Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet"

Transkriptio

1 Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

2 Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu myös alle 18-vuotiailta. Ei peritä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta. Omalääkärin vastaanotolla käynti 13,80 peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä Yhteispäivystyksessä käynti 13,80 Yhteispäivystys klo 20-08, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 27,50 Nilsiän päivystysmaksu lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo ,90 Kuvantamispalvelut Röntgenkuvan kopiomaksu 12,00 Lääkärintodistukset ja lausunnot porrastetusti 15,30-33,90 Ajokortti 40,90 Potilaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ja nuorison terveystodistuksesta ei peritä maksua. Peruuttamatta jäänyt aika 15 vuotta täyttäneiltä 33,90 Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. 2

3 Muut terveydenhoidon maksut Fysioterapia tai sarjahoito 7,50 Ryhmämaksu (keskimäärin 16 ryhmäkäyntiä) 18,00 Puoliryhmämaksu (keskimäärin 3-9 ryhmäkäyntiä tai 9,00 jos keskimäärin 16 kerran ryhmäjakso keskeytyy sairastumisen vuoksi) Ryhmän kertamaksu (jos keskeytyy 1-4 kerralla) 3,00 Ryhmäohjausjakso (1-3 ryhmäkäyntiä) 3,00 Allasryhmämaksu 27,00 Puoliallasryhmämaksu (jos ryhmäjakso keskeytyy tai 13,50 allasryhmä suunnitellusti keskimäärin 5 ryhmäkäyntiä) Allasryhmän kertamaksu 4,50 Omatoiminen allasharjoitteluvuoro 3,00 Hoitokengän palauttamatta jättäminen 50,00 Jalkojenhoitajan käynti 7,50 Keltakuumerokotemaksu 35,00 Kansainvälinen rokotuskortti 9,00 Käynti jalkojenhoitajalla 7,50 Mantoux-testi ulkomaille töihin lähteviltä 15,00 Pef- huippuvirtausmittarin palauttamatta jättäminen 50,00 laina-ajan jälkeen Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

4 Suun terveydenhuolto Kunnallinen suun terveydenhuolto on ilmaista alle 18-vuotiaille. Rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta tai miinanraivaustehtäviin osallistuneilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä hammaslääkärin tekemästä työstä. Käyntimaksut Suuhygienistillä 7,50 Hammaslääkärillä 9,60 Erikoishammaslääkärillä 14,00 Hammaskiven poisto hampaiden kiinnityskudosten hoito käyntikerralla 6,20-80,40 Suun ja hampaiston tutkimus Tutkimus 6,20-27,50 Röntgentutkimus kuvalta 6,20 Leukojen ja koko hampaiston kuvaus 13,80 Hampaanpoisto Hampaanpoisto 13,80-27,50 Hampaan leikkauksellinen poisto 40,20-56,40 Ehkäisevä hoito Käyntikerralta 6,20 (Tutkimuksen yhteydessä maksuton) 4

5 Proteettinen hoito Proteettisen hoidon yhteydessä potilaalta veloitetaan hammastekniset kulut todellisten kulujen suuruisena. Hampaiden paikkaus 1 pinnan täyte 13,80 2 tai useamman pinnan täyte 27,50-56,40 Puudutus Puudutus/leuanpuolisko 6,20 Todistus ja lausunto 33,90 Peruuttamatta jäänyt aika 15 vuotta täyttäneiltä 33,90 Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

6 Sairaalapalvelut Erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 Ei peritä alle 15-vuotiailta tai rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta Lyhytaikainen laitoshoito *) ı ı Hoitopäivämaksu 32,60 Maksukaton täyttymisen jälkeen 15,10 Päivä- ja yöhoito laitoksessa tai toimintayksikössä *) 15,10 Pitkäaikainen laitoshoito *) Maksukyvyn mukaan, enintään 85 % hoidettavan kuukausituloista ja enintään hoitokustannusten määrä. Avio- tai avoliitossa olevan suurempituloisen osalta asiakasmaksu on enintään 42,5 % puolisoiden kuukausiansiosta. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä vähintään 99 euroa kuukaudessa. Kuntoutushoito Hoitopäivämaksu 11,30 Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito ja kehitysvammaiselle erityishuoltona annettu kuntoutushoito; alle 18-vuotiaalta peritään enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Sarjassa annettava hoito Hoitokerta 7,50 Erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai poliklinikalla peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua. 6

7 Lääkärintodistukset ja lausunnot 33,90 Potilaan hoitoon liittyvästä todistuksesta ja nuorison terveystodistuksesta ei peritä maksua. Peruuttamatta jäänyt aika 15 vuotta täyttäneiltä 33,90 Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. Harjulan poliklinikan endoskopiat Sigmoidoskopia (sis. tutkimuksen ja PAD-näytteet) 258,00 Gastroskopia (sis. tutkimuksen ja PAD-näytteet) 258,00 Kolonoskopia (sis. tutkimuksen ja PAD-näytteet) 514,00 Silmänpohjakuvaukset 25,00 (sis. lääkitys, kuvaus, primääriseulonta kuvan laadun osalta, tallennus) Mielenterveys- ja päihdepalvelut Ryhmäkodit 340,00/kk Tukiporras (lyhytaikainen kuntoutusjakso) 10,00/vrk (osittainen ylläpitomaksu) Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

8 Terveydenhuollon palvelut Maksukatto 2013 Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto Maksukatto on 636 euroa ja sen kertymäkausi on kalenterivuosi. Uusi jakso alkaa aina 1.1. ja päättyy Maksukaton täytyttyä asiakas voi hakea vapaakorttia alkuperäisten maksettujen kuittien perusteella siltä laitokselta, jossa maksukatto täyttyi. Kuopion kaupungilla vapaakortin myöntää sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasmaksuyksikkö, KYSissä maksukattoasioita hoitaa potilastoimisto. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä, ja seurannan helpottamiseksi asiakas saa terveyskeskuksesta seurantakortin. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoon sisältyvät avohoidon palvelut maksutta, mutta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua peritään 15,10 euroa/ vuorokausi. Alle 18-vuotiaiden lasten maksukattoon laskettavat maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 8

9 Maksukattoon lasketaan mukaan esim. omalääkärin ja yhteispäivystyksen käyntimaksut lyhytaikainen laitoshoito poliklinikkamaksut päiväkirurgiamaksut sarjahoitomaksut psykiatrian hoitomaksut kuntoutusmaksut yksilökohtaiset fysioterapiamaksut yö- ja päivähoito Maksukattoon ei lasketa esim. suun terveydenhuollon maksuja sairaankuljetusta lääkärintodistuspalkkioita erikoismaksuluokan lisämaksuja yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja röntgentutkimusten maksuja kotihoidon, kotipalvelun eikä kotisairaanhoidon maksuja matkakustannusten omavastuuosuuksia asiakasmaksuja, joista korvaus maksetaan jonkun muun lain perusteella (esim. tapaturma- ja liikennevakuutus, toimeentulotuki) pitkäaikaishoidon maksuja työterveyshuollon maksuja lääkekustannukset omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut Ulkomaalaisilta perittävä maksu Sairaanhoitosopimusmaihin kuulumattoman ulkomaalaisen terveydenhuollonmaksut peritään todellisiin kustannuksiin perustuen. Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

10 Vanhus- ja vammaispalvelut Asumispalvelut Pitkäaikainen laitoshoito Maksukyvyn mukaan, enintään 85 % hoidettavan kuukausituloista ja enintään hoitokustannusten määrä. Avio- tai avoliitossa olevan suurempituloisen osalta asiakasmaksu on enintään 42,5 % puolisoiden kuukausiansiosta. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä vähintään 99. Peritään alle 18-vuotiaalta enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Tehostetusta palveluasumisesta hoito- ja palvelukodissa sekä vanhusten perhehoidosta perittävät maksut. Perhehoidon tai asumispalvelumaksun suuruutta määrättäessä tuloina otetaan huomioon kaikki asiakkaan ja puolison nettotulot (ei kotiin jäävän puolison asumistukea eikä rintamalisää). Tuloista vähennetään reseptiin perustuvat lääkemenot, omavastuuosuus kuukautta kohti laskettuna. Hoidosta peritään 85% asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 99. Asukkaan tulee hankkia käyttövarallaan henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (hammastahnat, deodorantit ym.) ja vaipat niissä tapauksissa, kun niitä ei järjestetä kaupungin hoitotarvikejakelusta (eli jos ei ole lääkärin toteamaa tarvetta em. tuotteisiin). Lisäksi käyttövaralla tulee hankkia vaatteet ym. käyttöesineet. Avio- tai avoliitossa olevien osalta suurempituloisen puolison muuttaessa perhehoitoon, hoito- tai palvelukotiin ja pienempituloisen jäädessä kotiin, asumispalvelumaksu on 42,5% puolisoiden yhteenlaskettujen nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan puolison henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuukausittain vähintään 99. Mikäli molemmat puolisot ovat asumispalveluiden tai perhehoidon asiakkaita, hoidosta peritään 85% asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaille kuukausittain vähintään

11 Tilapäinen asuminen Enintään 3 kk. Asumiskokeilut ja muu lyhytaikainen asuminen, sisältää kotihoidon. Tilapäisestä asumisesta peritään vuokra ja kotihoitomaksu ja turvapalvelumaksu. Vuokran määrä 240,00 /kk tai 8,00 / vrk Mäntylä Pyörö Iltarusko-koti, 1 hengen huone Puijonlaakson palvelukeskus 2 hengen huone Leväsen palvelukeskus, tehostettu palveluasuminen Karttula Marinpiha Asiakas maksaa tai hankkii itse lääkkeet, ateriat ja paperit sekä siivous-, kauppapalvelut ja turvapuhelinhälytysmaksun. Palveluasumisesta asukas maksaa vuokran ja muut vuokrasopimuksessa määritellyt asumiskulut. Vuokran osuus lasketaan todellisen neliövuokran mukaan siten, että perusvuokra on kunkin asiakkaan olevien neliöiden mukainen ja sen lisäksi yhteistilojen vuokra jaetaan asukkaalle asukaspaikkojen mukaisessa suhteessa. Vuokria korotetaan yleisten vuokrankorotusten yhteydessä. Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

12 Vanhus- ja vammaispalvelut Ateriapalvelut Vanhusten palveluateriat ja ateriointi palvelutaloissa ja palvelukeskuksissa Servican hintojen mukaisesti. Velliateria palvelutaloissa kotiin vietynä 1,55 Annospakattu ateria asuntoon toimitettuna palvelutaloissa 6,10 Kotiin kuljetettu annospakattu ateria (lämminruoka, salaatti ja jälkiruoka) 5,90 Lisäksi asiakas maksaa ateriakuljetuksesta aiheutuneet kustannukset 2,60/kuljetuskerta Proteiini (energialisä) 6,30 Vähintään 20 %:n sotainvalidit, ateria ravitsemusliikkeessä 12,00 Nilsiän ja Maaningan aterioiden hinnoittelu siirtymäaikana entisen käytännön mukaisesti. Päiväkeskuspalvelut palvelutaloissa Päivä- ja yöhoito 15,10/vrk Puolipäivähoito 6,40 Saunamaksu, sidotaan Kuopion uimahallin eläkeläisiltä perimään maksuun Sauna-apumaksu 2,80 Ohjatut piirit (lukukausi) 22,00 Keramiikan lasituspoltto 10,00 Puutyötilojen ja laitteiden käyttö 4,00/päivä Puutyötilat ja laitteet koko lukukauden 32,00 Pyykinpesu 3,50/kg Päiväkeskuksen vuokra 7,00/tunti Askartelutarvikkeet materiaalin hinnalla + hallinnolliset kulut 12

13 Pesulapalvelut Pyykkihuolto vähintään 20 % sotainvalideille 47,00/kk Kuljetusveloitus vähintään 20 % sotainvalideille 7,00/kulkusuunta Turvapuhelinpalvelut Turvapalvelu (tukipalveluasiakkaat) 45,00/kk Turvapalvelu (säännöllisen kotihoidon asiakkaat) 15,00/kk Lisäranneke 2,65/kk Hälytys- ja turva-auttajakäynti 10,00 Kaupungin osoittaman lisälaitteen asennus 5,00 Palovaroitin 6,50/kk Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan kotihoidon kuukausmaksuun sisältyy turva-auttajakäynnit klo ja palvelutaloissa klo Ryhmäkotien asukkailla tulee olla henkilökohtainen turvapalvelu. Asiakkaat kustantavat lisälaitteiden kuukausimaksut ja laiteasennukset. Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

14 Vanhus- ja vammaispalvelut Kotona annettava hoito ja hoiva Jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään kuukausittain maksu. Palvelun voi saada kaupungin tai palveluseteliyrittäjän tuottamana. Maksun suuruus määräytyy palvelun laadun, määrän, maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Mikäli henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, korotetaan tulorajaa 321 euroa ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosentilla kustakin seuraavasta henkilöstä. Kotihoidon maksuosuustaulukko voimassa saakka Hlöitä Tuloraja alle 5h/kk 5-10h/kk 10-21h/kk 21-35h/kk yli 35h/kk % 17% 26% 31% 35% % 13% 16% 19% 22% % 11% 14% 16% 18% Kotihoidon maksuosuustaulukko alkaen Hlöitä Tuloraja < 5 h/kk < 10 h/kk < 15 h/kk < 20 h/kk < 25 h/kk < 30 h/kk < 35 h/kk > 35 h/kk % 17% 20% 23% 26% 29% 32% 35% % 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% % 9% 11% 12% 13% 15% 16% 18% % 8% 9% 10% 11% 12% 14% 15% % 6% 7% 8% 9% 10% 11% 13% % 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 14

15 Tilapäinen kotisairaanhoito Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 13,80 Muun henkilökunnan kotikäynti 8,70 Kotona annettava erikoissairaanhoito 27,50 Kotona sarjassa annettava hoito 7,50 Kotihoidon tilapäiskäynti 22,00 Kotiutustiimin asiakasmaksut Sairaanhoitajan ja fysioterapeutin käynti 8,70 Jos käyntejä on kaksi tai usemapia vuorokaudessa 19,65 > > Säännöllisesti kotihoidon piirissä olevilta peritään määritelty kuukausimaksu. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotiutustiimin asiakas kustantaa lääkkeet ja hoitotarvikkeet itse. Omaishoito Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän järjestäminen 10,60/vrk Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

16 Kehitysvamma- ja vammaispalvelut Vakituinen asuminen Ylläpitomaksu Maljapuro, Levänen, Menninkäinen 307,80/kk Maljapuro, yksiö 256,50/kk Pihlajakoti 186,20/kk (Siiliset 6,05 /vrk v. 2012) Ierikanpiha 30,80/kk Vuokra sisältää asiakkaan oman asunnon vuokran ja osan yhteisten tilojen vuokrasta. Ylläpitomaksuun sisältyy ateriat, huolenpito, hoito ja ylläpitoon kuuluvat tarvikkeet. Yksityisissä palvelukodeissa asuvat henkilöt maksavat itse palvelukodille ylläpitomaksun ja vuokran. Vaihtoehtoisesti myös kaupunki voi periä ylläpitomaksun. Ylläpitomaksu on 307,80 euroa kuukaudessa. (sisältää ateriat ja muun ylläpidon esim. siivous ja hygieniatarvikkeet) Perhehoito Perhehoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttörahaa jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 99 euroa kuukaudessa Hoitotuki otetaan tulona huomioon nettotuloja laskettaessa. 16

17 Tilapäishoito Maljapuro 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen) 28,19/pv Alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 16,21/pv Perhehoito (hoitajan luona tapahtuva) 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen) 28,19/pv Alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 16,21/pv Yksityiset palvelukodit 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen) 28,19/pv Alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 16,21/pv Tilapäishoito omaishoidon vapaapäivänä 10,60/pv Työ ja päivätoiminta Ateriat Kuopion työkeskus 4,16/pv Vehmersalmen toimintakeskus 4,16/pv Karttulan työkeskus 4,16/pv Maljapuron päivätoiminta 4,16/pv Jukolan toimintakeskus 5,00/pv Pisatuotteen toimintakeskus 3,90/pv Kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetusmaksut Matkojen yhdistelykeskuksen tilausmaksut pvm/puhelumaksut Kutsuohjattu palvelulinjaliikenne Joukkoliikennelautakunnan Muut matkat hyväksymät julkisen liikenteen maksut Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

18 Lastensuojelun perhetyö Avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalvelusta maksu on laissa tuloista perittävän maksun enimmäismäärä. Asiakasmaksu määräytyy perheen yhteen laskettujen bruttotulojen ja toteutuneiden käyntien perusteella. Lastensuojelun perhetyö Yli 4h 15 min käynti Tulot Maksu Maksuluokka ,90 Maksuluokka ,70 Maksuluokka < 26,50 Alle 4h 15 min käynti Tulot Maksu Maksuluokka ,15 Maksuluokka ,90 Maksuluokka < 13,25 18

19 Perhekriisiyksikkö Aikuinen Lapsi 26,80/vrk 13,40/vrk Ensimmäisellä kerralla enintään 3 vuorokauden asuminen on kuopiolaiselle maksutonta. Ulkokuntalaisten vuorokausihinta 323,00 e/vrk. Perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kuopion kaupunki

20 Asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 ja 912/1992). Asiakasmaksut on vahvistettu perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksellä Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Tulliportinkatu 17, Kuopio Puh

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN Ikäihmisten palveluasumisen hoidon ja hoivan kuukausimaksuun

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot