Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa noudatettavat lentotoimintamääräykset. Joint Aviation Authorities

2

3 JAR-OPS 3 SISÄLLYSLUETTELO JAR-OPS 3 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (HELIKOPTERIT) Kohta Sivu OSA 1 - VAATIMUKSET Yleistä ja julkaisuasu LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala 1-A-1 JAR-OPS 3.001, liite 1 JAR-OPS 3:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät 1-A-2 LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä 1-B-1 JAR-OPS Poikkeusluvat 1-B-1 JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset 1-B-1 JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-2 JAR-OPS Yhteinen kieli 1-B-2 JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-B-2 JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma 1-B-2 JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet 1-B-3 JAR-OPS Tyhjä 1-B-3 JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot 1-B-3 JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista 1-B-3 JAR-OPS Tyhjä 1-B-3 JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Henkilöiden kuljettaminen 1-B-4 JAR-OPS Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen 1-B-4 JAR-OPS Miehistön velvollisuudet 1-B-4 JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön määräysvalta 1-B-6 JAR-OPS Tyhjä 1-B-6 JAR-OPS Pääsy ohjaamoon 1-B-6 JAR-OPS Salamatkustus ja luvaton kuljetus 1-B-6 JAR-OPS Kannettavat elektroniset laitteet 1-B-6 JAR-OPS Alkoholi ja huumeet 1-B-6 JAR-OPS Turvallisuuden vaarantaminen 1-B-6 JAR-OPS Mukana pidettävät asiakirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät käsikirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet 1-B-7 JAR-OPS Maassa säilytettävät tiedot 1-B-8 JAR-OPS Tarkastusvaltuudet 1-B S-1

4 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen 1-B-8 JAR-OPS Asiakirjojen säilyttäminen 1-B-8 JAR-OPS Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö 1-B-8 JAR-OPS Vuokraaminen 1-B-9 JAR-OPS Tyhjä 1-B-11 JAR-OPS 3.005(c), Lentokäsikirjan rajoitukset 1-B-12 liite 1 JAR-OPS 3.005(d), Kiireelliset lääkintähelikopterilennot (HEMS) 1-B-13 liite 1 JAR-OPS 3.005(e), Helikopterilennot pakkolaskun kannalta vaarallisella alueella, liite 1 joka ei ole tiheästi asuttu 1-B-18 JAR-OPS 3.005(f), Toiminta pienillä helikoptereilla (vain VFR-lennot päivällä) 1-B-19 liite 1 JAR-OPS 3.005(g), Paikallislennot (vain VFR-lennot päivällä) 1-B-22 liite 1 JAR-OPS 3.005(h), Vinssaustoiminta helikoptereilla (HHO) 1-B-24 liite 1 JAR-OPS 3.005(i), Yleishyödylliseen toimintaan tarvittavien lentoonlähtö- ja liite 1 laskupaikkojen käyttö 1-B-27 LUKU C - LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJIEN HYVÄKSYMINEN JA VALVONTA JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisen [ja valvonnan] 1-C-1 yleiset ehdot JAR-OPS Ansiolentoluvan myöntäminen, muuttaminen ja voimassa pitäminen 1-C-2 JAR-OPS Hallinnolliset vaatimukset 1-C-2 JAR-OPS Tyhjä 1-C-3 JAR-OPS 3.175, liite 1 Ansiolentoluvan sisältö ja ehdot 1-C-4 JAR-OPS 3.175, liite 2 Ansiolentoluvan haltijan johto ja organisaatio 1-C-5 LUKU D - TOIMINTAMENETELMÄT JAR-OPS [Lentotoiminnan valvonta] 1-D-1 JAR-OPS Toimintakäsikirja 1-D-1 JAR-OPS Operatiivisen henkilöstön pätevyys 1-D-1 JAR-OPS Menetelmien laatiminen 1-D-1 JAR-OPS Ilmaliikennepalvelun käyttö 1-D-1 JAR-OPS Helikopterilentopaikkojen hyväksyminen 1-D-1 JAR-OPS Helikopterilentopaikan toimintaminimit 1-D-1 JAR-OPS Lähtö- ja lähestymismenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Melunvaimennusmenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Reitit ja toiminta-alueet 1-D S-2

5 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Toiminta alueilla, joita koskevat erityiset suunnistustarkkuusvaatimukset 1-D-2 JAR-OPS Tyhjä 1-D-2 JAR-OPS Minimilentokorkeuksien määrittäminen 1-D-2 JAR-OPS Polttoainevaatimukset 1-D-3 JAR-OPS Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen 1-D-4 JAR-OPS Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty 1-D-4 JAR-OPS Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-4 JAR-OPS Tyhjä 1-D-4 JAR-OPS Matkustajien sijoittaminen 1-D-4 JAR-OPS Matkustajille annettavat turvallisuusohjeet 1-D-5 JAR-OPS Lennon valmistelu 1-D-5 JAR-OPS Helikopterilentopaikkojen valinta 1-D-6 JAR-OPS IFR-lentojen suunnitteluminimit 1-D-7 JAR-OPS ATS-lentosuunnitelman esittäminen 1-D-8 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä 1-D-8 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto käytettäessä laajajakeista polttoainetta 1-D-8 JAR-OPS Miehistön jäsenten paikat 1-D-8 JAR-OPS Tyhjä 1-D-8 JAR-OPS Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt 1-D-8 JAR-OPS Matkustamon ja tarjoomon turvallisuuden varmistaminen 1-D-9 JAR-OPS Hätävarusteiden saatavuus 1-D-9 JAR-OPS Tupakointi helikopterissa 1-D-9 JAR-OPS Sääolosuhteet 1-D-9 JAR-OPS [Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen maassa] 1-D-9 [JAR-OPS Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen lennolla 1-D-10] JAR-OPS Poltto- ja voiteluainemäärät 1-D-10 JAR-OPS Lentoonlähtöolosuhteet 1-D-10 JAR-OPS Lentoonlähtöminimien noudattaminen 1-D-10 JAR-OPS Minimilentokorkeudet 1-D-10 JAR-OPS Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla 1-D-10 JAR-OPS Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D-10 JAR-OPS Tyhjä 1-D-10 JAR-OPS Lisähapen käyttö 1-D-10 JAR-OPS Tyhjä 1-D-10 JAR-OPS Maan läheisyyden havaitseminen 1-D-11 [JAR-OPS Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS) käyttö 1-D-11] JAR-OPS Lähestymis- ja laskuolosuhteet 1-D-11 JAR-OPS Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen 1-D-11 JAR-OPS Tyhjä 1-D-11 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-D-11 JAR-OPS Poikkeamailmoitukset 1-D-12 JAR-OPS 3.270, liite 1 Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-14 JAR-OPS 3.305, liite 1 Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä 1-D-15 JAR-OPS 3.375, liite 1 Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D S-3

6 JAR-OPS 3 Kohta Sivu LUKU E - LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA JAR-OPS Helikopterilentopaikan toimintaminimit - Yleistä 1-E-1 JAR-OPS Määritelmät 1-E-1 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Helikopterilentopaikat 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Menetelmät (LVP) 1-E-3 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Vähimmäisvarustus 1-E-3 JAR-OPS VFR-toimintaminimit 1-E-3 JAR-OPS 3.430, liite 1 Helikopterilentopaikan toimintaminimit 1-E-4 JAR-OPS 3.440, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-10 JAR-OPS 3.450, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-13 JAR-OPS 3.455, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät 1-E-18 JAR-OPS 3.465, liite 1 Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa 1-E-19 JAR-OPS 3.365, liite 2 Minimit lennoille helikopterikannelta toiselle ilmatilaluokassa G 1-E-19 LUKU F - SUORITUSARVOT, YLEISTÄ JAR-OPS Soveltamisala 1-F-1 JAR-OPS Yleistä 1-F-1 JAR-OPS Määritelmät 1-F-1 LUKU G - SUORITUSARVOLUOKKA 1 JAR-OPS Yleistä 1-G-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-G-1 JAR-OPS Lentoonlähdön lentorata 1-G-1 JAR-OPS Matkalento - Kriittinen voimalaite epäkunnossa 1-G-2 JAR-OPS Tyhjä 1-G-3 JAR-OPS Lasku 1-G-3 LUKU H - SUORITUSARVOLUOKKA 2 JAR-OPS Yleistä 1-H-1 JAR-OPS Soveltamisala 1-H-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-H-1 JAR-OPS Lentoonlähdön lentorata 1-H-2 JAR-OPS Matkalento - Kriittinen voimalaite epäkunnossa 1-H-3 JAR-OPS Lasku 1-H-4 JAR-OPS 3.517(a), Helikopterilennot, joihin liittyy alttiusaika voimalaitehäiriön liite 1 sattuessa lentoonlähdössä tai laskussa 1-H S-4

7 JAR-OPS 3 Kohta Sivu LUKU I - SUORITUSARVOLUOKKA 3 JAR-OPS Yleistä 1-I-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-I-1 JAR-OPS Matkalento 1-I-1 JAR-OPS Lasku 1-I-1 LUKU J - MASSA JA MASSAKESKIÖ JAR-OPS Yleistä 1-J-1 JAR-OPS Määritelmät 1-J-1 JAR-OPS Kuormaus, massa ja massakeskiö 1-J-1 JAR-OPS Miehistömassat 1-J-1 JAR-OPS Matkustajien ja matkatavaran massat 1-J-2 JAR-OPS Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-3 JAR-OPS 3.605, liite 1 Massa ja massakeskiö - Yleistä 1-J-4 JAR-OPS 3.620(h), Matkustajien ja matkatavaran tarkistettujen standardimassojen liite 1 määritysmenetelmä 1-J-6 JAR-OPS 3.625, liite 1 Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-8 LUKU K - MITTARIT JA VARUSTEET JAR-OPS Yleistä 1-K-1 JAR-OPS Tyhjä 1-K-1 JAR-OPS Helikopterin valot 1-K-1 JAR-OPS Tyhjä 1-K-2 JAR-OPS Varustus lentotoimintaan, johon vaaditaan radioviestintäja/tai radiosuunnistusjärjestelmä 1-K-2 JAR-OPS VFR-lentotoiminta päivällä - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K-2 JAR-OPS IFR- tai yölentotoiminta - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K-3 JAR-OPS Yhden ohjaajan miehistön IFR-toimintaan vaadittavat lisävarusteet 1-K-4 JAR-OPS Radiokorkeusmittarit 1-K-4 JAR-OPS Tyhjä 1-K-4 JAR-OPS Helikopterin säätutka 1-K-4 JAR-OPS Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus 1-K-5 JAR-OPS Tyhjä 1-K-5 JAR-OPS Ohjaamomiehistön sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Matkustamokuulutusjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet (CVR) K-6 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet (CVR) K-6 JAR-OPS Tyhjä 1-K-7 JAR-OPS Lentoarvotallentimet (FDR) K-7 JAR-OPS Lentoarvotallentimet (FDR) K-8 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Istuimet, istuin- ja olkavyöt sekä lasten turvavarusteet 1-K S-5

8 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Turvavöiden kiinnittämisen ja tupakointikiellon merkkivalot 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Ensiapupakkaukset 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Lisähappi - Paineistamattomat helikopterit 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Käsisammuttimet 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Sisäänmurtautumiskohtien merkitseminen 1-K-11 JAR-OPS Tyhjä 1-K-11 JAR-OPS Megafonit 1-K-11 JAR-OPS Hätävalaistus 1-K-11 JAR-OPS Automaattinen hätäpaikannuslähetin (ELT) 1-K-11 JAR-OPS Pelastusliivit 1-K-11 JAR-OPS Miehistön pelastuspuvut 1-K-12 JAR-OPS Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet (ELT) pitkillä lennoilla veden yllä 1-K-12 JAR-OPS Pelastautumisvarusteet 1-K-12 JAR-OPS Lisävaatimukset sellaisia helikoptereita varten, joilla lennetään pakkolaskun kannalta vaarallisella merialueella sijaitsevilta helikopterikansilta tai -kansille 1-K-13 JAR-OPS Vesilentotoimintaan hyväksytyt helikopterit - Muu varustus 1-K-13 JAR-OPS Kaikki helikopterit, joilla lennetään vesialueen yllä - Pakkolasku veteen 1-K-13 [JAR-OPS 3.715/3.720, Lentoarvotallentimet - 1 ja 2: Tallennettavien parametrien liite 1 luettelo 1-K-15] JAR-OPS 3.775, liite 1 Lisähappi paineistamattomissa helikoptereissa 1-K-18 LUKU L - YHTEYDENPITO- JA SUUNNISTUSLAITTEET JAR-OPS Yleistä 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet 1-L-1 JAR-OPS Audiovalintapaneeli 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-1 JAR-OPS Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet IFR-lentotoimintaa varten sekä VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla ei suunnisteta näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-2 JAR-OPS Tyhjä 1-L-2 LUKU M - HELIKOPTERIN HUOLTO JAR-OPS Yleistä 1-M-1 JAR-OPS Määritelmät 1-M S-6

9 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Hyväksynnän hakeminen ja myöntäminen lentotoiminnan harjoittajan huoltojärjestelyille 1-M-1 JAR-OPS Huoltovastuu 1-M-1 JAR-OPS Huollon järjestäminen 1-M-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelma 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja 1-M-3 JAR-OPS Huoltokirjanpito 1-M-4 JAR-OPS Tyhjä 1-M-4 JAR-OPS Ansiolentoluvan voimassa pitäminen huoltojärjestelyjen osalta 1-M-4 JAR-OPS Vastaava turvallisuustaso 1-M-4 LUKU N - OHJAAMOMIEHISTÖ JAR-OPS Ohjaamomiehistön kokoonpano 1-N-1 [JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutus 1-N-2] JAR-OPS Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-2 JAR-OPS Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus 1-N-3 JAR-OPS Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 1-N-3 JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön minimipätevyysvaatimukset 1-N-3 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-4 JAR-OPS Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 1-N-5 JAR-OPS Viimeaikainen kokemus 1-N-5 JAR-OPS Reitti-, tehtävä- ja aluekelpoisuus 1-N-6 JAR-OPS Tyhjä 1-N-6 JAR-OPS Toiminta useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa 1-N-6 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-N-6 JAR-OPS 3.940, liite 1 IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen 1-N-7 JAR-OPS 3.955, liite 1 Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 1-N-8 JAR-OPS 3.965, liite 1 Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet [- Ohjaajat] 1-N-9 JAR-OPS 3.968, liite 1 Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 1-N-12 LUKU O - OHJAAMOMIEHISTÖÖN KUULUMATTOMAT MIEHISTÖN JÄSENET JAR-OPS Soveltamisala 1-O-1 JAR-OPS Tyhjä 1-O-1 JAR-OPS Vähimmäisvaatimukset 1-O-1 JAR-OPS Tyhjä 1-O-1 JAR-OPS Peruskoulutus 1-O-1 JAR-OPS Siirtymä- ja eroavuuskoulutus 1-O-1 JAR-OPS Perehdyttämislennot 1-O-2 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus 1-O-2 JAR-OPS Kertauskoulutus 1-O S-7

10 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Kokeet 1-O-2 JAR-OPS Työskentely useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa 1-O-3 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-O-3 JAR-OPS 3.988, liite 1 Matkustamomiehistön jäsenet 1-O-4 LUKU P - KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN JAR-OPS Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt 1-P-1 JAR-OPS Toimintakäsikirjan rakenne ja sisältö 1-P-2 JAR-OPS Lentokäsikirja 1-P-2 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-P-2 JAR-OPS Operatiivinen lentosuunnitelma 1-P-2 JAR-OPS Asiakirjojen säilytysajat 1-P-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-P-3 JAR-OPS Helikopterin tekninen matkapäiväkirja 1-P-3 JAR-OPS , liite 1 Toimintakäsikirjan sisältö JAR-OPS , liite 1 Asiakirjojen säilytysajat 1-P-4 1-P-14 LUKU Q - LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET (JULKAISTAAN MYÖHEMMIN) LUKU R - VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS JAR-OPS Määritelmät 1-R-1 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetuslupa 1-R-2 JAR-OPS Soveltamisala 1-R-2 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset 1-R-3 JAR-OPS Luokitus 1-R-3 JAR-OPS Pakkaaminen 1-R-3 JAR-OPS Varoituslipukkeet ja merkinnät 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja 1-R-3 JAR-OPS Tyhjä 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen 1-R-3 JAR-OPS Tarkastaminen vaurion, vuodon tai saastumisen varalta 1-R-4 JAR-OPS Saasteen poistaminen 1-R-4 JAR-OPS Kuormausrajoitukset 1-R-4 JAR-OPS Tietojen antaminen 1-R-4 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-R-5 JAR-OPS Ilmoittaminen vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista 1-R-7 JAR-OPS Tyhjä 1-R-7 LUKU S - TURVAVAATIMUKSET JAR-OPS Yleiset vaatimukset 1-S-1 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-S-1 JAR-OPS Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta 1-S-1 JAR-OPS Helikopterissa käytettävät etsintämenetelmät 1-S-1 JAR-OPS Ohjaamon turvaaminen 1-S S-8

11 JAR-OPS 3 YHTEISEUROOPPALAISET ILMAILUVAATIMUKSET SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO JAR-OPS 3 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (HELIKOPTERIT) MUUTOS 3, JULKAISTU Seuraavat suomennetut JAR-OPS 3:n sivut ovat tällä hetkellä voimassa: Sivu Muutosnumero Päiväys Kansi S S S S S S S S TL TL TL TL A-1 Muutos A-2 Muutos B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B TL-1

12 JAR-OPS 3 1-B B B C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D E-1 Muutos E-2 Muutos E-3 Muutos E-4 Muutos E-5 Muutos E-6 Muutos E-7 Muutos E-8 Muutos E-9 Muutos E-10 Muutos E-11 Muutos E-12 Muutos E-13 Muutos E-14 Muutos E-15 Muutos E-16 Muutos E-17 Muutos E-18 Muutos E-19 Muutos F F F F G-1 Muutos G-2 Muutos G-3 Muutos H-1 Muutos H-2 Muutos H-3 Muutos H-4 Muutos H-5 Muutos TL-2

13 JAR-OPS 3 1-H-6 Muutos H-7 Muutos H-8 Muutos I-1 Muutos I-2 Muutos J J J J J J J J K K K K K K K K K K K K K K K K K K L L M-1 Muutos M-2 Muutos M-3 Muutos M-4 Muutos N N N N N N N N N N N N O O O O P P TL-3

14 JAR-OPS 3 1-P P P P P P P P P P P P P Q R-1 Muutos R-2 Muutos R-3 Muutos R-4 Muutos R-5 Muutos R-6 Muutos R-7 Muutos S TL-4

15 JAR-OPS 3 OSA 1 - VAATIMUKSET 1 YLEISTÄ Tämä osa sisältää ansiolentoluvan haltijoita koskevat vaatimukset. 2 JULKAISUASU 2.1 JAR-OPS:n vaatimukset julkaistaan kaksipalstaisina irtolehtinä. Jokaisella sivulla on julkaisupäivä ja tarvittaessa muutosnumero, jolla kyseistä sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen. 2.2 Alaotsikot on kursivoitu. 2.3 Varsinaisiin vaatimuksiin kuulumaton selittävä teksti on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.4 Uusi, muutettu ja korjattu teksti merkitään lihavoiduin hakasulkein, kunnes seuraava muutos julkaistaan

16

17 JAR-OPS 3 Luku A LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala (Katso JAR-OPS 3.001, liite 1) (a) JAR-OPS 3 sisältää vaatimukset, jotka koskevat siviilihelikopterien käyttöä kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka on JAA:n jäsenvaltiossa. JAR-OPS 3:a ei sovelleta: [(1)] sotilas-, tulli-, poliisi- [tai etsintäja pelastuskäytössä (SAR)] oleviin helikoptereihin, [eikä] [(2) laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslentoihin eikä niihin liittyviin siirto- ja paluulentoihin, joilla kuljetetaan vain niitä henkilöitä, joita normaalisti kuljetetaan laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslennoilla, eikä (3) lentotyötä (aerial work) välittömästi edeltäviin sekä sen aikana tai välittömästi sen jälkeen suoritettaviin lentoihin, jotka liittyvät kyseiseen lentotyöhön ja joilla kuljetetaan miehistön jäsenten lisäksi enintään 6 henkilöä, jotka ovat välttämättömiä lentotyön kannalta.] (b) JAR-OPS 3:n vaatimuksia on noudatettava viimeistään 1. elokuuta 1999 lukien, ellei toisin mainita. [Muutos 2, ] A-1 Muutos 2

18 JAR-OPS 3 Luku A JAR-OPS 3.001, liite 1 JAR-OPS 3:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät Joitakin JAR-OPS 3:n vaatimuksia on noudatettava myöhäisemmästä päivämäärästä kuin siitä, jona JAR-OPS 3 tulee voimaan. Nämä vaatimukset ja niihin liittyvät myöhäisemmät voimaantulopäivät ovat: JAR-OPS (a) joulukuuta 2009 JAR-OPS (b) maaliskuuta 2005 JAR-OPS (a)(4) joulukuuta 2009 JAR-OPS (d), liite 1 kohta (c)(2)(i)(a) joulukuuta 2004 Sivu 1-H-1 Sivu 1-H-1 Sivu 1-I-1 Sivu 1-B A-2 Muutos 2

19 JAR-OPS 3 Luku B LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää helikopteria kaupalliseen ilmakuljetukseen muutoin kuin JAR-OPS 3:n mukaisesti. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä helikoptereita koskevia JAR-26:n vaatimuksia. JAR-26:n viralliseen hyväksymiseen asti sovelletaan voimassa olevia kansallisia ilmailumääräyksiä. (c) Jokaista helikopteria on käytettävä sen lentokelpoisuustodistuksen ehtojen ja lentokäsikirjan hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. [Katso JAR-OPS 3.005(c), liite 1.] (d) Kiireellistä lääkintähelikopteritoimintaa (HEMS) on harjoitettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta JAR-OPS 3.005(d):n liitteen 1 poikkeuksia, joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (e) Helikopterilennot pakkolaskun kannalta vaarallisella alueella, joka ei ole tiheästi asuttu, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(e):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. Liite ei koske JAR-OPS 3.005(d):n liitteen 1 mukaista toimintaa. (f) Kun helikopterin suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku enintään 9, lennot päivällä sellaisilla reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(f):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (g) Kun helikopterin suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku enintään 9, ja lento suoritetaan päivällä sellaisella reitillä, jolla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla, viranomaista tyydyttävällä maantieteellisesti rajatulla alueella, ja lennon on tarkoitus päättyä saman 24 tunnin jakson aikana samaan paikkaan, josta se aloitettiin (tai muuhun viranomaista tyydyttävään paikkaan kyseisellä alueella), on noudatettava JAR-OPS 3:n vaatimuksia lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(g):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (h) Vinssaustoiminta helikoptereilla on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(h):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (i) Helikopterilennot, joiden lähtö- tai määräpaikkana on yleishyödyllinen lentoonlähtöja laskupaikka, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(i):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. [Muutos 1, ; muutos 2, ] JAR-OPS Poikkeusluvat Viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tilapäisesti myöntää luvan poiketa JAR-OPS 3:n vaatimuksista. Tämä edellyttää, että viranomainen on vakuuttunut poikkeuksen tarpeesta, ja että noudatetaan kaikkia lisäehtoja, jotka viranomainen katsoo tarvittavan riittävän turvallisuustason varmistamiseen kyseisessä erityistapauksessa. JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset (a) Viranomainen voi erityisellä toimintamääräyksellä määrätä jonkin toiminnan kieltämisestä, rajoittamisesta tai asettamisesta tiettyjen ehtojen alaiseksi, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. (b) Erityisissä toimintamääräyksissä mainitaan: (1) määräyksen antamisen syy; (2) soveltamisala ja voimassaoloaika; ja (3) lentotoiminnan harjoittajilta vaadittavat toimet. (c) Erityiset toimintamääräykset täydentävät JAR-OPS 3:n vaatimuksia B-1

20 JAR-OPS 3 Luku B JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: (1) kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän on noudatettava niissä valtioissa voimassa olevia tehtäviään koskevia lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa toimintaa harjoitetaan, ja (2) kaikki miehistön jäsenet tuntevat tehtäviään koskevat lait, määräykset ja menetelmät. JAR-OPS Yhteinen kieli (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä tai muulla viranomaista tyydyttävällä tavalla. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat ymmärtävät sitä kieltä, jolla heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaiselle helikopterille minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List, MEL) ja hankittava sille viranomaisen hyväksyntä. Tämän luettelon on perustuttava vastaavaan viranomaisen hyväksymään perusminimivarusteluetteloon (Master Minimum Equipment List, MMEL), jos sellainen on olemassa. Lentotoiminnan harjoittajan laatima luettelo ei saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL. (b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää helikopteria muutoin kuin MEL:n mukaisesti, ellei viranomainen anna siihen lupaa. Tällaisella luvalla ei missään olosuhteissa saa sallia MMEL:n vaatimusten vastaista käyttöä. JAR-OPS Laatujärjestelmä (Katso AMC OPS 3.035) (Katso IEM OPS 3.035) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön yksi laatujärjestelmä ja nimitettävä yksi laatujohtaja valvomaan niiden menetelmien noudattamista, joiden avulla varmistetaan toiminnan turvallisuus ja helikoptereiden lentokelpoisuus, sekä kyseisten menetelmien riittävyyttä. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle [katso myös JAR-OPS 3.175(h)], jotta korjaavien toimien toteuttaminen voidaan tarvittaessa varmistaa. (b) Laatujärjestelmään on kuuluttava laadunvarmistusohjelma, joka sisältää menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki toiminta tapahtuu asiaa koskevien vaatimusten, normien ja menetelmien mukaisesti. (c) Laatujärjestelmän ja laatujohtajan on oltava viranomaista tyydyttäviä. (d) Laatujärjestelmä on kuvattava asiaankuuluvissa asiakirjoissa. (e) Edellä olevasta (a) kohdasta poiketen viranomainen voi sallia kahden laatujohtajan nimittämisen, toisen lentotoimintaan ja toisen huoltotoimintaan, mikäli lentotoiminnan harjoittaja on nimennyt yhden laadunhallintayksikön varmistamaan, että laatujärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti kaikessa toiminnassa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma. Se voidaan yhdistää laatujärjestelmään ja siihen on kuuluttava muun muassa: (1) ohjelmat, joiden tarkoituksena on saada kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt tietoisiksi vaaratekijöistä ja pitää yllä tätä tietoisuutta; ja [(2) poikkeuksellisten tapahtumien ilmoitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan vaa B-2

21 JAR-OPS 3 Luku B ratilanne- ja onnettomuusilmoituksia vertailemalla ja arvioimalla tunnistaa epäsuotuisia kehityssuuntia tai tuoda esille lentoturvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Järjestelmässä on suojattava ilmoituksen tekijän henkilöllisyystiedot, ja siihen on kuuluttava mahdollisuus jättää ilmoitus nimettömänä [katso ACJ OPS 3.037(a)(2)]; ja] [(3)] onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan olennaisen tiedon arviointi ja niihin liittyvän tiedon jakaminen, [mutta ei syyllisyyden osoittaminen; ja (4) ohjelmasta vastaavan henkilön nimeäminen. (b) Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelmasta vastaava henkilö vastaa myös korjaavien toimenpiteiden ehdottamisesta. (c) Laatujohtaja valvoo niiden toimenpiteiden tehokkuutta, joihin on ryhdytty onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelman tuottamien korjaustoimenpide-esitysten johdosta.] [Muutos 1, ; muutos 3, ] JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että myös ne miehistön jäsenet, jotka eivät kuulu vaadittavaan ohjaamo- tai matkustamomiehistöön, ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät. JAR-OPS Tyhjä JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aiottuun lentoon liittyvät etsintä- ja pelastuspalvelun kannalta olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla ohjaamossa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen kaikissa helikoptereissa olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista on saatavilla luettelot, jotka voidaan välittömästi toimittaa lentopelastuskeskuksille. Luetteloissa on soveltuvin osin mainittava pelastuslauttojen ja hätärakettien lukumäärä, väri ja tyyppi, tiedot hätätilannetta varten tarkoitetuista lääke- ja vesivarastoista sekä kannettavan hätäradiolaitteen tyyppi ja taajuudet. JAR-OPS Tyhjä JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 3.065) (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa lentoteitse sota-aseita ja -tarvikkeita, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole antaneet siihen hyväksyntäänsä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sota-aseet ja sotatarvikkeet: (1) sijoitetaan helikopterissa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ja (2) tuliaseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole ennen lennon alkamista antaneet hyväksyntäänsä siihen, että tällaisia sota-aseita ja sotatarvikkeita voidaan kuljettaa tämän kohdan vaatimuksista osittain tai kokonaan poikkeavalla tavalla. (c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen päällikölle annetaan ennen lennon alkua yksityiskohtaiset tiedot kuljetettaviksi tarkoitetuista sota-aseista ja sotatarvikkeista sekä ilmoitetaan niiden sijainti helikopterissa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 3.070) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sille ilmoitetaan kaikista urheiluaseista, joita aiotaan kuljettaa lentoteitse B-3

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot