RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan kokoukset/ohjelma vuonna 2009 Pöytäkirjojen nähtävänäpito Perusturvajohtajan valintaan liittyvän haastattelutyöryhmän nimeäminen Omaishoidon tuen perusteet vuodelle 2009 Perhehoidon perusteet vuodelle 2009 Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan perusteet vuodelle 2009 Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen asiakasmaksut 2009 Kotihoidon ja vanhustyön vastuualueen laatukäsikirjan päivitys ja kotihoidon ja palveluasumisen tulosyksikköjen toimintakäsikirjat Vaatimus viranhaltijapäätöksen lautakuntakäsittelystä Ilmoitusasiat Viranhaltijoiden pöytäkirjat PUHEENJOHTAJA TIMO SATULI

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Nro 1/2009 Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Timo Satuli Tuulikki Tiihanoff Jari Berg Raija Haukka Auli Korhonen Tuomo Lintu Raija Nevalainen Matti Vepsäläinen Puheenjohtaja läsnä Varapuheenjohtaja läsnä Jäsen läsnä Jäsen läsnä Jäsen läsnä Jäsen läsnä Jäsen läsnä Jäsen läsnä Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Pekka Hintikka poissa Rpi Veli Pulkkinen läsnä Vesanto Seija Pisto läsnä Vesanto Jaakko Vesterinen läsnä Rpi Vastaava tk.lääkäri poissa Pasi Lievonen läsnä Vesanto Risto Niemelä poissa Rpi Lauri Ruotanen läsnä Raija Heiskanen läsnä Birgitta Matilainen läsnä 5-10 Eija Kaipainen läsnä 6-10 Puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Kunnanhallituksen edustaja Vastaava tk.lääkäri Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Pöytäkirjanpitäjä Palvelupäällikkö Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Sihteeri Timo Satuli KÄSITELLYT ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Raija Heiskanen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Jari Berg Raija Haukka

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perustltk 1 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan :n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu kokousta edeltävän viikon perjantaina (5 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu em. henkilöille. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Perustltk 2 Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Berg ja Raija Haukka.

4 Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET/OHJELMA VUONNA 2009 Perustltk 3 Kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin, puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaan toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä 32 :n mukaan kunnanhallituksen edustajalla. Perusturvalautakuntaan on Rautalammin ja Vesannon kunnanhallitukset valinneet omat edustajansa. Tähän kokoukseen on kutsuttu molempien kuntien kunnanhallituksien puheenjohtajat, kunnanhallituksien edustajat ja kunnanjohtajat. Perusturvalautakunta päättää, kutsutaanko jatkossa ko. edustusto vai vain isäntäkunnan edustajat. Perusturvaosastolla on keskusteltu perusturvalautakunnan ja -osaston yhteisten kehittämisiltapäivien pitämisistä. Kehittämisiltapäivissä perusturvaosaston henkilökunta esittelee lautakunnalle sosiaalitoimen tehtäviä. Kehittämisiltapäivien ajankohdat ja pitopaikat päätetään kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää vuoden 2009: 1. Varsinaisten kokousten pitopäivästä, kellonajasta ja kokouspaikasta. 2. Kokouskutsuna toimivan esityslistan postitusaikataulusta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Sekä esityslistan postituksesta lehdistölle ja laittamisesta kunnan kotisivuille. 3. Pöytäkirjan kirjoittamisesta ja pöytäkirjanpitäjästä.

5 Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastamisesta ja laittamisesta kunnan kotisivuille. 5. Kokouksiin kutsuttavista Rautalammin ja Vesannon kuntien edustajista. 6. Kahden kehittämisiltapäivän (klo 12 16) pitämisestä ja pitopaikoista. Perusturvalautakunta päättää, että vuoden 2009: 1. Perusturvalautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina klo vuorokerroin Rautalammilla kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa ja Vesannolla kunnanviraston kokoushuoneessa. Lautakunta kokoontuu myös muuna aikana, jos katsoo asian kiireelliseksi. 2. Kokouskutsuna toimiva esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina (6 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Lehdistölle ja kunnan kotisivuille esityslista laitetaan seuraavana maanantaina. 3. Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa heti päätöksen teon jälkeen. Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvaosaston kanslisti ja hänen estyneenä ollessa sijaisena toimiva henkilö. 4. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja laitetaan kunnan kotisivuille seuraavana työpäivänä. 5. Perusturvalautakunnan kokouksiin kutsutaan Rautalammin ja Vesannon kuntien kunnanhallituksien puheenjohtajat, kunnanhallituksien edustajat ja kunnanjohtajat. 6. Perusturvalautakunta pitää kaksi kehittämisiltapäivää perusturvan henkilöstön kanssa Vesannolla klo ja klo Kehittämisiltapäiviin osallistuu perusturvalautakunnan jäsenet, varajäsenet ja vastuualueiden johtajat. Kehittämisiltapäivissä vastuualueiden johtajat esittelevät lautakunnalle sosiaalitoimen tehtäviä.

6 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO Perustltk 4 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää perusturvalautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä, siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä, siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä, kuukauden viimeisenä perjantai-työpäivänä sosiaalitoimistossa.

7 Perusturvalautakunta PERUSTURVAJOHTAJAN VALINTAAN LIITTYVÄN HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Perustltk 5 Rautalammin ja Vesannon yhteinen perusturvajohtajan virka on ollut avoinna klo saakka. Edellisen valintaprosessin kunnanvaltuusto palautti kokouksessaan uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus päätti laittaa viran uudelleen hakuun entisin ehdoin ja aiemmat hakemukset huomioiden. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 7, joista kaksi hakijaa uusi hakemuksensa edelliseltä hakukierrokselta. Lisäksi aikaisemmin hakeneilta, muodollisesti päteviltä tiedusteltiin halukkuus olla toisen kierroksen hakijana. Aiemmin hakeneista, hakemusta uusimatta jättäneistä 3 ilmoitti haluavansa olla edelleen hakijana. Yhteensä hakijoita on 10. Perusturvajohtajalle on asetettu tehtäväksi johtaa sosiaali- ja terveysprosesseja. Perusturvajohtajan virassa tarvitaan innostavaa ja kehittävää johtamisotetta, yhteistyökykyä sekä vuorovaikutustaitoja niin henkilöstön kuin asiakkaiden kanssa. Perusturvajohtajalta edellytetään ennakkoluulotonta toimialansa uudenlaista ajattelua, toimintatapojen ja rakenteiden uudistamista ja taloudellista ajattelukykyä. Tehtävässä korostuu tulostietoisuus, suunnittelutaito ja organisointikyky. Perusturvajohtajan virkaa hallinnoi Rautalammin kunta. Perusturvajohtaja johtaa perusturvaosastoa. Virka on Rautalammin kunnan hallintosäännön ja perusturvalautakunnan johtosäännön alainen virka. Palkkausedut ja eläkeedut määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Viran pätevyysvaatimus on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 10 :n mukainen pätevyys. Lisäksi arvostetaan työ- ja johtamiskokemusta. Hallintosäännön 14 :n mukaan perusturvajohtajan valinnasta päättää kunnanvaltuusto. Palvelupäällikön ehdotus: Perusturvalautakunta nimeää kaksi (2) lautakunnan jäsentä haastattelemaan perusturvajohtajan virkaa hakeneita. Kunnanhallitus on nimennyt haastattelutyöryhmään Pekka Hintikan, Anneli Jalkasen, Tauno Herrasen, Raija Haukan ja Risto Niemelän. Sihteeriksi kunnanhallitus on nimennyt Birgitta Matilaisen. Haastattelutyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen on klo kunnanvirastolla.

8 Perusturvalautakunta Haastattelutyöryhmän esityksen perusteella perusturvalautakunta tekee esityksen seuraavassa kokouksessaan kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä ja varalle valittavasta henkilöstä. Palvelupäällikkö Birgitta Matilainen oli tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Ma perusturvajohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perusturvalautakunta nimeää Tuulikki Tiihanoffin, Tuomo Linnun sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Satulin perusturvajohtajan valintaan liittyvään haastattelutyöryhmään. Lisäksi perusturvalautakunta kutsuu mukaan haastattelutyöryhmään myös Vesannon kunnan kunnanjohtajan, kunnanhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajat.

9 Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET VUODELLE 2009 Perustltk 6 Liite 1 Omaishoitajille maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta alkaen 6,05 %. Alin hoitopalkkio on siten alkaen 336,41 ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 672,81 kuukaudessa. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella (palkkakerroin), joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b :n soveltamista varten. Vuoden 2007 alusta alkaen edellä mainittu työntekijäin eläkelaki korvataan uudella työntekijäin eläkelailla (395/2006). Omaishoitolain muutos on tullut voimaan (omaishoitolain 4 :n muutos). Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät kuukausittain tai sovituissa jaksoissa. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Vesannon ja Rautalammin kunnissa omaishoidon palkkioissa ja omaishoitoon liittyvissä vapaapäiväoikeuksissa on eroavuuksia, joita ei voida kaikilta osin yhdentää ensimmäisen talousarviokauden aikana. Omaishoitajan vapaapäivien osalta Vesannolla on ollut käytössä korkeimmassa maksuluokassa oikeus 6 vapaapäivään kuukaudessa, kun vastaavasti Rautalammilla on vapaapäiväoikeus lain mukainen 3 päivää. Muissa maksuluokissa vapaapäiväoikeus on ollut Vesannolla 3 pv/kk ja Rautalammilla 2 pv/kk. Vesannon kunnassa maksuluokkia on kolme ja palkkioiden suuruudet huomattavasti pienemmät kuin Rautalammilla. Rautalammilla maksuluokkia on neljä. Mikäli palkkiot halutaan yhtenäistää, tarvitaan lisämäärärahaa Vesannolle

10 Perusturvalautakunta Rautalammin kunnassa omaishoidon päätökset on aiemmin jaoteltu iän mukaan (alle 65-vuotiaat sosiaalityön vastuualueen johtaja ja yli 65-vuotiaat kotihoidon ja vanhustyön vastuualueenjohtaja). Vuoden 2009 alusta lähtien omaishoidon tuki kuuluu kokonaisuudessaan kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueelle. Rautalammin kunnan omaishoidon tuen perusteet 2009 on liitteenä 1. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies ja palvelupäällikkö ehdottavat, että perusturvalautakunta hyväksyy käyttöönotettavaksi omaishoidon tuen perusteet vuodelle alkaen. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset omaishoidon tuen perusteet vuodelle 2009 käyttöönotettavaksi Vesannon ja Rautalammin omaishoidon tuen hoitopalkkiot yhtenäistetään viimeistään vuoden 2010 alusta. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Eija Kaipainen ja palvelupäällikkö Birgitta Matilainen olivat tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Perusturvalautakunta PERHEHOIDON PERUSTEET VUODELLE 2009 Perustltk 7 Liite 2 Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain (312/1992) 2 mukaisesti tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/ :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (perhehoitajalain muutos 948/2006 on tullut voimaan ) alkaen perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 336,41 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Hoitopalkkioita korotettiin alkaen 6,05 %:lla. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on alkaen 375,08. Perhehoitajalain kulukorvauksia muiden kuin vähimmäismääräisten kulukorvausten osalta tulee tarkistaa alkaen vähintään 4,35%:lla. Kulukorvauksen ylärajaa koskeva säännös on kumottu. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2.663,76 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Perhehoidon perusteet vuodelle 2009 on liitteenä 2. Palvelupäällikkö ehdottaa, että perusturvalautakunta hyväksyy käyttöönotettavaksi perhehoidon perusteet vuodelle alkaen. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaiset perhehoidon perusteet vuodelle 2009 käyttöönotettavaksi alkaen. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Eija Kaipainen ja palvelupäällikkö Birgitta Matilainen olivat tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

12 Perusturvalautakunta LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN PERUSTEET VUO- DELLE 2009 Perustltk 8 Liite 3 Lastensuojelun perhehoidon palkkioiden määräytymisperusta ja indeksisidonnaisuus muuttuivat vuoden 2008 alusta. Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio tarkistetaan vuoden 2008 alusta alkaen kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :n mukaan alkaen perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 336,41 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Hoitopalkkioita korotettiin alkaen 6,05 %:lla. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on alkaen 375,08. Perhehoitajalain kulukorvauksia muiden kuin vähimmäismääräisten kulukorvausten osalta tulee tarkistaa alkaen vähintään 4,35%:lla. Kulukorvauksen ylärajaa koskeva säännös on kumottu. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2.663,76 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on tehnyt suosituksen omaiset ohjeet lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan ohjeistukseksi sekä palkkioiksi ja kustannusten korvaamiseksi vuodelle Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö toivoo, että Pohjois- Savossa olisi yhtenäinen käytäntö perhehoidon ohjeistuksen ja hoitopalkkioiden ja kustannusten korvaamisessa. Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan perusteet vuodelle 2009 ovat liitteenä 3. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palkkiosuositukset ovat olleet voimassa Rautalammilla ja Vesannolla vuoden 2008 aikana. Sosiaalipalvelujen vastuualueen johtaja ehdottaa, että perusturvalautakunta hyväksyy käyttöönotettavaksi vuodelle 2009 lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan ohjeistuksen alkaen. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan ohjeistuksen vuodelle 2009 käyttöönotettavaksi alkaen.

13 Perusturvalautakunta a Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Eija Kaipainen ja palvelupäällikkö Birgitta Matilainen olivat tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

14 Perusturvalautakunta KOTIHOIDON JA VANHUSPALVELUJEN VASTUUALUEEN ASIAKASMAKSUT 2009 Perustltk 9 Liite 4 ja 5 Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies ja palvelupäällikkö ehdottavat, että perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2009 kotihoidon ja vanhuspalvelujen asiakasmaksut liitteiden 4-5 mukaisesti. Palveluasumisen vuokria tarkistetaan vuokrasopimusten mukaisesti vuosittain asumisen kuluttajaindeksin (joulukuun indeksiluku) muutoksella. Taksoihin lisätään siivouspalvelumaksu 30 /h. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen asiakasmaksut vuodelle 2009 liitteiden 4-5 mukaisesti käyttöönotettavaksi ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäviksi. Vesannon ja Rautalammin kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen asiakasmaksut yhtenäistetään viimeistään vuoden 2010 alusta. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Eija Kaipainen ja palvelupäällikkö Birgitta Matilainen olivat tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

15 Perusturvalautakunta KOTIHOIDON JA VANHUSTYÖN VASTUUALUEEN LAATUKÄSIKIRJAN PÄIVITYS JA KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN TULOSYKSIKKÖJEN TOIMINTAKÄSIKIRJAT Perustltk 10 Liite 6-9 Kotihoidon ja vanhustyön vastuualueella kehitetään vanhusten ja erityisryhmien palveluja rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Palvelujen laatua ja henkilöstön osaamista seurataan vuonna 2007 valmistuneen laatukäsikirjan avulla (liite 6). Laatutiimi on yhdessä henkilöstön kanssa arvioinut edellä mainittua laatukäsikirjaa ja tehnyt siihen tarvittavat muutokset. Laadun arvioinnin kriteerit on käyty läpi ja taulukkoon on merkitty toteutunut toiminta ja tavoitteet tulevaisuudelle (liite 7). Palvelujen laadun arvioinnin tavoitteet ja kriteerit ovat valtakunnallisia, Sosiaali- ja terveysministeriön KOTOSA-hankkeessa laadittuja kotihoidon tavoitteita ja kriteereitä, jotka on sovellettu Rautalammille sopiviksi. Vuoden 2008 aikana on työstetty laatukäsikirjan pohjalta sekä kotihoitoon että palveluasumiseen toimintakäsikirjat, joissa kuvataan tarkemmin tulosyksikköjen toimintaa. Toimintakäsikirjat toimivat myös uuden työntekijän/opiskelijan perehdytysmateriaalina. Laatukäsikirjaa ja toimintakäsikirjoja on tarkoitus päivittää vuosittain. Palvelupäällikkö antaa perusturvalautakunnalle tiedoksi liitteenä 8-9 olevan kotihoidon ja vanhustyön vastuualueen laatukäsikirjan 1.1 version sekä laadun arvioinnin toteutuksen ja kotihoidon ja palveluasumisen toimintakäsikirjat. Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimies Eija Kaipainen ja palvelupäällikkö Birgitta Matilainen olivat tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

16 Perusturvalautakunta VAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEN LAUTAKUNTAKÄSITTELYSTÄ Perustltk 11 Liite 10

17 Perusturvalautakunta a

18 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perustltk 12 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Rautalammin kunnanvaltuuston päätös: Perusturvalautakunnan vaali. Vesannon kunnanvaltuuston päätös: Perusturvalautakunnan vaali. 2. Rautalammin kunnanhallituksen päätökset: Työkeskuksen 2. vaiheen rakentamissuunnitelmien hyväksyminen Perusturvajohtajan sijainen. Valittu Lauri Ruotanen Kunnanhallituksen edustajat eri hallintokunnissa. Perusturvalautakuntaan valittu Jaakko Vesterinen Kunnanhallituksen edustus perusturvajohtajan haastatteluun Luottamushenkilökoulutukset Vesannon kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen eri lauta- ja johtokuntiin sekä eräiden yhtiöiden ja yhdistysten kokouksiin. Perusturvalautakuntaan valittu Seija Pisto. 3. Itä-Suomen lääninhallituksen, sosiaali- ja terveysosaston: Päätökset: - ISLH /So-62 Perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko v 2009 Rautalampi /kk ja Vesanto /kk. - ISLH /So-17ml Lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamisesta/kierinniemen Hoitokoti Oy (Rautalampi), kaksi asiakaspaikkaa lisää alkaen. Ilmoitukset: - ISLH /So-612 Ilmoitus valtionavustuksen maksamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen, Rautalampilaisten erityisryhmien työtoiminnan kehittäminen ja palveluohjauksen kehittäminen erityisryhmien ja vaikeasti työllistyvien työkuntoutuksessa (Rautalampi), 4. erä ISLH /So-612 Ilmoitus valtionavustuksen maksamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen, Ennaltaehkäisevän kotikuntoutuksen järjestäminen ikääntyville omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen ja palveluohjaus palvelujen ulkopuolella oleville ikäihmisille (Rautalampi), 2. erä ISLH /So-17 mi Ilmoitus Hoivakoti Maitoharjun (Vesanto) yhtiömuodon muuttumisesta avoimesta yhtiöstä kommandiittiyhtiöksi alkaen.

19 Perusturvalautakunta Kirje: - ISLH /So-1 Selvityspyyntö. Lääninhallitus pyytää toimialueensa perusturvalautakuntia toimittamaan omaishoidon tuen myöntämisohjeet Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle mennessä Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyynnön johdosta. Julkaisuja: - Nro 153 Ikäpoliittinen suunnittelu, vanhustenhuollon palvelurakenne ja palvelujen toteutuminen Itä-Suomen läänissä Sosiaali- ja terveysministeriön päätökset: - STM/4566/2008 Päätös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta vuonna 2009: Rautalampi ,00 ja Vesanto , Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve-Sos 2009, sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma Helsingissä Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

20 Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Perustltk 13 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Ma perusturvajohtajan päätökset: 43 45/2008 ja 1 9/2009 Sosiaalityön vastuualueen johtajan päätökset: 35 38/2008 ja 1/2009 Sosiaalipalvelujen vastuualueen johtajan päätökset: 2 14/2009 Hoito- ja palveluohjaajan päätökset (Rautalampi): 48 53/2008 Palvelupäällikön päätökset: 1 23/2009 Kotipalveluvastaavan päätökset (Rautalampi): 2 15/2009 Vastaavan sairaanhoitajan päätökset (Rautalampi): /2008 ja 3 18/2009 Kotihoidon ja vanhuspalvelujen palvelupäällikön päätökset (Vesanto): 1 35/2009 Vastaavan sairaanhoitajan päätökset (Vesanto): 1 74/2009 Osastonhoitajan päätökset (Vesanto): /2008 Vs. vanhus- ja vammaispalveluohjaajan päätökset (Vesanto): 1 4/2009 Sairaanhoitajan päätökset (Vesanto): 1 7/2009 Viranhaltijoiden pöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot