Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Digitaalinen valokuvankehitys Versio lokakuuta joulukuuta 2014

2 Digitaalinen valokuvankehityspohjoismainen ympäristömerkintä 081/2.4, 15 toukokuuta 2013 Mitä on joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys?... 1 Miksi valita joutsenmerkintä?... 1 Mitkä tuotteet/palvelut voi joutsenmerkitä?... 1 Miten haetaan?... 2 Mitä joutsenmerkintään vaaditaan? Ympäristövaatimukset Laatu- ja viranomaisvaatimukset Analyysit ja tarkastus Markkinointi Joutsenmerkin muoto Kriteereiden voimassaoloaika Liite 1 Määritelmät ja sanojen selitykset... 1 Liite 2 Kemikaalien ja materiaalin toimittajan selvitykset... 1 Liite 3 Ympäristömerkittyjen palvelujen markkinointi... 1 Liite 4 Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely... 1 Liite 5a Yleiset vaatimukset valokuvausliikkeille ja vastaaville... 1 Liite 5b Yleiset vaatimukset keskuslaboratorioille ja vastaaville... 1

3 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL 489 FI HELSINKI Tel: Tanska: Ecolabelling Denmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norja: Ecolabelling Norway Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Islanti: Ecolabelling Iceland Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Ruotsi: Ecolabelling Sweden SE STOCKHOLM Tel: Fax: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Tämä on käännös tanskankielisestä asiakirjasta, ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

4

5 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(17) Mitä on joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys? Joutsenmerkityssä digitaalisessa valokuvankehityksessä on pienempi energian- ja vedenkulutus, minimoitu kemikaalien kulutus ja siinä käytetään pääasiassa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia valokuvauskemikaaleja. Joutsenmerkitty digitaalinen valokuvankehitys asettaa vaatimuksia ympäristön- ja laadunvarmistukselle, ja edellyttää toimenpiteitä, joiden on taattava työntekijöille parempi työympäristö. Miksi valita joutsenmerkintä? Joutsenmerkitty valokuvankehitys voi käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin hyvin tunnettu ja luotettu Pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja alihankkijoille. Ympäristöä säästävä toiminta tuo usein myös kustannussäästöä esim. energian kulutuksen alentamisella ja pakkaus ja jätemäärien pienentämisellä. Ympäristöystävällinen käyttö valmistaa valokuvausliikettä / yritystä tuleviin ympäristövaatimuksiin. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi viedä pitkän ajan. Joutsenmerkintä opastaa yritystä ympäristötyöhön. Ympäristövaatimusten lisäksi Joutsenmerkintä asettaa myös vaatimuksia laadulle, koska hyvä laatu on usein myös ympäristöteko. Joutsenmerkkiä voi pitää myös laadun takeena. Mitkä tuotteet/palvelut voi joutsenmerkitä? Tuoteryhmä sisältää valokuvausliikkeiden, keskuslaboratorioiden tai vastaavien toimijoiden filmien, diakuvien ja digitaalisten kuvien liitteen 1 määritelmien mukaisen digitaalisen kehityspalvelun. Kriteereihin ei sisälly kuvien sähköistä toimitusta, kuvien tulostusta ilman hopeaan perustuvaa tekniikkaa eikä kuvien polttamista CD-ROM-levyille. Kriteereihin ei myöskään sisälly valokuvausliikkeiden tai keskuslaboratorioiden analogisten filmien kehitystä. Jos valokuvan kehitys suoritetaan valokuvausliikkeessä, myönnämme Joutsenmerkin kaikelle kyseisen liikkeen koneesta / koneista (minilaboratoriosta) tulevalle kehityspalvelulle. Valokuvausliikkeessä saa olla myös lupaan sisältymättömiä kehityskoneita. Tällöin on käytävä selvästi ilmi liikkeen markkinointimateriaalista, mitkä tuotteet sisältyvät lupaan. Osalle keskuslaboratorioiden tuotannosta voidaan tehdä poikkeuksia (ei sisällytetä lupaan). Tämä edellyttää, että hakemukseen sisältyviä koneita koskevat vaatimukset voi dokumentoida.

6 2(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Jos kuvia toimitetaan esimerkiksi CD-ROM:illa paperikuvien kanssa, joiden kehitys on ympäristömerkitty, on käytävä selvästi ilmi pussista / päällyksestä, että ympäristömerkintä koskee vain paperikuvia. Miten haetaan? Valokuvankehityksen kriteerit koostuvat pakollisten vaatimusten ja pistevaatimusten yhdistelmästä. Pakolliset vaatimukset merkitään O + numero ja ne tulee aina täyttää. Pistevaatimukset merkitään P + numero ja jokaiselle saavutetulle pistevaatimukselle annetaan tietty pisteluku. Pisteet lasketaan yhteen ja luvan saaminen edellyttää tietyn kokonaispistemäärän saavuttamista. Ympäristö- ja laadunvarmistusvaatimukset merkitään M + numero ja ne ovat myös pakollisia. Vaatimusosaa voi käyttää myös tarkastustaulukkona, jossa jokaiseen vaatimukseen on merkitty Kylläja Ei -ruudut, joihin vastataan, täytetäänkö vaatimukset. Tekstin symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla kerrotaan, miten se on dokumentoitava. Työn helpottamiseksi käytetään seuraavia symboleja: Lähetä mukana Vaatimus tarkastetaan paikan päällä Hakemus Hakemus lähetetään sen maan pohjoismaan ympäristömerkintätoimistoon, jossa yrityksen hakemusta käsitellään (osoite on asiakirjan alussa). Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä asiakirjoista, jotka osoittavat, että vaatimukset täytetään (on eritelty vaatimuksissa). Kyseisen maan kotisivuilla, Suomessa on hakemusta koskevia lisätietoja ja apua, mm. hinnat ja yhteyshenkilöt. Myynti muissa pohjoismaissa Yrityksellä on mahdollisuus käyttää Joutsenmerkkiä suuremmilla markkinoilla, jos lupa rekisteröidään toisessa pohjoismaassa. Tällöin yrityksen on lähetettävä kyseisen maan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle: Rekisteröintihakemuslomake (www.ymparistomerkki.fi). Kopio voimassa olevasta lupatodistuksesta Rekisteröintihakemus on maksuton, mutta vuosimaksua on maksettava kyseisen maan maksusääntöjen mukaisesti.

7 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(17) Tarkastus paikan päällä Ennen luvan myöntämistä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastaa, että vaatimukset täytetään. Tarkastuksessa, joka suoritetaan tuotantopaikassa, on voitava esittää laskelmien asiakirjat, lähetetyn hakemuksen/asiakirjan alkuperäiskappale, mittauspöytäkirja, ostotilastot ja vastaavat. Kustannukset Hakemusmaksu laskutetaan hakemuksen yhteydessä. Lisäksi peritään vuosimaksua, joka perustuu Joutsenmerkityn palvelun liikevaihtoon (www.ymparistomerkki.fi/maksut). Tiedustelut Ympäristömerkintätoimistot antavat mielellään lisätietoa, yhteystiedot asiakirjan alussa. Mitä joutsenmerkintään vaaditaan? Joutsenluvan saanti edellyttää, että: Kaikki pakolliset vaatimukset täytetään Saadaan riittävästi pisteitä, katso pisteyhteenveto kappaleessa 1.1. Pohjoismainen ympäristömerkintä on suorittanut tarkastuksen paikan päällä

8 4(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä 1 Ympäristövaatimukset Pakolliset vaatimukset O1 Kemikaalien valinta ja käyttö Käytetyt kemikaalit ja kehityskoneiden kemikaalisäiliöiden ym. puhdistusaineet eivät saa sisältää seuraavia aineita: kromaatit (esimerkiksi natriumdikromaatti, CAS , ja kaliumdikromaatti, CAS ) metyyliglykoli (CAS ) ja sen asetaatteja etyyliglykoli (CAS ) ja sen asetaatteja tiovirtsa-aine (CAS ). Formaldehydiä (CAS ) saa olla enintään 0,1 painoprosenttia käyttöliuoksessa (engl.: working solution). Luettelo kaikista kemikaaleista ja puhdistusaineista (tuotenimet, kemikaalien toimittajien nimet ja aineen tehtävä kehitysprosessissa). Jokaisesta kemikaalista 16-kohtainen tuotteen käyttömaan sääntöjen mukaan laadittu käyttöturvallisuustiedote. Selvitys kaikista kemikaaleista täytettynä ja allekirjoitettuna (katso liite 2). Käyttöliuoksessa olevan mahdollisen formaldehydimäärän laskelma. O2 Valokuvapaperi, filmi ja pakkaus Seuraavat ympäristömerkityn kehityksen yhteydessä käytettävät materiaalit eivät saa olla valmistettu klooripohjaisista muovimateriaaleista (PVC) eivätkä sisältää niitä: valokuvapaperi, diakuvat ja diakuvien kehykset uudet valottamattomat filmit, jotka asiakkaalle annetaan tarjouksena kehitettyjen kuvien mukana mainittujen filmien pakkaukset (kotelot/purkit ja rasiat/kasetit) kuvien pakkaus (pussit, suojukset ja vastaavat) kehitettyjen filmien muovitaskut etiketit ja teipit Luettelo käytetyistä pakkauksista, paperi- ja filmimateriaaleista (tuotenimet ja toimittajat) Kaikkien mainittujen materiaalien ilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (katso liite 2)

9 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5(17) O3 Jätteenlajittelu Hakijan on lajiteltava jätteet paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Jos viranomaiset eivät aseta hakijalle vaatimuksia, jätteet on lajiteltava niin, että uusiokäyttöä edistetään mahdollisimman suuressa määrin. Selvitys jätteenlajittelusta O4 Valokuvausliikkeiden hopeapitoiset jätteet ja huuhteluvesi Kaikki valokuvausliikkeiden kehitysprosesseista tuleva jätekemia ja huuhteluvesi on kerättävä ja lähetettävä valvottuun hävittämiseen, mukaan lukien hopean kierrätykseen menevät hopeapitoiset jäteryhmät. Täytetty ja allekirjoitettu lomake, liite 4. Lomake on täytettävä vuosittain luvan voimassaoloaikana ja sen on oltava luvanhaltijan hallussa. Kopio jätteiden hävittämissopimuksesta kaikilta liitteessä 4 mainituilta jätteiden vastaanottajilta. O5 Keskuslaboratorioiden ja vastaavien hopeapäästöt Keskuslaboratorioiden prosessijäteveden hopeapitoisuus ei saa ylittää 20,0 mg/m 2. Katso lisätietoja kohdasta P4. Katso P4. Pistevaatimukset P1 Kemikaalin- ja vedenkulutus valokuvankehityksessä Valokuvankehityksen yhteenlasketulle kemikaalin- ja vedenkulutukselle millilitraa (ml) neliömetriä (m 2 ) paperia kohti on annettava pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Jos harjoittajalla on kemikaalien / koneiden toimittajan tietoja (tyypillistä minilaboratorioille), kemikaalin- ja vedenkulutus on sama kuin kaikkien kemikaalien ja veden yhteenlaskettu täydennys- eli regenerointiaste (engl.: replenishment rate). Harjoittaja voi vaihtoehtoisesti laskea kemikaalin- ja vedenkulutuksen vuotuisen käytettyjen kemikaalien määrän ja vedenkulutuksen perusteella verrattuna vuotuiseen kehitettyjen kuvien neliömäärään (m 2 ). Kulutus ml/m² pisteet Alle Yli 400 1

10 6(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Minilaboratoriot: Käyttävät toimittajien kirjallisia tietoja kemikaalin- ja vedenkulutuksesta kuvan neliömetriä kohti. Keskuslaboratoriot: Dokumentoivat vuositilityksellä vaatimuksen itse ja ilmoittavat kemikaalin- ja vedenkulutuksen kuvan neliömetriä kohti.. P2 Standardisoitu sähkönkulutus valokuvankehityksessä Valokuvankehityksen standardisoidulle sähkönkulutukselle wattitunteina (Wh) paperineliömetriä kohti (m 2 ) on annettava pisteet seuraavasti koskien jokaista ympäristömerkkilupaan sisällytettävää valokuvankehityskonetta: Kulutus Wh/m 2 Pisteet Alle Yli Sähkönkulutuksen mittausselvitys, jossa mainitaan: mittauksen aikainen huoneenlämpö mittaukseen käytetty aika mittausjakson sähkönkulutus mittausjakson aikana kehitettyjen kuvien lukumäärä koneen toimittajan selvitys, montako tavallista 10x15cm kuvia kone pystyy kehittämään tunnissa mittaustulos wattitunteina (Wh) kuvien neliömetriä (m 2 ) kohti Mittaukset voi suorittaa joko kehityskoneiden toimittaja tai harjoittaja. P3 Työympäristöolosuhteet valokuvankehityksessä Eri tavoille syöttää kemikaaleja ja vettä kehityskoneeseen annetaan pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Tiedot annetaan jokaisesta ympäristömerkkilupaan sisällytettävästä koneesta.

11 Pohjoismainen ympäristömerkintä 7(17) Kehityksen kemian ja veden annostus Kaikki kemia ja vesi annostellaan suljetusti tai kaikki paitsi vesi annostellaan suljetusti (esim. jos kaikki kemia annostellaan kasettijärjestelmällä) Kemiaa annostellaan osittain tai ei lainkaan suljetusti (kemia annostellaan valmiiksi sekoitettuna tai ohennetaan vedellä koneessa esim. jos kemiatiivistettä ja vettä kaadetaan koneeseen) Muita annostustapoja (esim. jos kemia sekoitetaan ja ohennetaan erillisessä astiassa ja sen jälkeen kaadetaan koneeseen) Kehityskoneen annostustavan kuvaus. Pisteet P4 Keskuslaboratorioiden ja vastaavien hopeapäästöt Keskuslaboratorioiden päästämän prosessijäteveden hopeapitoisuudelle annetaan pisteet alla olevan taulukon mukaisesti. Viimeksi laadittu vuosiyhteenveto on aina hopeavaatimuksen noudattamisen perusteena. Ensihakemukseen riittää 3 vuorokauden mittaus. Tämä mittaus saa olla enintään 6 kuukautta vanha haettaessa, ja se on laadittava kuten yllä mainitaan. Tuloksen voi tarkistaa, jos hakija kirjallisesti perustelee, että tiettyä vuoden keskiarvoa voidaan noudattaa. Hopeapäästöjä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja ympäristöviranomaisten määräyksiä on noudatettava Joutsenmerkin vaatimuksista riippumatta. Hopeamäärä mg/m 2 Pisteet alle 0,5 5 0,5 1,9 4 2,0 4,9 3 5,0 10,0 2 yli 10,0 ja enintään 20,0 1 Lomake täytettynä ja allekirjoitettuna, liite 4. Kopio jätteiden hävittämissopimuksesta kaikilta liitteessä 4 mainituilta jätteiden vastaanottajilta.

12 8(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Hopeanmittauks(i)en tulokset laadittuina kuten yllä mainitaan. Yhteenveto on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloaikana ja sen on oltava luvanhaltijan hallussa. Selvitys prosessijäteveden hopeapisteiden laskennasta. P5 Joutsenmerkittyjen painotuotteiden käyttö Jos valokuvausliike/keskuslaboratorio käyttää Joutsenmerkkiä yli 50 %:ssa painotuotteistaan tai markkinointimateriaalistaan (laskettuna tuotantokustannuksina), annetaan 1 piste Selvitys ja kuvaus yrityksen käyttämistä painotuotteista, sekä selvitys joutsenmerkitystä %-osuudesta. P6 Kuvien sähköinen tilaus Jos hakija tarjoaa kuvien sähköistä tilausta kouluvalokuvauksen tai vastaavan yhteydessä, annetaan 1 piste. Sähköinen tilaus valokuvausliikkeessä ei sisälly vaatimukseen Järjestelmän kuvaus. 1.1 Pisteyhteenveto Merkitse toiminnon pisteet ja tarkista että kokonaispistevaatimus täyttyy. Vaatimukset Valokuvaus -liike Keskuslaboratorio Koulukuvaus P1: Kemikaalinkulutus, kuva P2: Sähkönkulutus, kuva P3: Työympäristö, kuva P4: Hopeapäästö P5: Joutsenmerkityt painotuotteet P6: Sähköinen tilaus Maksimipistemäärä Vaaditut pisteet Yrityksen pisteet

13 Pohjoismainen ympäristömerkintä 9(17) 2 Laatu- ja viranomaisvaatimukset M1 Laatua koskevat vaatimukset Jos on kemiallisia tai mekaanisia toimintahäiriöitä, esimerkiksi lämpötilan säätöyksikössä tai kehityskoneessa olevissa pumpuissa, tai jos on tehty virheitä prosessinesteitä sekoitettaessa, filmien ja valokuvien valokuvauksellinen laatu voi heikentyä. Harjoittajan on tarkastettava kehitysprosessin laatu niin monta kertaa viikossa, kuin koneen- / kemikaalintoimittaja suosittelee, tai vastaavasti kehitettäessä esivalotettuja tarkastusliuskoja (koskee sekä kuvia että filmiä). Kehityksen laadun on oltava kemikaalin- / koneentoimittajan antamien toleranssien piirissä. Jos laatu ei ole toleranssien piirissä, harjoittajan on noudatettava saamiaan laitteiden säätöä koskevia ohjeita. Esimerkiksi taulukon muodossa oleva laatupäiväkirja, johon kirjoitetaan tarkastusliuskojen kehityksen päivämäärä, kehityksen tulokset ja mahdolliset tulosten pohjalta suoritetut säädöt tai vastaavia tietoja. M2 Viranomaisvaatimukset Harjoittajan on noudatettava sen maan lainsäädäntöä, myös työympäristö- ja -turvallisuusmääräyksiä, jossa kehitystä suoritetaan. Hakemuslomake täytettynä. M3 Palautusjärjestelmät Asiaan kuuluvia kansallisia tuotteiden ja pakkauksien palautusjärjestelmiä koskevia sääntöjä, lakeja ja/tai toimialakohtaisia sopimuksia on noudatettava niissä pohjoismaissa, joissa joutsenmerkittyä kehitystä markkinoidaan. Hakijan dokumentaatio liittymisestä olemassa olevaan kierrätystä / käsittelyä koskevaan sopimukseen. M4 Kirjaaminen ja vuosiyhteenveto Hakijalla on oltava alla mainitut tiedot sisältävä kirjanpito. Hakijan on käytettävä kirjanpidossa olevia tietoja kemikaalin- ja vedenkulutusta koskevan vuosiyhteenvedon laadintaan (haettaessa ensimmäistä kertaa riittää 3 kuukauden jakso). Harjoittajien, joiden kemikaalin- ja vedenkulutukset dokumentoi kemikaalin- / koneentoimittaja (tyypillisesti minilaboratorioita käyttävät valokuvausliikkeet), EI tarvitse pitää kirjaa eikä laatia vuositilitystä. Päiväkirjamateriaalin on oltava vuosiyhteenvedon laadinnan perustana ja sitä on säilytettävä luvan voimassaoloajan. Kerran vuodessa laaditaan vuosiyhteenveto viimeistään kesäkuussa sen jälkeen kun lupa on myönnetty ja koko luvan voimassaoloajan. Kriteereiden vaatimuksien laskelmien perustana on aina viimeksi laadittu vuosiyhteenveto.

14 10(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Seuraavien asioiden on käytävä ilmi vuosiyhteenvedosta: Vuoden määrät: Litrat nestemäisiä kemikaaleja Litrat lisättyä vettä prosessissa Neliömetrit kehitettyjä valokuvia Vuoden avainluvut Kemikaalin- ja vedenkulutus neliömetriä valokuvia kohti ja kemikaalin- ja vedenkulutus neliömetriä filmiä kohti Päiväkirjamateriaalia ei tarvitse lähettää hakemuksen yhteydessä, vaan sen on oltava hakijan hallussa niin, että se voidaan käydä läpi tarkastuskäynnin yhteydessä. Kirjaamiseen perustuvan vuosiyhteenvedon vertailu on lähetettävä ensimmäisen hakemuksen kanssa. Seuraavana vuonna vuosiyhteenvedon on vain oltava hakijan hallussa. Jos vuosiyhteenvedosta ilmenee, että harjoittaja ei enää noudata vaatimuksia, hakijan on välittömästi raportoitava tämä Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle poikkeuksena (katso liite 5b, poikkeamia koskevat menettelyohjeet). M5 Joutsenvastaava Yrityksessä on oltava henkilö, joka vastaa Joutsenvaatimusten täyttämisestä, sekä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään yhteydessä oleva henkilö. Organisaatiorakenne, josta ilmenevät yllä mainitut vastuuhenkilöt. M6 Koulutusta ja kulutuksen ylläpitoa koskevat vaatimukset Jos harjoittaja on valokuvausliikkeen hoitaja, jolla on koneen- / kemikaalintoimittajan antamat tiedot, jotka dokumentoivat kemikaalin- ja vedenkulutusta koskevan vaatimuksen, kehityskoneita hoitavan henkilön / hoitavien henkilöiden on suoritettava toimittajan tai vastaavan antama koneen oikean käytön koulutus. Vastaavasti on oltava huolto-ohjelmaa koskeva sopimus, joka takaa, että koneiden kemikaalin-, vedenja sähkönkulutus pysyy annettujen tietojen mukaisena. Kopio sopimuksesta siitä, miten koneen- / kemikaalintoimittaja tai vastaava antaa koulutuksen. Kopio sopimuksesta siitä, miten koneen- / kemikaalintoimittaja järjestää huolto-ohjelman ja mitkä toimenpiteet tähän sisältyvät. M7 Kirjallisia työohjeita ja kemikaalitietoja koskevat vaatimukset Jotta kemikaalien ja koneiden käsittely sujuisi mahdollisimman pienellä virheriskillä, käyttöpaikassa on oltava kaikkia kemikaaleja koskevat kirjalliset tiedot ja kehitysprosessin käsittelyä koskevat

15 Pohjoismainen ympäristömerkintä 11(17) kirjalliset työohjeet. Nämä ohjeet ja tiedot on oltava riippumatta siitä, järjestääkö koneen- / kemikaalintoimittaja kursseja kemikaalien ja koneiden käyttäjille. Jos harjoittaja saa uusia kemikaaleja tai koneita, tai jos tietoihin tulee muutoksia, hänen on päivitettävä käyttöpaikassa olevat tiedot ja ohjeet. Jokaisesta kemikaalista on oltava vähintään seuraavat tiedot, joiden on oltava kerättyinä yhteen paikkaan ja kaikkien kehitysprosessin kanssa työskentelevien henkilöiden käytettävissä: Toimittajan käyttöohjeet (käyttöturvallisuustiedotteet). Norjaksi: HMS-datablad. Näiden 16-kohtaisten toimittajan käyttöturvallisuustiedotteiden sisältö on mainittu kunkin maan työympäristölainsäädännössä Käyttöohjeet, joissa on lyhyt kuvaus aineen käyttötarkoituksesta, annostuksesta ja käytöstä muiden aineiden kanssa. Jokaista kehityskonetta kohti on oltava vähintään yhdet työohjeet, jotka on kerätty yhteen paikkaan, ovat kaikkien kehitysprosessin kanssa työskentelevien henkilöiden käytettävissä ja sisältävät seuraavat tiedot: Mitä kehityskonetta ohjeet koskevat. Käynnistykseen, käyttöön ja sulkemiseen liittyvät työvaiheet. Koneen huoltoon liittyvät työvaiheet. Jos harjoittaja saa uusia kemikaaleja tai kehityskoneita tai jos tapahtuu muutoksia olemassa olevissa kemikaaleissa tai kehityskoneissa käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen, harjoittajan on päivitettävä tiedot ja ohjeet ja säilytettävä niitä koko käyttöoikeuden voimassaoloajan. Tiedot ja ohjeet on voitava esittää Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle pyydettäessä. Kaikki toimittajan käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttöohjeet. Kaikki työohjeet. Jos harjoittajalla on sertifioitu ympäristöhallinta- tai laatujärjestelmä (ISO/EMAS tai vastaava), hänen ei tarvitse lähettää yllä mainittuja ohjeita. Tällöin on liitettävä mukaan kopio sertifikaatista. M8 Markkinointi Joutsenmerkkiä on markkinoitava ja käytettävä kappaleiden Joutsenmerkin muotoilu ja Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt mukaisesti. Markkinointihenkilöstöä on informoitava näistä säännöistä sekä ympäristömerkintäkriteereistä. Ketjuun kuuluvien valokuvausliikkeiden markkinointi on koordinoitava keskeisesti ketjulle. Valokuvausliikeketjun kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa Joutsenmerkki mainitaan, on kerrottava tarkasti, missä ketjun liikkeissä on ympäristömerkitty kehitys.

16 12(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kuvaus markkinointisuhteiden vastuunjaosta: Liite 3 täytettynä ja allekirjoitettuna. Allekirjoitettu vakuutus kriteerien tuntemisesta sekä Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt ym. (katso liite 3 Joustenmerkittyjen palvelujen markkinointi). Valokuvapussin ja/tai valokuvasuojuksen luonnos tai kopio, jossa on Joutsenmerkki ja siihen kuuluvat tekstit. Jos toimitetaan CD-levy, jolla on ympäristömerkityn kehityksen kehittämiä kuvia, on lähetettävä Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle myös näyte kyseisestä CD-levystä hakemuksen kanssa. Palvelun mahdollinen luonnos tai olemassa olevaa markkinointimateriaalia. M9 Hakemuksen dokumentaatio Kopio ympäristömerkkihakemuksesta sekä hakemuksen yhteydessä lähetettävän dokumentaation asiaja laskentamateriaalit (mukaan lukien testiraportit, alihankkijan asiakirjat ja vastaavat) on säilytettävä yhdessä. Tarkastetaan paikan päällä. M10 Lait ja määräykset Hakijan on varmistettava, että voimassa olevia turvallisuuteen, työympäristöön, ympäristölainsäädäntöön ja laitteistokohtaisiin ehtoihin / toimilupiin liittyviä määräyksiä noudatetaan joutsenmerkityn palvelun kaikissa tuotantopaikoissa. Jos vaatimusta ei täytetä, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi peruuttaa käyttöoikeuden. 3 Analyysit ja tarkastus 3.1 Tarkastus Ympäristömerkintäorganisaatio suorittaa tarkastusta "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän sääntöjen" mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että hakemusaineisto tarkastetaan kutakin vaatimusta koskevien dokumentaatio-ohjeiden mukaan. Suoritetaan tarkastuskäyntejä harjoittajan luona, jossa hakemusdokumentaatiota verrataan tarkastuspaikan tietoihin. Lisäksi suoritetaan jälkitarkastuksia (katso alla). Tarkastuskäynneissä tarkastetaan tyypillisesti seuraavat asiat: ovatko koneet hakemuksessa mainitut ovatko kemikaalit hakemuksessa mainitut löytyvätkö lakisääteiset turvallisuustarvikkeet, esim. silmänhuuhteluneste ja sen päiväys koneiden regenerointiasteiden säätö ja koneen rekisteröimä nykyinen kulutus (minilaboratoriot) koneen pumppujärjestelmän tarkkuus (minilaboratoriot) vaatimuksen M3 mukaiset kirjanpito (keskuslaboratoriot) laaduntarkastuksen kirjanpito

17 Pohjoismainen ympäristömerkintä 13(17) 3.2 Jälkitarkastus Jälkitarkastus voi käsittää kriteereiden kaikki vaatimukset ja sen laajuus voi olla suurempi tai pienempi. Vastuu tällaisen tarkastuksen suorittamisesta on ympäristömerkintäorganisaatiolla. Valokuvan kehityksessä on tyypillisesti kysymys seuraavista asioista: pyydetään harjoittajaa lähettämään viimeisen vuosiselvityksen ja/tai hopeamittausten yhteenvedon (keskuslaboratoriot) pyydetään harjoittajaa lähettämään viimeksi täytetyn jätteitä koskevan Liitteen 4. käynneillä tarkastetaan päivitetyt kemikaali- ja konetiedotteet käynneillä tarkastetaan laatukirjanpito, onko laaduntarkastus suoritettu pyydetään harjoittajaa lähettämään kopiot valituksista ja reklamaatioista käynneillä tarkastetaan, että harjoittajalla on hävitettyjen jätemäärien rekisteröintiä koskeva dokumentaatio tarkastetaan valvovien viranomaisten kanssa, onko harjoittajalla lainsäädännön noudattamiseen liittyviä ristiriitoja, ja onko keskuslaboratorioilla esimerkiksi asianmukaiset jätevesiluvat. Jos valokuvausliike kuuluu ketjua koskevaan lupaan, ja jos osoittautuu, että kyseisen valokuvausliikkeen kehitys ei täytä vaatimuksia, ketju menettää oikeuden käyttää ympäristömerkkiä. Tämä pätee, vaikka ketjun muiden liikkeiden ympäristömerkitty kehitys täyttäisi vaatimukset. 3.3 Hopean analyysi Hopeamittaukset eivät koske valokuvausliikkeitä ja vastaavia, koska näiden on kerättävä kaikki jätevesi. Näytteenotto on suoritettava suhteessa virtaukseen vähintään kolmen vuorokauden ajan kerran kuussa. Edustava osa jätevedestä kerätään jatkuvasti viemäripäästön yhteydessä. Näytteenottoaikana päästetyn jäteveden kokonaismäärä on rekisteröitävä virtausmittarilla. Lisäksi on rekisteröitävä näytteenottoaikana kehitetyt filmin ja paperin neliömetrimäärät. Näytteenotto on suoritettava pätevästi ja näytteitä on käsiteltävä niin, että hopea stabiloituu eikä ole adsorboituneessa, kolloidisessa eikä suspendoidussa muodossa. Tämän voi esimerkiksi saavuttaa antamalla hopean muodostaa kompleksin syanidin kanssa. Tähän tarvittavia menetelmiä löytyy näistä lähteistä: Bestämning av silver i sköljvatten från fotografisk verksamhet, Naturvårdsverket rapport nr. 4200, juni 1993 Sølv i spildevand i Nyt fra Reflab 1998/1, Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske analyser, DHI Institut for vand og miljø. Ympäristömerkintäorganisaation tarkastajien käytettävissä on oltava perustiedot käyttöoikeuden voimassaoloaikana.

18 14(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Testaus- / analyysilaboratorion on oltava puolueeton ja pätevä, sen on täytettävä standardin EN 45001/DS/EN/ISO/IEC mukaiset yleiset vaatimukset tai oltava virallinen GLP-hyväksytty analyysilaboratorio. Hakija vastaa dokumentaatiosta ja analyysikustannuksista. Harjoittajan laboratorio voidaan hyväksyä suorittamaan nämä analyysit, jos viranomaiset päästetään valvomaan näytteenottoa ja analyysiprosessia. Harjoittajan laboratorio voidaan myös hyväksyä, jos se kuuluu laadunvalvontajärjestelmään, johon sisältyvät näytteenotot ja analyysit ja joka on sertifioitu ISO 9001:n tai ISO 9002:n mukaisesti. Hopean analyysi on suoritettava atomiabsorptiolla yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Katso esimerkiksi Dansk Standard DS 259 Vandundersøgelse. Metal ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme. Almene principper og retningslinier. Vastaavat ruotsalaiset standardit ovat SS ja SS Analysoidun hopeapitoisuuden milligrammoissa per litra vettä (mg/l), päästetyn kokonaisvesimäärän litroissa (l) ja filmin ja paperin kokonaispintojen neliömetreissä (m 2 ) tuloksen perusteella lasketaan hopeamäärän arvo yksiköllä milligrammaa hopeaa per neliömetri filmiä ja kuvaa (mg Ag/m 2 ). Markkinointi Joutsenmerkki on tavaramerkki, joka on erittäin hyvin tunnettu ja luotettu pohjoismaissa. Joutsenmerkittyä tuotetta tai palvelua voi hyödyntää markkinoinnissa käyttöluvan voimassaoloajan. Joutsenmerkki on sijoitettava niin, että ei synny epäselvyyttä siitä mitä ympäristömerkintä tarkoittaa ja siten, että merkki osoittaa selvästi mikä palvelu tai tuote on ympäristömerkitty. Esimerkiksi valokuvausliike, jossa vain osa kehityskoneista kuuluu käyttöoikeuden piiriin, ei voi markkinoida itseään joutsenmerkittynä valokuvausliikkeenä. Tässä tapauksessa on käytävä selvästi ilmi, että vain käyttöoikeuden piiriin kuuluvasta kehityskoneesta tulevat tuotteet ovat joutsenmerkittyjä. Samoin vain käyttöoikeuden piiriin kuuluvista kehityskoneista tulevia kuvia voi markkinoida joutsenmerkittyinä, esim. paperikuoressa olevalla logolla. Lisää markkinointisäännöistä on luettavissa asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio.

19 Pohjoismainen ympäristömerkintä 15(17) Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkin ja lupanumeron sekä lisätekstin muodon on oltava seuraava: Lisätekstin tulee olla yksi seuraavista: Suomi: Digitaalinen valokuvankehitys Tanska: Digital Fotofremkaldelse Ruotsi: Digital Fotoframkallning Norja: Digital Fotofrekalling Islanti: Digital Framköllunarþjónusta Englanti: Digital Photgraphic Developmenet Service Lisätietoja löytyy Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöistä päivätty 22. kesäkuuta 2011 tai uudempi versio. Joutsenmerkkiä voi käyttää käyttöoikeuden piiriin kuuluviin kehityskoneisiin tai niiden yhteydessä. Sen voi laittaa paperikuoriin ja/tai suojuksiin, joissa valokuvat toimitetaan. Se voi olla myös käyttöoikeuden piiriin kuuluvaa kehityspalvelua myyvien valokuvausliikkeiden tai muiden kylteissä, julisteissa tai vastaavissa. Jos harjoittaja toimittaa muuta kuin valokuvauspaperilla olevia kuvia (esim. CD-ROM:illa), on käytävä selvästi ilmi, että vain paperikuvat ympäristömerkitään. Lisäksi luvanhaltijat voivat markkinoida palvelua ilmoituksilla ja mainoksilla erilaisissa medioissa ja myyntimateriaalin yhteydessä. Huolimatta Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöissä olevista ohjeista alla olevan lisätekstin on myös käytävä ilmi markkinoinnissa.

20 16(16) Pohjoismainen ympäristömerkintä Markkinoinnin yhteydessä käytettävän lisätekstin tulee olla yksi seuraavista: Suomi: Pohjoismainen Ympäristömerkki Joutsenmerkki takaa korkean ympäristövaatimustason. Alhainen kemikaalien ja sähkön kulutus valokuvan kehityksessä. Tanska: Det nordiske Miljomaerke Svanen giver granti for en hoj miljostadard. Fotofremkaldelse med lavt forbrug af kemikalier og el. Ruotsi: Det nordiska miljömärket Svanen ger garanti för en hög miljöstandard. Fotoframkallning med låg el- och kemikalieförbrukning. Norja: Det nordiske miljomerket Svanen gir garanti for en hoy miljostandard. Fotofremkalling med lavt forbruk av el of kjemikalier. Islanti: Norræna umhverfismerkið Svanurinn tryggir umhverfisvæna þjónustu. Framköllunarþjónusta þar sem efna- og raforkunotkun er í lágmarki. Englanti: The Nordic Swan ecoalbel provides a guarantee of a high environmental standard. Photographic development services with a low consumption of chemicals and electricity. Kriteereiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kriteerit digitaaliselle valokuvankehitykselle 19. lokakuuta 2007 ja se on voimassa 30. joulukuuta 2012 saakka. Uusi versio on 2.0. Sihteeristöpäällikkökokous päätti 15. marraskuuta 2011 pidentää kriteereitä 31. maaliskuuta 2013 saakka. Uusi versio on 2.1 Sihteeristöpäällikkökokous päätti 21. maaliskuuta 2012 pidentää kriteereitä 31. joulukuuta 2013 saakka. Uusi versio on 2.2. Sihteeristöpäällikkökokous päätti 15. marraskuuta 2012 pidentää kriteereitä 30. kesäkuuta 2014 saakka. Uusi versio on 2.3. Sihteeristöpäällikkökokous päätti pidentää kriteereitä 31. joulukuuta 2014 saakka. Uusi versio on 2.4 Joutsenmerkin käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin palvelu tai tuote täyttää vaatimukset tai kunnes kriteereiden voimassaolo päättyy. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi kriteereiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia ja/tai pidentää voimassaoloaikaa. Nämä muutokset eivät vaikuta jo voimassaolevaan lupaan. Kriteereitä voidaan pidentää tai tarkentaa, Pohjoismainen ympäristömerkintä ilmoittaa luvanhaltijoille viimeistään 1 vuosi ennen kriteereiden voimassaoloajan päättymistä tulevista merkintävaatimuksista.

21 Pohjoismainen ympäristömerkintä 17(17) Tulevat kriteerit Seuraavan kriteerin tarkistuksen yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä arvioi mahdollisuutta: asettaa erilliset vaatimukset ja erilaiset vaatimustasot valokuvausliikkeille ja keskuslaboratorioille

22

23 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(4) Liite 1 Määritelmät ja sanojen selitykset Hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin muodossa olevat jätteet Kaikki valokuvauspaperi ja filmi ja näiden jätteet, joissa on hopeaa ja joita harjoittaja ei käytä tuotantoonsa eikä itse käsittele hopean tai vastaavan kierrätystä varten. Jätekemia Kaikki kemikaalit (määritelmä kappaleessa 2.1) ja huuhteluvesi, joita harjoittaja ei enää käytä, kierrätä kehitysprosessissa eikä käsittele kierrätystä varten. Jätekemia voi olla nesteen ja lietteen muodossa, käytettyä ioninvaihtomassaa, käytettyjä suodattimia, käsiteltyä hopeaa, kiinteitä kemikaalijätteitä, joita ei tarvita enää, tai vastaavaa. Digitaaliset kuvat (Analogiset kuvat) Kuvien sähköinen tilaus Digitaalisesta mediasta tulevat kuvat: Digitaalikamera, muistikortti, CD, sähköpostin ja internetin kautta tulevat kuvat jne. Valotettu perinteisellä kameralla filmille. Asiakas voi valita kuvia sähköisen median, kuten internetin, kautta tai liikkeiden kortinlukija-automaateista ennen kuin kuvat kehitetään paperille. Filmi Materiaali, jossa analogiset kuvat ovat ennen kuin ne tulevat valokuvauspaperille. Valokuvauspaperi Materiaali, jossa valmiit kuvat ovat. Se voi olla paperia, muovia tai näiden yhdistelmiä

24 2(4) Kehityskone Pohjoismainen ympäristömerkintä Digitaalinen valokuvan kehitys081/2.4 Yksikkö tai kone, jossa kehitysprosessi tapahtuu. Kehitysprosessi Tapahtuu yksikössä tai koneessa, jossa filmi tai valokuvat kehitetään. Valokuvausliikkeissä näitä yksiköitä sanotaan minilaboratorioiksi. Keskuslaboratorioissa tämä on prosessilinjan yksikkö. Kehitysprosessi käsittää useilla kemikaaleilla tapahtuvan käsittelyn lisäksi myös vesihuuhtelun ja kuivauksen. Kehityspalvelu Palvelu, jossa tehtävänä on 1) vastaanottaa asiakkaalta valotettuja filmejä, kuvia sisältäviä levykkeitä tai muista medioista tulevia kuvia 2) kehittää kuvat näistä lähtökohdista 3) toimittaa valmiit kuvat asiakkaalle. Kemikaalit / kemia Käsittävät tässä nestemäiset tai kiinteät kehitysprosessissa käytettävät aineet (esim. kehitysnesteet, valkaisukiinnite, stabilisaattorit / huuhtelukemikaalit ym. valokuvauskemikaalit, antistaattiset aineet ja säilöntäaineet). Näihin kemikaaleihin kuuluvat myös kemikaalit, joita lisätään käyttöliuosten kierrätyksen yhteydessä. Tarkoituksena voi olla puhdistaa tai palauttaa alkuperäinen toiminta ja korvata nesteen kemikaalimenetystä (esiintyy keskuslaboratorioissa). Tähän eivät kuulu kemikaalit, joita käytetään hopean saostukseen / poistamiseen ja muuhun poistettavien valokuvausnesteiden puhdistukseen.

25 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(4) Suljettu annostus Tarkoittaa, että koneen luona annostelua suorittava henkilö ei pääse kosketukseen kemikaalien kanssa. Tämän voi saavuttaa esim. kasettien avulla (esiintyy minilaboratorioissa) tai pumppaamalla nesteen koneeseen (esiintyy tyypillisesti keskuslaboratorioissa). Tulostimet ilman hopeapohjaista tekniikkaa Tulostin/kone, joka ei käytä hopeapohjaista kehitystä tulostuksessa. Sen sijaan nämä koneet käyttävät esim. laseria / valodiodeja, mustesuihku- tai matriisitekniikkaa. Standardisoitu sähkönkulutus Standardisoitu sähkönkulutus on kehityskoneen tuotannon aikainen kulutus. Se on mitattava sähkömittarilla huoneenlämmössä (18 22 C) keskiarvona vähintään 30 minuuttia täydessä tuotannossa koneen ollessa jo lämmitetty. Tiedon siitä, montako filmiä tai vastaavaa kone pystyy kehittämään tunnissa (= täysi tuotanto) saa koneen toimittajalta. Tämän tiedon on näin ollen vastattava mittausjakson aikana kehitetyn kyseisen tyyppisen filmin lukumäärää per aikayksikkö. Hopeapitoisuus Hopeapitoisuus lasketaan vuosikeskiarvona mg:ssa hopeaa per neliömetri filmiä, vrt. kpl Kappaleessa on tiedot siitä, miten näytteenotto ja analyysi on suoritettava. Hopeamittausten vertailu ja tulokset on annettava vuosittain ja siinä on oltava analyysilaboratorion kuukausittaiset hopean analyysitulokset, näytteenottoajan prosessijäteveden määrä ja kehitettyjen

26 4(4) Harjoittaja Pohjoismainen ympäristömerkintä Digitaalinen valokuvan kehitys081/2.4 kuvien ja filmien määrä neliömetreissä. Tulos on annettava hopean määränä prosessijätevedessä milligrammoissa per litra (mg Ag/l) ja milligrammoissa per neliömetri (mg Ag/m²) jokaista kuukautta kohti ja prosessijätevedessä olevan hopean määrän vuosikeskiarvona (huomaa että vaatimus koskee vain neliömetrejä). On näissä kriteereissä kehityspalvelua suorittava yritys. Vesi Vesijohtovesi, jota kehitysprosessissa käytetään kemikaalien mahdolliseen ohentamiseen, ja vesi, jota mahdollisesti käytetään kehitysprosessissa huuhteluvetenä. Palvelu Näissä kriteereissä valokuvauspalvelu, johon hakija haluaa ympäristömerkin.

27 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(2) Liite 2 Kemikaalien ja materiaalin toimittajan selvitykset Käytettävä haettaessa valokuvan kehityksen ympäristömerkintää. Lausunto koskee seuraavaa tuotetta/seuraavia tuotteita: Kemikaalien toimittajat ja koneiden puhdistusaineiden toimittajat: Onko tuotteeseen lisätty kromaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty metyyliglykolia tai sen asetaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty etyyliglykolia tai sen asetaatteja? Kyllä Ei Onko tuotteeseen lisätty tiovirtsa-ainetta? Kyllä Ei Valokuvapaperin ja filmin toimittajat: Onko valokuvapaperi/diakuva valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältääkö se sitä? Kyllä Ei Onko filmi, joka mahdollisesti toimitetaan joutsenmerkittyinä kehitettyjen kuvien kanssa, ja sen pakkaus (kotelo/filmirasia ja -kasetti), valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältääkö se sitä? Kyllä Ei Kuvien ja filmien pakkausten toimittajat Ovatko kuvien pakkaukset (valokuvapussit/mapit ja kuvakotelot sekä etiketit ja teipit) ja kehitetyn filmin muovitaskut valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältävätkö ne sitä? Kyllä Ei

28 2(2) Pohjoismainen ympäristömerkintä Diakuvien kehysten toimittajat Onko diakuvien kehykset valmistettu klooripohjaisesta muovimateriaalista tai sisältävätkö ne sitä? Kyllä Ei Pvm.: Yritys: Vastaavan allekirjoitus Nimen selvennys

29 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(1) Liite 3 Ympäristömerkittyjen palvelujen markkinointi Vahvistamme täten, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu Pohjoismaisen tuotteiden ympäristömerkinnän säännöissä. Vakuutamme täten, että sen palvelun markkinointi, johon lupaa haetaan, tulee tapahtumaan näiden sääntöjen mukaisesti. Vakuutamme, että huolimatta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöissä olevista ohjeista kriteereiden kappaleessa Joutsenmerkin muoto oleva lisäteksti tulee myös olemaan esillä markkinoinnissa. Vahvistamme, että tunnemme digitaalisen valokuvan kehityksen ympäristömerkinnän kriteerit. Vakuutamme, että yrityksemme kaikki henkilöt, jotka markkinoivat ympäristömerkittyä palvelua, saavat tiedot digitaalisen valokuvan kehityksen ympäristömerkinnän kriteereistä sekä Pohjoismaisen tuotteiden ympäristömerkinnän säännöistä. Olemme valokuvausliikeketju ja vakuutamme, että kaikki markkinointi koordinoidaan keskitetysti Emme ole valokuvausliikeketju. Pvm.: Yritys: Yhteyshenkilö Puh. Markkinointivastaava Puh. Henkilöstön vaihtuessa on lähetettävä uusi vakuutus ympäristömerkintäjärjestölle.

30

31 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(2) Liite 4 Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely Jätetyyppi Hopea- ei hopeapitoinen Esiintyy suorittajalla Hävitetään seuraavan jätetyypin kanssa* Määrä* * vuosi Kuljetus- yritys Loppukäsittelijä Hopeantalteenottoaste*** Kehite ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Valkaisukemia ja huuhtelu ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Kiinnite ja valkaisukiinnite hopeapitoinen Kyllä Ei Stabilisaattorikemia ja huuhteluvesi hopeapitoinen Kyllä Ei Käytetyt suodattimet hopeapitoisia Kyllä Ei Käytetyt suodattimet ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Kehityskoneen puhdistuksesta/tyhjennyksestä tuleva liete Kehityskoneen puhdistuksesta/tyhjennyksestä tuleva liete hopeapitoinen Kyllä Ei Ioninvaihdinmassa hopeapitoinen Kyllä Ei ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Ioninvaihdinmassa ei hopeaa Kyllä Ei ei tarvita Muokattu hopea (metallinen) hopeapitoinen Kyllä Ei ei tarvita Hopeapitoinen paperi ja filmi hopeapitoinen Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei *) Ilmoita tähän, hävitetäänkö kyseistä jätetyyppiä muun kaavakkeessa olevan jätetyypin kanssa. Mainitse siinä tapauksessa toinen tyyppi. **) Määrää ei tarvitse täyttää ensihakemuksen yhteydessä. Jos on vaikea laskea ei-nestemäisten ryhmien määriä, nämä voidaan arvioida.

32 2(2) Pohjoismainen ympäristömerkintä ***) Ilmoita tähän, paljonko hopeaa prosenteissa kyseisen jätetyypin koko hopeamäärästä loppukäsittelijä kierrättää. Pvm.: Yritys: Vastaavan allekirjoitus: Nimen selvennys:

33 Pohjoismainen ympäristömerkintä 1(5) Liite 5a Yleiset vaatimukset valokuvausliikkeille ja vastaaville Tämä lomake koskee valokuvausliikkeiden kehityksen ympäristömerkinnän yleisiä vaatimuksia. Jos ympäristömerkintä koskee keskuslaboratoriota tai vastaavaa, on käytettävä liitteessä 5b olevaa lomaketta. Yksittäinen valokuvausliike, jossa on oma kehitys. Valokuvausliikeketju, johon kuuluu liikettä, jotka on ympäristömerkittävä. Liikkeiden kokonaislukumäärä:. Alkuperäisen hakemuksen kopion sijainti ja mahdolliset muut hakemukseen liittyvät perusteet: Laadunvalvonnan kirjanpidon sijainti (katso kohta 4): Valokuvausliikeketjut Valokuvausliikkeiden toimenpiteet pätevät keskitetysti ketjutasolla. Tämän lisäksi valokuvausliikeketjun on luotava vastaavat toimenpiteet kaikissa luvan piiriin kuuluvissa liikkeissä. Kunkin liikkeen ympäristömerkintävastaavan on allekirjoitettava nämä toimenpiteet. Toimenpiteet on laadittava siten, että ketjun yhteydenpito Pohjoismaiseen ympäristömerkintään tapahtuu ketjun yhteyshenkilön kautta. Kaikki liikkeiden allekirjoittamat lomakkeet löytyvät liitteenä (mainitse liitteen numero) alla oleviin toimenpiteisiin. Yksittäinen valokuvausliike Jos yksittäinen valokuvausliike itse dokumentoi kemikaalien ja veden kulutuksensa, sen on luotava samat toimenpiteet kirjanpidolle, joka koskee keskuslaboratorioita liitteessä 5b. Dokumentoi itse kemikaalien ja veden kulutuksensa Saa dokumentoinnin kemikaalien/koneen toimittajalta

34 2(5) Pohjoismainen ympäristömerkintä 1. Organisaatio Kirjoita lyhyesti, missä määrin kohdassa 2 mainitut vastaavat henkilöt on sijoitettu eri osastoihin/yksiköihin ja miten nämä osastot on siinä tapauksessa organisoitu keskenään. Tähän voidaan mahdollisesti liittää organisaatiosuunnitelma, jossa on vastaavat tiedot. 2. Ympäristömerkinnän vastuuhenkilöt Yksittäinen valokuvausliike: Valokuvausliikkeen yhteyshenkilön nimi: Markkinointivastaavan nimi: Laatuvastaavan nimi: Valokuvausliikeketju (vastuu koskee ketjutasoa): Valokuvausliikkeen yhteyshenkilön nimi: Markkinointivastaavan nimi: Ympäristövastaavan nimi: Laatuvastaavan nimi: On tehtävä luettelo niistä ketjun valokuvausliikkeistä, jotka kuuluvat luvan piiriin. Luettelossa on oltava jokaisen valokuvausliikkeen osoite, puhelinnumero ja nimi sekä kunkin liikkeen ympäristömerkintävastaavan nimi. Luettelossa on myös ilmoitettava, mitä kehityskoneita ja mitä kemikaaleja käytetään. Luettelo on liitteenä (mainitse liitenumero) alla oleviin toimenpiteisiin. 3. Odottamattomien poikkeamien, reklamaatioiden/valituksien ja suunniteltujen muutoksien dokumentointia, käsittelyä ja raportointia koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että joutsenmerkkivaatimukset täytetään poikkeus-, reklamaatio- ja muutostapauksissa.

35 Pohjoismainen ympäristömerkintä 3(5) Toimenpiteet kattavat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaiken kehityksen. Yhteyshenkilö vastaa odottamattomien poikkeuksien ja suunniteltujen muutoksien dokumentoinnista ja käsittelystä sekä kaikesta Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle tapahtuvasta raportoinnista. Vastuu voidaan delegoida muille. (nimi) vastaa reklamaatioiden/valituksien dokumentoinnista ja käsittelystä. Vastuu voidaan delegoida muille. Muutokset Suunniteltaessa muutoksia joutsenmerkin alkuperäiseen hakemukseen yhteyshenkilön on tiedusteltava Pohjoismaiselta ympäristömerkinnältä kirjallisesti ennen kuin muutos tehdään. Kyseessä voi olla esimerkiksi kehityskoneen vaihto, kemikaalien vaihto, jätteiden käsittelyä koskevat muutokset tai lainsäädännön muutokset. Yhteyshenkilö ratkaisee, vaikuttaako muutos kriteerien noudattamiseen. Yhteyshenkilö ilmoittaa Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle, mitä muutokseen sisältyy ja miten se vaikuttaa ympäristömerkintävaatimuksiin. Tämän lisäksi yhteyshenkilö liittää mukaan täytetyn ja allekirjoitetun luvan muutosta/laajennusta koskevan hakemuslomakkeen. Muutos toteutetaan vasta, kun Pohjoismaiselta ympäristömerkintä on hyväksynyt muutoksen. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että kaikki asiaa koskeva kirjeenvaihto dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Poikkeamat Jos tapahtuu odottamattomia poikkeamia, jotka vaikuttavat siihen, missä määrin ympäristömerkkikriteerejä noudatetaan, yhteyshenkilö ilmoittaa Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle kirjallisesti heti, kun poikkeus on tapahtunut. Yhteyshenkilö ratkaisee ensin, vaikuttaako poikkeama kriteerien noudattamiseen vai ei. Yhteyshenkilön on kuitenkin aina lähetettävä poikkeamaraportti, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä kehottaa häntä siihen. Poikkeamaraportissa on kuvaus siitä, mitä poikkeamaan sisältyy, selvitys poikkeaman laajuudesta, selvitys siitä, miten poikkeus on tapahtunut, kuvaus siitä, mitä on tehty poikkeaman poistamiseksi ja suunnitelma vastaavien poikkeamien ennalta ehkäisemiseksi. Jos suunnitelmaan sisältyy muutoksia alkuperäiseen hakemukseen, yhteyshenkilö käsittelee tätä samoin kuin suunniteltua muutosta. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että kaikki asiaa koskeva kirjeenvaihto dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Reklamaatiot Kirjallisissa reklamaatio-/valitustapauksissa vastuuhenkilö vastaa valituksen tekijälle. Vastauksessa on oltava selvä kannanotto reklamaatioon/valitukseen, mahdollisesti ilmoitus korvauksesta ja asiallinen perustelu ratkaisuun. Vastaava henkilö huolehtii siitä, että kaikki kirjalliset reklamaatiot/valitukset dokumentoidaan ja säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa. Jos reklamaatio aiheuttaa muutoksia sisäiseen työskentelytapaan, yhteyshenkilölle ilmoitetaan.

36 4(5) Pohjoismainen ympäristömerkintä 4. Laadunvalvontaa koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa luotettava käyttö, laadukkaat kuvat ja siten ympäristömerkintävaatimusten jatkuva noudattaminen. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä: Laatuvastaava vastaa laaduntarkkailun toteutuksesta. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö vastaa ympäristömerkkivaatimusten noudattamisen jatkuvasta tarkkailusta tarkastuksilla, joita suoritetaan laaduntarkastuksen perusteella. Laatuvastaava huolehtii siitä, että tarkastusliuskat kehitetään ympäristömerkinnän piiriin kuuluville kehityskoneille. Hän huolehtii myös siitä, että tarkastusliuskat lähetetään kehitykseen, ja hänen on noudatettava hänelle lähetettyjä kehityskoneiden tarkistusohjeita. Laatuvastaava pitää laatukirjanpitoa kaikkien tarkastusliuskojen antamista tuloksista ja kaikista suoritetuista tarkastuksista. Laatukirjanpidon tiedot säilytetään ympäristömerkkiluvan voimassaoloajan. Laatuvastaava ilmoittaa jatkuvasti yhteyshenkilölle kaikista suoritetuista tarkastuksista. Yhteyshenkilö tutkii, aiheuttaako tarkastus hakemukseen liittyviä muutoksia ja noudatetaanko ympäristömerkkikriteerejä jatkuvasti. Jos ei noudateta, muutosta käsitellään poikkeuksena (katso kohta 3). 5. Koulutusta ja huolto-ohjelmaa koskevat toimenpiteet Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa kehityskoneiden oikea käyttö ja huolto. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä. Laatuvastaava vastaa siitä, että kehityskoneiden käyttäjät saavat koneiden toimittajalta oikean käytön koulutusta sekä että huolto-ohjelma toteutetaan. Vastuu voidaan delegoida muille. Laatuvastaava varmistaa, että kaikki kehityskoneiden käyttäjät ovat saaneet koulutusta koneiden/kemikaalien toimittajalta. Hän tarkastaa, että koneiden/kemikaalien toimittaja noudattaa huoltosopimusta sekä varmistaa, että mahdollinen sisäisesti suoritettava huolto toteutetaan. 6. Kirjallisten työohjeiden ja kemikaalitietojen päivitystä koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa kehityskoneen/-koneiden oikeaa käyttöä ja kemikaalien käsittelyä koskevien tietojen päivitys ja helppo saatavuus. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea kehitystä. Laatuvastaava vastaa työohjeiden ja kemikaalitietojen päivityksestä. Hän vastaa myös siitä, että nämä ovat aina helposti saatavilla kehityskoneiden käyttäjille. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että laatuvastaavalle ilmoitetaan, mitkä päivitykset tämän on suoritettava. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö ilmoittaa laatuvastaavalle suoritettavista päivityksistä suunniteltujen muutoksien, poikkeamien ja reklamaatioiden/valituksien perusteella (katso kohta 3).

37 Pohjoismainen ympäristömerkintä 5(5) Laatuvastaava päivittää työohjeet ja kemikaalitiedot yhteyshenkilön antamien tietojen perusteella ja muuten tarvittaessa. Laatuvastaava säilyttää päivitettyjä ohjeita ja tietoja alkuperäisen hakemuksen kanssa luvan voimassaoloajan. Laatuvastaava varmistaa, että ajankohtaiset työohjeet ja kemikaalitiedot ovat helposti saatavilla kehityskoneen/-koneiden käyttäjille. 7. Jätemäärien rekisteröintiä koskevat toimenpiteet Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että liitteessä 4 'Jätekemikaalien ja hopeapitoisen valokuvauspaperin ja filmin käsittely' oleva jätteenkäsittelysuunnitelma on jatkuvasti päivitettynä, sekä että vuoden nestemäiset jätemäärät rekisteröidään siten, että ympäristömerkintävaatimuksia noudatetaan. Toimenpiteet koskevat valokuvausliikkeen/-liikkeiden kaikkea jätteen muodostamista. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että liitteessä 4 oleva jätteenkäsittelysuunnitelma pysyy päivitettynä, ja että nestemäisten jätekemikaalien vuotuiset määrät rekisteröidään. Vastuu voidaan delegoida muille. Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että vähintään kerran vuodessa tehdään yhteenveto ainakin nestemäisten jäteryhmien määristä, jotka on kirjoitettu alkuperäisen hakemuksen jätteenkäsittelyn kaavioon. Määriä koskevat tiedot perustuvat jätteiden vastaanottajilta saatuihin vuoden laskuihin tai yhteenvetoon. Yhteyshenkilö kirjoittaa tiedot lomakkeeseen siten, että tästä tulee yksi kutakin vuotta koskeva versio. Vuotuisia lomakkeita säilytetään alkuperäisen hakemuksen kanssa niin kauan kun ympäristömerkkilupa on voimassa. Pvm.: Suorittajan nimi: Vastaavan allekirjoitus Nimen selvennys Henkilöstön vaihtuessa on lähetettävä uusi vakuutus Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle.

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita 18.11.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 12.10.2007 Tekijän nimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Harri Lahenius Laatijaroolin

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: KAUHAVAN KAUPUNKI Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen 5 Vakuudet

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI 1. KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 19.4.2016 36 Hyväksytty:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot