Ikäihmisten palvelujen hinnat alkaen Huittisten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palvelujen hinnat alkaen Huittisten kaupunki

2 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut Kuljetuspalvelut Palveluseteli siivoukseen Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus Annala ja Kuninkaisten Palvelukeskus) Päivätoiminnan maksut Toimintaterapian ja kotikuntoutuksen maksut Turvapuhelinhälytyskäyntimaksu Omaishoidon maksut Perhehoidon maksut Kotihoidon maksut Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksut Tilapäisen kotihoidon maksut Tehostettu kotihoito Kotihoidon palvelusetelin arvo Lapsiperheiden kotipalvelu Palveluasumisen maksut (Kuninkaisten palvelukeskus) Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen palveluseteli...10

3 2 1. Ateriapalvelumaksut Kuljetusateria keskuskeittiöiltä 8,00 Lounas 6,50 Aamupala 2,20 Kahvi + pulla 1,50 Päivällinen 4,40 Iltapala 1,70 2. Kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista, itsenäistä asumista sekä edistää asiakkaan sosiaalista elämää. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää palveluliikennettä tai julkisia liikennevälineitä. Kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan hakijan bruttotulot ja varallisuus. Huomioon otettavat tulot (brutto) Eläkkeet Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta Ylimääräinen rintamalisä Asumistuki Tuloina ei huomioida Rintamalisää Eläkkeensaajan hoitotukea

4 3 Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat 1000 / kk ja talletukset 3000 ja parisuhteessa elävillä 1700 / kk ja talletukset Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään ensisijaisesti ryhmäasiointikuljetuksena. Asiakkaan omavastuuosuus yhdensuuntaisesta matkasta määräytyy alimman voimassaolevan linja-auto taksan mukaisesti. Omavastuuosuus alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 (meno-paluu 6,6 ) Omavastuuosuus yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 euroa (meno-paluu 9,4 ) Sotainvalideilta ja sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta 3. Palveluseteli siivoukseen Palveluseteli siivoukseen on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle. Henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia selviytyä siivouksesta itsenäisesti. Palveluseteliä siivoukseen ei myönnetä mikäli kotitaloudessa asuu henkilö, joka voi hoitaa siivouksen. Palveluseteliä myönnettäessä huomioidaan hakijan bruttotulot ja varallisuus. Huomioon otettavat tulot (brutto) Eläkkeet Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta Ylimääräinen rintamalisä Asumistuki Tuloina ei huomioida Rintamalisää Eläkkeensaajan hoitotukea Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat 1000 / kk ja talletukset 3000 ja parisuhteessa elävillä 1700 / kk ja talletukset Myöntämisperusteet eivät koske sotainvalideja, sotaveteraaneja ja omaishoitajia.

5 4 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus Annala ja Kuninkaisten Palvelukeskus) Sauna ilman avustajaa Sauna avustettuna 2,00 /kerta 9,00 /kerta Asiakkaan omavastuuosuus yhdensuuntaisesta matkasta määräytyy alimman voimassaolevan linja-auto taksan mukaisesti. Kuljetusmaksu alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 euroa (meno-paluu 6,6 ) Kuljetusmaksu yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 euroa (meno-paluu 9,4 ) Sotainvalideilta ja sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta 5. Päivätoiminnan maksut Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään kotona asuville senioreille maanantaisin Palvelukeskus Annalassa sekä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin Kaarirannassa. Päivätoiminta-päivä sisältää ruokailut sekä ohjatun ryhmätoiminnan. Päivätoiminta-päivän hinta on 15. Osapäivätoiminnan (1-4 tuntia) hinta on 5-10 riippuen päivätoiminnan kestosta ja tarjotuista aterioista Kuljetusmaksu alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 euroa (meno-paluu 6,6 ) Kuljetusmaksu yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 euroa (meno-paluu 9,4 ) 6. Toimintaterapian ja kotikuntoutuksen maksut Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla toimintaterapia ja kotikuntoutuksen maksut sisällytetään osaksi kotihoidon maksua kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. Arviointikäynti on maksuton. Muu tilapäinen käyntimaksu on 9,30 /kerta Sarjana annettava toimintaterapia tai kotikuntoutus: 40,00 / 5 kertaa 70,00 /10 kertaa

6 5 7. Turvapuhelinhälytyskäyntimaksu Turvapuhelinhälytyskäynneistä vastaa pääasiassa yksityinen palveluntuottaja, joka laskuttaa kustannukset kaupungilta. Kaupunki perii asiakasmaksuna turvapuhelinhälytyskäynneistä 10 /käynti, kuitenkin enintään 10 käyntiä/kk. 8. Omaishoidon maksut Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Omaishoitajan vapaapäivät voidaan myöntää joko kotiin annettavina palveluina, jaksohoitona Palvelukeskus Annalassa tai Kuninkaisten vanhainkodissa, perhehoitona tai myöntämällä palveluseteli. Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoidosta peritään asiakasmaksuna 11,30 vuorokaudelta. (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b ) 9. Perhehoidon maksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 10 :n mukaan perhehoidosta voidaan periä mainitun lain 7 c :ssä säädetty maksu (pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet). Maksu määräytyy maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena olevista tuloista ja tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulain pykälissä 10, 10 b ja 10 c. Jatkuvasta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen maksu (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c ja asetus 19 ). Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 180 kuukaudessa. Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään 25 /vrk. Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta asiakkaalta 11,30 /vrk (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b ). Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksut.

7 6 10. Kotihoidon maksut Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksut Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kotihoitopalveluun voidaan myöntää myös palveluseteli, jolloin asiakas voi ostaa tarvitsemansa palvelun suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Maksun periminen poissaolon ajalta Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Tukipalvelumaksut (ateria-, kylvetys-, yms. tukipalvelut) määritellään erikseen. Kun asiakas on kuukausimaksujärjestelmässä, eli apu on säännöllistä, tehdään asiakkaan kanssa yhdessä hoito- ja palvelusopimus. Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen kun todetaan muutoksen olevan pysyvä. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, on hän velvollinen tiedottamaan muutoksista ja maksua tarkistetaan kesken vuoden. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kotihoidon asiakasmaksuja määrättäessä huomioon otettavat tulot Kuukausituloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 :n mukaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Huomioon otettavat tulot (brutto) Eläkkeet Eläkkeensaajan hoitotuki Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

8 7 Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta Ylimääräinen rintamalisä Tuloina ei huomioida Asumistukea Rintamalisää Asiakasmaksusta tehtävä harkinnanvarainen vähennys Edunvalvojan palkkiosta enintään 50,00 /kk Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukko: henkilöt tuloraja euroa alle 1 tuntia/vko 1-3 tuntia/vko 3-5 tuntia/vko 5-8 tuntia/vko yli 8 tuntia/vko % 22 % 27 % 32 % 35 % % 18 % 19 % 20 % 22 % % 15 % 16 % 17 % 18 % % 12 % 13 % 14 % 15 % % 10 % 11 % 12 % 13 % % 8 % 9 % 10 % 11 % Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä Tilapäisen kotihoidon maksut Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset kotihoidon käynnit: 9,30 /käynti

9 Tehostettu kotihoito Tehostetussa kotihoidossa hoidetaan vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevia asiakkaita heidän omassa kodissaan. Tehostetussa kotihoidossa toteutetaan erilaisten infektiosairauksien hoitoa suonensisäisillä antibiooteilla, suonensisäistä nesteytys- ja lääkehoitoa sekä punasolusiirtoja. Palveluun sisältyy lisäksi avanteiden- ja ravintoporttien sekä haavojen-, palovammojen ja ihonsiirteiden hoitoa. Tehostetun kotihoidon tuella parantumattomasti sairas voi olla kotona elämänsä loppuun saakka. Saattohoidossa omaisen osallistuminen hoitoon on kotihoidon onnistumisen edellytys. Tilapäisestä tehostetusta kotihoidosta peritään: 9,30 /enintään 1 käynti vuorokaudessa 18,60 / 2 käyntiä tai enemmän vuorokaudessa Säännöllisessä tehostetussa kotihoidossa asiakasmaksu määräytyy kotihoidon asiakasmaksutaulukon mukaan Kotihoidon palvelusetelin arvo Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on vähintään 27 euroa tunnilta Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna 60:llä. Kunta voi niin päättäessään pyöristää asiakaskohtaisen palvelusetelin arvoa asiakkaan eduksi ylöspäin esimerkiksi seuraavaan viiteen tai kymmeneen senttiin. Tilapäiseen kotipalveluun annettavan palvelusetelin arvon päättää kunta, mutta setelin arvon on oltava kohtuullinen. Seteli voi olla joko tasasuuri tai tulosidonnainen. Palvelusetelin arvosta riippumatta kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksuperusteita. Lapsiperheiden kotipalvelun maksukatto on 25 /tunti.

10 9 Tilapäisestä Lapsiperheiden kotipalvelusta veloitetaan: * tuntia kestävästä palvelusta * tuntia kestävästä palvelusta - maksu voidaan jättää perimättä samoin kriteerein kuin kuukausimaksu 11. Palveluasumisen maksut (Kuninkaisten palvelukeskus) Asiakkaan hoitomaksu määräytyy kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti. Tukipalveluista ja yksittäisistä aterioista peritään hinnaston mukainen maksu. Asukkaalla on mahdollisuus valita myös ateriapaketti. kaikki ateriat aamupala ja lounas aamupala, lounas, kahvi 377,00 /kk 225,00 /kk 264,00 /kk Pyykkipalvelu Kuninkaisten palvelukeskuksen asukkaille itse pesty pyykkipalvelu 2,50 /koneellinen 4,00 /kg tai 8,50 /koneellinen 12. Tehostetun palveluasumisen maksut Asiakasmaksun määräytymisessä huomioitavat tulot: eläkkeet Kelan hoitotuet Asumistuki Pääomatulot Ylimääräinen rintamalisä Tuloista tehtävät vähennykset Asumisyksikkökohtaiset asumiskustannukset (vuokra+sähkö+vesi) Edunvalvontapalkkio, kuitenkin enintään 50 /kk Asukasmaksun muodostuminen Asumisyksikkökohtaiset tukipalvelumaksut (ateriat+hygienia+turvapalvelu) Hoivapalvelumaksu: 85 % asiakkaan nettotuloista asumiskustannusten ja tukipalvelumaksujen ylittävältä osalta Asiakasmaksua alennetaan tarvittaessa niin, että asiakkaalle jäävä käyttövara on vähintään 180 /kk.

11 10 kaikki ateriat muut tukipalvelut 421,00 /kk 25,00 /kk Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palveluseteli myönnetään ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelujen hankkimiseksi. Palveluseteli on tarkoitettu asumispalvelujen hoivapalvelumaksuun. Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palvelun tuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan tuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat: ansio- ja pääomatulot eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet eläkkeensaajan hoitotuki Palvelusetelin arvon määrittäminen tehdään asiakkaan antaman tuloselvityksen tai muulla tavoin selvitettyjen tulotietojen perusteella

12 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja tulorajat tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi. Asiakasmaksulaissa on myös määritelty indeksit, joiden muutoksen mukaisesti maksuja tai tulorajoja tarkistetaan. Käytettäviä indeksejä ovat maksusta riippuen mm. kansaneläkeindeksi, yleinen ansiotasoindeksi, työeläkeindeksi tai sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 :n mukaan asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.