Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2010

2 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja Tavoitteena koulupäivien liikunnallistaminen 3 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa 4 Toiminnan yleiset kehityslinjaukset vuonna Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta Koululaisten harrasteliikunta Liikuntakerhotoiminta Muu koululaisten harrasteliikunta Koululaisten kilpailutoiminta Ilmoittautumissivusto Opettajien kunto- ja virkistysliikunta Opettajien hyvinvointisivusto Talvipäivät Pyöräilyvaellus Sopulivaellus Kesäpäivät Opettajien kilpailutoiminta Opettajakoulutus Piirien koulutustoiminta Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja markkinointi Tapahtumaviestintä Kansainvälinen toiminta International School Sport Federation Pohjoismainen yhteistyö Henkilökunta ja luottamusorganisaatio 16 Työryhmät 18 Koululiikuntaliiton toimijat 18 Liikuntavastaavat Tuloslaskelma 20 Tase 21 MISSIO Koululiikuntaliitto toimii ja viestii liikkumisen ilon ja valinnan vapauden sekä liikunnan monipuolisuuden puolesta. Se kannustaa koko kouluyhteisöä aktiiviseen toimintaan. Koululiikuntaliitto tarjoaa yhtenäistä toimintaa alueittain ja valtakunnallisesti. ARVOMME Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus.

3 3 Puheenjohtaja: Tavoitteena koulupäivien liikunnallistaminen Koululiikuntaliiton vuosi 2010 oli työntäyteinen. Koululiikuntaliitto tuotti fyysiseen aktiivisuuteen tähtäävää sekä perinteistä että täysin uutta liikuntatoimintaa. Tarkoitus oli kehittää arjessa liikkumista poistamalla liikunnalta esteitä ja tavoittamalla laajempi määrä opettajia ja koululaisia. KLL:n suuri huolenaihe on koululaisten liikkuminen, sillä Suomessa lapset ja nuoret ovat jakautumassa aktiivisesti liikkuviin ja liikkumattomiin. Kuluneena vuonna KLL osallistui neljän ministeriön ja Opetushallituksen yhteiseen Liikkuva koulu -hankkeeseen. Hankkeen avulla on tarkoitus edistää koululaisten fyysistä aktiivisuutta koulupäivien aikana ja vakiinnuttaa peruskouluihin liikuntasuositukset. Käytännössä tavoitteena on 1-2 tuntia monipuolista liikuntaa päivässä. Koulut ovat paras paikka aktivoida lapset ja nuoret liikkumaan, sillä kouluissa tavoitetaan kerralla koko ikäluokka. Koululiikuntaliitto haluaa jatkossa edistää lasten ja nuorten liikkumista kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen ja kuntien välisellä yhteistyöllä vältetään tilanteita, joissa rahoituksen puuttuminen estää lapsia liikkumasta. Kustannuksia jakamalla on mahdollista tehostaa ja monipuolistaa toimintaa. Jatkossa on tehtävä valintoja siitä, panostammeko terveyden kannalta tärkeään arkiliikuntaan vai satsaammeko lisäresursseja esimerkiksi huippu-urheiluun. Kyse on samalla kompromisseista, sillä yksien kehyksien sisällä on mahdollista toteuttaa monenlaista toimintaa. Arvovalinnoilla voimme edesauttaa positiivisia päätöksiä, joilla edistämme elämän hallintaa ja vaikutamme tulevien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin. Näissä asioissa vain arjen teot ratkaisevat! Koululiikuntaliitto pyrki aktiivisesti etsimään uusia vaikuttamisen keinoja. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti viestinnän kehittämiseen. Koululiikkuu.fi-portaalihankkeesta syntyi uusi ilmoittautumis- ja informaatiojärjestelmä koululais- ja opettajatapahtumille. Koululiikuntaliitto toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa opettajien hyvinvointisivuston www. openkeidas.fi, jonka avulla kannustetaan opettajia liikkumaan. Tarkoitus on kannustaa opettajia liikkumaan oman terveytensä edistämiseksi ja toimimaan liikunnallisina esimerkkeinä lapsille. Koululiikuntaliitto on aktiivinen ja monipuolinen toimija, joka tarjoaa pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolista liikuntatoimintaa koululaisille ja opettajille. Vuonna 2011 Koululiikuntaliitto haluaa entistä enemmän panostaa arkiliikunnan kehittämiseen kouluissa ja niiden ulkopuolella. Tässä osallisena voivat olla kaikki halukkaat! Omalla liikunnallisella panoksellamme olemme samalla positiivisena esimerkkinä muille, erityisesti lapsille. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia Koululiikuntaliiton toimintaan osallistuneita, ja kannustaa jatkossa entistä aktiivisempaan arkiliikkumiseen! Raija Vahasalo Koululiikuntaliiton puheenjohtaja Kansanedustaja Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

4 4 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa Kilpailu-, harrastus- ja järjestötoiminnan on oltava laadukasta ja tuettava koulujen arkea, yhteisöllisyyttä ja kerhotoimintaa. Vapaaehtoistoimijan näkökulmasta edellä mainitun toiminnan tuottaminen vuonna 2010 onnistui parhaiten silloin, kun kouluissa vallitsi positiivinen ja aktiivinen toimintakulttuuri, jota koko kouluyhteisö, kunta ja vanhempainyhdistykset tukivat. Toisin sanoen kouluyhteisössä oli asenne, mekanismit ja toimijat, jotka pystyivät hyödyntämään Koululiikuntaliiton sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamaa toimintaa. Koululiikuntaliiton paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tukivat toisiaan muun muassa siten, että kilpailutoiminnassa piirikisojen järjestäminen oli aina edellytys valtakunnallisiin kisoihin pääsemisessä. Yhtä lailla Power Mover -tapahtumaan lähdettiin, kun kouluissa oli harjoiteltu koko vuosi Power Mover -tansseja tuottamamme DVD:n tanssien avulla. Toisinpäin kääntäen, keskustoimistojohtoisesti tuotettuja kerhomateriaaleja voitiin ilmaiseksi hyödyntää koulujen liikuntakerhotoiminnassa, esimerkiksi tanssikerhoissa. Vapaaehtoisia tarvittiin paljon myös vuonna Järjestötoiminta on kansalaisaktivismia. Koululaisten- ja opettajien liikuttaminen otti ja antoi paljon niille, jotka jaksoivat omaa vapaa-aikaansa antaa koululaisten hyväksi. Uskomme kuitenkin, että siitä pääsi nauttimaan koko kouluyhteisö muun muassa hyvän hengen, oppimistulosten ja koulurauhan merkeissä. Paikalliseen alue- ja piiritoimintaan pystyi parhaiten vaikuttamaan sillä, että lähti toimintaan mukaan. Koululiikuntaliitolle oli tärkeää mahdollistaa toimintaa niin kouluaikana kuin varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Haasteena nähtiin toiminnan rahoitus koululaisten ei-lakisääteiseen liikuttamiseen tarvittiin paikallisia varoja ja varainhankintamahdollisuuksia. Itse toimintahan oli valtakunnallisesti ajatellen erittäin yleishyödyllistä kansanterveystoimintaa. Pieni investointi oman kunnan lapsiin ei saisi olla se suurin este liikkumiselle. Sisäinen arvokeskustelu jatkui ja jatkuu tulevaisuudessakin. Nykyresursseja tulee käyttää ja hyödyntää oikein. Oikeansuuntainen toiminta näkyy laadukkaana ja haluttuna toimintana. Uusia rahoituskanavia tarvitaan jatkossa ydintoiminnan kustannusten kattamiseksi. Tavoitteena on löytää pitkäaikaisia, arvomme jakavia yhteistyökumppaneita. Kristiina Jakobsson toiminnanjohtaja

5 5 Toiminnan yleiset kehityslinjaukset vuonna 2010 Koulujen liikuntakerhojen sisältökokonaisuuksien kehittäminen Lähiratatoiminnan lisääminen - ilmoittautumisjärjestelmän 2. kehittämisvuosi Kärkituotteiden markkinointi: Power Mover ja Paikallisen toiminnan painotuksen lisääminen Yhteistyön syventäminen ydintoimintoja tukevien lajiliittojen ja järjestöjen kanssa Lasten osallistamisen puolesta puhuminen Koululiikuntaliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii 25 alueellisessa piirissä, pääsääntöisesti Opettajien ammattiyhdistyksen, OAY kautta. Koululiikuntaliiton toiminnassa oli aktiivisesti mukana piirien toimittamien tilastotietojen mukaan 89 liikuntavastaavaa, 701 kunnan koululiikuntayhdyshenkilöä (532 vuonna 2009) ja yhdysoppilaita 89. Nämä henkilöt vapaaehtoisesti tekevät koululiikunnasta paikallisesti näkyvää yhdessä lukuisten seuratoimijoiden ja vanhempien kanssa. 2 Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta Koululiikuntaliitto on koko olemassaolonsa ajan tarjonnut liikunnallisia toimintoja koululaisille ja opettajille, pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella. Liitto noudattaa harraste- ja kilpailutoiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) Reilun Pelin periaatteita. Koululaistapahtumat olivat lähtökohtaisesti päihteettömiä. Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto osallistui neljän ministeriön ja Opetushallituksen Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmään, jonka tarkoitus on 21 pilottikoulun esimerkillä mallintaa erilaisia, fyysisesti aktiivisten koulupäivien malleja kouluyhteisöjen käyttöön. Kehitteillä olevaa ilmoittautumissivustoa slk/ testattiin erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. (Ks ) Opettajien hyvinvointia edistettiin rakentamalla opettajien hyvinvointisivusto (Ks ) 2.1 Koululaisten harrasteliikunta Tavoitteena oli kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan sekä terveellisen että päihteettömän elämäntavan pariin. Koululaisia innostettiin liikuntakerhoihin, ja heidän aktiivisuuttaan tuettiin tuottamalla kerhomateriaaleista uusintapainokset. Power Mover -toiminnan avulla innostettiin koululaisia ja opettajia liikkumaan uuden Power Mover -dvd:n tanssien tahtiin. Koulut käyttivät tansseja liikuntatunneilla ja muokkasivat niistä esityksiä koulun juhliin. Koululaisten oma-aloitteisuutta ja luovuutta tuettiin Power Mover -tanssikilpailujen avulla, sillä tanssikilpailuun koululaiset ryhmässä suunnittelivat oman tanssiesityksensä. Power Mover -päätapahtuma järjestettiin 2.6. Helsingin Jäähallissa. Power Mover liikutti vuoden aikana 747 koulussa yli koululaista opettajineen sekä yli koululaista tanssialuekilpailuissa ja finaalissa. Yhteistyötä lajiliittojen harrastetoiminnassa tehtiin Suunnistusliiton Ole kartalla -toiminnassa ja Pesäpalloliiton Pesäpalloa alakouluille -materiaalin toimittamisessa kouluille Liikuntakerhotoiminta Opetusministeriö ja Opetushallitus jakoivat kunnille ja kouluille vuoden aikana 20,5 miljoonaa euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2010 aikana kerhojen määrä palautui vuoden 1990 tasolle, eli koulukerhoja oli jälleen noin Oppilaita kerhoissa oli noin , kerhoissa olevien oppilaiden osuus oli 50 % koululaisista. Koulun kerhotoiminnan vuosikustannukset olivat edulliset: vuosina kustannus oli / kerho tai 63 / osallistuja. Vuosien aikana kustannusten arvioidaan olevan 735 / kerho tai 44 / osallistuja. Kerhotoiminnan erityispainotuksena olivat liikuntakerhot. Liikunta- ja urheilukerhoja tarjosivat vuoden 2009 tietojen mukaan 85 % kunnista, ja tämän lisäksi erikseen kuntien kerhotarjottimella mainittiin muun muassa luonto- ja retkeilykerhot 21 % sekä tanssikerhot 16 %. (Lähde: Opetushallitus: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen / Syksy 2010 faktajulkaisu.) Koululiikuntaliitto oli mukana Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeen ohjausryhmässä, ja liitto julkaisi vuosina kolme kerhovihkoa ja yhden opetus DVD:n suomen- ja ruotsinkielisinä. Kerhovihkot olivat kouluille ilmaisia. Koulun kerhotoiminta perustuu perusopetuslakiin 47, ja on koulun vuosisuunnitelmaan kirjattavaa toimintaa. Koulun oma kerhotoiminta on vapaaehtoista, ilmaista, säännöllistä, tavoitteellista, turvallista ja monipuolista koulun tavoitteita tukevaa toimintaa, jossa kasvatuksellista näkökulmaa painotetaan. Koulun kerhotoiminnalla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lasten syrjäytymiseen ennaltaehkäisevästi tarjoamalla kaikille koululaisille harrastuksen vähintään kerran viikossa.

6 Power Mover Tanssi- ja liikuntatoiminta Power Mover liikuttaa ja tanssittaa vuosittain yli lasta ja nuorta opettajineen. Vuonna 1996 alkanut voimaliike on liikuttanut yhteensä reilusti yli miljoonaa lasta ja nuorta. Tanssi- ja liikuntatapahtuma koostuu kolmesta osasta: yhteistanssit sisältävästä tanssi-dvd:stä, tanssikilpailusta ja päätapahtumasta. Tanssikilpailu Tanssikilpailussa koululaiset kilpailivat itse suunnittelemillaan tanssiesityksillä. Tanssiryhmät olivat koulukohtaisia. Ryhmät osallistuivat aluekilpailuihin Orimattilassa, Oulussa, Porissa, Lohjalla ja Lappeenrannassa, joista tuomariston arvioimat ryhmät pääsivät päätapahtumassa järjestettävään finaaliin. Tanssikilpailun teemana alakoululaisten isoilla ryhmillä oli sadut ja yläkoulujen ryhmillä legendat. Tanssikilpailussa kilpailtiin viidessä eri sarjassa: alaluokkien pienryhmät ja isot ryhmät, yläluokkien ja lukioiden pienryhmät ja isot ryhmät, sekä yläluokkien hiphop-duossa. Aluekilpailuihin osallistui 209 ryhmää, joissa oli tanssijaa. Aluekilpailuista pääsi finaaliin 34 ryhmää. Finaali järjestettiin Power Mover -tapahtumassa 2.6. klo 9-12 Helsingin Jäähallissa. Finaalisijoitukset: A-sarja 1. Nuottasaaren koulu, Oulu 2. Soukan koulu, Espoo 3. Joupin koulu, Seinäjoki 4. Lotilan koulu, Lahti 5. Martin koulu, Hyvinkää B-sarja 1. Sökövikenin koulu, Espoo 2. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 3. Pohjankartanon yläaste, Oulu 4. Joensuun normaalikoulu, Joensuu 5. Lauritsalan koulu, Lappeenranta 6. Lahden Lyseon yläaste, Lahti 7. Pohjoispuiston koulu, Hyvinkää C-sarja 1. Kirkkomännikön koulu, Alavus 2. Cygnaeuksen koulu, Pori 2. Soukan koulu, Espoo 4. Kirkonkylän koulu, Rusko 5. Herajoen koulu, Lahti D-sarja 1. Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki 2. Myllytullin koulu, Oulu 3. Kuninkaanhaan koulu, Pori 4. Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki 5. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 6. Juhanalan koulu, Joensuu 7. Hausjärven yläkoulu, Hausjärvi 8. Muhoksen yläkoulu, Muhos 9. Sompion koulu, Kerava E-sarja 1. Hyrylän yläaste, Tuusula 2. Pohjankartanon koulu, Oulu 3. Pitäjänmäen peruskoulu, Helsinki 4. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 5. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 6. Kouvolan yhteiskoulu, Kouvola 7. Lyseon peruskoulu 2, Joensuu 8. Jokivarren koulu, Orimattila Tanssi-DVD Koululiikuntaliitto tuottaa vuosittain kouluille tanssinopetuksen DVD:n. DVD:llä opetetaan uudet Power Mover -tanssit, joita koululaiset ja opettajat tanssivat yhdessä kouluissa, aluetapahtumissa ja päätapahtumassa. Teematanssit suunnittelivat Minni Arposuo ja Mark Niskanen. Arposuon tanssi oli Jonnan Tyytyväinen -kappaleeseen tehty showtanssi ja Niskasen tanssi oli breakdancea. Breakdance-sarjan koreografia tehtiin Signmarkin euroviisukarsintoihin suunnittelemaan Speakerbox-kappaleeseen. DVD lähetettiin Power Mover -klubikouluille, joita oli 747. Muilla kouluilla oli mahdollisuus tilata DVD erikseen. Koulut voivat hyödyntää Power Mover -tansseja myös kerhoissa, liikuntatunneilla ja koulun erilaisissa tapahtumissa. Päätapahtuma Power Mover -päätapahtumassa 2.6. tanssittiin, kokeiltiin uusia liikuntalajeja ja pelattiin katupelejä. Päätapahtuma järjestettiin Helsingin Jäähallissa 10. kerran. Tapahtumassa esiintyivät muun muassa tanssikilpailun parhaimmisto hallin päälavalla. Lisäksi nuoret pääsivät pelaamaan katukorista, sählyä, jalkapalloa ja kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja tanssipeleistä rullaluisteluun. Suosituimpia toimintapisteitä olivat tanssipelit ja Suomen Luisteluliiton monipuolinen liikuntapiste harjoitushallissa, jossa pelattiin myös sählyä ja katukorista. Osallistujia houkuteltiin kokeilemaan eri liikuntapisteitä liikuntapassin avulla. Tapahtuman yhteistyökumppaneita olivat Plan Suomi Säätiö, Heli ry, Terveys ry, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Suosikki-lehti ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Pääesiintyjänä tapahtumassa oli Axl Smith, jota ennen esiintyivät beatbox-taituri Aleksi Vähäpassi ja The Orkestra. Opemaailmassa isäntänä toimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, ja opettajia viihdytti trubaduuri Aimo Kokkola. Omaa toimintaansa esittelivät myös Plan Suomi Säätiö, UKK-instituutti Terve koululainen hankeen avulla, Salibandyliitto ja Palloliitto. Päätapahtuma keräsi osallistujia yhteensä 3 116, joista opettajia oli 190. Lapset ja nuoret liikkuivat eri liikuntasuorituspisteissä kertaa Muu koululaisten harrasteliikunta Merkkisuoritusjärjestelmät yleisurheilussa, hiihdossa ja voimistelussa olivat koulujen käytettävissä entiseen tapaan. Piireissä järjestettiin 56 harrasteliikuntatapahtumaa, joissa liikkui koululaista ( vuonna 2009).

7 a a m i o v n a n n u k lii liikunnan 7voimaa Pääta Helsing pahtuma in Jäähal lisssa klo Ole asente - tuo opepllinen ilaasi liikkumaa n! 500 ensim m Suos äiselle Kuvautaikki! Suosikin itsesi kanteen. Päätapahtuma Helsingin Jäähallisssa klo Ole asenteellinen - tuo oppilaasi liikkumaan! 500 ensimmäiselle Suosikki! Kuvauta itsesi Suosikin kanteen.

8 8 Piiritoiminta Oppilaiden piireissä tapahtuva harrastustoiminta lukuina Oppilaat Alue Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Tyttöjä Etelä-Karjala Helsinki Kainuu Kanta-Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Länsi-Pohja Lappi Pohjois-Lappi Lappi Päijät-Häme Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Oulu Oulun eteläinen Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Satakunta Savo Tampere Turku Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Oppilaiden valtakunnallinen harrastustoimina lukuina Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Power Mover -tapahtuma Power Mover- toiminta kouluissa Yhteensä

9 9 Oppilaiden piireissä tapahtuva kilpailutoimina lukuina Oppilaat Alue Tyttöjä / naisia Poikia / miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Etelä-Karjala Helsinki Kainuu Kanta-Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Länsi-Pohja Lappi Pohjois-Lappi Lappi Päijät-Häme Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Oulu Oulun eteläinen Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Savo Savo Tampere Turku Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

10 Koululaisten kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan kehittämistä ja yhteistyötä lajiliittojen kanssa jatkettiin. Oppilaskilpailut olivat avoimet Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Svenska Finlands Skolidrottsförbunds SFSI:n jäsenkouluille. Koululiikuntaliiton piiritason kilpailuihin osallistui reilusti enemmän koululaisia kuin edellisenä vuonna: koululaista ( vuonna 2009), joista 44 % oli tyttöjä ja 56 % poikia. Suorituksia oli yhteensä ( vuonna 2009). Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin osallistui koululaista ( vuonna 2009), joista 46 % oli tyttöjä ja 54 % poikia. Joukkuekilpailuista suurimmat olivat salibandy ja jalkapallo sekä Power Mover -tanssikilpailu ja yksilölajeista suunnistus, maastohiihto ja yleisurheilu. Koululiikuntaliitto osallistui myös Tampereen Nääshallissa pidettyjen Kamppailu- ja voimailupäivien järjestelyihin yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa. Tapahtuma keräsi 190 kilpailijaa korkeakouluista, yläkouluista, lukioista ja ammattiopistoista eri puolilta Suomea. Tapahtuman kuusi kamppailu- ja voimailulajia nähtiin ensimmäistä kertaa saman katon alla. Viikonlopun aikana Tampereella ratkottiin opiskelijoiden SMmestaruudet taekwondossa, judossa, nyrkkeilyssä, painonnostossa, voimanostossa ja miekkailussa Ilmoittautumissivusto Ilmoittautumissivuston slk/ toinen toimintavuosi oli kehitystyön kannalta ratkaisevin. Ilmoittautumis- ja tietojärjestelmän rakentamis- ja koodaustyöt ajoittuivat vuodelle 2010, ja sivuston käyttöönoton pilotointi ulotettiin Koululiikuntaliiton suurimpiin lajeihin. Tämän lisäksi rinnalla työstettiin kunta- ja kaupunkijärjestelmää Oulun, Turun ja Kuopion voimin. Hankkeen avulla luotiin kolme uutta työpaikkaa ja yksi yritys, joka myy ja ylläpitää portaalia kunnille ja kaupungeille tilauspohjaisesti. Hankkeesta tehtiin erillinen väliaikaraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä hankkeen ohjausryhmälle. Koululiikuntaliitto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Oppilaiden valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittain Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Käsipallo Koripallo Kr. room. Paini Lentopallo Maastohiihto Pesäpallo Salibandy Sulkapallo Suunnistus Vapaapaini Voimistelu Yleisurheilu Kamppailu- ja voimailupäivät Painonnosto Power Mover Oman tanssin kisa, 5 aluekisaa+fin. Yhteensä Opettajien valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittain Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Kaukalopallo -veteraanit Kaukalopallo A-sarja Kaukalopallo B-sarja Lentopallo Maraton Ope-300 / Lady lentis Salibandy Sulkapallo Yhteensä ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2008 valtakunnallisen ilmoittautumisportaalin suunnittelun tavoitteenaan kehittää koululiikuntaa tukeva ja edistävä internetsovellus. Idean taustalla oli OAMK:n LIVE-hankkeessa (TEKESin rahoittama) tehty kehitystyö, jonka tuloksena oli yksittäistä kuntaa palveleva koululiikuntatapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautumissivustoa kehitetään vuoden 2011 aikana niin ilmoittautumisten kuin tiedonkeruun osalta

11 11 Oppilaiden kilpailutoiminta piireissä lajeittain Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Koripallo Kr. room. Paini Lentopallo Maastohiihto Pesäpallo Power Mover Piirin oma kisa Salibandy Sulkapallo Suunnistus Uinti Vapaapaini Voimistelu Yleisurheilu Futsal Golf Yleisurheilukilpailu Hesekisa Joukkuemaastojuoksu Judo Kaukalopallo Keilailu kolmiottelu, Hese-kisa Luistelukisat Maastojuoksu Maastojuoksut Sukkulaviesti Tennis Viestikarnevaalit Viestikarnevaalit/ sukkulaviestit Yhteensä Opettajien kunto- ja virkistysliikunta Koululiikuntaliitto aloitti vuoden 2010 aikana opettajien hyvinvointisivusto kehittämisen. Sivuston avulla on tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. (Ks ) Valtakunnalliset harrasteliikuntatapahtumat innostivat opettajat vaeltamaan sekä kokeilemaan harrastelajeja Kesä- ja Talvipäivillä. Power Mover -tanssikoulutuksissa opetettiin uudet askelkuviot opettajille. Valtakunnallisiin harrastustapahtumiin osallistui vuoden aikana 605 opettajaa (1 319 vuonna 2009). Piireissä opettajaa (1 628 vuonna 2009) osallistui aktiivisesti paikallisiin opettajien harrastetoimintoihin. Monipuolinen toiminta kuvaa hyvin opettajien mieltymyksiä piirit tarjosivat yhteensä kokeilumahdollisuutta noin 40 lajiin (30 vuonna 2009). Piiritoimintaa oli ruskaretkestä tanssilavakokemuksiin ja salibandysta golf-kursseihin Opettajien hyvinvointisivusto Opettajien hyvinvointisivuston toteuttaminen aloitettiin keväällä Suunnittelussa mukana oli yhteistyökumppani If Vahinkovakuutusyhtiö. Tekninen rakentaminen aloitettiin syksyllä Nemein Oy:n kanssa. Pohjana käytettiin vaatimusmäärittelyä ja Koululiikuntaliiton muutama vuosi sitten käytössä ollutta liikuntapäiväkirjaa. Sivusto julkaistiin tammikuun lopussa Graafisesta suunnittelusta vastasi Lauri Karmila. Muita yhteistyökumppaneita olivat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lisäksi Axellus, Kuntoliikuntaliitto, Sport-lehti ja Opettaja-lehti. Sivuston avulla on tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. Sivustolla voi haastaa paitsi itsensä myös työtovereitaan ja muita opettajainhuoneita hyvinvointitalkoisiin. Sivuston käyttäjiksi opettajia houkutellaan erilaisilla terveyteen liittyvillä kampanjoilla, myös perinteisiä liikuntaviikkoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapäiväkirjan toimintoja kehitetään jatkuvasti, ja terveyteen liittyviä artikkeleita lisätään säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on kannustaa opettajia liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja toimimaan liikunnallisena esimerkkinä lapsille. Koululiikuntaliitto haluaa kehittää koko kouluyhteisön työhyvinvointia.

12 Talvipäivät Opettajien Talvipäivät järjestettiin Kisakallion urheiluopistolla, Lohjalla. Noin 330 opettajaa osallistui Talvipäivien monipuoliseen liikuntatarjontaan. Ohjelmassa oli hiihtoa, lentopalloa, kaukalopalloa, sählyä, curlingia sekä harrastelajeja Pyöräilyvaellus Parin vuoden tauon jälkeen pyöräilyvaellus innokkaiden osallistujien myötä toteutettiin Hiidenmaalla ja Saarenmaalla, Virossa Retki toteutettiin yhteistyössä Viron koululiikuntaliiton kanssa. Osallistujia oli 28, sekä kaksi huoltohenkilöä Suomesta. Poljettu kokonaismäärä oli 320 kilometriä päiväetappien vaihdellessa kilometrin välillä Sopulivaellus Vaellukselle osallistui 81 henkilöä. Sopulivaellus järjestettiin Hemavanin ja Ammarnäsin maastossa Vaeltajat jaettiin kolmeen pääryhmään; nautiskelijoihin, sisseihin ja seikkailijoihin. Seikkailijat tutustuivat kiipeilyn saloihin, kun muut ryhmät vaelsivat Ruotsin luonnossa. Opettajille, heidän perheensä jäsenille ja opettajaksi opiskeleville tarkoitettuja vaelluksia on järjestetty vuodesta Sopulivaellus on 5 vuorokauden maastovaellus, joka järjestetään vuosittain heinäkuun viimeisellä täydellä viikolla Kesäpäivät Opettajien valtakunnallinen harrastustoiminta lukuina Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Kesäpäivät Power Mover-tanssi Pyörävaellus Sopulivaellus Talvipäivät Yhteensä Opettajien suosituin kilpailutoiminta piireissä lajeittain Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Jalkapallo Kaukalopallo -veteraanit Kaukalopallo A-sarja Kaukalopallo B-sarja Lentopallo Maraton Salibandy Golf Pesäpallo Petankki Suunnistus Tennis Yhteensä Opettajien ja opettajaksi opiskelevien Kesäpäiviä vietettiin Pajulahden urheiluopistossa, Nastolassa Osallistujia Kesäpäivillä oli 300 eri puolelta Suomea. Harrastelajit sisälsivät muun muassa monipuolisia jumppia ja erilaisia liikuntaelämyksiä zumbasta itsepuolustuslajeihin. Harrastelajien lisäksi Kesäpäivillä kilpailtiin useissa eri lajeissa. Kesäpäivien yhteydessä pidettiin Koululiikuntaliiton vuosikokous ja KLL-koulutuspäivät Koululiikuntaliiton liikuntavastaaville. 2.4 Opettajien kilpailutoiminta Opettajien kilpailutoiminta oli monipuolista. Eräs suosituimmista lajeista oli salibandy, jonka valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestettiin Seinäjoella. Mukana oli 456 opettajaa ympäri Suomea. Opettajien kilpailuihin voivat osallistua kaikki Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet sekä opettajaksi opiskelevat opettajat. Perinteen mukaisesti piirit kilpailivat keskenään Erkin sauvasta. Erkin sauvan voitti Kanta-Häme, joka osoitti vuoden aikana erityistä aktiivisuutta opettajakilpailuihin osallistumisessa. Myös Koululiikuntaliiton kilpailuissa menestyminen huomioitiin Erkin sauvan pisteitä laskettaessa. Vuoden 2010 aikana jaettiin viimeinen Erkin sauva, sillä OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi jäi eläkkeelle. Opettajien kilpailutoiminnan ilmoittautumiskäytäntöjä kehitettiin ottamalla käyttöön Koululiikuntaliiton ilmoittautumissivusto. (Ks ) Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistui opettajaa (1 517 vuonna 2009), joista 74 % (74 % vuonna 2009) oli miehiä. Piireissä järjestettiin 32 opettajien kilpailutapahtumaa, joihin otti osaa opettajaa.

13 13

14 14 3 Koulutustoiminta Koululiikuntaliitto koulutti opettajia niin valtakunnallisesti kuin piireissä, opettajaa lähellä. Valtakunnallinen koulutus keskittyi ajankohtaisiin asioihin, uusien lajien esittelyyn, sekä yhteisten tapahtumien ja projektien suunnitteluun. Piirikoulutus sisälsi lajikoulutusta ja ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta. Vuosittainen Power Mover -tanssikoulutus oli opettajien keskuudessa suosittua. Koulutus tuki opettajaa työssään hyvien kouluttajien ja valmiiden materiaalien avulla. Kouluttajina toimivat Minni Arposuo, Mark Niskanen ja Pauliina Latva. Power Mover -tanssikoulutuksiin osallistui yhteensä 72 opettajaa kolmella opetustunnilla, joista kaksi oli Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajien, LIITO:n Opintopäivillä ja yksi Hengitysliitto HELI ry:n tiloissa Helsingin Oulunkylässä (16 osallistujaa). 3.1 Opettajakoulutus Toimintaperiaatteena oli huolehtia sekä alueellisen että sisäisen tasa-arvon toteutumisesta piiritasolla. Opettajien koulutusta järjestettiin valtakunnallisesti niin piirien liikuntavastaavien päivillä kuin paikallisesti piirien omasta toimesta. Oman piirin tarjonta motivoi paikallisia toimijoita ja oli paikkakunnasta riippumatta suosittua. Veso-koulutusta tarjottiin suoraan oppilaitoksille muun muassa Power Mover -koulutuksesta ja elämysliikunnasta. Piirien liikuntavastaaville järjestettiin vuoden aikana kahdet koulutuspäivät; ensimmäiset Pajulahdessa, Opettajien Kesäpäivien yhteydessä ja toiset Tampereella, Pispalan ja keskustan maisemissa Piirien koulutustoiminta Piirit järjestivät vuoden aikana erilaisia koulutustilaisuuksia, joiden sisällön ja ajankohdan piirit määrittivät itsenäisesti (ks. piiritilastot). Koulutus oli erilaista lajikoulutusta sekä ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta. Osanottajia piirien järjestämissä koulutustapahtumissa oli yhteensä 661. Koulutukseen osallistui 312 koululaista ja 349 opettajaa. Koulutustapahtumia oli oppilaille 17 ja opettajille 44. Piirit järjestivät muun muassa 1-2 koulutustilaisuutta kuntien koululiikunnan yhdyshenkilöille yhdessä läänien sivistysosastojen kanssa. Koululiikunnan yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksien pääteemana olivat piirien toiminnan suunnittelu ja ajankohtaiset asiat. Koululiikuntaliiton liikuntakoordinaattori osallistui Varsinais-Suomen koulutusseminaariin Liedossa ja Tukholmassa. 4 Järjestötoiminta ja kansalaisaktivointi Koululiikuntaliiton valtakunnallinen rooli näkyi ja kuului selvästi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Liitto osallistui koululiikunnan työryhmiin ja vaikutti useissa yhteisseminaareissa tuoden koulun arjen tuntemusta ja viestiä eri tahoille. Koululiikunta nousi jälleen merkittäväksi teemaksi median ja järjestöjen keskuudessa. Poliittisten päättäjien lisäksi niin urheilujärjestöt kuin opettajajärjestöt näkivät koululaisten ja kouluissa tapahtuvan liikunnan määrän nostamisen tärkeänä. 4.1 Viestintä Sähköisen viestinnän uudistaminen ja kehittäminen nousivat keskiöön Koululiikuntaliiton viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä. Liiton uudet internetsivut otettiin käyttöön tammikuussa. Samalla kehitettiin sähköistä viestintää lähestymällä erilaisia kohderyhmiä. Kevään aikana panostettiin sosiaalisen median kanaviin. Sosiaalisen median kanavista otettiin käyttöön Facebook, Youtube-kanavat ja Twitter. Lisäksi SlideShare-julkaisukavavaan siirrettiin Koululiikuntaliiton julkaisuja. Syksyn aikana korostettiin opettajien hyvinvoinnin tärkeyttä, Open Keidas -sivuston rakentaminen aloitettiin. (Ks ) Sisäinen viestintä Säännöllisen sisäisen viestinnän ensisijainen tavoite oli pitää piirien liikuntavastaavat, hallitus ja henkilökunta tietoisina Koululiikuntaliiton toiminnasta ja tapahtumista. Viestinnän välineitä olivat sähköpostiviestit ja uutiskirjeet sekä KLL-koulutuspäivät Ulkoinen viestintä ja markkinointi Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen nousivat tärkeimmiksi projekteiksi. Uudet sivut rakennettiin vuoden 2009 aikana, ja ne otettiin käyttöön tammikuun lopussa Uusilla sivuilla haluttiin tuoda paremmin esille opettajien ja koululaisten tapahtumat sekä Koululiikuntaliiton toiminta laaja-alaisemmin. Internetsivujen yhteyteen rakennettiin sähköinen uutiskirje, jonka avulla Koululiikuntaliiton viestejä voidaan kohdistaa erilaisille kohderyhmille. Keväällä otettiin käyttöön myös Koululiikuntaliiton ja Power Moverin facebook-sivut. Sivujen tarkoituksena oli informoida vanhempia, opettajia ja koululaisia ajankohtaisista tapahtumista. Tulevaisuuden tavoitteena on saada sivuista myös enemmän keskustelua herättävät, jotta liikunnasta ja toiminnastamme kiinnostuneiden on helppo vaikuttaa omalla panoksellaan liiton toiminnan kehittämiseen. OAJ:n paikallisyhdistysten yhdyshenkilöille välitettiin säännöllisesti tietoa Koululiikuntaliiton tapahtumista ja koululiikuntaan

15 15 liittyvistä asioista. Myös kuntien ja kaupunkien yhdyshenkilöihin oltiin aktiivisesti yhteydessä. Yhteydenpito lajiliittoihin, seuroihin ja muihin järjestöihin edisti Koululiikuntaliiton tapahtumien näkyvyyttä. Opettajien tapahtumista kerrottiin myös Opettaja-lehdessä sekä OAJ:n internetsivuilla. Muita ulkoisen viestinnän välineitä olivat Koululiikuntaliiton internetsivut, OAJ:n tammikuussa ja elokuussa ilmestynyt jäsenkirje opettajille sekä opettaja- ja oppilaskilpailujen käsiohjelmat. Lisäksi hyödynnettiin Opettaja-lehteä, Soolibooli-lehteä ja Liito ry:n lehteä. Internet-sivujen tilastot Koululiikuntaliiton internetsivuilla vierailtiin kertaa. Suosituimpia sivuja olivat koululaisten kilpailukalenterissa olevat tapahtumasivut. Lisäksi suurta kiinnostusta herättivät Power Mover -sivut. Kävijät olivat kiinnostuneita myös palloilusarjojen tuloksista ja opettajien tapahtumista. Suurin osa kävijöistä saapui ensin Koululiikuntaliiton internetsivujen pääsivulle. Medianäkyvyys Koululiikuntaliiton näkyvyys mediassa nousi vuoden aikana. Näkyvyys mediassa muodostui koululaisten kilpailu- tai harrastetapahtumien kautta. Pääasiassa palstatilaa liitto sai maakunta- ja paikallislehdissä, verkkoviestimissä ja paikallisradioissa. Eniten osumia saivat koululaisten hiihtomestaruuskilpailut, suunnistusmestaruuskilpailut ja palloilusarjat. Näkyvyyttä oli myös Power Mover -toiminnalla. Mediaosumia kerättiin Meltwater Newsin avulla Tapahtumaviestintä ja nuorille. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen viestintäkanavien lisäksi lukuisat radioasemat, television aamuohjelmat, STT, lehdet ja nettilehdet välittivät kampanjan viestiä eteenpäin. Tapahtuman suojelijana oli Tommi Korpela 4.2 Kansainvälinen toiminta Koululiikuntaliitto oli mukana International School Sport Federationin, ISF toiminnassa. Pohjoismaiden sekä Baltian maiden koululiikuntajärjestöihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä, vaihdettiin ajatuksia ja toimintamalleja International School Sport Federation Koululiikuntaliitto on ollut ISF:n jäsen ko. järjestön perustamisesta eli vuodesta 1972 lähtien. Jäsenmaita ISF:lla on yli 80 kaikista maanosista. Koululiikuntaliitto lähetti joukkueen ISF:n koripallo-, jalkapallo- ja suunnistuskilpailuihin. Lisäksi Suomesta osallistui joukkue Gymnasiaadeihin, jossa lajeina oli edustettuna telinevoimistelu, yleisurheilu sekä uinti Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen yhteistyö alkoi vuonna Yhteistyötä rahoitetaan kunkin maan jäsenmaksuilla ja Pohjoismaisen ministerineuvoston avustuksella. Yhteistyön vetovastuu on kaksivuotiskausittain ollut suurimmilla Pohjoismailla. Opettajien ja koululaisten kilpailutapahtumien viestinnän ja markkinoinnin järjestivät Koululiikuntaliitto ja paikallinen tapahtumajärjestäjä yhdessä. Alueiden ja piirien liikuntavastaavat vastasivat itse oman alueensa tapahtumaviestinnästä. Tapahtumaviestintä ja markkinointi keskittyivät pääasiassa sähköisiin viestimiin, mutta paikallinen järjestäjä markkinoi tapahtumaa myös paikallislehdissä ja mahdollisesti edustamansa lajiliiton viestintäkanavissa. Puheenjohtajan tervehdys ja liiton informaatiosivu julkaistiin seitsemän tapahtuman käsiohjelmassa. Opettajien ja koululaisten kilpailu- ja harrastetapahtumista tiedotettiin muun muassa Opettaja-lehdessä, Liikkuva koulu voi hyvin -esitteessä ja Open Omena -liitteessä. Tärkeitä tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja olivat myös LIITO ry:n Opintopäivät ja Educa-messut. Anna mulle aikaa Koululiikuntaliitto oli mukana Nuorten Akatemian koordinoimassa Anna mulle aikaa -viestintäkampanjassa. Nuoren ja aikuisen päivää vietettiin toisen kerran Kampanjan tavoitteena oli herätellä aikuisia antamaan nuorille aikaa. Kampanjassa oli mukana 14 järjestöä. Kampanja järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi. Useat kunnat, yritykset, organisaatiot sekä muut järjestöt järjestivät tapahtumapäivänä tempauksia, kampanjoita ja tapahtumia aikuisille

16 Talous Vuoden 2010 tulos toteutui ennakoitua parempana, vaikka vuoteen mahtui paljon kehittämistyötä ja uusia projekteja, joiden kokonaiskustannuksia oli haastavaa kesken toimintavuoden arvioida. Talousarviossa arvioitiin vuoden olevan alijäämäinen noin , mutta toteutunut tulos oli huomattavasti parempi eli ,82. Tarkka projektiseuranta piti hankkeet budjetissaan. Tuottojen toteutuminen kilpailutoiminnassa muun muassa opettajatoiminnassa riippui siitä, että järjestikö keskustoimisto kilpailut itse vai ostopalveluna piiriltä, urheilujärjestöltä tai kolmannelta taholta. Tämä heijastui myös toteutuneisiin kuluihin. Oppilaspuolella oli vedettävissä se johtopäätös, että vaikka pienempiä kisoja ei kaikkia järjestetty, niin kokonaiskannattavuus pysyy kuitenkin hallinnassa laadukkaammin toteutetuilla tapahtumilla. Konsernitilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen + 601,65. Koululiikuntaliiton taseen loppusumma oli ,70. Koululiikuntaliiton tuotot toteutuivat 88,96 % ja kulut 85,12 %. Toimintavuoden aikana toteutettiin alkuperäisen talousarvion ulkopuolelta toimiston psykososiaalisten kuormitustekijöitten arviointi ja hyvinvointisivusto kehitystyö ulkopuolisella rahoituksella. Pieni säästö palkkakuluissa johtui kehittämispäällikön vuorotteluvapaasta. Opettajien toimintaan oli suoraan allokoitu OAJ:n tukiraha, joten toiminta näyttää ns. viivan alla positiivista. Tärkeää on kuitenkin katsoa kokonaiskuluja ja ns. laadullisia tekijöitä, kuten osallistumismääriä ja palautetta. Muutaman vuoden seuranta osoittaa, että kilpailutoimintaan osallistujien määrä hiipuu (noin osallistujaa vuosittain), kun taas harrastelajit, koulutus ja esimerkiksi web-toiminnot herättävät kiinnostusta. Saman johtopäätöksen voi vetää oppilastoiminnasta vähemmän on enemmän. Liitto omistaa Malmilla As. Oy Vilppulantie 2:ssa sijaitsevan toimistohuoneiston, jonka suuruus on 123,5 m 2 sekä Koululiikunta-lehteä tuottavan Liitu Oy:n osakekannan. Toimistohuoneisto on vuokrattuna. 4.5 Muu yhteistyötoiminta Koululiikuntaliitto osallistui vuoden aikana lukuisiin koululiikuntaa käsitteleviin seminaareihin ja työryhmiin, joista merkittävimpänä mainittakoon Opetushallituksen Kerhotoiminnan kehittämisryhmä. Lisäksi yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa on tehty Harrastustoiminnan vaikuttamisryhmässä (VAIKKU). Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan puitteissa jatkettiin yhteisten asioiden kehittämistä Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenorganisaationa. 4.4 Henkilökunta ja luottamusorganisaatio Koululiikuntaliiton toimistossa vakinaista henkilökuntaa oli viisi henkilöä. Eero Simojoki toimi Terho Tomperin vuorotteluvapaasijaisena kehittämispäällikön tehtävissä ajalla Vuosikokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi vuosiksi Pasi Pesosen (OAJ edustaja) ja jatkolle Matti Pöyryn. Hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Raija Vahasalo ja varapuheenjohtajana Vesa Haapala. OAY:n ammattiyhdistysten valitsemia liikuntavastaavia Koululiikuntaliitolla oli 35. Toiminnanjohtajana toimi Kristiina Jakobsson.

17 5 Yhteenveto Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto jatkoi toimintaansa aktiivisen koululiikuntakulttuurin kehittäjänä ja puolestapuhujana. Koululiikuntaliitto järjesti tai toimi osajärjestäjänä 16 koululaisliikuntatapahtumassa ja 16 opettajaliikuntatapahtumassa vastaten muun muassa Suomen koululaisten mestaruussarjoista, opettajavaelluksista sekä Power Mover - toiminnasta. Koululiikuntaliitto osallistui aktiivisesti toimialan hankkeisiin, kuten neljän ministeriön Liikkuva koulu- hankkeeseen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terve koululainen -hankkeeseen (TEKO). Näiden lisäksi Koululiikuntaliitto jatkoi www. koululiikkuu.fi/slk -portaalihanketta, jonka tuotoksina syntyivät ns. kunta- ja valtakunnallinen ilmoittautumis- ja informaatiojärjestelmä koululais- ja opettajatapahtumien luomiseen. Sokerina pohjalla Koululiikuntaliitto työsti yhteistyökumppaneidensa kanssa uutta, vuoden 2011 tammikuussa julkaistavaa opettajien hyvinvointisivustoa tarkoituksenaan kasvattaa opettaja-kohderyhmän tavoittamisen astetta ja vaikuttavuutta. Vuosi oli toimintapainotteinen ja työntäyteinen! Koululiikuntaliitto tuotti valtakunnallisesti ja piiri/aluetasolla fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaa perinteistä ja täysin uutta harrastus-, kilpailu- ja koulutustoimintaa, joiden tarkoitus oli poistaa esteitä liikunnalta ja tavoittaa yhä laajempia kohderyhmiä. Aluemalleihin pureuduttiin muun muassa KLL -koulutuspäivillä Tampereella, jossa tarkoituksena oli jakaa tietoa nykyisistä piirien toimintatavoista ja niiden mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kriittisimpinä alueina nähtiin ne piirit, joissa toiminta ja toteutus lepäävät harvojen hartioilla. Aktiivisimmat piirit puolestaan houkuttelivat uusia toimijoita. 17

18 18 Koululiikuntaliiton toimijat Hallitus Raija Vahasalo, (pj) Pasi Pesonen Vesa Haapala Salla Leinonen Sari Manninen Arja Nurminen Matti Pöyry Esa Seretin Työvaliokunta Raija Vahasalo, (pj) Vesa Haapala, (varapj) Kristiina Jakobsson, KLL tj Viestintätoimikunta Raija Vahasalo, (pj) Sari Manninen Liikuntatoimikunta Esa Seretin (pj) Pikita Lempiäinen-Koponen Mikko Levola Matti Pöyry Jani Kangasniemi Terho Tomperi Kansainvälinen toiminta Kristiina Jakobsson (pj) Jani Kangasniemi Tilintarkastajat Raimo Hakola HTM-tilintarkastaja varahenkilöt: Johanna Mäntyharju-Keinänen KHTtilintarkastaja Rauno Segersvärd talouspäällikkö Työryhmät Edustukset eri toimielimissä Yhteydet OAJ:öön: Raija Vahasalo Koululais-opiskelijaliikunnan toimiala: Raija Vahasalo ja Kristiina Jakobsson SUH:n hallitus: Terho Tomperi Kerhokeskus Koulutyön tuki hallitus Kristiina Jakobsson, varajäsenenä Terho Tomperi Yleisurheilu-kisan yhdyshenkilö: Terho Tomperi LIITU Oy:n yhtiökokous: Terho Tomperi LIITU Oy:n hallitus: Raija Vahasalo, Sari Manninen ja Visa Pohjola. SLU / Koululais- ja opiskelijaryhmä: Saku ry, Liito Ry, Koululiikuntaliitto KLL ry / Kristiina Jakobsson & Raija Vahasalo, OLL ry SLU Järjestötiedottajien rinki: Terhi Käkelä Kerhotoiminnan kehittämisryhmä / Opetushallitus: Kristiina Jakobsson, Terho Tomperi Terve koululainen (TEKO)-hankkeen ohjausryhmä /Terveyden ja hyvinvointilaitos: Kristiina Jakobsson Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmä / Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kristiina Jakobsson Koululiikkuu.fi/suomi-hanketyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoi Antti Haapalahti projektipäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Eero Nousiainen lehtori, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Jani Kangasniemi liikuntakoordinaattori, Koululiikuntaliitto Terho Tomperi kehittämispäällikkö, Koululiikuntaliitto Juhana Oukka opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Juha Hulkkonen opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kutsuttuna asiantuntijana muutamissa kokouksissa ovat olleet Päivi Karppinen Oulun kaupungista ja Seppo Kangas Virpiniemen liikuntaopistosta.ärjestelytoimikunta Open omena / Opettaja-lehden liitetyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoi Terhi Käkelä, Koululiikuntaliitto Annika Jokinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Kalervo Koivisto, Terveys ry Tuula Sundman, Terveys ry Eeva-Liisa Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

19 19 Liikuntavastaavat Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Oulun eteläinen Satakunta Ossi Pulli Lappeenrannan kaupunki Vapaa-aikakeskus PL Lappeenranta gsm fax. (05) Etelä-Pohjanmaa Jaana Niemenmaa Ilveksentie Kauhajoki gsm kauhajoki.fi Etelä-Savo Hannu Kaatranen Päärynäkuja Mikkeli pt. (015) pk. (015) gsm edu.mikkeli.fi Helsinki Ulla Salojärvi Helsingin opetusvirasto PL Helsingin kaupunki pt. (09) Kirsi Lakaniemi Solvikinkatu 2 B Helsinki pt. (09) fax. (09) gsm Vesa Karjalainen Kirkonkylän koulu Mestarintie MYRSKYLÄ gsm Kainuu Martti Juhani Köngäs Paltamontie 39 A Puolanka pt. (08) gsm Kanta-Häme Mikko Reitti Päivärinne Lammi gsm Keski-Pohjanmaa Matti Teerikangas Perämies Kokkola pt. (06) gsm Keski-Suomi Eero Heikkinen Juholantie Saarijärvi pt. (014) fax. (014) gsm Kuusamo Jukka Makkonen Kitkantie Kuusamo Toivo Vahvelainen Kulotie Kouvola gsm Esko Järvinen Valinmäentie Pilkanmaa pt fax (05) koti gsm Lappi Vesa Haapala (hallituksen varapj) Vierikuja Rovaniemi pt. (016) gsm Länsi-Pohja Esa Seretin (hallituksen jäsen ja liikuntatoimk. pj)) Hakalankatu 52 B Kemi gsm Länsi-Uusimaa Sari Manninen Pranglintie 11 A Kirkkonummi gsm fi Oulun alue Tuomo Lukkari Kiiminkijoen koulu Raatintie Kiiminki gsm Kari Kattelus Kruunutie Oulu gsm Simo Törnvall Juseliuksentie Kalajoki pk. (08) gsm Pirkanmaa Pohjois-Karjala Satu Huttunen Koivurannantie Kontiolahti pk. (013) pt. (013) Marja Maksimainen Yrjöntie Tohmajärvi gsm Pohjois-Lappi Pohjois-Savo Leena Mustonen Kasurilan koulu Pihlajapolku Siilinjärvi p , siilinjarvi.fi Jaana Suli Luhintie Pajulahti Päijät-Häme Jaana Lemminkäinen Rautellinkatu 23 C Lahti lahti.fi Timo Stenfors Hiekkapellonkuja Pori pk. (02) fax. (02) gsm Tampere Tampereen Pyrintö/Vesa Kuokkala Mustanlahdenkatu 1 B Tampere gsm Heikki Lehmonen Palatsinraitti 1 B Tampere gsm tampere.fi Turku Pikita Lempiäinen-Koponen Turun kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Käsityöläiskatu Turku gsm turku.fi Harri Karjalainen Turun kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Käsityöläiskatu Turku gsm Varsinais-Suomi Ari Ylä-Mononen Johanneksentie Vanhalinna pt. (02) gsm

20 20 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kilpailumaksut , ,50 Osanottomaksut , ,00 Muut tuotot , , , ,92 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot 6 257, ,06 Muut kulut Vuokrakulut , ,33 Matka ja majoituskulut , ,04 Muut kulut , , , ,50 Varsinaisen toiminnan kulut , ,77 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,85 Varainhankinta Tuotot Myyntituotot , ,04 Kerhomaksut , ,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 600, ,93 0, ,04 Kulut Palkat 0, ,00 Henkilösivukulut 0,00 393,48 Ilmoitushankinta kulut 2 150,30 Ostokulut , ,32 Kerhomaksut (kulut) , ,82 Varaston muutos 1 122,85-944,42 Myynnin edistäminen 0, ,77 0, ,20 Varainhankinta yhteensä 6 929, ,84 Tuotto-/kulujäämä , ,01 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokratuotot , ,24 Osinkotuotot 6 000,00 Korkotuotot 1, ,27 143, ,40 Kulut Vastikemenot 7 949, ,48 Korkokulut 179,34 45,33 Muut rahoituskulut 462, ,14 462, ,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,07 Tuotto-/kulujäämä , ,94 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus , ,00 Muut yleisavustukset 0,00 0,00 Valtion erityisavustukset , , , ,92 TILIKAUDEN TULOS 1 064, ,02

kertomus Koululiikuntaliitto

kertomus Koululiikuntaliitto Toiminta- 2008 kertomus Koululiikuntaliitto 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja: Liikunnasta elämäntapa Toiminnanjohtaja: Koulujen toimintakulttuuri kukoistamaan! Vuoden 2008 toiminnan painopistealueet 1.

Lisätiedot

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2009 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja Koululiikunnasta terveellisen elämän perusta 3 Toiminnanjohtaja: Työhyvinvointi kouluissa = arjen tekoja! 4 Vuoden 2009 toiminnan

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja. ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2014 1

Toiminta- kertomus 2014 1 Toimintakertomus 2014 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006

KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006 KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006 Liikkuva koulu voi hyvin! Koululiikuntaliitto Liikunnallinen elämäntapa, eettisyys, tasa-arvo, tasapuolisuus sekä laatu ja luotettavuus Koululiikuntaliitto KLL ry.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2 -

Vuosikertomus 2013-2 - Vuosikertomus 2013-2 - Sisältö Toiminnanjohtajan ajatuksia 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU 4 Kuntayhteistyö 5 Uusia Resursseja Paikallistason Onnistumiseksi eli URPO-hanke 5 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY VUOSIKERTOMUS

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY VUOSIKERTOMUS KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 1. JOHDON TERVEHDYS 3 2. YLEISTÄ KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNASTA 4 3. JÄSENET 4 4. HALLINTO 5 4.1. Vuosikokoukset 5 4.2. Hallitus 5 4.2.1.

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 (49) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Suunnistuksen MM-kilpailut kilpailtiin

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY 2012 TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo 1. JOHDON TERVEHDYS 3 2. YLEISTÄ KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNASTA 4 3. JÄSENET 4 4. HALLINTO 5 4.1 Vuosikokoukset 5 4.2 Hallitus 5 4.2.1

Lisätiedot

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

2 t 006 oiminta kertomus

2 t 006 oiminta kertomus 2006 toiminta kertomus 2 Sisällysluettelo 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Strategia 2. Lasten ja nuorten liikunta 6 Koulutus 7 Tason 1 koulutus 7 Pienten lasten liikuntakoulutus 7 Liikuntaleikkikoulun

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014 Pääkirjoitus Sisältö: Markkinointiviestintä... 20 Uusi toimintamalli... 21 Organisaatio... 24 Hallinto... 24 Alueet... 24 Talous... 33 Toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2004

TOIMINTA- KERTOMUS 2004 TOIMINTA- KERTOMUS 2004 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS 1.6.2012 31.5.2013 1. JOHDANTO Suomen Maastohiihto ry vastaa Hiihtoliiton lajiyhdistyksenä maastohiihdon monipuolisesta lajitoiminnasta. Kausi 1.6.2012 31.5.2013 oli

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 1 WAU ry Toimintakertomus 2012 15.2.2013 2 Puheenjohtajan tervehdys 2012 oli WAU ry:n neljäs toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Kauniaisissa, Mustasaaressa, Rovaniemellä

Lisätiedot

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SUOMEN LADUN VUOSI 2013 KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SISÄLTÖ 3 Puheenjohtajalta 5 Suomen Ladun vuosi 2013 7 Suomen Latu kouluttaa 9 Aikuisliikunta 15 Valtakunnalliset tapahtumat 17 Lasten ja perheiden toiminta

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY 2014 TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo 1. JOHDON TERVEHDYS 3 2. YLEISTÄ KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNASTA 4 3. JÄSENET 4 4. HALLINTO 5 4.1. Vuosikokoukset 5 4.2. Hallitus 5 4.2.1.

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot