Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa noudatettavat lentotoimintamääräykset. Joint Aviation Authorities

2

3 JAR-OPS 3 SISÄLLYSLUETTELO JAR-OPS 3 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (HELIKOPTERIT) Kohta Sivu OSA 1 - VAATIMUKSET Yleistä ja julkaisuasu LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala 1-A-1 JAR-OPS 3.001, liite 1 JAR-OPS 3:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät 1-A-2 LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä 1-B-1 JAR-OPS Poikkeusluvat 1-B-1 JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset 1-B-1 JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-2 JAR-OPS Yhteinen kieli 1-B-2 JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-B-2 JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma 1-B-2 JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet 1-B-3 JAR-OPS Tyhjä 1-B-3 JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot 1-B-3 JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista 1-B-3 JAR-OPS Tyhjä 1-B-3 JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Henkilöiden kuljettaminen 1-B-4 JAR-OPS Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen 1-B-4 JAR-OPS Miehistön velvollisuudet 1-B-4 JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön määräysvalta 1-B-6 JAR-OPS Tyhjä 1-B-6 JAR-OPS Pääsy ohjaamoon 1-B-6 JAR-OPS Salamatkustus ja luvaton kuljetus 1-B-6 JAR-OPS Kannettavat elektroniset laitteet 1-B-6 JAR-OPS Alkoholi ja huumeet 1-B-6 JAR-OPS Turvallisuuden vaarantaminen 1-B-6 JAR-OPS Mukana pidettävät asiakirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät käsikirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet 1-B-7 JAR-OPS Maassa säilytettävät tiedot 1-B-8 JAR-OPS Tarkastusvaltuudet 1-B S-1

4 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen 1-B-8 JAR-OPS Asiakirjojen säilyttäminen 1-B-8 JAR-OPS Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö 1-B-8 JAR-OPS Vuokraaminen 1-B-9 JAR-OPS Tyhjä 1-B-11 JAR-OPS 3.005(c), Lentokäsikirjan rajoitukset 1-B-12 liite 1 JAR-OPS 3.005(d), Kiireelliset lääkintähelikopterilennot (HEMS) 1-B-13 liite 1 JAR-OPS 3.005(e), Helikopterilennot pakkolaskun kannalta vaarallisella alueella, liite 1 joka ei ole tiheästi asuttu 1-B-18 JAR-OPS 3.005(f), Toiminta pienillä helikoptereilla (vain VFR-lennot päivällä) 1-B-19 liite 1 JAR-OPS 3.005(g), Paikallislennot (vain VFR-lennot päivällä) 1-B-22 liite 1 JAR-OPS 3.005(h), Vinssaustoiminta helikoptereilla (HHO) 1-B-24 liite 1 JAR-OPS 3.005(i), Yleishyödylliseen toimintaan tarvittavien lentoonlähtö- ja liite 1 laskupaikkojen käyttö 1-B-27 LUKU C - LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJIEN HYVÄKSYMINEN JA VALVONTA JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisen [ja valvonnan] 1-C-1 yleiset ehdot JAR-OPS Ansiolentoluvan myöntäminen, muuttaminen ja voimassa pitäminen 1-C-2 JAR-OPS Hallinnolliset vaatimukset 1-C-2 JAR-OPS Tyhjä 1-C-3 JAR-OPS 3.175, liite 1 Ansiolentoluvan sisältö ja ehdot 1-C-4 JAR-OPS 3.175, liite 2 Ansiolentoluvan haltijan johto ja organisaatio 1-C-5 LUKU D - TOIMINTAMENETELMÄT JAR-OPS [Lentotoiminnan valvonta] 1-D-1 JAR-OPS Toimintakäsikirja 1-D-1 JAR-OPS Operatiivisen henkilöstön pätevyys 1-D-1 JAR-OPS Menetelmien laatiminen 1-D-1 JAR-OPS Ilmaliikennepalvelun käyttö 1-D-1 JAR-OPS Helikopterilentopaikkojen hyväksyminen 1-D-1 JAR-OPS Helikopterilentopaikan toimintaminimit 1-D-1 JAR-OPS Lähtö- ja lähestymismenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Melunvaimennusmenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Reitit ja toiminta-alueet 1-D S-2

5 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Toiminta alueilla, joita koskevat erityiset suunnistustarkkuusvaatimukset 1-D-2 JAR-OPS Tyhjä 1-D-2 JAR-OPS Minimilentokorkeuksien määrittäminen 1-D-2 JAR-OPS Polttoainevaatimukset 1-D-3 JAR-OPS Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen 1-D-4 JAR-OPS Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty 1-D-4 JAR-OPS Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-4 JAR-OPS Tyhjä 1-D-4 JAR-OPS Matkustajien sijoittaminen 1-D-4 JAR-OPS Matkustajille annettavat turvallisuusohjeet 1-D-5 JAR-OPS Lennon valmistelu 1-D-5 JAR-OPS Helikopterilentopaikkojen valinta 1-D-6 JAR-OPS IFR-lentojen suunnitteluminimit 1-D-7 JAR-OPS ATS-lentosuunnitelman esittäminen 1-D-8 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä 1-D-8 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto käytettäessä laajajakeista polttoainetta 1-D-8 JAR-OPS Miehistön jäsenten paikat 1-D-8 JAR-OPS Tyhjä 1-D-8 JAR-OPS Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt 1-D-8 JAR-OPS Matkustamon ja tarjoomon turvallisuuden varmistaminen 1-D-9 JAR-OPS Hätävarusteiden saatavuus 1-D-9 JAR-OPS Tupakointi helikopterissa 1-D-9 JAR-OPS Sääolosuhteet 1-D-9 JAR-OPS [Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen maassa] 1-D-9 [JAR-OPS Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen lennolla 1-D-10] JAR-OPS Poltto- ja voiteluainemäärät 1-D-10 JAR-OPS Lentoonlähtöolosuhteet 1-D-10 JAR-OPS Lentoonlähtöminimien noudattaminen 1-D-10 JAR-OPS Minimilentokorkeudet 1-D-10 JAR-OPS Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla 1-D-10 JAR-OPS Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D-10 JAR-OPS Tyhjä 1-D-10 JAR-OPS Lisähapen käyttö 1-D-10 JAR-OPS Tyhjä 1-D-10 JAR-OPS Maan läheisyyden havaitseminen 1-D-11 [JAR-OPS Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS) käyttö 1-D-11] JAR-OPS Lähestymis- ja laskuolosuhteet 1-D-11 JAR-OPS Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen 1-D-11 JAR-OPS Tyhjä 1-D-11 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-D-11 JAR-OPS Poikkeamailmoitukset 1-D-12 JAR-OPS 3.270, liite 1 Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-14 JAR-OPS 3.305, liite 1 Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä 1-D-15 JAR-OPS 3.375, liite 1 Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D S-3

6 JAR-OPS 3 Kohta Sivu LUKU E - LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA JAR-OPS Helikopterilentopaikan toimintaminimit - Yleistä 1-E-1 JAR-OPS Määritelmät 1-E-1 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Helikopterilentopaikat 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Menetelmät (LVP) 1-E-3 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Vähimmäisvarustus 1-E-3 JAR-OPS VFR-toimintaminimit 1-E-3 JAR-OPS 3.430, liite 1 Helikopterilentopaikan toimintaminimit 1-E-4 JAR-OPS 3.440, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-10 JAR-OPS 3.450, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-13 JAR-OPS 3.455, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät 1-E-18 JAR-OPS 3.465, liite 1 Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa 1-E-19 JAR-OPS 3.365, liite 2 Minimit lennoille helikopterikannelta toiselle ilmatilaluokassa G 1-E-19 LUKU F - SUORITUSARVOT, YLEISTÄ JAR-OPS Soveltamisala 1-F-1 JAR-OPS Yleistä 1-F-1 JAR-OPS Määritelmät 1-F-1 LUKU G - SUORITUSARVOLUOKKA 1 JAR-OPS Yleistä 1-G-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-G-1 JAR-OPS Lentoonlähdön lentorata 1-G-1 JAR-OPS Matkalento - Kriittinen voimalaite epäkunnossa 1-G-2 JAR-OPS Tyhjä 1-G-3 JAR-OPS Lasku 1-G-3 LUKU H - SUORITUSARVOLUOKKA 2 JAR-OPS Yleistä 1-H-1 JAR-OPS Soveltamisala 1-H-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-H-1 JAR-OPS Lentoonlähdön lentorata 1-H-2 JAR-OPS Matkalento - Kriittinen voimalaite epäkunnossa 1-H-3 JAR-OPS Lasku 1-H-4 JAR-OPS 3.517(a), Helikopterilennot, joihin liittyy alttiusaika voimalaitehäiriön liite 1 sattuessa lentoonlähdössä tai laskussa 1-H S-4

7 JAR-OPS 3 Kohta Sivu LUKU I - SUORITUSARVOLUOKKA 3 JAR-OPS Yleistä 1-I-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-I-1 JAR-OPS Matkalento 1-I-1 JAR-OPS Lasku 1-I-1 LUKU J - MASSA JA MASSAKESKIÖ JAR-OPS Yleistä 1-J-1 JAR-OPS Määritelmät 1-J-1 JAR-OPS Kuormaus, massa ja massakeskiö 1-J-1 JAR-OPS Miehistömassat 1-J-1 JAR-OPS Matkustajien ja matkatavaran massat 1-J-2 JAR-OPS Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-3 JAR-OPS 3.605, liite 1 Massa ja massakeskiö - Yleistä 1-J-4 JAR-OPS 3.620(h), Matkustajien ja matkatavaran tarkistettujen standardimassojen liite 1 määritysmenetelmä 1-J-6 JAR-OPS 3.625, liite 1 Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-8 LUKU K - MITTARIT JA VARUSTEET JAR-OPS Yleistä 1-K-1 JAR-OPS Tyhjä 1-K-1 JAR-OPS Helikopterin valot 1-K-1 JAR-OPS Tyhjä 1-K-2 JAR-OPS Varustus lentotoimintaan, johon vaaditaan radioviestintäja/tai radiosuunnistusjärjestelmä 1-K-2 JAR-OPS VFR-lentotoiminta päivällä - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K-2 JAR-OPS IFR- tai yölentotoiminta - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K-3 JAR-OPS Yhden ohjaajan miehistön IFR-toimintaan vaadittavat lisävarusteet 1-K-4 JAR-OPS Radiokorkeusmittarit 1-K-4 JAR-OPS Tyhjä 1-K-4 JAR-OPS Helikopterin säätutka 1-K-4 JAR-OPS Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus 1-K-5 JAR-OPS Tyhjä 1-K-5 JAR-OPS Ohjaamomiehistön sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Matkustamokuulutusjärjestelmä 1-K-5 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet (CVR) K-6 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet (CVR) K-6 JAR-OPS Tyhjä 1-K-7 JAR-OPS Lentoarvotallentimet (FDR) K-7 JAR-OPS Lentoarvotallentimet (FDR) K-8 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Istuimet, istuin- ja olkavyöt sekä lasten turvavarusteet 1-K S-5

8 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Turvavöiden kiinnittämisen ja tupakointikiellon merkkivalot 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Ensiapupakkaukset 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-9 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Lisähappi - Paineistamattomat helikopterit 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Käsisammuttimet 1-K-10 JAR-OPS Tyhjä 1-K-10 JAR-OPS Sisäänmurtautumiskohtien merkitseminen 1-K-11 JAR-OPS Tyhjä 1-K-11 JAR-OPS Megafonit 1-K-11 JAR-OPS Hätävalaistus 1-K-11 JAR-OPS Automaattinen hätäpaikannuslähetin (ELT) 1-K-11 JAR-OPS Pelastusliivit 1-K-11 JAR-OPS Miehistön pelastuspuvut 1-K-12 JAR-OPS Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet (ELT) pitkillä lennoilla veden yllä 1-K-12 JAR-OPS Pelastautumisvarusteet 1-K-12 JAR-OPS Lisävaatimukset sellaisia helikoptereita varten, joilla lennetään pakkolaskun kannalta vaarallisella merialueella sijaitsevilta helikopterikansilta tai -kansille 1-K-13 JAR-OPS Vesilentotoimintaan hyväksytyt helikopterit - Muu varustus 1-K-13 JAR-OPS Kaikki helikopterit, joilla lennetään vesialueen yllä - Pakkolasku veteen 1-K-13 [JAR-OPS 3.715/3.720, Lentoarvotallentimet - 1 ja 2: Tallennettavien parametrien liite 1 luettelo 1-K-15] JAR-OPS 3.775, liite 1 Lisähappi paineistamattomissa helikoptereissa 1-K-18 LUKU L - YHTEYDENPITO- JA SUUNNISTUSLAITTEET JAR-OPS Yleistä 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet 1-L-1 JAR-OPS Audiovalintapaneeli 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-1 JAR-OPS Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet IFR-lentotoimintaa varten sekä VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla ei suunnisteta näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-2 JAR-OPS Tyhjä 1-L-2 LUKU M - HELIKOPTERIN HUOLTO JAR-OPS Yleistä 1-M-1 JAR-OPS Määritelmät 1-M S-6

9 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Hyväksynnän hakeminen ja myöntäminen lentotoiminnan harjoittajan huoltojärjestelyille 1-M-1 JAR-OPS Huoltovastuu 1-M-1 JAR-OPS Huollon järjestäminen 1-M-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelma 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja 1-M-3 JAR-OPS Huoltokirjanpito 1-M-4 JAR-OPS Tyhjä 1-M-4 JAR-OPS Ansiolentoluvan voimassa pitäminen huoltojärjestelyjen osalta 1-M-4 JAR-OPS Vastaava turvallisuustaso 1-M-4 LUKU N - OHJAAMOMIEHISTÖ JAR-OPS Ohjaamomiehistön kokoonpano 1-N-1 [JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutus 1-N-2] JAR-OPS Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-2 JAR-OPS Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus 1-N-3 JAR-OPS Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 1-N-3 JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön minimipätevyysvaatimukset 1-N-3 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-4 JAR-OPS Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 1-N-5 JAR-OPS Viimeaikainen kokemus 1-N-5 JAR-OPS Reitti-, tehtävä- ja aluekelpoisuus 1-N-6 JAR-OPS Tyhjä 1-N-6 JAR-OPS Toiminta useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa 1-N-6 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-N-6 JAR-OPS 3.940, liite 1 IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen 1-N-7 JAR-OPS 3.955, liite 1 Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 1-N-8 JAR-OPS 3.965, liite 1 Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet [- Ohjaajat] 1-N-9 JAR-OPS 3.968, liite 1 Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 1-N-12 LUKU O - OHJAAMOMIEHISTÖÖN KUULUMATTOMAT MIEHISTÖN JÄSENET JAR-OPS Soveltamisala 1-O-1 JAR-OPS Tyhjä 1-O-1 JAR-OPS Vähimmäisvaatimukset 1-O-1 JAR-OPS Tyhjä 1-O-1 JAR-OPS Peruskoulutus 1-O-1 JAR-OPS Siirtymä- ja eroavuuskoulutus 1-O-1 JAR-OPS Perehdyttämislennot 1-O-2 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus 1-O-2 JAR-OPS Kertauskoulutus 1-O S-7

10 JAR-OPS 3 Kohta Sivu JAR-OPS Kokeet 1-O-2 JAR-OPS Työskentely useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa 1-O-3 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-O-3 JAR-OPS 3.988, liite 1 Matkustamomiehistön jäsenet 1-O-4 LUKU P - KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN JAR-OPS Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt 1-P-1 JAR-OPS Toimintakäsikirjan rakenne ja sisältö 1-P-2 JAR-OPS Lentokäsikirja 1-P-2 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-P-2 JAR-OPS Operatiivinen lentosuunnitelma 1-P-2 JAR-OPS Asiakirjojen säilytysajat 1-P-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-P-3 JAR-OPS Helikopterin tekninen matkapäiväkirja 1-P-3 JAR-OPS , liite 1 Toimintakäsikirjan sisältö JAR-OPS , liite 1 Asiakirjojen säilytysajat 1-P-4 1-P-14 LUKU Q - LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET (JULKAISTAAN MYÖHEMMIN) LUKU R - VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS JAR-OPS Määritelmät 1-R-1 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetuslupa 1-R-2 JAR-OPS Soveltamisala 1-R-2 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset 1-R-3 JAR-OPS Luokitus 1-R-3 JAR-OPS Pakkaaminen 1-R-3 JAR-OPS Varoituslipukkeet ja merkinnät 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja 1-R-3 JAR-OPS Tyhjä 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen 1-R-3 JAR-OPS Tarkastaminen vaurion, vuodon tai saastumisen varalta 1-R-4 JAR-OPS Saasteen poistaminen 1-R-4 JAR-OPS Kuormausrajoitukset 1-R-4 JAR-OPS Tietojen antaminen 1-R-4 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-R-5 JAR-OPS Ilmoittaminen vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista 1-R-7 JAR-OPS Tyhjä 1-R-7 LUKU S - TURVAVAATIMUKSET JAR-OPS Yleiset vaatimukset 1-S-1 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-S-1 JAR-OPS Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta 1-S-1 JAR-OPS Helikopterissa käytettävät etsintämenetelmät 1-S-1 JAR-OPS Ohjaamon turvaaminen 1-S S-8

11 JAR-OPS 3 YHTEISEUROOPPALAISET ILMAILUVAATIMUKSET SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO JAR-OPS 3 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (HELIKOPTERIT) MUUTOS 3, JULKAISTU Seuraavat suomennetut JAR-OPS 3:n sivut ovat tällä hetkellä voimassa: Sivu Muutosnumero Päiväys Kansi S S S S S S S S TL TL TL TL A-1 Muutos A-2 Muutos B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B TL-1

12 JAR-OPS 3 1-B B B C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D E-1 Muutos E-2 Muutos E-3 Muutos E-4 Muutos E-5 Muutos E-6 Muutos E-7 Muutos E-8 Muutos E-9 Muutos E-10 Muutos E-11 Muutos E-12 Muutos E-13 Muutos E-14 Muutos E-15 Muutos E-16 Muutos E-17 Muutos E-18 Muutos E-19 Muutos F F F F G-1 Muutos G-2 Muutos G-3 Muutos H-1 Muutos H-2 Muutos H-3 Muutos H-4 Muutos H-5 Muutos TL-2

13 JAR-OPS 3 1-H-6 Muutos H-7 Muutos H-8 Muutos I-1 Muutos I-2 Muutos J J J J J J J J K K K K K K K K K K K K K K K K K K L L M-1 Muutos M-2 Muutos M-3 Muutos M-4 Muutos N N N N N N N N N N N N O O O O P P TL-3

14 JAR-OPS 3 1-P P P P P P P P P P P P P Q R-1 Muutos R-2 Muutos R-3 Muutos R-4 Muutos R-5 Muutos R-6 Muutos R-7 Muutos S TL-4

15 JAR-OPS 3 OSA 1 - VAATIMUKSET 1 YLEISTÄ Tämä osa sisältää ansiolentoluvan haltijoita koskevat vaatimukset. 2 JULKAISUASU 2.1 JAR-OPS:n vaatimukset julkaistaan kaksipalstaisina irtolehtinä. Jokaisella sivulla on julkaisupäivä ja tarvittaessa muutosnumero, jolla kyseistä sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen. 2.2 Alaotsikot on kursivoitu. 2.3 Varsinaisiin vaatimuksiin kuulumaton selittävä teksti on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.4 Uusi, muutettu ja korjattu teksti merkitään lihavoiduin hakasulkein, kunnes seuraava muutos julkaistaan

16

17 JAR-OPS 3 Luku A LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala (Katso JAR-OPS 3.001, liite 1) (a) JAR-OPS 3 sisältää vaatimukset, jotka koskevat siviilihelikopterien käyttöä kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka on JAA:n jäsenvaltiossa. JAR-OPS 3:a ei sovelleta: [(1)] sotilas-, tulli-, poliisi- [tai etsintäja pelastuskäytössä (SAR)] oleviin helikoptereihin, [eikä] [(2) laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslentoihin eikä niihin liittyviin siirto- ja paluulentoihin, joilla kuljetetaan vain niitä henkilöitä, joita normaalisti kuljetetaan laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslennoilla, eikä (3) lentotyötä (aerial work) välittömästi edeltäviin sekä sen aikana tai välittömästi sen jälkeen suoritettaviin lentoihin, jotka liittyvät kyseiseen lentotyöhön ja joilla kuljetetaan miehistön jäsenten lisäksi enintään 6 henkilöä, jotka ovat välttämättömiä lentotyön kannalta.] (b) JAR-OPS 3:n vaatimuksia on noudatettava viimeistään 1. elokuuta 1999 lukien, ellei toisin mainita. [Muutos 2, ] A-1 Muutos 2

18 JAR-OPS 3 Luku A JAR-OPS 3.001, liite 1 JAR-OPS 3:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät Joitakin JAR-OPS 3:n vaatimuksia on noudatettava myöhäisemmästä päivämäärästä kuin siitä, jona JAR-OPS 3 tulee voimaan. Nämä vaatimukset ja niihin liittyvät myöhäisemmät voimaantulopäivät ovat: JAR-OPS (a) joulukuuta 2009 JAR-OPS (b) maaliskuuta 2005 JAR-OPS (a)(4) joulukuuta 2009 JAR-OPS (d), liite 1 kohta (c)(2)(i)(a) joulukuuta 2004 Sivu 1-H-1 Sivu 1-H-1 Sivu 1-I-1 Sivu 1-B A-2 Muutos 2

19 JAR-OPS 3 Luku B LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää helikopteria kaupalliseen ilmakuljetukseen muutoin kuin JAR-OPS 3:n mukaisesti. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä helikoptereita koskevia JAR-26:n vaatimuksia. JAR-26:n viralliseen hyväksymiseen asti sovelletaan voimassa olevia kansallisia ilmailumääräyksiä. (c) Jokaista helikopteria on käytettävä sen lentokelpoisuustodistuksen ehtojen ja lentokäsikirjan hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. [Katso JAR-OPS 3.005(c), liite 1.] (d) Kiireellistä lääkintähelikopteritoimintaa (HEMS) on harjoitettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta JAR-OPS 3.005(d):n liitteen 1 poikkeuksia, joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (e) Helikopterilennot pakkolaskun kannalta vaarallisella alueella, joka ei ole tiheästi asuttu, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(e):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. Liite ei koske JAR-OPS 3.005(d):n liitteen 1 mukaista toimintaa. (f) Kun helikopterin suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku enintään 9, lennot päivällä sellaisilla reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(f):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (g) Kun helikopterin suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku enintään 9, ja lento suoritetaan päivällä sellaisella reitillä, jolla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla, viranomaista tyydyttävällä maantieteellisesti rajatulla alueella, ja lennon on tarkoitus päättyä saman 24 tunnin jakson aikana samaan paikkaan, josta se aloitettiin (tai muuhun viranomaista tyydyttävään paikkaan kyseisellä alueella), on noudatettava JAR-OPS 3:n vaatimuksia lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(g):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (h) Vinssaustoiminta helikoptereilla on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(h):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. (i) Helikopterilennot, joiden lähtö- tai määräpaikkana on yleishyödyllinen lentoonlähtöja laskupaikka, on suoritettava JAR-OPS 3:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta poikkeuksia, joista määrätään JAR-OPS 3.005(i):n liitteessä 1 ja joihin vaaditaan erillinen hyväksyntä. [Muutos 1, ; muutos 2, ] JAR-OPS Poikkeusluvat Viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tilapäisesti myöntää luvan poiketa JAR-OPS 3:n vaatimuksista. Tämä edellyttää, että viranomainen on vakuuttunut poikkeuksen tarpeesta, ja että noudatetaan kaikkia lisäehtoja, jotka viranomainen katsoo tarvittavan riittävän turvallisuustason varmistamiseen kyseisessä erityistapauksessa. JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset (a) Viranomainen voi erityisellä toimintamääräyksellä määrätä jonkin toiminnan kieltämisestä, rajoittamisesta tai asettamisesta tiettyjen ehtojen alaiseksi, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. (b) Erityisissä toimintamääräyksissä mainitaan: (1) määräyksen antamisen syy; (2) soveltamisala ja voimassaoloaika; ja (3) lentotoiminnan harjoittajilta vaadittavat toimet. (c) Erityiset toimintamääräykset täydentävät JAR-OPS 3:n vaatimuksia B-1

20 JAR-OPS 3 Luku B JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: (1) kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän on noudatettava niissä valtioissa voimassa olevia tehtäviään koskevia lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa toimintaa harjoitetaan, ja (2) kaikki miehistön jäsenet tuntevat tehtäviään koskevat lait, määräykset ja menetelmät. JAR-OPS Yhteinen kieli (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä tai muulla viranomaista tyydyttävällä tavalla. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat ymmärtävät sitä kieltä, jolla heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaiselle helikopterille minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List, MEL) ja hankittava sille viranomaisen hyväksyntä. Tämän luettelon on perustuttava vastaavaan viranomaisen hyväksymään perusminimivarusteluetteloon (Master Minimum Equipment List, MMEL), jos sellainen on olemassa. Lentotoiminnan harjoittajan laatima luettelo ei saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL. (b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää helikopteria muutoin kuin MEL:n mukaisesti, ellei viranomainen anna siihen lupaa. Tällaisella luvalla ei missään olosuhteissa saa sallia MMEL:n vaatimusten vastaista käyttöä. JAR-OPS Laatujärjestelmä (Katso AMC OPS 3.035) (Katso IEM OPS 3.035) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön yksi laatujärjestelmä ja nimitettävä yksi laatujohtaja valvomaan niiden menetelmien noudattamista, joiden avulla varmistetaan toiminnan turvallisuus ja helikoptereiden lentokelpoisuus, sekä kyseisten menetelmien riittävyyttä. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle [katso myös JAR-OPS 3.175(h)], jotta korjaavien toimien toteuttaminen voidaan tarvittaessa varmistaa. (b) Laatujärjestelmään on kuuluttava laadunvarmistusohjelma, joka sisältää menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki toiminta tapahtuu asiaa koskevien vaatimusten, normien ja menetelmien mukaisesti. (c) Laatujärjestelmän ja laatujohtajan on oltava viranomaista tyydyttäviä. (d) Laatujärjestelmä on kuvattava asiaankuuluvissa asiakirjoissa. (e) Edellä olevasta (a) kohdasta poiketen viranomainen voi sallia kahden laatujohtajan nimittämisen, toisen lentotoimintaan ja toisen huoltotoimintaan, mikäli lentotoiminnan harjoittaja on nimennyt yhden laadunhallintayksikön varmistamaan, että laatujärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti kaikessa toiminnassa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma. Se voidaan yhdistää laatujärjestelmään ja siihen on kuuluttava muun muassa: (1) ohjelmat, joiden tarkoituksena on saada kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt tietoisiksi vaaratekijöistä ja pitää yllä tätä tietoisuutta; ja [(2) poikkeuksellisten tapahtumien ilmoitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan vaa B-2

21 JAR-OPS 3 Luku B ratilanne- ja onnettomuusilmoituksia vertailemalla ja arvioimalla tunnistaa epäsuotuisia kehityssuuntia tai tuoda esille lentoturvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Järjestelmässä on suojattava ilmoituksen tekijän henkilöllisyystiedot, ja siihen on kuuluttava mahdollisuus jättää ilmoitus nimettömänä [katso ACJ OPS 3.037(a)(2)]; ja] [(3)] onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan olennaisen tiedon arviointi ja niihin liittyvän tiedon jakaminen, [mutta ei syyllisyyden osoittaminen; ja (4) ohjelmasta vastaavan henkilön nimeäminen. (b) Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelmasta vastaava henkilö vastaa myös korjaavien toimenpiteiden ehdottamisesta. (c) Laatujohtaja valvoo niiden toimenpiteiden tehokkuutta, joihin on ryhdytty onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelman tuottamien korjaustoimenpide-esitysten johdosta.] [Muutos 1, ; muutos 3, ] JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että myös ne miehistön jäsenet, jotka eivät kuulu vaadittavaan ohjaamo- tai matkustamomiehistöön, ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät. JAR-OPS Tyhjä JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aiottuun lentoon liittyvät etsintä- ja pelastuspalvelun kannalta olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla ohjaamossa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen kaikissa helikoptereissa olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista on saatavilla luettelot, jotka voidaan välittömästi toimittaa lentopelastuskeskuksille. Luetteloissa on soveltuvin osin mainittava pelastuslauttojen ja hätärakettien lukumäärä, väri ja tyyppi, tiedot hätätilannetta varten tarkoitetuista lääke- ja vesivarastoista sekä kannettavan hätäradiolaitteen tyyppi ja taajuudet. JAR-OPS Tyhjä JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 3.065) (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa lentoteitse sota-aseita ja -tarvikkeita, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole antaneet siihen hyväksyntäänsä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sota-aseet ja sotatarvikkeet: (1) sijoitetaan helikopterissa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ja (2) tuliaseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole ennen lennon alkamista antaneet hyväksyntäänsä siihen, että tällaisia sota-aseita ja sotatarvikkeita voidaan kuljettaa tämän kohdan vaatimuksista osittain tai kokonaan poikkeavalla tavalla. (c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen päällikölle annetaan ennen lennon alkua yksityiskohtaiset tiedot kuljetettaviksi tarkoitetuista sota-aseista ja sotatarvikkeista sekä ilmoitetaan niiden sijainti helikopterissa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 3.070) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sille ilmoitetaan kaikista urheiluaseista, joita aiotaan kuljettaa lentoteitse B-3

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. joulukuuta 2006 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 18. tammikuuta 2001 2000/0069(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. tammikuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2006 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset Ilmailumääräys 1 (5) Antopäivä: 29.3.2011 Säädösperusta: Ilmailulain 69 Voimaantulopäivä: 15.4.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen, 3.6.2005 Soveltamisala: Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu-

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 5.6.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2002 Joint Aviation

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu Lentotoimintavaatimukset Yleisilmailu SISÄLLYS Alkusanat... 10 Lukuohje... 12 LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET... 14 NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen... 14 FI.NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen...

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 5. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042243/03 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot