1 (18) Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu"

Transkriptio

1 1 (18) Nettipäiväkirja Esa Toivonen VALMISTELUVAIHE I Kainuun malli maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu Kainuun hallintokokeilu päättyy Valmistelu Kainuun maakunta kuntayhtymän tehtävien järjestämiseksi vuoden 2012 jälkeen käynnistyi ministeriöissä ja Kainuussa alkuvuonna Tässä nettipäiväkirjassa kuvaillaan valmistelun etenemistä vuosina Valmistelu ministeriöissä Ministeriöiden valmistelu on pääasiassa valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksenteon valmistelua Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2011 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut kolme alatyöryhmää Alatyöryhmät ovat: 1) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä; 2) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja 3) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Alatyöryhmien toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä Kainuussa vuoden 2012 jälkeen. Valmistelu Kainuussa Kainuun oma valmistelu luo pohjaa maakunnassa tehtäville päätöksille ja toimenpiteille. Työ Kainuussa käynnistyi pidetyssä kuntien edustajien kokouksessa. Kokouksessa sovittiin Kainuun valmistelun toimielimistä ja niiden tehtävistä. Kainuun ohjausryhmässä on 72 jäsentä, jotka edustavat kuntien poliittista päätöksentekoa ja virkamiesjohtoa; Kainuun maakunta kuntayhtymää, Kainuun kansanedustajia, valtion aluehallintoa ja sosiaalipartnereita. Ohjausryhmän päätehtävänä on Kainuun ehdotuksen valmistelu Kainuun mallista Ohjausryhmän alaisuudessa toimii pääasiassa kuntien johtajista ja Kainuun maakunta kuntayhtymän virkamiesjohdosta koostuva työvaliokunta. Rahoitusmallin valmistelua varten on perustettu Kainuun rahoitusmallityöryhmä, jonka jäsenet edustavat kuntien ja maakunnan talousjohtoa. Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistelua varten on perustettu työvaliokunta ja kaksi alatyöryhmää, joista toinen selvittää palvelujen ryhmittämistä lähi-, seudullisiin ja keskitettyihin palveluihin ja toinen toimialan johtamista sekä organisaatiorakennetta. Työryhmissä on kuntayhtymän edustajien lisäksi kuntien edustajia. Koulutustoimialan valmistelusta vastaa koulutustoimialan johtoryhmä.

2 2 (18) Valmisteluorganisaation tarkka kuvaus Kuvaus on esitetty liitteessä 1. Valmisteluaineiston nettiosoite Polkuna: -> Kainuun maakunta kuntayhtymä, palvelut -> Kainuun maakunta INFO -> Kainuun maakunta 2013 valmistelu Tapahtumia ja kokouksia Valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän Puheenjohtajaksi nimettiin VM:n ylijohtaja Silja Hiironniemi. Jäseniksi nimettiin edustajia Kainuun maakuntahallinnosta ja kunnista sekä eri ministeriöistä. Seurantaryhmä tekee ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. Ehdotuksen perusteeksi seurantaryhmä kokoaa aineistoa ja tekee taustaselvityksiä hallintokokeilun vaikutuksista Kainuun maakuntatilaisuus ja kuntakokous Kajaanissa Kokouksessa oli kaksi osaa. Kainuun maakuntatilaisuus oli yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä maakuntatilaisuuksista, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kunnallishallinnon asioita. Toisena tehtävänä oli Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelun käynnistys Kainuussa. Tammikuu maaliskuun aikana laadittiin kokousta varten Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Lähetekeskustelua varten käydyt alustukset perustuivat taustamuistion sisältöihin. Kuntakokouksessa päätettiin jatkovalmistelu päävaihtoehdoista, jatkovalmistelun organisaatiosta ja annettiin työvaliokunnalle valtuutus valmistelutyön käynnistämiseen Seurantaryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän järjestäytymistä, kokousaikataulua ja työsuunnitelmaa sekä Kainuun hallintokokeilun tilannetta Kainuun työvaliokunnan 1. kokous Kajaanissa Kokous oli Kainuun työvaliokunnan järjestäytymiskokous. Kokouksessa päätettiin, että työvaliokunnan puheenjohtaja on maakuntajohtaja ja varapuheenjohtaja on Kajaanin kaupunginjohtaja. Sihteeriksi nimettiin Esa Toivonen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän tehtäviä, Kainuun ohjausryhmän toimintaa, Kainuun valmistelutyön organisoitumista ja Kainuun vaihekaavan laadintaa Seurantaryhmän 2. kokous Helsingissä kokouksessa käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelun koordinaatiota, seurantaryhmän alatyöryhmien asettamista, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina ja kesän sekä syksyn kokousaikataulua.

3 3 (18) Kainuun rahoitusmallityöryhmän 1. kokous Kajaanissa Kokouksessa valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen sihteeriksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän toimeksiantoa, työsuunnitelmaa ja perussopimuksen päivitystarvetta Kainuun työvaliokunnan 2. kokous Kajaanissa Pääasiana oli edustajien nimeämisen koordinointi valtiovarainministeriön seurantaryhmän asettamiin alatyöryhmiin, joita ovat a) alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä b) maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja c) rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Lisäksi käsiteltiin valtiovarainministeriön seurantaryhmän vierailua Kainuussa elokuussa 2009 ja Kainuun ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen asioita Neuvottelut valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa Kajaanissa Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen tekivät neuvottelukäynnin Kainuuseen. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimialan, koulutustoimialaan ja Kainuun kehittämisrahaan liittyviä asioista valtion aluehallintoviranomaisten, kuntien ja maakunnan virkamiesten kanssa. Toinen päivä käytettiin rahoituksen, maakunnan tehtävien ja päätöksenteon käsittelyyn poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa Kainuun työvaliokunnan 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käytiin läpi ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilanne. Kalevi Yliniemelle annettiin tehtäväksi selvityksen laatiminen tukipalveluiden maakunnallisesta järjestämisratkaisusta vuoden 2009 loppuun mennessä. Tukipalveluita ovat mm. ruokahuolto-, kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut. Selvityksen tulee olla valmis Kainuun rahoitusmallityöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavaa raporttia, rahoitusmallia 2010, verotyökalua (kuntien verotusasteen keskiarvon kiinnitys maakunnan maksuosuutta määritettäessä) ja harvaan asutun alueen lisän mukaan ottoa laskentapohjaan Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 1. kokous Työryhmä järjestäytyi ja käsitteli työsuunnitelmaa. Työryhmä tarkasteli sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisia selvityksiä ja suosituksia sekä lainsäädäntöä. Toisena tarkastelukohteena olivat Kainuun maakunta kuntayhtymässä käytössä oltava ryhmittely. Työtä jatkettiin pienryhmätyönä Kainuun työvaliokunnan 4. kokous Kajaanissa Keskeisenä asiana oli maataloustuki- ja maataloustehtävien mahdollinen siirto maakuntahallinnolle. Asiasta alustivat vastuualuepäällikkö Vilho Härkönen, Kainuun TE keskuksesta, maaseutusihteeri Anja Karppinen Kuhmosta ja maaseutuasiamies Päivi Korhonen Paltamosta. Päätettiin, että Kalevi Yliniemi jatkaa em. tehtävien siirron selvittelyä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Kalevi Yliniemi esitteli selvitystyönsä tuloksia Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän osalta.

4 4 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Aiheina olivat työryhmän asettamispäätös, organisoituminen ja työsuunnitelma Kokouspäivä Kajaanissa Seurantaryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuussa laadittua aineistoa maakunnan taloudesta ja lukiokoulutuksen kehityksestä, maaliskuussa 2010 valmistuvaa Tampereen yliopiston suorittamaa arviointitutkimusta, Kainuun hallintokokeilun IV väliraporttia varten, selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja käytöstä vuosina sekä seurantaryhmän ja Kainuun valmistelutyön koordinaatiota ja alatyöryhmien työvaiheita Kainuun ohjausryhmän 1. kokous Kajaanissa Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Säkkinen ja varapuheenjohtajaksi Osmo Polvinen. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Silja Hiironniemi esitti kokouksessa valtion alueuudistushankkeen ajankohtaiskatsauksen ja Ylijohtaja Päivi Laajala PARAS hankkeen tilannekatsauksen. Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson raportoi valtiovarainministeriön asettaman seurantaryhmän ja alatyöryhmien työsuunnitelmat. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen esitteli Kainuun valmistelun ajankohtaiskatsauksen. Ohjausryhmä tarkisti edustuksellisen kokoonpanonsa ja tehtävänsä, asetti työvaliokunnan ja määritti sen tehtävät, asetti Kainuun rahoitusmallityöryhmän sekä sosiaali- ja terveystoimialan työryhmät. Rahoitusmallityöryhmän puheenjohtaja Arto Laurikainen, Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen ja koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen raportoivat valmistelutyön etenemisestä. Selvitysmies Kalevi Yliniemi esitteli Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ja Kainuun pelastuslaitoksen siirtämisestä maakuntahallinnon alaisuuteen laaditut raportit. Ohjausryhmä päätti vireille Kainuun jätehuollon ja Kainuun pelastuslaitoksen siirron jatkovalmistelun maakunnalle. Työvaliokunta valtuutettiin nimeämään työryhmät jatkovalmistelua varten. Selvitysmies Kalevi Yliniemi jatkaa maataloustuki ja lomitustehtävien siirron selvittelyä Kainuun työvaliokunnan 5. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen palautetta, käsiteltiin maakunnan tehtäviä, perustettiin työryhmät valmistelemaan Kainuun pelastuslaitoksen ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän siirtoa maakuntahallinnon hoidettavaksi. Lisäksi käsiteltiin ministeriöiden ja Kainuun valmistelutilannetta Kainuun rahoitusmallityöryhmän 3. kokous Kajaanissa Kokouksessa tarkistettiin VM:n asettamalle seurantaryhmälle laadittavan raportin luonnosta erityisesti vuoden 2009 osalta. Vuoden rahoitusmalliksi oli esillä kolme vaihtoehtoa: A) 2009 OPM:n ja STM:n korjattujen laskennallisten kustannusten suhteessa B) 2010 OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa C) 2009 vanhan järjestelmän mukainen omarahoitusosuus (nykyinen)

5 5 (18) Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Valmisteltiin tarkastelukehikkoa päätöksentekorakenteiden ja tehtävien järjestelyjen vertailusta. Yhden kunnan malli otetaan erillisenä asiana tarkasteluun. Päätöksenteon tarkastelussa päätettiin ottaa huomioon kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja suoraan vaikuttamiseen Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Kajaanissa Työryhmä piti järjestäytymiskokouksen Kajaanissa Seurantaryhmän 4. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän raporttia, alatyöryhmien työvaiheita ja maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueita Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 1. kokous Helsingissä Kokouksessa esitettiin Kainuun hallintokokeilun tilannekatsaus, työryhmän asettamispäätös, selvitystä Kainuun hallintokokeilun rahoitusjärjestelmästä ja työryhmän työsuunnitelmaa. Jatkovalmistelussa tutkitaan kolmea päävaihtoehtoa: a) tulojenjakomallit (Kainuun rahoitusryhmä valmistelee), b) maakunnan verotusoikeus (valtiovarainministeriö valmistelee) ja c) palveluiden käyttöön perustuvat malli (sosiaali- ja terveysministeriö selvittää) Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän 2. kokous Kokouksessa purettiin pienryhmätöitä ja valmisteltiin loppuraporttia. Pienryhmät olivat: ympäristöterveydenhuolto, sairaanhoidon palvelut, vanhuspalvelut, perhepalvelut sekä terveydenja sairaudenhoitopalvelut Kainuun rahoitusmallityöryhmän 4. kokous Kajaanissa Rahoitusmallien jatkovalmistelun työnjaon mukaan Kainuun rahoitusmallityöryhmä valmistelee tulonjakoon perustuvia malleja. Kokouksessa täydennettiin VM:n seurantaryhmälle laadittavaa raporttia ja käsiteltiin yhden kunnan mallin mukaista rahoitusta. Lisäksi käsiteltiin rahoitusratkaisua vuodelle Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Työryhmän jäseneksi on nimitetty lainsäädäntöneuvos Tuula Manelius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmä päätti suosittaa jätehuollon ja pelastustoimen siirtämistä Kainuun maakunta kuntayhtymän hallinnoitavaksi. Täydennettiin päätöksentekorakenteiden vertailukehikkoa. Tehtävätarkastelun vertailukehikkoon otettiin kolme erilaista järjestämistapaa Kainuun työvaliokunnan 6. kokous Päätettiin valmisteluhankkeen työnimeksi Kainuun malli Sovittiin valmistelutyön aikataulun pääkiinnitykset: - työvaliokunnan esitys Kainuun mallista 2013 lähetetään tiedoksi myös kunnanhallituksille ennen joulukuun 2009 ohjausryhmän kokousta - ohjausryhmän valmisteleva kokous pidetään joulukuussa lausunnot kunnilta pyydetään joulukuu 2009 tammikuu 2010

6 6 (18) - ohjausryhmän kokous pidetään tammikuun 2010 lopussa. Kokouksessa päätetään Kainuun esityksestä Kainuun malliksi 2013 Tiedottamisesta ja kuulemisesta sovittiin: - kuntakierrokset ja kansalaiskuulemiset järjestetään lakiluonnoksen valmisteluvaiheessa keväällä Valmistelun kokous- ja muu aineisto julkaistaan netissä - Sihteeri laatii kuntien ja maakunnan päättäjille tiedotteen, jossa kuvataan valmisteluhankkeen ajoitus päätehtävineen ja asian käsittely kunnissa. - Tiedottamisesta henkilöstölle vastaavat toimialajohtajat ja valmistelutyöryhmissä olevat henkilöstöjärjestöjen edustajat. Käsiteltävä oli myös valtiontalouden tarkastusviraston (VATT) tuloksellisuustarkastuskertomusluonnos ja siitä annettava lausunto. Lisäksi valmisteltiin Kainuun malli 2013 kokouspäivää Kainuun työvaliokunnan 7. kokous Kokous keskittyi rahoitusmalliin vuosina Pääsisällöt olivat valtion maksuosuuden yhden putken mallin purku, verotyökalu ja harvan asutuksen tuen huomioon ottaminen rahoituspohjassa. Kokouksessa valmisteltiin esityksiä maakunnan ja kuntien rahoitusneuvottelua varten Kainuun rahoitusmallityöryhmän 5. kokous Kokouksessa tarkennettiin edelleen kuntien rahoitusneuvottelua varten tehtävää esitystä Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Helsingissä Työryhmä tarkastelee eri vaihtoehtoja kehittämistehtävien järjestämiseksi. Kainuun kehitystä verrataan Pohjois-Karjalan kehitykseen. Tulevaisuuden vaihtoehtoja on a) nykyisellä mallilla ei jatketa, b) nykyinen malli säädetään pysyväksi ja c) mallia laajennetaan aluehallintoviranomaistoimintoihin kokouspäivä Kajaanissa Valtiovarainministeriön seurantaryhmän alatyöryhmien yhteiskokous Kajaanissa Rahoitusjärjestelmää sekä maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävät alatyöryhmät pitivät yhteisen koordinaatiokokouksen Kajaanissa. Kokouksessa kumpikin alatyöryhmä raportoi omat työvaiheensa. Pääteemoja olivat maakuntahallinnon tehtävät ja tehtävien kokoaminen maakuntahallintoon, maakuntavaltuuston valintatapa ja mahdollinen maakuntavero, ELYn kytkeminen maakuntahallintoon, Kainuun hallintokokeilun ja PARAS hankkeen sekä ns. ministeri Risikon mallin vertailu. Lisäksi keskusteltiin yleisesti erilaisista eurooppalaisista hallintomalleista Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kokouksessa painopisteenä olivat sote palvelut. Tuomo Pääkkönen esitteli sote palvelujen analyysin eri järjestämisvaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehtoja olivat työryhmässä käsittelyssä olevat 1) yksi organisaatio, nykyinen laajuus, 2) erilliset maakuntakokonaisuudet ja 3) kuten edellinen vaihtoehto, paitsi sote -palveluja ja lukiokoulutusta järjestettäisiin seudullisesti.

7 7 (18) Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden palvelurakenteita. Kaavailujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita olisi ja erityisvastuualueita 5. Kainuu on edellä kuvatussa kokonaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalue. Lisäksi Kari Haavisto käsitteli soten lainsäädäntöuudistuksen etenemisaikataulua. Lisäksi keskusteltiin maakuntahallitus II roolista ja tarpeellisuudesta sekä maakuntajohtajan valintatavasta Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokous oli maratonkokous, jossa käsiteltiin kolmea rahoituksen päävaihtoehtoa (maksuosuusmalli, maakuntavero ja laskutukseen perustuva malli) sekä työryhmäraporttiluonnosta Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän rahoitusneuvottelu Puolangalla. Neuvottelussa sovittiin STM:n ja OPM:n valtionosuuksiin liittyvän omarahoitusosuuden jakamisesta (VOS putken purkamisesta); verotyökalusta (kunnallisverotulon laskeminen kiinteällä prosentilla); peruspalveluiden valtionosuuden harvan asutuksen lisäosan mukaan ottamisesta kuntien rahoituspohjaan, siirtymätasauksien huomioon ottamisesta kuntien maksuosuutta määrättäessä sekä verovähennysten kompensaation ja kompensaatiokorjausten huomioon ottamisesta kunnan maksuosuutta määrättäessä. Kuntien maksuosuudeksi maakunnalle vuonna 2010 sovittiin 228 milj.. Lisäksi sovittiin perussopimukseen tehtävistä muutoksista ja niiden hyväksymismenettelystä Kainuun työvaliokunnan 8. kokous Kajaanissa Vakioasioina käsiteltiin valtiovarainministeriön asettamien työryhmien ja Kainuun työryhmien valmistelutilanteet. Selvitysmies Kalevi Yliniemi raportoi maataloustukihallinnon ja - lomituspalvelujen selvityksestä. Alustavat selvitykset käsitellään seuraavassa seurantaryhmän kokouksessa Tukipalvelujen maakunnallinen järjestämisratkaisu on myös selvittävänä Sosiaali- ja terveysalan palveluidenryhmittelytyöryhmän loppuraportti valmistui Loppuraportissa käsitellään maakunnan aiempia palveluiden ryhmittelymäärityksiä, kansallisia määrityksiä ja muualla maassa käynnissä olevia hankkeita. Ympäristöterveydenhuolto ja vanhuspalvelut eivät esitä muutoksia nykyiseen ryhmitykseen. Sairaanhoidon palveluissa erimielisyyttä on radiologiapalvelujen järjestämisestä. Liikkuvan radiologisen yksikön käyttökelpoisuus esitetään tutkittavaksi. Muiden palvelujen osalta esitetään yksittäisiä tarkistuksia lähipalveluihin Kainuun rahoitusmallityöryhmän 6. kokous Kajaanissa Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 3. kokous videoneuvotteluna Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 3. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Helsingissä Käsiteltäviä asioita olivat: maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi; palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu; seurantaryhmän ja tämän alatyöryhmän sekä Kainuun valmistetyön synkronointi sekä Kainuun hallintokokeilun IV väliraportti.

8 8 (18) Seurantaryhmän 5. kokous Kokouksessa käsiteltiin Tampereen yliopiston arviointitutkimusta Kainuun hallintokokeilusta. Toisena pääasiana olivat alatyöryhmien työtilannekatsaukset (rahoitusryhmä, päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä työryhmä ja aluehallinnon tehtäviä selvittävä työryhmä) Rahoitusjärjestelmää selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 9. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin maataloustuki- ja lomitustehtävien järjestämisratkaisua sekä Kainuun ja ministeriöiden valmistelutilannetta. Kuntakentän pääasiana oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 4. kokous Helsingissä Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Pääasioina olivat maataloustukihallinto- ja maatalouslomitustehtävien siirto maakunnan tehtäviksi sekä palvelujen järjestämistapojen ja päätöksentekorakenteiden tarkastelu ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä) Asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen ( ) Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 5. kokous Kajaanissa Kainuun työvaliokunnan 10. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän ja sen alatyöryhmien työvaiheet sekä Kainuun alatyöryhmine työvaiheet. Valmisteluun liittyvänä toisena pääaiheena oli ohjausryhmän esityslistan asiat. Edunvalvontateemoista keskeisin oli Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitus. Lisäksi käsiteltiin Kainuun naapurikuntien halukkuutta osallistumiseen Kainuun malliin Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 7. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kainuun työvaliokunnan 11. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun ja ministeriöiden työryhmien valmistelutilanteet sekä päätettiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen esityslistan asioista ja päätösehdotuksista. Kuntakentän asioina olivat Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilanne aluehallinnon uudistuksen vaikutukset lääninhallituksen tehtävien osalta Maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävän alatyöryhmän 8. kokous Helsingissä ja videoyhteys Kajaanista Kokouksessa käsiteltiin alatyöryhmän raporttia Alueiden kehitystehtäviä selvittävän alatyöryhmän 6. kokous Helsingissä Kainuun ohjausryhmän 2. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun mallin 2013 palvelurakenne- ja päätöksentekovaihtoehtoja, maakuntahallinnon tehtäviä ja rahoitusmalleja. Kokouksessa päätetyistä linjauksista pyydetään Kainuun kuntien ja sidosryhmien lausunnot.

9 9 (18) Seurantaryhmän 6. kokous Helsingissä Kokouksessa alatyöryhmät luovuttivat raporttinsa seurantaryhmälle. Raportit koskivat maakunnan rahoitusta, maakunnan tehtäviä ja päätöksentekoa sekä alueiden kehitystehtäviä. Lisäksi käsiteltiin kevään 2010 kokousaikataulu ja kokousten pääaiheet Seurantaryhmän 7. kokous Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Mallin yleistettävät osat, keskustelu raporttien ja PARAS -hankkeen pohjalta - Hallintorakenne Kainuussa kokeilun jälkeen koottu maakuntataso vai ei Kainuun työvaliokunnan 12. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kajaanin yliopistokeskuksen rahoitustilannetta, Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuun laajentamisen selvitystyötä ja päivitettiin Kainuun mallin 2013 valmistelutilanne Seurantaryhmän 8. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksen pääasioina olivat: - Rahoitusjärjestelmä Kainuussa kokeilun jälkeen - Rahoitusjärjestelmän yleistäminen muuhun maahan - Lukiokoulutus kokeilun jälkeen - Yleistettävää lukiokoulutuksen järjestämisestä Kainuun työvaliokunnan 13. kokous Kajaanissa Kokouksen aluksi käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina olivat valmistelutilanteen päivitys, yhteisten tukipalvelujen järjestäjäratkaisun valmistelu, kansalaisvaikuttaminen, Kainuun ohjausryhmän esityslistan asiat ja päätösesitykset. Lisäksi käsiteltiin kevään kuntakokousta varten esitettäviä talouden hallintatoimia Seurantaryhmän 9. kokous, aamupäivä, Helsinki, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys - Tampereen yliopiston arviointiraportin tulosten esittely - Kainuun lausuntoyhteenveto Seuraavaan kokoukseen siirrettiin: - Lainsäädäntötarpeet ja niiden toteuttamismahdollisuudet - Sote -palvelurakenne Kainuussa kokeilun jälkeen ja yleistettävää sote palvelurakenteesta - Kansalaiskuuleminen Kainuun ohjausryhmän 3. kokous Kajaanissa, iltapäivä Kokouksen tavoitteena olivat päätökset Kainuun näkemyksestä Kainuun malliksi Täyttä yksimielisyyttä kokouksessa ei syntynyt. Eriäviä mielipiteitä esitti Puolangan kunta kohtiin maakunnan tehtävät, palvelurakenteet, päätöksentekomalli, rahoitusmalli sekä maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnonyhteistyö. Ristijärven kunta jätti eriävän mielipiteen rahoitusmallia koskevaan esitykseen.

10 10 (18) Tampereen yliopiston arviointiraportin julkistaminen, Säätytalo, Helsinki Tampereen yliopiston tutkimusraportti julkaistiin ja esiteltiin. Julkaisu on valtiovarainministeriön julkaisu 20 / 2010, Siniset ajatukset vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen, Kainuun hallintokokeilun vaikutukset, Anni Jäntti, Jenni Airaksinen & Arto Haveri. (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/ Sinise/kainuun_raportti_netti.pdf) Arviointiraportin mukaan Kainuun hallintokokeilulla on saatu hyviä tuloksia peruspalvelujen järjestämisessä. Palvelut on pystytty turvaamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelusisällöissä. Sen sijaan hallintokokeilun avulla ei ole onnistuttu vahvistamaan odotusten mukaisesti maakunnallista elinkeinopolitiikkaa tai aluekehitystä esimerkiksi väestökehitykseen vaikuttavalla tavalla Seurantaryhmän 10. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen esitteli Kainuun talouskatsauksen. Lisäksi käsiteltiin soten palvelurakennetta, alueiden kehittämistehtäviä ja kansalaisvaikuttamista. Kansalaiskuulemistilaisuudet (yhteensä noin 300 henkilöä) Paltamo Kierros alkoi Paltamosta. Paikalla oli noin 20 kuntalaista. Kuntalaisten kysymykset kohdistuivat pääasiassa sote palveluihin ja odotetusti lääkärille pääsyn vaikeus herätti kysymyksiä. Sote palveluista tivattiin myös vanhusten yöhoidon järjestämisen ja röntgenpalvelujen säilyttämisen perään. Paltamolaiset ottivat esiin ns. kansalaiskustannusten huomioon ottamisen palvelujen järjestämisessä. Näitä ovat esimerkiksi laskujen maksamiseen ja matkoihin liittyvät kustannukset. Kuntayhtymän laskujen eräpäivän ja laskun saapumispäivän väli on liian pieni. Esityksenä on maksuaikojen pidentäminen. Lukioiden 16 opiskelijan raja ei saanut paltamolaisilta kannatusta. Aloitusrajatarkasteluun toivottiin joustoa siten, että hakijamääriä tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä. Lukiokoulutuksen liikelaitosmallia ei myöskään kannatettu. Kuulemisen lopputoteamuksen oli kokeilun jatkaminen parannetulla nykymallilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo, Marita Pikkarainen, Esa Toivonen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

11 11 (18) Vaala Valtiovarainministeriön edustajat kävivät ennen yleisötilaisuutta neuvottelun kunnanhallituksen kanssa. Vaalan yleisötilaisuudessa paikalla oli keskimäärin noin 30 aiheesta kiinnostunutta. Vaalan kiperin kysymys on suunnan valinta joko Ouluun tai Kainuuseen. Asiasta käytiin myös keskustelua yleisötilaisuudessa. Tässä yhteydessä kerrattiin mm. kunnan syntyhistoriaa ja vuonna 2004 tehtyä päätöstä Vaalan jättäytymisestä pois Kainuun hallintokokeilusta. Keskustelussa tuli esiin jopa kunnan jakaminen Kainuun ja Oulun suunnan kesken. Vaalassa korostettiin päätöksentekoa tosiasioitten perusteella. Kansalaiskysymysten keskeinen viesti oli nykyisten palvelujen ja Kainuusta saatavien palvelujen vertailu sote-palveluissa. Lukiokoulutuksen 16 opiskelijan aloituspaikkaraja herätti epäilyjä ja lukiokoulutuksen liikelaitostamista ei pidetty suotavana. Epäilyjä herätti myös Kainuun maakunta kuntayhtymän alijääminen kattaminen, jos Vaala tulisi mukaan. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta kuntayhtymän alustajina olivat: Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen. Tervareitti Puolanka Puolangan tilaisuudessa oli läsnä noin 60 henkilöä. Puolangalla korostettiin yhteistyötä Oulun suunnan kanssa. Peruskysymys oli mitä maksetaan ja mitä palveluja sillä saadaan. Erityisesti huolen aiheena oli akuutin vuodeosaston lopetus, uhka röntgenin menettämisestä ja huoli laboratoriopalvelujen, hammashoidon ja fysioterapian supistuksista. Lukiokoulutuksen osalta Puolanka on käynyt neuvotteluja myös Vaalan ja Utajärven kanssa. Huomiota kiinnitettiin pienten kuntien edustukseen maakunnan päättävissä elimissä ja tuotiin julki näkemys, ettei pienillä kunnilla ole todellista valtaa vaikuttaa. Useissa puheenvuoroissa viitattiin Puolangan kunnan lausuntoon ja ohjausryhmän kokouksessa jätettyihin Puolangan kunnan eriäviin mielipiteisiin. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän (valtiovarainministeriön) edustajina olivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen. Kainuun maakunta - kuntayhtymän alustajina olivat: Kalevi Yliniemi, Mauno Saari, Anna-Maria Palo. Aikataulusyistä Teemu Eriksson, Katja Palonen, Anna-Maria Palo ja Esa Toivonen myöhästyivät tilaisuuden alusta noin puoli tuntia. VM:n edustajat kävivät vierailun yhteydessä neuvottelun myös Puolangan kunnanhallituksen kanssa. Kainuun Sanomat ja Puolanka Kuhmo Kuhmossa paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuntalaisten kysymykset painottuivat terveyspalveluihin ja yksityisen Coronaria -yrityksen toimintatapoihin. Erityisesti ajanvaraus ja tähän kytketty puhelinpalvelu herättivät kiivasta keskustelua. Kuhmolaisten kuvauksen mukaan terveysaseman vastaanotolle pääsee vain puhelinajanvarauksen kautta. Puhelinpalvelu kuitenkin takkuaa. Ammatillisen koulutuksen linjavalikoimaa kritisoitiin suppeaksi. Arvostelua sai osakseen myös alustajien käyttämä virkakieli, jota on tavallisen kansalaisen vaikea ymmärtää.

12 12 (18) Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat: Alpo Jokelainen, Mauno Saari, Anssi Tuominen ja Esa Toivonen Kainuun Sanomat ja Kuhmolainen Suomussalmi Suomussalmella paikalla oli noin 40 henkilöä. Suomussalmella kiinnitettiin erityisesti huomiota vammais- ja neuvolapalvelujen saatavuuteen haja-asutusalueilla. Keskustelua käytiin myös työvoiman saatavuudesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat Kajaani Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän osallistuminen tilaisuuteen peruuntui kulkuesteiden vuoksi (Islannin tulivuoripurkaustuhkan aiheuttama häiriöt lentoliikenteelle). Osallistujia Kajaanin tilaisuudessa oli noin 45. Kokouksessa esitettiin alustusten yhteydessä jatkovalmisteluun liittyviä kysymyksiä, joihin läsnäolijat ottivat kantaa äänestämällä reaaliaikaisella tekniikalla. Äänestysmahdollisuutta käytti 39 henkilöä. Tilaisuus lähetettiin reaaliaikaisesti nettiin ja netin kautta seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä reaaliaikaisesti netin kautta. Netin kautta tullut palaute kohdistui pääasiassa äänen- ja kuvanlaadun parannusesityksiin esitettyjen kysymysten lisäksi. Yleisön Kajaanissa esittämät kysymykset kohdistuivat lääkäripalveluihin ja erityisesti keikkalääkäreiden käyttöön. Kajaanin tilaisuudessa käsiteltiin lisäksi ennakkoon tiedotuslehden ja netin kautta tulleita kysymyksiä. Kajaanin äänestystulokset ja ennakkoon yleisöltä tulleet kysymykset ovat Kainuun malli 2013 valmistelun nettisivuilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Alpo Jokelainen, Tuomo Pääkkönen. Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi Hyrynsalmi Hyrynsalmella paikalla oli noin 30 henkilöä. Kuumin aihe Hyrynsalmella oli lukion kohtalo. Merkittävä asia oli se, että paikalla oli edustava joukko peruskoulun 9 luokkalaisia ja lukiolaisia. Lukiokysymyksen lisäksi keskustelua käytiin sote palveluista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat

13 13 (18) Ristijärvi Ristijärven tilaisuuteen oli saapunut noin 25 henkilöä. Tilaisuuden pääaihe oli sote -palvelut. Erityisenä haasteena Ristijärvellä on lääkäripalvelujen saanti terveysasemalle. Tästä johtuen ristijärveläiset joutuvat hakemaan lääkäripalveluja muulta ja yksityisiltä. Jatkona asialle on Ristijärven kunnan kritiikki valmisteltuja rahoitusmalleja kohtaan. Ristijärvi kannattaa suoritepohjaista mallia. Tilaisuudessa kannatettiin maakunnallista yhteistyötä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Tuomo Pääkkönen, Asta Tolonen ja Esa Toivonen. Kainuun Sanomat Sotkamo Kuntakierros päättyi tällä erää Sotkamoon. Paikalla oli noin 20 henkilöä. Sotkamossa sote palveluista käydyn keskustelun painopiste oli vanhuspalveluissa ja ambulanssirallissa. Lisäksi puheenvuoroissa perättiin uusia innovaatioita mm. arvonlisäveron poistoa perusliikuntavälineistä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alustajina olivat Anna-Riitta Airaksinen, Asta Tolonen, Eija Tolonen, Anssi Tuominen ja Kalevi Yliniemi. Kainuun Sanomat ja Sotkamo -lehti Kainuun työvaliokunnan 14. kokous Kajaanissa Kokoukseen osallistuivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä. Kokouksen alussa pidettiin neuvottelu valtion aluetoimijoiden kanssa yhteispalvelupisteistä. Ajankohtaisina asioina käsiteltiin Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja kuntien talouden hallintaohjelman laatimista. Kainuun malliin 2013 liittyvänä asiana käytiin neuvottelu Teemu Erikssonin ja Katja Palosen kanssa VM:n virkamiesnäkemyksistä jatkovalmistelussa Seurantaryhmän 11. kokous, Helsingissä, Kajaanista ja Kuhmosta videoyhteys Seurantaryhmän kokousmatka Kainuuseen peruttiin Islannin tulivuoripurkausten aiheuttamien liikennehäiriöiden vuoksi. Kokous pidettiin jo vakiintuneen käytännön mukaan Helsingissä ja Kajaanissa sekä Kuhmossa videoneuvotteluna. Kokouksessa esiteltiin Kainuun ohjausryhmän kokouksen linjauspäätökset eriävine mielipiteineen (Puolanka ja Ristijärvi). Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötarpeita ja alueiden kehittämistehtäviä hallintokokeilun jälkeen Seurantaryhmän 12. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän esitysluonnosta valtiovarainministeriölle. Lopullisen esityksen sinetöintiä varteen päätettiin ylimääräisestä kokouksesta

14 14 (18) Kainuun työvaliokunnan 15. kokous Kajaanissa Kainuun mallin 2013 valmisteluasioina päivitettiin valmistelutilanne ja huolestuttiin julkisuudessa olleista hallintokokeilun jatkoesityksistä. Kainuun tavoitteena on pysyvän ratkaisun säätäminen. Ns. kunta-asiana käsiteltiin Kainuun liikuntasektorin tilannetta. Kainuun Liikunta ry:n toiminnanjohtaja Hannu Tikkanen esitti Kainuun liikuntasektorin tilanne katsauksen. Terveyttä edistävän liikunta- ja ravitsemusneuvontamallin vakinaistaminen on auki. Asiasta tulisi sopia kuntien ja maakunnan soten kesken Seurantaryhmän 13. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa päätettiin seurantaryhmän esityksestä valtiovarainministeriölle. Seurantaryhmän raportti löytyy keskiviikosta lähtien osoitteesta Seurantaryhmä ehdottaa, että kokeilun jälkeen Kainuussa tulisi jatkaa nykyisenkaltaisella mallilla ja mallin laajentaminen tapahtuisi kahden vaihtoehdon pohjalta. Mallissa olisi aina vaaleilla valittava valtuusto sekä tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli, ja sen käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto kuntien esityksestä. Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät pois lukien lasten päivähoito. Maakuntayhtymän vähimmäistehtävät olisivat näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävät. Seurantaryhmä ehdottaa säädettäväksi pysyvän lain maakunta- ja aluekuntayhtymistä, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa alueen kuntien esityksestä. Seurantaryhmän esitys siirtyy hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmän käsittelyyn. Ministeriryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto jättivät esitykseen eriävät mielipiteensä Halke käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Työryhmä käsitteli seurantaryhmän esitystä ensimmäisen kerran. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys 27/2010 on valtiovarainministeriön nettisivulla: (Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Julkaisut / Hallinnon kehittäminen / Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys) ( Seurantaryhmän kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys, peruttu) Kokous peruttiin. Syy oli HALKE /käsittelyn keskeneräisyys Kainuun työvaliokunnan 16. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin valmistelutilanne ja käytiin alustava keskustelu jatkovalmistelua varten perustettavista alatyöryhmistä. Seuraavan vaiheen tärkeimmiksi asioiksi nostettiin perussopimuksen valmistelu ja palvelutason määrittely. Lisäksi käytiin palautekeskustelu Kainuun kuntien yhteinen neuvottelusta Kajaanissa ja sovittiin Kainuun yhteisen kannan esittämisestä Kuntaliiton hallituksen kokouksessa Lisäksi käsiteltiin maataloustyöryhmän esitys työvaliokunnalle.

15 15 (18) Seurantaryhmän 14. kokous Helsingissä, Kajaanista videoyhteys Kokouksessa käsiteltiin HE:n valmistelutilanne ja syksyn kokousaikataulu Halke -käsittely Helsingissä (hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä) Kainuun hallintokokeilun jatko ei ennakkotiedoista poiketen käsitelty tässä kokouksessa Kainuun työvaliokunnan 17. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta ja Kainuun korkea-asteen koulutuksen tilannetta. VM:n valmistelijoilta saadun tiedon mukaan seuraava HALKEn kokous pidetään Ns. kunta-asioina käsiteltiin lisäksi Kainuun Edun arviointia, ikääntymispoliittisen strategian esiselvityshankkeen ohjausryhmän ilmastostrategian ohjausryhmän jäseniä, Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut hanke sekä jätehuollon kuljetusasiaa Seurantaryhmän 15. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin pääasiana seurantaryhmän esityksen käsittelyvaihetta. Asiaa ei oltu vielä lopullisesti käsitelty HALKEssa Kainuun työvaliokunnan 18. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli HALKEn (hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä) kokouksessaan päättämä kanta Kainuun hallintokokeilun jatkoon. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta saatiin tietoon kokouksen aikana. Lausunnon antoaika päättyi Esityksenä oli Kainuun hallintokokeilun jatkaminen neljällä vuodella eli vuodet Asia tulee lausuntokierrokselle lokakuussa. Kokouksessa käsiteltiin vaikuttamista lakiratkaisuun lausuntojen avulla. Toisena pääasiana käsiteltiin Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuuta selvittävän työryhmän raportti. Päätettiin, ettei Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestäjäpohjaan ei esitetä muutoksia. Korkea-asteen edunvalvonta esitetään yhdeksi edunvalvontateemaksi Kainuun maakunta kuntayhtymän talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa Seurantaryhmän seminaari- ja kokousmatka Kainuuseen, 16. kokous Kajaanissa Seurantaryhmän teki kokous- ja seminaarimatkan Kainuuseen Kuntakohteena oli Sotkamo ja käyntikohteena Vuokatti. Kokous pidettiin Kajaanissa ja kokouksen loppuosa pidettiin yhteiskokouksena Vaalan kunnanhallituksen kanssa. Yleisölle avoin seminaari järjestettiin klo alkaen Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala salissa Seurantaryhmän 17. kokous Helsingissä Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeiluista annetun lain muuttamisesta ja Kainuun valmistelutilannetta. Kokouksessa ilmoitettiin, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viikolla 47/2010. Kainuussa seuraava päätehtävä on perussopimuksen valmistelu ja asiasta sopiminen kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Mm. maakuntavaalien järjestämisen kannalta ehdoton takaraja on vuoden 2011 loppu.

16 16 (18) Kainuun työvaliokunnan 19. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp), perussopimuksen valmistelua ja uusien tehtävien (jätehuolto, pelastustoimi, maataloushallinto ja lomitus) huomioon ottamista jatkovalmistelussa. Työvaliokunta päätti valmistelusta, ettei Pelastuslaitoksen siirtoa maakunnalle valmistella tässä vaiheessa. Jätehuollon ja maataloustehtävien siirto ratkaistaan huhtikuussa Siivous- ja ateriapalvelujen selvitystyötä päätettiin jatkaa. Lisäksi käsiteltiin Vaalan kunnan asemaa ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallituksen esitys eduskunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 269/2010 vp) annettiin eduskunnalle Kainuun työvaliokunnan 20. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin lainsäädäntötilannetta, maakunta kuntayhtymän ja kuntien neuvottelujärjestelmää, sopimusjärjestelmää, rahoitusmallia ja Vaalan kunnan asemaa. Kunta-asioina sähköisiä palveluja ja palvelukeskussopimuksia, jotka koskevat taloushallintoa ja ICT palveluja Hallintovaliokunnan mietintö Hallintovaliokunta antoi mietintönsä, 31/2010 HE 269/2010 vp. Oleellista mietinnössä on maininta Kainuun innovaatiojärjestelmän tukemisesta miljoonalla eurolla vuodessa Kainuun kehittämisrahan kautta. Em. tasoinen tuki oli käytössä hallintokokeilun käynnistysvaiheessa. Yliopistolain uudistamisen myötä rahoitusjärjestelmä muuttui ja lisärahoituksen kohdentaminen Kainuun innovaatiojärjestelmään hämärtyi Eduskunnan ensimmäinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen sisällön mietinnön mukaisena ensimmäisessä käsittelyssä Eduskunnan toinen käsittely Eduskunta hyväksyi lakiesityksen toisessa käsittelyssä. Oleelliset asiat hallituksen esityksessä HE 269/2010 vp ovat: - Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella aina vuoden 2016 loppuun saakka. - Nykytilasta poiketen kokeilualueen kunnille annetaan toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta vuoden 2012 jälkeen. Säädettävä lainsäädäntö jättää päätöksenteon kunnalliselle itsehallinnolle. - Vaalan kuntaa, joka ei ole kuulunut kokeilun piiriin, nytkään pakoteta kokeiluun vastoin kunnan omaa tahtoa. Vaalan kunnan tulee tehdä ratkaisunsa suhtautumisestaan Kainuun hallintokokeilun jatkoon samalla aikataululla kuluvan vuoden aikana kuin muidenkin Kainuun kuntien. - Maakuntajohtajaa koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. - Maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä täsmennetään. Lisäksi lakiin tehdään muun lainsäädännön muuttumisen johdosta tarpeellisia teknisiä muutoksia.

17 17 (18) - Laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta Kainuun työvaliokunnan 21. kokous Kajaanissa Kokouksen ns. kunta-asioina käsiteltiin Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuutta, maakunnan ja kuntien välisiä neuvotteluja keväällä 2011, tietohallintoa ja strategiaähkyä. Hallintokokeilun jatkovalmistelun asioina olivat lainsäädäntötilanne, maakunnan ja kuntien välinen neuvottelumenettely jatkokaudella, perussopimus ja rahoitusmalli sekä maakunnan tehtävät Seurantaryhmän 18. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin kuntalain kokonaisuudistusta ja työtä varten asetettuja työryhmiä; Kainuun hallintokokeilun vahvistamista; Kainuun erikoissairaanhoidon järjestämistä ja seurantaryhmän väliraportin valmistelua Kainuun työvaliokunnan 22. kokous Kajaanissa Kokousasioina olivat lainsäädäntötilanne (tasavallan presidentin esittely puuttui) ja Kainuun valmistelutilanne perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen osalta. Lisäksi käsiteltiin huhti - toukokuussa käydyn kuntakierroksen palaute ja tulevaa kuntaneuvottelua Tasavallan presidentin esittely Tasavallan presidentti hyväksyi lain Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 508/ Seurantaryhmän 19. kokous, videoyhteydet Kainuuseen Kokousasioina olivat seurantaryhmän väliraportin valmistelu, valmistelutilannekatsaukset, seurantaryhmän toimikauden jatkaminen vuoden 2015 loppuun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä selvittäneen työryhmän esitykset (STM 2011:7) Kainuun työvaliokunnan 23. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen valmistelu tilanne Kainuun työvaliokunnan 24. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun edunvalvontaa vuonna 2012, hallitusohjelmaa ja Kainuun kuntien perus- ja yhteistoimintasopimuksen käsittelyvaiheet. Lisäksi hahmotettiin työvaliokunnan roolia maakunnan ja kuntien virkamiesvalmistelun yhteistoimintaelimenä Seurantaryhmän 20. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kainuuseen Kokouksessa käsiteltiin seurantaryhmän viidettä väliraporttia, valmistelun tilannekatsaukset, kuntarakenneuudistusta sekä Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen muistiota (VATT 16 / 2011) Kainuun hallintokokeilun taloudellisista vaikutuksista Kainuun työvaliokunnan 25. kokous Kajaanissa kokouksessa käsiteltiin Kainuun aluekehitystyön ajankohtaiskatsaus, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) valmistelutilanne, kuntayhtymän talousarvion 2012 laadintaperusteita. Hallintokokeiluun liittyvinä asioina käsiteltiin valmistelutilanne kunnissa ja sosiaalija terveysalan palvelujen linjauksia.

18 18 (18) Kainuun työvaliokunnan 26. kokous Kajaanissa Kokouksen pääasiana oli perussopimuksen käsittelytilanne. Kainuun kunnista perussopimuksen ovat hyväksyneet Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolanka ei ole hyväksynyt hallintokokeilun jatkoa. Asia käsittely on kesken Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Hyrynsalmen valtuusto käsittelee asiaa ja Ristijärven lokakuun alkupuoliskolla Seurantaryhmän kokous Kokous peruttiin Kainuun avoimen tilanteen vuoksi Kainuun työvaliokunnan 27. kokous Kajaanissa Kokouksessa käsiteltiin ruokahuollon alueellista yhteistyötä, kaivosasioita, työvaliokunnan roolin muutosta kuntajohtajakokoukseksi. Kainuun hallintokokeilun osalta asioin olivat hallitusohjelman mukaisen kuntarakenneuudistuksen eteneminen, perussopimuksen käsittelytilanne sekä Vaalan kunnan suuntautuminen. Kokeilualueen kunnista muut paitsi Puolanka olivat hyväksyneet perussopimuksen. Vaalan kansalaismielipidetiedustelun mukaan noin 70 % vastanneista kannatti suuntautumista Pohjois-Pohjanmaalle. Oleellinen tulos oli myös, että 58 % vastanneista kannatti nykymallin jatkamista Seurantaryhmän 21. kokous Helsingissä, videoyhteydet Kajaaniin Kokous oli seurantaryhmän viimeinen. Kokouksessa käsiteltiin Kainuun päätöksentekotilanne kokeilun jatkosta sekä kuntarakenneuudistusta. Hallintokokeilun seurantaa päätettiin jatkaa sihteeristön voimin, kaksi valtiovarainministeriöstä ja kaksi Kainuun maakunnasta Kainuun kuntien edustajien kokous. Maakuntajohtaja kutsui koolle kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Tavoitteena oli löytää neuvotteluratkaisu pattitilanteen laukaisemiseksi. Kokous päätyi julkilausumaan, jonka mukaan Kainuun maakunta turvaa laadukkaat lähipalvelut ja laadukkaan toisen asteen koulutuksen huomioiden etäisyystekijät Kainuun työvaliokunnan 28. kokous Kajaanissa Kokouksen pääsisältö oli varautuminen hallintokokeilun päättymiseen ja toiminnan jatkaminen ilman hallintokokeilua vuoden 2012 jälkeen.

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010 1 / 5 Kainuun malli 2013 Muistio (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010 Aika: torstai 14.1.2010 klo 9.00 14.15 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, neuvotteluhuone Brahe,

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta 1 (6) Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta Aika: keskiviikko 3.6.2009 klo 13.55 15.40 Paikka: Kajaanin kaupungintalon valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani 1. Avaus Maakuntajohtaja

Lisätiedot

Kainuun mallista Tiimalasiin

Kainuun mallista Tiimalasiin Kainuun mallista Tiimalasiin Uskalla kokeilla verkostofoorumi: Tulevaisuus tehdään kokeillen 15.11.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen Kokeilut Kainuun malli Arjen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010 1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio Työvaliokunta kokous 6./2010 Aika: Paikka: tiistaina 15.06.2010 klo 10.30 11.15, työvaliokunnan asiat klo 9.30 10.30 kunta-asiat 1. ja 2. ja klo 11.15

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Silja Ässämäki Paviljonki, Jyväskylä 7.6.2016 Keski-Suomessa on vahva yhdessä tekemisen meininki 8/2016 Yhtiöt, valinnanvapaus jne.? KASTE-HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

Kainuun malli valmisteluorganisaatio. PM Esa Toivonen GSM (15) Liite 1

Kainuun malli valmisteluorganisaatio. PM Esa Toivonen GSM (15) Liite 1 1 (15) Liite 1 Kainuun malli 2013 - maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen valmisteluorganisaatio PM Esa Toivonen esa.toivonen@kainuu,fi GSM 044-0674360 Tilanne 06.11.2009 2 (15) 1. ORGANISAATIOKAAVIO...

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään Liisa-Maria Voipio-Pulkki 10.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5. 2015 Mihin sote kaatui? Sote uudistuksen perustuslailliset kysymykset Kansanvaltaisuus (asukkaiden itsehallinto)» Sote alueet olisivat

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Pertti Rajala

Maakuntauudistus. Pertti Rajala Maakuntauudistus Pertti Rajala 6.6.2016 Maakuntauudistus Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä Maakuntahallitus 8 18.01.2016 Maakuntahallitus 18 22.02.2016 Maakuntahallitus 67 16.05.2016 Maakuntahallitus 83 20.06.2016 Maakuntahallitus 98 22.08.2016 Maakuntauudistuksen valmistelu maakunnassa Maakuntahallitus

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUS OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄN KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 19.9.2016 kello 10.30-12.00 Paikka: Kutsutut: Sokos hotel Lappeen kokoustilat osallistujat erillisen listan mukaan

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika 11.01.2017 klo: 09:00 11.15 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin.

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Lakiesityksellä jatkettaisiin

Lisätiedot

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian?

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ministeri Lauri Tarasti Alkuvaiheet Pääministeri Sipilän hallituksen

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani

Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kainuun ohjausryhmä 25.08.2009 AIKA 25.08.2009 Klo 9:00-12:00 PAIKKA Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Mikä on järjestämisvastuisten tahojen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisessa

Mikä on järjestämisvastuisten tahojen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisessa Mikä on järjestämisvastuisten tahojen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisessa Taina Mäntyranta Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos 19.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

KESKI-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS KESKI-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016-2019 VALMISTELUSUUNNITELMA ESIVALMISTELUVAIHE 9/2016-6/2017 20.10.2016 Luonnos Sisällys 1. KANSALLINEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS... 2 2. UUDISTUKSEN AIKATAULU...

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen

Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen Ministeriön terveiset: Soteuudistuksen tilannekatsaus Terveyttä Lapista -päivät 2.9.2015 Ylitarkastaja Kati Hokkanen Etunimi Sukunimi Perustuslakivaliokunnan lausunnot Perustuslakivaliokunta katsoo, että

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 1 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Kuntamarkkinat 14. - 15.9.2016 Hallitusneuvos Pekka Järvinen 23.9.2016 1 Tässä esityksessä Aikataulu Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos 27.6.2016 19.8.2016 Maakuntauudistuksen vaiheet TOIMIKAUSI ESIVALMISTELU VÄLIAIKAIS- HALLINTO KÄYNNISTYMINEN 30.6.2017 saakka

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti STM / VM linjaukset 26.5.2016 Maakunnan esivalmistelu 30.6.2017 asti 1 STM / VM viesti 26.5.2016 Esivalmistelu käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Puolangan kunta Kunnanhallitus

Puolangan kunta Kunnanhallitus LAUSUNTO Kunnanhallitus 26.2.2010 Kainuun ohjausryhmälle LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODEN 2012 JÄLKEEN Kainuun hallintokokeiluun sisältyvien toimintojen järjestämistä

Lisätiedot