SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015"

Transkriptio

1 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992 muutoksineen) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992 muutoksineen). Sosiaalihuoltolaissa (710/1982 muutoksineen) on säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin arvosta ja sen perusteena olevista tulorajoista. 1 Kotona annettava palvelu 1. Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu Kuukausimaksu peritään jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta kotihoidosta. Säännöllisellä avulla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa annettavaa kotihoidon palvelua. Maksu määräytyy palvelun laadun, määrän sekä palvelujen käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksua määrättäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Kuukausimaksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, tuloraja ja maksuprosentti. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, palveluun käytettävä aika ja perittävä kuukausimaksu. Kotihoidon keskeytyessä yli 5 päiväksi ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos kotihoito keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun käyttäjän ollessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun 5 päivän osalta. Kotihoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan. Kuukausimaksuna peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista:

2 Kotona annettavan palvelun määrä/kk 2 hlö tuloraja yli 40 t t t t 5-10 t alle 5 t euroa/kk % % % % % % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 342 ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä. 2. Tilapäinen kotipalvelu Tilapäisesti annettavasta kotipalvelusta peritään käyntimaksu, jonka suuruuteen asiakkaan tulot eivät vaikuta. Käyntimaksu on 24,70 /tunti. 3. Tilapäinen kotisairaanhoito Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 14,70, kun käynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri ja 9,30, kun käynnin suorittaa sairaanhoitaja. 4. Rintamaveteraanien kotisairaanhoito Rintamaveteraaneilta ja lotilta, joilla on rintamapalvelutunnus tai vastaava sotaarkistotodistus, ei peritä kotisairaanhoidon maksua. 5. Lapsiperheiden kotipalvelu Tilapäisesti annettavasta kotipalvelusta peritään lapsiperheiltä käyntimaksu, jonka suuruuteen asiakkaan tulot eivät vaikuta. Käyntimaksu on 7,20 /tunti. 6. Lääkehuollon asiakasmaksu Asiakkaalta saa periä apteekin suorittamasta koneellisesta lääkejakelusta ja siihen liittyvästä muusta lääkehuollosta asiakasmaksun, joka vastaa kunnallisena kotihoitona tehdystä vastaavasta työstä perittävää korvausta. Lääkehuoltoon kuluu keskimäärin 2 tuntia/kk/asiakas. Työaika sisältää lääkkeiden jaon ja kaksoistarkastuksen, reseptien uusinnan ja lääkkeiden toimittamisen asiakkaalle kotiin. Tämä 2 tuntia/kk voidaan lisätä säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman kotihoitotunteihin. Tällöin asiakasmaksun määräämisessä tulee huomioon otetuksi myös lääkkeiden jaon osuus. Tilapäisiltä lääkehuoltoasiakkailta peritään tilapäisen kotihoidon maksut.

3 3 7. Palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan bruttotulot. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 ja enintään 27 /tunti. Mikäli palveluntuottajan palvelu on myönnetyn palvelusetelin arvoa kalliimpi, asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 22 /tunti. 8. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut Asiakasmaksulain perusteella omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävän maksun enimmäismäärä on 11,30 /vrk niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 :n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. 2 Tukipalvelut Sosiaalipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat asiakasmaksut: 1. Ateriapalvelut (Joenhelmen keittiö) Hinnat sis. alv 14 % Asumiseen liittyvät ateriapalvelut: Kehitysvammaisten ateriat: ( 62 % Joenhelmen keittiön hinnoista) Aamupala 2,85 1,77 Lounas 5,95 3,70 Päiväkahvi 1,40 0,87 Päivällinen 5,47 3,40 Iltapala 1,45 0,90 Yhteensä 17,10 10,64 Ateriat on mahdollista saada myös puolikkaina. Lisäksi välipala Palvelukeskus Väinölässä 1,43 (62 % Joenhelmen keittiön välipalan hinnasta). 2. Sotainvalidien siivous- ja ateriapalvelu Sotainvalideille, joilla on vähintään 20 % haitta-aste, myönnetään siivouspalvelun järjestämiseksi neljä palveluseteliä kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 36. Sotainvalidien, joilla on vähintään 20 % haitta-aste, aterian hinta on 14,30.

4 4 3.Turvapuhelinpalvelut Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle Pelkkä turvapuhelinpalvelu Ovivahti ym. lisälaitteet Hälytys- ja turva-auttajakäynti 25,00 /kk/asiakas 46,50 /kk/asiakas 7,50 /kk/laite 10,50 /käyntikerta Säännöllisen kotihoidon asiakkaan turva-auttajakäynti sisältyy kuukausimaksuun. 4. Päiväkeskus Lyhennetty päiväkeskuspäivä Vanhusten päiväkeskuspalvelu Päiväkeskuspalvelu ilman saunotusta Päiväkeskuskuljetus 11,50 /päivä 17,00 /päivä 13,50 /päivä 9,50 /päivä 5. Asiointipalvelu (kauppa, pankki ym.) 8,00 /käyntikerta 6. Saattajapalvelu 25,00 /käyntikerta 7. Kylvetyspalvelu 8,00 /kerta 8. Vaatehuoltopalvelu 5,00 /tunti 9. Apteekin lääkkeiden annosjakelu- 9,00 /viikko palkkio 3 Lastensuojelun maksut Lastensuojelun perhetyöstä ei peritä asiakasmaksua. Perhetyön antamisesta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Asiakasmaksulain 7 :n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuoltona, sijais- tai jälkihuoltona järjestetystä perhe- tai laitoshoidosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan. Maksu on lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu maksu lapsen tai nuoren 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista.

5 4 5 Palveluasuminen alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetulla lailla ja asetuksella ei ole määritelty palveluasumisesta perittäviä maksuja. Ostopalveluna hankitusta asumispalvelusta peritään asiakasmaksua 85 % asiakkaan nettotuloista. Vähennyksenä huomioidaan Kelan lääkekattolaskelmasta lasketut kuukausittaiset lääkemenot. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttövaraa jää asiakkaalle kuukausittain vähintään 105 /kk. Palvelupakettiin kuuluu ateriat ja hoiva. Asiakas maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle, jolloin se huomioidaan vähennyksenä asiakasmaksua määrättäessä. Vuokran osuus voi olla myös määriteltynä palveluntuottajan kokonaishoivan hinnassa. Asiakkaan tulee hankkia käyttövarallaan vaatteet, lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatuotteet sekä vaipat niissä tapauksissa, jolloin niitä ei järjestetä kaupungin hoivatarvikejakelusta (jos ei ole lääkärin toteamaa tarvetta em. tuotteisiin). Tuloina huomioidaan kaikki asiakkaan säännölliset nettotulot. Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksuissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c :ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %. Mikäli molemmat puolisot ovat asumispalveluiden asiakkaita, hoidosta peritään 85 % asiakkaan nettotuloista. Maksu on kuitenkin enintään sen suuruinen, että käyttövaraa jää asiakkaalle vähintään 105 /kk. Puolisoiden tuloja yhteen laskettaessa kotiin jäävän puolison asumistukea ja rintamalisää ei huomioida. Asiakasmaksusta tehtävät vähennykset: - palvelutuottajalle maksettava vuokra ja muut asumiskulut, esim. vesi, sähkö ja saunamaksu - edellisen vuoden lääkekulut / Kela - harkinnanvaraiset terveydenhuoltomenot Harkinnanvaraisina terveydenhuoltomenoina huomioidaan esim. sellaiset lääkärin määräämät hoitotarvikkeet (mm. haavalaput) ja lääkkeet, jotka eivät ole Kelan korvauksen piirissä eikä niihin myöskään saada Kelan erityiskorvausta, mutta ovat asiakkaalle välttämättömiä. Palveluasumisen maksut Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Näissä palveluasumisen yksiköissä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Suonenjoen kaupunki tuottaa tehostettua palveluasumista omana toimintana ja myös ostopalveluna yksityisiltä palveluasumisen yrittäjiltä.

6 6 Suonenjoen kaupungin oman toiminnan (vanhainkodin vihreä ja sininen solu ja Veljeskodin A ja B osat) asukkaan maksut koostuvat seuraavista osa-alueista: a. vuokra b. hoitomaksu c. ateriamaksu d. tukipalvelumaksu Vuokra: Kaupunki perii yksiköissään asuvalta asukkaalta vuokraa siltä ajalta, kun asukkaan vuokrasopimus palveluasumisen yksikköön on voimassa. Vuokraan sisältyy asuminen sekä yhteisten tilojen käyttöoikeus, lämpö, vesi ja sähkö. Vuokra laskutetaan asukkaalta kerran kuukaudessa. Asukkaalla on mahdollisuus hakea tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumistukea Kelalta. Asukkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 160 /kk. Käyttövara lasketaan nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksut. Hoivamaksu: Asukkaan hoivamaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa olevilta. Asiakkaan hoivamaksu lasketaan kotihoidon asiakasmaksuasetuksen laskentakaavan mukaan: asiakkaan bruttotulot 563 x 35% Kahden henkilön talouden kohdalla maksuprosentti on 22% niistä kuukausittaisista puolisoiden yhteenlasketuista bruttotuloista, jotka ylittävät 1039 /kk. Asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti, maksua tarkistetaan. Hoitomaksuun sisältyvät: - hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoito sisältäen huolenpidon, avustamisen, ohjauksen sekä kuntouttavat, virikkeelliset ja sairaanhoidolliset palvelut - hoito- ja palvelusuunnitelman arviointi - turvapalvelut - sauna - lääkehoito (ei lääkkeet) - äkilliset, lyhytaikaiseen hoitoon käytettävät hoitotarvikkeet (korkeintaan muutamia päiviä)

7 7 Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot tehostetussa palveluasumisessa: Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön: - veronalaiset ansio- ja pääomatulot - verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja tuki) - metsätulo - korkotulot Tulot, joita ei oteta huomioon: - asumistuki - vammaistuki - rintamalisä Ateriamaksu: Sisältää vuorokauden aikana tarvittavat ateriat ja välipalat, 17,10 /vrk (sis. alv) Ateriat voi saada myös puolikkaina. Asukas maksaa toteutuneet ateriapäivät. Poissaolon ajalta maksua ei peritä. Tukipalvelumaksu: Vanhainkodin vihreä ja sininen solu 100 /kk; tukipalvelumaksuun kuuluvat siivous, käytettävät paperit (wc- ja käsipaperit), pesuaineet, pesulaput, käsineet ja siivousaineet, pyykkihuolto, valmis vuode liinavaatteineen ja peitteineen. Veljeskodilla tukipalvelumaksu on 50 /kk sisältäen käytettävät paperit (wc- ja käsipaperit), käsineet, pesuaineet, pesulaput. Asiakas maksaa itse: - vuokran - lääkkeet (Kela-korvaus, lisäkorvaus kun omavastuu ylittää 610 /v.2014) - hoitotarvikkeet (poislukien asukkaalle maksuttomat hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat tarvikkeet esim. vaipat, diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet) - poliklinikka-, terveyskeskus- ja sairaalamaksut, lääkärissäkäynnit - muut henkilökohtaiset menot, kuten yleensäkin kotona asuvat, esim. vaatteet, puhelinkulut, matkat, kampaajan tai lehtien tilauksen. Lyhytaikaishoito 38,10 /vrk Maksu koskee Veljeskodin, vanhainkodin ja yksityisten hoito-/palvelukotien lyhytaikaishoitoa. Mikäli vanhus on Veljeskodilla tai vanhainkodilla intervallihoidossa pidempään kuin 30 vrk peritään häneltä 30 /vrk. Veljeskodilla ja vanhainkodilla annettavasta päivä-, ilta- tai yöhoidosta peritään 23 /kerta. Veljeskodin turvapuhelinpalvelusta peritään 25 /kk.

8 8 5 Vanhusten laitoshoito alkaen Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen :ien mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos hoidettava on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot, hoitomaksu voi olla puolisoitten yhteenlaskettujen tulojen perusteella enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu Vanhainkodin lyhytaikaisesta hoidosta peritään 38,10 /vrk. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 17,60 /vrk. Vanhainkodilla toteutettavasta omaishoidon lakisääteisestä vapaasta peritään 11,30 /vrk. 6 Kehitysvammahuollon asiakasmaksut Palvelukeskus Väinölän asiakasmaksut: Asuntola: 1. Asuntolan ylläpitomaksu on kiinteästi 300 /kk, ylläpitomaksu koostuu aterioista ja muusta ylläpidosta (perushygienia, siivous- ja pesuaineet ja laitteiden käyttö, yhteisten tilojen kalustus ja viihtyvyys, yhteinen TV ja sanomalehti) 2. Tilapäishoito: 16 vuotta täyttäneet (ateriat ja asuminen) 29,00 /vrk alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 17,00 /vrk 3. Päivä-, ilta- tai yöhoidosta peritään ateriakustannukset. Päivätoiminta: Päivätoimintaan osallistuvilta peritään aterioista 4,50 /pv.

9 9 Yksityisten palvelukotien asiakasmaksut: Yksityisissä palvelukodeissa asuvilta kehitysvammaisilta peritään ylläpitomaksuna 300 /kk, mikä sisältää ateriat ja muun ylläpidon esim. siivousja hygieniatarvikkeet. 7 Avotyötoiminnasta maksettavat palkkiot Kehitysvammaiselle avotyötyötoimintaan osallistuvalle maksetaan työosuusrahaa 4,00-9,00 /pv. Työosuusrahan määrään vaikuttavat päivää kohti tehtävät työtunnit sekä viikossa tehtävien työpäivien määrä. 8 Soveltamisohjeet Tarkempia ohjeita asiakasmaksujen soveltamisesta antaa sosiaalilautakunta.

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2014 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja Turvallisissa käsissä ympäri vuorokauden Kotona koko

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot