevat sähköä toimintaansa ja asiakkailleen kilpailukykyiseen ja vakaaseen hintaan. Fennovoiman osakkaiden osuus kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä on lähes 30 prosenttia. Yksi suuri ydinvoimayksikkö kattaa Fennovoiman osakkaiden yhteenlasketusta sähkön tarpeesta alle puolet. Fennovoiman hankkeen yhtenä päätarkoituksena on lisätä kilpailua sähkömarkkinoilla. Fennovoima selvittää ydinvoimalaitoksen rakentamista uudelle sijaintipaikkakunnalle. Hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Fennovoiman uusi ydinvoimala edesauttaa maan tasapainoista kehittymistä. Kuva: Outokumpu

4 4 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus km Ydinvoimalaitoksen vaihtoehtoiset sijaintipaikkakunnat. Tornio Keminmaa Kemi Voimalaitos Ii Yli-Ii km Siikajoki Voimalaitos Raahe Vihanti Kalajoki Merijärvi Oulainen Alavieska Ruotsinpyhtää Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten yhtenäistä huomiointia suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupaasioita km Lapinjärvi Elimäki Liljendal Ruotsinpyhtää Kotka Porvoo Loviisa Pernaja Pyhtää Voimalaitos Ydinvoimalla ilmastonmuutosta vastaan Uusi ydinvoimalaitos lisää hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa, vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä sekä korvaa muun muassa kivihiili- ja öljykäyttöisiä voimalaitoksia, jotka poistetaan käytöstä ympäristösyistä ja ikääntymisen takia. EU:n ilmastostrategiassa on esitetty hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeeksi teollisuusmaissa prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Ydinvoiman lisärakentamisella voidaan tukea näiden tavoitteiden saavuttamista. Suomen sähkönhuollon turvaaminen ja haastavien ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttävät energian säästöä ja energian käytön tehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien energiamuotojen lisääntyvää käyttöä ja uutta ydinvoimaa. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan ydinvoimalaitoksen rakentamista kolmelle vaihtoehtoiselle paikkakunnalle: Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle ja on.

5 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Työn vaihe YVA-menettely 1. vaihe Arviointiohjelmaluonnoksen laatiminen Arviointiohjelman luonnoksen käsittely Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle Arviointiohjelma nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto 2. vaihe Ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiselostusluonnoksen laatiminen Arviointiselostusluonnoksen käsittely Arviointiselostus yhteysviranomaiselle Arviointiselostus nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto Osallistuminen ja vuorovaikutus Seurantaryhmät Yleisötilaisuudet Viranomaisneuvottelut YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja aikataulu. YVA-menettelyn vaiheet Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Fennovoima toimitti YVA-ohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), joka toimii YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. TEM pyysi YVA-ohjelmasta lausunnot eri viranomaisilta sekä muilta asianosaisilta. Kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitään YVA-ohjelmasta. TEM kokosi mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antoi YVA-ohjelmasta lausuntonsa YVA-selostus laadittiin YVA-ohjelman sekä siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Se luovutettiin TEMille lokakuussa YVA-selostus YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Lisäksi esitetään arvioitavat vaihtoehdot ympäristön nykytila arvioitavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys arvioitujen vaihtoehtojen vertailu haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi miten vuorovaikutus ja osallistuminen on järjestetty YVA-menettelyn aikana miten TEM:n arviointiohjelmasta antama lausunto on otettu huomioon ar-vioinnissa. YVA-menettely päättyy, kun TEM antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn jälkeen lupaviranomaiset ja Fennovoima käyttävät arviointiselostusta ja TEM:n antamaa lausuntoa päätöksentekonsa perusaineistona. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan vahvistamaa periaatepäätöstä. Periaatepäätöshakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus. Fennovoiman tavoitteena on aloittaa rakennustyöt valitulla laitosalueella vuonna 2012 ja käynnistää uuden ydinvoimalaitoksen tuotanto vuoteen 2020 mennessä. Osallistuminen ja vuorovaikutus Kansalaisilla ja eri sidosryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä myös YVA-selostuksesta TEM:n määräämänä nähtävillä oloaikana. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa arviointiselostuksen nähtävillä olosta. YVA-menettelyä seuraamaan perustettiin alueelliset seurantaryhmät, yksi kutakin vaihtoeh-

6 6 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Muut periaatepäätöshakemukseen liitettävät selvitykset YVA-ohjelma YVA-selostus VAT Maakuntakaava Ydinenergialain mukainen periaatepäätös Yleiskaava Asemakaava Alustava turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselta Puolto sijoituskunnalta Periaatepäätös valtioneuvostolta Vahvistus eduskunnalta Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat Vesilain mukaiset luvat Ydinenergialain mukainen rakentamislupa valtioneuvostolta Rakennuslupa Infrastruktuurin ja laitoksen rakentaminen Ydinenergialain mukainen käyttölupa valtioneuvostolta Laitoksen käytön aloitus Valvonta ja mahdolliset lupien uudistamiset Ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön lupavaiheet. toista sijaintipaikkakuntaa kohden. Seurantaryhmien jäseniksi kutsuttiin mahdollisimman laajasti hankkeeseen liittyvien sidosryhmien edustajia. Seurantaryhmätyöskentelyn tarkoituksena on ollut edistää viestintää hankevastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Hanketta ja YVA-menettelyä koskevia yleisötilaisuuksia järjestetään marraskuussa 2008 Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja ssa. Tilaisuuksissa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja YVA-selostusta. YVA-menettelyyn olennaisesti kuuluvalla kansalaisosallistumisella pyritään varmistamaan, että eri sidosryhmien näkemykset hankkeen vaikutuksista tulevat otetuiksi huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa. Ydinvoimalaitoksen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden suhtautumista hankkeeseen selvitettiin asukaskyselyllä. Vaihtoehtoiset sijaintipaikkakunnat YVA-selostuksessa selvitettiin ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia kolmella paikkakunnalla ja neljällä sijaintialueella: Pyhäjoen Hanhikiven niemessä Ruotsinpyhtään Kampuslandetin saarella ja Gäddbergsön niemessä n Karsikkoniemessä.

7 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuvasovitteet: Pyhäjoen Hanhikiven niemi (vas.), Ruotsinpyhtään Kampuslandet (keskellä vas.) ja Gäddbergsön niemi (keskellä oik.) sekä n Karsikkoniemi (alhaalla).

8 8 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 EPR painevesireaktori, Areva NP. SWR 1000 kiehutusvesireaktori, Areva. Hankkeeseen valitut ydinvoimalaitostyypit Fennovoima on alustavasti arvioinut markkinoilla olevat kevytvesireaktorityypit, ja valinnut jatkotarkasteluun kolme reaktorivaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat Areva NP:n EPR, noin MWe:n painevesireaktori, Areva NP:n SWR 1000, noin MWe:n kiehutusvesireaktori ja Toshiban ABWR, noin Mwe:n kiehutusvesireaktori. Teholtaan suuria reaktoreita (Arevan EPR tai Toshiban ABWR) Fennovoima rakentaisi voimalaitokseensa yhden. SWR 1000 taas on teholtaan pienempi reaktori, joita Fennovoiman laitokseen tulisi kaksi. Turvallisuus etusijalla Turvallisuus on etusijalla ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Suomen laki määrää, että ydinvoimalaitoksen on oltava turvallinen eikä siitä saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä omaisuudelle. Fennovoiman ydinvoimalaitos suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se täyttää lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Ydinvoimalaitoksen suojarakennus sekä sitä ympäröivä ulompi suojarakennus tai reaktorirakennus suojaavat reaktoria ja turvallisuusjärjestelmiä ulkoisilta uhkatekijöiltä, joihin kuuluvat muun muassa äärimmäiset sääolosuhteet, erilaiset lentävät esineet, räjähdykset, palavat ja myrkylliset kaasut sekä tahallinen vahingoittaminen. Ydinvoimalaitos rakennetaan niin, että se kestää muun muassa matkustajalentokoneen törmäyksen ilman merkittäviä päästöjä ympäristöön. YVA-selostuksen sisältö ja tulokset Ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen liittyvien vaikutusten osalta on erikseen tarkasteltu seuraavia vaiheita ja toimintoja: voimalaitoksen rakennustyöt laivaväylän ja satamalaiturin rakentaminen jäähdytysvesirakenteiden rakentaminen tieyhteyksien rakentaminen voimajohtojen rakentaminen kuljetukset ja työmatkaliikenne. ABWR kiehutusvesireaktori, Toshiba. Käytön aikaisten vaikutusten osalta on erikseen tarkasteltu: jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia jätehuoltoa kuljetuksia ja työmatkaliikennettä

9 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Työllisyysvaikutukset rakentamisen aikana nainen, mies ja kaikki merkitystä erittäin merkittäviä melko merkittäviä melko vähäisiä erittäin vähäisiä ei nainen mies kaikki poikkeus- ja onnettomuustilanteita yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa Suomen valtion rajat ylittäviä vaikutuksia. Lisäksi ympäristövaikutusten osalta on kuvattu ydinpolttoaineen hankintaketjua käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta voimalaitoksen käytöstäpoistoa. Arvioituja vaikutuksia ovat: maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset vaikutukset vesistöön ja kalatalouteen radioaktiivisten sekä muiden päästöjen vaikutukset vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön meluvaikutukset vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen vaikutuksen aluetalouteen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena millään hankkeen toteutusvaihtoehdolla ei todettu olevan sellaisia haitallisia ympäristövaikutuksia, että niitä ei voitaisi hyväksyä tai lieventää hyväksyttävälle tasolle. Hanke on näin ollen toteuttamiskelpoinen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksiin kokonaisuudessaan voi tutustua Fennovoiman kotisivuilla. Tähän esitteeseen on koottu pääkohtia arvioinnin tuloksista. Täydellinen ja lyhentämätön YVA-selostusasiakirja on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta fennovoima.fi

10 10 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Tähän esitteeseen on koottu pääkohtia arvioinnin tuloksista. Täydellinen ja lyhentämätön YVA-selostusasiakirja on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta fennovoima.fi Hankkeen merkittävimmät vaikutukset vaihtoehtoisilla sijaintipaikoilla (, Ruotsinpyhtää ja ). Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset Rakentamisvaiheen meluvaikutukset Päiväajan ohjearvo ylittyy noin 15 nykyisellä lomakiinteistöllä voimalaitoksen ympäristössä sekä 10 lomakiinteistöllä tien läheisyydessä. Kampuslandet Päiväajan ohjearvo ylittyy noin 20 nykyisellä lomakiinteistöllä voimalaitoksen ympäristössä sekä 20 lomakiinteistöllä tien läheisyydessä. Gäddbergsö Päiväajan ohjearvo ylittyy vajaalla 20 nykyisellä lomakiinteistöllä voimalaitoksen ympäristössä sekä noin 30 lomakiinteistöllä. tien läheisyydessä. Päiväajan ohjearvo ylittyy muutamalla kymmenellä nykyisellä lomakiinteistöllä voimalaitoksen ympäristössä. Rakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Rakentamisen kuljetusten ja työmatkaliikenteen vaikutukset Jäähdytysvesirakenteiden rakentamisen vaikutukset Rakennusvaiheen kunnallisverotulot talousalueille 2,8 4,5 miljoonaa euroa vuodessa, kiinteistöverotuloja sijoituspaikkakunnalle ydinvoimalaitoksen valmistumisasteen mukaan. Työllistävä vaikutus talousalueella henkilötyövuotta vuodessa. Hankkeen myötä talousalueen elinkeinoelämä piristyy, yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntä kasvaa. Rakentamisen aikaisen liikenteen aiheuttamat päästöt lisääntyvät kaikissa vaihtoehdoissa. Liikennemäärät ovat korkeimmillaan rakentamisen neljäntenä tai viidentenä vuotena. Muina rakennusvuosina liikenne ja liikenteen päästöt ovat selvästi vähäisempiä. Rakentamisajan liikenteen päästöillä ei arvioida olevan pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia sijaintivaihtoehtojen lähialueiden ilmanlaatuun. Vaikutukset riippuvat lähinnä valittavasta ottorakenteesta. Pohjaoton edellyttämä tunneli louhitaan meren pohjan alle. Rantaotto rakennetaan mantereen tai saaren rantaan. Rantaottoa sekä purkurakenteita rakennettaessa rantaa kaivetaan ja/tai louhitaan ja pohjaa tarvittaessa ruopataan. Ruoppaustyöt aiheuttavat veden tilapäistä ja paikallista samenemista. Tieyhteyksien rakentamisen vaikutukset Laitosalueelle rakennetaan uusi, vajaan 5 kilometrin pituinen tie. Tienparannustöitä 7,4 kilometrin matkalta ja tiellä olevan sillan vahvistamistyöt. Tienparannustöitä 7,4 kilometrin matkalta ja tiellä olevan sillan vahvistamistyöt. Tienparannustöitä noin 5 kilometrin matkalta. Uutta tietä rakennetaan noin Ei merkittäviä maankäytöllisiä Uutta tietä rakennetaan noin Uutta tietä rakennetaan noin 1 kilometri. muutoksia alueella. 3,5 kilometriä. Kampuslan- 2,5 kilometriä. Ei merkittäviä maankäytölli- Tielinjauksen lähistöllä ei ole detille rakennetaan tieyhteys Ei merkittäviä maankäytöllisiä siä muutoksia alueella. asutusta, joten tien rakenta- noin 170 metriä leveän salmen muutoksia alueella. Rantamaisema muuttuu jon- misesta ei aiheudu häiriötä yli penger- ja siltarakentein. Tilapäistä haittaa ja häiriötä kin verran. ihmisille. Ei merkittäviä maankäytöllisiä tien käyttäjille ja tien varren Tilapäistä haittaa ja häiriötä muutoksia alueella. asutukselle. tien käyttäjille ja mahdolli- Alueen maisemakuva muuttuu. Liikenneyhteydet loma-asun- sesti tien varren asutukselle. Tilapäistä haittaa ja häiriötä noille ja muihin kyliin parane- Laitakarin saareen rakenne- tien käyttäjille ja tien varren vat. taan tieyhteys. asutukselle. Liikenneyhteydet loma-asun- Liikenneyhteydet loma-asun- noille paranevat. noille ja muihin kyliin paranevat.

11 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Kampuslandet Gäddbergsö Voimajohtojen rakentamisen vaikutukset Laitokselta valtakunnanverkkoon johtavaa uutta voimajohtoreittiä rakennetaan noin 20 kilometriä. Rajoitukset maankäyttöön johtoaukealla. Voimajohtoreitillä tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Rakentaminen haittaa linnustoa pesimä- ja muuttoaikoina erityisesti Hietakarinlahdella. Laitokselta valtakunnanverkkoon johtavaa uutta voimajohtoreittiä rakennetaan noin 15 kilometriä. Rajoitukset maankäyttöön johtoaukealla. Voimajohtoreitillä tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Rakentaminen haittaa linnustoa pesimä- ja muuttoaikoina. Laitokselta valtakunnanverkkoon johtavaa uutta voimajohtoreittiä rakennetaan noin 15 kilometriä. Rajoitukset maankäyttöön johtoaukealla. Voimajohtoreitillä tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Vaikutukset historiallisen ajan kivirakennelmiin tulee ottaa huomioon voimajohtolinjauksia suunniteltaessa. Laitokselta valtakunnanverkkoon johtavaa uutta voimajohtoreittiä rakennetaan noin 20 kilometriä. Rajoitukset maankäyttöön johtoaukealla.. Rakentaminen haittaa linnustoa pesimä- ja muuttoaikoina. Voimajohtoreitin suhde Karsikkoniemen pohjoisosan muinaisjäännöksiin tulee tarkistaa.

12 12 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Ydinvoimalaitoksen käytön aikaiset vaikutukset Vaikutukset meriveden lämpötilaan ja riippuu voimalaitoksen koosta Lämpenevän merialueen koko jäätilanteeseen ja jonkin verran valittavasta ottovaihtoehdosta. Pohjaottovaihtoehdolla lämpenevä alue on rantaottoa pienempi. Jäähdytysvedet heikentävät jäitä Hanhikiven niemen edustalla. Kampuslandet Gäddbergsö Lämpenevän merialueen koko riippuu voimalaitoksen koosta ja jonkin verran valittavasta otto- ja purkuvaihtoehdoista. Pienin lämpenevä alue saadaan johtamalla jäähdytysvedet avoimelle merialueelle Kampuslandetin eteläpuolelle, suurin itäpuoleiselle matalahkolle lahdelle suuntautuvalla purulla. Pohjaottovaihtoehdolla lämpenevä alue on pienin, Vådholmsfjärdenin puoleisella rantaotolla suurin. Talviaikainen yhtenäinen sulan ja heikon jään alue laajenee nykyisestä. Vaikutus on suurin Vådholmsfjärdenille suuntautuvalla purkuvaihtoehdolla. Lämpenevän merialueen koko riippuu voimalaitoksen koosta ja jonkin verran valittavasta otto- ja purkuvaihtoehdoista. Lämpenevä alue on pienempi Karsikon lounaispuolen avoimelle merialueelle suuntautuvassa purkuvaihtoehdossa. Suurempi alue saadaan Veitsiluodon lahdelle suuntautuvassa purkuvaihtoehdossa. Pohjaottovaihtoehdolla lämpenevä alue on pienin, rantaottojen välillä ei ole juuri eroa. Jäähdytysvedet heikentävät jäitä Karsikon edustalla.

13 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Kampuslandet Gäddbergsö Vaikutukset veden laatuun ja ekologiaan Jäähdytysveden vaikutusalueella vesikasvillisuuden ja kasviplanktonin tuotanto kasvaa. Merialueen avoimuuden ja vähäravinteisuuden vuoksi vaikutukset jäävät vähäisiksi. Jäähdytysveden purkamisen ei arvioida aiheuttavan alusveden hapettomuutta tai lisäävän sanottavasti sinileväkukintojen määrää. Hankkeella ei ole vaikutuksia veden laatuun. Jäähdytysveden vaikutusalueella vesikasvillisuuden ja kasviplanktonin tuotanto kasvaa. Merialueen rehevyyden vuoksi sinileväkukinnat voivat paikallisesti yleistyä, varsinkin jos purkupaikaksi valitaan Kampuslandetin itäpuoleinen suurimmaksi osaksi matalahko merialue. Hankkeella voi olla paikallisia haitallisia vaikutuksia pohjien happitilanteeseen. Mikäli purkupaikaksi valitaan avoimelle merialueelle suuntautuva vaihtoehto, jäävät vaikutukset vähäisemmiksi. Pohjaottovaihtoehdossa purkualueen ravinnepitoisuudet voivat hieman kasvaa, mikä voi jonkin verran voimistaa lämpökuorman vaikutuksia. Jäähdytysveden vaikutusalueella vesikasvillisuuden ja kasviplanktonin tuotanto kasvaa. Avomerelle suuntautuvalla purulla rehevöitymisen arvioidaan olevan vähäistä, eikä sen arvioida aiheuttavan alusveden hapettomuutta tai lisäävän merkittävästi sinileväkukintojen määrää. Purun suuntautuessa suojaisemmalle ja rehevämmälle Veitsiluodonlahdelle alueen rehevyys todennäköisesti lisääntyisi suhteessa enemmän. Toisaalta Veitsiluodonlahden voidaan katsoa olevan jo nykyisin varsin selvästi ihmistoiminnan muuttama verrattuna Karsikkoniemen eteläpuoliseen merialueeseen. Vaikutukset kalastoon ja kalatalouteen Kalastukselle voi aiheutua haittaa pyydysten limoittumisesta ja kesäisin siian pyynnin vaikeutumisesta erityisesti Hanhikiven pohjoispuoleisella pyyntialueella. Talvinen sula-alue vaikeuttaa jäältä kalastusta, mutta toisaalta se pidentää avovesikalastuskautta ja houkuttelee alueelle talvisin siikaa ja taimenta. Kalastukselle voi aiheutua haittaa pyydysten limoittumisesta ja rysien lohikalojen (siika, taimen, lohi) pyyntitehon heikkenemisestä jäähdytysveden vaikutusalueella. Talvinen sula-alue vaikeuttaa jäältä kalastusta, mutta toisaalta se pidentää avovesikalastuskautta ja houkuttelee alueelle talvisin siikaa ja taimenta. Kalastukselle voi aiheutua haittaa pyydysten limoittumisesta ja rysien lohikalojen (siika, taimen, lohi) pyyntitehon heikkenemisestä jäähdytysveden vaikutusalueella. Jäähdytysvesillä ei arvioida olevan vaikutuksia kalojen vaellukseen. Talvinen sula-alue vaikeuttaa jäältä kalastusta, mutta toisaalta se pidentää avovesikalastuskautta ja houkuttelee alueelle talvisin siikaa ja taimenta.

14 14 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin Radioaktiivisten päästöjen vaikutukset Rakennusaika häiritsee eläimistöä ja osa elinympäristöistä muuttuu pysyvästi. Hanhikiven niemenkärjen alue muuttuu ja alueen luonto pirstoutuu niin, että alueen merkitys maankohoamisrannikon katkeamattoman sukkessiokehityksen mallina heikkenee selvästi. Hanhikiven alueen linnusto on lajistoltaan monipuolista. Suunniteltu laitospaikka sijoittuu laitosyksikön osalta alueelle, jonka linnusto on pääasiassa tavanomaisista metsälajeista koostuvaa. Hanhikiven niemi sijaitsee muuttolintujen reitillä ja toimii monien lajien levähdysalueena. Voimajohdot lisäävät muuttolintujen törmäysriskiä. Hanhikiven niemellä on muutamia uhanalaisten ja muutoin huomioitavien kasvilajien esiintymiä. Mikäli lajien kasvupaikkoille ei rakenneta, ei lajien esiintyminen alueella heikkene. Jäähdytysveden lämpökuormalla voi olla välillisiä haitallisia vaikutuksia Takarannan alueen rantaniityille ja sitä kautta muun muassa ruijanesikolle, mikäli niittyjen umpeenkasvu kiihtyy. Hankealueella sijaitsee Ankkurinnokan luonnonsuojelualue ja useita luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajauksia. Suojeltujen rantaniittyjen umpeenkasvu voi voimistua. Lähin Natura-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä alueen eteläpuolella. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin, joten Natura-arviota ei katsota tarpeelliseksi. Kampuslandet Gäddbergsö Rakennusaika häiritsee eläimistöä ja osa elinympäristöistä muuttuu pysyvästi. Havaittua lintulajistoa voidaan pitää pääosin tavanomaisena rannikon ja sisäsaariston lajistona. Alueella ei voida katsoa olevan alueellisesti linnustollisesti erityisen merkittäviä linnustokohteita. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä haitallisia vaikutuksia linnustolle. Voimajohdot lisäävät muuttolintujen törmäysriskiä. Alue on luonnonpiirteiltään pääasiassa alueelle tavanomaista ja metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä. Kampuslandetin vaihtoehdossa voimajohtoreitti muuttaa Gäddbergsön itärannan rantalehto- ja niittykokonaisuutta. Merkittävimmät luonnonarvot sijoittuvat ranta-alueille sekä Kasabergetin alueelle. Kokonaisuudessa näille alueille ei kohdistu merkittävästi vaikutuksia. Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat paikallisia ja alueelliset vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajauksia. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä luoteessa ja lounaassa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia suojelualueisiin. Lähin Natura-alue sijaitsee merialueella lähimmillään noin puolentoista kilometrin etäisyydellä Kampuslandetista etelään. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura alueen suojeluperusteisiin, joten Natura-arviota ei katsota tarpeelliseksi. Rakennusaika häiritsee eläimistöä ja osa elinympäristöistä muuttuu pysyvästi. Karsikkoniemen linnusto on lajistoltaan monipuolista johtuen alueen elinympäristörakenteen vaihtelevuudesta. Voimakkaimmin muuttuvat alueet sijoittuvat Karsikkoniemen sisäosissa alueille, joilla ei Karsikkojärveä lukuun ottamatta sijaitse linnustollisesti tai muun eläimistön kannalta merkittäviä kohteita, sekä toisaalta Laitakariin ja Korppikarinnokalle, jotka ovat linnustoltaan huomioitavia kohteita. Voimajohdot lisäävät muuttolintujen törmäysriskiä. Karsikkoniemellä on runsaasti uhanalaisten ja muutoin huomioitavien kasvilajien esiintymiä. Rakentaminen voi vaikuttaa niin, että osa esiintymistä häviää alueelta. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Alueella sijaitsee muutamia luonnonsuoielulain mukaisten luontotyyppien rajauksia. Suojeltujen rantaniittyjen umpeenkasvu voi voimistua Karsikkoniemen länsirannalla. Lähin Natura-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Ajoksen niemessä. Jäähdytysvesien lämpövaikutus voi ajoittain ulottua alueelle lievänä. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin, joten Natura-arviota ei katsota tarpeelliseksi. Fennovoiman ydinvoimalaitos suunnitellaan siten, että sen radioaktiiviset päästöt alittavat niille asetetut raja-arvot. Laitoksen radioaktiiviset päästöt ovat niin pieniä, ettei niillä ole havaittavia vaikutuksia ympäristöön tai ihmisiin.

15 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Vaikutukset maaja kallioperään ja pohjavesiin Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kampuslandet Gäddbergsö Suurimmat vaikutukset aiheutuvat ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheessa. Rakennusaikana syntyy suuria määriä kaivuu-, louhinta- ja ruoppausmassoja. Työmaalta johdettavat perustusten kuivatusvedet ja sadevedet sisältävät kiintoainetta ja mahdollisia öljyja typpiyhdisteitä enemmän kuin normaalisti asvaltoiduilta piha-alueilta johdettavat vedet. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia hyödyntämiskelpoisiin pohjavesiin. Kokonaisliikennemäärä valtatiellä ydinvoimalaitokselle johtavan tien risteyksen lähettyvillä lisääntyy noin 7 10 prosenttia ja raskaan liikenteen määrä noin 2 4 prosenttia. Valtatieltä ydinvoimalaitokselle rakennettava uusi tie suunnitellaan siten, että se soveltuu ydinvoimalaitoksen edellyttämän liikenteen käyttöön. Risteysalue valtatieltä suunnitellaan turvalliseksi ja sujuvaksi muun muassa ryhmittymiskaistojen ja nopeusrajoitusten avulla. Valtatien ja moottoritien kokonaisliikennemäärät lisääntyvät enimmillään noin viisi prosenttia ja raskas liikenne noin prosentin. Mikäli Atomitien jatke toteutuu, Saaristotien alkupään ja Helsingintien sekä Mannerheiminkadun liikennemäärät kasvavat melko vähän, koska sieltä kautta laitokselle kulkee ainoastaan Loviisan keskustassa asuva henkilöstö. Tällöin Saaristotien loppupään liikennemäärä Atomitieltä Reimarsiin saakka taas kasvaa merkittävästi, noin 2,5-kertaiseksi. Saaristotien liikennemäärät Atomitieltä muuttuvat ja liikenneturvallisuus voi heikentyä. Perusparannettava Saaristotien osuus parannetaan ydinvoimalaitoksen liikenteeseen sopivaksi, jolloin turvallisuus ja liikenteen sujuvuus otetaan huomioon. Valtatien kokonaisliikennemäärä lisääntyy noin 3 6 prosenttia ja raskas liikenne noin 2 4 prosenttia. Karsikontien liikennemäärät muuttuvat merkittävästi ja liikenneturvallisuus voi heikentyä. Tietä kuitenkin parannetaan ydinvoimalaitoksen liikenteeseen sopivaksi, jolloin turvallisuus ja liikenteen sujuvuus otetaan huomioon.

16 16 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Kampuslandet Gäddbergsö Meluvaikutukset Ympäristössä ei erityistä melua aiheuttavaa toimintaa. Sijainti meren läheisyydessä on melun leviämisen kannalta melko suotuisa. Yöajan ohjearvo ylittyy voimalaitoksen ympäristössä noin nykyisellä lomakiinteistöllä. Länsirannan ja lounaisrannan alueelta lomakiinteistöt tulevat osin poistumaan hankkeen toteutumisen myötä. Ympäristössä ei erityistä melua aiheuttavaa toimintaa. Ympäristön saaristo-olosuhteet ovat melun leviämisen kannalta suotuisat. Yöajan ohjearvo ylittyy voimalaitoksen ympäristössä noin 10 nykyisellä lomakiinteistöllä. Ympäristössä ei erityistä melua aiheuttavaa toimintaa. Ympäristön saaristo-olosuhteet ovat melun leviämisen kannalta suotuisat. Yöajan ohjearvo ylittyy voimalaitoksen ympäristössä muutamalla nykyisellä lomakiinteistöllä. Ympäristössä ei erityistä melua aiheuttavaa toimintaa. Ympäristön maastossa ei ole erityisiä melun leiviämistä edistäviä tai haittaavia piirteitä. Yöajan ohjearvo ylittyy voimalaitoksen ympäristössä enintään 10 nykyisellä lomakiinteistöllä. Etelärannan loma-asutus tulee todennäköisesti poistumaan hankkeen toteutumisen myötä. Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Voimalaitos muuttaa maisemaa merkittävästi. Voimalaitos sijoittuu näkyvälle paikalle avomerelle työntyvän niemen kärkeen. Seudun rantavyöhykkeellä ei ole teollisuutta tai muita raskaita rakenteita. Hanhikiven valtakunnallisesti arvokkaan muinaisjäännöksen asema maisemassa ja lähiympäristön luonne muuttuu merkittävästi. Takarannan maakunnallisesti arvokkaan merenrantaniityn asema maisemassa muuttuu. Voimajohto muuttaa maisemaa, mutta vaikutukset jäävät pääosin paikallisiksi (johtoreitin alue). Voimalaitos muuttaa maisemaa merkittävästi. Voimalaitos sijoittuu jo olemassa olevan ydinvoimalaitoksen läheisyyteen. Voimalaitos sijoittuu avoimen ulkosaaristovyöhykkeen reunaan, jossa meren suunnasta katsottuna on hyvin vähän näkymiä katkaisevia elementtejä. Merkittäviä vaikutuksia maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden lähiympäristöön ja asemaan maisemakokonaisuudessa..voimajohto muuttaa maisemaa. Erityisesti Gäddbergsön ja Kampuslandetin välisen salmen ylitys sekä Reimarsin ja Bullersin välinen osuus ovat maisemavaikutuksiltaan merkittäviä. Voimalaitos muuttaa maisemaa merkittävästi. Voimalaitos sijoittuu jo olemassa olevan ydinvoimalaitoksen kanssa samaan saarten ja mannerrannikon rajaamaan maisematilaan. Alue on osa sisäsaariston vyöhykettä, jossa näkymät ympäröivän maisematilan ranta-alueilta muuttuvat merkittävästi. Avomeren suunnasta saaret ja puusto katkaisevat paikoitellen näkymiä kohti voimalaitosta. Jonkin verran vaikutuksia maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden lähiympäristöön ja asemaan maisemakokonaisuudessa. Voimajohto muuttaa maisemaa Erityisesti Reimarsin ja Bullersin välinen osuus on maisemavaikutuksiltaan merkittävä. Voimalaitos muuttaa maisemaa merkittävästi. Voimalaitos sijoittuu näkyvälle paikalle ulkosaaristoavomerivyöhykkeeseen rajautuvalle niemelle. Valtakunnallisesti merkittävän Karsikon kalastajakylän asema maisemassa muuttuu. Voimalaitos sijoittuu Kemin alueen teollisen vyöhykkeen jatkoksi. Seudun rannikkovyöhykkeen maisema on muutostilassa (teollisen toiminnan vyöhykkeet, laajat tuulivoimavaraukset, satamien liikenne). Voimajohto muuttaa maisemaa, mutta vaikutukset jäävät pääosin paikallisiksi (johtoreitin alue). Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen Vaikutukset aluetalouteen Voimalaitoksen normaalikäytöstä ei aiheudu säteilystä johtuvia havaittavia vaikutuksia lähiympäristön ihmisten terveyteen, elinoloihin tai virkistykseen. Ydinvoimalaitoksen laitosalueella liikkuminen ja virkistystoiminta on kielletty. Lämpimästä jäähdytysvedestä johtuva sulan ja heikenneen jään alue rajoittaa talvella jäällä tapahtuvaa toimintaa, kuten kalastusta ja ulkoilua. Toisaalta avovesikalastuskausi pitenee. Sijaintipaikkojen lähiseudun asukkaiden ja toimijoiden näkemykset ydinvoimalaitoshankkeesta vaihtelevat suuresti ja alueille on syntynyt hanketta vastustavia ja kannattavia ryhmittymiä. Usein vastuksen syynä ovat ydinvoimalaitokseen liittyvät riskikäsitykset ja pelot sekä vakaumus ydinvoiman eettisestä kyseenalaisuudesta. Hankkeen kannattajat korostavat sen positiivisia taloudellisia vaikutuksia ja ympäristöystävällisyyttä. Käyttövaiheen kiinteistöverotulot sijoituspaikkakunnalle 3,8 5,0 miljoonaa euroa vuodessa ja kunnallisverotulot talousalueelle 1,9 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Työllistävä vaikutus talousalueella henkilötyövuotta vuodessa. Verotulot kasvavat uusien asukkaiden, piristyneen elinkeinotoiminnan ja lisääntyneen rakentamisen seurauksena. Väestöpohja ja asuntokanta kasvavat. Yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntä kasvaa. Ennustettavia, oleellisia eroja paikkakunnittain ei ole.

17 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Kampuslandet Gäddbergsö Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen Länsirannan loma-asutus- ja osa lounaisrannan lomaasutuksesta poistuu, eikä lounaisrantaa voi enää käyttää virkistystarkoituksiin. Uusi tieyhteys ei aiheuta merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia. Pääsy Hanhikivelle on edelleen mahdollista. Raahen seudun merkitys vahvana teollisuuspaikkakuntana vahvistuu voi lisätä maankäytön kehittämisen edellytyksiä. Nykyiset loma-asuntoalueet pääosin mahdollista säilyttää. Alueiden käyttö virkistäytymiseen tai ulkoiluun on jatkossa rajoitettua. Gäddbergsö: uusi tieyhteys noudattaa pääosin olemassa olevan tien linjausta. Kampuslandet: uusi tielinjaus ei ole ristiriidassa nykyisen maankäytön kanssa. Suuri osa suojavyöhykettä on jo Hästholmenin laitoksen suojavyöhykkeen sisällä, joten maankäytön rajoituksissa ei merkittävää muutosta. Vahvistaa Loviisan seudun asemaa energiantuotannon keskittymänä voi lisätä maankäytön kehittämisen edellytyksiä Etelärannan loma-asutus poistuu. Tieyhteytenä voidaan käyttää nykyistä Karsikontietä. Uusia tieyhteyksiä voidaan tarvita nykyistä maankäyttöä ja mahdollisia pelastusreittejä varten, niillä ei maankäytöllisiä vaikutuksia. Rajoittaa laadituissa kaavoissa osoitettujen uusien asuinalueiden toteuttamista. Kemi-Tornio seudun merkitys vahvana teollisuuspaikkakuntana vahvistuu voi lisätä maankäytön kehittämisen edellytyksiä. Laitokselle johtava voimalinja rajoittaa maankäyttöä pylvästyypistä riippuen noin metriä leveällä kaistaleella. Laitoksen rakentaminen rajoittaa maankäyttöä laitoksen suojavyöhykkeellä. Työpaikka- ja asuinalueiden sekä palvelujen rakentamisen myötä voi tarjoutua uusia maankäytön mahdollisuuksia taajamissa ja kylissä sekä tieyhteyksien varrella.

18 18 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2008 Voimalaitosjätteen loppusijoituksen vaikutukset Ydinpolttoaineen hankintaketjun vaikutukset Käytetyn ydinpolttoaineen huollon vaikutukset Kampuslandet Gäddbergsö Ydinvoimalaitokselle rakennetaan voimalaitosjätteiden käsittelyä ja loppusijoitusta varten riittävät tilat. Huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla voimalaitosjätteen käsittelystä ja loppusijoituksesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tiloihin suunnitellaan järjestelmät, joiden avulla jätteiden turvallinen käsittely ja siirtäminen sekä radioaktiivisten aineiden määrän ja laadun seuranta onnistuu. Kun loppusijoitustilojen käyttö päättyy, yhteydet niihin suljetaan, eikä niitä tarvitse enää valvoa tämän jälkeen. Jätteiden radioaktiiviset aineet muuttuvat aikaa myöten ympäristölle vaarattomiksi. Ydinpolttoaineen hankintaketjun vaikutukset eivät kohdistu Suomen alueelle, koska Fennvoima hankkii uraaninsa maailmanmarkkinoilta. Näitä vaikutuksia arvioidaan ja säädellään kussakin maassa sen oman lainsäädännön mukaisesti. Uraanikaivostoiminnan ympäristövaikutukset liittyvät uraanimalmin säteilyyn, malmista vapautuvan radonkaasun säteilyvaikutuksiin, kaivosjätteisiin, pölyämiseen ja jätevesiin. Konversio- väkevöinti- ja polttoainenippujen tuotantovaiheiden mahdolliset ympäristövaikutukset liittyvät vaarallisten kemikaalien käsittelyyn sekä vähäisemmässä määrin radioaktiivisten aineiden käsittelyyn. Tuotantoketjun eri vaiheiden ympäristövaikutuksia, kaivoksilta lähtien, hallitaan lainsäädännön velvoitteiden lisäksi enenevässä määrin myös kansainvälisten standardien ja ulkopuolisten tahojen suorittamien auditointien avulla. Ydinpolttoaineen tuotantoketjussa kuljetettavat välituotteet ovat korkeintaan heikosti radioaktiivisia. Radioaktiivisten materiaalien kuljetukset tapahtuvat kansallisten ja kansainvälisten radioaktiivisten materiaalien kuljetuksia ja varastointia koskevien säännösten puitteissa. Myös kemikaaliturvallisuudesta huolehditaan asianmukaisin toimenpitein. Huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä ja välivarastoinnista ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tiloihin suunnitellaan järjestelmät, joiden avulla polttoaineen turvallinen käsittely ja siirtäminen sekä radioaktiivisten aineiden määrän ja laadun seuranta onnistuu. Kymmeniä vuosia kestävän välivarastoinnin aikana käytetyn polttoaineen tilaa seurataan säännöllisesti.

19 Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen vaikutukset Kampuslandet Gäddbergsö Käytettyä ydinpolttoainetta ei loppusijoiteta laitospaikkakunnalle vaan se kuljetetaan meritse tai maitse loppusijoituslaitokseen Suomessa. Loppusijoituksen ympäristövaikutukset käsitellään omassa erillisessä YVA-menettelyssä. Voimalaitoksen käytöstäpoiston vaikutukset Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston aiheuttamat merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät laitoksen valvotun alueen purkamistoimenpiteiden aikana syntyvien radioaktiivisten purkujätteiden käsittelystä ja siirroista. Näistä radioaktiivisimmat käsitellään ja loppusijoitetaan kuten voimalaitosjäte. Mahdollisimman monet purettavista kontaminoituneista laitososista ja välineistä puhdistetaan sille tasolle, että ne voidaan vapauttaa säteilyviranomaisen valvonnasta ja joko kierrättää tai viedä yleiselle kaatopaikalle. Laitoksen järjestelmät suljetaan niin, että radioaktiiviset aineet eivät pääse leviämään ympäristöön. Suurin osa ydinvoimalaitoksen purkamistoimenpiteiden aikana syntyvistä jätteistä on kuitenkin ei-radioaktiivisia ja voidaan käsitellä kuten tavanomaiset jätteet. Laitoksen ei-radioaktiivisten rakenteiden ja järjestelmien purkamisesta, käsittelystä ja kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia laitosalueen ja teiden läheisyydessä ovat pöly-, melu- ja tärinävaikutukset. Lisäksi laitokselle johtavilla tieosuuksilla, joissa muuta liikennettä ei ole paljon, lisääntyvän liikenteen päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun. Käytöstäpoistaminen voidaan tehdä siten, että voimalaitosalue vapautuu muuhun käyttöön. On myös mahdollista jättää osa rakennuksista alueelle ja hyödyntää niitä muuhun tarkoitukseen tai jatkaa alueella energiantuotantoa tai muuta teollista toimintaa. Poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutukset Vakavan ydinonnettomuuden todennäköisyys on äärimmäisen pieni. Tällaisesta onnettomuudesta aiheutuvan radioaktiivisen päästön vaikutukset ympäristössä riippuvat voimakkaasti säätilanteesta. Ravintotuotteiden saastumiseen vaikuttaa myös vuodenaika. Vakavan onnettomuuden (INES 6) seurauksena maatalous- ja luonnontuotteiden käyttöä ei todennäköisesti jouduta rajoittamaan pitkäaikaisesti. Lyhytaikaiset maataloustuotteiden käytön rajoitukset voivat kohdistua alueille, jotka sijaitsevat enintään 1000 kilometrin etäisyydellä laitoksesta, mikäli kotieläimiin ja ravinnontuotantoon kohdistuvia suojelutoimenpiteitä ei tehdä. Epäsuotuisan sään vallitessa voidaan onnettomuuden seurauksena joutua antamaan myös erilaisia luonnontuotteita koskevia käyttörajoituksia niillä alueilla, joille suurin laskeuma osuu. Esimerkiksi joidenkin sienten ravintokäyttöä voidaan joutua rajoittamaan pitkäaikaisesti enintään kilometrin etäisyydellä sijaitsevilla alueilla. Vakavan onnettomuuden uhatessa väestö evakuoidaan varotoimenpiteenä noin 5 kilometrin etäisyydelle laitoksesta ulottuvan suojavyöhykkeen sisällä. Epäedullisissa sääolosuhteissa sisälle suojautuminen voi olla tarpeen enintään 10 kilometrin etäisyydellä. Myös joditablettien nauttiminen viranomaisten ohjeiden mukaisesti voi olla tarpeen. Vakavalla onnettomuudella ei ole suoria terveysvaikutuksia. INES-luokkaan 4 kuuluvan vaikutuksiltaan vähäisemmän onnettomuuden tapahtuessa ydinvoimalaitoksen ympäristössä ei jouduta tekemään väestönsuojelutoimenpiteitä. Onnettomuudet kemikaalien varastoinnissa tai käsittelyssä ovat epätodennäköisiä ja seurauksiltaan vähäisiä.

20 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, Helsinki Puhelin: Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö Marjaana Vainio-Mattila ja rakentamisjohtaja Timo Kallio Sähköposti: Yhteysviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö Postiosoite: PL 32, Valtioneuvosto Puhelin: Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Anne Väätäinen Sähköposti: Kansainvälinen kuuleminen: Ympäristöministeriö Postiosoite: PL 35, Valtioneuvosto Puhelin: Yhteyshenkilö: Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio Sähköposti: Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista antaa lisätietoja myös YVA-konsultti: Pöyry Energy Oy Postiosoite: PL 93, Espoo Puhelin: Yhteyshenkilöt: Johtava asiantuntija Mika Pohjonen ja ympäristöasiantuntija Sirpa Torkkeli Sähköposti:

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Lokakuu 2008 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9200 Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Alavieska Haapavesi Hailuoto Kalajoki Kempele Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Oulainen Oulu Oulunsalo Pyhäjoki Raahe Siikajoki Tyrnävä

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yhteenveto Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222

Lisätiedot

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2009. VALTIONEUVOSTOLLE Hakemus ydinenergialain

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta M 4/2010 vp Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-379-6 Sisällys Periaatepäätös... 6 Liite

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO

PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Joulukuu 2013 PUHURI OY PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS. 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS. 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi Oulujoki 2012 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Saaristolaisten lausunto Fennovoima Oy:n YVA -selostuksesta

Saaristolaisten lausunto Fennovoima Oy:n YVA -selostuksesta Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Viite: 7131/815/2008 Ruotsinpyhtään saaristossa 20.12.2008 Thomas Kvarnström S.V.S rf. Paavo Laurikainen Pro Saaristo -komitea Saaristolaisten lausunto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot