LUONTOTILIBONUKSIA VUOSINA SAANEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONTOTILIBONUKSIA VUOSINA 2003-2014 SAANEET"

Transkriptio

1 LUONTOTILIBONUKSIA VUOSINA SAANEET VUONNA 2014 JAETTAVA LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2013, YHTEENSÄ Syksyn jakamiskerralla varoja saaneet Lapset Itämeren puolesta Green Key Åland Kevään jakamiskerralla varoja saaneet Centrum Balticum -säätiö Förbundet Ålands Sjödagar r.f. Lounaispaikka-verkoston Apps4Lounais-Suomi EMIL r.f Paraisten 4H Ostrobothnia Australis r.f Kohde Protestikampanja netissä, joka antaa lapsille ja nuorille kanava, jonka kautta he voivat ilmaista huolensa Itämeren saastumisesta ja muotoilla huolensa aikuisille. Osana projektista on myös protestimarssi Helsingissä toukokuussa Matkailu- ja konferenssialan yritysten ympäristösertifiointi Kohde Itämerihaaste-aloitteen eteenpäin vieminen. Hankkeessa tuotetaan vuosina uusia konkreettisia, Itämeren tilaa edistäviä toimenpiteitä. Erilaiset, ympäristöasioita painottavat aktiviteetit, jotka järjestetään yhteystyössä eri ahvenanmaalaisten ympäristötoimijoiden kanssa. Myönnetty Myönnetty Itämeri-teemainen sovelluskehitys- ja ideointikilpailu 9750 Energiamessut Ahvenanmaalla syksyllä Messut kohdistetaan rakennusalalle aiheenaan konkreettisesti kestävä ja energiatehokas rakentaminen. Ympäristökasvatusprojekti, johon sisältyy muun muassa seikkailuympäristörata. Radan tarkoituksena on välittää ympäristöajattelua sekä teoriassa että käytännössä. Konsepti on siirrettävissä myös muille organisaatioille Pohjanmaalla Mikkelinsaarilla toteutettava luonnon ennallistamishanke. Mikkelinsaaret on nimetty UNESCO:n maailmanperintökohteeksi

2 VUONNA 2013 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2012, YHTEENSÄ Syksyn jakamiskerralla varoja saaneet Pidä Saaristo Siistinä ry Coalition Clean Baltic Natur & Miljö r.f. Hushållningssällskapet Halland Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Punainen risti Suomen Ympäristökasvatuksen Seura Natur & Miljö Kohde Siisti biitsi -siivoustapahtumaan -hankkeensa. Hankkeella tähdätään roskattoman rannikon aikaansaamiseen järjestämällä suuri uimarantojen siivoustapahtuma pitkin Manner-Suomen ja Ahvenanmaan rannikkoa. Tapahtumaan kannustetaan osallistumaan suurta yleisöä ja yhdistyksiä, yrityksiä, kerhoja jne. Hankkeen tarkoituksena on konkreettisin teoin nostaa esiin Itämeren roskaantumisongelma sekä toimia välttämättömänä lähtölaukauksena ihmisten käyttäytymis- ja asennemuutokselle. Projekti, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa Itämeren veden saastumisongelman vähenemiseen lisäämällä ympäristötietoisuutta etenkin nuorten keskuudessa Hanke Fisklycka. Tällä Kalaonni-hankkeella pyritään parantamaan edellytyksiä kalojen luonnolliseen lisääntymiseen matalissa merenlahdissa ja rannikkoseutujen virtaavissa vesissä Projekti, jonka tarkoituksena on muokata avo-ojia Ahvenanmaalla. Muokkauksen johdosta pelloilta virtaavia ravintoaineita voidaan hyödyntää ja siten vähentää Itämeren rehevöitymistä. Virtaveden saneerausprojekti, jonka tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta ja parantaa ekologista tilaa Varsinais-Suomessa. Lahjoitus Filippiinien väestön tukemiseksi Haiyantaifuunin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Hanke, jossa kerrotaan Vihreästä lipusta. Vihreä lippu on kestävän kehityksen työkalu ja sertifiointi päiväkodeille ja kouluille, jotka voivat liittyä mukaan ohjelmaan. Työkalun avulla lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan aktiivisesti kestävään kehitykseen hauskalla ja osallistavalla tavalla. Sertifioinnin avulla ohjelmaan osallistuvat voivat osoittaa oman ympäristötyönsä kestävän kehityksen edistämiseksi. För introducering av ett undervisningsprogram med Östersjötema. Genom programmet kommer eleverna att få en grundläggande kunskap om Östersjöns natur och vikten av att värna om den marina miljön. Myönnetty

3 Natur & Miljö Luonto-Liitto Itämerisäätiö Ahvenanmaan luontokoulu ja sen uusi Itämeri-teemainen opetusohjelma. Siinä oppilaat saavat perustietoa Itämeren luonnosta sekä meriympäristön vaalimisen tärkeydestä. Rannikkovaellushankkeen toteuttaminen Suomenlahden alueella Suomenlahden juhlavuoden kunniaksi vuonna Varat on tarkoitettu ohjekirjan tuottamiseen, jota perheet, päiväkotilapset ja koululaiset voivat käyttää tukena ja oppaana vaelluksellaan. Kosteikkoprojektin käynnistämiseksi Gesterbyssä ja sen hyötyjen havainnollistamiseksi suurelle yleisölle VUONNA 2012 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2011, YHTEENSÄ John Nurmisen Säätiö Itämerisäätiö Ålands producentförbundille (Ahvenanmaan tuottajainliitolle) Suomen Ympäristökeskus Varat osoitetaan hankkeelle, jolla tehostetaan Riian jätevedenpuhdistuslaitoksen fosforipäästöjen vähentämistä. Tehostuksen arvioidaan vähentävän päästöjä noin 200 tonnilla vuosittain, mikä vastaa noin viidesosaa koko Suomen vuosittaisesta, Itämerelle aiheuttamasta fosforikuormituksesta. Mötesplats Åland -hanke kehittää uuden ajatusmallin, jolla Ahvenanmaa saadaan nostettua maailman tietoisuuteen Itämeren ympäristöasioiden ansiosta. Hankkeella lisätään ihmisten tietoisuutta Itämeren ympäristöasioista ja pitkällä tähtäimellä edistetään matkailua Ahvenanmaalle ja sitä kautta edistetään myös paikallisia yrityksiä. Projekti eko-mentorien kouluttamiseen. Eko-mentorit pyrkivät innostamaan yhä useampia elinkeinonharjoittajia luomuviljelyyn Ahvenanmaalla Projekti leväsuodattimen kehittämiseen ja testaamiseen. Suodattimen tarkoitus on puhdistaa vesistöihin kohdistuvat fosfori- ja typpipäästöt, jotta Itämeren rehevöitymistä saadaan pitkällä tähtäimellä vähennettyä

4 VUONNA 2011 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2010, YHTEENSÄ John Nurmisen Säätiö Natur och Miljö r.f. AICIS (Åland International Institute of Comparative Island Studies) Saaristomeren Suojelurahasto Ålands 4H distrikt Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Skeppsföreningen Albanus Puhdas Itämeri hanke. Hankkeen tavoitteena on vähentää Viipurista vuosittain Itämereen päätyvän fosforin määrää tehostamalla Viipurin jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa. Hankkeen lasketaan pienentävän fosforipäästöjä yhteensä noin 20 tonnilla vuodessa. Tiedotuskampanja Under den glittrande ytan. Kampanjan tavoitteena on levittää tietoa vesiluonnon tilasta, herättää kiinnostusta merenpohjan luontoa kohtaan ja antaa vinkkejä siitä miten jokainen voi omalta osaltaan vähentää Itämeren rehevöitymistä. Miljödetektiverna-kirja, joka on kooste ahvenanmaalaisten koululaisten luovista ympäristönsuojeluideoista, jotka kerättiin AICIS:n Ahvenanmaalla järjestämän Miljödetektiverna-kilpailun aikana. Maanviljelöille suunnattua tiedotus- ja neuvontaprojekti, jonka tavoitteena on rehevöitymisen vähentäminen. Miljöbanan-koulukampanja, joka kannustaa koululaisia tutustumaan vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen. Metsiensuojeluprojekti, jonka tavoitteena on jakaa metsänomistajille tietoa metsien luontoarvoista ja niiden merkityksestä. Prentisarna-nuorisoryhmän projekti Albanuksen ympäristösertifioimiseksi Sail Training Internationalin Blue Flad periaatteiden mukaisesti

5 VUONNA 2010 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2009, YHTEENSÄ Röda korset på Åland Ålands Landsbygdscentrum Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus) Greenlux Finland Oy Natur och Miljö r.f. SaveThePlanet.ax Katastrofiapua Haitin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Lokal Miljö (Paikallinen ympäristö) projektii, jonka tavoitteena on saada mm. maanomistajat, yritykset ja kunnat tekemään yhteistyötä kosteikkojen perustamiseksi ja laskeutusaltaiden käyttöönottamiseksi. Ympäristökasvatusprojekti, jonka tarkoituksena on luoda verkostoja ja lisätä paikallisten järjestöjen ympäristökasvatusosaamista. Projekti GreenLUX Grow Light. Kasvihuoneviljelmien käyttöön optimoidun LED-valaisimen prototyypin valmistaminen. Rurik Räka- projekti, jonka tarkoituksena on herättää lasten kiinnostus merta ja sen kasvi- ja eläinmaailmaa kohtaan ja saada heidät näin vaalimaan luontoa tulevaisuudessa. Ilmastopäivän järjestäminen Maarianhaminassa. Tapahtuma on osa Ett grönt Åland i ett blått Östersjön -kehitysprojektia

6 VUONNA 2009 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2008, YHTEENSÄ Stacko Ab Luontoliitto ry. Suomen Biokaasuyhdistys ry. Biodynaaminen yhdistys ry Yrkeshögskolan (ammattikorkeakoulu) Novia ja Forskningsinstitutet (tutkimusinstituutti) Aronia Tampereen ympäristösuojeluyhdistys ry. Itämeren merenpohjan kuolleiden alueiden hapetusprojekti. Stacko Ab:n kehittämä pumppulaite pumppaa aallonvoiman avulla pohjavettä laitteeseen asennettuun kammioon. Kammiossa oleva vesi hapetetaan hapetuslaitteessa, jonka jälkeen vesi päästetään takaisin vesistöön tiettyyn syvyyteen. Skogsambassadörsprojektet. Målet med projektet är att informera högstadieeleverna runtom i landet om Finlands skogar och vad de själva kan göra för att förbättra dem.. Fossiilisista ympäristöystävällisempään polttoaineeseen -projekti. Projektin tarkoitus on valistaa Suomen kuntia, miten ne voivat hyödyntää käyttämätöntä biokaasuenergiaa. Maatalouden kehittämiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää maataloutta niin, että se olisi ympäristön tilaa edistävää toimintaa vähentäen muun muassa Itämerta rehevöittäviä päästöjä. Eri Itämerta ja rannikkoseutuja tutkivat tutkimusprojektit. Projekti, joka tutkii kattojen soveltuvuutta kasvualustaksi

7 VUONNA 2008 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2007, YHTEENSÄ Baltic Sea Action Group SaveThePlanet.ax Luontoportti Oy Pietarin alueen maatalouden vesipäästöjen väheneminen, muun muassa lannan käsittelytekniikkaa parantamalla. Kymmenen kulttuuritapahtuman järjestäminen Ahvenanmaalla, yleisen ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevan ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Internetpalvelu NatureGate:n kehittäminen (kasvientunnistuspalvelu) Saariston suojelurahasto Vesiensuojeluprojekti Turun seudulla. Finlands Natur och Miljö r.f. Luontokoulun perustaminen Ahvenanmaalle Vuonna 2007 jaettu Luontotilibonus vuodelta 2006, yhteensä OKKA-säätiö Luontoliitto Virtavesien hoitoyhdistys ry. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri EKO-lådan/ Ahvenanmaa Kohde Säätiö myöntää ympäristösertifikaatteja oppilaitoksille Suomessa. Tuki mahdollistaa opas- ja viestintämateriaalin jatkuvuuden. Itämeri-hankkeet; koulutiedottajien ja n.k. Itämeri-lähettiläiden kouluttaminen. Vantaan vesistön jatkuva hoito. Kalanpoikasten istuttaminen Vantaanjokeen. Kalojen hautomalaitteiden ylläpito. Mustaviiri-saaren entistäminen. Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa sijaitseva Mustaviiri on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Ekologisesti kasvatettujen hedelmien ja vihannesten myynti. Myönnetty Tjenan vatten Saltvikissa sijaitsevan Toböle-järven hapettaminen Ålands natur och miljö r.f. Kestävästä kehityksestä tiedottavia esitteitä kaikille ahvananmaalaisille kotitalouksille. 3000

8 VUONNA 2006 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2005, YHTEENSÄ John Nurmisen Säätiö Pietarin jätevedenpuhdistamojen fosforinpoisto Wildlife Vasa Wildlife Vaasan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali WWF och Ålands hushållningssällskap Raivausleiri, tarkoituksena suojella arvokasta kulttuurimaisemaa Ahvenanmaalla VUONNA 2005 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2004, YHTEENSÄ Unicef Aasian luonnonkatastrofin jälkeisen jälleenrakentamistyön tukeminen VUONNA 2004 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2003, YHTEENSÄ WWF Finland Östersjöfonden WWF:n ryhmänjohtajien kouluttaminen, öljytorjunnan tehostaminen. Peruskaluston hankkiminen. Luontopalkintokilpailun käynnistäminen. Tavoitteena on löytää kaupallisesti hyödynnettävissä olevia kestävää kehitystä edistäviä yritysideoita VUONNA 2003 JAETTU LUONTOTILIBONUS VUODELTA 2002, YHTEENSÄ Mottagare Kohde Myönnetty WWF:s Operation Sjöjungfru Rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentäminen, öljyonnettomuuksien ehkäisy. Uhanalaisten lajien kuten merikotkan ja itämerennorpan suojelu Paikallisia projekteja 13600

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi.

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21 SAATESANAT Sisällys SAATESANAT...2 1. JOHDANTO...4 2. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21:N LÄHTÖKOHDAT...6 2.1. Kansainvälisiä kestävän kehityksen linjauksia...6 2.2. Kestävä kehitys

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA... Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014 2018 Sisältö JULKILAUSUMA...4 Uusi toimintaympäristö...6 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...6 2. ITÄMERI-YHTEISTYÖN

Lisätiedot

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMI 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Pääsihteerin terveiset s. 5 50 vuotta luonnonsuojelua s. 6 Suomen luonto s. 10 Meret ja sisävedet s. 14 Ekologinen jalanjälki s. 18 Kehitysyhteistyö s. 22 Vaikuttaminen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Ohjelma on kohdistettu kaikille suomalaisille, sillä kaikkien suomalaisten toiminta vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin.

Ohjelma on kohdistettu kaikille suomalaisille, sillä kaikkien suomalaisten toiminta vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin. Suomalainen Itämeri-ohjelma (10.4.2010) Suomen luonnonsuojeluliitto Johdanto Ohjelman tarkoitus Suomen luonnonsuojeluliiton Suomalainen Itämeri-ohjelma kokoaa Luonnonsuojeluliiton näkemykset siitä, miten

Lisätiedot

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 SUOMI 2011 Toimintakertomus Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 Toimitus: Anu Jussila Ulkoasu: Johanna Kulmalainen Valokuvat: WWF Kannen kuva: Juha Taskinen / WWF Painopaikka: Libris Oy Paperi: Cyclus Print 115

Lisätiedot

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014

Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Puhdas Itämeri -uutiset 3 / 2014 Hannu kähönen Itämeri-viestijät ovat koonneet vinkkivihkoon käytännön ohjeita Itämeren tilan parantamiseksi Itämeren suojeluvinkit -opas löytyy säätiön verkkosivuilta RAJAVARTIOLAITOS

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta yksikkö. Itämerihaaste Tampereen kaupungin toimenpideohjelma

Kestävä yhdyskunta yksikkö. Itämerihaaste Tampereen kaupungin toimenpideohjelma Kestävä yhdyskunta yksikkö Itämerihaaste Tampereen kaupungin toimenpideohjelma Huhtikuu 2012 2 Sisällysluettelo Itämerihaaste Tampereen kaupungin toimenpideohjelma 1. Pistekuormituksen vähentäminen 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu Hyvien käytäntöjen opas Salmien ylittävän yhteisen hallinnoinnin kehittäminen biodiversiteetin ja luonnonperinnön säilyttämiseksi www.nostraproject.eu Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tietoa

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Elämyksiä busseissa Valonian Toimintakertomus 2013 Puhdasta kotipolttoa Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Sisällys Johdanto...4 1. Viestintä...5 1.1. Verkkosivustot ja sosiaalinen media...6 1.2. Näkyvyys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ ry

VUOSIKERTOMUS. PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ ry VUOSIKERTOMUS 2014 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ ry 4 SISÄLTÖ Pääsihteerin katsaus vuoteen 2014 4 Pidä Saaristo Siistinä ry lyhyesti 6 Jäsenmäärä 7 Hallinto 7 Henkilöstö 7 Talous 7 Toiminta-alueet 9 Projektitoiminta

Lisätiedot

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii

Lisätiedot

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta Y M P Ä R I S T Ö N L I F E S U O M E S S A 5 6 8 10 12 14 16 Alkusanat ECOREG-hankehaastattelu Karjaanjoki-hankehaastattelu Demo-MNA-hankehaastattelu ECOTRA-hankehaastattelu ENVIFACILITATE-hankehaastattelu

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

SUOMI VUOSIKERTOMUS TILIKAUSI 1.7.2013-30.6.2014

SUOMI VUOSIKERTOMUS TILIKAUSI 1.7.2013-30.6.2014 SUOMI 2014 VUOSIKERTOMUS TILIKAUSI 1.7.2013-30.6.2014 Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen Rahaston vuosikertomus Tilikausi 1.7.2013 30.6.2014 Kannen kuva: naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohjelmasuunnitelma: Kestävä kehitys -kehitysohjelma

Ohjelmasuunnitelma: Kestävä kehitys -kehitysohjelma Ohjelmasuunnitelma: -kehitysohjelma 2.12.2013 Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Kehitysohjelman ohjelmapäällikkö: Jukka Mäkelä Sirpa Hertell Pasi Laitala

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1. Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen... 4 1.2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen... 4 1.3. Kestävä kehitys kunnissa... 5 2.

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Liite 2

LOPPURAPORTTI Liite 2 LOPPURAPORTTI Liite 2 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille

4.1 Ympäristökasvatus SLL:n nettisivujen valossa. 4.7. SLL:n ympäristökasvatuskysely 2013 piireille ja yhdistyksille 1(20) Ympäristökasvatussuunnitelma Suomen luonnonsuojeluliitolle Tarja Heikkonen Sykli Ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon opinnäytetyö 2013 2(20) Sisältö 1. Johdanto 2. SLL:n ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma

Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma Annastina Sarlin Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 67 Käännös: Traduct Oy. Kansikuva: Heidi Arponen 2007. Metsähallitus 2009 ISSN 1796-2943 ISBN

Lisätiedot

Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni. Tasekirja. tilikausi 1.7.2011 30.6.2012

Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni. Tasekirja. tilikausi 1.7.2011 30.6.2012 Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni Tasekirja tilikausi 1.7.2011 30.6.2012 2 (20) WWF Suomi -konserni Sisältö sivu Sisällysluettelo 2 Toimintakertomus 3

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. 2 3 KOUVOLAN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRÄT 1. TASAPAINOINEN YHTEISKUNTAVASTUU

Lisätiedot