1 (18) Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu"

Transkriptio

1 1 (18) Nettipäiväkirja Esa Toivonen VALMISTELUVAIHE I Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu Kainuun hallintokokeilu päättyy Valmistelu Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtävien järjestämiseksi vuoden 2012 jälkeen käynnistyi ministeriöissä ja Kainuussa alkuvuonna Tässä nettipäiväkirjassa kuvaillaan valmistelun etenemistä vuosina Valmistelu ministeriöissä Ministeriöiden valmistelu on pääasiassa valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksenteon valmistelua Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2011 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut kolme alatyöryhmää Alatyöryhmät ovat: 1) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä; 2) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja 3) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Alatyöryhmien toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä Kainuussa vuoden 2012 jälkeen. Valmistelu Kainuussa Kainuun oma valmistelu luo pohjaa maakunnassa tehtäville päätöksille ja toimenpiteille. Työ Kainuussa käynnistyi pidetyssä kuntien edustajien kokouksessa. Kokouksessa sovittiin Kainuun valmistelun toimielimistä ja niiden tehtävistä. Kainuun ohjausryhmässä on 72 jäsentä, jotka edustavat kuntien poliittista päätöksentekoa ja virkamiesjohtoa; Kainuun maakunta kuntayhtymää, Kainuun kansanedustajia, valtion aluehallintoa ja sosiaalipartnereita. Ohjausryhmän päätehtävänä on Kainuun ehdotuksen valmistelu Kainuun mallista Ohjausryhmän alaisuudessa toimii pääasiassa kuntien johtajista ja Kainuun maakunta kuntayhtymän virkamiesjohdosta koostuva työvaliokunta. Rahoitusmallin valmistelua varten on perustettu Kainuun rahoitusmallityöryhmä, jonka jäsenet edustavat kuntien ja maakunnan talousjohtoa. Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistelua varten on perustettu työvaliokunta ja kaksi alatyöryhmää, joista toinen selvittää palvelujen ryhmittämistä lähi-, seudullisiin ja keskitettyihin palveluihin ja toinen toimialan johtamista sekä organisaatiorakennetta. Työryhmissä on kuntayhtymän edustajien lisäksi kuntien edustajia. Koulutustoimialan valmistelusta vastaa koulutustoimialan johtoryhmä.

2 2 (18) Valmisteluorganisaation tarkka kuvaus Kuvaus on esitetty liitteessä 1. Valmisteluaineiston nettiosoite Polkuna: -> Kainuun maakunta kuntayhtymä, palvelut -> Kainuun maakunta INFO -> Kainuun maakunta 2013 valmistelu Tapahtumia ja kokouksia Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Puheenjohtajaksi nimettiin VM:n ylijohtaja Silja Hiironniemi. Jäseniksi nimettiin edustajia Kainuun maakuntahallinnosta ja kunnista sekä eri ministeriöistä. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. Ehdotuksen perusteeksi seurantaryhmä kokoaa aineistoa ja tekee taustaselvityksiä hallintokokeilun vaikutuksista Kainuun maakuntatilaisuus ja kuntakokous Kajaanissa Kokouksessa oli kaksi osaa. Kainuun maakuntatilaisuus oli yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä maakuntatilaisuuksista, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kunnallishallinnon asioita. Toisena tehtävänä oli Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelun käynnistys Kainuussa. Tammikuu maaliskuun aikana laadittiin kokousta varten Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Lähetekeskustelua varten käydyt alustukset perustuivat taustamuistion sisältöihin. Kuntakokouksessa päätettiin jatkovalmistelu päävaihtoehdoista, jatkovalmistelun organisaatiosta ja annettiin työvaliokunnalle valtuutus valmistelutyön käynnistämiseen Seurantaryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän järjestäytymistä, kokousaikataulua ja työsuunnitelmaa sekä Kainuun hallintokokeilun tilannetta Kainuun työvaliokunnan 1. kokous Kajaanissa Kokous oli Kainuun työvaliokunnan järjestäytymiskokous. Kokouksessa päätettiin, että työvaliokunnan puheenjohtaja on maakuntajohtaja ja varapuheenjohtaja on Kajaanin kaupunginjohtaja. Sihteeriksi nimettiin Esa Toivonen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän tehtäviä, Kainuun ohjausryhmän toimintaa, Kainuun valmistelutyön organisoitumista ja Kainuun vaihekaavan laadintaa Seurantaryhmän 2. kokous Helsingissä kokouksessa käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelun koordinaatiota, seurantaryhmän alatyöryhmien asettamista, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina ja kesän sekä syksyn kokousaikataulua.

3 3 (18) Kainuun rahoitusmallityöryhmän 1. kokous Kajaanissa Kokouksessa valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen sihteeriksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän toimeksiantoa, työsuunnitelmaa ja perussopimuksen päivitystarvetta Kainuun työvaliokunnan 2. kokous Kajaanissa Pääasiana oli edustajien nimeämisen koordinointi valtiovarainministeriön seurantaryhmän asettamiin alatyöryhmiin, joita ovat a) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä b) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja c) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Lisäksi käsiteltiin valtiovarainministeriön seurantaryhmän vierailua Kainuussa elokuussa 2009 ja Kainuun ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen asioita Neuvottelut valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa Kajaanissa Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen tekivät neuvottelukäynnin Kainuuseen. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimialan, koulutustoimialaan ja Kainuun kehittämisrahaan liittyviä asioista valtion aluehallintoviranomaisten, kuntien ja maakunnan virkamiesten kanssa. Toinen päivä käytettiin rahoituksen, maakunnan tehtävien ja päätöksenteon käsittelyyn poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa Kainuun työvaliokunnan 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käytiin läpi ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilanne. Kalevi Yliniemelle annettiin tehtäväksi selvityksen laatiminen tukipalveluiden maakunnallisesta järjestämisratkaisusta vuoden 2009 loppuun mennessä. Tukipalveluita ovat mm. ruokahuolto-, kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut. Selvityksen tulee olla valmis Kainuun rahoitusmallityöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavaa raporttia, rahoitusmallia 2010, verotyökalua (kuntien verotusasteen keskiarvon kiinnitys maakunnan maksuosuutta määritettäessä) ja harvaan asutun alueen lisän mukaan ottoa laskentapohjaan Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 1. kokous Työryhmä järjestäytyi ja käsitteli työsuunnitelmaa. Työryhmä tarkasteli sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisia selvityksiä ja suosituksia sekä lainsäädäntöä. Toisena tarkastelukohteena olivat Kainuun maakunta kuntayhtymässä käytössä oltava ryhmittely. Työtä jatkettiin pienryhmätyönä Kainuun työvaliokunnan 4. kokous Kajaanissa Keskeisenä asiana oli maataloustuki- ja maataloustehtävien mahdollinen siirto maakuntahallinnolle. Asiasta alustivat vastuualuepäällikkö Vilho Härkönen, Kainuun TE keskuksesta, maaseutusihteeri Anja Karppinen Kuhmosta ja maaseutuasiamies Päivi Korhonen Paltamosta. Päätettiin, että Kalevi Yliniemi jatkaa em. tehtävien siirron selvittelyä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Kalevi Yliniemi esitteli selvitystyönsä tuloksia Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän osalta.

4 4 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Aiheina olivat työryhmän asettamispäätös, organisoituminen ja työsuunnitelma Kokouspäivä Kajaanissa Seurantaryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuussa laadittua aineistoa maakunnan taloudesta ja lukiokoulutuksen kehityksestä, maaliskuussa 2010 valmistuvaa Tampereen yliopiston suorittamaa arviointitutkimusta, Kainuun hallintokokeilun IV väliraporttia varten, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina sekä seurantaryhmän ja Kainuun valmistelutyön koordinaatiota ja alatyöryhmien työvaiheita Kainuun ohjausryhmän 1. kokous Kajaanissa Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Säkkinen ja varapuheenjohtajaksi Osmo Polvinen. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Silja Hiironniemi esitti kokouksessa valtion alueuudistushankkeen ajankohtaiskatsauksen ja Ylijohtaja Päivi Laajala PARAS hankkeen tilannekatsauksen. Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson raportoi valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän ja alatyöryhmien työsuunnitelmat. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen esitteli Kainuun valmistelun ajankohtaiskatsauksen. Ohjausryhmä tarkisti edustuksellisen kokoonpanonsa ja tehtävänsä, asetti työvaliokunnan ja määritti sen tehtävät, asetti Kainuun rahoitusmallityöryhmän sekä sosiaali- ja terveystoimialan työryhmät. Rahoitusmallityöryhmän puheenjohtaja Arto Laurikainen, Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ja koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen raportoivat valmistelutyön etenemisestä. Selvitysmies Kalevi Yliniemi esitteli Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ja Kainuun pelastuslaitoksen siirtämisestä maakuntahallinnon alaisuuteen laaditut raportit. Ohjausryhmä päätti vireille Kainuun jätehuollon ja Kainuun pelastuslaitoksen siirron jatkovalmistelun maakunnalle. Työvaliokunta valtuutettiin nimeämään työryhmät jatkovalmistelua varten. Selvitysmies Kalevi Yliniemi jatkaa maataloustuki ja lomitustehtävien siirron selvittelyä Kainuun työvaliokunnan 5. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen palautetta, käsiteltiin maakunnan tehtäviä, perustettiin työryhmät valmistelemaan Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän siirtoa maakuntahallinnon hoidettavaksi. Lisäksi käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilannetta Kainuun rahoitusmallityöryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa tarkistettiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavan raportin luonnosta erityisesti vuoden 2009 osalta. Vuoden rahoitusmalliksi oli esillä kolme vaihtoehtoa: A) 2009 OPM:n ja STM:n korjattujen laskennallisten kustannusten suhteessa B) 2010 OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa C) 2009 vanhan järjestelmän mukainen omarahoitusosuus (nykyinen)

5 5 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Valmisteltiin tarkastelukehikkoa päätöksentekorakenteiden ja tehtävien järjestelyjen vertailusta. Yhden kunnan malli otetaan erillisenä asiana tarkasteluun. Päätöksenteon tarkastelussa päätettiin ottaa huomioon kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja suoraan vaikuttamiseen Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Kajaanissa Työryhmä piti järjestäytymiskokouksen Kajaanissa Seurantaryhmän 4. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän raporttia, alatyöryhmien työvaiheita ja maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueita Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa esitettiin Kainuun hallintokokeilun tilannekatsaus, työryhmän asettamispäätös, selvitystä Kainuun hallintokokeilun rahoitusjärjestelmästä ja työryhmän työsuunnitelmaa. Jatkovalmistelussa tutkitaan kolmea päävaihtoehtoa: a) tulojenjakomallit (Kainuun rahoitusryhmä valmistelee), b) maakunnan verotusoikeus (valtiovarainministeriö valmistelee) ja c) palveluiden käyttöön perustuvat malli (sosiaali- ja terveysministeriö selvittää) Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 2. kokous Kokouksessa purettiin pienryhmätöitä ja valmisteltiin loppuraporttia. Pienryhmät olivat: ympäristöterveydenhuolto, sairaanhoidon palvelut, vanhuspalvelut, perhepalvelut sekä terveydenja sairaudenhoitopalvelut Kainuun rahoitusmallityöryhmän 4. kokous Kajaanissa Rahoitusmallien jatkovalmistelun työnjaon mukaan Kainuun rahoitusmallityöryhmä valmistelee tulonjakoon perustuvia malleja. Kokouksessa täydennettiin VM:n seurantaryhmälle laadittavaa raporttia ja käsiteltiin yhden kunnan mallin mukaista rahoitusta. Lisäksi käsiteltiin rahoitusratkaisua vuodelle Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Työryhmän jäseneksi on nimitetty lainsäädäntöneuvos Tuula Manelius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmä päätti suosittaa jätehuollon ja pelastustoimen siirtämistä Kainuun maakunta kuntayhtymän hallinnoitavaksi. Täydennettiin päätöksentekorakenteiden vertailukehikkoa. Tehtävätarkastelun vertailukehikkoon otettiin kolme erilaista järjestämistapaa Kainuun työvaliokunnan 6. kokous Päätettiin valmisteluhankkeen työnimeksi Kainuun malli Sovittiin valmistelutyön aikataulun pääkiinnitykset: - työvaliokunnan esitys Kainuun mallista 2013 lähetetään tiedoksi myös kunnanhallituksille ennen joulukuun 2009 ohjausryhmän kokousta - ohjausryhmän valmisteleva kokous pidetään joulukuussa lausunnot kunnilta pyydetään joulukuu 2009 tammikuu 2010

6 6 (18) - ohjausryhmän kokous pidetään tammikuun 2010 lopussa. Kokouksessa päätetään Kainuun esityksestä Kainuun malliksi 2013 Tiedottamisesta ja kuulemisesta sovittiin: - kuntakierrokset ja kansalaiskuulemiset järjestetään lakiluonnoksen valmisteluvaiheessa keväällä Valmistelun kokous- ja muu aineisto julkaistaan netissä - Sihteeri laatii kuntien ja maakunnan päättäjille tiedotteen, jossa kuvataan valmisteluhankkeen ajoitus päätehtävineen ja asian käsittely kunnissa. - Tiedottamisesta henkilöstölle vastaavat toimialajohtajat ja valmistelutyöryhmissä olevat henkilöstöjärjestöjen edustajat. Käsiteltävä oli myös valtiontalouden tarkastusviraston (VATT) tuloksellisuustarkastuskertomusluonnos ja siitä annettava lausunto. Lisäksi valmisteltiin Kainuun malli 2013 kokouspäivää Kainuun työvaliokunnan 7. kokous Kokous keskittyi rahoitusmalliin vuosina Pääsisällöt olivat valtion maksuosuuden yhden putken mallin purku, verotyökalu ja harvan asutuksen tuen huomioon ottaminen rahoituspohjassa. Kokouksessa valmisteltiin esityksiä maakunnan ja kuntien rahoitusneuvottelua varten Kainuun rahoitusmallityöryhmän 5. kokous Kokouksessa tarkennettiin edelleen kuntien rahoitusneuvottelua varten tehtävää esitystä Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Työryhmä tarkastelee eri vaihtoehtoja kehittämistehtävien järjestämiseksi. Kainuun kehitystä verrataan Pohjois-Karjalan kehitykseen. Tulevaisuuden vaihtoehtoja on a) nykyisellä mallilla ei jatketa, b) nykyinen malli säädetään pysyväksi ja c) mallia laajennetaan aluehallintoviranomaistoimintoihin kokouspäivä Kajaanissa Valtiovarainministeriön seurantaryhmän alatyöryhmien yhteiskokous Kajaanissa Rahoitusjärjestelmää sekä maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävät alatyöryhmät pitivät yhteisen koordinaatiokokouksen Kajaanissa. Kokouksessa kumpikin alatyöryhmä raportoi omat työvaiheensa. Pääteemoja olivat maakuntahallinnon tehtävät ja tehtävien kokoaminen maakuntahallintoon, maakuntavaltuuston valintatapa ja mahdollinen maakuntavero, ELYn kytkeminen maakuntahallintoon, Kainuun hallintokokeilun ja PARAS hankkeen sekä ns. ministeri Risikon mallin vertailu. Lisäksi keskusteltiin yleisesti erilaisista eurooppalaisista hallintomalleista Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kokouksessa painopisteenä olivat sote palvelut. Tuomo Pääkkönen esitteli sote palvelujen analyysin eri järjestämisvaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehtoja olivat työryhmässä käsittelyssä olevat 1) yksi organisaatio, nykyinen laajuus, 2) erilliset maakuntakokonaisuudet ja 3) kuten edellinen vaihtoehto, paitsi sote -palveluja ja lukiokoulutusta järjestettäisiin seudullisesti.

7 7 (18) Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden palvelurakenteita. Kaavailujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita olisi ja erityisvastuualueita 5. Kainuu on edellä kuvatussa kokonaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. Lisäksi Kari Haavisto käsitteli soten lainsäädäntöuudistuksen etenemisaikataulua. Lisäksi keskusteltiin maakuntahallitus II roolista ja tarpeellisuudesta sekä maakuntajohtajan valintatavasta Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokous oli maratonkokous, jossa käsiteltiin kolmea rahoituksen päävaihtoehtoa (maksuosuusmalli, maakuntavero ja laskutukseen perustuva malli) sekä työryhmäraporttiluonnosta Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän rahoitusneuvottelu Puolangalla. Neuvottelussa sovittiin STM:n ja OPM:n valtionosuuksiin liittyvän omarahoitusosuuden jakamisesta (VOS putken purkamisesta); verotyökalusta (kunnallisverotulon laskeminen kiinteällä prosentilla); peruspalveluiden valtionosuuden harvan asutuksen lisäosan mukaan ottamisesta kuntien rahoituspohjaan, siirtymätasauksien huomioon ottamisesta kuntien maksuosuutta määrättäessä sekä verovähennysten kompensaation ja kompensaatiokorjausten huomioon ottamisesta kunnan maksuosuutta määrättäessä. Kuntien maksuosuudeksi maakunnalle vuonna 2010 sovittiin 228 milj.. Lisäksi sovittiin perussopimukseen tehtävistä muutoksista ja niiden hyväksymismenettelystä Kainuun työvaliokunnan 8. kokous Kajaanissa Vakioasioina käsiteltiin valtiovarainministeriön asettamien työryhmien ja Kainuun työryhmien valmistelutilanteet. Selvitysmies Kalevi Yliniemi raportoi maataloustukihallinnon ja - lomituspalvelujen selvityksestä. Alustavat selvitykset käsitellään seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa Tukipalvelujen maakunnallinen järjestämisratkaisu on myös selvittävänä Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän loppuraportti valmistui Loppuraportissa käsitellään maakunnan aiempia palveluiden ryhmittelymäärityksiä, kansallisia määrityksiä ja muualla maassa käynnissä olevia hankkeita. Ympäristöterveydenhuolto ja vanhuspalvelut eivät esitä muutoksia nykyiseen ryhmitykseen. Sairaanhoidon palveluissa erimielisyyttä on radiologiapalvelujen järjestämisestä. Liikkuvan radiologisen yksikön käyttökelpoisuus esitetään tutkittavaksi. Muiden palvelujen osalta esitetään yksittäisiä tarkistuksia lähipalveluihin Kainuun rahoitusmallityöryhmän 6. kokous Kajaanissa Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous videoneuvotteluna Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Helsingissä Käsiteltäviä asioita olivat: maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi; palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu; seurantaryhmän ja tämän alatyöryhmän sekä Kainuun valmistetyön synkronointi sekä Kainuun hallintokokeilun IV väliraportti.

8 8 (18) Seurantaryhmän 5. kokous Kokouksessa käsiteltiin Tampereen yliopiston arviointitutkimusta Kainuun hallintokokeilusta. Toisena pääasiana olivat alatyöryhmien työtilannekatsaukset (rahoitusryhmä, päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä työryhmä ja aluehallinnon tehtäviä selvittävä työryhmä) Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 9. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin maataloustuki- ja lomitustehtävien järjestämisratkaisua sekä Kainuun ja ministeriöiden valmistelutilannetta. Kuntakentän pääasiana oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Pääasioina olivat maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi sekä palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä) Asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen ( ) Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 10. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän ja sen alatyöryhmien työvaiheet sekä Kainuun alatyöryhmine työvaiheet. Valmisteluun liittyvänä toisena pääaiheena oli ohjausryhmän esityslistan asiat. Edunvalvontateemoista keskeisin oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitus. Lisäksi käsiteltiin Kainuun naapurikuntien halukkuutta osallistumiseen Kainuun malliin Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 7. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kainuun työvaliokunnan 11. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ja ministeriöiden työryhmien valmistelutilanteet sekä päätettiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen esityslistan asioista ja päätösehdotuksista. Kuntakentän asioina olivat Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne aluehallinnon uudistuksen vaikutukset lääninhallituksen tehtävien osalta Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 8. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kokouksessa käsiteltiin alatyöryhmän raporttia Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä Kainuun ohjausryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun mallin 2013 palvelurakenne- ja päätöksentekovaihtoehtoja, maakuntahallinnon tehtäviä ja rahoitusmalleja. Kokouksessa päätetyistä linjauksista pyydetään Kainuun kuntien ja sidosryhmien lausunnot.

9 9 (18) Seurantaryhmän 6. kokous Helsingissä Kokouksessa alatyöryhmät luovuttivat raporttinsa seurantaryhmälle. Raportit koskivat maakunnan rahoitusta, maakunnan tehtäviä ja päätöksentekoa sekä alueiden kehitystehtäviä. Lisäksi käsiteltiin kevään 2010 kokousaikataulu ja kokousten pääaiheet Seurantaryhmän 7. kokous Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Mallin yleistettävät osat, keskustelu raporttien ja PARAS -hankkeen pohjalta - Hallintorakenne Kainuussa kokeilun jälkeen koottu maakuntataso vai ei Kainuun työvaliokunnan 12. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilannetta, Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuun laajentamisen selvitystyötä ja päivitettiin Kainuun mallin 2013 valmistelutilanne Seurantaryhmän 8. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Rahoitusjärjestelmä Kainuussa kokeilun jälkeen - Rahoitusjärjestelmän yleistäminen muuhun maahan - Lukiokoulutus kokeilun jälkeen - Yleistettävää lukiokoulutuksen järjestämisestä Kainuun työvaliokunnan 13. kokous Kajaanissa Kokouksen aluksi käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina olivat valmistelutilanteen päivitys, yhteisten tukipalvelujen järjestäjäratkaisun valmistelu, kansalaisvaikuttaminen, Kainuun ohjausryhmän esityslistan asiat ja päätösesitykset. Lisäksi käsiteltiin kevään kuntakokousta varten esitettäviä talouden hallintatoimia Seurantaryhmän 9. kokous, aamupäivä, Helsinki, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys - Tampereen yliopiston arviointiraportin tulosten esittely - Kainuun lausuntoyhteenveto Seuraavaan kokoukseen siirrettiin: - Lainsäädäntötarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet - Sote -palvelurakenne Kainuussa kokeilun jälkeen ja yleistettävää sote palvelurakenteesta - Kansalaiskuuleminen Kainuun ohjausryhmän 3. kokous Kajaanissa, iltapäivä Kokouksen tavoitteena olivat päätökset Kainuun näkemyksestä Kainuun malliksi Täyttä yksimielisyyttä kokouksessa ei syntynyt. Eriäviä mielipiteitä esitti Puolangan kunta kohtiin maakunnan tehtävät, palvelurakenteet, päätöksentekomalli, rahoitusmalli sekä maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnonyhteistyö. Ristijärven kunta jätti eriävän mielipiteen rahoitusmallia koskevaan esitykseen.

10 10 (18) Tampereen yliopiston arviointiraportin julkistaminen, Säätytalo, Helsinki Tampereen yliopiston tutkimusraportti julkaistiin ja esiteltiin. Julkaisu on valtiovarainministeriön julkaisu 20 / 2010, Siniset ajatukset vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen, Kainuun hallintokokeilun vaikutukset, Anni Jäntti, Jenni Airaksinen & Arto Haveri. (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/ Sinise/kainuun_raportti_netti.pdf) Arviointiraportin mukaan Kainuun hallintokokeilulla on saatu hyviä tuloksia peruspalvelujen järjestämisessä. Palvelut on pystytty turvaamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelusisällöissä. Sen sijaan hallintokokeilun avulla ei ole onnistuttu vahvistamaan odotusten mukaisesti maakunnallista elinkeinopolitiikkaa tai aluekehitystä esimerkiksi väestökehitykseen vaikuttavalla tavalla Seurantaryhmän 10. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen esitteli Kainuun talouskatsauksen. Lisäksi käsiteltiin soten palvelurakennetta, alueiden kehittämistehtäviä ja kansalaisvaikuttamista. Kansalaiskuulemistilaisuudet (yhteensä noin 300 henkilöä) Paltamo Kierros alkoi Paltamosta. Paikalla oli noin 20 kuntalaista. Kuntalaisten kysymykset kohdistuivat pääasiassa sote palveluihin ja odotetusti lääkärille pääsyn vaikeus herätti kysymyksiä. Sote palveluista tivattiin myös vanhusten yöhoidon järjestämisen ja röntgenpalvelujen säilyttämisen perään. Paltamolaiset ottivat esiin ns. kansalaiskustannusten huomioon ottamisen palvelujen järjestämisessä. Näitä ovat esimerkiksi laskujen maksamiseen ja matkoihin liittyvät kustannukset. Kuntayhtymän laskujen eräpäivän ja laskun saapumispäivän väli on liian pieni. Esityksenä on maksuaikojen pidentäminen. Lukioiden 16 opiskelijan raja ei saanut paltamolaisilta kannatusta. Aloitusrajatarkasteluun toivottiin joustoa siten, että hakijamääriä tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä. Lukiokoulutuksen liikelaitosmallia ei myöskään kannatettu. Kuulemisen lopputoteamuksen oli kokeilun jatkaminen parannetulla nykymallilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo, Marita Pikkarainen, Esa Toivonen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

11 11 (18) Vaala Valtiovarainministeriön edustajat kävivät ennen yleisötilaisuutta neuvottelun kunnanhallituksen kanssa. Vaalan yleisötilaisuudessa paikalla oli keskimäärin noin 30 aiheesta kiinnostunutta. Vaalan kiperin kysymys on suunnan valinta joko Ouluun tai Kainuuseen. Asiasta käytiin myös keskustelua yleisötilaisuudessa. Tässä yhteydessä kerrattiin mm. kunnan syntyhistoriaa ja vuonna 2004 tehtyä päätöstä Vaalan jättäytymisestä pois Kainuun hallintokokeilusta. Keskustelussa tuli esiin jopa kunnan jakaminen Kainuun ja Oulun suunnan kesken. Vaalassa korostettiin päätöksentekoa tosiasioitten perusteella. Kansalaiskysymysten keskeinen viesti oli nykyisten palvelujen ja Kainuusta saatavien palvelujen vertailu sote-palveluissa. Lukiokoulutuksen 16 opiskelijan aloituspaikkaraja herätti epäilyjä ja lukiokoulutuksen liikelaitostamista ei pidetty suotavana. Epäilyjä herätti myös Kainuun maakunta kuntayhtymän alijääminen kattaminen, jos Vaala tulisi mukaan. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen. Tervareitti Puolanka Puolangan tilaisuudessa oli läsnä noin 60 henkilöä. Puolangalla korostettiin yhteistyötä Oulun suunnan kanssa. Peruskysymys oli mitä maksetaan ja mitä palveluja sillä saadaan. Erityisesti huolen aiheena oli akuutin vuodeosaston lopetus, uhka röntgenin menettämisestä ja huoli laboratoriopalvelujen, hammashoidon ja fysioterapian supistuksista. Lukiokoulutuksen osalta Puolanka on käynyt neuvotteluja myös Vaalan ja Utajärven kanssa. Huomiota kiinnitettiin pienten kuntien edustukseen maakunnan päättävissä elimissä ja tuotiin julki näkemys, ettei pienillä kunnilla ole todellista valtaa vaikuttaa. Useissa puheenvuoroissa viitattiin Puolangan kunnan lausuntoon ja ohjausryhmän kokouksessa jätettyihin Puolangan kunnan eriäviin mielipiteisiin. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta - kuntayhtymän alustajina olivat: Kalevi Yliniemi, Mauno Saari, Anna-Maria Palo. Aikataulusyistä Teemu Eriksson, Katja Palonen, Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen myöhästyivät tilaisuuden alusta noin puoli tuntia. VM:n edustajat kävivät vierailun yhteydessä neuvottelun myös Puolangan kunnanhallituksen kanssa. Kainuun Sanomat ja Puolanka Kuhmo Kuhmossa paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuntalaisten kysymykset painottuivat terveyspalveluihin ja yksityisen Coronaria -yrityksen toimintatapoihin. Erityisesti ajanvaraus ja tähän kytketty puhelinpalvelu herättivät kiivasta keskustelua. Kuhmolaisten kuvauksen mukaan terveysaseman vastaanotolle pääsee vain puhelinajanvarauksen kautta. Puhelinpalvelu kuitenkin takkuaa. Ammatillisen koulutuksen linjavalikoimaa kritisoitiin suppeaksi. Arvostelua sai osakseen myös alustajien käyttämä virkakieli, jota on tavallisen kansalaisen vaikea ymmärtää.

12 12 (18) Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Alpo Jokelainen, Mauno Saari, Anssi Tuominen ja Esa Toivonen Kainuun Sanomat ja Kuhmolainen Suomussalmi Suomussalmella paikalla oli noin 40 henkilöä. Suomussalmella kiinnitettiin erityisesti huomiota vammais- ja neuvolapalvelujen saatavuuteen haja-asutusalueilla. Keskustelua käytiin myös työvoiman saatavuudesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat Kajaani Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän osallistuminen tilaisuuteen peruuntui kulkuesteiden vuoksi (Islannin tulivuoripurkaustuhkan aiheuttama häiriöt lentoliikenteelle). Osallistujia Kajaanin tilaisuudessa oli noin 45. Kokouksessa esitettiin alustusten yhteydessä jatkovalmisteluun liittyviä kysymyksiä, joihin läsnäolijat ottivat kantaa äänestämällä reaaliaikaisella tekniikalla. Äänestysmahdollisuutta käytti 39 henkilöä. Tilaisuus lähetettiin reaaliaikaisesti nettiin ja netin kautta seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä reaaliaikaisesti netin kautta. Netin kautta tullut palaute kohdistui pääasiassa äänen- ja kuvanlaadun parannusesityksiin esitettyjen kysymysten lisäksi. Yleisön Kajaanissa esittämät kysymykset kohdistuivat lääkäripalveluihin ja erityisesti keikkalääkäreiden käyttöön. Kajaanin tilaisuudessa käsiteltiin lisäksi ennakkoon tiedotuslehden ja netin kautta tulleita kysymyksiä. Kajaanin äänestystulokset ja ennakkoon yleisöltä tulleet kysymykset ovat Kainuun malli 2013 valmistelun nettisivuilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen. Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi Hyrynsalmi Hyrynsalmella paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuumin aihe Hyrynsalmella oli lukion kohtalo. Merkittävä asia oli se, että paikalla oli edustava joukko peruskoulun 9 luokkalaisia ja lukiolaisia. Lukiokysymyksen lisäksi keskustelua käytiin sote palveluista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

13 13 (18) Ristijärvi Ristijärven tilaisuuteen oli saapunut noin 25 henkilöä. Tilaisuuden pääaihe oli sote -palvelut. Erityisenä haasteena Ristijärvellä on lääkäripalvelujen saanti terveysasemalle. Tästä johtuen ristijärveläiset joutuvat hakemaan lääkäripalveluja muulta ja yksityisiltä. Jatkona asialle on Ristijärven kunnan kritiikki valmisteltuja rahoitusmalleja kohtaan. Ristijärvi kannattaa suoritepohjaista mallia. Tilaisuudessa kannatettiin maakunnallista yhteistyötä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Asta Tolonen ja Esa Toivonen. Kainuun Sanomat Sotkamo Kuntakierros päättyi tällä erää Sotkamoon. Paikalla oli noin 20 henkilöä. Sotkamossa sote palveluista käydyn keskustelun painopiste oli vanhuspalveluissa ja ambulanssirallissa. Lisäksi puheenvuoroissa perättiin uusia innovaatioita mm. arvonlisäveron poistoa perusliikuntavälineistä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Anna-Riitta Airaksinen, Asta Tolonen, Eija Tolonen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat ja Sotkamo -lehti Kainuun työvaliokunnan 14. kokous Kajaanissa Kokoukseen osallistuivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä. Kokouksen alussa pidettiin neuvottelu valtion aluetoimijoiden kanssa yhteispalvelupisteistä. Ajankohtaisina asioina käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja kuntien talouden hallintaohjelman laatimista. Kainuun malliin 2013 liittyvänä asiana käytiin neuvottelu Teemu Erikssonin ja Katja Palosen kanssa VM:n virkamiesnäkemyksistä jatkovalmistelussa Seurantaryhmän 11. kokous, Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Seurantaryhmän kokousmatka Kainuuseen peruttiin Islannin tulivuoripurkausten aiheuttamien liikennehäiriöiden vuoksi. Kokous pidettiin jo vakiintuneen käytännön mukaan Helsingissä ja Kajaanissa sekä Kuhmossa videoneuvotteluna. Kokouksessa esiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen linjauspäätökset eriävine mielipiteineen (Puolanka ja Ristijärvi). Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötarpeita ja alueiden kehittämistehtäviä hallintokokeilun jälkeen Seurantaryhmän 12. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän esitysluonnosta valtiovarainministeriölle. Lopullisen esityksen sinetöintiä varteen päätettiin ylimääräisestä kokouksesta

14 14 (18) Kainuun työvaliokunnan 15. kokous Kajaanissa Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina päivitettiin valmistelutilanne ja huolestuttiin julkisuudessa olleista hallintokokeilun jatkoesityksistä. Kainuun tavoitteena on pysyvän ratkaisun säätäminen. Ns. kunta-asiana käsiteltiin Kainuun liikuntasektorin tilannetta. Kainuun Liikunta ry:n toiminnanjohtaja Hannu Tikkanen esitti Kainuun liikuntasektorin tilanne katsauksen. Terveyttä edistävän liikunta- ja ravitsemusneuvontamallin vakinaistaminen on auki. Asiasta tulisi sopia kuntien ja maakunnan soten kesken Seurantaryhmän 13. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa päätettiin seurantaryhmän esityksestä valtiovarainministeriölle. Seurantaryhmän raportti löytyy keskiviikosta lähtien osoitteesta Seurantaryhmä ehdottaa, että kokeilun jälkeen Kainuussa tulisi jatkaa nykyisenkaltaisella mallilla ja mallin laajentaminen tapahtuisi kahden vaihtoehdon pohjalta. Mallissa olisi aina vaaleilla valittava valtuusto sekä tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli, ja sen käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto kuntien esityksestä. Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät pois lukien lasten päivähoito. Maakuntayhtymän vähimmäistehtävät olisivat näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävät. Seurantaryhmä ehdottaa säädettäväksi pysyvän lain maakunta- ja aluekuntayhtymistä, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa alueen kuntien esityksestä. Seurantaryhmän esitys siirtyy hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmän käsittelyyn. Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto jättivät esitykseen eriävät mielipiteensä Halke käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Työryhmä käsitteli seurantaryhmän esitystä ensimmäisen kerran. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys 27/2010 on valtiovarainministeriön nettisivulla: (Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Hallinnon kehittäminen / Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys) ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys, peruttu) Kokous peruttiin. Syy oli HALKE /käsittelyn keskeneräisyys Kainuun työvaliokunnan 16. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin valmistelutilanne ja käytiin alustava keskustelu jatkovalmistelua varten perustettavista alatyöryhmistä. Seuraavan vaiheen tärkeimmiksi asioiksi nostettiin perussopimuksen valmistelu ja palvelutason määrittely. Lisäksi käytiin palautekeskustelu Kainuun kuntien yhteinen neuvottelusta Kajaanissa ja sovittiin Kainuun yhteisen kannan esittämisestä Kuntaliiton hallituksen kokouksessa Lisäksi käsiteltiin maataloustyöryhmän esitys työvaliokunnalle.

15 15 (18) Seurantaryhmän 14. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin HE:n valmistelutilanne ja syksyn kokousaikataulu Halke -käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Kainuun hallintokokeilun jatko ei ennakkotiedoista poiketen käsitelty tässä kokouksessa Kainuun työvaliokunnan 17. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta ja Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. VM:n valmistelijoilta saadun tiedon mukaan seuraava HALKEn kokous pidetään Ns. kunta-asioina käsiteltiin lisäksi Kainuun Edun arviointia, ikääntymispoliittisen strategian esiselvityshankkeen ohjausryhmän ilmastostrategian ohjausryhmän jäseniä, Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut hanke sekä jätehuollon kuljetusasiaa Seurantaryhmän 15. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin pääasiana seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta. Asiaa ei oltu vielä lopullisesti käsitelty HALKEssa Kainuun työvaliokunnan 18. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli HALKEn (hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä) kokouksessaan päättämä kanta Kainuun hallintokokeilun jatkoon. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta saatiin tietoon kokouksen aikana. Lausunnon antoaika päättyi Esityksenä oli Kainuun hallintokokeilun jatkaminen neljällä vuodella eli vuodet Asia tulee lausuntokierrokselle lokakuussa. Kokouksessa käsiteltiin vaikuttamista lakiratkaisuun lausuntojen avulla. Toisena pääasiana käsiteltiin Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuuta selvittävän työryhmän raportti. Päätettiin, ettei Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestäjäpohjaan ei esitetä muutoksia. Korkea-asteen edunvalvonta esitetään yhdeksi edunvalvontateemaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa Seurantaryhmän seminaari- ja kokousmatka Kainuuseen, 16. kokous Kajaanissa Seurantaryhmän teki kokous- ja seminaarimatkan Kainuuseen Kuntakohteena oli Sotkamo ja käyntikohteena Vuokatti. Kokous pidettiin Kajaanissa ja kokouksen loppuosa pidettiin yhteiskokouksena Vaalan kunnanhallituksen kanssa. Yleisölle avoin seminaari järjestettiin klo alkaen Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala salissa Seurantaryhmän 17. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeiluista annetun lain muuttamisesta ja Kainuun valmistelutilannetta. Kokouksessa ilmoitettiin, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viikolla 47/2010. Kainuussa seuraava päätehtävä on perussopimuksen valmistelu ja asiasta sopiminen kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Mm. maakuntavaalien järjestämisen kannalta ehdoton takaraja on vuoden 2011 loppu.

16 16 (18) Kainuun työvaliokunnan 19. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp), perussopimuksen valmistelua ja uusien tehtävien (jätehuolto, pelastustoimi, maataloushallinto ja lomitus) huomioon ottamista jatkovalmistelussa. Työvaliokunta päätti valmistelusta, ettei Pelastuslaitoksen siirtoa maakunnalle valmistella tässä vaiheessa. Jätehuollon ja maataloustehtävien siirto ratkaistaan huhtikuussa Siivous- ja ateriapalvelujen selvitystyötä päätettiin jatkaa. Lisäksi käsiteltiin Vaalan kunnan asemaa ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallituksen esitys eduskunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp) annettiin eduskunnalle Kainuun työvaliokunnan 20. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötilannetta, maakunta kuntayhtymän ja kuntien neuvottelujärjestelmää, sopimusjärjestelmää, rahoitusmallia ja Vaalan kunnan asemaa. Kunta-asioina sähköisiä palveluja ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallintovaliokunnan mietintö Hallintovaliokunta antoi mietintönsä, 31/2010 HE 269/2010 vp. Oleellista mietinnössä on maininta Kainuun innovaatiojärjestelmän tukemisesta miljoonalla eurolla vuodessa Kainuun kehittämisrahan kautta. Em. tasoinen tuki oli käytössä hallintokokeilun käynnistysvaiheessa. Yliopistolain uudistamisen myötä rahoitusjärjestelmä muuttui ja lisärahoituksen kohdentaminen Kainuun innovaatiojärjestelmään hämärtyi Eduskunnan ensimmäinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen sisällön mietinnön mukaisena ensimmäisessä käsittelyssä Eduskunnan toinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen toisessa käsittelyssä. Oleelliset asiat hallituksen esityksessä HE 269/2010 vp ovat: - Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella aina vuoden 2016 loppuun saakka. - Nykytilasta poiketen kokeilualueen kunnille annetaan toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta vuoden 2012 jälkeen. Säädettävä lainsäädäntö jättää päätöksenteon kunnalliselle itsehallinnolle. - Vaalan kuntaa, joka ei ole kuulunut kokeilun piiriin, nytkään pakoteta kokeiluun vastoin kunnan omaa tahtoa. Vaalan kunnan tulee tehdä ratkaisunsa suhtautumisestaan Kainuun hallintokokeilun jatkoon samalla aikataululla kuluvan vuoden aikana kuin muidenkin Kainuun kuntien. - Maakuntajohtajaa koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. - Maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä täsmennetään. Lisäksi lakiin tehdään muun lainsäädännön muuttumisen johdosta tarpeellisia teknisiä muutoksia.

17 17 (18) - Laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta Kainuun työvaliokunnan 21. kokous Kajaanissa Kokouksen ns. kunta-asioina käsiteltiin Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuutta, maakunnan ja kuntien välisiä neuvotteluja keväällä 2011, tietohallintoa ja strategiaähkyä. Hallintokokeilun jatkovalmistelun asioina olivat lainsäädäntötilanne, maakunnan ja kuntien välinen neuvottelumenettely jatkokaudella, perussopimus ja rahoitusmalli sekä maakunnan tehtävät Seurantaryhmän 18. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin kuntalain kokonaisuudistusta ja työtä varten asetettuja työryhmiä; Kainuun hallintokokeilun vahvistamista; Kainuun erikoissairaanhoidon järjestämistä ja seurantaryhmän väliraportin valmistelua Kainuun työvaliokunnan 22. kokous Kajaanissa Kokousasioina olivat lainsäädäntötilanne (tasavallan presidentin esittely puuttui) ja Kainuun valmistelutilanne perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen osalta. Lisäksi käsiteltiin huhti - toukokuussa käydyn kuntakierroksen palaute ja tulevaa kuntaneuvottelua Tasavallan presidentin esittely Tasavallan presidentti hyväksyi lain Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 508/ Seurantaryhmän 19. kokous, videoyhteydet Kainuuseen Kokousasioina olivat seurantaryhmän väliraportin valmistelu, valmistelutilannekatsaukset, seurantaryhmän toimikauden jatkaminen vuoden 2015 loppuun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä selvittäneen työryhmän esitykset (STM 2011:7) Kainuun työvaliokunnan 23. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen valmistelu tilanne Kainuun työvaliokunnan 24. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun edunvalvontaa vuonna 2012, hallitusohjelmaa ja Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen käsittelyvaiheet. Lisäksi hahmotettiin työvaliokunnan roolia maakunnan ja kuntien virkamiesvalmistelun yhteistoimintaelimenä Seurantaryhmän 20. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän viidettä väliraporttia, valmistelun tilannekatsaukset, kuntarakenneuudistusta sekä Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen muistiota (VATT 16 / 2011) Kainuun hallintokokeilun taloudellisista vaikutuksista Kainuun työvaliokunnan 25. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun aluekehitystyön ajankohtaiskatsaus, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) valmistelutilanne, kuntayhtymän talousarvion 2012 laadintaperusteita. Hallintokokeiluun liittyvinä asioina käsiteltiin valmistelutilanne kunnissa ja sosiaalija terveysalan palvelujen linjauksia.

18 18 (18) Kainuun työvaliokunnan 26. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli perussopimuksen käsittelytilanne. Kainuun kunnista perussopimuksen ovat hyväksyneet Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolanka ei ole hyväksynyt hallintokokeilun jatkoa. Asia käsittely on kesken Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Hyrynsalmen valtuusto käsittelee asiaa ja Ristijärven lokakuun alkupuoliskolla Seurantaryhmän kokous Kokous peruttiin Kainuun avoimen tilanteen vuoksi Kainuun työvaliokunnan 27. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin ruokahuollon alueellista yhteistyötä, kaivosasioita, työvaliokunnan roolin muutosta kuntajohtajakokoukseksi. Kainuun hallintokokeilun osalta asioin olivat hallitusohjelman mukaisen kuntarakenneuudistuksen eteneminen, perussopimuksen käsittelytilanne sekä Vaalan kunnan suuntautuminen. Kokeilualueen kunnista muut paitsi Puolanka olivat hyväksyneet perussopimuksen. Vaalan kansalaismielipidetiedustelun mukaan noin 70 % vastanneista kannatti suuntautumista Pohjois-Pohjanmaalle. Oleellinen tulos oli myös, että 58 % vastanneista kannatti nykymallin jatkamista Seurantaryhmän 21. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kajaaniin Kokous oli seurantaryhmän viimeinen. Kokouksessa käsiteltiin Kainuun päätöksentekotilanne kokeilun jatkosta sekä kuntarakenneuudistusta. Hallintokokeilun seurantaa päätettiin jatkaa sihteeristön voimin, kaksi valtiovarainministeriöstä ja kaksi Kainuun maakunnasta Kainuun kuntien edustajien kokous. Maakuntajohtaja kutsui koolle kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Tavoitteena oli löytää neuvotteluratkaisu pattitilanteen laukaisemiseksi. Kokous päätyi julkilausumaan, jonka mukaan Kainuun maakunta turvaa laadukkaat lähipalvelut ja laadukkaan toisen asteen koulutuksen huomioiden etäisyystekijät Kainuun työvaliokunnan 28. kokous Kajaanissa Kokouksen pääsisältö oli varautuminen hallintokokeilun päättymiseen ja toiminnan jatkaminen ilman hallintokokeilua vuoden 2012 jälkeen.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen Kainuun ohjausryhmä 4 22.01.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen 85/10/100/2010 KAIOHRY 4 1. Maakunnan nykyiset tehtävät Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta perustuu vuosiksi

Lisätiedot

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1 [8] Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1. Valtiovarainministeriön asettama seurantaryhmä Liite 2. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010 1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio Työvaliokunta kokous 6./2010 Aika: Paikka: tiistaina 15.06.2010 klo 10.30 11.15, työvaliokunnan asiat klo 9.30 10.30 kunta-asiat 1. ja 2. ja klo 11.15

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 hallintojohtaja Kalevi Yliniemi KAINUU IVALO 625 km KAINUU OULU 181 km KAJAANI Vaala

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen Kunnanhallitus 20 24.01.2012 Kunnanvaltuusto 4 26.01.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen 15//2010 KH 20 Valmistelijana:

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8.

Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8. Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8.2010 LAKI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA (343 / 2003) kokeilu on alkanut

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015 1 KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Sisältö 1. MANUN TOIMINNAN TAUSTA... 3 2. MANUN YHTEISTYÖORGANISAATIOT... 4 3. MANUN JÄSENTEN NIMEÄMINEN... 6 4. MANUN TOIMINTAMUODOT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai 10.3.2009 klo 9.00 12.15 Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat:

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin.

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Lakiesityksellä jatkettaisiin

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen Kunnanhallitus 116 28.05.2012 Kunnanvaltuusto 22 14.06.2012 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen 64/10/101/2012 KH 116 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p. 044 2885

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen Kunnanhallitus 115 28.05.2012 Kunnanvaltuusto 21 14.06.2012 Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen 65/10/101/2012 KH 115 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p. 044 2885 600. Kainuussa on toteutettu

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2002 lähettäessään hallituksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Selvityshenkilötyöryhmän Tuomas Pöysti (pj), Annikki Niiranen

Lisätiedot

SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa. Taina Mäntyranta 24.4.2015

SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa. Taina Mäntyranta 24.4.2015 SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa Taina Mäntyranta 24.4.2015 SOTE Missä mennään Eri vaihtoehtoja: mitä voisi tarkoittaa vanhuuspsykiatrialle Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

1(5) Kainuun strategiaryhmä

1(5) Kainuun strategiaryhmä 1(5) Kainuun strategiaryhmä Muistio Aika: maanantai 16.5.2011 klo 13.00 16.30 Paikka: Kajaani, Kauppakatu 35, Kajaanin kaupunginkirjasto, sali Elias Läsnä: osallistujat ovat liitteessä 1. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

Sote-uudistus. Sote uudistus ja sen toimeenpano. Oulu 5.2.2015. Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM

Sote-uudistus. Sote uudistus ja sen toimeenpano. Oulu 5.2.2015. Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM Sote-uudistus Sote uudistus ja sen toimeenpano Oulu Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM Tässä puheenvuorossa Uudistuksen tavoitteet ja keinot Uusi palvelurakenne Uudistuksen toimeenpano Asukkaat ja

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

SOTE-valmistelu Keski-Suomi. Silja Ässämäki 23.01.2015

SOTE-valmistelu Keski-Suomi. Silja Ässämäki 23.01.2015 SOTE-valmistelu Keski-Suomi Silja Ässämäki 23.01.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne 2017- Sosiaali- ja terveysalueet 2017- Uudet tuotanto-organisaatiot aloittavat tuottamisen 1.1.2017

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Suunnitelma selvityksen etemisestä Jarkko Majava 12.3.2012 4.4.2012 Page 1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohta: Aura ja Pöytyä ovat päättäneet kuntaliitoselvityksen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaik ka

Lisätiedot

MAAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA JA TEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄN ALATYÖRYHMÄN RAPORTTI

MAAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA JA TEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄN ALATYÖRYHMÄN RAPORTTI MAAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA JA TEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄN ALATYÖRYHMÄN RAPORTTI Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmälle 2 Valtiovarainministeriö asetti 19.2.2009 Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta l k t Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusohjelma l Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lain tarkoitus 1 : 1) edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS 1(5) 4.4.2013 STM022:00/2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu 1 MUISTIO (PM) (tarkastamaton) Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu Aika: 31.5.2012. klo 9:00 11:38 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13 Läsnä:

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Heljä Misukka koulutusjohtaja

Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Heljä Misukka koulutusjohtaja Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Heljä Misukka koulutusjohtaja Nina Lahtinen kehittämispäällikkö Kysymykset 1. Hallituksen aluejakolinjauksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Maakuntajohtajan katsaus

Maakuntajohtajan katsaus Tarkastuslautakunta 27 24.09.2015 Maakuntajohtajan katsaus TARLTK 27 Maakuntajohtaja Pentti Malinen esittää tarkastuslautakunnalle seuraavat tiedonannot ajankohtaisista asioista Kainuun liiton toiminnassa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:01 /2003 05.02.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JULKISHALLINNON SÄHKÖINEN ASIOINTI JAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 30.01.2004, klo. 14.00-15.50 Paikka Valtioneuvoston linna, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko.

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen projektiryhmä Aika: 4.6.2014 klo 14.00 15.38 Paikka: Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, Tammela Osallistujat: Sami Sulkko,

Lisätiedot