Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja."

Transkriptio

1 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia.., Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia Osanottajia yhteensä 171 Mainituilla kursseilla ovat opettajina toimineet yllä.. mainittujen henkilöiedn liäsksi Impi-Liisa Kilpeläinen, Bertil Aulanko, Alfred Harma, Jouni Pelttari, Ville Nurmi ja Paavo Teräsvirta. Toteuttamatta jäivät uimahyppytuomarikurssit Tampereella ja nuorten kurssit Vierumäellä. Uintipropagandaa tehtiin kevään kuluessa sanomalehdistön ja radion välityksellä. Sen lisäksi järjestettiin propagandatilaisuus maalaiskansakoulujen tarkastajille Uimahallissa huhtikuun 23. p:nä. Otettiin uusi 10,000 kpl:n painos liiton propagandakirjasta "Uintia kuvin ja sanoin". Kirjaa jaettiin ilmaiseksi liiton kurssien osanottajille. Julkaistiin "U im a k 0 u 1 u n p ä i v ä k i r ja", joka esi teltiin uimaopettaj akursseilla. Sodasta huolimatta suoritettiin uin tim e r k k e j ä verraten runsaasti, vaikka varsinaisten uimakoulujen toiminta olikin hyvin vaatimatonta. Yleisiä uintimerkkejä suoritettiin 1,385 kpl., nuorten merkkejä 1,389 kpl., kandidaattimerkkejä 357 kpl. ja maisterimerkkejä 127 kappaletta. Kilpailutoiminta. Vuoden alussa määrättiin nuo r t e n v a p a a uin t i pakolliseksi lajiksi jokaiseen kansalliseen kilpailuun. Samoin julistettiin t u los t a sok i l P a i l u maaseutuseurojen kesken miesten 100 m:n vapaauinnissa. Nämä toimenpiteet jäivät tietysti merkityksettömiksi, koska sota esti kesän kilpailutoiminnan kokonaisuudessaan. Taiteilija Bertel- Nordström lahjoitti liitolle arvokkaan Merenneito" - nimisen veistoksen kiertopalkinnoksi. Kiert~'palkinnolle laadittiin seuraavat säännöt: 1. Taiteilija Bertel-Nordströmin syyskuun 11 päivänä 1940 lahjoittamasta merenneitoa esittävästä taideteoksesta kilpailevat Helsingin uimaseurat kaksi kertaa vuodessa: kerran talvella uimahallissa ja kerran kesällä avovedessä. Kilpailulajina on viestinuinti, johon osallistuvat joka seurasta 133 talvella 5 poikaa alle 16 vuotta, uiden kukin 50 m. 5 ",, m. 5 miesuimaria 100 m. 5 naisuimaria "" 50 m. kesällä. 10 poikaa alle 16 vuotta, uiden kukin 50 m. 5 ",, m. 5 miesuimaria 100 m. 5 tyttöä alle 18 vuotta, 50 m. 5 naisuimaria 50 m. 2. Kiertopalkinnon saa omakseen se seura, jonka joukkue on kymmenen kertaa viestikilpailun voittanut. 3. Jalustaan kiinnitetylle hopealaatalle merkitään aina voittavan seuran nimi, vuosiluku ja voittoaika. 4. Kiertopalkinnon jalustaan kiinnitetään joka kerta voittavan seuran seuramerkki. 5. Kilpailujen järjestämisestä sopivat Helsingin uimaseurat yhteisesti. 6. Kiertopalkinto on voittaneen seuran hallussa seuraavaan kilpailuun asti. 7. Jos näitä sääntöjä halutaan muuttaa, on siitä tehtävä esitys Suomen Uimaliitolle, joka yhdessä lahjoittajan kanssa asian ratkaisee. Kilpailu on siis avoin kaikille helsinkiläisille uimaseuroille liittoon katsomatta. Palkinnosta kilpailtiin ensimmäisen kerran maaliskuun 16. p:nä, jolloin kilpailun järjesti Helsingin Uimarit. 'Ensimmäisen kiinnityksen "Merenneitoon" sai HeI s i n gin Ui m ari t, tuloksen ollessa 18,01. Muut osanottajat sijoittuivat seuraavasti: 2) HSS 18.23,8; 3) HTU 19.38,0; 4) Vetehiset 19.44,4. Kesäkilpailuja ei voitu järjestää. Uimakoulut. Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

2 134 Yhteistoiminta TUL:n kanssa. Toivo Aron ja Pekka Tiilikaisen käymät neuvottelut T yövåen Urheiluliiton kanssa yhteistoiminnasta johtivat helmikuun 26. p:nä seuraavan sopimuksen solmiamiseen: Suomen Uimaliitto (SUL) ja Työväen Urheiluliitto (TUL) ovat, yhtyen siihen sopimukseen, jonka TUL on tehnyt Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kanssa yhteistyöstä kilpailutoiminnan alalla, keskenään sopineet seuraavaa: 1. Yhteisten kilpailujen järjestämistä varten valitaan toimikunta, johon kumpikin llitto valitsee kolme 5äsentä. Toimikunnan tehtävänä on: a) hoitaa Suomen uintimestaruuskilpailujen toimeenpano, b) valita edustajat maaotleluihin, c) hoitaa maaottelujen käytännöllinen toimeenpano, d) antaa määräykset Suomen vesipallomestaruuskilpailujen järjestämisestä, e) käsitellä ne asiat, jotka aiheutuvat TUL:n urheilijain osanotosta FINA:n alaisten liittojen tai seurojen ulkomaisiin kilpailuihin tai vastaavasti ulkomaalaisten FINA:n alaisten liittojen alaisten urheilijain osallistumisesta TUL:n kilpailuihin. 2. Suomen.uintimestaruuskilpailut. Suomen ujntimestaruuskilpailut järjestetään yhteisinä kilpailuina. Kilpailut toimeenpannaan, mikäli mahdollista, Helsingissä Uimastadionilla. Kilpailuissa noudatetaan FINA:n sääntöjä ja Suomen Uimaliiton mestaruuskilpailuja koskevia erikoismääräyksiä. Palkintotuomareiksi hyväksytään ainoastaan liittojen päteviksi julistamat tuomarit ja toimitsijat. TUL:n jäsenet ovat oikeutettuja kilpailemaan mestaruuskilpailujen kiertopalkinnoista. Kilpailujen tulot ja menot jaetaan liittojen kesken loppukilpailujen edustajamäärän suhteessa. 3. Muut kansalliset kilpailut. Yhteistoiminta tulee kysymykseen myös liitto- ja paikallisissa piiri- ja seuraotteluissa mikäli asianomaiset elimet ovat niistä kussakin tapauksessa erikseen sopineet. Yht~iset propagandanäytökset ja niihin verrattavat uintitilaisuudet ovat' sallittuja. 4. Maaottelut. ja kansain'väliset kilpa ilut. Kansainvälisessä kilpailu toiminnassa edustaa Suomea Suomen Uimaliitto, joka tekee maaottelusopimukset. Kilpailuissa noudatetaan FINA:n sääntöjä ja.erikoismääräyksiä, TUL:n noudattaessa myös kaikessa FINA:n alaisessa kilpailutoiminnassa samoja sääntöjä ja erikoismääräyksiä. Saman uimakauden maaottelut käsitetään yhtenä toimintana ja tulot ja monet jaetaan liittojen kesken niiden kilpailuihin osaaottavien edustajien luvun mukaan. Mikäli edustajille järjestetään erikoisvalmennusta. sen aiheuttamat menot huomioidaan kilpa llu tileissä. Euroopan mestaruuskilpailuihin tai niitä vastaaviin suuriin kansainvälisiin tilaisuuksiin edustajia valittaessa huomioidaan kummankin liiton uimarit. Edustajien kulujen suorituksesta sovitaan kullakin kerralla erikseen. Kilpailijat ilmoittaa osanottajiksi Suomen Uimaliitto. 5. Tämä sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sitä ennen marraskuun 1. päivää. Sopimus purkautuu, jos SVUL:n ja TUL:n yleissopimus puretaan. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Yhteisten kilpailujen järjestämistoimikuntaan valittiin vakinaisiksi jäseniksi pankinjohtaja T oivo Aro, toimittaja Pekka Tiilikainen ja liikemies Jöns Lindquist. 135

3 D e b et Suomen Uimaliiton Vo i tt 0- An P alkka tili Vuokratili P ostikulujentili Puhelinkulujentili Sähkekulujentili Kurssitili Neuvontatill Propagandatili Kokousmatkakulujentili Sekal. kokouskulujent ili Edustuskulujentili Ilmoitustentili Painatustili Sekalaistentili j a : :- 353:- 145:- 10: : : : : : : :.- 81: : 50 mk : 45 tilinpäätös v t a p p i 0 t i L i. Per SVUL:n avustustentili Kilpailumak sujentili Korkotili Painotuotetili Uintimerkkitili Maisteri- ja kand.merkkitili Mitalientili Pääomatili: Tappio v Kredi t 804: 10 mk : 45 Ta s e- t i l i. An SVUL:n tili Arvopaperitili Painotuotetili Mitalitili Uintimerkkitili.... Maisteri- ja kand.merkkitili.... Kalustotili : : : : : : 30 1:- Per Vapaudenmaljarahasto..... Olympiarahasto Stipendirahasto Maaottelurahasto.... Pääomatili: Edellisten vuosien säästöt Tappio v : - 200: : : : : : : : : : : - 804: : : 90 mk : 98 mk : 90

4 SVUL:n piirit v SVUL:n toimintasääntöjen mukaisesti maa on jaettu 18:sta, sivulla 5 mainittuun piiriin. Poikkeuksellisen ajan takia piirien toiminta ei ollut niin vilkasta kuin aikaisempina vuosina. Tarkistam attomien tietojen mukaan SVUL:n piirien jäsenmäärät olivat: Etelä-Pohjanmaa Helsinki Häme Itä-Karjala Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lahti Lappi Oulu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Suur-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi Viipuri SvUL:n toimisto v SVUL:n ja jäsenliittojen toimisto on edelleen SIJamnut liiton omassa huoneustossa Helsingissä, Simonkatu 12. Suomen Hiihtoliitto on kuitenkin työskennellyt Lahdessa, Aleksanterinkatu 13. SVUL:n sihteerinä ja taloudenhoitajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala. Liiton toimistosihteereinä ovat toimineet Ilmari Sinisalo, Paavo Teräsvirta, Reino Kukkonen, Veikko Paajanen ja Toivo V. Narva sekä Aaro Muurainen 31/3 saakka, Uolevi Lamppu 15/2-31/5 ja Esko Similä 1/6 alkaen. - Suomen Hiihtoliiton sihteerinä on toiminut lehtori Yrjö Kaloniemi. "Urheilun" päätoimittajana ja taloudenhoitajana on toiminut toimistopäällikkö Lauri Santala ja toimitusihteerinä Toivo V. Narva. "Veikkaajan" päätoimittajana on ollut isännöitsijä Erkki Saarinen ja toimitussihteerinä Veikko Paajanen. SVUL:n kirjanpitäjänä on toiminut rouva Martta Backberg, kassanhoitajana rouva Sinikka Marmo ja toimistoapulaisena rouva Astrid Forsberg, neiti Onerva Oras, neiti Gerda Forsström 1/5-15/10 ja neiti Eila Sarkas 20/5 alkaen. * Edellä esitetystä voidaan todeta, ettei liitto sodan takia voinut kokonaan toteuttaa laatimiaan ennakko suunnitelmia. Niinpä propaganda-, neuvonta- ja koulutustoiminta häiriytyi pahasti eikä kilpailutoimintakaan saavuttanut suunniteltua laajuutta. Tästä huolimatta ur

5 I _ heilu ei ole ollut vailla merkitystä Suomen nyt toistamiseen lyhyenä aikana jouduttua sotaan. Uhri valmiina maan urheilijat tarjosivat ruumiillisen kuntonsa ja henkisen vireytensä armeijan käytettäväksi ja ovat he sotilaina saaneet ansaittua tunnustusta armeijamme johdon taholta. Urheilun merkitys on näin tullut entistä monipuolisemmin arvioiduksi, mikä kuluneen vuoden urheilun saavutuksena voidaan todeta. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö.

6 SISÄLLYS. SVUL (yleistä) SVUL:n liittokokous SVUL:n liittohallitus Suomen Voimistelu liitto Suomen Urheiluliitto Suomen Hiihtoliitto Suomen Painiliitto Suomen Pyöräilyliitto Pesäpalloliitto Suomen Poikaurheiluliitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Uimaliitto SVUL:n piirit '.' SVUL:n toimisto : Sivu.~ '

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot