RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015 Pöytäkirjojen nähtävänäpito Perusturvalautakunnan laskujen ja maksuosoitusten hyväksyjät vuonna 2015 Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2015 Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuonna 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2015 Kotihoidon-, päivätoiminnan- ja tehostetun palveluasumisen kriteerit Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta Vuokrasänkyjen hankinta Palvelukoti Pauliinaan Muutos perusturvan asiakasmaksuihin 2015 Ilmoitusasiat Viranhaltijoiden pöytäkirjat PUHEENJOHTAJA MATTI VEPSÄLÄINEN

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Tiina Louhikallio Anu Hirvonen Paula Varis Markku Sahlman Annikki Kaipainen Veijo Vesterinen Harri Päärnilä Puheenjohtaja Jäsen Varajäsen Jäsen Varajäsen Jäsen Varajäsen Muut osallistujat Kaija Satuli 1-14 Kirsi Solmari Anne Haukka 8-9 Anne Nieminen 9 Kunnanhallituksen edustaja Perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä Vs. kotihoidon vastaava Palveluasumisen vastaava ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tiina Louhikallio KÄSITELLYT ASIAT 1 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Kirsi Solmari Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Anu Hirvonen Annikki Kaipainen Perjantaina klo 9-15 sosiaalitoimistossa, siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä. Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Solmari

3 Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perustltk 1 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan :n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu 6 pv ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu em. henkilöille. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Perustltk 2 Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Perusturvalautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hirvosen ja Anne Pärnäsen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Hirvonen ja Annikki Kaipainen.

4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015 Perustltk 3 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin, puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaan toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä 32 :n mukaan kunnanhallituksen edustajalla. Perusturvalautakunta päättää, että vuoden 2015: 1. Perusturvalautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, keskiviikkona kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Vuoden 2015 kokousajat: klo klo klo klo klo klo klo klo Lautakunta kokoontuu myös muuna aikana, jos katsoo asian kiireelliseksi. 2. Kokouskutsuna toimiva esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona (6 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.

5 Perusturvalautakunta Salassa pidettävien asioiden käsittelyyn osallistuvat vain lautakunnan jäsenet ja perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä. Lehdistölle esityslista laitetaan seuraavana maanantaina. 3. Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa heti päätöksen teon jälkeen. Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessa sijaisena toimiva henkilö. 4. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja laitetaan kunnan kotisivuille seuraavana työpäivänä.

6 Perusturvalautakunta Pöytäkirjojen nähtävänäpito Perustltk 4 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä sosiaalitoimistossa kokousta seuraavana perjantai-työpäivänä klo 9-15.

7 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan laskujen ja maksuosoitusten hyväksyjät vuonna 2015 Perustltk 5 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Hallintokunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka saavat hyväksyä perusturvalautakunnan laskut ja maksuosoitukset. Perusturvalautakunta määrää, että vuonna 2015 laskujen ja maksujen hyväksyjinä toimivat: Perusturvajohtaja Kirsi Solmari: Perusturvan hallinto Sosiaalipalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut Ravintokeskus Kansanterveystyö Sairaanhoitolaitokset Erittelemätön terveydenhuolto Sosiaalityöntekijä Kari Tirkkonen: Kehitysvammahuolto: 3700 Muu kehitysvammahuolto 3710 Kehitysvammaisten perhehoito 3750 Laitoshoito Sosiaalityö: 3325 Muu sosiaalityö/sosh. kuljetukset Vammaispalvelut: 3360 Vammaispalvelut 3611 Asumispalvelut 3612 Kuljetuspalvelut 3615 Muut palvelut Toimeentuloturva: 3811 Perustoimeentulotuki 3812 Täydentävä toimeentulotuki 3813 Harkinnanvarainen toimeentulotuki Sosiaalityöntekijä Lauri Ruotanen: Sosiaalityö: 3300 Kasvatus- ja perheneuvola 3310 Lastensuojelu 3315 Tukihenkilötoiminta 3320 Perhetyö

8 Perusturvalautakunta Perhekodit ja sijaisperhetoiminta 3410 Päihdehuolto Mielenterveyspalvelut: 3641 Asumispalvelut Toimeentuloturva: 3815 Kuntouttava työtoiminta 3816 Työmarkkinatuen kuntaosuus Palveluasumisen vastaava Anne Nieminen: 3125 Päivätoiminta Palveluasuminen: 3210 Palvelukoti Pauliina Ostopalvelut: 3630 Muut ostopalvelut 3631 Willmar Oy 3632 Nujulan Palvelukoti 3635 Hoitokoti Kyllikki 3634 Matti ja Liisa Koti Perhehoito: 3720 Muu perhehoito Kotihoidon vastaava Kyllikki Kemppainen ja vs. Anne Haukka: Kotihoito: 3100 Kotipalvelu 3110 Tukipalvelut 3200 Omaishoidontuki Palveluasuminen: 3206 Aapeli 3207 Toivo Sotainvalidien palvelut: 3150 Sotainvalidien palvelut Rintamaveteraanien palvelut: 3151 Rintamaveteraanien palvelut Vuokra-asuminen 3205 Vanhusten B-talo

9 Perusturvalautakunta Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2015 Perustltk 6 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Kuulusteltaessa alaikäistä epäiltyä syyllistyneenä rikokseen on perusturvatoimelle varattava tilaisuus olla läsnä poliisikuulusteluissa. Lautakunnan on vuosittain ilmoitettava poliisipäällikölle ne henkilöt, jotka voidaan tarvittaessa kutsua kuulusteluihin. Vuonna 2014 edustajina toimivat sosiaalityöntekijät Lauri Ruotanen ja Kari Tirkkonen. Perusturvajohtajalla on oikeus ilman eri valtuutustakin käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa tällaisissa tapauksissa. Perusturvalautakunta päättää, että vuonna 2015 edustajina toimivat sosiaalityöntekijät Lauri Ruotanen ja Kari Tirkkonen.

10 Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuonna 2015 Perustltk 7 Liite 1 Valmistelija: sosiaalityöntekijä Lauri Ruotanen Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden määräytymisperusta ja indeksisidonnaisuus muuttuivat vuoden 2008 alusta. Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio tarkistetaan vuoden 2008 alusta alkaen kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :n mukaan alkaen perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 686,25 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Hoitopalkkioita korotettiin alkaen 0,96 %:lla. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 410,66. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2.916,43 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on tehnyt suosituksen Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeesta sekä palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi vuodelle Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje vuodelle 2015 on liitteenä 1. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palkkiosuositukset ovat olleet voimassa Rautalammilla jo vuodesta 2008 alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1. mukaisesti Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeen vuodelle alkaen.

11 Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2015 Perustltk 8 Liite 2 Valmistelija: vs. kotihoidon vastaava Anne Haukka Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta alkaen 0,96 %. Alin hoitopalkkio on siten alkaen 384,67 ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 769,33 kuukaudessa. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :n tarkoitetulla tavalla. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään alkaen myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienimmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitajasopimukseen. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 0,96 %:n korotus tehdään alkaen myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Omaishoidon työn myöntämisperusteet vuonna 2015 on liitteenä 2. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 2. mukaisesti omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuodelle alkaen.

12 Perusturvalautakunta Kotihoidon-, päivätoiminnan- ja tehostetun palveluasumisen kriteerit Perustltk 9 Liitteet 3-5 Valmistelijat: vs. kotihoidon vastaava Anne Haukka ja palveluasumisen vastaava Anne Nieminen Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Kotihoidon-, päivätoiminnan- ja tehostetun palveluasumisen kriteerit. Kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa, päivätoimintaa tai tehostetun palveluasumista tarvitseville rautalampilaisille. Kotihoidolla tarkoitetaan perushoitoa ja huolenpitoa, lääkehuoltoa, sairaanhoidollisia palveluita, ohjausta, neuvontaa, ehkäiseviä palveluita sekä erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon palveluja järjestetään sekä tilapäisinä että säännöllisinä. Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen tai psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi. Tehostettu palveluasuminen on avopalvelua. Päivätoiminta on osa sosiaalihuollon palveluita ja se on yksi ennaltaehkäisevän työn muoto, joka on kohdennettu kotona asuvien ikäihmisten selviytymiseen ja jaksamiseen. Liitteenä 3-5 ovat päivitetyt kotihoidon-, päivätoiminnan- ja tehostetun palveluasumisen kriteerit. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteiden 3-5 mukaiset kotihoidon-, tehostetun palveluasumisen- ja päivätoiminnan kriteerit.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta Perustltk 10 Liite 6 Valmistelija: sosiaalityöntekijä Kari Tirkkonen Perusturvaosastolla on laadittu perusturvalautakunnan uudistetut soveltamisohjeet toimeentulotuesta (liite 6). Toimeentulotuen edellinen soveltamisohje on hyväksytty perusturvalautakunnassa Perusturvalautakunnan hyväksymät ohjeet on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan toimeentulotukilain säädöksiä ja toimeentulotukioppaan ohjeita sekä takaamaan kuntalaisille yhtenäisen käytännön toimeentulotukilakia sovellettaessa. Perusturvalautakunnan antamia ohjeita ei kuitenkaan voi käyttää yksinomaisina päätöksen perusteluina, vaan päätökset tulee aina perustella toimeentulotukilain ja asetuksen asianmukaisilla kohdilla. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 6 mukaiset perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta voimaantulevaksi

14 Perusturvalautakunta Vuokrasänkyjen hankinta Palvelukoti Pauliinaan Perustltk 11 Liite 7 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Palvelukoti Pauliinan asukkaiden vuoteet eivät täytä riittäviä laatuvaatimuksia asiakkaiden mukavuuden, hygienian ja hoitotyön sujuvuuden suhteen. Nykyiset kalusteet aiheuttavat sekä asiakkaille että hoitohenkilöstölle ergonomisesti haitallisia tilanteita, mikä saattaa vaarantaa molempien terveyttä. Huonolla patjalla nukkuminen voi aiheuttaa painumahaavoja, eikä tavallisessa vuoteessa ole mahdollisuutta säädellä nukkujan asentoa. Palveluasumisessa kalustus on asiakkaan omaa, mutta kunta voi tarjota kalustusta vuokrakalusteena asiakkaan käyttöön. Monissa kunnissa suositaan nykyisin vuokratoimintaa, jossa kunta hankkii vuoteet ja perii kustannuksen tukipalvelumaksuna asiakkailta. Näin asiakkaan eduksi jää suurhankinnan tuottama kustannussäästö. Perusturvaosasto on neuvotellut Suomen Terveysmaailma Oy:n kanssa vuokrasänkyjen hankinnasta Palvelukoti Pauliinaan. Hankinta koskee hoivasänkyjä ja patjoja. Patjat ovat Ad-standardipatjoja, jotka ovat viskoelastisia (nukkujan kehon lämpöön reagoivia), matalan ja keskiriskin painehaavapatjoja. Patjat ovat valmiiksi varustettu pelastuslakana ominaisuuksilla. Perusturva on saanut Suomen Terveysmaailma Oy:ltä kaksi tarjousta. Yhden vuoteen, patjan ja päätypaneelin vuokraushinta ilman alvia on 371,80-443,30 / vuosi. Lisäksi tulevat laskutuslisät ja kertaluontoinen rahoitusmaksu. Hankintaa on arvioitu Palvelukoti Pauliinan henkilöstön asiantuntemuksen varassa. Kalliimman ja halvemman tarjouksen eroavaisuudet liittyvät lähinnä ulkonäköön, eivätkä vaikuta käyttäjämukavuuteen. Asiakkaan kannalta edullisempi vaihtoehto on siis suositeltava. Edullisemman tarjouksen vuode on Ecofit S hoitosänky ja patjat ovat Adstandardipatjoja, jotka ovat viskoelastisia (nukkujan kehon lämpöön reagoivia), matalan ja keskiriskin painehaavapatjoja. Patjat ovat valmiiksi varustettu pelastuslakana ominaisuuksilla. Kokonaiskustannus Palvelukoti Pauliinan vuoteiden (13 kpl) vuokraukseen on 4.833,40 /vuosi (ei sisällä alvia). Hinta on kiinteä koko vuokrakauden, joka on 6 vuotta. Hinta sisältää kokoaikaisen takuun ja huollon. Vuokrausajan jälkeen vuokraajalla on oikeus lunastaa vuode omakseen 100. Hankinnan kokonaisarvo ilman alvia on ,40. Hankinta ei aiheuta kunnalle kustannuksia, koska kyseessä on palveluasumiseen liittyvä tukipalvelu, josta peritään asiakasmaksu.

15 Perusturvalautakunta Tarjous ja sopimusluonnos ovat liitteenä 7. Perusturvalautakunta päättää hankkia Palvelukoti Pauliinan asiakkaille vuokrattaviksi 13 kappaletta Ecofit S hoitosänkyjä Ad-standardipatjoilla.

16 Perusturvalautakunta Muutos perusturvan asiakasmaksuihin 2015 Perustltk 12 Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan Rautalammin kunnan sosiaalipalvelujen asiakasmaksut alkaen. STM julkaisee joka toinen vuosi maksujen yleiset korotusperusteet. Rautalammilla on palvelutarpeen mukaisesti tarve lisätä ja muuttaa joitakin sosiaalipalveluja, joiden maksuja ei ole määritelty. Muutoksena asiakasmaksuihin: - Aamupuuro tai velli 0,70 - Tehostetun palveluasumisen tukipalveluna vuokrattava hoivavuode ja patja 35 /kk - Tilapäinen perhehoito 22,10 /vrk - Lääkejakelumaksun poisto Perusturvalautakunta hyväksyy muutokset Rautalammin kunnan sosiaalipalvelujen asiakasmaksuihin vuodelle Muilta osin asiakasmaksut säilyvät ennallaan.

17 Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perustltk 13 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Rautalammin kunnanhallituksen päätös: Rautalammin Taksit ry:n kysely Rautalammin kunnan sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailutuksista. 2. Soisalon Työterveyden työpaikkaselvitysraportti Palvelukoti Pauliinan työpaikkakäynnistä IS-Hankinta Oy:n hankintapäätöspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko ja hankintasopimus Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista henkilökuljetuksista sekä päivätoiminnan kuljetuksista. 4. Pieksämäen kaupungin, Perusturva, Päihde- ja mielenterveyspalvelujen: Nikulanmäen Kuntoutumiskylän ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäyntikertomus Kuopion Kriisikeskuksen vuoden 2014 tilastokoonnit. 6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tiedote : Vuoden 2014 tilinpäätösinformaatio. Palautusta , Sosiaali- ja terveysministeriön: Kuntainfot: - 4/2014 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna /2014 Toimeentulotuki lukien. - 6/2014 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat /2014 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna /2014 Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle. - 9/2014 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset. - 1/2015 Vanhuspalvelulain toimeenpano vuonna /2015 Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa. Päätös STM/361/ Päätös (Kuopion kaupungin hakemukseen) kehittämishankkeen ( Kotoisa inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille ) valtionavustusta koskevaan hakemukseen. Hakemus on hylätty.

18 Perusturvalautakunta Valviran: - Päätös Dnro 49/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: H10 Kymppipalvelut Oy. - Päätös Dnro 265/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Trinitas Lääkäripalvelut Oy. Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

19 Perusturvalautakunta Viranhaltijoiden pöytäkirjat Perustltk 14 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Perusturvajohtajan päätökset: 34 45/2014 ja 1 8/2015 Palveluasumisen vastaavan päätökset: /2014 ja 1 16/2015 Vs. kotihoidon vastaavan päätökset: /2014 ja 1 16/2015 Viranhaltijoiden pöytäkirjojen päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Perusturvalautakunta 13.01.2009 Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 15 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 18.12.2008 klo 12.00 12.40 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 27.11.2014 klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot