SOTKAnet -verkkokoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAnet -verkkokoulu"

Transkriptio

1 SOTKAnet -verkkokoulu Tervetuloa SOTKAnetin verkkokouluun! SOTKAnetin yleisesittelyn jälkeen käyttäjille on koostettu kaksi tiedonhakutehtävää: A.Yhden tiedon haku ja B.Usean tiedon haku. Suosittelemme verkkokoulu-ohjeiden tulostamista, sillä kuvien tekstit näkyvät selvemmin tulostettuina. Johdanto SOTKAnet -verkkopalvelu on Stakesin tuottama palvelu sosiaali- ja terveysalan päättäjien ja asiantuntijoiden suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon tueksi. Maksuton tietopalvelu tarjoaa kaikista Suomen kunnista väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tilastotietoja vuodesta 1990 alkaen. Palvelu toimii osoitteessa SOTKAnet sisältää yli 1800 tilasto-, rekisteri- ja kyselytietoihin pohjautuvaa tietoa muun muassa väestörakenteesta, kunnallistaloudesta, asumisesta, väestön terveystottumuksista, terveys- ja sosiaalipalveluiden käytöstä sekä terveydenhuollon laitos- ja avohoidosta. Tietoja voidaan kuntatason lisäksi hyödyntää myös seutu- ja maakunnan, läänin, sairaanhoitopiirin ja koko maan tasoilla. SOTKAnettiin tietoja tuottavat Stakesin lisäksi myös muut keskeiset sosiaali- ja terveysalan tiedontuottajat kuten Kela, Tilastokeskus ja Kansanterveyslaitos. Verkkopalvelusta tiedot saa helposti ja nopeasti niin numeroina, graafisina kuvioina kuin karttoinakin. Palvelu on kolmekielinen eli suomen lisäksi tiedot saa myös ruotsiksi ja englanniksi. SOTKAnet-palveluun on keväällä 2008 koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla raportoitavia sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja pääosin Eurostatin, Euroopan komission DG Sancon ja Pohjoismaisen sosiaalitilastokomitean NOSOSCOn aineistoista.

2 Tietojen haku SOTKAnetissä Yleistä SOTKAnet -verkkopalvelu koostuu useista sivuista: etusivun kautta päästään tietojen hakusivulle, josta edetään tulos- ja grafiikkasivuille. SOTKAnet-sivustolla liikuttaessa ei pidä käyttää selaimen Edellinen (Back) ja Seuraava (Forward) -toimintoja, koska sivusto saattaa sen jälkeen toimia arvaamattomasti. Sivustolla taaksepäin liikuttaessa tulee aina käyttää yläpalkin keltaisella palkilla olevaa sivupolkua, jossa näkyvät hierarkkisesti edelliset sivut. Kun SOTKAnetin yhteydessä puhutaan indikaattorista, tarkoitetaan numeerista tietoa, joka useimmiten on suhdelukumuodossa (% tai / 1000). Etusivulta voidaan edetä hakusivulle kolmella vaihtoehtoisella tavalla: 1. etenemällä tyhjälle hakusivulle Siirry hakusivulle -linkin kautta tai Siirry-painikkeen avulla. Hakua voi etusivulla myös kohdistaa: 2. valitsemalla kaikki tiettyyn asiasanaan liittyvät indikaattorit tai 3. hakemalla suoraan tiettyjä tietoja niiden indikaattoritunnuksen eli id-tunnuksen perusteella. Id-tunnuksella tarkoitetaan indikaattorin nimen perässä sulkeissa olevaa numeroa. SOTKAnet -verkkokoulun esimerkeissä käydään läpi hakutavat 1 ja 2 eli tietojen haku hakusivun indikaattoriryhmästä sekä asiasanahaku.

3 A. Yhden tiedon haku Yleistä Tässä esimerkkitehtävässä käyttäjää pyydetään hakemaan yhden indikaattorin tieto poimimalla se hakusivulla indikaattoriryhmästä. Samaa aihepiiriä voidaan kuvata eri indikaattoreilla ja eri indikaattorikokonaisuuksista löytyy hieman eri tavoin aihetta lähestyviä tietoja. Sama indikaattori voi myös kuulua useampaan indikaattoriryhmään. Hakusivulla on kaksi pääryhmää, jotka sisältävät kansallisella tasolla raportoitavia tietoja: 1. Sosiaali-, terveys-, ja väestötiedot: Kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot eri aihealueilta. Avainluvut: Alla olevia aihealueita käsittelevät keskeiset tunnusluvut Väestö Väestön sosiaalinen ympäristö Kuntien talous Henkilöstö Lapset ja lapsiperheiden palvelut Väestön terveydentila Terveydenhuollon laitoshoito Terveydenhuollon avohoito Ikääntyneiden palvelut Vammaispalvelut Muita sosiaalipalveluita Alkoholi ja huumeet 2. Indikaattorihankkeet: Stakesin sekä muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden yhteistyönä sekä eri politiikkaohjelmissa on kehitetty keskeisiä tietoja sisältäviä tietokokonaisuuksia eri kohderyhmille ja käyttötarkoituksiin. Hyvinvointi ja terveys: Ikäryhmittäin jaoteltuja tietoja esim. kuntapäättäjien käyttöön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen seurantaindikaattorit: Ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen seurantaindikaattorit valtakunnalliselle ja kuntatasolle. KASTE-ohjelman tavoiteindikaattorit: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) indikaattorit valtakunnalliselle ja kuntatasolle. Kunnan avainpäihdeindikaattorit: Tietokokonaisuus kuntien päihdeasioiden puheeksiottamisen, suunnittelemisen ja kehittämisen tueksi Kunnan terveyspalveluiden suunnittelu: Erityisesti kuntien johtaville terveyskeskuslääkäreille suunnattu tietokokonaisuus Mielenterveysindikaattorit: Työväline mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelemisen ja kehittämisen tueksi PARAS-hankkeen indikaattorit: Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen valitut indikattorit, joilla kuvataan tiiviisti kuntien sosiaali- ja terveystointa.. Terveys indikaattorit: Terveys kansanterveysohjelman tavoitteiden mukaiset keskeiset seurantaindikaattorit

4 Tehtävä: Tarvitset tietoja suurehkojen kuntien terveyspalveluista, etenkin perusterveydenhuoltoon liittyen. Haet indikaattorin Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta tiedot vuodelta 2005 Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa ja Porissa 1. Klikkaa etusivulla Siirry hakusivulle -linkkiä (tai Siirry-painiketta), jolloin pääset tyhjälle hakusivulle. Valitse indikaattoriryhmä hakusivun vasemmasta yläreunasta. Tyhjällä hakusivulla tietojen valinta aloitetaan valitsemalla 'Valitse indikaattoriryhmä' - alasvetovalikosta pääryhmä. Kun käyttäjä on valinnut toisen pääryhmistä, avautuu valintaikkunaan lista pääryhmän alla olevista indikaattoriryhmistä. Indikaattoriryhmät ovat alleviivattuja linkkejä, joista voi klikkaamalla "porautua" syvemmälle indikaattorien hierarkiaan. Viimeisenä esille tulevat varsinaiset indikaattorit. Ryhmähierarkia näkyy pääryhmien yläpuolella olevalla polulla, jonka avulla voi palata hierarkiassa taaksepäin.

5 2. Valitse indikaattoriryhmäksi Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot 3. Valitse seuraavaksi alaryhmä Terveydenhuollon avohoito. Klikkaa Terveydenhuollon avohoito -linkkiä, jolloin saat vielä tämän ryhmätason alla olevat alaryhmät näkyville valintaikkunaan.

6 4. Valitse seuraavasta alaryhmästä Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit Klikkaa Terveydenhuollon avohoidon indikaattorit -linkkiä, jolloin saat kyseisen alaryhmän indikaattorit näkyville valintaikkunaan. 5. Etsi listalta indikaattori Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit / 1000 asukasta Napauta indikaattorin vieressä olevaa pientä valintaruutua, jolloin siihen ilmestyy ruksi. Klikkaa tämän jälkeen sinistä painiketta Lisää hakuun, jolloin indikaattori siirtyy sivun alaosan valintalaatikkoon.

7 6. Seuraavaksi valitaan aluetieto avaamalla 'Valitse alueryhmä' -alasvetovalikko Valitse aluetasoksi Kunta.

8 7. Valintaikkunaan tulevat nyt esille kaikki kunnat. Valitse kunnat Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Pori laittamalla ruksi niiden vieressä oleviin valintaruutuihin. Klikkaa sinistä painiketta Lisää hakuun, jolloin valitut kunnat siirtyvät sivun alaosan tehtyihin valintoihin. 8. Seuraavaksi valitaan vuositieto. Ota tarkasteluun vain vuosi 2005 eli maalaa (pitämällä ctrl-näppäin alas painettuna) sivun alaosasta vuodet 2004 ja 2006 ja klikkaa painiketta Poista. Anna sukupuolivalintana olla Yhteensä (miehet ja naiset yhteensä).

9 Hakusivulla voidaan myös tallentaa tehdyt hakuehdot. Painamalla Tallenna -nappulaa siirrytään tallennussivulle. Hakujen tallennus perustuu selaimen evästeisiin (cookie). Tallennetut haut ovat konekohtaisia, koska eväste tallentuu koneelle. Kertaus: hakusivun toimintaidea Hakusivun logiikka toimii siten, että sivun yläosan valintaikkunoista siirretään indikaattoreita, alueita ja mahdollisesti lisävuosia sivun alaosan 'Tekemäsi hakuvalinnat' - osioon. Jotta hakusivulta pääsee etenemään tulossivulle, on sivun alaosan valintaikkunoissa oltava valittuina vähintään yksi tieto ja vähintään yksi alue. Oletusarvona on kolme viimeistä vuotta ja sukupuolivalinta 'yhteensä', mutta myös näitä voidaan muuttaa. Jos hakuvalinnat tekee liian nopeasti, käyttäjä saa virheilmoituksen. 9. Etene tulossivulle klikkaamalla sivun oikean alareunan Hae-painiketta. Tulossivuja on kahdenlaisia: usean indikaattorin tietoja sisältävä taulukkosivu, sekä yhden indikaattorin tietoja sisältävä taulukkosivu. Koska ensimmäisessä harjoituksessa mukana on ainoastaan yksi indikaattori, käyttäjä etenee suoraan yhden indikaattorin tulossivulle. Yhden indikaattorin taulukkosivulla on mahdollista tarkastella indikaattorien absoluuttisia lukuja sekä havainnollistaa tietoja erilaisilla graafisilla kuvioilla. Grafiikkasivuilla haun tulosta voidaan tarkastella viiva-, pystypylväs- ja vaakapylväsdiagrammeina sekä karttoina. Hakukriteereistä riippuu, mitä grafiikoita voidaan esittää (haun kannalta mahdolliset painikekuviot näkyvät värillisellä pohjalla).

10 10. Tarkastele indikaattorin arvoja graafisesti. Napauta tulossivun vasemmassa yläreunassa olevista grafiikkapainikkeista vaakapylväskuvio-painiketta. 11. Indikaattorin hakutulos esitettynä vaakapylväskuviona.

11 Indikaattorien tietosisältökuvaukset Tulkinnan avuksi jokaisesta indikaattorista on tietosisältökuvaus, jossa on tietoa mm. indikaattorin tietosisällöstä ja luokituksista (esim. millä aluetasoilla tietoja voi tarkastella). Indikaattorikohtaiseen kuvaukseen pääsee tutustumaan esim. klikkaamalla indikaattorin nimen vieressä olevaa pientä sinistä i- eli info-painiketta. Tietosisällön kuvaussivu aukeaa uuteen selainikkunaan.

12 B. Usean tiedon haku Seuraavassa esimerkkitehtävässä käyttäjää pyydetään hakemaan useita tietoja SOTKAnet verkkopalvelun asiasanahaun avulla. Tehtävä: Haluat tarkastella työttömyystietoja eri vuosina Suomen kaikissa kunnissa. Haet työttömyystiedot vuosilta 1990, 1995, 2000, 2004 ja 2005 Suomen kaikissa kunnissa ja tarkastelet niitä karttaesityksinä 1. Valitse etusivun alasvetovalikosta asiasana "työttömyys" ja klikkaa vieressä olevaa Hae-painiketta.

13 Hakusivulla ovat nyt esivalittuina kaikki ne indikaattorit, joihin on indeksoitu asiasanaksi työttömyys. 2. Avaa 'Valitse alueryhmä' -alasvetovalikko ja valitse aluetasoksi kunta, jolloin saat valintaikkunaan esille kaikki kunnat. Napauta painiketta Valitse kaikki Klikkaa tämän jälkeen painiketta Lisää hakuun, jolloin kaikki kunnat siirtyvät sivun alaosan tehtyihin valintoihin.

14 3. Valitse tarkasteluun vuodet 1990, 1995, 2000, 2004 ja Maalaa ne vuodet (pitämällä ctrl-näppäin alas painettuna), joita ei vielä näy sivun alaosan vuosivalintalaatikossa ja klikkaa Lisää-painiketta. Anna sukupuolivalintana olla 'Yhteensä'. 4. Etene tulossivulle klikkaamalla hakusivun oikean alareunan Hae-painiketta. Tulossivulla saat haussa mukana olleista indikaattoreista valmiin taulukon, jossa rivitietoina ovat valitsemasi indikaattorit ja sarakkeina kunnat. Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevilla nuolipainikkeilla voit halutessasi muuttaa taulukon rivi- ja sarakeotsikoita. Taulukon tiedot voit viedä myös excel-taulukkolaskentaan valitsemalla nuolinäppäinten yläpuolella olevasta alavetovalikosta tiedostomuodon excel. Kun haussa on mukana useampia indikaattoreita, edetään hakusivun jälkeen usean indikaattorin tulossivulle. Useamman indikaattorin taulukosta pääsee "porautumaan" indikaattorikohtaiselle tulossivulle klikkaamalla yksittäisen indikaattorin nimeä.

15 5. Valitse tarkasteluun indikaattori Työttömät, % työvoimasta. Etene yhden indikaattorin tulossivulla karttapainikkeen kautta karttasivulle.

16 Karttasivun oikeassa reunassa on toimintoja, joilla karttaesitystä voidaan muotoilla. Suurenna' lähentää näkymää karttaan. Zoomatessa karttaa suuremmaksi saadaan alueiden nimet näkyviin. 'Keskitä' siirtää hiiren napsautuksella valittavan kohdan karttakuvan keskipisteeksi. 'Pienennä' loitontaa näkymää karttaan. Palauta asettaa kartan alkuperäiseen muotoonsa. Alueiden nimien lisäksi oletusarvoisena teemoituksena kartalla näkyvät lääninrajat. Kolmantena teemoituksena voidaan indikaattorin arvot näyttää kartalla. Kaikki teemat voidaan myös poistaa kartalta klikkaamalla valintalaatikkoa ('näytä läänien rajat kartalla', 'näytä nimet kartalla' tai 'näytä arvot kartalla').

17 Kartan alla näkyvistä alasvetovalikoista voidaan vaihtaa indikaattoria, vuotta ja/tai sukupuolta. Valikoiden sisältö määräytyy aiemmin hakusivulla tehdyistä valinnoista. 6. Vaihda tarkasteltavaksi indikaattoriksi Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä. Tarkastele myös indikaattoreiden eri vuosien karttanäkymiä. Olet nyt suorittanut SOTKAnetin verkkokoulun! Tervetuloa tutustumaan SOTKAnetin tietosisältöihin! Otamme mielellämme palautetta vastaan verkkokoulusta, jotta voimme kehittää sitä vastaamaan entistä paremmin käyttäjien tarpeita. Lisätietoja: Tiina Puhakka, puh. (09) , sähköposti: Sirkka Kiuru, puh. (09) , sähköposti: SOTKAnetin toiminnallisuutta esitellään kattavasti verkkopalvelun käyttöohjeissa. Linkki käyttöohjeisiin sijaitsee sivuston sinisessä yläpalkissa. Lisäksi jokaisella SOTKAnetin sivulla on linkki sivukohtaisiin käyttöohjeisiin.

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät?

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät? Px-Web-StatFin - tilastotietokantojen käyttöohje 1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät 3. Miten löydät StatFin -palvelun 3.1. Valinta tilaston kotisivulta

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Mediahallinta käyttöohje HELPDESK: Puh. 020 7415 603

VIS Online 2.0 Mediahallinta käyttöohje HELPDESK: Puh. 020 7415 603 1 VIS Online 2.0 Mediahallinta käyttöohje HELPDESK: Puh. 020 7415 603 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 15.2.2006. 2 VIS Online 2.0. Mediahallinta käyttöohje Sisältö 1. VIS Online 2.0.

Lisätiedot

LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE

LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE LIPAS KARTTASOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Sisältö Johdanto 1. Haku- ja tulostustyökalut 1.1 Pikahaku 1.2 Haku karttatasoista 1.3. Osoitteen haku kartalle 2. Karttatyökalut 2.1 Lähennä 2.2 Siirrä 2.3 Karttatason

Lisätiedot

Pohjoismainen kohderyhmätyökalu NORDIC BUSINESS KEY KÄYTTÖOPAS. Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI Puh 09-7511 9100 www.bisnode.

Pohjoismainen kohderyhmätyökalu NORDIC BUSINESS KEY KÄYTTÖOPAS. Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI Puh 09-7511 9100 www.bisnode. Pohjoismainen kohderyhmätyökalu NORDIC BUSINESS KEY KÄYTTÖOPAS Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI Puh 09-7511 9100 www.bisnode.fi 1 Sisällysluettelo Esittely... 2 Tervetuloa käyttämään Soliditet.fi-asiakasportaalia...

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tiedostoarkisto Päänäkymä

Tiedostoarkisto Päänäkymä Base C6 käyttöohje Tiedostoarkisto Päänäkymä 1. Tiedostoarkiston kansiovalikko + symboli kertoo, että kansio sisältää alakansioita. Valitun kansion teksti näkyy tummennettuna. Valitseminen tapahtuu klikkaamalla

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013 TK Huoltovahti Oy Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet Versio 0.7 28.1.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Huoltovahtipalvelun etusivu... 7 Uutiset... 9 Konelistaus... 10 Huoltotilanteet...

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Käyttäjän opas Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Sisällysluettelo Yleistä...3 Sovelluksen oletusnäkymä....4 Yleiset toiminnot...5 Visualisointi-ikkunat....6 Kartta...6 Hajontakuviomatriisi.......................................7

Lisätiedot

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014 Eurocard e-view Käyttöopas Versio., 04 Sisällysluettelo Palveluun kirjautuminen.... Selainvaatimukset.... Kirjautuminen tekstiviestillä (kertakäyttöinen salasana)..... Käytön aloittaminen..... Kirjaudu

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

KÄSIKIRJA OPINNOLLISTAMISEN TYÖKALUIHIN

KÄSIKIRJA OPINNOLLISTAMISEN TYÖKALUIHIN ioi KÄSIKIRJA OPINNOLLISTAMISEN TYÖKALUIHIN Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke Bovallius-ammattiopisto Pia-Leena Salo Sisällysluettelo Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke Johdanto... 4

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille 1 (10) Yleistä Kiinteistöliiton tuottamat Taloyhtiösivut ovat Suomen Kiinteistöliiton 100-vuotislahja, jonka liitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa jäsentaloyhtiöille. Taloyhtiösivut -palvelu sisältyy jäsenmaksuun.

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot