Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2008

2 Sisältö 1 YLEISTÄ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO HENKILÖSTÖ YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS ARVIOITA MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ YMPÄRISTÖTEKIJÖISTÄ TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YLEISTÄ TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäinen valvonta Konsernivalvonnan järjestäminen TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VIHDIN KUNTA HALLINTOKESKUS HALLINTOKESKUS HALLINTO JA TALOUS -tulosalue HALLINTOKESKUS RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT - tulosalue PERUSTURVAKESKUS PERUSTURVAKESKUS TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT -tulosalue PERUSTURVAKESKUS ERIKOISSAIRAANHOITO-tulosalue PERUSTURVAKESKUS PERHEHUOLTO -tulosalue PERUSTURVAKESKUS LASTEN PÄIVÄHOITO -tulosalue SIVISTYSKESKUS SIVISTYSKESKUS KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS -tulosalue SIVISTYSKESKUS KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELU - tulosalue TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS PELASTUSPALVELUT- tulosalue TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS TEKNISET PALVELUT - tulosalue TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS SISÄINEN TEKNINEN TUOTANTO TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS KIINTEISTÖJEN KULUTUS- JA ULOSVUOKRAUSPALVELUT -tulosalue TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖPALVELUT -tulosalue TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS KIINTEISTÖNMYYNTI JA KAAVOITUSSOPIMUKSET-tulosalue VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA VEROTULOT

3 10.3 VALTIONOSUUDET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Kansikuva: Ridalinpuron kunnostustalkoot Kuvaaja: Suvi Siivola 3

4 1 YLEISTÄ 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Toimintakertomusvuonna 2008 Vihdin kuntaa johti kolme eri kunnanjohtajaa. Petri Härkönen siirtyi keväällä 2008 toisiin tehtäviin. Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi käynnistettiin ja samanaikaisesti Jukka Anttila tuurasi Vihdin johdossa syksyn ajan. Allekirjoittanut aloitti Vihdin kunnanjohtajana Kansainvälisen taloustaantuman ensimmäiset vaikutukset ulottuivat Vihdin kuntatalouteen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tontinmyynti hidastui ja työttömyys lähti lievään nousuun. Kokonaisuutena tarkastellen tulopohja toteutui viime vuoden osalta kuitenkin vielä kohtuullisen hyvin. Valitettavaa sen sijaan on käyttömenojen lähes 12 prosentin kasvu. Vuosiksi sovitun talouden tasapainotussuunnitelman mukaan käyttömenojen kasvuvauhdiksi oli sovittu enintään 3 prosentin vuositaso. Verotuloja kertyi kokonaisuutena 93,5 miljoonaa euroa. Tämä oli 7,9 milj. euroa ja 9,2 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuuksia kertyi 19,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa ja 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sen sijaan kunnan ulkoisissa tuotoissa oli laskua noin 1,9 miljoonaa euroa (n.10 %), johtuen lähinnä maan myyntituottojen hiipumisesta vuoden loppupuolella. Toimintakulut vuonna 2008 olivat noin 122,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot vajaa 17 miljoonaa euroa. Edellä kuvatun tulo- ja menokehityksen seurauksena vuosikatteeksi muodostui 5,4 miljoonaa euroa. Tämä on kaikilla mittareilla mitattuna riittämätön kestävän kunnallistalouden näkökulmasta. Poistojen määrän ollessa 7,4 miljoonaa euroa kattaa vuosikate ainoastaan n. 73 prosenttia poistoista. Toisaalta lähes 17 miljoonan euron investointien rahoittamiseen ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin merkittävä velkaantuminen. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 16 miljoonaa euroa ja lainaa asukasta kohden oli vuoden lopussa euroa. Toiminnallisesti vuodesta nousee esille paitsi kova investointitahti, niin ennen kaikkea merkittävän rakenteellisen uudistuksen toteuttaminen Karviaisen ja Puhdin myötä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on vuoden 2009 alusta järjestetty Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan perustaman kuntayhtymä Karviaisen kautta. Peruskuntien ja Karviaisen tukipalvelut organisoitiin samasta ajankohdasta alkaen liikelaitoskuntayhtymä Puhtiin. Uudistuksen yhteydessä päivähoitopalvelut siirrettiin kunnan sivistystoimen organisaatioon. Näiden uudistusten suunnittelu ja käytännön toteutus on vaatinut henkilöstöltä erittäin kovan työpanoksen sekä päättäjiltä ennakkoluulotonta asennetta. Kuluvalle vuodelle riittää edelleen paljon haastetta Karviaisen, Puhdin sekä peruskuntien yhteistyön kehittämisessä ja toimintakulttuurien yhteensovittamisessa. Uusi kunnanvaltuusto on yhdessä uusiutuneen virkamiesjohdon kanssa merkittävien taloudellisten haasteiden edessä lähivuosien aikana. Haasteet ovat samansuuntaiset kaikille Suomen kunnille. Verotulojen ennakoidaan romahtavan ja toimintaa on sopeutettava muuttuneessa tilanteessa. Synkistä talousnäkymistä huolimatta meidän on jaksettava uskoa niihin mahdollisuuksiin, mitä Vihdillä on mm. sijaintinsa ja luonnonkauniin ympäristönsä ansiosta. Talouden sopeuttamisen lisäksi, on meidän kyettävä katsomaan viisaasti myös taantuman jälkeiseen aikaan. Onnistuneen kehitystyön seurauksena saatava tulojen lisääntyminen on kuitenkin aina miellyttävämpi tapa tasapainottaa taloutta. Toivotan meille kaikille vihtiläisille menestystä tulevissa haasteissamme. Kuluneesta vuodesta 2008 haluan kiittää henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Vihdissä Kimmo Jarva, kunnanjohtaja 4

5 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

6 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO 6

7 Teknisessä ja ympäristökeskuksessa erotettiin teknisten palvelujen (ent. teknisten asioiden) tulosalueesta omaksi tulosalueeksi kiinteistöjen kulutus- ja ulosvuokrauksen tulosalue. Ympäristöpalvelujen (ent. ympäristöasioiden) tulosalueesta erotettiin kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset -tulosalue. Tilivelvollisiksi toimialoillaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, perusturvalautakunta ja perusturvajaosto, kasvatus- ja koulutuslautakunta, nuorisolautakunta, liikuntalautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta, tekninen lautakunta ja sen jaosto ja ympäristölautakunta ja sen jaosto sekä seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, perusturvajohtaja, johtava ylilääkäri, päivähoidon esimies, perhehuollon esimies, sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen esimies, tekninen ja ympäristöjohtaja ja vesilaitoksen johtaja HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 aikana laadittiin talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelma, jossa päätettiin työn uudelleen järjestelyihin liittyen kunnan henkilöstömäärän vähennyksistä vuosina Henkilöstömäärätavoitteiden toteutumista seurataan ns. tehty työaika tunnusluvulla, joka kuvaa todellista kunnassa tehtyä työaikaa (=palvelussuhdeajat, joista on vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut työlomat yms. keskeytykset). Tällä tunnusluvulla henkilötyövuositavoite vuonna 2005 oli 1021 henkilötyövuotta ja edelleen tavoite vuodelle 2008 oli 996,05 henkilötyövuotta. Vuonna 2008 henkilötyövuosien toteuma oli 1046,60 henkilötyövuotta, jolloin tavoite ylittyi koko kunnan tasolla 50,55 henkilötyövuodella. Alla on taulukko, josta selviää henkilötyövuositavoitteet ja niiden toteutuminen tulosalueittain vuonna Tulosaluekohtaisesti on toteutumissa verrattuna tavoitteisiin isoja eroja. Hallintokeskus pysyi kohtuullisen hyvin tavoitteessa ottaen huomioon Puhdin ja Karviaisen perustamisesta aiheutuneen lisääntyneen työmäärän. Ruoka- siivouspalveluiden tulosalue alitti on henkilötyövuositavoitteensa 4,25 henkilötyövuodella. Samoin perusturvakeskus pysyi hyvin tavoitteissaan, mukaan lukien varhaiskasvatus, jossa päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyi ennakoimattoman paljon vuonna Perusturvan hallinnon henkilötyövuositavoitteen ylitys selittyy Karviaisen valmistelulla ja sisäisillä henkilösiirroilla. Merkittävin poikkeus on Sivistyskeskuksen Kasvatus- ja koulutus tulosalueella, jossa tavoite on ylittynyt pääasiassa koulunkäyntiavustajien määrän lisääntymisen johdosta 38,01 henkilötyövuodella. Nuorisotoimen 7,78 henkilötyövuoden ylitys selittyy osittain sillä, että alkuperäiseen tavoitteeseen ei ole otettu mukaan muita kuin vakituiset työntekijät. Tämän lisäksi nuorisotoimi työllistää vuosittain mm. kerhojen tuntityöntekijöitä sekä kesäleirityöntekijöitä. Tekninen ja ympäristökeskus on alittanut sille asetetun tavoitteen 7,01 henkilötyövuodella. Vuonna 2008 pääpaino henkilöstöasioissa oli perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhdin valmistelussa, joka vaati paljon lisätyötä ja henkilöstöltä venymistä erityisesti Hallintokeskuksessa ja Perusturvakeskuksessa. Sen lisäksi henkilöstöhallinnon osalta kehitettiin palkkauksen kannustavuutta tarkistamalla tehtävän vaativuusarviointijär- 7

8 jestelmää sekä ottamalla käyttöön kannustuslisä poikkeuksellisen hyvistä työsuorituksista. Sähköinen tallennus otettiin laajemmin käyttöön ja tulosalue-esimiehet saivat työpöydälleen webags raportointityökalun. Vihdin kunta laatii erillisen henkilöstöraportin, josta ilmenevät tarkemmat tiedot henkilöstöstä. HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA JA TAVOITTEET Toteutunut tehty TA Toteutunut tehty TA Toteutunut tehty TA Toteutunut tehty TA Tavoite tehty TA Toteutunut tehty TA HALLINTO Hallinto ja talous 32,82 33,98 38,02 39,01 34,21 37,40 Ruoka- ja siivouspalvelut 114,55 115,85 114,21 111,50 112,71 108,46 PERUSTURVA Hallinto 5,05 5,58 1,87 2,03 1,70 2,86 Terveyden- ja sairaanhoito 84,37 85,13 86,09 81,26 85,53 77,83 Vanhuspalvelut 96,75 95,29 83,60 84,16 82,12 86,84 Perhehuolto 18,86 20,29 20,84 22,99 24,68 22,93 Päivähoito 225,74 227,98 234,76 241,37 255,30 267,97 Perusturvakuntayhtymä 0,85 SIVISTYS Kasvatus- ja koulutus 266,53 283,58 286,46 294,50 272,06 310,07 Kulttuuri- ja kansalaistoimi 19,73 19,93 19,76 19,64 18,47 19,47 Liikunta 15,56 13,73 11,29 12,17 8,94 10,83 Nuoriso 15,17 16,09 20,72 17,05 9,02 16,80 TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖ Tekninen 71,79 75,65 76,17 85,23 91,31 84,29 Vesilaitos 11,58 10,72 10, yht 978, , , ,91 996, , YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA Suomen kansantaloudella on nyt takana menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Viime vuoden lopulla alkanut kansantalouden hiipuminen on syvenemässä jyrkkään alamäkeen, jonka johdosta kansantuotteemme tulee supistumaan voimakkaasti sekä tänä että todennäköisesti myös ensi vuonna. Kuntaliiton ennusteen (02/2009) mukaan supistuminen voi olla yhteensä jopa 5 prosenttia. Tällaisella kansantuotteen supistumisella on mittavia vaikutuksia lähes kaikille toiminnan aloille läpi koko kansantalouden. Bruttokansantuotteen määrä aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia viime vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Kasvu hidastui jo alkuvuonna 2008, ja kolmannella neljänneksellä tuotanto aleni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2008, bruttokansantuotteen määrä kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli 186 miljardia euroa. Kansantalouden kysyntä väheni viimeisellä vuosineljänneksellä: yksityinen kulutus väheni 1,2 prosenttia ja investoinnit 2,1 prosenttia vuoden takaisesta. Vienti ja tuonti laskivat poikkeuksellisen voimakkaasti, yli 14 8

9 prosenttia. Vain julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viimeisellä neljänneksellä. Koko vuonna kulutuksen volyymi kasvoi 1,9 prosenttia ja investoinnit yhden prosentin edellisestä vuodesta. Viennin volyymi sen sijaan väheni 1,1 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,3 prosenttia. Teollisuuden arvonlisäys pienentyi viimeisellä neljänneksellä 5,3 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi koko vuonna vielä 0,3 prosenttia. Rakentamisessa tuotanto väheni viimeisellä neljänneksellä 3 prosenttia, mutta pysyi koko vuonna vielä edellisen vuoden tasolla. Palvelualojen arvonlisäys supistui viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi koko vuonna 1,5 prosenttia. Erityisesti kaupan ja liikenteen arvonlisäys alenivat viimeisellä neljänneksellä. Alkutuotannon arvonlisäys aleni viimeisellä neljänneksellä 9,6 prosenttia vuoden takaisesta ja koko vuonna 9 prosenttia lähinnä hakkuiden supistumisen takia. Yritysten toimintaylijäämä supistui viime vuonna 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 15 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osinkoja 20 prosenttia vähemmän. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna nimellisesti 10 prosenttia erityisesti rakennusinvestointien kasvun takia. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 6,3 prosenttia ja reaalisesti 2,7 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 7,1 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot 3,6 prosenttia ja sosiaalietuudet 3,8 prosenttia. Välittömiä veroja maksettiin 5,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,6 prosenttia. Juoksevat tulot eivät riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -0,9 prosenttia. Kotitalouksien kiinteät investoinnit vähenivät nimellisesti runsaan prosentin asuntoinvestointien vähenemisen takia. Valtionhallinnon rahoitusasema oli vielä viime vuonna 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat vain prosentin. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti yli 7 prosenttia ja maksetut tulonsiirrot lähes 9 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,2 miljardia euroa. Työeläkelaitosten rahoitusylijäämä oli 6 miljardia euroa. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä pieneni 4,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun se edellisenä vuonna oli 5,2 prosenttia. EMU-velka pieneni 33,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi edellisen vuoden 47,3 prosentista 48,4 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 42,7 prosenttiin. Vuoden 2007 veroaste oli 43 prosenttia. Inflaatio oli vuoden 2008 puolivälissä varsin ripeää vaimentuen kuitenkin 4,1 % vuosiarvoksi. Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten elintarvikkeiden kallistuminen, jossa loppuvuodesta saavutettiin jopa yli 10 % vuosiarvoja. Korkojen nousu, ravintola- ja kahvilapalveluiden, alkoholijuomien vähittäismyyntihintojen, asumisen, veden, sähkön, kaasun ja muiden polttoaineiden kallistuminen vaikuttivat niin ikään inflaatioon. Polttoaineiden hinnat nousivat ja laskivat erittäin voimakkaasti vuoden aikana. Vuoden 2009 alusta hintakehitys on maltillistunut huomattavasti, ollen helmikuussa 1,7 % vuositasolla. 9

10 Koko maassa oli joulukuun 2008 lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä ja työttömyysaste oli 8,8 %. Vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 6,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin joulukuun 2008 aikana Helsingin seudun työttömyysaste oli vuoden 2008 lopussa 5,8 % ja koko Uudenmaan TEkeskuksen alueella 5,5%. Kehyskunnissa työttömyysaste oli vuonna 2008 keskimäärin 4,3 %, kun vastaava luku joulukuussa 2007 oli 4,7 %. Joulukuun lopussa 2008 oli kehyskuntien keskimääräinen työttömyysaste 5,0 %. Työttömyysasteen kehitys ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Vihti Uusimaa 1,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden 2008 lopussa Vihdin työttömyysaste oli 4,7 %, kun se vuoden 2007 lopussa oli 4,5 %. Avoimia työpaikkoja joulukuun lopussa 2008 oli 53 kappaletta. Keskimäärin työttömyysaste vuonna 2008 oli 4,0 %, kun se vuonna 2007 oli keskimäärin 4,8 prosenttia. Vihdissä oli vuoden 2008 lopussa asukasta, kun asukasmäärä vuoden 2007 lopussa oli henkilöä. Kasvu oli siten 2,17 %. Vihti on ollut yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Pitkällä tähtäyksellä kasvu tulee jatkumaan edelleen, väestömuuton jatkuessa pääkaupungin ympäristökuntiin. Kuntien verotulotilitykset kasvoivat viime vuonna 7,6 %. Kunnallisveroa kertyi kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kuukausikertymät kasvoivat suhteellisen voimakkaasti koko vuoden, veropohjan hyvän kehityksen ja edellisvuotta suuremman jako-osuuden johdosta. Kuntaryhmän verovuoden 2008 jako-osuutta tarkistettiin vielä joulukuussa 2008, jolloin koko joulukuun kuukausitilitys kasvoi edellisen vuoden vastaavaan tilitykseen verrattuna peräti 27 %. Koko yhteisöveron kertymä kasvoi vuonna 2008 nelisen prosenttia. Kuntaliitto, Kuntatalous 1/2009, taloustiedotteet Tilastokeskus tiedotteet 10

11 1.4 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Verotuloja kertyi kokonaisuutena 93,5 milj. euroa kun edellisvuoden kertymä oli 85,6 milj. euroa. Kasvu edellisvuodesta oli kaikkiaan 7,9 milj. euroa eli 9,2 %. Kunnallisverokertymä oli 86,3 milj. euroa, jossa kasvua oli 9,4 %. Yhteisöverokertymä oli 3,2 milj. euroa, jossa kasvua oli 5,6 %. Kiinteistöverokertymä oli 3,9 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 7,3 %. Kunnallisverotulon kasvuun vaikutti väestömäärän kasvu ja verotettavien ansiotulojen sekä kuntaryhmän jako-osuuden kasvu. Yhteisöveron voimakas kasvu heijastaa yleisen taloudellisen aktiviteetin vilkkautta ja yritysten toiminnan tuloksellisuutta. Kiinteistöveron tuoton kasvu johtuu kiinteistöjen määrän arvon kasvusta. Valtionosuuksissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi n. 12 %, joka on noin 2 milj. euroa, kokonaissumman ollessa 19,2 milj. euroa. Kokonaisuutena verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä, kasvoivat 9,7 % vuodesta Kunnan ulkoisissa tuotoissa oli laskua edellisvuoteen verrattuna n. 10 % eli noin 1,9 milj. euroa. Suurin osatekijä oli maan myyntituottojen pysähtyminen vuoden loppupuolella. Vuonna 2007 maanmyyntituottojen kertymä oli poikkeuksellisen hyvä. Kunnan ulkoiset toimintakulut olivat 112,7 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta noin 12,7 milj. euroa eli 11,7 %. Kasvu ei ole talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisella 3 % tasolla. Kasvu muodostuu sekä volyymin että kustannustason muutoksesta johtuvista tekijöistä. Suurin kasvu on tapahtunut sosiaali- ja terveyssektorilla, palvelujen ostoissa (16,5 %) Henkilöstökulut kokonaisuutena kasvoivat edellisestä vuodesta n. 4,0 milj. euroa eli 8,6 % ja palkkakulut 3,2 milj. euroa eli 9,1 %. Henkilöstökulujen kehitykseen vaikutti voimakkaasti vuonna 2007 tehdyt palkkaratkaisut. Palvelujen ostot kasvoivat 7,6 milj. euroa eli 16,5 %. Kunnan vuosikate vuoden 2008 alkuperäisessä talousarviossa oli 7,9 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 2,6 milj. euroa. Vuosikate on tilinpäätöksen mukaan 5,4 milj. euroa, joka on asukasta kohden 194 euroa. Poistojen määrä oli 7,4 milj. euroa, jolloin vuosikate on n. 73 % poistoista. Yleisesti tarkastellaan vuosikatteen riittävyyttä poistoihin, jolloin poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitarvetta. Kuitenkin voimakkaasti kasvavan kunnan kuten Vihdin, tulisi tarkastella myös vuosikatteen riittävyyttä rahoitusosuuksilla vähennettyjen investointien kattamiseen eli investointien tulorahoitusprosenttia, joka Vihdillä oli 32,1 % vuonna Tunnusluku on alhainen kasvavalle kunnalle. Investointien tulisi mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa skaalautua rahoitusrakenteen kantokykyyn. Tilikauden tulos on 2,0 milj. euroa, jonka muodostumiseen vaikutti maanmyyntivoitot 1,1 milj. euroa, asunto-osakkeiden myynti 0,1 milj. euroa, Elisan osakkeiden myynti n. 0,5 milj. euroa sekä vahvasti kasvaneet verotulot 7,8 milj. euroa. Vaikka verorahoitustulot kasvoivat erittäin voimakkaasti, eivät ne riittäneet kompensoimaan ulkoisten toimintamenojen kasvun jättämää aukkoa. 11

12 Erittäin merkittävien talousarvion kuluylitysuhkien vuoksi hallitus päätti kokouksessaan velvoittaa kaikkia keskuksia erittäin tarkkaan kuluhallintaan sekä palvelukeskuksia ryhtymään välittömästi kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin kuluylitysten välttämiseksi. Toimenpide-ehdotukset eivät kuitenkaan aivan riittäneet kaikilta osin vaan hallitus päätti keskuskohtaisesti velvoittaa 0,5 % säästöön ulkoisten kulujen osalta. Ilman näitä säästöjä olisi kunnan tulos todennäköisesti vieläkin huonompi. Käyttötalouden netto eli toimintakate oli 105,7 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 16 %. Toimintakate oli 93,8 % verorahoituksesta, kun osuus vuonna 2006 oli 88,7 %. Muutoksen suunta on erittäin epätoivottava. Verotulojen kasvu alitti euromääräisesti toimintakulujen kasvun. Tässäkin on tapahtunut muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2008 tilikauden tulos oli negatiivinen sitten vuoden Taseeseen ei näin ollen kerry lisää omaa pääomaa. Lisälainanoton ja tilikauden negatiivisen tuloksen myötä kunnan vakavaraisuus heikkeni. Edelleen mittavina jatkuneet investoinnit näkyivät vuonna 2008 suurena lainarahoituksen tarpeena. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 16 milj. euroa. Investointitarpeet tulevat palveluverkkosuunnitelmasta, jossa kunnan palvelujen tarjontaa ja tarvetta tarkastellaan kokonaisuutena ja pitkällä suunnittelunäkemyksellä. Vuonna 2008 investointeja tehtiin yhteensä 16,9 milj. eurolla. Vuoden aikana lainoja lyhennettiin noin 6,4 milj. euroa. Vuoden 2008 lopussa pitkäaikaista lainaa oli 64,4 milj. euroa. Lainaa asukasta kohden oli vuoden 2008 lopussa euroa kun se vuonna 2007 oli euroa. Omavaraisuusaste oli 49,7 prosenttia. Yleisesti ottaen merkittävän suuresta velkarasituksesta voidaan kuntien osalta puhua, kun omavaraisuusaste on pienempi kuin 50%. Investointeihin tulee kiinnittää erittäin suurta huomiota, varsinkin kun on tulojen positiivisessa kehittymisessä voidaan nähdä suurta epävarmuutta, jopa useiksi vuosiksi eteenpäin. Vuonna 2006 käynnistyivät talouden ja palvelujen tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi. Suunnitelmassa esitettiin ne toimenpiteet, joilla vuonna 2005 kertynyt alijäämä ja aikaisemman taloussuunnitelman mukaan edelleen kertyväksi arvioitu alijäämä käännetään vuoden 2008 loppuun mennessä kuntalain edellyttämällä tavalla ylijäämäksi. Suunnitelma sisälsi erilaisia säästötoimia ja toimintatapojen muutoksia, joilla käyttömenojen kasvu pudotetaan noin 3 prosenttiin. Lisäksi omaisuuden myynnillä hankitaan tuloja ja samalla myyntivoittoja, joilla alijäämän kertyminen katkaistaan siihen saakka, kun toiminnallinen tulos saadaan positiiviseksi. Omaisuuden myynnin ja käyttömenojen kasvun hillitsemisen seurauksena tilikauden tulos muodostui positiiviseksi jo vuonna 2006 ja myös vuonna Vuosi 2008 ei saavuttanut tasapainotussuunnitelman mukaista ylijäämätavoitetta. Vuosi 2009 on lähtenyt verotulojen kehityksen kannalta ristiriitaisesti käyntiin. Tammikuun verotilityksessä kunnallisverotulo oli n. 4,8 % kasvussa, mutta yhteisöverotilitys oli vain n. 20 % verrattuna edelliseen vuoteen. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuneet nopeat muutokset syksyn jälkeen sekä alkuvuoden heikko verotulokertymä, indikoivat verotulojen jäävän suunnitellusta. Tonttimyynti oli heikkoa vuoden 2008 loppupuolella, mutta on piristynyt vuoden 2009 alussa. Piristymisen voimakkaana osana on ollut kunnan myynninedistämistoimet. Tulojättämä on arvion mukaan (03/2009) tekemässä n. 2,5 milj. euron aukon, jonka johdosta kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin. Kunnassa laaditaan huhtikuun valtuuston kokoukseen sopeuttamisohjelma, jolla tavoitellaan 2 % menojen leikkausta 12

13 vuonna Vuodet 2010 ja 2011 nähdään erittäin haastavina, tulojen kasvun tyrehtyessä tai kääntyessä jopa laskuun. 1.5 ARVIOITA MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ YMPÄRISTÖTEKIJÖISTÄ Iso osa kunnan toiminnasta on vuoden 2009 alusta siirtynyt uusiin kuntayhtymiin. Tämä uudenlainen toimintatapa tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia toiminnan tehokkuuden ja muiden synergiaetujen kasvattamiseen. Uusi toimintatapa tuo mukanaan kuitenkin myös riskejä. Toimintaa tullaan enemmän ohjaamaan omistajaohjauksen välinein ja uusien yhteisöjen orgaanien kautta sekä myös sopimusohjauksen keinoin. Tällainen toimintatapa vaatii kaikilta osapuolilta sopeutumiskykyä. Kunnan lainamäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Lisääntynyt velkaisuus tuo mukanaan myös suuremman altistumisen korkoriskille. Lainakannan rakenteesta hieman alle puolet on sidottu muuttuvaan korkoon, joka tuo etua korkotason ollessa alhainen. Kunnan riippuvuus maanmyyntituotoista ja kulurakenteen joustamattomuus muodostaa vakavan riskin alijäämäiseen talouskehitykseen taloussuhdanteen merkittävästi hiipuessa ja pitkittyessä. Mahdolliset siirtoviemäriratkaisut jätevedensiirrossa suurempiin yksiköihin. omaavat potentiaalia tulla huomattavan hintaviksi, jos ne jäävät yksinomaan Vihdin kustannettaviksi. Vihdin kirkonkylän entisen pylväskyllästämön osalta on tehty lisätutkimus ja sen perusteella laaditaan kustannusarvio ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä. 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Alkuperäisessä vuoden 2008 talousarviossa vuosikate oli 7,9 milj. euroa ja tulos 0,2 milj. euroa. Vuosikate laski tilinpäätöksessä kuitenkin 5,4 milj. euroon, ja tulos 2,0 milj. euroon. Ennakoitua heikompi tulos johtui erityisesti ulkoisten palvelujen ostojen voimakkaasta kasvusta ja maanmyyntivoittojen tavoitteita heikommasta kehityksestä. 13

14 Tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) Ulkoiset toimintatuotot ja-kulut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -3 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys-/vähennys Varausten lisäys-/vähennys+ Rahastojen lisäys-/vähennys+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut: Toim intatuotot/toimintakulut, % 13,8 17,2 16,4 Toimintakate % verorahoituksesta 93,8 88,7 91,8 Vuosikate % poistoista 72,6 141,8 101,0 Vuosikate, /asukas Asukasluku

15 3 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen ja miten mahdollinen alijäämä rahoitetaan. Tulorahoituksen määrä on 4,2 milj. euroa, joka muodostuu vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauseristä. Vuosikatteessa on mukana maanmyynneistä saadut myyntivoitot. Alkuperäisen talousarvion mukaiset investointimäärärahat olivat 21,7 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 17,5 milj. euroa. Investointien rahoituslaskelman mukainen toteutuma oli 16,9 milj. euroa. Nettoinvestointien määräksi muodostui 15,2 milj. eroa, kun otetaan huomioon investointien rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntituotot. Rahoituksen rahavirrasta nähdään, että antolainasaamisten vähennyksiä oli 42 tuhatta euroa. Mittavien investointien vuoksi vuoden 2008 talousarviossa varauduttiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 18,2 milj. euroa ja lyhentämään lainoja 7,2 milj. euroa, jolloin lainakannan kasvu oli 11 milj. euroa. Lainamäärän arvioitiin nousevan 68,5 milj. euroon, joka oli euroa/asukas. 15

16 Vuonna 2008 nostettiin talousarviolainaa yhteensä 16 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lainojen lisäys Pitkäaikaisen lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 32,0 41,7 30,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 23,2 36,3 25,2 Lainanhoitokate 0,88 1,66 1,22 Kassasta m aksut/vuosi m ilj. 148,6 141,8 131,7 Kassan riittävyys päivää 24,9 24,8 19,8 Asukasmäärä lyhennyksiä tehtiin 6,4 milj. euroa. Lainakannan lisäys oli 9,6 milj. euroa, jolloin lainakanta oli vuoden lopussa 64,4 milj. euroa eli euroa/asukas. Rahamarkkinoiden voimakas epävarmuustila sekoitti korkomarkkinoita erittäin voimakkaasti syksystä alkaen siten, että lyhytaikaisen vieraan pääoman käyttö kallistui suhteellisesti eniten korkokäyrän ollessa hyvinkin paljon normaalitilasta poikkeava. Tämä rahoitusmarkkinoilla vallinnut, Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoista lähtenyt pankkien välinen luottamuspula, nosti lyhyitä korkoja merkittävästi aina lokakuun puolelle. Lyhytaikaisen rahoituksen korkomarginaalierot olivat lähes koko syksyn erittäin suuret. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuustila on pikkuhiljaa lieventynyt ja korkotasot ovat romahtaneet hyvin lyhyessä ajassa. Esimerkiksi 12 kk:n euribor on laskenut lokakuun 2008 alkupuolen 5,5 % maaliskuun alkupuolen alle 2 %. Investointien tulorahoitus on kehittynyt viimeisten vuosien aikana hyvin ja oikeaan suuntaan. Kuitenkin vuosi 2008 on tästä poikkeus. Lainanhoitokate, jolla kuvataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, heikkeni voimakkaasti 0,88:een. Tyydyttävästä tulorahoituksen riittävyydestä voidaan puhua, kun lainahoitokate on 1-2 välillä. Tulorahoitus vuonna 2007 riitti lainojen hoitoon tyydyttävästi, kun tilanne vuonna 2008 oli heikko. 16

17 4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (sis.vihdin Vesihuoltolaitos) Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut saamiset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet tarvikkeet ja tavarat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Tilikauden yli- / alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 0 64 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 45,5 49,7 49,1 Suhteellinen velkaantuneisuus % 63,6 55,2 49,5 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Taseen tunnusluvuista voidaan nähdä, että omavaraisuusaste, jolla mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selvitä sitoumuksista, laski 45,5 %:iin. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Taseeseen kertynyt ylijäämä pieneni alijäämän verran n.1,8 milj. euroa. Lainakanta kasvoi jo 64,4 milj. euroon, joka merkitsee jokaisen vihtiläisen osalle euron lainamäärää. 18

19 5 KOKONAISTULOT JA MENOT KOKONAISTULOT JA MENOT 2008 (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) 2008,0 2008, m ilj. % m ilj. % TULOT Varsinainen toiminta Toimintatuotot 17,0 11,5 18,9 12,7 Verotulot 93,5 63,5 85,6 57,4 Valtionosuudet 19,2 13,0 17,1 11,5 Korkotuotot 0,2 0,1 0,2 0,1 Muut rahoitustuotot 0,8 0,5 0,5 0,3 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 5,9 4,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0-5,9-4,0 Pysyvien vastaavien myyntivoitot -1,2-0,8-4,4-3,0 Investoinnit 0,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0,2 0,1 0,1 0,1 Pysyvien vastaavien myyntituotto 1,5 1,0 11,3 7,6 Rahoitustoiminta 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 1,7 1,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16,0 10,9 18,0 12,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 147,2 100,0 149,0 100,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut 122,7 82,6 110,1 74,2 Valmistus omaan käyttöön -0,1-0,1-0,1-0,1 Korkokulut 2,4 1,6 2,1 1,4 Muut rahoituskulut 0,3 0,2 0,1 0,1 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 16,9 11,4 24,4 16,5 Rahoitustoiminta 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6,4 4,3 5,2 3,5 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 6,5 4,4 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaismenot yhteensä 148,6 100,0 148,3 100,0 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1 YLEISTÄ Vihdin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Nummelan Teollisuustalo Oy, Veikkoinkorpi I Oy, Palman Tieto-taito-keskus Oy, Vihdin Yrityskeskus Oy (ei toimintaa), Nummelan Aluelämpö Oy, Kiinteistö Oy Ala-Nummela sekä Kiinteistö Oy:t Härköiläntie 1,2 ja 3. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa nyt myös kuntakonsernin tuloslaskelmaa sekä rahoituslaskelmaa, konsernitaseen lisäksi. 19

20 Konsernin tulos oli n. 1,6 milj. euroa negatiivinen. Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli 35,9 % kun se kunnalla oli 13,8 %. Vuosikate riitti konsernissa paremmin kattamaan poistot kuin kunnassa. Konsernin vuosikate % poistoista oli 83,4 % kun se kunnassa oli 72,6 %. Myös investointien tulorahoitus sekä lainanhoitokate olivat tunnusluvuilla mitattuna paremmat konsernissa kuin kunnassa. Konsernissa oli kuitenkin enemmän vierasta pääomaa, omavaraisuusasteen ollessa 42,7 % kun kunnassa vastaava oli 45,5 %. Konsernin lainat per asukas olivat euroa, vastaava lainamäärä per asukas oli kunnassa euroa. Kuntayhtymät on yhdistetty konsernin tulos- ja rahoituslaskelmaan sekä taseeseen omistusosuuden mukaisesti. Yhdistettyjä kuntayhtymiä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Nikinharjun kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Uudenmaan Liitto ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä. Kaavio Vihdin kunnan konsernirakenteesta on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu kunnan suunnitelman mukaisiksi poistoiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää voitto/tappio edellisiltä tilikausilta vastaan. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä löytyy tilinpäätöksen liitteestä 22. KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjä valvoo kunnanhallitus. Konsernivalvontaa varten eri tytäryhteisöt olivat vastuutettuina myös eri viranhaltijoille Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -17 Toim intakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 363 Muut rahoitustuotot 839 Korkokulut Muut rahoituskulut -505 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut T ilikaud en tulo s Tilinpäätössiirrot 9 Vähemmistöosuudet -63 T ILIK A U D E N Y L IJÄÄ M Ä Konsernin tuloslaskelm an tunnusluvut: T oim intatu otot/to im in taku lut, % 35,9 Vuosikate % poistoista 83,4 Vuosikate, /asukas 287 Asukasluku

21 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirata Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 229 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -8 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 42 Vaihto-omaisuuden muutos 23 Saamisten muutos 475 Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 914 Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 41,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,2 Lainanhoitokate 1,1 Kassan riittävyys (pv) 26 Asukasluku

22 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 0 10 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

23 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayht. oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat

24 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste, % 42,7 46,4 45,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 56,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 547 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA Talousarviossa on kunnan tytäryhteisöille asetettu joitakin tavoitteita. Tässä osiossa selvitetään lyhyesti tavoitteiden saavuttaminen. Kuntayhtymille ei asetettu erityisiä tavoitteita ja niiden toiminta on tarvittaessa selostettu kunkin toimialan kohdalla. KIINTEISTÖ OY HÄRKÖILÄNTIE 1,2 JA 3 Kiinteistö Oy Härköiläntie 1,2 ja 3 jäivät vuokra-asuntokauppojen yhteydessä kunnalle. Alueella on käynnistetty kaavoitustyö, minkä yhteydessä selvitetään vuokratalojen jatkokäyttö. Asuntojen vuokrausta on pyritty tehostamaan. Härköiläntie 1:ssä toimii kunnan iltapäiväkerho. Yksityinen päiväkoti Aleksansa muutti kunnan tiloihin Annantie 10.een. Talousarviot ovat toteutuneet odotetulla tavalla kuluneella tilikaudella. Härköiläntie 1:ssä tilikauden tulos oli 2.197,71. Härköiläntie 2:n tilikauden tulos oli 2.506,59. Härköiläntie 3:n tilikauden tulos oli 2.940,27. KIINTEISTÖ OY VIHDIN PERÄSIMENTIE 5 Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Nummelan Teollisuustalo, jonka omistaa Vihdin kunta. Vuonna 2008 yhtiön tilat olivat vuokrattuina Mikrolog Oy:lle, joka myös suorittaa lunastus- 24

25 lyhennystä vuosittain. Aiesopimuksen mukaan osakekauppa tehdään vuonna Tilikausi oli ylijäämäinen 758,24 euroa ja taseen loppusumma oli ,53 euroa. NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY Yhtiön omistamat teollisuushallit olivat vuokrattuina kannattavasti ja kilpailukykyisesti paikkakunnan vuokratasoa noudattaen. Vuokrausaste Harjutie 14:ssa oli tilikauden lopussa 100%. Yhtiön tilikauden tappio oli 9.165,32 euroa. Taseen loppusumma oli ,78 euroa. VEIKKOINKORPI I OY Yhtiön omistama teollisuushalli oli vuokrattuna kannattavasti ja kilpailukykyisesti paikkakunnan vuokratasoa noudattaen. Yhtiö osti kunnalta tontin, jolla rakennus sijaitsee. Tilikauden ylijäämä oli ,32 euroa. Taseen loppusumma oli ,75 euroa. PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vihdin kunnan Nummelan rakennuskaavaalueella korttelissa 4 sijaitsevia kiinteistöjä. Yhtiö voi rakentaa tähän kortteliin tai muualle Vihdin kunnan alueella tarvitsemiaan toimitiloja. Yhtiön tuotot ovat koostuneet osakkeenomistajien maksamista hoito- ja korjausvastikkeista sekä vuokratuotoista, jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti yhtiön kirjanpitoon. Tilikauden tulos oli ,07 ja taseen loppusumma ,77 euroa. NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY Yhtiön omistajia ovat Vihdin kunta 60 % Fortum Power and Heat Oy 40 %. Aluelämpöyhtiön verkostoon liitettyjen asiakkaiden lukumäärä oli vuoden 2008 alussa 67 ja vuoden lopussa 69 kpl. Syksyllä rakennettiin 500 m:n pituinen runkojohto, jolla yhdistettiin Lankilan satelliittilaitos pääverkostoon. Tämän yhdistämisen jälkeen on käytössä yksi päälämpölaitos (biolaitos) ja Lankilan ja Ojakkalantien laitokset toimivat huippu- ja varalämpölaitoksina. Tämän lisäksi on mahdollista liittää Lankilan teollisuusalueen kiinteistöjä kaukolämpöön. Kaukolämpöjohdon kokonaispituus vuoden alussa oli m. Vuoden aikana rakennetujen johtojen yhteispituus oli 514 m. Kaukolämpöjohdon kokonaispituus vuoden 2008 lopussa oli m. Vuoden aikana verkostoon liitettiin seuraavat kiinteistöt: - Lankilan Keilahalli - Asunto Oy Nummelan Joukolankuu Energiaa ostettiin vuoden aikana yhteensä MWh ja myytiin toimintavuoden aikana yhteensä MWh. Energiahäviö oli MWh, mikä on 13,2 % ostetusta energiasta. Energiamäärä nousi 6,4 % oston osalta ja 6,8 % myynnin osalta. Asiakkailta laskutettiin yhteensä /ALV 0% ( ), nousua 11,5 %. 25

26 Vuodelle 2009 vahvistettiin tariffi, jossa perusmaksua nostettiin 12 % ja kulutusmaksuksi määritettiin kiinteä 65 /Mwh ALV 0%, jolloin lämmönhinta asiakkaille nousee on noin 1,4 % laskettuna vuoden 2008 toteutuneilla energian hinnoilla ja määrillä. Yhtiön palveluksessa ei ollut vakinaista henkilökuntaa. Yhtiön liikevaihto oli ,39 euroa ja tilikauden tulos ,07 euroa sekä taseen loppusumma ,69 euroa. KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA Yhtiö omistaa Nummelan keskustassa kaksi tilaa, jotka muodostavat liiketontin. Tonteilla ei ole rakennusta. Alueen tuleva käyttötarkoitus tutkitaan vireillä olevan kaavamuutoksen yhteydessä. Tilikauden tulos oli 57,86 euroa ja taseen loppusumma ,63 euroa. 7 SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Selonteko sisäisestä valvonnasta ja konsernivalvonnan järjestämisestä annetaan nyt tilinpäätöksen yhteydessä ensimmäistä kertaa Sisäinen valvonta Vihdin kunnassa on voimassa valtuuston hyväksymät yleissäännöt ja ohjeet, nämä yhdessä hallintosäännön sekä keskusten toimintasääntöjen kanssa luovat perustan sisäiselle valvonnalle. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeet on tehty vuonna Niissä on käyty läpi keskusten toiminta sisäisen valvonnan näkökulmasta, puutteineen ja parannusehdotuksineen. Tilivelvolliset on määritelty lokakuussa Riskikartoitus on tehty vuonna 2006, jossa käytiin läpi johtamiseen, henkilöstöön, yhteiskuntaan, asiakkaaseen, palveluihin ja talouteen liittyvät riskit sekä arvioitiin niiden todennäköisyys, määritettiin toimenpiteet ja vastuutettiin henkilöt kullekin tunnistetulle riskille. Uuden toimintatavan mukanaan tuomat haasteet on tiedostettu ja ensimmäinen Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan johtoryhmien yhteinen riskien kartoituspäivä oli joulukuussa 2008, jossa tunnistettiin ja arvioitiin uuteen toimintatapaan liittyviä riskejä. Vuodelle 2009 on varauduttu sisäiseen valvontaan ja sen kehittämiseen sekä sisäiseen tarkastukseen mm. viikon konsulttipanoksella. Kunnassa seurataan kuukausiraportoinnin avulla taloudellisen tilanteen kehitystä tulosalueittain. Osavuosikatsauksessa käydään tarkemmin läpi, tuloskortein ja tuotelaskelmin, toiminnallisten tavoitteiden tilanne ja ennusteet vuoden lopun tilanteesta. Seurantaraportissa syksyllä käydään läpi kuukausiraporttia tarkemmalla tasolla tulosalueittain toteutumat ja ennusteet. Toiminnallisten tavoitteiden seurannassa ja varsinkin mittaamisessa on tiettyä ongelmatiikkaa kun tarkastellaan kesken toimintakauden tapahtuvaa mittaamista. Mittarei- 26

27 den valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota talousarvion laadintavaiheessa. Määräraha budjetoinnissa ja toteumissa on ollut huomattavaa ylitystä vuonna Budjetointi on osiltaan ollut liian tavoitteellista ja toisaalta palvelun kysynnän kasvu ja hintakehitys ei ole ollut riittävän hyvin arvioitavissa. Tiukempaan kulukuriin ja kysynnän parempaan ennakointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sisäistä valvontaa tulee kehittää sekä sisäiseen valvontaan liittyvät ohjeet ja toimintatavat tulee päivittää vastaamaan nykyisiä rakenteita ja toimintatapoja. Riskienhallinta pyritään viemään lähemmäksi ja kiinteäksi osaksi toimintaa ja jokaista päätöksentekoa Konsernivalvonnan järjestäminen Vihdin kunnan tytäryhteisöjen määrä on supistunut huomattavasti viime vuosina omaisuuden myyntien vuoksi. Suurimpana tytäryhteisönä (tase) on Nummelan aluelämpö Oy, muiden tytäryhteisöjen ollessa kiinteistöjen omistusyhteisöjä. Konserniyhteisöjen valvontavastuut ohjeineen on päivitetty helmikuussa Ohjeissa on listattu toimenpiteet tavoitteiden asettamisesta, kokousedustajien ohjeistamisesta sekä raportoinnista ja valvonnasta. Ohjeiden noudattamista valvoo valvontavastuullinen. Kattavampi konserniohje on laadittu vuonna Ohje on osa omistajaohjausta ja täsmentää periaatteet ja menettelytavat, miten kunnan määräysvaltaa käytetään konserniyhteisöissä ja miten ohje tulee yhteisöissä käsitellä. Ohje antaa yksityiskohtaiset ohjeet tilinpäätöksessä yhdisteltäville tytäryhteisöille. Ohje tulee kuitenkin päivittää vastaamaan uutta toimintatapaa ja rakenteita. Myös ohjeiden noudattamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tilinpäätöksen yhteydessä käydään läpi tytäryhteisöjen taloudellinen tilanne ja toiminta edelliseltä vuodelta. Lisäksi merkittävin tytäryritys tuottaa osavuosikatsauksen. Kunnanhallitukseen tuodaan lista-asiana kaikkien kuntaan saapuneiden omistusyhteisöjen yhtiökokouskutsut osallistujien määräämiseksi ja ohjeiden antamiseksi yhtiökokouksiin. 8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Vuoden 2008 tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on ,30 euroa. Kunnan tulos ilman vesihuoltolaitosta on ,40 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilikauden ylijäämä on ,10 euroa. Tässä tuloksessa on mukana vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimuksena kunnan tuloslaskelmaan tuloutettu ,00 euroa. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä ,10 euroa jätetään vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä tilikauden voitto/tappio tilille. Tilikauden tuloksen jälkeen on poistoeron vähennystä ,16 euroa. Kunnanhallitus esittää tilikauden ,30 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tilikauden 2008 näin muodostuva alijäämä ,14 euroa jätetään tilikauden yli-/alijäämä tilille. 27

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Tasekirja 2011 Toimintakertomus 2011 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2011 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Tasekirja 2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN OR GANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2009 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot