Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities

2 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT Kohta Sivu ALKUSANAT A-1 SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO TL-1 JOHDANTO J-1 OSA 1 - VAATIMUKSET Yleistä ja julkaisuasu JAR Yleistä 1-1 JAR Voimaantulo 1-1 JAR Määritelmät 1-2 JAR Soveltaminen 1-3 JAR Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen 1-3 JAR Toimiluvan laajuus 1-4 JAR Tiloja koskevat vaatimukset 1-4 JAR Henkilöstövaatimukset 1-4 JAR [Huoltotodisteen antajat] 1-6 JAR Varusteet, työkalut ja materiaalit 1-7 JAR [Huolto]tiedot 1-7 JAR Huollon todistaminen 1-9 JAR Huoltokirjanpito 1-9 JAR Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista 1-10 JAR Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 1-10 JAR Huolto-organisaation käsikirja 1-11 JAR Hyväksytyn huolto-organisaation oikeudet 1-11 JAR Hyväksytyn huolto-organisaation toiminnan rajoitukset 1-12 JAR Hyväksytyssä huolto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset 1-12 JAR Toimiluvan voimassaolo 1-12 JAR Vastaava turvallisuustaso 1-13 JAR toimiluvan peruuttaminen, toiminnan rajoittaminen tai väliaikainen kieltäminen sekä toimiluvan uusimisesta kieltäytyminen S-1

3 OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI SEKÄ TULKINNAT JA SELITYKSET (AMC & IEM) Kohta Sivu Yleistä ja julkaisuasu AMC Yleistä 2-1 [IEM Yleistä] 2-1 IEM Voimaantulo 2-1 IEM Määritelmät 2-2 IEM (b) Soveltaminen 2-2 AMC (c) Soveltaminen 2-3 IEM (c) Soveltaminen 2-3 AMC (a) Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen 2-4 IEM Toimiluvan laajuus 2-4 AMC (a) Tiloja koskevat vaatimukset 2-4 AMC (b) Tiloja koskevat vaatimukset 2-4 AMC (c) Tiloja koskevat vaatimukset 2-5 AMC (d) Tiloja koskevat vaatimukset 2-5 AMC (a) Henkilöstövaatimukset 2-6 [AMC (b) Henkilöstövaatimukset] 2-7 AMC (c) Henkilöstövaatimukset 2-7 AMC (d) Henkilöstövaatimukset 2-8 [AMC (e) Henkilöstövaatimukset] 2-9 [AMC (f)(1) Henkilöstövaatimukset] 2-10 [AMC (f)(2) Henkilöstövaatimukset] 2-10 AMC (a) Huoltotodisteen antajat 2-11 [AMC (c) Huoltotodisteen antajat] 2-11 [AMC (d) Huoltotodisteen antajat] 2-12 [AMC (e) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (f) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (h) Huoltotodisteen antajat] 2-13 [AMC (j) Huoltotodisteen antajat] 2-14 AMC (a) Varusteet, työkalut ja materiaalit 2-14 AMC (b) Varusteet, työkalut ja materiaalit 2-15 AMC (b) [Huolto]tiedot 2-15 AMC (c) [Huolto]tiedot 2-16 [AMC (d) Huoltotiedot] 2-16 [AMC (e) Huoltotiedot] 2-17 AMC (f) & (g) Huoltotiedot 2-17 AMC (a) Huollon todistaminen 2-18 AMC (b) Huollon todistaminen 2-18 [AMC (c) Huollon todistaminen] 2-19 [AMC (d) Huollon todistaminen] 2-19 [AMC (e) Huollon todistaminen] 2-20 [AMC (f) Huollon todistaminen] 2-20 IEM (a) Huoltokirjanpito 2-20 IEM (b) Huoltokirjanpito 2-21 AMC (c) Huoltokirjanpito 2-21 IEM (a) Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista 2-21 [IEM (a) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä] 2-22 AMC (b) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 2-22 AMC (c)(1) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä 2-23 [AMC (c)(2) Huoltotoiminnan menetelmät ja laatujärjestelmä] 2-24 IEM (a) Huolto-organisaation käsikirja S-2

4 IEM Hyväksytyn huolto-organisaation toiminnan rajoitukset 2-27 IEM Hyväksytyssä huolto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset 2-27 IEM (a) Vastaava turvallisuustaso 2-27 IEM toimiluvan peruuttaminen, toiminnan rajoittaminen tai väliaikainen kieltäminen sekä toimiluvan uusimisesta kieltäytyminen 2-27 LIITTEET: 1. ORGANISAATIOIDEN HYVÄKSYNTÄLUOKAT JA KELPUUTUSJÄRJESTELMÄ 2-Liite HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJA 2-Liite YHTEISEUROOPPALAINEN HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS (JAA FORM ONE) 2-Liite ESIMERKKEJÄ :N MUKAISISTA ORGANISAATIORAKENTEISTA 2-Liite ESIMERKKI LAATUAUDITOINTISUUNNITELMASTA 2-Liite ALIHANKINTA 2-Liite JAA:N TÄYSJÄSENVIRANOMAISET 2-Liite JAR-FAR-VERTAILUTIETOJA 2-Liite S-3

5 ALKUSANAT 1 Eräiden Euroopan maiden ilmailuviranomaiset ovat sopineet yhteisistä, kattavista ja yksityiskohtaisista ilmailuvaatimuksista, joita kutsutaan nimellä Joint Aviation Requirements (JAR). Niiden tarkoituksena on vähentää yhteishankkeisiin liittyviä tyyppihyväksyntäongelmia, helpottaa ilmailutuotteiden vientiä ja tuontia sekä tehdä eri valtiossa suoritetun huollon hyväksyminen helpommaksi toisen Euroopan valtion ilmailuviranomaiselle. 2 Yhteistyöhön osallistuvien valtioiden siviili-ilmailuviranomaiset hyväksyvät JAR:n sellaisiksi vaatimuksiksi, joiden perusteella näiden valtioiden kansallisten lentokelpoisuusvaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa. 3 Hyväksyttyjä huolto-organisaatioita koskeva JAR () vastaa muodoltaan ja soveltuvin osin sisällöltään Yhdysvaltain siviili-ilmailuviranomaisen vaatimuksia FAR Parts 43 ja 145. Liitteessä 8 on tietoja siitä, mikä :n kohta sisältää vastaavan FAR Parts 43/145:n kohdan tarkoituksen ja päinvastoin. 4 on julkaistu ilman kansallisia varaumia, eikä sen vuoksi monessa kohdassa sisällä kaikkia eräiden ilmailuviranomaisten ja alan järjestöjen toivomia yksityiskohtaisia ohjeita vaatimusten täyttämisestä. :n laatijat kuitenkin sopivat, että vaatimuksia sovelletaan ensin käytäntöön ja näin saatu kokemus otetaan huomioon myöhemmissä muutoksissa. JAA:han kuuluvat ilmailuviranomaiset ovat valmiita kokemusten perusteella piankin muuttamaan näitä vaatimuksia. 5 Uudet -vaatimukset valmistellaan ja kohdassa 4 tarkoitetut muutokset toteutetaan sovittujen muutosmenettelyjen mukaisesti. Nämä menettelyt ovat pääpiirteiltään sellaiset, että minkä tahansa yhteistyöhön osallistuvan valtion siviili-ilmailuviranomainen ja mikä tahansa Joint Steering Assemblyssä edustettuna oleva järjestö voi ehdottaa muutoksia :een. 6 Ilmailuviranomaiset ovat sopineet, etteivät ne yksipuolisesti ryhdy muuttamaan kansallisia vaatimuksiaan ilman, että ne ovat ensin ehdottaneet :n muuttamista sovitun menettelyn mukaisesti. [7 :n tekstiin tehdyt muutokset julkaistaan vaihdettavina sivuina. Sivuilla mainitaan voimaantulopäivä, jonka jälkeen nämä vaatimukset ovat samanarvoisia kuin :n muut vaatimukset ja niitä myös sovelletaan samoin.] 8 Uusi, muutettu ja korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein. 9 Jäljempänä tässä JAR:ssa viitataan JAA:n täysjäsenviranomaisiin. Tällä halutaan korostaa sitä, että vaikka kaikki siviili-ilmailuviranomaiset hyväksyvät yhteisten JAR-vaatimusten periaatteen jne., vain JAA:n täysjäsenviranomaiset ovat sopineet todistusten, lupakirjojen ja toimilupien vastavuoroisesta tunnustamisesta auditointien perusteella. Mikään ei kuitenkaan estä JAA:n jäsenehdokkaana olevaa viranomaista myöntämästä JAR:n mukaista todistusta, lupakirjaa tai toimilupaa, vaikka JAA:n täysjäsenviranomaisilla ei ole velvollisuutta sen vastavuoroiseen tunnustamiseen. [10 Muutetun kohdan jälkeen on hakasulkeisiin merkitty ne muutosjulkaisut, joilla kyseistä kohtaa on muutettu. Nämä merkinnät eivät ole varsinaista vaatimustekstiä. 11 JAA tekee lausuntokierroksella (NPA) saaduista vastauksista ja kommenteista yhteenvedot (Comment/Response Documents), jotka julkaistaan JAA:n Internet-sivuilla (www.jaa.nl). Yksittäisistä yhteenvedoista voi myös pyytää kopioita JAA:n pääkonttorista (Central JAA).] A-1

6 YHTEISEUROOPPALAISET ILMAILUVAATIMUKSET SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT MUUTOS 4, JULKAISTU Seuraavat suomennetut :n sivut ovat tällä hetkellä voimassa: Sivu Päiväys Kansilehti Muutos 4, S-1 - S-3, A-1, SL-1 Muutos 4, SL-2 Muutos 4, J-1, J-2, J-3 Muutos 4, , Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muutos 4, Muutos 4, Muutos 4, TL-1 Muutos 4

7 2-20 Muutos 4, , , , , , , , Liite 1-1, Liite 1-2, Liite 1-3, Liite 1-4, Liite 2-1, Liite 2-2, Liite 2-3, Liite 2-4, Liite 3-1 Muutos 4, Liite 3-2 Muutos 4, Liite 3-3 Muutos 4, Liite 3-4 Muutos 4, Liite 3-5 Muutos 4, Liite 3-6 Muutos 4, Liite 3-7 Muutos 4, Liite 4-1, Liite 4-2, Liite 5-1, Liite 5-2, Liite 6-1, Liite 6-2, Liite 6-3, Liite 7-1, Liite 8-1, Liite 8-2, TL-2 Muutos 4

8 JOHDANTO Tämä julkaistiin 30. heinäkuuta 1991 ja tuli voimaan 1. tammikuuta Johdanto on tarkoitettu yhteenvedoksi kunkin :n uuden laitoksen sisältämistä tärkeimmistä muutoksista. Julkaistu 30. heinäkuuta 1991 Uudet, kaupalliseen lentoliikenteeseen käytettävien ilma-alusten huolto-organisaatioita koskevat vaatimukset, voimaantulopäivä 1. tammikuuta 1992 Muutos 145/92/1 (NPA 145-1) 1. tammikuuta 1992 JAR 145.1:n voimaantulopäivä muutettiin päivämääräksi 1. tammikuuta 1994 ja julkaistiin uusi JAR (c), jonka perusteella muun kuin -organisaation ennen 1. tammikuuta 1994 huoltamia ilma-alusten osia ja laitteita saa asentaa ilma-aluksiin milloin tahansa ennen 1. tammikuuta Muutos 145/94/1 (NPA 145-2) 10. maaliskuuta 1994 JAR 145.1:stä jätettiin pois viittaus liikenne (matkustaja)- ja liikenne (rahti)- lentokelpoisuustodistuksiin. JAR 145.5:een lisättiin organisaation määritelmä. Lisättiin uudet kohdat JAR (d), (e) ja (f), joiden perusteella huoltoa voidaan harjoittaa kansainvälisten huoltosopimusten mukaan. JAR (c):tä muutettiin niin, että linjahuolto sallitaan missä paikassa tahansa. Tähän muutokseen sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 145/94/2 (NPA 145-3) 29. huhtikuuta 1994 Uudella luvulla JAR muutettiin JAR 145.1:n voimaantulopäivä päivämääriksi 30. kesäkuuta 1994, 30. syyskuuta 1994 ja 31. joulukuuta 1994 sen mukaan, minkälainen huoltotoiminta on kyseessä. JAR (c):tä, joka käsittelee osien ja laitteiden huoltoa ennen JAR 145.1:n voimaantulopäiviä, muutettiin niin, että se on sopusoinnussa uuden JAR 145.3:n kanssa. Tähän muutokseen sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 1 (sisältää NPA 145-4:n) 4. elokuuta 1995 Muutoksella 1 sisällytettiin :een muutokset 145/92/1, 145/94/1, 145/94/2 ja NPA Muutokseen 1 sisältyivät seuraavat NPA 145-4:n kohdat: Yhteiset ohjeet (ACJ) korvattiin hyväksyttävillä menetelmillä, joilla vaatimukset voidaan täyttää (AMC) ja tulkinnoilla ja selityksillä (IEM). Osan 2 liitettä 1 muutettiin niin, että se sisältää tietoja :n kelpuutuksista, ja lisättiin uusi luokka C20 rakenneosille J-1

9 Uudessa luvussa IEM (a)(9) ja (10) on esimerkki vastuullisen johtajan antamasta vakuutuksesta ja muistutus siitä, että vastuullisen johtajan vaihtuessa vakuutus on allekirjoitettava uudestaan. Luvun 2 liitettä 3 muutettiin siten, että se sisältää kolmannen version JAA Form One -lomakkeesta. Siten lomakkeesta tuli yhdenmukainen FAA Form lomakkeen kanssa ja siihen liittyviä Jaa Form One -lomakkeen käyttö- ja täyttöohjeita muutettiin vastaavasti. Uusi huoltokäsite, uudelleen pinnoitettu (retreaded), otettiin myös käyttöön ilma-alusten renkaille. Kohtia JAR (f) ja IEM (f), jotka käsittelevät mahdollisuutta tehdä töitä kansainvälisen huoltosopimuksen mukaisesti ennen itse sopimuksen allekirjoitusta, muutettiin siten, että alkuperäinen tarkoitus ymmärrettäisiin paremmin. Tärkein parannus tekstiin on, että ilmaistaan selvästi, että JAA:n on hyväksyttävä kaikki ehdotetut kansainväliset huoltosopimukset ennen kuin muut JAAviranomaiset tunnustavat ne. Muutokseen 1 sisältyi myös muita vähäisiä muutoksia. Näiden muutosten voimaantulopäivä on sama kuin muutetun laitoksen 1 voimaantulopäivä, lukuun ottamatta uudistettua JAA Form 1-lomaketta, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta Sitä saa kuitenkin haluttaessa käyttää jo ennen kyseistä päivää. Muutos 2 (sisältää NPA 145-5:n ja NPA 145-6:n) 10. heinäkuuta 1998 Muutoksella 2 yhdistettiin :een muutos 1, NPA ja NPA Muutokseen 2 sisältyvät seuraavat NPA 145-5:n ja NPA 145-6:n kohdat: NPA 145-5: Tällä muutoksella otettiin huomioon Euroopan komission näkemys siitä, että JAR- 145:ssä ei pitäisi suoraan viitata kansainvälisiin huoltosopimuksiin. Sen vuoksi poistettiin kohdat JAR (d), (e) ja (f) ja muutettiin kohtaa JAR (c) niin, että ulkomaiset hyväksynnät voidaan tunnustaa, jos niiden voidaan osoittaa vastaavan :n vaatimuksia. NPA 145-6: Aiheutti huomattavia muutoksia :een. Tärkeimpiä olivat alihankintaa koskevat normit ja rajoitukset (JAR 145.1(e) ja osan 2 liite 6), yksityiskohtaisemmat määräykset laatujärjestelmistä etenkin pienille -organisaatioille (JAR (b) ja osan 2 liite 5), yksityiskohtaisemmat määräykset hyväksytyistä tiedoista (JAR ), yksityiskohtaisemmat määräykset jatkokoulutuksesta (AMC (d)), uusi kohta JAR , joka koskee -hyväksyntätodistusten peruuttamista, sekä sen selventäminen, mitä organisaatiolla tarkoitetaan kohdassa JAR Muutokseen 2 sisältyy myös muita vähäisiä muutoksia. Kolme muuta NPA 145-6:ssä ehdotettua merkittävää muutosta jätettiin pois lopullisesta laitoksesta lausuntokierroksella (Notice of Proposed Amendment) saatujen kommenttien vuoksi. Ehdotukset koskivat vähäisten korjausten ja muutostöiden suunnittelua, normeja, joiden mukaan - huolto-organisaatio voisi valmistaa pieniä osia korjaus- ja muutostyöohjelmien yhteydessä sekä ainetta rikkomattomia tarkastuksia tekevän henkilöstön pätevyysvaatimuksia. Nämä muutosehdotukset otetaan mahdollisimman pian uudelleen käsiteltäviksi, koska monet -huolto-organisaatiot toimivat niiden mukaisesti ilman turvallisuusriskejä ja haluaisivat, että nämä asiat ratkaistaisiin Euroopan laajuisesti. [sisältää muutokset 145/99/1 (NPA 145-7) ja NPA-8] 1. huhtikuuta 2001 Muutoksella 3 yhdistettiin :een muutos 2, muutos 145/99/1 (NPA 145-7) ja NPA-8. Muutos 145/99/1 (NPA 145-7): Tällä muutoksella lisättiin kohtaan JAR (d) vaatimus siitä, että 5700 kg tai enemmän painavia ilma-aluksia huoltavien organisaatioiden on noudatettava JAR-66:ta. Lisäksi muutoksella sallittiin kohdassa JAR (g) tiettyjä poikkeuksia JAR-66:n täydellisen nou J-2

10 dattamisen vaatimuksesta. Muutetulla kohdalla JAR ja uudella AMC (d)(1):llä annettiin yksityiskohtaisemmat ohjeet -huoltotodisteen antamisvaltuutusta koskevista menettelyistä ja niistä tehtävistä, joita JAR-66:n luokan A huoltotodisteen antajat saavat suorittaa. NPA 145-8: Muutoksella parannettiin laatujärjestelmävaatimuksia ja työvoimatarpeen arviointia eri JAR/AMC-kohtien avulla, määriteltiin yhtenäinen pätevyysstandardi ainetta rikkomattomia kokeita ja tarkastuksia (NDT) tekevälle henkilöstölle kohdan JAR (e) muutoksella, annettiin - organisaatiolle mahdollisuus tulla hyväksytyksi JAR-21:n mukaisesti pienten korjaustöiden suunnittelua varten kohdan JAR (d) muutoksella, sekä sallittiin ilma-aluksella lentäminen osan tai laitteen vaihdon jälkeen tietyin ehdoin silloin, kun asianmukaista JAA Form One-lomaketta ei tilapäisesti ole saatavilla (uusi kohta JAR (e)). Muutokseen 3 sisältyy myös muita vähäisiä muutoksia. Muutos 4 (NPA ) Muutos sisältää: Muutoksia osan 2 liitteeseen 3, mm. yhteiseurooppalaiseen huolto- ja valmistustodistukseen (JAA Form One, issue 4) ja lomakkeen täyttöohjeisiin. Muutosten tarkoituksena on ollut yhtenäistää JAA:n, FAA:n ja Transport Canadan huoltotodistelomakkeita alan järjestöjen toivomusten mukaisesti. Muutos kohdan JAR määritelmään Ilma-aluksen laite tai osa, joka johtuu osan 2 liitteen 3 muutoksista. Pieniä muutoksia kohtiin AMC (a) ja (b) J-3 Muutos 4

11 OSA 1 OSA 1 - VAATIMUKSET 1 YLEISTÄ Tämä osa sisältää hyväksyttyjä huolto-organisaatioita koskevat vaatimukset. 2 JULKAISUASU [2.1 :n vaatimukset julkaistaan kaksipalstaisina irtolehtinä. Jokaisella sivulla on julkaisupäivä ja muutosnumero, jolla kyseistä sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen.] 2.2 Alaotsikot on kursivoitu. 2.3 Varsinaisiin vaatimuksiin kuulumaton selittävä teksti on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.4 Uusi, muutettu ja korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein. [2.5 Muutetun kohdan jälkeen on hakasulkeisiin merkitty ne muutosjulkaisut, joilla kyseistä kohtaa on muutettu. Nämä merkinnät eivät ole varsinaista vaatimustekstiä.]

12 OSA 1 JAR Yleistä (Katso AMC & IEM 145.1) moottorimoduulin täydellistä kunnostusta tai peruskorjausta. (a) Kaupalliseen ilmakuljetukseen käytettävällä ilma-aluksella ei saa lentää, ellei huoltoorganisaatio ole antanut huoltotodistetta kyseiselle ilma-alukselle tai siihen asennettavaksi tarkoitetulle laitteelle tai osalle tehdystä huollosta. (b) Kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävälle ilma-alukselle saa antaa huoltotodisteen vain sellainen organisaatio, jolla on JAR- 145:n mukainen toimilupa tai joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti. Ellei kohdassa (e) toisin mainita, tällaista ilma-alusta saa huoltaa ainoastaan organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa, joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti tai joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai hyväksytyn huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena. HUOM: -toimilupaa ei vaadita lentoa edeltävää tarkastusta varten. (c) Kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävään ilma-alukseen asennettavaksi tarkoitetulle laitteelle tai osalle saa antaa huoltotodisteen vain sellainen organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa tai joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti. Ellei kohdassa (e) toisin mainita, tällaista laitetta tai osaa saa huoltaa ainoastaan organisaatio, jolla on :n mukainen toimilupa, joka on hyväksytty JAR (c):ssä esitetyn vaihtoehdon mukaisesti tai joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai hyväksytyn huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena. (d) Huolto-organisaation toimilupa voidaan antaa ilma-aluksen laitteen tai osan, koko ilma-aluksen tai minkä tahansa näiden yhdistelmän huoltoja varten. (e) Organisaatio, joka toimii :n mukaisesti toimiluvan saaneen tai JAR (c):n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation laatujärjestelmän alaisena, saa suorittaa vain sen laajuisia huoltoja, jotka sallitaan kohdassa JAR (b) tarkoitetuissa menetelmissä. Se ei saa suorittaa ilmaaluksen korjaamohuoltoa eikä moottorin tai [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Voimaantulo (Katso IEM 145.3) (a) julkaistiin ensimmäisen kerran ja se tuli voimaan lukuun ottamatta JAR 145.1:tä, joka tuli voimaan seuraavan aikataulun mukaisesti. (1) Organisaatioiden, jotka tekevät korjaamohuoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg:n suuruisille lentokoneille ja ilmalaivoille, on täytettävä JAR 145.1(b):n vaatimukset jälkeen. (2) Organisaatioiden, jotka tekevät linjahuoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg:n suuruisille lentokoneille ja ilmalaivoille, on täytettävä JAR 145.1(b):n vaatimukset jälkeen. (3) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita moottoreille, on täytettävä JAR 145.1(c):n vaatimukset jälkeen. (4) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan 5700 kg:n suuruisille ja sitä pienemmille lentokoneille ja ilmalaivoille sekä kaikenkokoisille helikoptereille, on täytettävä JAR (b):n vaatimukset jälkeen. (5) Organisaatioiden, jotka tekevät huoltoja ja antavat huoltotodisteita ilmaaluksen laitteille ja osille (lukuun ottamatta kokonaisia moottoreita) ja APUlle sekä suorittavat huoltotoimintaan liittyviä erikoistöitä, on täytettävä JAR 145.1(c):n vaatimukset jälkeen. (b) JAA:n täysjäsenviranomainen voi myöntää -toimiluvan ennen kohdassa (a) mainittuja päivämääriä. (c) Sellaista ilma-alusta tai ilma-aluksen osaa, jonka huoltoja kohdan (a) aikataulu koskee, saa ennen mainittua päivää huoltaa :n mukaisesti hyväksytty huolto Muutos 4

13 OSA 1 organisaatio, tai sitä voidaan huoltaa ennen kohdassa (a) mainittua päivämäärää voimassa olleen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa näiden kummankin yhdistelmää. (d) JAR 145:n mukaisesti toimiluvan saaneiden tai hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden, jotka teettävät tai aikovat teettää huoltoja muulla organisaatiolla oman laatujärjestelmänsä alaisuudessa kohdan JAR 145.1(b) tai (c) mukaisesti, on noudatettava JAR 145.1(e):n rajoituksia jälkeen. (e) Organisaatioiden, jotka huoltavat tai aikovat huoltaa ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on kg tai enemmän, on noudatettava kohtia JAR (f) ja (i) soveltuvin osin jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa niitä osittain tai kokonaan jo ennen tätä päivämäärää. (f) Organisaatioiden on noudatettava kohtaa JAR sellaisena kuin se on muutettuna muutoksella 145/99/ jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa sitä osittain tai kokonaan jo ennen tätä päivämäärää. (g) Organisaatioiden on noudatettava JAR 145:n muutosta 3 seuraavassa esitetyn mukaisesti ja mainittujen päivämäärien jälkeen, mutta ne voivat päättää noudattaa sitä osittain tai kokonaan jo ennen mainittuja päivämääriä: (1) muutettu kohta JAR (e), jälkeen; (2) kaikki muut kohdat, joita on muutettu JAR 145:n muutoksella 3, jälkeen. HUOM: Kun olemassa olevaa kohtaa on muutettu, on tärkeää ymmärtää, että ennen muutosta voimassa ollutta tekstiä on edelleen noudatettava siihen päivään asti, jolloin muutettu teksti tulee voimaan, ellei organisaatio päätä noudattaa muutettua tekstiä jo ennen sen voimaantulopäivää. Sen vuoksi ennen muutosta voimassa ollut teksti olisi säilytettävä ainakin muutoksen voimaantulopäivään asti. [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Määritelmät (Katso IEM 145.5) :ssä sovelletaan seuraavia määritelmiä: Käänt.huom: Termit esitetään suomen kielen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. "Huolto" (Maintenance) tarkoittaa mitä tahansa seuraavista tai niiden yhdistelmää: ilmaaluksen tai ilma-aluksen laitteen tai osan peruskorjaus, korjaus, tarkastus, laitteen tai osan vaihto, muutos tai vian korjaus. Huolto-organisaation käsikirja (Maintenance Organisation Exposition) tarkoittaa asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka sisältävät sen aineiston, joka JAR :n mukaan vaaditaan osoittamaan, miten organisaatio täyttää JAR 145:n vaatimukset. "Huoltotiedot" (Maintenance data) tarkoittaa mitä tahansa tietoja, jotka ovat tarpeen ilmaaluksen tai sen osan pitämiseksi sellaisessa kunnossa, että ilma-aluksen lentokelpoisuus tai lentotoiminnallisen varusteen ja hätävarusteen toimivuus on varmistettu. "Huoltotodisteen antajat" (Certifying staff) tarkoittaa niitä henkilöitä, jotka hyväksytty huolto-organisaatio on JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymin menettelytavoin valtuuttanut antamaan huoltotodisteen ilmaaluksille, niiden laitteille tai osille. "Hyväksytty normi" (Approved standard) tarkoittaa JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymää valmistus-, suunnittelu-, huolto- tai laatunormia. "Ilma-alus" (Aircraft) tarkoittaa lentokonetta, helikopteria tai ilmalaivaa. "Ilma-aluksen laite tai osa" (Aircraft component) tarkoittaa mitä tahansa ilma-aluksen [asennuskokonaisuutta, laitetta tai osaa], mukaan lukien täydellinen voimalaite sekä lentotoiminnalliset varusteet ja hätävarusteet. "JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymä" (Approved by the JAA full member Authority) tarkoittaa JAA:n täysjäsenenä olevan viranomaisen suoraan hyväksymää tai tällaisen viranomaisen hyväksymän menetelmän mukaisesti hyväksyttyä. -huoltotodisteen antamisvaltuutus ( certification authorisation) tarkoittaa valtuutusta, jonka :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio on antanut huoltotodisteen antajille, ja jossa vahviste Muutos 4

14 OSA 1 taan, että he saavat allekirjoittaa kohdassa JAR tarkoitettuja huoltotodisteita JAR 145:n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation puolesta valtuutuksessa mainituin rajoituksin. "Kaupallinen ilmakuljetus" (Commercial Air Transport) tarkoittaa matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista korvausta vastaan. "Korjaus" (Repair) tarkoittaa ilma-aluksen tai sen laitteen tai osan palauttamista lentokelpoiseen kuntoon hyväksytyn normin mukaisesti. Laatupolitiikka (Quality policy) tarkoittaa organisaation laatuasioissa noudattamia yleisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka ovat vastuullisen johtajan hyväksymät. "Lentoa edeltävä tarkastus" (Pre-flight inspection) tarkoittaa sellaista ennen lentoa tehtävää tarkastusta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ilma-alus on asianmukaisessa kunnossa aiottua lentoa varten. Siihen eivät kuulu vikojen korjaukset. "Muutos" (Modification) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan muuttamista hyväksytyn normin mukaisesti. "Organisaatio" (Organisation) tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity oikeushenkilöksi JAA:n jäsenvaltiossa tai niiden ulkopuolella, tai luonnollista henkilöä. Tällainen organisaatio voi toimia useammassa kuin yhdessä paikassa ja sillä voi olla enemmän kuin yksi -hyväksyntä. "Peruskorjaus" (Overhaul) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan palauttamista hyväksytyn normin mukaiseksi tarkastamalla tai vaihtamalla sen käyttöiän pidentämiseksi. "Tarkastus" (Inspection) tarkoittaa ilmaaluksen tai sen laitteen tai osan tarkastamista sen varmistamiseksi, että se on hyväksytyn normin mukainen. Toimipaikka (Location) tarkoittaa paikkaa, josta organisaatio harjoittaa tai suunnittelee harjoittavansa toimintaa, johon vaaditaan -hyväksyntä. "Vastuullinen johtaja" (Accountable manager) tarkoittaa johtajaa, jonka yritys on valtuuttanut varmistamaan, että kaikki asiakkaan vaatimat huollot voidaan rahoittaa ja toteuttaa JAA:n täysjäsenviranomaisen vaatimien normien mukaisesti. [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ; muutos 4, ] JAR Soveltaminen (Katso AMC & IEM ) (a) Tässä JAR:ssa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatio hyväksytään huoltamaan ilma-aluksia ja niiden osia tai laitteita, sekä hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden yleiset toimintasäännöt. Myönnetty toimilupa koskee vastuullisen johtajan johtamaa organisaatiota kokonaisuudessaan. (b) Organisaatiolle, joka sijaitsee kokonaan tai osittain JAA:n täysjäsenvaltioiden alueella, myönnetään toimilupa kaikkia tällä alueella sijaitsevia toimipaikkoja varten, jos se täyttää :n vaatimukset. (c) Organisaatiolle, joka sijaitsee kokonaan tai osittain kohdassa (b) tarkoitettujen alueiden ulkopuolella, myönnetään toimilupa tämän alueen ulkopuolisia toimipaikkoja varten vain, jos JAA:n täysjäsenviranomainen on vakuuttunut siitä, että toimilupaa tarvitaan ilma-alusten tai niiden laitteiden tai osien huoltamiseksi kyseisessä toimipaikassa, ja jos organisaatio täyttää :n vaatimukset. Vaihtoehtoisesti JAA:n täysjäsenviranomainen voi hyväksyä organisaation sellaisen viranomaisen antaman toimiluvan perusteella, joka ei ole JAA:n jäsen tai täysjäsen. Tällöin organisaation on noudatettava JAA:n julkaisemia huoltoa koskevia erityisehtoja, joilla varmistetaan, että vaatimukset vastaavat :tä. Tämän vaihtoehtoisen menettelyn mukaan hyväksyttävän organisaation voidaan vaatia osoittavan hyväksynnän tarpeen etukäteen. [Muutos 1, ; muutos 2, ] JAR Toimiluvan hakeminen ja myöntäminen (Katso AMC ) (a) Huolto-organisaation toimilupaa tai toimiluvan muutosta on haettava JAA:n täysjäsenviranomaisen määräämällä lomakkeella ja menetelmällä. Hakemukseen on liitettävä vaadittava määrä huolto-organisaation käsikirjoja tai sen muutoksia Muutos 4

15 OSA 1 (b) Hakijalla, joka täyttää :n vaatimukset ja on suorittanut kaikki JAA:n täysjäsenviranomaisen määräämät maksut, on oikeus huolto-organisaation toimilupaan. [Muutos 2, ] JAR Toimiluvan laajuus (Katso IEM ) Toimiluvalla osoitetaan, että JAA:n täysjäsenviranomainen on hyväksynyt organisaation. Hyväksynnän laajuus määritellään toimiluvassa. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjassa on määriteltävä työn laajuus, jota varten toimilupaa haetaan. [Muutos 2, ] JAR Tiloja koskevat vaatimukset (Katso AMC ) (a) Kaikelle suunnitellulle työlle on oltava asianmukaiset tilat, jotka suojaavat erityisesti sään vaihteluilta. Erityiskorjaamot ja -työtilat on eristettävä muista työtiloista asianmukaisesti sen varmistamiseksi, ettei työskentelyilmaan tai työtilaan pääse epäpuhtauksia. (b) Kohdan (a) mukaisen suunnitellun työn johtamista ja etenkin laatutoiminnan, suunnittelun ja teknisen kirjanpidon tehtäviä varten on oltava asianmukaiset toimistotilat. (c) Työympäristön on oltava tehtävien kannalta asianmukainen ja erityisvaatimukset on otettava huomioon. Elleivät tehtävät muuta edellytä, on työympäristön oltava sellainen, ettei se vaikuta haitallisesti henkilöstön työtehoon. (d) Ilma-aluksen osille ja laitteille, varusteille, työkaluille ja materiaaleille on oltava turvalliset varastotilat. Toimintakuntoisille ilma-aluksen osille, laitteille ja materiaaleille on oltava epäkuntoisista ilma-aluksen osista ja laitteista, materiaaleista, varusteista ja työkaluista erilliset tilat. Varastointiolosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaiset, jotta varastoidut osat eivät vahingoitu tai niiden laatu heikkene. Varastotiloihin ei saa päästä muita kuin luvan saaneita henkilöitä. [Muutos 2, ] JAR Henkilöstövaatimukset (Katso AMC ) (a) Organisaation on nimitettävä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävä vastuuhenkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on muun muassa sen varmistaminen, että :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio täyttää :n vaatimukset. Tällaisten henkilöiden on oltava viime kädessä suoraan vastuussa JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävälle vastuulliselle johtajalle. (b) Vastuullisen johtajan on nimitettävä edellä kohdassa (a) tarkoitettu vastuuhenkilö, joka vastaa JAR (b):n mukaisen laatujärjestelmän ja siihen kuuluvan palautejärjestelmän valvonnasta. Tällaisella henkilöllä on oltava suora yhteys vastuulliseen johtajaan sen varmistamiseksi, että vastuullinen johtaja saa riittävästi tietoa laatuasioista ja vaatimusten noudattamisesta. (c) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava huollon henkilötyötuntisuunnitelma, josta ilmenee, että organisaatiolla on palveluksessaan riittävästi henkilöstöä töiden suunnittelua, suorittamista, valvontaa ja tarkastamista sekä organisaation laadunvalvontaa varten toimiluvan mukaisesti. Lisäksi organisaatiolla on oltava käytössään menetelmä, jolla suoritettaviksi aiotut työt arvioidaan uudelleen silloin, kun todella käytettävissä olevan henkilöstön määrä on pienempi kuin työvuoron tai -jakson suunniteltu henkilöstömäärä. (d) Huoltotoimintaan ja/tai laatuauditointeihin osallistuvan henkilöstön pätevyys on määriteltävä ja sitä on valvottava JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävien menetelmien ja normien mukaisesti. (e) Henkilöstöllä, joka suorittaa tai valvoo ilma-aluksen rakenteiden, osien tai laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoon vaadittavia ainetta rikkomattomia kokeita, on oltava asianmukainen pätevyys kyseisen ainetta rikkomattoman koemenetelmän käyttöön. Vaadittava pätevyys on eurooppalaisen standardin EN 4179 JAA:n hyväksymän painoksen mukainen. JAA:n täysjäsenviranomainen voi kuitenkin sallia muun vastaavan standardin käytön silloin, kun :n mukaisesti toimiluvan saanut tai hyväksytty organi Muutos 4

16 OSA 1 saatio sijaitsee JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella. Muita erikoistehtäviä suorittavalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys jonkin sellaisen kansallisen standardin mukaisesti, jonka JAA:n täysjäsenviranomainen on tunnustanut asianmukaiseksi standardiksi. [(1) Kohdan (e) määräyksistä huolimatta henkilöt, joilla on ollut pätevyys edellä tarkoitettuihin tehtäviin jonkin JAA:n täysjäsenviranomaisen tunnustaman kansallisen standardin mukaisesti aiemmin kuin , voivat edelleen suorittaa ja/tai valvoa ainetta rikkomattomia kokeita jälkeen. Jos henkilö aikoo suorittaa tai valvoa sellaista ainetta rikkomatonta koetta, johon hänellä ei ollut pätevyyttä ennen , hänen on hankittava pätevyys tätä ainetta rikkomatonta koemenetelmää varten eurooppalaisen standardin EN 4179 JAA:n hyväksymän painoksen mukaisesti.] [(2) Kohdan (e) määräyksistä huolimatta alakohdissa (f)(1) ja (f)(2) tarkoitettu henkilöstö, jolla on JAR-66:n luokan B1 mukainen pätevyys, saa suorittaa ja/tai valvoa värikontrastiin perustuvia tunkeumaväritarkastuksia.] [(f) Ellei kohdasta (i) muuta johdu, JAR- 145:n mukaisesti hyväksytyllä huoltoorganisaatiolla, joka huoltaa suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan vähintään 5700 kg:n suuruisia ilma-aluksia, on oltava:] [(1) Linjahuoltoa varten huoltotodisteen antajat, joilla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen sekä kohdan JAR ja JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys. Lisäksi :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi käyttää tiettyihin huoltotehtäviin koulutettuja huoltotodisteen antajia, joilla on kohdan JAR sekä JAR-66:n luokan A mukainen pätevyys, pienten huolto-ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden ja yksinkertaisten viankorjausten suorittamiseen. Luokan A huoltotodisteen antajien tukena on silti oltava JAR-66:n luokkien B1 ja B2 huoltotodisteen antajia, mutta näiden ei aina tarvitse olla läsnä linjahuoltopaikalla pienten huolto-ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden ja yksinkertaisten viankorjausten aikana.] [(2) Korjaamohuoltoa varten huoltotodisteen antajat, joilla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen sekä kohdan JAR ja JAR-66:n luokan C mukainen pätevyys. Lisäksi :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava luokan C huoltotodisteen antajien tukena henkilöstöä, jolla on tyyppikelpuutus kyseiseen ilmaalukseen sekä kohtien JAR (b) ja (e) ja JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on pidettävä rekisteriä tällaisesta tukihenkilöstöstä, jolla on JAR-66:n luokkien B1 ja B2 mukainen pätevyys.] [(g) Varattu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle kg:n suuruisten ilma-alusten huoltotodisteen antajia koskeville vaatimuksille. Siihen asti, kunnes JAR- 66:ssa määritellään vaatimukset sellaisten ilma-alusten huoltotodisteen antajille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5700 kg, on noudatettava sen JAA:n täysjäsenviranomaisen voimassa olevia ilmailumääräyksiä, joka on myöntänyt -hyväksynnän tai jolta sitä on haettu.] [(h) Varattu ilma-alusten osien ja laitteiden huoltotodisteen antajia koskeville vaatimuksille. Siihen asti, kunnes JAR-66:ssa määritellään vaatimukset ilma-alusten osien ja laitteiden huoltotodisteen antajille, on noudatettava sen JAA:n täysjäsenviranomaisen voimassa olevia ilmailumääräyksiä, joka on myöntänyt -hyväksynnän tai jolta sitä on haettu.] [(i) Kohdan (f) määräyksistä huolimatta :n mukaisesti hyväksytty huoltoorganisaatio voi seuraavissa tapauksissa käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on tässä kohdassa määritelty pätevyys, mikäli kutakin erityistapausta koskevat ehdot täyttyvät:] [(1) JAA:n täysjäsenviranomaiselta toimiluvan saanut -huolto-organisaatio, joka sijaitsee JAA-valtioiden tai JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella, voi käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on organisaation sijaintivaltion kansallisten ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Tällöin JAA:n täysjäsenviranomaiselle ja JAA:n huolto-osastolle (Maintenance Division) on kuitenkin osoitettava, että nämä määräykset takaavat JAR-66:ta vastaavan pätevyystason. Vastaavuuden var

17 OSA 1 mistamiseksi on täytettävä JAA:n julkaisemat lisäehdot, jos sellaisia on määritelty.] [(2) Varattu JAA-valtioiden ulkopuolella sijaitseville -huolto-organisaatioille, jotka JAA:n täysjäsenviranomaiset ovat hyväksyneet kohdan JAR (c) mukaisesti.] [(3) Kun toinen organisaatio suorittaa rajoitettuja linjahuoltoja JAA:n täysjäsenviranomaiselta toimiluvan saaneen - huolto-organisaation laatujärjestelmän alaisena sellaisessa toimipaikassa, joka sijaitsee JAA-valtioiden tai JAA:n täysjäsenvaltioiden ulkopuolella, organisaatio voi käyttää huoltotodisteen antajia, joilla on toimipaikan sijaintivaltion kansallisten ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Tällöin JAA:n täysjäsenviranomaiselle ja JAA:n huolto-osastolle (Maintenance Division) on kuitenkin osoitettava, että nämä määräykset takaavat JAR-66:ta vastaavan pätevyystason. Vastaavuuden varmistamiseksi on täytettävä JAA:n julkaisemat lisäehdot, jos sellaisia on määritelty.] [(4) Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpiteitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa vaaditut toimenpiteet, :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle ja/tai lentomekaanikolle rajoitetun -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen. Tällöin organisaation on kuitenkin oltava vakuuttunut siitä, että ilmaaluksen päällikkö tai lentomekaanikko on saanut riittävän käytännön koulutuksen sen varmistamiseksi, että hän pystyy suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.] [(5) Jos ilma-alus on odottamatta joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole :n mukaisesti toimiluvan saanutta tai hyväksyttyä huolto-organisaatiota, se JAR- 145-huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, voi antaa kertakäyttöisen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen. Valtuutettavalla henkilöllä on oltava vähintään 5 vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva ICAOn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen. - huolto-organisaation on hankittava ja säilytettävä todisteet kokemuksesta ja lupakirjasta. Tällaisista tapauksista on ilmoitettava JAA:n täysjäsenviranomaiselle 7 päivän kuluessa siitä, kun huoltotodisteen antamisvaltuutus on myönnetty. JAA:n täysjäsenviranomainen vaatii, että kaikki tällä tavoin suoritetut mahdollisesti lentoturvallisuuteen vaikuttavat huoltotoimenpiteet tarkistaa se :n mukaisesti toimiluvan saanut tai hyväksytty huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista. Tässä kohdassa odottamatta tarkoittaa sitä, ettei lentotoiminnan harjoittaja ole voinut kohtuudella ennakoida ilma-aluksen jäämistä kyseiseen paikkaan, koska vika oli odottamaton ja liittyi siihen asti toimintavarmaan järjestelmään.] [Muutos 2, ; muutos 3, ] JAR [Huoltotodisteen antajat] (Katso AMC ) [(a) Kohtien JAR (f) - (i) vaatimusten lisäksi :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava ennen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä tai uusimista, että huoltotodisteen antajat tuntevat huollettavat ilma-alukset ja/tai laitteet ja osat sekä niihin liittyvät organisaation menettelytavat riittävän hyvin. Huollettavilla ilma-aluksilla ja/tai laitteilla ja osilla tarkoitetaan niitä ilma-aluksia, laitteita ja osia, jotka mainitaan kyseisessä - huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.] [(b) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikilla huoltotodisteen antajilla on vähintään 6 kuukauden käytännön kokemus ilmaalusten huollosta jokaisen 2 vuoden jakson ajalta. Tässä kohdassa käytännön kokemuksella ilma-alusten huollosta tarkoitetaan sitä, että henkilö on työskennellyt ilma-alusten huoltoympäristössä ja käyttänyt - huoltotodisteen antamisvaltuutuksen mukaisia oikeuksia ja/tai suorittanut käytännön huoltotöitä jollekin ilma-alustyypin järjestelmälle, joka mainitaan kyseisessä - huoltotodisteen antamisvaltuutuksessa.] [(c) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki huoltotodisteen antajat saavat jokaisen 2 vuoden jakson aikana riittävän toistuvais

18 OSA 1 koulutuksen, jotta heillä on ajantasaiset tiedot käytettävästä tekniikasta, organisaation menettelytavoista ja inhimillisiin tekijöihin liittyvistä seikoista.] [(d) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on laadittava huoltotodisteen antajien toistuvaiskoulutusohjelma ja menetelmät, joilla varmistetaan, että JAR :n soveltuvien alakohtien vaatimukset täyttyvät -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä varten. Lisäksi on tarvittaessa laadittava menetelmä, jolla varmistetaan JAR-66:n vaatimusten täyttyminen.] [(e) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on arvioitava kaikkien huoltotodisteen antajiksi pyrkivien pätevyys, kelpoisuus ja kyky aiottujen tehtäviensä suorittamiseen ennen -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen myöntämistä tai uusimista, lukuun ottamatta alakohdassa JAR (i)(5) tarkoitettua kertakäyttöistä valtuutusta. Arviointiin on käytettävä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävää menetelmää.] [(f) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on myönnettävä JAR- 145-huoltotodisteen antamisvaltuutus, jossa määritellään selvästi valtuutuksen laajuus ja rajoitukset, niille henkilöille, jotka se nimittää huoltotodisteen antajiksi organisaation puolesta. Ennen valtuutuksen myöntämistä organisaation on varmistettava, että henkilöt täyttävät kohtien (a), (c) ja (e) sekä tarvittaessa (b) vaatimukset. -huoltotodisteen antamisvaltuutuksen voimassaolo edellyttää, että kohtien (a) ja (c) sekä tarvittaessa (b) vaatimukset täyttyvät jatkuvasti.] [(g) Laatujärjestelmästä vastaava johtaja tai henkilö vastaa myös -huoltotodisteen antamisvaltuutusten myöntämisestä :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation puolesta. Tämä johtaja tai henkilö voi nimittää muita henkilöitä huolehtimaan käytännössä valtuutusten myöntämisestä JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävän menettelyn mukaisesti.] [(h)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on pidettävä kaikista huoltotodisteen antajista henkilörekisteriä, jossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot [mahdollisista JAR-66:n mukaisista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjoista, suoritetusta koulutuksesta ja -huoltotodisteen antamisvaltuutusten laajuudesta. Rekisteriin on merkittävä myös ne henkilöt, joille on myönnetty rajoitettu tai kertakäyttöinen JAR- 145-huoltotodisteen antamisvaltuutus.] [(i)] Huoltotodisteen antajille on annettava [jäljennökset omista -huoltotodisteen antamisvaltuutuksistaan. Jäljennös voi olla paperilla tai sähköisessä muodossa.] [(j) Huoltotodisteen antajien on pystyttävä esittämään -huoltotodisteen antamisvaltuutuksensa toimivaltaiselle henkilölle kohtuullisessa ajassa.] [, ] JAR Varusteet, työkalut ja materiaalit (Katso AMC ) (a) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava toimiluvan mukaisen työn tekemiseen tarvittavat varusteet, työkalut ja materiaalit. (b) Työkalut, varusteet ja erityisesti koestuslaitteet on tarpeen mukaan tarkastettava ja kalibroitava JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttäviin normeihin riittävän usein niiden toimintakunnon ja tarkkuuden varmistamiseksi. :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation on pidettävä kirjaa kalibroinneista ja niissä noudatetuista normeista. JAR [Huolto]tiedot (Katso AMC ) (a) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava ajan tasalla olevat tarvittavat [huolto]tiedot, ja sen on käytettävä niitä suorittaessaan huoltoja, muutostöitä ja korjauksia. Tarvittavilla tiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka koskevat :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation kelpuutuslistassa ja siihen liittyvässä huoltovalmiusluettelossa mainittuja ilma-aluksia, laitteita, osia tai huoltotehtäviä. (b) :ssä tarkoitettuja tarvittavia [huolto]tietoja ovat:

19 OSA 1 (1) JAA:n tai JAA:n täysjäsenviranomaisen julkaisemat tarvittavat vaatimukset, menetelmät, lentokelpoisuusmääräykset, toimintamääräykset ja tiedotteet. (2) JAA:n ulkopuolisen viranomaisen tai sellaisen viranomaisen, joka ei ole JAA:n täysjäsen, julkaisemat tarvittavat lentokelpoisuusmääräykset, jos tällainen viranomainen on ensimmäisen tyyppihyväksymistodistuksen myöntäjä. (3) Muut tarvittavat tiedot, kuten huolto- ja korjauskäsikirjat, jotka jokin organisaatio on julkaissut JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymänä. Tällainen organisaatio voi olla tyyppihyväksymistodistuksen tai lisätyyppihyväksymistodistuksen haltija tai muu organisaatio, jonka edellä tarkoitettu viranomainen on hyväksynyt julkaisevan näitä tietoja. (4) Ellei JAA:n täysjäsenviranomainen toisin määrää, tarvittavat tiedot, kuten huoltoja korjauskäsikirjat, jotka jokin organisaatio on julkaissut sellaisen viranomaisen hyväksymänä tai valtuuttamana, joka ei kuulu JAA:han tai ole JAA:n täysjäsen, jos tällainen viranomainen on ensimmäisen tyyppihyväksymistodistuksen myöntäjä. (5) Minkä tahansa viranomaisen, laitoksen tai organisaation julkaisemat tarvittavat ohjeet, kuten yleiset huoltomenetelmät, jotka JAA:n täysjäsenviranomainen on tunnustanut hyviksi huoltomenetelmiksi. (6) Kohdan (c) mukaisesti julkaistut tarvittavat tiedot. (c) :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa tehdä muutoksia huoltoohjeisiin vain huolto-organisaation käsikirjassa määrätyn menettelyn mukaisesti ja jos voidaan osoittaa, että muutetuilla huolto-ohjeilla saavutetaan sama tai parempi huollon taso. Huolto-ohjeiden muuttamisesta on ilmoitettava tyyppihyväksymistodistuksen haltijalle. Tässä kohdassa huolto-ohjeilla tarkoitetaan ohjeita siitä, miten tietty huoltotehtävä suoritetaan. Kohta ei anna :n mukaisesti hyväksytylle huolto-organisaatiolle oikeutta korjausten ja muutostöiden tekniseen suunnitteluun. [(d) :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on oltava JAR-21:n luvussa M vaadittu hyväksyntä, jotta se saa luokitella korjaustöitä pieniksi tai suuriksi ja hyväksyä pienten korjausten suunnittelutietoja. Edellä tarkoitettua hyväksyntää ei tarvitse olla sellaisella :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla, joka suorittaa korjauksia vain hyväksytyn tyyppihyväksymistodistuksen haltijan julkaisemien tai muiden JAA:n täysjäsenviranomaisen hyväksymien korjaustietojen mukaisesti. Riippumatta siitä, onko :n mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla tässä kohdassa vaadittu hyväksyntä, organisaation on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että vaurioiden arvioinnissa toimitaan asianmukaisesti ja käytetään vain hyväksyttyjä korjaustietoja.] [(e) Ellei alakohdasta (e)(1) muuta johdu, :n mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation on käytettävä yhteistä työkorttitai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b), (c) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai -lomakkeille tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin. Työkortit ja - lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään 24 tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä.] [(1) Jos :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio antaa huoltopalvelua sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka vaatii oman työkortti- tai työlomakejärjestelmänsä käyttöä, voidaan käyttää lentotoiminnan harjoittajan työkortti- tai työlomakejärjestelmää. Tällöin :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on kuitenkin laadittava menetelmä, jolla varmistetaan, että lentotoiminnan harjoittajan työkortit tai - lomakkeet täytetään oikein.] [(f)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki tarvittavat [huolto]tiedot ovat helposti saatavilla silloin, kun huoltohenkilöstö niitä tarvitsee. [(g)] :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että sen ylläpitämät [huolto]tiedot pidetään ajan

20 OSA 1 tasalla. Lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan ylläpitämien ja toimittamien [huolto]tietojen osalta -organisaation on osoitettava, että lentotoiminnan harjoittajalta tai asiakkaalta on joko saatu kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kyseessä olevat [huolto]tiedot ovat ajan tasalla, tai työtilauksissa on määritelty käytettävien [huolto]tietojen muutostilanne, tai että organisaatio on lentotoiminnan harjoittajan tai asiakkaan [huolto]tietojen muutosluettelossa. [, ] JAR Huollon todistaminen (Katso AMC ) (a) [Ellei kohdista (d), (e) ja (f) muuta johdu,] asianmukaisesti valtuutettujen huoltotodisteen antajien on :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation puolesta annettava huoltotodiste heidän varmistuttuaan siitä, että :n mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio on tehnyt ilma-alukselle tai sen laitteelle tai osalle kaikki [asiakkaan vaatimat] huoltotoimenpiteet JAR :n mukaisessa huolto-organisaation käsikirjassa määrätyin menetelmin, [ottaen huomioon kohdassa JAR tarkoitettujen huoltotietojen saatavuuden ja käytön]. HUOM: Kun ilma-aluksen laite tai osa on huollettu ilmaaluksesta irrotettuna, sille on annettava varsinaisen huoltotodisteen lisäksi toinen, asennusta koskeva huoltotodiste silloin, kun laite tai osa asennetaan ilma-alukseen. (b) Huoltotodisteeseen on merkittävä perustiedot tehdystä huollosta, päivämäärä, jolloin huolto valmistui, :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation ja huoltotodisteen antajan tunnistustiedot sekä toimiluvan ja lupakirjan tai -todistuksen numero. (c) [Käytettyjen] ilma-aluksen laitteiden ja osien huoltotodisteet, jotka on antanut JAR- 145-hyväksyntää vailla oleva huoltoorganisaatio ennen alakohdassa JAR (a)(3) tai (5) mainittua päivämäärää, ovat voimassa saakka. :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on laitetta tai osaa ilma-alukseen asennettaessa kuitenkin varmistuttava siitä, että kyseiseen laitteeseen tai osaan on tehty kaikki sitä koskevat muutostyöt ja lentokelpoisuusmääräysten edellyttämät työt. [(d) Kohdan (a) määräyksistä huolimatta silloin, kun ilma-alusta huoltamaan hyväksytty -huolto-organisaatio ei pysty suorittamaan kaikkia asiakkaan (ilma-aluksen käyttäjän) vaatimia huoltotoimenpiteitä ilmaaluksen käyttäjän rajoitusten mukaisesti, tästä on tehtävä merkintä ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen todisteen antamista.] [(e) Kohdan (a) määräyksistä huolimatta silloin, kun ilma-alus on jouduttu jättämään muuhun paikkaan kuin pääasialliseen linjatai korjaamohuoltopaikkaan siitä syystä, että asianmukaisella huoltotodisteella varustettua osaa tai laitetta ei ollut saatavilla, ilmaalukseen saa tilapäisesti asentaa sellaisen osan tai laitteen, jolla ei ole asianmukaista huoltotodistetta. Tällainen osa tai laite saa olla asennettuna ilma-alukseen vain siihen asti, kunnes ilma-alus ensimmäisen kerran palaa pääasialliseen linja- tai korjaamohuoltopaikkaan, kuitenkin enintään 30 lentotunnin ajan. Osan tai laitteen asennukseen on saatava lentotoiminnan harjoittajan suostumus. Osassa tai laitteessa on lisäksi oltava asianmukainen lentokelpoisuusmerkintä, ja sen on oltava muutoin kaikkien JAR-OPS 1:n tai 3:n luvun M ja :n vaatimusten mukainen. Tällainen osa tai laite on poistettava ilmaaluksesta määräaikaan mennessä, ellei sillä välin ole saatu asianmukaista huoltotodistetta.] [(f) Kohtien (a), (c), (d) ja (e) määräyksistä huolimatta huoltotodistetta ei saa antaa silloin, kun :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation tiedossa on jokin puute, joka saattaisi vaarantaa lentoturvallisuutta.] [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 3, ] JAR Huoltokirjanpito (Katso AMC & IEM ) (a) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on kirjattava kaikki työn yksityiskohdat JAA:n täysjäsenviranomaista tyydyttävällä tavalla. (b) :n mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on annettava ilma-aluksen käyttäjälle jäljennös jokaisesta huoltotodisteesta sekä kaikista korjauksissa ja muutostöissä käytetyistä erityisistä hyväksytyistä [korjaus- ja muutos]tiedoista

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot