f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa."

Transkriptio

1 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti palvelukseensa talvella 1937 kahden kuukauden ajaksi tun ~etut norjalaiset mäenlaskuneuvojat Henry Ödegaardin Ja Olof Haavikin. Nämä neuvojat antoivat opetusta 26:11a paikkakunnalla 1,254 osanottajalle. Niinkuin aikaisempina vuosina liitto on myös kuluneena vuonna tehnyt aloitteita uusien hyppyrimäkien rakentamiseksi. Niinpä entinen mäenlaskija Paavo Nuo ~io. o~.. ~ntan~t ohjeita mäkipaikkojen valitsemisessa ja msinoon S. SIrola on laatinut mäkipiirustuksia. - Edelläselostetun toiminnan ansiosta mäenlaskun harrastus on huomattavasti lisääntynyt ja mäenlaskijain taito vastaavasti edistynyt. d) paini: Painineuvontaa ovat Suomen Painiliiton aloitteesta antaneet entiset mestaripainijat Väinö Ikonen Eino Leino ja Emil Väre, Italian entinen valmentaja O~ i Sirenius sekä liiton kunniapuheenjohtaja Heikki Lehmusto. Ed.ust~painijoillemme on lisäksi lähetetty lukuisasti ohje- Ja neuvokirjoitelmia. e) nyrkkeily: Suomen Nyrkkeilyliiton neuvoja. saksalainen Max Matheus on. 1/2-1/5 välisenä aikana antanut nyrkkeilyneuvontaa Ja samalla valmentanut liiton edustusmiehistöjä. Tähän toimintaan ovat myös osallistuneet herrat V. Resko ja V. Stenvall... ~a~~ittakoo~, että Vierumäellä 16-26/8 liiton jär Jestaman neuvojakurssin osanottajat t,ekivät herätys- ja ne~vontamat~an näytöksineen Korialle, Kouvolaan, VOlkkaalle. Ja Kuusankoskelle. Amatöörineuvoja V. R~~.ko.. an.t.ol 2 lh kuukauden aikana nyrkkeilyopetusta eralssa Vllpurin oppikouluissa ja Kylliälän kasvatuslaitoksella, maisteri V. Smeds luennoi Vaasassa marraskuuss~ ja her.::a V. Paajanen Kalliolan ja Vallilan poikakerllolssa seka seurakuntatyön keskusliiton osastoissa. f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. g) pesäpalloilu: Pesäpalloliiton kurssien pitäjät ja kiertävät neuvojat ovat antaneet lukuisilla paikkakunnilla pesäpalloneuvontaa seurojen jäsenille, koululaisille ja sotilaille. Nimenomaan pesäpalloiluneuvonnan tehostamiseksi liitto on kustantanut Laaka-nimistä erikoislehteä. h) jääkiekkoilu: Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt henkilökohtaista ja kirjallista herätys- ja neuvontatyötä jääkiekkoilun edistämiseksi varsinkin kaupunki- ja tehdasseuroihin. Siinä mielessä liitto antoi insinööri L. Leinosen tehtäväksi laatia standardisuunnitelman jääkiekkoradan valaistusjärjestelmäksi, jota suunnitelmaa on runsaasti jaettu maaseutupaikkakunnille. M.m. Turun Urheilupuiston jääkiekkoradan valaistuslaitteet tehtiin liiton suunnitelmien mukaan liiton välittäessä siihen tarvittavat laitteet. - Varsinaista pelineuvontaa ovat antaneet aikaisemmin kurssitoiminnan yhteydessä mainitut henkilöt. i) pyöräily: Suomen Pyöräilyliiton kiertävä neuvoja, ruobsinmaalainen Svensson on antanut henkilökohtaista neuvontaa lukuisille aktiivipyöräilijöille. Myös kierto- ja erikolskirjeitten avulla on annettu harjoiheluohjeita ja neuvoja ffi.ffi. retkeilypyöräilijöille. Tätä neuvontaa ovat hoitaneet johtaja R. Hellberg, konttoristi A. Lehtonen ja toimistosihteeri I. Sinisalo. j) poikaurheilu: Poikaurheiluliitto on pyrkinyt neuvonnallaan järjestämään seur,ojen poikaurheilutoimintaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Siinä mielessä liitto on hankkinut poikaurheiluosastojen järjestelyä, toimintaa ja har- 13

2 14 15 joituksia neuvovia kirjoituksia levittäen niitä alaistensa seurojen keskuuteen. Lukuisiin sekä. ulkomailta että kotimaasta saapuneisiin tiedusteluihin liitto on lähettänyt kirjalliset vastaukset ja selostuk5et, joiden laatimisesta ovat huolehtineet poikaurheilun parhaat asiantuntijat. k) järjestötoiminta: Järjestötoimintaan kohdistunutta neuvontaa ovat hoitaneet lähinnä SVUL:n toimiston vakinaiset virkailijat ja liiton 18 piirisihteeriä. Myös lukuisilla kursseilla on annettu nimenomaan seuratoimintaa koskevia neuvoja. Järjestöneuvontaa on myös annettu kerran viikossa ilmestyvän liiton virallisen julkaisun Urheilun palstoilla. Tämä neuvonta on kohdistunut m.m. uusien seurojen perustamiseen ohjeitten ja mallisääntöjen laatimi:;en muodossa. Samalla liitto on huolehtinut seurojen toimintasääntöjen tarkistamisesta ja rekisteröimisasiaklrjojen jättämisestä oikeusministeriöön. Verrattaessa kertomusvuoden ja sitä edeltäneen toimintavuoden kurssi- ja neuv,ontatoimintaa toisiinsa voidaan todeta tämän toiminnan valtava lisääntyminen. Kun esim. vuonna 1936 järjestettiin 169 kurssit, joissa osanottajia 3,983, olivat vastaavat luvut vuonna 1937 kursseja 348 ja osanottajia 10,819. Esimerkkinä yksinomaan rata- ja kenttäurheilun laadusta ja laajuudesta mainittakoon, e ttä p.o. urheilumuodon kurssi- ja n euvontatoimintaan sisältyy v luentoja 999 tuntia, käytännöllisiä harjoituksia 2,142.5 tuntia, keskustelua tuntia ja muuta toimintaa 117 tuntia eli yhteensä 3,571 työtuntia. Vastaavat vuoden 1936 tuntimäärät C'~ivat: 266.5, 446, 114, 37 ja Näin ollen voidaan todeta, että tämä toiminta on työte!hoonsa nähden lisääntynyt yli 400 :lla prosentilla. On syytä todeta, ettei SVUL:He myönnetty mk:n 315,000: - suuruinen valtionapu ole riittänyt edes edelläselostetun kurssi- ja neuvontatoiminnan menojen peittämiseen. Yleinen propagandatyö. Herättääkseen mahdollisimman laajoissa kansankerroksissa harrastusta liikuntaharjoituksiin SVUL ja jäsenliitot 'ovat käyttäneet hyväkseen m.m. seuraavia propagandakeinoj a: a) taitomerkkijijrjestelmä: Kuluneen vuoden aikana perustettiin nyrkkeilijöiile oma taitomerkki ja pyöräilijöille entisten llsäksi retkeily- ja propagandamerkit. Taitomerkkejä on lunastetlu seuraavat määrät: Urheilumerkki ~ :: ~ a ::: as - > x ' Ei.:... ~å.c.: , Ei.>i ~ bö ~. ~a ~ Voimist.merkki Hiihtomerkki ,883 Mäenlaskum Painimerkki Nyrkk.merkki Pesäp.merkki Poikain urh.m ,626 19, ,585 Poik. hiihtom. - - lo,467 6,178-16,645 Poik. voim.m ,978- pyöräilym Painonnostom Naisten urh.m Retkeilym , ,268 2, Yhteensä ,490 22, ,087 6, ,268 50,973 Huomattava on että tehtävä suorituksiin on osallistunut tilastoa suur~pi harrastajajoukko. Kaikki merkkivaatimusten suorittajat eivät nimittäin ole todennäköisesti taloudellisista syistä lunastaneet itselleen merkkiä. Lisäksi on ollut runsaasti sellaisia merkin tavoittelijoita, joiden suoritukset ovat keskeytyneet ja siirtyneet seuraavaan vuoteen. b) propangandapäivät: Aikaansaadakseen määrättyinä palvma tavallista voimakkaampaa aktiivista urheilutoimintaa ja kiinnit-

3 16 tääkseen valtion ja kuntien viranomaisten huomiota liikuntaharjoitusten merkitykseen ja tarpeisiin liitot ovat järjestäneet seuraavat propagandapäivät ja -viikot: 1) yleinen hiihtopäivä 7/2, 2) poikien talviurheilupäivät 13-14/2, 3) merkillisten urheilijapoikien viikko 10-16/5, 4) yleiset pyöräilypäivät 16-17/5, 5) yleinen pesäpallopäivä 23/5, 6) poikien kesäurheilupäivät 10-11/7, 7) painipäivä Edellämainittuina päivinä liitot ovat pyrkineet aikaansaamaan kaikissa seuroissaan valistus- ja kilpailutoimintaa. Suureen yleisöön kohdistuneesta propagandasta mainittakoon lukuisten artikkeleitten levittäminen sanomalehtien julka~stavaksi ja monet radioesitykset. c) kilpailutoiminta: Liittojen hoitama kilpailutoiminta on ollut entistä monipuolisempaa ja vilkkaampaa. Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen lisäksi seurat ovat järjestäneet runsaasti jäsentenvälisiä ja piirikunnallisia kilpailuja, joihin kaikkiin on osallistunut runsaat määrät urheilijoita. Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja toimeenpantiin seuraavasti: kansallisia kansainväl. yhteensä 1) voimistelukilpailuja 9 9 2) rata- ja kenttäurheilukilp ) hiihto- ja mäenlaskukilp ) pesäpallokilpailuja ) painikilpailuja ) nyrkkeilykilpailuja ) painonnostokilpailuja ) pyöräilykilpailuja ) poikaurh.päivien kilpailuja ) suunnistamiskilpailuja ) jääkiekkokilpailuja Yhteensä.~--~~ ,058 Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 1936 vastaavia kilpailuja järjestettiin 791, joten siis kilpailutoimintakin osoittaa huomattavaa lisääntymistä... Kuluneena vuonna liitot ovat osallistuneet seuraavlln maaotteluihin: a) rata- ja kenttäurheilu: 1) Suomi-Viro, Kuopio 19-20/ 6: Suomi 100, Viro 91 pis~. 2) Suomi-Englanti, Helsinki 4-5/ 9; Suomi 92, Englanb 67 pisto b) voimistelu: 3) Suomi-Saksa, Hampuri 26/ 3: Saksa , Suomi pisto c) paini: 4) Suomi-Norja, Vuoksenniska 6/ 2: Suomi 13, Norja 0 vo~ttoa. 5) Suomi-Viro, Tallinna 18-19/ 2: Viro A 5, Suom~ A 2 VOlttoa. 6) Suomi-Viro, Tallinna 18-19/ 2: Viro B 4, Suomi ~ 3 vo~ttoa. 7) Suomi-Turkki, Helsinki 22-23/ 2: Suomi 3, Turkki 2 voittoa: 8) Suomi-Ruotsi A, Tukholma 12-13/ 12: Ruotsi 20, Suomi 8 voittoa. 9) Suomi-Ruotsi B, Helsinki 12-13/ 12: Ruotsi 19, Suomi 9 voittoa. d) nyrkkeily: 10) Suomi-Ruotsi, Tukholma 10/ 1: Ruotsi 5, Suomi 3 voittoa. 11) Suomi-Viro Tallinna 4/ 11: Viro 5, Suomi 3 voittoa. 12) Suomi-Tan;ka, Odense 18/ 11: Tanska 6, Suomi 2 voittoa. 13) Suomi-Saksa, Stettin 3/ 12: Saksa 7, Suomi 1 voitto. e) hiihto ja mäenlasku: 14) Suomi-Norja, Oslo ja Lahti: Suomi 53, Norja 47 pisto f) jääkiekkoilu: 15) Suomi-Viro, Helsinki 20/ 2: Suomi 2, Viro 1 maali. Paitsi edellämainittuihin, liitot ovat lähettäneet edustajiaan moniin Euroopan- ja Pohjoismaiden- kuin myös eräisiin maailmanmestaruuskilpailuihin, joissa kaikissa Suomen edustajat ovat esiintyneet menestyksellisesti. Sitäpaitsi suuri joukko urheilijoita on kilpaillut melkein kaikissa Euroopan maissa kansainvälisissä kilpailuissa. 2 17

4 18 d) julkaisutoiminta: Liitto on edelleenkin kustantanut kerran viikossa ilmestynyttä URHEILU-nimistä viikkolehteä. Lehden päätoimittajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimitussihteerinä toimittaja Toivo V. Narva. Toimituskuntaan ovat kuuluneet SVUL:n ja sen jäsenliittoj'en puheenjohtajat: lakit. kand. J. W. Rangell, lakit. tohtori Urho Kekkonen ja fil. tohtori Heikki Lehmusto, lehtori Oskari Väänänen, johtaja Juho Hillo, varatuomari Kullervo Pellinen, mais,teri Viktor Smeds tohtori Lauri 'Tanner, insinööri Eino Tilus ja Ikirj~ltaja Lauri Anttila. Liiton kustantamaa pesäpalloilun erikoisjulkaisua LAAKA-lehteä on ilmestynyt 24 numeroa. Lehden päätoimittajana on toiminut maisteri Aaro Kivilinna ja toimitussihteerinä ekonoomi Ilmari Honkanen. Kustannetuista vuosikirjorsta mainittakoon SVUL:n t?i~takertomus, sivuja 184 ja Hiihtäjän vuosikirja, SIVUJa 140. Muista liiton julkaisuista voidaan nimetä Suomen Hifuto , sivuja 360 ja Olympialaiskisat V, sivuja 400. Viimeksimainitun teoksen kirjoituspalkkiot ja kuvitusmenot suoritti SVUL. Edellämainittujen julkaisujen lisäksi liitto on kustantanut useita sääntökokoelmia, neuvovia kiertokirjeitä y.m. painotuotteita. e) muu propagandatoiminta: Liitto on aikaansaanut useita sanomalehtiin julkaistaviksi lähetettyjä propagandakirjoituksia, kustantanut moni:in?~li.in ja iltatilaisuuksiin puhujia, järjestänyt urheiluaiheisia radiolähetyksiä ja monella muulla tavalla herättänyt harrastusta liikuntaharjoituksiin. f) jaetut avustukset: Liitto on jakanut monelle kymmenelle piirille ja seuralle avustusta seuraavasti: 1) Piiritoiminnan tukemiseen. 2) Neljälle rajaseudun seuralle : 3) Stipendeinä rata- ja kenttäurheii~~ ' k~~~~ ;~~ ' ~~~~~ Mk 30,000: - 2,000: - ottajille ) Matkakorvauksina osanotosta rata- ja kenttäurheilun mestaruuskilpailuihin '.:.' 5) Stipendeinä poikaurheilujohtajien neuvottelupalvien osanottajille ) Stipendeinä poikien hiihtoleirin osanottajille ::.. 7) Stipendeinä poikien kesäurheiluleirin osan~ttajl~~e 8) Avustusta SVUL:n Kainuun pllnlle polkatyon edistämiseksi ) Avustusta poikien kesäurheilupäivien järjestämiseksi (Porin Tarmo) ) Avustusta poikien talviurheilupäivien järjestämiseksi (Jyväskylän Kisa-Toverit) ) Avustusta Kelkkalan Kisailijoille ulkomaanmatkaa varten ) Avustusta SVUL:n Viipurin ja Varsinais-Suomen piireille voimistelukurssien järjestämiseksi.. ::.. 13) Stipendeinä voimistelujohtajakurssien osanottajille 14) Avustusta Gamlakarleby Idrottsföreningille pyöräilykurssien järjestämiseksi ) Stipendeinä painikurssien osanottajille ) Stipendeinä nyrkkeily kurssien osanottajille ) Avustuksia seuroille osanotosta Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailuihin ,500:- 14,029: - 4,512: - 11,800:- 2,300: - 3,000: - 500:- 1,650:- 1,500:- 1,000:- 1,200:- 500: - 800:- 1,000: - 9,650:- Yhteensä Mk 107,941: - Jäsenyys kansainvälisissä keskusjärjestöissä ja osanotto kongresseihin. Jäsenliitot ovat v kuuluneet seuraaviin kansainvälisiin keskusjärj estöihin: 1) Kansainväliseen Voimisteluliittoon (FIG), 2) Kansainväliseen Urheiluliittoon (IAAF), 3) Kansainväliseen Hiihtoliittoon (FIS), 4) Kansainväliseen Painiliittoon (IAWF), 5) Kansainväliseen Nyrkkeilyliittoon (FIBA), 6) Kansainväliseen P ainannostoliittoon (FIH), 7) Kansainväliseen Pyöräily lii ttoon (UCI), 8) Pohjoismaiseen Pyöräilyliittoon (NCF), 9) Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon (NGI), Jäsenliitot ottivat v osaa seuraaviin kansainvälisiin kongresseihin: 1) Kansainvälisen hiihtoliiton kongressi Chamonixissa, edustaja: A. Palamaa.

5 20 2) Pohjoismaisten hiihtoliittojen kongressi Lahdessa 28-29/8, edustajat: T. Aarre, A. Palamaa ja Y. Kaloniemi. 3) Kansainvälisen painiliiton kongressi Tallinnassa 17/2, edustajat: E. Mannerla, K. Lampila ja K. Pihlajamäki. 4) Kansainvälisen painiliiton kongressi 19/5, edustaj a: E. Mannerla. 5) Kansainvälisen nyrkkeilyliiton kongressi Milanossa 4/9, edustaja: V. Smeds. 6) Kansainvälisen pyöräilyliiton kongressi 21/8, edustaja J. Jura. 7) POhjoismaitten pyöräilyliitlojen kongressi Oslossa 7/8, edustaja R: Hellberg. 8) Pohjoismaisen voimisteluliiton kongressi 24/4 Göteborgissa, edustaja E. Kokko. 9) Lingin 100-vuotisjuhlakokous (Ruotsin Voimisteluliiton järjestämä) Göt~borgissa, edustaja E. Kokko. 10) Pohjoismaisen voimisteluliiton 'kongressi 11/6 Hortenissa, edustajat L. Kynäs, M. Uosikkinen ja T. HiFsikangas. Kiviniemen kiinteistön myynti. Sen jälkeen kuin SVUL:n kiinteimistö Kiviniemessä tulipalon aiheuttamana osittain tuhoutui, on liittohallitus myynyt p.o. kiinteimistön kauppias P. J. Valkeapäälle. SVUL:n ja jäsenliittojen talous. SVUL ja jäsenlii:tot ovat kuluneena vuonna saaneet 315,000: - markan suuruisen valtion avustuksen. Kuluneen vuoden tilinpäätökset julkaistaan kunkin liiton toimintakertomuksen yhteydessä. 21 Edustus Alfred Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahasto urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liittoa edustaneet varatuomari V. J. Niiniluoto ja johtaja Aksel Ek, varamiehinään lakit. kand. J. W. Rangell ja tohtori Lauri T anner. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen. Helmikuun 9 päivänä 50 vuottaan täyttänyt SVUL:n toiminnassa ansioitunut maisteri Toivo Aro on liittohallituksen päätöksellä kutsuttu liiton kunniajäseneksi. Liit'on ansiomerkki en jako. Liittohallituksen päätöksellä SVUL:n ansiomerkki on annettu fil. tohtori Reino Leimulle, Turku, ja johtaja Jalmari Jokiselle, Turku.

6 23 SVUL:n Liittokokous v SVUL:n liittokokouksessa on kutakin jäsenliittoa edustanut liiton puheenjohtaja, joiden lisäksi liitot, jolden jäsenmäärä oli yli 5,000, valitsivat yhden lisäedustajan kutakin täyttä 5,000 jäsentä koht i. Jäsenliittojen edustajien lisäksi kukin SVUL:n piiri oli valinnut yhden edustaj an liittokokoukseen. Jäsenliittojen ja piirien edustajiksi liittokokouksissa oli valtuutettu: A. JäsenLiitot. Urheiluliitto: lakit. tohtori U. Kekkonen, Helsinki; tcimittaja A. Alan~e, Oulu; kauppias K. Tuomi, Hämeenlinna; taksoitussihteeri T. Uimonen, Viipuri; kamreeri E. Koponen, Viipuri; varatuomari A. Salmenkylä, Helsinki. Voimisteluliitto: lehtori O. Väänänen, Helsinki; opettaja L. Keinänen, Ryttylä; everstiluutn. K. E. Levälahti, Helsinki; hammaslääkäri B. Stenman, Karhula; toimittaja E. Palolampi, Tampere; lehtori Y. Nykänen, Helsinki. Hiihtoliitto: johtaja J. Hillo, Lahti; tohtori A. Järvinen, Saarijärvi; johtaja A. Kaskela, Vierumäki; maanviljelijä E. Raunio, VirolaJhti; everstiluutnantit E. Raappana, Joensuu ja O. Villamo, Rovaniemi. Painiliitto: johtaja Väinö Anttila, työnjohtaja Emil Vesterlund ja ylikonstaapeli Kustaa Pihlajamäki, kaikki Helsingistä. Pesäpalloliitto: varatuomari K. Pellinen, Riihimäki; toimittaja E. Merinen, Helsinki; maisteri O. Veijola, Kerava; tuomari P. Harvela, Hämeenlinna; maisteri Y. Kivilinna, Helsinki; opettaja A. Ylikangas, Kuusankoski. Poikaurheiluliitto: tohtori L. Tanner, Helsinki; insinöör i A. Tawast, Tampere; työnjohtaja U. Franck, Turku; opettaja G. Valtonen, Rauma. Pyöräilyliitto: insinööri E. Tilus, Helsinki; matkapostiljooni K. Lindström, Helsinki ja konttoristi A. Lehtonen, Helsinki. Nyrkkeilyliitto: maisteri V. Smeds, Helsinki. Painonnostoliitto: kirjaltaja L. Anttila, Helsinki. Jääkiekkoliitto: insinööri K. Karvonen, Helsinki. B. Piirit. Etelä-Pohjanmaan piiri: herra Y. Vartio, Lapua. Helsingin piiri: herra N. Mi'kkola, Helsinki.... Hämeen piiri: varastonhoitaja E. Juureva, Hameenlmna. Itä-Karjalan piiri: lehtori R. Roni, Sortavala. Kainuun piiri: herra H. Ha ukia, Kajaani.. Keski-Pohjanmaan piiri: prokuristi Y. Kivelä, Kokkola. Keski-Suomen piiri: kapteeni K. Vierto, Jyväskylä. Kymenlaakson piiri: kauppias E. Paavola, Hamina. Lahden piiri: prokuristi A. Pöyry, Lahti. Oulun piiri: herra E. Junnola, Oulu... Peräpohjolan piiri: kultaseppä V. Nopanen, Rovameffil. Pohjois-Karjalan piiri: kelloseppä Eino Raunio, Joens~u. Pohjoi:s-Savon piiri: opettaja Kalle Laakkonen, KUOplO. Satakunnan piiri: herra R. Mela, Pori. Suur-Savon piiri: prokuristi M. Hämäläinen, Mikkeli. Uudenmaan pun: insinööri A. Katajavuori, Kirkniemi. Varsinais-Suomen piiri: isännöitsijä K. E. Laaksonen, Rusko. Viipurin piiri: isännöitsijä A. Hallberg, Tainionkoski. Liittokokous pidettiin Suomen Urheiluopiston vihkiäisten yhteydessä Vierumäellä kesäkuun 13 päivänä. Kokouksen p~eenjohtajana toimi SVUL:n puheen

7 jo'htaja, pankinjo'htaja J. W. Rangell ja sihteerinä SVUL:n to'imisto'päällikkö Lauri Santala. KO'koukse~sa O'li edustettuna 10 jäsenliitto'a ja 17 piiriä. Kokouksen tekemistä päätöksistä mainittako'o'n: 1) vahvistettiin SVUL:n tilinpäätös vuo'delta 1936 liitto'hallituksen laatimassa muo'dossa ja hyväksyttiin liito'n to'imintakertomus; 2) myönnettiin tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapaus asiano'maisille; 3) hyväksyttiin vuoden 1938 liittohallituksen jäsenten matkakulujen ko'rvausperusteet: II luo'kan rautatiematkat, tarvittaessa makuuvaunulipun hinta sekä päivärahaa jo'kaiselta matka- ja to'imituspäivältä mk 75:-; 4) päätettiin liito'n tilintarkastajille suorittaa palkkio' laskun mukaan; 5) päätettiin, ettei SVUL:n jäsenliito'ilta vuo'nna 1938 kanneta minkäänlaisia jäsenmaksuja; 6) vahvistettiin SVUL:n vuo'den 1938 talo'usarvio'; 7) myönnettiin SVUL:n jäsenliito'ille v seuraavat avustusmäärärahat, jo'ihin sisältyy myös SVUL:n nimeämien rahasto'jen ko'ro't: Urheiluliitto... Mk 45,000: - HiihtO'liitto ,000: - VO'imistel ulii tto ~ 30,000:- Painiliitto ,400: - PesäpallO'liittO' ,000: - PO'ikaurheiluliittO' '. 20,200:- Pyöräilyliitto ,200: - Nyrkkeilyliitto... 8,000: - JääkiekkO'liittO'... 7,000:- PainO'nnO'stolii tto... 3,000:- Yhteensä Mk 199,800: - 8) määrättiin seuraavat O'suudet, joilla SVUL ja jäsenliitot v osallistuvat yhteisiin mk:n 280,000: palkka- ja vuo'kramenoihin: SVUL... Mk 56,000: - Urheiluliitto ,000: - PesäpallO'liittO' ,400: - VO'imistel uliitto' ,000: - PainiliittO' ,000: - PO'ikaurheiluliittO' ,600: - N yr kkeily liitto' ,600: - JääkiekkO'liittO' ,200: - HiihtoliittO'... PyöräilyliittO' ,800: - PainO'nnO'stO'liittO'... 5,600: - 9,800:- Yhteensä Mk 280,000: - 9) todettiin ko'kouspäivään mennessä valitut SVUL:n jäsenliitto'jen edustajat v:n 1938 hittohailituksessa ja valittiin hallituksen ko'o'llekutsujaksi opettaja Lauri Keinänen; 10) valittiin SVUL:n v:n 1937 tilintarkastajiksi kamreeri S. Järvinen ja tuo'mari M. Kauppila ja varatilintarkastajiksi kauppias J. Järvinen ja kamreeri E. KO' ponen; 11) tehtiin muutos SVUL:n kilpailuihin ilmo'ittautumissääntöjen 10 :n 5 ja 8 ko'htiin; 12) hyväksyttiin SuO'men UimaliittO' SVUL:n jäseneksi 1/ alkaen. 25

8 27 SVUL:n Liittohallitus v SVUL:n toimintasääntöjen 13 :n mukaisesti vuoden 1937 liittohallitukseen on jokainen jäsenliitto valinnut yhden edustajan varamiehineen jokaista seurojen lukumäärän alkavaa sataa kohti enintään kuiterrkin kolme. Saman säännön mukaisesti jäsenliittojen edustajat ovat valinneet liittohallitukseen neljä lisäedustajaa. LiittohaLLituksen kokoonpano. Liittohallituksen ovat muodostaneet: Voimisteluliitto: 1) opettaja L. Keinänen, varamies: lehtori Y. Nykänen; 2) lehtori Väinö Lahtinen, varamies: kauppias E. Aaltonen; 3) voimrst. opettaja A. Turunen, varamies: maisteri R. Ylönen; Urheiluliitto: 4) hallitussihteeri U. K'ekkonen, varamies: insinööri A. Tawast; 5) insinööri A. Kuusisto, varamies: kamreeri E. Koponen; 6) johtaja Y. Helanterä, varamies: varastonhoitaja J. Lehtinen; Hiihtoliitto: 7) johtaja J. Hillo, varamies: varatuomari T. Aarre; 8) lehtori Y. Kaloniemi, varamies: sotilasohjaaja K. Vierto; 9) johtaja A. Palamaa, varamies: kauppias J. Järvinen; Painiliitto: 10) johtaja V. Anttila, varamies: kirjaltaja L. Anttila; 11) maisteri V. Smeds, varamies: herra O. Lahtinen; Pesäpalloliitto: 12) varatuomari Kullervo Pellinen, varamies: tuomari P. Harvela; 13) toimittaja E. Merinen, varamies: ylioppilas O. Kupiainen; 14) maisteri O. Veijola, varamies: maisteri A. Kivilinna; Pyöräilyliitto: 15) insinööri E. Tilus, varamies: herra R. Johansson; 16) konttoristi A. Lehtonen, varamies: johtaja R. Hellberg; 17) matkapostiljooni K. Lindström, varamies: kirjaltaja Lauri Anttila; Poikaurheiluliitto; 18) tohtori L. Tarrner, varamies: opettaja G. Valtonen; 19) opettaja A. Tynell, varamies: työnjohtaja A. Osola; 20) työnjohtaja U. Franck, varamies: insinööri A. Tawast; NyrkkeilyHitto: 21) varatuomari Kalervo Pellinen, varamies: herra G. Kuusela; Painonnos~oliitto: 22) kirjaltaja L. Anttila, varamies: työnjohtaja B. Nyberg; Lisäjäsenet: 23) varatuomari J. W. Rangell; 24) varatuomari A. Salmenkylä; 25) kamreeri J. Tossavainen; 26) pääkonsuli A. Himberg. Liittohallituksen virkailijat. Liittohallituksen puheenjohtajana on toiminut varatuomari J. W. RangeLl, varapuheenjohtajana tohtori L. Tanner ja sihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala.

9 28 LiittohaLlituksen työvaliokun!a. Liiton toimintasääntöjen edellyttämään työvaliokuntaan ovat liittohallituksen valitsemina kuuluneet: varatuomari J. W. RangeLL, tohtori L. Tanner, varatuomri A. Salmenkylä ja toimittaja E. Merinen. Valiokunnan sihteerinä on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala. LiittohaLlituksen ja työvaliokunnan kokoukset. Liittohallitus on pitänyt 3 kokousta, joiden pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 28 pykälää. Työvaliokunta on kokoontunut 8 kertaa ja on pöytäkirjapykälien lukumäärä 98. LiittohaLLituksen kokouksiin on <Jsallistuttu seuraavasti: Keinänen, Franck, Tynell, Kuusisto, Turunen, Hillo, Kalervo ja Kullervo Pellinen, Merinen, Helanterä, Lauri Anttila, Lindström ja Tilus 3 kokoukseen, Rangell, Tanner, Tossavainen, Karv-onen, Lahtinen ja Väinö Anttila 2 kokoukseen, Kekkonen, Kivilinna, Smeds, Veijola ja Lehtonen 1 kokoukseen. Työvaliokunnan jäsenet ovat olleet valiokunnan 1:0- kouksissa seuraavasti: Rangell ja Tanner 8, Salmenkylä ja Merinen 7 kokouksessa. Pölläkkälän Ura Mk 600:- Sallan Karhut :-' )) Kaipaan Kireät :- )) Tikkalan Veikot :- --- Yht. Mk 2,000: - 7) jakanut v piirisihteerien palkkiot; 8) toimittanut ja osittain kustantanut Berlinin olympialaiskisoja selostavan Olympialaiskisat-teoksen viidennen osan; 9) neuvotellut ja tehnyt sopimuksen SVUL:n ja sen jäsenliittojen miljoona-arpajaisten järjestämisestä v. 1938; 10) hoitanut ja sittemmin myynyt Kiviniemessä sijaitsevan SVUL:n kiinteimistön;. 11) kutsunut liiton kunniajäseneksi maisteri TOIVO Ar-on ja päättänyt SVUL:n ansiomerkin jakamisesta; 12) tehnyt esityksiä ja antanut lausuntoja urheilun edistämistä tarkoittavista kysymyksistä; 13) hoitanut SVUL:n taloutta ja juoksevia asioita; 14) valvonut SVUL:n toimiston toimintaa. 29 Liittohallituksen hoitamia asioita. Liittohallituksen hoitamista ' asioista mainittakoon seuraavat: 1) hoitanut liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta; 2) huolehtinut tilityksen ja toimintakertomuksen laatimisesta v:n 1936 valtionavun käyttämisestä; 3) tehnyt anomuksen valtionavun saamiseksi. SVUL:lle ja sen jäsenliitoille vuodeksi 1937; 4) laatinut SVUL:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 1936; 5) valmistanut SVUL:n talousarvioehdotuksen v ja suunnitelman jäsenliitoille myönnetyistä avustusmäärärahoista; 6) jakanut oikeusneuvos F. O. Liliuksen testamenttirahaston korkovaroja seuraavasti:

10 ... Suomen Voimisteluliitto v Liittojohtokunta. Suomen Voimisteluliiton liittojohtokuntaan ovat v kuuluneet lehtorit O. Väänänen, Y. Nykänen ja V. Lahtinen sekä fil. maisteri A. Savolainen Helsingistä, tri B. Stenman Karhulasta, poliisikomisario E. Kokko Viipu-. rista ja konttoristi E. Palolampi Tampereelta. Liittojohtokunnan varajäseninä ovat olleet prokuristi V. Salonen Helsingistä ja opettaja L. Keinänen Ryttylästä. Suomen Voimisteluliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbund'in välisen yhteistoimintaa koskevan sopimuksen perusteella SFI:tä on edustanut liittojohtokunnassa fil. maisteri M. Steiskal. Liiton puheenjohtajana on ollut lehtori O. Väänänen, varapuheenjohtajana lehtori V. Lahtinen, raihaslonhoitajana prokuristi V. Salonen ja sihteerinä toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liittojohtokunnan jäsenistä muodostettu työ vai i o kun t a, johon ovat kuuluneet lehtorit O. Väänänen (puheenjohtajana), V. Lahtinen (varapuheenjohtajana) ja Y. Nykänen, fil. maisterit A. Savolainen ja M. Steiskal sekä prokuristi V. Salonen, on ratkaissut liiton juoksevat asiat ja valmistellut ja hoitanut ne.asiat, jotka liittojohtokunta on sille kulloinkin antanut tehtäväksi. Liittojohtokunta on toimikauden aikana pitänyt 11 kokousta ja on näiden kokousten pöytäkirjoihin kertynyt yhteensä 243 pöytä'kirjapykälää. Työvaliokunta on pitänyt 10 kokousta, pöytäkirjapykälien ollessa 114. Liittojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet liittojohtokunnan ja työvaliokunnan kokouksiin seuraavasti: Nimi Liittojohtokunta Työvaliokunta Yhteensä Lahtinen Nykäne1'l Väänänen Savolainen Steiskal Keinänen Kokko ~ Stenman Salonen Palolampi Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen tai liiton varapuheenjohtaja, lehtori V. Lahtinen yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri 1. Sinisalon tai liiton rahastonhoitajan, prokuristi V. Salosen kanssa. Liiton jäsenistö. Toimikauden aikana liittyi liittoon 42 uutta jäsenseuraa, joten toimikauden päättyessä liitossa oli 522 jäsenseuraa ja niissä yhteensä 38,865 jäsentä. Jäsenkasvu oli edelliseen vuoteen nähden 4,649 jäsentä. Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa. Liitto on aikaisemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti ollut yhteistoiminnassa edelleenkin Svenska Finlands Idrottsjörbund'in kanssa. Tämän sopimuksen mukaisesti SFI:llä on ollut oikeus nimetä oma edustajansa liittojohtokuntaan. Niinikään hitto on edelleenkin ollut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa Vapaa Työ't'äen Urheiluliitto r.y:n kanssa. Liitto on kuulunut jäsenenä Suomen VoimisteLu- ja Urheiluliittoon ja sen lisäksi pohjoismaiseen vo'imisteluliittoon (Ncrdens Gymnastikförbund) ja kansainväliseen voimisteluliittoon (Federation Internationale de Gymnastique).

11 32 Edustus SVUL:n liitto kokouksissa. Liiton edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat toimikauden aikana olleet lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen sekä everstiluutnantti K. E. LeväLahti Helsingistä, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, tri B. Stenman Karhulasta ja konttoristi E. PaLo Lampi Tampereelta. Edustus SVUL:n LiittohaUituksessa. Liiton edustajina SVUL:n liittahallituksessa ovat toimikauden aikana olleet opettaja L. Keinänen, varamiehenään lehtori Y. Nykänen, lehtori V. Lahtinen, varamiehenään kauppias E. Aaltonen Tampereelta sekä voimistelunopettaja A. Turunen Viipurista, varamiehenään fi!. maisteri R. Ylönen Kuopiosta. Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustajana Stadion-säätiössä on ollut fi!. maisteri A. SavoLainen. Edustus Suomen OLympiaLaisessa Komiteassa. Liittoa on edustanut Suomen Olympialaisen Komitean n.s. laajennetussa toimikunnassa liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen. Edustus pohjoismaisessa voimisteluliitossa. Lii ton ed ustaj ana pohjoismaisessa voimistel ulii tossa (Nordens Gymnastikförbund) on ollut tarkastaja A. Vartia Helsingistä ja varaedustajana varatuomari V. J. NiiniLuoto Helsingistä. Edustus kansainvälisessä voimisteluliitossa. Liiton edustajana kansainvälisen voimisteluliiton (Federation Internationale de Gymnastique) edustajistossa on ollut liiton puheenjohtaja, lehtori O. Väänänen, teknillisessä komiteassa everstiluutnantti K. E. Levä Lahti ja naistoimikunnassa tri Saima Tawast-Rancken Hel.singistä. Edustus ulkomaisissa kongresseissa. Liittoa edusti pohjoismaisen voimisteluliiton (Nordens Gymnastikförbund) kongressissa Göteborgissa 24/4 liittojohtokunnan jäsen, poliisikomisario E. Kokko. Komisario Kokko edusti liittoa myöskin 26/4 Göteborgissa pidetyssä Ruotsin voimisteluliiton toimeenpanemassa Lingin 100-vuotisjuhlakokouksessa. Hortenissa 11/6 pidetyssä pohjoismaisen voimisteluliiton kongressissa edustivat liittoa fil. maisteri L. Kynäs, voimistelunopettajat M. Uosikkinen ja T. Hirsikangas Tampereelta. Liittokokoukset. Toimikauden aikana on pidetty ainoastaan yksi yleinen kokous, nimittäin Liiton vuosikokous, joka oli Hotelli Continentalissa Viipurissa huhtikuun 18 p:nä. Kokouksessa oli edustettuna 16 liiton jäsenseuraa, edustajaluvun ollessa yihteensä 32. Kokouksessa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) todettiin, että liitolle on hankittu oma mestaruusmitali, jonka on sommitellut tekn. ylioppilas E. Teräsvirta; 2) hyväksyttiin liiton v:n 1936 toimintakertomus; 3) vahvistettiin liiton v:n 1936 tilinpäätös ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus; 4) valittiin liiton edustajiksi v:n 1938 aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin everstiluutnantti K. E. LeväLahti, lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen Helsingistä, opettaja L. Keinänen Ryttylästä, tri B. Stenman Karhulasta ja konttoristi E. PaloLampi Tampereelta; 5) valittiin liiton ~dustajiksi SVUL:n v:n 1938 liittohallitukseen opettaja L. Keinänen Ryttylästä, varamiehekseen lehtori Y. Nykänen Helsingistä, lehtori V. Lahtinen Helsingistä, varamiehekseen kauppias E. Aaltonen Tampereelta ja voimistelunopettaja A. Turunen Viipurista, varamiehekseen konttoristi A. Vänskä Ensosta; 6) valittiin liiton tilintarkastajiksi ne h enkilöt, jotka. SVUL valitsee tilintarkastajikseen v :ksi 1938; 3 33

12 34 7) hyväksyttiin liiton v:n 1938 talousarvio, joka päättyi 82,000 mk:aan; 8) valittiin liiton puheenjohtajaksi v:ksi 1938 everstiluutnantti K. E. Levälahti 12 äänellä, lehtori O. Väänäsen saadessa 4 ääntä; 9) valittiin liiton v:n 1938 liittojohtokuntaan lehtorit V. Lahtinen ja Y. Nykänen Helsingistä, tri B. Stenman Karhulasta, komisario E. Kokko Viipurista, fil. maisteri A. Savolainen Helsingistä ja konttoristi E. Palo lampi Tampereelta sekä varajäseniksi prokuristi V. Salonen Helsingistä ja opettaja L. Keinänen Ryttylästä; lisäksi varattiin Svenska Finlands Idrottsförbund'ille oikeus nimetä keskinäisen sopimuksen edellyttämä edustaja liittojohtokuntaan ; 10) keskusteltiin liiton kilpailu-, merkki- ja mestaruuskilpailusääntöjen lopullisesta hyväksymisestä. Kun varsinkin merkkisääntöihin ja tehtävävaatimuksiin nähden esitettiin erinäisiä muutoksia, liittojohtokunnalle annettiin tehtäväksi uuden ehdotuksen laatiminen seuraavaan kokoukseen; 11) päätettiin toimeenpanna v yhdessä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Suomen Voimistelun Suurkisat ja liittojohtokunnalle annettiin vapaat kädet hoitaa kysymys Suomen Voimisteluliiton kohdalta; 12) keskusteltiin lehtori V. Lahtisen alustamana voimiste lijoiden yhtenäisestä esi'intymisestä ulkomaisiila kilpailumatkoilla ja hyväksyttiin voimistelijoiden tervehtimistavaksi voimistelutilaisuuksissa oikean käden etuviistoon nostaminen. Lipputervehdykseen nähden pyritään yhdenmukaisuuteen muitten maitten kanssa; 13) keskusteltiin toimistosihteeri I. Sinisalon selostamana voimistelijoiden ja voimistelun johtajien pukukysymyksestä ja hyväksyttiin aktiivivoimistelijoiden ja koululaisten voimistelupuvuiksi suunniteltujen mallien mukaiset uudet puvut; sekä 14) keskusteltiin lehtori Y. Nykäsen alustamana voimistelun koulutuskysymyksestä ja päätettiin ryhtyä entistä voimaperäisempään kurssi- ja neuvontatoimintaan. Liiton ansiomerkki. Liitto on toimikauden aikana antanut liiton ansiomerkin saksalaisille voimistelumiehille: Steding, C., Saksan voimisteluliiton puheenjohtaja; Schneider, M., Saksan V'oimisteluliiton sihteeri. SVUL:n hopeaplaketti. Toimikauden aikana on SVUL:n hopeaplaketti annettu saksalaisille voimistelun johtohenkilöille: Eichinger, H., Miinchen; Hulek, W., Berlin; Sackse, A., Hampuri; Krause, J., Hampuri; Vogt, Ch., Köln. Kurssitoiminta. Toimikauden aikana on toimeenpantu seuraavat voimistelukurssit: Voimistehm johtajakurssit: 1) lnkeroisissa / ) Mäntässä 12-22/ ) Terijoella 26/ 11-5/ ) Vierumäellä 1-12/ Voimistelun seuraneuvojakurssit: 5) Turussa 27-28/ ) Terijoella 4-5/ Voimisteluneuvojien ohjauskurssit: 7) Vierumäellä 11-12/ 12.: Aktiivivoimistelijoide.n harjoitus leirit: 8) Inkeroisissa / ) Mäntässä 12-22/ ) Turussa 18-22/ Voimistelun arvoste lutuomarikurssit: 11) Vierumäellä 15-20/ ) Värtsilässä 23-25/ ) Viipurissa 7-10/ ) Sortavalassa 10-19/ osanottajaa Yhteensä 336 osanottajaa

13 36 Edellärr.ainituilla kursseilla ovat opettajina toimineet lehtorit V. Lahtinen, Y. Nykänen, H. Arpiainen 'ja R.. Roni, everstiluutnantti K. E. Levälahti, lääket. kand. H. Savolainen, voimistelunopettajat A. Turunen, T. Pentikäinen, E. Seeste ja K. Tikka, johtaja A. Kaskela, trit M. Rydman ja B. Stenman, sotilasohjaaja P. Komonen, luutnantti J. Ikävalko, työnjohtaja R. Kuitvo, kauppias I. Pakarinen, toimistosihteeri I. Sinisalo, herrat T. Lehtonen, T. Savo, T. Nieminen ja V. Hartikainen. Neuvottelupäivät. Liiton toimesta on pidetty seuraavat neuvottelupåivät aktiivivoimistelijoille ja seurojen johtohenkilöille: 1) Aktiivivoim. neuvott.kok. Vaasassa 27-28/ osanottajaa 2) Liiton vuosikokous Viipurissa 18/ ) Voim. juhl. neuvojien neuvottelupäivät Vierumäellä 11-12/ Yhteensä 79 osanottajaa Edelläolevien neuvottelukokousten johtajina ja esitelmöitsijöinä ovat olleet lehtorit O. Väänänen, V. Lahtinen, Y. Nykänen, everstiluutnantti K. E. Levälahti ja toimistosihteeri I. SinisaLo. N euvontaooiminta. Liittojohtokunta on jatkuvasti pyrkinyt tekemään voitavansa voimisteluharrastuksen levittämiseksi suuren yleisön keskuudessa. Joskin pääasiallinen toiminta edelleenkin on tapahtunut liiton omien seurojen parissa toiminta on pyritty suuntaamaan myöskin muiden lii~ntakasvatusta harrastavien järjestöjen keskuuteen. Edellä mainitut kurssi- ja neuvottelupäivät ovat olleet tässä kohden yhtenä apukeinona, joskin pääasiilliset tulokset on 'saatu propaganda-, neuvonta- ja merkkitoiminnan kautta. Liiton toimesta on jatkuvasti pyritty vaikuttamaan myös siihen, että uusia voimisteluseuroja perustettaisiin ni~~le.. paikkak~ille, joilla ei vielä ole mitään järjestettya lllkuntatolmmtaa. Lisäksi on pyritty vaikuttamaan sellaisiinkin jo ennestään toimiviin seuroihin ja yhdistyksiin, jotka harrastavat jotain muuta ur?eil~uötoa, että nekin ottaisivat myöskin voimistelun ohjelmistoonsa. Edellämainitusta toiminnasta näkyväisenä tuloksena voidaan todeta, että liittoon liittyi toimikauden aikana 42 uutta yhdistystä. Liitto ei ole päässyt toteuttamaan 'voimistelunjohtajakoulutusta siinä määrin kuin oli suunniteltu. Tämä on johtunut siitä, että tarkoitukseen varatut varat ovat olleet 'kovin vähäiset. Toimikauden aikana voitiin sentään pitää 4 voimistelun johtajakurssia, 2 seuraneuvojakurssia ja 1 voimisteluneuvojien ohjauskurssi. Liittojohtokunta ei ole myöskään voinut ryhtyä toteuttamaan aikaisemmin suunniteltua ja vuosikokouksen jo hyväksymää aluekoulutusjärjestelmää, koska liitto ei ole saanut sitä 50,000 rnk:n suuruista lisämäärärahaa, jota anottiin Opetusministeriöltä varsinaisen vuosiavustusmäärärahan lisäksi. Taitovoimistelun kehittämisen hyväksi on myöskin jatkuvasti työskennelty ja näkyväisenä tuloksena voidaan todeta se runsas osanotto, mikä on kuluneen toimikauden kansallisissa ja varsinkin Suomen mestaruuskilpailuissa ollut. Propagandatoiminta. a) UI k 0 m a i n e n toi m i n t a. Liitto on jatkuvasti pyrkinyt ulkomailla tekemään tunnetuksi suomalaista voimistelua. Siinä mielessä on pyritty olemaan mukana kansainvälisissä kongresseissa, juhlilla ja leireillä. Vuoden alussa liitto ryhtyi neuvottelemaan Tanskan voimisteluliiton kanssa suomalaisen naisvoimistelujoukkueen lähettämiseksi näytösmatkalle Tanskaan. Asia saatiinkin järjestymään ja Viipurin Reippaan naisjoukkueelle annettiin tehtäväksi edustusmatkan suorittaminen. Seuran naisjoukkue esiintyi sittemmin Köpenhaminassa 31/1 ja 2/2, Odense'ssa 3/2 ja Svendborgissa 5/2. 37

14 r j 1', Ii 1:, 38 Paluumatkalla joukkue antoi vielä näytöksen Malmössä 7/2. Kaikissa näissä näytöksissä joukkue saavutti erinomaisen menestyksen ja sanomalehtiarvostelut olivat ylistäviä. Joukkueen matka muodostui näin ollen ' erinomaiseksi propagandaksi suomalaiselle voimistelulle. Myöskin Ruotsissa on jatkuvasti pyritty tekemään propagandaa suomalaisen voimistelun hyväksi. Niinpä KelkkaLan Kisailijoiden parhaista valiovoimistelijoista kokoonpantu jou~ue lähti huhtikuussa näytösmatkalle Ruotsiin esiinty~n menestyksellä seuraavilla parkkakunnilla: Tukholma 21/4, Göteborg 23 ja 24/4, Örebro 26/4 ja Eskilstuna 27/4. Norjassakin on jatkettu aloitettua propagandatyötä. Tampereen Voimist elijat saivat t ehtäväksi edustaa liittoa pohjoismaisella. voimisteluleirillä Hortenissa 11-18/7. Joukkue antoi leirillä onnistuneen näytöksen, joukkueen johtajan, maisteri L. Kynäksen esitelmöidessä suomalaisesta voimistelusta, jonka lisäksi joukkueen jäsenet näytteiden avulla tunnetuksitekivät suomalaisen voimistelumerkkijärjestelmän. Niinikään Eestissä on pyritty tekemään propagandaa suomalaisen voimistelun hyväksi. Tässä mielessä Kotkan Innon valiojoukkue vieraili Narvassa 25/7, anta~n onnistuneen näytöksen siellä. llikomaisesta propagandatoiminnasta mainittakoon, että suomalaisia voimisteluneuvojia on työskennellyt ulkomailla. Niinpä voimistelunopettaja Tapio Hirsikangas on toiminut Norjassa Norjan Voimisteluliiton n~uvojana. Lisäksi olivat tekn. ylioppilas Einari T eräsvirta ja kauppias Ilmari Pakarinen lyhemmän ajan ohjaamassa Oslo Turnforening'in telinevoimist~lijoita. Tanskassa olivat kuukaud~n ajan voimistjelunopettajat Heikki Savolainen ja Tapio Hirsikangas ohjaamassa köpenhaminalaisten taitovoimistelij o id~n harjoituksia. Vielä mainittakoon, että voimistelunopettaja M. Rinne on urheiluneuvontaa koskevan päätehtävänsä 'Ohella Latviassa antanut opetusta voimistelussa sikäläistjen s~uro jen keskuud~ssa. b) K 0 tim a i n e n toi m i n t a. L t taholta on edelleenkin jatkettu aloitettu~ propagan u on d a t yo ta voimisteluharrastuksen elvyttämiseksi 1... kotimaisten järjestöjen, seurojen ja ~~uren y elson keskuudessa. Niinpä voidaan todeta, ett~. h.~rrastus. on voimakkaasti lisääntymässä varsinkin nu.lla seud~a, joissa voimistelutoiminta on ollut ~uk~kslssa. Momlle paikkakunnille on perustettu seuroja, Jot~a ovat ott~neet ensi aluksi terveysvoimiste~un o~jelmaansa. J~ harrastuksen lisäännyttyä sittemmm laajentaneet slta telinevoimistelulla.... Ilahduksella on todettava suuren ylels~~ ~ta~a kannatus voimistelun kilpailutoiminn~le:. Nnnpa VOIdaan todeta voimistelukilpailujen ja ~.aytöst.~n. ~atsom~jen olleen jokseenkin porkkeuksetta vllmelsta SIJaa myoten täynnä... t k SanomalehdistölIe on lausuttava kntos Sll a arv,o - kaasta avusta, jota se on antanut voimistelun propagandatoiminnassa. Lehdet ovat auliisti ~ntan~et palsto~ jaan voimistelua koskeville kirjoitukslll~ ~a. yleensa osoittaneet harrastustaan tätä liikuntatolmmtamuotoa kohtaan..,... r ' tt Propaganda toiminnasta mainittakoon viela, etta 11 ~ lähetti 5,469 kansa- ja oppikoululle, n Kenra~li Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenyhdls.~!~sel~.e, yli 900 urheiluseuralle sekä suojelus~untajarj~~t~n poika- osastolle poikien voimistelumerkklen teht~vavaatimuksit; esittävät kuvalliset seinätaulukot, suon~~~... t a mallikaavakkeet. Näiden lisäksi on nalta saanno J kil'''ll taulukkoja ja sääntöjä jaettu yksityisille he~ 01 ~ kurssi- ja neuvontatilaisuuksissa y.m. kokouksissa yli kolmetuhatta kappaletta. c) voi m i s tel u n me r k k i j ä r j e 5 tel mä. Käytännössä ovat olleet ne voimistelun merkkivaatimukset jotka 21/ pidetty vuosikokous vahvisti toistaiseksi kokeilutarkoituksessa käytettäväksi. Järjestelmässä ja vaatimuksissa on kuitenkin huomattu 39!

15 o ' > 40 muutamia heikkouksia, jonka vuoksi liittojohtokunta asetti toimikunnan laatimaan uutta ehdotusta. Toimikunta, johon kuuluvat lehtori V. Lahtinen (puheenjohtajana), lääket. kand. H. SavoLainen, tri B. Stenman ja toimistosihteeri 1. Sinisalo, ryhtyikin saamaansa tehtävää suorittamaan, joskin ehdotuksen valmistuminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Voimistelumerkkisuoritukset. Toimikauden aikana on myönnettyallaolevassa taulukossa v:n 1937 kohdalla ilmenevät voimistelumerkkimäärät. Miesten :: p 0 i i e n ,391 1, ,978 2,565 Yht , , ,411 8,306 Tämän yhteydessä on huomioonotettava, että merkkien suoritustilaisuuksiin on osallistunut huomattavasti :: enemmän voimistelijoita kuin mitä edelläolevat suoritusmäärät osoittavat. Toimikauden merkkisuorittajista on erikseen mainittava Kelkkalan Kisailijoiden jäsen Simo Sappine~, joka, suorittamalla viisi kertaa 1 lien voimistelumerkm vaatimukset ja niistä viimeisen 35 vuotta täyttänee~ä, on nämä suorituksillaan saanut kultaisen I lk:n merktn. Voimistelun arvostelutuomarit. Toimikauden aikana liittojohtokunta on rekisteröinyt voimistelun arvostelutuomareiksi 1 lk:aan 4 ja II lk:aan 41 henkilöä Luettelo toimikauden aikana hyväksytyistä arvostelutuomareista on sivuilla Voimistelun kansainväliset arvostelutuomarit. Sen johdosta, että kansainväl~~n.. v~.~istelulii.tto (FIG) on ilmoittanut ottavansa ka~antoon. ka~~.all'~välisten voimistelun arvostelutuomarel~en :.~kl.~~erolmlsen ja tulevansa kustakin maasta reklsterol~~an 1-8 henkilöä, näiksi on ehdotettu seuraavat henkllot: Nykänen, Y., lehtori, Helsinki, Lahtinen, V., lehtori, Helsinki,., Levälahti, K. E., everstiluutnantti, Helsmkl, Kokko, E., poliisikomisario, Viipuri, Savolainen, A., fil. maisteri, Joensuu, Sinisalo, 1., toimistosihteeri, Helsinki, Stenman, B., tri, Karhula, Palolampi, E., konttoristi, Tampere. Näistä on kaksi jälkimmäistä kansainvälinen voimisteluliitto jo rekisteröinyt kansainvälisiksi arvostelutuomareiksi Berlinin olympialaisten kisojen johdosta

16 42 Kilpa ilutoiminta. Kilpailutoiminnasta on yleisenä piirteenä mainittava, että osanottajien lukumäärä on huomattavasti kasvanut. Muutamissa kilpailuissa on ollut jopa niinkin paljon osanottajia, että runsaus on vaikeuttanut kilpailujen järjestelypuolta. Kilpailutoiminnassa on yleensä noudatettu llittojohtokunnan edellisenä vuonna toimikautta varten vahvistamaa luokkajakoa. a) Kansalliset ja kansainväliset kilpailut. Toimikauden aikana liiton jäsenseurat toimeenpanivat yhteensä 9 kansallista voimistelukilpailua. Kansainvälisiä kilpailuja ei ole pidetty, johtuen tämä' siitä, että seurat, yrityksistä huolimatta, eivät onnistuneet saamaan suunnittelemiinsa kilpailuihin ulkomaista osanottoa. b) Suomen voimistelumestaruuskilpailut. Suomen voimistelumestaruuskilpailut pidettiin uusien sääntöjen ja luokkajaon mukaisesti Viipurissa 17-18/4, Viip~rin Reippaan toimiessa järjestäjänä. Kilpailuihin osallistui yllättävän runsaasti voimistelijoita, todistaen se, että uusi järjestelmä on onnistunut siinä, että se saa voimistelijat mestaruuskilpailuihin mukaan. Järjestelmassa todettiin kylläkin muutamia epätarkoituksenmukaisuuksia. Ennenkuin niiden suhteen kuitenkaan ryhdytään toimenpiteisiin, näillä säännöillä päätettiin kokeilla vielä kerran. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: YLeismesliaruus A-sarjassa: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelij a t, pisto YLeismestaruus B-sarjassa: L. Lehtokangas, Ylioppilasvoimistelijat, pist. YLeismesliaruus C-sarjassa: K. Laitinen, Kotkan Into, pisto Erikoismestaruus rekillä: M. Uosikkinen, Tampereen Voimistelijat, pist. Erikoismestaruus nojapuiha: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pisto Erikoismestaruus hevosella: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pist. Erikoismestaruus renkaiha: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat pist. Erikoismestaruus hypyissä: M. Uosikkinen, Tampereen Voimistelijat, pisto Erikoismestaruus vapaaliikkeissä: H. Savolainen, Ylioppilasvoimistelijat, pisto Seuramestaruus A-sarjassa:. Ylioppilasvoimistelijat (H. Savolainen, E. Seeste, L. Lehtokangas ja E. Pitkänen) pisto Seuramestaruus B-sarjassa: Kotkan Into (K. Laitinen, M. Soininen, O. Viiniikainen ja A. Manner), pisto Seuramestaruus C-sarjassa: Enson Kisailijat (A. Tanner, A. Malinen, V. Malinen ja Y. Huttunen), pisto MaaotteLut. Voimassa olevan sopimuksen mukainen toinen Saksan ja Suomen välinen voimistelumaaottelu pidettijn Hampurissa 26/3. Maaottelussa edusti maatamme H. SavoLainen, J. Pakarinen, A. SaarvaLa, M. Uosikkinen, E. Tukiainen, E. Se este, M. Noroma ja R. Kuitto ja Saksaa K. Frey; J. StangL, V. Steffens, F. Beckert, A. MiWer, G. SchmeLzer, M. VoLz ja H. PLudra. Suomen joukkueen johtajana toimi liiton varapuheenjohtaja, lehtori V. Lahtinen ja arvostelutuomarina liittojohtokunnan jäsen, tri B. Stenman. Saksan joukkueen johtajana oli liiton puheenjohtaja C. Steding ja arvostelutuomarina H. Eichinger. Maaottelun voitti Saksa piste määrällä , Suomen joukkueen pistemäärän ollessa Mieskohtaisesti olivat parhaat H. Savolainen ja K. Frey molerrjnat pistemäärällä Ottelun tulostaulukko selostaa pistemäärät eri telineillä. 43

17 44 45 CII s::: :OS -;3 - g II) ;3 CII OS P. s:::» s::: OS OS OS 0 P. CII OS ~ ~ Suomi. '0' > P. ~.lc: 11 CII CII os CII.s::: I'l.s:::.s::: k >... :>, Savolainen Pakarinen Saarvala Uosikkinen Tukiainen Seeste Noroma Kuitto Saksa. Yhteensä \, Frey Stangl Steffens Beckert Miiller Schmelzer Volz Pludra Yhteensä Maa?ttelun jälkeen kumpaisenkin maan joukkueet Jakautwvat kahtia, joista joukkue: Stenman Uosikkinen Pakarinen, Seeste, Noroma, Frey, Volz, Miill~r ja Steffen ~ m~tkus~i FrankfuTt'iin, antaen siellä näytöksen 28/3 ja tomen Joukkue: Lahtinen, Savolainen, Tukiainen Saarvala, Kuitto, Pludra, Beckert, Stangl ja Schmelz~r matkusti Köln'iin, antaen siellä näytöksen niinikään 28/3. Lisäksi suorittivat joukkueet laajan kiertomatkan Saksass~, jo~ka ~älkeen ne yhtyivät Koblenzissa, josta suomalaiset JatkOlvat matkaansa Hampurin-Tukholman kautta kotiinsa. Tämän maaottelun jälkeen saatiin saksalaisten kanssa a~a~ sopimus, jonka mukaan maaotteluja jatketaan aikaisemman sopimuksen määräysten mukaisesti sitn että v:n 1938 maaottelu on Suomessa ja 1939 maaott~l~ Saksassa. 1 'l <) ~ l'l '1 I 1 ) ~J 1- ~ 10 II Myöskin Norjan kanssa neuvoteltiin voimistelumaaotteluista. Sopimus aikaansaatiinkin, jonka mukaan Norjaa edustaa sen paras miehistö, kun sensijaan Suomea 'Saa edustaa ainoastaan B-miehistö, s.o. olympialaisvoimistelijat poisluettuna. Kaikki olikin jo valmista ja joukkue valittu, kun yllättävästi Norjasta saapui tieto, että heidän on luovuttava maaotteluajatuksesta toistai &eksi. Näin ollen kysymys on avoinna. Uudet mestaruusmitalit. Voimistelupuvut ja - välineet. Toimikauden aikana valmistuivat uudet voimistelumestaruusmitalit, joten ne voitiin antaa Viipurissa pidetyissä mestaruuskilpailuissa asianomaisille voittajille. Mitalin on suunnitellut tekn. ylioppilas Einari Teräsvi1 ta ja sen on valmistanut Veljekset Sundqvist'in Kultasepänliike. Voimistelupuvut ovat edelleenkin olleet kehittämisen alaisina. Ulkomailta saadut kokemukset huomioonottaen on parannettu taitovoimistelijoiden pukutarpeita. Lisäksi on koululais- ja seuravoimistelua silmällä pitäen suunniteltu koululaisten voimistelu- ja verryttelypuku, joka mallinsa ja värinsä puolesta hyväksyttiin Suomen Voimistelun Suurkisojen miesten ja poikien yhteisnäytösten esiintymispuvuksi. Tämän yhteydessä voidaan todeta, että Suojelusk:untajärjestö on ottanut tämän pukumallin järjestön voimistelupuvuksi. VoimisteluteLineistön valmistamista on jatkuvasti valvottu, joten voimistelutelinevalmistajat tekevätkin nykyisin liiton toimesta suunniteltujen mallien mukaisia telineitä. Tavaramerkki sopimukset. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) kanssa on edelleenkin ollut voimassa sopimus liiton tavar a merkin yksinkäyttöoi~eudesta toiminimen voimistelupukuvalmisteissa. Kun toimikauden aikana suunniteltiin koululaisten voimistelu- ja verryttelypuku, mainitulle

18 toiminimelle myönnettiin tavaramerkin käyttöoikeus myös tähän valmisteeseen. Lisäksi liitto saa osuutta Suojeluskuntajärjestölle valmistettavista tämän mallin mukaisista voimistelupuvuista. Toimikauden aikana solmittiin myös sopimus O/Y Urheilutarpeiden kanssa liiton tavaramerkin käyttöoikeudesta toiminimen voimistelukenkävalmisteissa. Suomen Voimistelun Suurkisat. Vuonna 1938 vietettävien yleisten voimistelujuhlien vuoksi liittojohtokunta ryhtyi kaikkiin näiden juhlien edellyttämiin ennakkotoimenpiteisiin. Jo edellisenä vuonna alotettuja neuvotteluja jatkettiin Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa yhteisten kok') maata käsittävien juhlien aikaansaamiseksi. Neuvotteluja varten liittojohtokunta nimesi edustajiksi lehtorit O. Väänäsen, Y. Nykäsen ja V. Lahtisen sekä toimistosihteeri I. Sinisalon. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto nimesi edustajikseen tri Kaarina Karin sekä voimistelunopettajat Liisa Orkon ja Anna Lehtosen sekä prokuristi Hilja Arvelan. Toimikunnan työskentely keskeytyi kuitenkin erään ulkomaista edustusta koskevan erimielisyyden vuoksi pariksi kuukaudeksi, ennenkuin sitä jälleen päästiin jatkamaan. Välikohtaus aiheutti myöskin sen, että toimikunnan jäsenyydestä erosivat lehtorit O. Väänänen ja Y. Nykänen ja heidän tilalleen valittiin everstiluutnantti K. E. Levälahti ja prokuristi V. Salonen. Toimikunta otti juhlien nimeksi Suomen Voimistelun Suurkisat. Koska kisoihin osallistuvat molemmat järjestävät liitot ja kun muutkin liikuntakasvatusjärjestöt kaiken todennäköisyyden mukaan tulevat mukaan, kisat päätettiin pitää 4 päivää ikestävinä ajalla 16-19/6-38, kuitenkin niin, että neljäs juhlapäivä käsittää yksinomaan SNLL:n esityksiä, koska järjestö haluaa kisojen yhteydessä viettää 40-vuotisjuhlaansa. Liittojen taholta ryhdyttiin hahmoittelemaan eri yhteisnäytöksiä ja päätökseksi tuli, että miesvoimistelijoiden yhteisnäytöksiä ovat: 1) miesten yhteisnäytös 1 (varttuneita voimistelijoita varten), 2) miesten yhtelsnäytös II (ikämiehiä ja vähän voimistelleita varten) sekä 3) poikien yhteisnäytös. Ohjelmien laatijoiksi ja samalla niiden johtajiksi pyydettiin: miesten I-näytöksen lehtori V. Laht inen, II-näytöksen everstiluutnantti K. E. Levälahti ja poikien näytöksen voimistelunopettaja Juuso Lam'}Jila. Näytösten musiikista sovittiin siten, että miesten I-näytöksen ja poikien yhteisnäytöksen ohjelmamusiikkina ovat edellisten juhlien vastaavat musiikit, joista edellisen on säveltänyt tri V. Siukonen ja jälkimmäinen sovitettu kansanlauluista. Miesten II-näytös:ä varten tarvittiin uusi musiikki, jonka kansansävelmistä suunnitteli ohjelman laatijan kanssa yhdessä taiteilija Elsa Aro. Ohjelmot saatiin valmiiksi siten, että ne voitiin lähettää kesän aikana seuroille. Liitto kääntyi SVUL:n piirien puoleen kehoittaen niitä valitsemaan sellaisen henkilön, joka palkkiota vastaan ryhtyisi hoitamaan voimistelujuhlien ohjelmien neuvontaa piirin alueella. Piirien kanssa sovittiin neuvojista ja liitto antoi kullekin piirille määrärahan, jonka lisäksi piiri pani omasta kassastaan lisää neuvojan palkkioksi. Neuvontakysymys saatiin tällä tavalla onnellisesti ratkaistuksi. Neuvojina ovat toimineet seuraavat henkilöt:. Etelä-Pohjanmaan piiri: Helsingin piiri: Hämeen piiri: Itä-Karjalan piiri: Kainuun piiri: Keski-Pohjanmaan piiri: Keski-Suomen piiri: Kymenlaakson piiri: Lahden piiri: Oulun piiri: Peräpohjolan piiri: Pohjois-Karjalan piiri: Pohjois-Savon piiri: Satakunnan piiri: Suur-Savon piiri: Uudenmaan piiri: Pajukoski, E., sotilasohjaaja, Seinäjoki; Vaalikivi, Vitjo, voim.opettaja, Helsinki; Hirsikangas, T., voim.opettaja, Tampere; Vartiainen, l., voim.opettaja, Sortavala; Törmä, A., voim.opettaja, Kajaani; Manner, M., liik.kasv.neuv., Kokkola; Leppälä, H., opettaja, Jyväskylä; A intila, A., opettaja, Karhula; Pitkäsilta, 0., voim.opettaja, Lahti; Heikkilä, P., urheiluneuvoja, Oulu; Ilman neuvojaa; Pentikäinen, T., voim.opettaja, Värtsilä; Vartiainen, A., liik.kasv.neuv., Varkaus; Levon, E., lehtori, Rauma; Ervola, V., lehtori, Savonlinna; Keinänen, L., opettaja, Ryttylä ja

19 48 Varsinais-Suomen piiri: Viipurin piiri: Keinänen, U., ylioppilas. Ryttylä; Arpiainen, H., lehtori, Turku; Turunen, A., voim.opettaja, Viipuri. Jotta neuvonnassa päästäisiin yhdenmukaisuuteen, liitto järjesti piirineuvojille Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 11-12/12 ohjauskurssit, everstiluutnantti K. E. Levälahden ja lehtori V. Lahtisen toimiessa opettajina. SNLL:n kanssa sovittiin siitä, että se huolehtii kaikista naisten näytösten ohjelmien laatimisista ja myös niiden neuvonnasta. Näin ollen liittomme jäsenseurojen naisjäsenet ovat olleet mainitun liiton järjestämän neuvonnan alaisina. Kun toimikunnan työskentely muodostui syksynä vilkkaaksi ja kun liiton omatkin juhla-asiat rupesivat antamaan yhä enemmän työtä, liitto kiinnitti kisa-asioita hoitamaan liittojohtokunnan aikaisemman monivuotisen jäsenen, faktori Kaarlo Luukkosen. Myöhemmin hän siirtyi kisojen päätoimikunnan asioita hoitamaan ja näin ollen molempien liittojen yhteiseksi toimitsijaksi. Suomen Voimistelun Suurkisojen päätoimikunnan puheenjohta.jana on toiminut tri Kaarina Kari, varapuheenjohtajana everstiluutnantti K. E. Levälahti ja sihteerinä toimistosihteeri 1. SinisaLo. Kun kisat tulevat aiheuttamaan huomattavat menot, päätoimikunta kääntyi Opetusministeriön puoleen anoen 200,000 mk:n suuruista avustusta. Eduskunta myönsikin valtion v:n 1938 talousarviossa 150,000 mk:n suuruisen määrärahan kisoja varten. Myöskin Helsingin kaupungilta anottiin avustusta ja se varasikin v:n 1938 'talousarviossa 50,000 mk:n suuruisen apurahan juhlien mahdollisen tappion varalta. Pohjoismainen voimisteluleiri. Kun Suomen vuoro on v järjestää pohjoismainen voimisteluleiri, tämä asia otettiin toimikauden aikana harkittavaksi. Leiri päätettiin järjestää yhdessä Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa ja sitä suunnittelemaan asetettiin toimikunta, johon Suomen Voimistelu- liitosta tulivat everstiluutnantti K. E. LeväLahti, lehtori V. Lahtinen, fil. maisterit A. Savolainen ja M. Steiskal sekä toimistosihteeri I. SinisaLo, sekä SNLL:stä trit Kaarina Kari ja Saima Tawast-Rancken, lehtori Hilma Jcilloonen, voimistelunopettajat Esteri Pesola ja Liisa Kar Jalainen sekä Suomen Urheiluopistosta johtaja A. Kaskela. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti K. E. Levälahti, varapuheenjohtajaksi tri Kaarina Kari ja sihteeriksi voimistelunopettaja Liisa Karjalainen. Toimikunta päätti toimeenpanna leirin Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä suoranaisena jatkona Suomen Voimistelun Suurkisoille, ajalla 20-27/6-38. Leirin työohjelma saatiin Suomen kohdalta siinä määrin valmiiksi, että leiristä voitiin tiedoittaa kaikille pohjoismaisen voimisteluliiton jäsenjärjestöille jo toimikauden aikana. V hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. II lk. Lahti, A., liik.kasv.neuv., Kauhava. Helsingin. piiri. 1 lk. Teräsvirta, E., ylioppilas, Helsinki. II lk. Heikinheimo, 0., yliopi-ilas, Helsinki. Saastamoinen, F., järjestösihteeri, Helsinki. Itä-Karjalan piiri. 1 lk. Kuitto, R., konttoristi, Su- nila. Hyyppä, E., kansakoulun- II lk. Huhtanen, V., konttordi, opettaja, Sortavala. Sunila. Härkönen, M., kansakou- Salmela, T., kansakoulunlunopettaja, Sortavala. opettaja, Kotka. II lk. Halinen, E., kansakoulunopettaja, Sortavala. Hoikka, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Huuhka, A., kansakoul ~lo - opettaja, Sortavala Jalkanen, S., kansakoulunopettaja, Sortavala. Keranto, E., kansakoulllnopettaja, Sortavala. Klemi, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Pärssinen, E., kansakoulunopettaja, Sortavala. Rautoma, V., kansakoulunopettaja, Sortavala. Sarras, E., kansakoulunopettaja, Sortavala. Taivainen, A., kansakoulunopettaja, Sortavala. Vesterinen, A., kansakoulunopettaja, Sortavala. Kymenlaakson piiri.

20 50 Pohjois-Karjalan piiri. 1 lk. Pentikäinen, T., voimistelunopettaja, Värtsilä. II lk. Hietanen, J. A., kirjakauppias, Värtsilä. Kauppinen, E., lehtori, Nurmes. Kettunen, Y. E., pankmjohtaja, Värtsilä. Neva, U., mallipuuseppä, Värtsilä. Kontturi, J., kansakoulunopettaja, Sortavala. Kuusa, 0., kansakoulunopettaja, Sortavala. Kuusimäki, T., kansakoulunopettaja, Sortavala. Niinivaara, E., kansakoulunopettaja, Sortavala. Pihlaja, Y., kansakoulunopettaja, Sortavala. Pulkki, V., kansakoulunopettaja, Sortavala. OIkkonen, A., työmies, Värtsilä. Pekkarinen, E. V., fil. maisteri, Värtsilä. Siitonen, K., metsänhoitaja, Värtsilä. Turunen, T., kaupanhoitaja, Värtsilä. Viipurin piiri. Lehikoinen, V., kansakou- 1 lk. Meurman, V., voimistelunopettaja, Sortavala. lunopettaja, Viipuri. Liimatainen, U., kan~ a- II lk. Jantunen, V., opiskelija, koulunopettaja, Sortavala. Viipuri. Mikkonen, A., kansakou- Lepistö, R., liikemies, Viilunopettaja, Sortavala. puri. Mäkinen, E., kansakou- Pakarinen, T., mylläri, lunopettaja, Sortavala. Viipuri. Niemi, V., kanswl:oulun- Soini, M., konttoristi, Viiopettaja, Sortavala. puri.

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliitto v. 1934.

Suomen Voimisteluliitto v. 1934. 2H 11) jakanut SVUL:n vuoden 1933 tilinpäätöksen yhteydessä piiritoiminnan tukemiseen ja tehostamiseen varatut Smk. 20,000: - piirijohtokuntien käytettäväksi seuraa vasti: Viipurin piirille... 2,000: -

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Tapion Sulka ry toimintasäännöt

Tapion Sulka ry toimintasäännöt Tapion Sulka ry toimintasäännöt Sivu 1 (7) Sisällysluettelo I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus... 3 II Seuran jäsenet... 3 III Liittymis- ja jäsenmaksut... 4 IV Seuran kokoukset... 4 V Seuran asioiden

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Jäsenyys LIHG:ssä. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton jäsenistö. Liittokokoukset. Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta.

Jäsenyys LIHG:ssä. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton jäsenistö. Liittokokoukset. Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta. 210 Jäsenyys LIHG:ssä. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon LIHG, jonka yleiskomiteaan maist. A. Kivilinna on kuulunut liiton edustajana. Vuoden 1937 Lontoossa pidettyyn

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT 1/5 1&. Yhdistyksen nimi on KARJALAN RETKEILIJÄT RY. ja kotipaikka JOENSUU Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. SEURAN TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot