Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio lokakuuta joulukuuta 2015

2 Tiivispaperit 049, versio toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? 2 Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? 2 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? 3 Hakemusohje 3 Joutsenmerkkivaatimukset 3 1. Hakijaa koskevat vaatimukset Hakemuksen sisältö Tuotetiedot Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä Viranomaisten asettamat vaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 5 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Tuotantotekniikka Käyttöominaisuudet Pakkaus Jalostuksessa käytettävät kemikaalit Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi Jätteet Viranomaisvaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 8 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Paperin tiedot 9 Rekisteröinti 10 Ympäristömerkin ulkoasu 10 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika 11 Sanojen selityksiä 11 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Liite 2 Ympäristö- ja laadunvarmistus Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin - Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Tanska Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Puh Fax Sähköposti: Suomi Ympäristömerkintä PL 489 FIN HELSINKI Puh Sähköposti: Norja Miljømerking Norge Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 OSLO Puh Fax Sähköposti: Ruotsi Miljömärkning Sverige SE STOCKHOLM Puh Fax Sähköposti: Islanti Norræn Umhverfismerking á Islandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-128 REYKJAVIK Puh Fax Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Tämä on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta Svanmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Paperituotteiden ympäristömerkintä Paperituotteiden ympäristömerkintä käsittää monia erilaisia vaatimuksia, joista useimmat liittyvät massan ja paperin valmistukseen. Perusmoduuli (Paperituotteet Perusmoduuli) sisältää metsänhoitoon, energiankulutukseen sekä massa- ja paperituotannon jätteisiin liittyviä vaatimuksia. Kemikaalimoduuli (Paperituotteet Kemikaalimoduuli) sisältää massan ja paperin tuotannossa käytettäviä kemikaalivaatimuksia. Tiivispaperit - Lisämoduuli sisältää kaikki tiivispapereita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset esim. ympäristömerkittyä tiivispaperia ei saa valmistaa kierrätyskuiduista. Jos tiivispapereille ei ole erityisiä vaatimuksia, sovelletaan perus- ja kemikaalimoduulin vaatimuksia. Jotta tiivispaperille voidaan myöntää ympäristömerkki, sen tulee täyttää tämän asiakirjan vaatimukset sekä soveltuvat perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset. Paperituotteille on olemassa seuraavat moduulit: Perusmoduuli Kemikaalimoduuli Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Tiivispaperit (voi- ja leivinpaperit) Lisämoduuli Kirjekuoret Lisämoduuli Painopaperit Lisämoduuli Pehmopaperit - Lisämoduuli Seuraava lisämoduuli valmistuu lähivuosina: Pakkauspaperit Lisämoduuli Lisämoduulien vaatimukset voivat olla tiukempia tai vähemmän tiukkoja kuin perus- ja kemikaalimoduulien vaatimukset. Jos vaatimustasot ovat erilaisia, noudatetaan lisämoduulien vaatimuksia. 1(13)

4 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki on ympäristömerkki, jolle on asetettu täsmälliset vaatimukset. Ympäristömerkitty tiivispaperi kuuluu tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin, ja Joutsenmerkki osoittaa, että tuote täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Kriteereitä laadittaessa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, ja niissä otetaan huomioon tuotanto, käyttö sekä jätteenkäsittely. Myöntämisperusteissa painotetaan sertifioidun metsätalouden raaka-aineiden käyttöä, ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä käyttöä, vesi- ja ilmapäästöjen vähäisyyttä sekä alhaista energiankulutusta. Jotta tuotteelle voidaan myöntää Joutsenmerkki, perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperi - Lisämoduuli vaatimusten tulee täyttyä. Kriteereitä noudattamalla tuottajat voivat vaikuttaa kestävän yhteiskunnan kehitykseen. Joutsenmerkki kertoo resurssien tehokkaasta käytöstä sekä ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien hyödyntämisestä. Pohjoismainen ympäristömerkintä on tarkastanut tuotteissa käytettävät raaka-aineet. Paperituotteet saavat sisältää vain ympäristön kannalta parhaita raaka-aineita. Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? Joutsenmerkki on tasovaatimuksia sisältävä kriteeri. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon. Ympäristövaikutukset ovat monimutkaisia, ja joillakin alueilla ne ovat näkyvissä vasta pitkän ajan kuluttua. Joutsenmerkki on hyvä apu ympäristötyössä. Joutsenmerkin kriteereissä asetetaan vaatimuksia myös laadulle ja kierrätykselle. Joutsenlupaa voidaan pitää laadun takeena. Joutsenmerkki kertoo julkisen ja yksityisen sektorin ostajille, että tuotteen valmistaja ottaa ympäristöasiat huomioon. 2(13)

5 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? Joutsenmerkki voidaan myöntää tiivispapereille, kuten voi- ja leivinpapereille sekä niistä valmistetuille tuotteille. Tiivispapereita käytetään myös leivonta- ja paistopusseissa, piirustuspapereissa sekä ruokapakkausten sisäpakkausten rasvankestävinä tiivispapereina. "Grease release" -paperit sisältyvät tuoteryhmään. Läpinäkyvät kirjekuorten ikkunapaperit eivät sisälly tuoteryhmään. Vaatimukset eivät kata muita paperituotteita kuten pakkauspaperia ja -kartonkia, mainos-, lehti- tai talouspaperia eikä paino-, kirjoitus- tai kopiointipapereita. Hakemusohje Hakijan tulee täyttää pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivuilta löytyvä (Suomessa hakemuslomake jokaiselle tuotteelle, jolle ympäristömerkintää haetaan. Hakemuslomake sekä kirjallinen dokumentaatio, joka osoittaa, että tuote täyttää perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperit Lisämoduulin vaatimukset, tulee toimittaa sen maan ympäristömerkintäsihteeristölle, jossa tuote valmistetaan tai jossa sitä myydään. Luvanhaltijan tulee säilyttää kopio kaikista hakemusasiakirjoista ja esittää ne pyydettäessä. Lisäksi hakijan tulee tuntea julkaisu "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" ( Regler för nordisk miljömärkning av produkter ). Jokaisen vaatimuksen kohdalla tulee merkitä, täyttyykö vaatimus vai ei, rastittamalla kohta (kyllä ei ). Kunkin vaatimuksen jälkeen on merkitty symbolilla se dokumentaatio, joka hakijan tai alihankkijan tulee toimittaa. Hakijan toimittamat asiakirjat tulee merkitä numeroilla, jotka merkitään oikeaan reunukseen kohtaan ". Tätä vaatimusasiakirjaa voidaan lopuksi käyttää tarkistusluettelona, josta näkyy, onko kaikki vaatimukset dokumentoitu. Kaikki pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle lähetetyt tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tämä koskee myös hakijan nimeä sekä tuotenimiä, kunnes ympäristömerkin käyttölupa on myönnetty. Joutsenmerkkivaatimukset Vaatimukset kattavat sen tuotannon osan, jolle Joutsenmerkkiä haetaan. Vaatimuksissa viitataan perus- tai kemikaalimoduuliin. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, kaikkien kappaleiden 1, 2 ja 3 vaatimusten tulee täyttyä. Kunkin kohdan oikeaa reunusta voidaan käyttää tarkistusluettelona. Muut valmistajan käyttämät raportointijärjestelmät (esimerkiksi EMAS, ISO tai viranomaisraportointi) voidaan hyväksyä, jos ne ovat riittävän tuotekohtaisia. Oikean reunuksen tarkistusluettelossa tulee tällöin viitata kyseisen raportointijärjestelmän asianmukaiseen kohtaan. 3(13)

6 1. Hakijaa koskevat vaatimukset 1.1 Hakemuksen sisältö K1 Hakemuksen sisältö: Dokumentaatio, joka osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttyvät. Vaatimukset on esitetty tämän asiakirjan luvuissa 1, 2 ja 3. Sisällysluettelo, josta käyvät ilmi hakemuksen liitteenä olevat asiakirjat. Täytetty hakemus. Hakemus on saatavilla ympäristömerkintäsihteeristöltä tai kotisivuiltamme. Tuotenäyte. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. Täyttyvätkö vaatimukset? Liite nro 1.2 Tuotetiedot K2 Tuotetiedot: Tiedot tavaramerkistä tai kauppanimestä sekä tyyppimerkinnästä. Tiedot tuotteen vuosimyynnistä (määrä) sekä liikevaihdosta jokaisessa Pohjoismaassa. Tuotteen ja sen koostumuksen tekninen kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää paperin ja massan lajinimet sekä niiden valmistuspaikat. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. 1.3 Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa K3 Markkinointi Hakijan tulee tuntea asiakirja "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" (Regler för nordisk miljömärkning av produkter) Joutsenmerkin ulkoasu on esitetty asiakirjan lopussa. Vakuutus siitä, että hakija tuntee asiakirjan "Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt" vaatimukset. Vaatimusten dokumentointiin voi käyttää liitettä 1. Liite K4 Markkinoinnin vastuunjako Hakijan tulee varmistaa, että markkinoinnin vastuuhenkilöt tuntevat ympäristömerkinnän periaatteet ja ympäristömerkintää koskevat säännöt. Tiedot joutsenmerkityn tuotteen markkinoinnin vastuunjaosta. 4(13)

7 1.4 Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä K5 Kierrätysjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmiä koskevien kansallisten lakien, säännösten ja toimialasopimusten tulee täyttyä niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta markkinoidaan. Rekisteröintinumero tuotteiden ja pakkausten kansallisessa kierrätysjärjestelmässä tai muu selvitys vaatimuksen täyttymisestä. Täyttyvätkö vaatimukset? 1.5 Viranomaisten asettamat vaatimukset K6 Viranomaisvaatimukset Joutsenmerkin haltija/merkin hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistusmaassa voimassa olevat valmistusta koskevat turvallisuus-, työympäristö- ja ympäristölainsäädäntövaatimukset sekä tuotanto- ja tuotekohtaiset vaatimukset täyttyvät. 1.6 Ympäristön- ja laadunvarmistus K7 Ympäristön- ja laadunvarmistus Hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden laatu ei heikkene luvan voimassaoloaikana. Hakijan tulee varmistaa seuraavat seikat: kaikki hakijaa koskevat Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät ja niiden täyttyminen voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Joutsenmerkitty tuote voidaan jäljittää koko tuotantoprosessin laajuudelta raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi. Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ilmoitetaan välittömästi tuotannon odottamattomista poikkeuksista tai suunnitelluista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen mahdollisuuksiin täyttää Joutsenmerkin vaatimukset. Organisaatiossa on nimetty Joutsenmerkin vaatimusten täyttymisestä vastaava henkilö. Organisaatiossa on nimetty yhteyshenkilö, joka on vastuussa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle annettavista ilmoituksista ja raporteista. Hakijan tulee saada pohjoismaiselta ympäristömerkintäsihteeristöltä kirjallinen hyväksyntä tuotteeseen tehtäville muutoksille, kuten reseptin muuttamiselle, raaka-aineiden vaihtamiselle tai tuotantomenetelmän muuttamiselle. Hakijan tulee vahvistaa edellä olevien vaatimusten täyttyminen täyttämällä liite 2. 5(13)

8 K8 Laatukäsikirja Hakijan tulee noudattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistuksessa kirjallisia menettelyohjeitaan. Nämä ohjeet käsittelevät seuraavia seikkoja: menettelytavat sille, miten joutsenmerkityt tuotteet voidaan jäljittää koko tuotantoprosessissa menettelytavat sille, miten joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon poikkeukset ja muutokset käsitellään ja raportoidaan yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle menettelytavat ympäristömerkintään liittyvän vuosittaisen raportin laadinnalle, sekä muille ympäristömerkintään liittyville kirjauksille. Ote joutsenmerkittyjen tuotteiden valmistuksen menettelytavat sisältävästä laatukäsikirjasta. Hakijan tulee voida esittää seuraavat asiakirjat mahdollisen tarkistuskäynnin aikana: hakemuksen kopio hakemuksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa käytetyt laskelmat perusteluineen Täyttyvätkö vaatimukset? selvitykset joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon odottamattomista poikkeuksista ja suunnitelluista muutoksista joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotantoa koskevat menettelyohjeet sisältävä laatukäsikirja kaikki joutsenmerkittyjä tuotteita koskevat reklamaatiot ja valitukset. 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Muukin taho kuin paperinvalmistaja voi jalostaa tiivispaperin toiseen muotoon. Tällöin paperin jalostajan tulee täyttää kappaleen 2 vaatimukset. Jos paperinvalmistaja jalostaa paperin, tulee hänen täyttää kappaleiden 2 ja 3 vaatimukset. 2.1 Tuotantotekniikka K9 Tuotantotekniikka Valmistajan tulee kuvata tiivispaperit ja niiden neliöpaino sekä jalostuksessa käytettävä tuotantotekniikka. Tiivispaperin ja tuotantotekniikan kuvaus. 2.2 Käyttöominaisuudet K10 Käyttöominaisuudet Tuotteen tulee täyttää tavanomaiset tiivispaperin käyttöominaisuuksille asetettavat vaatimukset. Täyttyvätkö vaatimukset? Kyllä Ei Yhteenveto käyttöominaisuuksista tai esimerkki niitä koskevista teknisistä tiedoista. 6(13)

9 2.3 Pakkaus K11 Pakkausmateriaali Käytettävän pakkausmateriaalin ulkoasu, materiaali ja paino tulee kuvata. Pakkausmateriaali ei saa sisältää kloorattuja muoveja. Pakkausmateriaalin kuvaus. Täyttyvätkö vaatimukset? K12 Pakkausten kierrätys Pakkauksen materiaalien tulee olla erotettavissa kierrätystä varten. Heterogeeniset materiaalit, joita ei voi erotella, eivät ole sallittuja. Selvitys pakkausmateriaalien kierrätettävyydestä. Liite K13 Merkinnät Hakijan tulee toimittaa ehdotus siitä, miten Joutsenmerkki merkitään pakkaukseen. Leivinpaperipakkauksessa tulee olla näkyvällä paikalla seuraava teksti: "Paperi voidaan käyttää useaan kertaan". Esimerkki pakkauksesta, jossa on Joutsenmerkki ja leivinpaperia koskeva teksti. 2.4 Jalostuksessa käytettävät kemikaalit K14 Kemikaalit Valmistajan tulee ilmoittaa paperin jalostuksessa käytettävien kemikaalien (esimerkiksi liiman, painovärien ja puhdistuskemikaalien) tyyppi, kauppanimi, toimittaja, käyttöalue sekä tiivispaperitonnin käytettävä määrä. Käytettävien kemikaalien tulee täyttää kemikaalimoduulin vaatimukset. Muut paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa K24. Yhteenveto käytettävien kemikaalien tyypistä, kauppanimestä, toimittajasta, käyttöalueesta sekä tiivispaperitonnin valmistamiseen käytettävästä määrästä. Dokumentaatio siitä, että mahdolliset kemikaalit täyttävät kemikaalimoduulin vaatimukset. Jos dokumentaatio on toimitettu aikaisemmin, ilmoitus siitä, milloin ja mille sihteeristölle se on toimitettu sekä aineiston toimittaneen yrityksen nimi. K15 Päällystyskemikaalit Tiivispaperien päällystyskemikaalit eivät saa sisältää kromi- tai fluoriyhdisteitä. Kemikaalitoimittajan todistus siitä, että tuote ei sisällä kromi- tai fluoriyhdisteitä. 7(13)

10 2.5 Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi K16 Euroopan neuvoston päätös Valmis jalostettu tiivispaperituote, esim. voipaperin tai eväspussin tulee täyttää Euroopan neuvoston ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevaa paperia ja kartonkia koskevan päätöksen määräykset. Jos jotkut tämän päätöksen osat eivät ole astuneet voimaan, tuotteen tuotannon tulee täyttää Saksan BfR:n (Bundesinstitut für Risikobevertung), Alankomaiden Warenwetin tai Yhdysvaltojen FDA:n vaatimukset. Kopio riippumattoman osapuolen myöntämästä todistuksesta. Täyttyvätkö vaatimukset? K17 Kansalliset säännökset Tuotteen tulee täyttää ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevia papereita koskevien kansallisten säännösten vaatimukset niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta myydään. Selvitys siitä, että tuote täyttää kansallisten säännösten vaatimukset. Kyllä Ei 2.6 Jätteet K18 Jätteet Kaikki jätteet tehdasalueella tulee lajitella ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. Hakijan tulee esittää selvitys lajitelluista jätteistä ja niiden käsittelystä. Jos jäte katsotaan kansallisissa säännöksissä ongelmajätteeksi, tulee tämä ilmoittaa. Valmistajan esitettävä selvitys seuraavista seikoista: millaisiin lajeihin jätteet lajitellaan ja miten lajittelu tapahtuu miten jätelajeja käsitellään (sisäinen tai ulkoinen uudelleenkäyttö, poltto energiaksi, varastointi tai muu käsittely) miten paljon eri jätelajeja syntyy vuosittain (määrät voidaan ilmoittaa myös lyhyemmille ajanjaksoille, joiden pohjalta lasketaan vuosimäärät). _ 2.7 Viranomaisvaatimukset K19 Viranomaisvaatimukset Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K6). 2.8 Ympäristön- ja laadunvarmistus K20 Ympäristön- ja laadunvarmistus Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K7). K21 Laatukäsikirja Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K8). 8(13)

11 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Tiivispapereissa käytettävän paperin tulee täyttää perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset, jos toisin ei ole ilmoitettu. Lisäksi paperin tulee täyttää seuraavassa esitetyt vaatimukset. Perusmoduulin vaatimukset koskevat metsänhoitoa, päästöjä ilmaan ja vesistöihin (AOX, COD, P, S, NO x ja CO 2 ), energiankulutusta, jätteenkäsittelyä, viranomaisvaatimuksia sekä ympäristö- ja laadunvarmistusta. Päästövaatimuksille on annettu erityiset vertailuarvot tämän asiakirjan kohdassa K26. Varsinaista energiavaatimusta ei ole muutettu, vaikka energiankulutus on suurempi tiivispaperien valmistuksessa kuin muiden paperien valmistuksessa. Energian lisäkulutus voidaan määrittää vaihtoehtoisprosessiksi (katso kohta K25). 3.1 Paperin tiedot K22 Paperin laji Ilmoita paperin nimi, laji, neliöpaino ja valmistaja. Onko Pohjoismainen ympäristömerkintä aikaisemmin hyväksynyt paperilajin asiakirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti ja/tai onko perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimukset dokumentoitu aikaisemmin? Jos on, ilmoita hyväksynnän ajankohta sekä hyväksynnän antaneen sihteeristön nimi. Jos paperi on hyväksytty asia-kirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti, muita paperin- ja massantuotantoa koskevia vaatimuksia ei tarvitse dokumentoida uudelleen. Jos perusmoduulin ja kemikaalimoduulin vaatimukset on dokumentoitu aikaisemmin, hakemuksen tulee sisältää kohdissa K23 K26 ilmoitettu dokumentaatio. Jos dokumentointia ei ole, perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimusten sekä kohtien K23 K26 lisävaatimusten tulee täyttyä. Paperinvalmistajan todistukset voidaan toimittaa suoraan pohjoismaiseen ympäristömerkintäsihteeristöön. Täyttyvätkö vaatimukset? K23 K24 K25 Selvitys edellä esitetyistä seikoista. Kuituraaka-aineet Paperin sisältämä massa ei saa olla valmistettu kierrätyskuiduista. Massanvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Kemikaalit Paperi ei saa sisältää optisia valkaisuaineita. Paperinvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Energiankulutus Tiivispaperin valmistukseen tarvittavan massan jauhamisessa ja paperin kuivauksessa kuluu enemmän energiaa kuin muussa paperintuotannossa. Tätä energiatarvetta ei ole perusmoduulissa eikä tässä lisämoduulissa määritetty prosessiksi, jolla on oma vertailuarvo. Valmistaja voi määrittää massan jauhatuksen ja paperin kuivatuksen vaihtoehtoisiksi prosesseiksi, jolloin vertailuarvo on samansuuruinen kuin käyttö. Näin energiavaatimusten täyttäminen ei vaikeudu, sillä tämä prosessi ei vaikuta laskettuihin energiapisteisiin. Lisätietoja on perusmoduulin energiavaatimuksissa. _ Täyttyvätkö Kyllä vaatimukset? Ei Kyllä Ei Liite 9(13)

12 K26 Päästöt ilmaan ja veteen Laskettaessa tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin päästöpisteitä käytetään seuraavia vertailuarvoja ja erityisesti tiivispaperille: COD ref, paperikone = 8 kg/paperitonni S ref, paperikone = 0,6 kg/paperitonni Tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin valmistuksen päästöjen (COD, P, S ja NO x ) tulee täyttää perusmoduulissa esitetyt päästövaatimukset: Kuormituspisteiden summa (P yht ) ei saa olla suurempi kuin 4,0. P yht = P cod + P P + P S +PNO x 4,0 Mikään päästöpisteistä (P COD, P P, P S ja PNO x ) ei saa olla suurempi kuin 1,5. Päästöpisteet lasketaan tuotantoprosessin teknisen kuvauksen avulla, jolloin päästöjä verrataan tuotannon vertailuarvoihin. Dokumentaatiovaatimukset ja laskentamenetelmät on kuvattu tarkemmin perusmoduulissa. Vaatimuksen täyttymisen osoittama laskelma ja sen pohjana olevat tiedot. Rekisteröinti Ennen kuin ympäristömerkin käyttöoikeus voidaan rekisteröidä johonkin toiseen Pohjoismaahan, rekisteröinnin hakijan on toimitettava kyseisen maan ympäristömerkintäsihteeristölle tarkastettavaksi seuraavat tiedot: rekisteröintihakemuslomake luvan kopio kansallisen tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmän rekisteröintinumero tai muu selvitys siitä, että kierrätystä koskevat vaatimukset täyttyvät (katso kohta K5) selvitys siitä, että kansalliset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvaa paperia koskevat säännökset täyttyvät (katso kohta K17). Ympäristömerkin ulkoasu Ympäristömerkillä ja sen lupanumerolla (ilmaistuna muodossa ) on oltava seuraava ulkoasu: Tiivispaperit Alateksti "Tiivispaperit" on vapaaehtoinen. Ympäristömerkki sijoitetaan pakkaukseen. 10(13)

13 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on 9. lokakuuta 2003 vahvistanut tässä asiakirjassa (Tiivispaperit Lisämoduuli, versio 3.0) esitetyt myöntämisperusteet. Ne ovat voimassa 31. maaliskuuta 2008 saakka. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 31. tammikuuta 2007 kriteeriä pidennettiin ja kriteeri on voimassa 31. joulukuuta 2009 saakka. Uusi versio on 3.1. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 3. joulukuuta 2008 kriteeriä pidennettiin kahdella vuodella 31. joulukuuta 2011 saakka. Uusi versio on 3.2. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 9 marraskuuta 2010 kriteeriä pidennettiin puolella vuodella 30. kesäkuuta 2013 saakka. Uusi versio on 3.3. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 10. toukokuuta 2012 kriteeriä pidennettiin vuodella 30.kesäkuuta 2014 saakka. Uusi versio on 3.4. Sihteeristökokouksessa 15. toukokuuta 2013 kriteerin voimassaoloaikaa pidennettiin 31. maaliskuuta 2015 saakka, uusi versio on 3.5. Joutsenmerkin yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan pidentää kriteerien voimassaoloaikaa saakka. Uusi versio on 3.6. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi myöntämisperusteiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia tai selvennyksiä ja/tai pidentää voimassaoloaikaa, jolloin uusi versio julkaistaan. Uusi versio ei yleensä edellytä voimassa olevien käyttölupien uudelleenkäsittelyä. Vähintään 12 kuukautta ennen edellisten myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä Pohjoismainen ympäristömerkintä julkaisee uusitut myöntämisperusteet. Sanojen selityksiä COD: Kemiallinen hapentarve (Chemical Oxygen Demand). Ilmaisee, kuinka paljon happea orgaanisen materiaalin hajoamiseen tarvitaan. P: Fosforin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa P tarkoittaa vedessä esiintyviä fosforiyhdisteitä. S: Rikin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa S tarkoittaa kaikkia ilmassa esiintyviä kaasumaisia rikkiyhdisteitä. NO x : P yht : Typpioksidien (NO, N 2 O ja NO 2 ) kemiallinen merkintätapa. Tässä asiakirjassa NO x tarkoittaa yhdisteiden NO ja NO 2 summaa, joka ilmoitetaan muodossa NO 2. Ilmaisee yhteenlasketut päästöpisteet, jotka saadaan jakamalla COD-, P-, S- ja No x -päästöt paperinvalmistuksen prosessien vertailuarvoilla. Luku sisältää sekä paperi- että massavalmistuksen arvot. PCOD, PP, PS ja PNOx ovat yksittäisten päästöparametrien päästöpisteitä. 11(13)

14 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Täten vakuutamme, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Täten vakuutamme, että markkinointi tapahtuu ko. asiakirjan sääntöjen mukaisesti. Vakuutamme, että tunnemme tiivispapereiden kriteerit. Vakuutamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoiville yrityksemme työntekijöille tiedotetaan tiivispapereiden ympäristömerkinnän kriteereistä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Paikka/Päiväys Yhteyshenkilö Yritys Puhelin tai sähköpostiosoite Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Markkinointivastaava Puhelin tai sähköpostiosoite Markkinointivastaava (nimenselvennys) Henkilöiden vaihtuessa ympäristömerkintäsihteeristölle on lähetettävä uusi vakuutus 12(13)

15 Liite 2 Ympäristön- ja laadunvarmistus Ympäristön- ja laadunvarmistuksen dokumentointi. Täytä jompikumpi seuraavista kohdista: Luvanhakija/paperinvalmistaja: Luvanhakija Paperintuottaja Mahdollinen kauppanimi Massanvalmistaja: Alihankkija yritykselle: Massanvalmistaja Mahdollinen kauppanimi Vahvistamme, että tunnemme asianmukaisten paperituotteiden ympäristömerkinnän vaatimukset. Vahvistamme päivätyssä hakemuksessamme esitetyn dokumentaatiomme oikeellisuuden ja hyväksymme, että Pohjoismainen ympäristömerkintä voi tarkistaa luvan voimassaoloaikana ympäristömerkinnän vaatimusten täyttymisen. Sitoudumme olemaan tekemättä tuotantoon sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa ympäristömerkin vaatimusten täyttymiseen, ilman pohjoismaisen ympäristömerkinnän lupaa. Sitoudumme ilmoittamaan pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle välittömästi poikkeuksista, joilla saattaisi olla vaikutus tuotteen mahdollisuuksiin täyttää ympäristömerkin vaatimukset. Sitoudumme laatimaan vuosittaisen raportin vaatimusten täyttymisestä ja toimittamaan sen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Käytössämme on laatukäsikirja, jossa on kirjalliset ohjeet seuraaville menettelyille (menettelyasiakirjat ovat liitteenä): ympäristömerkittyjen tuotteiden sisältämien raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys koko tuotantoprosessissa tuotantopoikkeusten ja -muutosten käsittely ja raportointi yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. selvitysten ja vuosiraporttien laatimismenettely (liittyen pohjoismaiseen ympäristömerkintään). Paikkakunta ja päivämäärä Vastuuhenkilö Yrityksen nimi Asema ja puhelinnumero Vastuuhenkilön nimenselvennys Yhteyshenkilö Asema ja puhelinnumero Yhteyshenkilön nimenselvennys Vastuu- ja yhteyshenkilöiden vaihtuessa asiasta tulee ilmoittaa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. 13(13)

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Hakuohje 1 (6) Dnro 27/43/ , päivitetty

Hakuohje 1 (6) Dnro 27/43/ , päivitetty Hakuohje 1 (6) Teollisuusalkoholin käyttöluvan hakeminen (väkiviina, alkoholijuoma, lievästi denaturoitu etanoli tai muu alkoholivalmiste) Luvan edellytykset Luvan voimassaolo Luvanhaltijan velvollisuudet

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot