Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2010

2 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja Tavoitteena koulupäivien liikunnallistaminen 3 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa 4 Toiminnan yleiset kehityslinjaukset vuonna Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta Koululaisten harrasteliikunta Liikuntakerhotoiminta Muu koululaisten harrasteliikunta Koululaisten kilpailutoiminta Ilmoittautumissivusto Opettajien kunto- ja virkistysliikunta Opettajien hyvinvointisivusto Talvipäivät Pyöräilyvaellus Sopulivaellus Kesäpäivät Opettajien kilpailutoiminta Opettajakoulutus Piirien koulutustoiminta Viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja markkinointi Tapahtumaviestintä Kansainvälinen toiminta International School Sport Federation Pohjoismainen yhteistyö Henkilökunta ja luottamusorganisaatio 16 Työryhmät 18 Koululiikuntaliiton toimijat 18 Liikuntavastaavat Tuloslaskelma 20 Tase 21 MISSIO Koululiikuntaliitto toimii ja viestii liikkumisen ilon ja valinnan vapauden sekä liikunnan monipuolisuuden puolesta. Se kannustaa koko kouluyhteisöä aktiiviseen toimintaan. Koululiikuntaliitto tarjoaa yhtenäistä toimintaa alueittain ja valtakunnallisesti. ARVOMME Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus.

3 3 Puheenjohtaja: Tavoitteena koulupäivien liikunnallistaminen Koululiikuntaliiton vuosi 2010 oli työntäyteinen. Koululiikuntaliitto tuotti fyysiseen aktiivisuuteen tähtäävää sekä perinteistä että täysin uutta liikuntatoimintaa. Tarkoitus oli kehittää arjessa liikkumista poistamalla liikunnalta esteitä ja tavoittamalla laajempi määrä opettajia ja koululaisia. KLL:n suuri huolenaihe on koululaisten liikkuminen, sillä Suomessa lapset ja nuoret ovat jakautumassa aktiivisesti liikkuviin ja liikkumattomiin. Kuluneena vuonna KLL osallistui neljän ministeriön ja Opetushallituksen yhteiseen Liikkuva koulu -hankkeeseen. Hankkeen avulla on tarkoitus edistää koululaisten fyysistä aktiivisuutta koulupäivien aikana ja vakiinnuttaa peruskouluihin liikuntasuositukset. Käytännössä tavoitteena on 1-2 tuntia monipuolista liikuntaa päivässä. Koulut ovat paras paikka aktivoida lapset ja nuoret liikkumaan, sillä kouluissa tavoitetaan kerralla koko ikäluokka. Koululiikuntaliitto haluaa jatkossa edistää lasten ja nuorten liikkumista kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen ja kuntien välisellä yhteistyöllä vältetään tilanteita, joissa rahoituksen puuttuminen estää lapsia liikkumasta. Kustannuksia jakamalla on mahdollista tehostaa ja monipuolistaa toimintaa. Jatkossa on tehtävä valintoja siitä, panostammeko terveyden kannalta tärkeään arkiliikuntaan vai satsaammeko lisäresursseja esimerkiksi huippu-urheiluun. Kyse on samalla kompromisseista, sillä yksien kehyksien sisällä on mahdollista toteuttaa monenlaista toimintaa. Arvovalinnoilla voimme edesauttaa positiivisia päätöksiä, joilla edistämme elämän hallintaa ja vaikutamme tulevien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin. Näissä asioissa vain arjen teot ratkaisevat! Koululiikuntaliitto pyrki aktiivisesti etsimään uusia vaikuttamisen keinoja. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti viestinnän kehittämiseen. Koululiikkuu.fi-portaalihankkeesta syntyi uusi ilmoittautumis- ja informaatiojärjestelmä koululais- ja opettajatapahtumille. Koululiikuntaliitto toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa opettajien hyvinvointisivuston www. openkeidas.fi, jonka avulla kannustetaan opettajia liikkumaan. Tarkoitus on kannustaa opettajia liikkumaan oman terveytensä edistämiseksi ja toimimaan liikunnallisina esimerkkeinä lapsille. Koululiikuntaliitto on aktiivinen ja monipuolinen toimija, joka tarjoaa pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolista liikuntatoimintaa koululaisille ja opettajille. Vuonna 2011 Koululiikuntaliitto haluaa entistä enemmän panostaa arkiliikunnan kehittämiseen kouluissa ja niiden ulkopuolella. Tässä osallisena voivat olla kaikki halukkaat! Omalla liikunnallisella panoksellamme olemme samalla positiivisena esimerkkinä muille, erityisesti lapsille. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia Koululiikuntaliiton toimintaan osallistuneita, ja kannustaa jatkossa entistä aktiivisempaan arkiliikkumiseen! Raija Vahasalo Koululiikuntaliiton puheenjohtaja Kansanedustaja Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

4 4 Vapaaehtoiset ovat voimavara koululiikunnassa Kilpailu-, harrastus- ja järjestötoiminnan on oltava laadukasta ja tuettava koulujen arkea, yhteisöllisyyttä ja kerhotoimintaa. Vapaaehtoistoimijan näkökulmasta edellä mainitun toiminnan tuottaminen vuonna 2010 onnistui parhaiten silloin, kun kouluissa vallitsi positiivinen ja aktiivinen toimintakulttuuri, jota koko kouluyhteisö, kunta ja vanhempainyhdistykset tukivat. Toisin sanoen kouluyhteisössä oli asenne, mekanismit ja toimijat, jotka pystyivät hyödyntämään Koululiikuntaliiton sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamaa toimintaa. Koululiikuntaliiton paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tukivat toisiaan muun muassa siten, että kilpailutoiminnassa piirikisojen järjestäminen oli aina edellytys valtakunnallisiin kisoihin pääsemisessä. Yhtä lailla Power Mover -tapahtumaan lähdettiin, kun kouluissa oli harjoiteltu koko vuosi Power Mover -tansseja tuottamamme DVD:n tanssien avulla. Toisinpäin kääntäen, keskustoimistojohtoisesti tuotettuja kerhomateriaaleja voitiin ilmaiseksi hyödyntää koulujen liikuntakerhotoiminnassa, esimerkiksi tanssikerhoissa. Vapaaehtoisia tarvittiin paljon myös vuonna Järjestötoiminta on kansalaisaktivismia. Koululaisten- ja opettajien liikuttaminen otti ja antoi paljon niille, jotka jaksoivat omaa vapaa-aikaansa antaa koululaisten hyväksi. Uskomme kuitenkin, että siitä pääsi nauttimaan koko kouluyhteisö muun muassa hyvän hengen, oppimistulosten ja koulurauhan merkeissä. Paikalliseen alue- ja piiritoimintaan pystyi parhaiten vaikuttamaan sillä, että lähti toimintaan mukaan. Koululiikuntaliitolle oli tärkeää mahdollistaa toimintaa niin kouluaikana kuin varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Haasteena nähtiin toiminnan rahoitus koululaisten ei-lakisääteiseen liikuttamiseen tarvittiin paikallisia varoja ja varainhankintamahdollisuuksia. Itse toimintahan oli valtakunnallisesti ajatellen erittäin yleishyödyllistä kansanterveystoimintaa. Pieni investointi oman kunnan lapsiin ei saisi olla se suurin este liikkumiselle. Sisäinen arvokeskustelu jatkui ja jatkuu tulevaisuudessakin. Nykyresursseja tulee käyttää ja hyödyntää oikein. Oikeansuuntainen toiminta näkyy laadukkaana ja haluttuna toimintana. Uusia rahoituskanavia tarvitaan jatkossa ydintoiminnan kustannusten kattamiseksi. Tavoitteena on löytää pitkäaikaisia, arvomme jakavia yhteistyökumppaneita. Kristiina Jakobsson toiminnanjohtaja

5 5 Toiminnan yleiset kehityslinjaukset vuonna 2010 Koulujen liikuntakerhojen sisältökokonaisuuksien kehittäminen Lähiratatoiminnan lisääminen - ilmoittautumisjärjestelmän 2. kehittämisvuosi Kärkituotteiden markkinointi: Power Mover ja Paikallisen toiminnan painotuksen lisääminen Yhteistyön syventäminen ydintoimintoja tukevien lajiliittojen ja järjestöjen kanssa Lasten osallistamisen puolesta puhuminen Koululiikuntaliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii 25 alueellisessa piirissä, pääsääntöisesti Opettajien ammattiyhdistyksen, OAY kautta. Koululiikuntaliiton toiminnassa oli aktiivisesti mukana piirien toimittamien tilastotietojen mukaan 89 liikuntavastaavaa, 701 kunnan koululiikuntayhdyshenkilöä (532 vuonna 2009) ja yhdysoppilaita 89. Nämä henkilöt vapaaehtoisesti tekevät koululiikunnasta paikallisesti näkyvää yhdessä lukuisten seuratoimijoiden ja vanhempien kanssa. 2 Harrasteliikunta ja kilpailutoiminta Koululiikuntaliitto on koko olemassaolonsa ajan tarjonnut liikunnallisia toimintoja koululaisille ja opettajille, pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella. Liitto noudattaa harraste- ja kilpailutoiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) Reilun Pelin periaatteita. Koululaistapahtumat olivat lähtökohtaisesti päihteettömiä. Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto osallistui neljän ministeriön ja Opetushallituksen Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmään, jonka tarkoitus on 21 pilottikoulun esimerkillä mallintaa erilaisia, fyysisesti aktiivisten koulupäivien malleja kouluyhteisöjen käyttöön. Kehitteillä olevaa ilmoittautumissivustoa slk/ testattiin erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. (Ks ) Opettajien hyvinvointia edistettiin rakentamalla opettajien hyvinvointisivusto (Ks ) 2.1 Koululaisten harrasteliikunta Tavoitteena oli kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan sekä terveellisen että päihteettömän elämäntavan pariin. Koululaisia innostettiin liikuntakerhoihin, ja heidän aktiivisuuttaan tuettiin tuottamalla kerhomateriaaleista uusintapainokset. Power Mover -toiminnan avulla innostettiin koululaisia ja opettajia liikkumaan uuden Power Mover -dvd:n tanssien tahtiin. Koulut käyttivät tansseja liikuntatunneilla ja muokkasivat niistä esityksiä koulun juhliin. Koululaisten oma-aloitteisuutta ja luovuutta tuettiin Power Mover -tanssikilpailujen avulla, sillä tanssikilpailuun koululaiset ryhmässä suunnittelivat oman tanssiesityksensä. Power Mover -päätapahtuma järjestettiin 2.6. Helsingin Jäähallissa. Power Mover liikutti vuoden aikana 747 koulussa yli koululaista opettajineen sekä yli koululaista tanssialuekilpailuissa ja finaalissa. Yhteistyötä lajiliittojen harrastetoiminnassa tehtiin Suunnistusliiton Ole kartalla -toiminnassa ja Pesäpalloliiton Pesäpalloa alakouluille -materiaalin toimittamisessa kouluille Liikuntakerhotoiminta Opetusministeriö ja Opetushallitus jakoivat kunnille ja kouluille vuoden aikana 20,5 miljoonaa euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2010 aikana kerhojen määrä palautui vuoden 1990 tasolle, eli koulukerhoja oli jälleen noin Oppilaita kerhoissa oli noin , kerhoissa olevien oppilaiden osuus oli 50 % koululaisista. Koulun kerhotoiminnan vuosikustannukset olivat edulliset: vuosina kustannus oli / kerho tai 63 / osallistuja. Vuosien aikana kustannusten arvioidaan olevan 735 / kerho tai 44 / osallistuja. Kerhotoiminnan erityispainotuksena olivat liikuntakerhot. Liikunta- ja urheilukerhoja tarjosivat vuoden 2009 tietojen mukaan 85 % kunnista, ja tämän lisäksi erikseen kuntien kerhotarjottimella mainittiin muun muassa luonto- ja retkeilykerhot 21 % sekä tanssikerhot 16 %. (Lähde: Opetushallitus: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen / Syksy 2010 faktajulkaisu.) Koululiikuntaliitto oli mukana Kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeen ohjausryhmässä, ja liitto julkaisi vuosina kolme kerhovihkoa ja yhden opetus DVD:n suomen- ja ruotsinkielisinä. Kerhovihkot olivat kouluille ilmaisia. Koulun kerhotoiminta perustuu perusopetuslakiin 47, ja on koulun vuosisuunnitelmaan kirjattavaa toimintaa. Koulun oma kerhotoiminta on vapaaehtoista, ilmaista, säännöllistä, tavoitteellista, turvallista ja monipuolista koulun tavoitteita tukevaa toimintaa, jossa kasvatuksellista näkökulmaa painotetaan. Koulun kerhotoiminnalla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lasten syrjäytymiseen ennaltaehkäisevästi tarjoamalla kaikille koululaisille harrastuksen vähintään kerran viikossa.

6 Power Mover Tanssi- ja liikuntatoiminta Power Mover liikuttaa ja tanssittaa vuosittain yli lasta ja nuorta opettajineen. Vuonna 1996 alkanut voimaliike on liikuttanut yhteensä reilusti yli miljoonaa lasta ja nuorta. Tanssi- ja liikuntatapahtuma koostuu kolmesta osasta: yhteistanssit sisältävästä tanssi-dvd:stä, tanssikilpailusta ja päätapahtumasta. Tanssikilpailu Tanssikilpailussa koululaiset kilpailivat itse suunnittelemillaan tanssiesityksillä. Tanssiryhmät olivat koulukohtaisia. Ryhmät osallistuivat aluekilpailuihin Orimattilassa, Oulussa, Porissa, Lohjalla ja Lappeenrannassa, joista tuomariston arvioimat ryhmät pääsivät päätapahtumassa järjestettävään finaaliin. Tanssikilpailun teemana alakoululaisten isoilla ryhmillä oli sadut ja yläkoulujen ryhmillä legendat. Tanssikilpailussa kilpailtiin viidessä eri sarjassa: alaluokkien pienryhmät ja isot ryhmät, yläluokkien ja lukioiden pienryhmät ja isot ryhmät, sekä yläluokkien hiphop-duossa. Aluekilpailuihin osallistui 209 ryhmää, joissa oli tanssijaa. Aluekilpailuista pääsi finaaliin 34 ryhmää. Finaali järjestettiin Power Mover -tapahtumassa 2.6. klo 9-12 Helsingin Jäähallissa. Finaalisijoitukset: A-sarja 1. Nuottasaaren koulu, Oulu 2. Soukan koulu, Espoo 3. Joupin koulu, Seinäjoki 4. Lotilan koulu, Lahti 5. Martin koulu, Hyvinkää B-sarja 1. Sökövikenin koulu, Espoo 2. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 3. Pohjankartanon yläaste, Oulu 4. Joensuun normaalikoulu, Joensuu 5. Lauritsalan koulu, Lappeenranta 6. Lahden Lyseon yläaste, Lahti 7. Pohjoispuiston koulu, Hyvinkää C-sarja 1. Kirkkomännikön koulu, Alavus 2. Cygnaeuksen koulu, Pori 2. Soukan koulu, Espoo 4. Kirkonkylän koulu, Rusko 5. Herajoen koulu, Lahti D-sarja 1. Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki 2. Myllytullin koulu, Oulu 3. Kuninkaanhaan koulu, Pori 4. Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki 5. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 6. Juhanalan koulu, Joensuu 7. Hausjärven yläkoulu, Hausjärvi 8. Muhoksen yläkoulu, Muhos 9. Sompion koulu, Kerava E-sarja 1. Hyrylän yläaste, Tuusula 2. Pohjankartanon koulu, Oulu 3. Pitäjänmäen peruskoulu, Helsinki 4. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 5. Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa 6. Kouvolan yhteiskoulu, Kouvola 7. Lyseon peruskoulu 2, Joensuu 8. Jokivarren koulu, Orimattila Tanssi-DVD Koululiikuntaliitto tuottaa vuosittain kouluille tanssinopetuksen DVD:n. DVD:llä opetetaan uudet Power Mover -tanssit, joita koululaiset ja opettajat tanssivat yhdessä kouluissa, aluetapahtumissa ja päätapahtumassa. Teematanssit suunnittelivat Minni Arposuo ja Mark Niskanen. Arposuon tanssi oli Jonnan Tyytyväinen -kappaleeseen tehty showtanssi ja Niskasen tanssi oli breakdancea. Breakdance-sarjan koreografia tehtiin Signmarkin euroviisukarsintoihin suunnittelemaan Speakerbox-kappaleeseen. DVD lähetettiin Power Mover -klubikouluille, joita oli 747. Muilla kouluilla oli mahdollisuus tilata DVD erikseen. Koulut voivat hyödyntää Power Mover -tansseja myös kerhoissa, liikuntatunneilla ja koulun erilaisissa tapahtumissa. Päätapahtuma Power Mover -päätapahtumassa 2.6. tanssittiin, kokeiltiin uusia liikuntalajeja ja pelattiin katupelejä. Päätapahtuma järjestettiin Helsingin Jäähallissa 10. kerran. Tapahtumassa esiintyivät muun muassa tanssikilpailun parhaimmisto hallin päälavalla. Lisäksi nuoret pääsivät pelaamaan katukorista, sählyä, jalkapalloa ja kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja tanssipeleistä rullaluisteluun. Suosituimpia toimintapisteitä olivat tanssipelit ja Suomen Luisteluliiton monipuolinen liikuntapiste harjoitushallissa, jossa pelattiin myös sählyä ja katukorista. Osallistujia houkuteltiin kokeilemaan eri liikuntapisteitä liikuntapassin avulla. Tapahtuman yhteistyökumppaneita olivat Plan Suomi Säätiö, Heli ry, Terveys ry, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Suosikki-lehti ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Pääesiintyjänä tapahtumassa oli Axl Smith, jota ennen esiintyivät beatbox-taituri Aleksi Vähäpassi ja The Orkestra. Opemaailmassa isäntänä toimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, ja opettajia viihdytti trubaduuri Aimo Kokkola. Omaa toimintaansa esittelivät myös Plan Suomi Säätiö, UKK-instituutti Terve koululainen hankeen avulla, Salibandyliitto ja Palloliitto. Päätapahtuma keräsi osallistujia yhteensä 3 116, joista opettajia oli 190. Lapset ja nuoret liikkuivat eri liikuntasuorituspisteissä kertaa Muu koululaisten harrasteliikunta Merkkisuoritusjärjestelmät yleisurheilussa, hiihdossa ja voimistelussa olivat koulujen käytettävissä entiseen tapaan. Piireissä järjestettiin 56 harrasteliikuntatapahtumaa, joissa liikkui koululaista ( vuonna 2009).

7 a a m i o v n a n n u k lii liikunnan 7voimaa Pääta Helsing pahtuma in Jäähal lisssa klo Ole asente - tuo opepllinen ilaasi liikkumaa n! 500 ensim m Suos äiselle Kuvautaikki! Suosikin itsesi kanteen. Päätapahtuma Helsingin Jäähallisssa klo Ole asenteellinen - tuo oppilaasi liikkumaan! 500 ensimmäiselle Suosikki! Kuvauta itsesi Suosikin kanteen.

8 8 Piiritoiminta Oppilaiden piireissä tapahtuva harrastustoiminta lukuina Oppilaat Alue Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Tyttöjä Etelä-Karjala Helsinki Kainuu Kanta-Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Länsi-Pohja Lappi Pohjois-Lappi Lappi Päijät-Häme Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Oulu Oulun eteläinen Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Satakunta Savo Tampere Turku Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä Oppilaiden valtakunnallinen harrastustoimina lukuina Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Power Mover -tapahtuma Power Mover- toiminta kouluissa Yhteensä

9 9 Oppilaiden piireissä tapahtuva kilpailutoimina lukuina Oppilaat Alue Tyttöjä / naisia Poikia / miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Etelä-Karjala Helsinki Kainuu Kanta-Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Länsi-Pohja Lappi Pohjois-Lappi Lappi Päijät-Häme Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Oulu Oulun eteläinen Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Etelä-Savo Pohjois-Savo Savo Tampere Turku Uusimaa Varsinais-Suomi Yhteensä

10 Koululaisten kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan kehittämistä ja yhteistyötä lajiliittojen kanssa jatkettiin. Oppilaskilpailut olivat avoimet Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Svenska Finlands Skolidrottsförbunds SFSI:n jäsenkouluille. Koululiikuntaliiton piiritason kilpailuihin osallistui reilusti enemmän koululaisia kuin edellisenä vuonna: koululaista ( vuonna 2009), joista 44 % oli tyttöjä ja 56 % poikia. Suorituksia oli yhteensä ( vuonna 2009). Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin osallistui koululaista ( vuonna 2009), joista 46 % oli tyttöjä ja 54 % poikia. Joukkuekilpailuista suurimmat olivat salibandy ja jalkapallo sekä Power Mover -tanssikilpailu ja yksilölajeista suunnistus, maastohiihto ja yleisurheilu. Koululiikuntaliitto osallistui myös Tampereen Nääshallissa pidettyjen Kamppailu- ja voimailupäivien järjestelyihin yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa. Tapahtuma keräsi 190 kilpailijaa korkeakouluista, yläkouluista, lukioista ja ammattiopistoista eri puolilta Suomea. Tapahtuman kuusi kamppailu- ja voimailulajia nähtiin ensimmäistä kertaa saman katon alla. Viikonlopun aikana Tampereella ratkottiin opiskelijoiden SMmestaruudet taekwondossa, judossa, nyrkkeilyssä, painonnostossa, voimanostossa ja miekkailussa Ilmoittautumissivusto Ilmoittautumissivuston slk/ toinen toimintavuosi oli kehitystyön kannalta ratkaisevin. Ilmoittautumis- ja tietojärjestelmän rakentamis- ja koodaustyöt ajoittuivat vuodelle 2010, ja sivuston käyttöönoton pilotointi ulotettiin Koululiikuntaliiton suurimpiin lajeihin. Tämän lisäksi rinnalla työstettiin kunta- ja kaupunkijärjestelmää Oulun, Turun ja Kuopion voimin. Hankkeen avulla luotiin kolme uutta työpaikkaa ja yksi yritys, joka myy ja ylläpitää portaalia kunnille ja kaupungeille tilauspohjaisesti. Hankkeesta tehtiin erillinen väliaikaraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä hankkeen ohjausryhmälle. Koululiikuntaliitto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Oppilaiden valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittain Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Käsipallo Koripallo Kr. room. Paini Lentopallo Maastohiihto Pesäpallo Salibandy Sulkapallo Suunnistus Vapaapaini Voimistelu Yleisurheilu Kamppailu- ja voimailupäivät Painonnosto Power Mover Oman tanssin kisa, 5 aluekisaa+fin. Yhteensä Opettajien valtakunnallinen kilpailutoiminta lajeittain Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Kaukalopallo -veteraanit Kaukalopallo A-sarja Kaukalopallo B-sarja Lentopallo Maraton Ope-300 / Lady lentis Salibandy Sulkapallo Yhteensä ja Oulun kaupunki aloittivat kesällä 2008 valtakunnallisen ilmoittautumisportaalin suunnittelun tavoitteenaan kehittää koululiikuntaa tukeva ja edistävä internetsovellus. Idean taustalla oli OAMK:n LIVE-hankkeessa (TEKESin rahoittama) tehty kehitystyö, jonka tuloksena oli yksittäistä kuntaa palveleva koululiikuntatapahtumien ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautumissivustoa kehitetään vuoden 2011 aikana niin ilmoittautumisten kuin tiedonkeruun osalta

11 11 Oppilaiden kilpailutoiminta piireissä lajeittain Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailu suorituksia: kpl Jalkapallo Koripallo Kr. room. Paini Lentopallo Maastohiihto Pesäpallo Power Mover Piirin oma kisa Salibandy Sulkapallo Suunnistus Uinti Vapaapaini Voimistelu Yleisurheilu Futsal Golf Yleisurheilukilpailu Hesekisa Joukkuemaastojuoksu Judo Kaukalopallo Keilailu kolmiottelu, Hese-kisa Luistelukisat Maastojuoksu Maastojuoksut Sukkulaviesti Tennis Viestikarnevaalit Viestikarnevaalit/ sukkulaviestit Yhteensä Opettajien kunto- ja virkistysliikunta Koululiikuntaliitto aloitti vuoden 2010 aikana opettajien hyvinvointisivusto kehittämisen. Sivuston avulla on tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. (Ks ) Valtakunnalliset harrasteliikuntatapahtumat innostivat opettajat vaeltamaan sekä kokeilemaan harrastelajeja Kesä- ja Talvipäivillä. Power Mover -tanssikoulutuksissa opetettiin uudet askelkuviot opettajille. Valtakunnallisiin harrastustapahtumiin osallistui vuoden aikana 605 opettajaa (1 319 vuonna 2009). Piireissä opettajaa (1 628 vuonna 2009) osallistui aktiivisesti paikallisiin opettajien harrastetoimintoihin. Monipuolinen toiminta kuvaa hyvin opettajien mieltymyksiä piirit tarjosivat yhteensä kokeilumahdollisuutta noin 40 lajiin (30 vuonna 2009). Piiritoimintaa oli ruskaretkestä tanssilavakokemuksiin ja salibandysta golf-kursseihin Opettajien hyvinvointisivusto Opettajien hyvinvointisivuston toteuttaminen aloitettiin keväällä Suunnittelussa mukana oli yhteistyökumppani If Vahinkovakuutusyhtiö. Tekninen rakentaminen aloitettiin syksyllä Nemein Oy:n kanssa. Pohjana käytettiin vaatimusmäärittelyä ja Koululiikuntaliiton muutama vuosi sitten käytössä ollutta liikuntapäiväkirjaa. Sivusto julkaistiin tammikuun lopussa Graafisesta suunnittelusta vastasi Lauri Karmila. Muita yhteistyökumppaneita olivat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lisäksi Axellus, Kuntoliikuntaliitto, Sport-lehti ja Opettaja-lehti. Sivuston avulla on tarkoitus herättää opettajainhuoneita työyhteisönsä työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kehittämiseen. Sivuston käyttäjiksi voivat liittyvät OAJ:n jäsennumeron omaavat opettajat. Sivustolla voi haastaa paitsi itsensä myös työtovereitaan ja muita opettajainhuoneita hyvinvointitalkoisiin. Sivuston käyttäjiksi opettajia houkutellaan erilaisilla terveyteen liittyvillä kampanjoilla, myös perinteisiä liikuntaviikkoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapäiväkirjan toimintoja kehitetään jatkuvasti, ja terveyteen liittyviä artikkeleita lisätään säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on kannustaa opettajia liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja toimimaan liikunnallisena esimerkkinä lapsille. Koululiikuntaliitto haluaa kehittää koko kouluyhteisön työhyvinvointia.

12 Talvipäivät Opettajien Talvipäivät järjestettiin Kisakallion urheiluopistolla, Lohjalla. Noin 330 opettajaa osallistui Talvipäivien monipuoliseen liikuntatarjontaan. Ohjelmassa oli hiihtoa, lentopalloa, kaukalopalloa, sählyä, curlingia sekä harrastelajeja Pyöräilyvaellus Parin vuoden tauon jälkeen pyöräilyvaellus innokkaiden osallistujien myötä toteutettiin Hiidenmaalla ja Saarenmaalla, Virossa Retki toteutettiin yhteistyössä Viron koululiikuntaliiton kanssa. Osallistujia oli 28, sekä kaksi huoltohenkilöä Suomesta. Poljettu kokonaismäärä oli 320 kilometriä päiväetappien vaihdellessa kilometrin välillä Sopulivaellus Vaellukselle osallistui 81 henkilöä. Sopulivaellus järjestettiin Hemavanin ja Ammarnäsin maastossa Vaeltajat jaettiin kolmeen pääryhmään; nautiskelijoihin, sisseihin ja seikkailijoihin. Seikkailijat tutustuivat kiipeilyn saloihin, kun muut ryhmät vaelsivat Ruotsin luonnossa. Opettajille, heidän perheensä jäsenille ja opettajaksi opiskeleville tarkoitettuja vaelluksia on järjestetty vuodesta Sopulivaellus on 5 vuorokauden maastovaellus, joka järjestetään vuosittain heinäkuun viimeisellä täydellä viikolla Kesäpäivät Opettajien valtakunnallinen harrastustoiminta lukuina Laji Tyttöjä Poikia Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Kesäpäivät Power Mover-tanssi Pyörävaellus Sopulivaellus Talvipäivät Yhteensä Opettajien suosituin kilpailutoiminta piireissä lajeittain Laji Naisia Miehiä Yhteensä Kilpailuja / turnauksia: lkm Kilpailusuorituksia: kpl Jalkapallo Kaukalopallo -veteraanit Kaukalopallo A-sarja Kaukalopallo B-sarja Lentopallo Maraton Salibandy Golf Pesäpallo Petankki Suunnistus Tennis Yhteensä Opettajien ja opettajaksi opiskelevien Kesäpäiviä vietettiin Pajulahden urheiluopistossa, Nastolassa Osallistujia Kesäpäivillä oli 300 eri puolelta Suomea. Harrastelajit sisälsivät muun muassa monipuolisia jumppia ja erilaisia liikuntaelämyksiä zumbasta itsepuolustuslajeihin. Harrastelajien lisäksi Kesäpäivillä kilpailtiin useissa eri lajeissa. Kesäpäivien yhteydessä pidettiin Koululiikuntaliiton vuosikokous ja KLL-koulutuspäivät Koululiikuntaliiton liikuntavastaaville. 2.4 Opettajien kilpailutoiminta Opettajien kilpailutoiminta oli monipuolista. Eräs suosituimmista lajeista oli salibandy, jonka valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestettiin Seinäjoella. Mukana oli 456 opettajaa ympäri Suomea. Opettajien kilpailuihin voivat osallistua kaikki Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet sekä opettajaksi opiskelevat opettajat. Perinteen mukaisesti piirit kilpailivat keskenään Erkin sauvasta. Erkin sauvan voitti Kanta-Häme, joka osoitti vuoden aikana erityistä aktiivisuutta opettajakilpailuihin osallistumisessa. Myös Koululiikuntaliiton kilpailuissa menestyminen huomioitiin Erkin sauvan pisteitä laskettaessa. Vuoden 2010 aikana jaettiin viimeinen Erkin sauva, sillä OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi jäi eläkkeelle. Opettajien kilpailutoiminnan ilmoittautumiskäytäntöjä kehitettiin ottamalla käyttöön Koululiikuntaliiton ilmoittautumissivusto. (Ks ) Valtakunnallisiin kilpailuihin osallistui opettajaa (1 517 vuonna 2009), joista 74 % (74 % vuonna 2009) oli miehiä. Piireissä järjestettiin 32 opettajien kilpailutapahtumaa, joihin otti osaa opettajaa.

13 13

14 14 3 Koulutustoiminta Koululiikuntaliitto koulutti opettajia niin valtakunnallisesti kuin piireissä, opettajaa lähellä. Valtakunnallinen koulutus keskittyi ajankohtaisiin asioihin, uusien lajien esittelyyn, sekä yhteisten tapahtumien ja projektien suunnitteluun. Piirikoulutus sisälsi lajikoulutusta ja ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta. Vuosittainen Power Mover -tanssikoulutus oli opettajien keskuudessa suosittua. Koulutus tuki opettajaa työssään hyvien kouluttajien ja valmiiden materiaalien avulla. Kouluttajina toimivat Minni Arposuo, Mark Niskanen ja Pauliina Latva. Power Mover -tanssikoulutuksiin osallistui yhteensä 72 opettajaa kolmella opetustunnilla, joista kaksi oli Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajien, LIITO:n Opintopäivillä ja yksi Hengitysliitto HELI ry:n tiloissa Helsingin Oulunkylässä (16 osallistujaa). 3.1 Opettajakoulutus Toimintaperiaatteena oli huolehtia sekä alueellisen että sisäisen tasa-arvon toteutumisesta piiritasolla. Opettajien koulutusta järjestettiin valtakunnallisesti niin piirien liikuntavastaavien päivillä kuin paikallisesti piirien omasta toimesta. Oman piirin tarjonta motivoi paikallisia toimijoita ja oli paikkakunnasta riippumatta suosittua. Veso-koulutusta tarjottiin suoraan oppilaitoksille muun muassa Power Mover -koulutuksesta ja elämysliikunnasta. Piirien liikuntavastaaville järjestettiin vuoden aikana kahdet koulutuspäivät; ensimmäiset Pajulahdessa, Opettajien Kesäpäivien yhteydessä ja toiset Tampereella, Pispalan ja keskustan maisemissa Piirien koulutustoiminta Piirit järjestivät vuoden aikana erilaisia koulutustilaisuuksia, joiden sisällön ja ajankohdan piirit määrittivät itsenäisesti (ks. piiritilastot). Koulutus oli erilaista lajikoulutusta sekä ohjaaja- ja toimitsijakoulutusta. Osanottajia piirien järjestämissä koulutustapahtumissa oli yhteensä 661. Koulutukseen osallistui 312 koululaista ja 349 opettajaa. Koulutustapahtumia oli oppilaille 17 ja opettajille 44. Piirit järjestivät muun muassa 1-2 koulutustilaisuutta kuntien koululiikunnan yhdyshenkilöille yhdessä läänien sivistysosastojen kanssa. Koululiikunnan yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksien pääteemana olivat piirien toiminnan suunnittelu ja ajankohtaiset asiat. Koululiikuntaliiton liikuntakoordinaattori osallistui Varsinais-Suomen koulutusseminaariin Liedossa ja Tukholmassa. 4 Järjestötoiminta ja kansalaisaktivointi Koululiikuntaliiton valtakunnallinen rooli näkyi ja kuului selvästi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Liitto osallistui koululiikunnan työryhmiin ja vaikutti useissa yhteisseminaareissa tuoden koulun arjen tuntemusta ja viestiä eri tahoille. Koululiikunta nousi jälleen merkittäväksi teemaksi median ja järjestöjen keskuudessa. Poliittisten päättäjien lisäksi niin urheilujärjestöt kuin opettajajärjestöt näkivät koululaisten ja kouluissa tapahtuvan liikunnan määrän nostamisen tärkeänä. 4.1 Viestintä Sähköisen viestinnän uudistaminen ja kehittäminen nousivat keskiöön Koululiikuntaliiton viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä. Liiton uudet internetsivut otettiin käyttöön tammikuussa. Samalla kehitettiin sähköistä viestintää lähestymällä erilaisia kohderyhmiä. Kevään aikana panostettiin sosiaalisen median kanaviin. Sosiaalisen median kanavista otettiin käyttöön Facebook, Youtube-kanavat ja Twitter. Lisäksi SlideShare-julkaisukavavaan siirrettiin Koululiikuntaliiton julkaisuja. Syksyn aikana korostettiin opettajien hyvinvoinnin tärkeyttä, Open Keidas -sivuston rakentaminen aloitettiin. (Ks ) Sisäinen viestintä Säännöllisen sisäisen viestinnän ensisijainen tavoite oli pitää piirien liikuntavastaavat, hallitus ja henkilökunta tietoisina Koululiikuntaliiton toiminnasta ja tapahtumista. Viestinnän välineitä olivat sähköpostiviestit ja uutiskirjeet sekä KLL-koulutuspäivät Ulkoinen viestintä ja markkinointi Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen nousivat tärkeimmiksi projekteiksi. Uudet sivut rakennettiin vuoden 2009 aikana, ja ne otettiin käyttöön tammikuun lopussa Uusilla sivuilla haluttiin tuoda paremmin esille opettajien ja koululaisten tapahtumat sekä Koululiikuntaliiton toiminta laaja-alaisemmin. Internetsivujen yhteyteen rakennettiin sähköinen uutiskirje, jonka avulla Koululiikuntaliiton viestejä voidaan kohdistaa erilaisille kohderyhmille. Keväällä otettiin käyttöön myös Koululiikuntaliiton ja Power Moverin facebook-sivut. Sivujen tarkoituksena oli informoida vanhempia, opettajia ja koululaisia ajankohtaisista tapahtumista. Tulevaisuuden tavoitteena on saada sivuista myös enemmän keskustelua herättävät, jotta liikunnasta ja toiminnastamme kiinnostuneiden on helppo vaikuttaa omalla panoksellaan liiton toiminnan kehittämiseen. OAJ:n paikallisyhdistysten yhdyshenkilöille välitettiin säännöllisesti tietoa Koululiikuntaliiton tapahtumista ja koululiikuntaan

15 15 liittyvistä asioista. Myös kuntien ja kaupunkien yhdyshenkilöihin oltiin aktiivisesti yhteydessä. Yhteydenpito lajiliittoihin, seuroihin ja muihin järjestöihin edisti Koululiikuntaliiton tapahtumien näkyvyyttä. Opettajien tapahtumista kerrottiin myös Opettaja-lehdessä sekä OAJ:n internetsivuilla. Muita ulkoisen viestinnän välineitä olivat Koululiikuntaliiton internetsivut, OAJ:n tammikuussa ja elokuussa ilmestynyt jäsenkirje opettajille sekä opettaja- ja oppilaskilpailujen käsiohjelmat. Lisäksi hyödynnettiin Opettaja-lehteä, Soolibooli-lehteä ja Liito ry:n lehteä. Internet-sivujen tilastot Koululiikuntaliiton internetsivuilla vierailtiin kertaa. Suosituimpia sivuja olivat koululaisten kilpailukalenterissa olevat tapahtumasivut. Lisäksi suurta kiinnostusta herättivät Power Mover -sivut. Kävijät olivat kiinnostuneita myös palloilusarjojen tuloksista ja opettajien tapahtumista. Suurin osa kävijöistä saapui ensin Koululiikuntaliiton internetsivujen pääsivulle. Medianäkyvyys Koululiikuntaliiton näkyvyys mediassa nousi vuoden aikana. Näkyvyys mediassa muodostui koululaisten kilpailu- tai harrastetapahtumien kautta. Pääasiassa palstatilaa liitto sai maakunta- ja paikallislehdissä, verkkoviestimissä ja paikallisradioissa. Eniten osumia saivat koululaisten hiihtomestaruuskilpailut, suunnistusmestaruuskilpailut ja palloilusarjat. Näkyvyyttä oli myös Power Mover -toiminnalla. Mediaosumia kerättiin Meltwater Newsin avulla Tapahtumaviestintä ja nuorille. Kampanjaan osallistuvien järjestöjen viestintäkanavien lisäksi lukuisat radioasemat, television aamuohjelmat, STT, lehdet ja nettilehdet välittivät kampanjan viestiä eteenpäin. Tapahtuman suojelijana oli Tommi Korpela 4.2 Kansainvälinen toiminta Koululiikuntaliitto oli mukana International School Sport Federationin, ISF toiminnassa. Pohjoismaiden sekä Baltian maiden koululiikuntajärjestöihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä, vaihdettiin ajatuksia ja toimintamalleja International School Sport Federation Koululiikuntaliitto on ollut ISF:n jäsen ko. järjestön perustamisesta eli vuodesta 1972 lähtien. Jäsenmaita ISF:lla on yli 80 kaikista maanosista. Koululiikuntaliitto lähetti joukkueen ISF:n koripallo-, jalkapallo- ja suunnistuskilpailuihin. Lisäksi Suomesta osallistui joukkue Gymnasiaadeihin, jossa lajeina oli edustettuna telinevoimistelu, yleisurheilu sekä uinti Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen yhteistyö alkoi vuonna Yhteistyötä rahoitetaan kunkin maan jäsenmaksuilla ja Pohjoismaisen ministerineuvoston avustuksella. Yhteistyön vetovastuu on kaksivuotiskausittain ollut suurimmilla Pohjoismailla. Opettajien ja koululaisten kilpailutapahtumien viestinnän ja markkinoinnin järjestivät Koululiikuntaliitto ja paikallinen tapahtumajärjestäjä yhdessä. Alueiden ja piirien liikuntavastaavat vastasivat itse oman alueensa tapahtumaviestinnästä. Tapahtumaviestintä ja markkinointi keskittyivät pääasiassa sähköisiin viestimiin, mutta paikallinen järjestäjä markkinoi tapahtumaa myös paikallislehdissä ja mahdollisesti edustamansa lajiliiton viestintäkanavissa. Puheenjohtajan tervehdys ja liiton informaatiosivu julkaistiin seitsemän tapahtuman käsiohjelmassa. Opettajien ja koululaisten kilpailu- ja harrastetapahtumista tiedotettiin muun muassa Opettaja-lehdessä, Liikkuva koulu voi hyvin -esitteessä ja Open Omena -liitteessä. Tärkeitä tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoja olivat myös LIITO ry:n Opintopäivät ja Educa-messut. Anna mulle aikaa Koululiikuntaliitto oli mukana Nuorten Akatemian koordinoimassa Anna mulle aikaa -viestintäkampanjassa. Nuoren ja aikuisen päivää vietettiin toisen kerran Kampanjan tavoitteena oli herätellä aikuisia antamaan nuorille aikaa. Kampanjassa oli mukana 14 järjestöä. Kampanja järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi. Useat kunnat, yritykset, organisaatiot sekä muut järjestöt järjestivät tapahtumapäivänä tempauksia, kampanjoita ja tapahtumia aikuisille

16 Talous Vuoden 2010 tulos toteutui ennakoitua parempana, vaikka vuoteen mahtui paljon kehittämistyötä ja uusia projekteja, joiden kokonaiskustannuksia oli haastavaa kesken toimintavuoden arvioida. Talousarviossa arvioitiin vuoden olevan alijäämäinen noin , mutta toteutunut tulos oli huomattavasti parempi eli ,82. Tarkka projektiseuranta piti hankkeet budjetissaan. Tuottojen toteutuminen kilpailutoiminnassa muun muassa opettajatoiminnassa riippui siitä, että järjestikö keskustoimisto kilpailut itse vai ostopalveluna piiriltä, urheilujärjestöltä tai kolmannelta taholta. Tämä heijastui myös toteutuneisiin kuluihin. Oppilaspuolella oli vedettävissä se johtopäätös, että vaikka pienempiä kisoja ei kaikkia järjestetty, niin kokonaiskannattavuus pysyy kuitenkin hallinnassa laadukkaammin toteutetuilla tapahtumilla. Konsernitilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen + 601,65. Koululiikuntaliiton taseen loppusumma oli ,70. Koululiikuntaliiton tuotot toteutuivat 88,96 % ja kulut 85,12 %. Toimintavuoden aikana toteutettiin alkuperäisen talousarvion ulkopuolelta toimiston psykososiaalisten kuormitustekijöitten arviointi ja hyvinvointisivusto kehitystyö ulkopuolisella rahoituksella. Pieni säästö palkkakuluissa johtui kehittämispäällikön vuorotteluvapaasta. Opettajien toimintaan oli suoraan allokoitu OAJ:n tukiraha, joten toiminta näyttää ns. viivan alla positiivista. Tärkeää on kuitenkin katsoa kokonaiskuluja ja ns. laadullisia tekijöitä, kuten osallistumismääriä ja palautetta. Muutaman vuoden seuranta osoittaa, että kilpailutoimintaan osallistujien määrä hiipuu (noin osallistujaa vuosittain), kun taas harrastelajit, koulutus ja esimerkiksi web-toiminnot herättävät kiinnostusta. Saman johtopäätöksen voi vetää oppilastoiminnasta vähemmän on enemmän. Liitto omistaa Malmilla As. Oy Vilppulantie 2:ssa sijaitsevan toimistohuoneiston, jonka suuruus on 123,5 m 2 sekä Koululiikunta-lehteä tuottavan Liitu Oy:n osakekannan. Toimistohuoneisto on vuokrattuna. 4.5 Muu yhteistyötoiminta Koululiikuntaliitto osallistui vuoden aikana lukuisiin koululiikuntaa käsitteleviin seminaareihin ja työryhmiin, joista merkittävimpänä mainittakoon Opetushallituksen Kerhotoiminnan kehittämisryhmä. Lisäksi yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa on tehty Harrastustoiminnan vaikuttamisryhmässä (VAIKKU). Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialan puitteissa jatkettiin yhteisten asioiden kehittämistä Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenorganisaationa. 4.4 Henkilökunta ja luottamusorganisaatio Koululiikuntaliiton toimistossa vakinaista henkilökuntaa oli viisi henkilöä. Eero Simojoki toimi Terho Tomperin vuorotteluvapaasijaisena kehittämispäällikön tehtävissä ajalla Vuosikokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi vuosiksi Pasi Pesosen (OAJ edustaja) ja jatkolle Matti Pöyryn. Hallituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Raija Vahasalo ja varapuheenjohtajana Vesa Haapala. OAY:n ammattiyhdistysten valitsemia liikuntavastaavia Koululiikuntaliitolla oli 35. Toiminnanjohtajana toimi Kristiina Jakobsson.

17 5 Yhteenveto Vuonna 2010 Koululiikuntaliitto jatkoi toimintaansa aktiivisen koululiikuntakulttuurin kehittäjänä ja puolestapuhujana. Koululiikuntaliitto järjesti tai toimi osajärjestäjänä 16 koululaisliikuntatapahtumassa ja 16 opettajaliikuntatapahtumassa vastaten muun muassa Suomen koululaisten mestaruussarjoista, opettajavaelluksista sekä Power Mover - toiminnasta. Koululiikuntaliitto osallistui aktiivisesti toimialan hankkeisiin, kuten neljän ministeriön Liikkuva koulu- hankkeeseen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terve koululainen -hankkeeseen (TEKO). Näiden lisäksi Koululiikuntaliitto jatkoi www. koululiikkuu.fi/slk -portaalihanketta, jonka tuotoksina syntyivät ns. kunta- ja valtakunnallinen ilmoittautumis- ja informaatiojärjestelmä koululais- ja opettajatapahtumien luomiseen. Sokerina pohjalla Koululiikuntaliitto työsti yhteistyökumppaneidensa kanssa uutta, vuoden 2011 tammikuussa julkaistavaa opettajien hyvinvointisivustoa tarkoituksenaan kasvattaa opettaja-kohderyhmän tavoittamisen astetta ja vaikuttavuutta. Vuosi oli toimintapainotteinen ja työntäyteinen! Koululiikuntaliitto tuotti valtakunnallisesti ja piiri/aluetasolla fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaa perinteistä ja täysin uutta harrastus-, kilpailu- ja koulutustoimintaa, joiden tarkoitus oli poistaa esteitä liikunnalta ja tavoittaa yhä laajempia kohderyhmiä. Aluemalleihin pureuduttiin muun muassa KLL -koulutuspäivillä Tampereella, jossa tarkoituksena oli jakaa tietoa nykyisistä piirien toimintatavoista ja niiden mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kriittisimpinä alueina nähtiin ne piirit, joissa toiminta ja toteutus lepäävät harvojen hartioilla. Aktiivisimmat piirit puolestaan houkuttelivat uusia toimijoita. 17

18 18 Koululiikuntaliiton toimijat Hallitus Raija Vahasalo, (pj) Pasi Pesonen Vesa Haapala Salla Leinonen Sari Manninen Arja Nurminen Matti Pöyry Esa Seretin Työvaliokunta Raija Vahasalo, (pj) Vesa Haapala, (varapj) Kristiina Jakobsson, KLL tj Viestintätoimikunta Raija Vahasalo, (pj) Sari Manninen Liikuntatoimikunta Esa Seretin (pj) Pikita Lempiäinen-Koponen Mikko Levola Matti Pöyry Jani Kangasniemi Terho Tomperi Kansainvälinen toiminta Kristiina Jakobsson (pj) Jani Kangasniemi Tilintarkastajat Raimo Hakola HTM-tilintarkastaja varahenkilöt: Johanna Mäntyharju-Keinänen KHTtilintarkastaja Rauno Segersvärd talouspäällikkö Työryhmät Edustukset eri toimielimissä Yhteydet OAJ:öön: Raija Vahasalo Koululais-opiskelijaliikunnan toimiala: Raija Vahasalo ja Kristiina Jakobsson SUH:n hallitus: Terho Tomperi Kerhokeskus Koulutyön tuki hallitus Kristiina Jakobsson, varajäsenenä Terho Tomperi Yleisurheilu-kisan yhdyshenkilö: Terho Tomperi LIITU Oy:n yhtiökokous: Terho Tomperi LIITU Oy:n hallitus: Raija Vahasalo, Sari Manninen ja Visa Pohjola. SLU / Koululais- ja opiskelijaryhmä: Saku ry, Liito Ry, Koululiikuntaliitto KLL ry / Kristiina Jakobsson & Raija Vahasalo, OLL ry SLU Järjestötiedottajien rinki: Terhi Käkelä Kerhotoiminnan kehittämisryhmä / Opetushallitus: Kristiina Jakobsson, Terho Tomperi Terve koululainen (TEKO)-hankkeen ohjausryhmä /Terveyden ja hyvinvointilaitos: Kristiina Jakobsson Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmä / Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kristiina Jakobsson Koululiikkuu.fi/suomi-hanketyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoi Antti Haapalahti projektipäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Eero Nousiainen lehtori, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Jani Kangasniemi liikuntakoordinaattori, Koululiikuntaliitto Terho Tomperi kehittämispäällikkö, Koululiikuntaliitto Juhana Oukka opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Juha Hulkkonen opiskelija, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kutsuttuna asiantuntijana muutamissa kokouksissa ovat olleet Päivi Karppinen Oulun kaupungista ja Seppo Kangas Virpiniemen liikuntaopistosta.ärjestelytoimikunta Open omena / Opettaja-lehden liitetyöryhmä / Koululiikuntaliitto koordinoi Terhi Käkelä, Koululiikuntaliitto Annika Jokinen, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry Kalervo Koivisto, Terveys ry Tuula Sundman, Terveys ry Eeva-Liisa Markkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

19 19 Liikuntavastaavat Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Oulun eteläinen Satakunta Ossi Pulli Lappeenrannan kaupunki Vapaa-aikakeskus PL Lappeenranta gsm fax. (05) Etelä-Pohjanmaa Jaana Niemenmaa Ilveksentie Kauhajoki gsm kauhajoki.fi Etelä-Savo Hannu Kaatranen Päärynäkuja Mikkeli pt. (015) pk. (015) gsm edu.mikkeli.fi Helsinki Ulla Salojärvi Helsingin opetusvirasto PL Helsingin kaupunki pt. (09) Kirsi Lakaniemi Solvikinkatu 2 B Helsinki pt. (09) fax. (09) gsm Vesa Karjalainen Kirkonkylän koulu Mestarintie MYRSKYLÄ gsm Kainuu Martti Juhani Köngäs Paltamontie 39 A Puolanka pt. (08) gsm Kanta-Häme Mikko Reitti Päivärinne Lammi gsm Keski-Pohjanmaa Matti Teerikangas Perämies Kokkola pt. (06) gsm Keski-Suomi Eero Heikkinen Juholantie Saarijärvi pt. (014) fax. (014) gsm Kuusamo Jukka Makkonen Kitkantie Kuusamo Toivo Vahvelainen Kulotie Kouvola gsm Esko Järvinen Valinmäentie Pilkanmaa pt fax (05) koti gsm Lappi Vesa Haapala (hallituksen varapj) Vierikuja Rovaniemi pt. (016) gsm Länsi-Pohja Esa Seretin (hallituksen jäsen ja liikuntatoimk. pj)) Hakalankatu 52 B Kemi gsm Länsi-Uusimaa Sari Manninen Pranglintie 11 A Kirkkonummi gsm fi Oulun alue Tuomo Lukkari Kiiminkijoen koulu Raatintie Kiiminki gsm Kari Kattelus Kruunutie Oulu gsm Simo Törnvall Juseliuksentie Kalajoki pk. (08) gsm Pirkanmaa Pohjois-Karjala Satu Huttunen Koivurannantie Kontiolahti pk. (013) pt. (013) Marja Maksimainen Yrjöntie Tohmajärvi gsm Pohjois-Lappi Pohjois-Savo Leena Mustonen Kasurilan koulu Pihlajapolku Siilinjärvi p , siilinjarvi.fi Jaana Suli Luhintie Pajulahti Päijät-Häme Jaana Lemminkäinen Rautellinkatu 23 C Lahti lahti.fi Timo Stenfors Hiekkapellonkuja Pori pk. (02) fax. (02) gsm Tampere Tampereen Pyrintö/Vesa Kuokkala Mustanlahdenkatu 1 B Tampere gsm Heikki Lehmonen Palatsinraitti 1 B Tampere gsm tampere.fi Turku Pikita Lempiäinen-Koponen Turun kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Käsityöläiskatu Turku gsm turku.fi Harri Karjalainen Turun kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Käsityöläiskatu Turku gsm Varsinais-Suomi Ari Ylä-Mononen Johanneksentie Vanhalinna pt. (02) gsm

20 20 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kilpailumaksut , ,50 Osanottomaksut , ,00 Muut tuotot , , , ,92 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot 6 257, ,06 Muut kulut Vuokrakulut , ,33 Matka ja majoituskulut , ,04 Muut kulut , , , ,50 Varsinaisen toiminnan kulut , ,77 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,85 Varainhankinta Tuotot Myyntituotot , ,04 Kerhomaksut , ,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 600, ,93 0, ,04 Kulut Palkat 0, ,00 Henkilösivukulut 0,00 393,48 Ilmoitushankinta kulut 2 150,30 Ostokulut , ,32 Kerhomaksut (kulut) , ,82 Varaston muutos 1 122,85-944,42 Myynnin edistäminen 0, ,77 0, ,20 Varainhankinta yhteensä 6 929, ,84 Tuotto-/kulujäämä , ,01 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokratuotot , ,24 Osinkotuotot 6 000,00 Korkotuotot 1, ,27 143, ,40 Kulut Vastikemenot 7 949, ,48 Korkokulut 179,34 45,33 Muut rahoituskulut 462, ,14 462, ,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,07 Tuotto-/kulujäämä , ,94 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus , ,00 Muut yleisavustukset 0,00 0,00 Valtion erityisavustukset , , , ,92 TILIKAUDEN TULOS 1 064, ,02

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2011 2 Sisällysluettelo 1 Koulun oma liikuttaja 3 2 Vuoden 2011 painopistealueet 4 3 Koululiikuntaliitto uudisti strategiansa 3.2 Strategiset valinnat 4 4 Harrasteliikunta

Lisätiedot

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2012 2 Sisällysluettelo Koululiikuntaliiton rooli tulevaisuudessa liikuntapolitiikka murroksessa! 3 2 Vuoden 2012 toiminnan painopistealueet 4 3 Koululiikuntaliitto

Lisätiedot

Toiminta-2007 kertomus. Koululiikuntaliitto

Toiminta-2007 kertomus. Koululiikuntaliitto Toiminta-2007 kertomus Koululiikuntaliitto 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja: Koululiikuntaliiton toiminnalla nyt suurta kysyntää 3 Toiminnanjohtaja: Liikunta lisää kouluviihtyvyyttä 4 Vuoden 2007 toiminnan

Lisätiedot

kertomus Koululiikuntaliitto

kertomus Koululiikuntaliitto Toiminta- 2008 kertomus Koululiikuntaliitto 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja: Liikunnasta elämäntapa Toiminnanjohtaja: Koulujen toimintakulttuuri kukoistamaan! Vuoden 2008 toiminnan painopistealueet 1.

Lisätiedot

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto

Toimintakertomus. Koululiikuntaliitto Toimintakertomus Koululiikuntaliitto 2009 2 Sisällysluettelo Puheenjohtaja Koululiikunnasta terveellisen elämän perusta 3 Toiminnanjohtaja: Työhyvinvointi kouluissa = arjen tekoja! 4 Vuoden 2009 toiminnan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006

KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006 KOULULIIKUNTALIITTO Vuosikertomus 2006 Liikkuva koulu voi hyvin! Koululiikuntaliitto Liikunnallinen elämäntapa, eettisyys, tasa-arvo, tasapuolisuus sekä laatu ja luotettavuus Koululiikuntaliitto KLL ry.

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja. ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Mitalistit 2011-2012. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia

Mitalistit 2011-2012. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia Mitalistit 2011-2012 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä mnia 10 kultaa / 9 hopeaa / 6 pronssia SAKU-maraton: hopea, pronssi Golf: 2 kultaa, hopea Jalkapallo: kulta Nyrkkeily: kulta, hopea Futsal: hopea,

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke Asukkaita hiukan yli 15 000 9 alakoulua ja n. 1400 oppilasta 1 yläkoulu ja n. 600

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2014 1

Toiminta- kertomus 2014 1 Toimintakertomus 2014 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

TUL:n nuorisovaliokunta kiittää ja kumartaa järjestäjille hienosti järjestetyistä kisoista ja tapahtumasta kokonaisuudessaan.

TUL:n nuorisovaliokunta kiittää ja kumartaa järjestäjille hienosti järjestetyistä kisoista ja tapahtumasta kokonaisuudessaan. 09.02.2017 TUL joygames oli menestys Kemissä järjestettiin TUL:n Lapin piirin ja sen jäsenseurojen toimesta helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna TUL joygames tapahtuma. Osallistujia oli ryhmätanssissa,

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

-Valo ry, EsLi ja Mikkelin kaupunki syksy 2014 - liikunnan polku / lisääminen - kokeilukulttuuri - pienin kustannuksin, asukaslähtöisesti ja

-Valo ry, EsLi ja Mikkelin kaupunki syksy 2014 - liikunnan polku / lisääminen - kokeilukulttuuri - pienin kustannuksin, asukaslähtöisesti ja -Valo ry, EsLi ja Mikkelin kaupunki syksy 2014 - liikunnan polku / lisääminen - kokeilukulttuuri - pienin kustannuksin, asukaslähtöisesti ja -vetoisesti - Miten omakohtaisesti lisään liikuntaa? - 2017

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi

Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan määrän vähentymisen seuraukset lapsilla ja nuorilla Suomessa Fyysinen toimintakyky

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 2010 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 STRATEGIATYÖ SAKU ry:n perustehtävä jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen koulutukseen SAKU ry:n strategiset

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä.

1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä. LIIKUNTASIHTEERIN TOIMINTAKERTOMUS 1.8.2016-31.7.2017 1. VASTAANOTOT Liikuntasihteeri on kuluneella kaudella ollut tavoitettavissa päivittäin Putaan koululla sekä puhelimen- ja sähköpostin päässä. 2. KAUPUGIN

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri 2012

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri 2012 Järjestäjä: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Yhteistyökumppanit: Suomen Urheiluopisto, urheiluseurat, lajiliitot Kohderyhmä 8-14 vuotiaat tytöt ja pojat Ajankohta 11.-14.6.2012 Paikka: Suomen Urheiluopisto,

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Juoksusankarit huomioivat erilaiset liikkujatyypit

Juoksusankarit huomioivat erilaiset liikkujatyypit Juoksusankarit huomioivat erilaiset liikkujatyypit 30.10.2017 Vierumäki Matti Hannikainen Koululiikuntaliitto Kysymys Kuinka moni tuntee Juoksusankarit? Kuinka moni on kuullut erilaisista liikkujatyypeistä?

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot