Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio lokakuuta joulukuuta 2015

2 Tiivispaperit 049, versio toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? 2 Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? 2 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? 3 Hakemusohje 3 Joutsenmerkkivaatimukset 3 1. Hakijaa koskevat vaatimukset Hakemuksen sisältö Tuotetiedot Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä Viranomaisten asettamat vaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 5 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Tuotantotekniikka Käyttöominaisuudet Pakkaus Jalostuksessa käytettävät kemikaalit Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi Jätteet Viranomaisvaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 8 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Paperin tiedot 9 Rekisteröinti 10 Ympäristömerkin ulkoasu 10 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika 11 Sanojen selityksiä 11 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Liite 2 Ympäristö- ja laadunvarmistus Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin - Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Tanska Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Puh Fax Sähköposti: Suomi Ympäristömerkintä PL 489 FIN HELSINKI Puh Sähköposti: Norja Miljømerking Norge Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 OSLO Puh Fax Sähköposti: Ruotsi Miljömärkning Sverige SE STOCKHOLM Puh Fax Sähköposti: Islanti Norræn Umhverfismerking á Islandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-128 REYKJAVIK Puh Fax Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Tämä on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta Svanmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Paperituotteiden ympäristömerkintä Paperituotteiden ympäristömerkintä käsittää monia erilaisia vaatimuksia, joista useimmat liittyvät massan ja paperin valmistukseen. Perusmoduuli (Paperituotteet Perusmoduuli) sisältää metsänhoitoon, energiankulutukseen sekä massa- ja paperituotannon jätteisiin liittyviä vaatimuksia. Kemikaalimoduuli (Paperituotteet Kemikaalimoduuli) sisältää massan ja paperin tuotannossa käytettäviä kemikaalivaatimuksia. Tiivispaperit - Lisämoduuli sisältää kaikki tiivispapereita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset esim. ympäristömerkittyä tiivispaperia ei saa valmistaa kierrätyskuiduista. Jos tiivispapereille ei ole erityisiä vaatimuksia, sovelletaan perus- ja kemikaalimoduulin vaatimuksia. Jotta tiivispaperille voidaan myöntää ympäristömerkki, sen tulee täyttää tämän asiakirjan vaatimukset sekä soveltuvat perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset. Paperituotteille on olemassa seuraavat moduulit: Perusmoduuli Kemikaalimoduuli Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Tiivispaperit (voi- ja leivinpaperit) Lisämoduuli Kirjekuoret Lisämoduuli Painopaperit Lisämoduuli Pehmopaperit - Lisämoduuli Seuraava lisämoduuli valmistuu lähivuosina: Pakkauspaperit Lisämoduuli Lisämoduulien vaatimukset voivat olla tiukempia tai vähemmän tiukkoja kuin perus- ja kemikaalimoduulien vaatimukset. Jos vaatimustasot ovat erilaisia, noudatetaan lisämoduulien vaatimuksia. 1(13)

4 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki on ympäristömerkki, jolle on asetettu täsmälliset vaatimukset. Ympäristömerkitty tiivispaperi kuuluu tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin, ja Joutsenmerkki osoittaa, että tuote täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Kriteereitä laadittaessa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, ja niissä otetaan huomioon tuotanto, käyttö sekä jätteenkäsittely. Myöntämisperusteissa painotetaan sertifioidun metsätalouden raaka-aineiden käyttöä, ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä käyttöä, vesi- ja ilmapäästöjen vähäisyyttä sekä alhaista energiankulutusta. Jotta tuotteelle voidaan myöntää Joutsenmerkki, perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperi - Lisämoduuli vaatimusten tulee täyttyä. Kriteereitä noudattamalla tuottajat voivat vaikuttaa kestävän yhteiskunnan kehitykseen. Joutsenmerkki kertoo resurssien tehokkaasta käytöstä sekä ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien hyödyntämisestä. Pohjoismainen ympäristömerkintä on tarkastanut tuotteissa käytettävät raaka-aineet. Paperituotteet saavat sisältää vain ympäristön kannalta parhaita raaka-aineita. Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? Joutsenmerkki on tasovaatimuksia sisältävä kriteeri. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon. Ympäristövaikutukset ovat monimutkaisia, ja joillakin alueilla ne ovat näkyvissä vasta pitkän ajan kuluttua. Joutsenmerkki on hyvä apu ympäristötyössä. Joutsenmerkin kriteereissä asetetaan vaatimuksia myös laadulle ja kierrätykselle. Joutsenlupaa voidaan pitää laadun takeena. Joutsenmerkki kertoo julkisen ja yksityisen sektorin ostajille, että tuotteen valmistaja ottaa ympäristöasiat huomioon. 2(13)

5 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? Joutsenmerkki voidaan myöntää tiivispapereille, kuten voi- ja leivinpapereille sekä niistä valmistetuille tuotteille. Tiivispapereita käytetään myös leivonta- ja paistopusseissa, piirustuspapereissa sekä ruokapakkausten sisäpakkausten rasvankestävinä tiivispapereina. "Grease release" -paperit sisältyvät tuoteryhmään. Läpinäkyvät kirjekuorten ikkunapaperit eivät sisälly tuoteryhmään. Vaatimukset eivät kata muita paperituotteita kuten pakkauspaperia ja -kartonkia, mainos-, lehti- tai talouspaperia eikä paino-, kirjoitus- tai kopiointipapereita. Hakemusohje Hakijan tulee täyttää pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivuilta löytyvä (Suomessa hakemuslomake jokaiselle tuotteelle, jolle ympäristömerkintää haetaan. Hakemuslomake sekä kirjallinen dokumentaatio, joka osoittaa, että tuote täyttää perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperit Lisämoduulin vaatimukset, tulee toimittaa sen maan ympäristömerkintäsihteeristölle, jossa tuote valmistetaan tai jossa sitä myydään. Luvanhaltijan tulee säilyttää kopio kaikista hakemusasiakirjoista ja esittää ne pyydettäessä. Lisäksi hakijan tulee tuntea julkaisu "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" ( Regler för nordisk miljömärkning av produkter ). Jokaisen vaatimuksen kohdalla tulee merkitä, täyttyykö vaatimus vai ei, rastittamalla kohta (kyllä ei ). Kunkin vaatimuksen jälkeen on merkitty symbolilla se dokumentaatio, joka hakijan tai alihankkijan tulee toimittaa. Hakijan toimittamat asiakirjat tulee merkitä numeroilla, jotka merkitään oikeaan reunukseen kohtaan ". Tätä vaatimusasiakirjaa voidaan lopuksi käyttää tarkistusluettelona, josta näkyy, onko kaikki vaatimukset dokumentoitu. Kaikki pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle lähetetyt tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tämä koskee myös hakijan nimeä sekä tuotenimiä, kunnes ympäristömerkin käyttölupa on myönnetty. Joutsenmerkkivaatimukset Vaatimukset kattavat sen tuotannon osan, jolle Joutsenmerkkiä haetaan. Vaatimuksissa viitataan perus- tai kemikaalimoduuliin. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, kaikkien kappaleiden 1, 2 ja 3 vaatimusten tulee täyttyä. Kunkin kohdan oikeaa reunusta voidaan käyttää tarkistusluettelona. Muut valmistajan käyttämät raportointijärjestelmät (esimerkiksi EMAS, ISO tai viranomaisraportointi) voidaan hyväksyä, jos ne ovat riittävän tuotekohtaisia. Oikean reunuksen tarkistusluettelossa tulee tällöin viitata kyseisen raportointijärjestelmän asianmukaiseen kohtaan. 3(13)

6 1. Hakijaa koskevat vaatimukset 1.1 Hakemuksen sisältö K1 Hakemuksen sisältö: Dokumentaatio, joka osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttyvät. Vaatimukset on esitetty tämän asiakirjan luvuissa 1, 2 ja 3. Sisällysluettelo, josta käyvät ilmi hakemuksen liitteenä olevat asiakirjat. Täytetty hakemus. Hakemus on saatavilla ympäristömerkintäsihteeristöltä tai kotisivuiltamme. Tuotenäyte. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. Täyttyvätkö vaatimukset? Liite nro 1.2 Tuotetiedot K2 Tuotetiedot: Tiedot tavaramerkistä tai kauppanimestä sekä tyyppimerkinnästä. Tiedot tuotteen vuosimyynnistä (määrä) sekä liikevaihdosta jokaisessa Pohjoismaassa. Tuotteen ja sen koostumuksen tekninen kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää paperin ja massan lajinimet sekä niiden valmistuspaikat. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. 1.3 Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa K3 Markkinointi Hakijan tulee tuntea asiakirja "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" (Regler för nordisk miljömärkning av produkter) Joutsenmerkin ulkoasu on esitetty asiakirjan lopussa. Vakuutus siitä, että hakija tuntee asiakirjan "Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt" vaatimukset. Vaatimusten dokumentointiin voi käyttää liitettä 1. Liite K4 Markkinoinnin vastuunjako Hakijan tulee varmistaa, että markkinoinnin vastuuhenkilöt tuntevat ympäristömerkinnän periaatteet ja ympäristömerkintää koskevat säännöt. Tiedot joutsenmerkityn tuotteen markkinoinnin vastuunjaosta. 4(13)

7 1.4 Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä K5 Kierrätysjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmiä koskevien kansallisten lakien, säännösten ja toimialasopimusten tulee täyttyä niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta markkinoidaan. Rekisteröintinumero tuotteiden ja pakkausten kansallisessa kierrätysjärjestelmässä tai muu selvitys vaatimuksen täyttymisestä. Täyttyvätkö vaatimukset? 1.5 Viranomaisten asettamat vaatimukset K6 Viranomaisvaatimukset Joutsenmerkin haltija/merkin hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistusmaassa voimassa olevat valmistusta koskevat turvallisuus-, työympäristö- ja ympäristölainsäädäntövaatimukset sekä tuotanto- ja tuotekohtaiset vaatimukset täyttyvät. 1.6 Ympäristön- ja laadunvarmistus K7 Ympäristön- ja laadunvarmistus Hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden laatu ei heikkene luvan voimassaoloaikana. Hakijan tulee varmistaa seuraavat seikat: kaikki hakijaa koskevat Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät ja niiden täyttyminen voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Joutsenmerkitty tuote voidaan jäljittää koko tuotantoprosessin laajuudelta raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi. Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ilmoitetaan välittömästi tuotannon odottamattomista poikkeuksista tai suunnitelluista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen mahdollisuuksiin täyttää Joutsenmerkin vaatimukset. Organisaatiossa on nimetty Joutsenmerkin vaatimusten täyttymisestä vastaava henkilö. Organisaatiossa on nimetty yhteyshenkilö, joka on vastuussa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle annettavista ilmoituksista ja raporteista. Hakijan tulee saada pohjoismaiselta ympäristömerkintäsihteeristöltä kirjallinen hyväksyntä tuotteeseen tehtäville muutoksille, kuten reseptin muuttamiselle, raaka-aineiden vaihtamiselle tai tuotantomenetelmän muuttamiselle. Hakijan tulee vahvistaa edellä olevien vaatimusten täyttyminen täyttämällä liite 2. 5(13)

8 K8 Laatukäsikirja Hakijan tulee noudattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistuksessa kirjallisia menettelyohjeitaan. Nämä ohjeet käsittelevät seuraavia seikkoja: menettelytavat sille, miten joutsenmerkityt tuotteet voidaan jäljittää koko tuotantoprosessissa menettelytavat sille, miten joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon poikkeukset ja muutokset käsitellään ja raportoidaan yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle menettelytavat ympäristömerkintään liittyvän vuosittaisen raportin laadinnalle, sekä muille ympäristömerkintään liittyville kirjauksille. Ote joutsenmerkittyjen tuotteiden valmistuksen menettelytavat sisältävästä laatukäsikirjasta. Hakijan tulee voida esittää seuraavat asiakirjat mahdollisen tarkistuskäynnin aikana: hakemuksen kopio hakemuksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa käytetyt laskelmat perusteluineen Täyttyvätkö vaatimukset? selvitykset joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon odottamattomista poikkeuksista ja suunnitelluista muutoksista joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotantoa koskevat menettelyohjeet sisältävä laatukäsikirja kaikki joutsenmerkittyjä tuotteita koskevat reklamaatiot ja valitukset. 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Muukin taho kuin paperinvalmistaja voi jalostaa tiivispaperin toiseen muotoon. Tällöin paperin jalostajan tulee täyttää kappaleen 2 vaatimukset. Jos paperinvalmistaja jalostaa paperin, tulee hänen täyttää kappaleiden 2 ja 3 vaatimukset. 2.1 Tuotantotekniikka K9 Tuotantotekniikka Valmistajan tulee kuvata tiivispaperit ja niiden neliöpaino sekä jalostuksessa käytettävä tuotantotekniikka. Tiivispaperin ja tuotantotekniikan kuvaus. 2.2 Käyttöominaisuudet K10 Käyttöominaisuudet Tuotteen tulee täyttää tavanomaiset tiivispaperin käyttöominaisuuksille asetettavat vaatimukset. Täyttyvätkö vaatimukset? Kyllä Ei Yhteenveto käyttöominaisuuksista tai esimerkki niitä koskevista teknisistä tiedoista. 6(13)

9 2.3 Pakkaus K11 Pakkausmateriaali Käytettävän pakkausmateriaalin ulkoasu, materiaali ja paino tulee kuvata. Pakkausmateriaali ei saa sisältää kloorattuja muoveja. Pakkausmateriaalin kuvaus. Täyttyvätkö vaatimukset? K12 Pakkausten kierrätys Pakkauksen materiaalien tulee olla erotettavissa kierrätystä varten. Heterogeeniset materiaalit, joita ei voi erotella, eivät ole sallittuja. Selvitys pakkausmateriaalien kierrätettävyydestä. Liite K13 Merkinnät Hakijan tulee toimittaa ehdotus siitä, miten Joutsenmerkki merkitään pakkaukseen. Leivinpaperipakkauksessa tulee olla näkyvällä paikalla seuraava teksti: "Paperi voidaan käyttää useaan kertaan". Esimerkki pakkauksesta, jossa on Joutsenmerkki ja leivinpaperia koskeva teksti. 2.4 Jalostuksessa käytettävät kemikaalit K14 Kemikaalit Valmistajan tulee ilmoittaa paperin jalostuksessa käytettävien kemikaalien (esimerkiksi liiman, painovärien ja puhdistuskemikaalien) tyyppi, kauppanimi, toimittaja, käyttöalue sekä tiivispaperitonnin käytettävä määrä. Käytettävien kemikaalien tulee täyttää kemikaalimoduulin vaatimukset. Muut paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa K24. Yhteenveto käytettävien kemikaalien tyypistä, kauppanimestä, toimittajasta, käyttöalueesta sekä tiivispaperitonnin valmistamiseen käytettävästä määrästä. Dokumentaatio siitä, että mahdolliset kemikaalit täyttävät kemikaalimoduulin vaatimukset. Jos dokumentaatio on toimitettu aikaisemmin, ilmoitus siitä, milloin ja mille sihteeristölle se on toimitettu sekä aineiston toimittaneen yrityksen nimi. K15 Päällystyskemikaalit Tiivispaperien päällystyskemikaalit eivät saa sisältää kromi- tai fluoriyhdisteitä. Kemikaalitoimittajan todistus siitä, että tuote ei sisällä kromi- tai fluoriyhdisteitä. 7(13)

10 2.5 Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi K16 Euroopan neuvoston päätös Valmis jalostettu tiivispaperituote, esim. voipaperin tai eväspussin tulee täyttää Euroopan neuvoston ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevaa paperia ja kartonkia koskevan päätöksen määräykset. Jos jotkut tämän päätöksen osat eivät ole astuneet voimaan, tuotteen tuotannon tulee täyttää Saksan BfR:n (Bundesinstitut für Risikobevertung), Alankomaiden Warenwetin tai Yhdysvaltojen FDA:n vaatimukset. Kopio riippumattoman osapuolen myöntämästä todistuksesta. Täyttyvätkö vaatimukset? K17 Kansalliset säännökset Tuotteen tulee täyttää ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevia papereita koskevien kansallisten säännösten vaatimukset niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta myydään. Selvitys siitä, että tuote täyttää kansallisten säännösten vaatimukset. Kyllä Ei 2.6 Jätteet K18 Jätteet Kaikki jätteet tehdasalueella tulee lajitella ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. Hakijan tulee esittää selvitys lajitelluista jätteistä ja niiden käsittelystä. Jos jäte katsotaan kansallisissa säännöksissä ongelmajätteeksi, tulee tämä ilmoittaa. Valmistajan esitettävä selvitys seuraavista seikoista: millaisiin lajeihin jätteet lajitellaan ja miten lajittelu tapahtuu miten jätelajeja käsitellään (sisäinen tai ulkoinen uudelleenkäyttö, poltto energiaksi, varastointi tai muu käsittely) miten paljon eri jätelajeja syntyy vuosittain (määrät voidaan ilmoittaa myös lyhyemmille ajanjaksoille, joiden pohjalta lasketaan vuosimäärät). _ 2.7 Viranomaisvaatimukset K19 Viranomaisvaatimukset Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K6). 2.8 Ympäristön- ja laadunvarmistus K20 Ympäristön- ja laadunvarmistus Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K7). K21 Laatukäsikirja Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K8). 8(13)

11 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Tiivispapereissa käytettävän paperin tulee täyttää perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset, jos toisin ei ole ilmoitettu. Lisäksi paperin tulee täyttää seuraavassa esitetyt vaatimukset. Perusmoduulin vaatimukset koskevat metsänhoitoa, päästöjä ilmaan ja vesistöihin (AOX, COD, P, S, NO x ja CO 2 ), energiankulutusta, jätteenkäsittelyä, viranomaisvaatimuksia sekä ympäristö- ja laadunvarmistusta. Päästövaatimuksille on annettu erityiset vertailuarvot tämän asiakirjan kohdassa K26. Varsinaista energiavaatimusta ei ole muutettu, vaikka energiankulutus on suurempi tiivispaperien valmistuksessa kuin muiden paperien valmistuksessa. Energian lisäkulutus voidaan määrittää vaihtoehtoisprosessiksi (katso kohta K25). 3.1 Paperin tiedot K22 Paperin laji Ilmoita paperin nimi, laji, neliöpaino ja valmistaja. Onko Pohjoismainen ympäristömerkintä aikaisemmin hyväksynyt paperilajin asiakirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti ja/tai onko perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimukset dokumentoitu aikaisemmin? Jos on, ilmoita hyväksynnän ajankohta sekä hyväksynnän antaneen sihteeristön nimi. Jos paperi on hyväksytty asia-kirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti, muita paperin- ja massantuotantoa koskevia vaatimuksia ei tarvitse dokumentoida uudelleen. Jos perusmoduulin ja kemikaalimoduulin vaatimukset on dokumentoitu aikaisemmin, hakemuksen tulee sisältää kohdissa K23 K26 ilmoitettu dokumentaatio. Jos dokumentointia ei ole, perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimusten sekä kohtien K23 K26 lisävaatimusten tulee täyttyä. Paperinvalmistajan todistukset voidaan toimittaa suoraan pohjoismaiseen ympäristömerkintäsihteeristöön. Täyttyvätkö vaatimukset? K23 K24 K25 Selvitys edellä esitetyistä seikoista. Kuituraaka-aineet Paperin sisältämä massa ei saa olla valmistettu kierrätyskuiduista. Massanvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Kemikaalit Paperi ei saa sisältää optisia valkaisuaineita. Paperinvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Energiankulutus Tiivispaperin valmistukseen tarvittavan massan jauhamisessa ja paperin kuivauksessa kuluu enemmän energiaa kuin muussa paperintuotannossa. Tätä energiatarvetta ei ole perusmoduulissa eikä tässä lisämoduulissa määritetty prosessiksi, jolla on oma vertailuarvo. Valmistaja voi määrittää massan jauhatuksen ja paperin kuivatuksen vaihtoehtoisiksi prosesseiksi, jolloin vertailuarvo on samansuuruinen kuin käyttö. Näin energiavaatimusten täyttäminen ei vaikeudu, sillä tämä prosessi ei vaikuta laskettuihin energiapisteisiin. Lisätietoja on perusmoduulin energiavaatimuksissa. _ Täyttyvätkö Kyllä vaatimukset? Ei Kyllä Ei Liite 9(13)

12 K26 Päästöt ilmaan ja veteen Laskettaessa tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin päästöpisteitä käytetään seuraavia vertailuarvoja ja erityisesti tiivispaperille: COD ref, paperikone = 8 kg/paperitonni S ref, paperikone = 0,6 kg/paperitonni Tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin valmistuksen päästöjen (COD, P, S ja NO x ) tulee täyttää perusmoduulissa esitetyt päästövaatimukset: Kuormituspisteiden summa (P yht ) ei saa olla suurempi kuin 4,0. P yht = P cod + P P + P S +PNO x 4,0 Mikään päästöpisteistä (P COD, P P, P S ja PNO x ) ei saa olla suurempi kuin 1,5. Päästöpisteet lasketaan tuotantoprosessin teknisen kuvauksen avulla, jolloin päästöjä verrataan tuotannon vertailuarvoihin. Dokumentaatiovaatimukset ja laskentamenetelmät on kuvattu tarkemmin perusmoduulissa. Vaatimuksen täyttymisen osoittama laskelma ja sen pohjana olevat tiedot. Rekisteröinti Ennen kuin ympäristömerkin käyttöoikeus voidaan rekisteröidä johonkin toiseen Pohjoismaahan, rekisteröinnin hakijan on toimitettava kyseisen maan ympäristömerkintäsihteeristölle tarkastettavaksi seuraavat tiedot: rekisteröintihakemuslomake luvan kopio kansallisen tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmän rekisteröintinumero tai muu selvitys siitä, että kierrätystä koskevat vaatimukset täyttyvät (katso kohta K5) selvitys siitä, että kansalliset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvaa paperia koskevat säännökset täyttyvät (katso kohta K17). Ympäristömerkin ulkoasu Ympäristömerkillä ja sen lupanumerolla (ilmaistuna muodossa ) on oltava seuraava ulkoasu: Tiivispaperit Alateksti "Tiivispaperit" on vapaaehtoinen. Ympäristömerkki sijoitetaan pakkaukseen. 10(13)

13 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on 9. lokakuuta 2003 vahvistanut tässä asiakirjassa (Tiivispaperit Lisämoduuli, versio 3.0) esitetyt myöntämisperusteet. Ne ovat voimassa 31. maaliskuuta 2008 saakka. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 31. tammikuuta 2007 kriteeriä pidennettiin ja kriteeri on voimassa 31. joulukuuta 2009 saakka. Uusi versio on 3.1. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 3. joulukuuta 2008 kriteeriä pidennettiin kahdella vuodella 31. joulukuuta 2011 saakka. Uusi versio on 3.2. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 9 marraskuuta 2010 kriteeriä pidennettiin puolella vuodella 30. kesäkuuta 2013 saakka. Uusi versio on 3.3. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 10. toukokuuta 2012 kriteeriä pidennettiin vuodella 30.kesäkuuta 2014 saakka. Uusi versio on 3.4. Sihteeristökokouksessa 15. toukokuuta 2013 kriteerin voimassaoloaikaa pidennettiin 31. maaliskuuta 2015 saakka, uusi versio on 3.5. Joutsenmerkin yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan pidentää kriteerien voimassaoloaikaa saakka. Uusi versio on 3.6. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi myöntämisperusteiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia tai selvennyksiä ja/tai pidentää voimassaoloaikaa, jolloin uusi versio julkaistaan. Uusi versio ei yleensä edellytä voimassa olevien käyttölupien uudelleenkäsittelyä. Vähintään 12 kuukautta ennen edellisten myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä Pohjoismainen ympäristömerkintä julkaisee uusitut myöntämisperusteet. Sanojen selityksiä COD: Kemiallinen hapentarve (Chemical Oxygen Demand). Ilmaisee, kuinka paljon happea orgaanisen materiaalin hajoamiseen tarvitaan. P: Fosforin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa P tarkoittaa vedessä esiintyviä fosforiyhdisteitä. S: Rikin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa S tarkoittaa kaikkia ilmassa esiintyviä kaasumaisia rikkiyhdisteitä. NO x : P yht : Typpioksidien (NO, N 2 O ja NO 2 ) kemiallinen merkintätapa. Tässä asiakirjassa NO x tarkoittaa yhdisteiden NO ja NO 2 summaa, joka ilmoitetaan muodossa NO 2. Ilmaisee yhteenlasketut päästöpisteet, jotka saadaan jakamalla COD-, P-, S- ja No x -päästöt paperinvalmistuksen prosessien vertailuarvoilla. Luku sisältää sekä paperi- että massavalmistuksen arvot. PCOD, PP, PS ja PNOx ovat yksittäisten päästöparametrien päästöpisteitä. 11(13)

14 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Täten vakuutamme, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Täten vakuutamme, että markkinointi tapahtuu ko. asiakirjan sääntöjen mukaisesti. Vakuutamme, että tunnemme tiivispapereiden kriteerit. Vakuutamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoiville yrityksemme työntekijöille tiedotetaan tiivispapereiden ympäristömerkinnän kriteereistä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Paikka/Päiväys Yhteyshenkilö Yritys Puhelin tai sähköpostiosoite Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Markkinointivastaava Puhelin tai sähköpostiosoite Markkinointivastaava (nimenselvennys) Henkilöiden vaihtuessa ympäristömerkintäsihteeristölle on lähetettävä uusi vakuutus 12(13)

15 Liite 2 Ympäristön- ja laadunvarmistus Ympäristön- ja laadunvarmistuksen dokumentointi. Täytä jompikumpi seuraavista kohdista: Luvanhakija/paperinvalmistaja: Luvanhakija Paperintuottaja Mahdollinen kauppanimi Massanvalmistaja: Alihankkija yritykselle: Massanvalmistaja Mahdollinen kauppanimi Vahvistamme, että tunnemme asianmukaisten paperituotteiden ympäristömerkinnän vaatimukset. Vahvistamme päivätyssä hakemuksessamme esitetyn dokumentaatiomme oikeellisuuden ja hyväksymme, että Pohjoismainen ympäristömerkintä voi tarkistaa luvan voimassaoloaikana ympäristömerkinnän vaatimusten täyttymisen. Sitoudumme olemaan tekemättä tuotantoon sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa ympäristömerkin vaatimusten täyttymiseen, ilman pohjoismaisen ympäristömerkinnän lupaa. Sitoudumme ilmoittamaan pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle välittömästi poikkeuksista, joilla saattaisi olla vaikutus tuotteen mahdollisuuksiin täyttää ympäristömerkin vaatimukset. Sitoudumme laatimaan vuosittaisen raportin vaatimusten täyttymisestä ja toimittamaan sen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Käytössämme on laatukäsikirja, jossa on kirjalliset ohjeet seuraaville menettelyille (menettelyasiakirjat ovat liitteenä): ympäristömerkittyjen tuotteiden sisältämien raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys koko tuotantoprosessissa tuotantopoikkeusten ja -muutosten käsittely ja raportointi yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. selvitysten ja vuosiraporttien laatimismenettely (liittyen pohjoismaiseen ympäristömerkintään). Paikkakunta ja päivämäärä Vastuuhenkilö Yrityksen nimi Asema ja puhelinnumero Vastuuhenkilön nimenselvennys Yhteyshenkilö Asema ja puhelinnumero Yhteyshenkilön nimenselvennys Vastuu- ja yhteyshenkilöiden vaihtuessa asiasta tulee ilmoittaa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. 13(13)

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Versio 2.3 14. kesäkuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismainen ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat. Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkin kriteerit Ravintolat Versio 1.5 13.joulukuuta 2006 30. kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 30. kesäkuuta 2014 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille. Versio 1.0 21. maaliskuuta 2012 31. maaliskuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille. Versio 1.0 21. maaliskuuta 2012 31. maaliskuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Kertakäyttötuotteet elintarvikkeille Versio 1.0 31. maaliskuuta 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset Versio 4.2 23. lokakuuta 2013 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Hotellit ja retkeilymajat Versio 3.5

Hotellit ja retkeilymajat Versio 3.5 Joutsenmerkin myöntämisperusteet Hotellit ja retkeilymajat Versio 3.5 14.6.2007 30.6.2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Joutsenmerkin kriteerit Kemialliset rakennustuotteet Versio 2.3 19. maaliskuuta 2014-31. maaliskuuta 2019 Sisältö 097 Kemialliset rakennustuotteet, versio 2.3, 17. maaliskuuta 2015 Mikä on Joutsenmerkitty

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Päivittäistavarakaupat. Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Päivittäistavarakaupat Joutsenmerkin kriteerit Versio 2.2 21. kesäkuuta 2010 31. maaliskuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille 29.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 197/87 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille (tiedoksiannettu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopapereille

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopapereille L 149/12 Euroopan unionin virallinen lehti 8.6.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopapereille (tiedoksiannettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN MÄÄRÄYS nro X/2009 XX.XX.2009 LÄÄKEVALMISTEEN MYYNTILUVAN JA REKISTERÖINNIN HAKEMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Valtuutussäännökset Lääkelain (395/87) 2 4 mom, 20 a, 21, 23, 23 a, 28, 30, 30 a Laki Lääkelaitoksesta

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry. Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje SUOMEN BETONIYHDISTYS ry Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistukset Hakijan ohje 29.7.2014 SUOMEN BETONIYHDISTYS ry 2 / 13 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Varmennustodistuksen hakemisen periaate 3

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2010 alkaen

Voimassa 1.3.2010 alkaen ERITYISOHJE 1 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Huomioitu uudet ja uusiutuneet ENstandardit ja

Lisätiedot

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot