Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys Versio lokakuuta joulukuuta 2014

2 Digitaalinen valokuvankehityspohjoismainen ympäristömerkintä 081/2.4, 15 toukokuuta 2013 Mitä on joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys?... 1 Miksi valita joutsenmerkintä?... 1 Mitkä tuotteet/palvelut voi joutsenmerkitä?... 1 Miten haetaan?... 2 Mitä joutsenmerkintään vaaditaan? Ympäristövaatimukset Laatu- ja viranomaisvaatimukset Analyysit ja tarkastus Markkinointi Joutsenmerkin muoto Kriteereiden voimassaoloaika Liite 1 Määritelmät ja sanojen selitykset... 1 Liite 2 Kemikaalien ja materiaalin toimittajan selvitykset... 1 Liite 3 Ympäristömerkittyjen palvelujen markkinointi... 1 Liite 4 Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely... 1 Liite 5a Yleiset vaatimukset valokuvausliikkeille ja vastaaville... 1 Liite 5b Yleiset vaatimukset keskuslaboratorioille ja vastaaville... 1

3 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL 489 FI HELSINKI Tel: Tanska: Ecolabelling Denmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norja: Ecolabelling Norway Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Islanti: Ecolabelling Iceland Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Ruotsi: Ecolabelling Sweden SE STOCKHOLM Tel: Fax: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Tämä on käännös tanskankielisestä asiakirjasta, ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

4

5 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(17) Mitä on joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys? Joutsenmerkityssä digitaalisessa valokuvankehityksessä on pienempi energian- ja vedenkulutus, minimoitu kemikaalien kulutus ja siinä käytetään pääasiassa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia valokuvauskemikaaleja. Joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys asettaa vaatimuksia ympäristön- ja laadunvarmistukselle, ja edellyttää toimenpiteitä, joiden on taattava työntekijöille parempi työympäristö. Miksi valita joutsenmerkintä? Joutsenmerkitty valokuvankehitys voi käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin hyvin tunnettu ja luotettu Pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja alihankkijoille. Ympäristöä säästävä toiminta tuo usein myös kustannussäästöä esim. energian kulutuksen alentamisella ja pakkaus ja jätemäärien pienentämisellä. Ympäristöystävällinen käyttö valmistaa valokuvausliikettä / yritystä tuleviin ympäristövaatimuksiin. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi viedä pitkän ajan. Joutsenmerkintä opastaa yritystä ympäristötyöhön. Ympäristövaatimusten lisäksi Joutsenmerkintä asettaa myös vaatimuksia laadulle, koska hyvä laatu on usein myös ympäristöteko. Joutsenmerkkiä voi pitää myös laadun takeena. Mitkä tuotteet/palvelut voi joutsenmerkitä? Tuoteryhmä sisältää valokuvausliikkeiden, keskuslaboratorioiden tai vastaavien toimijoiden filmien, diakuvien ja digitaalisten kuvien liitteen 1 määritelmien mukaisen digitaalisen kehityspalvelun. Kriteereihin ei sisälly kuvien sähköistä toimitusta, kuvien tulostusta ilman hopeaan perustuvaa tekniikkaa eikä kuvien polttamista CD-ROM-levyille. Kriteereihin ei myöskään sisälly valokuvausliikkeiden tai keskuslaboratorioiden analogisten filmien kehitystä. Jos valokuvan kehitys suoritetaan valokuvausliikkeessä, myönnämme Joutsenmerkin kaikelle kyseisen liikkeen koneesta / koneista (minilaboratoriosta) tulevalle kehityspalvelulle. Valokuvausliikkeessä saa olla myös lupaan sisältymättömiä kehityskoneita. Tällöin on käytävä selvästi ilmi liikkeen markkinointimateriaalista, mitkä tuotteet sisältyvät lupaan. Osalle keskuslaboratorioiden tuotannosta voidaan tehdä poikkeuksia (ei sisällytetä lupaan). Tämä edellyttää, että hakemukseen sisältyviä koneita koskevat vaatimukset voi dokumentoida.

6 2(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Jos kuvia toimitetaan esimerkiksi CD-ROM:illa paperikuvien kanssa, joiden kehitys on ympäristömerkitty, on käytävä selvästi ilmi pussista / päällyksestä, että ympäristömerkintä koskee vain paperikuvia. Miten haetaan? Valokuvankehityksen kriteerit koostuvat pakollisten vaatimusten ja pistevaatimusten yhdistelmästä. Pakolliset vaatimukset merkitään O + numero ja ne tulee aina täyttää. Pistevaatimukset merkitään P + numero ja jokaiselle saavutetulle pistevaatimukselle annetaan tietty pisteluku. Pisteet lasketaan yhteen ja luvan saaminen edellyttää tietyn kokonaispistemäärän saavuttamista. Ympäristö- ja laadunvarmistusvaatimukset merkitään M + numero ja ne ovat myös pakollisia. Vaatimusosaa voi käyttää myös tarkastustaulukkona, jossa jokaiseen vaatimukseen on merkitty Kylläja Ei -ruudut, joihin vastataan, täytetäänkö vaatimukset. Tekstin symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla kerrotaan, miten se on dokumentoitava. Työn helpottamiseksi käytetään seuraavia symboleja: Lähetä mukana Vaatimus tarkastetaan paikan päällä Hakemus Hakemus lähetetään sen maan pohjoismaan ympäristömerkintätoimistoon, jossa yrityksen hakemusta käsitellään (osoite on asiakirjan alussa). Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä asiakirjoista, jotka osoittavat, että vaatimukset täytetään (on eritelty vaatimuksissa). Kyseisen maan kotisivuilla, Suomessa on hakemusta koskevia lisätietoja ja apua, mm. hinnat ja yhteyshenkilöt. Myynti muissa pohjoismaissa Yrityksellä on mahdollisuus käyttää Joutsenmerkkiä suuremmilla markkinoilla, jos lupa rekisteröidään toisessa pohjoismaassa. Tällöin yrityksen on lähetettävä kyseisen maan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle: Rekisteröintihakemuslomake (www.ymparistomerkki.fi). Kopio voimassa olevasta lupatodistuksesta Rekisteröintihakemus on maksuton, mutta vuosimaksua on maksettava kyseisen maan maksusääntöjen mukaisesti.

7 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(17) Tarkastus paikan päällä Ennen luvan myöntämistä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastaa, että vaatimukset täytetään. Tarkastuksessa, joka suoritetaan tuotantopaikassa, on voitava esittää laskelmien asiakirjat, lähetetyn hakemuksen/asiakirjan alkuperäiskappale, mittauspöytäkirja, ostotilastot ja vastaavat. Kustannukset Hakemusmaksu laskutetaan hakemuksen yhteydessä. Lisäksi peritään vuosimaksua, joka perustuu Joutsenmerkityn palvelun liikevaihtoon (www.ymparistomerkki.fi/maksut). Tiedustelut Ympäristömerkintätoimistot antavat mielellään lisätietoa, yhteystiedot asiakirjan alussa. Mitä joutsenmerkintään vaaditaan? Joutsenluvan saanti edellyttää, että: Kaikki pakolliset vaatimukset täytetään Saadaan riittävästi pisteitä, katso pisteyhteenveto kappaleessa 1.1. Pohjoismainen ympäristömerkintä on suorittanut tarkastuksen paikan päällä

8 4(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä 1 Ympäristövaatimukset Pakolliset vaatimukset O1 Kemikaalien valinta ja käyttö Käytetyt kemikaalit ja kehityskoneiden kemikaalisäiliöiden ym. puhdistusaineet eivät saa sisältää seuraavia aineita: kromaatit (esimerkiksi natriumdikromaatti, CAS , ja kaliumdikromaatti, CAS ) metyyliglykoli (CAS ) ja sen asetaatteja etyyliglykoli (CAS ) ja sen asetaatteja tiovirtsa-aine (CAS ). Formaldehydiä (CAS ) saa olla enintään 0,1 painoprosenttia käyttöliuoksessa (engl.: working solution). Luettelo kaikista kemikaaleista ja puhdistusaineista (tuotenimet, kemikaalien toimittajien nimet ja aineen tehtävä kehitysprosessissa). Jokaisesta kemikaalista 16-kohtainen tuotteen käyttömaan sääntöjen mukaan laadittu käyttöturvallisuustiedote. Selvitys kaikista kemikaaleista täytettynä ja allekirjoitettuna (katso liite 2). Käyttöliuoksessa olevan mahdollisen formaldehydimäärän laskelma. O2 Valokuvapaperi, filmi ja pakkaus Seuraavat ympäristömerkityn kehityksen yhteydessä käytettävät materiaalit eivät saa olla valmistettu klooripohjaisista muovimateriaaleista (PVC) eivätkä sisältää niitä: valokuvapaperi, diakuvat ja diakuvien kehykset uudet valottamattomat filmit, jotka asiakkaalle annetaan tarjouksena kehitettyjen kuvien mukana mainittujen filmien pakkaukset (kotelot/purkit ja rasiat/kasetit) kuvien pakkaus (pussit, suojukset ja vastaavat) kehitettyjen filmien muovitaskut etiketit ja teipit Luettelo käytetyistä pakkauksista, paperi- ja filmimateriaaleista (tuotenimet ja toimittajat) Kaikkien mainittujen materiaalien ilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (katso liite 2)

9 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5(17) O3 Jätteenlajittelu Hakijan on lajiteltava jätteet paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Jos viranomaiset eivät aseta hakijalle vaatimuksia, jätteet on lajiteltava niin, että uusiokäyttöä edistetään mahdollisimman suuressa määrin. Selvitys jätteenlajittelusta O4 Valokuvausliikkeiden hopeapitoiset jätteet ja huuhteluvesi Kaikki valokuvausliikkeiden kehitysprosesseista tuleva jätekemia ja huuhteluvesi on kerättävä ja lähetettävä valvottuun hävittämiseen, mukaan lukien hopean kierrätykseen menevät hopeapitoiset jäteryhmät. Täytetty ja allekirjoitettu lomake, liite 4. Lomake on täytettävä vuosittain luvan voimassaoloaikana ja sen on oltava luvanhaltijan hallussa. Kopio jätteiden hävittämissopimuksesta kaikilta liitteessä 4 mainituilta jätteiden vastaanottajilta. O5 Keskuslaboratorioiden ja vastaavien hopeapäästöt Keskuslaboratorioiden prosessijäteveden hopeapitoisuus ei saa ylittää 20,0 mg/m 2. Katso lisätietoja kohdasta P4. Katso P4. Pistevaatimukset P1 Kemikaalin- ja vedenkulutus valokuvankehityksessä Valokuvankehityksen yhteenlasketulle kemikaalin- ja vedenkulutukselle millilitraa (ml) neliömetriä (m 2 ) paperia kohti on annettava pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Jos harjoittajalla on kemikaalien / koneiden toimittajan tietoja (tyypillistä minilaboratorioille), kemikaalin- ja vedenkulutus on sama kuin kaikkien kemikaalien ja veden yhteenlaskettu täydennys- eli regenerointiaste (engl.: replenishment rate). Harjoittaja voi vaihtoehtoisesti laskea kemikaalin- ja vedenkulutuksen vuotuisen käytettyjen kemikaalien määrän ja vedenkulutuksen perusteella verrattuna vuotuiseen kehitettyjen kuvien neliömäärään (m 2 ). Kulutus ml/m² pisteet Alle Yli 400 1

10 6(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Minilaboratoriot: Käyttävät toimittajien kirjallisia tietoja kemikaalin- ja vedenkulutuksesta kuvan neliömetriä kohti. Keskuslaboratoriot: Dokumentoivat vuositilityksellä vaatimuksen itse ja ilmoittavat kemikaalin- ja vedenkulutuksen kuvan neliömetriä kohti.. P2 Standardisoitu sähkönkulutus valokuvankehityksessä Valokuvankehityksen standardisoidulle sähkönkulutukselle wattitunteina (Wh) paperineliömetriä kohti (m 2 ) on annettava pisteet seuraavasti koskien jokaista ympäristömerkkilupaan sisällytettävää valokuvankehityskonetta: Kulutus Wh/m 2 Pisteet Alle Yli Sähkönkulutuksen mittausselvitys, jossa mainitaan: mittauksen aikainen huoneenlämpö mittaukseen käytetty aika mittausjakson sähkönkulutus mittausjakson aikana kehitettyjen kuvien lukumäärä koneen toimittajan selvitys, montako tavallista 10x15cm kuvia kone pystyy kehittämään tunnissa mittaustulos wattitunteina (Wh) kuvien neliömetriä (m 2 ) kohti Mittaukset voi suorittaa joko kehityskoneiden toimittaja tai harjoittaja. P3 Työympäristöolosuhteet valokuvankehityksessä Eri tavoille syöttää kemikaaleja ja vettä kehityskoneeseen annetaan pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Tiedot annetaan jokaisesta ympäristömerkkilupaan sisällytettävästä koneesta.

11 Pohjoismainen ympäristömerkintä 7(17) Kehityksen kemian ja veden annostus Kaikki kemia ja vesi annostellaan suljetusti tai kaikki paitsi vesi annostellaan suljetusti (esim. jos kaikki kemia annostellaan kasettijärjestelmällä) Kemiaa annostellaan osittain tai ei lainkaan suljetusti (kemia annostellaan valmiiksi sekoitettuna tai ohennetaan vedellä koneessa esim. jos kemiatiivistettä ja vettä kaadetaan koneeseen) Muita annostustapoja (esim. jos kemia sekoitetaan ja ohennetaan erillisessä astiassa ja sen jälkeen kaadetaan koneeseen) Kehityskoneen annostustavan kuvaus. Pisteet P4 Keskuslaboratorioiden ja vastaavien hopeapäästöt Keskuslaboratorioiden päästämän prosessijäteveden hopeapitoisuudelle annetaan pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Viimeksi laadittu vuosiyhteenveto on aina hopeavaatimuksen noudattamisen perusteena. Ensihakemukseen riittää 3 vuorokauden mittaus. Tämä mittaus saa olla enintään 6 kuukautta vanha haettaessa, ja se on laadittava kuten yllä mainitaan. Tuloksen voi tarkistaa, jos hakija kirjallisesti perustelee, että tiettyä vuoden keskiarvoa voidaan noudattaa. Hopeapäästöjä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja ympäristöviranomaisten määräyksiä on noudatettava Joutsenmerkin vaatimuksista riippumatta. Hopeamäärä mg/m 2 Pisteet alle 0,5 5 0,5 1,9 4 2,0 4,9 3 5,0 10,0 2 yli 10,0 ja enintään 20,0 1 Lomake täytettynä ja allekirjoitettuna, liite 4. Kopio jätteiden hävittämissopimuksesta kaikilta liitteessä 4 mainituilta jätteiden vastaanottajilta.

12 8(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Hopeanmittauks(i)en tulokset laadittuina kuten yllä mainitaan. Yhteenveto on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloaikana ja sen on oltava luvanhaltijan hallussa. Selvitys prosessijäteveden hopeapisteiden laskennasta. P5 Joutsenmerkittyjen painotuotteiden käyttö Jos valokuvausliike/keskuslaboratorio käyttää Joutsenmerkkiä yli 50 %:ssa painotuotteistaan tai markkinointimateriaalistaan (laskettuna tuotantokustannuksina), annetaan 1 piste Selvitys ja kuvaus yrityksen käyttämistä painotuotteista, sekä selvitys joutsenmerkitystä %-osuudesta. P6 Kuvien sähköinen tilaus Jos hakija tarjoaa kuvien sähköistä tilausta kouluvalokuvauksen tai vastaavan yhteydessä, annetaan 1 piste. Sähköinen tilaus valokuvausliikkeessä ei sisälly vaatimukseen Järjestelmän kuvaus. 1.1 Pisteyhteenveto Merkitse toiminnon pisteet ja tarkista että kokonaispistevaatimus täyttyy. Vaatimukset Valokuvaus -liike Keskuslaboratorio Koulukuvaus P1: Kemikaalinkulutus, kuva P2: Sähkönkulutus, kuva P3: Työympäristö, kuva P4: Hopeapäästö P5: Joutsenmerkityt painotuotteet P6: Sähköinen tilaus Maksimipistemäärä Vaaditut pisteet Yrityksen pisteet

13 Pohjoismainen ympäristömerkintä 9(17) 2 Laatu- ja viranomaisvaatimukset M1 Laatua koskevat vaatimukset Jos on kemiallisia tai mekaanisia toimintahäiriöitä, esimerkiksi lämpötilan säätöyksikössä tai kehityskoneessa olevissa pumpuissa, tai jos on tehty virheitä prosessinesteitä sekoitettaessa, filmien ja valokuvien valokuvauksellinen laatu voi heikentyä. Harjoittajan on tarkastettava kehitysprosessin laatu niin monta kertaa viikossa, kuin koneen- / kemikaalintoimittaja suosittelee, tai vastaavasti kehitettäessä esivalotettuja tarkastusliuskoja (koskee sekä kuvia että filmiä). Kehityksen laadun on oltava kemikaalin- / koneentoimittajan antamien toleranssien piirissä. Jos laatu ei ole toleranssien piirissä, harjoittajan on noudatettava saamiaan laitteiden säätöä koskevia ohjeita. Esimerkiksi taulukon muodossa oleva laatupäiväkirja, johon kirjoitetaan tarkastusliuskojen kehityksen päivämäärä, kehityksen tulokset ja mahdolliset tulosten pohjalta suoritetut säädöt tai vastaavia tietoja. M2 Viranomaisvaatimukset Harjoittajan on noudatettava sen maan lainsäädäntöä, myös työympäristö- ja -turvallisuusmääräyksiä, jossa kehitystä suoritetaan. Hakemuslomake täytettynä. M3 Palautusjärjestelmät Asiaan kuuluvia kansallisia tuotteiden ja pakkauksien palautusjärjestelmiä koskevia sääntöjä, lakeja ja/tai toimialakohtaisia sopimuksia on noudatettava niissä pohjoismaissa, joissa joutsenmerkittyä kehitystä markkinoidaan. Hakijan dokumentaatio liittymisestä olemassa olevaan kierrätystä / käsittelyä koskevaan sopimukseen. M4 Kirjaaminen ja vuosiyhteenveto Hakijalla on oltava alla mainitut tiedot sisältävä kirjanpito. Hakijan on käytettävä kirjanpidossa olevia tietoja kemikaalin- ja vedenkulutusta koskevan vuosiyhteenvedon laadintaan (haettaessa ensimmäistä kertaa riittää 3 kuukauden jakso). Harjoittajien, joiden kemikaalin- ja vedenkulutukset dokumentoi kemikaalin- / koneentoimittaja (tyypillisesti minilaboratorioita käyttävät valokuvausliikkeet), EI tarvitse pitää kirjaa eikä laatia vuositilitystä. Päiväkirjamateriaalin on oltava vuosiyhteenvedon laadinnan perustana ja sitä on säilytettävä luvan voimassaoloajan. Kerran vuodessa laaditaan vuosiyhteenveto viimeistään kesäkuussa sen jälkeen kun lupa on myönnetty ja koko luvan voimassaoloajan. Kriteereiden vaatimuksien laskelmien perustana on aina viimeksi laadittu vuosiyhteenveto.

14 10(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Seuraavien asioiden on käytävä ilmi vuosiyhteenvedosta: Vuoden määrät: Litrat nestemäisiä kemikaaleja Litrat lisättyä vettä prosessissa Neliömetrit kehitettyjä valokuvia Vuoden avainluvut Kemikaalin- ja vedenkulutus neliömetriä valokuvia kohti ja kemikaalin- ja vedenkulutus neliömetriä filmiä kohti Päiväkirjamateriaalia ei tarvitse lähettää hakemuksen yhteydessä, vaan sen on oltava hakijan hallussa niin, että se voidaan käydä läpi tarkastuskäynnin yhteydessä. Kirjaamiseen perustuvan vuosiyhteenvedon vertailu on lähetettävä ensimmäisen hakemuksen kanssa. Seuraavana vuonna vuosiyhteenvedon on vain oltava hakijan hallussa. Jos vuosiyhteenvedosta ilmenee, että harjoittaja ei enää noudata vaatimuksia, hakijan on välittömästi raportoitava tämä Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle poikkeuksena (katso liite 5b, poikkeamia koskevat menettelyohjeet). M5 Joutsenvastaava Yrityksessä on oltava henkilö, joka vastaa Joutsenvaatimusten täyttämisestä, sekä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään yhteydessä oleva henkilö. Organisaatiorakenne, josta ilmenevät yllä mainitut vastuuhenkilöt. M6 Koulutusta ja kulutuksen ylläpitoa koskevat vaatimukset Jos harjoittaja on valokuvausliikkeen hoitaja, jolla on koneen- / kemikaalintoimittajan antamat tiedot, jotka dokumentoivat kemikaalin- ja vedenkulutusta koskevan vaatimuksen, kehityskoneita hoitavan henkilön / hoitavien henkilöiden on suoritettava toimittajan tai vastaavan antama koneen oikean käytön koulutus. Vastaavasti on oltava huolto-ohjelmaa koskeva sopimus, joka takaa, että koneiden kemikaalin-, vedenja sähkönkulutus pysyy annettujen tietojen mukaisena. Kopio sopimuksesta siitä, miten koneen- / kemikaalintoimittaja tai vastaava antaa koulutuksen. Kopio sopimuksesta siitä, miten koneen- / kemikaalintoimittaja järjestää huolto-ohjelman ja mitkä toimenpiteet tähän sisältyvät. M7 Kirjallisia työohjeita ja kemikaalitietoja koskevat vaatimukset Jotta kemikaalien ja koneiden käsittely sujuisi mahdollisimman pienellä virheriskillä, käyttöpaikassa on oltava kaikkia kemikaaleja koskevat kirjalliset tiedot ja kehitysprosessin käsittelyä koskevat

15 Pohjoismainen ympäristömerkintä 11(17) kirjalliset työohjeet. Nämä ohjeet ja tiedot on oltava riippumatta siitä, järjestääkö koneen- / kemikaalintoimittaja kursseja kemikaalien ja koneiden käyttäjille. Jos harjoittaja saa uusia kemikaaleja tai koneita, tai jos tietoihin tulee muutoksia, hänen on päivitettävä käyttöpaikassa olevat tiedot ja ohjeet. Jokaisesta kemikaalista on oltava vähintään seuraavat tiedot, joiden on oltava kerättyinä yhteen paikkaan ja kaikkien kehitysprosessin kanssa työskentelevien henkilöiden käytettävissä: Toimittajan käyttöohjeet (käyttöturvallisuustiedotteet). Norjaksi: HMS-datablad. Näiden 16-kohtaisten toimittajan käyttöturvallisuustiedotteiden sisältö on mainittu kunkin maan työympäristölainsäädännössä Käyttöohjeet, joissa on lyhyt kuvaus aineen käyttötarkoituksesta, annostuksesta ja käytöstä muiden aineiden kanssa. Jokaista kehityskonetta kohti on oltava vähintään yhdet työohjeet, jotka on kerätty yhteen paikkaan, ovat kaikkien kehitysprosessin kanssa työskentelevien henkilöiden käytettävissä ja sisältävät seuraavat tiedot: Mitä kehityskonetta ohjeet koskevat. Käynnistykseen, käyttöön ja sulkemiseen liittyvät työvaiheet. Koneen huoltoon liittyvät työvaiheet. Jos harjoittaja saa uusia kemikaaleja tai kehityskoneita tai jos tapahtuu muutoksia olemassa olevissa kemikaaleissa tai kehityskoneissa käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen, harjoittajan on päivitettävä tiedot ja ohjeet ja säilytettävä niitä koko käyttöoikeuden voimassaoloajan. Tiedot ja ohjeet on voitava esittää Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle pyydettäessä. Kaikki toimittajan käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Kaikki työohjeet. Jos harjoittajalla on sertifioitu ympäristöhallinta- tai laatujärjestelmä (ISO/EMAS tai vastaava), hänen ei tarvitse lähettää yllä mainittuja ohjeita. Tällöin on liitettävä mukaan kopio sertifikaatista. M8 Markkinointi Joutsenmerkkiä on markkinoitava ja käytettävä kappaleiden Joutsenmerkin muotoilu ja Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt mukaisesti. Markkinointihenkilöstöä on informoitava näistä säännöistä sekä ympäristömerkintäkriteereistä. Ketjuun kuuluvien valokuvausliikkeiden markkinointi on koordinoitava keskeisesti ketjulle. Valokuvausliikeketjun kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa Joutsenmerkki mainitaan, on kerrottava tarkasti, missä ketjun liikkeissä on ympäristömerkitty kehitys.

16 12(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kuvaus markkinointisuhteiden vastuunjaosta: Liite 3 täytettynä ja allekirjoitettuna. Allekirjoitettu vakuutus kriteerien tuntemisesta sekä Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt ym. (katso liite 3 Joustenmerkittyjen palvelujen markkinointi). Valokuvapussin ja/tai valokuvasuojuksen luonnos tai kopio, jossa on Joutsenmerkki ja siihen kuuluvat tekstit. Jos toimitetaan CD-levy, jolla on ympäristömerkityn kehityksen kehittämiä kuvia, on lähetettävä Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle myös näyte kyseisestä CD-levystä hakemuksen kanssa. Palvelun mahdollinen luonnos tai olemassa olevaa markkinointimateriaalia. M9 Hakemuksen dokumentaatio Kopio ympäristömerkkihakemuksesta sekä hakemuksen yhteydessä lähetettävän dokumentaation asiaja laskentamateriaalit (mukaan lukien testiraportit, alihankkijan asiakirjat ja vastaavat) on säilytettävä yhdessä. Tarkastetaan paikan päällä. M10 Lait ja määräykset Hakijan on varmistettava, että voimassa olevia turvallisuuteen, työympäristöön, ympäristölainsäädäntöön ja laitteistokohtaisiin ehtoihin / toimilupiin liittyviä määräyksiä noudatetaan joutsenmerkityn palvelun kaikissa tuotantopaikoissa. Jos vaatimusta ei täytetä, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi peruuttaa käyttöoikeuden. 3 Analyysit ja tarkastus 3.1 Tarkastus Ympäristömerkintäorganisaatio suorittaa tarkastusta "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän sääntöjen" mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että hakemusaineisto tarkastetaan kutakin vaatimusta koskevien dokumentaatio-ohjeiden mukaan. Suoritetaan tarkastuskäyntejä harjoittajan luona, jossa hakemusdokumentaatiota verrataan tarkastuspaikan tietoihin. Lisäksi suoritetaan jälkitarkastuksia (katso alla). Tarkastuskäynneissä tarkastetaan tyypillisesti seuraavat asiat: ovatko koneet hakemuksessa mainitut ovatko kemikaalit hakemuksessa mainitut löytyvätkö lakisääteiset turvallisuustarvikkeet, esim. silmänhuuhteluneste ja sen päiväys koneiden regenerointiasteiden säätö ja koneen rekisteröimä nykyinen kulutus (minilaboratoriot) koneen pumppujärjestelmän tarkkuus (minilaboratoriot) vaatimuksen M3 mukaiset kirjanpito (keskuslaboratoriot) laaduntarkastuksen kirjanpito

17 Pohjoismainen ympäristömerkintä 13(17) 3.2 Jälkitarkastus Jälkitarkastus voi käsittää kriteereiden kaikki vaatimukset ja sen laajuus voi olla suurempi tai pienempi. Vastuu tällaisen tarkastuksen suorittamisesta on ympäristömerkintäorganisaatiolla. Valokuvan kehityksessä on tyypillisesti kysymys seuraavista asioista: pyydetään harjoittajaa lähettämään viimeisen vuosiselvityksen ja/tai hopeamittausten yhteenvedon (keskuslaboratoriot) pyydetään harjoittajaa lähettämään viimeksi täytetyn jätteitä koskevan Liitteen 4. käynneillä tarkastetaan päivitetyt kemikaali- ja konetiedotteet käynneillä tarkastetaan laatukirjanpito, onko laaduntarkastus suoritettu pyydetään harjoittajaa lähettämään kopiot valituksista ja reklamaatioista käynneillä tarkastetaan, että harjoittajalla on hävitettyjen jätemäärien rekisteröintiä koskeva dokumentaatio tarkastetaan valvovien viranomaisten kanssa, onko harjoittajalla lainsäädännön noudattamiseen liittyviä ristiriitoja, ja onko keskuslaboratorioilla esimerkiksi asianmukaiset jätevesiluvat. Jos valokuvausliike kuuluu ketjua koskevaan lupaan, ja jos osoittautuu, että kyseisen valokuvausliikkeen kehitys ei täytä vaatimuksia, ketju menettää oikeuden käyttää ympäristömerkkiä. Tämä pätee, vaikka ketjun muiden liikkeiden ympäristömerkitty kehitys täyttäisi vaatimukset. 3.3 Hopean analyysi Hopeamittaukset eivät koske valokuvausliikkeitä ja vastaavia, koska näiden on kerättävä kaikki jätevesi. Näytteenotto on suoritettava suhteessa virtaukseen vähintään kolmen vuorokauden ajan kerran kuussa. Edustava osa jätevedestä kerätään jatkuvasti viemäripäästön yhteydessä. Näytteenottoaikana päästetyn jäteveden kokonaismäärä on rekisteröitävä virtausmittarilla. Lisäksi on rekisteröitävä näytteenottoaikana kehitetyt filmin ja paperin neliömetrimäärät. Näytteenotto on suoritettava pätevästi ja näytteitä on käsiteltävä niin, että hopea stabiloituu eikä ole adsorboituneessa, kolloidisessa eikä suspendoidussa muodossa. Tämän voi esimerkiksi saavuttaa antamalla hopean muodostaa kompleksin syanidin kanssa. Tähän tarvittavia menetelmiä löytyy näistä lähteistä: Bestämning av silver i sköljvatten från fotografisk verksamhet, Naturvårdsverket rapport nr. 4200, juni 1993 Sølv i spildevand i Nyt fra Reflab 1998/1, Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske analyser, DHI Institut for vand og miljø. Ympäristömerkintäorganisaation tarkastajien käytettävissä on oltava perustiedot käyttöoikeuden voimassaoloaikana.

18 14(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Testaus- / analyysilaboratorion on oltava puolueeton ja pätevä, sen on täytettävä standardin EN 45001/DS/EN/ISO/IEC mukaiset yleiset vaatimukset tai oltava virallinen GLP-hyväksytty analyysilaboratorio. Hakija vastaa dokumentaatiosta ja analyysikustannuksista. Harjoittajan laboratorio voidaan hyväksyä suorittamaan nämä analyysit, jos viranomaiset päästetään valvomaan näytteenottoa ja analyysiprosessia. Harjoittajan laboratorio voidaan myös hyväksyä, jos se kuuluu laadunvalvontajärjestelmään, johon sisältyvät näytteenotot ja analyysit ja joka on sertifioitu ISO 9001:n tai ISO 9002:n mukaisesti. Hopean analyysi on suoritettava atomiabsorptiolla yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Katso esimerkiksi Dansk Standard DS 259 Vandundersøgelse. Metal ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme. Almene principper og retningslinier. Vastaavat ruotsalaiset standardit ovat SS ja SS Analysoidun hopeapitoisuuden milligrammoissa per litra vettä (mg/l), päästetyn kokonaisvesimäärän litroissa (l) ja filmin ja paperin kokonaispintojen neliömetreissä (m 2 ) tuloksen perusteella lasketaan hopeamäärän arvo yksiköllä milligrammaa hopeaa per neliömetri filmiä ja kuvaa (mg Ag/m 2 ). Markkinointi Joutsenmerkki on tavaramerkki, joka on erittäin hyvin tunnettu ja luotettu pohjoismaissa. Joutsenmerkittyä tuotetta tai palvelua voi hyödyntää markkinoinnissa käyttöluvan voimassaoloajan. Joutsenmerkki on sijoitettava niin, että ei synny epäselvyyttä siitä mitä ympäristömerkintä tarkoittaa ja siten, että merkki osoittaa selvästi mikä palvelu tai tuote on ympäristömerkitty. Esimerkiksi valokuvausliike, jossa vain osa kehityskoneista kuuluu käyttöoikeuden piiriin, ei voi markkinoida itseään joutsenmerkittynä valokuvausliikkeenä. Tässä tapauksessa on käytävä selvästi ilmi, että vain käyttöoikeuden piiriin kuuluvasta kehityskoneesta tulevat tuotteet ovat joutsenmerkittyjä. Samoin vain käyttöoikeuden piiriin kuuluvista kehityskoneista tulevia kuvia voi markkinoida joutsenmerkittyinä, esim. paperikuoressa olevalla logolla. Lisää markkinointisäännöistä on luettavissa asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio.

19 Pohjoismainen ympäristömerkintä 15(17) Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkin ja lupanumeron sekä lisätekstin muodon on oltava seuraava: Lisätekstin tulee olla yksi seuraavista: Suomi: Digitaalinen valokuvankehitys Tanska: Digital Fotofremkaldelse Ruotsi: Digital Fotoframkallning Norja: Digital Fotofrekalling Islanti: Digital Framköllunarþjónusta Englanti: Digital Photgraphic Developmenet Service Lisätietoja löytyy Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöistä päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Joutsenmerkkiä voi käyttää käyttöoikeuden piiriin kuuluviin kehityskoneisiin tai niiden yhteydessä. Sen voi laittaa paperikuoriin ja/tai suojuksiin, joissa valokuvat toimitetaan. Se voi olla myös käyttöoikeuden piiriin kuuluvaa kehityspalvelua myyvien valokuvausliikkeiden tai muiden kylteissä, julisteissa tai vastaavissa. Jos harjoittaja toimittaa muuta kuin valokuvauspaperilla olevia kuvia (esim. CD-ROM:illa), on käytävä selvästi ilmi, että vain paperikuvat ympäristömerkitään. Lisäksi luvanhaltijat voivat markkinoida palvelua ilmoituksilla ja mainoksilla erilaisissa medioissa ja myyntimateriaalin yhteydessä. Huolimatta Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöissä olevista ohjeista alla olevan lisätekstin on myös käytävä ilmi markkinoinnissa.

20 16(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Markkinoinnin yhteydessä käytettävän lisätekstin tulee olla yksi seuraavista: Suomi: Pohjoismainen Ympäristömerkki Joutsenmerkki takaa korkean ympäristövaatimustason. Alhainen kemikaalien ja sähkön kulutus valokuvan kehityksessä. Tanska: Det nordiske Miljomaerke Svanen giver granti for en hoj miljostadard. Fotofremkaldelse med lavt forbrug af kemikalier og el. Ruotsi: Det nordiska miljömärket Svanen ger garanti för en hög miljöstandard. Fotoframkallning med låg el- och kemikalieförbrukning. Norja: Det nordiske miljomerket Svanen gir garanti for en hoy miljostandard. Fotofremkalling med lavt forbruk av el of kjemikalier. Islanti: Norræna umhverfismerkið Svanurinn tryggir umhverfisvæna þjónustu. Framköllunarþjónusta þar sem efna- og raforkunotkun er í lágmarki. Englanti: The Nordic Swan ecoalbel provides a guarantee of a high environmental standard. Photographic development services with a low consumption of chemicals and electricity. Kriteereiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kriteerit digitaaliselle valokuvankehitykselle 19. lokakuuta 2007 ja se on voimassa 30. joulukuuta 2012 saakka. Uusi versio on 2.0. Sihteeristöpäällikkökokous päätti 15. marraskuuta 2011 pidentää kriteereitä 31. maaliskuuta 2013 saakka. Uusi versio on 2.1 Sihteeristöpäällikkökokous päätti 21. maaliskuuta 2012 pidentää kriteereitä 31. joulukuuta 2013 saakka. Uusi versio on 2.2. Sihteeristöpäällikkökokous päätti 15. marraskuuta 2012 pidentää kriteereitä 30. kesäkuuta 2014 saakka. Uusi versio on 2.3. Sihteeristöpäällikkökokous päätti pidentää kriteereitä 31. joulukuuta 2014 saakka. Uusi versio on 2.4 Joutsenmerkin käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin palvelu tai tuote täyttää vaatimukset tai kunnes kriteereiden voimassaolo päättyy. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi kriteereiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia ja/tai pidentää voimassaoloaikaa. Nämä muutokset eivät vaikuta jo voimassaolevaan lupaan. Kriteereitä voidaan pidentää tai tarkentaa, Pohjoismainen ympäristömerkintä ilmoittaa luvanhaltijoille viimeistään 1 vuosi ennen kriteereiden voimassaoloajan päättymistä tulevista merkintävaatimuksista.

21 Pohjoismainen ympäristömerkintä 17(17) Tulevat kriteerit Seuraavan kriteerin tarkistuksen yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä arvioi mahdollisuutta: asettaa erilliset vaatimukset ja erilaiset vaatimustasot valokuvausliikkeille ja keskuslaboratorioille

22

23 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(4) Liite 1 Määritelmät ja sanojen selitykset Hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin muodossa olevat jätteet Kaikki valokuvauspaperi ja filmi ja näiden jätteet, joissa on hopeaa ja joita harjoittaja ei käytä tuotantoonsa eikä itse käsittele hopean tai vastaavan kierrätystä varten. Jätekemia Kaikki kemikaalit (määritelmä kappaleessa 2.1) ja huuhteluvesi, joita harjoittaja ei enää käytä, kierrätä kehitysprosessissa eikä käsittele kierrätystä varten. Jätekemia voi olla nesteen ja lietteen muodossa, käytettyä ioninvaihtomassaa, käytettyjä suodattimia, käsiteltyä hopeaa, kiinteitä kemikaalijätteitä, joita ei tarvita enää, tai vastaavaa. Digitaaliset kuvat (Analogiset kuvat) Kuvien sähköinen tilaus Digitaalisesta mediasta tulevat kuvat: Digitaalikamera, muistikortti, CD, sähköpostin ja internetin kautta tulevat kuvat jne. Valotettu perinteisellä kameralla filmille. Asiakas voi valita kuvia sähköisen median, kuten internetin, kautta tai liikkeiden kortinlukija-automaateista ennen kuin kuvat kehitetään paperille. Filmi Materiaali, jossa analogiset kuvat ovat ennen kuin ne tulevat valokuvauspaperille. Valokuvauspaperi Materiaali, jossa valmiit kuvat ovat. Se voi olla paperia, muovia tai näiden yhdistelmiä

24 2(4) Kehityskone Pohjoismainen ympäristömerkintä Digitaalinen valokuvan kehitys081/2.4 Yksikkö tai kone, jossa kehitysprosessi tapahtuu. Kehitysprosessi Tapahtuu yksikössä tai koneessa, jossa filmi tai valokuvat kehitetään. Valokuvausliikkeissä näitä yksiköitä sanotaan minilaboratorioiksi. Keskuslaboratorioissa tämä on prosessilinjan yksikkö. Kehitysprosessi käsittää useilla kemikaaleilla tapahtuvan käsittelyn lisäksi myös vesihuuhtelun ja kuivauksen. Kehityspalvelu Palvelu, jossa tehtävänä on 1) vastaanottaa asiakkaalta valotettuja filmejä, kuvia sisältäviä levykkeitä tai muista medioista tulevia kuvia 2) kehittää kuvat näistä lähtökohdista 3) toimittaa valmiit kuvat asiakkaalle. Kemikaalit / kemia Käsittävät tässä nestemäiset tai kiinteät kehitysprosessissa käytettävät aineet (esim. kehitysnesteet, valkaisukiinnite, stabilisaattorit / huuhtelukemikaalit ym. valokuvauskemikaalit, antistaattiset aineet ja säilöntäaineet). Näihin kemikaaleihin kuuluvat myös kemikaalit, joita lisätään käyttöliuosten kierrätyksen yhteydessä. Tarkoituksena voi olla puhdistaa tai palauttaa alkuperäinen toiminta ja korvata nesteen kemikaalimenetystä (esiintyy keskuslaboratorioissa). Tähän eivät kuulu kemikaalit, joita käytetään hopean saostukseen / poistamiseen ja muuhun poistettavien valokuvausnesteiden puhdistukseen.

25 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(4) Suljettu annostus Tarkoittaa, että koneen luona annostelua suorittava henkilö ei pääse kosketukseen kemikaalien kanssa. Tämän voi saavuttaa esim. kasettien avulla (esiintyy minilaboratorioissa) tai pumppaamalla nesteen koneeseen (esiintyy tyypillisesti keskuslaboratorioissa). Tulostimet ilman hopeapohjaista tekniikkaa Tulostin/kone, joka ei käytä hopeapohjaista kehitystä tulostuksessa. Sen sijaan nämä koneet käyttävät esim. laseria / valodiodeja, mustesuihku- tai matriisitekniikkaa. Standardisoitu sähkönkulutus Standardisoitu sähkönkulutus on kehityskoneen tuotannon aikainen kulutus. Se on mitattava sähkömittarilla huoneenlämmössä (18 22 C) keskiarvona vähintään 30 minuuttia täydessä tuotannossa koneen ollessa jo lämmitetty. Tiedon siitä, montako filmiä tai vastaavaa kone pystyy kehittämään tunnissa (= täysi tuotanto) saa koneen toimittajalta. Tämän tiedon on näin ollen vastattava mittausjakson aikana kehitetyn kyseisen tyyppisen filmin lukumäärää per aikayksikkö. Hopeapitoisuus Hopeapitoisuus lasketaan vuosikeskiarvona mg:ssa hopeaa per neliömetri filmiä, vrt. kpl Kappaleessa on tiedot siitä, miten näytteenotto ja analyysi on suoritettava. Hopeamittausten vertailu ja tulokset on annettava vuosittain ja siinä on oltava analyysilaboratorion kuukausittaiset hopean analyysitulokset, näytteenottoajan prosessijäteveden määrä ja kehitettyjen

26 4(4) Harjoittaja Pohjoismainen ympäristömerkintä Digitaalinen valokuvan kehitys081/2.4 kuvien ja filmien määrä neliömetreissä. Tulos on annettava hopean määränä prosessijätevedessä milligrammoissa per litra (mg Ag/l) ja milligrammoissa per neliömetri (mg Ag/m²) jokaista kuukautta kohti ja prosessijätevedessä olevan hopean määrän vuosikeskiarvona (huomaa että vaatimus koskee vain neliömetrejä). On näissä kriteereissä kehityspalvelua suorittava yritys. Vesi Vesijohtovesi, jota kehitysprosessissa käytetään kemikaalien mahdolliseen ohentamiseen, ja vesi, jota mahdollisesti käytetään kehitysprosessissa huuhteluvetenä. Palvelu Näissä kriteereissä valokuvauspalvelu, johon hakija haluaa ympäristömerkin.

27 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(2) Liite 2 Kemikaalien ja materiaalin toimittajan selvitykset Käytettävä haettaessa valokuvan kehityksen ympäristömerkintää. Lausunto koskee seuraavaa tuotetta/seuraavia tuotteita: Kemikaalien toimittajat ja koneiden puhdistusaineiden toimittajat: Onko tuotteeseen lisätty kromaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty metyyliglykolia tai sen asetaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty etyyliglykolia tai sen asetaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty tiovirtsa-ainetta? Kyllä Ei Valokuvapaperin ja filmin toimittajat: Onko valokuvapaperi/diakuva valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältääkö se sitä? Kyllä Ei Onko filmi, joka mahdollisesti toimitetaan joutsenmerkittyinä kehitettyjen kuvien kanssa, ja sen pakkaus (kotelo/filmirasia ja -kasetti), valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältääkö se sitä? Kyllä Ei Kuvien ja filmien pakkausten toimittajat Ovatko kuvien pakkaukset (valokuvapussit/mapit ja kuvakotelot sekä etiketit ja teipit) ja kehitetyn filmin muovitaskut valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältävätkö ne sitä? Kyllä Ei

28 2(2) Pohjoismainen ympäristömerkintä Diakuvien kehysten toimittajat Onko diakuvien kehykset valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältävätkö ne sitä? Kyllä Ei Pvm.: Yritys: Vastaavan allekirjoitus Nimen selvennys

29 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(1) Liite 3 Ympäristömerkittyjen palvelujen markkinointi Vahvistamme täten, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu Pohjoismaisen tuotteiden ympäristömerkinnän säännöissä. Vakuutamme täten, että sen palvelun markkinointi, johon lupaa haetaan, tulee tapahtumaan näiden sääntöjen mukaisesti. Vakuutamme, että huolimatta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöissä olevista ohjeista kriteereiden kappaleessa Joutsenmerkin muoto oleva lisäteksti tulee myös olemaan esillä markkinoinnissa. Vahvistamme, että tunnemme digitaalisen valokuvan kehityksen ympäristömerkinnän kriteerit. Vakuutamme, että yrityksemme kaikki henkilöt, jotka markkinoivat ympäristömerkittyä palvelua, saavat tiedot digitaalisen valokuvan kehityksen ympäristömerkinnän kriteereistä sekä Pohjoismaisen tuotteiden ympäristömerkinnän säännöistä. Olemme valokuvausliikeketju ja vakuutamme, että kaikki markkinointi koordinoidaan keskitetysti Emme ole valokuvausliikeketju. Pvm.: Yritys: Yhteyshenkilö Puh. Markkinointivastaava Puh. Henkilöstön vaihtuessa on lähetettävä uusi vakuutus ympäristömerkintäjärjestölle.

30

31 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(2) Liite 4 Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely Jätetyyppi Hopea- ei hopeapitoinen Esiintyy suorittajalla Hävitetään seuraavan jätetyypin kanssa* Määrä* * vuosi Kuljetus- yritys Loppukäsittelijä Hopeantalteenottoaste*** Kehite ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Valkaisukemia ja huuhtelu ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Kiinnite ja valkaisukiinnite hopeapitoinen Kyllä Ei Stabilisaattorikemia ja huuhteluvesi hopeapitoinen Kyllä Ei Käytetyt suodattimet hopeapitoisia Kyllä Ei Käytetyt suodattimet ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Kehityskoneen puhdistuksesta/tyhjennyksestä tuleva liete Kehityskoneen puhdistuksesta/tyhjennyksestä tuleva liete hopeapitoinen Kyllä Ei Ioninvaihdinmassa hopeapitoinen Kyllä Ei ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Ioninvaihdinmassa ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Muokattu hopea (metallinen) hopeapitoinen Kyllä Ei ei tarvita Hopeapitoinen paperi ja filmi hopeapitoinen Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei *) Ilmoita tähän, hävitetäänkö kyseistä jätetyyppiä muun kaavakkeessa olevan jätetyypin kanssa. Mainitse siinä tapauksessa toinen tyyppi. **) Määrää ei tarvitse täyttää ensihakemuksen yhteydessä. Jos on vaikea laskea ei-nestemäisten ryhmien määriä, nämä voidaan arvioida.

32 2(2) Pohjoismainen ympäristömerkintä ***) Ilmoita tähän, paljonko hopeaa prosenteissa kyseisen jätetyypin koko hopeamäärästä loppukäsittelijä kierrättää. Pvm.: Yritys: Vastaavan allekirjoitus: Nimen selvennys:

33 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(5) Liite 5a Yleiset vaatimukset valokuvausliikkeille ja vastaaville Tämä lomake koskee valokuvausliikkeiden kehityksen ympäristömerkinnän yleisiä vaatimuksia. Jos ympäristömerkintä koskee keskuslaboratoriota tai vastaavaa, on käytettävä liitteessä 5b olevaa lomaketta. Yksittäinen valokuvausliike, jossa on oma kehitys. Valokuvausliikeketju, johon kuuluu liikettä, jotka on ympäristömerkittävä. Liikkeiden kokonaislukumäärä:. Alkuperäisen hakemuksen kopion sijainti ja mahdolliset muut hakemukseen liittyvät perusteet: Laadunvalvonnan kirjanpidon sijainti (katso kohta 4): Valokuvausliikeketjut Valokuvausliikkeiden toimenpiteet pätevät keskitetysti ketjutasolla. Tämän lisäksi valokuvausliikeketjun on luotava vastaavat toimenpiteet kaikissa luvan piiriin kuuluvissa liikkeissä. Kunkin liikkeen ympäristömerkintävastaavan on allekirjoitettava nämä toimenpiteet. Toimenpiteet on laadittava siten, että ketjun yhteydenpito Pohjoismaiseen ympäristömerkintään tapahtuu ketjun yhteyshenkilön kautta. Kaikki liikkeiden allekirjoittamat lomakkeet löytyvät liitteenä (mainitse liitteen numero) alla oleviin toimenpiteisiin. Yksittäinen valokuvausliike Jos yksittäinen valokuvausliike itse dokumentoi kemikaalien ja veden kulutuksensa, sen on luotava samat toimenpiteet kirjanpidolle, joka koskee keskuslaboratorioita liitteessä 5b. Dokumentoi itse kemikaalien ja veden kulutuksensa Saa dokumentoinnin kemikaalien/koneen toimittajalta

34 2(5) Pohjoismainen ympäristömerkintä 1. Organisaatio Kirjoita lyhyesti, missä määrin kohdassa 2 mainitut vastaavat henkilöt on sijoitettu eri osastoihin/yksiköihin ja miten nämä osastot on siinä tapauksessa organisoitu keskenään. Tähän voidaan mahdollisesti liittää organisaatiosuunnitelma, jossa on vastaavat tiedot. 2. Ympäristömerkinnän vastuuhenkilöt Yksittäinen valokuvausliike: Valokuvausliikkeen yhteyshenkilön nimi: Markkinointivastaavan nimi: Laatuvastaavan nimi: Valokuvausliikeketju (vastuu koskee ketjutasoa): Valokuvausliikkeen yhteyshenkilön nimi: Markkinointivastaavan nimi: Ympäristövastaavan nimi: Laatuvastaavan nimi: On tehtävä luettelo niistä ketjun valokuvausliikkeistä, jotka kuuluvat luvan piiriin. Luettelossa on oltava jokaisen valokuvausliikkeen osoite, puhelinnumero ja nimi sekä kunkin liikkeen ympäristömerkintävastaavan nimi. Luettelossa on myös ilmoitettava, mitä kehityskoneita ja mitä kemikaaleja käytetään. Luettelo on liitteenä (mainitse liitenumero) alla oleviin toimenpiteisiin. 3. Odottamattomien poikkeamien, reklamaatioiden/valituksien ja suunniteltujen muutoksien dokumentointia, käsittelyä ja raportointia koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että joutsenmerkkivaatimukset täytetään poikkeus-, reklamaatio- ja muutostapauksissa.

35 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(5) Toimenpiteet kattavat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaiken kehityksen. Yhteyshenkilö vastaa odottamattomien poikkeuksien ja suunniteltujen muutoksien dokumentoinnista ja käsittelystä sekä kaikesta Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle tapahtuvasta raportoinnista. Vastuu voidaan delegoida muille. (nimi) vastaa reklamaatioiden/valituksien dokumentoinnista ja käsittelystä. Vastuu voidaan delegoida muille. Muutokset Suunniteltaessa muutoksia joutsenmerkin alkuperäiseen hakemukseen yhteyshenkilön on tiedusteltava Pohjoismaiselta ympäristömerkinnältä kirjallisesti ennen kuin muutos tehdään. Kyseessä voi olla esimerkiksi kehityskoneen vaihto, kemikaalien vaihto, jätteiden käsittelyä koskevat muutokset tai lainsäädännön muutokset. Yhteyshenkilö ratkaisee, vaikuttaako muutos kriteerien noudattamiseen. Yhteyshenkilö ilmoittaa Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle, mitä muutokseen sisältyy ja miten se vaikuttaa ympäristömerkintävaatimuksiin. Tämän lisäksi yhteyshenkilö liittää mukaan täytetyn ja allekirjoitetun luvan muutosta/laajennusta koskevan hakemuslomakkeen. Muutos toteutetaan vasta, kun Pohjoismaiselta ympäristömerkintä on hyväksynyt muutoksen. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että kaikki asiaa koskeva kirjeenvaihto dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Poikkeamat Jos tapahtuu odottamattomia poikkeamia, jotka vaikuttavat siihen, missä määrin ympäristömerkkikriteerejä noudatetaan, yhteyshenkilö ilmoittaa Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle kirjallisesti heti, kun poikkeus on tapahtunut. Yhteyshenkilö ratkaisee ensin, vaikuttaako poikkeama kriteerien noudattamiseen vai ei. Yhteyshenkilön on kuitenkin aina lähetettävä poikkeamaraportti, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä kehottaa häntä siihen. Poikkeamaraportissa on kuvaus siitä, mitä poikkeamaan sisältyy, selvitys poikkeaman laajuudesta, selvitys siitä, miten poikkeus on tapahtunut, kuvaus siitä, mitä on tehty poikkeaman poistamiseksi ja suunnitelma vastaavien poikkeamien ennalta ehkäisemiseksi. Jos suunnitelmaan sisältyy muutoksia alkuperäiseen hakemukseen, yhteyshenkilö käsittelee tätä samoin kuin suunniteltua muutosta. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että kaikki asiaa koskeva kirjeenvaihto dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Reklamaatiot Kirjallisissa reklamaatio-/valitustapauksissa vastuuhenkilö vastaa valituksen tekijälle. Vastauksessa on oltava selvä kannanotto reklamaatioon/valitukseen, mahdollisesti ilmoitus korvauksesta ja asiallinen perustelu ratkaisuun. Vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikki kirjalliset reklamaatiot/valitukset dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Jos reklamaatio aiheuttaa muutoksia sisäiseen työskentelytapaan, yhteyshenkilölle ilmoitetaan.

36 4(5) Pohjoismainen ympäristömerkintä 4. Laadunvalvontaa koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa luotettava käyttö, laadukkaat kuvat ja siten ympäristömerkintävaatimusten jatkuva noudattaminen. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä: Laatuvastaava vastaa laaduntarkkailun toteutuksesta. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö vastaa ympäristömerkkivaatimusten noudattamisen jatkuvasta tarkkailusta tarkastuksilla, joita suoritetaan laaduntarkastuksen perusteella. Laatuvastaava huolehtii siitä, että tarkastusliuskat kehitetään ympäristömerkinnän piiriin kuuluville kehityskoneille. Hän huolehtii myös siitä, että tarkastusliuskat lähetetään kehitykseen, ja hänen on noudatettava hänelle lähetettyjä kehityskoneiden tarkistusohjeita. Laatuvastaava pitää laatukirjanpitoa kaikkien tarkastusliuskojen antamista tuloksista ja kaikista suoritetuista tarkastuksista. Laatukirjanpidon tiedot säilytetään ympäristömerkkiluvan voimassaoloajan. Laatuvastaava ilmoittaa jatkuvasti yhteyshenkilölle kaikista suoritetuista tarkastuksista. Yhteyshenkilö tutkii, aiheuttaako tarkastus hakemukseen liittyviä muutoksia ja noudatetaanko ympäristömerkkikriteerejä jatkuvasti. Jos ei noudateta, muutosta käsitellään poikkeuksena (katso kohta 3). 5. Koulutusta ja huolto-ohjelmaa koskevat toimenpiteet Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa kehityskoneiden oikea käyttö ja huolto. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä. Laatuvastaava vastaa siitä, että kehityskoneiden käyttäjät saavat koneiden toimittajalta oikean käytön koulutusta sekä että huolto-ohjelma toteutetaan. Vastuu voidaan delegoida muille. Laatuvastaava varmistaa, että kaikki kehityskoneiden käyttäjät ovat saaneet koulutusta koneiden/kemikaalien toimittajalta. Hän tarkastaa, että koneiden/kemikaalien toimittaja noudattaa huoltosopimusta sekä varmistaa, että mahdollinen sisäisesti suoritettava huolto toteutetaan. 6. Kirjallisten työohjeiden ja kemikaalitietojen päivitystä koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa kehityskoneen/-koneiden oikeaa käyttöä ja kemikaalien käsittelyä koskevien tietojen päivitys ja helppo saatavuus. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä. Laatuvastaava vastaa työohjeiden ja kemikaalitietojen päivityksestä. Hän vastaa myös siitä, että nämä ovat aina helposti saatavilla kehityskoneiden käyttäjille. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että laatuvastaavalle ilmoitetaan, mitkä päivitykset tämän on suoritettava. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö ilmoittaa laatuvastaavalle suoritettavista päivityksistä suunniteltujen muutoksien, poikkeamien ja reklamaatioiden/valituksien perusteella (katso kohta 3).

37 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5(5) Laatuvastaava päivittää työohjeet ja kemikaalitiedot yhteyshenkilön antamien tietojen perusteella ja muuten tarvittaessa. Laatuvastaava säilyttää päivitettyjä ohjeita ja tietoja alkuperäisen hakemuksen kanssa luvan voimassaoloajan. Laatuvastaava varmistaa, että ajankohtaiset työohjeet ja kemikaalitiedot ovat helposti saatavilla kehityskoneen/-koneiden käyttäjille. 7. Jätemäärien rekisteröintiä koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että liitteessä 4 'Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely' oleva jätteenkäsittelysuunnitelma on jatkuvasti päivitettynä, sekä että vuoden nestemäiset jätemäärät rekisteröidään siten, että ympäristömerkintävaatimuksia noudatetaan. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea jätteen muodostamista. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että liitteessä 4 oleva jätteenkäsittelysuunnitelma pysyy päivitettynä, ja että nestemäisten jätekemikaalien vuotuiset määrät rekisteröidään. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että vähintään kerran vuodessa tehdään yhteenveto ainakin nestemäisten jäteryhmien määristä, jotka on kirjoitettu alkuperäisen hakemuksen jätteenkäsittelyn kaavioon. Määriä koskevat tiedot perustuvat jätteiden vastaanottajilta saatuihin vuoden laskuihin tai yhteenvetoon. Yhteyshenkilö kirjoittaa tiedot lomakkeeseen siten, että tästä tulee yksi kutakin vuotta koskeva versio. Vuotuisia lomakkeita säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa niin kauan kun ympäristömerkkilupa on voimassa. Pvm.: Suorittajan nimi: Vastaavan allekirjoitus Nimen selvennys Henkilöstön vaihtuessa on lähetettävä uusi vakuutus Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle.

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä 17. lokakuuta 2017 Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Muutettu 12.12.2001 Alkuperäisasiakirja on vahvistettu pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa 10. joulukuuta 1997. Ympäristömerkin käyttöä

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.4 2. huhtikuuta 2004 31. maaliskuuta 2014 2(12) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kestävän

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio 3.6 9. lokakuuta 2003-31.joulukuuta 2015 Tiivispaperit 049, versio 3.6 13. toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Versio 3.7 18. maaliskuuta 2004 30. kesäkuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark 28.5.2013 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Kemiallisen aseen kieltosopimus. Kemikaalikysely. vuoden 2005 toiminta. Yrityksen nimi: Postiosoite: Asema: Sähköposti:

Kemiallisen aseen kieltosopimus. Kemikaalikysely. vuoden 2005 toiminta. Yrityksen nimi: Postiosoite: Asema: Sähköposti: Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention VERIFIN Kemikaalikysely

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.6 2.4.2004 30.6.2016 Kestävän puutavara vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle versio

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssin ikärajat Nuorisolisenssiä voivat hakea 12 15 -vuotiaat, perustoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 16 vuoden ikää ja päätoimitsijalisenssin

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 30. kesäkuuta 2014 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös Eläinsuojat, joissa ei ole BAT-AEL puuttumisen lisäksi muuta muutosta > ELY:n päätös

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi

Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 1 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto luonnoksesta rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman työryhmän loppuraportiksi 28.6.2013 Gypsum Recycling International on tanskalainen

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.2 13. joulukuuta 2007 31. maaliskuuta 2017 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

INSTA 800 -standardin kuulumiset

INSTA 800 -standardin kuulumiset INSTA 800 -standardin kuulumiset Puhtausalan kehityspäivä Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry TOIMIALAN KEHITTÄJÄ Taustaa Pohjoismainen standardi, käytössä myös Virossa Standardi julkaistu syyskuussa 2000,

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.1 13. joulukuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin -

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön Euroopan unioni Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE Kansallisen viraston kautta: Tiedosto no: Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palvelun järjestämisestä vastaavana määritän oman palvelualueeni palveluseteleillä

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus 2018 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot