Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio lokakuuta joulukuuta 2015

2 Tiivispaperit 049, versio toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? 2 Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? 2 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? 3 Hakemusohje 3 Joutsenmerkkivaatimukset 3 1. Hakijaa koskevat vaatimukset Hakemuksen sisältö Tuotetiedot Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä Viranomaisten asettamat vaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 5 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Tuotantotekniikka Käyttöominaisuudet Pakkaus Jalostuksessa käytettävät kemikaalit Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi Jätteet Viranomaisvaatimukset Ympäristön- ja laadunvarmistus 8 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Paperin tiedot 9 Rekisteröinti 10 Ympäristömerkin ulkoasu 10 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika 11 Sanojen selityksiä 11 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Liite 2 Ympäristö- ja laadunvarmistus Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin - Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Tanska Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Puh Fax Sähköposti: Suomi Ympäristömerkintä PL 489 FIN HELSINKI Puh Sähköposti: Norja Miljømerking Norge Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 OSLO Puh Fax Sähköposti: Ruotsi Miljömärkning Sverige SE STOCKHOLM Puh Fax Sähköposti: Islanti Norræn Umhverfismerking á Islandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-128 REYKJAVIK Puh Fax Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Tämä on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta Svanmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Paperituotteiden ympäristömerkintä Paperituotteiden ympäristömerkintä käsittää monia erilaisia vaatimuksia, joista useimmat liittyvät massan ja paperin valmistukseen. Perusmoduuli (Paperituotteet Perusmoduuli) sisältää metsänhoitoon, energiankulutukseen sekä massa- ja paperituotannon jätteisiin liittyviä vaatimuksia. Kemikaalimoduuli (Paperituotteet Kemikaalimoduuli) sisältää massan ja paperin tuotannossa käytettäviä kemikaalivaatimuksia. Tiivispaperit - Lisämoduuli sisältää kaikki tiivispapereita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset esim. ympäristömerkittyä tiivispaperia ei saa valmistaa kierrätyskuiduista. Jos tiivispapereille ei ole erityisiä vaatimuksia, sovelletaan perus- ja kemikaalimoduulin vaatimuksia. Jotta tiivispaperille voidaan myöntää ympäristömerkki, sen tulee täyttää tämän asiakirjan vaatimukset sekä soveltuvat perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset. Paperituotteille on olemassa seuraavat moduulit: Perusmoduuli Kemikaalimoduuli Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Tiivispaperit (voi- ja leivinpaperit) Lisämoduuli Kirjekuoret Lisämoduuli Painopaperit Lisämoduuli Pehmopaperit - Lisämoduuli Seuraava lisämoduuli valmistuu lähivuosina: Pakkauspaperit Lisämoduuli Lisämoduulien vaatimukset voivat olla tiukempia tai vähemmän tiukkoja kuin perus- ja kemikaalimoduulien vaatimukset. Jos vaatimustasot ovat erilaisia, noudatetaan lisämoduulien vaatimuksia. 1(13)

4 Mikä on ympäristömerkitty tiivispaperi? Pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki on ympäristömerkki, jolle on asetettu täsmälliset vaatimukset. Ympäristömerkitty tiivispaperi kuuluu tuoteryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin, ja Joutsenmerkki osoittaa, että tuote täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Kriteereitä laadittaessa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, ja niissä otetaan huomioon tuotanto, käyttö sekä jätteenkäsittely. Myöntämisperusteissa painotetaan sertifioidun metsätalouden raaka-aineiden käyttöä, ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä käyttöä, vesi- ja ilmapäästöjen vähäisyyttä sekä alhaista energiankulutusta. Jotta tuotteelle voidaan myöntää Joutsenmerkki, perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperi - Lisämoduuli vaatimusten tulee täyttyä. Kriteereitä noudattamalla tuottajat voivat vaikuttaa kestävän yhteiskunnan kehitykseen. Joutsenmerkki kertoo resurssien tehokkaasta käytöstä sekä ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien hyödyntämisestä. Pohjoismainen ympäristömerkintä on tarkastanut tuotteissa käytettävät raaka-aineet. Paperituotteet saavat sisältää vain ympäristön kannalta parhaita raaka-aineita. Miksi kannattaa valita Joutsenmerkki? Joutsenmerkki on tasovaatimuksia sisältävä kriteeri. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon. Ympäristövaikutukset ovat monimutkaisia, ja joillakin alueilla ne ovat näkyvissä vasta pitkän ajan kuluttua. Joutsenmerkki on hyvä apu ympäristötyössä. Joutsenmerkin kriteereissä asetetaan vaatimuksia myös laadulle ja kierrätykselle. Joutsenlupaa voidaan pitää laadun takeena. Joutsenmerkki kertoo julkisen ja yksityisen sektorin ostajille, että tuotteen valmistaja ottaa ympäristöasiat huomioon. 2(13)

5 Mitkä tiivispaperit voivat saada Joutsenmerkin? Joutsenmerkki voidaan myöntää tiivispapereille, kuten voi- ja leivinpapereille sekä niistä valmistetuille tuotteille. Tiivispapereita käytetään myös leivonta- ja paistopusseissa, piirustuspapereissa sekä ruokapakkausten sisäpakkausten rasvankestävinä tiivispapereina. "Grease release" -paperit sisältyvät tuoteryhmään. Läpinäkyvät kirjekuorten ikkunapaperit eivät sisälly tuoteryhmään. Vaatimukset eivät kata muita paperituotteita kuten pakkauspaperia ja -kartonkia, mainos-, lehti- tai talouspaperia eikä paino-, kirjoitus- tai kopiointipapereita. Hakemusohje Hakijan tulee täyttää pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivuilta löytyvä (Suomessa hakemuslomake jokaiselle tuotteelle, jolle ympäristömerkintää haetaan. Hakemuslomake sekä kirjallinen dokumentaatio, joka osoittaa, että tuote täyttää perus- ja kemikaalimoduulin sekä Tiivispaperit Lisämoduulin vaatimukset, tulee toimittaa sen maan ympäristömerkintäsihteeristölle, jossa tuote valmistetaan tai jossa sitä myydään. Luvanhaltijan tulee säilyttää kopio kaikista hakemusasiakirjoista ja esittää ne pyydettäessä. Lisäksi hakijan tulee tuntea julkaisu "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" ( Regler för nordisk miljömärkning av produkter ). Jokaisen vaatimuksen kohdalla tulee merkitä, täyttyykö vaatimus vai ei, rastittamalla kohta (kyllä ei ). Kunkin vaatimuksen jälkeen on merkitty symbolilla se dokumentaatio, joka hakijan tai alihankkijan tulee toimittaa. Hakijan toimittamat asiakirjat tulee merkitä numeroilla, jotka merkitään oikeaan reunukseen kohtaan ". Tätä vaatimusasiakirjaa voidaan lopuksi käyttää tarkistusluettelona, josta näkyy, onko kaikki vaatimukset dokumentoitu. Kaikki pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle lähetetyt tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tämä koskee myös hakijan nimeä sekä tuotenimiä, kunnes ympäristömerkin käyttölupa on myönnetty. Joutsenmerkkivaatimukset Vaatimukset kattavat sen tuotannon osan, jolle Joutsenmerkkiä haetaan. Vaatimuksissa viitataan perus- tai kemikaalimoduuliin. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, kaikkien kappaleiden 1, 2 ja 3 vaatimusten tulee täyttyä. Kunkin kohdan oikeaa reunusta voidaan käyttää tarkistusluettelona. Muut valmistajan käyttämät raportointijärjestelmät (esimerkiksi EMAS, ISO tai viranomaisraportointi) voidaan hyväksyä, jos ne ovat riittävän tuotekohtaisia. Oikean reunuksen tarkistusluettelossa tulee tällöin viitata kyseisen raportointijärjestelmän asianmukaiseen kohtaan. 3(13)

6 1. Hakijaa koskevat vaatimukset 1.1 Hakemuksen sisältö K1 Hakemuksen sisältö: Dokumentaatio, joka osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttyvät. Vaatimukset on esitetty tämän asiakirjan luvuissa 1, 2 ja 3. Sisällysluettelo, josta käyvät ilmi hakemuksen liitteenä olevat asiakirjat. Täytetty hakemus. Hakemus on saatavilla ympäristömerkintäsihteeristöltä tai kotisivuiltamme. Tuotenäyte. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. Täyttyvätkö vaatimukset? Liite nro 1.2 Tuotetiedot K2 Tuotetiedot: Tiedot tavaramerkistä tai kauppanimestä sekä tyyppimerkinnästä. Tiedot tuotteen vuosimyynnistä (määrä) sekä liikevaihdosta jokaisessa Pohjoismaassa. Tuotteen ja sen koostumuksen tekninen kuvaus. Kuvauksen tulee sisältää paperin ja massan lajinimet sekä niiden valmistuspaikat. Yhteenveto edellä esitetyistä kohdista. 1.3 Joutsenmerkin käyttö markkinoinnissa K3 Markkinointi Hakijan tulee tuntea asiakirja "Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt" (Regler för nordisk miljömärkning av produkter) Joutsenmerkin ulkoasu on esitetty asiakirjan lopussa. Vakuutus siitä, että hakija tuntee asiakirjan "Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt" vaatimukset. Vaatimusten dokumentointiin voi käyttää liitettä 1. Liite K4 Markkinoinnin vastuunjako Hakijan tulee varmistaa, että markkinoinnin vastuuhenkilöt tuntevat ympäristömerkinnän periaatteet ja ympäristömerkintää koskevat säännöt. Tiedot joutsenmerkityn tuotteen markkinoinnin vastuunjaosta. 4(13)

7 1.4 Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmä K5 Kierrätysjärjestelmä Tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmiä koskevien kansallisten lakien, säännösten ja toimialasopimusten tulee täyttyä niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta markkinoidaan. Rekisteröintinumero tuotteiden ja pakkausten kansallisessa kierrätysjärjestelmässä tai muu selvitys vaatimuksen täyttymisestä. Täyttyvätkö vaatimukset? 1.5 Viranomaisten asettamat vaatimukset K6 Viranomaisvaatimukset Joutsenmerkin haltija/merkin hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistusmaassa voimassa olevat valmistusta koskevat turvallisuus-, työympäristö- ja ympäristölainsäädäntövaatimukset sekä tuotanto- ja tuotekohtaiset vaatimukset täyttyvät. 1.6 Ympäristön- ja laadunvarmistus K7 Ympäristön- ja laadunvarmistus Hakija on vastuussa siitä, että ympäristömerkittyjen tuotteiden laatu ei heikkene luvan voimassaoloaikana. Hakijan tulee varmistaa seuraavat seikat: kaikki hakijaa koskevat Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät ja niiden täyttyminen voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Joutsenmerkitty tuote voidaan jäljittää koko tuotantoprosessin laajuudelta raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi. Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle ilmoitetaan välittömästi tuotannon odottamattomista poikkeuksista tai suunnitelluista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen mahdollisuuksiin täyttää Joutsenmerkin vaatimukset. Organisaatiossa on nimetty Joutsenmerkin vaatimusten täyttymisestä vastaava henkilö. Organisaatiossa on nimetty yhteyshenkilö, joka on vastuussa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle annettavista ilmoituksista ja raporteista. Hakijan tulee saada pohjoismaiselta ympäristömerkintäsihteeristöltä kirjallinen hyväksyntä tuotteeseen tehtäville muutoksille, kuten reseptin muuttamiselle, raaka-aineiden vaihtamiselle tai tuotantomenetelmän muuttamiselle. Hakijan tulee vahvistaa edellä olevien vaatimusten täyttyminen täyttämällä liite 2. 5(13)

8 K8 Laatukäsikirja Hakijan tulee noudattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden valmistuksessa kirjallisia menettelyohjeitaan. Nämä ohjeet käsittelevät seuraavia seikkoja: menettelytavat sille, miten joutsenmerkityt tuotteet voidaan jäljittää koko tuotantoprosessissa menettelytavat sille, miten joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon poikkeukset ja muutokset käsitellään ja raportoidaan yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle menettelytavat ympäristömerkintään liittyvän vuosittaisen raportin laadinnalle, sekä muille ympäristömerkintään liittyville kirjauksille. Ote joutsenmerkittyjen tuotteiden valmistuksen menettelytavat sisältävästä laatukäsikirjasta. Hakijan tulee voida esittää seuraavat asiakirjat mahdollisen tarkistuskäynnin aikana: hakemuksen kopio hakemuksen mukana toimitetuissa asiakirjoissa käytetyt laskelmat perusteluineen Täyttyvätkö vaatimukset? selvitykset joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotannon odottamattomista poikkeuksista ja suunnitelluista muutoksista joutsenmerkittyjen tuotteiden tuotantoa koskevat menettelyohjeet sisältävä laatukäsikirja kaikki joutsenmerkittyjä tuotteita koskevat reklamaatiot ja valitukset. 2. Tiivispaperin jalostajaa koskevat vaatimukset Muukin taho kuin paperinvalmistaja voi jalostaa tiivispaperin toiseen muotoon. Tällöin paperin jalostajan tulee täyttää kappaleen 2 vaatimukset. Jos paperinvalmistaja jalostaa paperin, tulee hänen täyttää kappaleiden 2 ja 3 vaatimukset. 2.1 Tuotantotekniikka K9 Tuotantotekniikka Valmistajan tulee kuvata tiivispaperit ja niiden neliöpaino sekä jalostuksessa käytettävä tuotantotekniikka. Tiivispaperin ja tuotantotekniikan kuvaus. 2.2 Käyttöominaisuudet K10 Käyttöominaisuudet Tuotteen tulee täyttää tavanomaiset tiivispaperin käyttöominaisuuksille asetettavat vaatimukset. Täyttyvätkö vaatimukset? Kyllä Ei Yhteenveto käyttöominaisuuksista tai esimerkki niitä koskevista teknisistä tiedoista. 6(13)

9 2.3 Pakkaus K11 Pakkausmateriaali Käytettävän pakkausmateriaalin ulkoasu, materiaali ja paino tulee kuvata. Pakkausmateriaali ei saa sisältää kloorattuja muoveja. Pakkausmateriaalin kuvaus. Täyttyvätkö vaatimukset? K12 Pakkausten kierrätys Pakkauksen materiaalien tulee olla erotettavissa kierrätystä varten. Heterogeeniset materiaalit, joita ei voi erotella, eivät ole sallittuja. Selvitys pakkausmateriaalien kierrätettävyydestä. Liite K13 Merkinnät Hakijan tulee toimittaa ehdotus siitä, miten Joutsenmerkki merkitään pakkaukseen. Leivinpaperipakkauksessa tulee olla näkyvällä paikalla seuraava teksti: "Paperi voidaan käyttää useaan kertaan". Esimerkki pakkauksesta, jossa on Joutsenmerkki ja leivinpaperia koskeva teksti. 2.4 Jalostuksessa käytettävät kemikaalit K14 Kemikaalit Valmistajan tulee ilmoittaa paperin jalostuksessa käytettävien kemikaalien (esimerkiksi liiman, painovärien ja puhdistuskemikaalien) tyyppi, kauppanimi, toimittaja, käyttöalue sekä tiivispaperitonnin käytettävä määrä. Käytettävien kemikaalien tulee täyttää kemikaalimoduulin vaatimukset. Muut paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa K24. Yhteenveto käytettävien kemikaalien tyypistä, kauppanimestä, toimittajasta, käyttöalueesta sekä tiivispaperitonnin valmistamiseen käytettävästä määrästä. Dokumentaatio siitä, että mahdolliset kemikaalit täyttävät kemikaalimoduulin vaatimukset. Jos dokumentaatio on toimitettu aikaisemmin, ilmoitus siitä, milloin ja mille sihteeristölle se on toimitettu sekä aineiston toimittaneen yrityksen nimi. K15 Päällystyskemikaalit Tiivispaperien päällystyskemikaalit eivät saa sisältää kromi- tai fluoriyhdisteitä. Kemikaalitoimittajan todistus siitä, että tuote ei sisällä kromi- tai fluoriyhdisteitä. 7(13)

10 2.5 Ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa oleva paperi K16 Euroopan neuvoston päätös Valmis jalostettu tiivispaperituote, esim. voipaperin tai eväspussin tulee täyttää Euroopan neuvoston ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevaa paperia ja kartonkia koskevan päätöksen määräykset. Jos jotkut tämän päätöksen osat eivät ole astuneet voimaan, tuotteen tuotannon tulee täyttää Saksan BfR:n (Bundesinstitut für Risikobevertung), Alankomaiden Warenwetin tai Yhdysvaltojen FDA:n vaatimukset. Kopio riippumattoman osapuolen myöntämästä todistuksesta. Täyttyvätkö vaatimukset? K17 Kansalliset säännökset Tuotteen tulee täyttää ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olevia papereita koskevien kansallisten säännösten vaatimukset niissä Pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyä tuotetta myydään. Selvitys siitä, että tuote täyttää kansallisten säännösten vaatimukset. Kyllä Ei 2.6 Jätteet K18 Jätteet Kaikki jätteet tehdasalueella tulee lajitella ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. Hakijan tulee esittää selvitys lajitelluista jätteistä ja niiden käsittelystä. Jos jäte katsotaan kansallisissa säännöksissä ongelmajätteeksi, tulee tämä ilmoittaa. Valmistajan esitettävä selvitys seuraavista seikoista: millaisiin lajeihin jätteet lajitellaan ja miten lajittelu tapahtuu miten jätelajeja käsitellään (sisäinen tai ulkoinen uudelleenkäyttö, poltto energiaksi, varastointi tai muu käsittely) miten paljon eri jätelajeja syntyy vuosittain (määrät voidaan ilmoittaa myös lyhyemmille ajanjaksoille, joiden pohjalta lasketaan vuosimäärät). _ 2.7 Viranomaisvaatimukset K19 Viranomaisvaatimukset Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K6). 2.8 Ympäristön- ja laadunvarmistus K20 Ympäristön- ja laadunvarmistus Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K7). K21 Laatukäsikirja Valmistajaa koskevat samat vaatimukset kuin hakijaa (katso kohta K8). 8(13)

11 3. Massan- ja paperinvalmistajaa koskevat vaatimukset Tiivispapereissa käytettävän paperin tulee täyttää perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset, jos toisin ei ole ilmoitettu. Lisäksi paperin tulee täyttää seuraavassa esitetyt vaatimukset. Perusmoduulin vaatimukset koskevat metsänhoitoa, päästöjä ilmaan ja vesistöihin (AOX, COD, P, S, NO x ja CO 2 ), energiankulutusta, jätteenkäsittelyä, viranomaisvaatimuksia sekä ympäristö- ja laadunvarmistusta. Päästövaatimuksille on annettu erityiset vertailuarvot tämän asiakirjan kohdassa K26. Varsinaista energiavaatimusta ei ole muutettu, vaikka energiankulutus on suurempi tiivispaperien valmistuksessa kuin muiden paperien valmistuksessa. Energian lisäkulutus voidaan määrittää vaihtoehtoisprosessiksi (katso kohta K25). 3.1 Paperin tiedot K22 Paperin laji Ilmoita paperin nimi, laji, neliöpaino ja valmistaja. Onko Pohjoismainen ympäristömerkintä aikaisemmin hyväksynyt paperilajin asiakirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti ja/tai onko perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimukset dokumentoitu aikaisemmin? Jos on, ilmoita hyväksynnän ajankohta sekä hyväksynnän antaneen sihteeristön nimi. Jos paperi on hyväksytty asia-kirjan "Tiivispaperit Lisämoduuli" vaatimusten mukaisesti, muita paperin- ja massantuotantoa koskevia vaatimuksia ei tarvitse dokumentoida uudelleen. Jos perusmoduulin ja kemikaalimoduulin vaatimukset on dokumentoitu aikaisemmin, hakemuksen tulee sisältää kohdissa K23 K26 ilmoitettu dokumentaatio. Jos dokumentointia ei ole, perusmoduulin ja kemikaali-moduulin vaatimusten sekä kohtien K23 K26 lisävaatimusten tulee täyttyä. Paperinvalmistajan todistukset voidaan toimittaa suoraan pohjoismaiseen ympäristömerkintäsihteeristöön. Täyttyvätkö vaatimukset? K23 K24 K25 Selvitys edellä esitetyistä seikoista. Kuituraaka-aineet Paperin sisältämä massa ei saa olla valmistettu kierrätyskuiduista. Massanvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Kemikaalit Paperi ei saa sisältää optisia valkaisuaineita. Paperinvalmistajan antama todistus vaatimuksen täyttymisestä. Energiankulutus Tiivispaperin valmistukseen tarvittavan massan jauhamisessa ja paperin kuivauksessa kuluu enemmän energiaa kuin muussa paperintuotannossa. Tätä energiatarvetta ei ole perusmoduulissa eikä tässä lisämoduulissa määritetty prosessiksi, jolla on oma vertailuarvo. Valmistaja voi määrittää massan jauhatuksen ja paperin kuivatuksen vaihtoehtoisiksi prosesseiksi, jolloin vertailuarvo on samansuuruinen kuin käyttö. Näin energiavaatimusten täyttäminen ei vaikeudu, sillä tämä prosessi ei vaikuta laskettuihin energiapisteisiin. Lisätietoja on perusmoduulin energiavaatimuksissa. _ Täyttyvätkö Kyllä vaatimukset? Ei Kyllä Ei Liite 9(13)

12 K26 Päästöt ilmaan ja veteen Laskettaessa tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin päästöpisteitä käytetään seuraavia vertailuarvoja ja erityisesti tiivispaperille: COD ref, paperikone = 8 kg/paperitonni S ref, paperikone = 0,6 kg/paperitonni Tiivispapereissa käytettävän massan ja paperin valmistuksen päästöjen (COD, P, S ja NO x ) tulee täyttää perusmoduulissa esitetyt päästövaatimukset: Kuormituspisteiden summa (P yht ) ei saa olla suurempi kuin 4,0. P yht = P cod + P P + P S +PNO x 4,0 Mikään päästöpisteistä (P COD, P P, P S ja PNO x ) ei saa olla suurempi kuin 1,5. Päästöpisteet lasketaan tuotantoprosessin teknisen kuvauksen avulla, jolloin päästöjä verrataan tuotannon vertailuarvoihin. Dokumentaatiovaatimukset ja laskentamenetelmät on kuvattu tarkemmin perusmoduulissa. Vaatimuksen täyttymisen osoittama laskelma ja sen pohjana olevat tiedot. Rekisteröinti Ennen kuin ympäristömerkin käyttöoikeus voidaan rekisteröidä johonkin toiseen Pohjoismaahan, rekisteröinnin hakijan on toimitettava kyseisen maan ympäristömerkintäsihteeristölle tarkastettavaksi seuraavat tiedot: rekisteröintihakemuslomake luvan kopio kansallisen tuotteiden ja pakkausten kierrätysjärjestelmän rekisteröintinumero tai muu selvitys siitä, että kierrätystä koskevat vaatimukset täyttyvät (katso kohta K5) selvitys siitä, että kansalliset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvaa paperia koskevat säännökset täyttyvät (katso kohta K17). Ympäristömerkin ulkoasu Ympäristömerkillä ja sen lupanumerolla (ilmaistuna muodossa ) on oltava seuraava ulkoasu: Tiivispaperit Alateksti "Tiivispaperit" on vapaaehtoinen. Ympäristömerkki sijoitetaan pakkaukseen. 10(13)

13 Myöntämisperusteiden voimassaoloaika Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on 9. lokakuuta 2003 vahvistanut tässä asiakirjassa (Tiivispaperit Lisämoduuli, versio 3.0) esitetyt myöntämisperusteet. Ne ovat voimassa 31. maaliskuuta 2008 saakka. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 31. tammikuuta 2007 kriteeriä pidennettiin ja kriteeri on voimassa 31. joulukuuta 2009 saakka. Uusi versio on 3.1. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 3. joulukuuta 2008 kriteeriä pidennettiin kahdella vuodella 31. joulukuuta 2011 saakka. Uusi versio on 3.2. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 9 marraskuuta 2010 kriteeriä pidennettiin puolella vuodella 30. kesäkuuta 2013 saakka. Uusi versio on 3.3. Sihteeristöpäällikkökokouksessa 10. toukokuuta 2012 kriteeriä pidennettiin vuodella 30.kesäkuuta 2014 saakka. Uusi versio on 3.4. Sihteeristökokouksessa 15. toukokuuta 2013 kriteerin voimassaoloaikaa pidennettiin 31. maaliskuuta 2015 saakka, uusi versio on 3.5. Joutsenmerkin yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan pidentää kriteerien voimassaoloaikaa saakka. Uusi versio on 3.6. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta voi myöntämisperusteiden voimassaoloaikana tehdä korjauksia tai selvennyksiä ja/tai pidentää voimassaoloaikaa, jolloin uusi versio julkaistaan. Uusi versio ei yleensä edellytä voimassa olevien käyttölupien uudelleenkäsittelyä. Vähintään 12 kuukautta ennen edellisten myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä Pohjoismainen ympäristömerkintä julkaisee uusitut myöntämisperusteet. Sanojen selityksiä COD: Kemiallinen hapentarve (Chemical Oxygen Demand). Ilmaisee, kuinka paljon happea orgaanisen materiaalin hajoamiseen tarvitaan. P: Fosforin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa P tarkoittaa vedessä esiintyviä fosforiyhdisteitä. S: Rikin kemiallinen merkki. Tässä asiakirjassa S tarkoittaa kaikkia ilmassa esiintyviä kaasumaisia rikkiyhdisteitä. NO x : P yht : Typpioksidien (NO, N 2 O ja NO 2 ) kemiallinen merkintätapa. Tässä asiakirjassa NO x tarkoittaa yhdisteiden NO ja NO 2 summaa, joka ilmoitetaan muodossa NO 2. Ilmaisee yhteenlasketut päästöpisteet, jotka saadaan jakamalla COD-, P-, S- ja No x -päästöt paperinvalmistuksen prosessien vertailuarvoilla. Luku sisältää sekä paperi- että massavalmistuksen arvot. PCOD, PP, PS ja PNOx ovat yksittäisten päästöparametrien päästöpisteitä. 11(13)

14 Liite 1 Ympäristömerkittyjen tiivispapereiden markkinointi Täten vakuutamme, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu asiakirjassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Täten vakuutamme, että markkinointi tapahtuu ko. asiakirjan sääntöjen mukaisesti. Vakuutamme, että tunnemme tiivispapereiden kriteerit. Vakuutamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoiville yrityksemme työntekijöille tiedotetaan tiivispapereiden ympäristömerkinnän kriteereistä sekä asiakirjasta Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt. Paikka/Päiväys Yhteyshenkilö Yritys Puhelin tai sähköpostiosoite Yhteyshenkilö (nimenselvennys) Markkinointivastaava Puhelin tai sähköpostiosoite Markkinointivastaava (nimenselvennys) Henkilöiden vaihtuessa ympäristömerkintäsihteeristölle on lähetettävä uusi vakuutus 12(13)

15 Liite 2 Ympäristön- ja laadunvarmistus Ympäristön- ja laadunvarmistuksen dokumentointi. Täytä jompikumpi seuraavista kohdista: Luvanhakija/paperinvalmistaja: Luvanhakija Paperintuottaja Mahdollinen kauppanimi Massanvalmistaja: Alihankkija yritykselle: Massanvalmistaja Mahdollinen kauppanimi Vahvistamme, että tunnemme asianmukaisten paperituotteiden ympäristömerkinnän vaatimukset. Vahvistamme päivätyssä hakemuksessamme esitetyn dokumentaatiomme oikeellisuuden ja hyväksymme, että Pohjoismainen ympäristömerkintä voi tarkistaa luvan voimassaoloaikana ympäristömerkinnän vaatimusten täyttymisen. Sitoudumme olemaan tekemättä tuotantoon sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa ympäristömerkin vaatimusten täyttymiseen, ilman pohjoismaisen ympäristömerkinnän lupaa. Sitoudumme ilmoittamaan pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle välittömästi poikkeuksista, joilla saattaisi olla vaikutus tuotteen mahdollisuuksiin täyttää ympäristömerkin vaatimukset. Sitoudumme laatimaan vuosittaisen raportin vaatimusten täyttymisestä ja toimittamaan sen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Käytössämme on laatukäsikirja, jossa on kirjalliset ohjeet seuraaville menettelyille (menettelyasiakirjat ovat liitteenä): ympäristömerkittyjen tuotteiden sisältämien raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys koko tuotantoprosessissa tuotantopoikkeusten ja -muutosten käsittely ja raportointi yhteyshenkilölle sekä edelleen pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. selvitysten ja vuosiraporttien laatimismenettely (liittyen pohjoismaiseen ympäristömerkintään). Paikkakunta ja päivämäärä Vastuuhenkilö Yrityksen nimi Asema ja puhelinnumero Vastuuhenkilön nimenselvennys Yhteyshenkilö Asema ja puhelinnumero Yhteyshenkilön nimenselvennys Vastuu- ja yhteyshenkilöiden vaihtuessa asiasta tulee ilmoittaa pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. 13(13)

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Ympäristömerkintä 3DSHULWXRWWHHW 3HUXVPRGXXOL Versio 1.0 ORNDNXXWD

Ympäristömerkintä 3DSHULWXRWWHHW 3HUXVPRGXXOL Versio 1.0 ORNDNXXWD Ympäristömerkintä 3DSHULWXRWWHHW3HUXVPRGXXOL Versio 1.0 ORNDNXXWD Sisällysluettelo Ympäristömerkintä 1 Paperituotteet - Perusmoduuli 1 Paperituotteiden ympäristömerkintä 5 Mitä on Joutsenmerkitty paperi?

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä 17. lokakuuta 2017 Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Paperikirjekuoret Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Paperikirjekuoret Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paperikirjekuoret Lisämoduuli Versio 4.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Paperikirjekuoret 014, versio 4.5, 10. toukokuuta 2012 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 4.4 23. maaliskuuta 2006 31. joulukuuta 2013 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit. Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Pehmopaperit Versio 5.2 11. lokakuuta 2011 31. joulukuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.4 2. huhtikuuta 2004 31. maaliskuuta 2014 2(12) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kestävän

Lisätiedot

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt

Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Tuotteiden pohjoismaista ympäristömerkintää koskevat säännöt Muutettu 12.12.2001 Alkuperäisasiakirja on vahvistettu pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa 10. joulukuuta 1997. Ympäristömerkin käyttöä

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilit ja nahkatuotteet Versio 3.7 18. maaliskuuta 2004 30. kesäkuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.3 13.12.2007 31.3.2018 Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt pelletit?... 4 Miksi valita Joutsenmerkki?... 4 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 5 Kuinka merkkiä haetaan?...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.6 2.4.2004 30.6.2016 Kestävän puutavara vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle versio

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Perusmoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Perusmoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Perusmoduuli Versio 2.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.1 13. joulukuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin -

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Joutsenmerkki Pelletit

Joutsenmerkki Pelletit Joutsenmerkki Pelletit Versio 2.2 13. joulukuuta 2007 31. maaliskuuta 2017 Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 15/010/12 23.1.2012 Säädösperusta Tullilaki 4 Voimassaoloaika 1.3.2012 lukien toistaiseksi Kohderyhmät Tullitoimipaikat

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. VAPAAEHTOISTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA-logo yhteistä näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle! Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon tarkoituksena on saada yhteistä positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI SBC EN Uponor Infra Oy PL NASTOLA. Jaana Hallikas.

SERTIFIKAATTI SBC EN Uponor Infra Oy PL NASTOLA. Jaana Hallikas. SERTIFIKAATTI n nimi ja osoite Myönnetty: Nro/Versio: 2016-04-22 4069-11 Ensimmäinen versio myönnetty: 2009-12-15 Sertifikaatin kattamat merkit: a/valmistajaa koskevat tiedot Yhteyshenkilö Puhelin Faksi

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kiinteän biopolttoaineen kattilat Versio 3.0 31. tammikuuta 2014 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.5-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006)

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006) 1 (5) Tarkastuspvm: Läsnä: Valvova viranomainen: A. YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus Käyntiosoite / postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Lääni Toimijan nimi / yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Päällystetyt paperit. Maxigloss. Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen. taidepainopaperi. Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen

Päällystetyt paperit. Maxigloss. Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen. taidepainopaperi. Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen GRAAFISET PAPERIT Päällystetyt paperit Maxigloss Päällystetty hiokkeeton korkeakiiltoinen taidepainopaperi. P P P Maxisilk Päällystetty hiokkeeton silkkipintainen taidepainopaperi. P P P Maxisatin Päällystetty

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä pätevyyden arviointi. Jäljempänä

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.0-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.0-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.0-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot