Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities

2 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT Kohta Sivu ALKUSANAT A-1 SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO TL-1 JOHDANTO J-1 OSA 1 - VAATIMUKSET Yleistä ja julkaisuasu JAR Yleistä 1-1 JAR Voimaantulo 1-1 JAR Määritelmät 1-2 JAR Soveltaminen 1-3 JAR Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen 1-3 JAR Toimiluvan laajuus 1-4 JAR Tiloja koskevat vaatimukset 1-4 JAR Henkilöstövaatimukset 1-4 JAR [Huoltotodisteen antajat] 1-6 JAR Varusteet, työkalut ja materiaalit 1-7 JAR [Huolto]tiedot 1-7 JAR Huollon todistaminen 1-9 JAR Huoltokirjanpito 1-9 JAR Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista 1-10 JAR Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 1-10 JAR Huolto-organisaation käsikirja 1-11 JAR Hyväksytyn huolto-organisaation oikeudet 1-11 JAR Hyväksytyn huolto-organisaation toiminnan rajoitukset 1-12 JAR Hyväksytyssä huolto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset 1-12 JAR Toimiluvan voimassaolo 1-12 JAR Vastaava turvallisuustaso 1-13 JAR toimiluvan peruuttaminen, toiminnan rajoittaminen tai väliaikainen kieltäminen sekä toimiluvan uusimisesta kieltäytyminen S-1

3 OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI SEKÄ TULKINNAT JA SELITYKSET (AMC & IEM) Kohta Sivu Yleistä ja julkaisuasu AMC Yleistä 2-1 [IEM Yleistä] 2-1 IEM Voimaantulo 2-1 IEM Määritelmät 2-2 IEM (b) Soveltaminen 2-2 AMC (c) Soveltaminen 2-3 IEM (c) Soveltaminen 2-3 AMC (a) Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen 2-4 IEM Toimiluvan laajuus 2-4 AMC (a) Tiloja koskevat vaatimukset 2-4 AMC (b) Tiloja koskevat vaatimukset 2-4 AMC (c) Tiloja koskevat vaatimukset 2-5 AMC (d) Tiloja koskevat vaatimukset 2-5 AMC (a) Henkilöstövaatimukset 2-6 [AMC (b) Henkilöstövaatimukset] 2-7 AMC (c) Henkilöstövaatimukset 2-7 AMC (d) Henkilöstövaatimukset 2-8 [AMC (e) Henkilöstövaatimukset] 2-9 [AMC (f)(1) Henkilöstövaatimukset] 2-10 [AMC (f)(2) Henkilöstövaatimukset] 2-10 AMC (a) Huoltotodisteen antajat 2-11 [AMC (c) Huoltotodisteen antajat] 2-11 [AMC (d) Huoltotodisteen antajat] 2-12 [AMC (e) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (f) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (h) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (j) Huoltotodisteen antajat] 2-14 AMC (a) Varusteet, työkalut ja materiaalit 2-14 AMC (b) Varusteet, työkalut ja materiaalit 2-15 AMC (b) [Huolto]tiedot 2-15 AMC (c) [Huolto]tiedot 2-16 [AMC (d) Huoltotiedot] 2-16 [AMC (e) Huoltotiedot] 2-17 AMC (f) & (g) Huoltotiedot 2-17 AMC (a) Huollon todistaminen 2-18 AMC (b) Huollon todistaminen 2-18 [AMC (c) Huollon todistaminen] 2-19 [AMC (d) Huollon todistaminen] 2-19 [AMC (e) Huollon todistaminen] 2-20 [AMC (f) Huollon todistaminen] 2-20 IEM (a) Huoltokirjanpito 2-20 IEM (b) Huoltokirjanpito 2-21 AMC (c) Huoltokirjanpito 2-21 IEM (a) Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista 2-21 [IEM (a) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä] 2-22 AMC (b) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 2-22 AMC (c)(1) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 2-23 [AMC (c)(2) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä] 2-24 IEM (a) Huolto-organisaation käsikirja S-2

4 IEM Hyväksytyn huolto-organisaation toiminnan rajoitukset 2-27 IEM Hyväksytyssä huolto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset 2-27 IEM (a) Vastaava turvallisuustaso 2-27 IEM toimiluvan peruuttaminen, toiminnan rajoittaminen tai väliaikainen kieltäminen sekä toimiluvan uusimisesta kieltäytyminen 2-27 LIITTEET: 1. ORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYNTÄLUOKAT JA KELPUUTUSJÄRJESTELMÄ 2-Liite HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJA 2-Liite YHTEISEUROOPPALAINEN HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS (JAA FORM ONE) 2-Liite ESIMERKKEJÄ :N MUKAISISTA ORGANISAATIORAKENTEISTA 2-Liite ESIMERKKI LAATUAUDITOINTISUUNNITELMASTA 2-Liite ALIHANKINTA 2-Liite JAA:N TÄYSJÄSENVIRANOMAISET 2-Liite JAR-FAR-VERTAILUTIETOJA 2-Liite S-3

5 ALKUSANAT 1 Eräiden Euroopan maiden ilmailuviranomaiset ovat sopineet yhteisistä, kattavista ja yksityiskohtaisista ilmailuvaatimuksista, joita kutsutaan nimellä Joint Aviation Requirements (JAR). Niiden tarkoituksena on vähentää yhteishankkeisiin liittyviä tyyppihyväksyntäongelmia, helpottaa ilmailutuotteiden vientiä ja tuontia sekä tehdä eri valtiossa suoritetun huollon hyväksyminen helpommaksi toisen Euroopan valtion ilmailuviranomaiselle. 2 Yhteistyöhön osallistuvien valtioiden siviili-ilmailuviranomaiset hyväksyvät JAR:n sellaisiksi vaatimuksiksi, joiden perusteella näiden valtioiden kansallisten lentokelpoisuusvaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa. 3 Hyväksyttyjä huolto-organisaatioita koskeva JAR () vastaa muodoltaan ja soveltuvin osin sisällöltään Yhdysvaltain siviili-ilmailuviranomaisen vaatimuksia FAR Parts 43 ja 145. Liitteessä 8 on tietoja siitä, mikä :n kohta sisältää vastaavan FAR Parts 43/145:n kohdan tarkoituksen ja päinvastoin. 4 on julkaistu ilman kansallisia varaumia, eikä sen vuoksi monessa kohdassa sisällä kaikkia eräiden ilmailuviranomaisten ja alan järjestöjen toivomia yksityiskohtaisia ohjeita vaatimusten täyttämisestä. :n laatijat kuitenkin sopivat, että vaatimuksia sovelletaan ensin käytäntöön ja näin saatu kokemus otetaan huomioon myöhemmissä muutoksissa. JAA:han kuuluvat ilmailuviranomaiset ovat valmiita kokemusten perusteella piankin muuttamaan näitä vaatimuksia. 5 Uudet -vaatimukset valmistellaan ja kohdassa 4 tarkoitetut muutokset toteutetaan sovittujen muutosmenettelyjen mukaisesti. Nämä menettelyt ovat pääpiirteiltään sellaiset, että minkä tahansa yhteistyöhön osallistuvan valtion siviili-ilmailuviranomainen ja mikä tahansa Joint Steering Assemblyssä edustettuna oleva järjestö voi ehdottaa muutoksia :een. 6 Ilmailuviranomaiset ovat sopineet, etteivät ne yksipuolisesti ryhdy muuttamaan kansallisia vaatimuksiaan ilman, että ne ovat ensin ehdottaneet :n muuttamista sovitun menettelyn mukaisesti. [7 :n tekstiin tehdyt muutokset julkaistaan vaihdettavina sivuina. Sivuilla mainitaan voimaantulopäivä, jonka jälkeen nämä vaatimukset ovat samanarvoisia kuin :n muut vaatimukset ja niitä myös sovelletaan samoin.] 8 Uusi, muutettu ja korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein. 9 Jäljempänä tässä JAR:ssa viitataan JAA:n täysjäsenviranomaisiin. Tällä halutaan korostaa sitä, että vaikka kaikki siviili-ilmailuviranomaiset hyväksyvät yhteisten JAR-vaatimusten periaatteen jne., vain JAA:n täysjäsenviranomaiset ovat sopineet todistusten, lupakirjojen ja toimilupien vastavuoroisesta tunnustamisesta auditointien perusteella. Mikään ei kuitenkaan estä JAA:n jäsenehdokkaana olevaa viranomaista myöntämästä JAR:n mukaista todistusta, lupakirjaa tai toimilupaa, vaikka JAA:n täysjäsenviranomaisilla ei ole velvollisuutta sen vastavuoroiseen tunnustamiseen. [10 Muutetun kohdan jälkeen on hakasulkeisiin merkitty ne muutosjulkaisut, joilla kyseistä kohtaa on muutettu. Nämä merkinnät eivät ole varsinaista vaatimustekstiä. 11 JAA tekee lausuntokierroksella (NPA) saaduista vastauksista ja kommenteista yhteenvedot (Comment/Response Documents), jotka julkaistaan JAA:n Internet-sivuilla (www.jaa.nl). Yksittäisistä yhteenvedoista voi myös pyytää kopioita JAA:n pääkonttorista (Central JAA).] A-1

6 YHTEISEUROOPPALAISET ILMAILUVAATIMUKSET SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT MUUTOS 4, JULKAISTU Seuraavat suomennetut :n sivut ovat tällä hetkellä voimassa: Sivu Päiväys Kansilehti Muutos 4, S-1 - S-3, A-1, SL-1 Muutos 4, SL-2 Muutos 4, J-1, J-2, J-3 Muutos 4, , Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, TL-1 Muutos 4

7 2-20 Muutos 4, , , , , , , , Liite 1-1, Liite 1-2, Liite 1-3, Liite 1-4, Liite 2-1, Liite 2-2, Liite 2-3, Liite 2-4, Liite 3-1 Muutos 4, Liite 3-2 Muutos 4, Liite 3-3 Muutos 4, Liite 3-4 Muutos 4, Liite 3-5 Muutos 4, Liite 3-6 Muutos 4, Liite 3-7 Muutos 4, Liite 4-1, Liite 4-2, Liite 5-1, Liite 5-2, Liite 6-1, Liite 6-2, Liite 6-3, Liite 7-1, Liite 8-1, Liite 8-2, TL-2 Muutos 4

8 JOHDANTO Tämä julkaistiin 30. heinäkuuta 1991 ja tuli voimaan 1. tammikuuta Johdanto on tarkoitettu yhteenvedoksi kunkin :n uuden laitoksen sisältämistä tärkeimmistä muutoksista. Julkaistu 30. heinäkuuta 1991 Uudet, kaupalliseen lentoliikenteeseen käytettävien ilma-alusten huolto-organisaatioita koskevat vaatimukset, voimaantulopäivä 1. tammikuuta 1992 Muutos 145/92/1 (NPA 145-1) 1. tammikuuta 1992 JAR 145.1:n voimaantulopäivä muutettiin päivämääräksi 1. tammikuuta 1994 ja julkaistiin uusi JAR (c), jonka perusteella muun kuin -organisaation ennen 1. tammikuuta 1994 huoltamia ilma-alusten osia ja laitteita saa asentaa ilma-aluksiin milloin tahansa ennen 1. tammikuuta Muutos 145/94/1 (NPA 145-2) 10. maaliskuuta 1994 JAR 145.1:stä jätettiin pois viittaus liikenne (matkustaja)- ja liikenne (rahti)- lentokelpoisuustodistuksiin. JAR 145.5:een lisättiin organisaation määritelmä. Lisättiin uudet kohdat JAR (d), (e) ja (f), joiden perusteella huoltoa voidaan harjoittaa kansainvälisten huoltosopimusten mukaan. JAR (c):tä muutettiin niin, että linjahuolto sallitaan missä paikassa tahansa. Tähän muutokseen sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 145/94/2 (NPA 145-3) 29. huhtikuuta 1994 Uudella luvulla JAR muutettiin JAR 145.1:n voimaantulopäivä päivämääriksi 30. kesäkuuta 1994, 30. syyskuuta 1994 ja 31. joulukuuta 1994 sen mukaan, minkälainen huoltotoiminta on kyseessä. JAR (c):tä, joka käsittelee osien ja laitteiden huoltoa ennen JAR 145.1:n voimaantulopäiviä, muutettiin niin, että se on sopusoinnussa uuden JAR 145.3:n kanssa. Tähän muutokseen sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 1 (sisältää NPA 145-4:n) 4. elokuuta 1995 Muutoksella 1 sisällytettiin :een muutokset 145/92/1, 145/94/1, 145/94/2 ja NPA Muutokseen 1 sisältyivät seuraavat NPA 145-4:n kohdat: Yhteiset ohjeet (ACJ) korvattiin hyväksyttävillä menetelmillä, joilla vaatimukset voidaan täyttää (AMC) ja tulkinnoilla ja selityksillä (IEM). Osan 2 liitettä 1 muutettiin niin, että se sisältää tietoja :n kelpuutuksista, ja lisättiin uusi luokka C20 rakenneosille J-1

9 Uudessa luvussa IEM (a)(9) ja (10) on esimerkki vastuullisen johtajan antamasta vakuutuksesta ja muistutus siitä, että vastuullisen johtajan vaihtuessa vakuutus on allekirjoitettava uudestaan. Luvun 2 liitettä 3 muutettiin siten, että se sisältää kolmannen version JAA Form One -lomakkeesta. Siten lomakkeesta tuli yhdenmukainen FAA Form lomakkeen kanssa ja siihen liittyviä Jaa Form One -lomakkeen käyttö- ja täyttöohjeita muutettiin vastaavasti. Uusi huoltokäsite, uudelleen pinnoitettu (retreaded), otettiin myös käyttöön ilma-alusten renkaille. Kohtia JAR (f) ja IEM (f), jotka käsittelevät mahdollisuutta tehdä töitä kansainvälisen huoltosopimuksen mukaisesti ennen itse sopimuksen allekirjoitusta, muutettiin siten, että alkuperäinen tarkoitus ymmärrettäisiin paremmin. Tärkein parannus tekstiin on, että ilmaistaan selvästi, että JAA:n on hyväksyttävä kaikki ehdotetut kansainväliset huoltosopimukset ennen kuin muut JAAviranomaiset tunnustavat ne. Muutokseen 1 sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Näiden muutosten voimaantulopäivä on sama kuin muutetun laitoksen 1 voimaantulopäivä, lukuun ottamatta uudistettua JAA Form 1-lomaketta, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta Sitä saa kuitenkin haluttaessa käyttää jo ennen kyseistä päivää. Muutos 2 (sisältää NPA 145-5:n ja NPA 145-6:n) 10. heinäkuuta 1998 Muutoksella 2 yhdistettiin :een muutos 1, NPA ja NPA Muutokseen 2 sisältyvät seuraavat NPA 145-5:n ja NPA 145-6:n kohdat: NPA 145-5: Tällä muutoksella otettiin huomioon Euroopan komission näkemys siitä, että JAR- 145:ssä ei pitäisi suoraan viitata kansainvälisiin huoltosopimuksiin. Sen vuoksi poistettiin kohdat JAR (d), (e) ja (f) ja muutettiin kohtaa JAR (c) niin, että ulkomaiset hyväksynnät voidaan tunnustaa, jos niiden voidaan osoittaa vastaavan :n vaatimuksia. NPA 145-6: Aiheutti huomattavia muutoksia :een. Tärkeimpiä olivat alihankintaa koskevat normit ja rajoitukset (JAR 145.1(e) ja osan 2 liite 6), yksityiskohtaisemmat määräykset laatujärjestelmistä etenkin pienille -organisaatioille (JAR (b) ja osan 2 liite 5), yksityiskohtaisemmat määräykset hyväksytyistä tiedoista (JAR ), yksityiskohtaisemmat määräykset jatkokoulutuksesta (AMC (d)), uusi kohta JAR , joka koskee -hyväksyntätodistusten peruuttamista, sekä sen selventäminen, mitä organisaatiolla tarkoitetaan kohdassa JAR Muutokseen 2 sisältyy myös muita vähäisiä muutoksia. Kolme muuta NPA 145-6:ssä ehdotettua merkittävää muutosta jätettiin pois lopullisesta laitoksesta lausuntokierroksella (Notice of Proposed Amendment) saatujen kommenttien vuoksi. Ehdotukset koskivat vähäisten korjausten ja muutostöiden suunnittelua, normeja, joiden mukaan - huolto-organisaatio voisi valmistaa pieniä osia korjaus- ja muutostyöohjelmien yhteydessä sekä ainetta rikkomattomia tarkastuksia tekevän henkilöstön pätevyysvaatimuksia. Nämä muutosehdotukset otetaan mahdollisimman pian uudelleen käsiteltäviksi, koska monet -huolto-organisaatiot toimivat niiden mukaisesti ilman turvallisuusriskejä ja haluaisivat, että nämä asiat ratkaistaisiin Euroopan laajuisesti. [sisältää muutokset 145/99/1 (NPA 145-7) ja NPA-8] 1. huhtikuuta 2001 Muutoksella 3 yhdistettiin :een muutos 2, muutos 145/99/1 (NPA 145-7) ja NPA-8. Muutos 145/99/1 (NPA 145-7): Tällä muutoksella lisättiin kohtaan JAR (d) vaatimus siitä, että 5700 kg tai enemmän painavia ilma-aluksia huoltavien organisaatioiden on noudatettava JAR-66:ta. Lisäksi muutoksella sallittiin kohdassa JAR (g) tiettyjä poikkeuksia JAR-66:n täydellisen nou J-2

10 dattamisen vaatimuksesta. Muutetulla kohdalla JAR ja uudella AMC (d)(1):llä annettiin yksityiskohtaisemmat ohjeet -huoltotodisteen antamisvaltuutusta koskevista menettelyistä ja niistä tehtävistä, joita JAR-66:n luokan A huoltotodisteen antajat saavat suorittaa. NPA 145-8: Muutoksella parannettiin laatujärjestelmävaatimuksia ja työvoimatarpeen arviointia eri JAR/AMC-kohtien avulla, määriteltiin yhtenäinen pätevyysstandardi ainetta rikkomattomia kokeita ja tarkastuksia (NDT) tekevälle henkilöstölle kohdan JAR (e) muutoksella, annettiin - organisaatiolle mahdollisuus tulla hyväksytyksi JAR-21:n mukaisesti pienten korjaustöiden suunnittelua varten kohdan JAR (d) muutoksella, sekä sallittiin ilma-aluksella lentäminen osan tai laitteen vaihdon jälkeen tietyin ehdoin silloin, kun asianmukaista JAA Form One-lomaketta ei tilapäisesti ole saatavilla (uusi kohta JAR (e)). Muutokseen 3 sisältyy myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 4 (NPA ) Muutos sisältää: Muutoksia osan 2 liitteeseen 3, mm. yhteiseurooppalaiseen huolto- ja valmistustodistukseen (JAA Form One, issue 4) ja lomakkeen täyttöohjeisiin. Muutosten tarkoituksena on ollut yhtenäistää JAA:n, FAA:n ja Transport Canadan huoltotodistelomakkeita alan järjestöjen toivomusten mukaisesti. Muutos kohdan JAR määritelmään Ilma-aluksen laite tai osa, joka johtuu osan 2 liitteen 3 muutoksista. Pieniä muutoksia kohtiin AMC (a) ja (b) J-3 Muutos 4

11 OSA 1 OSA 1 - VAATIMUKSET 1 YLEISTÄ Tämä osa sisältää hyväksyttyjä huolto-organisaatioita koskevat vaatimukset. 2 JULKAISUASU [2.1 :n vaatimukset julkaistaan kaksipalstaisina irtolehtinä. Jokaisella sivulla on julkaisupäivä ja muutosnumero, jolla kyseistä sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen.] 2.2 Alaotsikot on kursivoitu. 2.3 Varsinaisiin vaatimuksiin kuulumaton selittävä teksti on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.4 Uusi, muutettu ja korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein. [2.5 Muutetun kohdan jälkeen on hakasulkeisiin merkitty ne muutosjulkaisut, joilla kyseistä kohtaa on muutettu. Nämä merkinnät eivät ole varsinaista vaatimustekstiä.]

12 OSA 1 JAR Yleistä (Katso AMC & IEM 145.1) moottorimoduulin täydellistä kunnostusta tai peruskorjausta. (a) Kaupalliseen ilmakuljetukseen käytettävällä ilma-aluksella ei saa lentää, ellei huoltoorganisaatio ole antanut huoltotodistetta kyseiselle ilma-alukselle tai siihen asennettavaksi tarkoitetulle laitteelle tai osalle tehdystä huollosta. (b) Kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävälle ilma-alukselle saa antaa huoltotodisteen vain sellainen organisaatio, jolla on JAR- 145:n mukainen toimilupa tai joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti. Ellei kohdassa (e) toisin mainita, tällaista ilma-alusta saa huoltaa ainoastaan organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa, joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti tai joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai hyväksytyn huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena. HUOM: -toimilupaa ei vaadita lentoa edeltävää tarkastusta varten. (c) Kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävään ilma-alukseen asennettavaksi tarkoitetulle laitteelle tai osalle saa antaa huoltotodisteen vain sellainen organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa tai joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti. Ellei kohdassa (e) toisin mainita, tällaista laitetta tai osaa saa huoltaa ainoastaan organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa, joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti tai joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai hyväksytyn huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena. (d) Huolto-organisaation toimilupa voidaan antaa ilma-aluksen laitteen tai osan, koko ilma-aluksen tai minkä tahansa näiden yhdistelmän huoltoja varten. (e) Organisaatio, joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai JAR (c):n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation laatujärjestelmän alaisena, saa suorittaa vain sen laajuisia huoltoja, jotka sallitaan kohdassa JAR (b) tarkoitetuissa menetelmissä. Se ei saa suorittaa ilmaaluksen korjaamohuoltoa eikä moottorin tai [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Voimaantulo (Katso IEM 145.3) (a) julkaistiin ensimmäisen kerran ja se tuli voimaan lukuun ottamatta JAR 145.1:tä, joka tuli voimaan seuraavan aikataulun mukaisesti. (1) Organisaatioiden, jotka tekevät korjaamohuoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg:n suuruisille lentokoneille ja ilmalaivoille, on täytettävä JAR 145.1(b):n vaatimukset jälkeen. (2) Organisaatioiden, jotka tekevät linjahuoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg:n suuruisille lentokoneille ja ilmalaivoille, on täytettävä JAR 145.1(b):n vaatimukset jälkeen. (3) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita moottoreille, on täytettävä JAR 145.1(c):n vaatimukset jälkeen. (4) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan 5700 kg:n suuruisille ja sitä pienemmille lentokoneille ja ilmalaivoille sekä kaikenkokoisille helikoptereille, on täytettävä JAR (b):n vaatimukset jälkeen. (5) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita ilmaaluksen laitteille ja osille (lukuun ottamatta kokonaisia moottoreita) ja APUlle sekä suorittavat huoltotoimintaan liittyviä erikoistöitä, on täytettävä JAR 145.1(c):n vaatimukset jälkeen. (b) JAA:n täysjäsenviranomainen voi myöntää -toimiluvan ennen kohdassa (a) mainittuja päivämääriä. (c) Sellaista ilma-alusta tai ilma-aluksen osaa, jonka huoltoja kohdan (a) aikataulu koskee, saa ennen mainittua päivää huoltaa :n mukaisesti hyväksytty huolto Muutos 4

13 OSA 1 organisaatio, tai sitä voidaan huoltaa ennen kohdassa (a) mainittua päivämäärää voimassa olleen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa näiden kummankin yhdistelmää. (d) JAR 145:n mukaisesti toimiluvan saaneiden tai hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden, jotka teettävät tai aikovat teettää huoltoja muulla organisaatiolla oman laatujärjestelmänsä alaisuudessa kohdan JAR 145.1(b) tai (c) mukaisesti, on noudatettava JAR 145.1(e):n rajoituksia jälkeen. (e) Organisaatioiden, jotka huoltavat tai aikovat huoltaa ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on kg tai enemmän, on noudatettava kohtia JAR (f) ja (i) soveltuvin osin jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa niitä osittain tai kokonaan jo ennen tätä päivämäärää. (f) Organisaatioiden on noudatettava kohtaa JAR sellaisena kuin se on muutettuna muutoksella 145/99/ jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa sitä osittain tai kokonaan jo ennen tätä päivämäärää. (g) Organisaatioiden on noudatettava JAR 145:n muutosta 3 seuraavassa esitetyn mukaisesti ja mainittujen päivämäärien jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa sitä osittain tai kokonaan jo ennen mainittuja päivämääriä: (1) muutettu kohta JAR (e), jälkeen; (2) kaikki muut kohdat, joita on muutettu JAR 145:n muutoksella 3, jälkeen. HUOM: Kun olemassa olevaa kohtaa on muutettu, on tärkeää ymmärtää, että ennen muutosta voimassa ollutta tekstiä on edelleen noudatettava siihen päivään asti, jolloin muutettu teksti tulee voimaan, ellei organisaatio päätä noudattaa muutettua tekstiä jo ennen sen voimaantulopäivää. Sen vuoksi ennen muutosta voimassa ollut teksti olisi säilytettävä ainakin muutoksen voimaantulopäivään asti. [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Määritelmät (Katso IEM 145.5) :ssä sovelletaan seuraavia määritelmiä: Käänt.huom: Termit esitetään suomen kielen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. "Huolto" (Maintenance) tarkoittaa mitä tahansa seuraavista tai niiden yhdistelmää: ilmaaluksen tai ilma-aluksen laitteen tai osan peruskorjaus, korjaus, tarkastus, laitteen tai osan vaihto, muutos tai vian korjaus. Huolto-organisaation käsikirja (Maintenance Organisation Exposition) tarkoittaa asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka sisältävät sen aineiston, joka JAR :n mukaan vaaditaan osoittamaan, miten organisaatio täyttää JAR 145:n vaatimukset. "Huoltotiedot" (Maintenance data) tarkoittaa mitä tahansa tietoja, jotka ovat tarpeen ilmaaluksen tai sen osan pitämiseksi sellaisessa kunnossa, että ilma-aluksen lentokelpoisuus tai lentotoiminnallisen varusteen ja hätävarusteen toimivuus on varmistettu. "Huoltotodisteen antajat" (Certifying staff) tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka hyväksytty huolto-organisaatio on JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymin menettelytavoin valtuuttanut antamaan huoltotodisteen ilmaaluksille, niiden laitteille tai osille. "Hyväksytty normi" (Approved standard) tarkoittaa JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymää valmistus-, suunnittelu-, huolto- tai laatunormia. "Ilma-alus" (Aircraft) tarkoittaa lentokonetta, helikopteria tai ilmalaivaa. "Ilma-aluksen laite tai osa" (Aircraft component) tarkoittaa mitä tahansa ilma-aluksen [asennuskokonaisuutta, laitetta tai osaa], mukaan lukien täydellinen voimalaite sekä lentotoiminnalliset varusteet ja hätävarusteet. "JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymä" (Approved by the JAA full member Authority) tarkoittaa JAA:n täysjäsenenä olevan viranomaisen suoraan hyväksymää tai tällaisen viranomaisen hyväksymän menetelmän mukaisesti hyväksyttyä. -huoltotodisteen antamisvaltuutus ( certification authorisation) tarkoittaa valtuutusta, jonka :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio on antanut huoltotodisteen antajille, ja jossa vahviste Muutos 4

14 OSA 1 taan, että he saavat allekirjoittaa kohdassa JAR tarkoitettuja huoltotodisteita JAR 145:n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation puolesta valtuutuksessa mainituin rajoituksin. "Kaupallinen ilmakuljetus" (Commercial Air Transport) tarkoittaa matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista korvausta vastaan. "Korjaus" (Repair) tarkoittaa ilma-aluksen tai sen laitteen tai osan palauttamista lentokelpoiseen kuntoon hyväksytyn normin mukaisesti. Laatupolitiikka (Quality policy) tarkoittaa organisaation laatuasioissa noudattamia yleisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka ovat vastuullisen johtajan hyväksymät. "Lentoa edeltävä tarkastus" (Pre-flight inspection) tarkoittaa sellaista ennen lentoa tehtävää tarkastusta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ilma-alus on asianmukaisessa kunnossa aiottua lentoa varten. Siihen eivät kuulu vikojen korjaukset. "Muutos" (Modification) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan muuttamista hyväksytyn normin mukaisesti. "Organisaatio" (Organisation) tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity oikeushenkilöksi JAA:n jäsenvaltiossa tai niiden ulkopuolella, tai luonnollista henkilöä. Tällainen organisaatio voi toimia useammassa kuin yhdessä paikassa ja sillä voi olla enemmän kuin yksi -hyväksyntä. "Peruskorjaus" (Overhaul) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan palauttamista hyväksytyn normin mukaiseksi tarkastamalla tai vaihtamalla sen käyttöiän pidentämiseksi. "Tarkastus" (Inspection) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan tarkastamista sen varmistamiseksi, että se on hyväksytyn normin mukainen. Toimipaikka (Location) tarkoittaa paikkaa, josta organisaatio harjoittaa tai suunnittelee harjoittavansa toimintaa, johon vaaditaan -hyväksyntä. "Vastuullinen johtaja" (Accountable manager) tarkoittaa johtajaa, jonka yritys on valtuuttanut varmistamaan, että kaikki asiakkaan vaatimat huollot voidaan rahoittaa ja toteuttaa JAA:n täysjäsenviranomaisen vaatimien normien mukaisesti. [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ; muutos 4, ] JAR Soveltaminen (Katso AMC & IEM ) (a) Tässä JAR:ssa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatio hyväksytään huoltamaan ilma-aluksia ja niiden osia tai laitteita, sekä hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden yleiset toimintasäännöt. Myönnetty toimilupa koskee vastuullisen johtajan johtamaa organisaatiota kokonaisuudessaan. (b) Organisaatiolle, joka sijaitsee kokonaan tai osittain JAA:n täysjäsenvaltioiden alueella, myönnetään toimilupa kaikkia tällä alueella sijaitsevia toimipaikkoja varten, jos se täyttää :n vaatimukset. (c) Organisaatiolle, joka sijaitsee kokonaan tai osittain kohdassa (b) tarkoitettujen alueiden ulkopuolella, myönnetään toimilupa tämän alueen ulkopuolisia toimipaikkoja varten vain, jos JAA:n täysjäsenviranomainen on vakuuttunut siitä, että toimilupaa tarvitaan ilma-alusten tai niiden laitteiden tai osien huoltamiseksi kyseisessä toimipaikassa, ja jos organisaatio täyttää :n vaatimukset. Vaihtoehtoisesti JAA:n täysjäsenviranomainen voi hyväksyä organisaation sellaisen viranomaisen antaman toimiluvan perusteella, joka ei ole JAA:n jäsen tai täysjäsen. Tällöin organisaation on noudatettava JAA:n julkaisemia huoltoa koskevia erityisehtoja, joilla varmistetaan, että vaatimukset vastaavat :tä. Tämän vaihtoehtoisen menettelyn mukaan hyväksyttävän organisaation voidaan vaatia osoittavan hyväksynnän tarpeen etukäteen. [Muutos 1, ; muutos 2, ] JAR Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen (Katso AMC ) (a) Huolto-organisaation toimilupaa tai toimiluvan muutosta on haettava JAA:n täysjäsenviranomaisen määräämällä lomakkeella ja menetelmällä. Hakemukseen on liitettävä vaadittava määrä huolto-organisaation käsikirjoja tai sen muutoksia Muutos 4

15 OSA 1 (b) Hakijalla, joka täyttää :n vaatimukset ja on suorittanut kaikki JAA:n täysjäsenviranomaisen määräämät maksut, on oikeus huolto-organisaation toimilupaan. [Muutos 2, ] JAR Toimiluvan laajuus (Katso IEM ) Toimiluvalla osoitetaan, että JAA:n täysjäsenviranomainen on hyväksynyt organisaation. Hyväksynnän laajuus määritellään toimiluvassa. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjassa on määriteltävä työn laajuus, jota varten toimilupaa haetaan. [Muutos 2, ] JAR Tiloja koskevat vaatimukset (Katso AMC ) (a) Kaikelle suunnitellulle työlle on oltava asianmukaiset tilat, jotka suojaavat erityisesti sään vaihteluilta. Erityiskorjaamot ja -työtilat on eristettävä muista työtiloista asianmukaisesti sen varmistamiseksi, ettei työskentelyilmaan tai työtilaan pääse epäpuhtauksia. (b) Kohdan (a) mukaisen suunnitellun työn johtamista ja etenkin laatutoiminnan, suunnittelun ja teknisen kirjanpidon tehtäviä varten on oltava asianmukaiset toimistotilat. (c) Työympäristön on oltava tehtävien kannalta asianmukainen ja erityisvaatimukset on otettava huomioon. Elleivät tehtävät muuta edellytä, on työympäristön oltava sellainen, ettei se vaikuta haitallisesti henkilöstön työtehoon. (d) Ilma-aluksen osille ja laitteille, varusteille, työkaluille ja materiaaleille on oltava turvalliset varastotilat. Toimintakuntoisille ilma-aluksen osille, laitteille ja materiaaleille on oltava epäkuntoisista ilma-aluksen osista ja laitteista, materiaaleista, varusteista ja työkaluista erilliset tilat. Varastointiolosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaiset, jotta varastoidut osat eivät vahingoitu tai niiden laatu heikkene. Varastotiloihin ei saa päästä muita kuin luvan saaneita henkilöitä. [Muutos 2, ] JAR Henkilöstövaatimukset (Katso AMC ) (a) Organisaation on nimitettävä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävä vastuuhenkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on muun muassa sen varmistaminen, että :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio täyttää :n vaatimukset. Tällaisten henkilöiden on oltava viime kädessä suoraan vastuussa JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävälle vastuulliselle johtajalle. (b) Vastuullisen johtajan on nimitettävä edellä kohdassa (a) tarkoitettu vastuuhenkilö, joka vastaa JAR (b):n mukaisen laatujärjestelmän ja siihen kuuluvan palautejärjestelmän valvonnasta. Tällaisella henkilöllä on oltava suora yhteys vastuulliseen johtajaan sen varmistamiseksi, että vastuullinen johtaja saa riittävästi tietoa laatuasioista ja vaatimusten noudattamisesta. (c) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava huollon henkilötyötuntisuunnitelma, josta ilmenee, että organisaatiolla on palveluksessaan riittävästi henkilöstöä töiden suunnittelua, suorittamista, valvontaa ja tarkastamista sekä organisaation laadunvalvontaa varten toimiluvan mukaisesti. Lisäksi organisaatiolla on oltava käytössään menetelmä, jolla suoritettaviksi aiotut työt arvioidaan uudelleen silloin, kun todella käytettävissä olevan henkilöstön määrä on pienempi kuin työvuoron tai -jakson suunniteltu henkilöstömäärä. (d) Huoltotoimintaan ja/tai laatuauditointeihin osallistuvan henkilöstön pätevyys on määriteltävä ja sitä on valvottava JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävien menetelmien ja normien mukaisesti. (e) Henkilöstöllä, joka suorittaa tai valvoo ilma-aluksen rakenteiden, osien tai laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoon vaadittavia ainetta rikkomattomia kokeita, on oltava asianmukainen pätevyys kyseisen ainetta rikkomattoman koemenetelmän käyttöön. Vaadittava pätevyys on eurooppalaisen standardin EN 4179 JAA:n hyväksymän painoksen mukainen. JAA:n täysjäsenviranomainen voi kuitenkin sallia muun vastaavan standardin käytön silloin, kun :n mukaisesti toimiluvan saanut tai hyväksytty organi Muutos 4

16 OSA 1 saatio sijaitsee JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella. Muita erikoistehtäviä suorittavalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys jonkin sellaisen kansallisen standardin mukaisesti, jonka JAA:n täysjäsenviranomainen on tunnustanut asianmukaiseksi standardiksi. [(1) Kohdan (e) määräyksistä huolimatta henkilöt, joilla on ollut pätevyys edellä tarkoitettuihin tehtäviin jonkin JAA:n täysjäsenviranomaisen tunnustaman kansallisen standardin mukaisesti aiemmin kuin , voivat edelleen suorittaa ja/tai valvoa ainetta rikkomattomia kokeita jälkeen. Jos henkilö aikoo suorittaa tai valvoa sellaista ainetta rikkomatonta koetta, johon hänellä ei ollut pätevyyttä ennen , hänen on hankittava pätevyys tätä ainetta rikkomatonta koemenetelmää varten eurooppalaisen standardin EN 4179 JAA:n hyväksymän painoksen mukaisesti.] [(2) Kohdan (e) määräyksistä huolimatta alakohdissa (f)(1) ja (f)(2) tarkoitettu henkilöstö, jolla on JAR-66:n luokan B1 mukainen pätevyys, saa suorittaa ja/tai valvoa värikontrastiin perustuvia tunkeumaväritarkastuksia.] [(f) Ellei kohdasta (i) muuta johdu, JAR- 145:n mukaisesti hyväksytyllä huoltoorganisaatiolla, joka huoltaa suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan vähintään 5700 kg:n suuruisia ilma-aluksia, on oltava:] [(1) Linjahuoltoa varten huoltotodisteen antajat, joilla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen sekä kohdan JAR ja JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys. Lisäksi :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi käyttää tiettyihin huoltotehtäviin koulutettuja huoltotodisteen antajia, joilla on kohdan JAR sekä JAR-66:n luokan A mukainen pätevyys, pienten huolto-ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden ja yksinkertaisten viankorjausten suorittamiseen. Luokan A huoltotodisteen antajien tukena on silti oltava JAR-66:n luokkien B1 ja B2 huoltotodisteen antajia, mutta näiden ei aina tarvitse olla läsnä linjahuoltopaikalla pienten huolto-ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden ja yksinkertaisten viankorjausten aikana.] [(2) Korjaamohuoltoa varten huoltotodisteen antajat, joilla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen sekä kohdan JAR ja JAR-66:n luokan C mukainen pätevyys. Lisäksi :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava luokan C huoltotodisteen antajien tukena henkilöstöä, jolla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilmaalukseen sekä kohtien JAR (b) ja (e) ja JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on pidettävä rekisteriä tällaisesta tukihenkilöstöstä, jolla on JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys.] [(g) Varattu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle kg:n suuruisten ilma-alusten huoltotodisteen antajia koskeville vaatimuksille. Siihen asti, kunnes JAR- 66:ssa määritellään vaatimukset sellaisten ilma-alusten huoltotodisteen antajille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5700 kg, on noudatettava sen JAA:n täysjäsenviranomaisen voimassa olevia ilmailumääräyksiä, joka on myöntänyt -hyväksynnän tai jolta sitä on haettu.] [(h) Varattu ilma-alusten osien ja laitteiden huoltotodisteen antajia koskeville vaatimuksille. Siihen asti, kunnes JAR-66:ssa määritellään vaatimukset ilma-alusten osien ja laitteiden huoltotodisteen antajille, on noudatettava sen JAA:n täysjäsenviranomaisen voimassa olevia ilmailumääräyksiä, joka on myöntänyt -hyväksynnän tai jolta sitä on haettu.] [(i) Kohdan (f) määräyksistä huolimatta :n mukaisesti hyväksytty huoltoorganisaatio voi seuraavissa tapauksissa käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on tässä kohdassa määritelty pätevyys, mikäli kutakin erityistapausta koskevat ehdot täyttyvät:] [(1) JAA:n täysjäsenviranomaiselta toimiluvan saanut -huolto-organisaatio, joka sijaitsee JAA-valtioiden tai JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella, voi käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on organisaation sijaintivaltion kansallisten ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Tällöin JAA:n täysjäsenviranomaiselle ja JAA:n huolto-osastolle (Maintenance Division) on kuitenkin osoitettava, että nämä määräykset takaavat JAR-66:ta vastaavan pätevyystason. Vastaavuuden var

17 OSA 1 mistamiseksi on täytettävä JAA:n julkaisemat lisäehdot, jos sellaisia on määritelty.] [(2) Varattu JAA-valtioiden ulkopuolella sijaitseville -huolto-organisaatioille, jotka JAA:n täysjäsenviranomaiset ovat hyväksyneet kohdan JAR (c) mukaisesti.] [(3) Kun toinen organisaatio suorittaa rajoitettuja linjahuoltoja JAA:n täysjäsenviranomaiselta toimiluvan saaneen - huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena sellaisessa toimipaikassa, joka sijaitsee JAA-valtioiden tai JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella, organisaatio voi käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on toimipaikan sijaintivaltion kansallisten ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Tällöin JAA:n täysjäsenviranomaiselle ja JAA:n huolto-osastolle (Maintenance Division) on kuitenkin osoitettava, että nämä määräykset takaavat JAR-66:ta vastaavan pätevyystason. Vastaavuuden varmistamiseksi on täytettävä JAA:n julkaisemat lisäehdot, jos sellaisia on määritelty.] [(4) Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpiteitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa vaaditut toimenpiteet, :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle ja/tai lentomekaanikolle rajoitetun -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen. Tällöin organisaation on kuitenkin oltava vakuuttunut siitä, että ilmaaluksen päällikkö tai lentomekaanikko on saanut riittävän käytännön koulutuksen sen varmistamiseksi, että hän pystyy suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.] [(5) Jos ilma-alus on odottamatta joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole :n mukaisesti toimiluvan saanutta tai hyväksyttyä huolto-organisaatiota, se JAR- 145-huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, voi antaa kertakäyttöisen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen. Valtuutettavalla henkilöllä on oltava vähintään 5 vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva ICAOn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen. - huolto-organisaation on hankittava ja säilytettävä todisteet kokemuksesta ja lupakirjasta. Tällaisista tapauksista on ilmoitettava JAA:n täysjäsenviranomaiselle 7 päivän kuluessa siitä, kun huoltotodisteen antamisvaltuutus on myönnetty. JAA:n täysjäsenviranomainen vaatii, että kaikki tällä tavoin suoritetut mahdollisesti lentoturvallisuuteen vaikuttavat huoltotoimenpiteet tarkistaa se :n mukaisesti toimiluvan saanut tai hyväksytty huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista. Tässä kohdassa odottamatta tarkoittaa sitä, ettei lentotoiminnan harjoittaja ole voinut kohtuudella ennakoida ilma-aluksen jäämistä kyseiseen paikkaan, koska vika oli odottamaton ja liittyi siihen asti toimintavarmaan järjestelmään.] [Muutos 2, ; muutos 3, ] JAR [Huoltotodisteen antajat] (Katso AMC ) [(a) Kohtien JAR (f) - (i) vaatimusten lisäksi :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava ennen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä tai uusimista, että huoltotodisteen antajat tuntevat huollettavat ilma-alukset ja/tai laitteet ja osat sekä niihin liittyvät organisaation menettelytavat riittävän hyvin. Huollettavilla ilma-aluksilla ja/tai laitteilla ja osilla tarkoitetaan niitä ilma-aluksia, laitteita ja osia, jotka mainitaan kyseisessä - huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.] [(b) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikilla huoltotodisteen antajilla on vähintään 6 kuukauden käytännön kokemus ilmaalusten huollosta jokaisen 2 vuoden jakson ajalta. Tässä kohdassa käytännön kokemuksella ilma-alusten huollosta tarkoitetaan sitä, että henkilö on työskennellyt ilma-alusten huoltoympäristössä ja käyttänyt - huoltotodisteen antamisvaltuutuksen mukaisia oikeuksia ja/tai suorittanut käytännön huoltotöitä jollekin ilma-alustyypin järjestelmälle, joka mainitaan kyseisessä - huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.] [(c) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki huoltotodisteen antajat saavat jokaisen 2 vuoden jakson aikana riittävän toistuvais

18 OSA 1 koulutuksen, jotta heillä on ajantasaiset tiedot käytettävästä tekniikasta, organisaation menettelytavoista ja inhimillisiin tekijöihin liittyvistä seikoista.] [(d) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on laadittava huoltotodisteen antajien toistuvaiskoulutusohjelma ja menetelmät, joilla varmistetaan, että JAR :n soveltuvien alakohtien vaatimukset täyttyvät -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä varten. Lisäksi on tarvittaessa laadittava menetelmä, jolla varmistetaan JAR-66:n vaatimusten täyttyminen.] [(e) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on arvioitava kaikkien huoltotodisteen antajiksi pyrkivien pätevyys, kelpoisuus ja kyky aiottujen tehtäviensä suorittamiseen ennen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä tai uusimista, lukuun ottamatta alakohdassa JAR (i)(5) tarkoitettua kertakäyttöistä valtuutusta. Arviointiin on käytettävä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävää menetelmää.] [(f) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on myönnettävä JAR- 145-huoltotodisteen antamisvaltuutus, jossa määritellään selvästi valtuutuksen laajuus ja rajoitukset, niille henkilöille, jotka se nimittää huoltotodisteen antajiksi organisaation puolesta. Ennen valtuutuksen myöntämistä organisaation on varmistettava, että henkilöt täyttävät kohtien (a), (c) ja (e) sekä tarvittaessa (b) vaatimukset. -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen voimassaolo edellyttää, että kohtien (a) ja (c) sekä tarvittaessa (b) vaatimukset täyttyvät jatkuvasti.] [(g) Laatujärjestelmästä vastaava johtaja tai henkilö vastaa myös -huoltotodisteen antamisvaltuutusten myöntämisestä :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation puolesta. Tämä johtaja tai henkilö voi nimittää muita henkilöitä huolehtimaan käytännössä valtuutusten myöntämisestä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävän menettelyn mukaisesti.] [(h)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on pidettävä kaikista huoltotodisteen antajista henkilörekisteriä, jossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot [mahdollisista JAR-66:n mukaisista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjoista, suoritetusta koulutuksesta ja -huoltotodisteen antamisvaltuutusten laajuudesta. Rekisteriin on merkittävä myös ne henkilöt, joille on myönnetty rajoitettu tai kertakäyttöinen JAR- 145-huoltotodisteen antamisvaltuutus.] [(i)] Huoltotodisteen antajille on annettava [jäljennökset omista -huoltotodisteen antamisvaltuutuksistaan. Jäljennös voi olla paperilla tai sähköisessä muodossa.] [(j) Huoltotodisteen antajien on pystyttävä esittämään -huoltotodisteen antamisvaltuutuksensa toimivaltaiselle henkilölle kohtuullisessa ajassa.] [, ] JAR Varusteet, työkalut ja materiaalit (Katso AMC ) (a) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava toimiluvan mukaisen työn tekemiseen tarvittavat varusteet, työkalut ja materiaalit. (b) Työkalut, varusteet ja erityisesti koestuslaitteet on tarpeen mukaan tarkastettava ja kalibroitava JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttäviin normeihin riittävän usein niiden toimintakunnon ja tarkkuuden varmistamiseksi. :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation on pidettävä kirjaa kalibroinneista ja niissä noudatetuista normeista. JAR [Huolto]tiedot (Katso AMC ) (a) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava ajan tasalla olevat tarvittavat [huolto]tiedot, ja sen on käytettävä niitä suorittaessaan huoltoja, muutostöitä ja korjauksia. Tarvittavilla tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka koskevat :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation kelpuutuslistassa ja siihen liittyvässä huoltovalmiusluettelossa mainittuja ilma-aluksia, laitteita, osia tai huoltotehtäviä. (b) :ssä tarkoitettuja tarvittavia [huolto]tietoja ovat:

19 OSA 1 (1) JAA:n tai JAA:n täysjäsenviranomaisen julkaisemat tarvittavat vaatimukset, menetelmät, lentokelpoisuusmääräykset, toimintamääräykset ja tiedotteet. (2) JAA:n ulkopuolisen viranomaisen tai sellaisen viranomaisen, joka ei ole JAA:n täysjäsen, julkaisemat tarvittavat lentokelpoisuusmääräykset, jos tällainen viranomainen on ensimmäisen tyyppihyväksymistodistuksen myöntäjä. (3) Muut tarvittavat tiedot, kuten huolto- ja korjauskäsikirjat, jotka jokin organisaatio on julkaissut JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymänä. Tällainen organisaatio voi olla tyyppihyväksymistodistuksen tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltija tai muu organisaatio, jonka edellä tarkoitettu viranomainen on hyväksynyt julkaisevan näitä tietoja. (4) Ellei JAA:n täysjäsenviranomainen toisin määrää, tarvittavat tiedot, kuten huoltoja korjauskäsikirjat, jotka jokin organisaatio on julkaissut sellaisen viranomaisen hyväksymänä tai valtuuttamana, joka ei kuulu JAA:han tai ole JAA:n täysjäsen, jos tällainen viranomainen on ensimmäisen tyyppihyväksymistodistuksen myöntäjä. (5) Minkä tahansa viranomaisen, laitoksen tai organisaation julkaisemat tarvittavat ohjeet, kuten yleiset huoltomenetelmät, jotka JAA:n täysjäsenviranomainen on tunnustanut hyviksi huoltomenetelmiksi. (6) Kohdan (c) mukaisesti julkaistut tarvittavat tiedot. (c) :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa tehdä muutoksia huoltoohjeisiin vain huolto-organisaation käsikirjassa määrätyn menettelyn mukaisesti ja jos voidaan osoittaa, että muutetuilla huolto-ohjeilla saavutetaan sama tai parempi huollon taso. Huolto-ohjeiden muuttamisesta on ilmoitettava tyyppihyväksymistodistuksen haltijalle. Tässä kohdassa huolto-ohjeilla tarkoitetaan ohjeita siitä, miten tietty huoltotehtävä suoritetaan. Kohta ei anna :n mukaisesti hyväksytylle huolto-organisaatiolle oikeutta korjausten ja muutostöiden tekniseen suunnitteluun. [(d) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava JAR-21:n luvussa M vaadittu hyväksyntä, jotta se saa luokitella korjaustöitä pieniksi tai suuriksi ja hyväksyä pienten korjausten suunnittelutietoja. Edellä tarkoitettua hyväksyntää ei tarvitse olla sellaisella :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla, joka suorittaa korjauksia vain hyväksytyn tyyppihyväksymistodistuksen haltijan julkaisemien tai muiden JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymien korjaustietojen mukaisesti. Riippumatta siitä, onko :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla tässä kohdassa vaadittu hyväksyntä, organisaation on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että vaurioiden arvioinnissa toimitaan asianmukaisesti ja käytetään vain hyväksyttyjä korjaustietoja.] [(e) Ellei alakohdasta (e)(1) muuta johdu, :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation on käytettävä yhteistä työkorttitai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b), (c) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai -lomakkeille tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin. Työkortit ja - lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään 24 tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä.] [(1) Jos :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio antaa huoltopalvelua sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka vaatii oman työkortti- tai työlomakejärjestelmänsä käyttöä, voidaan käyttää lentotoiminnan harjoittajan työkortti- tai työlomakejärjestelmää. Tällöin :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on kuitenkin laadittava menetelmä, jolla varmistetaan, että lentotoiminnan harjoittajan työkortit tai - lomakkeet täytetään oikein.] [(f)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki tarvittavat [huolto]tiedot ovat helposti saatavilla silloin, kun huoltohenkilöstö niitä tarvitsee. [(g)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että sen ylläpitämät [huolto]tiedot pidetään ajan

20 OSA 1 tasalla. Lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan ylläpitämien ja toimittamien [huolto]tietojen osalta -organisaation on osoitettava, että lentotoiminnan harjoittajalta tai asiakkaalta on joko saatu kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kyseessä olevat [huolto]tiedot ovat ajan tasalla, tai työtilauksissa on määritelty käytettävien [huolto]tietojen muutostilanne, tai että organisaatio on lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan [huolto]tietojen muutosluettelossa. [, ] JAR Huollon todistaminen (Katso AMC ) (a) [Ellei kohdista (d), (e) ja (f) muuta johdu,] asianmukaisesti valtuutettujen huoltotodisteen antajien on :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation puolesta annettava huoltotodiste heidän varmistuttuaan siitä, että :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio on tehnyt ilma-alukselle tai sen laitteelle tai osalle kaikki [asiakkaan vaatimat] huoltotoimenpiteet JAR :n mukaisessa huolto-organisaation käsikirjassa määrätyin menetelmin, [ottaen huomioon kohdassa JAR tarkoitettujen huoltotietojen saatavuuden ja käytön]. HUOM: Kun ilma-aluksen laite tai osa on huollettu ilmaaluksesta irrotettuna, sille on annettava varsinaisen huoltotodisteen lisäksi toinen, asennusta koskeva huoltotodiste silloin, kun laite tai osa asennetaan ilma-alukseen. (b) Huoltotodisteeseen on merkittävä perustiedot tehdystä huollosta, päivämäärä, jolloin huolto valmistui, :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation ja huoltotodisteen antajan tunnistustiedot sekä toimiluvan ja lupakirjan tai -todistuksen numero. (c) [Käytettyjen] ilma-aluksen laitteiden ja osien huoltotodisteet, jotka on antanut JAR- 145-hyväksyntää vailla oleva huoltoorganisaatio ennen alakohdassa JAR (a)(3) tai (5) mainittua päivämäärää, ovat voimassa saakka. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on laitetta tai osaa ilma-alukseen asennettaessa kuitenkin varmistuttava siitä, että kyseiseen laitteeseen tai osaan on tehty kaikki sitä koskevat muutostyöt ja lentokelpoisuusmääräysten edellyttämät työt. [(d) Kohdan (a) määräyksistä huolimatta silloin, kun ilma-alusta huoltamaan hyväksytty -huolto-organisaatio ei pysty suorittamaan kaikkia asiakkaan (ilma-aluksen käyttäjän) vaatimia huoltotoimenpiteitä ilmaaluksen käyttäjän rajoitusten mukaisesti, tästä on tehtävä merkintä ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen todisteen antamista.] [(e) Kohdan (a) määräyksistä huolimatta silloin, kun ilma-alus on jouduttu jättämään muuhun paikkaan kuin pääasialliseen linjatai korjaamohuoltopaikkaan siitä syystä, että asianmukaisella huoltotodisteella varustettua osaa tai laitetta ei ollut saatavilla, ilmaalukseen saa tilapäisesti asentaa sellaisen osan tai laitteen, jolla ei ole asianmukaista huoltotodistetta. Tällainen osa tai laite saa olla asennettuna ilma-alukseen vain siihen asti, kunnes ilma-alus ensimmäisen kerran palaa pääasialliseen linja- tai korjaamohuoltopaikkaan, kuitenkin enintään 30 lentotunnin ajan. Osan tai laitteen asennukseen on saatava lentotoiminnan harjoittajan suostumus. Osassa tai laitteessa on lisäksi oltava asianmukainen lentokelpoisuusmerkintä, ja sen on oltava muutoin kaikkien JAR-OPS 1:n tai 3:n luvun M ja :n vaatimusten mukainen. Tällainen osa tai laite on poistettava ilmaaluksesta määräaikaan mennessä, ellei sillä välin ole saatu asianmukaista huoltotodistetta.] [(f) Kohtien (a), (c), (d) ja (e) määräyksistä huolimatta huoltotodistetta ei saa antaa silloin, kun :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation tiedossa on jokin puute, joka saattaisi vaarantaa lentoturvallisuutta.] [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Huoltokirjanpito (Katso AMC & IEM ) (a) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on kirjattava kaikki työn yksityiskohdat JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävällä tavalla. (b) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on annettava ilma-aluksen käyttäjälle jäljennös jokaisesta huoltotodisteesta sekä kaikista korjauksissa ja muutostöissä käytetyistä erityisistä hyväksytyistä [korjaus- ja muutos]tiedoista

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET 14.11.2007 Sivu 1/18 SOTILASILMAILUN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET Määräyksen antamisen perusta: Ilmailulaki 1242/2005 Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta 1243/2005 Voimassaoloaika: toistaiseksi Korvaa:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Valtuutettu huoltohenkilöstö 3. huhtikuuta 1998 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytty huoltohenkilöstön koulutus ja kokeet 3. huhtikuuta 1998 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009 EASA Part M huolto-ohjelmat Nummela 28.-29.11.2009 Huolto-ohjelmavaatimus perustuu EU-asetukseen KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden,

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2002 Joint Aviation

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2003 Joint Aviation

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 3 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T13-4 1.3.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ANSIOLENTOYRITYKSEN HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJAN (HKK)

Lisätiedot

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. elokuuta 2005 Joint Aviation

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Part M Mistä tähän tultu?

Part M Mistä tähän tultu? Part M Mistä tähän tultu? 2/10/10 Aki Suokas Kauan sitten Suomi liittyi FAR-25 EU:hun FAR-25 JAR-25 (-75) Eurooppalaiset lentokonefirmat yhdistyivät ja Airbus syntyi (1987). EASA perustettiin (2003) Määräyksiä

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o.../.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

05.05.2010 SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

05.05.2010 SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE

VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lt-019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 19.12.2014 VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN TYYPPIVASTUUORGANISAATIOLLE Tässä

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi)

Palonilmaisulaitteita suunnittelevan, asentavan ja/tai huoltavan liikkeen hyväksyminen. FK 2009-12 (fi) hyväksyminen FK 2009-12 (fi) 1/6 hyväksyminen 1. TARKOITUS... 2 2. MENETTELY... 2 3. VAATIMUKSET... 2 3.1 Suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet...3 3.2 Vastuu suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta...3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset 1 (12) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 31 ottaen huomioon kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot