1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Kotihoidon tukipalvelujen maksuista sekä asumispalvelumaksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai asetuksessa (912/1992), joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kunnan tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset. 2 AVOPALVELUJEN MAKSUT 2.1 Kotona annettava palvelu (Asetus 3 ) Säännöllinen kotihoito Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. ( /1648) Jatkuvasti ja säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin kuukaudessa) peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. Kotihoidon kuukausimaksutaulukko Henkilöitä Tuloraja 5 h/kk 10h/kk 15h/kk 20h/kk 25h/kk 30h/kk 35h/kk 35h/kk % 17 % 20 % 23 % 26 % 29 % 32 % 35 % % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % % 9 % 11 % 12 % 13 % 15 % 16 % 18 % % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 14 % 15 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 13 % % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % Mikäli henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan palvelu ja hoitosuunnitelma. Molempien samassa taloudessa asuvien puolisoiden saadessa kotihoitoa maksu määräytyy puolisoiden yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Perheen henkilölukuna käytetään lukua 2. Maksupäätökset tehdään molemmille puolisoille ja

2 yhteinen maksu jaetaan puolisoiden kesken heidän saamansa palvelumäärän suhteessa. Jos toinen puoliso on lyhytaikaisessa sairaalahoidossa, kotihoito ja kotihoidon maksu hänen kohdaltaan keskeytyy. Kotona oleva puoliso saa edelleen palvelua oman palvelutarpeensa perusteella ja maksaa edelleen saamastaan palvelusta. Lääkkeen annosjakelusta lisätään palvelu ja hoitosuunnitelmaan 1 2 tuntia lääkemäärästä riippuen. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa (Asetus 27 28a ): Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön: veronalaiset ansio ja pääomatulot verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja tuki) metsätulo (Asetus 28 a ) jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29 ): lapsilisä lapsen hoitotuki kansaneläkelain mukainen lapsikorotus asumistuki vammaistuki rintamalisää eikä muita 29 :ssä mainittuja tukia ja avustuksia Tilapäinen kotisairaanhoito Lääkärin, hammaslääkärin kotikäynti 14,70 Muun henkilön suorittama kotikäynti 9, Tilapäinen kotihoito 25,00 /käynti Sotainvalidien kotihoito Kotihoidon maksua ei peritä sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 20 %. Korvaus palvelusta peritään Valtiokonttorilta. Sotainvalidin samassa taloudessa asuvan puolison kotihoidon maksu määräytyy hänen palvelu ja hoitosuunnitelmansa suhteessa puolisoiden yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan lasketusta asiakasmaksusta. 2.2 Kotihoidon tukipalvelut

3 Turvapalvelusopimus Esperi Care Oy:n kanssa päättyy Hinnoittelu perustuu voimassaolevaan sopimukseen, joten turvapalvelujen hinnoittelu tulee perusturva ja terveyslautakunnan tarkistettavaksi ja vahvistettavaksi uudelleen alkaen Turvapuhelinpalvelut Turvapuhelin, tukipalveluasiakkaat 45,00 /asiakas/kk hälytys ja turva auttajakäynti 24 h 10 /käynti Turvapuhelin, säännöllisen kotihoidon asiakkaat 15,00 /asiakas/kk Turvapuhelimen lisäranneke 2,65 /kk Hälytys ja turva auttajakäynti 10,00 /käyntikerta säännöllisen kotihoidon asiakkaille klo , (Nilsiässä klo ) ikäihmisten vuokrataloissa asuville klo Kaupungin osoittaman lisälaitteen asennus Paloilmaisin (kiinteästi hälytysjärjestelmään kytketty) Ovihälytin, kaatumishälytin GSM lisälaite ja ovihälytin 5,00 /asennus 7,00 /laite/kk 6,50 /laite/kk 15,90 /laite/kk Ryhmäkotien asukkailla suositellaan hankittavaksi henkilökohtainen turvapalvelu. Asiakkaat kustantavat lisälaitteiden kuukausimaksut ja laiteasennukset Toimintakeskuspalvelut Saunamaksu 3,60 /kerta Sauna apumaksu 2,90 /kerta Peseytymispalvelu (sisältää saunamaksun) 6,50 /kerta Vanhusten päivähoito (6 h) sisältää iltapäiväkahvin 17,70 /vrk ei sisällä iltapäiväkahvia 16,10 /vrk Vanhusten osapäivähoito (3 h) sisältää kahvin ja voileivän 8,00 /kerta ei sisällä kahvia ja voileipää 5,80 /kerta Keramiikan polttouunin käyttömaksu, lasituspoltto 11,00 /kerta Puutyötilojen ja koneiden käyttö Askartelutarvikkeet materiaalin hinta, johon lisätään laskennalliset yleiskulut 10 % ja alv Ateriapalvelut ja aterioiden kuljetuspalvelut 5,00 /päivä tai 35,00 /lukukausi Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Kotihoidon tukipalveluihin kuuluvan ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Ateriahinnat Kotiin kuljetettu ateria 6,28 Proteiini (energialisä) 6,73

4 Lounas 6,50 Pakattu lounas 6,10 Velli 1,67 e Iltapala 2,64 Kotiin kuljetettu lounas (Nilsiä) 4,47 Lounas Nilsiän palvelukeskuksessa 5,50 Ateriapaketti (Ryhmäkoti Ollukka Nilsiä) 12,50 Pakattu lounas/maaninka 6,10 Lounas/Maaninka 6,50 Päivällinen/Maaninka 4,40 Kahvi/Maaninka 1,70 Ateriapaketti (ei pakattu) /Ryhmäkoti Maaninka 18,10 Ateriapaketti (pakattu) /Ryhmäkoti Maaninka 17,70 Aamupala/Maaninka 2,75 Iltapala/Maaninka 2,75 Puuro/Maaninka 1,67 Ateriakuljetus Ateriat kuljetetaan maanantaina perjantaina. Ateriakuljetus /kuljetuskerta 2.3. Lapsiperheiden kotipalvelu Yli 4 h 15 min käynti Tulot Maksu Maksuluokka ,90 Maksuluokka ,70 Maksuluokka > 26,50 Alle 4 h 15 min käynti Maksuluokka ,15 Maksuluokka ,90 Maksuluokka > 13,25 Tilapäinen kotipalvelu 0 2 h h 15 yli 4 h Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6 b ) Maksu päivältä on enintään kulloinkin omaishoitajalaissa määritellyiltä vapaapäiviltä 11,30 /vrk.

5 4. ASUMISPALVELUT Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1983/710) 17 :n ja asetuksen (1983/607) 10 :n) säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden järjestämisestä. Palveluala kertoo, minkä tyyppistä hoitoa henkilölle on annettu toimintayksikössä. Asumispalvelujen maksuperusteiden yhdenmukaistaminen pyritään tekemään vuoden 2015 aikana, kun lainsäädännön muutos asumispalvelujen asiakasmaksuista on tehty Vanhusten asumispalvelu (THL palveluala 81) Vanhuksille ja vammaisille tarkoitettu asumispalvelu, jossa henkilökunta on paikalla osan vuorokautta. Ala: Sosiaalihuolto Ryhmäkodit: Honkaranta, Tervaniitty, Iltatuuli 2, Ollinkulma, Marinpiha Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta ja erikseen hankittavista tukipalveluista. Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat vuokrasta, kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja tukipalvelujen maksuista. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella. Hoivan ja hoidon maksu määräytyy kotihoidon maksun periaatteita noudattaen bruttotuloista kotihoidon kuukausimaksutaulukon pohjalta. Tuloraja 563 /kk, palvelumaksua peritään palvelu ja hoitosuunnitelman mukaisen tuntimäärän mukaan. Tukipalvelumaksut (turvapalvelu, ateriat, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen valitsemalleen palvelun tuottajalle. Mikäli kaupunki järjestää palvelut, maksut määräytyvät kotihoidon tukipalvelumaksujen taksan mukaan Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen (THL palveluala 32) Palveluasuminen vanhusten asumispalveluyksikössä, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja jonka KELA on määritellyt avohoidon yksiköksi Ala: Sosiaalihuolto Hoivayksiköt: Leväsen hoitokoti 1 ja 2, Riistaveden hoitokoti sekä ostopalveluna hankittu palvelu Palvelusta peritään asiakasmaksua 85 % asiakkaan nettotuloista. Vähennyksenä huomioidaan Kelan lääkekattolaskelmasta lasketut kuukausittaiset lääkemenot. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttövaroja jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 105 /kk. Palvelupakettiin kuuluu ateriat, hoiva ja vuokra. Kun asiakkaalle hankitaan palvelu ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle ja se huomioidaan vähennyksenä asiakasmaksua määriteltäessä. Lisäksi asiakkaan tulee hankkia käyttövarallaan henkilökohtaiset vaatteet,

6 hygieniaan liittyvät tuotteet sekä vaipat niissä tapauksissa, kun niitä ei järjestetä kaupungin hoitotarvikejakelusta (eli jos ei ole lääkärin toteamaa tarvetta em. tuotteisiin). Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot: eläkkeet asumistuki hoitotuki (sisältää mahd. veteraanilisän) 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ylimääräinen rintamalisä rintamalisä muu jatkuva henkilökohtainen tulo pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko (myös määräaikaistalletusten korot), osinko ja vuokratulot (kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10 /kk laskennallinen metsätulo Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c :ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %. Mikäli molemmat puolisot ovat asumispalveluiden asiakkaita, hoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaille kuukausittain vähintään 105 / kk. Puolisoiden tuloja yhteen laskettaessa kotiin jäävän puolison asumistukea ja rintamalisää ei huomioida. Asiakasmaksusta tehtävät vähennykset palveluntuottajalle maksettava vuokra ja asumiseen liittyvät kulut, esim. sähkö, vesi, saunamaksu reseptiin perustuvat lääkemenot harkinnanvaraiset terveydenhuoltomenot Harkinnanvaraisina terveydenhuoltomenoina huomioidaan esim. sellaiset lääkärin määräämät hoitotarvikkeet (mm. haavalaput) ja lääkkeet, jotka eivät ole Kelan korvausten piirissä, eikä niihin myöskään saada Kelan erityiskorvausta, mutta ovat asiakkaalle välttämättömiä. Asiakkaalta peritään asiakasmaksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta sairaalassaoloajalta ei peritä asiakasmaksua (mukaan lukien lähtö ja tulopäivä). Lomien ajalta ei peritä asiakasmaksua yli 5 vrk ylittävältä ajalta. Palvelun käyttäjän tai perheen maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään vähintään 5 %:n muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi päätös. Tämä koskee kaikkia perusturvan ja terveydenhuollon asiakkaiden maksukyvyn mukaisia asiakasmaksuja. Maksukyvyn mukaan perittävä maksu määrätään toistaiseksi (asetus 31 ). Maksu tarkistetaan kuitenkin jos palvelun käyttäjän maksukyky on olennaisesti muuttunut. Olennaisena muutoksena pidetään muutosta jonka vaikutus asiakasmaksuun on 5 %. Hoivayksiköt:

7 Omatuotanto: Ollukka, Kotikulma, Viljami Ostopalveluna: Iltatuuli 1, Tilhilä, Pielisen Karjalan dementiakoti (Siilisetin sijoittamat asiakkaat) Hoivan osalta maksutaksana käytetään kotona annettavan palvelun mukaista taksaa. Lisäksi laskutetaan tukipalvelutaksan mukaiset maksut. Asiakas maksaa lisäksi vuokran vuokranantajalle Vanhusten tilapäinen asuminen Tilapäinen asuminen kotihoitoyksiköissä Kesto yleensä enintään 3 kk. Tilapäisestä asumisesta peritään vuokraa 8 /vrk/asunto. Lisäksi asiakas maksaa kotihoitomaksun ja tarvitsemansa ovihälyttimen sekä turvapalvelun kuukausi, auttajakäynti ja lisälaitemaksun Hoivahotelli Järjestetään potilaalle, joka tarvitsee hoivaa, jota ei pystytä tarjoamaan kotiin tai kodin olosuhteet eivät sitä mahdollista. Perusteena on lisäksi sairaalahoidon lääketieteellisen tarpeen loppuminen. Hoivahotelli 17,60 /vrk Vuorohoito hoitokodissa Leväsen hoitokoti 1 ja 2, Ollukka, Kotikulma ja Viljami (muu kuin omaishoitajalaissa määritelty vapaapäivä) 28,70 /vrk Asumispalveluissa toteutetaan lyhytaikaisena asumispalveluna omaishoidon vuorohoitoa ja tilapäistä kriisihoitoa. Vuorohoito on yksi vaihtoehto järjestää omaishoitajan lakisääteiset (3vrk/kk) vapaapäivät omaishoitajan hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Omaishoidettavan terveydentilan seuranta ja toimintakyvyn säilyttäminen sekä edistäminen edellyttävät vuorohoitoa. Kriisihoito on tarkoitettu ikäihmiselle, jolla on tilapäinen kriisi, jota ei pystytä hoitamaan kotona. Kriisihoitojakson aikana selvitetään ja järjestetään palvelut, jotta asiakas pystyy kotiutumaan. Asumispalveluissa hoitopäivämaksu ei kerrytä maksukattoa. Omaishoitajan vapaan aikakana maksu päivältä on enintään kulloinkin omaishoitajalaissa määritellyiltä vapaapäiviltä 11,30 /vrk. (Laki 6 b ) Kokeiluasuminen vanhusten hoitokodissa Kokeiluasumisen ajalta oman asunnon asumiskustannuksia huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä enintään 3 kuukaudelta. Palvelupäätöksen tekevä sosiaalityöntekijä ottaa kantaa siihen otetaanko oman asunnon asumiskustannuksia huomioon, minkä suuruisena ja kuinka pitkältä ajalta.

8 3.4. Erityisryhmien asumispalvelut Palveluasuminen (THL palveluala 82; Psykiatrian asumispalveluyksikkö; ei ympärivuorokautinen) Ei ympärivuorokautista mielenterveysongelmaisille tarkoitettua asumispalvelua, joka tähtää arjen taitojen opetteluun ja sairauden kanssa selviämiseen. Palveluasumisen perusmääritelmänä on, että asiakas saa palveluntuottajalta sekä asumisen että muita jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja vähintään kerran viikossa. Jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja ovat mm. kodinhoitoapu, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät palvelut ja terveydenhuollon palvelut. Eiympärivuorokautisessa palveluasumisessa henkilökunta ei ole yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut antaa sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten esimerkiksi pelkkä turvapalvelu, kiinteistönhoitopalvelut tai asunnon muutostyöt eivät riitä palvelun luokittelemiseksi tähän ryhmään. Ala: Sosiaalihuolto Omatoiminta Asumisyksikkö Mäntykoti, Maaninka ja Kotilo Kolmisopessa, sekä mahdollisesti muissa uusissa asumisyksiköissä maksu määräytyy kotihoidon asiakasmaksun mukaan. Ostopalvelu Asiakas on vuokrasopimussuhteessa palveluntuottajaan, jolle maksaa vuokran. Palveluasumisen maksu määräytyy kotihoidon asiakasmaksun mukaan ja tuntiperusteisen tukiasumisen maksu määräytyy kotihoidon asiakasmaksuperusteiden mukaan. Palveluasumisessa yleensä asiakasmaksu sisältää hoivan ja ateriat. Jos sopimuksen mukaan asiakas huolehtii itse aterioistaan, (yleensä aina tukiasumisessa) asiakkaan omaan käyttöön jäävä osuus on toimeentulotuen perusosan suuruinen Ympärivuorokautinen asumispalvelu (THL palveluala 85; Psykiatrian asumispalvelu, ympärivuorokautinen) Ympärivuorokautinen mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu asumispalvelu, joka tähtää arjen taitojen opetteluun ja sairauden kanssa selviämiseen. Palveluasumisen perusmääritelmänä on, että asiakas saa palveluntuottajalta sekä asumisen että muita jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja vähintään kerran viikossa. Jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja ovat mm. kodinhoitoapu, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät palvelut ja terveydenhuollon palvelut. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut antaa sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten esimerkiksi pelkkä turvapalvelu, kiinteistön hoitopalvelut tai asunnon muutostyöt eivät riitä palvelun luokittelemiseksi tähän ryhmään. Ala: Sosiaalihuolto Ostopalvelu Ostopalveluna hankittujen erityisryhmien asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät samoin perustein kuin vanhusten asumispalvelujen ostopalvelu (laitoshoidon maksuperuste), poikkeuksena vähennyksenä huomioitavat edunvalvojan palkkio/tilintarkastusmaksut (enintään 50 /kk).

9 Siilisetin aikaisissa sopimuksissa käytetään edelleen vuonna 2015 asiakasmaksuperusteena kotihoidon maksuperustetta Kokeiluasuminen Kokeiluasumisen ajalta oman asunnon asumiskustannuksia huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä enintään 3 kuukaudelta. Palvelupäätöksen tekevä sosiaalityöntekijä ottaa kantaa siihen otetaanko oman asunnon asumiskustannuksia huomioon, minkä suuruisena ja kuinka pitkältä ajalta. Kokeiluasumisesta Inkilänkodilla peritään hakijalta todelliset asumisen kustannukset; vuokra 361,50 /kk ja tukimaksu 60,38 /vrk. Patakukkulan yöasumispäivystyksestä ei peritä asiakkailta maksua Sotainvalidien asumispalvelu Sotainvalideilta, joiden vammaisuusaste on vähintään 20 %, ei peritä palveluasumisen maksua. 4. KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16 vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa (= osapäiväistä) ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Asiakasmaksuasetuksen 21 :n mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 15 :n 1,3, ja 4 momentissa säädetään. Kehitysvammaisen asiakkaan vastuulla ovat edellä mainituista rajoituksista huolimatta samat elämismenot kuin muillakin asiakkailla. Tämä tarkoittaa sitä, että asumispalvelua saavan kehitysvammaisen henkilön tulee maksaa vuokra, vesi ja sähkömaksut sekä vuokraan liittyvä jyvitetty osuus yhteisistä tiloista ja kiinteistön hoitomenot. Päivittäisen ruokahuollon kuluista kehitysvammaisen henkilön vastuulla ovat ruuan raaka ainekulut. Kehitysvammaisen henkilön päivittäisen ylläpitoon ja siihen kuuluvaan ylläpitomaksuun kuuluvat lisäksi harrastus ja viriketarvikkeet, yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet), siivousvälineet ja puhdistusaineet, vaatehuolto ja pesuaineet sekä esimerkiksi kodin pientarvikkeet, kuten wctarvikkeet, lamput, biobussit ym.

10 4.1. Asumispalvelujen ylläpitomaksut Kehitysvammaisilta asiakkailta perittävä ylläpitomaksu on Kuopion asumispalveluissa seuraava Ylläpitomaksut /kk Maljapuron palvelukoti 314,90 Leväsen hoitokoti Menninkäinen 314,90 Pihlajakoti Maaninka 314,90 Ierikanpiha Karttula 31,55 Ostopalvelun ylläpitomaksu 314,90 Karttulan Ierikanpihan pienempi ylläpitomaksu johtuu siitä, että asukkaat huolehtivat siellä ruokahuollon ja muiden ylläpitoon kuuluvien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisista pääsääntöisesti itse. Ylläpitomaksun periminen poissaolon ajalta Ylläpitomaksua ei peritä asumispalvelua saavan asiakkaan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi. Maksua ei tällöin peritä viisi päivää ylittävältä ajalta Tilapäisen asumisen maksu Ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoivan ja hoidon ajalta. Maljapuron palvelukoti 16 vuotta täyttäneen (ateriat ja asuminen) 29,03 /vrk alle 16 vuotiaat (ateriat ja asuminen) 16,65 /vrk osavuorokautinen hoito, esimerkiksi yöhoito, 14,51 /vrk Yksityiset palvelukodit 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen) 29,03 /vrk alle 16 vuotiaat (ateriat ja asuminen) 16,65 /vrk 4.3. Perhehoito Perhehoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 105 euroa kuukaudessa. Hoitotuki otetaan tulona huomioon nettotuloja laskettaessa Kehitysvammaisten päivä ja työtoiminta 16 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten erityishuollon päivä ja työtoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu 4,50 päivässä, sisältää lounaan, jälkiruuan ja kahvin. Työ ja päivätoimintaa Kuopiossa on Kuopion työkeskuksessa, Karttulan toimintakeskuksessa, Maljapuron palvelukodin päivätoiminnassa, Jukolan toimintakeskuksessa Maaningalla ja Pisatuotteen toimintakeskuksessa Nilsiässä.

11 5. Kuljetuspalveluiden asiakasmaksut 5.1. Asiointi ja virkistysmatkat Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan määräytyvä taksa, jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu). Kuopion kaupunkiliikenteen liikennöintialueella asiakasmaksu on joukkoliikenteen matkan kertamaksu Työ ja opiskelumatkat Asiakasmaksu on kaupungin joukkoliikennealueella 30 päivän Kuopiolipusta laskettu matkan hinta ja pitemmillä matkoilla seutukortin hinnasta laskettu matkan hinta. Matkan hinta saadaan 30 päivän Kuopio lipun tai Kuopion alueen seutulipun hinnasta jakamalla em. lipun hinta luvulla Kuljetuspalvelukortin hinta Ensimmäinen kuljetuspalvelukortti on asiakkaalle maksuton. Uuden kortin toimittamisesta kadonneen tai rikkoutuneen tilalle peritään 10 :n maksu. 6. Laitoshoidon maksut 6.1. Lyhytaikainen laitoshoito (Asetus 12 ) Maksu hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivältä, 38,10 /hoitopv A sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 12 1 mom: Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 17,60 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 38,10 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18 vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Kerryttävät maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään (Asetus 26 a ) 17,60 /hoitopv 6.2. Päivä ja yöhoidon maksut (Asetus 13 ) Maksu päivä tai yöhoidosta 17,60 /vrk A sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 2 mom: "Edellä olevaa maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta,

12 polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä. Maskua ei saa periä myöskään alle 18 vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksua ei peritä Kotiutusyksikön asiakasmaksut Sairaanhoitajan ja fysioterapeutin käynti 9,30 /käynti, jos käyntejä on kaksi tai useampia vuorokaudessa, maksu on 21,00 /vuorokausi. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevilta peritään määritelty kuukausimaksu. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotiutusyksikön asiakas kustantaa lääkkeet ja hoitotarvikkeet itse Kotisairaalan asiakasmaksut Sairaanhoitajan ja fysioterapeutin käynti 9,30 /käynti, jos käyntejä on kaksi tai useampia vuorokaudessa, maksu on 21,00 /vuorokausi. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevilta peritään määritelty kuukausimaksu. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotiutusyksikön asiakas kustantaa lääkkeet ja hoitotarvikkeet itse. I.v. ja i.m. lääkkeet ja erityishoitotarvikkeet potilas saa kotisairaalan kautta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ja tehostetun palveluasumisen maksut säilyvät ennallaan Kuntoutushoidon maksut (Asetus 14 ) 13,20 /hoitopv Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 mom. 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 13,20 hoitopäivältä. Maksua ei saa periä alle 18 vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Kerryttää maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua ei peritä Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö (Laki 7 b ) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien sairaaloissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa laitoshoidon yksiköissä o henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta ja o henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen laitoksessa

13 Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet (Laki 7 c 1 3 mom.): Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy kuitenkin siten kuin 1 momentissa säädetään. Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä olevalta alle 18 vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät (Laki 10 ): Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan, sen estämättä mitä muussa laissa säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteissa, alaikäisen lasten elämisen samassa taloudessa, henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. Asiakasmaksua määrättäessä nettotuloina otetaan huomioon (Laki 10 b ): o palkkatulot o eläkkeet ja jatkuvat etuudet o hoitotuki (sisältää mahd. veteraanilisän) o 16 vuotta täyttäneen vammaistuki o ylimääräinen rintamalisä o elinkorot o rahasyytinki o muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot o pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, (myös määräaikaistalletusten korot), osinko ja vuokratulot (kulut vähennettynä), mikäli nettotulo ylittää 10 euroa /kk o maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma ja ansiotulo osuudet sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta (viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu) o metsätulo (L 10 a 2 mom., A 28 a ) Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

14 Asiakasmaksua määrättäessä tuloina ei oteta huomioon (Laki 10 b ) o lapsilisää ja lapsen hoitotukea o asumistukea o tapaturvavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito ja tutkimuskuluja tai haittarahaa o rintamalisää o elatusapua tai elatustukea, jota maksetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan puolison alaikäiselle lapselle o eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia o muita lain 10 a 3 mom. tarkoitetuttuja tukia ja avustuksia Tuloista tehtävät lain mukaiset vähennykset (Laki 10 c ) o suoritettavaksi vahvistetut elatusavut (ei koske puolisoa) o tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset o kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana maksettava etuus, joka on hänen suoritettavanaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi (A 31 ) Sotainvalidit (Sotilasvammalaki 6, 6 a ja 6 b ) Vähintään 20 %:n sotainvalideilta ei peritä asiakasmaksua pitkäaikaishoidosta eikä kuntouttavasta lyhytaikaisesta laitoshoidosta. 7. Vastaanottopalvelut *Kerryttävät maksukattoa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut* (Asetus 7 ) 16,10 peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18 vuotiaille maksuton peritään myös äitiysneuvolan lääkärin vastaanotolla sairaanhoidollisesta käynnistä peritään opiskelijaterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla sairaanhoitokäynnistä peritään perhesuunnitteluneuvolassa lääkärin vastaanotolla sairaanhoitokäynnistä Yhteispäivystyksen lääkäripalvelut* (Asetus 7 ja 8 ) arkisin klo: (Asetus 7 ) 16,10 arkisin klo: (Asetus 8 ) 32,10 lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä (Asetus 8 ) 32,10 veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18 vuotiaille maksuton Nilsiän terveysaseman lääkäripalveluiden päivystysmaksu* (asetus 7 ) lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo: ,10 veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18 vuotiaille maksuton Yksilökohtainen fysioterapia* maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, alle 18 vuotiaille maksuton 8,80 / hoitokerta

15 Sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus fysioterapiaryhmässä ryhmämaksu (keskimäärin 16 ryhmäkäyntiä) 19,00 /ryhmäjakso puoliryhmämaksu (keskimäärin 3 9 ryhmäkäyntiä tai jos keskimäärin 16 kerran ryhmäjakso keskeytyy sairastumisen vuoksi) 9,50 /ryhmäjakso ryhmän kertamaksu (jos asiakas joutuu 1 4 ensimmäisen käyntikerran jälkeen keskeyttämään esim. sairauden vuoksi) 3,00 / käynti ryhmäohjausjakso 1 3 ryhmäkäyntiä 3,00 / käynti allasryhmämaksu 28,00 / ryhmäjakso puoliallasryhmämaksu, jos ryhmäjakso keskeytyy sairastumisen vuoksi tai allasryhmä suunnitellusti keskimäärin 5 ryhmäkäyntiä 14,00 /ryhmäjakso allasryhmän kertamaksu (jos asiakas joutuu 1 2 ensimmäisen käyntikerran jälkeen keskeyttämään esim. sairauden vuoksi) 4,50 / käynti omatoiminen allasharjoitteluvuoro 3,00 alle 18 vuotiaille maksuton Erikoislääkärin ja Harjulan sairaalan poliklinikan käyntimaksu (Asetus 8 ) 32,10 /käynti koskee myös uniapneatutkimus ja hoitokäyntejä määräaikaiset diabeetikkojen silmänpohjatutkimukset maksuttomia veteraanitunnuksen omaaville ja alle 15 vuotiaille maksuton Sarjassa annettava hoito* (Asetus 11 ) Fysioterapia, lääkärin lähetteellä annettava jalkojenhoito, korvalääkärin sarjahoito, suonen ja nivelen sisäiset lääkehoidot, avustettu kotihemodialyysi 8,80 /hoitokerta alle 18 vuotiaalle maksuton maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi Maksu lääkärintodistuksesta (Asetus 23 ) Kansanterveystyössä (terveyskeskuksessa) seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärintodistuksista peritään Armeijan todistus 30,10 Aselupatodistus 39,60 B / C todistus kuntoutusta varten 39,60 C todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 30,10 T todistus (todistus terveydentilasta, ilman laboratoriotutkimuksia) 39,60 T todistus terveydentilasta (sisältää laboratoriotutkimukset) 39,60 B todistus (eläkkeet, erityiskorvattavat lääkkeet jne.) 39,60 B lausunto äitiysneuvolassa lääketieteellistä syistä 39,60 Todistus asunnonhakua varten 30,10 Todistus turvapuhelinanomusta varten 30,10 Lausunto työvoimatoimistoa varten (TE toimiston pyytämänä asiakkaalle maksuton) 30,10 E lausunto (todistus vakuutusyhtiölle) 39,60

16 Todistus invalidi pysäköintikorttia varten 30,10 HIV todistus 30,10 Muut lausunnot etuuden hakemista varten, maksu laajuuden mukaan Ajokorttitodistus 47,70 Kansanterveystyössä (terveyskeskuksessa) seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot ovat maksuttomia: A todistus Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B todistus (kuntoutus, SV päiväraha) Nuorison terveystodistus Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten Lähete sairaalaan Sairaanhoidon vuoksi tarpeelliset todistukset (esim. raskaudenkeskeytys, sterilisaatio) Joukkorokotustodistus Todistus lapsen sairaudesta Neuvola ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten) Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten Kuolintodistus Valmiiksi laadituista todistuksesta peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän myöhemmin sen peruisi. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (A 25 ) 39,60 15 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuslääkärin luona käynti erikoislääkärin ja Harjulan sairaalan poliklinikan avohoidon käynti kuvantamistutkimuksen vastaanottokäynti opiskeluterveydenhuollon lääkärinvastaanoton sairausvastaanottokäynti perhesuunnitteluneuvolan lääkärinvastaanoton sairausvastaanottokäynti äitiysneuvolan lääkärinvastaanoton sairaanhoidollinen käynti Muut maksut Hoitokengän palauttamatta jättäminen 50,00 Jalkojenhoitajan käynti 8,80 Keltakuumerokotemaksu 36,50 Mantoux testi ulkomaille töihin lähteviltä 16,00 Pef huippuvirtausmittarin palauttamatta jättäminen 50,00 Röntgenkuvan kopiomaksu 12,00 Kansainvälinen rokotuskortti 16,00 Lääkärin tekemät sairaanhoidolliset UÄ tutkimukset äitiysneuvolassa 33,80 Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu (Asetus 24 ) Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

17 Laboratorio ja kuvantamistutkimukset (Asetus 8b ) Ei maksua. Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen hinnaston mukaan. Terve Kuopio Kioski, matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelu Ei maksua. Sosiaali ja terveyden ammattihenkilöiden antama terveysneuvonta yksilöllisesti ja ryhmissä matalan kynnyksen palvelupisteissä ja vastaavissa. Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito (A 22 ) Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset maksuttomia Maksukatto ja maksujen seuranta (Asetus 26 a b ) Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Maksukatto vuonna 2015 on 679. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 17,60 hoitopäivältä. Tähän hinnastoon on maksun kohdalle merkitty jos se kerryttää maksukattoa. 8. Mielenterveys ja päihdepalvelut Tukiasuminen ryhmäkodissa (Eevala, Villelä ja Laurila) Mielenterveyskuntoutujan tuettua asumista, jossa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta Osaylläpitomaksu Kuntoutusyksikkö Tukiporras lyhytaikainen psykiatrinen kuntoutusjakso Päihdesäätiön hoitopäivä Kerryttää maksukattoa Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään (Asetus 26 a ) 340 /kk 10 /vrk 38,10 /hoitopäivä 17,60 /hoitopäivä 9 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Suun terveydenhuolto Käyntimaksu Suuhygienistillä 8,00 Hammaslääkärillä 10,20 Erikoishammaslääkärillä 14,90 Hammaskiven poisto ja hampaiden kiinnityskudosten hoito käyntikerralta 6,60 85,80

18 Suun ja hampaiston tutkimus Tutkimus 6,60 29,30 Röntgentutkimus kuvalta 6,60 Leukojen ja koko hampaiston kuvaus 14,70 Ehkäisevä hoito Käyntikerralta 6,60 (tutkimuksen yhteydessä maksuton) Hampaanpoisto Hampaanpoisto 14,70 29,30 Hampaan leikkauksellinen poisto 42,90 60,20 Proteettinen hoito Proteettisen hoidon yhteydessä veloitetaan potilaalta hammastekniset kulut todellisten kulujen suuruisina kustannusarvion mukaan Hampaiden paikkaus 1 pinnan täyte 14,70 2 tai useamman pinnan täyte 29,30 60,20 Puudutus Puudutus/leuan puolisko 6,60 Todistus ja lausunto 39,60 Peruuttamaton aika *) 39,60 Hammashoito on maksutonta alle 18 vuotiaille. Hammashoito on maksutonta rintamasotilas, rintamapalvelus, rintama tai veteraanitunnuksen omaaville tai miinanraivaustehtäviin osallistuneille. Veteraanitunnus on esitettävä vastaanotolla. Veteraanit maksavat vain hammaslaboratorioilta hankituista töistä ja maksavat ne kyseiselle hammaslaboratoriolle. *) Maksu peritään ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä. 10 Lastensuojelun maksut (Asetus 20 ) Asiakasmaksulain 7 :n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 7 :n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista peritään enintään 1.432,40 /kk.

19 Lastensuojelun perhetyö Yli 4 h 15 min käynti Tulot Maksu Maksuluokka ,90 Maksuluokka ,70 Maksuluokka > 26,50 Alle 4 h 15 min käynti Maksuluokka ,15 Maksuluokka ,90 Maksuluokka > 13,25 11 Perhekriisiyksikkö/turvakodin hinnat Aikuinen 28,50 Lapsi 13,40 Ensimmäisellä kerralla enintään 3 vrk on kuopiolaisille maksutonta. 12 Palvelusetelien arvot vuodelle 2015 Kuopion kaupungilla on käytössä tilapäisen kotihoidon, tuetun kotona asumisen, tehostetun palveluasumisen, omaishoidon sekä veteraanien kotiin tuetettavien palveluiden palvelusetelit. Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään kotihoidon palvelutasomääritysten täyttyessä lyhytkestoiseen palveluntarpeeseen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on kaupungin määrittelemä tasasuuruinen summa. Palvelusetelin arvo on ma la 24 / tunti ja su 36 / tunti. Tuetun kotona asumisen palveluseteli on tarkoitettu säännölliseen kotihoitoon ja palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen perusteella. Tuloista vähennetään sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen tulorajojen mukaiset vähennykset. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin kattohinta on tällä hetkellä 31 / tunti. Palveluasumiseen tarkoitettu tehostetun palveluasumisen palveluseteli kohdennetaan ympärivuorokautisen hoivan tuottamiseen palvelusetelillä. Palveluasumiseen myönnettävän palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella. Palvelusetelin hoitoluokkia on kuusi, joista neljä ensimmäistä on otettu käyttöön. - hoitoluokka 1; palvelusetelin arvo 1258 / kk - hoitoluokka 2; palvelusetelin arvo 1778 /kk - hoitoluokka 3; palvelusetelin arvo 2678 /kk - hoitoluokka 4; palvelusetelin arvo 3295 /kk

20 Omaishoidon tuen palveluseteli (330 / kk) myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan (3 vrk/kk) järjestämistä varten. Omaishoidon tuen palvelusetelin arvo on 110 / vrk yksityisessä hoitokodissa, jossa asiakkaan omavastuuosuus on 11,30 / vrk. Sijaishoidon enimmäismäärästä säädetään sosiaali ja terveydenhuollon maksuista annetussa laissa 6b. Omaishoitaja voi halutessaan ostaa palvelusetelillä hoiva apua kotiin. Tällöin palvelusetelillä saatava avun tuntimäärä vaihtelee palveluntuottajan tuntihinnan mukaan. Valtiokonttorin myöntää kunnille avustusta kotiin tuotettaviin palveluihin rintamatunnuksen omaaville sotaveteraaneille. Avustus on myönnetty 200 :n suuruisina palveluseteleinä. Koska kaikki veteraanit eivät käytä myönnettyä etuutta, käyttämätön raha palautuu Smartum järjestelmään, jonka jälkeen raha voidaan jakaa uudelleen veteraaneille. Tarkoitus on, että myönnetty raha tulisi kokonaan käytetyksi veteraanien hyväksi. 13 Kaikissa asiakasmaksupäätöksissä sovelletaan Maksun enimmäismäärä (Laki 2 ): Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 ): Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Arviointi siitä, voidaanko kotihoidon, asumispalvelun ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain 11 :n perusteella, tehdään asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen ja liitteenä toimitettujen tositteiden tietojen perusteella sosiaalityöntekijä tekee toimeentulotuen koelaskelman. Hakemus käsitellään asiakasmaksujen harkintaryhmässä ja tältä pohjalta asiakasmaksuyksikön päätöksentekijä tekee asiakkaalle lähetettävän päätöksen. Lapsiperhepalveluiden asiakasmaksujen osalta harkinnan tekee palveluesimies. Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun kk maksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan kuitenkin silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksu osoittautuu virheelliseksi tai palvelu ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Asiakkaalle lähetettävään maksupäätökseen lisätään teksti, jossa ilmoitetaan asiakkaan velvollisuudesta ilmoittaa päätöksen perusteena olevien tulojen muutoksista. Osa sosiaali ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

21 Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi. Nettotuloihin perustuvien maksujen tarkistus tehtiin pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja asumispalveluissa vuonna Vuonna 2015 tulosidonnaisista maksupäätöksistä tarkistetaan kotihoidon ja kotihoidon maksuperusteiden mukaisten asumispalvelujen maksut.

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 1. AVOPALVELUMAKSUT... 2 1.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU... 2 1.2 TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT Päivitys hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.5.2015 71 2 SISÄLLYS 1 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO... 5 1.1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot