1 (18) Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu"

Transkriptio

1 1 (18) Nettipäiväkirja Esa Toivonen VALMISTELUVAIHE I Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu Kainuun hallintokokeilu päättyy Valmistelu Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtävien järjestämiseksi vuoden 2012 jälkeen käynnistyi ministeriöissä ja Kainuussa alkuvuonna Tässä nettipäiväkirjassa kuvaillaan valmistelun etenemistä vuosina Valmistelu ministeriöissä Ministeriöiden valmistelu on pääasiassa valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksenteon valmistelua Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2011 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut kolme alatyöryhmää Alatyöryhmät ovat: 1) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä; 2) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja 3) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Alatyöryhmien toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä Kainuussa vuoden 2012 jälkeen. Valmistelu Kainuussa Kainuun oma valmistelu luo pohjaa maakunnassa tehtäville päätöksille ja toimenpiteille. Työ Kainuussa käynnistyi pidetyssä kuntien edustajien kokouksessa. Kokouksessa sovittiin Kainuun valmistelun toimielimistä ja niiden tehtävistä. Kainuun ohjausryhmässä on 72 jäsentä, jotka edustavat kuntien poliittista päätöksentekoa ja virkamiesjohtoa; Kainuun maakunta kuntayhtymää, Kainuun kansanedustajia, valtion aluehallintoa ja sosiaalipartnereita. Ohjausryhmän päätehtävänä on Kainuun ehdotuksen valmistelu Kainuun mallista Ohjausryhmän alaisuudessa toimii pääasiassa kuntien johtajista ja Kainuun maakunta kuntayhtymän virkamiesjohdosta koostuva työvaliokunta. Rahoitusmallin valmistelua varten on perustettu Kainuun rahoitusmallityöryhmä, jonka jäsenet edustavat kuntien ja maakunnan talousjohtoa. Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistelua varten on perustettu työvaliokunta ja kaksi alatyöryhmää, joista toinen selvittää palvelujen ryhmittämistä lähi-, seudullisiin ja keskitettyihin palveluihin ja toinen toimialan johtamista sekä organisaatiorakennetta. Työryhmissä on kuntayhtymän edustajien lisäksi kuntien edustajia. Koulutustoimialan valmistelusta vastaa koulutustoimialan johtoryhmä.

2 2 (18) Valmisteluorganisaation tarkka kuvaus Kuvaus on esitetty liitteessä 1. Valmisteluaineiston nettiosoite Polkuna: -> Kainuun maakunta kuntayhtymä, palvelut -> Kainuun maakunta INFO -> Kainuun maakunta 2013 valmistelu Tapahtumia ja kokouksia Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Puheenjohtajaksi nimettiin VM:n ylijohtaja Silja Hiironniemi. Jäseniksi nimettiin edustajia Kainuun maakuntahallinnosta ja kunnista sekä eri ministeriöistä. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. Ehdotuksen perusteeksi seurantaryhmä kokoaa aineistoa ja tekee taustaselvityksiä hallintokokeilun vaikutuksista Kainuun maakuntatilaisuus ja kuntakokous Kajaanissa Kokouksessa oli kaksi osaa. Kainuun maakuntatilaisuus oli yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä maakuntatilaisuuksista, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kunnallishallinnon asioita. Toisena tehtävänä oli Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelun käynnistys Kainuussa. Tammikuu maaliskuun aikana laadittiin kokousta varten Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Lähetekeskustelua varten käydyt alustukset perustuivat taustamuistion sisältöihin. Kuntakokouksessa päätettiin jatkovalmistelu päävaihtoehdoista, jatkovalmistelun organisaatiosta ja annettiin työvaliokunnalle valtuutus valmistelutyön käynnistämiseen Seurantaryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän järjestäytymistä, kokousaikataulua ja työsuunnitelmaa sekä Kainuun hallintokokeilun tilannetta Kainuun työvaliokunnan 1. kokous Kajaanissa Kokous oli Kainuun työvaliokunnan järjestäytymiskokous. Kokouksessa päätettiin, että työvaliokunnan puheenjohtaja on maakuntajohtaja ja varapuheenjohtaja on Kajaanin kaupunginjohtaja. Sihteeriksi nimettiin Esa Toivonen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän tehtäviä, Kainuun ohjausryhmän toimintaa, Kainuun valmistelutyön organisoitumista ja Kainuun vaihekaavan laadintaa Seurantaryhmän 2. kokous Helsingissä kokouksessa käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelun koordinaatiota, seurantaryhmän alatyöryhmien asettamista, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina ja kesän sekä syksyn kokousaikataulua.

3 3 (18) Kainuun rahoitusmallityöryhmän 1. kokous Kajaanissa Kokouksessa valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen sihteeriksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän toimeksiantoa, työsuunnitelmaa ja perussopimuksen päivitystarvetta Kainuun työvaliokunnan 2. kokous Kajaanissa Pääasiana oli edustajien nimeämisen koordinointi valtiovarainministeriön seurantaryhmän asettamiin alatyöryhmiin, joita ovat a) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä b) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja c) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Lisäksi käsiteltiin valtiovarainministeriön seurantaryhmän vierailua Kainuussa elokuussa 2009 ja Kainuun ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen asioita Neuvottelut valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa Kajaanissa Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen tekivät neuvottelukäynnin Kainuuseen. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimialan, koulutustoimialaan ja Kainuun kehittämisrahaan liittyviä asioista valtion aluehallintoviranomaisten, kuntien ja maakunnan virkamiesten kanssa. Toinen päivä käytettiin rahoituksen, maakunnan tehtävien ja päätöksenteon käsittelyyn poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa Kainuun työvaliokunnan 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käytiin läpi ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilanne. Kalevi Yliniemelle annettiin tehtäväksi selvityksen laatiminen tukipalveluiden maakunnallisesta järjestämisratkaisusta vuoden 2009 loppuun mennessä. Tukipalveluita ovat mm. ruokahuolto-, kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut. Selvityksen tulee olla valmis Kainuun rahoitusmallityöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavaa raporttia, rahoitusmallia 2010, verotyökalua (kuntien verotusasteen keskiarvon kiinnitys maakunnan maksuosuutta määritettäessä) ja harvaan asutun alueen lisän mukaan ottoa laskentapohjaan Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 1. kokous Työryhmä järjestäytyi ja käsitteli työsuunnitelmaa. Työryhmä tarkasteli sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisia selvityksiä ja suosituksia sekä lainsäädäntöä. Toisena tarkastelukohteena olivat Kainuun maakunta kuntayhtymässä käytössä oltava ryhmittely. Työtä jatkettiin pienryhmätyönä Kainuun työvaliokunnan 4. kokous Kajaanissa Keskeisenä asiana oli maataloustuki- ja maataloustehtävien mahdollinen siirto maakuntahallinnolle. Asiasta alustivat vastuualuepäällikkö Vilho Härkönen, Kainuun TE keskuksesta, maaseutusihteeri Anja Karppinen Kuhmosta ja maaseutuasiamies Päivi Korhonen Paltamosta. Päätettiin, että Kalevi Yliniemi jatkaa em. tehtävien siirron selvittelyä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Kalevi Yliniemi esitteli selvitystyönsä tuloksia Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän osalta.

4 4 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Aiheina olivat työryhmän asettamispäätös, organisoituminen ja työsuunnitelma Kokouspäivä Kajaanissa Seurantaryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuussa laadittua aineistoa maakunnan taloudesta ja lukiokoulutuksen kehityksestä, maaliskuussa 2010 valmistuvaa Tampereen yliopiston suorittamaa arviointitutkimusta, Kainuun hallintokokeilun IV väliraporttia varten, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina sekä seurantaryhmän ja Kainuun valmistelutyön koordinaatiota ja alatyöryhmien työvaiheita Kainuun ohjausryhmän 1. kokous Kajaanissa Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Säkkinen ja varapuheenjohtajaksi Osmo Polvinen. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Silja Hiironniemi esitti kokouksessa valtion alueuudistushankkeen ajankohtaiskatsauksen ja Ylijohtaja Päivi Laajala PARAS hankkeen tilannekatsauksen. Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson raportoi valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän ja alatyöryhmien työsuunnitelmat. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen esitteli Kainuun valmistelun ajankohtaiskatsauksen. Ohjausryhmä tarkisti edustuksellisen kokoonpanonsa ja tehtävänsä, asetti työvaliokunnan ja määritti sen tehtävät, asetti Kainuun rahoitusmallityöryhmän sekä sosiaali- ja terveystoimialan työryhmät. Rahoitusmallityöryhmän puheenjohtaja Arto Laurikainen, Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ja koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen raportoivat valmistelutyön etenemisestä. Selvitysmies Kalevi Yliniemi esitteli Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ja Kainuun pelastuslaitoksen siirtämisestä maakuntahallinnon alaisuuteen laaditut raportit. Ohjausryhmä päätti vireille Kainuun jätehuollon ja Kainuun pelastuslaitoksen siirron jatkovalmistelun maakunnalle. Työvaliokunta valtuutettiin nimeämään työryhmät jatkovalmistelua varten. Selvitysmies Kalevi Yliniemi jatkaa maataloustuki ja lomitustehtävien siirron selvittelyä Kainuun työvaliokunnan 5. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen palautetta, käsiteltiin maakunnan tehtäviä, perustettiin työryhmät valmistelemaan Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän siirtoa maakuntahallinnon hoidettavaksi. Lisäksi käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilannetta Kainuun rahoitusmallityöryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa tarkistettiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavan raportin luonnosta erityisesti vuoden 2009 osalta. Vuoden rahoitusmalliksi oli esillä kolme vaihtoehtoa: A) 2009 OPM:n ja STM:n korjattujen laskennallisten kustannusten suhteessa B) 2010 OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa C) 2009 vanhan järjestelmän mukainen omarahoitusosuus (nykyinen)

5 5 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Valmisteltiin tarkastelukehikkoa päätöksentekorakenteiden ja tehtävien järjestelyjen vertailusta. Yhden kunnan malli otetaan erillisenä asiana tarkasteluun. Päätöksenteon tarkastelussa päätettiin ottaa huomioon kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja suoraan vaikuttamiseen Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Kajaanissa Työryhmä piti järjestäytymiskokouksen Kajaanissa Seurantaryhmän 4. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän raporttia, alatyöryhmien työvaiheita ja maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueita Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa esitettiin Kainuun hallintokokeilun tilannekatsaus, työryhmän asettamispäätös, selvitystä Kainuun hallintokokeilun rahoitusjärjestelmästä ja työryhmän työsuunnitelmaa. Jatkovalmistelussa tutkitaan kolmea päävaihtoehtoa: a) tulojenjakomallit (Kainuun rahoitusryhmä valmistelee), b) maakunnan verotusoikeus (valtiovarainministeriö valmistelee) ja c) palveluiden käyttöön perustuvat malli (sosiaali- ja terveysministeriö selvittää) Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 2. kokous Kokouksessa purettiin pienryhmätöitä ja valmisteltiin loppuraporttia. Pienryhmät olivat: ympäristöterveydenhuolto, sairaanhoidon palvelut, vanhuspalvelut, perhepalvelut sekä terveydenja sairaudenhoitopalvelut Kainuun rahoitusmallityöryhmän 4. kokous Kajaanissa Rahoitusmallien jatkovalmistelun työnjaon mukaan Kainuun rahoitusmallityöryhmä valmistelee tulonjakoon perustuvia malleja. Kokouksessa täydennettiin VM:n seurantaryhmälle laadittavaa raporttia ja käsiteltiin yhden kunnan mallin mukaista rahoitusta. Lisäksi käsiteltiin rahoitusratkaisua vuodelle Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Työryhmän jäseneksi on nimitetty lainsäädäntöneuvos Tuula Manelius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmä päätti suosittaa jätehuollon ja pelastustoimen siirtämistä Kainuun maakunta kuntayhtymän hallinnoitavaksi. Täydennettiin päätöksentekorakenteiden vertailukehikkoa. Tehtävätarkastelun vertailukehikkoon otettiin kolme erilaista järjestämistapaa Kainuun työvaliokunnan 6. kokous Päätettiin valmisteluhankkeen työnimeksi Kainuun malli Sovittiin valmistelutyön aikataulun pääkiinnitykset: - työvaliokunnan esitys Kainuun mallista 2013 lähetetään tiedoksi myös kunnanhallituksille ennen joulukuun 2009 ohjausryhmän kokousta - ohjausryhmän valmisteleva kokous pidetään joulukuussa lausunnot kunnilta pyydetään joulukuu 2009 tammikuu 2010

6 6 (18) - ohjausryhmän kokous pidetään tammikuun 2010 lopussa. Kokouksessa päätetään Kainuun esityksestä Kainuun malliksi 2013 Tiedottamisesta ja kuulemisesta sovittiin: - kuntakierrokset ja kansalaiskuulemiset järjestetään lakiluonnoksen valmisteluvaiheessa keväällä Valmistelun kokous- ja muu aineisto julkaistaan netissä - Sihteeri laatii kuntien ja maakunnan päättäjille tiedotteen, jossa kuvataan valmisteluhankkeen ajoitus päätehtävineen ja asian käsittely kunnissa. - Tiedottamisesta henkilöstölle vastaavat toimialajohtajat ja valmistelutyöryhmissä olevat henkilöstöjärjestöjen edustajat. Käsiteltävä oli myös valtiontalouden tarkastusviraston (VATT) tuloksellisuustarkastuskertomusluonnos ja siitä annettava lausunto. Lisäksi valmisteltiin Kainuun malli 2013 kokouspäivää Kainuun työvaliokunnan 7. kokous Kokous keskittyi rahoitusmalliin vuosina Pääsisällöt olivat valtion maksuosuuden yhden putken mallin purku, verotyökalu ja harvan asutuksen tuen huomioon ottaminen rahoituspohjassa. Kokouksessa valmisteltiin esityksiä maakunnan ja kuntien rahoitusneuvottelua varten Kainuun rahoitusmallityöryhmän 5. kokous Kokouksessa tarkennettiin edelleen kuntien rahoitusneuvottelua varten tehtävää esitystä Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Työryhmä tarkastelee eri vaihtoehtoja kehittämistehtävien järjestämiseksi. Kainuun kehitystä verrataan Pohjois-Karjalan kehitykseen. Tulevaisuuden vaihtoehtoja on a) nykyisellä mallilla ei jatketa, b) nykyinen malli säädetään pysyväksi ja c) mallia laajennetaan aluehallintoviranomaistoimintoihin kokouspäivä Kajaanissa Valtiovarainministeriön seurantaryhmän alatyöryhmien yhteiskokous Kajaanissa Rahoitusjärjestelmää sekä maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävät alatyöryhmät pitivät yhteisen koordinaatiokokouksen Kajaanissa. Kokouksessa kumpikin alatyöryhmä raportoi omat työvaiheensa. Pääteemoja olivat maakuntahallinnon tehtävät ja tehtävien kokoaminen maakuntahallintoon, maakuntavaltuuston valintatapa ja mahdollinen maakuntavero, ELYn kytkeminen maakuntahallintoon, Kainuun hallintokokeilun ja PARAS hankkeen sekä ns. ministeri Risikon mallin vertailu. Lisäksi keskusteltiin yleisesti erilaisista eurooppalaisista hallintomalleista Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kokouksessa painopisteenä olivat sote palvelut. Tuomo Pääkkönen esitteli sote palvelujen analyysin eri järjestämisvaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehtoja olivat työryhmässä käsittelyssä olevat 1) yksi organisaatio, nykyinen laajuus, 2) erilliset maakuntakokonaisuudet ja 3) kuten edellinen vaihtoehto, paitsi sote -palveluja ja lukiokoulutusta järjestettäisiin seudullisesti.

7 7 (18) Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden palvelurakenteita. Kaavailujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita olisi ja erityisvastuualueita 5. Kainuu on edellä kuvatussa kokonaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. Lisäksi Kari Haavisto käsitteli soten lainsäädäntöuudistuksen etenemisaikataulua. Lisäksi keskusteltiin maakuntahallitus II roolista ja tarpeellisuudesta sekä maakuntajohtajan valintatavasta Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokous oli maratonkokous, jossa käsiteltiin kolmea rahoituksen päävaihtoehtoa (maksuosuusmalli, maakuntavero ja laskutukseen perustuva malli) sekä työryhmäraporttiluonnosta Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän rahoitusneuvottelu Puolangalla. Neuvottelussa sovittiin STM:n ja OPM:n valtionosuuksiin liittyvän omarahoitusosuuden jakamisesta (VOS putken purkamisesta); verotyökalusta (kunnallisverotulon laskeminen kiinteällä prosentilla); peruspalveluiden valtionosuuden harvan asutuksen lisäosan mukaan ottamisesta kuntien rahoituspohjaan, siirtymätasauksien huomioon ottamisesta kuntien maksuosuutta määrättäessä sekä verovähennysten kompensaation ja kompensaatiokorjausten huomioon ottamisesta kunnan maksuosuutta määrättäessä. Kuntien maksuosuudeksi maakunnalle vuonna 2010 sovittiin 228 milj.. Lisäksi sovittiin perussopimukseen tehtävistä muutoksista ja niiden hyväksymismenettelystä Kainuun työvaliokunnan 8. kokous Kajaanissa Vakioasioina käsiteltiin valtiovarainministeriön asettamien työryhmien ja Kainuun työryhmien valmistelutilanteet. Selvitysmies Kalevi Yliniemi raportoi maataloustukihallinnon ja - lomituspalvelujen selvityksestä. Alustavat selvitykset käsitellään seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa Tukipalvelujen maakunnallinen järjestämisratkaisu on myös selvittävänä Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän loppuraportti valmistui Loppuraportissa käsitellään maakunnan aiempia palveluiden ryhmittelymäärityksiä, kansallisia määrityksiä ja muualla maassa käynnissä olevia hankkeita. Ympäristöterveydenhuolto ja vanhuspalvelut eivät esitä muutoksia nykyiseen ryhmitykseen. Sairaanhoidon palveluissa erimielisyyttä on radiologiapalvelujen järjestämisestä. Liikkuvan radiologisen yksikön käyttökelpoisuus esitetään tutkittavaksi. Muiden palvelujen osalta esitetään yksittäisiä tarkistuksia lähipalveluihin Kainuun rahoitusmallityöryhmän 6. kokous Kajaanissa Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous videoneuvotteluna Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Helsingissä Käsiteltäviä asioita olivat: maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi; palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu; seurantaryhmän ja tämän alatyöryhmän sekä Kainuun valmistetyön synkronointi sekä Kainuun hallintokokeilun IV väliraportti.

8 8 (18) Seurantaryhmän 5. kokous Kokouksessa käsiteltiin Tampereen yliopiston arviointitutkimusta Kainuun hallintokokeilusta. Toisena pääasiana olivat alatyöryhmien työtilannekatsaukset (rahoitusryhmä, päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä työryhmä ja aluehallinnon tehtäviä selvittävä työryhmä) Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 9. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin maataloustuki- ja lomitustehtävien järjestämisratkaisua sekä Kainuun ja ministeriöiden valmistelutilannetta. Kuntakentän pääasiana oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Pääasioina olivat maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi sekä palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä) Asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen ( ) Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 10. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän ja sen alatyöryhmien työvaiheet sekä Kainuun alatyöryhmine työvaiheet. Valmisteluun liittyvänä toisena pääaiheena oli ohjausryhmän esityslistan asiat. Edunvalvontateemoista keskeisin oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitus. Lisäksi käsiteltiin Kainuun naapurikuntien halukkuutta osallistumiseen Kainuun malliin Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 7. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kainuun työvaliokunnan 11. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ja ministeriöiden työryhmien valmistelutilanteet sekä päätettiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen esityslistan asioista ja päätösehdotuksista. Kuntakentän asioina olivat Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne aluehallinnon uudistuksen vaikutukset lääninhallituksen tehtävien osalta Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 8. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kokouksessa käsiteltiin alatyöryhmän raporttia Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä Kainuun ohjausryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun mallin 2013 palvelurakenne- ja päätöksentekovaihtoehtoja, maakuntahallinnon tehtäviä ja rahoitusmalleja. Kokouksessa päätetyistä linjauksista pyydetään Kainuun kuntien ja sidosryhmien lausunnot.

9 9 (18) Seurantaryhmän 6. kokous Helsingissä Kokouksessa alatyöryhmät luovuttivat raporttinsa seurantaryhmälle. Raportit koskivat maakunnan rahoitusta, maakunnan tehtäviä ja päätöksentekoa sekä alueiden kehitystehtäviä. Lisäksi käsiteltiin kevään 2010 kokousaikataulu ja kokousten pääaiheet Seurantaryhmän 7. kokous Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Mallin yleistettävät osat, keskustelu raporttien ja PARAS -hankkeen pohjalta - Hallintorakenne Kainuussa kokeilun jälkeen koottu maakuntataso vai ei Kainuun työvaliokunnan 12. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilannetta, Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuun laajentamisen selvitystyötä ja päivitettiin Kainuun mallin 2013 valmistelutilanne Seurantaryhmän 8. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Rahoitusjärjestelmä Kainuussa kokeilun jälkeen - Rahoitusjärjestelmän yleistäminen muuhun maahan - Lukiokoulutus kokeilun jälkeen - Yleistettävää lukiokoulutuksen järjestämisestä Kainuun työvaliokunnan 13. kokous Kajaanissa Kokouksen aluksi käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina olivat valmistelutilanteen päivitys, yhteisten tukipalvelujen järjestäjäratkaisun valmistelu, kansalaisvaikuttaminen, Kainuun ohjausryhmän esityslistan asiat ja päätösesitykset. Lisäksi käsiteltiin kevään kuntakokousta varten esitettäviä talouden hallintatoimia Seurantaryhmän 9. kokous, aamupäivä, Helsinki, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys - Tampereen yliopiston arviointiraportin tulosten esittely - Kainuun lausuntoyhteenveto Seuraavaan kokoukseen siirrettiin: - Lainsäädäntötarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet - Sote -palvelurakenne Kainuussa kokeilun jälkeen ja yleistettävää sote palvelurakenteesta - Kansalaiskuuleminen Kainuun ohjausryhmän 3. kokous Kajaanissa, iltapäivä Kokouksen tavoitteena olivat päätökset Kainuun näkemyksestä Kainuun malliksi Täyttä yksimielisyyttä kokouksessa ei syntynyt. Eriäviä mielipiteitä esitti Puolangan kunta kohtiin maakunnan tehtävät, palvelurakenteet, päätöksentekomalli, rahoitusmalli sekä maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnonyhteistyö. Ristijärven kunta jätti eriävän mielipiteen rahoitusmallia koskevaan esitykseen.

10 10 (18) Tampereen yliopiston arviointiraportin julkistaminen, Säätytalo, Helsinki Tampereen yliopiston tutkimusraportti julkaistiin ja esiteltiin. Julkaisu on valtiovarainministeriön julkaisu 20 / 2010, Siniset ajatukset vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen, Kainuun hallintokokeilun vaikutukset, Anni Jäntti, Jenni Airaksinen & Arto Haveri. (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/ Sinise/kainuun_raportti_netti.pdf) Arviointiraportin mukaan Kainuun hallintokokeilulla on saatu hyviä tuloksia peruspalvelujen järjestämisessä. Palvelut on pystytty turvaamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelusisällöissä. Sen sijaan hallintokokeilun avulla ei ole onnistuttu vahvistamaan odotusten mukaisesti maakunnallista elinkeinopolitiikkaa tai aluekehitystä esimerkiksi väestökehitykseen vaikuttavalla tavalla Seurantaryhmän 10. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen esitteli Kainuun talouskatsauksen. Lisäksi käsiteltiin soten palvelurakennetta, alueiden kehittämistehtäviä ja kansalaisvaikuttamista. Kansalaiskuulemistilaisuudet (yhteensä noin 300 henkilöä) Paltamo Kierros alkoi Paltamosta. Paikalla oli noin 20 kuntalaista. Kuntalaisten kysymykset kohdistuivat pääasiassa sote palveluihin ja odotetusti lääkärille pääsyn vaikeus herätti kysymyksiä. Sote palveluista tivattiin myös vanhusten yöhoidon järjestämisen ja röntgenpalvelujen säilyttämisen perään. Paltamolaiset ottivat esiin ns. kansalaiskustannusten huomioon ottamisen palvelujen järjestämisessä. Näitä ovat esimerkiksi laskujen maksamiseen ja matkoihin liittyvät kustannukset. Kuntayhtymän laskujen eräpäivän ja laskun saapumispäivän väli on liian pieni. Esityksenä on maksuaikojen pidentäminen. Lukioiden 16 opiskelijan raja ei saanut paltamolaisilta kannatusta. Aloitusrajatarkasteluun toivottiin joustoa siten, että hakijamääriä tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä. Lukiokoulutuksen liikelaitosmallia ei myöskään kannatettu. Kuulemisen lopputoteamuksen oli kokeilun jatkaminen parannetulla nykymallilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo, Marita Pikkarainen, Esa Toivonen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

11 11 (18) Vaala Valtiovarainministeriön edustajat kävivät ennen yleisötilaisuutta neuvottelun kunnanhallituksen kanssa. Vaalan yleisötilaisuudessa paikalla oli keskimäärin noin 30 aiheesta kiinnostunutta. Vaalan kiperin kysymys on suunnan valinta joko Ouluun tai Kainuuseen. Asiasta käytiin myös keskustelua yleisötilaisuudessa. Tässä yhteydessä kerrattiin mm. kunnan syntyhistoriaa ja vuonna 2004 tehtyä päätöstä Vaalan jättäytymisestä pois Kainuun hallintokokeilusta. Keskustelussa tuli esiin jopa kunnan jakaminen Kainuun ja Oulun suunnan kesken. Vaalassa korostettiin päätöksentekoa tosiasioitten perusteella. Kansalaiskysymysten keskeinen viesti oli nykyisten palvelujen ja Kainuusta saatavien palvelujen vertailu sote-palveluissa. Lukiokoulutuksen 16 opiskelijan aloituspaikkaraja herätti epäilyjä ja lukiokoulutuksen liikelaitostamista ei pidetty suotavana. Epäilyjä herätti myös Kainuun maakunta kuntayhtymän alijääminen kattaminen, jos Vaala tulisi mukaan. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen. Tervareitti Puolanka Puolangan tilaisuudessa oli läsnä noin 60 henkilöä. Puolangalla korostettiin yhteistyötä Oulun suunnan kanssa. Peruskysymys oli mitä maksetaan ja mitä palveluja sillä saadaan. Erityisesti huolen aiheena oli akuutin vuodeosaston lopetus, uhka röntgenin menettämisestä ja huoli laboratoriopalvelujen, hammashoidon ja fysioterapian supistuksista. Lukiokoulutuksen osalta Puolanka on käynyt neuvotteluja myös Vaalan ja Utajärven kanssa. Huomiota kiinnitettiin pienten kuntien edustukseen maakunnan päättävissä elimissä ja tuotiin julki näkemys, ettei pienillä kunnilla ole todellista valtaa vaikuttaa. Useissa puheenvuoroissa viitattiin Puolangan kunnan lausuntoon ja ohjausryhmän kokouksessa jätettyihin Puolangan kunnan eriäviin mielipiteisiin. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta - kuntayhtymän alustajina olivat: Kalevi Yliniemi, Mauno Saari, Anna-Maria Palo. Aikataulusyistä Teemu Eriksson, Katja Palonen, Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen myöhästyivät tilaisuuden alusta noin puoli tuntia. VM:n edustajat kävivät vierailun yhteydessä neuvottelun myös Puolangan kunnanhallituksen kanssa. Kainuun Sanomat ja Puolanka Kuhmo Kuhmossa paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuntalaisten kysymykset painottuivat terveyspalveluihin ja yksityisen Coronaria -yrityksen toimintatapoihin. Erityisesti ajanvaraus ja tähän kytketty puhelinpalvelu herättivät kiivasta keskustelua. Kuhmolaisten kuvauksen mukaan terveysaseman vastaanotolle pääsee vain puhelinajanvarauksen kautta. Puhelinpalvelu kuitenkin takkuaa. Ammatillisen koulutuksen linjavalikoimaa kritisoitiin suppeaksi. Arvostelua sai osakseen myös alustajien käyttämä virkakieli, jota on tavallisen kansalaisen vaikea ymmärtää.

12 12 (18) Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Alpo Jokelainen, Mauno Saari, Anssi Tuominen ja Esa Toivonen Kainuun Sanomat ja Kuhmolainen Suomussalmi Suomussalmella paikalla oli noin 40 henkilöä. Suomussalmella kiinnitettiin erityisesti huomiota vammais- ja neuvolapalvelujen saatavuuteen haja-asutusalueilla. Keskustelua käytiin myös työvoiman saatavuudesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat Kajaani Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän osallistuminen tilaisuuteen peruuntui kulkuesteiden vuoksi (Islannin tulivuoripurkaustuhkan aiheuttama häiriöt lentoliikenteelle). Osallistujia Kajaanin tilaisuudessa oli noin 45. Kokouksessa esitettiin alustusten yhteydessä jatkovalmisteluun liittyviä kysymyksiä, joihin läsnäolijat ottivat kantaa äänestämällä reaaliaikaisella tekniikalla. Äänestysmahdollisuutta käytti 39 henkilöä. Tilaisuus lähetettiin reaaliaikaisesti nettiin ja netin kautta seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä reaaliaikaisesti netin kautta. Netin kautta tullut palaute kohdistui pääasiassa äänen- ja kuvanlaadun parannusesityksiin esitettyjen kysymysten lisäksi. Yleisön Kajaanissa esittämät kysymykset kohdistuivat lääkäripalveluihin ja erityisesti keikkalääkäreiden käyttöön. Kajaanin tilaisuudessa käsiteltiin lisäksi ennakkoon tiedotuslehden ja netin kautta tulleita kysymyksiä. Kajaanin äänestystulokset ja ennakkoon yleisöltä tulleet kysymykset ovat Kainuun malli 2013 valmistelun nettisivuilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen. Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi Hyrynsalmi Hyrynsalmella paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuumin aihe Hyrynsalmella oli lukion kohtalo. Merkittävä asia oli se, että paikalla oli edustava joukko peruskoulun 9 luokkalaisia ja lukiolaisia. Lukiokysymyksen lisäksi keskustelua käytiin sote palveluista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

13 13 (18) Ristijärvi Ristijärven tilaisuuteen oli saapunut noin 25 henkilöä. Tilaisuuden pääaihe oli sote -palvelut. Erityisenä haasteena Ristijärvellä on lääkäripalvelujen saanti terveysasemalle. Tästä johtuen ristijärveläiset joutuvat hakemaan lääkäripalveluja muulta ja yksityisiltä. Jatkona asialle on Ristijärven kunnan kritiikki valmisteltuja rahoitusmalleja kohtaan. Ristijärvi kannattaa suoritepohjaista mallia. Tilaisuudessa kannatettiin maakunnallista yhteistyötä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Asta Tolonen ja Esa Toivonen. Kainuun Sanomat Sotkamo Kuntakierros päättyi tällä erää Sotkamoon. Paikalla oli noin 20 henkilöä. Sotkamossa sote palveluista käydyn keskustelun painopiste oli vanhuspalveluissa ja ambulanssirallissa. Lisäksi puheenvuoroissa perättiin uusia innovaatioita mm. arvonlisäveron poistoa perusliikuntavälineistä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Anna-Riitta Airaksinen, Asta Tolonen, Eija Tolonen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat ja Sotkamo -lehti Kainuun työvaliokunnan 14. kokous Kajaanissa Kokoukseen osallistuivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä. Kokouksen alussa pidettiin neuvottelu valtion aluetoimijoiden kanssa yhteispalvelupisteistä. Ajankohtaisina asioina käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja kuntien talouden hallintaohjelman laatimista. Kainuun malliin 2013 liittyvänä asiana käytiin neuvottelu Teemu Erikssonin ja Katja Palosen kanssa VM:n virkamiesnäkemyksistä jatkovalmistelussa Seurantaryhmän 11. kokous, Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Seurantaryhmän kokousmatka Kainuuseen peruttiin Islannin tulivuoripurkausten aiheuttamien liikennehäiriöiden vuoksi. Kokous pidettiin jo vakiintuneen käytännön mukaan Helsingissä ja Kajaanissa sekä Kuhmossa videoneuvotteluna. Kokouksessa esiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen linjauspäätökset eriävine mielipiteineen (Puolanka ja Ristijärvi). Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötarpeita ja alueiden kehittämistehtäviä hallintokokeilun jälkeen Seurantaryhmän 12. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän esitysluonnosta valtiovarainministeriölle. Lopullisen esityksen sinetöintiä varteen päätettiin ylimääräisestä kokouksesta

14 14 (18) Kainuun työvaliokunnan 15. kokous Kajaanissa Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina päivitettiin valmistelutilanne ja huolestuttiin julkisuudessa olleista hallintokokeilun jatkoesityksistä. Kainuun tavoitteena on pysyvän ratkaisun säätäminen. Ns. kunta-asiana käsiteltiin Kainuun liikuntasektorin tilannetta. Kainuun Liikunta ry:n toiminnanjohtaja Hannu Tikkanen esitti Kainuun liikuntasektorin tilanne katsauksen. Terveyttä edistävän liikunta- ja ravitsemusneuvontamallin vakinaistaminen on auki. Asiasta tulisi sopia kuntien ja maakunnan soten kesken Seurantaryhmän 13. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa päätettiin seurantaryhmän esityksestä valtiovarainministeriölle. Seurantaryhmän raportti löytyy keskiviikosta lähtien osoitteesta Seurantaryhmä ehdottaa, että kokeilun jälkeen Kainuussa tulisi jatkaa nykyisenkaltaisella mallilla ja mallin laajentaminen tapahtuisi kahden vaihtoehdon pohjalta. Mallissa olisi aina vaaleilla valittava valtuusto sekä tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli, ja sen käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto kuntien esityksestä. Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät pois lukien lasten päivähoito. Maakuntayhtymän vähimmäistehtävät olisivat näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävät. Seurantaryhmä ehdottaa säädettäväksi pysyvän lain maakunta- ja aluekuntayhtymistä, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa alueen kuntien esityksestä. Seurantaryhmän esitys siirtyy hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmän käsittelyyn. Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto jättivät esitykseen eriävät mielipiteensä Halke käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Työryhmä käsitteli seurantaryhmän esitystä ensimmäisen kerran. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys 27/2010 on valtiovarainministeriön nettisivulla: (Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Hallinnon kehittäminen / Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys) ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys, peruttu) Kokous peruttiin. Syy oli HALKE /käsittelyn keskeneräisyys Kainuun työvaliokunnan 16. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin valmistelutilanne ja käytiin alustava keskustelu jatkovalmistelua varten perustettavista alatyöryhmistä. Seuraavan vaiheen tärkeimmiksi asioiksi nostettiin perussopimuksen valmistelu ja palvelutason määrittely. Lisäksi käytiin palautekeskustelu Kainuun kuntien yhteinen neuvottelusta Kajaanissa ja sovittiin Kainuun yhteisen kannan esittämisestä Kuntaliiton hallituksen kokouksessa Lisäksi käsiteltiin maataloustyöryhmän esitys työvaliokunnalle.

15 15 (18) Seurantaryhmän 14. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin HE:n valmistelutilanne ja syksyn kokousaikataulu Halke -käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Kainuun hallintokokeilun jatko ei ennakkotiedoista poiketen käsitelty tässä kokouksessa Kainuun työvaliokunnan 17. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta ja Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. VM:n valmistelijoilta saadun tiedon mukaan seuraava HALKEn kokous pidetään Ns. kunta-asioina käsiteltiin lisäksi Kainuun Edun arviointia, ikääntymispoliittisen strategian esiselvityshankkeen ohjausryhmän ilmastostrategian ohjausryhmän jäseniä, Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut hanke sekä jätehuollon kuljetusasiaa Seurantaryhmän 15. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin pääasiana seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta. Asiaa ei oltu vielä lopullisesti käsitelty HALKEssa Kainuun työvaliokunnan 18. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli HALKEn (hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä) kokouksessaan päättämä kanta Kainuun hallintokokeilun jatkoon. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta saatiin tietoon kokouksen aikana. Lausunnon antoaika päättyi Esityksenä oli Kainuun hallintokokeilun jatkaminen neljällä vuodella eli vuodet Asia tulee lausuntokierrokselle lokakuussa. Kokouksessa käsiteltiin vaikuttamista lakiratkaisuun lausuntojen avulla. Toisena pääasiana käsiteltiin Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuuta selvittävän työryhmän raportti. Päätettiin, ettei Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestäjäpohjaan ei esitetä muutoksia. Korkea-asteen edunvalvonta esitetään yhdeksi edunvalvontateemaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa Seurantaryhmän seminaari- ja kokousmatka Kainuuseen, 16. kokous Kajaanissa Seurantaryhmän teki kokous- ja seminaarimatkan Kainuuseen Kuntakohteena oli Sotkamo ja käyntikohteena Vuokatti. Kokous pidettiin Kajaanissa ja kokouksen loppuosa pidettiin yhteiskokouksena Vaalan kunnanhallituksen kanssa. Yleisölle avoin seminaari järjestettiin klo alkaen Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala salissa Seurantaryhmän 17. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeiluista annetun lain muuttamisesta ja Kainuun valmistelutilannetta. Kokouksessa ilmoitettiin, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viikolla 47/2010. Kainuussa seuraava päätehtävä on perussopimuksen valmistelu ja asiasta sopiminen kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Mm. maakuntavaalien järjestämisen kannalta ehdoton takaraja on vuoden 2011 loppu.

16 16 (18) Kainuun työvaliokunnan 19. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp), perussopimuksen valmistelua ja uusien tehtävien (jätehuolto, pelastustoimi, maataloushallinto ja lomitus) huomioon ottamista jatkovalmistelussa. Työvaliokunta päätti valmistelusta, ettei Pelastuslaitoksen siirtoa maakunnalle valmistella tässä vaiheessa. Jätehuollon ja maataloustehtävien siirto ratkaistaan huhtikuussa Siivous- ja ateriapalvelujen selvitystyötä päätettiin jatkaa. Lisäksi käsiteltiin Vaalan kunnan asemaa ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallituksen esitys eduskunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp) annettiin eduskunnalle Kainuun työvaliokunnan 20. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötilannetta, maakunta kuntayhtymän ja kuntien neuvottelujärjestelmää, sopimusjärjestelmää, rahoitusmallia ja Vaalan kunnan asemaa. Kunta-asioina sähköisiä palveluja ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallintovaliokunnan mietintö Hallintovaliokunta antoi mietintönsä, 31/2010 HE 269/2010 vp. Oleellista mietinnössä on maininta Kainuun innovaatiojärjestelmän tukemisesta miljoonalla eurolla vuodessa Kainuun kehittämisrahan kautta. Em. tasoinen tuki oli käytössä hallintokokeilun käynnistysvaiheessa. Yliopistolain uudistamisen myötä rahoitusjärjestelmä muuttui ja lisärahoituksen kohdentaminen Kainuun innovaatiojärjestelmään hämärtyi Eduskunnan ensimmäinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen sisällön mietinnön mukaisena ensimmäisessä käsittelyssä Eduskunnan toinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen toisessa käsittelyssä. Oleelliset asiat hallituksen esityksessä HE 269/2010 vp ovat: - Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella aina vuoden 2016 loppuun saakka. - Nykytilasta poiketen kokeilualueen kunnille annetaan toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta vuoden 2012 jälkeen. Säädettävä lainsäädäntö jättää päätöksenteon kunnalliselle itsehallinnolle. - Vaalan kuntaa, joka ei ole kuulunut kokeilun piiriin, nytkään pakoteta kokeiluun vastoin kunnan omaa tahtoa. Vaalan kunnan tulee tehdä ratkaisunsa suhtautumisestaan Kainuun hallintokokeilun jatkoon samalla aikataululla kuluvan vuoden aikana kuin muidenkin Kainuun kuntien. - Maakuntajohtajaa koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. - Maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä täsmennetään. Lisäksi lakiin tehdään muun lainsäädännön muuttumisen johdosta tarpeellisia teknisiä muutoksia.

17 17 (18) - Laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta Kainuun työvaliokunnan 21. kokous Kajaanissa Kokouksen ns. kunta-asioina käsiteltiin Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuutta, maakunnan ja kuntien välisiä neuvotteluja keväällä 2011, tietohallintoa ja strategiaähkyä. Hallintokokeilun jatkovalmistelun asioina olivat lainsäädäntötilanne, maakunnan ja kuntien välinen neuvottelumenettely jatkokaudella, perussopimus ja rahoitusmalli sekä maakunnan tehtävät Seurantaryhmän 18. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin kuntalain kokonaisuudistusta ja työtä varten asetettuja työryhmiä; Kainuun hallintokokeilun vahvistamista; Kainuun erikoissairaanhoidon järjestämistä ja seurantaryhmän väliraportin valmistelua Kainuun työvaliokunnan 22. kokous Kajaanissa Kokousasioina olivat lainsäädäntötilanne (tasavallan presidentin esittely puuttui) ja Kainuun valmistelutilanne perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen osalta. Lisäksi käsiteltiin huhti - toukokuussa käydyn kuntakierroksen palaute ja tulevaa kuntaneuvottelua Tasavallan presidentin esittely Tasavallan presidentti hyväksyi lain Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 508/ Seurantaryhmän 19. kokous, videoyhteydet Kainuuseen Kokousasioina olivat seurantaryhmän väliraportin valmistelu, valmistelutilannekatsaukset, seurantaryhmän toimikauden jatkaminen vuoden 2015 loppuun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä selvittäneen työryhmän esitykset (STM 2011:7) Kainuun työvaliokunnan 23. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen valmistelu tilanne Kainuun työvaliokunnan 24. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun edunvalvontaa vuonna 2012, hallitusohjelmaa ja Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen käsittelyvaiheet. Lisäksi hahmotettiin työvaliokunnan roolia maakunnan ja kuntien virkamiesvalmistelun yhteistoimintaelimenä Seurantaryhmän 20. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän viidettä väliraporttia, valmistelun tilannekatsaukset, kuntarakenneuudistusta sekä Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen muistiota (VATT 16 / 2011) Kainuun hallintokokeilun taloudellisista vaikutuksista Kainuun työvaliokunnan 25. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun aluekehitystyön ajankohtaiskatsaus, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) valmistelutilanne, kuntayhtymän talousarvion 2012 laadintaperusteita. Hallintokokeiluun liittyvinä asioina käsiteltiin valmistelutilanne kunnissa ja sosiaalija terveysalan palvelujen linjauksia.

18 18 (18) Kainuun työvaliokunnan 26. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli perussopimuksen käsittelytilanne. Kainuun kunnista perussopimuksen ovat hyväksyneet Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolanka ei ole hyväksynyt hallintokokeilun jatkoa. Asia käsittely on kesken Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Hyrynsalmen valtuusto käsittelee asiaa ja Ristijärven lokakuun alkupuoliskolla Seurantaryhmän kokous Kokous peruttiin Kainuun avoimen tilanteen vuoksi Kainuun työvaliokunnan 27. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin ruokahuollon alueellista yhteistyötä, kaivosasioita, työvaliokunnan roolin muutosta kuntajohtajakokoukseksi. Kainuun hallintokokeilun osalta asioin olivat hallitusohjelman mukaisen kuntarakenneuudistuksen eteneminen, perussopimuksen käsittelytilanne sekä Vaalan kunnan suuntautuminen. Kokeilualueen kunnista muut paitsi Puolanka olivat hyväksyneet perussopimuksen. Vaalan kansalaismielipidetiedustelun mukaan noin 70 % vastanneista kannatti suuntautumista Pohjois-Pohjanmaalle. Oleellinen tulos oli myös, että 58 % vastanneista kannatti nykymallin jatkamista Seurantaryhmän 21. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kajaaniin Kokous oli seurantaryhmän viimeinen. Kokouksessa käsiteltiin Kainuun päätöksentekotilanne kokeilun jatkosta sekä kuntarakenneuudistusta. Hallintokokeilun seurantaa päätettiin jatkaa sihteeristön voimin, kaksi valtiovarainministeriöstä ja kaksi Kainuun maakunnasta Kainuun kuntien edustajien kokous. Maakuntajohtaja kutsui koolle kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Tavoitteena oli löytää neuvotteluratkaisu pattitilanteen laukaisemiseksi. Kokous päätyi julkilausumaan, jonka mukaan Kainuun maakunta turvaa laadukkaat lähipalvelut ja laadukkaan toisen asteen koulutuksen huomioiden etäisyystekijät Kainuun työvaliokunnan 28. kokous Kajaanissa Kokouksen pääsisältö oli varautuminen hallintokokeilun päättymiseen ja toiminnan jatkaminen ilman hallintokokeilua vuoden 2012 jälkeen.

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai 10.3.2009 klo 9.00 12.15 Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus 22.3.2010 Vuosikertomus 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti 19.2.2009 Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan kokeilun seurantaa ja valmistelemaan päätöksentekoa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 C:13

Vuosikertomus 2010. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 C:13 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 20.6.2011 Vuosikertomus 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 C:13 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Martti Juntunen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Ff1. /hs/ silti hrd; å J W N N 3 w p P p h, O N 5 POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Aika: Torstai 5.2.2015 klo 12.00-16.45 Paikka: Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan Sali, Leevi Madetojan katu 1-3, Oulu Osallistujat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN RAPORTTEJA 32 SELVITYSHENKILÖRAPORTTI KESKI- SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 31.3.2011 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN SAKARI MÖTTÖNEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Maakuntahallitus 10.11.2008 2 1 KAINUUN MAAKUNTAKOKEILU...3 2 TALOUDELLISIA TAUSTATIETOJA...5 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin

Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin Nordia Tiedonantoja Numero 3/2013 Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin Toivo Muilu, Niina Kotavaara, Jouni Ponnikas, Sirpa Korhonen, Henna Hintsala

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 198/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kainuun hallintokokeilusta, jota sovellettaisiin Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto

Vuosikertomus 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto Vuosikertomus 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2009 C:9 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi ISBN

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot